.nu. En guide til gode medarbejderideer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".nu. En guide til gode medarbejderideer"

Transkript

1 .nu En guide til gode medarbejderideer

2 2

3 .nu Indhold 1. Medarbejdere er byggebranchens opfindere 2. Processen 3. Medarbejderideer giver smartere og mere effektive arbejdsgange 4. Scouting 5. Den innovative medarbejder 6. Regler og retningslinjer for opfinderi 7. Lov om arbejdstagers opfindelser 8. Ideens potentiale Opfind.nu en hands on guide til innovation udgives af Teknologisk Instituts Center for Ide & Vækst som led i projektet Hands On Innovation Nye samspil om medarbejderdreven innovation i byggeriet. Projektet er finansieret af Åbne Midler Puljen under Forsknings- og Innovationsstyrelsen. 3 Projektpartnere Teknologisk Institut BAT-kartellet Dansk Byggeri KPMG Skive Tekniske Skole Virksomhedsdeltagere Jakon A/S A/S Julius Nielsen & Søn Ringsted Bygningsentreprise A/S Øens Murerfirma A/S

4 Medarbejdere er byggebranchens opfindere Medarbejderes ideer er en uvurderlig kilde til innovation i virksomheder. Center for Ide & Vækst ved Teknologisk Institut står bag en undersøgelse blandt opfindere, der viser, at 49 % af opfindelser opstår som følge af viden og erfaring fra arbejdet. Det tal er en af de motiverende faktorer bag projektet Hands-On Innovation i Byggeriet, som handler om at opdyrke det innovative potentiale blandt medarbejdere i byggebranchen. De opfindelser eller produktforbedringer, som medarbejderne får, vil efter opfinderens eget skøn kunne sættes direkte i produktion eller udbydes af den virksomhed, opfinderen er ansat i. Vejen fra ide til kommercialisering er kort. Og erfaringen fra Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut viser, at succesraten for opfindelser fra netop byggebranchen er særlig stor. I samarbejde med Dansk Byggeri, BAT- Kartellet, KPMG og Skive Tekniske Skole har TI taget teten på udvikling af den medarbejderdrevne innovation i byggebranchen. Målet er at vise medarbejderen ude på byggepladsen, ledelsen og den uddannelsessøgende på de tekniske skoler, at opfinderi er byggebranchens uslebne diamant. Det uudnyttede potentiale, der ligger i medarbejderes opfindelser, skal ud over den konkrete byggesag, hvor ideen til opfindelsen opstår. Hvad enten der er tale om et konkret nyopfundet stykke værk- Ideerne skal sættes i system. Ideer er der masser af, det gælder bare om at opdage de bedste af dem, og sætte dem i system så de kan udnyttes. Søren Faebo, direktør, Ringsteds Bygningsentreprise. Håndværkernes igangsætter-ånd vækkes. For os har Hands On Innovation fungeret som et startskud og en motivationsfaktor, for at håndværkerne for alvor blev inddraget, og på den måde fik vi vækket deres igangsætter-ånd. Søren Faebo, direktør, Ringsteds Bygningsentreprise. 4

5 Åbenhed og nytænkning. Den daglige omgang med innovation skaber åbenhed over for nytænkning, og det gælder ikke kun i selve arbejdet. Medarbejderne bliver generelt mere omstillingsparate, fordi de er vant til at tingene kan gøres anderledes. Søren Faebo, direktør, Ringsteds Bygningsentreprise. tøj, en tilpasset version af eksisterende materialer, eller noget helt tredje, er der ifølge Opfinderrådgivningen på TI god grund til at undersøge, om opfindelsen kan patenteres og udvikles med henblik på videresalg. Perspektiverne i øget anerkendelse af medarbejderopfindelser er der mange af: Udover videresalg af konkrete opfindelser, kan øget fokus på innovative tilgange til byggeriet potentielt være med til at: Når medarbejdere får gode ideer, er det op til både virksomhedsledere og idéhaver, at skabe de bedst mulige betingelser for at realisere og kommercialisere ideen. De følgende sider giver et indblik i mulige tilgange til opfinderi og idérealisering. Du kan læse om, hvad der skal til rent praktisk, men også om virksomhedsledernes motivation for at fokusere på medarbejderideer, samt konkrete erfaringer fra ideopsamlingsarbejdet på byggepladser rundt omkring i landet. Forbedre byggekvalitet og branchens ry Danne grobund for samarbejde med vidensinstitutioner Øge rekruttering af unge mennesker til branchen og dens uddannelser Opfindelserne sker ikke på kontorerne. Tit er det os nede på kontoret der sidder og snakker og finder på, men i virkeligheden er det jo ude på byggepladserne, de rigtige opfindelser kommer frem. Søren Faebo, direktør, Ringsteds Bygningsentreprise. Folk var fulde af spændende ideer, og det vidner jo om at der findes et stort potentiale, og at Hands On Innovation projektet virkelig ramte plet. Søren Faebo, direktør, Ringsteds Bygningsentreprise 5

6 Processen Samarbejdet mellem projektpartnerne begynder med et besøg fra Teknologisk Institut, hvor håndværkerne samles til et møde om formålet med at sætte fokus på medarbejderdreven innovation. Fokus på møderne er, hvad der sker i projektet, og hvordan de gode ideer ville blive håndteret. Efterfølgende tager et korps af studerende rundt på byggepladserne og indsamler ideer fra de enkelte håndværkere. Her kan du læse om virksomhedsledernes vurderinger af den medarbejderdrevne innovation i byggebranchen. Forandringen skal komme nedefra. For vi ved godt, at al udvikling sker der, hvor de står og slår søm i hvor de tænker, at det her kan gøres smartere og bedre. Og man skal ikke være bange for at blive betragtet som Leif Lalleglad, for vi er fast besluttede på, at vi vil have en kultur, hvor man kan stille spørgsmålstegn ved de eksisterende måder at gøre tingene på, og byde ind med ideer som så bliver taget op til overvejelse. Vi har viljen til at prøve medarbejdernes forslag af, og se om de kan have en effekt. For hvis man kan se, at der er noget, der kan gøres bedre, og så ikke får mulighed for at prøve det af, bliver det en frustration i stedet for. Sat meget på spidsen, handler det om, at vores medarbejdere ikke bare er stenhuggere, men at de rent faktisk er ved at bygge noget. Søren Faebo, direktør, Ringsteds Bygningsentreprise. 6

7 Det handler også om at gøre op med gamle vaner. Byggebranchen har en flere hundrede år gammel kultur. Man skal ikke forkaste det gamle for partout at lave om, men omvendt tror jeg, at der i byggebranchens kultur ligger en vis konservatisme. Hvis vi står på en byggeplads, så hjælper det ikke noget, at vi vil tænke nyt, hvis vi ikke kan få andre aktører i branchen med på vognen og det kan måske skabe nogle nye problemer, som man ikke havde haft, hvis man bare gjorde, som man plejer. Derfor består udfordringen også i at få nogle underentreprenører med på vognen, og blive enige om, at vi prøver at gøre tingene lidt anderledes. Ikke bare til gavn for os selv, men også i håb om, at vi kan få glæde af hinanden på byggepladserne. Jørgen Abildgaard Nielsen, Uddannelsesansvarlig, Jakon A/S Åbenhed og nytænkning. Den daglige omgang med innovation skaber åbenhed over for nytænkning, og det gælder ikke kun i selve arbejdet. Medarbejderne bliver generelt mere omstillingsparate, fordi de er vant til at tingene kan gøres anderledes. Søren Faebo, direktør, Ringsteds Bygningsentreprise. Alle har noget forskelligt de kan bidrage med. Ung som gammel, ny som rutineret. En nyansat ser på tingene med friske øjne, og spørger: Hvorfor gør I sådan? Den klassiske innovationsdræber ville så være hvis én, der har været ansat i 20 år, svarer: Jamen, sådan har vi altid gjort. Det er ikke fordrende for en udvikling, og den slags foregår, men i det skjulte. Derfor arbejder vi også med teambuilding. Det tror jeg bevirker, at vores medarbejdere kan se, at vi fra ledelsens side mener det, vi siger. Jørgen Abildgaard Nielsen, Uddannelsesansvarlig, Jakon A/S. 7

8 Medarbejderideer giver smartere og mere effektive arbejdsgange Mogens Madsen er administrerende direktør hos Julius Nielsen & Søn. Der går ikke længe fra han træder ind i mødelokalet, til han peger op mod loftet og forklarer, at vi her ser et eksempel på håndværkernes innovation. Det viser sig, at Julius Nielsen & Søn har haft en entreprise på renoveringen af den bygning, vi sidder i, og deroppe, tre meter over os, måtte håndværkerne tænke nyt for at løse et problem med tegningsmaterialet. Gennem en blanding af kreativitet og ny anvendelse af eksisterende metalskinner løste de problemet. I begyndelsen af oktober 2008 besøgte to innovations scouts i alt otte af Julius Nielsen & Søns byggepladser. Her gik de rundt sammen med pladsens byggeledere, de så håndværkerne i aktion og talte med dem om deres arbejdsmetoder. Selvom Mogens Madsen ikke kender det nøjagtige antal små opfindelser, der blev synliggjort gennem samtalerne, så tyder alt på, at der var ideer nok. Flere gange vender han sit papir om, og illustrerer på bagsiden, hvordan hans håndværkere har løst en række problemer. Han giver sit bud på, hvorfor byggebranchen fostrer så mange innovative løsninger: Vi håndværkere er i bund og grund dovne. Vi vil gerne lette vores arbejdsmetoder og blive hurtigt færdige selvfølgelig hele tiden med tanke på et godt slutresultat. Det betyder, at vi tit finder nye, smartere måder at arbejde på, der kan hjælpe os til at opnå mere effektive arbejdsgange. Det er nu ikke kun dovenskab, der understøtter jagten på stadigt mere virksomme produktionsprocesser. Konkurrencen på tid og pris er så hård, at virksomhederne tvinges til at udvikle sig, hvis de vil gøre sig håb om at vinde licitationer. Hvis man ikke tænker nyt, går det hurtigt ned ad bakke for forretningen, supplerer Mogens Madsen. Når håndværkernes trang til fremskridt kombineres med byggebranchens hårde konkurrence, opnår man et innovativt klima, hvor den næste lille opfindelse aldrig er langt væk. Alligevel sker det selvfølgelig, at håndværkerne forfalder til tradition, og at fokus glider fra opfindsomhed til vane. Her har Hands On innovations scouts vist sig brugbare. Mogens Madsen mener, at håndværkerne tvinges til at overveje 8

9 Hvis man ikke tænker nyt, går det hurtigt ned ad bakke for forretningen Mogens Madsen, admin. direktør, Julius Nielsen & Søn deres arbejdsgange og tænke nærmere over det, de plejer at gøre, når der kommer friske øjne på det. Det hjælper dem også med at blive bevidste om og konkretisere de metoder, der har vist sig at virke særlig godt. Og det har ifølge Mogens Madsen forløbet godt. Alle de tilbagemeldinger, jeg har fået, har været yderst positive. Samarbejdet mellem vores medarbejdere og scoutene har simpelthen fungeret upåklageligt. Virksomheden har ingen defineret politik i forhold til medarbejdernes innovative evner. Der gives hverken bonusser eller andre fordele til de lyseste hoveder. Men det at kunne se muligheder og tænke anderledes er gode egenskaber for en formand, understreger Mogens Madsen. Inden vi forlader mødelokalet, kaster vi et sidste blik op mod det loft, der gav anledning til en af hverdagens kreative løsninger. 9

10 Scouting Innovations scouts er studerende, der hjælper virksomheder i byggebranchen til at opfange og dokumentere medarbejdernes gode ideer. Jon Storm Madsen er én af de studerende, der har været innovations scout på byggepladser. Her fortæller han om sine oplevelser. Det sker med et helt arsenal af hurtige armbevægelser, når Jon Storm Madsen malende beskriver den galionsfigur, han så konstrueret til et skib under et besøg i én af de virksomheder, han har besøgt. Det er samme fascination af håndværket og entusiasme for temaet, der gennemsyrer hele Jons beskrivelse af rollen som innovations scout. Jeg har mødt nogle superflinke mennesker, der synes det var fedt jeg kom, fordi det gav dem mulighed for at få deres ideer tegnet og beskrevet, fortæller Jon. Han er 26 år, læser til designingeniør på DTU og i løbet af det sidste halve år, har Jon været ude i fire virksomheder for at opsamle og beskrive ideer. Det at være rundt i virksomhederne og tale med medarbejdere om deres ideer har givet mig en masse input, som inspirerer fagligt og personligt, fortæller han, og fortsætter så. Der er fx nogle stilladser, som er åbenlyst farlige for medarbejderne at arbejde på. Når folk kommer med ideer til forbedringer af sådan nogle, er det selvfølgelig noget jeg tager en faglig interesse i, men i høj grad også noget der berører mig på et medmenneskeligt plan. Jon er forundret over, hvor svært det har vist sig at være for virksomhederne at komme i tanker om de gode ideer, de har. For selvom ideerne er der til fx forbedrede stilladser - bliver de så stor en del af virksomhedernes daglige praksis, at de glemmer, når de har forvandlet en ide til en reel opfindelse eller videreudvikling af et eksisterende værktøj: Det undrer mig, at der ikke er flere, der kan se, hvor opfindsomme de selv er. Når medarbejderne og deres ledere ikke selv hæfter sig ved deres gode ideer, bliver det svært at grave noget frem, siger han. Som innovations scout består Jons indledende arbejde i at få kontakt til udførende virksomheder, der ønsker at få besøg 10

11 af en scout. Det har vist sig at være en af de store udfordringer, at få virksomhederne til at sætte tid af til samtaler med scoutene: Hvordan får man dem, der har travlt til samtidig at prioritere udvikling?, spørger han. Og betegner det som scoutens største udfordring. ideen, og så ville vi sørge for at udvikle den. Det vi gør, er jo at guide dem, men de skal selv lave det, slutter Jon. Et andet område, hvor Jon har oplevet barrierer, er i forhold til beskyttelse af ideerne. De fleste kan godt få en idé, men når den skal igennem systemet, giver de op, fortæller han. Jeg havde et møde med én, der havde fået det indtryk, at han kunne aflevere På Teknologisk Institut vil vi gøre det nemmere for folk at realisere medarbejderes eller egne ideer. De følgende sider er dedikeret til en guide til realisering af ideer. 11

12 Den innovative medarbejder Løsninger i form af ideer opfattes tit som nye af idemageren. Det er underordnet, om ideerne omhandler behovserkendelser, patenterbare opfindelser, fysiske produkter eller metoder til at løse problemer med. En ide kan således være ny for en person, men kendt for en gruppe, ny for en gruppe men kendt fra samfundet eller den kan være ny for samfundet og dermed for alle. Der er mange situationer, der kræver nytænkning af en situation for at byggeprocessen kan gennemføres, og det er en del af byggefaget at finde løsninger på problemer. Løsningsrummet ligger dog oftest indenfor den enkeltes faglighed, og tømrerens løsning bliver i træ, murerens i sten osv. Den specialiserede medarbejder på den enkelte byggeplads har kimen til en ideproces typisk i form af at have set et behov, følt et ønske eller opdaget en uhensigtsmæssighed. Men hvis han ikke kan se problemet i andre sammenhænge, vil han have svært ved at tilvejebringe potentielle løsninger. Fra tid til anden er medarbejderen i en situation, der vækker forundring, nysgerrighed, irritation eller bare en ide om at dette må kunne gøres bedre. Det ønskværdige er selvfølgelig at erkende situationen og gøre eller forsøge at gøre noget ved det, men hvis løsningen ikke ligger lige for, kan det være en god ide at: 1. Skrive problemet, behovet eller irritationsmomentet ned. Selve det at skrive eller tegne det giver ofte input, ideer osv. til mere. 80 procent af alle løsninger findes i forberedelsen. 2. Søge på nettet, biblioteket, i blade eller forhøre sig hos venner og bekendte: a. Søg direkte på problemet måske har andre også set det b. Tænk over hvem der ellers kunne være i samme situation c. Tænk over, hvad det er for problem måske findes løsninger til problemet i andre brancher. d. Noter det du finder. Herved sker der ofte en ny forståelse af problemet og løsningen. Det at opsøge ideer giver flere ideer, end hvis man ingenting gør. Jo mere opsøgende man er jo bedre. 16 % af arbejdspladserne, hvor opfinderne er ansat, har en reel strategi eller politik for håndtering af opfindelser eller nye ideer fra medarbejderne. Kilde: Opfinderrådgivningen, Teknologisk Institut 12

13 Regler og retningslinjer for opfinderi Som opfinder ansat i en virksomhed, er det vigtigt at kende reglerne for kommercialisering af ideer. Dem kan du læse om her. Virksomhedsstrategi Enhver virksomhed vil have gavn af en politik for medarbejderopfindelser. For opfinderi stimulerer en innovativ virksomhedskultur, og understøtter virksomhedsledere opfinderi i deres strategier, trækker det en masse gode ideer frem i lyset. Det er ikke sikkert, at ideerne er decideret opfindelser, ofte er der tale om ideer, der kan omsættes til bundlinje gennem forøget produktivitet og effektivitet. Det kan f.eks. være ideer til forbedrede arbejdsprocesser og rutiner, eller nye måder at organisere arbejdet på. Når en medarbejder får en god ide, har virksomheden følgende valgmuligheder: 1. At lade medarbejderen beholde ideen Den første politik er den mindst ressourcekrævende. Her overdrager virk-somheden rettighederne til ideen til med-arbejderne. Det kan i praksis ske ved at give medarbejderen en friholdelseserklæring, hvorved virksomheden afstår fra retten til opfindelsen. Fordelen ved denne politik er, at virksomheden ikke bruger tid og ressourcer på aktiviteter, som ikke hører til virksomhedens område. Opfinderen kan henvises til at søge hjælp og sparring hos Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut. eller 2. At overtage medarbejderopfindelsen og understøtte en kommercialisering Den anden mulighed er, at virksomheden forholder sig aktivt til anmeldte opfindelser og overtager lovende opfindelser med kommercialisering via licensformidling for øje. Licensformidling betyder her, at rettighederne til opfindelsen sælges til en anden virksomhed, som mod at betale bl.a. en andel af omsætningen udvikler og sælger produkter baseret på opfindelsen. Udnyttelse af medarbejderopfindelser vil så godt som altid ske i andre virksomheder, der udvikler og sælger værktøjer, nye byggematerialer mv. Erfaring fra Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut og salg af opfindelser fra universiteter viser, at det er ganske få opfindelser, som genererer indtægter af betydning. Motivet skal derfor være de følgeeffekter i form af nye ideer og åbenhed overfor at gøre tingene på nye måder. Nye ideer til forbedrede arbejdsrutiner og processer kan umiddelbart implementeres i virksomheden. Det bør også give sig udslag i den godtgørelse, som medarbejderen i givet fald vil modtage fra opfindelsen. Der foreligger kun meget sparsomme oplysninger, om hvordan de enkelte virksomheder belønner medarbejderopfindelser. Som minimum er virksomheden forpligtet til at yde medarbejderen en rimelig godtgørelse, som der står i lov om arbejdstageres opfindelser - en formulering der har givet anledning til mange fortolkninger. Det vil utvivlsomt fremme innovation i virksomheden, hvis den beslutter at yde mere end det absolut nødvendige for at opfylde lovens bogstav. Universiteter i ind- og udland benytter ofte en model, hvor den enkelte medarbejder får 1/3 af indtægterne, når de eksterne udgifter til kommercialisering af opfindelsen er tilbagebetalt. 13

14 Lov om arbejdstagers opfindelser Har en medarbejder gjort en opfindelse inden for virksomhedens arbejdsområde, er medarbejderen, ifølge Lov om arbejdstagers opfindelser, forpligtet til at tilbyde den til sin arbejdsgiver. Det gælder selv sagt ikke enhver opfindelse, som en medarbejder måtte begå, men opfindelser som ligger inden for virksomhedens arbejdsområde eller som medarbejderen har begået som led i en defineret arbejdsopgave. Denne ret gælder indtil seks måneder efter at ansættelsen er ophørt. Virksomheden har, fra anmeldelsen se tidligere om idebeskrivelsen - af opfindelsen, fire måneder til at beslutte sig til, hvorvidt den vil overtage rettighederne til opfindelsen, eller lade medarbejderen beholde rettighederne. Medarbejderen er forpligtet til straks at anmelde opfindelsen til nærmeste foresatte og til at give alle relevante oplysninger. Det kan i praksis være byggelederen eller formanden på pladsen. Da en opfindelse skal være hemmelig på indleveringsdagen for et patent, må medarbejderen i efterfølgende fire måneders periode ikke fortælle om opfindelsen til eksterne personer eller virksomheder uden tilladelse fra arbejdsgiveren. Har virksomheden ikke senest fire måneder fra opfinderen har anmeldt opfindelsen enten meddelt medarbejderen, at den ønsker at overtage rettighederne til opfindelsen eller givet medarbejderen en friholdelseserklæring, bortfalder virksomhedens ret til at overtage opfindelsen og opfinderen kan frit søge at kommercialisere den. Viden er noget man opnår ved at sætte sig ind i muligheder. Internettets søgemaskiner gør det let at undersøge, hvad der findes, hvad man gør andre steder og hvad man har gjort. Ideprocessen hos den enkelte skal stimuleres, og synlig interesse fra ledelsen er en afgørende faktor. Det man belønner og giver opmærksomhed, får man mere af. 14

15 Ideens potentiale Det er hverken vanskeligt, dyrt eller spild af tid at lade en ekspert udtale sig som om potentialet for en ide man ikke selv forstår, ligesom at lade en ekspert søge efter om det allerede findes. Sådanne eksperter er at finde i GTS systemet (f.eks. Teknologisk Institut), Universiteterne m.m. Som privat opfinder har medarbejderen mulighed for at få assistance og rådgivning fra Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut (www.opfind.teknologisk.dk). Vurderinger af opfindelser kan basalt set koges ned til tre spørgsmål: 1. Er den ny? - Begynd med selv at foretage en hurtig søgning på internettet i de gratis patentdatabaser. En af de største udfordringer ved søgning i patentdatabaser er at finde de rigtige søgeord. En søgning skal resultere i mindst et par patentskrifter, som søger at løse det samme problem ellers bør søgeprofilen justeres. 2. Virker den? Et simpelt spørgsmål at stille, som kan vise sig at være en stor udfordring at gøre sig klart. 3. Kan den sælges? Ofte uhyre svært at svare på. Særligt fordi mange opfindelser ikke er en del af virksomhedens kerneområde, men derimod varer som hjemkøbes. Begynd med simple overslagsberegninger på, hvor mange enheder der kan forventes solgt. Suppler med telefoninterviews med f.eks. producenter, forhandlere efter den pågældende type produkter. Man kan oftest omtale, hvad ens opfindelse kan uden at afsløre hvordan. Du kan læse meget mere om ideer, opfindelser og om hvordan man kan beskytte sine ideer på Oplever medarbejdere et effektivt system, stimulerer det til fremkomsten af endnu flere ideer. Hvad enten der er tale om et konkret nyopfundet stykke værktøj, en tilpasset version af eksisterende materialer, eller noget helt tredje, er der ifølge Opfinderrådgivningen på TI god grund til at undersøge, om opfindelsen kan udvikles med henblik på videresalg. Succesraten for opfindelser fra netop byggebranchen har nemlig hidtil vist sig at være særlig stor. 15

16 Læs mere om projektet Hands On Innovation på 16

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen

Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen 2014 Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen Rapport skrevet af Et projekt udført i samarbejde mellem BAUF, BABEL, MT Højgaard, Jakon og Vest-Arler Vest-Arler 1 Indhold 1. Indledning... 2 1.1

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

FEBRUAR 2013. Best practice. i projektledelse

FEBRUAR 2013. Best practice. i projektledelse FEBRUAR 2013 Best practice i projektledelse SIDE 3 4 6 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 ARTIKEL Få trumfkort på hånden Styr på trumferne Årets projekt 2012: Lean i Kvægbruget Modet til at gå nye veje giver

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

+ Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse

+ Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse + Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse Medindflydelse nytter Den økonomiske krise har medført stramme kommunale budgetter. Kommunerne står over for udfordringen

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed Fokus Den levende virksomhed Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering er fremtidens vinder Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Administrerende direktør Henning Hürdum Redaktion: Nordania

Læs mere

LEAN I KOMMUNERNE EFFEKTIVISERING I FÆLLESSKAB

LEAN I KOMMUNERNE EFFEKTIVISERING I FÆLLESSKAB LEAN I KOMMUNERNE EFFEKTIVISERING I FÆLLESSKAB LEAN I KOMMUNERNE EFFEKTIVISERING I FÆLLESSKAB Lean i kommunerne Effektivisering i fællesskab Redaktion: Udgiver: Søren Sønderby, KL s konsulentvirksomhed

Læs mere

TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis

TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis TEMA Lean Trivsel med Lean i praksis Trivsel med Lean i praksis 3 Indhold Lean betyder forandring Lean betyder forandring side 3 God kommunikation er et af nøgleordene. Denne pjece henvender sig til medlemmerne

Læs mere

- Et brugerdrevent innovationsprojekt

- Et brugerdrevent innovationsprojekt - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Demens i hjemmet. til afdækning af problemstillinger hos mennesker med let demens

Demens i hjemmet. til afdækning af problemstillinger hos mennesker med let demens Demens i hjemmet til afdækning af problemstillinger hos mennesker med let demens Demens i hjemmet metode til afdækning af problemstillinger hos mennesker med let demens Pr oj ek t eterr eal i s er etmeds

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje. Væksthus for Ledelse, Maj

Læs mere

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM Indhold 2 Indledning 3 De Styrende principper for Den Kreative Platform 5 Princip 1: Horisontal Tænkning 14 Princip 2: Ingen Bedømmelse

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere