DORTHE KLARSKOV JØRGENSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DORTHE KLARSKOV JØRGENSEN"

Transkript

1 1 DORTHE KLARSKOV JØRGENSEN CURRICULUM VITAE Selvstændig g struktureret manager g musiknørd Jeg brænder fr musik privat sm arbejdsmæssigt. Sm videbegærlig akademiker med hands n - erfaring er jeg initiativrig g evner at sætte mig ind i nyt stf g nye rganisatiner. Sm praktiker har jeg desuden været bevidst m, at virkeligheden ikke altid byder på lønnet arbejde inden fr mit fagfelt. Derfr byder mit CV gså på servicejbs, sm jeg takket være mit sciale væsen, min handlekraft g min evne til at skabe relatiner, har løftet g har haft str glæde af. Jeg er internatinalt rienteret g min uddannelses-, rejse- g erhvervserfaring gør mig i stand til at kmmunikere på flere niveauer g sprg. ERHVERVSERFARING jun nv Artist Manager, Crescendi Artists Artist management: (inter)natinale samarbejder med kunstnere g arrangører Salg af kammermusik til musikfreninger g festivaler i Skandinavien Kntraktfrhandlinger, - udstedelser g - håndtering Krdinering g planlægning af auditins, rejselgistik, visa m.m. Pressemateriale g frmidling Opdatering g udvikling af web g database (custm made system) Win- win- samarbejder, bekræftet i udsagn sm Du er en helt, Drthe g Tusen takk fr hyggelig samarbeid så langt!, herunder mange pbyggede relatiner. Succesfulde kntraktfrhandlinger, senest med den anerkendte festival Bergen Festspillene g til et hnrar 35% større end første udspil takket være min argumentatin g is i maven. Bedre strukturering af kunstnerne g indhld på På baggrund af mit plæg implementerede Perfmania, New Yrk, bl.a. WYSIWYG til bigrafier, repertire- inddeling g prf types g prf subtypes på backend. Veltilrettelagte g afviklede internatinale auditins fr inviterede perachefer i hhv. København 24. maj 2013 g i Wien 30. sep En effektiv kntraktunderskrivningsprces ved at rykke arrangører fr udstedelse max. 3 uger efter indgåelse af aftalen. Min systematik g struktur har desuden gjrt mig i stand til at have verblik ver kntrakter samtidigt. Opmærksmhed g grbund fr nye jbs til diverse kunstnere på baggrund af en række prmtin- s med et enkelt g infrmativt indhld g udsendt via direct marketing. Kmpetencer: Prfessinel tålmdighed g interkulturel frståelse. Gde samarbejdsevner, natinalt sm internatinalt. Gd til at frmidle, prmvere g målrette kmmunikatin til frskellige målgrupper. Struktureret håndtering af kntrakter g kendskab til udstedelsespraksis Gde frhandlingsevner. Sans fr detaljen. Stærke sprgkmpetencer (engelsk, fransk, spansk, samt kendskab til tysk g frståelse af nrdiske sprg). Slide IT- kundskaber: MS Office (Mac sm PC), database, InDesign, Phtshp. Str erfaring med krdinering g planlægning Tjener, Il Buc (et tilvalgt bi- jb i ønsket m at udnytte mine servicekmpetencer). Drthe Klarskv Jørgensen, /

2 Frmidlingsmedarbejder, Taastrup Teater Krdinering af deltagelse i Festival2012 teater fr børn g unge. Præsentatin g salg af repertire fr skler, herunder udarbejdelse af PR. Resultater g kmpetencer: Velafviklet festival med både tilfredse skuespillere g administratin. Kendskab til salg g målrettet præsentatin g PR til frskellige klassetrin Kreativ netværksetablering, Berlin Sekretariatsbistand på Berlin Höjskle (ny tværfaglig/kunstnerisk højskle). Netwrking i bl.a. Onebeat, ArtCnnect Berlin, Jã Ccteau Barista, Tbi s Café Resultater g kmpetencer: Adskillige gde kundeplevelser på baggrund af kaffehåndværk g gd service. Opbygning af relatiner både flere venskaber g et prfessinelt netværk Prducent, barkrkestret Cncert Cpenhagen Krdinering g planlægning af kncerter, turnéer, indspilninger. (Inter)natinale samarbejder med musikere g venues. Administratin. Veltilrettelagte turnéer i bl.a. USA, Tyskland g Sverige. Indspilning med Anne Sfie vn Otter på Deutsche Grammphn. Bgførings- g fundraisingassistent, indsigt i budgettering g øknmistyring samt ansvar fr lønudbetaling grundet et millinunderskud g dermed afskedigelse af tidligere administratr. I samarbejde med de øvrige kllegaer fik jeg således pbygget et psitivt likviditets- cashflw igen. Kmpetencer: Erfaring med at rejse en knkurstruet virksmhed. Teamspirit g gå- på- md trds krisetid. Mange pbyggede relatiner til kunstnere såvel sm samarbejdspartnere. Stærke sprgkmpetencer, særligt engelsk g de skandinaviske sprg. Udførelse af administrative pgaver i frbindelse med drift Prducentassistent, Det Kngelige Biblitek Planlægning g afvikling af kncerter, herunder PR g kncertprgrammer. Servicering af samarbejdspartnere g kunstnere. Publikumsundersøgelse, ambassadørrdning g rabat- firmaaftaler. UDDANNELSE 2011 Digital g grafisk kmmunikatin, IT- Kmpetence A/S CMS- systemer, udarbejdelse af tryksager g redigering af billeder til tryk/web Cand.mag. i musikvidenskab med tilvalg i psyklgi, Københavns Universitet Selvstændigt planlagt g fndsfinansieret feltarbejde samt musiketnlgisk speciale inden fr musik, identitet g autenticitet (karakter: 12). Str viden m strategi, øknmi, markedsføring g plitik inden fr kultur- /musikbranchen via Music/Arts Management- kurset i kmbinatin med prjektstyring g erhvervspraktik. Via satslære udarbejdede jeg flere arrangementer bl.a. til big band- rkestrering. Drthe Klarskv Jørgensen, /

3 3 Kmpetencer: Antrplgisk metde, herunder interviewteknik. Evne til at indsamle g analysere en str mængde data. Prjektstyring g kmpetencer i fundraising. Gdt verblik g struktureret tilgang til løsning af større pgaver. Gd frmidler, musikalsk sm skriftligt. Viden m kmpsitin, musikalsk struktur g harmnik. Str viden m musikkens betydning fr g indvirkning på individ g fællesskab (gså på baggrund af mine fag i persnligheds- g scialpsyklgi) samt m musikkens rlle i identitetsknstruktinen. SELVSTÆNDIGE PROJEKTER 2011 Frmidler: freelanceskribent g plægshlder Hvad kan man blive sm cand.mag. i Musikvidenskab : Oplæg fr nye musikvidenskabsstuderende, aug Frtællinger fra 3 mdrs. slrejse i Sydamerika, feb.- maj Fra studie- til arbejdsliv : Oplæg fr studerende ved karrierearrangementet JbLab, Københavns Universitet, mar./kt g apr På jbjagt i udlandet : Oplæg fr ledige hs JbVisin m mulighederne fr jbsøgning i udlandet, nv Blg med gde råd g frtællinger fra det at tage på jbjagt i kulturmetrplen, Hvrfr jeg hlder af at være arbejdsløs : Krnik, Magisterbladet nr. 15, At få startet drømmen er blevet en let kunst : Artikel på cph- art.dk m crwdfunding g knceptet bag Crwdfunded- prjektet, Persnlig blg, hvr jeg skriver m alt det, der interesserer mig bl.a. kncertplevelser. Adskillige psitive henvendelser på baggrund af div. blgs. Igangsat debat i Magisterbladet mkring ledighed på baggrund af min krnik. Succesfulde initiativer, da både plæggene på Københavns Universitet g hs JbVisin var resultater af egne henvendelser g idéer. Kmpetencer: Gde frmidlingsevner skriftlige sm mundtlige til frskellige målgrupper. Anvendelse af CMS i praksis. Gd til at se g psøge muligheder. FRIVILLIGT ARBEJDE Bestyrelsesmedlem, andelsfreningen AB Njal Prjektleder på udvikling af ny hjemmeside, (typ3). Div. bestyrelsesbeslutninger i frbindelse med drift af freningen (300 lejligh.) Frivillig kmmunikatinsmedarbejder, Crwdfunded Udarbejdelse af PR g krrekturlæsning af prjektpitches Frivillig, Cpenhagen Jazz Festival Bl.a. mrådeleder: verblik ver lager g krdinering af runnerpgaver. FRITID Kncerter, udstillinger, events, rejser, middagsselskaber, Reeperbahn Festival i Hambrg, Primavera Sund- festival i Barcelna, kntrplads i det kreative kntrmiljø RumOS, træning alt, hvr jeg får plevelser g inspiratin. Drthe Klarskv Jørgensen, /

4 4 DORTHE KLARSKOV JØRGENSEN CURRICULUM VITAE Independent and structured manager and music geek My passin is music, persnally and in my wrk. As a graduate with a curius nature, I am always explring new areas f interest bth within and utside f my field. I have slid hands- n experience and I settle easily int new rganisatins where my strng initiative helps me adapt t new rles and tasks. In additin, my wrk histry includes service- rientated jbs, which have taught me a hst f ther skills, and has been particularly relevant in helping me build strnger interpersnal skills. I have a strng internatinal fcus in regard t my career, and my experiences frm educatin, travel, and varius ther jbs have allwed me t cmmunicate n different levels and languages. EXPERIENCE Jun Nv Artist Manager, Crescendi Artists Artist management: (inter)natinal cllabratins with artists and prmters. Sale f chamber music t music assciatins and festivals in Scandinavia. Cntract negtiatins, issuance, and handling. Crdinatin and planning f auditins, travels, and turs. PR and cmmunicatin. Management and develpment f web and databases (custm made system) Win- win- cllabratins, cnfirmed in statements like: Du er en helt, Drthe, and Tusen takk fr hyggelig samarbeid så langt!, including many built relatinships. Successful cntract negtiatins, recently with the acknwledged Bergen Internatinal Festival and t a 35% bigger fee than the first suggestin thanks t my reasning and prfessinalism. Better structuring f artists and cntent n Based n my ideas, Perfmania, New Yrk, implemented e.g. WYSIWYG fr bigraphies, subdivisin in repertire, and prf types an prf subtypes n the back end. Well- planned and settled internatinal auditins fr invited pera directrs in respectively Cpenhagen 24. May 2013, and in Vienna 30. Sep An efficient signing prcess f cntracts by advancing fr cntract issuance max. 3 weeks after the clsed agreement. My systematic apprach and sense f structure have given me the ability f handling cntracts at nce. Creating attentin and pssibilities f new artist jbs n the basis f sent pr- mtin s, with a simple and infrmative cntent, sent via direct marketing. Qualificatins: Prfessinal patience and intercultural understanding. Gd interpersnal skills, natinal as well as internatinal. Skills in cmmunicating, prmting, and targeting t different recipients. Structured handling f cntracts and knwledge f cntract issuance practice. Gd negtiatin skills. Keen attentin t detail. Strng language skills (English, French, Spanish, and knwledge f German and understanding f the Scandinavian languages). Skilled IT- user: MS Office (Mac/PC), databases, InDesign, Phtshp. Great experience within crdinatin and planning Waitress, Il Buc (a chsen extra jb as I wanted t use my service skills, and t experience the psitive utcme f this). Drthe Klarskv Jørgensen, /

5 Cmmunicatin Manager, Taastrup Theater Crdinatin f the Festival 2012 teater fr børn and unge'. Presentatin and sales f repertire fr public schls, including PR. Results and qualificatins: Well- planned festival with happy actrs and a satisfied management. Knwledge f sales and f targeted presentatins and PR fr different grades Creative netwrk establishment, Berlin Assistant at Berlin Höjskle (new crss- functinal/artistic schl). Netwrking in e.g. Onebeat, ArtCnnect Berlin, Jã Ccteau Barista, Tbi s Café Results and qualificatins: Psitive custmer experiences n the basis f cffee handcraft and gd service. Building f relatinships bth friendships as well as a prfessinal netwrk Prducer, The Barque Orchestra Cncert Cpenhagen Crdinatin and planning f cncerts, turs, and recrdings. (Inter)natinal cllabratins with musicians and venues. Management. Well- planned turs in e.g. the United States, Germany, and Sweden. Recrding with Anne Sfie vn Otter n Deutsche Grammphn. Assisting in bkkeeping and fundraising, financial and budgeting insights as well as respnsible fr payments due t a millin deficits and thus the dismissal f the previus managing directr. Tgether with my clleagues I managed t build up a psitive liquidity cash flw again. Qualificatins: Experience in building up a bankruptcy threatened cmpany. Team spirit and a g- getter despite f a crisis. Many built relatinships with artists and cllabratrs. Strng language skills, especially English and the Scandinavian languages. Executin f administrative tasks assciated with perating the cmpany Prducer Assistant, The Ryal Library, Cpenhagen Planning and settling f cncerts, including PR/cmmunicatin and prgrams. Servicing cllabratrs and artists. Audience surveys, finding cultural ambassadrs, and negtiating business agreements with discunts. EDUCATION 2011 Digital and graphic cmmunicatin, IT- Kmpetence A/S CMS, flyers, campaigns, and editing f phts fr print and web Master f Arts in Musiclgy and Psychlgy, University f Cpenhagen Independently fundraised fieldwrk in New Zealand and a music ethnlgical thesis abut music, identity, and authenticity (result: 12). Insight in strategy, finances, marketing, and cultural plicy via the Music/Arts Management curse cmbined with prject management and internship. Cmpsing and arranging several mvements e.g. fr a Big Band rchestratin. Qualificatins: Anthrplgical methd, including interview technique. Drthe Klarskv Jørgensen, /

6 6 An ability f cllecting and analyzing a great amunt f data. Prject management, and gd fundraising skills. A gd verview and a structured apprach t slving bigger assignments. A skilled cmmunicatr, musically as well as written. Great knwledge abut cmpsitin, musical structure, and harmnies. Great knwledge abut the impact f music n individuals and cmmunities (als frm my curses in persnal and scial psychlgy), and abut the rle f music in identity cnstructin. INDEPENDENT PROJECTS 2011 Cmmunicatr: freelance writer and speaker As a Master f Arts in Musiclgy yu can becme : Presentatin fr the new students f musiclgy at University f Cpenhagen, Aug Stries frm my 3 mnths lng sl travel in Suth America, Feb. May Frm studies t the labur market : Presentatin fr students at the career wrkshp JbLab, University f Cpenhagen, Mar./Oct and Apr Jb hunting abrad : Presentatin fr unemplyed at JbVisin abut lking fr jbs abrad, Nv Blg with advises, tips, and stries frm my jb search in Berlin, Hvrfr jeg hlder af at være arbejdsløs : Feature article abut hw t handle being unemplyed, Magisterbladet nr. 15, At få startet drømmen er blevet en let kunst : Article n cph- art.dk abut crwdfunding and the cncept behind the Crwdfunded- prject. Persnal blg where I write abut all the things that interest me, e.g. cncert experiences. A lt f psitive feedback and inquiries based n my blgs. A debate in Magisterbladet abut being unemplyed due t my feature article. Successful initiatives as bth my presentatins at University f Cpenhagen and at JbVisin were results f my wn inquiries and ideas. Qualificatins: Gd cmmunicatin skills written and spken fr different recipients. Using CMS in practice. Gd at seeing and seeking pprtunities. VOLUNTEER WORK Bard member, AB Njal Prject manager f develping the new website, (typ3). Wrk in cnnectin t the peratin f the husing c- perative (300 apartm.) Cmmunicatin manager, Crwdfunded PR and prfreading f prject pitches Vlunteer, Cpenhagen Jazz Festival E.g. Manager f stck: verview and delegating respnsibilities. PERSONAL INTERESTS AND ACTIVITIES Cncerts, exhibitins, events, travel, dinner parties, Reeperbahn Festival in Hamburg, Primavera Sund festival in Barcelna, desk jb in the creative pen- plan ffice RumOS, training and anything else that prvides enriching cultural experiences and inspiratin. Drthe Klarskv Jørgensen, /

ANNEXES. Annex A Overview of the Review's recommendations and suggestions 1. Annex B Organisational Structure, Branding and Public Commitment 3

ANNEXES. Annex A Overview of the Review's recommendations and suggestions 1. Annex B Organisational Structure, Branding and Public Commitment 3 File n: 104.N.251.a. ANNEES Thematic Review f CARE Denmark with a special fcus n partnerships, mnitring & evaluatin and n financial and rganisatinal management List f Cntent Annex A Overview f the Review's

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

DANSE. H4LLERhIE. Arsrapport 20 13 DANSEHALLERNE / PASTEURSVEJ 14 I DK-1799 KØBENHAVN V /

DANSE. H4LLERhIE. Arsrapport 20 13 DANSEHALLERNE / PASTEURSVEJ 14 I DK-1799 KØBENHAVN V / DANSE H4LLERhIE Arsrapprt 2 13 DANSEHALLERNE / PASTEURSVEJ 14 I DK-1799 KØBENHAVN V / FREDERIKS ALLE 2OB I DK- 8OOO AARHUS C / WWW.DANSEHALTERNE.FK Indhldsfrtegnelse Ledelsesberetning Revisinspåtegning

Læs mere

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl.

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Hjemmesiden: Organisatinens ansigt udadtil 2015 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Mellemrum: 168082 Stine Netman Abstract The Danish sciety has becme digital. Living

Læs mere

En kunstudstilling på SAK som omdrejningspunkt for en række tværfaglige parallelevents med fokus på Brechts virke og betydning for Svendborg

En kunstudstilling på SAK som omdrejningspunkt for en række tværfaglige parallelevents med fokus på Brechts virke og betydning for Svendborg ANSØGNINGSSKEMA PULJEN FOR DE FRIE KULTURMIDLER Kultur, Plan g Erhverv Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendbrg Tlf. 62 23 30 18 Fax. 62 21 18 05 Kulturgplan@svendbrg.dk www.svendbrg.dk Freningens/gruppens

Læs mere

Appendix Student house RUC. Board meeting Friday the 11 th of October, at 16:00 o clock

Appendix Student house RUC. Board meeting Friday the 11 th of October, at 16:00 o clock Appendix Student huse RUC Bard meeting Friday the 11 th f Octber, at 16:00 clck Appendix II: Messages The Chairmanship: Building plan As yu all knw, we have been delayed in the building prcess, and due

Læs mere

I kraft af mine roller som personaleansvarlig har motivation af medarbejdere været nøglen til succes foruden de rent forretningsmæssige ambitioner.

I kraft af mine roller som personaleansvarlig har motivation af medarbejdere været nøglen til succes foruden de rent forretningsmæssige ambitioner. JENS HOLST-ANDERSEN VESTRE ALLE 4 KIRKE VÆRLØSE 3500 VÆRLØSE +45 2944 4428 JJHA@MAIL.DK CURRICULUM VITAE Prfessinel prfil Jeg er uddannet frstkandidat, hvilket er en lederuddannelse med på fkus på langsigtet

Læs mere

Medico Innovation DTU Kick-off. 7. oktober 2010

Medico Innovation DTU Kick-off. 7. oktober 2010 Medic Innvatin DTU Kick-ff 7. ktber 2010 Nye muligheder fr DTU s medic-frskning Åbning af Medic Innvatin 7. ktber 2010 Anders Bjarklev, prrektr & prfessr Medic Innvatin Et klyngeprjekt initieret af DTU

Læs mere

Dialog om miljø og marketing i virksomheder

Dialog om miljø og marketing i virksomheder Dialg m miljø g marketing i virksmheder Christian Brylle Brandy Drte Kardel ECO Huse Mette Pedersen Miljøpartner Peter Rix Rix Management Miljøprjekt Nr. 1007 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Michael Rygaard CV. Telefon: 5124 4030

Michael Rygaard CV. Telefon: 5124 4030 Michael Rygaard CV. Telefn: 5124 4030 C.V. Uddannelse: Røde tråd: Gennem hele mit studie, har miljø været den faktr der har kædet mine aktiviteter sammen. Med min start på Tek-Sam, blev planlægning fkus

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Kirke Værløse, den 18. april 2011. Jens Holst-Andersen Vestre Allé 4, Kirke Værløse, 3500 Værløse Mobil: +45 2944 4428.

CURRICULUM VITAE. Kirke Værløse, den 18. april 2011. Jens Holst-Andersen Vestre Allé 4, Kirke Værløse, 3500 Værløse Mobil: +45 2944 4428. CURRICULUM VITAE Navn: Jens Hlst-Andersen Adresse: Vestre Allé 4, Kirke Værløse, 3500 Værløse Mbil: +45 2944 4428 E-mail: jjha@mail.dk Hjemmeside: www.nvmentr.dk Prfil Gennem de seneste tre år har jeg

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Performance Gym Århus

Performance Gym Århus Perfrmance Gym Århus Navn: Andreas Quade Kaalby Hld: BA Sprt Management (pbsa0712) Praktiksted: Perfrmance Gym Århus Kntaktpersn(er): Casper Jespersen g Birgitte Møller Larsen Vejleder: Per Justesen Anslag:

Læs mere

Kursuskatalog Course program. Forår Spring. Financial Training Partner A/S

Kursuskatalog Course program. Forår Spring. Financial Training Partner A/S Kursuskatalg Curse prgram Frår Spring 13 Financial Training Partner A/S Cntent Certificatin Prgrammes 2 Certified Financial Supprter Derivatives 14 Intrduktin til derivater / Intrductin t Derivatives 18

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

#Hashtagging pa Instagram

#Hashtagging pa Instagram #Hashtagging pa Instagram Et speciale m unge g medier Kathrine Bach Pachniuk Maj 2014 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, KU Vejleder: Hans Elbeshausen Antal anslag: 178.590 (74,4 nrmalsider) Instagram:

Læs mere

God selskabsledelse som præmis for værdiskabelse 6. oktober 2014 Værdiskabende CSR God ledelse, praksis og rapportering

God selskabsledelse som præmis for værdiskabelse 6. oktober 2014 Værdiskabende CSR God ledelse, praksis og rapportering Gd selskabsledelse sm præmis fr værdiskabelse 6. ktber 2014 Værdiskabende CSR Gd ledelse, praksis g rapprtering Indlæg ved Birgit Aagaard-Svendsen, Frmand fr Kmitéen fr gd Selskabsledelse Kmitéens primære

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

En undersøgelse af overgangen fra gymnasiet til de første år på engelskstudiet

En undersøgelse af overgangen fra gymnasiet til de første år på engelskstudiet Case 3: Overgang fra gymnasiet til engelsk på universitetet En undersøgelse af vergangen fra gymnasiet til de første år på engelskstudiet på universitetet Drte Ågård UNDERSØGELSEN: FORMÅL OG RAMMER Frmål

Læs mere

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MedicinerOrganistatinernes Kmmunikatinsrgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET 2 MOK Regler fr indlæg findes på mk.dk HUSK: DEADLINE

Læs mere

Kim Rasmus Pil Rasmussen Sanderumvej 98, 5250 Odense SV Tlf.: 31 13 73 04 Mail nessumsar.mik@gmail.com. Curriculum Vitae

Kim Rasmus Pil Rasmussen Sanderumvej 98, 5250 Odense SV Tlf.: 31 13 73 04 Mail nessumsar.mik@gmail.com. Curriculum Vitae Tlf.: 31 13 73 04 Mail nessumsar.mik@gmail.cm Curriculum Vitae Resumé Med baggrund i min uddannelse sm datamatiker g Prfessinsbachelr i Sftwareudvikling, samt min interesse fr arbejdet med sftwareudvikling.

Læs mere

Curriculum Vitae. Kontaktinformation Bo Frederiksen Bøgeskoven 161 2600 Glostrup. Mobil 5183 7658

Curriculum Vitae. Kontaktinformation Bo Frederiksen Bøgeskoven 161 2600 Glostrup. Mobil 5183 7658 Curriculum Vitae Kntaktinfrmatin B Frederiksen Bøgeskven 161 2600 Glstrup Mbil 5183 7658 Resumé IT Jeg har arbejdet med IT siden 1996, sm knsulent, supprt medarbejder g drift medarbejder. Har desuden i

Læs mere

Curriculum Vitae. Jannick Raunow Nordre Fasanvej 251, 1.tv 2200 København N Tlf. 29722786 jannick@raunow.dk

Curriculum Vitae. Jannick Raunow Nordre Fasanvej 251, 1.tv 2200 København N Tlf. 29722786 jannick@raunow.dk Curriculum Vitae Jannick Raunw Nrdre Fasanvej 251, 1.tv 2200 København N Tlf. 29722786 jannick@raunw.dk Født: 31.05.1977 Civilstand: Ugift, ingen børn Sprg: Dansk sm mdersmål g højt skriftligt niveau Engelsk

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Juni 2006 Udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe g Kmmunernes Landsfrening Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet

Læs mere