Energiredegørelse. Hadsund Hallerne. Bymarkskolen. Vestergade. Havbakkeskolen. Mariager skole. Odinsgård. Aktivitetscenter Hadsund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energiredegørelse. Hadsund Hallerne. Bymarkskolen. Vestergade. Havbakkeskolen. Mariager skole. Odinsgård. Aktivitetscenter Hadsund"

Transkript

1 Hadsund Hallerne Bymarkskolen DDS Rold Astrup skole Havbakkeskolen Vestergade Fruerlundparken Kriblebo Mariager skole Odinsgård Administration Arden Rabalderstræde Søndre Skole - Overbygningsskolen i Hobro Aktivitetscenter Hadsund Bondegårdsbørnehaven Regnbuen Farvervæmget Solgaven Solstrålen Vebbestrup Energiredegørelse Sådan stopper vi energispild i bygninger Februar 2014

2 Forord Mariagerfjord kommune ejer ca. 200 bygninger. Derudover bidrager kommunen til driften af 13 idrætshaller og 35 klubhuse. Disse bygninger har vi fået energimærket. Energimærkerne lægger op til en række rentable energiforbedringer, som vi arbejder på at gennemføre. Forsamlingshuse tilbydes at deltage på lige fod med foreningerne. Optimeringen af de enkelte bygninger udføres i samarbejde med: Martin Hartvig, Midtjysk Energirådgivning Michael Kjær, Dansk energiprojekt Lasse Nielsen, Intego Kurt Lynge Christensen, Dansk Bygningstermografi I denne energiredegørelse undersøger vi, om energiforbruget også falder som forventet, og samler op på erfaringerne fra de mange projekter. Orla Huulgaard Jørgensen Energikonsulent Kommunalt Ejendomscenter 1

3 Indhold Forord... 1 Indhold... 2 Sammenfatning... 3 Ca. 200 bygninger er energimærket... 3 Investeringerne giver den forventede besparelse... 3 De bedste besparelser er renovering af varmeanlæg... 4 Planer for 7 mio. kr. i Forsøg på ældrecentre og botilbud... 4 Læs mere i energihåndbogen... 4 Vi betaler investeringer med besparelser... 5 Energiindsatsen omfatter ca. 200 bygninger... 5 Hvor kommer besparelserne fra?... 6 Varmeanlæg... 6 Solceller... 6 De bedste besparelser... 7 Nyt lys, isolering og ventilation giver en bedre komfort... 7 Fjernaflæsninger hindrer vandskader... 7 Solceller bruges i undervisningen og har signal værdi... 7 Den bedste investering er i varmeanlæg og isolering Samfundsøkonomien god for varmprojekter men dårlig for elbesparelser... 9 Lever besparelserne op til forventningerne? Det samlede forbrug er faldet 4 mio. kr. svarende til 21 % ud af 31 bygninger har opnået en tilfredsstillende besparelse Projekter med lys og vand sparer mindre end forventet Økonomi Institutionerne sparer nu ½ mio. kr. pr. år. Kommunekassen sparer på lang sigt Foreningerne har lånt 5 mio. kr. som de betaler tilbage med besparelsen Planer for de kommende år Forsøg på ældrecentre og botilbud Kulturhusene kommer langsomt med Energimærkning 2. runde Bilag: Opfølgning på de enkelte bygninger Administrationsbygninger Botilbud og ældrecentre Daginstitutioner Skoler Idrætshaller Klubhuse Øvrige bygninger

4 Sammenfatning Kommunens energiudgifter er faldet med 4 mio. kr. eller 20 % siden vi begyndte med energimærkning af bygningerne i Selvejende klubhuse, idrætshaller og kulturhuse er nu også kommet med i ordningen, hvor de låner til investeringen og betaler med besparelsen. Ca. 200 bygninger er energimærket Det er et lovkrav at kommunale bygninger energimærkes med henblik på at gennemføre rentable energibesparelser. Siden 2008 har vi fået energimærket ca. 200 kommunale bygninger, klubhuse, idrætshaller og forsamlingshuse. Energimærkernes forslag til energibesparelser gennemfører vi, når tilbagebetalingstiden er mindre end ¾ af investeringens levetid. Ejeren låner pengene til investeringen og beholder til gengæld 80 % af besparelsen. Brugeren af bygningen, som betaler energiudgifterne, får 20 % af besparelsen som en tilskyndelse til at gennemføre besparelser. Foreninger tilbydes et lån på op til 10 år til gennemførelse af energibesparelser. I denne energiredegørelse undersøger vi, om energiforbruget også falder som forventet, og samler op på erfaringerne fra de mange projekter. Investeringerne giver den forventede besparelse Et år efter en energibesparelse er udført, vurderer vi om forbruget er faldet som forventet. Det faktiske forbrug falder mere end beregnet. På de bygninger der har registreret forbruget, er det faldet med 4 mio. kr. svarende til 20 %. Det er 40 % mere end forventet. Ud over besparelsen er der forskellige sideeffekter af investeringerne: Nyt lys, isolering og ventilation giver en bedre komfort Fjernaflæsninger hindrer vandskader Solceller anvendes i undervisning og har signalværdi Foreningerne har lånt 5 mio. kr. og forventes at spare 0,6 mio. kr./år. 3

5 De bedste besparelser er renovering af varmeanlæg Når vi følger op på de projekter, der er gennemført, kan vi konkludere følgende: Renovering af varmeanlæg, isolering af bygninger samt fjernaflæsning på forbrugsmålere giver både positive sideeffekter, forbrugerøkonomi og samfundsøkonomi. Ventilationsanlæg giver en god komfort, men økonomien er kun middel. Solceller kan bruges i undervisning og har god signalværdi. Brugerøkonomien er middel men samfundsøkonomien lille. Nyt lys giver bedre komfort, til gengæld er besparelsen lille og samfundsøkonomien negativ. Positive sideeffekter Forbrugerøkonomi Samfundsøkonomi Point Varmeanlæg Komfort Bedst Bedst 4 Isolering Stop for træk og kulde God God 3 Fjernaflæsning Stop for spild og vandskader Middel God 2 Ventilation Komfort Middel Middel 1 Solceller Undervisning og signalværdi Middel Negativ 0 Lys Arbejdsmiljø Middel Negativ 0 Vurdering af projekter ud fra positive sideeffekter, forbrugerøkonomi og samfundsøkonomi Planer for 7 mio. kr. i 2014 Vi har planlagt projekter for 7 mio. kr. i Den samlede tilbagebetalingstid bliver 8 år. Forsøg på ældrecentre og botilbud Vi tror, at ældrecentre og botilbud kan spare % af deres energiudgifter, hvis vi får stoppet unødig energispild. Dermed kan de både spare penge, fjerne træk og få bedre lys til glæde for beboere og bygningens ejer. Det er en særlig udfordring at finansiere energibesparelser i bygninger, hvor lejligheder, servicearealer og fællesområder er omfattet af forskellige regler. Derfor starter vi med et forsøg på tre udvalgte centre: Solgaven, Bernadottegården og Vadgård. Læs mere i energihåndbogen Mariagerfjord kommunes energihåndbog kan findes på internettet: Energihåndbogen er skrevet som en støtte til pedeller og institutionsledere, som en hjælp til energirigtig anvendelse af kommunale bygninger. Bogen omhandler de anlæg, institutionerne selv står for driften af. Under "Filer til hentning" findes foruden denne redegørelse bl.a.: Beregning af nøgletal dvs. gennemsnitsforbrug af varme, el og vand pr. m 2 og pr. person. 4

6 Vi betaler investeringer med besparelser Mariagerfjord kommune har siden 2008 investeret 23 mio. kr. i energibesparelser på egne bygninger og 5 mio. kr. på idrætshaller og klubhuse, hvor vi betaler hovedparten af udgifterne. Den årlige besparelse er beregnet til at være 3 mio. kr. (20 %) i kommunale bygninger og 0,6 mio. kr. i de selvejende kulturhuse. Når vi investerer i bygninger skelnes mellem: Bygningens ejer, som kan være kommunen, en selvejende institution eller forening og Bygningens bruger, som betaler forbrug af el, vand og varme f.eks. en institution eller en forening. Bygningens ejer finansierer investeringen ved lån, der betales tilbage med en del af besparelsen. Brugeren beholder 20 % af besparelsen, resten går til ejeren. Eksempel på finansiering: Før Låneperiode Efter Energiudgift Energiudgiften før investering er på 100 kr./år. Energiudgift Bruger Ydelse En årlig besparelse på 50 kr./år finansieres ved lån. Brugeren beholder 10 kr. af besparelsen. Ejeren har 40 kr. til ydelser på lånet. Energiudgift Bruger Ydelse Ejer Når lånet er afdraget beholder brugeren fortsat 10 kr./år mens ejeren får 40 kr. Energiindsatsen omfatter ca. 200 bygninger Der er udarbejdet energimærker på 150 bygninger, der ejes eller lejes af kommunale institutioner. 13 idrætshaller og 34 klubhuse, der ejes af foreninger. 24 forsamlingshuse er inviteret til at deltage i ordningen. 5

7 Hvor kommer besparelserne fra? Varmeanlæg står for 26 % og solceller for 21 % af den samlede besparelse. Fjernaflæsning, lys ventilation for hver %, mens resten fordeler sig på andre tiltag. Bidrag til den samlede besparelse Fjernaflæsning 12% sol 21% lys 11% ventilation 10% andet 20% varme 26% Renovering af varmeanlæg giver samlet set den største besparelse. Dernæst kommer solceller, fjernaflæsning, lys og ventilation. De sidste 20 % dækkes af andre tiltag. Varmeanlæg Den største andel af besparelserne kommer fra udskiftning og renovering af gamle varmeanlæg. Bygning Forventet Opnået Tilfreds Hobro Søndre Skole Har udskiftet gammel kedel og isoleret hule 30% 66% mure IT Børnehaven Stjernen Solceller Udnytter serverkøl til opvarmning med varmepumpe. Har efterisoleret hulmur og loft samt gennemgået varmeanlægget. Eksempler på store varmebesparelser 90% 87% 26% 48% Vi har etableret 11 kommunale solcelleanlæg. Anlæggene producerer ca. ½ mio. kwh. Det svarer til 13 % af kommunens elforbrug. Desuden har vi finansieret solpaneler til tre idrætshaller, et forsamlingshus og et klubhus. De producerer kwh el pr. år. Anlæggene dækker fra 20 % til 200 % af hver bygnings forbrug. Reglerne for egenproduktion af el ændres jævnligt. I øjeblikket er det ikke er rentabelt. J K J 6

8 De bedste besparelser Besparelserne kan vurderes ud fra forskellige kriterier: Besparelser, som giver en bedre komfort f.eks. bedre lys eller at fjerne kulde og træk Besparelser med andre sideeffekter f.eks. forebyggelse af vandskader Stor besparelse målt som nutidsværdi. God samfundsøkonomi, hvor der også tages hensyn til klimaeffekt. Nyt lys, isolering og ventilation giver en bedre komfort Problemer med dårlig belysning eller kulde og træk kan ofte løses og samtidig give en besparelse. Disse tiltag kan ofte kombineres med vedligeholdelse, så udgiften fordeles på vedligehold og energibesparelse. F.eks. har investering i varmebesparelser i Skelund Veddum Hallen ikke givet den beregnede effekt. Til gengæld har de fået et bedre indeklima, og opvarmningstiden er forkortet væsentligt. Fjernaflæsninger hindrer vandskader Fjernaflæsninger giver besparelser ved, at give alarm, når forbruget er unormalt. På den måde har vi afværget mange vandskader og stoppet vandspild. Desuden kan vi med fjernaflæsning følge forbrugsmønsteret. Et højt forbrug når institutionen er lukket, viser at noget er galt. Bygning Forventet Opnået Tilfreds Arden skole Fjernaflæsning vand afslører spild på ca. 100 l. 5% 13% time fra utæt varmtvandsbeholder Assens skole Fjernaflæsning vand afslører spild på ca. 50 l. time. Børnehaven Stjernen Fjernaflæsning afslørede et defekt 5% 50% ventilationsanlæg, som har kostet kr. i el pr. år. Eksempler på energibesparelser med fjernaflæsning Solceller bruges i undervisningen og har signalværdi 5% 40% Solceller er synlige og signalerer at institutionen anvender vedvarende energi. På skolerne anvendes de desuden i undervisningen, da man kan følge produktionen og selv eksperimentere med modeller af panelerne. J J J Havbakkeskolen kan følge solcellernes elproduktion på GreenBoard 7

9 Kirketoften Valsgård skole Søndre Skole Hobro Arden rådhus Arden skole Astrup skole Havbakkeskolen, Als Mariager skole Bymarkskolen Daginstitutionen Farvervænget Børnehaven Kriblebo Assens Hallen Skelund Hallen Hadsund Hallerne Fruerlundparken Vive Klubhus De 16 solcelleanlæg, vi har etableret i kommunen Den bedste investering er i varmeanlæg og isolering. For at vurdere totaløkonomien for forskellige tiltag beregner vi nutidsværdien af udgifterne til investering, geninvestering, drift og nettorente (lånerente minus prisstigning). Den højeste nutidsværdi har varmeprojekter efterfulgt af isolering og solceller. Gruppe Nutidsværdi NV/I varme ,1 isolering ,6 sol ,4 Fjernaflæsning ,2 lys ,8 vand ,1 ventilation ,8 energirenovering ,3 pumper ,9 inventar ,4 vinduer og døre ,5 rørisolering ,4 Hovedtotal ,7 Nutidsværdi af udførte tiltag beregnet ud fra den målte besparelse. Nutidsværdien er beregnet over 20 år med en nettorente på 3 % Nutidsværdien er størst på de områder, hvor vi samlet set har investeret mest. Varmeprojekterne giver 4 kr. tilbage pr. investeret kr. Solceller, som har en høj placering totalt set rykker til gengæld ned midt i feltet, når vi dividerer med investeringens størrelse. Projekter med inventar, vinduer og døre samt rørisolering har negativ nutidsværdi. Dvs. besparelsen kan ikke dække renteomkostningerne. 8

10 Samfundsøkonomien er god for varmprojekter men dårlig for elbesparelser Samfundsøkonomien beregnes som nutidsværdien over 20 år af investering og sparet energi. Energipriserne regnes uden afgifter. Emissioner værdisættes og statens manglende afgifter indregnes med en forvridningsfaktor. Den bedste samfundsøkonomi har projekter med varmeanlæg, isolering og fjernaflæsning. Investeringer i el- og vandbesparelser har negativ samfundsøkonomi, fordi afgifter udgør omkring halvdelen af forbrugerprisen. Rækkenavne Sum af Nutidsværdi varme isolering Fjernaflæsning ventilation pærer vinduer og døre hvidevarer rørisolering pumper inventar vand lys sol Hovedtotal Samfundsøkonomi over 20 år for forskelige projektgrupper. Beregningen foretages i overensstemmelse med Energistyrelsens publikation: "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet". 9

11 Millioner Lever besparelserne op til forventningerne? For at vurdere om forbruget også falder som beregnet, vurderer vi tiltagene på tre forskellige måder: 1. Falder det målte forbrug som beregnet 2. Falder forbruget i de enkelte institutioner så meget som beregnet 3. Hvordan er forholdet mellem beregnet besparelse og målt besparelse for forskellige tiltag. Det samlede forbrug er faldet 4 mio. kr. svarende til 20 % På de bygninger der har registreret forbrug i alle årene 2007 til 2013 er forbruget faldet med 20 % til trods for at flere skoler er udvidet Energiudgift Energiudgift Energiudgiften for de bygninger, der har registreret forbrug hele perioden er faldet 4 mio. kr. eller 20 %. Den årlige besparelse er beregnet til 2,8 mio. kr. Forbruget falder altså 40 % mere end forventet. Skønnet investering (kr. ekskl. moms) Årlig besparelse (kr. ekskl. moms) År Total Den samlede investering i kommunalt ejede bygninger og den beregnede årlige besparelse. 10

12 29 ud af 31 bygninger har opnået en tilfredsstillende besparelse. I bilag sammenlignes energiforbruget i 2013 med forbruget før energiindsatsen i de enkelte bygninger. Tilfredsstillende På 20 bygninger er energiforbruget faldet så meget, at investeringerne er tjent hjem på den ønskede tid. Acceptabelt På 9 bygninger er energiforbruget faldet mindre end forventet eller resultatet er usikkert. Ikke tilfredsstillende På 2 bygninger har indsatsen slet ikke været rentabel. Det er muligt at sammenligne forbruget før og efter energitiltag på 31 bygninger. Små tiltag og tiltag, der er udført i 2013 er ikke med, da vi ikke forventer at kunne måle en effekt. Varmeforbruget er regnet om til normalår. Energiudgifterne regnes i 2013-kr. Projekter med lys og vand sparer mindre end forventet Et år efter en energibesparelse er udført vurderer vi om forbruget er faldet som forventet. De fleste tiltag giver en større besparelse end beregnet. Dog er besparelsen på vand og lys dog mindre end beregnet. Samlet set falder forbruget med 1,31 kwh for hver kwh, der er beregnet. Den målte besparelse i forhold til den beregnede besparelse. Samlet sparer vi mere ned beregnet, da forbruget er faldet med 130 % af den beregnede besparelse. 11

13 Økonomi Institutionerne sparer nu ½ mio. kr. pr. år. Kommunekassen sparer på lang sigt. Energibesparelser på kommunale ejendomme finansieres med lån. Institutionen beholder 20 % af den beregnede besparelse, de 80 % anvendes til at betale lånet tilbage med. Institutionerne sparer kr. pr. år med til tiltag, der er gennemført til nu. I 2014 vil kommunekassen spare ca kr. stigende til 2,3 mio. kr. i 2028 efterhånden som lånene udløber Institution Kassen Beregnede besparelser fordelt på institutioner og kommunekasse Låneomkostningerne er anslået til 3 % pr. år i løbetiden. Lånenes løbetid er anslået, så den årlige ydelse kan betales med 80 % af besparelsen. Foreningerne har lånt 5 mio. kr. som de betaler tilbage med besparelsen Foreningerne har lånt 5 mio. kr. og forventes at spare 0,6 mio. kr./år. Ejendom Investering (kr. ekskl. moms) Årlig besparelse (kr.) Assenshallen Hadsund Hallerne Rosendal Hallen Skelundhallen Ø. Hurup Hallen Fruerlundsparken Vive IF DDS Rold Mariager Sejlklub Als Hallen Hovedtotal

14 Planer for de kommende år I kommunens egne bygninger har vi planlagt projekter for 5,6 mio. kr. i De giver en beregnet besparelse på 0,7 mio. kr. Den samlede tilbagebetalingstid bliver 8 år. Gruppe Skønnet investering (kr. ekskl. moms) Årlig besparelse (kr. ekskl. moms) El Fjernaflæsning inventar isolering lys pumper rørisolering sol vand varme ventilation vinduer og døre Hovedtotal Planlagte investeringer fordelt på emner. Forsøg på ældrecentre og botilbud Det er en særlig udfordring at finansiere energibesparelser i bygninger, hvor lejligheder, servicearealer og fællesområder er omfattet af forskellige regler. Derfor laver vi et forsøg på tre udvalgte centre: Solgaven, Bernadottegården og Vadgård. Vi tror, at ældrecentre og botilbud kan spare % af deres energiudgifter, hvis vi får stoppet unødig energispild. Dermed kan de både spare penge, fjerne træk og få bedre lys til glæde for beboere og bygningens ejer. Kulturhusene kommer langsomt med Rosendal hallen er i gang med en samlet energirenovering. Ø. Hurup hallen får skiftet varmeanlæg. Desuden er Vive forsamlingshus og Hobro Golfklub i gang med planer for varmeanlæg og isolering. Samlet bliver det til en investering på kr., der er tjent hjem på godt 4 år. Ejendom Skønnet investering (kr. ekskl. moms) Årlig besparelse (kr.) Rosendal Hallen Ø. Hurup Hallen Vive forsamlingshus Hobro Golfklub Hovedtotal Planlagte investeringer i kulturhuse Energimærkning 2. runde Bygningerne skal energimærkes hvert 7. år. De første energimærker blev udført i 2008, så anden runde energimærkning påbegyndes i

15 Bilag: Opfølgning på de enkelte bygninger I dette bilag følger vi op på de enkelte bygninger, hvor vi efter et år kan måle om forbruget falder som forventet. Desuden gives en status for de ca. 50 projekter vi arbejder på eller har afsluttet inden for Administrationsbygninger Mariager Hulmur og ventilationskanaler er isoleret. Desuden er etableret fjernaflæsning. Energiudgiften er faldet 27 % og investeringerne vil være tjent hjem på 3 år. Plan Renovering af ventilationsanlæg afventer accept fra intern service Ndr. Kajgade 1, Hobro Udskiftning af gaskedel samt etablering af fjernaflæsning. Energiudgiften er faldet 11 % og investeringerne vil være tjent hjem på 6 år. Østergade 22, Arden Etablering af solceller, renovering af varmeanlæg, isolering af fladt tag samt fjernaflæsning. Energiudgiften er faldet 41 % og investeringerne vil være tjent hjem på 4 år. Hadsund Udskiftet lys og renoveret varmeanlæg. Varmeforbruget er faldet 17 % og elforbruget er uændret. Investeringen er først tjent hjem om 28 år. Forslag Det bør undersøges om ventilationsanlægget fungerer optimalt. Korsgade 2, Hobro Varmeanlæg er renoveret og der er etableret fjernaflæsning. Energiudgiften er faldet 15 % og investeringerne vil være tjent hjem på 3 år. 14

16 Vestergade, Hobro Bygningen er hulmursisoleret, opvarmning sker med spildvarme fra servere. Desuden er der etableret fjernaflæsning Varmeudgiften er faldet med 80 % og investeringerne vil være tjent hjem på 15 år. Østergade 21, Arden Fjernaflæsning. Energiudgiften er faldet 35 % og investeringerne vil være tjent hjem på 2 år. Botilbud og ældrecentre Bernadottegården Varmeanlæg er indreguleret Varmeforbruget er uændret, mens elforbruget er faldet 9 %. Samlet giver det et fald på 5 % i energiudgift. Plan Bernadottegården bruger omkring kr. om året til energi % af energiudgiften kan formentlig spares ved udskiftning af vaskemaskiner, renovering af lys og ventilation mv. Forbyggende vedligehold i bolig- og fællesarealer og energibesparelser på servicearealer iværksættes nu. Forbedringer af boliger og fællesarealer kan først iværksættes efter næste årsmøde. Botilbud Kirketoften Etableret solceller Elforbruget er faldet 15 % svarende til solcellernes produktion. Varmeforbrug er faldet 23 %.Vandforbruget er højt sammenlignet med andre botilbud. Døstrup ældrecenter Har etableret fjernaflæsning Energiudgiften ar faldet 26 %. Det antages dog primært at skyldes faldende antal beboere. Fjordvand ældrecenter Har udskiftet lys. Har monteret vandsparearmaturer. Elforbruget er faldet 14 % i forhold til Tilbagebetalingstiden bliver 9 år. Vandforbruget er ikke faldet efter vandspareindsatsen. 15

17 Hobro Alderdomshjem Fjernaflæsning og indregulering af varmeanlæg i 2011 Varmeudgiften er faldet 7 %, men elforbruget er steget 12 %. Plan Udskiftning og styring af udsugning anbefalet nov Myhlenbergparken Indregulering af varmeanlæg Varmeforbruget er uændret. Til gengæld er el og vandforbrug faldet, så den samlede udgift er faldet 7 %. Odinsgård Udskiftning af gaskedel Har sparet 29 % af varmeudgiften. En del af besparelsen må dog tilskrives færre beboere. Forbruget af el og vand er således halveret. Skovgården Indregulering af varmeanlæg 2010 Varmeudgiften er steget mens el og vand er faldet. Formentlig hænger faldet sammen med nedlæggelse af køkken. Solgaven Har udskiftet gaskedel og ventilation Har sparet 29 % af energiudgiften svarende til en tilbagebetalingstid på 3 år. Plan Solgaven skønnes at kunne spare 15 % af energiudgiften ved renovering af lys og ventilation samt etablering af solceller og fjernaflæsning på forbrugsmålere. Når I har besluttet, hvilke tiltag vi skal gå videre med, indhenter vi tilbud og laver en endelig vurdering. Vadgård Vadgård skønnes at kunne spare 15 % af energiudgiften ved isolering af stuehus, ved styring og indregulering af varmeanlæg samt etablering af solceller og fjernaflæsning på hovedmålere. Fjernaflæsning er under etablering, og vi er ved at indhente tilbud på energirenovering 16

18 Daginstitutioner Bondegårdsbørnehaven Regnbuen Nyt varmeanlæg Fjernaflæsning varme virker fra sep Vi arbejder fortsat på optimering af varmeanlægget. Bymarken, Hobro Varmeanlæg, isolering, lys, fjernaflæsning. I 2013 er udført renovering af ventilationsanlæg, isolering af loft og etablering af lysstyring. Energiudgifterne er faldet 44 % svarende til en tilbagebetalingstid på 7 år. Plan Der følges på træk fra udsugninger Farvervængets Daginstitution, Hobro Etableret fjernaflæsning i 2011 og udskiftet lys i I 2013 er renoveret ventilationsanlæg og solvarmeanlæg, isoleret loft og etableret af lysstyring. Desuden er etableret solceller. Energiudgifterne er faldet 13 % svarende til en tilbagebetalingstid på 4 år. Kriblebo, Als Energirenovering i 2013 omfatter: Renovering og isolering af ventilationsanlæg, isolering af loft og etablering af lysstyring. Desuden er etableret solceller. Lærkebo Problemer med kulde og træk især østgavl. Plan Termofotografering bestilt 2013 Naturgården, Brøndum Udskiftning af oliefyr til varmepumpe i Fjernaflæsning i Fjernaflæsning afslører, at varmepumpen ikke fungerer tilfredsstillende. Plan Bestilt tilbud på udskiftning af varmepumpe

19 Onsild Børnehave Tilbud på berøringsfri vandhaner, lavskyld toiletter, ventilation, lysstyring og nye radiatortermostater afventer børnehavens beslutning. Rabalderstræde Har etableret børnedør, så børnene selv kan åbne. Dermed undgås at døren skal stå på klem, når børnene skal kunne gå ud og ind. Problemer med kulde og træk i læsehjørne og udestue. Plan Termofotografering bestilt 2013 Rosenhaven, Hørby Etableret med jordvarme i 2011 og fjernaflæsning i Den samlede energiudgift er som forventet. To af tre varmepumper leverer levere mindre varme pr. kwh el end forventet. (scop 2,3; 2,2 og 2,6). Forslag Varmepumpernes virkningsgrad bør tjekkes ved årlig service. Fjernaflæsning øvrigt elforbrug bør tjekkes. Skelhuset Fjernaflæsning af el, vand og varme etableret 2013 Solstrålen, Vebbestrup Optimering varme- og ventilationsanlæg, vandspareindsats, fjernaflæsning Har sparet 29 % af energiudgiften svarende til en tilbagebetalingstid på 5 år. Stjernen, Veddum Hulmursisolering og fjernaflæsning i 2009 Nyt ventilationsanlæg og isolering af tag i 2013 Varmeforbruget er halveret siden Fjernaflæsning afslørede et defekt ventilationsanlæg, som har kostet kr. i el pr. år. Leder Peter Ovesen kan helt sikkert mærke en forbedring af indeklimaet på 1 sal i børnehaven efter udskiftning af tag. 18

20 Væksthuset Udskiftning af lys, varme- og ventilationsstyring. Energiudgiften er faldet med 11 % siden Tilbagebetalingstiden vil være 6 år. Wiegården Fjernaflæsning el og vand. Varme måles ikke separat Skoler Arden skole Lys, fjernaflæsning og solceller Fjernaflæsning har afsløret utæt varmtvandsbeholder. Har sparet 57 % af energiudgiften, når der ses bort fra forbrug i ny afdeling på Hvarrevej. Investeringerne vil være betalt på 8 år. Assens skole Lys, fjernaflæsning og indregulering af varme Fjernaflæsning har afsløret utætte vandrør. Har sparet 9 % af energiudgiften. Investeringerne vil være betalt på 12 år Forslag. Forslag om behovsstyring af ventilation afventer gennemgang af skoler i 2014 Astrup skole Har udført vandspareindsats, renoveret varmeanlæg, fjernaflæsning, solceller, udskiftning af lys og isolering i Bymarkskolen Har etableret solceller, varmstyring og fjernaflæsning i Desuden gøres forsøg med LED lys 19

21 Hadsund skole Har selv styret energiindsatsen Har sparet 42 % af energiudgiften siden Havbakkeskolen Als Har etableret solceller og fjernaflæsning i GreenBoard og Idekasse bestilt Havbakkeskolen Skelund Forslag om ventilation, varmestyring, lys mv. afventer skolens beslutning Hobro søndre skole Har isoleret, skiftet kedel samt etableret fjernaflæsning og solceller Har sparet 61 % af energiudgiften siden Den samlede investering er tjent hjem på 5 år. Mariager skole Har etableret solceller og lys i Fjernaflæsning bestilt Valsgård skole Har skiftet varmeanlæg Har etableret solceller i Idrætshaller Als Hallen Optimering af ventilationsanlæg. Ny belysning i Hal. Bevægelsescensorer på lys i div. Rum og Varmestyring. Skifter tag i 2013/14 20

22 Assens Hallen Energirenoveret og etableret solceller. Mangler GreenBoard og styr på elmålere (fjerne spidser samt tjekke målerfaktor). Nyt projekt med isolering af lofter og udskiftning af lys er afsluttet omkring nytår Hadsund Hallerne Energirenoveret og etableret solceller. Forventer at spare 93 % ( kr.) af energiudgifterne, hvoraf 72 % kommer fra solcellerne. Hadsund Svømmehal Fjernaflæsning og ventilationsanlæg 2011 Overdækning af bassin 2012 Svømmehallen har sparet 18 % af energiudgiften. Investeringen er tjent hjem på 10 år. Rosendal Hallen I gang med på energiinvesteringer for kr. med tilbagebetalingstid på 7 år. Skelund Hallen Etablering af solceller og fjernaflæsning Renovering af lys, varmeanlæg, ventilation og vandtapsteder. Har sparet 57 % af energiudgiften. Investeringen er tjent hjem på 13 år. Varmepriserne er faldet, så den reelle besparelse er dog mindre end beregnet. Oplever et bedre indeklima, og opvarmningstiden er forkortet væsentligt. Ø. Hurup Hallen Nye armaturer i hallen med HF spoler og T5 rør samt tilstedeværelsessensor Hallen skønner at have sparet omkring kwh/år. I så fald vil investeringen være tjent hjem på 5 år. Plan Nyt varmeanlæg etableret primo Forventet besparelse kr. Tilbagebetalingstid 2,5 år. 21

23 Klubhuse DDS Rold Har etableret jordvarmeanlæg i Forventer at spare kr. Tilbagebetalingstid 4 år Mariager sejlklub Har etableret fjernvarme i Forventer at spare kr. Tilbagebetalingstid 4 år Vive IF Etablering af solceller i 2012 Øvrige bygninger Bies gård Har renoveret varmeanlæg og pumper i 2011 Har sparet 13 % af energiudgiften i forhold til Investeringen er betalt hjem på 6 år. Bilsynshallen Hadsund Udskiftning af gaskedel, optimering ventilation og lys Elbesparelse: kwh eller 23,7 %. Graddag korrigeret gasbesparelse: m³ eller 20,8 %. Investeringen er betalt tilbage på 7 år. Velkomstcenter Ø. Hurup Energimærket 2013 Renovering til lokalhistorisk arkiv og turistkontor. Projekt under udarbejdelse 22

24 Kommunens energiudgifter er faldet med 4 mio. kr. eller 20 % siden vi begyndte med energimærkning af bygningerne i Selvejende klubhuse, idrætshaller og kulturhuse er nu også kommet med i ordningen, hvor de låner til investeringen og betaler med besparelsen. Det er et lovkrav at kommunale bygninger energimærkes med henblik på at gennemføre rentable energibesparelser. Siden 2008 har vi fået energimærket ca. 200 kommunale bygninger, klubhuse, idrætshaller og forsamlingshuse. I denne energiredegørelse undersøger vi, om energiforbruget også falder som forventet, og samler op på erfaringerne fra de mange projekter. 23

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Fastholdelse

Læs mere

Øster Hurup Multihal. Børnehaven Farvervænget. Mariager skole. VUC Tempovej. Botilbud Vadgård. Hobro Golfklub. Solgaven.

Øster Hurup Multihal. Børnehaven Farvervænget. Mariager skole. VUC Tempovej. Botilbud Vadgård. Hobro Golfklub. Solgaven. Administrationsbygning Arden Hobro Medborgerhus Bernadottegården Børnehaven Farvervænget Øster Hurup Multihal Ø. Hurup Turistkontor Assens skole VUC Tempovej Mariager skole Børnehaven Stjernen Veddum Als

Læs mere

Energiindsats i kommunale bygninger

Energiindsats i kommunale bygninger Energiindsats i kommunale bygninger 2008-2012 Indhold Indledning...4 Strategi... 4 Mål... 4 Sammenfatning...5 Energiforbruget falder mere end forventet... 5 Lån sikrer overskud fra første år... 5 Ikke

Læs mere

ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER

ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER 2011 INDLEDNING... 4 Energipolitik 4 SAMMENFATNING... 5 INDSATSEN I 2011... 6 Eksempel 1: De fleste skoler kan nu følge energiforbruget time for time. 6 Eksempel 2:

Læs mere

OPLÆG TIL Energiredegørelse for kommunale ejendomme 2009

OPLÆG TIL Energiredegørelse for kommunale ejendomme 2009 OPLÆG TIL Energiredegørelse for kommunale ejendomme 2009 INDLEDNING... 4 Energipolitik... 4 SAMMENFATNING... 5 ENERGIINDSATS 2009... 6 Information... 6 Registrering af energiforbrug... 6 Energimærkning...

Læs mere

ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER

ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER 2008-2010 INDLEDNING... 4 Energipolitik 4 SAMMENFATNING... 5 ENERGIMÆRKNING... 6 Bestemmelser om energimærkning 6 Gennemførelse af mærkningen 6 FINANSIERING OG GENNEMFØRELSE

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 34 8900 Randers 730-012361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Prins Christians Gade 15 8900 Randers 730-016533-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lille Voldgade 22 8900 Randers 730-014404-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Gl. Jennumvej 1 8900 Randers 730-016974-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 31 8900 Randers 730-018389-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Nedenfor er i hovedgrupper opstillet de investeringer der er foretaget. Til sidst i notatet oplistes de tiltag der forventes udført i fremtiden.

Nedenfor er i hovedgrupper opstillet de investeringer der er foretaget. Til sidst i notatet oplistes de tiltag der forventes udført i fremtiden. NOTAT Indledning. Byrådet bevilligede i 2010 24,6 mio. kr. til brug for energiinvesteringer i de kommunale bygninger. Dette notat giver en status på hvilke energibesparende foranstaltninger der er foretaget

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Fredensgade 21 8900 Randers 730-010607-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Listen omfatter: Forslag til energibesparelser 2010... 2 Energibesparelser under udførelse i 2009... 6. Varme (kwh/år) El (kwh/år)

Listen omfatter: Forslag til energibesparelser 2010... 2 Energibesparelser under udførelse i 2009... 6. Varme (kwh/år) El (kwh/år) Byg Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 82.09.00-P15-1-09 Ref.: Orla Huulgaard Jørgensen Direkte tlf. 97 11 36 82 orhjo@mariagerfjord.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Pontoppidansgade 8 8900 Randers 730-016449-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nordostvej 6 8900 Randers 730-015552-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 22A 8900 Randers 730-018379-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 22 8900 Randers 730-015873-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Danmarksgade 21 8900 Randers 730-009852-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Fredensgade 7 8900 Randers 730-010595-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Slyngborggade 16 8900 Randers 730-017648-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sigynsvej 23 Postnr./by: 3140 Ålsgårde BBR-nr.: 217-19850 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Viborgvej 36 8900 Randers 730-019722-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Pontoppidansgade 6 8900 Randers 730-016447-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nordostvej 12 8900 Randers 730-015557-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 10 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-001997 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder mm mod kælder 1.4 MWh Fjernvarme 540 kr kr. 8.8 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder mm mod kælder 1.4 MWh Fjernvarme 540 kr kr. 8.8 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 4 Postnr./by: 5610 Assens BBR-nr.: 420-00268-9 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sennelsgade 6 8900 Randers 730-017226-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Kærsmindevej 3A 6100 Haderslev 510-011970-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 38 8900 Randers 730-018396-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 16 8900 Randers 730-019448-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 851-091777 Energimærkning nr.: 200002728 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-091777 Energimærkning nr.: 200002728 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Agertoften 21-67 Postnr./by: 9200 Aalborg SV BBR-nr.: 851-091777 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Møllestræde 13 8900 Randers 730-015322-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Danmarksgade 24A 8900 Randers 730-009855-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rindsvej 21 8900 Randers 730-016753-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præsteskoven 20 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022439 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkeparken 228B 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-043 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 30 8900 Randers 730-019454-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgebjerg 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-016334 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lorentzgade 5 8900 Randers 730-014462-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nordostvej 10 8900 Randers 730-015556-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energi og energibesparelser i bygninger

Energi og energibesparelser i bygninger Energi og energibesparelser i bygninger Restricted Siemens AG 2013 All rights reserved. Answers for infrastructure and cities. Agenda Energien står øverst på agendaen Hvor bruges energien i bygninger?

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Adelgade 12B 6000 Kolding BBR-nr.: 621-245619 Energikonsulent: Henry Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 88 Postnr./by: 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-5801 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kippingevej 25 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-016456 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere