Gormsgade Esbjerg - Tlf Åben dagligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gormsgade 102-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 Åben dagligt 9.00-13.00 Email: ese@nypost.dk"

Transkript

1 Februar/juni 07 ÅRGANG 6 NUMMER 33 Gormsgade Esbjerg - Tlf Åben dagligt Foreningsorientering: Mange forskellige tiltag og diverse ændringer er foretaget siden sidste nyhedsbrev Formanden har ordet: Esbjerg Senior Erhverv i fremdrift? Tænk Vi har i alt 88 medlemmer fordelt på 33 A medlemmer og 55 B medlemmer. Med den store indsats fra bestyrelsen og de ansvarlige - fra medlemsgruppen og virksomhedsgruppen - IT - og kontorvagter som deltager aktivt i vores arbejde; kan vi være stolte af Esbjerg Senior Erhverv!! Vi har nogle festlige arrangører, som gør alt for at få os med i det "SOCIALE" - Stor tak til Jer alle. Der har siden sidst udkomne nyhedsbrev været en hel del ændringer i bestyrelsen, idet mange er kommet i arbejde, og andre har ønsket at prøve nye udfordringer. Bl.a. er der sket et formandsskifte, idet Hans L. i mellemtiden er blevet afløst af Tommy Klitgaard, og ligeledes har vi på kassererposten haft et skifte: i stedet for Johan Evensen er Jens Olsson nu kommet til ved roret, og på øvrige poster er der også sket omrokeringer. Læs eventuelt lidt mere herom under generalforsamlingsreferatet. Jeg håber at der er flere "FRIVILLIGE" der kunne tænke sig at deltage AKTIVT i bl.a. administrationen - PR-afd. og EDB/IT for videre udvikling; og hvor hver gruppe har en ansvarlig leder. Et godt budskab er: Vi har brug for dig i vort netværk, fordi du kan..." Med venlig hilsen Tommy Klitgaard, Formand FERIELUKKET I ESE Mandag d. 2. juli 2007 til tirsdag d. 31. JULI 2007 (begge dage incl.). Evt. henvendelse til Esbjerg Senior Erhverv i ferieperioden kan ske til; Formand Tommy Klitgaard på telefon eller mobil eller næstformand Hans K. Lauridsen på telefon el. mobil Telefonsvareren vil ligeledes henvise til disse telefonnumre i ferieperioden. GOD FERIE! Vi ses igen onsdag den 1. august ESE: - eller brug mail-adressen Rask må det gå..! Vi er jobsøgere med e rfaring og rutine, klar til nye udfordringer. BESTYRELSEN: Tommy Klitgaard Tlf Hans Lauridsen, Tlf Jens Olsson Tlf Lone Bjørn Tlf Ulla Jepsen Tlf , Marie Bredahl Tlf Jette Clausen Tlf Redaktion v/ Arly R. INDHOLD: Ændringer side 1 Formanden side 1 Ferielukket side 1 Nytårskur side 2 Referat ERFA side 2 Generalforsaml. side 3 Kommentarer side 5 Netværksledelse side 5 Ref. landssmøde side 6 Kursusrapport side 7 Fanøtur i ord side 8 Noget om fleksjob side 8 Nyhedsbrev 33 Februar / Juni 2007 Side 1

2 NYTÅRSKUR 2007 Esbjerg Seniorerhverv er medlem af Esbjerg Erhvervsudvikling og fik derfor en indbydelse til Nytårskur torsdag den 11. januar 2007 kl i Musikhuset i Esbjerg Vi besluttede at møde op bl.a. for at lave lidt reklame for ESE og/ eller få noget at vide, som vi kan bruge i vort virke. Vi var 3 fra bestyrelsen: Ulla, Hans og Ellen. Vi blev modtaget af Tom Nielsen, direktør for Esbjerg Erhvervsudvikling. Der var ca. 700 mennesker. Selv om der var mange i rummet, var der dog plads nok. Vi var der lidt i god tid, og vi havde husket at tage vore ESE-navneskilte på. Der var tagselv vin og pindemadder, så vi kunne løbende forsyne os samtidig med hyggesnak og networking. Den nyudnævnte bestyrelsesformand for Esbjerg Erhvervsudvikling, John Lesbo, bød alle fremmødte velkommen, og Esbjergs borgmester Johnny Søtrup holdt også en tale. Der blev på dagen uddelt to priser. Kurt Skov, ejeren af Blue Water fik Erhvervsprisen og Henning Kruse, som har ejet EOS, fik Esbjerg Erhvervscenters Ærespris. Skal jeg kort sige noget om talerne, så handlede de alle om Esbjergs fremtid. Indimellem var der nogen på scenen, men der var også nogle gode pauser. Da vi stod op ved bordene, var det uligt lidt nemmere at gå rundt og evt. hilse på bekendte og andre. Og vi gik derfor også en del rundt for at vise flaget. Der var flere, der udtalte, at vores navneskilte var tydelige. Så jeg tror, at der nu er flere, der ved, vi eksisterer, eller ved noget om os, for vi talte altså med flere forskellige. Der var mange, jeg kendte, men flere, jeg ikke kendte. Det var alt i alt en hyggelig og spændende dag. Ellen, sekretær Referat fra ERFA-møde den i Svendborg Der var repræsentanter for alle 8 netværk i regionen - dog flest fra værtsnetværket Svendborg. Mødet afholdtes på Svendborg Vandrehjem. Deltagere fra Esbjerg: Jonna Gintborg, Erik Krog og Hans K. Lauridsen Formanden for Senior Erhverv Svendborg lagde ud: De holder et månedligt møde for alle: referat/info fra bestyrelsen samt de forskellige grupper. De har pt. 40 A-medlemmer. Hver funktion i netværket varetages af et medlem samt et føl. Alle medlemmer har en opgave, som de har ansvaret for. 100 virksomhedsbesøg i 2006! 74 medlemmer i job i 2006! De har mange flere henvendelser fra virksomheder om jobs, end de kan honorere! Et helt luksusproblem. Kontortid mandag-torsdag 8-16 og fredag Svendborg har praktiseret en kreativ løsning for medlemmer, som op til de 60 år mangler timer (ustøttede) for at få højeste efterløn. Jobtilbud fra virksomheder - vigtigt at disse henvendelser bekræftes og følges op. Kontorvagten videregiver henvendelsen til Salgsgruppen, som tager sig af sagen fra start til slut. Sønderjylland: 1 månedligt møde med foredrag. Har haft psykolog over flere gange til at holde foredrag, det faldt i god jord. Anbefaler fast kontaktperson hos pressen/dialog de kontaktes her ret ofte af aviser og netværket har bl.a. været i TV-Syd. Ledergruppen, Odense: Går grundigt til værks med nye medlemmer og deres cv før disse lægges ud på nettet (han/formanden sagde, at de brugte timer pr. medlem med interviews!). De spørger bl.a. det nye medlem, om han/hun vil have et job? Hvis han/hun svarer bekræftende, får de at vide, at de selv må arbejde aktivt for det, men netværket som sådan giver ham/hende al den støtte vedkommende har behov for i situationen. Med andre ord: hjælp til selvhjælp. Det er ikke som hos et vikarbureau med lønnet personale. Netværket: Det blev drøftet meget intenst, hvorfor vi ikke har flere medlemmer, end vi har. Der er jo stadig mange 50+ère i funktionærgruppen, som ikke er medlemmer. Kørselsgodtgørelse: Koordinatorerne oplyste, at det hos AMS var vedtaget at netværkene selv kunne beslutte, efter hvilken sats (kr.1,78 eller kr. 3,35/pr. km), man vil honorere medlemmernes kørsel for netværket og det gælder såvel ved kørsel fra hjemmet til møder i netværket, ved virksomhedsbesøg eller til kurser. Beløbet skal ligge indenfor budgetrammen +/- 10 %. En-dagskurser i det enkelte netværk: koordinatorerne lagde op til, at det enkelte netværk arrangerer endagskurser. Bestyrelsen og medlemmerne finder ud, hvad indholdet skal være og en af koordinatorer vil så stå for kurset hos det enkelte netværk som underviser og tovholder. Hvert af de 8 netværk havde om eftermiddagen et indlæg overfor forsamlingen på 10 minutter. En udbytterig dag var slut, og vi var hjemme i Esbjerg ved 18- tiden. Referent Hans - 10/ Nyhedsbrev 33 Februar / Juni 2007 Side 2

3 Referat fra generalforsamlingen afholdt i vore egne lokaler tirsdag den 27. marts kl Fremmødte: 27 personer, ca. halvdelen heraf A-medlemmer, som jo er stemmeberettigede iflg. vedtægterne. Fra bestyrelsen har vi deltaget i Landsmøde i Odense & i formands-næstformandsmøde i Vissenbjerg. ad. 1 - Som dirigent foresloges og valgtes Jette Clausen og til stemmetællere valgtes Birthe Rødgård og Vivi Iversen. ad. 2 - Formandens beretning: Efter sidste generalforsamling skulle der vælges ny formand. På konstitueringsmødet efter generalforsamlingen blev jeg valgt som formand. Første opgave for den nye bestyrelse var at arrangere Åbent Hus den Jeg og næstformanden Kurt K. havde et møde med AF-chef Flemming Vendler omkring et samarbejde vedr. udsendelse af invitationer til ledige 50+. Først sagde han ja - 1 time efter sagde han nej - datasikkerhedsloven m.v. - På trods af annoncering og plakatopsættelse kom der her kun 5-6 mulige medlemsemner! I løbet af sommeren var vi nede på 28 A-medlemmer, hvilket gjorde det problematisk, bare at bemande kontorvagten. Manglen på A-medlemmer i denne periode gjorde også, at aktiviteten i Salgsgruppen (Kontaktgruppen) var lav. På trods af det, var der godt gang i afsætning af medlemmer til ledige jobs. Det betød samtidigt, at vores bestyrelse på 7 medlemmer + 2 suppleanter i løbet af meget kort tid blev reduceret til 4 medlemmer og 0 suppleanter. Der har i årets løb været følgende: Tilgang: Ulla, Hanne, Jens, Per. Afgang: Joan, Kurt, Gunnar, Bodil, Hanne, Anette og Henny Ferielukning: Bestyrelsen besluttede, at vi ville prøve at ferielukke kontoret i juli måned. Der var telefonsvarer på med henvisning til formand og næstformand med mobiltelefonnumre - der var ikke ret opkald fra en virksomhed (industriferie). Vi (Ellen og jeg) var på kontoret 2-3 gange pr. uge for at tømme postkasse samt besvare mails. Administrative ændringer: Det blev besluttet i bestyrelsen, at adgang til boksen via kode, fremover skulle ligge hos kasserer og formand, idet ansvaret for økonomien ligger hos kassereren. Dette blev så suppleret med opsætning af en postkasse på kontoret, hvori kontante midler m.m. kan lægges. Kursus- og mødeaktiviteter: I året 2006 har vi haft 8 medlemmer på 3-dages kurser i Svendborg. Det har generelt været vanskeligt at motivere medlemmerne til at tage af sted. 4 medlemmer på 1-dages introduktionskursus i Kolding 2 medlemmer på l-dages kassererseminar i Vejle 2 Erfa-møder - vi deltog med henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Medlemsstatus 2006: Antal A-medlemmer pr : 45 Antal A-medlemmer i job i 2006: 29 Antal nye A-medlemmer i 2006: 47 Antal A-medlemmer pr : 48 Status i dag: 40* A-medlemmer og 42 B-medlemmer. *) deraf 7 p.t. i aktivering - efter regulering for kontingentrestance for ÅBENT HUS & IGEN : Belært af erfaringer fra forrige åbent hus var vi nu på forkant med udviklingen og sørgede for, at AF-chefen Flemming Vendler fik besked direkte via mail fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, at det var fuldt lovligt at lade Senior Erhverv lave og pakke invitationer, bare det foregik på AF s adresse. Det gjorde vi så og sendte ud til 840 ledige 50+ère. Det blev en stor succes. Der kom ca. 100 ledige, af disse meldte 13 sig ind med det samme og efterfølgende fik vi 17 flere. Dvs. i alt 30 nye havde vi så igen Åbent Hus der blev sendt ud til nu 630, dels fordi ledigheden er faldet markant og dels fordi vi nu befinder os i Esbjerg Kommune (+Fanø Kommune), idet Ribe Amt er nedlagt. Der kom ca. 50 ledige 50+ère. Af disse har 13 meldt sig ind og senere har vi fået yderligere 4 nye. Der blev straks herefter iværksat introduktionskurser af medlemsservicegruppen, idet det er vores erfaring nu, at det er meget vigtigt, at knytte de nye medlemmer til netværket, ved at de i videst mulig omfang straks bliver tilknyttet kontorvagtsystemet, samt bliver medlem af et af grupperne efter ønske. Vi skal heller ikke glemme hyggen det sociale: Vi holdt Sensommerfest i september og som sædvanlig julefrokost i dec. Det var et par hyggelige aftener med god mad, drikke og godt humør. Begge arrangementer havde mad fra Sydvesten. Der var over 20 medlemmer til hvert arrangement. Stor tak til Festudvalget, som også har stået for arbejdet med mad/drikke ved åbent hus arrangementerne. Foredrag: Vi havde i efteråret 2006 (på foranledning af Johan) et rigtigt godt foredrag af en Coach fra Randers, Fritze Bering. Desværre kom der kun 14, det var blot synd for dem, som gik glip af dette spændende foredrag.! Fælles databasesystem: 3 netværk (herunder ESE) står stadig udenfor det fælles databasesamarbejde. Koordinatorerne har indsendt ansøgning til AMS om kr til at få lavet et bedre system, således at der kan laves en fælles markedsføring af Senior Erhverv, således at arbejdsgiverne og andre interessenter bedre kan på øje på os. Nyhedsbrev 33 Februar / Juni 2007 Side 3

4 Men indtil nu har vores system virket udmærket og er let tilgængelig for vore kunder (virksomhederne), idet vi primært geografisk dækker Esbjerg og Fanø kommuner. HP har siden lavet tilretninger til vores medlemssystem. Det hører vi snarest nok mere om. Esbjerg Erhvervsudvikling: Via vort medlemskab hos EEU har vi været til nytårskur i Musikhuset sammen med mere end 800 andre. Jeg fik en aftale med direktøren om, at vi fik en ½ sides redaktionel omtale i næstfølgende NYHEDSBREV under overskriften: PRØV NOGET NYT ANSÆT EN GAMMEL! (overskriftforfatter: Per). Nyhedsbrevet udkom og blev sendt til 800 medlemmer (hovedsagelig virksomheder) i Esbjerg Kommune og var fremme den Aktiviteten skulle gerne hjælpe Kontaktgruppen til en dialog med virksomhederne, der jo skriger på arbejdskraft! Arbejdsgrupper: Vi har i dag 3 velfungerende arbejdsgrupper: KONTAKT- & PR-GRUPPEN MEDLEMSSERVICEGRUPPEN FESTUDVALGSGRUPPEN Derudover arbejdes der på at etablere EDB-undervisning (af nyt medlem). Min. 10-timers arbejde pr. A-medlem pr. md. i ESE regi: Dette står i vedtægterne, og vi gør tydeligt opmærksom på det. Alligevel må vi konstatere, at 80/20 reglen også gælder i ESE. I januar 2007 var der knap 50 A-medlemmer men der blev kun afleveret 19 arbejdssedler!!! Nærmeste fremtid: Jobcenter Esbjerg er nu ved at være på plads og den nye lovgivning (velfærdsforliget) går på øget aktivering, som et middel til at skaffe de sidste ledige i arbejde. Det vil betyde, at vore a- medlemmer (som også indeholder medlemmer i job med løntilskud), vil være væk fra netværket i stadigt længere perioder og medlemmer, som har været ledige i 2-21/2 år, vil blive sendt i meget hyppig aktivering. Jeg kan selv ikke fremover vælge erhvervspraktik, men skal i aktivering af 6 måneders varighed ad gangen så dette er en opfordring til de tilbageblevne om at yde en aktiv indsats. Til slut en tak til alle som har ydet en indsats i netværket det være sig som kontorvagt, deltagelse i grupperne, deltagelse ved åbent hus arrangementer, tilkaldevagter vi kan trække på i pressede situationer (som kontorvagt mm.) samt til bestyrelsen og her ikke mindst en stor tak til Jens Olsson, som med kort varsel trådte til som kasserer og har udfærdiget færdigt årsregnskab for Til slut tak til Ellen, der nu udtræder at bestyrelsen, for et godt og stort arbejde. Hans Jette Clausen bedømte referatet som fyldestgørende. Leif P. sagde, at det er vores formål at nedlægge os selv. Dette gav en del snak, om der er grund til at holde liv i foreningen. Der blev dog ment, at vi ikke er lukningstruede i øjeblikket, men altid godt vil have flere medlemmer, især nogen, der vil lave noget. Arly fortalte noget om gamle dage, og at det også dengang var Tordenskjolds soldater, der lavede det meste. Tommy Klitgård vil gerne have nye tiltag i gang. Vivi Iversen kan ikke forstå, hvorfor f.eks. Varde ikke har fået invitation til Åbent hus denne gang. Hans svarer, at alle kan melde sig ind, hvor de vil. Beretningen blev godkendt. ad. 3 - Regnskab: Kasserer Jens Olsson fortæller, at vi er gået over til en anden kontoplan, som er den samme, som AMS (arbejdsmarkedsstyrelsen) bruger. I 2006 havde vi et underskud regnskabsmæssigt på kr., noget af det var fra året Jens forklarede dette og sendte også en skriftlig forklaring rundt. Regnskabet blev godkendt. ad. 4 - Indkomne forslag: Hans havde nogle ændringsforslag til vedtægterne. De bestod hovedsagligt af redaktionelle ændringer i forbindelse med AF og Jobcenter Esbjerg. Hans ændrede dog sit eget forslag fra dagpengetimer til at skulle være timer. Jette læste de omhandlede er op før og efter rettelserne, og de blev vedtaget. ad. 5 - Jens Olsson fremlægger budget. ad. 6 - Kontingent uændret - ens for A og B medlemmer. ad. 7 - Valg af bestyrelse som følgende: Genvalgt: Per Skramsø - Hans Lauridsen - Ulla Jepsen - Jens Olsson. Nyvalgt: Tommy Klitgård - Marie Bredahl - Edith Grønnebæk. Suppleanter: 1. suppleant: Lone Bjørn 2. Jette Clausen (ønsker ikke genvalg: Johan Evensen, Ellen Wolf). Bestyrelsen bliver konstitueret ved et møde i næste uge. ad. 8 - Bestyrelsen foreslår ny revisor, da vi har fået et billigere tilbud. Efter orientering bliver det vedtaget at skifte til Vestjysk Bogføringsbureau ved Søren Gade. ad. 9 - Eventuelt: Birthe Rødgård efterlyser nu en person til at overtage timeregistreringen, idet hun nu er i arbejde. Jette vil gerne vide, hvor mange penge, der er til foredrag og lign. Lone Lindholm har et forslag til foredrag, noget om psykiske problemer i forbindelse med arbejdsløshed. I dag er der sendt breve og mails ud til alle medlemmer om tilbud på undervisning i brug af computer med Carsten og Ellen som afsender. Carsten Pedersen vil gerne undervise, og han fortæller lidt om det. Tommy Klitgård vil gerne undervise i jobsøgning og laver en aftale med Carsten. Der spørges til det nye system, som skal installeres. Jette kan fortælle, at det ikke er i gang endnu. Der arbejdes på det. Nyhedsbrev 33 Februar / Juni 2007 Side 4

5 Renathe fortæller, at et andet netværk har en langtidsledig(eller lign) på kontoret. Bestyrelsen har forsøgt sig med en forespørgsel hos Esbjerg Kommune, men altså uden held. indtil videre, selv om det kunne være en rigtig god idé. Derefter stod den på en øl eller vand samt lækre snitter fra Café Paraplyen og så ellers almen hyggesnak. Dette er mit sidste referat i bestyrelsen, Jeg har været glad for at være med og går især ud, fordi jeg mener, der er andet, jeg kan arbejde med i foreningen. Jeg har nogle ideer, som skal prøves. Men lad mig slutte med et ordsprog: Hvis du gør tingene, som du plejer at gøre dem, Får du de resultater, du altid har fået. Ref: Ellen Wolf, sekretær Nogle reelt perspektiverende kommentarer til beretningen For de af os der har været med fra starten af foreningens stiftelse og dens virke - den løbende tilpasning til at virke så optimal som muligt jf. de nu engang givne muligheder, hvor folk heldigvis kommer i job, men hvor netværksarbejdet herved sættes lidt rigeligt i stå - kan det være ret så gemytle at betragte de nye tiltag, der laves for at få tingene til at blive endnu mere optimale. Men mange tiltag har altså allerede været oppe at vende, og skulle egentlig blot videreføres - for som vi vel alle erkender, der er nu engang ikke grund til at opfinde tingene igen. Det drejer sig vel egentlig her blot om at sætte sig ind i tingene give sig den fornødne tid til dette og ud fra det materiale der forefindes i systemet evt. lige tilpasse dette egne ideer og mål. For næste uge eller næste måned er det sandsynligvis en anden/andre, der skal og har mod på at videreføre netværksideen. Tidligere tiltag er jo beskrevet i gamle nyhedsbreve og i div. mapper/filer på computerne, det er dog her nødvendigt at gennemlæse dette. Tanken omkring ferielukning i netværksregi er altså heller ikke ny. Dette har vi også gjort tidligere, og her erkendte man, at der rent faktisk kom visse henvendelser, og at nedlukningen kunne virke pacificerende på folks engagement m.h.t. til at være såkaldt aktiv jobsøgende også i netværksregi. Ligeledes fravalgte man evt. vikarmuligheder, ferieafløsning etc., ikke fordi det ligefrem væltede ind med den slags tilbud, men det var mere tanken bagved faren ved at ligge helt underdrejet. Men som sagt ferielukning altså ingen ny idé. Ligeledes kan det nu undre at den sikkerhedsboks, som vi har på kontoret, skal være forbeholdt de få med forklaringen om økonomiske hensyn. Den har fra starten været indkøbt som en sikring af vore datasikkerhedskopier og lignende, og det er reelt også hvad den bruges til i dag. Tanken omkring håndteringen af vor økonomi har hele tiden været at dette i helt overordnet grad skulle ske via vor bankforbindelse, således at kontoret reelt var pengeløst og dette virker vel egentlig også som en ret sund tanke. Var der så behov for et sådan skab, skulle der så vel egentlig blot indkøbes en ny, således at øvrige brugere til stadighed kan sikre dataene i en boks? Tanken bag netværket er jo også at alle deltager i det nødvendige arbejde på lige fod, og derfor er det også nødvendigt med et aktivt engagement fra den enkelte. kommentar fra Arly Kursus i Netværksledelse Fra den 23. til den 25. april var Tommy Klitgaard og jeg på kursus i Svendborg. Med Tommys sikre hånd nåede vi velbeholdne til Svendborg Vandrehjem, og sammen med 29 andre fik vi 3 informative og spændende dage. Første dag var der indlæg fra netværket. I Holbæk, hvor de har opnået et fantastisk flot resultat med at få folk i arbejde, havde de produceret 2 foldere, som de bl.a. delte ud til arbejdsgivere, lagde i jobcentre og brugte som kunde-til-kundeopslag i butikker og som annoncer. De havde halvårlig kontingent for medlemmer, som de sendte Nyhedsbreve ud til hver måned. De havde haft besøg af en Tvstation og pressen, som gjorde at SE i Holbæk nu blev bedre kendt. DISCUS rapporten blev gennemgået og diskuteret. Og da denne endnu ikke var offentliggjort, var papirerne altså kun til låns. Efter middagen var der en dejlig gåtur gennem Svendborg med de dejlige gamle huse, ned til havnen hvor de prægtige træskibe lå. Efter et lille værtshusbesøg på hjemvejen lød det her på aftenkaffe og afslapning. Tirsdagen bød på morgensang og indlæg fra Morten Juhl fra Mercury Urval, der havde et helt fast indlæg med til os om motivation til selvledelse. Han havde måske regnet med et roligt møde med de gamle, men de gjorde oprør og ville høre mere om branding, og om hvordan vi kan gøre SE mere kendt. Nå men han tog det nu pænt og gjorde det kanongodt, og han vil nok huske os længe. Svendborg afd. fortalte om, hvad de gjorde for at få så mange i gang. De havde fået 74 i job (2006), og lige nu var de 38 og i januar var de 56 (2006). De har daglig drift af kontoret, med åbningstid fra kl. 8 til 16, mandag til torsdag, og fredag fra kl. 8 til 12. De havde en administrationsgruppe, der styrede kontorvagten, indkøb, CV og pasning. En medlemsgruppe der havde medlemspleje, arrangementer og nyhedsbreve. En IT-gruppe der Nyhedsbrev 33 Februar / Juni 2007 Side 5

6 vedligeholdt IT og opdaterede websiden. Og en virksomhedsgruppe med kontakten til arbejdsgiverne. Efter en frisk gåtur i solskin rundt i Svendborg var vi klar til at starte på Værkstederne, som skulle gøres færdig næste dag. Slut på dagen var den store kursusmiddag med 3 retter mad og en masse sange fra Højskolesangbogen og pyha musik fra anlægget. Sidste dag blev vores værksteder gjort færdige og efter fernisering var der farvelfrokost. Tak for nogle gode dage hvor vi fik snakket med en masse nye søde mennesker. Vi er nu atter fulde af inspiration og ideer. Tommy Klitgaard og Lone Bjørn Referat fra Senior Erhvervs Landsmøde den på Dalum Landbrugsskole Fra Esbjerg afdelingen deltog 5 medlemmer. 1. Velkomst ved Landskoordinatorerne. På landsmødet var 21 Netværk repræsenteret ved 85 personer. 2. DISCUS-rapportens hovedtræk og anbefalinger blev gennemgået v/karin Ito fra Discus A/S. Rapporten er nu frigivet til pressen og kan findes på nettet under AMS.dk eller Besk.min.dk. Rapporten viser bl.a., at der er en højere ledighed for gruppen på år end landsgennemsnittet for øvrige aldersgrupper. Rapporten anbefaler følgende under evaluering af netværk: - Arbejdsgrupper skal bibeholdes, men må ikke være for store. - Netværkene skal være opmærksom på, at der ikke er for meget administration i afdelingerne. - Virksomhedsbesøg skal finde sted i små grupper. - Vigtigt med sparring til jobansøgninger for det enkelte medlem. - Medlemmerne skal være opmærksom på dagpengereglerne. - Vigtigt med motivation gennem netværkene. 3. Der blev orienteret om Jobprofil-databasen kommuner erstatter amter. 4. Senior Erhverv værdier, gør en forskel! - Frivillighed - Ligeværd - Selvorganisering - Solidaritet - Selvaktivering 5. Siden sidst og det næste år v/koordinatorerne. Nye netværk: SE Vestegnen. Managementgruppen er ikke med i SE Vest- og Midtsjælland er under stiftelse og SE Midtvest, Billund er under afvikling. Der blev udtalt ros om arbejdet i netværkene. Der skal sættes X ved den hvor det næste fælles møde finder sted vedrørende Åbent hus arrangement. Vigtigt at der bliver uddannet lokale Jobsol-instruktører. 6. Nyt fra AMS v/lisbeth Ougaard Der blev orienteret om, at Beskæftigelsesministeriet er meget optaget af Seniorpolitik, og ministeren har nedsat en tænketank der skal drøfte og komme med udtalelser om og hvorfor seniorerne har en højere ledighedsprocent end de øvrige aldersgrupper. Velfærdsaftalen indeholder ordene et par år længere på arbejdsmarkedet, så der er ingen tvivl om at kampagnen om at holde seniorerne på arbejdsmarkedet, skal fortsætte. Desuden er der indledt 4-partsdrøftelser om samme emne (ministeriet + DA+LO o.a.) Lisbeth Ougaard havde desuden lige fået af vide, at der er stillet midler til rådighed fra AMS til udvikling af en CV-database. Dette fandt Landskoordinatorerne var en positiv, og længe ventet nyhed. 7. Paneldebat: Hvad sker der i kølvandet efter kommunalreformen på beskæftigelsesområdet, og særligt for 50+ere? Deltagere: For jobcentrene: Udviklingschef Thieme, Jobcenter Odense. For aktørerne: chefkonsulent Kirsten Heebøl, Ramsdal A/S. For vikarbureauerne: regionschef Henrik Fusager, Adecco, Odense. A-kasserne: konsulent Thomas Fischer-Nielsen, Kristelig Fagbevægelse, Vejle. Ib Thieme fandt, at seniorerne skulle være mere fleksible i deres jobsøgning. Der var indtryk af, at han fandt at seniorerne skulle søge jobs under eget tidligere jobniveau og også starte med en lavere løn end forventet! Når man først var ansat kunne man vise hvad man kunne præstere med mulighed for at arbejde sig op til en bedre stilling! Hans slutspørgsmål til salen var: Vil seniorerne arbejde? Dette faldt naturligvis ikke i særlig god jord hos deltagerne, der kom med forskellige eksempler på hvor vanskeligt det var, at få et rimeligt job. Kirsten Heebøl orienterede som anden aktør om ændringer i ledighedsbekendtgørelsen pr : - Der er ikke fritagelse for aktivering for de årige. - Alle ledige skal aktiveres efter 9 måneders ledighed. - Der er ikke længere forlænget dagpengeret for de ledige der er fyldt 55 (Vær opmærksom på, at perioden først beregnes fra den det vil sige, at de der er fyldt 55 år og havde ret til efterløn senest den , er med i en overgangsordning). - Hvis man er fyldt 60 år ved ledighed, har man nu 4 års dagpengeret. - A-kassen skal holde rådighedssamtaler hver 3. måned. - Hvis man falder for dagpengeretten efter at være fyldt 55 år er der noget der hedder Seniorjob (dette skal Nyhedsbrev 33 Februar / Juni 2007 Side 6

7 den enkelte ledige henvende sig til sin A-kasse om, for at få en nærmere orientering). Henrik Fusager fra vikarbureauet Adecco udtalte, at bureauet havde mange jobs til besættelse og at man gerne så at seniorerne henvendte sig. På forespørgsel kunne han dog ikke svare på hvilke type jobs der var tale om! Thomas Fischer-Nielsen, Kristelig fagbevægelse udtalte sig i meget generelle vendinger! 8. Spørgsmål og debat. Der var livlig debat og orientering fra de fremmødte, under dette punkt på dagsordenen. 9. Opsamling resumé afslutning I det kommende år skal koordinatorerne mere ud og besøge/hjælpe netværkene. Der arbejdes på fælles markedsføring. Hjemmesiden skal udvikles (DISCUS rapporten anbefaler, at man undersøger muligheden for fælles IT-redskaber). Dette er i tråd med, at AMS har stillet midler til rådighed til udvikling af CV-database. Esbjerg, den Referent/Jette Senior Erhverv Årsmøde i Odense den Tommy Klitgaard, Edith Grønnebæk, Jens Olsson, Jette Clausen og Hans Lauridsen deltog sammen med repræsentanterne for 20 andre netværk. Vi var i alt 87 deltagere fra netværkene. Der var adskillige gode punkter på dagsordenen, og her gengives essensen. - For en mere udførlig gennemgang af mødet henvises til Netværksnyt uge 20/2007 (nr. 8), hvori der findes et mere udtømmende referat af mødet. 1. DISCUS-rapporten er nu endelig frigivet, og den viser kun ros til SE-netværkernes funktion og virke. Gennemstrømningen er steget, men der er stadig overledighed blandt de årige (8%) og årige (6,1%). Er SE pengene værd? Svært at sige. Den øgede beskæftigelse kan også skyldes konjunkturerne, men det er en billig måde at skaffe beskæftigelse til denne ledighedsgruppe, som vi tilhører. Det koster ca. kr at få hver ledig i beskæftigelse via Senior Erhverv. Hvad er prisen ikke hos AF og nu Jobcentrene? De nye aktiveringsregler er rent tidsspilde og burde ved SE`s hjælp kunne gøres bedre. AMS bør sørge for jobcenterinvolvering. 2. Vores nuværende jobprofil-database skal ændres inden 15.juni Dette gælder dog ikke ESE, idet vi har vores eget system. 3. Der er et nyt landsdækkende Åbent hus arrangement den 27.september AMS: Det er nu godkendt, at AMS vil betale et helt nyt databaseprogram til SE. Vi skal nu blot opstille kravspecifikationer til systemet. Penge til driften 2008 er også sikret. Vi kan endda regne med en lille forhøjelse af beløbet. Pixi -udgave sendes til Jobcentrene med anbefaling af SE som samarbejdspartner efter sommerferien (selv om det allerede er lovbefalet, og vi har underskrevet erklæring om, at vi har et samarbejde med dem det tidl. AF). Beskæftigelsesministeren ser meget positivt på SE. 5. MELD JER HVER ISÆR hos vikarbureauerne og lav en hotline hos dem til hvert netværk, med ugentlige tilbud for hhv. jobs og ledige kompetencer. 6. Efter sommerferien vil Landskoordinatorerne lave 1- dags vedligeholdelsesseminarer for hjemmesider. 7. Der var desuden en del gode anvisninger og praktiske ting fra landskoordinatorerne. Alt i alt et godt årsmøde. Som nævnt: er du interesseret i at gå dybere ned i tingene, bedes du læse referatet fra koordinatorerne, som er vedhæftet Netværksnyt uge 20,2007. Referent Hans Dagsrapport fra Seniorkursus i Svendborg dagene 21 23/ Kørte fra Esbjerg Banegård kl med Peter Haas som chauffør. Vi skulle på kursus i Medlemsservice på Svendborg Vandrehjem. Vi var i Svendborg omkring kl. 11, hvor vi lagde ud med en omgang kakao. Da kl. blev 12 fik vi en pragtfuld buffet bestående af: sild og fiskefrikadeller - laks - rejer og torskerogn, flødekartofler m. glaseret skinke, pie - brød og kager. Jeg fik her en dejlig lys øl til maden. Da kl. blev 13 begyndte selve kurset med en orientering om det ene og det andet. Kl havde vi 10 minutters indlagt pause, hvorunder vi udvekslede personlige baggrunde Vi sad 5 ved mit bord, og hver især fortalte om sit liv og her selvfølgelig specielt arbejdsliv. Kl. blev og vi indtog atter en kop kakao her med kage til, samt for mit eget vedkommende 1 flaske Dansk vand til at holde hjernen klar med. Jeg sad ved siden af en ung mand - Regin Kopp - fra Holbæk, og på min anden side havde jeg Axel Pedersen fra København. De har begge været ingeniører og har arbejdet hos TDC. Tove, som jeg også mødte der, bor bag ved Louisiana museet helt ud til Nyhedsbrev 33 Februar / Juni 2007 Side 7

8 vandet. Her har hun et hus. Johannes Bøgh var fra Flensborg, men bor i Padborg. Han har været sælger og selvstændig i mange år. Til aftensmad fik vi kylling, kartofler og skinke samt både agurkesalat og rabarberkompot. Den lød desuden på fløderand til dessert Derefter gik vi alle sammen en tur ned til Havnen i Svendborg, og bagefter gik vi på værtshus. Det var en af Jens Otto Krags sønner, der ejer den. Det var nede i kælderniveau, og der var da meget hyggeligt. Herefter gik vi hjem til vandrehjemmet, hvor den nu stod på kaffe og kager chokolade. Kl. 22 gik jeg i seng. Tirsdag den Stod op kl og fik morgenmad kl Den lød på yoghurt (2 slags), rugbrød med pålæg såsom: leverpostej, spegepølse med løg, rullepølse med rødløg, ost på rundstykker og Rochefort. Jeg hentede 1 rundstykke med marmelade og chokolade samt et glas æblejuice. Herefter var der så møde kl Jeg var her sammen med Martin fra Svendborg, Ulla, Ingrid, Dorit og Birthe. Vi skulle lave et rollespil sammen. Kl.10 fik vi kaffe og wienerbrød. Kl.18 var der middag forret: skinke med brød hovedret: oksekød med broccoli og gulerødder, kartofler og sauce - til dessert hjemmelavet is med jordbær. Desuden en god rødvin og hvidvin til maden. Ja det var bare så dej le et kursus. Arrangement cykeltur på Fanø Ud over de daglige aktiviteter i Senior Erhvervs regi, bliver der også indimellem tid til andre tiltag. Sidste var så et arrangement planlagt af nogle aktive medlemmer. Hermed følger et kort referat fra dette: I går - tirsdag den 19. juni 07- tog 7 kvinder og 1 mand med færgen til Fanø, hvor endnu 1 kvinde ventede. Vejret var strålende højt solskin. Og så gik turen ellers sydover. Første stop ved Brugsen, hvor vi tankede op til turen. Næste stop gjorde vi ved Kunstladen, hvor flere var inde og ose. Så fortsatte vi helt hen til Skovlegepladsen, som ligger ca. 8-9 km fra Nordby. Her tændte vi op i grillen og spiste vores medbragte klemmer. Skovlegepladsen er et utrolig dejligt sted også for voksne. Området er så stort, at man ikke mærker, hvor mange mennesker der er derude. Legeredskaber og borde og bænke er lavet udelukkende i træ. Der er et meget stort overdækket spisehus med grill. Hvis I ikke allerede kender stedet, skulle I gøre turen derud. Senere på dagen cyklede vi igen nordover og tog en afstikker til Rindby Strand, hvor en enkelt badede. Der var stadig en masse drager efter weekendens dragefestival. Vi spiste en is, og skiltes så. Det var en rigtig dejlig dag, og hvor vi hyggede os. I skulle have været med! Kursisterne skulle selv lave optræden, og hvilken optræden - det var et minde for livet. Manden fra Svendborg var bare helt unik med sin sangsketch om manden på risten. En fortalte om hans oplevelser på et skib. En anden fortalte om Sunami - oplevelsen. Jeg sad ved siden af Martin og Poul. Poul var fra København, han var også meget festlig. Han var der sammen med sin kone, som også virkede meget sød. Og Martin fra Svendborg forstod også at fyre nogle gode vitser af. Onsdag den 23.maj 07 Kurset var ovre. Tog sengetøjet af og gik ned i receptionen for at betale for værelset og sengetøjet. Tog afsked med Finn og Thorvald, der havde været vores kursusledere. Om tirsdagen var det Ruth fra Sønderjyllands amt, der fortalte om CV. Hun var nu også god. Det var et helt igennem et godt kursus både ledelse og kursister imellem, og ikke mindst maden vi fik, det var bare unikt. Vi skulle slutteligt udfylde nogle evalueringsskemaer. Og kl. 12 fik vi dejlig frokost, og ca. kl. 13 kørte jeg med Peter hjem til Esbjerg, hvor jeg blev sat af ved banegården. Jeg takkede ham mange gange, fordi jeg måtte køre med ham til kurset. Jeg kan her efterfølgende kun på allerbedste vis anbefale at tage på kursus i Svendborg. Det er såvel inspirerende, oplysende som lærerigt, og man får gode og nye input. Med venlig hilsen Edith Brozat Jepsen Citatudklip fra Dagny Tusinder står i kø for at få fleksjob Jette Rend, 33 år, har uden held søgt over 100 fleksjobs, og over andre, der ligeledes er kvalificerede til fleksjob, er også ledige selv om der skriges på arbejdskraft. En LO-undersøgelse viser, at 2 ud af 3 mindre virksomheder aldrig har hørt om muligheden for at ansætte fleksjobber, selv om det kan betale sig for både kommunerne og fleksjobberen. Det er beklageligt, at der ikke gøres mere for at skaffe fleksjob, siger LO-sekretær Tina Møller Kristensen. Pol forside samt side 15 Rie Nyhedsbrev 33 Februar / Juni 2007 Side 8

ESE: www.esbjergseniorerhverv.dk - eller brug mail-adressen ese@nypost.dk

ESE: www.esbjergseniorerhverv.dk - eller brug mail-adressen ese@nypost.dk Maj-september 08 ÅRGANG 7 NUMMER 36 Gormsgade 102-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 Åben dagligt 9.00-13.00 Email: ese@nypost.dk Foreningsorientering: 60+ kampagnen nyt fælles netværkstiltag I forbindelse

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer.

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer. Referat fra Generalforsamling den 23. maj 2012. Ca. 42 personer incl. Bestyrelsen var mødt op. Generalforsamlingen var rettidig indkaldt ifølge vedtægterne. Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus

Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus ad 1: Valg af dirigent: Ole C. Hansen ad 2: Valg af referent: Rigmor Bak Frederiksen ad 3: Valg af stemmetællere: Ole Gjermandsen,

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen 2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen Dagsorden: Lisbeth bød velkommen og foreslog at vi sang: Når jeg ser et rødt flag smælde. 1. Valg

Læs mere

ESE: www.esbjergseniorerhverv.dk - eller brug mail-adressen ese@nypost.dk

ESE: www.esbjergseniorerhverv.dk - eller brug mail-adressen ese@nypost.dk Juli/december 07 ÅRGANG 6 NUMMER 34 Gormsgade 102-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 Åben dagligt 9.00-13.00 Email: ese@nypost.dk Foreningsorientering: Siden sidst har der været nyt formandsskifte Der har

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Boldesager Beboerforening

Boldesager Beboerforening Marts 2016 Boldesager Beboerforening Kontaktpersoner i foreningen: Boldesager Beboerforening, Nørrebrogade 74, 6700 Esbjerg www.boldesagerbeboerforening.dk Bestyrelsen: Kurt Andersen (formand) Lunde Allé

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde nr. 50 torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19.00 i 10. klasses fællesrum.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Brian bød forsamlingen velkommen, hvorefter vi startede med dagsordenen ifølge

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 39

AAB Silkeborg Afdeling 39 AAB Silkeborg Afdeling 39 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 22. august 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 24 husstande Joan Nielsen Anders

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 8. udgave 1. januar 2015 6. Ellen Camille Sørensen 2. sal: 6. Kæthe Heuck 9. Anne Marie Jørgensen 6. Vita Hansen 10. Grethe Pedersen 3. sal: 1. Ejnar Kolbech Sand 29. Lone

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Nyhedsbrev Strandlyst August 2014

Nyhedsbrev Strandlyst August 2014 Nyhedsbrev Strandlyst August 2014 Nyhedsbrev: Sommer 2014 Bestyrelsen informerer Så er efteråret på trapperne. Men hvad gør det, når sommeren har været helt fantastisk. Den varmeste sommer i 140 år. Dem

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere