.nu. En guide til gode medarbejderideer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".nu. En guide til gode medarbejderideer"

Transkript

1 .nu En guide til gode medarbejderideer

2 2

3 .nu Indhold 1. Medarbejdere er byggebranchens opfindere 2. Processen 3. Medarbejderideer giver smartere og mere effektive arbejdsgange 4. Scouting 5. Den innovative medarbejder 6. Regler og retningslinjer for opfinderi 7. Lov om arbejdstagers opfindelser 8. Ideens potentiale Opfind.nu en hands on guide til innovation udgives af Teknologisk Instituts Center for Ide & Vækst som led i projektet Hands On Innovation Nye samspil om medarbejderdreven innovation i byggeriet. Projektet er finansieret af Åbne Midler Puljen under Forsknings- og Innovationsstyrelsen. 3 Projektpartnere Teknologisk Institut BAT-kartellet Dansk Byggeri KPMG Skive Tekniske Skole Virksomhedsdeltagere Jakon A/S A/S Julius Nielsen & Søn Ringsted Bygningsentreprise A/S Øens Murerfirma A/S

4 Medarbejdere er byggebranchens opfindere Medarbejderes ideer er en uvurderlig kilde til innovation i virksomheder. Center for Ide & Vækst ved Teknologisk Institut står bag en undersøgelse blandt opfindere, der viser, at 49 % af opfindelser opstår som følge af viden og erfaring fra arbejdet. Det tal er en af de motiverende faktorer bag projektet Hands-On Innovation i Byggeriet, som handler om at opdyrke det innovative potentiale blandt medarbejdere i byggebranchen. De opfindelser eller produktforbedringer, som medarbejderne får, vil efter opfinderens eget skøn kunne sættes direkte i produktion eller udbydes af den virksomhed, opfinderen er ansat i. Vejen fra ide til kommercialisering er kort. Og erfaringen fra Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut viser, at succesraten for opfindelser fra netop byggebranchen er særlig stor. I samarbejde med Dansk Byggeri, BAT- Kartellet, KPMG og Skive Tekniske Skole har TI taget teten på udvikling af den medarbejderdrevne innovation i byggebranchen. Målet er at vise medarbejderen ude på byggepladsen, ledelsen og den uddannelsessøgende på de tekniske skoler, at opfinderi er byggebranchens uslebne diamant. Det uudnyttede potentiale, der ligger i medarbejderes opfindelser, skal ud over den konkrete byggesag, hvor ideen til opfindelsen opstår. Hvad enten der er tale om et konkret nyopfundet stykke værk- Ideerne skal sættes i system. Ideer er der masser af, det gælder bare om at opdage de bedste af dem, og sætte dem i system så de kan udnyttes. Søren Faebo, direktør, Ringsteds Bygningsentreprise. Håndværkernes igangsætter-ånd vækkes. For os har Hands On Innovation fungeret som et startskud og en motivationsfaktor, for at håndværkerne for alvor blev inddraget, og på den måde fik vi vækket deres igangsætter-ånd. Søren Faebo, direktør, Ringsteds Bygningsentreprise. 4

5 Åbenhed og nytænkning. Den daglige omgang med innovation skaber åbenhed over for nytænkning, og det gælder ikke kun i selve arbejdet. Medarbejderne bliver generelt mere omstillingsparate, fordi de er vant til at tingene kan gøres anderledes. Søren Faebo, direktør, Ringsteds Bygningsentreprise. tøj, en tilpasset version af eksisterende materialer, eller noget helt tredje, er der ifølge Opfinderrådgivningen på TI god grund til at undersøge, om opfindelsen kan patenteres og udvikles med henblik på videresalg. Perspektiverne i øget anerkendelse af medarbejderopfindelser er der mange af: Udover videresalg af konkrete opfindelser, kan øget fokus på innovative tilgange til byggeriet potentielt være med til at: Når medarbejdere får gode ideer, er det op til både virksomhedsledere og idéhaver, at skabe de bedst mulige betingelser for at realisere og kommercialisere ideen. De følgende sider giver et indblik i mulige tilgange til opfinderi og idérealisering. Du kan læse om, hvad der skal til rent praktisk, men også om virksomhedsledernes motivation for at fokusere på medarbejderideer, samt konkrete erfaringer fra ideopsamlingsarbejdet på byggepladser rundt omkring i landet. Forbedre byggekvalitet og branchens ry Danne grobund for samarbejde med vidensinstitutioner Øge rekruttering af unge mennesker til branchen og dens uddannelser Opfindelserne sker ikke på kontorerne. Tit er det os nede på kontoret der sidder og snakker og finder på, men i virkeligheden er det jo ude på byggepladserne, de rigtige opfindelser kommer frem. Søren Faebo, direktør, Ringsteds Bygningsentreprise. Folk var fulde af spændende ideer, og det vidner jo om at der findes et stort potentiale, og at Hands On Innovation projektet virkelig ramte plet. Søren Faebo, direktør, Ringsteds Bygningsentreprise 5

6 Processen Samarbejdet mellem projektpartnerne begynder med et besøg fra Teknologisk Institut, hvor håndværkerne samles til et møde om formålet med at sætte fokus på medarbejderdreven innovation. Fokus på møderne er, hvad der sker i projektet, og hvordan de gode ideer ville blive håndteret. Efterfølgende tager et korps af studerende rundt på byggepladserne og indsamler ideer fra de enkelte håndværkere. Her kan du læse om virksomhedsledernes vurderinger af den medarbejderdrevne innovation i byggebranchen. Forandringen skal komme nedefra. For vi ved godt, at al udvikling sker der, hvor de står og slår søm i hvor de tænker, at det her kan gøres smartere og bedre. Og man skal ikke være bange for at blive betragtet som Leif Lalleglad, for vi er fast besluttede på, at vi vil have en kultur, hvor man kan stille spørgsmålstegn ved de eksisterende måder at gøre tingene på, og byde ind med ideer som så bliver taget op til overvejelse. Vi har viljen til at prøve medarbejdernes forslag af, og se om de kan have en effekt. For hvis man kan se, at der er noget, der kan gøres bedre, og så ikke får mulighed for at prøve det af, bliver det en frustration i stedet for. Sat meget på spidsen, handler det om, at vores medarbejdere ikke bare er stenhuggere, men at de rent faktisk er ved at bygge noget. Søren Faebo, direktør, Ringsteds Bygningsentreprise. 6

7 Det handler også om at gøre op med gamle vaner. Byggebranchen har en flere hundrede år gammel kultur. Man skal ikke forkaste det gamle for partout at lave om, men omvendt tror jeg, at der i byggebranchens kultur ligger en vis konservatisme. Hvis vi står på en byggeplads, så hjælper det ikke noget, at vi vil tænke nyt, hvis vi ikke kan få andre aktører i branchen med på vognen og det kan måske skabe nogle nye problemer, som man ikke havde haft, hvis man bare gjorde, som man plejer. Derfor består udfordringen også i at få nogle underentreprenører med på vognen, og blive enige om, at vi prøver at gøre tingene lidt anderledes. Ikke bare til gavn for os selv, men også i håb om, at vi kan få glæde af hinanden på byggepladserne. Jørgen Abildgaard Nielsen, Uddannelsesansvarlig, Jakon A/S Åbenhed og nytænkning. Den daglige omgang med innovation skaber åbenhed over for nytænkning, og det gælder ikke kun i selve arbejdet. Medarbejderne bliver generelt mere omstillingsparate, fordi de er vant til at tingene kan gøres anderledes. Søren Faebo, direktør, Ringsteds Bygningsentreprise. Alle har noget forskelligt de kan bidrage med. Ung som gammel, ny som rutineret. En nyansat ser på tingene med friske øjne, og spørger: Hvorfor gør I sådan? Den klassiske innovationsdræber ville så være hvis én, der har været ansat i 20 år, svarer: Jamen, sådan har vi altid gjort. Det er ikke fordrende for en udvikling, og den slags foregår, men i det skjulte. Derfor arbejder vi også med teambuilding. Det tror jeg bevirker, at vores medarbejdere kan se, at vi fra ledelsens side mener det, vi siger. Jørgen Abildgaard Nielsen, Uddannelsesansvarlig, Jakon A/S. 7

8 Medarbejderideer giver smartere og mere effektive arbejdsgange Mogens Madsen er administrerende direktør hos Julius Nielsen & Søn. Der går ikke længe fra han træder ind i mødelokalet, til han peger op mod loftet og forklarer, at vi her ser et eksempel på håndværkernes innovation. Det viser sig, at Julius Nielsen & Søn har haft en entreprise på renoveringen af den bygning, vi sidder i, og deroppe, tre meter over os, måtte håndværkerne tænke nyt for at løse et problem med tegningsmaterialet. Gennem en blanding af kreativitet og ny anvendelse af eksisterende metalskinner løste de problemet. I begyndelsen af oktober 2008 besøgte to innovations scouts i alt otte af Julius Nielsen & Søns byggepladser. Her gik de rundt sammen med pladsens byggeledere, de så håndværkerne i aktion og talte med dem om deres arbejdsmetoder. Selvom Mogens Madsen ikke kender det nøjagtige antal små opfindelser, der blev synliggjort gennem samtalerne, så tyder alt på, at der var ideer nok. Flere gange vender han sit papir om, og illustrerer på bagsiden, hvordan hans håndværkere har løst en række problemer. Han giver sit bud på, hvorfor byggebranchen fostrer så mange innovative løsninger: Vi håndværkere er i bund og grund dovne. Vi vil gerne lette vores arbejdsmetoder og blive hurtigt færdige selvfølgelig hele tiden med tanke på et godt slutresultat. Det betyder, at vi tit finder nye, smartere måder at arbejde på, der kan hjælpe os til at opnå mere effektive arbejdsgange. Det er nu ikke kun dovenskab, der understøtter jagten på stadigt mere virksomme produktionsprocesser. Konkurrencen på tid og pris er så hård, at virksomhederne tvinges til at udvikle sig, hvis de vil gøre sig håb om at vinde licitationer. Hvis man ikke tænker nyt, går det hurtigt ned ad bakke for forretningen, supplerer Mogens Madsen. Når håndværkernes trang til fremskridt kombineres med byggebranchens hårde konkurrence, opnår man et innovativt klima, hvor den næste lille opfindelse aldrig er langt væk. Alligevel sker det selvfølgelig, at håndværkerne forfalder til tradition, og at fokus glider fra opfindsomhed til vane. Her har Hands On innovations scouts vist sig brugbare. Mogens Madsen mener, at håndværkerne tvinges til at overveje 8

9 Hvis man ikke tænker nyt, går det hurtigt ned ad bakke for forretningen Mogens Madsen, admin. direktør, Julius Nielsen & Søn deres arbejdsgange og tænke nærmere over det, de plejer at gøre, når der kommer friske øjne på det. Det hjælper dem også med at blive bevidste om og konkretisere de metoder, der har vist sig at virke særlig godt. Og det har ifølge Mogens Madsen forløbet godt. Alle de tilbagemeldinger, jeg har fået, har været yderst positive. Samarbejdet mellem vores medarbejdere og scoutene har simpelthen fungeret upåklageligt. Virksomheden har ingen defineret politik i forhold til medarbejdernes innovative evner. Der gives hverken bonusser eller andre fordele til de lyseste hoveder. Men det at kunne se muligheder og tænke anderledes er gode egenskaber for en formand, understreger Mogens Madsen. Inden vi forlader mødelokalet, kaster vi et sidste blik op mod det loft, der gav anledning til en af hverdagens kreative løsninger. 9

10 Scouting Innovations scouts er studerende, der hjælper virksomheder i byggebranchen til at opfange og dokumentere medarbejdernes gode ideer. Jon Storm Madsen er én af de studerende, der har været innovations scout på byggepladser. Her fortæller han om sine oplevelser. Det sker med et helt arsenal af hurtige armbevægelser, når Jon Storm Madsen malende beskriver den galionsfigur, han så konstrueret til et skib under et besøg i én af de virksomheder, han har besøgt. Det er samme fascination af håndværket og entusiasme for temaet, der gennemsyrer hele Jons beskrivelse af rollen som innovations scout. Jeg har mødt nogle superflinke mennesker, der synes det var fedt jeg kom, fordi det gav dem mulighed for at få deres ideer tegnet og beskrevet, fortæller Jon. Han er 26 år, læser til designingeniør på DTU og i løbet af det sidste halve år, har Jon været ude i fire virksomheder for at opsamle og beskrive ideer. Det at være rundt i virksomhederne og tale med medarbejdere om deres ideer har givet mig en masse input, som inspirerer fagligt og personligt, fortæller han, og fortsætter så. Der er fx nogle stilladser, som er åbenlyst farlige for medarbejderne at arbejde på. Når folk kommer med ideer til forbedringer af sådan nogle, er det selvfølgelig noget jeg tager en faglig interesse i, men i høj grad også noget der berører mig på et medmenneskeligt plan. Jon er forundret over, hvor svært det har vist sig at være for virksomhederne at komme i tanker om de gode ideer, de har. For selvom ideerne er der til fx forbedrede stilladser - bliver de så stor en del af virksomhedernes daglige praksis, at de glemmer, når de har forvandlet en ide til en reel opfindelse eller videreudvikling af et eksisterende værktøj: Det undrer mig, at der ikke er flere, der kan se, hvor opfindsomme de selv er. Når medarbejderne og deres ledere ikke selv hæfter sig ved deres gode ideer, bliver det svært at grave noget frem, siger han. Som innovations scout består Jons indledende arbejde i at få kontakt til udførende virksomheder, der ønsker at få besøg 10

11 af en scout. Det har vist sig at være en af de store udfordringer, at få virksomhederne til at sætte tid af til samtaler med scoutene: Hvordan får man dem, der har travlt til samtidig at prioritere udvikling?, spørger han. Og betegner det som scoutens største udfordring. ideen, og så ville vi sørge for at udvikle den. Det vi gør, er jo at guide dem, men de skal selv lave det, slutter Jon. Et andet område, hvor Jon har oplevet barrierer, er i forhold til beskyttelse af ideerne. De fleste kan godt få en idé, men når den skal igennem systemet, giver de op, fortæller han. Jeg havde et møde med én, der havde fået det indtryk, at han kunne aflevere På Teknologisk Institut vil vi gøre det nemmere for folk at realisere medarbejderes eller egne ideer. De følgende sider er dedikeret til en guide til realisering af ideer. 11

12 Den innovative medarbejder Løsninger i form af ideer opfattes tit som nye af idemageren. Det er underordnet, om ideerne omhandler behovserkendelser, patenterbare opfindelser, fysiske produkter eller metoder til at løse problemer med. En ide kan således være ny for en person, men kendt for en gruppe, ny for en gruppe men kendt fra samfundet eller den kan være ny for samfundet og dermed for alle. Der er mange situationer, der kræver nytænkning af en situation for at byggeprocessen kan gennemføres, og det er en del af byggefaget at finde løsninger på problemer. Løsningsrummet ligger dog oftest indenfor den enkeltes faglighed, og tømrerens løsning bliver i træ, murerens i sten osv. Den specialiserede medarbejder på den enkelte byggeplads har kimen til en ideproces typisk i form af at have set et behov, følt et ønske eller opdaget en uhensigtsmæssighed. Men hvis han ikke kan se problemet i andre sammenhænge, vil han have svært ved at tilvejebringe potentielle løsninger. Fra tid til anden er medarbejderen i en situation, der vækker forundring, nysgerrighed, irritation eller bare en ide om at dette må kunne gøres bedre. Det ønskværdige er selvfølgelig at erkende situationen og gøre eller forsøge at gøre noget ved det, men hvis løsningen ikke ligger lige for, kan det være en god ide at: 1. Skrive problemet, behovet eller irritationsmomentet ned. Selve det at skrive eller tegne det giver ofte input, ideer osv. til mere. 80 procent af alle løsninger findes i forberedelsen. 2. Søge på nettet, biblioteket, i blade eller forhøre sig hos venner og bekendte: a. Søg direkte på problemet måske har andre også set det b. Tænk over hvem der ellers kunne være i samme situation c. Tænk over, hvad det er for problem måske findes løsninger til problemet i andre brancher. d. Noter det du finder. Herved sker der ofte en ny forståelse af problemet og løsningen. Det at opsøge ideer giver flere ideer, end hvis man ingenting gør. Jo mere opsøgende man er jo bedre. 16 % af arbejdspladserne, hvor opfinderne er ansat, har en reel strategi eller politik for håndtering af opfindelser eller nye ideer fra medarbejderne. Kilde: Opfinderrådgivningen, Teknologisk Institut 12

13 Regler og retningslinjer for opfinderi Som opfinder ansat i en virksomhed, er det vigtigt at kende reglerne for kommercialisering af ideer. Dem kan du læse om her. Virksomhedsstrategi Enhver virksomhed vil have gavn af en politik for medarbejderopfindelser. For opfinderi stimulerer en innovativ virksomhedskultur, og understøtter virksomhedsledere opfinderi i deres strategier, trækker det en masse gode ideer frem i lyset. Det er ikke sikkert, at ideerne er decideret opfindelser, ofte er der tale om ideer, der kan omsættes til bundlinje gennem forøget produktivitet og effektivitet. Det kan f.eks. være ideer til forbedrede arbejdsprocesser og rutiner, eller nye måder at organisere arbejdet på. Når en medarbejder får en god ide, har virksomheden følgende valgmuligheder: 1. At lade medarbejderen beholde ideen Den første politik er den mindst ressourcekrævende. Her overdrager virk-somheden rettighederne til ideen til med-arbejderne. Det kan i praksis ske ved at give medarbejderen en friholdelseserklæring, hvorved virksomheden afstår fra retten til opfindelsen. Fordelen ved denne politik er, at virksomheden ikke bruger tid og ressourcer på aktiviteter, som ikke hører til virksomhedens område. Opfinderen kan henvises til at søge hjælp og sparring hos Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut. eller 2. At overtage medarbejderopfindelsen og understøtte en kommercialisering Den anden mulighed er, at virksomheden forholder sig aktivt til anmeldte opfindelser og overtager lovende opfindelser med kommercialisering via licensformidling for øje. Licensformidling betyder her, at rettighederne til opfindelsen sælges til en anden virksomhed, som mod at betale bl.a. en andel af omsætningen udvikler og sælger produkter baseret på opfindelsen. Udnyttelse af medarbejderopfindelser vil så godt som altid ske i andre virksomheder, der udvikler og sælger værktøjer, nye byggematerialer mv. Erfaring fra Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut og salg af opfindelser fra universiteter viser, at det er ganske få opfindelser, som genererer indtægter af betydning. Motivet skal derfor være de følgeeffekter i form af nye ideer og åbenhed overfor at gøre tingene på nye måder. Nye ideer til forbedrede arbejdsrutiner og processer kan umiddelbart implementeres i virksomheden. Det bør også give sig udslag i den godtgørelse, som medarbejderen i givet fald vil modtage fra opfindelsen. Der foreligger kun meget sparsomme oplysninger, om hvordan de enkelte virksomheder belønner medarbejderopfindelser. Som minimum er virksomheden forpligtet til at yde medarbejderen en rimelig godtgørelse, som der står i lov om arbejdstageres opfindelser - en formulering der har givet anledning til mange fortolkninger. Det vil utvivlsomt fremme innovation i virksomheden, hvis den beslutter at yde mere end det absolut nødvendige for at opfylde lovens bogstav. Universiteter i ind- og udland benytter ofte en model, hvor den enkelte medarbejder får 1/3 af indtægterne, når de eksterne udgifter til kommercialisering af opfindelsen er tilbagebetalt. 13

14 Lov om arbejdstagers opfindelser Har en medarbejder gjort en opfindelse inden for virksomhedens arbejdsområde, er medarbejderen, ifølge Lov om arbejdstagers opfindelser, forpligtet til at tilbyde den til sin arbejdsgiver. Det gælder selv sagt ikke enhver opfindelse, som en medarbejder måtte begå, men opfindelser som ligger inden for virksomhedens arbejdsområde eller som medarbejderen har begået som led i en defineret arbejdsopgave. Denne ret gælder indtil seks måneder efter at ansættelsen er ophørt. Virksomheden har, fra anmeldelsen se tidligere om idebeskrivelsen - af opfindelsen, fire måneder til at beslutte sig til, hvorvidt den vil overtage rettighederne til opfindelsen, eller lade medarbejderen beholde rettighederne. Medarbejderen er forpligtet til straks at anmelde opfindelsen til nærmeste foresatte og til at give alle relevante oplysninger. Det kan i praksis være byggelederen eller formanden på pladsen. Da en opfindelse skal være hemmelig på indleveringsdagen for et patent, må medarbejderen i efterfølgende fire måneders periode ikke fortælle om opfindelsen til eksterne personer eller virksomheder uden tilladelse fra arbejdsgiveren. Har virksomheden ikke senest fire måneder fra opfinderen har anmeldt opfindelsen enten meddelt medarbejderen, at den ønsker at overtage rettighederne til opfindelsen eller givet medarbejderen en friholdelseserklæring, bortfalder virksomhedens ret til at overtage opfindelsen og opfinderen kan frit søge at kommercialisere den. Viden er noget man opnår ved at sætte sig ind i muligheder. Internettets søgemaskiner gør det let at undersøge, hvad der findes, hvad man gør andre steder og hvad man har gjort. Ideprocessen hos den enkelte skal stimuleres, og synlig interesse fra ledelsen er en afgørende faktor. Det man belønner og giver opmærksomhed, får man mere af. 14

15 Ideens potentiale Det er hverken vanskeligt, dyrt eller spild af tid at lade en ekspert udtale sig som om potentialet for en ide man ikke selv forstår, ligesom at lade en ekspert søge efter om det allerede findes. Sådanne eksperter er at finde i GTS systemet (f.eks. Teknologisk Institut), Universiteterne m.m. Som privat opfinder har medarbejderen mulighed for at få assistance og rådgivning fra Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut (www.opfind.teknologisk.dk). Vurderinger af opfindelser kan basalt set koges ned til tre spørgsmål: 1. Er den ny? - Begynd med selv at foretage en hurtig søgning på internettet i de gratis patentdatabaser. En af de største udfordringer ved søgning i patentdatabaser er at finde de rigtige søgeord. En søgning skal resultere i mindst et par patentskrifter, som søger at løse det samme problem ellers bør søgeprofilen justeres. 2. Virker den? Et simpelt spørgsmål at stille, som kan vise sig at være en stor udfordring at gøre sig klart. 3. Kan den sælges? Ofte uhyre svært at svare på. Særligt fordi mange opfindelser ikke er en del af virksomhedens kerneområde, men derimod varer som hjemkøbes. Begynd med simple overslagsberegninger på, hvor mange enheder der kan forventes solgt. Suppler med telefoninterviews med f.eks. producenter, forhandlere efter den pågældende type produkter. Man kan oftest omtale, hvad ens opfindelse kan uden at afsløre hvordan. Du kan læse meget mere om ideer, opfindelser og om hvordan man kan beskytte sine ideer på Oplever medarbejdere et effektivt system, stimulerer det til fremkomsten af endnu flere ideer. Hvad enten der er tale om et konkret nyopfundet stykke værktøj, en tilpasset version af eksisterende materialer, eller noget helt tredje, er der ifølge Opfinderrådgivningen på TI god grund til at undersøge, om opfindelsen kan udvikles med henblik på videresalg. Succesraten for opfindelser fra netop byggebranchen har nemlig hidtil vist sig at være særlig stor. 15

16 Læs mere om projektet Hands On Innovation på 16

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN OM INNOVATØR INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE mod på OG LYST TIL AT ARBEJDE MED innovation Følgende er en beskrivelse, af hvad I kan få ud af at uddanne jeres medarbejdere som innovatører. NÅR MEDARBEJDERE

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Udvikling på et solidt fundament Vi har udviklet os meget hos Jönsson a/s igennem vores lange historie og især i de senere år er det

Læs mere

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget byggeværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Byggepladsen 4 Håndværk 5 Sikkerhed og arbejdsmiljø 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget byggeværksted

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed INdbydelse TIL GRATIS ROADSHOW Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Resultater, der kan mærkes på bundlinjen Erfaringen viser det igen og igen:

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

SiKkerHEDsKulTuRen. Arbejdsmiljøkonference 06.03.2015 SIKKERHEDSKULTUREN.

SiKkerHEDsKulTuRen. Arbejdsmiljøkonference 06.03.2015 SIKKERHEDSKULTUREN. SiKkerHEDsKulTuRen SIKKERHEDSKULTUREN. PERSONLIG PRÆSENTATION Kim Thinggaard M.Sc Master i ledelse af byggeri Bygningskonstruktør Tømrer Projektchef Enemærke & Petersen Afdelingschef John Jensen vvs Manager,

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Guide: Undgå fejlkøb og spar penge

Guide: Undgå fejlkøb og spar penge Guide: Undgå fejlkøb og spar penge En ny undersøgelse viser, at vi oftest fortryder de køb, vi gør på nettet Af Lisa Rybjerg Pedersen, oktober 2012 03 De fleste fejlkøb foregår på nettet 05 Case: Mine

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk...

et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk... et moderne revisionseventyr om navneforvirring, tagkonstruktioner, farvede sokker og bombeglade reklamefolk... revision med 2 der Ønskede at blive Én! Der var engang to revisionshuse, der brændende havde

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS BRANCHENS HISTORIE 80érne: Pionertiden 90érne: Viden og Teknologi boom 00érne:

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling er en del af afdelingen Organisation og Personale, hvor man varetager opgaver, som retter sig mod organisationens ledelse og personale, herunder ledelses-

Læs mere

Rundt om ideen Trin 1/10

Rundt om ideen Trin 1/10 undt om ideen Trin 1/10 Trin 1/10 Rundt om ideen Har du fået en god ide eller gjort en opfindelse, kan Opfinderrådgivningen hjælpe dig videre, hvis du selv gør lidt indledende arbejde med at beskrive din

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

DEN SAMVIRKENDE SKOLE

DEN SAMVIRKENDE SKOLE DEN SAMVIRKENDE SKOLE 9. september 2010 SKOLEN BRÆNDER! Njalsgade 106,2.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205 www.copenhagenlivinglab.com Copenhagen Living Lab er en rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

Hvordan finder man den rigtige hjælp?

Hvordan finder man den rigtige hjælp? Hvordan finder man den rigtige hjælp? Hvor kan jeg henvende mig? Hvad kan jeg få hjælp til? Opfinderværkstedets tilbud er lige som alle tilbud til iværksættere og erhvervsfremme i Region Sjælland samlet

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service TDC Contact Center Europe - fordi dine kunder fortjener den bedste service Din succes er vores mål ompetent kundeservice er et afgørende parameter for, hvilke virksomheder K der klarer sig bedst. TDC Contact

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Vil du have en mere effektiv administration, et stærkere overblik over tilbudsgivning eller måske bedre styr på planlægningen

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 13 lektioner - hver bestående af 4 forelæsninger á 35-45 min. kl. 13.00-17.00 Kurset holdes på DTU i bygning (ikke fastlagt endnu tidligere år: 210

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Spørgsmål til FOKUS kompetencer

Spørgsmål til FOKUS kompetencer Spørgsmål til FOKUS kompetencer Nedenstående spørgsmål er lavet som eksempler på, hvordan man kan spørge til kompetencer, der er behov for i forhold til jobbet. Kompetencerne i listen er hentet fra FOKUS.

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

coach side 2 af 8 De mennesker, som får mest ud af livet, er ikke dem, som har levet i hundrede år, men dem, som har levet hvert minut.

coach side 2 af 8 De mennesker, som får mest ud af livet, er ikke dem, som har levet i hundrede år, men dem, som har levet hvert minut. coach side 2 af 8 De mennesker, som får mest ud af livet, er ikke dem, som har levet i hundrede år, men dem, som har levet hvert minut. Colette coach side 3 af 8 Introduktion Tak for din interesse for

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Byggefejl - en uløst opgave

Byggefejl - en uløst opgave Byggefejl - en pestilens for alle, en pestilens der koster blod, sved, tårer og kolde kontanter Byggefejl - en uløst opgave I 2005 blev indgået aftale mellem Byggebranchen og Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere