Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?"

Transkript

1 Notat Erhvervslivets syn på jobcentre Til: LKR, OSO Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen viser, i hvilket omfang virksomheder gør brug af jobcentrene, og hvordan samarbejdet med dem opleves. Resultaterne gennemgås i det følgende. Kontakten til jobcentre Det er to ud af tre virksomheder, der har haft kontakt til et jobcenter. Det er således relativt udbredt i hvert fald at have haft en eller anden form for kontakt. Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Ja 67 % Nej 33 % Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, april n=418 Blandt de virksomheder, der ikke har haft kontakt til et jobcenter, er det kun 13 %, der overvejer eller mener, at det er sandsynligt, at de på et tidspunkt vil oveveje, at tage kontakt til et jobcenter. En af de væsentligste årsager til, at man fravælger jobcentrene, er i høj en opfattelse af, at ens branche eller forretningsmodel kræver medarbejdere med andre kompetencer, end hvad jobcentrene kan tilbyde. Det gælder formentlig især de mere i de videnstunge erhverv. En anden vigtig årsag er, at mange virksomheder generelt foretrækker at foretage rekrutteringen selv. Endelig har mange virksomheder helt generelt ikke haft et behov for at rekruttere flere. Der er vedlagt en liste som bilag 1 over de åbne svar, virksomheder har angivet som årsager til, at de ikke forventer/overvejer at benytte jobcentre. Omfanget af ansættelser via jobcentre Selvom to ud af tre virksomheder har haft kontakt til jobcentre, er der ikke i alle tilfælde kommet ansættelser ud af det. Hver femte virksomheder, der har haft kontakt, har således ikke ansat via et jobcenter. Langt de fleste, som har haft kontakt, har dog også ansat. De fleste foretager en mindre del af deres ansættelser via jobcentre, jf. nedenstående oversigt. MMM Side 1/14 Dato: 12. april 2013

2 Hvor stor en andel af de ansættelser, I foretager, har I kontakt til et jobcenter omkring (hvad enten stillingen bliver besat via jobcenteret eller igennem andre kanaler)? Alle % % Halvdelen % 2% 3% 4% 5% 6% 1-25 % 58% Ingen 19% Ved ikke 3% Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, april n=280. Virksomheder, der har haft kontakt til et jobcenter Sætter man besvarelserne i forhold til alle virksomheder, og ikke kun dem, der har haft kontakt til et jobcenter, gælder det, at 52 % af alle virksomheder i servicesektoren har foretaget en eller flere ansættelser igennem jobcentre. Store forskelle mellem forskellige jobcentre Ud af de virksomheder, der har haft kontakt til jobcentre, er det 42 %, som har haft kontakt til mere end et. Halvdelen af disse har oplevet væsentlige forskelle mellem jobcentrene fx i forhold til, hvor godt de forstår virksomhedens branche eller hvor servicemindede de er, mens 38 % svarer, at de har fået temmelig ens service. I alt 12 % svarer ved ikke. Oplever I, at der er væsentlig forskel mellem forskellige jobcentre, fx i forhold til, hvor godt de forstår virksomhedens branche, hvor servicemindede de er osv.? 12% 50% Ja, der er væsentlige forskelle Nej, de er temmelig ens 38% Ved ikke Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, april n=117. Virksomheder, der har haft kontakt til mere end et jobcenter Side 2/14

3 Der er delte meninger om, hvordan samarbejdet med jobcentrene fungerer. I alt er det ca. hver fjerde virksomhed, der oplever samarbejdet som bøvlet, og hver femte som ser det som smidigt. 42 % svarer at det hverken opfattes som specielt bøvlet eller specielt smidigt, mens 12 % svarer ved ikke. Det tyder på, at der er væsentlige forskelle mellem jobcentrene, som spørgsmålet ovenfor også illustrerede. Hvordan vil du generelt karakterisere samarbejdet med jobcentrene? 42% 27% 19% 12% Det er smidigt Hverken smidigt eller bøvlet Det er bøvlet Ved ikke Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, april n=280. Virksomheder, der har haft kontakt til et jobcenter Evaluering af samspillet Lidt under hver tredje virksomhed i undersøgelsen har svaret, at jobcentre enten kun i mindre grad eller slet ikke er servicemindede. Næsten seks ud af ti oplever i høj eller nogen grad, at de er servicemindede. I hvilket omfang oplever I, at jobcentrene er servicemindede? I høj grad 13% I nogen grad 45% I mindre grad 21% Slet ikke 9% Ved ikke 11% Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, april n=280. Virksomheder, der har haft kontakt til et jobcenter Side 3/14

4 Selvom der lader til at være et behov for, at mange jobcentre forbedrer sig, er der også en imødekommenhed og parathed til at hjælpe virksomheder mange steder. Spørgsmålet er så, hvor gode jobcentrene er til det. Her kniber det desværre ofte, som de nedenstående spørgsmål illustrerer. Mange jobcentre mangler branchekendskab, lyder vurderingen således i undersøgelsen. Kun 4 % af virksomhederne i evalueringen svarede, at jobcentrene i høj grad havde kendskab til de specifikke forhold i deres branche. 23 % svarede i nogen grad. Hver fjerde oplevede slet ikke at det var tilfældet, mens fire ud af ti kun i mindre grad oplevede at jobcentrene har haft et specifikt branchekendskab. I hvilket omfang oplever I, at jobcentrene har kendskab til de specifikke forhold i din virksomheds branche? I høj grad 4% I nogen grad 23% I mindre grad 41% Slet ikke 24% Ved ikke 9% Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, april n=280. Virksomheder, der har haft kontakt til et jobcenter Det er ligeledes oplevelsen, at jobcentrene ikke kender til de krav, der stilles til ansøgere. Det er vist i figuren nedenfor. Sammenlagt er det 60 % af de virksomheder, der har haft en eller anden form for kontakt til et jobcenter, som kun i mindre grad eller slet ikke har oplevelsen af, at jobcentrene kender til kravene, mens 26 % i nogen eller høj grad oplever det. Side 4/14

5 Oplever I at jobcentrene kender til virksomhedens krav til kompetencer hos ansøgere til vakante stillinger? I høj grad 2% I nogen grad 24% I mindre grad 38% Slet ikke 22% Ved ikke 14% Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, april n=280. Virksomheder, der har haft kontakt til et jobcenter En del jobcentre tager uopfordret kontakt til virksomheder. Mens hver anden virksomhed ikke har oplevet at blive kontaktet uden forudgående aftale er det 48 %, som enten ofte eller af og til er blevet kontaktet. Med andre ord er det en del jobcentre, der forsøger sig med opsøgende arbejde. Oplever I, at jobcentre selv uopfordret tager kontakt til jer? 41% 51% 7% 1% Ja, ofte Ja, af og til Nej Ved ikke Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, april n=418 Afslutningsvist har virksomhederne haft lejlighed til i øvrigt at kommentere på deres samarbejde eller oplevelser med jobcentrene. Svarene er vist i bilag 2. Side 5/14

6 Bilag 1 - Hvorfor benytter I ikke jobcentrene? Benytter eget netværk Benytter os af netværk og annoncering. bruger netværk Bruger vores netværk istedet Da vores job er meget branche orienteret, og der i vores område ikke er ledige inden for faget, bliver vi nødt til at bruge vores netværk samt brance blade. Det er flere år siden, vi sidst ansatte og i det tilfælde benyttede vi vores netværk til at finde den rigtige person. Det er ikke relevant for den type medarbejdere vi skal bruge (akademikere). vi bruger i stedet AAK. Det er meget sjældent vi ansætter folk og som regel er det igennem rekrutteringsfirmaer. Det er nemmer selv at finde en medarbejder! Det er som regel temmelig specialiserede medarbejdere vi kigger efter, så vi tror vi skal søge bredt Det er yderst sjældent vi rekruttere medarbejdere - snarere tværtimod :o( det har ikke været aktuelt det har ikke været nødvendig. Er en meget lille virksomhed der ikke har arbejde til flere personer end den stab vi er og der har ikke været udskiftning for langsomt Fordi vi er et lille firma, og der er nok der henvender sig uopfordret. Fordi vi pt ikke har haft behovet fordi vi skal have chauffører der er kendt med dyr, og det kan ikke læres på kort tid, med kurser mm. grundet at det kræver en vis erfaring og kendskab til, at køre og betjene slamsuger. Har ikke behov Har ikke behov har ikke de nødvendige personer Har ikke haft behovet - vore medarbejdere har været her længe Har ikke haft brug for det Har ikke lige haft dem i tankerne Har ikke noget arbejde Har ikke problemer med at finde nye medarbejdere når det er aktuelt Hvis der bliver brug for en ny medarbejder, vil vi bruge vores netværk og 'jungletrommerne'. I værste fald en relevant A- kasse, den har mere styr, hvad deres medlemmer er. Kontakter man et JC, er det overhovedet ikke sikker, at det kan finde en relevant medarbejder/passende emner i overskuelig tid. Hvis det da i det hele taget kan I de tilfælde vi har sjulle bruge en, har det været nogen der har søgt eller som vi kender i forvejen i vores branche er der altid nogen der kender en der er ledig Ikke aktuelt, da vi aldrig mangler personale ikke brug for at ansætte flere Ikke relevante medarbejder Ikke seriøse. intet behov Side 6/14

7 Intet behov for nye medarbejdere Intet behov! En-mandsvirksomhed. Hvis jeg skulle bruge ansatte ville de blive en 'håndplukket'! Kender ikke mulighederne Vi har ofte brug for specialiserede medarbejdere Konserveringsverden er lille og vi kender de evt. medarbejdere vi evt. ville skulle ansætte Kvaliteten er for dårlig Man vælger i vores virksomhed at bruge rekrutteringsfirma mangler ikke medarbejder Mener ikke det er relevant for vores medarbejdertyper Nemmere at bruge nettet og opfatter jobcentret som meget bureokratisk Nystartet - ikke relevant Plukker fra uopfordrede ansøgninger. Reklamebranchen er så lille, at man altid kender noget, som kender nogen der er ledige. sikkert manglende viden Skal ikke bruge nye medarbejdere mere. Specialopgaver indenfor betjening af landbrug, kræver specielt uddannede folk. Svaret er MÅSKE. Rigtig mange af vores stillinger kræver branchekendskab og erfaring med vores produkttyper og specialer. Såfremt 'generelle kontorstillinger' skulle blive ledige, vil vi overveje at kontakte jobcentre som et supplement til de øvrige rekrutteringstiltag. Tror faktisk aldrig de har formidlet et job til nogen... Tungt - har forsøgt med fleks medarbejder via jobcenter Uinterssant inden for vores område. Vi annoncerer og vælger blandt disse. Mennesker fra jobcentre har ligeret til at søge på jobbene. Lille virksomhed hvor det er vigtigt at alle pladser er besat og oplæring er tidskrævende. Derfor benyttes heller ikke vikarer. Vi ansættter kun personale på anbefalinger i vores branche. Det er flere år siden det har været aktuelt at ansætte til leder stillinger og der har der været benyttet rekrutteringsbureauer. Vi arbejder på et område, som udelukkende har meget specialicerede medarbejdere. Der er ganske få af dem i Danmark. vi benytter os af vort brancenetværk Vi bruger et rekuteringsfirma Vi bruger gerne nogen der kender nogen Vi er et enkeltmandsfirma, dvs. vognmanden har kun én bil som han selv kører, og da han nærmer sig pensionsalderen, vil vi ikke på noget tidspunkt skulle ansætte folk. Vi er et meget lille firma og har sjældent behov. Vi er kun en lille mand/kone virksomhed, der ikke ønsker at være større. Vi forventer, at kvalificerede kommende medarbejdere selv vil være opsøgende i forbindelse med aktuelle jobopslag. Vi har ansøgere eller benytter andre 'udbydere'. Hilsen Karsten Vi har bedst erfaring med selv at annocere efter de medarbejdere vi har brug for. Det bliver ofte kompliceret at bruge jobcentret Vi har benyttet vores netværk samt rekrutteringsbureau Vi har fået anbefalet medarbejdere direkte Vi har ikke haft brug for det. Vi har mange job søgende som kommer her i virksomheden. Side 7/14

8 Vi har nok der ringer uopfordret og ansøger om job. Vi har rigtig mange uopfordrede ansøgninger, så vi har nok at vælge imellem Vi modtager rigtig mange uopfordrede og kvalificerede ansøgninger. Vi oplever ikke, at kvaliteten af ansøgerne er så høj. Dem der er ledige og gerne vil i arbejde, er allerede selv meget aktive på Jobindex og Stepstone og sidder ikke med hænderne i skødet og venter på, at jobcenteret hjælper dem. Vi rekruttere selv eller har gjort det gennem rekrutteringsfirmaer. Vi rekrutterer ikke pt... og hvis vi skulle tror jeg ikke at det er der vi ville søge efter kandidater vi rekrutterer selv Vi tager udelukkende helt nye ingeniører direkte fra universiteterne hvor vi har gode kontakter. Vi vurderer dem ikke som kompetente nok til at finde de IT-specialister, som vi har brug for. Vi benytter rekrutteringsfirmaer. Vi vurderer ikke at jobcentrene kan tilføre værdi til vores rekrutteringsproces/tilføre kvalificerede kandidater. vil have folk der er vant til at møde hver dag Vores rekrutteringsproces er automatiseret, så vi automatisk slår vores job op på forskellige jobportaler, og derigennem finder vi de ansøgere vi skal bruge. At indarbejde et led i vores rekrutteringsproces, hvor vi 'manuelt' skal tage kontakt til jobcentrene bliver ikke prioriteret, da vi får gode nok ansøgere ved at bruge jobportalerne. Side 8/14

9 Bilag 2 - Har du andre kommentarer eller lignende til samarbejdet med jobcentrene? Af og til har man den opfattelse, at det er 'sidste led i kæden' som centrene sender ud i praktik m.h.p. at skabe en eventuel job-forbindelse. Disse 'sidste led-personer' egner sig ikke til at komme ud på arbejdsmarkedet (i hvert fald ikke det private), hvilket jo sikkert hænger sammen med den jobmæssige situation (eller mangel på samme), de er havnet i. Alt for meget bøvl og arbejde med en masse ansøgere som kun søger fordi de er nødt til det for fortsat at kunne få understøttelse. Mange er overhoved ikke interesseret i arbejde. Endvidere meget besværligt at komme ind på Jobnet og efterfølgende bøvl med papirarbejde. Blev meget positivt overrasket ved seneste henvendelse. der blev sendt 2 kandidater, hvor jeg endte med at ansætte begge. Det var rart at der ikke bare blev pumpet ret og kravl ud til os, hvilket er problemet når man søger via nettet (det er vi holdt helt op med). De ansøger de henvender til er ubrugelige. De bør ikke sende folk ud der ikke har ren straffeattest unden at oplyse om det. De har ingen kandidater, vender aldrig tilbage og har generelt ikke givet udtryk for at ville hjælpe eller sætte sig ind i sagerne. De har selv henvendt sig for at fortælle hvad de 'kan' Det ved vi jo godt så de er 2 gange gået ud af butikken med en 'ordre' på 1 stk medarbejder. Og der sker ikke det fjerneste, ikke engang en besked om at de ikke en der er egnet til jobbet De personer der ringer og præsentere sig som kommende fra et Jobcenter, er ofte fra selvstændige virksomheder der samarbejder med jobcentrene og de personer er grænsende til ubehøvlede og meget pressende. Min opfattelse er umiddelbart, at de ovennævnte virksomheder får penge, for hver medarbejder de får ud i løntilskud, hvilket gør at kommunikationen med dem er svær, de vil nemlig ikke forstå et nej og mener selv at de kan det hele på den halve tid. De skal i jobcentrene og eller kommunen forberede de ledige til hvilke krav der stilles i det virkelige arbejdsmarked. For mange i flexjob eller virksomhedspraktik er for fokuseret på alle deres skavanker og faktisk ikke parat til at yde et godt solidt stykke arbejde i det danske arbejdsmarked. De mangler troen og kan måske ikke se nogen mening med at være sendt ud, fordi de i forvejen har haft mange praktiksteder, hvor de oplever at deres tilstedeværelse ikke gør nogen forskel. Dem de tilbyder er slet ikke intereseret i arbejde,det ligger de heller ikke skjul på,dem der bliver sendt ud,og ellers har de ondt i ryggen, og ikke må bære over 5 kg. Så vi gider ikke have dem mere,det er kun til bøvl. M.V.H. ole Der er for meget papirarbejde i forbindelse med det samarbejde vi har med jobcentre. Det er alt for bøvlet!!! Der er ikke noget specielt samarbejde, vi klarer iøvrigt det meste via internet. Der er meget bureaukrati Der er tale om én ansættelse og vedkommende skulle i fleksjob som servicemedarbejder. Jeg kan faktisk ikke huske om det var et jobcenter der stod for kontakten. Hvis ikke har jeg ikke haft kontakt til et jobcenter. Deres cv'er som genereres ud fra deres database er ikke ret kønne, ej heller særlig informative. Kandidaten ville præsentere sig selv bedre ved et pænere CV. Det er besværligt at finde den rigtige person, som kan hjælpe. Stilles videre for mange gange. Der følges for dårligt op på henvendelser. Vi modtager ingen information om evt. nye tiltag - fx akutjob ordningen. Det er for dårligt at når man har haft en praktik så følger man ikke op på hvordan det er gået. Hverken med et skema eller andet Det er i ekstrem grad bøvlet. Selv efter indgåelse af partnetaftale, hvor alle krav og forventninger er nedskrevet, er det bøvlet. Man har indtrykket af, at intern kommunikation på Jobcentret er ikke-eksisterende. INTET motiverer os til et fortsat samarbejde. Det er meget svært at svare denne undersøgelse, idet både service, samarbejde og smidighed er meget forskelligt på de forskellige jobcentre. Tilbagemeldinger landet over går fra fantastisk samarbejde, meget serviceminded og proaktive til næsten umulige, ugidelige, ingen tilgængelige kandidater og timer af ventetid, ingen at træffe. Så meget positivt og meget negativt feedback omkring samarbejdet med landets jobcentre. Det føles sommetider som om at de bare skal have 'afsat' nogle personer Det Jobcenter jeg taler med, svinger kompetance og kvalitet meget. Nogle medarbejder opfører sig som skrankepaver, andre er virkelig service orienteret. Det jeg bruger Jobcenter til, er at få folk i løntilskud det kunne sikkert være godt med lidt mere udadvendt kommunikation, hvor man fortæller lidt om hvad der tilbydes. En dyr foranstaltning der efter vores vurdering er overflødig. en flok papirtigre,uden egentlig arbejdsindsats,ikke målrettet imod at hjælpe virksomheder/arbejdsløse. Side 9/14

10 Eneste erfaring er en person som startede i arbejdsprøvning netop i dag! Fint samarbejde både i forhold til nyansættelseer og til aftaler om praktikpladser af forskellig art. Frustrerende Grundet flere uheldig forsøg, er vi holdt op med at gå den vej når vi søger nye. De er oftes ikke kvalificeret ordentligt uanset om det er til produktion eller administration. Flere ønsker faktisk ikke arbejde eller vil ikke kører så langt ud på landet. Papirarbejdet gør det heller ikke nemmere. Så vi bruger udelykkende rektuteringsbureau idag som kendr os og vores virksomhed godt. har aldrig haft kontakt med et jobcenter Har du andre kommentarer eller lignende til samarbejdet med jobcentrene? Har et fint samarbejde med Tårnby og Kbh Kommune. Jobcentrene gør hvad de kan, men de medarbejdere der bliver sendt eller selv søger (af forskellige årsager) er ikke motiveret eller intereseret i at arbejde, derfor giver det en masse spild af arbejde for alle parter,men har da fået én fastansættelse som vi er glade for og omvendt Har ikke relevante job og ideer til vor virksomhed. Har intet samarbejde. Har kun haft kontakt til jobcenter i forbindelse med en arbejdsskade. Har været glad for Københavns Jobcenter, der er en rigtig god kommunikation, hurtig betjening og beslutningstagerne er samarbejdsvillige Hej jeg vil håbe på de blive til at kende job beskrelse af en virksomhed og finde de rette til, og ikke bruger så meget tid på at arbejdesgaver og ansøøger er trat af det ikke sker noget. Tider de ikke til at få fat de sagesbehandler. Har personlig oplevet at de i jobcenter ikke behjælplig, og havde ikke styr på tingen da jeg ansatte folk fra jobcenter og det føret os til problemmer, og derefter vil jeg ikke har noget med dem og gøre. Håber sker noget snart få jeg vil hjælp dem som ha brug få det. Hilsen Helsingør jobcenter kan intet. De overholder ikke aftaler, er 100 % uforberedte ved besøg, de har endnu ikke været i stand til at finde medarbejdere. De kunne ikke på 4 måneder finde en kontorelev. Vi har igennem hele 2012 manglet to medarbejdere, en sælger og en elev. Sælgeren har vi nu fundet i Sverige, hun cykler fra færgen (10 km) I forbindelse med Flexjob ansættelse havde de ikke afdækket personens sydom korrekt. Vi kom derfor til at betale vores andel af løn indtil at personen selv - ved lidt pres fra Jobcenteret sagde op. I forbindelse med sygemelding og udredning af personale som er på vej over i flexjob mangler man samarbejde mellem alle parter og man spilder meget tid fordi tingene ikke overordnet planlægges. I min verden virker de overflødige! I nogle tilfælde er det min fornemmelse at jobcentrene ikke, eller i ringe grad, har kendskab til jobansøgerne.vi har ofte haft en fornemmelse af at det for dem, handler om at få folk ud af systemet. Vi har brugt rigtig meget tid på nytteløst aktivering, hvor vi føler vi bliver brugt som parkeringplads.vi er jo bare en lille butik, og kan ikke finde arbejde til hvem som helst, der skal være relationer til stede. Ikke umiddelbart. Har et årligt møde, hvor vi bliver opdateret om regler og lign. Men ellers gør vi ikke brug af jobcenteret. Inden jobcenter sender personer afsted på kurser og bruger skatteyderpenge herpå burde de måske spørge virksomheder der har haft 'kursisten' i praktik. Ingen kommentarer ja det har betydet en meget dyr økonomiske omgang at lukke dem ind for et forsøg på samarbejde og hvor man gerne ville hjælpe, samt så jeg en mulighed for at starte en ny afd. op. Men det de lovet viste sig at ikke at være sandt. så det koste en til flere arbejdsøgen jobbet og det jeg have investeret bliv tabt, idet bliv aldrig til noget. Mvh. Charlotte Nielsen Ja efter 2 andsættelser igennem job center har jeg konstateret at de er ubrugelige og jeg andsætter ikke folk der hendvises fra dem Ja ville ønske at de var lige så effektive som bureauerne, jeg venter længe, når jeg ønsker profier til rekrutteringer. Jeg er ok tilfreds med samarbejdet med jobcentret i Køge. Det er dog sjældent vi kan gøre brug af hinanden. I forbindelse med ansættelse af elever forsøger vi at samarbejde. Jeg har drevet virksomhed i 12 år, jeg har ansat 6-7 medarbejder via løntilskud, som så efterfølgende er blevet til ordinære stillinger. På trods heraf er jeg aldrig røget ind i deres 'CRM'. Hvorfor sender de ikke mig og andre arbejdsgivere en månedlig eller kvartalsvis survey for at afdække vores behov for arbejdskraft Jeg har i høj grad haft samarbejde med jobcentre, i forbindelse med arbejdsprøvning og udslusning af mennesker med stress, psykiske eller fysiske mén, da min virksomhed, har mulighed for, at have disse hårdt belastede mennesker, til at komme lidt på højkant igen. Side 10/14

11 Jeg har via min nyuddannde, arbejdssøgende søn haft en lille smule kontakt med vores lokale jobcenter. Deres faglige niveau, erhvervsmæssige indsigt og administrative rutiner har på ingen måde imponeret mig, så det er næppe det første sted, jeg vil tænke på, hvis vi får brug for hjælp i rekrutteringsprocessen. Jeg har været meget heldig at få en meget samarbejdsvilig dame, som hjælper med alt det praktiske i forhold til dokumenter m.m. Hun er også meget proaktiv i vores samarbejde. Jeg henvendte mig til Tårnby kommune/jobcenter for at få en i aktivering og senre 3 måneder med løntilskud. Efter 3 uger måtte jeg ringe og høre om der slet ikke var nogen ledige i området som kunne komme på tale til et job på kontor. Jo så skrev de at der ville komme en ( kontanthjælpsmodtager), hende så jeg aldrig. Efter endnu 2-3 uger uden aktivitet fra jobcentret rykker jeg igen. Denne gang får jeg en fra Rødovre - en rigtig dejlig dame som passede fint ind MEN jobcentret havde opgivet løn som fuldtidsansat og glemt at fortællle at arbejdstiden var 29 timer. Det havde hun ikke råd til. Jeg kender flere virksomheder som har været ude for lignende situationer med de lokale jobcentrer. Jeg har nu selv fundet en til stillingen og vil gå min egen vej næste gang jeg skal bruge en medarbejder. Jeg oplever at Jobcenter prøver - men at de potentielle emner ikke ønsker at blive sat i job!!! ergo kan jobcenter ikke tvinge folk i arbejde... Jeg oplever det meget bøvlet og meget bureaukratisk. Hjemmesider er umådelig dårlige og ikke nemme at finde rundt i. Måtte droppe at lægge akutjob op, da systemet ikke magtede opgaven. Jeg opgav, da det tog ALT for langt tid. Jeg ringede engang til jobcenter for at få en medarbejder De var helt forvirret og troede at det var mig der ønskede et arbejde. Da de fandt ud af at det var omvendt, skulle en anden person henvende sig til mig men det skete ikke. Jeg synes det er problematisk når jobcentret i Esbjerg ikke kender til den nye bekendgørelse omkring jobrotation hvor virksomheder med elever kan få tilknyttet en vikar i hele uddannelsesforløbet dog max 12 måneder med samme vikar. Jeg synes det virker meget tidkrævende at arbejde sammen med jobcentre. Mange blanketter der skal udfyldes Jeg tør ikke slå et job op i jobcentret, da vi ikke har resourcer til at svare se hundredevis af (dårlige) ansøgere. Forstår ikke at åbenlyst ukvalificerede sender ansøgninger fordi - ja fordi de skal. Det er spild af vores tid. Hvis jeg kunne filtrere så jeg kunne vælge mellem kvalificerede ansøgninger. Dvs uddannede salgsassistenter med speciale indenfor min branche. Jeg orker ikke jobcentre fordi jeg bliver mødt med 'det kan enhver da arbejde med'. Jeg bed godt at Salgsassistent ikke nødvendigvis er rocket science, men jeg stiller alligevel store krav til præstation og evner. Jobcenterne bruger ALT for lang tid til de forskellige opgaver. Der er ofte at opgaven/svaret ligger hos en der enten har ferie -er på kursus - sidder i møde m.m. - vi oplever meget 'ventetid'. Jobcenterne er kun hjælpsom med at godkende et jobopslag, så det kan blive set på jobnet. De har ingen interesse i at finde kvalificerede kandidater. Tager man selv kontakt til de CV som er på jobnet hjemmeside, får man næsten aldrig svar. Man bruger utrolig meget tid, først på at lave jobopslag og derefter sorterer i de flere hundrede ansøgninger man modtager af ukvalificeret personer. Jobcenterne burde gøre det nemmere for virksomhederne Jobcentrene er ikke up-to-date i forhold til moderne virksomheder og vores måde at rekruttere på. Der er et stort uforløst potentiale i samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder, efter min mening. Jeg har selv som virksomhedsejer forsøgt et samarbejde, men har opgivet og selv annonceret andetsteds. Jobcentrene vil gerne og mener selv de kan hjælpe os, men det ender som regel altid med, at det viser sig, de ikke er gearede til en god rekrutteringsproces, fordi de ved for lidt om ansøgeren/borgeren eller om jobbet hos os og de traditionelt set ikke tager sig ordentlig tid til den enkelte borger, men trækker nogle mere eller mindre tilfældige navne, kompetencer osv. ud af en database og tror det er tilstrækkeligt. De har generelt ikke speciel god forståelse for, hvad der skal til og hvor lang tid det må tage og det bliver let en noget bureaukratisk proces. jobcentret har hver ENESTE gang smidt papirer og ansøgningsskemaer væk og i flere tilfælde 3-4 gange på den samme person,også selvom de er afleveret personligt og ikke med post. De befinder i deres egen verden på et plan,der er alt for ringe Jobcentret henviser til jobportalen på nettet. Henvendelser fra Jobcentret drejer sig primært om ufaglærte kontanthjælsmodtager, de ønsker placeret. Jobcentret tænker mere på at få bestemte personer i arbejde, end de gør på at tilfredsstille de krav man stiller fra virksomhedens side. kender ikke procedure for at finde ansatte via jobcentre! Meget ringe. Vil aldrig henvende os til dem igen. Nej nej nej nej Side 11/14

12 nej Nej Nej Nej nej Nej. Hvis jobcentrene i høj grad samarbejder med rekrutteringsbureauerne vil det være en fordel. - jeg skal lige tilføje, at jeg ikke ved om det er tilfældet i dag. Når jobcenteret henvender sig til os, er det uden problemer. Men jeg har forsøgt at finde en medarbejder via jobcenteret, det opgav jeg, det var alt for kompliceret. OK Oplever en blanding. Nogle er gode og smidige fx ifm praktik og løntilskudsaftaler (fx Hvidovre), men andre er tunge og ikke erhvervsrettet (fx Ringsted). Nogle har også lukket visse dage. Problematisk at borgere behandles forskelligt afh. af hvilken kommune de bor i. Personer anvist fra jobcenter er dårlige. Mangler motivation, er ofte syge, har dårligt samarbejds indstilling og er de dårligste af dem som jeg tidligere har ansat. Har droppet jobcenterne da personerne er af 'dårlig kvalitet'. Man må nok akseptere at restgruppen af ufaglærte og unge har svært ved at finde -og holde på- et job som de egentligt gerne vil kunne udføre. Har iøvrigt brug for at ansætte en medarbejder i 2 måneder, men det er ikke muligt via jobcenter, hvorfor jobbet går til en polak som ikke kræver at få fast arbejde. Rigtig mange kommuner i provinsen har ikke særlig godt styr på reglerne for job med løntilskud og virksomhedspraktik. Reglerne fortolkes nærmest forskelligt fra kommune til kommune, og oplever ofte at jeg har merer styr på reglerne end de har i jobcentrene Sidst vi havde behov (ca. 1,5 år siden) for en ufaglært medarbejder, der skulle indgå i vores produktion, tog vi kontakt til Tårnby Kommunes jobcenter for at høre om de havde kendskab til en egnet medarbejder. De vendte aldrig tilbage :( Sidste gang vi brugte jobcenter var i 2008 Slet ikke relevant ifht. de kandidater vi søger. Spild af tid og penge i jobcentrene. Ved fremsendelse af specifikke krav til en ansøges kompetancer, vælger jobcentret aligevel at fremsende CV på ansøgere som langt fra er kvalificeret. Det er uprofesionelt og gør at man vælge andre kanaler til af finde kvalificeret hjælp. Jobcentret er meget tjenst vilige, men sætter sig ikke ind i virksomhedes behov. Vi benytter Jobnet til jobopslag, men bliver aldrig kontaktet med henblik på hjælp til rekrutteringen. Vi benytter bl.a. tidsbegrænset ansatte i årets sidste 2 kvartaler 4-6 mand. Dog byder Jobcentret aldrig ind med noget skønt de godkender jobannoncerne. Vi bruger mest såkaldt 'anden aktør' som jo har forløb med de jobsøgende af længere kontinuerlige varighed og dermed er bedre til at skabe kontakt. Vi bruger primært en privat jobformidlingsvirksomhed, der arbejder for jobcenteret, altså 'anden aktør'. De har indgående kendskab til vores behov og kan ud af deres klienter håndplukke de rigtige medarbejdere. Vi brugte jobcenteret for ca 10 år siden, men syntes det var besværgeligt at kigge i deres jobdatabase. vi er et gammelt firma og pga. mesters alder har vi skåret meget ned. det er således længe siden, vi har haft kontakt til jobcentre. Sidst i 2011, hvor vi ansatte en flex-jobber. Vi har bedre erfaringer med selv at finde egnede kandidater, det sker gennem annonce i lokale aviser. Vi har brugt jobcenter Furesø én gang for at søge en produktionsmedarbejder. Der var ingen reaktion og ingen ansøgere overhovedet. Efter annoncering for at få jobbet besat fik vi 50 ansøgninger. Vi udvider igen, men har ikke tænkt os at bruge jobcenteret. Vi har et fint samarbejde med jobcentrene, men med de nedskæringer vi har måttet foretage under krisen, er det svært at finde ressourcer til at hjælpe, da det kræver ekstra af de øvrige medarbejdere i virksomheden, fordi der oftest skal vises særlige hensyn. Vi har for ny haft besøg af en konsulent fra et jobcenter, som faktiske meget fint redegjorde for de forskellige muligheder, arbejdsgivere har i forhold til de ledige i jobcentrene.så det var et meget udbytterigt møde - i særdeleshed i forhold til vores medlemsvirksomheder. Vi har for nylig ansat en bogholder efter kontakt til jobcenteret, De fremsendte nogle emner, som vi selv kontaktede og det endte med, at vi ansatte et af emnerne. Der er dog ingen opfølgning eller andet, der sikrer tilbagemelding fra os vedr. emnernes response overfør os og vores jobtilbud. Side 12/14

13 Vi har for nylig haft en frustrerende oplevelse, hvor vi forhørte om en marketingkoordinator stilling, eventuelt med løntilskud. De lovede CV er kom først frem efter flere rykkere og adskillige misforståelser. Flere CV er blev til en person, som i øvrigt lige havde sagt ja, til et andet job. Det brugte vi 2-3 uger på. Vi bruger næsten aldrig jobcentrene, og denne episode betyder, at vi er blevet bekræftet i, at det er ineffektivt, og ikke fører til noget. Vi har fået kontakt med to ansøgere, som ikke var egnede. Vi har haft flere aftaler med dem, hvor de skulle have været hos til møde for at fortælle om mulighederne. De møder ikke op, de er ubehøvlet, og gider ikke bruge tid på at sætte sig ind i virksomhedens behov. vi har haft forbindelse med jobcentret iforbindelse med praktik af personer i 4ugers til 3 mdr. Her har det stort set kun været den den person der har været i praktik der har haft forbindelsen. Vi har haft kontakt til et jobcenter én gang i forbindelse med en ansættelse af en tekniker med tilskud. Ansøgeren søgte selv, men da der var mulighed for ansættelse med jobtilskud, skulle det gå igennem jobcentret. Vi har ikke haft brug for det Vi har kontaktet kommunen i forbindelse med et flexjob. Vi har kun haft kontakt med jobcentrene når de uopfordret ringer - altid meget flinke men desværre matcher forventningerne til hvad boghandelarbejde går ud ikke altid med virkeligheden. Et andet problem er at vi ikke mangler arbejdskraft - vores 2 ansatte har været ansat i 10 år. Vi oplever det som et papirvælde - både overfor arbejdsgivere som jobsøgende. Der er så mange ansatte - der laver så meget unyttigt arbejde som fører ingen steder hen. Spild af tid og penge og menneskelige resurcer. Vi oplever, hos de jobcentre vi har haft med at gøre, at der ikke findes kvalificeret arbejdskraft i systemet, men har også været ude for, at de er der alligevel, idet de kvalificeret arbejdssøgende sender uopfordret ansøgninger kort til efter. Det er vores oplevelse, at jobcentrene ikke er interesseret i at få folk i arbejde, men snare at få de arbejdsløse sendt på ligegyldige kurser. Vi prøvede for ca 2-3 år siden at bruge jobcentrene når vi skulle skaffe nye supportere til vores specialsystemer til læger og hospitaler. Normalt tager vi en lægesekratær eller lign, men vi ville prøve at tage nogle ledige i stedet for at 'stjæle' dem fra vores kunder. Vores tilgang var, at der er en stor oplæring i de termer som bliver brugt i sundhedssektoren. denne oplæring tager ca. 6 måneder og denne oplæring ville vi gerne have tilskud til. Vi ville i princippet gerne ansætte personen med det samme, for at tilkendegive, at den ledige forsætter efter oplæringen, men det passede ikke ind i jobcenterets 'kassesystem' fordi et tilskud skulle være en praktikperiode og ikke til varige jobs. Jeg havde kontakt med et privat jobcenter som stod for de arbejdsløse akademikere og da jeg fremlagde sagen, var de vakse. De delte sagen i 2 perioder og stod for alt papirarbejdet til de rigtige tider og var kun glade for at få en nyudannet akademiker i arbejde. Hun er her iøvrigt stadig og er dygtig. Kommunale jobcentre er til for at pusse om de arbejdsløse og ikke til at få folk i arbejde. Vi søgte en kontormedarbejder og ansatte en, der selv henvendte sig Viblev kontaktet af en Jobkonsulent ved Aarhus Kommune, hun fortalte lidt om, hvad de arbejder med nu, og hvad vi kan få fordele af og arbejde sammen med dem om. Efterfølgende sendte hun CV er på nogle kandidater til primært HSK og opvask. I og for sig både proaktivt og serviceminded. Det var med fokus på personer, der er på vej fra dagpenge til bistand. Da Vi har talt om, at det virker som et skørt og mærkeligt system, at de arbejder som vilde få at få nogle ud i slutningen af deres lediggang, lige før de skal slippe dem til bistandssystemet, hvorfor ikke tidligere, så de kan spare pengene på dagpenge? konsulenten beskrev også problematikken med vores voksenlærling sidste år, således at det ofte for os på den anden side af bordet kan være svært at gennemskue systemerne, da det er alt efter hvilken fokus de arbejder ud fra, sidste år var det voksenlærlinge, i år er det akutpakker, så til Carsten Koch ønsker vi dels et mere smidigt system, dels et mere gennemskueligt et. Tak Vores erfaring er at den eneste rigtige måde at få nogen i arbejde via jobcentrene på er at jobcentret bliver opsøgende. Kan ikke forstå at det ikke er muligt at man har een til to medarbejdere der er på landevejen hele tiden og besøger virksomhederne. Både for at se hvad virksomhederne har brug for, men også for at komme til at kende de personer i virksomheden som står for rekruttering af nye medarbejdere, samt sætte virksomhederne ind i hvilke muligheder der er for diverse støtteordninger i en indkørings fase af en ny medarbejder. Vores samarbedje med jobcentre går primært på virksomhedspraktikker. Spændende samarbejde, men de er ind imellem meget hurtige og har ikke fokus på den enkelte praktikant. Side 13/14

14 Fakta om undersøgelsen Medlemsundersøgelsen er gennemført i april 2013 ved, at et tilfældigt udvalgt udsnit af Dansk Erhvervs medlemmer fik tilsendt et internet-baseret spørgeskema. I alt har 418 besvaret det, svarende til 14 % af dem, der fik det tilsendt, hvilket ikke er unormalt for den slags undersøgelser. Side 14/14

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer:

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 37 Offentligt Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Større brugervenlighed på hjemmesiden. Det er vanvid - det virker altså

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Brug for en ny medarbejder her og nu?

Brug for en ny medarbejder her og nu? København Brug for en ny medarbejder her og nu? Få hjælp til rekruttering - spar tid og penge Jobcenter København leverer dine kommende medarbejdere - hurtigt og gratis. Vi kalder det Kvikservice. Ring

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

-vejen til den næste medarbejder

-vejen til den næste medarbejder 3F Jobformidling -vejen til den næste medarbejder I 3F Jobformidling ønsker vi at bistå alle virksomheder med ordnede løn- og ansættelsesvilkår i deres rekrutteringsarbejde Udgivet af 3F Kampmannsgade

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt?

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Tilfredshed med enkelte anden aktører

Tilfredshed med enkelte anden aktører hed med enkelte anden aktører Region Hovedstaden/Sjælland Hverken Total tilfreds eller utilfreds Indekstal 1 Alecto 43 9% 33% 40% 12% 7% 3,26 Job Vision 27 15% 19% 26% 33% 7% 3,00 JOBDK 40 8% 18% 33% 30%

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser, der iværksættes i den arbejdsmarkedsrettede indsats.

Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser, der iværksættes i den arbejdsmarkedsrettede indsats. Effektmåling Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser, der iværksættes i den arbejdsmarkedsrettede indsats. Arbejdsformidlingen har målt på egen indsats i 2 kommuner, henholdsvis

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Jobsøgnings skema. Du skal være aktivt jobsøgende du skal søge relevante job og du skal søge på en måde der er seriøs.

Jobsøgnings skema. Du skal være aktivt jobsøgende du skal søge relevante job og du skal søge på en måde der er seriøs. Jobsøgnings skema Navn: Cpr. nr: Fra uge nr.: Til uge nr.: Dette Jobsøgnings skema skal bruges til, at dokumentere din jobsøgning. Du kan finde ledige job på www.jobnet.dk Du skal være aktivt jobsøgende

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Spørgeskema til borgere

Spørgeskema til borgere Spørgeskema til borgere Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Dato Navn Cpr-nummer Introduktionstekst Dette spørgeskema indgår i en landsdækkende undersøgelse, der løber over tre år.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG Tak for din ansøgning. Vi har modtaget 239 ansøgninger, og har nu fundet den kandidat, vi mener, er den rigtige til at udfylde stillingen. Vi ønsker dig held og lykke

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere