Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år"

Transkript

1 Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som indsatser, der allerede virker eller er idéer til nye tiltag: I Jobcentret: Empowerment og inddragelse af den ledige i egen sag Hurtig screening og identificering af behov for kvalifikationer på det nye arbejdsmarked (specielt relevant for borgere med lang tid i samme funktion på arbejdsmarkedet) Samarbejdet med a-kasserne om kontaktforløbet Prioritering af uddannelsesmidler der bør også kunne gives kurser til nyuddannede, der ikke kan få job inden for et evt. snævert felt. De ledige skal have et sammenhængende forløb på jobcentret og udarbejdet en gennemgående plan med en målrettet strategi for den enkelte ledige. Der skal være kvalitet i virksomhedspraktikkerne så de også fungerer opkvalificerende (og så er 4 uger for kort tid) Uddannelse skal tænkes ind i praktikker og løntilskud Samarbejde på tværs af jobcentergrænser om bestemte målgrupper Positivliste over virksomheder, der er interesserede i besøg fra ledige. (inspireret af succes med virksomhedsbesøgene hos Ledige med Drive) Giver de ledige den direkte kontakt til virksomhederne. Sagsbehandlerne skal være helt skarpe på loven også ved lovændringer. Den nyledige skal vejledes grundigt i Valg og konsekvenser Der er brug for bedre opfølgning på kurser/aktiviteter ellers er man tilbage, hvor man startede efter 1 måned, selv om kurset var nok så godt. Jobcentret skal kunne forudse kommende jobåbninger, bl.a. have fokus på, hvad der bliver behov for i bygge/anlægsbranchen Brugerundersøgelser blandt de ledige kan give indblik i, hvad de ledige synes virker. Bedre information fra jobcentret til a-kasser og andre interessenter om nye tiltag Jobcentret skal møde bl.a. virksomhederne og komme ud med de ledige, med den samme energi som de ledige fra Ledige med Drive udstråler. Jobcentret skal have godt kendskab til, hvem der skal snakkes med på den enkelte virksomhed Beskæftigelsesprojekterne/aktiviteterne skal være opkvalificerende 1

2 Behov for smidighed ved overgang fra sygdom til ledighed, så der er sammenhæng i indsatsen. Fokus på afklaring af fremtidige muligheder og opmuntring. Kommunen kan godt hjælpe mere til med kontakt til virksomheder. Mentorordning for de ressourcestærke (højtuddannede) ledige. I andre dele af Roskilde Kommune: Kommunen skal sikre eksistensen af steder som INSP, der er rammen om, at de ledige hjælper hinanden for det er den bedste støtte. Fx kan skolevæsenet være med til at forberede eleverne til arbejdsmarkedet/ledighed. Det kunne også være fagforeninger, der sørgede for at folk i beskæftigelse er forberedt på at kunne blive ledige og f.eks. kan oprette en LinkedIn profil Roskilde Kommune kan øremærke/oprette en række rigtige jobs til borgere der ikke er i stand til at tage en uddannelse. Sociale klausuler i forbindelse med udbud Højere grad af selvproducerende kommune, med dertil knyttede arbejdspladser I virksomhederne Information til virksomhederne om ansættelsesmuligheder, de forskellige ordninger og lovgivning. Netværk af virksomheder der kan tage imod ledige i praktikker m.m. Virksomhederne tager ansvar for uddannelse af medarbejdere (kollektivt uddannelsesløft). Bl.a. ved øget brug af voksenlærlinge og jobrotation. Information til jobcentret om behovet for arbejdskraft Virksomhederne kontakter A-kasser/Jobcenter ved mangel på medarbejdere Flere stillinger til ufaglærte. Virksomhederne skal erkende medansvar for at afhjælpe ledighed. Arbejdsgiverne skal give mulighed for efteruddannelse så borgernes kompetencer løbende er tilpasset det eksisterende arbejdsmarked I øvrige sammenhænge Samarbejde mellem virksomhederne og INSP (Ledige med Drive) Måske kan virksomhederne rekruttere den vej, der er energi. Markedsføring af Ledige med Drive og andre tiltag Samarbejde mellem a-kasserne og Ledige med Drive 2

3 Større/bredere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og jobcenter Identificering af fremtidige jobåbninger og uddannelse mod dem (Tekniske Skole udbyder bl.a. uddannelsespraktikker) Teknisk Skole ved en hel del om de kommende områder med mangel på arbejdskraft, bruger bl.a. efterspørgslen på forskellige kurser. Ledige med Drive som opfølgning på Kom og se hvor god du er Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de aktivitetsparate blev de følgende pointer nævnt som indsatser, der allerede virker eller er idéer til nye tiltag: I Jobcentret: Tidlig indsats hurtigt i gang, vigtigt med kort ventetid fra nyledighed til aktivitet. Mere aggressiv indsats over for virksomheder med henblik på, at virksomhederne skal skabe praktik- /løntilskudspladser til ledige. Udvidet brug af Pulsen med hurtigere henvisning. Godt at de viser en vej uden om den sygdom/situation man er i. Man kan godt noget selv om man ikke kan fortsætte som hidtil. Vigtigt at motivere de ledige mht. arbejdsidentitet og empowerment Info omkring diverse muligheder for et aktivt liv i ledighed fx vha. frivillige jobs og tilbud fra sundhedscentret. Tættere samarbejde med sundhedscentret Oprettelse af cv-database hvor virksomhederne kan se profilerne på de ledige, Jobcentret mangler pladser til. Skabe gode match med virksomhederne i forbindelse med praktikker o. lign og vær klar til at stoppe, hvis der ikke er god kemi. Løse den økonomiske barriere for ledige på kontanthjælp, der har brug for div. (indlæg i sko, psykolog m.m.) for at kunne komme videre. Kvalitet i mødet mellem jobcenter og den ledige hvordan giver vi god energi videre. Sammenhæng i tilbud til sygemeldte og raskmeldte Speeddating mellem ledige og virksomheder Et par uformelle timer hvor de ledige kan få den vigtige virksomhedskontakt. Fokus på progression frem for selvforsørgelse Utraditionelle projektforløb, innovative pilotprojekter fx blande borgerkategorier, samarbejde m skoler/fagbevægelse/sundhed/andre Tage udgangspunkt i borgerens opfattelse af problemet. 3

4 Sociale projekter Investeringstankegang måske kan man for nogle ledige på lang sigt sikre selvforsørgelse fx ved, at den ledige kommer i uddannelse i stedet for hurtigst muligt i arbejde. Et projekt der ligner Ildfuglene på Beredskabsstationen for de ledige over 30år Mere information til virksomhederne, tilgangen kan være mere ihærdig, oplysende og vedholdende. Ledige skal håndbæres ind i virksomhederne og kontakten til virksomheden skal også være håndbåren. I andre dele af Roskilde Kommune: Inddragelse af erhvervsafdelingen Synlig, offentlig, kommunal anerkendelse af virksomheder, der tager sig af svage ledige fx en CSRpris. Samarbejde på tværs af sektorer Kommunal markedsføring af positive historier i medier/projekter. Kommunens afdelinger kan have aftale om at skabe interne jobs Styrkelse af socialøkonomiske virksomheder Sundhedscentret informerer om tilbud og vice versa Tilbud i Sundhedscentret kan målrettes bedre. På den ledige virkede det ikke som et sted for folk der er på vej tilbage til arbejdsmarkedet. I virksomhederne Oprettelse af CV-bank med oversigt over hvilke ledige, der er til rådighed Tidlig indsats ved sygdom fastholdelse Positivliste over egnede virksomheder der er villige til og gode til at hjælpe borgere med diverse udfordringer ind på arbejdsmarkedet igen. Bedre kulturforståelse for de lediges udfordringer (herkomst, sygdom, psykiske udfordringer m.m.) i virksomhederne. Den løbende opkvalificering af medarbejdere skal ske i virksomhederne. Fokus på virksomheder med CSR-indsats (synliggørelse, præmiering.) Rummelighed i virksomhederne for forskellige behov og udfordringer hos den enkelte medarbejder. 4

5 I øvrige sammenhænge Information til ledige om mulighederne for at arbejde frivilligt. Frivillige job kan booste selvtilliden og kan måske være mere overskuelige ved opstart efter sygdom dvs. før en arbejdsprøvning) Frivilligt arbejde er med til at bibeholde arbejdsevnen Boligselskabets samarbejde med Sundhedscentret. 5

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen... 5 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015... 6 4. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Pilotprojekt unge ledige Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Beskrivelse af nuværende indsats og forslag til forandringer af indsatsen Herning

Læs mere

Nye veje i beskæftigelsespolitikken Udspil fra 6-byerne

Nye veje i beskæftigelsespolitikken Udspil fra 6-byerne Nye veje i beskæftigelsespolitikken Udspil fra 6-byerne 1 1. Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige hurtigst muligt i varig beskæftigelse? Overordnet set er der behov for at skabe

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Matchning af ledige og virksomheder

Matchning af ledige og virksomheder Matchning af ledige og virksomheder PROJEKTRAPPORT Januar 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Oversigt over de vigtige læringstemaer... 4 Workshops i 16 jobcentre om matchning... 6 Organisering af

Læs mere

Udkast til slutdokument

Udkast til slutdokument Udkast til slutdokument Omstillingsgruppen: Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Indledning Hermed præsenterer omstillingsgruppen Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet forslag til, hvordan Holbæk Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

2015 Beskæftigelsesplan

2015 Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2015... 3 2. De vigtigste lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Det nordjyske arbejdsmarked... 6 2.2 Faldende arbejdsstyrke og stigende

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015.

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015. Kapitel 1 - Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Om BeskæftigelsespIanen for 2015: Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere