Banebranchens Konference Fra tanke til handling 17. maj 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banebranchens Konference Fra tanke til handling 17. maj 2010"

Transkript

1 Banebranchens Konference Fra tanke til handling 17. maj 2010 Succeserne over Øresund og Storebælt Johnny Restrup-Sørensen, Banechef jernbane Øresund Kristian Madsen, Teknisk Chef jernbane Storebælt

2 CV - Teknisk Chef Jernbaneteknisk anlæg Storebælt 2005 A/S Storebælt - ansvar for baneteknisk vedligeholdelse og reinvestering gpå Storebælts jernbanestrækning 2002 COWI - projektering af banetekniske vedligeholdelses- og fornyelsesopgaver 1982 DSB/Banestyrelsen - projektering, vedligeholdelse, fornyelse, forvaltning og kontrahering 1978 TARCO - projektleder anlægs- og asfaltentrepriser t 1976 Geodætisk Institut - opmåling og geometrisk beregning 1975 Teknikumingeniør Horsens teknikum

3 CV - Banechef Øresundsbron 1999 Øresundsbro Konsortiet - ansvarlig for infrastrukturforvaltningen herunder drift og vedligeholdelse og reinvestering på Øresundsbrons jernbanestrækning 1992 A/S Øresundsforbindelsen ansvarlig for planlægning, projektering og ibrugtagning af jernbanestrækningen København/Vigerslev til Kastrup 1988 Kampsax International A/S ansvarlig for tilsyn med anlæg af 179 km godsbane i Botswana 1981 DSB Banetjenesten & Økonomitjenesten souschef for den maskinelle vedligeholdelse og sporombygning i Jylland og Fyn; Controller i DSB Generaldirektoratet 1980 Civilingeniør (B) fra Danmarks Tekniske Universitet

4 Broselskabernes organisation

5 Samlet personale/bemanding på Storebælt Sund & Bælt ansatte: ca. 147 pers. (heraf teknisk personale: 53) Outsourcing drift & vedligehold: ca. 150 pers. (heraf jernbane 75 pers.) Outsourcing betalingsanlæg: ca. 60 pers. Ialt ca. 357 arbejdspladser

6 Succeserne over Storebælt Skaber kortere afstande mellem landsdelene Jylland og Sjælland Medvirker til at skabe udvikling Gør det lettere at være pendler med bopæl i Jylland og arbejde i København Storebæltsanlæggene har flyttet ingeniørmæssige grænser Storebæltsanlæggene er brugbare i udlandet for rådgiver- og entreprenørvirksomheder Overgangsproces fra anlæg til drift Politisk beslutning om etablering af selskab som ejer af store infrastrukturanlæg I broselskabet Sund og Bælt er der ikke lang beslutningsproces fra tanke til handling Samfundsudviklingen har sin del af succeserne Drift og vedligehold skal ske ordentligt med rettidig omhu Enkel vision Vi gør det nemmere at være rejsende Overførelse af driftserfaringer til det kommende Femern-projekt

7 Succeserne på Øresund Persontrafikken vokset fra 4,9 millioner til 11,1 millioner togpassagerer g en vækst på 125 procent Det tog tre år før 10 millioner biler havde kørt over broen. Siden er trafikken over Øresundsbron øget markant, og i dag krydser bilister dagligt forbindelsen mellem Danmark og Sverige for at arbejde, shoppe, tage på ferie eller besøge venner og familie pendlere havde i 2009 job i det ene land og bolig i det andet. Pendlerstrømmen er steget med imponerende vækstrater på mellem 20 til 40 procent om året I 1999, året før Øresundsbron åbnede, boede danskere i Malmø. Samme år havde svenskere deres bopæl i København. Ti år senere bor danskere i Malmø og svenskere i København Øresundsregionen og Øresundsbron fylder 10 år, og med indvielsen af broen den 1. juli 2000 fødtes en fælles region mellem Sverige og Danmark, med nye muligheder for arbejde, bolig, kultur, rejser og pendling

8 Fælles rammer for Sund & Bælt Vision Sund & Bælt vil gøre det nemmere at være rejsende Mission Sund & Bælt skal drive og udvikle sine aktiviteter i den overordnede infrastruktur effektivt, så de er til gavn for den danske befolkning og befolkningen i nabolandene Værdier forretningsorienteret kundeorienteret engagement/kompetent lydhøre overfor samfundsmæssige behov

9 Sådana är vi! Øresundsbron Vision Vår vision är att Öresundsregionen blir ett kraftcentrum som gör den attraktivare att besöka och att leva och arbeta i Affärsidé Vår affärsidé är att Øresundsbron dagligen ska bygga nya broar - ekonomiskt, kulturellt och mentalt. Bron ska vara den bästa vägen till målet på andra sidan Öresund Værdier æde hjälpsamhet brobyggande

10 Storebælt Tunnel

11 Storebælts design Østbro og Vestbro

12 En bro, en ö, en tunnel FAKTA Hela förbindelsen 16 km Högbron 8 km Peberholm 4 km Tunnel 4 km Pylonerna 204 m Fria seglings-höjden 57 m Huvudspann 490m

13 Øresund højbro Free span 490 m Sailing fairway 370 m Free high 57 m May 2006

14 Øresund Rampeanlæg og klargøring

15 Peberholm Tunnelmunding

16 Cross-border Safety rules Danish legislation Banedanmarks norms & rules Trafikverkets norms & rules Swedish legislation Area 3 Area 2 Area 1 Danish legislation and Danish traffic management Danish legislation and Swedish traffic management Swedish legislation and Swedish traffic management Ownership Border System Border Territorial Border Ownership Border Supplementary, more rigorous and deviating rules Kastrup Peberholm Lernacken

17 Statistik for togtrafikken over Storebælt i 2009

18 Statistik for togpassager over Storebælt Togpassagerer over Storebælt

19 Øresundsbron på EU Top Mio Tons banegods Køretøjer Togpassagerer Channel tunnel Øresundsbron

20 Godsprognoser bane Øresund

21 Nuværende Øresundstrafik Øresundstognettet i dag

22 Nye Øresundslinjer etape I Øresundstognettet II

23 Nye Øresundslinjer etape II Øresundstognettet III

24 Nye Øresundslinjer etape III Øresundstognettet IV

25 Kapacitetsudnyttelse Pendlingen stiller de største krav Øresundsbro Konsortiets pendlerprognose fra efteråret 2008 spår, at der i 2025 vil være personer, der dagligt pendler med tog over Øresund. Det er mere end en fordobling i forhold til i dag, og det vil kræve, at der bliver sat ekstra tog ind på strækningen

26 Kapacitetsudnyttelse Mulige tiltag Forøgelse af passagerkapaciteten Anlæg af en godssluse mellem Tårnby og Københavns Lufthavn, Kastrup Optimering af køreplanlægningen Optimering p g af trafikafviklingen Forbedring af tog materiellets driftspålidelighed Optimering af eksisterende infrastruktur på Øresundsbron m.m

27 40 års Reinvesterings planer på Storebælt Reinvesteringsbehov for jernbanen i perioden Spor Kørestrøm Sikring & Fjernstyring IT & Tele Rullende materiel I alt

28 Reinvesteringsplaner på Storebælt fagopdelt Reinvesteringsbehov for jernbanen i perioden Andel med levetid på 50 år Andel med levetid på 25 år Andel med levetid på 10 år Spor Kørestrøm Sikring & Fjernstyring IT & Tele Rullende materiel

29 Vedligeholdelsessystem Maximo Storebælt

30 Øresundsbrons Sikkerhedsstrategier Klar ansvarsdelegering til samarbejdspartnere Præcisering i af ansvarsforhold Aktivt arbejde med risiko- og konsekvensanalyser Løbende vurdering af rollen som infrastrukturforvalter Kompetenceudvikling inden for arbejdsmiljøuddannelsen Løbende forbedring af sikkerhedsforskrifter samt regelforenkling Forebyggende vedligehold frem for afhjælpende vedligehold Sikkerhedsauditering og -inspektioner

31 Øresund Hændelser Udvikling i antal hændelser pr. år Antal hæn delser År

32 Øresund Væsentlige sikkerhedsaktiviteter i 2008 & 2009 Procedure for ekstraordinære eftersyn ved ekstreme vejrsituationer Retablering og ibrugtagning i af ny hazard log Sikre logning af data fra sikringsanlæg ifm nær-ved hændelser Kriseledelsesøvelser Beredskabsøvelse Afholde hazard workshop Trafikstyrelsens certificerings i tilsyn Sårbarhedsanalyser

33 Øresund Fælles database for hazard, normer og hændelser

34 Baggrund for sikkerhedskurser på Storebælt Storebælt er en særlig arbejdsplads Østbro, Vestbro, Jernbane, Tunnel, Materielgård Vi ønsker dine kompetencer så længe som muligt I 2009 anmeldtes i Danmark: arbejdsulykker, heraf 44 døde og 4008 alvorlige (afrevne eller brækkede lemmer) I 2009 anmeldtes på Storebælt 9 arbejdsulykker mindre med kort fravær Du skal hjem i god behold

35 Arbejdsmiljøtiltag og udfordringer Reaktive tiltag Registrering og undersøgelse af hændelser Medarbejdertilfredshedsundersøgelser d d d l Andre tiltag Auditering internt / eksternt Certificering OHSAS Overblik over systemkrav og elementer Risikobaseret tilsyn Benefits Helbredsundersøgelser Massage Kulturelt udvalg: Familiedage sommer og vinter, fester, o.a.

36 Reinvesteringsudfordringer på Storebælt Opgradering af sikringsanlæg Ebilock 850 Udskiftning af 25 kv koblere Sikringsanlæg Ebilock 950 R4 Udskiftning af SRO-anlæg

37 Storebæltsforbindelsens beredskabet Storebæltsforbindelsens uheldsberedskab Kontaktgruppe, som koordinerer mellem politi, beredskab, sygehusberedskab, Storebælt, Banedanmark og DSB Samlet beredskabsplan Etableret et behandlerpladser og heliport Halsskov og Sprogø Uheld-bane/1 1 2 system Årlige fuldskalaøvelser og planspil

38 Alarmering Computer Based Alarm System

39 Evakuering i jernbanetunnelen

40 Evakuering på broen

41 Tak for Jeres opmærksomhed! 2. October 2009

Jernbanens udfordringer

Jernbanens udfordringer Jernbanens udfordringer 19. juni 2013 Kristian Madsen Teknisk Chef Jernbane A/S Storebælt CV -Teknisk Chef Jernbane Storebælt 2005 A/S Storebælt - ansvar for baneteknisk vedligehold og reinvesteringer

Læs mere

Mere strøm har lange udsigter Der vil gå mange år endnu, før elbilerne slår igennem i trafikken. det daglige ansvar

Mere strøm har lange udsigter Der vil gå mange år endnu, før elbilerne slår igennem i trafikken. det daglige ansvar nr.10 april 2010 Mere strøm har lange udsigter Der vil gå mange år endnu, før elbilerne slår igennem i trafikken. Læs mere side 20 TEMA I DETTE NUMMER CSR det daglige ansvar Læs mere side 5-11 Mål og midler

Læs mere

Brancheforeningen for den Danske Jernbane Nr 2 april 2011. Magasinet

Brancheforeningen for den Danske Jernbane Nr 2 april 2011. Magasinet Brancheforeningen for den Danske Jernbane Nr 2 april 2011 Magasinet Magasinet BaneBranchen Profilbladet for BaneBranchen - Brancheforeningen for den danske jernbane Ansvarshavende redaktør: Peter Sonne

Læs mere

EVALUATION: Express Server

EVALUATION: Express Server Bilag Kattegatforbindelsen DAMVAD og Grontmij Carl Bro analysen fra 2009 I 2009 lavede DAMVAD og Grontmij Carl Bro en redegørelse for interesseorganisationen Kattegatkomitéen med det formål, at gennemføre

Læs mere

Danmark som én metropol

Danmark som én metropol Danmark som én metropol Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse Udarbejdet for Kattegatkomitéen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og konklusioner 2. Baggrund og rammer

Læs mere

Magasinet. Den Danske Banekonference. Risikostyring. Ny Nørreport. Den stille succes. Branchen i forandring. Signalprogrammet

Magasinet. Den Danske Banekonference. Risikostyring. Ny Nørreport. Den stille succes. Branchen i forandring. Signalprogrammet Magasinet Brancheforeningen for den Danske Jernbane Nr 3 marts 2012 Ny Nørreport Branchen i forandring Risikostyring Uddannelse med jobgaranti Få morgendagens trafik til at glide De private jernbane -

Læs mere

+ København = Melodi Grand Prix i Malmø

+ København = Melodi Grand Prix i Malmø EKSPANSIV STORBYREGION Lover stor indsats mod grænsehindringer Dansk og svensk økonomi taber hvert år milliarder på svært overkommelige grænsehindringer. Nu lover Danmarks og Sveriges ministre for nordisk

Læs mere

Korridoren Femern Øresund

Korridoren Femern Øresund Korridoren Femern Øresund ibu-øresund 1 IBU-ØresUnd delaktivitet 3 KorrIdoren Femern-ØresUnd Projektledelse Henrik Sylvan Redaktion Sammenfatning af aktiviterne i Korridoren Femern- Øresund bygger på delrapporter

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt OG Region Indhold 1 Forord 3 Den faste forbindelse over Femern Bælt 3 Baggrund 4 Tidsplan 4 Brugerne betaler 6 En sænketunnel er den foretrukne løsning 6

Læs mere

Indhold. Virksomheden... 3. Miljøpolitik... 4. Trafikanlæg... 5. Vej- og jernbaneanlæg mv... 5. Trafikudvikling... 5. Trafiksikkerhed på vejanlæg...

Indhold. Virksomheden... 3. Miljøpolitik... 4. Trafikanlæg... 5. Vej- og jernbaneanlæg mv... 5. Trafikudvikling... 5. Trafiksikkerhed på vejanlæg... Det grønne regnskab 2010 Indhold Virksomheden.... 3 Miljøpolitik... 4 Trafikanlæg.... 5 Vej- og jernbaneanlæg mv.... 5 Trafikudvikling... 5 Trafiksikkerhed på vejanlæg.... 7 Emissioner fra trafikken...

Læs mere

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Finansiel analyse Juni 2004 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse Juni 2004 Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220

Læs mere

fremtidens mobilitet og transport

fremtidens mobilitet og transport fremtidens mobilitet og transport Vision 2050 er vejen til vækst veje til vækst Danmark skal tilbage på vækstsporet. Der skal skabes fornyet vækst i den private sektor. Dansk erhvervslivs konkurrenceevne

Læs mere

International tilgængelighed på skinner

International tilgængelighed på skinner International tilgængelighed på skinner Hovedrapport November 2014 2 Forord Københavns Lufthavn præsenterede i januar 2014 Expanding CPH. Expanding CPH er en konkret vækstvision for fremtidens lufthavn,

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

1 time 1 time. 6-by samarbejdet. - om hurtigere tog mellem byerne

1 time 1 time. 6-by samarbejdet. - om hurtigere tog mellem byerne 1 time 1 time 6-by samarbejdet - om hurtigere tog mellem byerne Vision At binde Danmark sammen ved at skabe hurtig togtrafik mellem de største byer. 6-by samarbejdet - om hurtige tog mellem byerne Denne

Læs mere

Maj 1999. Infrastruktur og logistik. i Øresundsregionen

Maj 1999. Infrastruktur og logistik. i Øresundsregionen Maj 1999 Infrastruktur og logistik i Øresundsregionen i INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1 1.1. Rapportens opbygning... 2 2. Infrastrukturudbygning og fysisk planlægning i Øresundsregionen...4 2.1.

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027. Høringsudgave

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027. Høringsudgave Trafikplan for den statslige Høringsudgave 10. oktober 2012 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen

Læs mere

En ny dynamisk regional udvikling i Nordeuropa

En ny dynamisk regional udvikling i Nordeuropa Fast Femern Bæltforbindelse En ny dynamisk regional udvikling i Nordeuropa Sammenfatning af Christian Wichmann Matthiessen En ny europæisk storbyregion tager form Etableringen af ny infrastruktur medfører

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Stillings- og personprofil Plan- og anlægschef Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Opdragsgiver Vejle Spildevand A/S Adresse Toldbodvej 20, 7100 Vejle Stilling Plan- og anlægschef Refererer til Direktøren for

Læs mere

BALLADE I BAGGÅRDEN Kina driller USA igen!

BALLADE I BAGGÅRDEN Kina driller USA igen! UGE 21 * 2015 DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN BALLADE I BAGGÅRDEN Kina driller USA igen! Trafikpolitisk Kommentar af chefredaktør Knud Meldgaard Den kinesiske premierminister,

Læs mere

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR UGE 39 * 2014 * N Y H E D S B R E V : YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR FEMERN-TUNNEL STYRKER KØBENHAVNS LUFTHAVN Den kommende tunnel er ingen konkurrent, tvært imod, mener Københavns

Læs mere

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 464 Offentligt Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Maj 2007 Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Indhold 3. Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Udgivet

Læs mere

København, London og Madrid Metro

København, London og Madrid Metro Magasinet Brancheforeningen for den Danske Jernbane Nr 1 marts 2010 GreenSpeed 500 Jernbaneingeniører søges - Uddannelse inden for jernbane Signalprogrammet Malmø C: Skandinaviens største stationsombygning

Læs mere

Skagen. Frederikshavn. Aalborg Ø. Ryomgård. Odense. Nyborg. Ringe. Korinth

Skagen. Frederikshavn. Aalborg Ø. Ryomgård. Odense. Nyborg. Ringe. Korinth Virksomhedsregnskab 2001 Hovedbane Regionalbane S-bane Lokalbane Godsbane Godsbane p.t. spærret Skagen Hillerød Restbane Ringbane ( planlagt ) Hirtshals Frederikssund Amters og privates baner med passagertrafik

Læs mere