Samarbejdsdag i Kulturskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsdag i Kulturskolen"

Transkript

1 Samarbejdsdag i Kulturskolen

2 Program Morgensang Læringsreformen i Gribskov Kommune Orientering og idéudvikling i plenum og grupper Opsamling på gruppedrøftelserne i plenum Frokost Medarbejderform i spil Kaffe og kage Ikke mere tid tilbage Tak for i dag

3 Hvad er Kulturskolens kerneværdi / opgave? Kulturskolens kerneværdi eller kerneopgave Anvend 3 minutter for dig selv til at tænke over hvordan du kan formulere Kulturskolens kerneopgave Skriv det ned på en Post-It Vær klar til at drøfte det i løbet af dagen

4 Orientering om læringsreformen Processen Arbejdsgruppen Musik og Rytmik Aktuelle dokumenter videndeling Foreløbige ideer Udfordringer Konsekvenser Anbefalinger

5 Milepælsplan læringsreform August 2013 august 2014 Målstyring Temamøde i byrådet: overordnede mål for skolevæsenet Målseminar for: - bestyrelser for skoler og dagtilbud - DLF, BUPL og FOA - ledere i CBU - fælleselevråd Konkret forslag til kommunale mål til revision på CBU ledermøde 12/12 Beslutning i børneudvlaget januar: Kommunale mål for læringsreformen Lokale målprocesser i lokalområder/ skoler/ dagtilbud og bestyrelser Resultataftaler for skoler/dagtilbud indgås Folketinget vedtager ny folkeskolelov Organisering Beslutning i børnebeslutning i børneudvlaget marts: udvlaget februar: Organisering af Styrelsesvedtægt Regler for SKB-valg fritidstilbud Tværgående arbejdsgruppe: Ungdomstilbud og FO Fælles tilgang til læring For alle medarbejdere i CBU: vidensopbygning om læringsreform og inspiration fælles tilgang til læring 3. kvartal 2013 Tværgående arbejdsgrupper: Bevægelse, motion, natur og kost Muligheder uanset social baggrund Dagtilbud og overgang Rytmik og musik 4. kvartal 2013 Workshop med bred inddragelse* -generere ideer til til idékatalog For alle medarbejdere i skoler og FO: Inspiration v. Lise Tinglev Faglige arbejdsgrupper: Engelsk fra 1. klasse og tidlig sprogtilegnelse Tysk/fransk fra 5. klasse Læringsmål Bevægelse, motion, kost og natur Rytmik og musik Sammenhængende skole- og FO-dag Muligheder uanset social baggrund kvartal 2014 Valg til skolebestyrelser Lokal strategi/proces for implementering af reformen Faglige arbejdsgrupper præsenterer færdige idékataloger 2. kvartal 2014 Kompetenceløft Skoleledelser: den nye ledelsesopgave Skoleledere: individuelle, målrettede forløb Beslutning i børneudvalget i marts: Kompetencestrategi Økonomi Beslutning i børneudvalget i februar: Sende tildelingsmodel i høring Arbejdstid Dialog med CBU ledere 12/12 Dialog med DLF Beslutning i børneudvalget i marts: Tildeling til skole/fo Tildelingsmodel Beslutning i børneudvalget i januar/februar: - overordnet ramme * inddragelse af ledere og medarbejdere i skoler og dagtilbud, forældre til børn i skole og dagtilbud, elever, erhvervsliv, foreninger, repræsentanter fra kulturskolen, ungdomsuddannelser m.fl.

6 Fælles tilgang til læring December januar Tværgående arbejdsgrupper: - Bevægelse, motion, natur og kost - Muligheder uanset social baggrund - Dagtilbud og overgang - Rytmik og musik 6. februar Februar april Idéværksted genererer idéer til katalog Faglige arbejdsgrupper udarbejder idékatalog: - Engelsk fra 1. klasse og tidlig sprogtilegnelse - Tysk/fransk fra 5. klasse - Læringsmål - Bevægelse, motion, kost og natur - Rytmik og musik - Sammenhængende skole- og FO-dag - Muligheder uanset social baggrund -... Lokal strategi/proces og implementering af sammenhængende skoledag Februar juni

7 Ideer Elever deles op efter interesse og evne i kreative fag nogle kunne tilmelde sig mere musik Indskolingen kan få besøg i en tre måneders periode med en musikskolelærer og en pædagog eller lærer. Musikmatematik Music Mind Games som tema eller fokuseret arbejde Mød musikeren / kunstneren Kor og orkester projekter Understøttende instrumentalkurser Musical Drama emneuger Skolekomedie Koncertsamarbejde Komposition Computerkompositions værksted Musikformning Musikskolen kan påtage sig folkeskolens musikundervisning?

8 Udfordringer Muligheder for at være en lærer/pæd. fra Folkeskolen sammen med en vidensperson / musik- og billedkunstlærer. Samskabning af læringsrum for en større gruppe børn. Finansiering af fællesforløb. Struktur med forskellige arbejdstider for musikskolens medarbejdere og folkeskolens aktiviteter. Kan være ansat i andre kommuner. Dobbelt ansættelsesforhold. Hvordan kan vi organisere det, så det fortsat vil kunne lade sig gøre for lærere i folkeskolen og Kulturskolen?

9 Udfordringer Transport af børn fra DT til skolernes musik- og billedkunstlokaler / værksteder. Der vil være tidsmæssig sammenfald i musiklærernes forberedelse i faglokalet og aktiviteter med undervisning i Musikskoleregi. Det er en udfordring, at Musikskolens aktiviteter er decentral. Skolerne har forskelligt behov i forhold til antallet af ansatte musiklærere og deraf behov for inddragelse af lærere fra Musikskolen. Musikskolelærerne er ikke vant til at stå med en gruppe børn svarende til en klasse.

10 Konsekvenser Det er nødvendigt at finde økonomi til at skabe de samarbejdsflader, som ønskes til rytmik og musik. Planlægning af lokaletilgængelighed for Musikskolen har betydning for Musikskolelærernes ansættelser. Det vil være meget problematisk for Musikskolens udbudsmuligheder, hvis man ikke kan benytte musiklokalerne før kl. 17. Det vil være den enkelte skoleleder, som kan lave aftale med Musikskolens ledelse om koordinering af lokalefællesskaber. Der vil være behov for fælles forberedelse af aktiviteter, hvor skolens og Musikskolens lærere skal arbejde sammen om et forløb. Musikskolelærerne har behov for kompetenceudvikling af f.eks. klasserumsledelse.

11 Anbefalinger Skolelederne skal give musiklærerne mulighed for at forberede egne spillekompetencer til musikundervisningen og forberedelse af akkompagnement hjemme, hvis det ønskes og der er mulighed for det. Der skal sikres kompetenceudviklingsforløb inden for klasserumsledelse, for Musikskolens lærere gerne sammen med folkeskolelærere - evt. i form af sidemandslæring og kurser i f.eks. inklusion i Folkeskolen.

12 Hvor står vi nu? Gruppeinddeling Drøft følgende tre elementer: (A) Hvordan kan et konkret undervisningsforløb med en folkeskolegruppe på elever organiseres? - Tag afsæt i allerede kendte ideer, eller skab nogle nye til lejligheden. (B) Hvordan kan forberedelsestiden til dette forløb tilrettelægges? (C) Hvordan kan Kulturskolen finansiere eget bidrag / resourceforbrug?

13 Hvor står vi nu -? Opsamling Musikmatematik mellemtrin om brøkregning natur og teknik ( svingninger) Brøker/ taktarter: Dans eller spil en brøk. Bevægelse på 1 og 3 nogle på ottendedele. Matematikstykker ud af beregningerne. Ingen indflydelse på planlægningen af forberedelse: En fast folkeskoledag for en musiklærer. f.eks. fra 8-16 Den enkelte musiklærer skal så både undervise og forberede med folkeskolens personale. Man kan være på forskellige skoler. Søge fonde til udvikling søge politisk efter midler - generere overskud ved salg af ydelser teambuilding evt. fjerne sammenspilsundervisning -

14 Hvor står vi nu -? Instrumentaltfagligt forløb 4 6 uger sammen med en folkeskolelærer med 14 elever. Længere forløb med 4 elever ad gangen med et bedre kvalificeret forløb Musical som idé Forberedelsestid: Musiklærerne må møde folkeskolelæreren de dage hvor musiklæreren ikke underviser i musikskolen. - kvalificeret undervisning kræver at der mødes og at der efterbehandles. Finansiering:Merudgift for musikskole/folkeskole fonde enten en pose penge eller skære ned på noget af det vi har i dag, bl.a. egen forberedelsestid.

15 Hvor står vi nu -? Opsamling Undervisning hvor alle kunne være med en sangleg eller SSB styrker motorik og periode fornemmelse indarbejde musiklærerens speciale ind i undervisningen specifikt instrument Tværfaglighed f.eks. musikgeografi: folklore, Kompagnon time kunne ordnes over mail. Det ville være folkeskolens lærer at tage sig af det pædagogisk, hvor musikskolelæreren aftyaler via mail og improviserer i timen. Finansieringen: Fonde -

16 Hvor står vi nu -? Huskede vi Kerneværdien?

17 Hvor står vi nu -?

18 Hvor står vi nu -? Huskede vi Kerneværdien? Kvalificeret undervisning Entertaining Udvikle og støtte Helsinges kulturliv Passe på Helsinges unge og børn Udvikle, understøtte, skabe gode oplevelser Fordybelse Åbenhed / nysgerrighed Kvalitet Musikglæde

19 Hvor står vi nu -? Huskede vi Kerneværdien? Bringe glæde og skønhed i elevernes verden At formidle og videregive musikkens/kunstens grundlæggende ideologi, glæde og mangfoldighed Præsentere eleverne for den omgivende kunst/kultur Præsentere eleverne for kulturen, historisk Bidrage til opdragelse i kulturen Musikinteresse Formidling At give musikkens ånd videre, at se elevernes glæde ved musikken, at se hvor de vil hen Skabe glæde for musik ( og billedkunst)

20 Hvor står vi nu -? Huskede vi Kerneværdien? At viderebringe min kærlighed til musik til andre At få dem til at føle og glædes over samhørigheden Kulturformidler At hjælpe elever til at lære og til at åbne sig Indføre den enkelte elev i instrumentets muligheder, til forståelse af vores musikalitet Undervisning Inklusion Formidling fordybelse Seriøs musikundervisning ( instrumental) Skabe musikalsk sammenhold

21 Vi kalder Kulturskolens bidrag for merværdi!

22 Hvor står vi nu -?

23 Hvor står vi nu -?

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

- et vindue til musikkens sjæl. Ballerup Musikskole. 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag

- et vindue til musikkens sjæl. Ballerup Musikskole. 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag - et vindue til musikkens sjæl Ballerup Musikskole 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag 2 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag Indholdsfortegnelse Et arbejdsredskab 3 Tradition for

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

29-4-2014 GØR EN GOD SKOLE ENDNU VESTHIMMERLANDS KOMMUNE BEDRE. Sådan gør vi

29-4-2014 GØR EN GOD SKOLE ENDNU VESTHIMMERLANDS KOMMUNE BEDRE. Sådan gør vi 29-4-2014 VESTHIMMERLANDS KOMMUNE GØR EN GOD SKOLE ENDNU BEDRE Sådan gør vi Gør en god skole endnu bedre i Vesthimmerlands Kommune. Sådan gør vi! Indhold Indledning... 2 Fagopdelte undervisning... 3 (vejledende

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere