Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur."

Transkript

1 Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Kendskab til Gildebevægelsen arbejdstitel på kurser/møder, der kan erstatte/stå ved siden af svend-væbner-ridder. Udvikling Forbedre kvaliteten i arbejdet. Ledelseskurser - med indlagt begejstring. Udvikle kurser (PR, IT, foto mv.). Synlighed indadtil. Synlighed udadtil. Alle uddelinger fra lokale gilder sker samme dag (f.eks. 23. april). Aktiviteter Rejsehold mentorer. Netværksgrupper (på landsplan og i distrikterne). Samarbejde Samarbejdet på landsplan med andre organisationer. Internationalt. Nordisk træf i Deltagelse i WCONF i Australien oktober Planerne er yderligere beskrevet på de følgende sider. side 1

2 Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Sct. Gilderne i Danmark ønsker i bred forstand at opfattes som en selvstændig bevægelse med fokus på personlig udvikling, løsning af humanitære og samfundsmæssige opgaver og have international forståelse. Gildebevægelsen skal transformeres fra vores nuværende udgangspunkt i spejderbevægelsen (rekruttering via tidligere spejdere) til en bevægelse med udgangspunkt i Spejderideen - udviklet og implementeret for voksne, der er enige i Gildebevægelsens værdigrundlag, og som ønsker at yde en indsats for at realisere vore mål. Kendskab til Gildebevægelsen arbejdstitel på kurser/møder, der kan erstatte/stå ved siden af svend-væbner-ridder. For at understøtte vores ønske om personlig udvikling udarbejdes der materiale til kurser/møder, der kan danne grundlag for, at alle får en bedre forståelse af gildebevægelsens Idegrundlag og formål, Gildelov og gildeløfte, Organisationen osv. At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Landsgildeledelsen og distriktsgildemestrene. Alle gilder skal deltage i implementeringen. Startes efterår 2013 og implementeres i 2014 Kendskab til Gildebevægelsen arbejdstitel på kurser/møder, der kan erstatte/stå ved siden af svend-væbner-ridder. Kursusudvalget. DUS-erne. Startes efterår 2013 og tilbydes lokalt fra efterår 2014 side 2

3 Udvikling Forbedre kvaliteten i arbejdet. Begejstring opnås, når kvaliteten i et gildearrangement er bedre, end deltagerne på forhånd forventer! Kvalitet er situationsbestemt! Kvalitet er relativt! Vi skal skabe begejstring gennem målbevidst og vedholdende forbedring af kvaliteten! Det sociale fællesskab holdes kun i vækst ved, at vi til stadighed udfordrer hinanden til at gøre vort bedste for fællesskabet. I nogle gilder er fællesskabet så traditionsbundet og sammentømret, at en nytilkommen føler det meget vanskeligt at komme ind i kredsen. Der er venlige og velmente ord til velkomst, men også nogle muligvis mange - usynlige regler for, hvordan vi gør her på stedet. Gildeledelserne har det meget store ansvar for, sammen med DUS og GU, at komme med holdningsbearbejdende oplæg og udfordringer for derigennem at åbne op for nye tanker, der kan udvikle og styrke det sociale fællesskab og give grobund for nye tanker. Ledelseskurser - med indlagt begejstring. Begejstring opnås, når kvaliteten i et kursus er bedre, end deltagerne på forhånd forventer! Vi skal skabe begejstring gennem målbevidst og vedholdende forbedring af kvaliteten! Udvikle kurser (PR, IT, foto mv.). Vores interne ressourcer må være utallige, og selvom vi er travle mennesker i mange sammenhænge, så er der stor mulighed for, at vi kan det meste selv internt, men samtidig skal vi også få nye ideer og input fra den professionelle verden. Det vil både styrke os og gøre os mere kvalificerede til at løse de mange opgaver, vi påtager os. Uddannelse af DUS skal udvikles, herunder oplæg til uddannelse af gildebrødre, der gerne vil udfordres i forhold til det gode gildearbejde. Synlighed indadtil. Omfatter bl.a. hjemmeside, uddannelse, kurser, PR kommunikation, IT, ideer til det gode gildearbejde, vidensbank, artikler til download. Når vi tænker arbejde indadtil, er det for at styrke os selv og skabe grobund for nye tiltag i en evig foranderlig verden. Vores verdensbillede er jo ikke det samme nu, som da Sct. Georgs Gilderne blev oprettet i Så selv om gamle dyder og traditioner stadig skal være en del af Gildet, så skal vi finde den balance, som gør, at vi ikke går i stå. Synlighed udadtil. Omfatter bl.a. hjemmeside, pressedækning gennem gode kontakter lokalt og landsdækkende, kommunikationsmodeller, Apps og smartcoder, Go-cards, tøj og accessories, Facebook, twitter, LinkedIn. Vi må følge med tiden og de tiltag, der findes rundt omkring os. Vi skal se på muligheder! Fremtiden er fortid om kort tid, og måske ser vi slet ikke, at vi var midt i fremtiden, fordi alt går så stærkt nu. Ved præsentation i det offentlige rum kan der være god grund til at skilte med vores tilhørsforhold til Gilderne, f.eks. ved at bære: Tørklæder, smykker og andre accessories, skjorter/bluser/cardigan/polo med logo, pæne T-shirts med rygmærke, f.eks. teksten: Jeg er gammel spejder, hvad er du? side 3

4 Udvikling (fortsat) Alle uddelinger fra lokale gilder sker samme dag (f.eks. 23. april). Vi må prøve at dreje vore næsten helt anonyme donationer i enkeltgilderne til lidt mere markerede "awards". Hvis alle uddelinger fandt sted f.eks. 23. april, og alle aviser fik at vide, at der 185 steder i landet blev uddelt 2½ mil. kroner til spejderformål og til humanitære organisationer de dage, så kunne det tænkes, at synlighedseffekten ville tiltage. Forbedre kvaliteten i arbejdet. Kursusudvalget og Alle gilder skal deltage Startes efterår 2013 DUS. i implementeringen. Ledelseskurser - med indlagt begejstring. Kursusudvalget. DUS-erne. Startes efterår 2013 og tilbydes lokalt fra efterår 2014 Udvikle kurser (PR, IT, foto mv.). DGM-grupper Kursusudvalget. Startes efterår 2013 og tilbydes lokalt fra forår 2014 Synlighed indadtil. Kursusudvalget og PR I hele perioden. udvalget i samarbejde. Synlighed udadtil. PR udvalget I hele perioden. Alle uddelinger fra lokale gilder sker samme dag (f.eks. 23. april). Landsgildeledelsen Alle gilder skal deltage. Første gang den 23. april 2014 side 4

5 Aktiviteter Rejsehold mentorer. Der kan oprettes et rejsehold bestående af gildebrødre med specifik viden på forskellige områder, en mentorordning. Rejseholdet kan afholde kurser forskellige steder i landet og besøge de enkelte gilder. Vidensområder for rejseholdet kan være: IT, kommunikation, konfliktløsning, teambuilding. Vi ved, at der rundt omkring i Gilderne er mange gode kræfter, som gerne vil dele af deres erfaringer indenfor deres erhvervs- og kompetenceområder, så derfor kan der være god energi i at udnytte alle de gode kræfter, som gilderne råder over. Netværksgrupper (på landsplan og i distrikterne). DGM grupperne er enige om, at vi gerne vil fastholde netværket og danne et forum med plads til idé- og erfaringsudveksling og diskussion. Kursus for redaktionsgrupper. Der kunne f.eks. nedsættes tre grupper svarende til DGM/LGLgrupperne, der sammen med PR-udvalget kunne være med til at udvikle Sct. Georg. Rejsehold mentorer. Landsgildeledelsen og Kursusudvalget. Startes efterår 2013 distriktsgildemestrene. og implementeres i Netværksgrupper (på landsplan og i distrikterne). Landsgildeledelsen og distriktsgildemestrene. Alle udvalg og distrikter Startes efterår 2013 og forår 2014 side 5

6 Samarbejde Samarbejdet på landsplan med andre organisationer. Genoptage samarbejdet på landsplan spejderkorps/gildebevægelse. Samarbejdet har ligget stille under spejderkorpsenes arbejde med Spejdernes Lejr Næste fælles lejr bliver i 2017, og vi skal inden da have genoptaget samarbejdet med korpsene. Vi bør gøre brug af de relationer, vi har i samarbejdet med de organisationer, vi i forvejen er knyttet til: Friluftsrådet, Dansk Flygtningehjælp, SOS Børnebyerne, Danmarkssamfundet, Unicef m.fl. Nogle af dem har ildsjæle, der vil kunne holde spændende foredrag om den arbejdsindsats, de yder til gavn for andre. For begge parter vil det være en gevinst. Internationalt. Vi skal fastholde vor deltagelse i internationale arrangementer. Danmark var et af de 18 lande, der var med til at grundlægge vor internationale bevægelse ISGF for 60 år siden (fejres i oktober i år). Vi er et af de lande med flest GB, og det er ikke uinteressant, hvordan vi griber problemerne an i Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi deltager i de konferencer og træf, som hører vor underregion og region til. Den netop afholdte Europa konference (Stockholm, Sept. 2013) er et eksempel på en sådan konference, hvor vore love bliver afstemt, hvorfor deltagelse heri er yderst vigtig, og i øvrigt giver et billede af, at selv om vi er meget forskellige, har vi spejderideen fælles. Nordisk træf i Det er helt afgørende at vi deltager i Nordisk Træf i 2015, da Danmark er værtsland, og træffet er fastlagt til juni i Horsens. At deltage i internationale arrangementer giver meget tilbage. Utallige venskaber er knyttet på træf og konferencer rundt om i verden. Deltagelse i WCONF i Australien oktober World Conference handler om organisationsudvikling og handlingsplan for den næste tre-års periode ( ) på verdensplan. Det er vigtigt, at Danmark er med til at arbejde for vore synspunkter sammen med de øvrige lande i vor underregion (NBSR). Forarbejdet herfor ligger i samarbejdet med NBSR, som bl.a. afholder sine møder op til en verdenskonference. Et typisk arbejdsområde for LGIS/IU, hvori der skal være mindst én person, som taler flydende engelsk eller fransk (konferencesprogene). Samarbejdet på landsplan med andre organisationer. Landsgildeledelsen. Startes efterår 2013 og forår 2014 Internationalt. Internationalt udvalg. DIS-erne. I hele perioden. Nordisk træf i Internationalt udvalg. Arbejdsgruppe til planlægning af træf. Frem til træffet i juni Deltagelse i WCONF i Australien oktober Internationalt udvalg. Indtil konferencen i oktober side 6

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre Side 1 af 70 OPTAGELSE I SCT. GEORGS GILDERNE... 5 Hvad er Sct. Georgs Gilderne?... 5 Optagelsesgrundlaget... 6 Love for... 7 Her kan du indsætte dit eksemplar af lovene... 7 Lovuddrag

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Beretning Regnskab Akureyri, Island. August 2003 NUMMER. IRC_scand 70.

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Beretning Regnskab Akureyri, Island. August 2003 NUMMER. IRC_scand 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg August 2003 Beretning Regnskab Akureyri, Island 4 IRC_scand 70. ÅRGANG LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl. Sellingvej

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Strategisk ledelse i regioner og kommuner

Strategisk ledelse i regioner og kommuner Chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard. Århus april 2008. 1. Hvorfor arbejde med strategisk ledelse? Overordnet strategisk ledelse har været et vigtigt led i især store private

Læs mere

Sct. Georg. Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr NUMMER. December 2009 76. ÅRGANG

Sct. Georg. Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr NUMMER. December 2009 76. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejr Sct. Georg December 2009 76. ÅRGANG 6 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Opfølgning på Årsmødet 2006. den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp

Opfølgning på Årsmødet 2006. den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp Opfølgning på Årsmødet 2006 den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde December 2006 DEN MANGFOLDIGE FRIVILLIGE ELLER MANGLEN PÅ EN STEREOTYP Hvorfor

Læs mere

En bæredygtig omstilling af Danmark

En bæredygtig omstilling af Danmark En bæredygtig omstilling af Danmark LØS strategi 2015-2019 Oplæg til årsmøde i LØS d. 10.-12. april 2915 på Ananda Gaorii ved Vig 1 Forord Oktober 2014 afholdt Landsforeningen for Økosamfund, LØS, et seminar

Læs mere