Fusion mellem Metropol Online A/S og Jyllands-Posten A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fusion mellem Metropol Online A/S og Jyllands-Posten A/S"

Transkript

1 Fusion mellem Metropol Online A/S og Jyllands-Posten A/S Journal nr. 3: ,/hbs/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 29. august 2001 Resumé 1. Ved anmeldelse af 1. juni 2001 har Metropol Online A/S (MO) og Jyllands-Posten A/S (JP) oplyst Konkurrencestyrelsen, at de påtænker at etablere et fællesejet joint venture, JobZonen A/S. Dette selskab skal virke på markedet for udbud af jobannoncer og jobannoncetjenester på Internettet. 2. I forbindelse med etableringen af selskabet vil MO og JP s respektive internetjobannoncetjenester ophøre. Joint venturet vil endvidere i 3 år få eneret til at bringe jobannoncer på Internettet fra publikationer, der udgives af JP og af MO s ejerkreds (Det Berlingske Officin, Århus Stiftstidende og JydskeVestkysten). 3. Etableringen af joint venturet udgør en fusion i henhold til konkurrencelovens bestemmelser, jf. konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, vedrørende omsætningskravet og 12 a, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, vedrørende kravet om, at joint venturet skal være oprettet på varigt grundlag og udgøre en selvstændig erhvervsvirksomhed. 4. Det relevante marked er markedet for udbud af jobannoncer og jobannoncetjenester på Internettet. Joint venturet vil ikke få en dominerende stilling på dette marked, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2, idet der findes flere internetjobudbydere, der er af samme størrelse som det nye selskab. 5. Både JP og ejerkredsen bag MO er tilstede på det beslægtede marked for udbud af trykte jobannoncer. Etableringen af joint venturet kan ikke antages at have til formål eller til følge at samordne moderselskabernes adfærd på dette marked, jf. konkurrencelovens 12 c, stk Det nye selskabs eneret til i 3 år fra Konkurrencestyrelsens godkendelse af fusionen at bringe jobannoncer på Internettet fra JP og fra ejerne bag MO s publikationer anses for at udgøre en accessorisk del af fusionen og er behandlet som en del af denne. Afgørelse 7. Det meddeles Jyllands-Posten A/S og Metropol Online A/S, 8. at anmeldelsen af 1. juni 2001 om at etablere det fællesejede joint venture JobZonen A/S, udgør en fusion i konkurrencelovens forstand, jf. konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1 og 12 a, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2.

2 9. at fusionen kan godkendes, jf. 12 c, stk. 2 og 12 d, stk. 1, fordi joint venturet ikke skaber eller styrker en dominerende stilling iht. konkurrencelovens 12 c, stk. 2, og fordi oprettelsen af joint venturet ikke har til formål eller til følge at samordne fortsat uafhængige virksomheders konkurrenceadfærd, jf. 12 c, stk. 3. Sagsfremstilling Sagsbaggrund 10. Metropol Online A/S (herefter MO) anmeldte den 1. juni 2001 oprettelsen af et joint venture mellem MO og Jyllands-Posten A/S (herefter JP). 11. MO og JP etablerer således et fællesejet selskab med navnet JobZonen A/S. Etableringen af selskabet vil ske ved, at MO udskiller den i dag af MO drevne jobtjeneste JobZonen i det nye selskab JobZonen A/S. 12. Parternes aftale om etablering af selskabet er betinget af, at der ikke fra Konkurrencerådets side nedlægges forbud mod, knyttes vilkår til eller udstedes påbud i anledning af den påtænkte etablering af selskabet. Parternes aftale vil først blive gennemført, når Konkurrencerådets godkendelse til selskabsetableringen foreligger. Parterne 13. De deltagende virksomheder er MO og JP. Metropol Online A/S 14. MO udbyder jobannoncetjenester og anden internetvirksomhed såsom udgivelse af dagblade online, ligesom virksomheden udbyder andre rubrikannoncetjenester på Internettet. 15. MO ejes af Det Berlingske Officin A/S (76\%), af Århus Stiftstidende K/S (12\%) og JydskeVestkysten K/S (12\%). MO udbyder alle trykte jobannoncer fra dets ejeres publikationer uden vederlag. Herudover sælger MO jobannoncer til dets egne kunder. I år 2000 oppebar MO en omsætning på [ ] mio. kr. fra dette salg. 16. Det Berlingske Officin, som er MO s moderselskab, er et koncernselskab i den norske Orklakoncern med moderselskabet Orkla ASA. Det Berlingske Officin ejer henholdsvis 90\% og 50\% af ejerandelene i Århus Stiftstidende og JydskeVestkysten. Øvrige selskaber, der indgår i koncernen, er De Bergske Blade K/S og De Berlingske Lokalaviser A/S. Det Berlingske Officin havde en koncernomsætning i år 2000 på ca. 3 mia. kr. Orkla-koncernen havde i Danmark en omsætning i samme år på omkring 4,5 mia. kr. 17. Det Berlingske Officin er aktiv på markedet for udbud af jobannoncer i trykte medier gennem to ugentlige jobsektioner i det landsdækkende dagblad Berlingske Tidende. Endvidere er virksomheden aktiv på markedet for udgivelse af landsdækkende dagblade (Berlingske Tidende, B.T. og Weekendavisen) samt regionale og lokale dagblade. Endelig er det Berlingske Officin aktiv på markedet for trykkerivirksomhed og på markedet for distribution.

3 18. Århus Stiftstidende K/S og JydskeVestkysten K/S er aktive på markederne for udgivelse af regionale dagblade og for udbud af jobannoncer i trykte medier. Århus Stiftstidende og JydskeVestkysten udgiver sammen med Fyens Stiftstidende og Nordjyske Stiftstidende en fælles ugentlig jobsektion JobDanmark i de trykte medier. Jyllands-Posten 19. JP driver på Internettet jobtjenesten JobTotal, der ophører i forbindelse med etableringen af det fælles selskab. JobTotal bringer alle Morgenavisen Jyllands-Postens trykte jobannoncer uden vederlag. Herudover bringer JobTotal ikke jobannoncer. JobTotal oppebærer således ingen selvstændig omsætning. 20. JP er aktiv på markedet for trykte jobannoncer i Danmark gennem udgivelse af to ugentlige jobsektioner til Morgenavisen Jyllands-Posten samt et samarbejde vedrørende annoncering i trykte medier med Silkeborg Avisholding. Endvidere er JP aktiv på markedet for udgivelse af dagblade, på markedet for trykkeri samt på markedet for distribution. JP s omsætning i år 2000 var på ca. 1 mia. kr. Beskrivelse af aftalen 21. Aftalen mellem MO og JP indebærer, at parterne etablerer et fællesejet selskab under navnet JobZonen A/S. 22. MO skal eje [ ]\% og JP [ ]\% af aktiekapitalen, og etableringen af det fælles selskab vil ske ved, at MO udskiller den i dag af MO drevne jobtjeneste JobZonen i det nye selskab JobZonen A/S. 23. Selskabet skal virke på markedet for udbud af jobannoncer og jobannoncetjenester på Internettet. 1 Selskabet skal blandt andet videreføre den i dag af MO drevne jobtjeneste ligesom det er præciseret, at selskabet skal være formidler af CV er Hensigten med det fælles selskab er at sikre danske dagblade et fundament på markedet for udbud af jobannoncetjenester på Internettet. 25. Selskabet skal på selvstændigt grundlag indgå aftaler med annoncører om at bringe jobannoncer på selskabets internettjenester. Endvidere vil selskabet have eneret til i 3 år fra godkendelsen at bringe jobannoncer fra parternes respektive publikationer på Internettet. Selskabet har ikke pligt til at bringe disse annoncer. 26. I en overgangsperiode vil jobannoncer fra parternes trykte publikationer automatisk blive bragt af JobZonen på Internettet. Dette sker med henblik på at indkøre JobZonen på markedet i opstartsfasen. Parterne forudsætter herefter, at parternes trykte publikationer skal betale almindeligt vederlag til JobZonen, jf. 3 i aktionæroverenskomsten, hvorefter aftaler mellem selskabet og dettes ejere skal indgås på forretningsmæssigt grundlag. 27. Selskabet ledes af en bestyrelse på fire medlemmer. Parterne udpeger hver to medlemmer. [ ]. Beslutninger af særlig betydning såsom udarbejdelse og ændringer af selskabets forretningsplan, drifts- og investeringsbudgetter, drifts- og investeringsplaner, ansættelse og afskedigelse af direktionen kan kun træffes ved enighed. 3

4 28. Parterne er endvidere enige om at søge at udvide selskabets ejerkreds med andre udbydere af trykte medier, samt at udbydere af jobannoncer i øvrigt skal have mulighed for at samarbejde med JobZonen på forretningsmæssige vilkår. 29. Selskabet vil have en selvstændig daglig ledelse og eget personale. 4 Ved etableringen af det fælles selskab vil selskabets medarbejderstab blive udvidet med [ ] nye medarbejdere. Ved etableringen vil selskabet endvidere få tilført en egenkapital på ca. [ ] mio. kr. Selskabet vil i løbet af 2001 søge egne salgslokaler etableret. 30. JP respektive MO og ejerkredsen bag MO (Det Berlingske Officin A/S, Århus Stiftstidende K/S og JydskeVestkysten K/S) er forpligtet til, sålænge MO og JP er aktionærer i selskabet ikke at drive konkurrerende virksomhed med udbud af jobannoncer og jobannoncetjenester på Internettet. Markedsbeskrivelse Aktører i markedet 31. Markedet for udbud af jobannoncer på Internettet er opstået i løbet af de seneste 5-6 år. Sammenlignet med det traditionelt vigtigste medie for udbydere af jobannoncer, nemlig det trykte medie, er der således tale om et ungt marked. 32. Markedet er præget af internationale udbydere som StepStone, Jobline, Jobpilot og MatchWork. Endvidere har en række danske medieselskaber, herunder TV2 (Job-Index), Søndagsavisen (Ofir), MO (JobZonen) og JP (JobTotal) etableret jobtjenester på Internettet. 33. Af de større udbydere har JobZonen, OFIR og MatchWork tilknytning til trykte medier, mens Job-Index har tilknytning til TV2. StepStone, Jobline, Jobpilot og Monster.com er derimod ikke tilknyttet andre medier Sammenlignet med markedet for udbud af jobannoncer i trykte medier ses der således en række nye aktører i markedet for udbud af elektroniske jobannoncer, der ikke også er repræsenteret på det førstnævnte marked. Ydelsernes karakter og prissætning 35. Udbydere af internetjobannoncer tilbyder flere og anderledes tjenesteydelser end udbydere af trykte jobannoncer til både jobsøgere og jobannoncører. For jobsøgernes vedkommende er der oprettet CV databaser, hvor jobsøgeren kan indtaste sit CV. Endvidere ydes der tilknyttede services såsom karriererådgivning, oplysninger om løn mv. 36. For jobannoncørernes vedkommende tager nogle af jobtjenesterne, udover at være formidler af jobannoncer også aktivt del i rekrutteringsprocessen, fx i form af aktiv søgning af potentielle kandidater. 6 Endvidere eksisterer der andre muligheder for at tiltrække potentielle kandidaters opmærksomhed, fx gennem fast firmaprofilering, bannerannoncer mv. 37. Ligesom med de trykte medier er markedet for internetjobannoncer segmenteret i den forstand, at nogle jobtjenester sigter mod det brede marked, mens andre henvender sig til mere afgrænsede grupper som fx internetportalen Jobfinder, der udelukkende henvender sig til ingeniører. Endvidere er der en tendens til yderligere segmentering i den forstand, at nogle jobtjenester

5 fokuserer på højtuddannede, mens andre sigter mod det brede marked, og endnu andre fokuserer på deltagelse i rekrutteringsprocessen. 38. Internetjobannoncetjenesternes prissætning adskiller sig fra den prissætning, der anvendes af udbydere af trykte jobannoncer. 39. I de trykte medier er prisen primært knyttet til størrelsen af den annonce, der sælges (spalter og mm.). 40. Internetjobtjenesternes indtjening er derimod primært knyttet til de muligheder, der ligger i at fremhæve den ene annonce eller virksomhed fremfor den anden. Det er f.eks. muligt at købe annoncer med logo eller links tilknyttet annoncen, eller annoncer hvori indgår billeder og grafik. 7 Endvidere udbydes bannerannoncer, fast firmaprofilering eller placering øverst i søgeresultatet. Endelig kan indtjeningen være knyttet til muligheden for at yde aktiv jobrekruttering, fx via CVmatch. 41. En standardannonce uden tillægsydelser er derimod ofte gratis eller væsentligt billigere end i de landsdækkende aviser Ved jobannoncering gennem trykte medier er det normalt, at der tilbydes pakker, hvor både Internettet og det trykte medie indgår. 9 Fx kan annoncøren ofte til en favorabel pris indrykke en såkaldt henvisningsannonce i det trykte medie, der henviser til en mere uddybende annonce på Internettet. 43. Endvidere er det fortsat normalt, at jobannoncører i den trykte udgave af avisen får tilbudt gratis at få jobbudskabet oprettet på en tilknyttet internetjobtjeneste. Dog er tendensen nu, at aviserne ønsker betaling for denne ydelse. Adgang til markedet samt aktørernes stilling på markedet 44. Markedet er principielt let tilgængeligt, idet det blot kræver adgang til telefoni og Internet at oprette en internetportal til udbud af jobannoncer. 45. Markedsføringsudgifter udgør dog en væsentlig barriere og omkostning. Alle, både jobannoncører og jobsøgere, søger hen på de portaler, hvor der er mest trafik. Kampen om kunderne er hård, og hidtil har langt de fleste internetjobportaler givet underskud. MO havde sidste år samlet set et underskud på omkring 41 mio. kr Da der er tale om et marked under udvikling, er det svært at udregne præcise markedsandele. Af de oplysninger Konkurrencestyrelsen er i besiddelse af, fremgår det, at StepStone, MatchWork, Jobline, Ofir og JobZonen alle udgør relativt store spillere på markedet. Den største udbyder af internetjobtjenester på markedet er Arbejdsformidlingens jobtjeneste Denne jobtjeneste fungerer dog ikke på almindelige markedsvilkår, idet den er finansieret af Staten. 11 Markedet for trykte jobannoncer 47. På markedet for trykte jobannoncer i de landsdækkende aviser ligger Det Berlingske Officins markedsandel ifølge parternes oplysninger på [35-45] \% på søndage og i hverdagene, mens markedsandelen for Jyllands-Posten ligger på [13-23] \% om søndagen og [30-40] \% i hverdagene.

6 48. Der foreligger ikke nogen undersøgelse, der viser om og i hvilket omfang, internetjobmarkedet har taget markedsandele fra det trykte jobannoncemarked, men de fleste aktører, styrelsen har været i kontakt med, er enige om, at der er en effekt. 49. Markedet for trykte jobannoncer i både landsdækkende, regionale og lokale aviser var i år 2000 på omkring 800 mio. kr., mens markedet for internetjobannoncer og jobtjenester i 2000 skønsmæssigt udgjorde mellem 100 og 150 mio. kr Skemaet i tabel 1 viser, at der er et fald f.s.v.a. volumen. På nuværende tidspunkt er det for tidligt at sige, om dette skyldes internetannoncering. Det kan ligeså vel skyldes konjunkturerne på markedet. Tabel 1 Udvikling i annoncering i trykte blade UDVIKLING I ANNONCERING I TRYKTE BLADE (1996 = 100) Mængde Indekstal, 1996= Landsdækkende/rubrik Landsdækkende i alt (rubrik og tekst) Total/rubrik (landsd., reg. og lok. blade) Total i alt (landsd., reg. og lok. blade) Omsætning Landsdækkende/rubrik Landsdækkende i alt (rubrik og tekst) Total/rubrik (landsd., reg. og lok. blade) Total i alt (landsd., reg. og lok. blade) Selvom de fleste jobdatabaser giver underskud, er det den generelle holdning, at markedet for jobannoncer på Internettet fortsat ekspanderer. Vurdering Fusion

7 52. For at etableringen af et joint venture udgør en fusion i konkurrencelovens forstand, skal joint venturet være etableret på et varigt grundlag, være genstand for fælles kontrol af moderselskaberne og udgøre en selvstændig virksomhed, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2. Varigt grundlag 53. Selskabet er oprettet på ubegrænset tid, ligesom selskabet har fået tilført tilstrækkelige ressourcer til, at selskabet kan fungere på et varigt grundlag JobZonen A/S opfylder således betingelsen om at være oprettet på et varigt grundlag. 14 Fælles kontrol 55. MO og JP har fælles kontrol over selskabet, hvilket fremgår af aktionæroverenskomstens 6. Beslutninger af særlig betydning såsom udarbejdelse og ændringer af selskabets forretningsplan, drifts- og investeringsbudgetter og ansættelse og afskedigelse af direktionen kan således kun træffes ved enighed. 56. JobZonen A/S opfylder således betingelsen om at være genstand for fælles kontrol. 15 Selvstændig virksomhed 57. For at udgøre en selvstændig virksomhed skal joint venturet bl.a. via de tilførte ressourcer være i stand til at varetage de funktioner, der normalt bliver varetaget af virksomheder, der er aktive på det pågældende marked. 58. JobZonen A/S har en selvstændig daglig ledelse, jf. aktionæroverenskomstens 5, ligesom selskabet på selvstændigt grundlag skal indgå aftaler med annoncører om jobannoncer på selskabets internettjeneste. Alt sammen noget der taler i retning af, at selskabet opererer som en selvstændig erhvervsvirksomhed. Ydermere har selskabet tilstrækkelige ressourcer til, at det kan operere som en selvstændig erhvervsvirksomhed uafhængigt af de stiftende virksomheder. 59. Selskabet har eneret til i 3 år at bringe jobannoncer fra JP og ejerkredsen bag MO (Det Berlingske Officin, Århus Stiftstidende og JydskeVestkysten). 60. Det vil udgøre et problem, hvis JobZonens aktiviteter forbliver begrænsede hertil. Dette skyldes, at selskabet i en sådan situation ikke kan siges at have karakter af en selvstændig virksomhed, men snarere kommer til at virke som moderselskabernes forlængede arm uden noget selvstændigt salg på markedet. 61. Hvis joint venturet vedbliver med at sælge annoncer til moderselskabet, er det vigtigt, for at det kan siges at fungere som selvstændig virksomhed, at en (betydelig) del af joint venturets omsætning hidrører fra andre virksomheder end moderselskaberne, ligesom samarbejdet med moderselskabet skal foregå på sædvanlige forretningsvilkår Det fremgår af aktionæroverenskomsten, at det er hensigten, at selskabet skal indgå aftaler med andre udbydere af jobannoncer samt andre jobannoncører om samarbejde. Parterne har fremlagt budgetter for de kommende år, der viser en stærkt stigende omsætning, der omfatter salg fra både moderselskaberne som andre virksomheder.

8 63. Parterne har i øvrigt oplyst, at det forventes, at priserne over for moderselskaberne i løbet af kort tid fastsættes ud fra markedsvilkår. Budgettallene er usikre, men Konkurrencestyrelsen har ikke grundlag for at kritisere dem. I den forbindelse skal det nævnes, at MO s jobtjeneste JobZonen.dk i år 2000 havde en omsætning på [ ] mio. kr., der hidrørte fra salg til andre end moderselskaberne. 64. På denne baggrund må JobZonen A/S anses for at opfylde betingelsen om at udgøre en selvstændig virksomhed Etableringen af joint venturet udgør således en fusion iht. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2. Omsætningskrav 66. De deltagende virksomheder, der udgøres af MO og JP, har en koncernomsætning i Danmark, der overstiger 3,8 mia. kr., ligesom MO og JP hver især har en koncernomsætning i Danmark på mere end 300 mio. kr. Fusionen opfylder således de omsætningsbetingelser, der er fastsat i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, og skal derfor vurderes efter konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol. Det relevante marked Produktmarkedet 67. Det relevante produktmarked må ifølge anmelder afgrænses som markedet for udbud af jobannoncer og jobannoncetjenester på Internettet. 68. Ved undersøgelsen af om dette kan anses for at udgøre det relevante marked, vil internetjobannoncemarkedet i det følgende blive vurderet overfor andre nærtliggende markeder. 69. Markedet for anden internetannoncering 70. Markedet for udbud af on-line jobannoncer og tjenester adskiller sig fra andre annoncetjenester på Internettet såsom hus, bil og båd annoncer. Både jobsøgere og annoncører, der ønsker at anvende en internetjobtjeneste, vil ikke finde udbydere af hus, bil og båd annoncer og tjenester et substituerbart alternativ. Markedet for internetjobannoncering må derfor siges at adskille sig fra andre annoncetjenester på Internettet Markedet for annoncering i TV - tekst TV 72. TV et som medie for jobannoncering er heller ikke substituerbart med internetannoncering. Jobannoncering via TV har en meget ringe udbredelse, hvilket viser, at annoncørerne ikke opfatter TV et og Internettet som substituerbare alternativer. Adgangen til at blive udbyder af jobannoncer i TV et adskiller sig ydermere meget fra adgangen til at annoncere via Internettet, hvor adgang til Internet og telefonopkobling principielt udgør de eneste betingelser. Jobannoncering i TV et kan derfor hverken set fra en efterspørgsels- eller udbudssynsvinkel betragtes som substituerbar med internetannonceringen. 73. Jobannoncering i trykte medier

9 74. JP og ejerkredsen bag MO er alle aktive på markedet for udbud af jobannoncer i trykte medier. Det skal derfor undersøges, om jobannoncer udbudt i trykte medier adskiller sig så meget fra jobannoncer udbudt via Internettet, at de ikke er indbyrdes substituerbare, og at jobannoncer via Internettet derfor udgør et marked i sig selv. 75. En afgørende forskel på trykte jobannoncer og elektroniske jobannoncer er, at de findes i to forskellige medier og dermed er tilgængelige for forskellige kredse. 76. Internettet henvender sig primært til aktivt jobsøgende, der finder det naturligt at anvende Internettet som medie i deres søgning. Dette vil ofte være unge jobsøgere, ligesom det typisk også vil være jobsøgere med en vis uddannelse bag sig. 77. Det trykte medie derimod vil også formå at få adgang til den ældre del af jobsøgerne, der endnu ikke har taget Internettet til sig, ligesom de mindre ressourcestærke ansøgere, fx ufaglærte, i langt større omfang vil søge job via de trykte annoncer og særligt via de lokale medier. Denne forskel vil formentlig mindskes med tiden og muligvis forsvinde. 78. Ligeledes kan de trykte medier få fat i gruppen af passivt jobsøgende. Det vil sige erhvervsaktive, som ikke aktivt leder efter et job, men som lader sig inspirere af jobannoncerne i de trykte medier, fx i forbindelse med avislæsningen. Disse passivt jobsøgende udgør ofte en foretrukken målgruppe for jobannoncører, der ønsker personer højt oppe i virksomhedens hierarki. De rekrutteringsbureauer, annoncører og konkurrenter, som styrelsen har været i kontakt med, anfører således, at for nogle jobtyper er de trykte medier, herunder landsdækkende dagblade og fagblade, fortsat mere velegnede til at fange de ønskede kandidaters opmærksomhed end Internettet. En tendens de forventer vil fortsætte. 79. Udbyderne af henholdsvis internetjobannoncer og trykte jobannoncer henvender sig altså til forskellige målgrupper. Allerede af den grund må disse to annoncetyper opfattes som hørende til hvert deres marked. 80. Der er endvidere forskel på de to mediers egenskaber og anvendelsesmåde. 81. Internetjobannoncetjenesterne har omfattende oversigter over markedets tilbud 19 og giver adgang til målrettede søgeprocesser og uddybende beskrivelser. Det opfattes endvidere fra annoncørernes side som værende mere fleksibelt end de trykte medier. Det er således hurtigere (fra dag til dag) og ikke så bundet af specielle deadlines. Endvidere giver disse jobtjenester adgang til flere og anderledes tjenester end de trykte medier såsom CV databaser, karriererådgivning, oplysning om løn mv., alt efter hvilken database man vælger. 82. Mange af de høringssvar Konkurrencestyrelsen har fået tyder på, at de trykte medier derimod opfattes som bedre til at virke som eyeopener og inspiration, ligesom de opfattes som bedre til at virke imageskabende end internetjobannoncerne. Annoncering i avisen er således særligt velegnet, når annoncøren ønsker at skabe mere støj i markedet eller ønsker en stor respons fra ansøgerne. 83. Endvidere fremhæves det i nogle af høringssvarene, at det kan tænkes, at der fremover vil være en tendens til, at annoncerne i de trykte medier vil indeholde færre informationer, idet der så i stedet henvises til Internettet for mere uddybende beskrivelser. 20

10 84. Endelig skal det nævnes, at priserne for annoncering er forskellige, idet det som udgangspunkt er langt billigere at annoncere på Internettet end i de trykte medier Af ovenstående kan det ses, at selvom henholdsvis elektroniske og trykte jobannoncer til en vis grad er substituerbare, udgør de to medier tillige komplementære produkter. 86. Set på denne baggrund kan trykte annoncer og internetjobannoncer for en væsentlig gruppe ikke fuldt ud erstatte hinanden set fra en efterspørgselssubstitutionssynsvinkel. 87. Heller ikke set fra en udbudssynsvinkel kan trykte og internetjobannoncer anses for at være substituerbare. 88. Der stilles således ganske andre krav til udbydere af internetjobannoncer både hvad angår teknik, strategi og særligt markedsføring. Udbyderne af trykte jobannoncer kan således ikke forventes omgående og med få omkostninger at kunne omstille sig til at udbyde internetjobannoncer og de tilknyttede tjenester Det relevante produktmarked er således markedet for udbud af jobannoncer og jobannoncetjenester på Internettet. 90. Det kan overvejes at afgrænse markedet for udbud af internetjobannoncer endnu snævrere, fx efter bestemte faggrupper. Der er dog ingen grund til at gå ind i sådanne overvejelser, eftersom både det nye selskab og de fleste større konkurrenter er aktive på et meget bredt marked. Det geografiske marked 91. Jobtjenesterne på Internettet er i modsætning til jobannoncer i trykte medier principielt set ikke nationalt afgrænset, idet alle, der har internetadgang, har mulighed for at bruge disse jobtjenester. 92. Internetjobannoncetjenesterne henvender sig dog på grund af sprogforskelle og den geografiske tilknytning f.s.v.a. både annoncører og jobsøgere hovedsageligt til nationalt afgrænsede markeder. Således vil JobZonen også primært henvende sig til jobannoncører i Danmark. 93. Også de internationale udbydere henvender sig som udgangspunkt til geografisk afgrænsede områder, idet søgning på internetjobtjenestens forskellige geografiske områder typisk giver adgang til den hjemmeside, der er udviklet specielt til det land, man søger på. Særligt sproget sætter således en grænse for målgruppen. 94. F.s.v.a. internetjobtjenester der sigter mod det danske marked, kan det overvejes, om disse skal være genstand for en snævrere afgrænsning og således opdeles lokalt eller regionalt, som det måske kunne være tilfældet med trykte jobannoncer, der kan bringes i både lokale, regionale og landsdækkende aviser. 95. Eftersom det nye selskab henvender sig til jobannoncører og jobsøgere i hele landet, er der ikke nogen grund til i nærværende sag at gå ind i sådanne overvejelser. 96. Det geografiske område må dog udvides til også at gælde Øresundsregionen, idet de internetjobannoncetjenester, der henvender sig til det danske marked, ofte giver mulighed for at annoncere og søge også inden for dette område.

11 97. Det relevante geografiske marked er således Danmark og Øresundsregionen. Parternes stilling på det relevante marked 98. Eksisterende omsætningstal er ikke velegnede til at belyse parternes stilling på markedet, idet en del af internetjobtjenesternes annoncer hidtil har været uden beregning eller har udgjort en del af et pakketilbud, hvori også indgik betaling for fx annoncer i trykte medier. Konkurrencestyrelsen har derfor ved vurderingen af parternes markedsandele også inddraget volumen målt på jobtjenesternes egne jobannoncer og trafik, dvs. antallet af unikke brugere. 99. Målt ud fra omsætningen på Internettet vil parternes samlede markedsandel være omkring [ ] \% Ud fra volumen og trafik kan parternes samlede andel anslås at ligge mellem 10 og 20 \%. Det er nogenlunde det samme som OFIR og StepStone, mens MatchWork, Jobline, Jobpilot og Job- Index formentlig er lidt mindre. Endelig findes der et stort antal jobportaler, der har under 5 \%. JP s jobportal JobTotal må antages at have omkring 2\% af markedet Ved overvejelserne er der ikke taget hensyn til Arbejdsformidlingens jobannoncetjeneste, idet disse annoncer udbydes på særlige vilkår, jf. ovenfor pkt. 46. Dominans-vurdering, 12 c, stk Det er en betingelse for, at etableringen af joint venturet kan godkendes, at der ikke skabes eller styrkes en dominerende stilling, der kan bevirke, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt, jf. konkurrencelovens 12 c, stk Relevant ved belysningen af evt. dominans er en undersøgelse af virksomhedens markedsandel på det relevante marked og markedets struktur samt den faktiske og potentielle konkurrence i markedet. Markedsandel og markedets struktur 104. Markedet for salg af internetjobannoncer og tjenester er et ungt marked. De fleste selskaber har aldrig givet overskud, og dette tyder på, at selskaberne anvender midler i kampen om at få fodfæste på markedet, herunder priser, som ikke kan give dækning for omkostningerne på længere sigt. Da markedet ikke kan blive ved med at fungere på denne måde, tyder dette på, at der for øjeblikket udspiller sig et udskillelsesløb blandt internetjobtjenesterne. Der vil således formentlig ske ændringer i markedet på lidt længere sigt, både f.s.v.a. prisniveau og koncentrationen i markedet Som nævnt i pkt. 100 er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at det nye selskab JobZonen A/S vil få en markedsandel på op til \% på markedet for internetjobannoncer Denne markedsandel er ikke i sig selv nok til, at det nye selskab kan betragtes som dominerende. I øvrigt er markedet præget af både store og små udbydere, herunder flere der er lige så store som det nye selskab. Dette taler for, at JobZonen ikke kan betragtes som dominerende Det skal dog undersøges, hvilken betydning det har, at JobZonen via sine moderselskaber har tilknytning til markedet for trykte jobannoncer.

12 108. Moderselskaberne har en meget stærk stilling på markedet for trykte jobannoncer i dagbladene (tilsammen mellem 60-70\%). Den kobling, der eksisterer mellem det nye selskab og moderselskaberne, rejser spørgsmålet, om moderselskabernes styrke på det trykte annoncemarked får betydning for det nye selskabs stilling på Internettet Eneretten til i 3 år at bringe annoncer på Internettet, fra publikationer der dækker 60-70\% af det trykte jobannoncemarked, vil have betydning for selskabets annoncevolumen. Da volumen er et afgørende kriterium for internetannoncørernes succes, vil denne kobling til det trykte annoncemarked udgøre en fordel Ligeledes vil forbindelsen til moderselskaberne udgøre et effektivt markedsføringsmæssigt redskab. Forbindelsen til to af Danmarks førende udbydere på det trykte jobannoncemarked kan medvirke til øget kendskab til JobZonen blandt brugerne MO s internetjobtjeneste har hidtil kunnet benytte sig af de samme fordele i form af volumen og markedsføring, idet alle annoncer fra ejerkredsen bag MO og JP s trykte publikationer automatisk bringes på MO s jobportal. Denne kobling har medvirket til, at MO på relativt kort tid er vokset til at blive en af de store udbydere af internetjobannoncer. 24 Dog har det ikke ført til nogen dominerende stilling Sammenlægningen med JP s internetjobtjeneste JobTotal, der har en markedsandel på omkring 2-5\%, skaber endvidere ikke umiddelbart nogen formodning om, at det nye selskabs position vil ændres så markant, at det kommer til at indtage en dominerende stilling. Her skal det dog igen tages i betragtning, at den størrelse, det nye selskab opnår, vil have en selvforstærkende effekt, fordi brugerne altid vil gå derhen, hvor der er mest trafik. Endvidere skal der tages hensyn til markedets ustabile karakter, hvor øget koncentration kan forventes i de kommende år Selvom det nye selskabs forbindelse til det trykte jobannoncemarked vil udgøre en fordel, kan dette dog efter Konkurrencestyrelsens vurdering ikke anses for tilstrækkeligt til at godtgøre, at selskabet inden for den nærmeste årrække vil opnå en dominerende stilling Således taler eksistensen af store internationale udbydere i markedet, der ikke er tilknyttet trykte medier imod, at fusionen vil kunne skabe en dominerende stilling. Den største udbyder af jobannoncer set på verdensplan er Monster.com, hvis moderselskab TMP Worldwide for øjeblikket er ved at opkøbe Jobline, for på denne måde at få adgang til de skandinaviske lande Disse selskaber viser, at adgang til trykte medier ikke er nogen forudsætning for at få succes som internetjobportal, ligesom deres tilstedeværelse i markedet medfører, at det nye selskab ikke vil være i stand til at handle uafhængigt af dets konkurrenter Det nye selskab kan på denne baggrund ikke anses for at skabe eller styrke en dominerende stilling. Faktisk og potentiel konkurrence 117. De konkurrenceparametre, der konkurreres på i markedet for internetjobannoncer, er udbydernes størrelse både målt på volumen og trafik, ligesom det er priser, rabataftaler og kvaliteten/omfanget af ekstra services.

13 118. Markedet er som nævnt præget af mange forskellige både større og mindre udbydere Markedet er præget af virksom priskonkurrence, og det kan være en medvirkende faktor til, at de fleste selskaber i markedet giver underskud Det kan med tiden blive sværere at få adgang til markedet. Annoncørerne og jobsøgerne vil således for begge parters vedkommende bruge de jobtjenester, hvor der er mest trafik, og det vil formentlig kræve en stor markedsføringsindsats for en ny jobtjeneste at få vendt denne udvikling. Adgangsbarriererne vil dog ikke være uoverkommelige. Adgang til markedet kan således tænkes, fx ved at udnytte en styrke på et andet marked eller ved at specialisere sig inden for særlige nicher. Endvidere vil internationale udbydere, der ofte har stor markedsføringsmæssig styrke bag sig være i stand til at trænge ind på markedet På baggrund af ovenstående er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at dannelsen af det nye selskab ikke vil skabe eller styrke en dominerende stilling, hvorved den effektive konkurrence hæmmes betydeligt, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2. Vurdering af samordning, 12 c, stk Før etableringen af et joint venture kan anses for at være i overensstemmelse med konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, skal der endvidere ske en vurdering af, om joint venturet har til formål eller til følge at samordne fortsat uafhængige virksomheders konkurrenceadfærd, jf. konkurrencelovens 12c, stk. 3. Er dette tilfældet skal samordningen vurderes efter kriterierne i konkurrencelovens 6 og Ved denne vurdering skal der navnlig tages hensyn til, om de stiftende virksomheder, i dette tilfælde MO og JP, begge på markant vis gør sig gældende på det samme marked som det etablerede joint venture eller på et marked, der er nært forbundet hermed, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 4, idet et sådant marked potentielt kan udgøre en base for samordning. 25 Markedet for udbud af internetjobannoncer 124. Joint venturet skal fungere på markedet for udbud af internetjobannoncer. MO og JP er begge tilstede på dette marked, men vil i forbindelse med stiftelsen af joint venturet trække sig helt ud af dette marked Dette marked udgør således ikke iht. 12 c, stk. 4, nr. 1, et potentielt marked for samordning. Oprettelsen af joint venturet kan da heller ikke anses for at have hverken til formål eller til følge at samordne de stiftende selskabers adfærd på dette marked. Markedet for udbud af trykte jobannoncer 126. Derimod er både JP og ejerkredsen bag MO tilstede på markedet for udbud af trykte jobannoncer, specielt i de landsdækkende dagblade Dette marked har nær tilknytning til markedet for salg af internetjobannoncer, idet det retter sig mod den samme kundegruppe, nemlig jobannoncørerne. Markedet udgør således et beslægtet marked i konkurrencelovens 12 c, stk. 4, nr. 1 s, forstand.

14 128. Det skal derfor overvejes, om oprettelsen af joint venturet har til formål eller til følge at samordne moderselskabernes adfærd på markedet for salg af trykte jobannoncer. Vurdering 129. Efter indholdet af aftalen er der ikke noget, der tyder på, at etableringen af joint venturet har til formål at samordne de stiftende selskabers adfærd på markedet for salg af trykte jobannoncer Derimod kan effekten af skabelsen af joint venturet være, at de deltagende virksomheders adfærd samordnes på dette marked For at det kan statueres, at virksomhederne vil koordinere deres adfærd iht. konkurrencelovens 12 c, stk. 3, skal samordningen være sandsynlig 26, den skal resultere i en væsentlig hindring af konkurrencen, ligesom den skal være en kausal følge af dannelsen af joint venturet Markedet for salg af trykte jobannoncer er af væsentlig økonomisk betydning for JP og ejerkredsen bag MO sammenlignet med markedet for internetjobannoncer, idet JP og ejerkredsen bag MO tilsammen har en andel på dette marked på mellem 60 og 70 \%. Ifølge Kommissionens praksis kan et sådant forhold føre til samordning af de stiftende virksomheders konkurrenceadfærd på markedet for trykte jobannoncer, en såkaldt spill over effekt Spørgsmålet er, om en sådan samordning på markedet for trykte jobannoncer er sandsynlig, samt om den kan betragtes som en direkte konsekvens af fusionen MO og JP har hidtil haft underskud på deres salg af internetjobannoncer. Der er derfor en reel grund til at træffe foranstaltninger til at modvirke dette, fx ved at påbegynde et samarbejde på dette marked i form af JobZonen Dette gælder ikke på markedet for trykte jobannoncer, hvor Det Berlingske Officin og JP er de største aktører i markedet, og hvor parterne, efter de oplysninger der foreligger, har haft overskud Der er således ikke samme baggrund for en evt. samordning på trykmarkedet I en evt. pakkeordning, hvor parterne kombinerer salg af internetjobannoncer og trykte jobannoncer, vil det endvidere være de trykte jobannoncer, der økonomisk set er vigtigst for parterne. Internetdelen er langt det billigste af de to produkter. Samarbejdet på internetsiden tvinger dermed ikke til samordning på salget af pakker Endelig er der ikke nogen direkte sammenhæng mellem konkurrencebetingelserne på de to markeder, f.s.v.a. priser mv På denne baggrund kan samordning af parternes adfærd på det trykte annoncemarked hverken anses for at være en sandsynlig eller kausal følge af etableringen af joint venturet. Accessoriske begrænsninger

15 140. I forbindelse med en fusion indgår de deltagende virksomheder ofte aftaler med hinanden, der indskrænker deres egen handlefrihed på markedet, og som ellers skulle vurderes iht. konkurrencelovens almindelige bestemmelser om konkurrencebegrænsninger Er disse begrænsninger nødvendige for fusionens gennemførelse, betragtes de som accessoriske begrænsninger. Dette medfører, at de skal vurderes i sammenhæng med fusionen, uanset hvorledes de i øvrigt ville blive behandlet efter konkurrencelovens Konkurrenceklausul 142. Af aktionæroverenskomstens 9 fremgår det, at JP og ejerne bag MO er forpligtede til hverken direkte eller indirekte herunder ved samarbejde med andre at drive konkurrerende virksomhed med udbud af jobannoncer og jobannoncetjenester på Internettet. Dette gælder dog kun, sålænge de er aktionærer i selskabet men ikke derefter Formålet med denne klausul er at tilkendegive, at de stiftende selskaber definitivt trækker sig ud af det marked, hvorpå joint venturet skal operere. Denne begrænsning udgør et nødvendigt led i oprettelsen af det selvstændigt fungerende joint venture og må anses for at være en accessorisk begrænsning. Konkurrenceklausulen udgør en integreret del af sammenslutningen og skal derfor ikke vurderes efter konkurrencelovens Eneforhandlingsklausul 144. Af aktionæroverenskomstens 3 fremgår det, at det nye selskab skal have eneret til at bringe jobannoncer fra JP og ejerkredsen bag MO s publikationer i 3 år fra Konkurrencestyrelsens godkendelse af fusionen Ifølge Kommissionens meddelelse om accessoriske begrænsninger, er der ingen generel berettigelse for eksklusive købs- og leveringsaftaler i forbindelse med etableringen af et joint venture I nærværende sag skal selskabet fungere som en selvstændig virksomhed, og en betydelig del af selskabets omsætning skal hidrøre fra andre aktiviteter end moderselskabets. På denne baggrund kan eneretten, i overensstemmelse med Kommissionens praksis, kun betragtes som en nødvendig del af fusionen, hvis den er begrænset til en kort periode Den eksklusive leveringspligt kan dog, hvis det er begrundet i sagens særlige omstændigheder være berettiget i en vis overgangsperiode efter etableringen af det nye selskab Da der er tale om et ungt marked, hvor markedspositionerne skifter hurtigt, og hvor næsten alle virksomheder fortsat giver underskud, kan en eksklusiv leveringspligt anses som berettiget i en kort opstartsfase Den eksklusive leveringspligt kan på dette grundlag i en opstartsperiode på 3 år, anses for at udgøre en nødvendig del af fusionen, 32 og eneretten skal herefter ikke vurderes efter konkurrencelovens 6.

16 1 Jobannoncetjenester henvender sig til både jobsøgere som jobannoncører og kan fx bestå i oprettelse af CV er i portalens CV-database, karriererådgivning og i rekrutteringsarbejde såsom headhunting, evaluering af potentielle kandidater mv. 2 Rammeaftalen 1 og aktionæroverenskomstens 2. 3 Aktionæroverenskomstens 5. 4 Aktionæroverenskomstens 5. 5 Monster.com, som er den største udbyder af jobannoncer set på verdensplan, er endnu ikke repræsenteret på det danske marked. Igangværende forhandlinger mellem Jobline og Monster.coms moderselskab TMP Worldwide tyder dog på, at sidstnævnte vil opkøbe Jobline i den nærmeste fremtid. Dette vil skaffe Monster.com adgang til de skandinaviske markeder. 6 Jobtjenesterne foretager fx søgning i deres CV database efter relevante kandidater (CV match) ligesom nogle tilbyder at udsende spørgeskemaer til potentielle kandidater med efterfølgende frasortering og invitation til samtaler mv. Se 7 Grafik spiller formentlig en større rolle på Internettet end i de trykte medier. Ifølge parterne opfattes annoncer, der gør brug af billeder og grafik som mere seriøse end en almindelig tekstannonce. 8 Til illustration kan det nævnes, at den billigste jobannonce under kategorien Topleder i Berlingske Tidende, søndag sælges til ca kr. Til sammenligning sælges jobannoncer til ledende stillinger hos JobZonen og StepStone til mellem 5- og kr. pr. annonce. 9 De fleste dagblade og fagblade der udbyder jobannoncer, har tilknytning til en internetjobtjeneste enten via koncernforhold eller via samarbejdsaftaler. Et godt eksempel herpå er internetjobannonceudbyderen MatchWork, der udgiver jobannoncer i samarbejde med Politiken, Ekstra Bladet, Ingeniøren, Erhvervsbladet, Markedsføring, Dansk Handels Blad, Uddannelsesavisen, RUC, KUA, HK, Dansk Handelskammer, Sportal, Jubii og Børsen. 10 Jf. Metropol Onlines årsregnskab, år Arbejdsformidlingen er således ifølge lov forpligtet til vederlagsfrit at synliggøre ledige jobs. 12 Jf. rubrikannonceoversigt fra Danske Dagblades Forening for år 2000 samt Dansk Oplagskontrols Reklameforbrugsundersøgelse for år Jf. ovenfor pkt Se herom Kommissionens meddelelse om begrebet selvstændigt fungerende joint ventures af 2. marts 1998 (98/C 66/01), pkt Ibid. pkt Kommissionens meddelelse om begrebet selvstændigt fungerende joint ventures af 2. marts 1998 (98/C 66/01), pkt Ibid. Af meddelelsen fremgår, at en opstartsfase, hvor joint venturet er afhængigt af moderselskabet, normalt ikke skal overstige 3 år. 18 Se Kommissionens beslutning af 30. august 2000 (IV/M Randstad/VNU/JV), hvor Kommissionen lægger op til en sondring mellem internetjobannoncer og andre internetannoncer uden dog at tage endelig stilling til spørgsmålet, idet det ikke findes nødvendigt i den konkrete sag. 19 Annoncemængder på op til 2000 annoncer er ikke usædvanligt, jf. hvor der er adgang til en oversigt. 20 I mange trykte medier såsom aviser og fagblade anvendes der henvisningsannoncer, der består i en henvisning til en internetjobportal. 21 Jf. ovenfor pkt med fodnote Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret af 9. december 1997 (97/C 372/03), C 372/5 pkt. 20. At det forholder sig sådan understreges endvidere af, at de fleste jobtjenester taber penge på deres annoncer. 23 Konkurrencestyrelsen har benyttet en undersøgelse foretaget af samt Gallups

17 webmeasures i sin undersøgelse. Endvidere er parternes oplysninger, som er baseret på undersøgelser foretaget af jobguide.dk og Fastbridge lagt til grund. 24 Således påbegyndtes samarbejdet mellem MO og ejerkredsen bag MO i sommeren 2000, hvilket er betydeligt senere end fx OFIR og StepStone. Alligevel har MO på denne korte tid formået at etablere sig som en af markedets forholdsvis vigtige aktører. 25 Eksemplerne i 12 c, stk. 4, nr. 1, er ikke udtømmende, men udgør de situationer hvor samordning er mest oplagt. 26 Ifølge Cook & Kerse, skal der være realistiske indikationer, der peger på, at samordning er det mest sandsynlige resultat. Det er ikke nok, at der blot består en mulighed for samordning, Cook & Kerse E.C. Merger Control, 3. udgave, s Kommissionens beslutning i BT/AT&T af 30. marts 2000 pkt. 165; Konkurrencelovens 12 c, stk. 4, nr Se Kommissionens meddelelse om sondringen mellem joint ventures oprettet i fusionsøjemed og joint ventures oprettet i samarbejdsøjemed, Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 (94/C 385/01), pkt. 18. Meddelelsen vedrører tiden før 1997, hvor fusionsforordningen blev ændret, men kan indtil Kommissionen udsteder nye retningslinier stadigvæk fungere som fortolkningsbidrag ved vurderingen af samarbejdsaspekter iht. konkurrencelovens 12 c, stk. 3, jf. Faull, s Kommissionens meddelelse om begrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusionen af 4. juli 2001 (2001/C 188/03), pkt Ibid. pkt. 35 og 36; Cook & Kerse, E.C. Merger Control, 3. udgave, 2000, s Ibid. pkt Af Kommissionens meddelelse om begrænsninger der er direkte knyttet til og nødvendige for gennemførelsen af fusionen af 4. juli 2001 (2001/C 188/03) pkt. 30, fremgår det, at sådanne aftaler for komplekse produkter normalt er berettiget i en overgangsperiode på tre år.

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK RÅDSMØDET DEN 18. JUNI 2003 Journal nr. 3/1120-0401-0050 & 3/1120-0401-0051/Medier,

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

September 2002. Etableringen af FAS

September 2002. Etableringen af FAS September 2002 Etableringen af FAS 2/60 Etableringen af FAS Indholdsfortegnelse Sammenfatning og konklusion... 3 Konklusion... 3 Markedsbeskrivelse... 5 Virkningerne af fusionen... 6 Tilsagn... 11 Parternes

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup.

Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup. Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup. Bemærk! Alle øvelserne beregnes med udgangspunkt i tallene for 2005 (med mindre andet står angivet i selve opgaven)! Øvelse A) MetroXpress og de unge. Hvor mange

Læs mere

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers FÅ DIN JOBANNONCE PÅ De sociale medier er ikke til at komme udenom heller ikke når du skal rekruttere nye medarbejdere! Alligevel er der mange virksomheder, der

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Jobmarkedet - Offentlig 2. halvår 2005

Jobmarkedet - Offentlig 2. halvår 2005 Jobmarkedet - Offentlig. halvår 00 Læsertal - erhvervsaktive Geografisk fordeling af læsertal Læsertal Jyllands-Posten dækker hele Danmark Nordjylland Jyllands-Posten 7.000 Politiken 9.000 FOA.000 Kom.

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS 27-05 2013 12/14481 /MNI PUNKT 4: RÅDSMØDE DEN 29. MAJ 2013 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis BEK nr 739 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

7. Fusionsparterne har på den baggrund og efter forhandling med Konkurrencestyrelsen afgivet fire tilsagn.

7. Fusionsparterne har på den baggrund og efter forhandling med Konkurrencestyrelsen afgivet fire tilsagn. Dansk Avis Omdeling Journal nr. 4/0120-0401-0007/ISA/LST/TWA Rådsmødet den 28. februar 2007 1. Resumé og indstilling 1.1. Resumé 1. Syddanske Medier K/S (Syddanske Medier) og JP/Politikens Hus A/S (JP/Politikens

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

JOBMARKEDET ANNO 2011

JOBMARKEDET ANNO 2011 JOBMARKEDET ANNO 2011 - en undersøgelse blandt erhvervsaktive funktionærer Valg af medier ved jobsøgning, aktive og passive jobsøgende og præferencer ved et jobskifte Udarbejdet af Politiken Analyse 2011

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen Dato: 21. december 2015 Sag: METS-15/07582 Sagsbehandler: /AKJ/NVH/STP Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Joint venturet vil efter transaktionen være ejet af Fynske Medier med 47,5 pct., af Syddanske Medier med 36 pct. og af Jyske Medier med 16,5 pct.

Joint venturet vil efter transaktionen være ejet af Fynske Medier med 47,5 pct., af Syddanske Medier med 36 pct. og af Jyske Medier med 16,5 pct. Dato: 6. februar 2015 Sag: METS-14/09393 Sagsbehandler: /STP/SUPO Godkendelse af Syddanske Medier A/S, Jyske Medier A/S og Fynske Medier P/S etablering af joint venturet Jysk Fynske Medier P/S, herunder

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

FREMTIDENS JOBANNONCERING

FREMTIDENS JOBANNONCERING FREMTIDENS JOBANNONCERING MED OFIR JOBUNIVERS KAN DU SELV PUBLICERE DIN JOBANNONCE PÅ DANMARKS STØRSTE UDVALG AF JOBSITES OG BRANCHEWEBSITES. 2 Indholdsfortegnelse Ofir jobunivers... Sådan finder vi drømmemedarbejderen

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Ofir jobunivers. Nichemedier. Lokalmedier. Fagmedier. Specialistmedier. Side 2

Ofir jobunivers. Nichemedier. Lokalmedier. Fagmedier. Specialistmedier. Side 2 Ofir jobunivers Ofir jobunivers Ofir Jobunivers hvad er det? Ofir.dk er en jobportal. Men vi er også meget mere end det Ofir.dk er en kanal til at distribuere jobannoncer til et stort net af andre udvalgte

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU 21. februar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU EU-Kommissionen har foreslået en generel revision af EU's fusionskontrolregler, der

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

BERLINGSKE MEDIA A/S OG JP/POLITIKENS HUS A/S ADFÆRD PÅ MARKEDET FOR RETTIGHEDER TIL NYHEDSARTIKLER M.V.

BERLINGSKE MEDIA A/S OG JP/POLITIKENS HUS A/S ADFÆRD PÅ MARKEDET FOR RETTIGHEDER TIL NYHEDSARTIKLER M.V. 26-6-2013 12/07519 /SUPO PUNKT 3: RÅDSMØDE DEN 26. JUNI 2013 BERLINGSKE MEDIA A/S OG JP/POLITIKENS HUS A/S ADFÆRD PÅ MARKEDET FOR RETTIGHEDER TIL NYHEDSARTIKLER M.V. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

N O T AT 15. marts 2011

N O T AT 15. marts 2011 Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 L 87, endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt N O T AT 15. marts 2011 J.nr. 2203/1190-0082 Ref. Bak/BGI/CFE/TBB/IL Energiforsyning L 87 - Dansk Energi s modeller til

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 68.692 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Lene Dalsgaard) 20. september 1999

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 68.692 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Lene Dalsgaard) 20. september 1999 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 68.692 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Lene Dalsgaard) 20. september 1999 K E N D E L S E Jyllands Posten A/S (advokat Ole Ravnsbo, Århus) mod Århus Kommune (advokat Torben

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

NASDAQ OMX First North Frederiksberg 19. maj 2014 First North Meddelelse 2014 / 7. Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 1.

NASDAQ OMX First North Frederiksberg 19. maj 2014 First North Meddelelse 2014 / 7. Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 1. NASDAQ OMX First North Frederiksberg 19. maj 214 First North Meddelelse 214 / 7 Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 1. kvartal 214 Nettoomsætningen stiger til 47 mio. kr. i 1. kvartal 214 mod 3 mio. kr.

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere