1. Planlægge projektledelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Planlægge projektledelsen"

Transkript

1 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under frberedelsen 30 Prjektfrberedelsesseminar 31 Prgram fr frberedelsesseminar 80 Lgbg fr prjektledelsen 81 Lgbg fra frberedelsesperiden 1

2 1.Planlægge prjektledelsen: 10 Samlet plan fr prjektledelsen Peride: Prjektfrberedelsen Metden fr planlægning af ledelsesindsats: Hvedpunkter i periden: 0. Prjekt beskrivelse Resume af dkument Prjekt Umiddelbart et frhldsvis rutinepræget prjekt men bør kendetegn håndteres engangspræget fr at pnå den ønskede effekt. Man kan ikke frvente særlig høj priritet hverken fra ledelsen, ansatte eller aktive i prjektet Umiddelbart en prjekttype B men bør snarere håndteres efter prjektfrm A, gså fr at frembringe et pædaggisk eksempel på prjektledelsen i virksmheden. 2. Prjektledelses Få prjektet frankret g tiltræk engagerede medvirkende udfrdringer Nå frem til en fælles pfattelse hvad angår mål/ambitinsniveau, hvedfrløb g rganisatin/samarbejdsfrm. Få sandsynliggjrt interessen g muligheden fr at lave et verbevisende arrangement 3. Prjektledelses Målrettet frankringsindsats aktiviteter Systematiske prjektanalyser Overrdnet prjektplanlægning versin 1 4. Prjektledelses rller - 5. Prjektledelses Indsatsen kncentreres m afhldelsen af et frberedelsesmetder/frm seminar fr frberedelsesgruppen g ad-hc deltagelse af persnalechefen Resultatet dkumenteres i Prjekthåndbgen Versin 1 Beslutningsplægget til ledelsen vil mfatte: Overrdnet prjektplan, resultater fra rundspørge samt alternative skitser til julearrangementet. 2

3 1. Planlægge prjektledelsen: 12 Prjektets kendetegn Peride: Prjektfrberedelsen Kendetegn ved Nej: Del- Ja: Bemærkninger: prjektpgaver: vis: AFGRÆNSNING: Engangspræget X Netp ej videreføre traditinen men dg bygge videre på traditinen. Tidsbegrænset X Tidsbegrænset iflg. sagens natur men tidsplanen er rummelig. Prjektrganisatin X Ventes etableret fr at kunne håndtere pgaven. OMGIVELSER: Medfører ændringer X Er netp hvedfrmålet med det aktuelle prjekt. Mange interessenter X Burde være verkmmeligt at håndtere prjektets parter. Flere resultater X Balancerer mellem mål fr hhv. udvikling g plevelse. GENNEMFØRELSE: Et livsfrløb X Ventes at gennemløbe et sædvanligt udviklingsfrløb. Tværfaglig deltagelse X Ønsket med bredest mulig deltagelse fr at pnå effekten. Tværrganisatrisk X D. Deltagelse på deltid X Ja, ventes sågar delvis gennemført sm fritidsarbejde. 3

4 1. Planlægge prjektledelsen: 13 Prjektledelsens udfrdringer Peride: Prjektfrberedelsen Omgivelser g mål Udfrdringer/effekter i periden: 1. Omgivelserne Få prjektet frankret i frhld hs ledelsen g hs i samarbejdsudvalg m.fl. Opnå bred inddragelse gså i udviklingsarbejdet 2. Resultatmål Få knkretiseret målene g fremme fælles pfattelse 3. Øknmimål Få afklaret de øknmiske vilkår under virksmhedens spnsrering af arrangementet. Fremgangsmåde 4. Hvedfrløb Tilrettelægge g synliggøre prjektfrløbet. 5. Organisatinsfrm Afklare egnet frm g samle en engageret flk. 6. Detailfrløb - 7. Arbejdsfrdeling - Udførelse g infrmatin 8. Udførselsmetder Få sandsynliggjrt interessen blandt medarbejder g få frembragt et idekatalg. 9. Samarbejdsmåder Infrmatiner Få planlagt en egnet frmidlingsindsats når det er besluttet at gennemføre prjektet. 4

5 1. Planlægge Prjektledelsen: 14 Prjektledelsens aktiviteter Peride: Prjektfrberedelsen Typer af pgaver ved ledelsesprcesser: Ledelsesprcesser i periden: Prjekt- Ajurføre status fr frankring ved afslutning af frankring frberedelsen. se afsnit 2 Udarbejde plan fr frankring under pstart m.v. Prjektanalyser Analyse af mulige resultater/perspektiver Analyse af prjektets interessenter Analyse af mulige prblemer Overrdnet Første udgave af samlet plan fr prjektets mgivelser, planlægning mål, hvedfrløb g rganisatinsfrm Detaljeret Ingen detailplan fr prjektarbejdet i frberedelsesperiden planlægning Vedr. detailplan fr ledelsesaktiviteter se afsnit 0.5 Prjektbudgettering Udarbejdelse af alternative budgetfrslag Prjekt Opfølgning/samlet evaluering ved vervågning af pfølgning frberedelsen. Samarbejds- Teambuilding i frberedelsesgruppen via ekskursiner m.v. frmidling Kreativ frberedelse af afhldelse g pfølgning af frberedelsesgruppens møder 5

6 1. Planlægge prjektledelsen: 21 Ledelsesaktiviteter under frberedelsen Peride: Svarer til detailplan fr prjektfrberedelsen: Aktiviteter: Bemærkninger: Udarbejdelsen af ideplægget (01-1), idekatalget (01-2) g frankringsstatus (02-2). April Behandling på chefgruppemødet 30. april Møde mellem persnalechef g initiativtagere Udarbejdelse af Prjekthåndbgn versin 0 Afhldelse af Prjektfrberedelsesseminar Medi maj Detaljering af nærværende plan sm led i seminaret 6

7 1. Planlægge prjektledelsen: 31 Prgram fr frberedelsesseminar Prgrampunkter: Seminarintrduktin: Intrduktin ved persnalechefen Arrangementets frmål, prgram g arbejdsfrm Runde med frslag g frventninger Prjektanalyser: Resume af prjektets ideplæg m.v. Brug af udvalgte analysemetder Overrdnet planlægning: Tydeliggørelse af mål, frløb g rganisatin Prjektarbejde: Planlægning af rundspørge til medarbejdere Påbegyndelse af idekatalg til arrangementet Detaljeret planlægning: Bearbejdning af detailplan fr prjektfrberedelsen Aftale m dkumentatins - g infrmatinsrutiner Tydeliggørelse af samarbejdsmåde - gensidige frventninger Seminarafrunding: Runde m knklusiner g yderligere anbefaling Plan fr dkumentatin g anden pfølgning 7

8 1. Planlægge prjektledelsen: 81 Lgbg fra frberedelsesperiden Peride: Prjektfrberedelsen Ledelses- Terminer: Beskrivelse: Vurdering: aktiviteter: Ideplæg April Prjektintrduktinen Nyttigt at få ideerne begynder at ligne et prjekt Frankringsstatus Idekatalget Nu ingen tvivl m at erfaringen bliver en hvedudfrdring i gennemførelsen Nu begynder jeg selv at tr at dette er andet end en vild ide. Chefgruppemødet 30. april Se uddrag af referat fra Nå, så nemt er det heller Chefgruppemødet ikke at sælge en vild ide til chefgruppen. Nk nyttigt fr det videre arbejde med en prtin sund skepsis Møde med per- 3. maj Orientering fra Se venfr snalechefen chefgruppemødet Planlægge prjekt- Nyttigt med caching ledelsen/frberedelsen ellers var vi nk gået direkte i gang med prjektarbejdet. Man skal gdt nk hlde tungen lige i munden fr ikke at blive rundtsset af de mange skemaer PL-mappen Prim maj Kpiering af Paradig- Der er ngle gen- Versin 0 maet fra nettet. tagelser men det må vi vidst lære at leve med 8

4. Overordnet planlægning

4. Overordnet planlægning Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning Indhld: 00 Planlægningsmetden 10 Omgivelserne 20 Resultatmål 30 Øknmimål 40 Hvedfrløb 50 Organisatinsfrm fangel Prjektledelse as

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

En undersøgelse af overgangen fra gymnasiet til de første år på engelskstudiet

En undersøgelse af overgangen fra gymnasiet til de første år på engelskstudiet Case 3: Overgang fra gymnasiet til engelsk på universitetet En undersøgelse af vergangen fra gymnasiet til de første år på engelskstudiet på universitetet Drte Ågård UNDERSØGELSEN: FORMÅL OG RAMMER Frmål

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere