ORGANISATION OG STRUKTUR FOR INGENIØRER UDEN GRÆNSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATION OG STRUKTUR FOR INGENIØRER UDEN GRÆNSER"

Transkript

1 ORGANISATION OG STRUKTUR FOR INGENIØRER UDEN GRÆNSER Udarbejdet af Strukturudvalget for Ingeniører uden Grænser d. 27 oktober 2001 af Jens Lindhardt, Anthony Svane, Octav Eugen Schuppach, Jørn Bundgaard nedsat under plenummødet d. 18 september 2001 i Frederiksværksgade 8, 3200 Hillerød.

2

3 Indhold Forord 4 Foreningen 5 Opgaven 6 Ingeniører uden Grænser 6 Organisation 7 Koncept 7 A. Målsætning 7 B. Mål 7 C. Profil 7 D. Logo 7 E. Struktur 8 F. Sekretariatet 8 G. Den uformelle struktur 8 Sekretariatet (F-SEK) 9 Public Relation (F-PR) 10 Administration (F-ADM) 11 Økonomi (F-ØKO) 12 Medlemsakkvisition (F-MAK) 13 Fundraising (F-FUN) 14 Projekter (F-PRO) 15 Human Ressource (F-HR) 16 Handlingsplan 17 År Kommunikation 18 Procedurer 18 Formularer: 19 Bilag 20 Forretningsplanen 20

4 Forord - Ingeniører uden Grænser Forord Næsten hver aften ser vi menneske- eller naturskabte katastrofer i TV. Vi har vænnet os til billeder af sammenstyrtede huse, oversvømmede byer, invaliderede og grædende mennesker. Vi er blevet immune og zapper videre. Men de mennesker katastrofen rammer, kan ikke zappe videre. Her er det virkelighed, en virkelighed der handler om overlevelse. Men hvad sker der så derefter? Hvordan får de et liv efter overlevelse? Hvordan får de et trygt sted at bo igen, rent vand, ordnede sanitære forhold, skoler, hospitaler og en infrastruktur der virker? Foreningen Ingeniører uden Grænser er en teknisk humanitær organisation, hvis formål er, at stille teknisk assistance til rådighed i områder, der er ramt af menneske- eller naturskabte katastrofer. Organisationen Ingeniører uden Grænser har som opgave at tilvejebringe og vedligeholde et frivilligt ingeniørberedskab, der kan; stille ingeniørviden og kapacitet til rådighed. vurdere og beskrive situationer i forbindelse med interimistisk genoprettelse af infrastrukturer, forsyninger, genbosættelser og andre påtrængende, livsbevarende funktioner yde assistance til andre hjælpeorganisationer Vort budskab er at - Sikre Liv efter Overlevelse Det kræver, at vi hurtigt og effektivt skal være i stand til at stille ingeniørviden og ekspertise til rådighed, og medvirke til en vurdering af de muligheder og den nødvendige indsats, der skal til for at sikre nødstedte grundlaget for et anstændigt fremtidigt levegrundlag. Danmark råder over alt hvad der skal til; økonomiske ressourcer, teknisk viden, planlægningskapacitet, humanitære holdninger og alligevel er liv efter overlevelse ikke tilstrækkelig i fokus, når katastrofen er indtruffet. Ingeniører uden Grænser har sat sig for at ændre dette forhold. IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 4

5 Foreningen - Ingeniører uden Grænser Foreningen Foreningens navn Foreningstype Organisation Ingeniører uden Grænser Hjælpeorganisation Non Govermental Organisation Teknisk Humanitær Organisation Stiftelsesdato 3. april 2001 Adresse Frederiksværksgade 8 2, 3400 Hillerød Kontakt Telefon: Hjemmeside: Formand Steen Valeur-Meller Bank Den Danske Bank Vedtægter Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 4 april 2002 Idégrundlag Myndighed Sekretariatschefen En upolitisk og uafhængig teknisk humanitær hjælpeorganisation i Danmark, hvis formål er at sikre liv efter overlevelse i katastrofeområder, ved at stille ingeniørviden og kapacitet til rådighed uden skelen til race eller religion. Den øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage foreningens interesser og organisatoriske forhold. Bestyrelsen udpeger/ansætter en sekretariatschef. Varetager den daglige drift af organisationen Ingeniører uden Grænser med ansvar overfor bestyrelsen og i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 5

6 Opgaven - Ingeniører uden Grænser Opgaven Ingeniører uden Grænser skal opretholde et kvalificeret beredskab bestående af et netværk af ingeniører, teknikere og virksomheder, der med kort varsel kan planlægge og gennemføre den bedste strategi for at sikre liv efter overlevelse, og hvis virke og funktion er baseret på teknisk humanitært arbejde i katastrofeområder herunder; sikre at ingeniører og teknikere, kan komme tilstede i et katastrofeområde, gennem nødhjælpsorganisationer, diplomatiske repræsentationer eller direkte gennem Ingeniører uden Grænser synliggøre vores aktiviteter og intentioner i Danmark såvel som i det internationale samfund gøre fonde og virksomheder interesseret i at sponsorere eller bistå med frivilligt hjælpearbejde. Udgangspunktet for et effektivt internationalt engagement er en stærk og slagkraftig hjemmeorganisation, der kan bistå andre humanitære organisationer samt yde den optimale støtte til ingeniører og teknikere udsendt af Ingeniører uden Grænser, herunder: sikre de udsendte har den nødvendige ekspertise og uddannelse tilvejebringe midler til finansiering af organisationens drift og internationale nødhjælpsarbejde gennemføre optimal information og medlemspleje. At sikre liv efter overlevelse betyder derfor, at der hurtigst muligt - efter en katastrofe - skabes livsbevarende muligheder for en bæredygtig udvikling, så som rent drikkevand, ordnede sanitære forhold og tag over hovedet samt iværksættelse af tiltag, der forhindrer udbredelse af tyfus, kolera og andre følgesygdomme og muliggør en fortsat menneskeværdig tilværelse. Målet er bl.a. at mindske de katastroferamtes behov for at flygte fra deres tidligere hjem til en ofte ensom og ulykkelig tilværelse i fremmede omgivelser og medvirke til dansk deltagelse i den efterfølgende genopbygningsfase til fordel for Danmarks omdømme i det internationale samfund. Liv efter overlevelse er en menneskeret. IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 6

7 Organisation - Koncept Organisation Koncept A. Målsætning At etablere og vedligeholde et ingeniørberedskab, som på et tidligt stadium, i et katastrofeområde, kan detektere og beskrive situationen i forbindelse med udvikling og interimistisk genoprettelse af infrastruktur, forsyninger, genbosættelse og andre påtrængende livsbevarende funktioner. 1. oprettelse af et korps af Field Engineers der med kort varsel kan komme tilstede i et katastrofeområde 2. udbygge og vedligeholde en slagkraftig hjemmeorganisation, der kan bistå andre humanitære organisationer samt yde den optimale støtte til Field ingeniører 3. rådgivning i forbindelse med teknisk humanitært hjælpearbejde, analyse og syntese i katastrofeområder med henblik på hurtig og sikker genopbygning samt 4. indsamling af midler til finansiering af organisationens internationale nødhjælpsarbejde 5. organisering af hjælp til genetablering af livsnødvendige funktioner herunder etablering af kurser og information. B. Mål A. Formidling af Field Engineers til andre hjælpeorganisationer B. Udsendelse af Field Engineers i samarbejde med andre organisationer (2002) C. Udsendelse af Field Engineers gennem IUG (2003) C. Profil Ingeniører uden Grænser skal være kendetegnet ved frivilligt teknisk humanitært arbejde og dens virke skal være karakteriseret ved at: D. Logo Udføre en professionel almen teknisk rådgivning i overensstemmelse med Ingeniørforeningens etiske regler Være fleksibel, tålmodig, initiativrig, ansvarlig og samarbejdsvillig Være neutral over for politiske, religiøse og etniske påvirkninger. Være åben, ærlig og troværdig Logoet for Ingeniører uden Grænser skal være blåt og som følger eller og skal placeres I det øverste højre hjørne på alt offentligt tilgængeligt materiale såsom brevpapir, rapporter m.v. I eksterne dokumenter mv. skrives Ingeniører uden Grænser alternativt Engineer without Frontiers på en linie. Ingeniører uden Grænser kan forkortes til IUG i interne dokumenter. IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 7

8 Organisation - Koncept E. Struktur Den formelle organisatorisk struktur består af 7 funktioner. Ingeniører uden Grænser Medlem af Engineers without Frontiers Frederiksværksgade 8 2 th 3400 Hillerød Hjemmeside Bestyrelsen Sekretariatet F-SEK PublicRelation Information & kommunikation (F-PR) Administration & Økonomi Medlemskab & kontingent (F-ADM & F-ØKO) Medlems akkvisition F-MAK Fundraising F-FUN Projekter F-PRO Human Ressource F-HR Medlemskartotek Information Medlemsbladet Kontakt til det Landsdækkene netværk Pre Qualification papers Folder Informations materiale Kampagner Info-Møder Koordinering Projektformulering Planlægning Mandskabskrav Kontakt til udsendte Rejser Kurser & foredrag Kontakter DK Kontakter Udland Uddannelsesplaner Personprofiler Jobbeskrivelser Personale Rådg. Retsligforhold Kontraktaftaler * Forsikringsforhold * Udstationering Rådg. CV-database F. Sekretariatet Foreningen har nedsat et sekretariat (F-SEK) til gennemførelse af foreningens formål. Sekretariatet ledes af en sekretariatschef med ansvar overfor bestyrelsen og i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. For stillingsbetegnelse og jobkrav se bilag 2. Sekretariatet varetager organisationen Ingeniører uden Grænser daglige drift og aktiviteter og består af; 2 stabsfunktioner Økonomi og administration Public Relation I tilknytning hertil er der etableret 4 liniefunktioner Medlemssekretariatet Fundraising Projekt Human ressource De enkelte funktioner er nærmere beskrevet i det følgende. G. Den uformelle struktur Afdelinger/foreninger og andre frivillige støttegrupper mv. der dannes rundt om i landet må arbejder i en uformel netværksbaseret gruppeorienteret struktur - styret gennem sekretariatet - hvor den enkelte gruppe indenfor en defineret funktion må forventes at arbejde hjemmefra, hvor den daglig kommunikation vil foregå over Internettet, hjemmesiden og et fælles rum et intertrans center. IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 8

9 Organisation - Sekretariatet (F-SEK) Sekretariatet (F-SEK) Formål: Org. placering: Ansvarsområde: Kompetence: Funktion: Informationspligt Rapportering: At sikre den daglige drift af IUG i overensstemmelse med den p.t. gældende forretningsplan, og således at organisationen - internt og eksternt - fremstår i henhold til foreningens vedtægter som en teknisk humanitær hjælpeorganisation. Sekretariatschefen refererer til bestyrelsen og repræsenterer organisationen udadtil. Sekretariatschefen har det overordnede ansvar for driften af organisationens sekretariat og de enkelte funktioner. Sekretariatschefen skal sikre at IUG fremstår som en tillidsvækkende og ansvarsfuld samarbejdspartner herunder sikre: 1. en bæredygtig og optimal pleje af partnervirksomheder 2. relevant information om de enkelte partneres organisatoriske forhold økonomisk som arbejdsmæssigt. 3. en løbende information om IUG s virke 4. en personlig kontakt til den enkelte 5. udarbejdelsen og en løbende opdatering af IUG pre-qualifications. 6. løbende intern vurdering om partneres behov Sekretariatschefen skal lede og delegere organisationens arbejde i henhold til de af bestyrelsen vedtagne retningslinier. Sekretariatschefen skal i alle henseender opfylde kravene i stillingsbeskrivelsen i bilag 2. Alle udadvendte aktiviteter skal ske i samarbejde med F-PR de enkelte funktioner. Informationspligt til bestyrelsen. Månedligt IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 9

10 Organisation - Public Relation (F-PR) Public Relation (F-PR) Formål: Ansvarsområde: Kompetence: Funktion: Informationspligt Rapportering: At udbrede kendskabet til IUG s formål, aktiviteter og arbejdsform i katastroferamte områder, som beskrevet i IUG s vedtægter og stiftelsesdokument. Udformning og spredning af organisationen IUG s, interne og eksterne, information til 1. medlemmer 2. sponsorer 3. myndigheder 4. presse 5. offentlighed Samt redigering af IUG s udgivelser: 6. informationsfolder 7. publikationer 8. hjemmeside 9. præsentationsmateriale, O/H s o.l. Alle udadvendte aktiviteter skal ske i samarbejde med de enkelte funktioner. Kan selvstændigt og under ansvar, informere om vedtagne emner Service-funktion for alle funktioner i IUG benævnes herefter F-PR. Samtlige funktioner i IUG (ledelses-, stabs- og linie- ) er pligtige til at holde F-PR informeret om samtlige emner behandlet og under behandling uanset om sådanne måtte være for publikation eller ej! Øvrige funktioner i IUG kan, efter godkendelse fra F-PR, selvstændigt udsende meddelelser og retningslinier til medlemskredsen, hvorimod alle meddelelser til Sponsorer, Myndigheder, Presse og offentlighed alene kanaliseres af afdelingen. F-SEK Løbende IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 10

11 Organisation - Administration (F-ADM) Administration (F-ADM) Formål: Ansvarsområde: Kompetence: Funktion: At sikre korrekt og betryggende administrativ håndtering af foreningens arkiver, procedure og korrespondance. Oprettelse og vedligeholdelse af administrative funktioner herunder: varetagelse af organisationens administrative forhold over for bl.a. myndigheder, bank, forsikringsselskab, sponsorer og øvrige bidragydere samt medlemmerne. varetagelse af foreningens dispositioner, bestyrelsesarbejde, vedtægter, medlemsarkivet og generalforsamlinger m.v. varetagelse af registreringer hvor sådanne måtte være relevante, påkrævede og i organisationens bedste interesse. Alle udadvendte aktiviteter skal ske i samarbejde med F-PR og F-ØKO. Kan selvstændigt gennemføre tiltag inden for eget ansvarsområde med direkte ansvar til Sekretariatet. Sikre at kontor og administrative funktioner kører optimalt herunder den overordnede styring af: 1. Indkøb af kontorartikler, inventar og andre nødvendige ydelser. 2. Servicering og registrering af Inventar. 3. Oprettelse og vedligehold af organisationen arkiveringssystem. 4. Telefonpasning og kundekontakt. 5. Oprettelse og vedligehold af nødvendige forsikringer. 6. Sikre miljøfremmende foranstaltninger. Informationspligt Rapportering: F-SEK Kvartalsvis statusrapport IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 11

12 Organisation - Økonomi (F-ØKO) Formål: Ansvarsområde: Kompetence: Funktion: Informationspligt Rapportering: Økonomi (F-ØKO) At sikre korrekt og betryggende registrering og håndtering af foreningens økonomiske midler. Oprettelse og vedligeholdelse af bogholderi og øvrige økonomiske funktioner iht. anerkendt regnskabspraksis, herunder: varetagelse af økonomiske forhold over for bl.a. myndigheder, bank, forsikringsselskab, sponsorer og øvrige bidragydere samt medlemmerne. anbefaling og varetagelse af organisationens økonomiske dispositioner ved anbringelse og sikring af organisationens midler. varetagelse af registreringer hvor sådanne måtte være relevante, påkrævede og i organisationens bedste interesse. sikre den overordnede økonomiske styring af organisationens projekter, og forelægg periodiske rapporter og slutopgørelser for projektledelsen. Alle udadvendte aktiviteter skal ske i samarbejde med F-PR. Kan selvstændigt gennemføre tiltag inden for eget ansvarsområde med direkte ansvar til Sekretariatet. Opstilling og fremlæggelse af organisationens periodiske budgetter og regnskab herunder udarbejde årsregnskabet, og sikre dettes forelæggelse for og godkendelse af revisor iht. dennes opstillede terminer. F-SEK Månedlig statusrapport IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 12

13 Organisation - Medlemsakkvisition (F-MAK) Formål: Ansvarsområde: Kompetence: Funktion: Informationspligt Rapportering Medlemsakkvisition (F-MAK) At synliggøre foreningens formål og arbejdsområde på en sådan måde, at ingeniører specielt føler sig tiltrukket af et medlemskab af IUG og eventuel udsendelse. Primært hvervning og registrering af nye medlemmer, oprettelse af et landsdækkende netværk af afdelinger og sikring af en optimal medlemspleje. Ansvar for oprettelse, udførelse og vedligehold af en medlemsdatabase. Alle udadvendte aktiviteter skal ske i samarbejde med F-PR. Kan selvstændigt og under ansvar gennemføre tiltag inden for eget ansvarsområdet 1. Foretagelse af daglige opdateringer af medlemsdatabasen 2. Sikre medlemsinformation om foreningens virke og de projekter de er involveret i. 3. Udarbejdelse og fremsendelse af medlemsbladet 4. Indkaldelse til møder 5. Udførelse af hvervekampagner 6. Sikre kommunikationen med regionale foreninger/afdelinger. F-HR og F-ØKO Beskrivelse af resultater som input til månedens statusrapport Medlemskategori Følgende medlems- og støtte/bidragskategorier anvendes: Medlemskategori Beskrivelse og krav til medlemskab Kontingent kr. A Field Engineers VIP Ingeniører der ønsker at være standby for eventuel udsendelse/udstationering i en aftalt periode af kortere eller længere varighed 250 B Ordinært Medlem Ingeniører der stiller deres støtte eller ekspertise til rådighed for Ingeniører uden Grænser 250 C Frivillige Medlemmer der forpligter sig til at yde en frivillig arbejdsindsats - min. af 2 timer om ugen. 150 D Virksomhedsmedlem Firmaer, Institutioner, Sponsorater Virksomheder der ønsker at støtte Ingeniører uden grænser, få viden om teknisk nødhjælpsarbejde generelt og dét ingeniørmæssige specielt. Efter aftale Støtte og bidragskategorier E Støttemedlem Studerende og pensionister m.v. som ønsker at støtte foreningen arbejde og evt. vil være med til lokalt støtte til nødhjælpsarbejde - når påkrævet. 100 F Privat Bidrag Privat bidrag til Ingeniører uden Grænsers arbejde. ABCD medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 13

14 Organisation - Fundraising (F-FUN) Formål: Ansvarsområde: Kompetence: Funktion: Informationspligt Rapportering: Fundraising (F-FUN) At rejse penge til efterlevelse af IUG formål og mission Opsøgning og pleje af sponsorer som typisk vil være: privatpersoner offentlige og statslige institutioner organisationer virksomheder samt at drive lobbyvirksomhed der støtter foreningens formål. Alle udadvendte aktiviteter skal ske i samarbejde med F-PR Kan selvstændigt og under ansvar gennemføre tiltag inden for eget ansvarsområdet. Den primære opgave er at sikre at det økonomiske grundlag for IUG aktiviteter til enhver tid er tilstede. F-PR, F-ØKO. Månedligt IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 14

15 Organisation - Projekter (F-PRO) Projekter (F-PRO) Formål: Ansvarsområde: Kompetence: Funktion: At organisere IUGs Field Engineers arbejde i katastrofeområder. Økonomi, mandskab og personlig sikkerhed i forbindelse med projekters gennemførelse i katastrofeområder, i henhold til fastlagte og godkendte tidsplaner i samråd med F-HR og F-ØKO. Alle aktiviteter skal ske i samarbejde med F-ADM Projektledelsen har teknisk/organisatorisk kompetence indenfor projektafvikling, herunder: personaleudvælgelse tekniske betingelser ved kontraktudformning teknisk assistance ved markedsføring Kan selvstændigt og under ansvar gennemføre tiltag inden for eget ansvarsområde i samråd med F-HR og F-ØKO. Projektledelsens opgaver er at vurdere den nødvendige bemanding i forbindelse med projekter og sikre projekters gennemførelse, ved at: 1. formulere projekterne. 2. planlægge arbejdet. 3. beslutte hvilket mandskab er påkrævet, i samarbejde med F-HR. 4. organisere udsendelsen. 5. modtagels rapporter fra den Field Engineer, som befinder sig i katastrofeområdet. 6. opstille budget, tidsplan, teknik. 7. sikre kontakt med den udsendte medarbejder. 8. organisere transport af eventuelt materiel. 9. forsikre teknisk backup. 10. organisere og arrangere tilbagerejser i normale eller usædvanlige situationer. 11. informere andre afdelinger om situationen i katastrofeområdet. Informationspligt Rapportering: M-SEK og F-ØKO. Alle bemandingsaktiviteter skal ske med Informationspligt til F-HR Månedlig statusrapport og i øvrigt løbende informationspligt. IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 15

16 Organisation - Human Ressource (F-HR) Human Ressource (F-HR) Formål: Ansvarsområde: Kompetence: Funktion: Informationspligt Rapportering: Sikre at IUG har de rigtige og nødvendige Human Ressourcer til rådighed til at efterleve foreningens mission. Servicering og vejledning af organisationens mandskab iht. den fastlagte strategi, og udarbejde retningslinier for Human Ressources eget kompetence- og funktionsområde. Herudover opdatere medlemmernes CV- database mht. uddannelse, knowhow og erfaring. Kan selvstændigt og under ansvar gennemføre tiltag inden for eget ansvarsområde herunder: udvælge og anbefale Field Engineers til udsendelse. opstille Procedurer i forbindelse med udsendelse personaleudvælgelse personlige og tekniske kravspecifikation ved Field Engineerss kontraktudformning assistance ved markedsføring vedligeholde og opdatere Field Engineers database F-HR opgaver er bl.a. at: 1. udarbejde af uddannelsesplaner 2. udarbejde personprofiler og jobbeskrivelser 3. udarbejde politik(er) og Procedurer indenfor F-HR 4. rådgive omkring F-HR ledelse 5. rådgive omkring retslige forhold 6. samarbejde medlemsvirksomheden med interesseorganisationer. 7. rådgive omkring udstationering 8. udadvendte aktiviteter skal ske i samarbejde med F-PR. 9. rådgive om krisehjælp F-SEK, F-Fun og F-MAK Løbende IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 16

17 Handlingsplan - År Handlingsplan År ID Opgave Varighed 1 IUG daglig bemanding 1p 42d 2 IDA ulandsgruppen tils 1u 3 Danida tilskud 1u 4 Røde Kros tilskud 1u 5 Arbejdsgiverforening 1u 6 EU 2u 7 UN 2u 8 Humanitarian eng. træning 180d 9 Første hjælp kursus 30i 4u 10 Brandslukning kursus 30i 4u 11 Røde Kros kursus 30i 4u Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 FR FR FR FR FR FR PR PR PR 12 IUG ingeniør fuktionsbog 4u 13 IUG egne kurser 20u 14 Fundraising 9 mil 522d PR PR 15 Kontigenter 500 medlem 60u Sek 16 Folder i Ingeniøren 4u Sek 17 Danida projekter 70u 18 EU 73u 19 UN 73u Sek Sek Sek 20 IUG administration 416d 21 Porcedurer udarb. 4u Sek 22 Ny Lokal 40u Sek 23 Ing. udsendelse 61,8u Handlingsplaner forstørret se Bilag 1 IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 17

18 Kommunikation - Procedurer Kommunikation Procedurer Følgende procedurer skal udarbejdes og implementeres i samarbejde med de relevante funktioner: 1. Indmelding og registrering 2. Introduktion af et nyt arbejdende medlem i organisationen 3. Nye afdelinger 4. PR information og kommunikationshåndbog 5. Forkortelser 6. Administrative procedurer 7. Korrespondance form og indhold - breve, visitkort, rapporter. 8. Kvartalsrapporten 9. Mødereferater form og indhold 10. Mødevirksomhed 11. Besøgsrapportering form og indhold 12. Kampagner 13. Nyhedsbladet 14. Input i og vedligehold af medlemsdatabasen 15. Kriseberedskab i tilfælde af krav om katastrofehjælp 16. Aktivering af mandskab i tilfælde af krav om katastrofehjælp 17. Krisehjælp 18. Pre-qualification proceduren herunder præsentation 19. Status rapporten 20. Afrapportering + rapportering 21. Rapporters indhold og form 22. Handlingsplan møder og aftaler 23. Rettelsesprocedurer IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 18

19 Kommunikation - Formularer: Formularer: Brevpapir side 1 Side 2 papir Standard mødereferat Informations pamflet - folder -.PDF fil Visitkort Besøgsrapport Indmeldelsesformular IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 19

20 Bilag - Forretningsplanen Bilag Forretningsplanen Følgende bilag er en del af denne forretningsplan; 1. Foreningens vedtægter 2. Sekretariatschefen - stillingsbeskrivelse 3. Handlingsplaner 4. Forkortelser 5. Konceptgrundlag IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 20

FIELD ENGINEERS ET HUMANITÆRT INGENIØRBEREDSKAB

FIELD ENGINEERS ET HUMANITÆRT INGENIØRBEREDSKAB FIELD ENGINEERS ET HUMANITÆRT INGENIØRBEREDSKAB FORMÅL, OPGAVER OG RETNINGSLINIER א/א Side Ingeniører uden Grænsers Humanitære Ingeniørberedskab Humanitarian Task Force of Field Engineers Hillerød den

Læs mere

3. OVERORDNEDE VÆRDIER

3. OVERORDNEDE VÆRDIER Kolding Krisecenter Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding Tlf. 75 53 17 81 mail: info@koldingkrisecenter.dk www.koldingkrisecenter.dk VEDTÆGTER 1. NAVN Den selvejende institutions navn er Kolding Krisecenter.

Læs mere

Building a Better Tomorrow

Building a Better Tomorrow Building a Better Tomorrow I D A M i l j ø N o v e m b e r 2 0 1 6 Medlem af Engineers Without Borders International IUG 2016 Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation. Vi etablerer

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Love for DANSK FOLKEHJÆLP

Love for DANSK FOLKEHJÆLP Love for DANSK FOLKEHJÆLP INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 ÅRSMØDE... 3 4 ORGANISATIONSBESTYRELSEN... 4 5 DAGLIG LEDELSE... 5 6 ORGANISATIONENS REGNSKAB... 6 7 NEDLÆGGELSE... 6 8 AFDELINGER...

Læs mere

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 72 04 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 FORMANDSKABETS OVERORDNEDE FUNKTION... 3 3 SAMMENSÆTNING OG DIREKTIONENS DELTAGELSE... 4 4 BESLUTNINGSDYGTIGHED

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden marts 2010/jca Bestyrelsens forretningsorden 1. Hjemmel Iht. vedtægter 6 stk. 6a : Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden dog under hensyn til stk. 6b.6e. Henvisningerne i stk. 6b..6e er indarbejdet

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Hvilke fordele får du af at være medlem af DSKH? Der er 3 medlemskategorier:

Hvilke fordele får du af at være medlem af DSKH? Der er 3 medlemskategorier: DANSK SELSKAB FOR KLASSISK HOMØOPATI Kære homøopat Bestyrelsen og medlemmerne i Dansk Selskab for Klassisk Homøopati er glade for din interesse og håber at kunne byde dig velkommen som medlem i foreningen.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

OKTOBER 2014 VEDTÆGTER

OKTOBER 2014 VEDTÆGTER OKTOBER 2014 VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 1 Folkekirkens Nødhjælp er en selvstændig, selvejende institution. 2 Folkekirkens Nødhjælp har hjemsted i København. 3 Folkekirkens Nødhjælps formål

Læs mere

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug.

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. GI Vedtægter 1. Navn Organisationens navn er: "GenvindingsIndustrien". 2. Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. 2.2 Organisationens

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet 1 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af lokalforening...side 5 2. Aktiviteter...side 5 3. Økonomi...side 7 4. Frie midler...side 7 5. Medier og layout...side

Læs mere

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer.

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer. VEDTÆGTER FOR GREENET Esbjerg d. 1. august 2013 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er GREENET. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål Formålet med GREENET er på almennyttig og non-profit

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne.

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. God foreningsledelse i Djøf stiller os stærkere 1. Indledning Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. Da Djøf er en medlemsejet organisation har medlemmerne

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Et typisk konferenceforløb...

Et typisk konferenceforløb... 1/2-1 ÅR FØR DER BYDES BYDE PÅ ARRANGEMENT 2-6 ÅR FØR NÅR AALBORG ER VALGT SOM VÆRTSBY 1 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN 1 ÅR FØR KONFERENCEN 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN UGERNE OP TIL KONFERENCEN SELVE KONFERENCEN EFTER

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Revideret på generalforsamlingen d. 20. april 2015 1. Navn stk. 1. Arkivsamvirkets navn er "Sønderborg kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke"

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd

Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd Vedtægter for foreningen Nordfyns Udviklingsråd 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordfyns Udviklingsråd (efterfølgende forkortet som NU). NU er en uafhængig forening med hjemsted i Nordfyns Kommune.

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Vedtægter for foreningen. Terre des Hommes Danmark. CVR-nr NAVN FORMÅL

Vedtægter for foreningen. Terre des Hommes Danmark. CVR-nr NAVN FORMÅL Vedtægter for foreningen Terre des Hommes Danmark CVR-nr. 29076553 NAVN 1 Organisationen har navnet Terre des Hommes Danmark (TDH Danmark) med undertitlen Hjælp til nødstedte børn og HJÆLP til SELVHJÆLP.

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

VEDTÆGTER for getahead.dk. Navn og hjemsted. Netværkets hjemsted følger den til enhver tid siddende kasserers adresse. 2 Formål og aktivitet

VEDTÆGTER for getahead.dk. Navn og hjemsted. Netværkets hjemsted følger den til enhver tid siddende kasserers adresse. 2 Formål og aktivitet April 2010 VEDTÆGTER for getahead.dk 1 Navn og hjemsted Netværkets navn er getahead.dk. Netværkets hjemsted følger den til enhver tid siddende kasserers adresse. Netværkets CVRNR er 32 63 95 69. Netværkets

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Flyveteknisk Selskab

Vedtægter for Flyveteknisk Selskab Vedtægter for Flyveteknisk Selskab 1. Navn og område Stk. 1. Selskabets navn er Flyveteknisk Selskab (FLY). Stk. 2. Flyveteknisk Selskab er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer Bilag 3: Forslag til vedtægtsændringer De af bestyrelsen foreslåede ændringer er markeret med gult. Vedtægter pr. 26. april 2004 Forslag til vedtægtsændringer 1. Navn og hjemsted Lean Construction - Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION 1: Navn og hjemsted Institutionens navn er "Det Hem'lige Teater". Det Hem'lige Teater er en selvejende institution. Det Hem'lige Teaters hjemsted er Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også.

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. Internationalt anvendes navnet Danish 92 Group eller Danish 92 Group

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

Vedtægter for EWH DTU pr. oktober 2015

Vedtægter for EWH DTU pr. oktober 2015 Vedtægter for EWH DTU pr. oktober 2015 1 Navn 1. Organisationens navn er EWH (EWH DTU) og er en underafdeling af (EWH). 2. Foreningens hjemsted er, DTU. 2 Formål 1. EWH DTU er en frivillig organisation

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 22. maj 17 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation for danske museer og tilsvarende institutioner.

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling)

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) Vedtægter Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) 1 Navn 1.1 Foreningens navn er "ONE København". 1.2. Foreningen har bopæl i Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 ONE

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget

Kommissorium for Revisionsudvalget Kommissorium for Revisionsudvalget Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Helle Okholm (formand), Søren B. Andersson og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Vedtægter. Energinetværk Slagelse

Vedtægter. Energinetværk Slagelse 1 Vedtægter Energinetværk Slagelse 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Energinetværk Slagelse. Foreningens medlemskreds har hjemsted eller filial/afdeling i Slagelse kommune. Foreningens

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 25. juni 09 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation og et samarbejdsorgan for danske

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Vedtægter for foreningen RUCbar

Vedtægter for foreningen RUCbar Vedtægter for foreningen RUCbar 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er RUCbar Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Roskilde Universitet i Roskilde Kommune. Stk. 3. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

The Danish Association of Cosmetics and Detergent Industries. Vedtægter

The Danish Association of Cosmetics and Detergent Industries. Vedtægter 1. Navn og Hjemsted Foreningens navn er BRANCHEFORENINGEN SPT SPT Vedtægter Interesseorganisation for fabrikanter, importører, og leverandører af sæbe, vaske- og rengøringsmidler, parfumerivarer, frisør-

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENGINEER THE FUTURE. 1 Foreningens stiftelse, navn og hjemsted. 2 Foreningens formål.

VEDTÆGTER FOR ENGINEER THE FUTURE. 1 Foreningens stiftelse, navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. Vedtægter VEDTÆGTER FOR ENGINEER THE FUTURE. 1 Foreningens stiftelse, navn og hjemsted Foreningen er stiftet d. 1. september 2013. Foreningens navn er Engineer the Future. Foreningen har hjemsted i Københavns

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport. 30. marts 2016 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.dk

Gennemsigtighedsrapport. 30. marts 2016 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.dk Gennemsigtighedsrapport 2015 30. marts 2016 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29 44 27 89 redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal... I henhold til Lov om godkendte revisorer og

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Udvikling Ligestilling Forskellighed

Udvikling Ligestilling Forskellighed Udvikling Ligestilling Forskellighed ULF VEDTÆGTER 2011 Navn og hjemsted Vedtægt nr.1 Stk. 1 Udviklingshæmmedes LandsForbund, i daglig tale ULF. Formål Vedtægt nr. 2 Stk. 1 ULF s formål er, at arbejde

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere