ORGANISATION OG STRUKTUR FOR INGENIØRER UDEN GRÆNSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATION OG STRUKTUR FOR INGENIØRER UDEN GRÆNSER"

Transkript

1 ORGANISATION OG STRUKTUR FOR INGENIØRER UDEN GRÆNSER Udarbejdet af Strukturudvalget for Ingeniører uden Grænser d. 27 oktober 2001 af Jens Lindhardt, Anthony Svane, Octav Eugen Schuppach, Jørn Bundgaard nedsat under plenummødet d. 18 september 2001 i Frederiksværksgade 8, 3200 Hillerød.

2

3 Indhold Forord 4 Foreningen 5 Opgaven 6 Ingeniører uden Grænser 6 Organisation 7 Koncept 7 A. Målsætning 7 B. Mål 7 C. Profil 7 D. Logo 7 E. Struktur 8 F. Sekretariatet 8 G. Den uformelle struktur 8 Sekretariatet (F-SEK) 9 Public Relation (F-PR) 10 Administration (F-ADM) 11 Økonomi (F-ØKO) 12 Medlemsakkvisition (F-MAK) 13 Fundraising (F-FUN) 14 Projekter (F-PRO) 15 Human Ressource (F-HR) 16 Handlingsplan 17 År Kommunikation 18 Procedurer 18 Formularer: 19 Bilag 20 Forretningsplanen 20

4 Forord - Ingeniører uden Grænser Forord Næsten hver aften ser vi menneske- eller naturskabte katastrofer i TV. Vi har vænnet os til billeder af sammenstyrtede huse, oversvømmede byer, invaliderede og grædende mennesker. Vi er blevet immune og zapper videre. Men de mennesker katastrofen rammer, kan ikke zappe videre. Her er det virkelighed, en virkelighed der handler om overlevelse. Men hvad sker der så derefter? Hvordan får de et liv efter overlevelse? Hvordan får de et trygt sted at bo igen, rent vand, ordnede sanitære forhold, skoler, hospitaler og en infrastruktur der virker? Foreningen Ingeniører uden Grænser er en teknisk humanitær organisation, hvis formål er, at stille teknisk assistance til rådighed i områder, der er ramt af menneske- eller naturskabte katastrofer. Organisationen Ingeniører uden Grænser har som opgave at tilvejebringe og vedligeholde et frivilligt ingeniørberedskab, der kan; stille ingeniørviden og kapacitet til rådighed. vurdere og beskrive situationer i forbindelse med interimistisk genoprettelse af infrastrukturer, forsyninger, genbosættelser og andre påtrængende, livsbevarende funktioner yde assistance til andre hjælpeorganisationer Vort budskab er at - Sikre Liv efter Overlevelse Det kræver, at vi hurtigt og effektivt skal være i stand til at stille ingeniørviden og ekspertise til rådighed, og medvirke til en vurdering af de muligheder og den nødvendige indsats, der skal til for at sikre nødstedte grundlaget for et anstændigt fremtidigt levegrundlag. Danmark råder over alt hvad der skal til; økonomiske ressourcer, teknisk viden, planlægningskapacitet, humanitære holdninger og alligevel er liv efter overlevelse ikke tilstrækkelig i fokus, når katastrofen er indtruffet. Ingeniører uden Grænser har sat sig for at ændre dette forhold. IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 4

5 Foreningen - Ingeniører uden Grænser Foreningen Foreningens navn Foreningstype Organisation Ingeniører uden Grænser Hjælpeorganisation Non Govermental Organisation Teknisk Humanitær Organisation Stiftelsesdato 3. april 2001 Adresse Frederiksværksgade 8 2, 3400 Hillerød Kontakt Telefon: Hjemmeside: Formand Steen Valeur-Meller Bank Den Danske Bank Vedtægter Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 4 april 2002 Idégrundlag Myndighed Sekretariatschefen En upolitisk og uafhængig teknisk humanitær hjælpeorganisation i Danmark, hvis formål er at sikre liv efter overlevelse i katastrofeområder, ved at stille ingeniørviden og kapacitet til rådighed uden skelen til race eller religion. Den øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage foreningens interesser og organisatoriske forhold. Bestyrelsen udpeger/ansætter en sekretariatschef. Varetager den daglige drift af organisationen Ingeniører uden Grænser med ansvar overfor bestyrelsen og i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 5

6 Opgaven - Ingeniører uden Grænser Opgaven Ingeniører uden Grænser skal opretholde et kvalificeret beredskab bestående af et netværk af ingeniører, teknikere og virksomheder, der med kort varsel kan planlægge og gennemføre den bedste strategi for at sikre liv efter overlevelse, og hvis virke og funktion er baseret på teknisk humanitært arbejde i katastrofeområder herunder; sikre at ingeniører og teknikere, kan komme tilstede i et katastrofeområde, gennem nødhjælpsorganisationer, diplomatiske repræsentationer eller direkte gennem Ingeniører uden Grænser synliggøre vores aktiviteter og intentioner i Danmark såvel som i det internationale samfund gøre fonde og virksomheder interesseret i at sponsorere eller bistå med frivilligt hjælpearbejde. Udgangspunktet for et effektivt internationalt engagement er en stærk og slagkraftig hjemmeorganisation, der kan bistå andre humanitære organisationer samt yde den optimale støtte til ingeniører og teknikere udsendt af Ingeniører uden Grænser, herunder: sikre de udsendte har den nødvendige ekspertise og uddannelse tilvejebringe midler til finansiering af organisationens drift og internationale nødhjælpsarbejde gennemføre optimal information og medlemspleje. At sikre liv efter overlevelse betyder derfor, at der hurtigst muligt - efter en katastrofe - skabes livsbevarende muligheder for en bæredygtig udvikling, så som rent drikkevand, ordnede sanitære forhold og tag over hovedet samt iværksættelse af tiltag, der forhindrer udbredelse af tyfus, kolera og andre følgesygdomme og muliggør en fortsat menneskeværdig tilværelse. Målet er bl.a. at mindske de katastroferamtes behov for at flygte fra deres tidligere hjem til en ofte ensom og ulykkelig tilværelse i fremmede omgivelser og medvirke til dansk deltagelse i den efterfølgende genopbygningsfase til fordel for Danmarks omdømme i det internationale samfund. Liv efter overlevelse er en menneskeret. IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 6

7 Organisation - Koncept Organisation Koncept A. Målsætning At etablere og vedligeholde et ingeniørberedskab, som på et tidligt stadium, i et katastrofeområde, kan detektere og beskrive situationen i forbindelse med udvikling og interimistisk genoprettelse af infrastruktur, forsyninger, genbosættelse og andre påtrængende livsbevarende funktioner. 1. oprettelse af et korps af Field Engineers der med kort varsel kan komme tilstede i et katastrofeområde 2. udbygge og vedligeholde en slagkraftig hjemmeorganisation, der kan bistå andre humanitære organisationer samt yde den optimale støtte til Field ingeniører 3. rådgivning i forbindelse med teknisk humanitært hjælpearbejde, analyse og syntese i katastrofeområder med henblik på hurtig og sikker genopbygning samt 4. indsamling af midler til finansiering af organisationens internationale nødhjælpsarbejde 5. organisering af hjælp til genetablering af livsnødvendige funktioner herunder etablering af kurser og information. B. Mål A. Formidling af Field Engineers til andre hjælpeorganisationer B. Udsendelse af Field Engineers i samarbejde med andre organisationer (2002) C. Udsendelse af Field Engineers gennem IUG (2003) C. Profil Ingeniører uden Grænser skal være kendetegnet ved frivilligt teknisk humanitært arbejde og dens virke skal være karakteriseret ved at: D. Logo Udføre en professionel almen teknisk rådgivning i overensstemmelse med Ingeniørforeningens etiske regler Være fleksibel, tålmodig, initiativrig, ansvarlig og samarbejdsvillig Være neutral over for politiske, religiøse og etniske påvirkninger. Være åben, ærlig og troværdig Logoet for Ingeniører uden Grænser skal være blåt og som følger eller og skal placeres I det øverste højre hjørne på alt offentligt tilgængeligt materiale såsom brevpapir, rapporter m.v. I eksterne dokumenter mv. skrives Ingeniører uden Grænser alternativt Engineer without Frontiers på en linie. Ingeniører uden Grænser kan forkortes til IUG i interne dokumenter. IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 7

8 Organisation - Koncept E. Struktur Den formelle organisatorisk struktur består af 7 funktioner. Ingeniører uden Grænser Medlem af Engineers without Frontiers Frederiksværksgade 8 2 th 3400 Hillerød Hjemmeside Bestyrelsen Sekretariatet F-SEK PublicRelation Information & kommunikation (F-PR) Administration & Økonomi Medlemskab & kontingent (F-ADM & F-ØKO) Medlems akkvisition F-MAK Fundraising F-FUN Projekter F-PRO Human Ressource F-HR Medlemskartotek Information Medlemsbladet Kontakt til det Landsdækkene netværk Pre Qualification papers Folder Informations materiale Kampagner Info-Møder Koordinering Projektformulering Planlægning Mandskabskrav Kontakt til udsendte Rejser Kurser & foredrag Kontakter DK Kontakter Udland Uddannelsesplaner Personprofiler Jobbeskrivelser Personale Rådg. Retsligforhold Kontraktaftaler * Forsikringsforhold * Udstationering Rådg. CV-database F. Sekretariatet Foreningen har nedsat et sekretariat (F-SEK) til gennemførelse af foreningens formål. Sekretariatet ledes af en sekretariatschef med ansvar overfor bestyrelsen og i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. For stillingsbetegnelse og jobkrav se bilag 2. Sekretariatet varetager organisationen Ingeniører uden Grænser daglige drift og aktiviteter og består af; 2 stabsfunktioner Økonomi og administration Public Relation I tilknytning hertil er der etableret 4 liniefunktioner Medlemssekretariatet Fundraising Projekt Human ressource De enkelte funktioner er nærmere beskrevet i det følgende. G. Den uformelle struktur Afdelinger/foreninger og andre frivillige støttegrupper mv. der dannes rundt om i landet må arbejder i en uformel netværksbaseret gruppeorienteret struktur - styret gennem sekretariatet - hvor den enkelte gruppe indenfor en defineret funktion må forventes at arbejde hjemmefra, hvor den daglig kommunikation vil foregå over Internettet, hjemmesiden og et fælles rum et intertrans center. IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 8

9 Organisation - Sekretariatet (F-SEK) Sekretariatet (F-SEK) Formål: Org. placering: Ansvarsområde: Kompetence: Funktion: Informationspligt Rapportering: At sikre den daglige drift af IUG i overensstemmelse med den p.t. gældende forretningsplan, og således at organisationen - internt og eksternt - fremstår i henhold til foreningens vedtægter som en teknisk humanitær hjælpeorganisation. Sekretariatschefen refererer til bestyrelsen og repræsenterer organisationen udadtil. Sekretariatschefen har det overordnede ansvar for driften af organisationens sekretariat og de enkelte funktioner. Sekretariatschefen skal sikre at IUG fremstår som en tillidsvækkende og ansvarsfuld samarbejdspartner herunder sikre: 1. en bæredygtig og optimal pleje af partnervirksomheder 2. relevant information om de enkelte partneres organisatoriske forhold økonomisk som arbejdsmæssigt. 3. en løbende information om IUG s virke 4. en personlig kontakt til den enkelte 5. udarbejdelsen og en løbende opdatering af IUG pre-qualifications. 6. løbende intern vurdering om partneres behov Sekretariatschefen skal lede og delegere organisationens arbejde i henhold til de af bestyrelsen vedtagne retningslinier. Sekretariatschefen skal i alle henseender opfylde kravene i stillingsbeskrivelsen i bilag 2. Alle udadvendte aktiviteter skal ske i samarbejde med F-PR de enkelte funktioner. Informationspligt til bestyrelsen. Månedligt IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 9

10 Organisation - Public Relation (F-PR) Public Relation (F-PR) Formål: Ansvarsområde: Kompetence: Funktion: Informationspligt Rapportering: At udbrede kendskabet til IUG s formål, aktiviteter og arbejdsform i katastroferamte områder, som beskrevet i IUG s vedtægter og stiftelsesdokument. Udformning og spredning af organisationen IUG s, interne og eksterne, information til 1. medlemmer 2. sponsorer 3. myndigheder 4. presse 5. offentlighed Samt redigering af IUG s udgivelser: 6. informationsfolder 7. publikationer 8. hjemmeside 9. præsentationsmateriale, O/H s o.l. Alle udadvendte aktiviteter skal ske i samarbejde med de enkelte funktioner. Kan selvstændigt og under ansvar, informere om vedtagne emner Service-funktion for alle funktioner i IUG benævnes herefter F-PR. Samtlige funktioner i IUG (ledelses-, stabs- og linie- ) er pligtige til at holde F-PR informeret om samtlige emner behandlet og under behandling uanset om sådanne måtte være for publikation eller ej! Øvrige funktioner i IUG kan, efter godkendelse fra F-PR, selvstændigt udsende meddelelser og retningslinier til medlemskredsen, hvorimod alle meddelelser til Sponsorer, Myndigheder, Presse og offentlighed alene kanaliseres af afdelingen. F-SEK Løbende IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 10

11 Organisation - Administration (F-ADM) Administration (F-ADM) Formål: Ansvarsområde: Kompetence: Funktion: At sikre korrekt og betryggende administrativ håndtering af foreningens arkiver, procedure og korrespondance. Oprettelse og vedligeholdelse af administrative funktioner herunder: varetagelse af organisationens administrative forhold over for bl.a. myndigheder, bank, forsikringsselskab, sponsorer og øvrige bidragydere samt medlemmerne. varetagelse af foreningens dispositioner, bestyrelsesarbejde, vedtægter, medlemsarkivet og generalforsamlinger m.v. varetagelse af registreringer hvor sådanne måtte være relevante, påkrævede og i organisationens bedste interesse. Alle udadvendte aktiviteter skal ske i samarbejde med F-PR og F-ØKO. Kan selvstændigt gennemføre tiltag inden for eget ansvarsområde med direkte ansvar til Sekretariatet. Sikre at kontor og administrative funktioner kører optimalt herunder den overordnede styring af: 1. Indkøb af kontorartikler, inventar og andre nødvendige ydelser. 2. Servicering og registrering af Inventar. 3. Oprettelse og vedligehold af organisationen arkiveringssystem. 4. Telefonpasning og kundekontakt. 5. Oprettelse og vedligehold af nødvendige forsikringer. 6. Sikre miljøfremmende foranstaltninger. Informationspligt Rapportering: F-SEK Kvartalsvis statusrapport IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 11

12 Organisation - Økonomi (F-ØKO) Formål: Ansvarsområde: Kompetence: Funktion: Informationspligt Rapportering: Økonomi (F-ØKO) At sikre korrekt og betryggende registrering og håndtering af foreningens økonomiske midler. Oprettelse og vedligeholdelse af bogholderi og øvrige økonomiske funktioner iht. anerkendt regnskabspraksis, herunder: varetagelse af økonomiske forhold over for bl.a. myndigheder, bank, forsikringsselskab, sponsorer og øvrige bidragydere samt medlemmerne. anbefaling og varetagelse af organisationens økonomiske dispositioner ved anbringelse og sikring af organisationens midler. varetagelse af registreringer hvor sådanne måtte være relevante, påkrævede og i organisationens bedste interesse. sikre den overordnede økonomiske styring af organisationens projekter, og forelægg periodiske rapporter og slutopgørelser for projektledelsen. Alle udadvendte aktiviteter skal ske i samarbejde med F-PR. Kan selvstændigt gennemføre tiltag inden for eget ansvarsområde med direkte ansvar til Sekretariatet. Opstilling og fremlæggelse af organisationens periodiske budgetter og regnskab herunder udarbejde årsregnskabet, og sikre dettes forelæggelse for og godkendelse af revisor iht. dennes opstillede terminer. F-SEK Månedlig statusrapport IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 12

13 Organisation - Medlemsakkvisition (F-MAK) Formål: Ansvarsområde: Kompetence: Funktion: Informationspligt Rapportering Medlemsakkvisition (F-MAK) At synliggøre foreningens formål og arbejdsområde på en sådan måde, at ingeniører specielt føler sig tiltrukket af et medlemskab af IUG og eventuel udsendelse. Primært hvervning og registrering af nye medlemmer, oprettelse af et landsdækkende netværk af afdelinger og sikring af en optimal medlemspleje. Ansvar for oprettelse, udførelse og vedligehold af en medlemsdatabase. Alle udadvendte aktiviteter skal ske i samarbejde med F-PR. Kan selvstændigt og under ansvar gennemføre tiltag inden for eget ansvarsområdet 1. Foretagelse af daglige opdateringer af medlemsdatabasen 2. Sikre medlemsinformation om foreningens virke og de projekter de er involveret i. 3. Udarbejdelse og fremsendelse af medlemsbladet 4. Indkaldelse til møder 5. Udførelse af hvervekampagner 6. Sikre kommunikationen med regionale foreninger/afdelinger. F-HR og F-ØKO Beskrivelse af resultater som input til månedens statusrapport Medlemskategori Følgende medlems- og støtte/bidragskategorier anvendes: Medlemskategori Beskrivelse og krav til medlemskab Kontingent kr. A Field Engineers VIP Ingeniører der ønsker at være standby for eventuel udsendelse/udstationering i en aftalt periode af kortere eller længere varighed 250 B Ordinært Medlem Ingeniører der stiller deres støtte eller ekspertise til rådighed for Ingeniører uden Grænser 250 C Frivillige Medlemmer der forpligter sig til at yde en frivillig arbejdsindsats - min. af 2 timer om ugen. 150 D Virksomhedsmedlem Firmaer, Institutioner, Sponsorater Virksomheder der ønsker at støtte Ingeniører uden grænser, få viden om teknisk nødhjælpsarbejde generelt og dét ingeniørmæssige specielt. Efter aftale Støtte og bidragskategorier E Støttemedlem Studerende og pensionister m.v. som ønsker at støtte foreningen arbejde og evt. vil være med til lokalt støtte til nødhjælpsarbejde - når påkrævet. 100 F Privat Bidrag Privat bidrag til Ingeniører uden Grænsers arbejde. ABCD medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 13

14 Organisation - Fundraising (F-FUN) Formål: Ansvarsområde: Kompetence: Funktion: Informationspligt Rapportering: Fundraising (F-FUN) At rejse penge til efterlevelse af IUG formål og mission Opsøgning og pleje af sponsorer som typisk vil være: privatpersoner offentlige og statslige institutioner organisationer virksomheder samt at drive lobbyvirksomhed der støtter foreningens formål. Alle udadvendte aktiviteter skal ske i samarbejde med F-PR Kan selvstændigt og under ansvar gennemføre tiltag inden for eget ansvarsområdet. Den primære opgave er at sikre at det økonomiske grundlag for IUG aktiviteter til enhver tid er tilstede. F-PR, F-ØKO. Månedligt IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 14

15 Organisation - Projekter (F-PRO) Projekter (F-PRO) Formål: Ansvarsområde: Kompetence: Funktion: At organisere IUGs Field Engineers arbejde i katastrofeområder. Økonomi, mandskab og personlig sikkerhed i forbindelse med projekters gennemførelse i katastrofeområder, i henhold til fastlagte og godkendte tidsplaner i samråd med F-HR og F-ØKO. Alle aktiviteter skal ske i samarbejde med F-ADM Projektledelsen har teknisk/organisatorisk kompetence indenfor projektafvikling, herunder: personaleudvælgelse tekniske betingelser ved kontraktudformning teknisk assistance ved markedsføring Kan selvstændigt og under ansvar gennemføre tiltag inden for eget ansvarsområde i samråd med F-HR og F-ØKO. Projektledelsens opgaver er at vurdere den nødvendige bemanding i forbindelse med projekter og sikre projekters gennemførelse, ved at: 1. formulere projekterne. 2. planlægge arbejdet. 3. beslutte hvilket mandskab er påkrævet, i samarbejde med F-HR. 4. organisere udsendelsen. 5. modtagels rapporter fra den Field Engineer, som befinder sig i katastrofeområdet. 6. opstille budget, tidsplan, teknik. 7. sikre kontakt med den udsendte medarbejder. 8. organisere transport af eventuelt materiel. 9. forsikre teknisk backup. 10. organisere og arrangere tilbagerejser i normale eller usædvanlige situationer. 11. informere andre afdelinger om situationen i katastrofeområdet. Informationspligt Rapportering: M-SEK og F-ØKO. Alle bemandingsaktiviteter skal ske med Informationspligt til F-HR Månedlig statusrapport og i øvrigt løbende informationspligt. IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 15

16 Organisation - Human Ressource (F-HR) Human Ressource (F-HR) Formål: Ansvarsområde: Kompetence: Funktion: Informationspligt Rapportering: Sikre at IUG har de rigtige og nødvendige Human Ressourcer til rådighed til at efterleve foreningens mission. Servicering og vejledning af organisationens mandskab iht. den fastlagte strategi, og udarbejde retningslinier for Human Ressources eget kompetence- og funktionsområde. Herudover opdatere medlemmernes CV- database mht. uddannelse, knowhow og erfaring. Kan selvstændigt og under ansvar gennemføre tiltag inden for eget ansvarsområde herunder: udvælge og anbefale Field Engineers til udsendelse. opstille Procedurer i forbindelse med udsendelse personaleudvælgelse personlige og tekniske kravspecifikation ved Field Engineerss kontraktudformning assistance ved markedsføring vedligeholde og opdatere Field Engineers database F-HR opgaver er bl.a. at: 1. udarbejde af uddannelsesplaner 2. udarbejde personprofiler og jobbeskrivelser 3. udarbejde politik(er) og Procedurer indenfor F-HR 4. rådgive omkring F-HR ledelse 5. rådgive omkring retslige forhold 6. samarbejde medlemsvirksomheden med interesseorganisationer. 7. rådgive omkring udstationering 8. udadvendte aktiviteter skal ske i samarbejde med F-PR. 9. rådgive om krisehjælp F-SEK, F-Fun og F-MAK Løbende IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 16

17 Handlingsplan - År Handlingsplan År ID Opgave Varighed 1 IUG daglig bemanding 1p 42d 2 IDA ulandsgruppen tils 1u 3 Danida tilskud 1u 4 Røde Kros tilskud 1u 5 Arbejdsgiverforening 1u 6 EU 2u 7 UN 2u 8 Humanitarian eng. træning 180d 9 Første hjælp kursus 30i 4u 10 Brandslukning kursus 30i 4u 11 Røde Kros kursus 30i 4u Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 FR FR FR FR FR FR PR PR PR 12 IUG ingeniør fuktionsbog 4u 13 IUG egne kurser 20u 14 Fundraising 9 mil 522d PR PR 15 Kontigenter 500 medlem 60u Sek 16 Folder i Ingeniøren 4u Sek 17 Danida projekter 70u 18 EU 73u 19 UN 73u Sek Sek Sek 20 IUG administration 416d 21 Porcedurer udarb. 4u Sek 22 Ny Lokal 40u Sek 23 Ing. udsendelse 61,8u Handlingsplaner forstørret se Bilag 1 IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 17

18 Kommunikation - Procedurer Kommunikation Procedurer Følgende procedurer skal udarbejdes og implementeres i samarbejde med de relevante funktioner: 1. Indmelding og registrering 2. Introduktion af et nyt arbejdende medlem i organisationen 3. Nye afdelinger 4. PR information og kommunikationshåndbog 5. Forkortelser 6. Administrative procedurer 7. Korrespondance form og indhold - breve, visitkort, rapporter. 8. Kvartalsrapporten 9. Mødereferater form og indhold 10. Mødevirksomhed 11. Besøgsrapportering form og indhold 12. Kampagner 13. Nyhedsbladet 14. Input i og vedligehold af medlemsdatabasen 15. Kriseberedskab i tilfælde af krav om katastrofehjælp 16. Aktivering af mandskab i tilfælde af krav om katastrofehjælp 17. Krisehjælp 18. Pre-qualification proceduren herunder præsentation 19. Status rapporten 20. Afrapportering + rapportering 21. Rapporters indhold og form 22. Handlingsplan møder og aftaler 23. Rettelsesprocedurer IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 18

19 Kommunikation - Formularer: Formularer: Brevpapir side 1 Side 2 papir Standard mødereferat Informations pamflet - folder -.PDF fil Visitkort Besøgsrapport Indmeldelsesformular IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 19

20 Bilag - Forretningsplanen Bilag Forretningsplanen Følgende bilag er en del af denne forretningsplan; 1. Foreningens vedtægter 2. Sekretariatschefen - stillingsbeskrivelse 3. Handlingsplaner 4. Forkortelser 5. Konceptgrundlag IngeniørHuset Frederiksborggade 8 2 th, 3400 Hillerød Created Revised: Printed Side 20

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Et typisk konferenceforløb...

Et typisk konferenceforløb... 1/2-1 ÅR FØR DER BYDES BYDE PÅ ARRANGEMENT 2-6 ÅR FØR NÅR AALBORG ER VALGT SOM VÆRTSBY 1 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN 1 ÅR FØR KONFERENCEN 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN UGERNE OP TIL KONFERENCEN SELVE KONFERENCEN EFTER

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

JobASE gode hoveder til ASE SMV erne

JobASE gode hoveder til ASE SMV erne JobASE gode hoveder til ASE SMV erne VISION Vi vil skabe en a-kasse, der matcher det moderne Danmarks ønsker og behov MISSION Vi kæmper for, at økonomisk tryghed på arbejdsmarkedet ikke skal være afhængig

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign.,

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

De Gule Spejdere i Danmark Arbejde i organisationen Årshjul

De Gule Spejdere i Danmark Arbejde i organisationen Årshjul De Gule Spejdere i Danmark Arbejde i organisationen Årshjul Turneringer Forretnings-udvalg Ledertræf Korpsstyrelses-møder Korpsråd Måned Forretningsudvalg Arrangementer Januar Februar Marts Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B)

Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og relationer... 2 1 Navn... 2 2 Relationer... 2 Kapitel 2: Vision, mission og værdier... 2 3 Vision... 2 4 Mission og værdier...

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011 Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Formål og metode Formål: At undersøge tilfredsheden med samarbejdet

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer Bilag 3: Forslag til vedtægtsændringer De af bestyrelsen foreslåede ændringer er markeret med gult. Vedtægter pr. 26. april 2004 Forslag til vedtægtsændringer 1. Navn og hjemsted Lean Construction - Danmark

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling)

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) Vedtægter Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) 1 Navn 1.1 Foreningens navn er "ONE København". 1.2. Foreningen har bopæl i Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 ONE

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik pr. 15. december 2009 1 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: BRANCHEN FORBRUGERELEKTRONIK (BFE). Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2. FORENINGENS FORMÅL

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for... 1 International Medical Cooperation Committee Odense... 1 Kapitel 1: Navn og relationer... 2 Kapitel 2: Vision og formål...

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Bestyrelsen er ansvarlig for: den kontinuerlige justering af Diálogos vision og mission kommunikationen mellem projektgrupperne

Læs mere

1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København.

1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. VEDTÆGTER FOR HUSET MARKEDSFØRING 1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. 2.0 FORMÅL OG VIRKSOMHED Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere