Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?"

Transkript

1 Notat Erhvervslivets syn på jobcentre Til: LKR, OSO Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen viser, i hvilket omfang virksomheder gør brug af jobcentrene, og hvordan samarbejdet med dem opleves. Resultaterne gennemgås i det følgende. Kontakten til jobcentre Det er to ud af tre virksomheder, der har haft kontakt til et jobcenter. Det er således relativt udbredt i hvert fald at have haft en eller anden form for kontakt. Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Ja 67 % Nej 33 % Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, april n=418 Blandt de virksomheder, der ikke har haft kontakt til et jobcenter, er det kun 13 %, der overvejer eller mener, at det er sandsynligt, at de på et tidspunkt vil oveveje, at tage kontakt til et jobcenter. En af de væsentligste årsager til, at man fravælger jobcentrene, er i høj en opfattelse af, at ens branche eller forretningsmodel kræver medarbejdere med andre kompetencer, end hvad jobcentrene kan tilbyde. Det gælder formentlig især de mere i de videnstunge erhverv. En anden vigtig årsag er, at mange virksomheder generelt foretrækker at foretage rekrutteringen selv. Endelig har mange virksomheder helt generelt ikke haft et behov for at rekruttere flere. Der er vedlagt en liste som bilag 1 over de åbne svar, virksomheder har angivet som årsager til, at de ikke forventer/overvejer at benytte jobcentre. Omfanget af ansættelser via jobcentre Selvom to ud af tre virksomheder har haft kontakt til jobcentre, er der ikke i alle tilfælde kommet ansættelser ud af det. Hver femte virksomheder, der har haft kontakt, har således ikke ansat via et jobcenter. Langt de fleste, som har haft kontakt, har dog også ansat. De fleste foretager en mindre del af deres ansættelser via jobcentre, jf. nedenstående oversigt. MMM Side 1/14 Dato: 12. april 2013

2 Hvor stor en andel af de ansættelser, I foretager, har I kontakt til et jobcenter omkring (hvad enten stillingen bliver besat via jobcenteret eller igennem andre kanaler)? Alle % % Halvdelen % 2% 3% 4% 5% 6% 1-25 % 58% Ingen 19% Ved ikke 3% Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, april n=280. Virksomheder, der har haft kontakt til et jobcenter Sætter man besvarelserne i forhold til alle virksomheder, og ikke kun dem, der har haft kontakt til et jobcenter, gælder det, at 52 % af alle virksomheder i servicesektoren har foretaget en eller flere ansættelser igennem jobcentre. Store forskelle mellem forskellige jobcentre Ud af de virksomheder, der har haft kontakt til jobcentre, er det 42 %, som har haft kontakt til mere end et. Halvdelen af disse har oplevet væsentlige forskelle mellem jobcentrene fx i forhold til, hvor godt de forstår virksomhedens branche eller hvor servicemindede de er, mens 38 % svarer, at de har fået temmelig ens service. I alt 12 % svarer ved ikke. Oplever I, at der er væsentlig forskel mellem forskellige jobcentre, fx i forhold til, hvor godt de forstår virksomhedens branche, hvor servicemindede de er osv.? 12% 50% Ja, der er væsentlige forskelle Nej, de er temmelig ens 38% Ved ikke Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, april n=117. Virksomheder, der har haft kontakt til mere end et jobcenter Side 2/14

3 Der er delte meninger om, hvordan samarbejdet med jobcentrene fungerer. I alt er det ca. hver fjerde virksomhed, der oplever samarbejdet som bøvlet, og hver femte som ser det som smidigt. 42 % svarer at det hverken opfattes som specielt bøvlet eller specielt smidigt, mens 12 % svarer ved ikke. Det tyder på, at der er væsentlige forskelle mellem jobcentrene, som spørgsmålet ovenfor også illustrerede. Hvordan vil du generelt karakterisere samarbejdet med jobcentrene? 42% 27% 19% 12% Det er smidigt Hverken smidigt eller bøvlet Det er bøvlet Ved ikke Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, april n=280. Virksomheder, der har haft kontakt til et jobcenter Evaluering af samspillet Lidt under hver tredje virksomhed i undersøgelsen har svaret, at jobcentre enten kun i mindre grad eller slet ikke er servicemindede. Næsten seks ud af ti oplever i høj eller nogen grad, at de er servicemindede. I hvilket omfang oplever I, at jobcentrene er servicemindede? I høj grad 13% I nogen grad 45% I mindre grad 21% Slet ikke 9% Ved ikke 11% Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, april n=280. Virksomheder, der har haft kontakt til et jobcenter Side 3/14

4 Selvom der lader til at være et behov for, at mange jobcentre forbedrer sig, er der også en imødekommenhed og parathed til at hjælpe virksomheder mange steder. Spørgsmålet er så, hvor gode jobcentrene er til det. Her kniber det desværre ofte, som de nedenstående spørgsmål illustrerer. Mange jobcentre mangler branchekendskab, lyder vurderingen således i undersøgelsen. Kun 4 % af virksomhederne i evalueringen svarede, at jobcentrene i høj grad havde kendskab til de specifikke forhold i deres branche. 23 % svarede i nogen grad. Hver fjerde oplevede slet ikke at det var tilfældet, mens fire ud af ti kun i mindre grad oplevede at jobcentrene har haft et specifikt branchekendskab. I hvilket omfang oplever I, at jobcentrene har kendskab til de specifikke forhold i din virksomheds branche? I høj grad 4% I nogen grad 23% I mindre grad 41% Slet ikke 24% Ved ikke 9% Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, april n=280. Virksomheder, der har haft kontakt til et jobcenter Det er ligeledes oplevelsen, at jobcentrene ikke kender til de krav, der stilles til ansøgere. Det er vist i figuren nedenfor. Sammenlagt er det 60 % af de virksomheder, der har haft en eller anden form for kontakt til et jobcenter, som kun i mindre grad eller slet ikke har oplevelsen af, at jobcentrene kender til kravene, mens 26 % i nogen eller høj grad oplever det. Side 4/14

5 Oplever I at jobcentrene kender til virksomhedens krav til kompetencer hos ansøgere til vakante stillinger? I høj grad 2% I nogen grad 24% I mindre grad 38% Slet ikke 22% Ved ikke 14% Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, april n=280. Virksomheder, der har haft kontakt til et jobcenter En del jobcentre tager uopfordret kontakt til virksomheder. Mens hver anden virksomhed ikke har oplevet at blive kontaktet uden forudgående aftale er det 48 %, som enten ofte eller af og til er blevet kontaktet. Med andre ord er det en del jobcentre, der forsøger sig med opsøgende arbejde. Oplever I, at jobcentre selv uopfordret tager kontakt til jer? 41% 51% 7% 1% Ja, ofte Ja, af og til Nej Ved ikke Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, april n=418 Afslutningsvist har virksomhederne haft lejlighed til i øvrigt at kommentere på deres samarbejde eller oplevelser med jobcentrene. Svarene er vist i bilag 2. Side 5/14

6 Bilag 1 - Hvorfor benytter I ikke jobcentrene? Benytter eget netværk Benytter os af netværk og annoncering. bruger netværk Bruger vores netværk istedet Da vores job er meget branche orienteret, og der i vores område ikke er ledige inden for faget, bliver vi nødt til at bruge vores netværk samt brance blade. Det er flere år siden, vi sidst ansatte og i det tilfælde benyttede vi vores netværk til at finde den rigtige person. Det er ikke relevant for den type medarbejdere vi skal bruge (akademikere). vi bruger i stedet AAK. Det er meget sjældent vi ansætter folk og som regel er det igennem rekrutteringsfirmaer. Det er nemmer selv at finde en medarbejder! Det er som regel temmelig specialiserede medarbejdere vi kigger efter, så vi tror vi skal søge bredt Det er yderst sjældent vi rekruttere medarbejdere - snarere tværtimod :o( det har ikke været aktuelt det har ikke været nødvendig. Er en meget lille virksomhed der ikke har arbejde til flere personer end den stab vi er og der har ikke været udskiftning for langsomt Fordi vi er et lille firma, og der er nok der henvender sig uopfordret. Fordi vi pt ikke har haft behovet fordi vi skal have chauffører der er kendt med dyr, og det kan ikke læres på kort tid, med kurser mm. grundet at det kræver en vis erfaring og kendskab til, at køre og betjene slamsuger. Har ikke behov Har ikke behov har ikke de nødvendige personer Har ikke haft behovet - vore medarbejdere har været her længe Har ikke haft brug for det Har ikke lige haft dem i tankerne Har ikke noget arbejde Har ikke problemer med at finde nye medarbejdere når det er aktuelt Hvis der bliver brug for en ny medarbejder, vil vi bruge vores netværk og 'jungletrommerne'. I værste fald en relevant A- kasse, den har mere styr, hvad deres medlemmer er. Kontakter man et JC, er det overhovedet ikke sikker, at det kan finde en relevant medarbejder/passende emner i overskuelig tid. Hvis det da i det hele taget kan I de tilfælde vi har sjulle bruge en, har det været nogen der har søgt eller som vi kender i forvejen i vores branche er der altid nogen der kender en der er ledig Ikke aktuelt, da vi aldrig mangler personale ikke brug for at ansætte flere Ikke relevante medarbejder Ikke seriøse. intet behov Side 6/14

7 Intet behov for nye medarbejdere Intet behov! En-mandsvirksomhed. Hvis jeg skulle bruge ansatte ville de blive en 'håndplukket'! Kender ikke mulighederne Vi har ofte brug for specialiserede medarbejdere Konserveringsverden er lille og vi kender de evt. medarbejdere vi evt. ville skulle ansætte Kvaliteten er for dårlig Man vælger i vores virksomhed at bruge rekrutteringsfirma mangler ikke medarbejder Mener ikke det er relevant for vores medarbejdertyper Nemmere at bruge nettet og opfatter jobcentret som meget bureokratisk Nystartet - ikke relevant Plukker fra uopfordrede ansøgninger. Reklamebranchen er så lille, at man altid kender noget, som kender nogen der er ledige. sikkert manglende viden Skal ikke bruge nye medarbejdere mere. Specialopgaver indenfor betjening af landbrug, kræver specielt uddannede folk. Svaret er MÅSKE. Rigtig mange af vores stillinger kræver branchekendskab og erfaring med vores produkttyper og specialer. Såfremt 'generelle kontorstillinger' skulle blive ledige, vil vi overveje at kontakte jobcentre som et supplement til de øvrige rekrutteringstiltag. Tror faktisk aldrig de har formidlet et job til nogen... Tungt - har forsøgt med fleks medarbejder via jobcenter Uinterssant inden for vores område. Vi annoncerer og vælger blandt disse. Mennesker fra jobcentre har ligeret til at søge på jobbene. Lille virksomhed hvor det er vigtigt at alle pladser er besat og oplæring er tidskrævende. Derfor benyttes heller ikke vikarer. Vi ansættter kun personale på anbefalinger i vores branche. Det er flere år siden det har været aktuelt at ansætte til leder stillinger og der har der været benyttet rekrutteringsbureauer. Vi arbejder på et område, som udelukkende har meget specialicerede medarbejdere. Der er ganske få af dem i Danmark. vi benytter os af vort brancenetværk Vi bruger et rekuteringsfirma Vi bruger gerne nogen der kender nogen Vi er et enkeltmandsfirma, dvs. vognmanden har kun én bil som han selv kører, og da han nærmer sig pensionsalderen, vil vi ikke på noget tidspunkt skulle ansætte folk. Vi er et meget lille firma og har sjældent behov. Vi er kun en lille mand/kone virksomhed, der ikke ønsker at være større. Vi forventer, at kvalificerede kommende medarbejdere selv vil være opsøgende i forbindelse med aktuelle jobopslag. Vi har ansøgere eller benytter andre 'udbydere'. Hilsen Karsten Vi har bedst erfaring med selv at annocere efter de medarbejdere vi har brug for. Det bliver ofte kompliceret at bruge jobcentret Vi har benyttet vores netværk samt rekrutteringsbureau Vi har fået anbefalet medarbejdere direkte Vi har ikke haft brug for det. Vi har mange job søgende som kommer her i virksomheden. Side 7/14

8 Vi har nok der ringer uopfordret og ansøger om job. Vi har rigtig mange uopfordrede ansøgninger, så vi har nok at vælge imellem Vi modtager rigtig mange uopfordrede og kvalificerede ansøgninger. Vi oplever ikke, at kvaliteten af ansøgerne er så høj. Dem der er ledige og gerne vil i arbejde, er allerede selv meget aktive på Jobindex og Stepstone og sidder ikke med hænderne i skødet og venter på, at jobcenteret hjælper dem. Vi rekruttere selv eller har gjort det gennem rekrutteringsfirmaer. Vi rekrutterer ikke pt... og hvis vi skulle tror jeg ikke at det er der vi ville søge efter kandidater vi rekrutterer selv Vi tager udelukkende helt nye ingeniører direkte fra universiteterne hvor vi har gode kontakter. Vi vurderer dem ikke som kompetente nok til at finde de IT-specialister, som vi har brug for. Vi benytter rekrutteringsfirmaer. Vi vurderer ikke at jobcentrene kan tilføre værdi til vores rekrutteringsproces/tilføre kvalificerede kandidater. vil have folk der er vant til at møde hver dag Vores rekrutteringsproces er automatiseret, så vi automatisk slår vores job op på forskellige jobportaler, og derigennem finder vi de ansøgere vi skal bruge. At indarbejde et led i vores rekrutteringsproces, hvor vi 'manuelt' skal tage kontakt til jobcentrene bliver ikke prioriteret, da vi får gode nok ansøgere ved at bruge jobportalerne. Side 8/14

9 Bilag 2 - Har du andre kommentarer eller lignende til samarbejdet med jobcentrene? Af og til har man den opfattelse, at det er 'sidste led i kæden' som centrene sender ud i praktik m.h.p. at skabe en eventuel job-forbindelse. Disse 'sidste led-personer' egner sig ikke til at komme ud på arbejdsmarkedet (i hvert fald ikke det private), hvilket jo sikkert hænger sammen med den jobmæssige situation (eller mangel på samme), de er havnet i. Alt for meget bøvl og arbejde med en masse ansøgere som kun søger fordi de er nødt til det for fortsat at kunne få understøttelse. Mange er overhoved ikke interesseret i arbejde. Endvidere meget besværligt at komme ind på Jobnet og efterfølgende bøvl med papirarbejde. Blev meget positivt overrasket ved seneste henvendelse. der blev sendt 2 kandidater, hvor jeg endte med at ansætte begge. Det var rart at der ikke bare blev pumpet ret og kravl ud til os, hvilket er problemet når man søger via nettet (det er vi holdt helt op med). De ansøger de henvender til er ubrugelige. De bør ikke sende folk ud der ikke har ren straffeattest unden at oplyse om det. De har ingen kandidater, vender aldrig tilbage og har generelt ikke givet udtryk for at ville hjælpe eller sætte sig ind i sagerne. De har selv henvendt sig for at fortælle hvad de 'kan' Det ved vi jo godt så de er 2 gange gået ud af butikken med en 'ordre' på 1 stk medarbejder. Og der sker ikke det fjerneste, ikke engang en besked om at de ikke en der er egnet til jobbet De personer der ringer og præsentere sig som kommende fra et Jobcenter, er ofte fra selvstændige virksomheder der samarbejder med jobcentrene og de personer er grænsende til ubehøvlede og meget pressende. Min opfattelse er umiddelbart, at de ovennævnte virksomheder får penge, for hver medarbejder de får ud i løntilskud, hvilket gør at kommunikationen med dem er svær, de vil nemlig ikke forstå et nej og mener selv at de kan det hele på den halve tid. De skal i jobcentrene og eller kommunen forberede de ledige til hvilke krav der stilles i det virkelige arbejdsmarked. For mange i flexjob eller virksomhedspraktik er for fokuseret på alle deres skavanker og faktisk ikke parat til at yde et godt solidt stykke arbejde i det danske arbejdsmarked. De mangler troen og kan måske ikke se nogen mening med at være sendt ud, fordi de i forvejen har haft mange praktiksteder, hvor de oplever at deres tilstedeværelse ikke gør nogen forskel. Dem de tilbyder er slet ikke intereseret i arbejde,det ligger de heller ikke skjul på,dem der bliver sendt ud,og ellers har de ondt i ryggen, og ikke må bære over 5 kg. Så vi gider ikke have dem mere,det er kun til bøvl. M.V.H. ole Der er for meget papirarbejde i forbindelse med det samarbejde vi har med jobcentre. Det er alt for bøvlet!!! Der er ikke noget specielt samarbejde, vi klarer iøvrigt det meste via internet. Der er meget bureaukrati Der er tale om én ansættelse og vedkommende skulle i fleksjob som servicemedarbejder. Jeg kan faktisk ikke huske om det var et jobcenter der stod for kontakten. Hvis ikke har jeg ikke haft kontakt til et jobcenter. Deres cv'er som genereres ud fra deres database er ikke ret kønne, ej heller særlig informative. Kandidaten ville præsentere sig selv bedre ved et pænere CV. Det er besværligt at finde den rigtige person, som kan hjælpe. Stilles videre for mange gange. Der følges for dårligt op på henvendelser. Vi modtager ingen information om evt. nye tiltag - fx akutjob ordningen. Det er for dårligt at når man har haft en praktik så følger man ikke op på hvordan det er gået. Hverken med et skema eller andet Det er i ekstrem grad bøvlet. Selv efter indgåelse af partnetaftale, hvor alle krav og forventninger er nedskrevet, er det bøvlet. Man har indtrykket af, at intern kommunikation på Jobcentret er ikke-eksisterende. INTET motiverer os til et fortsat samarbejde. Det er meget svært at svare denne undersøgelse, idet både service, samarbejde og smidighed er meget forskelligt på de forskellige jobcentre. Tilbagemeldinger landet over går fra fantastisk samarbejde, meget serviceminded og proaktive til næsten umulige, ugidelige, ingen tilgængelige kandidater og timer af ventetid, ingen at træffe. Så meget positivt og meget negativt feedback omkring samarbejdet med landets jobcentre. Det føles sommetider som om at de bare skal have 'afsat' nogle personer Det Jobcenter jeg taler med, svinger kompetance og kvalitet meget. Nogle medarbejder opfører sig som skrankepaver, andre er virkelig service orienteret. Det jeg bruger Jobcenter til, er at få folk i løntilskud det kunne sikkert være godt med lidt mere udadvendt kommunikation, hvor man fortæller lidt om hvad der tilbydes. En dyr foranstaltning der efter vores vurdering er overflødig. en flok papirtigre,uden egentlig arbejdsindsats,ikke målrettet imod at hjælpe virksomheder/arbejdsløse. Side 9/14

10 Eneste erfaring er en person som startede i arbejdsprøvning netop i dag! Fint samarbejde både i forhold til nyansættelseer og til aftaler om praktikpladser af forskellig art. Frustrerende Grundet flere uheldig forsøg, er vi holdt op med at gå den vej når vi søger nye. De er oftes ikke kvalificeret ordentligt uanset om det er til produktion eller administration. Flere ønsker faktisk ikke arbejde eller vil ikke kører så langt ud på landet. Papirarbejdet gør det heller ikke nemmere. Så vi bruger udelykkende rektuteringsbureau idag som kendr os og vores virksomhed godt. har aldrig haft kontakt med et jobcenter Har du andre kommentarer eller lignende til samarbejdet med jobcentrene? Har et fint samarbejde med Tårnby og Kbh Kommune. Jobcentrene gør hvad de kan, men de medarbejdere der bliver sendt eller selv søger (af forskellige årsager) er ikke motiveret eller intereseret i at arbejde, derfor giver det en masse spild af arbejde for alle parter,men har da fået én fastansættelse som vi er glade for og omvendt Har ikke relevante job og ideer til vor virksomhed. Har intet samarbejde. Har kun haft kontakt til jobcenter i forbindelse med en arbejdsskade. Har været glad for Københavns Jobcenter, der er en rigtig god kommunikation, hurtig betjening og beslutningstagerne er samarbejdsvillige Hej jeg vil håbe på de blive til at kende job beskrelse af en virksomhed og finde de rette til, og ikke bruger så meget tid på at arbejdesgaver og ansøøger er trat af det ikke sker noget. Tider de ikke til at få fat de sagesbehandler. Har personlig oplevet at de i jobcenter ikke behjælplig, og havde ikke styr på tingen da jeg ansatte folk fra jobcenter og det føret os til problemmer, og derefter vil jeg ikke har noget med dem og gøre. Håber sker noget snart få jeg vil hjælp dem som ha brug få det. Hilsen Helsingør jobcenter kan intet. De overholder ikke aftaler, er 100 % uforberedte ved besøg, de har endnu ikke været i stand til at finde medarbejdere. De kunne ikke på 4 måneder finde en kontorelev. Vi har igennem hele 2012 manglet to medarbejdere, en sælger og en elev. Sælgeren har vi nu fundet i Sverige, hun cykler fra færgen (10 km) I forbindelse med Flexjob ansættelse havde de ikke afdækket personens sydom korrekt. Vi kom derfor til at betale vores andel af løn indtil at personen selv - ved lidt pres fra Jobcenteret sagde op. I forbindelse med sygemelding og udredning af personale som er på vej over i flexjob mangler man samarbejde mellem alle parter og man spilder meget tid fordi tingene ikke overordnet planlægges. I min verden virker de overflødige! I nogle tilfælde er det min fornemmelse at jobcentrene ikke, eller i ringe grad, har kendskab til jobansøgerne.vi har ofte haft en fornemmelse af at det for dem, handler om at få folk ud af systemet. Vi har brugt rigtig meget tid på nytteløst aktivering, hvor vi føler vi bliver brugt som parkeringplads.vi er jo bare en lille butik, og kan ikke finde arbejde til hvem som helst, der skal være relationer til stede. Ikke umiddelbart. Har et årligt møde, hvor vi bliver opdateret om regler og lign. Men ellers gør vi ikke brug af jobcenteret. Inden jobcenter sender personer afsted på kurser og bruger skatteyderpenge herpå burde de måske spørge virksomheder der har haft 'kursisten' i praktik. Ingen kommentarer ja det har betydet en meget dyr økonomiske omgang at lukke dem ind for et forsøg på samarbejde og hvor man gerne ville hjælpe, samt så jeg en mulighed for at starte en ny afd. op. Men det de lovet viste sig at ikke at være sandt. så det koste en til flere arbejdsøgen jobbet og det jeg have investeret bliv tabt, idet bliv aldrig til noget. Mvh. Charlotte Nielsen Ja efter 2 andsættelser igennem job center har jeg konstateret at de er ubrugelige og jeg andsætter ikke folk der hendvises fra dem Ja ville ønske at de var lige så effektive som bureauerne, jeg venter længe, når jeg ønsker profier til rekrutteringer. Jeg er ok tilfreds med samarbejdet med jobcentret i Køge. Det er dog sjældent vi kan gøre brug af hinanden. I forbindelse med ansættelse af elever forsøger vi at samarbejde. Jeg har drevet virksomhed i 12 år, jeg har ansat 6-7 medarbejder via løntilskud, som så efterfølgende er blevet til ordinære stillinger. På trods heraf er jeg aldrig røget ind i deres 'CRM'. Hvorfor sender de ikke mig og andre arbejdsgivere en månedlig eller kvartalsvis survey for at afdække vores behov for arbejdskraft Jeg har i høj grad haft samarbejde med jobcentre, i forbindelse med arbejdsprøvning og udslusning af mennesker med stress, psykiske eller fysiske mén, da min virksomhed, har mulighed for, at have disse hårdt belastede mennesker, til at komme lidt på højkant igen. Side 10/14

11 Jeg har via min nyuddannde, arbejdssøgende søn haft en lille smule kontakt med vores lokale jobcenter. Deres faglige niveau, erhvervsmæssige indsigt og administrative rutiner har på ingen måde imponeret mig, så det er næppe det første sted, jeg vil tænke på, hvis vi får brug for hjælp i rekrutteringsprocessen. Jeg har været meget heldig at få en meget samarbejdsvilig dame, som hjælper med alt det praktiske i forhold til dokumenter m.m. Hun er også meget proaktiv i vores samarbejde. Jeg henvendte mig til Tårnby kommune/jobcenter for at få en i aktivering og senre 3 måneder med løntilskud. Efter 3 uger måtte jeg ringe og høre om der slet ikke var nogen ledige i området som kunne komme på tale til et job på kontor. Jo så skrev de at der ville komme en ( kontanthjælpsmodtager), hende så jeg aldrig. Efter endnu 2-3 uger uden aktivitet fra jobcentret rykker jeg igen. Denne gang får jeg en fra Rødovre - en rigtig dejlig dame som passede fint ind MEN jobcentret havde opgivet løn som fuldtidsansat og glemt at fortællle at arbejdstiden var 29 timer. Det havde hun ikke råd til. Jeg kender flere virksomheder som har været ude for lignende situationer med de lokale jobcentrer. Jeg har nu selv fundet en til stillingen og vil gå min egen vej næste gang jeg skal bruge en medarbejder. Jeg oplever at Jobcenter prøver - men at de potentielle emner ikke ønsker at blive sat i job!!! ergo kan jobcenter ikke tvinge folk i arbejde... Jeg oplever det meget bøvlet og meget bureaukratisk. Hjemmesider er umådelig dårlige og ikke nemme at finde rundt i. Måtte droppe at lægge akutjob op, da systemet ikke magtede opgaven. Jeg opgav, da det tog ALT for langt tid. Jeg ringede engang til jobcenter for at få en medarbejder De var helt forvirret og troede at det var mig der ønskede et arbejde. Da de fandt ud af at det var omvendt, skulle en anden person henvende sig til mig men det skete ikke. Jeg synes det er problematisk når jobcentret i Esbjerg ikke kender til den nye bekendgørelse omkring jobrotation hvor virksomheder med elever kan få tilknyttet en vikar i hele uddannelsesforløbet dog max 12 måneder med samme vikar. Jeg synes det virker meget tidkrævende at arbejde sammen med jobcentre. Mange blanketter der skal udfyldes Jeg tør ikke slå et job op i jobcentret, da vi ikke har resourcer til at svare se hundredevis af (dårlige) ansøgere. Forstår ikke at åbenlyst ukvalificerede sender ansøgninger fordi - ja fordi de skal. Det er spild af vores tid. Hvis jeg kunne filtrere så jeg kunne vælge mellem kvalificerede ansøgninger. Dvs uddannede salgsassistenter med speciale indenfor min branche. Jeg orker ikke jobcentre fordi jeg bliver mødt med 'det kan enhver da arbejde med'. Jeg bed godt at Salgsassistent ikke nødvendigvis er rocket science, men jeg stiller alligevel store krav til præstation og evner. Jobcenterne bruger ALT for lang tid til de forskellige opgaver. Der er ofte at opgaven/svaret ligger hos en der enten har ferie -er på kursus - sidder i møde m.m. - vi oplever meget 'ventetid'. Jobcenterne er kun hjælpsom med at godkende et jobopslag, så det kan blive set på jobnet. De har ingen interesse i at finde kvalificerede kandidater. Tager man selv kontakt til de CV som er på jobnet hjemmeside, får man næsten aldrig svar. Man bruger utrolig meget tid, først på at lave jobopslag og derefter sorterer i de flere hundrede ansøgninger man modtager af ukvalificeret personer. Jobcenterne burde gøre det nemmere for virksomhederne Jobcentrene er ikke up-to-date i forhold til moderne virksomheder og vores måde at rekruttere på. Der er et stort uforløst potentiale i samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder, efter min mening. Jeg har selv som virksomhedsejer forsøgt et samarbejde, men har opgivet og selv annonceret andetsteds. Jobcentrene vil gerne og mener selv de kan hjælpe os, men det ender som regel altid med, at det viser sig, de ikke er gearede til en god rekrutteringsproces, fordi de ved for lidt om ansøgeren/borgeren eller om jobbet hos os og de traditionelt set ikke tager sig ordentlig tid til den enkelte borger, men trækker nogle mere eller mindre tilfældige navne, kompetencer osv. ud af en database og tror det er tilstrækkeligt. De har generelt ikke speciel god forståelse for, hvad der skal til og hvor lang tid det må tage og det bliver let en noget bureaukratisk proces. jobcentret har hver ENESTE gang smidt papirer og ansøgningsskemaer væk og i flere tilfælde 3-4 gange på den samme person,også selvom de er afleveret personligt og ikke med post. De befinder i deres egen verden på et plan,der er alt for ringe Jobcentret henviser til jobportalen på nettet. Henvendelser fra Jobcentret drejer sig primært om ufaglærte kontanthjælsmodtager, de ønsker placeret. Jobcentret tænker mere på at få bestemte personer i arbejde, end de gør på at tilfredsstille de krav man stiller fra virksomhedens side. kender ikke procedure for at finde ansatte via jobcentre! Meget ringe. Vil aldrig henvende os til dem igen. Nej nej nej nej Side 11/14

12 nej Nej Nej Nej nej Nej. Hvis jobcentrene i høj grad samarbejder med rekrutteringsbureauerne vil det være en fordel. - jeg skal lige tilføje, at jeg ikke ved om det er tilfældet i dag. Når jobcenteret henvender sig til os, er det uden problemer. Men jeg har forsøgt at finde en medarbejder via jobcenteret, det opgav jeg, det var alt for kompliceret. OK Oplever en blanding. Nogle er gode og smidige fx ifm praktik og løntilskudsaftaler (fx Hvidovre), men andre er tunge og ikke erhvervsrettet (fx Ringsted). Nogle har også lukket visse dage. Problematisk at borgere behandles forskelligt afh. af hvilken kommune de bor i. Personer anvist fra jobcenter er dårlige. Mangler motivation, er ofte syge, har dårligt samarbejds indstilling og er de dårligste af dem som jeg tidligere har ansat. Har droppet jobcenterne da personerne er af 'dårlig kvalitet'. Man må nok akseptere at restgruppen af ufaglærte og unge har svært ved at finde -og holde på- et job som de egentligt gerne vil kunne udføre. Har iøvrigt brug for at ansætte en medarbejder i 2 måneder, men det er ikke muligt via jobcenter, hvorfor jobbet går til en polak som ikke kræver at få fast arbejde. Rigtig mange kommuner i provinsen har ikke særlig godt styr på reglerne for job med løntilskud og virksomhedspraktik. Reglerne fortolkes nærmest forskelligt fra kommune til kommune, og oplever ofte at jeg har merer styr på reglerne end de har i jobcentrene Sidst vi havde behov (ca. 1,5 år siden) for en ufaglært medarbejder, der skulle indgå i vores produktion, tog vi kontakt til Tårnby Kommunes jobcenter for at høre om de havde kendskab til en egnet medarbejder. De vendte aldrig tilbage :( Sidste gang vi brugte jobcenter var i 2008 Slet ikke relevant ifht. de kandidater vi søger. Spild af tid og penge i jobcentrene. Ved fremsendelse af specifikke krav til en ansøges kompetancer, vælger jobcentret aligevel at fremsende CV på ansøgere som langt fra er kvalificeret. Det er uprofesionelt og gør at man vælge andre kanaler til af finde kvalificeret hjælp. Jobcentret er meget tjenst vilige, men sætter sig ikke ind i virksomhedes behov. Vi benytter Jobnet til jobopslag, men bliver aldrig kontaktet med henblik på hjælp til rekrutteringen. Vi benytter bl.a. tidsbegrænset ansatte i årets sidste 2 kvartaler 4-6 mand. Dog byder Jobcentret aldrig ind med noget skønt de godkender jobannoncerne. Vi bruger mest såkaldt 'anden aktør' som jo har forløb med de jobsøgende af længere kontinuerlige varighed og dermed er bedre til at skabe kontakt. Vi bruger primært en privat jobformidlingsvirksomhed, der arbejder for jobcenteret, altså 'anden aktør'. De har indgående kendskab til vores behov og kan ud af deres klienter håndplukke de rigtige medarbejdere. Vi brugte jobcenteret for ca 10 år siden, men syntes det var besværgeligt at kigge i deres jobdatabase. vi er et gammelt firma og pga. mesters alder har vi skåret meget ned. det er således længe siden, vi har haft kontakt til jobcentre. Sidst i 2011, hvor vi ansatte en flex-jobber. Vi har bedre erfaringer med selv at finde egnede kandidater, det sker gennem annonce i lokale aviser. Vi har brugt jobcenter Furesø én gang for at søge en produktionsmedarbejder. Der var ingen reaktion og ingen ansøgere overhovedet. Efter annoncering for at få jobbet besat fik vi 50 ansøgninger. Vi udvider igen, men har ikke tænkt os at bruge jobcenteret. Vi har et fint samarbejde med jobcentrene, men med de nedskæringer vi har måttet foretage under krisen, er det svært at finde ressourcer til at hjælpe, da det kræver ekstra af de øvrige medarbejdere i virksomheden, fordi der oftest skal vises særlige hensyn. Vi har for ny haft besøg af en konsulent fra et jobcenter, som faktiske meget fint redegjorde for de forskellige muligheder, arbejdsgivere har i forhold til de ledige i jobcentrene.så det var et meget udbytterigt møde - i særdeleshed i forhold til vores medlemsvirksomheder. Vi har for nylig ansat en bogholder efter kontakt til jobcenteret, De fremsendte nogle emner, som vi selv kontaktede og det endte med, at vi ansatte et af emnerne. Der er dog ingen opfølgning eller andet, der sikrer tilbagemelding fra os vedr. emnernes response overfør os og vores jobtilbud. Side 12/14

13 Vi har for nylig haft en frustrerende oplevelse, hvor vi forhørte om en marketingkoordinator stilling, eventuelt med løntilskud. De lovede CV er kom først frem efter flere rykkere og adskillige misforståelser. Flere CV er blev til en person, som i øvrigt lige havde sagt ja, til et andet job. Det brugte vi 2-3 uger på. Vi bruger næsten aldrig jobcentrene, og denne episode betyder, at vi er blevet bekræftet i, at det er ineffektivt, og ikke fører til noget. Vi har fået kontakt med to ansøgere, som ikke var egnede. Vi har haft flere aftaler med dem, hvor de skulle have været hos til møde for at fortælle om mulighederne. De møder ikke op, de er ubehøvlet, og gider ikke bruge tid på at sætte sig ind i virksomhedens behov. vi har haft forbindelse med jobcentret iforbindelse med praktik af personer i 4ugers til 3 mdr. Her har det stort set kun været den den person der har været i praktik der har haft forbindelsen. Vi har haft kontakt til et jobcenter én gang i forbindelse med en ansættelse af en tekniker med tilskud. Ansøgeren søgte selv, men da der var mulighed for ansættelse med jobtilskud, skulle det gå igennem jobcentret. Vi har ikke haft brug for det Vi har kontaktet kommunen i forbindelse med et flexjob. Vi har kun haft kontakt med jobcentrene når de uopfordret ringer - altid meget flinke men desværre matcher forventningerne til hvad boghandelarbejde går ud ikke altid med virkeligheden. Et andet problem er at vi ikke mangler arbejdskraft - vores 2 ansatte har været ansat i 10 år. Vi oplever det som et papirvælde - både overfor arbejdsgivere som jobsøgende. Der er så mange ansatte - der laver så meget unyttigt arbejde som fører ingen steder hen. Spild af tid og penge og menneskelige resurcer. Vi oplever, hos de jobcentre vi har haft med at gøre, at der ikke findes kvalificeret arbejdskraft i systemet, men har også været ude for, at de er der alligevel, idet de kvalificeret arbejdssøgende sender uopfordret ansøgninger kort til efter. Det er vores oplevelse, at jobcentrene ikke er interesseret i at få folk i arbejde, men snare at få de arbejdsløse sendt på ligegyldige kurser. Vi prøvede for ca 2-3 år siden at bruge jobcentrene når vi skulle skaffe nye supportere til vores specialsystemer til læger og hospitaler. Normalt tager vi en lægesekratær eller lign, men vi ville prøve at tage nogle ledige i stedet for at 'stjæle' dem fra vores kunder. Vores tilgang var, at der er en stor oplæring i de termer som bliver brugt i sundhedssektoren. denne oplæring tager ca. 6 måneder og denne oplæring ville vi gerne have tilskud til. Vi ville i princippet gerne ansætte personen med det samme, for at tilkendegive, at den ledige forsætter efter oplæringen, men det passede ikke ind i jobcenterets 'kassesystem' fordi et tilskud skulle være en praktikperiode og ikke til varige jobs. Jeg havde kontakt med et privat jobcenter som stod for de arbejdsløse akademikere og da jeg fremlagde sagen, var de vakse. De delte sagen i 2 perioder og stod for alt papirarbejdet til de rigtige tider og var kun glade for at få en nyudannet akademiker i arbejde. Hun er her iøvrigt stadig og er dygtig. Kommunale jobcentre er til for at pusse om de arbejdsløse og ikke til at få folk i arbejde. Vi søgte en kontormedarbejder og ansatte en, der selv henvendte sig Viblev kontaktet af en Jobkonsulent ved Aarhus Kommune, hun fortalte lidt om, hvad de arbejder med nu, og hvad vi kan få fordele af og arbejde sammen med dem om. Efterfølgende sendte hun CV er på nogle kandidater til primært HSK og opvask. I og for sig både proaktivt og serviceminded. Det var med fokus på personer, der er på vej fra dagpenge til bistand. Da Vi har talt om, at det virker som et skørt og mærkeligt system, at de arbejder som vilde få at få nogle ud i slutningen af deres lediggang, lige før de skal slippe dem til bistandssystemet, hvorfor ikke tidligere, så de kan spare pengene på dagpenge? konsulenten beskrev også problematikken med vores voksenlærling sidste år, således at det ofte for os på den anden side af bordet kan være svært at gennemskue systemerne, da det er alt efter hvilken fokus de arbejder ud fra, sidste år var det voksenlærlinge, i år er det akutpakker, så til Carsten Koch ønsker vi dels et mere smidigt system, dels et mere gennemskueligt et. Tak Vores erfaring er at den eneste rigtige måde at få nogen i arbejde via jobcentrene på er at jobcentret bliver opsøgende. Kan ikke forstå at det ikke er muligt at man har een til to medarbejdere der er på landevejen hele tiden og besøger virksomhederne. Både for at se hvad virksomhederne har brug for, men også for at komme til at kende de personer i virksomheden som står for rekruttering af nye medarbejdere, samt sætte virksomhederne ind i hvilke muligheder der er for diverse støtteordninger i en indkørings fase af en ny medarbejder. Vores samarbedje med jobcentre går primært på virksomhedspraktikker. Spændende samarbejde, men de er ind imellem meget hurtige og har ikke fokus på den enkelte praktikant. Side 13/14

14 Fakta om undersøgelsen Medlemsundersøgelsen er gennemført i april 2013 ved, at et tilfældigt udvalgt udsnit af Dansk Erhvervs medlemmer fik tilsendt et internet-baseret spørgeskema. I alt har 418 besvaret det, svarende til 14 % af dem, der fik det tilsendt, hvilket ikke er unormalt for den slags undersøgelser. Side 14/14

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer:

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 37 Offentligt Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Større brugervenlighed på hjemmesiden. Det er vanvid - det virker altså

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023),

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Efterår 2013 Bilagsmappe Projektnavn: Jobcenter København Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Mette Nielsen (47986) og Heidi á Lakjuni (47973) Vejleder: Christian la Coir

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Borgernes og sagsbehandlerens udsagn om sagsbehandlingen fra godkendt kondenseret interview til tekst i rapport med udfyldt tekst trin 1-4

Borgernes og sagsbehandlerens udsagn om sagsbehandlingen fra godkendt kondenseret interview til tekst i rapport med udfyldt tekst trin 1-4 Side 1 af 38 Borgernes og sagsbehandlerens udsagn om sagsbehandlingen fra godkendt kondenseret interview til tekst i rapport med udfyldt tekst trin 1-4 Hvad skal analyseres? Trin 1 Alle godkendte interview

Læs mere

Samarbejde i krydsfeltet. damtoft consult. Delrapport om KFUM s Sociale Arbejde i Danmarks Projekt Direkte i Arbejde. 2005-2006 Projektet efter tre år

Samarbejde i krydsfeltet. damtoft consult. Delrapport om KFUM s Sociale Arbejde i Danmarks Projekt Direkte i Arbejde. 2005-2006 Projektet efter tre år Delrapport om KFUM s Sociale Arbejde i Danmarks Projekt Direkte i Arbejde 2005-2006 Projektet efter tre år damtoft consult Januar 2007 k Samarbejde i krydsfeltet damtoft consult BILAG Forord I KFUM s Sociale

Læs mere

Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige. Regeljungle. Manglende fleksibilitet. Økonomisk afrapportering

Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige. Regeljungle. Manglende fleksibilitet. Økonomisk afrapportering Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige Regeljungle Manglende fleksibilitet Økonomisk afrapportering Medarbejder administration Ukendte servicetilbud Indhold 1 5 7 7 8 8 9 9

Læs mere

Virker akutpakkerne?

Virker akutpakkerne? Virker akutpakkerne? De lediges vurderinger af den ekstraordinære indsats til personer med risiko for at miste dagpengeretten Maj 2013 Undersøgelse lavet af Akademikerne i samarbejde med de akademiske

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Sønderborg 2006 Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtagere, der er

Læs mere

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Ni historier om at finde sit eget fleksjob

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Ni historier om at finde sit eget fleksjob Ni historier om at finde sit eget fleksjob Ni historier om at finde sit eget fleksjob Jan opsøgte lokale arbejdspladser og fik fleksjob via en bekendt.... side 4 Jeg har et fleksjob som pedelmedhjælper

Læs mere

Hjemmeside for "Jobsøgning og ledighed"

Hjemmeside for Jobsøgning og ledighed Hjemmeside for "Jobsøgning og ledighed" Borgerpanelundersøgelse for Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen November 2013 Baggrundsoplysninger Dataindsamlingsmetode: Elektronisk borgerpanel Antal

Læs mere

Bilag nr.1. Den 18. februar 2013. Kære jobkonsulent og arbejdsledig

Bilag nr.1. Den 18. februar 2013. Kære jobkonsulent og arbejdsledig Bilag nr.1 Den 18. februar 2013 Kære jobkonsulent og arbejdsledig Vi er en gruppe studerende på Masteruddannelsen i Professionel Kommunikation på RUC, som er i gang med at skrive vores masteropgave. Vores

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Læreruddannelsen i Jelling

Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Læreruddannelsen i Jelling Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Undervisningsmiljøundersøgelse 2010... 3... 3 Baggrundsdata... 3 Angående studium... 4 Samlet vurdering af studiet... 4 Overvejelser om at opgive studiet... 10 Det psykiske

Læs mere

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob 1 / skridt Hvordan kan du forberede dig til at kontakte virksomheder?.... side 4 Få inspiration til: / at afklare dine kompetencer

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 Appendiks Indholdsfortegnelse 1. SPØRGERAMMER... 3 1.1 SPØRGERAMME FOR VIRKSOMHEDER, DER HAR SAGT NEJ TAK TIL MØDE... 4 1.2

Læs mere

Jobsøgning gjort let. - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi. af Michael Heckenthaler

Jobsøgning gjort let. - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi. af Michael Heckenthaler Jobsøgning gjort let - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi af Michael Heckenthaler Indholdsfortegnelse Jobsøgning gjort let 1 Indledning 3 Hvad vil du 4 Stillingsopslaget 5 Ring til virksomheden

Læs mere

Anke af DANAs afgørelse

Anke af DANAs afgørelse Klager: Peter 6330 Padborg E mail: Mobil: Anke af DANAs afgørelse Jeg anker hermed DANAs afgørelse og afslag på min ret til dagpenge. Endeligt afslag og DANAs fastholdelse af deres vurdering er modtaget

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder

Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder Integrations- og beskæftigelsesprojekt. LO Storkøbenhavn og Jobcenter København 2007 2008 Evalueringsrapport Indhold Indledning...3 Vi gir

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen CASA Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere