INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: Fax: Hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi."

Transkript

1 Efteråret 2015

2

3 MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: Fax: Hjemmeside: INDHOLDSOVERSIGT Velkomsthilsen... 3 Semesterindledning... 4 Undervisningstilbud Introduktion til undervisningstilbud... 5 BA 2013-årgangen... 6 BA 2015-årgangen... 9 Lektionsplan Øvrige arrangementer og undervisningstilbud Sponsorløb Spotlights, Forkynderkonference Speakers Lounge, bibliotek, rengøring, læseplads på MF Mailgruppe studievejledning og studierejselegater Dannelsestilbud Retræte Kontaktoplysninger MF-kalenderen Forside: Fotoet er venligst udlånt af Areopagos 2

4 Velkommen til det nye semester I vores overfladiske, masseproducerende, materialistiske kultur længes mange mennesker efter større dybde, større rigdom og større mening. Mange søger forgæves efter en enkel, konkret og praktisk kristendom, selv i deres kirker, som i mange tilfælde har tilpasset sig glat overfladiskhed og er faldet i staver over, at folk vil have abstrakt kristendom. Forpligtende og praktisk kristendom Den norske teologiprofessor Paul Otto Brunstad genfortæller i en af sine bøger en lille historie af den tyske filosof Hegel. Historien handler om en mand, som gerne ville have frugt. Men uforståeligt nok afslog manden at tage imod de konkret frugter, som han blev tilbudt. Han blev rakt æbler, men han takkede nej. Han blev rakt pærer og blommer, men han takkede stadig nej. Det var frugt, som manden ville have, ikke forskellige konkrete og håndgribelige æbler, pærer og blommer. Hegels enkle fortælling kaster lys over mange danskeres forhold til kristendommen. Mange ønsker, at kristendommen igen må få en samlende funktion i samfundet, hvilket er fuldt forståeligt, da kristendommen er en livsbevarende og kulturbevarende kraft, der kan fylde almindelige menneskers hverdagsliv med sand mening. Det, som imidlertid virker mere uforståeligt er, at de samme personer, der spørger efter kristendom, siger nej tak, hver gang de bliver tilbudt kristendommens konkrete indhold. De tager derfor ikke imod de forpligtende og praktiske sider af kristendommen. Men hvis vi kun jager abstrakte begreber, vil troen hurtigt fordampe, og kristendommen vil aldrig komme til at udgøre nogen livsbevarende kraft, der kan skabe mening og håb. Fundament for din tjeneste Gennem undervisningen på Menighedsfakultetet får du tilbudt en solid indføring i teologiens hovedområder, men også værktøjer, som kan udgøre et konkret fundament for din fremtidige tjeneste. Og så vil du forhåbentligt komme til at erfare, hvordan de bibelske skrifter former os, præger os, kalder på os, så livet får større dybde, større rigdom og større mening. Velkommen til et semester, hvor du vil få udbygget dit faglige fundament. Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder 3

5 SEMESTERINDLEDNING Mandag den 31. august 2015 Velkommen til det nye studieår og velkommen til et nyt hold studerende. Særskilt program for studieintroduktionsforløbet kommer på et senere tidspunkt. PROGRAM Kaffe m.m Semesterindledningsforelæsning v. professor. dr. theol. Kurt E. Larsen: "Vækkelser i fortiden, men hvad med fremtiden?" Sponsorløb Hennings grillbar 4

6 UNDERVISNINGSTILBUD Vi har følgende undervisning på MF: BA - Undervisning for studerende på MF s bacheloruddannelse i teologi BA-uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at være adgangsgivende til fortsatte teologistudier i ind- eller udland. Den undervisning, der tilbydes i nærværende læseplan, og som indgår i BA-studiet på MF, er åben for alle interesserede i den udstrækning, der er plads på holdene. - Ugentligt timetal 5

7 BA (2013-årgangen) Undervisning for studerende på MF s bacheloruddannelse i teologi BAT509 LATIN 6 timer BA v/ undervisningsassistent Mads Østerlund Christensen Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder: oversættelse af lettere latinske tekster kendskab til latinsk ordforråd, morfologi og syntaks Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at: oversætte en lettere, fagrelateret latinsk tekst redegøre for centrale emner inden for latinsk ordforråd, morfologi og syntaks på et elementært niveau Litteratur: Begyndersystem Bolt-Jørgensen, Henrik In angulo cum libello. Svendborg: Mørch & Wagner (Tilgængelig online via Grammatik: Hyllested, Povl og Ulf Østergaard Latinsk grammatik. København: Gyldendal BAT603-2 ETIK OG RELIGIONSFILOSOFI II 2 timer BA v/ lektor Jeppe Bach Nikolajsen Dette kursus tager udgangspunkt i en drøftelse af betydningen af pluraliseringen af den vestlige verden for den kristne kirke. I lyset af dette vil vi behandle to beslægtede problemstillinger. For det første vil vi med udgangspunkt i den teologiske etik hos 6

8 Martin Luther, Knud Ejler Løgstrup og John Howard Yoder drøfte udviklingen af en teologisk etik, som ikke negligerer dens almene grundlag, men som samtidig udtrykker dens egenart med henblik på dens relevans i et pluralistisk samfund. For det andet vil vi med udgangspunkt i den religionsfilosofiske tænkning om religion i det offentlige rum hos Jürgen Habermas, John Rawls og Jeffrey Stout drøfte kirkens engagement og rolle i et pluralistisk samfund. Pensum: Oplyses ved semesterstart. BAT NT-EKSEGESE II 3 timer BA v/ Professor, theol.dr. Peter V. Legarth Johannesevangeliet er et hovedskrift i NT. Det er en vigtig kilde til begivenheder i Jesu liv, men evangeliet er også et tydeligt udtryk for en tolket tradition. I Johannesevangeliet bliver vi ført ind i centrum af den kristne tro og teologi, og den kristne kirke har til alle tider hentet åndelig næring her. Litteratur: Kjær Nielsen, Helge Sproglige kommentarer til Johannesevangeliet. [Rønde: Helge Kjaer Nielsen]. Legarth, Peter V Kompendium til Johannesevangeliet, Aarhus, Semikolon. Desuden én af følgende: Carson, D The Gospel according to John. Leicester England; Grand Rapids Mich.: Inter-Varsity Press;W.B. Eerdmans. Morris, Leon The Gospel according to John the English text with introduction, exposition and notes. Grand Rapids: Eerdmans. Keener, Craig S. The Gospel of John: a commentary. Peabody, Mass: Hendrickson Publishers, Ko stenberger, Andreas J. John. Baker exegetical commentary on the New Testament. Grand Rapids, Mich: Baker Academic, Michaels, J. Ramsey. The Gospel of John. The new international commentary on the New Testament. Grand Rapids, Mich: William B. Eerdmans Pub, Endvidere anbefales: Kjær, Nielsen, Helge, Kommentar til Johannesevangeliet (Dansk kommentar til Det Nye Testamente 4), Aarhus, Aarhus Universitetsforlag. I øvrigt henvises til den i studiehåndbogen anførte litteratur. 7

9 BAT606 GENESIS 2 timer BA v/ Lektor Carsten Vang I dette fag skal vi lære at fortolke udvalgte tekster fra Genesis, som læses på hebraisk (12 kap.). Faget skal ses i sammenhæng med det næste kursus i GT eksegese (BAT702 Salmer og profeter), som tages i foråret 2016 og omfatter 10 Salmer og 10 kap. fra profetlitteraturen. Ved siden af de 12 kap. Genesis på hebraisk læses udvalgte kapitler på dansk (mere kursorisk). Fokus i gennemgangen vil dels være på teksternes betydning i deres historiske og litterære sammenhæng i Genesis, dels på de teologiske temaer i teksterne i samspil med det øvrige GT. Videnskabelig tekstudgave: K. Elliger & W. Rudolph Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft ELLER: Avraham Tal ברא שית" Genesis", i Biblia Hebraica Quinta, bind 1. Stuttgart: Deutsche Bibelsegellschaft Til Genesis: E. Hammershaimb udg. Genesis en sproglig analyse. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag En videnskabelig kommentar, f.eks. Walter Brueggemann Genesis. Interpretation. Philadelphia: Westminster John Knox Victor P. Hamilton The Book of Genesis. Vol New International Commentary on the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans Gordon J. Wenham Genesis. Vol Word Biblical Commentary 1-2. Nashville: Thomas Nelson Til første gang læses Richard E. Averbeck "Factors in Reading the Patriarchal Narratives: Literary, Historical, and Theological Dimensions." Side i D. M. Howard, Jr. & M. A. Grisanti (red.), Giving the Sense: Understanding and Using Old Testament Historical Texts (Grand Rapids: Kregel) Se i øvrigt Studiehåndbogen for anden litteratur. Andre værktøjer: BibleWorks, version 9; 2013 BibleWorks, LLC. 8

10 BA (2015-årgangen) Undervisning for studerende på MF s bacheloruddannelse i teologi BAT501 TEOLOGISK INTRO 3 timer BA v/ lektor Morten Hørning Jensen (kursusansvarlig) og øvrige Faget Teologisk Intro er det første fag i det teologiske studium på MF. Det er tænkt som en helikoptertur rundt i teologiens spændende verden og skal give en oversigt fra luften over teologistudiets discipliner og problemstillinger. Problemstillinger er der nemlig nok af. Teologien altid har været problemorienteret. Konkrete problemer og stridsspørgsmål har ført til teologisk refleksion og afklaring. Er der frelse i andre religioner? Hvordan forkynder vi forsoningen? Hvordan leder man en kirke? Gælder det kristne håb en ny himmel eller en ny jord? I Teologisk Intro arbejder vi med dagsaktuelle teologiske problemstillinger ved først at indkredse deres betydning og dernæst belyse dem ud fra teologiens klassiske arbejdsredskaber og discipliner. Konkret tager forløbet udgangspunkt i en række forud valgte problemer, der præsenteres fra mindst to faglæreres synsvinkel, hvorefter de studerende i grupper skal vælge et problem som eksamensprojekt. Der skal til eksamenen udarbejdes et konkret produkt, der præsenterer og formidler et teologisk problem. Litteratur Anføres ved semesterstart. BAT502 GRÆSK I 6 timer BA v/ studielektor, cand. mag. Svend Fodgaard Jensen Der vil i semestret blive givet en elementær indføring i nytestamentlig græsk. Det Ny Testamente er overleveret til os på nytestamentlig græsk, som også kaldes koiné-græsk. Koiné betyder fælles og var det fællessprog koiné dialektos man talte og skrev i landene i den østlige del af Middelhavet på Jesu tid. En forudsætning for videnskabelig beskæftigelse med NT er kenskab til nytestamentlig græsk. NT kan 9

11 selvfølgelig godt læses i oversættelse, men man kan ikke forholde sig videnskabeligt og kritisk til en oversættelse uden kendskab til græsk. Enhver oversættelse er nemlig også en fortolkning, som man kun kan vurdere, hvis man har kendskab til originalsproget. Semestret omfatter 78 lektioner med 6 ugetimer i 13 uger. Ca. 54 lektioner vil blive anvendt på gennemgang af min begynderbog Themelion, der betyder fundament/grundlag. Teksterne i Themelion bygger udelukkende på autentiske bearbejdede/ubearbejdede tekster fra NT. I sidste del af semestret ca. 24 lektioner påbegyndes læsningen af lettere ubearbejdede evangelietekster. Pensumlitteratur: Begyndersystem: 1) Svend Fodgaard Jensen: Themelion, indføring i nytestamentlig græsk. Grammatikker: 2) H. Kjær Nielsen: Nytestamentlig græsk. Formlære og syntaks. 3) J. Blomqvist og P.O. Jastrup: Grekisk/Græsk grammatik. Ordbøger: 4) Barclay M. Newman. Jr.: Greek-English Dictionary of the New Testament. 5) C. Berg: Græsk-Dansk Ordbog. Tekstudgaver: 6) Novum Testamentum Graece, ed. Nestle-Aland, 28. udg. Fotokopier: 7) Diverse fotokopier, der udleveres i forbindelse med undervisningen. Anden litteratur, der benyttes/henvises til efter første semester: Grammatikker: 1) Blass/Debrunner/Rehkopf: Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. 2) Greek Grammar Beyond the Basics, Daniel B. Wallace 3) Greek Grammar by Herbert Weir Smyth Ordbøger: 4) W. Bauer: Wörterbuch zum Neuen Testament. BAT503 BIBELKUNDSKAB GT 3 timer v/ lektor Carsten Vang BA Kurset giver en indføring i de vigtigste skrifter i Det Gamle Testamente, bøgernes tilblivelse, baggrund og indhold. Spørgsmålet om, hvornår og hvordan GT blev til kanon, bliver behandlet. Desuden gives en kort gennemgang af Israels historie fra patriarktiden (ca f.kr.) til det jødiske folks hjemkomst fra eksilet, og videre indføres i de vigtigste videnskabelige rekonstruktioner af, hvordan denne historie har 10

12 udformet sig. I løbet af kurset læses et uddrag på ca. 200 sider af GT på dansk og desuden et udvalg af ikke-bibelske kildetekster fra GTs samtid (ca. 20 sider). Litteratur: Lærebog: Michael D. Coogan A Brief Introduction to the Old Testament: The Hebrew Bible In Its Context. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press. Til første gang læses kap. 1. Øvrig pensumlitteratur: Carsten Vang "Exodus teologisk myte eller historisk begivenhed?" Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 36/3, Nicolai Winther-Nielsen "Israels bosættelse om generobring af en historisk forpost." Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 36/3, Teksthæfte med ikke-bibelske kilder i udvalg (ca. 20 sider). Udleveres ved kursets start. Et bibelatlas, f.eks Bibelatlas. Udarbejdet af John Strange. 5. udg. København: Det danske Bibelselskab eller Paul Lawrence Atlas over Bibelens fortællinger. Højbjerg: Hovedland Supplerende litteratur: Else Holt & Kirsten Nielsen (udg.) Bibelkundskab. Introduktion til Det Gamle Testamente. 2. udg. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag Iain W. Provan, V. Philips Long, & Tremper Longman, III A Biblical History of Israel. Louisville: Westminster John Knox Raymond B. Dillard & Tremper Longman, III An Introduction to the Old Testament. 2. udg. Leicester: Apollos Andre artikler i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 36/3 (2009) er meget læsværdige: Hans-Ole Bækgaard. "Virkelig verden eller? Om historisk troværdighed for patriarkfortællingen i Genesis", Jens Bruun Kofoed. "Statsdannelsen", Tremper Longman. "Eksilet og efter",

13 BAT504 FILOSOFIHISTORIE 2 timer v/ professor Kurt Christensen BA Kurset vil give en indføring i den europæiske filosofis historie, der udgør en vigtig forudsætning for en række af teologiens problemstillinger. Undervisningen vil fokusere på den antikke, den moderne og samtidens filosofi. En række gennemgående filosofiske temaer vil blive fremhævet, eksempelvis erkendelsesproblematikken. Også relationen til den kristne teologi vil blive fremhævet. Undervisningen vil primært ske i form af forelæsninger. Litteratur: Anfin Stigen: Tenkningens historie 1 og 2. Oslo: Ad Notam Gyldendal, Den øvrige litteratur vil blive præsenteret ved kursets start. 12

14 Lektionsplan E 2015 rød = 2013-årgangen blå = 2015-årgangen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag BAT501 Teologisk Intro MHJ m.fl. Aud. 1 BAT604-2 NT-eksegese II PVL Aud BAT603-2 Etik & Religionsfilosofi II JBN Aud BAT603-2 Etik & Religionsfilosofi II JBN Aud Andagt ( ) BAT509 Latin MØC Aud. 2 BAT503 Bibelkundskab GT CV Aud BAT509 Latin MØC Aud. 2 BAT503 Bibelkundskab GT CV Aud BAT503 Bibelkundskab GT CV Aud. 1 BAT606 Genesis CV Aud. 2 BAT606 Genesis CV Aud. 2 Andagt ( ) BAT509 Latin MØC Aud. 2 BAT502 NT Græsk I SFJ Aud. 1 BAT502 NT Græsk I SFJ Aud. 1 BAT603-2 Etik & Religionsfilosofi II JBN Aud. 2 BAT501 Teologisk Intro MHJ m.fl. Aud. 1 BAT603-2 Etik & Religionsfilosofi II JBN Aud. 2 BAT501 Teologisk Intro MHJ m.fl. Aud. 1 Andagt ( ) BAT509 Latin MØC Aud. 2 BAT502 NT Græsk I SFJ Aud. 1 BAT509 Latin MØC Aud. 2 BAT502 NT Græsk I SFJ Aud. 1 BAT604-2 NT-eksegese II PVL Aud. 2 BAT504 Filosofihistorie KCH Aud. 1 BAT604-2 NT-eksegese II PVL Aud. 2 BAT504 Filosofihistorie KCH Aud. 1 Speakers Lounge ( ) BAT509 Latin MØC Aud. 2 BAT502 NT Græsk I SFJ Aud. 1 BAT502 NT Græsk I SFJ Aud. 1 13

15 ØVRIGE ARRANGEMENTER SPONSORLØB Mandag den 31. august kl Sponsorløbet er årets største sociale og sportslige fundraisingevent på MF. I en klokketime løber, cykler eller går ansatte, studerende og venner af MF iførte de karakteristiske blå MF-T-shirts i kvarteret lige uden for MF. Målet er at skaffe flest mulige penge til stipendiepuljen, så vi fortsat kan støtte MFs BA-studerende økonomisk. Det er både hyggeligt og festligt samt et meget vigtigt bidrag til MF s økonomi. I 2014 fik vi kr. ind, og det vil vi søge at overgå i Alle deltagere finder selv sponsorer, der betaler et selvvalgt beløb per omgang, eller et fast engangsbeløb. For at opmuntre til en ihærdig indsats med at finde mange sponsorer er der er gode præmier til de deltagere, der skaffer flest penge til MF. Hovedpræmien er en ipad. Bagefter hygger vi os med grillmad, sodavand og is på MFs regning. Kontakt undertegnede for tilmelding (senest 1. august af hensyn til bestilling af T- shirts) eller nærmere oplysninger. Jeg håber, at se rigtig mange tilmeldinger også fra nye studerende på 2015-holdet! Men alle også personer uden tilknytning til MF er meget velkomne til at deltage, jo flere desto bedre. Læs mere om Sponsorløb 2015 her: Landssekretær Nils Andersen på eller Glade smil fra Sponsorløb

16 SPOTLIGHTS 2015 Fredag d. 13. november kl Spotlights er en særlig aften på Menighedsfakultetet, hvor den kristne tro, teologi og unge mødes i et spændende og aktuelt skæringsfelt. Temaet i år er Kirke i bevægelse, og vi har inviteret udvalgte ledere fra kirkelige organisationer og bevægelser og bedt dem røbe, hvordan deres kirke eller bevægelse kan være en medspiller i folkekirken. Der bliver både oplæg og efterfølgende debat. Spotlights munder ud i en hyggelig café, hvor man kan snakke videre om temaet og nyde fællesskabet med andre unge. Der kommer et detaljeret program i efteråret. Fri entré! INGEN TEOLKURSUS I 2016 MEN HER KOMMER INFORMATION OM FORKYNDERKONFERENCE D januar 2016 på Sydvestjyllands Efterskole i Bramming. De 11 organisationer bag Projekt God Forkyndelse indbyder til en konference, hvor unge og ældre, nybegyndere og erfarne, præster og lægfolk, ansatte og frivillige mødes for at inspirere hinanden. Fordi Gud taler Fordi vi skal forkynde Fordi mennesker skal høre og tro Se hele programmet og tilmeld dig på: GODFORKYNDELSE.DK 15

17 SPEAKER S LOUNGE Der er Speaker s Lounge (SL) hver torsdag kl SL arrangeres af studenterrådet og er et forum, hvor man kan tage forskellige relevante, men ikke nødvendigvis faglige, emner op. Gennem debat, diskussion og samtale udvikles man som menneske og ikke mindst som teolog, og vi vil derfor gerne fremme en god debatkultur på MF. Emnerne er som regel foreslået af studerende. Oplæggene bliver holdt af studerende, undervisere eller af inviterede gæster. Da de fleste studerende og ansatte i huset deltager, fungerer Speaker s Lounge som et ugentligt samlingspunkt for hele MF og TORVET. BIBLIOTEK Biblioteket er fysiskt indrettet med muligheder for at arbejde enkeltvist eller i grupper. Det rummer ca bøger og ca. 75 løbende tidsskrifter, lydbibliotek samt computere med relevant software. Det fungerer som præsensbibliotek, dvs. at bøgerne ikke må lånes med hjem. Bibliotekets hjemmeside er Her finder du bl.a. link til bibliotekets database, Axis, hvor tidsskrifter, links og størstedelen af bøgerne er registreret. Håndbøger og kildeskrifter indkøbt før 1993, findes i kortkartoteket. RENGØRING Alle studerende med daglig gang på MF dvs. studerende på MF s bacheloruddannelse samt øvrige studerende med læseplads på MF - deltager i det daglige liv på MF, og dermed også i vedligeholdelse og rengøringen af MF. Det betyder 10 timers rengøring/vedligehold per semester. Dette kan også afregnes med 100 kr. pr. time på kontoret. Fordeling af rengøringsområder og -tidspunkter sker på ophængte sedler i rengøringsrummet. Hvis man ikke selv har skrevet sig på listerne senest den 1. oktober, bliver man faktureret for 100 kr. pr. time. Studerende er selv ansvarlige for at bytte, hvis man bliver forhindret. Spørgsmål vedr. dette rettes til husinspektøren. (se s. 20) LÆSEPLADS Alle studerende på MF s Bacheloruddannelse (MFB ere) kan efter ansøgning få læseplads på MF med fast hyldeplads til bøger, enten i form af fast plads eller i form af en deleplads. Der skal søges ved hver semesterstart for det kommende semester. Overskydende læsepladser kan søges af andre studerende for et semester ad gangen mod betaling af 10 timers rengøring eller 100 kr. pr. time. Ansøgninger fra teologiog religionsvidenskabsstuderende vil komme i første række ved tildelingen. Læsepladsansøgning findes på kontoret. 16

18 MAILGRUPPEN mf-diverse Alle studerende på MF bliver automatisk tilmeldt mailgruppen som er MF s mailgruppe for oplysninger og informationer til og fra studerende og ansatte. Du skal aktivt melde fra til kontoret, hvis du ikke ønsker at være med i gruppen. Husk også at melde til kontoret, hvis du skifter mailadresse. STUDIEVEJLEDNING Hvis du har problemer med at overskue studiet eller har spørgsmål i øvrigt til studiet, så snak med studiekoordinatoren, Filip O. Bodilsen, som er studievejleder på BAuddannelsen. Hvis du er studerende på universitetet, så spørg kontaktpersonen til universitetet: Lisbeth Hvass Jønsson: tlf.: STUDIEREJSELEGATER MF s stipendium kan søges af alle teologi- og religionsstuderende, som kan tilslutte sig MF s basis og formål. Det kan f.eks. tildeles studerende, der som et led i deres studium ønsker at studere en periode ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, eller som gennem en rejse ønsker mulighed for kontakt med en udenlandsk fagmand eller deltage i en konference i ind- eller udland. Det forventes, at modtageren af stipendiet om muligt formidler den modtagne inspiration videre til medstuderende og andre på MF. I ansøgningen anføres, hvad der søges om støtte til, begrundelsen for ansøgningen samt et overslag over de forventede udgifter. Det skal ligeledes anføres, hvor meget der søges i støtte, samt hvor den studerende er i sit studieforløb. Der skal ansøges i god tid før rejsen. Ansøgningen indgives til fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen eller lærerrådsformand Kurt Christensen. (se s. 20) 17

19 DANNELSESTILBUD At bedrive teologi er en hel-menneskelig aktivitet, hvor det intellektuelle arbejde ikke kan adskilles fra person og tro. Derfor har vi på MF forskellige tilbud, der sigter på personlig og åndelig dannelse. Det drejer sig om daglige andagter, mentorordning og en årlig retræte. Disse tilbud skal ses som et supplement til den enkeltes kirkelige tilknytning og praksis, der specifikt bidrager til at integrere tro og teologi. ANDAGTER Vi opfordrer alle til at deltage i fællesandagterne på MF. Det giver en god rytme med at leve sig ind i den bibelske fortælling og er et skønt åndehul midt i hverdagen. Mandag, onsdag og fredag, kl. 12:05 Andagt i andagtsrummet (1. sal) Tirsdag, kl. 12:05 Skriftemålsandagt i andagtsrummet (1. sal) Torsdag, kl. 12:10 Bøn ved Speaker s Lounge i kaffestuen Andagterne planlægges af studerende og postdoc Andreas Østerlund Nielsen (se s. 20). MENTORORDNING MF tilbyder mentorering til alle teologi- og religionsvidenskabsstuderende. Hver studerende får tilbud om at blive tilknyttet en af MF s ansatte som mentor. Mentor og studerende mødes normalt en gang pr. semester til samtale. Mentorsamtalens særlige fokus er at støtte den studerende til at få et godt studieforløb. Samtalen befinder sig så at sige midt imellem sjælesorg og faglig vejledning. Den tager også sigte på udvikling af den enkeltes menneskelige og åndelige udrustning og potentiale. Mentoren er naturligvis underlagt tavshedspligt. Mentorrelationen gælder normalt hele studieforløbet. Henvendelse til lektor Leif Andersen (se s. 20). 18

20 RETRÆTE At tage på retræte er at træde tilbage fra studier, opgaver og arbejde for bevidst at søge ind i stilheden med sig selv og Gud. Her finder du hvile og ro til eftertanke og læsning, stilhed for dig selv og deltager i fælles meditationer, tidebønner og nadvergudstjeneste. Vi hylder tanken om, at en teologistuderende bliver fortrolig med at møde Gud i stilheden. Det er en nyttig erfaring, som kan berige både det personlige trosliv og den menighed og de mennesker, man kommer til at tjene som færdiguddannet. Der arrangeres obligatorisk retræte for bachelorholdet, årgang 13, i foråret 16. Der er dog også løbende mange andre gode tilbud om retræter uden for MF-regi. Henvendelse til landssekretær Nils Andersen (se s. 20) 19

21 KONTAKTOPLYSNINGER MENIGHEDSFAKULTETET eller TELEFAX MF Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke MF-bladet MF-lokalnr. Privat tlf Thomas B. Mikkelsen, fakultetsleder Walther P. Hansen, sekretariatsleder Henning Thorlund, administrationsmedarbejder 244 Iben Andersen, kontorsekretær Kit J. Hvergel, kontorsekretær Henning Maagaard, husinspektør Nils Andersen, landssekretær Filip O. Bodilsen, studiekoordinator Karin Christensen, bibliotekar Peter V. Legarth, professor Asger Chr. Højlund, professor Kurt Christensen, professor, LRformand Kurt E Larsen, professor Carsten Vang, lektor Morten Hørning Jensen, lektor Jeppe Bach Nikolajsen, lektor Andreas Ø. Nielsen, ph.d. Peter Søes, kandidatstipendiat Klaus Vibe, kandidatstipendiat Leif Andersen, lektor Christian Medom Jensen, SR-formand

22 MF-KALENDEREN AUGUST 28. Eksamensfest 31. Semesterindledning og Sponsorløb SEPTEMBER TORVET s Højskole, Virksund NOVEMBER 13. Spotlights DECEMBER 10. Semesterafslutning kl

23 22

INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi.

INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi. Efteråret 2014 MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi.dk INDHOLDSOVERSIGT Velkomsthilsen... 3 Semesterindledning...

Læs mere

MF uddanner ledere til kirke og mission

MF uddanner ledere til kirke og mission MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2014 MF uddanner ledere til kirke og mission MF et lokomotiv 02 Teologi ud af boksen 08 Et prik blev et kald 101 Leder MF - et lokomotiv Christian Backer Mogensen

Læs mere

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet OKT 2006 7 bladet fra menighedsfakultetet Nyt bibliotek Se side 3 Bogens plads i teologistudiet Se side 4 Årets teolog 2006 Biskop Steen Skovsgaard blev ved Menighedsfakultetets årsfest den 16. september

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte!

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte! MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR 03 23 nye studerende Islam og terror 04 15 Tak for uvurderlig støtte! 1 Leder Menighedsfakultetet ønsker at uddanne præster til hele landet Thomas

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

Jesus opstod med kød og knogler

Jesus opstod med kød og knogler MF-bladet Menighedsfakultetet 02 juni 2015 Jesus opstod med kød og knogler 02 Budskab eller begivenhed? Med kød og knogler 04 15 Dobbelt op på nye gavebreve 1 Leder Budskab eller begivenhed? Peter Søes

Læs mere

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2014 Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv Nyt center for trosforsvar på MF For og imod gengiftning 08 MF-tidsskrift i førertrøjen 1 Når sandheden om

Læs mere

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015 Teologi for Lægfolk Kursus året 2014/2015 Kursus året 2014/2015 Kursus året 2014/2015 Indhold: Teologi så enhver kan være med... side 3 Fag- / kursusforløb... side 4 Basisåret / Undervisning 1. år... side

Læs mere

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2012 Åndelig dannelse teologisk inspiration 03 04 4 skarpe om Åndelig dannelse 08 ved vores tro - eller ved hans trofasthed? 1 Åndelig dannelse Leder Leif Andersen

Læs mere

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten 03 04 Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1 Er toregimentelæren

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

det teologiske fakultet københavns universitet Kompetencegivende efter- og videreuddannelse Forår 2011

det teologiske fakultet københavns universitet Kompetencegivende efter- og videreuddannelse Forår 2011 det teologiske fakultet københavns universitet Kompetencegivende efter- og videreuddannelse Forår 2011 28 Indhold 2 Åbent Universitet 4 Masteruddannelse 5 Praktisk information Oversigt over kurser i foråret

Læs mere

Det meningsfulde liv

Det meningsfulde liv MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2012 Det meningsfulde liv i teologisk lys Lykken ved bækken 02 03 Missional kirke en introduktion 04 Det meningsfulde liv et teologisk lys 1 Lykken ved bækken Leder

Læs mere

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS Kære nye studerende! Velkommen til Institut for Tværkulturelle

Læs mere

Det Gamle Testamente studeres med henblik på at forstå og fortolke dets skrifter i deres historiske, litterære og teologiske kontekst.

Det Gamle Testamente studeres med henblik på at forstå og fortolke dets skrifter i deres historiske, litterære og teologiske kontekst. FAGBESKRIVELSE: GAMMEL TESTAMENTE Faget Det Gamle Testamente har som sit emne de 39 skrifter i Det Gamle Testamente. Disse skrifter studeres i udvalg på originalsproget for hovedpartens vedkommende på

Læs mere

RUS-TINGEN. If history has taught us anything, we can use that information to destroy it. En introduktion til Idéhistorie fra tutorerne

RUS-TINGEN. If history has taught us anything, we can use that information to destroy it. En introduktion til Idéhistorie fra tutorerne RUS-TINGEN 2013 If history has taught us anything, we can use that information to destroy it En introduktion til Idéhistorie fra tutorerne Udgivet for: Idéhistorie, Institut for Kultur og Samfund Redaktion

Læs mere

Introfolder 2015. International Virksomhedskommunikation. Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Introfolder 2015. International Virksomhedskommunikation. Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Introfolder 2015 Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Velkommen til nye studerende på bacheloruddannelsen i International Virksomhedskommunikation

Læs mere

STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED

STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUS ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser MAR 2008 2 bladet fra menighedsfakultetet Kristendom under angreb Læs s. 6 Vi vurderer de nye bibeloversættelser Fordommene om Menighedsfakultetet faldt Læs s. 7 I 2007 fik vi i Danmark to nye bibeloversættelser

Læs mere

Kristen børnehave i Esbjerg

Kristen børnehave i Esbjerg 19 inspiration nærvær holdning 25. oktober 2013 Årgang 113 Falmer Nu falmer skoven, synger vi trindt om land. Men gør den det? Når tøj falmer, så er det, fordi sollys har bleget det. Men en grøn trøje

Læs mere

Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2013 / 03-04 / 40. årgang

Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2013 / 03-04 / 40. årgang Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2013 / 03-04 / 40. årgang #HolisTisK MissioN Teologi PrAKsis: Christopher J. H. Wright / Jonas Adelin Jørgensen / Mogens Jensen / Morten Munch / Tormod engelsviken

Læs mere

Gode møder kan blive endnu bedre

Gode møder kan blive endnu bedre Gode møder kan blive endnu bedre En ressourcebog om møder i IMU & IM - en ressourcebog om møder i IMU & IM Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen Gode møder kan blive endnu bedre - en ressourcebog om møder

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag

FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag FOR ALLE FrikirkeNets Forlag FOR ALLE FrikirkeNets Forlag Frikirke for alle FrikirkeNets Forlag ISBN 87-991631-0-1 1. oplag: november 2006 2. oplag: marts 2007 Tekst: Svend L. Madsen Produktion: cpress

Læs mere

Kirke, menighed, FDF, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelse...19. Bibelen, 2. modul Råd og vejledning...22 Teori...23 Øvelse...

Kirke, menighed, FDF, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelse...19. Bibelen, 2. modul Råd og vejledning...22 Teori...23 Øvelse... F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 1 BLÅ KERNE KRISTENDOM OG FORKYNDELSE Indhold Indledning Målbeskrivelse...2 Hvorfor kristendom og forkyndelse?...2 Opbygningen af et modul...3 Lærte du noget?...4

Læs mere

Rushåndbog. Psykologi

Rushåndbog. Psykologi Rushåndbog Psykologi 2013 ii Ruspjece Psykologi Indhold Dekanens velkomst...1 Russekretærernes velkomst...2 Introduktion...4 Undervisernes velkomst...5 Studievejledningen...8 IT-support...9 AU Library

Læs mere

Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Institut for Statskundskab Syddansk Universitet Rushåndbogen 2011 Institut for Statskundskab Syddansk Universitet Rushåndbogen 2011 er redigeret af rustursforeningen ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Rushåndbogen er trykt af Syddansk

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere