Øvrige forslag til indsatser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øvrige forslag til indsatser"

Transkript

1 Øvrige forslag til indsatser På workshop den 16. marts 2013 blev der udarbejdet forslag til prioriterede indsatser, der skal bidrage til at virkeliggøre den nye vision for Slagelse Boligselskab. I dette dokument fastholdes de øvrige ideer og forslag, der fremkom på workshoppen. Der skelnes mellem - de ideer, som de enkelte grupper selv prioriterede højt, men som ikke fik top-prioritet i den fælles prioritering - de øvrige ideer fra grupperne Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet a. Rollefordeling klarhed over opgaver b. Udvikling: Afdelingsbestyrelser/personale Vidensdeling Udvikling/nytænkning c. Optimering af videndeling på tværs af selskabet d. Definere den ønskede service e. Tidsfrister fra ord til handling nedskrevne f. Beboeranalyse: Tryghed Serviceniveau Kvalitet Indflydelse g. Optimere kommunikationen mellem indsp og HB h. Åbne op, hvad der sker mellem ledelse, hovedbestyrelse og afdelingsbestyrelser Page 1 of 7

2 Øvrige ideer fra grupperne a. En god administration en god kommunikation ud til afdelingerne og dermed til alle beboere b. Alle udbud via udbudsportal c. Serviceuddannelse af ejendomsfunktionærer d. Få defineret den service beboerne ønsker e. Tæt dialog med bestyrelsen via I-binder f. Godt uddannet personale/bestyrelse g. Møder dokumenteres via notater opfølgning tidsplan klare aftaler h. Åbenhed/tryghed i dagligdagen i. Præcis sammenhæng mellem ydelser og budget (markvandringen) j. Sikre optimale arbejdsforhold åben dialog med ansatte k. Udlejning via hjemmesiden med egenbetjening l. Fag-/funktionsstolthed bevidsthed om vigtigheden og nødvendigheden af jobbets udførelse m. Åbne bestyrelsesmøder HB n. Bedre info afdelingsbestyrelser organisationsbestyrelsen o. Tidens trend fokus på beboersammensætning p. Ansvarsfordeling/Klar rollefordeling på alle niveauer q. At alle nyvalgte HB-medlemmer skal gennemgå et kursus i BL r. Vidensdeling: Internt Eksternt s. Opbakning af afdelingsbestyrelser t. Videreudvikling af personale og bestyrelsen u. Åbenhed over for udvikling v. Gå foran i nytænkning w. God topledelse x. Godt ledelsesteam (god = anerkendende, synlig, fast struktur) y. Løbende processer i organisationen z. Strukturerede arbejdsgange æ. Være et udadvendt selskab ø. Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere å. En udvidelse af offentliggørelsen af historikken aa. Udvide rammeaftale med håndværkere bb. Formøder med afdelingsbestyrelser før udarbejdelse af budgetter hvor vil de hen? cc. En god ledelse og godt samarbejde med hovedbestyrelse og afdelingsbestyrelser dd. Sørge for, at alle ejer ideen Page 2 of 7

3 Vi påvirker udviklingen - lokalt, regionalt og nationalt a. Synlighed: Gå foran Fingeren på pulsen Ny viden b. Fokus på energiforbrug c. Samarbejde: På tværs Kende sit opland d. Gældsrådgivning e. Strategi for brug af sociale medier: Facebook Instagram Twitter Chat f. Uddybende kendskab til afdelingsanalysen g. Byde ind på lokalplaner Deltage aktivt i relevante offentlige debatter Agere pro-aktivt i forhold til samarbejdsparter h. Mere reklame for SB: F.eks. åbent hus på kulturnat Jazz og fadøl i gården? i. Videregive gode ideer Vidensbank j. Involvere og politisk mere i BL blive medlem af bestyrelsen k. Via PR skabe en identitet allerede når folk skrives op vise udadtil, hvem vi er Øvrige ideer fra grupperne a. Korpsånd b. Gå foran med nye ideer c. Et selskab med orden og stabilitet har overskud til at være offensiv d. Partnerskabsaftale inddrages i alle udbud e. Gældsrådgivning for beboere f. Dynamo for boligsociale helhedsplaner g. Fokus på energiforbruget hos den enkelte p. Stille krav til kommunen om indflydelse på byplanudvikling Oprette et fællesorgan, der politik-implementerer q. Logo Brugsting r. Ikke kun i lokalavisen s. Gå foran Vær 1 skridt foran de andre selskaber t. Tilegne sig nyeste viden om boligpolitikken u. Være et synligt selskab v. Have fingeren på pulsen Page 3 of 7

4 h. Udbrede kendskab til afdelingsanalysen i. Reklame for selskabet j. Udvikling af nye kurser som eksempel for sektoren k. Markedsføringsstrategi lokalt/regionalt/nationalt l. Koncept for markvandring, inkl. den digitale samarbejdsplatform (I-binder) m. Afdelingsanalysen aktiv involvering/påvirkning n. Udbrede vores afdelingsanalyse nationalt via BL o. PR w. Lydhør x. Samarbejde på tværs y. Samarbejde med andre boligselskaber erfaringsudveksling z. Kende sin by og sit opland æ. Kursus for afdelingsbestyrelser ø. Udvikling af nye koncepter, f.eks. afdelingsanalyse å. Dialogmøder med kommune, region aa. God kommunikation med kommunen Vi har fokus på service baseret på lyst og viden a. Koncept for 24/7-service: I organisationen og hos beboerdemokratiet b. Synliggørelse af håndtering af diverse situationer, der ligger uden for normalen c. Inddragelse af beboere/ansatte f.eks. workshop, temamøder d. Fastlæggelse af serviceniveau: Inddragelse af beboere - Afdelingsmøder (tema) Idémøder Dialog afdelingsbestyrelser/administration e. Lave en oversigt til indflytter: Hvilken service der er i den enkelte afdeling f. Tilbud om individualitet allerede ved opskrivning g. Skabe gode rammer for viceværterne h. God social omgang er meget vigtigt i. Hvad er service? Situationsfornemmelse, ansvar, positivitet, engagement, han skal brænde for service j. Trivsel blandt ansatte: Uddannelse Medindflydelse Kommunikation Afstemning mellem krav og forventninger Page 4 of 7

5 Øvrige ideer fra grupperne a. Kursus/teambuilding af medarbejdere i Den gode service b. Uddannelseskatalog for egne beboerdemokrater: I-binder Samarbejde/kommunikation Budget/regnskab c. Åbne bestyrelsesmøder for?? Beboere d. Forskellig opfattelse af nødvendigheder situationsfornemmelse e. Ansvar f. Engagement, lyst og vilje til service g. Folk, der søger job, skal brænde for service h. Beboerservice hvilke krav? i. Kvalitet og positivitet j. Info på andre sprog k. Inddragelse af beboere i denne proces l. Fast punkt på dagsorden til afdelingsmøde (årligt) m. Idémøder for beboerne (invitere til uformelle arrangementer) n. Dialog mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen omkring ideer til service o. Vedligeholdelse grønne arealer standard? p. God social omgang vigtigt q. Hvordan løser vi konflikter mellem beboere på en god måde? r. Synliggør hvem der kan kontaktes hvornår s. Motivation! Konkret jobbeskrivelse t. Tryghed u. Defineret god service Uddannelse/kursus v. Lyst til at møde på arbejde w. Afdelingsbestyrelser klædes på til at tage sig af akutte problemer x. Bedre mulighed for frivalg af afspadsering/udbetaling i forbindelse med overarbejder y. Omvendes fra negativ indstilling til positiv indstilling over for både foreningen og beboere z. Handlingsplaner for svage beboere æ. Synliggørelse af rollefordelingen mellem kommunen og boligselskabet ø. Uddannelse og erfaringsudveksling via workshop å. Individuelt tilpasset afdelingsservice (ejd.funkt) kræver workshop/et spørgeskema til afdelingens beboere aa. Indgang til beboerdemokratiet afdelingsbestyrelser viser vejen frem, introducerer engagere beboerne i beslutningsprocesserne bb. Huske på at vi er en servicevirksomhed fra ledelsens side god tid til beboere for god service cc. Opmærksomhed på trivsel hos ansatte kommunikationen mellem viceværter og teknisk afdelinger dd. Dialog: Afdeling Service Administration ee. Kvalificeret ansatte: Uddannelse Forventninger/krav (afstemning) ff. Optimere uddannelse og beboerdemokrati f.eks. at undervise i beboerdemokratiets DNA gg. Personalet (viceværter) medbestemmende i deres arbejde mellem afdelingsbestyrelser og inspektør hh. Ansatte har medindflydelse på deres hverdag Page 5 of 7

6 Vi finder attraktive fælles løsninger med plads til individualitet a. Kommunikation: Idéudvikle beboerdemokrati Intraweb for afdelingerne Orientering/info beboere/administration b. Service ejendomsfunktionærer: Hvilke krav? Hvilken standard? c. Grønne områder private eller fælles køkkenhaver d. Call-center e. Aktivering af alle i proces f. Afdelingsbestyrelse være mere opsøgende i forbindelse med beboeres ønsker videreformidle til administrationen g. Afdelingsbestyrelser og vicevært mødes til drøftelse af, hvad der rører sig i afdelingen h. Koncept for robuste og moderne ungdomsboliger: Totaløkonomisk tankegang for den unge/afdelingen i. Attraktivt råderetskatalog med individuelle valgmuligheder j. Råderet: Kollektiv råderet Valgmuligheder ved indflytning Øvrige ideer fra grupperne a. Call-center for beboerne, 24 timer åbent b. Målrettet aktivitetstilbud på tværs af afdelinger med samme sammensætning c. Koncept for råderet med indbygget valgmuligheder d. Råderetskataloger med mulighed for individuelle valg e. Valgmulighed ved indflytning i forhold til maling/istandsættelse f. Råderet individuel, kollektiv skal beskrives mere detaljeret og mere attraktivt g. I-binder til kommunikation med bestyrelsen j. Målrettet aktivitetstilbud til konkrete beboersammensætning k. Ungdomsboliger med plads til privathed l. Årlige temamøder med fokus på: Hvad gør det til et godt sted at bo? m. Service-standarder n. IntraWeb (for alle afdelinger/administrationen) o. Idéudvikle omkring beboerdemokrati p. Kommunikation og oplysning Snakke sammen Orientere bestyrelse og kontoret, hvad der laves q. Fælles arangementer Page 6 of 7

7 h. Råderet i afdelingerne Gennem det sociale arbejde Tættere samarbejde Bolig og afd imellem i. Mødes afdelingsbestyrelse og vicevært: Hvad er vi tilfredse med og utilfredse med Hvad kan vi gøre bedre og kan det gøres anderledes r. Tryghed Børn Udvikling Pasning s. Lytte til beboerne i dagligdagen og nævne det for bestyrelse/ledelse t. Giv tillid til, at der er brug for alle Page 7 of 7

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark Målsætningsprogram Lej dig til muligheder - vejen til det gode boligliv 2020 Boligkontoret Danmark Med udgangspunkt i den nye strategi for Boligkontoret Danmark, hvor det gode boligliv og medlemmernes

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Fusionsplan Børnehusene Kokkedal

Fusionsplan Børnehusene Kokkedal Fusionsplan Børnehusene Kokkedal Center for Skoler og Dagtilbud, efterår 2011 1 2 Fusionsplan for Børnehusene Kokkedal Områdeinstitutionen profil og organisering Børnehusene Kokkedal er et kommunalt dagtilbud

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

FORORD side 7 INDLEDNING side 8 TEMA 1: HVORDAN KAN PROCESSEN GRIBES AN? side 10

FORORD side 7 INDLEDNING side 8 TEMA 1: HVORDAN KAN PROCESSEN GRIBES AN? side 10 INDHOLD FORORD side 7 INDLEDNING side 8 TEMA 1: HVORDAN KAN PROCESSEN GRIBES AN? side 10 Forandring tager tid! Bevar momentum i processen Inddragelse er vigtig Rammen skal sættes Betragt alle som ressourcer

Læs mere