INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: Fax: Hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi."

Transkript

1 Efteråret 2015

2

3 MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: Fax: Hjemmeside: INDHOLDSOVERSIGT Velkomsthilsen... 3 Semesterindledning... 4 Undervisningstilbud Introduktion til undervisningstilbud... 5 BA 2013-årgangen... 6 BA 2015-årgangen... 9 Lektionsplan Øvrige arrangementer og undervisningstilbud Sponsorløb Spotlights, Forkynderkonference Speakers Lounge, bibliotek, rengøring, læseplads på MF Mailgruppe studievejledning og studierejselegater Dannelsestilbud Retræte Kontaktoplysninger MF-kalenderen Forside: Fotoet er venligst udlånt af Areopagos 2

4 Velkommen til det nye semester I vores overfladiske, masseproducerende, materialistiske kultur længes mange mennesker efter større dybde, større rigdom og større mening. Mange søger forgæves efter en enkel, konkret og praktisk kristendom, selv i deres kirker, som i mange tilfælde har tilpasset sig glat overfladiskhed og er faldet i staver over, at folk vil have abstrakt kristendom. Forpligtende og praktisk kristendom Den norske teologiprofessor Paul Otto Brunstad genfortæller i en af sine bøger en lille historie af den tyske filosof Hegel. Historien handler om en mand, som gerne ville have frugt. Men uforståeligt nok afslog manden at tage imod de konkret frugter, som han blev tilbudt. Han blev rakt æbler, men han takkede nej. Han blev rakt pærer og blommer, men han takkede stadig nej. Det var frugt, som manden ville have, ikke forskellige konkrete og håndgribelige æbler, pærer og blommer. Hegels enkle fortælling kaster lys over mange danskeres forhold til kristendommen. Mange ønsker, at kristendommen igen må få en samlende funktion i samfundet, hvilket er fuldt forståeligt, da kristendommen er en livsbevarende og kulturbevarende kraft, der kan fylde almindelige menneskers hverdagsliv med sand mening. Det, som imidlertid virker mere uforståeligt er, at de samme personer, der spørger efter kristendom, siger nej tak, hver gang de bliver tilbudt kristendommens konkrete indhold. De tager derfor ikke imod de forpligtende og praktiske sider af kristendommen. Men hvis vi kun jager abstrakte begreber, vil troen hurtigt fordampe, og kristendommen vil aldrig komme til at udgøre nogen livsbevarende kraft, der kan skabe mening og håb. Fundament for din tjeneste Gennem undervisningen på Menighedsfakultetet får du tilbudt en solid indføring i teologiens hovedområder, men også værktøjer, som kan udgøre et konkret fundament for din fremtidige tjeneste. Og så vil du forhåbentligt komme til at erfare, hvordan de bibelske skrifter former os, præger os, kalder på os, så livet får større dybde, større rigdom og større mening. Velkommen til et semester, hvor du vil få udbygget dit faglige fundament. Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder 3

5 SEMESTERINDLEDNING Mandag den 31. august 2015 Velkommen til det nye studieår og velkommen til et nyt hold studerende. Særskilt program for studieintroduktionsforløbet kommer på et senere tidspunkt. PROGRAM Kaffe m.m Semesterindledningsforelæsning v. professor. dr. theol. Kurt E. Larsen: "Vækkelser i fortiden, men hvad med fremtiden?" Sponsorløb Hennings grillbar 4

6 UNDERVISNINGSTILBUD Vi har følgende undervisning på MF: BA - Undervisning for studerende på MF s bacheloruddannelse i teologi BA-uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at være adgangsgivende til fortsatte teologistudier i ind- eller udland. Den undervisning, der tilbydes i nærværende læseplan, og som indgår i BA-studiet på MF, er åben for alle interesserede i den udstrækning, der er plads på holdene. - Ugentligt timetal 5

7 BA (2013-årgangen) Undervisning for studerende på MF s bacheloruddannelse i teologi BAT509 LATIN 6 timer BA v/ undervisningsassistent Mads Østerlund Christensen Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder: oversættelse af lettere latinske tekster kendskab til latinsk ordforråd, morfologi og syntaks Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at: oversætte en lettere, fagrelateret latinsk tekst redegøre for centrale emner inden for latinsk ordforråd, morfologi og syntaks på et elementært niveau Litteratur: Begyndersystem Bolt-Jørgensen, Henrik In angulo cum libello. Svendborg: Mørch & Wagner (Tilgængelig online via Grammatik: Hyllested, Povl og Ulf Østergaard Latinsk grammatik. København: Gyldendal BAT603-2 ETIK OG RELIGIONSFILOSOFI II 2 timer BA v/ lektor Jeppe Bach Nikolajsen Dette kursus tager udgangspunkt i en drøftelse af betydningen af pluraliseringen af den vestlige verden for den kristne kirke. I lyset af dette vil vi behandle to beslægtede problemstillinger. For det første vil vi med udgangspunkt i den teologiske etik hos 6

8 Martin Luther, Knud Ejler Løgstrup og John Howard Yoder drøfte udviklingen af en teologisk etik, som ikke negligerer dens almene grundlag, men som samtidig udtrykker dens egenart med henblik på dens relevans i et pluralistisk samfund. For det andet vil vi med udgangspunkt i den religionsfilosofiske tænkning om religion i det offentlige rum hos Jürgen Habermas, John Rawls og Jeffrey Stout drøfte kirkens engagement og rolle i et pluralistisk samfund. Pensum: Oplyses ved semesterstart. BAT NT-EKSEGESE II 3 timer BA v/ Professor, theol.dr. Peter V. Legarth Johannesevangeliet er et hovedskrift i NT. Det er en vigtig kilde til begivenheder i Jesu liv, men evangeliet er også et tydeligt udtryk for en tolket tradition. I Johannesevangeliet bliver vi ført ind i centrum af den kristne tro og teologi, og den kristne kirke har til alle tider hentet åndelig næring her. Litteratur: Kjær Nielsen, Helge Sproglige kommentarer til Johannesevangeliet. [Rønde: Helge Kjaer Nielsen]. Legarth, Peter V Kompendium til Johannesevangeliet, Aarhus, Semikolon. Desuden én af følgende: Carson, D The Gospel according to John. Leicester England; Grand Rapids Mich.: Inter-Varsity Press;W.B. Eerdmans. Morris, Leon The Gospel according to John the English text with introduction, exposition and notes. Grand Rapids: Eerdmans. Keener, Craig S. The Gospel of John: a commentary. Peabody, Mass: Hendrickson Publishers, Ko stenberger, Andreas J. John. Baker exegetical commentary on the New Testament. Grand Rapids, Mich: Baker Academic, Michaels, J. Ramsey. The Gospel of John. The new international commentary on the New Testament. Grand Rapids, Mich: William B. Eerdmans Pub, Endvidere anbefales: Kjær, Nielsen, Helge, Kommentar til Johannesevangeliet (Dansk kommentar til Det Nye Testamente 4), Aarhus, Aarhus Universitetsforlag. I øvrigt henvises til den i studiehåndbogen anførte litteratur. 7

9 BAT606 GENESIS 2 timer BA v/ Lektor Carsten Vang I dette fag skal vi lære at fortolke udvalgte tekster fra Genesis, som læses på hebraisk (12 kap.). Faget skal ses i sammenhæng med det næste kursus i GT eksegese (BAT702 Salmer og profeter), som tages i foråret 2016 og omfatter 10 Salmer og 10 kap. fra profetlitteraturen. Ved siden af de 12 kap. Genesis på hebraisk læses udvalgte kapitler på dansk (mere kursorisk). Fokus i gennemgangen vil dels være på teksternes betydning i deres historiske og litterære sammenhæng i Genesis, dels på de teologiske temaer i teksterne i samspil med det øvrige GT. Videnskabelig tekstudgave: K. Elliger & W. Rudolph Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft ELLER: Avraham Tal ברא שית" Genesis", i Biblia Hebraica Quinta, bind 1. Stuttgart: Deutsche Bibelsegellschaft Til Genesis: E. Hammershaimb udg. Genesis en sproglig analyse. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag En videnskabelig kommentar, f.eks. Walter Brueggemann Genesis. Interpretation. Philadelphia: Westminster John Knox Victor P. Hamilton The Book of Genesis. Vol New International Commentary on the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans Gordon J. Wenham Genesis. Vol Word Biblical Commentary 1-2. Nashville: Thomas Nelson Til første gang læses Richard E. Averbeck "Factors in Reading the Patriarchal Narratives: Literary, Historical, and Theological Dimensions." Side i D. M. Howard, Jr. & M. A. Grisanti (red.), Giving the Sense: Understanding and Using Old Testament Historical Texts (Grand Rapids: Kregel) Se i øvrigt Studiehåndbogen for anden litteratur. Andre værktøjer: BibleWorks, version 9; 2013 BibleWorks, LLC. 8

10 BA (2015-årgangen) Undervisning for studerende på MF s bacheloruddannelse i teologi BAT501 TEOLOGISK INTRO 3 timer BA v/ lektor Morten Hørning Jensen (kursusansvarlig) og øvrige Faget Teologisk Intro er det første fag i det teologiske studium på MF. Det er tænkt som en helikoptertur rundt i teologiens spændende verden og skal give en oversigt fra luften over teologistudiets discipliner og problemstillinger. Problemstillinger er der nemlig nok af. Teologien altid har været problemorienteret. Konkrete problemer og stridsspørgsmål har ført til teologisk refleksion og afklaring. Er der frelse i andre religioner? Hvordan forkynder vi forsoningen? Hvordan leder man en kirke? Gælder det kristne håb en ny himmel eller en ny jord? I Teologisk Intro arbejder vi med dagsaktuelle teologiske problemstillinger ved først at indkredse deres betydning og dernæst belyse dem ud fra teologiens klassiske arbejdsredskaber og discipliner. Konkret tager forløbet udgangspunkt i en række forud valgte problemer, der præsenteres fra mindst to faglæreres synsvinkel, hvorefter de studerende i grupper skal vælge et problem som eksamensprojekt. Der skal til eksamenen udarbejdes et konkret produkt, der præsenterer og formidler et teologisk problem. Litteratur Anføres ved semesterstart. BAT502 GRÆSK I 6 timer BA v/ studielektor, cand. mag. Svend Fodgaard Jensen Der vil i semestret blive givet en elementær indføring i nytestamentlig græsk. Det Ny Testamente er overleveret til os på nytestamentlig græsk, som også kaldes koiné-græsk. Koiné betyder fælles og var det fællessprog koiné dialektos man talte og skrev i landene i den østlige del af Middelhavet på Jesu tid. En forudsætning for videnskabelig beskæftigelse med NT er kenskab til nytestamentlig græsk. NT kan 9

11 selvfølgelig godt læses i oversættelse, men man kan ikke forholde sig videnskabeligt og kritisk til en oversættelse uden kendskab til græsk. Enhver oversættelse er nemlig også en fortolkning, som man kun kan vurdere, hvis man har kendskab til originalsproget. Semestret omfatter 78 lektioner med 6 ugetimer i 13 uger. Ca. 54 lektioner vil blive anvendt på gennemgang af min begynderbog Themelion, der betyder fundament/grundlag. Teksterne i Themelion bygger udelukkende på autentiske bearbejdede/ubearbejdede tekster fra NT. I sidste del af semestret ca. 24 lektioner påbegyndes læsningen af lettere ubearbejdede evangelietekster. Pensumlitteratur: Begyndersystem: 1) Svend Fodgaard Jensen: Themelion, indføring i nytestamentlig græsk. Grammatikker: 2) H. Kjær Nielsen: Nytestamentlig græsk. Formlære og syntaks. 3) J. Blomqvist og P.O. Jastrup: Grekisk/Græsk grammatik. Ordbøger: 4) Barclay M. Newman. Jr.: Greek-English Dictionary of the New Testament. 5) C. Berg: Græsk-Dansk Ordbog. Tekstudgaver: 6) Novum Testamentum Graece, ed. Nestle-Aland, 28. udg. Fotokopier: 7) Diverse fotokopier, der udleveres i forbindelse med undervisningen. Anden litteratur, der benyttes/henvises til efter første semester: Grammatikker: 1) Blass/Debrunner/Rehkopf: Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. 2) Greek Grammar Beyond the Basics, Daniel B. Wallace 3) Greek Grammar by Herbert Weir Smyth Ordbøger: 4) W. Bauer: Wörterbuch zum Neuen Testament. BAT503 BIBELKUNDSKAB GT 3 timer v/ lektor Carsten Vang BA Kurset giver en indføring i de vigtigste skrifter i Det Gamle Testamente, bøgernes tilblivelse, baggrund og indhold. Spørgsmålet om, hvornår og hvordan GT blev til kanon, bliver behandlet. Desuden gives en kort gennemgang af Israels historie fra patriarktiden (ca f.kr.) til det jødiske folks hjemkomst fra eksilet, og videre indføres i de vigtigste videnskabelige rekonstruktioner af, hvordan denne historie har 10

12 udformet sig. I løbet af kurset læses et uddrag på ca. 200 sider af GT på dansk og desuden et udvalg af ikke-bibelske kildetekster fra GTs samtid (ca. 20 sider). Litteratur: Lærebog: Michael D. Coogan A Brief Introduction to the Old Testament: The Hebrew Bible In Its Context. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press. Til første gang læses kap. 1. Øvrig pensumlitteratur: Carsten Vang "Exodus teologisk myte eller historisk begivenhed?" Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 36/3, Nicolai Winther-Nielsen "Israels bosættelse om generobring af en historisk forpost." Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 36/3, Teksthæfte med ikke-bibelske kilder i udvalg (ca. 20 sider). Udleveres ved kursets start. Et bibelatlas, f.eks Bibelatlas. Udarbejdet af John Strange. 5. udg. København: Det danske Bibelselskab eller Paul Lawrence Atlas over Bibelens fortællinger. Højbjerg: Hovedland Supplerende litteratur: Else Holt & Kirsten Nielsen (udg.) Bibelkundskab. Introduktion til Det Gamle Testamente. 2. udg. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag Iain W. Provan, V. Philips Long, & Tremper Longman, III A Biblical History of Israel. Louisville: Westminster John Knox Raymond B. Dillard & Tremper Longman, III An Introduction to the Old Testament. 2. udg. Leicester: Apollos Andre artikler i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 36/3 (2009) er meget læsværdige: Hans-Ole Bækgaard. "Virkelig verden eller? Om historisk troværdighed for patriarkfortællingen i Genesis", Jens Bruun Kofoed. "Statsdannelsen", Tremper Longman. "Eksilet og efter",

13 BAT504 FILOSOFIHISTORIE 2 timer v/ professor Kurt Christensen BA Kurset vil give en indføring i den europæiske filosofis historie, der udgør en vigtig forudsætning for en række af teologiens problemstillinger. Undervisningen vil fokusere på den antikke, den moderne og samtidens filosofi. En række gennemgående filosofiske temaer vil blive fremhævet, eksempelvis erkendelsesproblematikken. Også relationen til den kristne teologi vil blive fremhævet. Undervisningen vil primært ske i form af forelæsninger. Litteratur: Anfin Stigen: Tenkningens historie 1 og 2. Oslo: Ad Notam Gyldendal, Den øvrige litteratur vil blive præsenteret ved kursets start. 12

14 Lektionsplan E 2015 rød = 2013-årgangen blå = 2015-årgangen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag BAT501 Teologisk Intro MHJ m.fl. Aud. 1 BAT604-2 NT-eksegese II PVL Aud BAT603-2 Etik & Religionsfilosofi II JBN Aud BAT603-2 Etik & Religionsfilosofi II JBN Aud Andagt ( ) BAT509 Latin MØC Aud. 2 BAT503 Bibelkundskab GT CV Aud BAT509 Latin MØC Aud. 2 BAT503 Bibelkundskab GT CV Aud BAT503 Bibelkundskab GT CV Aud. 1 BAT606 Genesis CV Aud. 2 BAT606 Genesis CV Aud. 2 Andagt ( ) BAT509 Latin MØC Aud. 2 BAT502 NT Græsk I SFJ Aud. 1 BAT502 NT Græsk I SFJ Aud. 1 BAT603-2 Etik & Religionsfilosofi II JBN Aud. 2 BAT501 Teologisk Intro MHJ m.fl. Aud. 1 BAT603-2 Etik & Religionsfilosofi II JBN Aud. 2 BAT501 Teologisk Intro MHJ m.fl. Aud. 1 Andagt ( ) BAT509 Latin MØC Aud. 2 BAT502 NT Græsk I SFJ Aud. 1 BAT509 Latin MØC Aud. 2 BAT502 NT Græsk I SFJ Aud. 1 BAT604-2 NT-eksegese II PVL Aud. 2 BAT504 Filosofihistorie KCH Aud. 1 BAT604-2 NT-eksegese II PVL Aud. 2 BAT504 Filosofihistorie KCH Aud. 1 Speakers Lounge ( ) BAT509 Latin MØC Aud. 2 BAT502 NT Græsk I SFJ Aud. 1 BAT502 NT Græsk I SFJ Aud. 1 13

15 ØVRIGE ARRANGEMENTER SPONSORLØB Mandag den 31. august kl Sponsorløbet er årets største sociale og sportslige fundraisingevent på MF. I en klokketime løber, cykler eller går ansatte, studerende og venner af MF iførte de karakteristiske blå MF-T-shirts i kvarteret lige uden for MF. Målet er at skaffe flest mulige penge til stipendiepuljen, så vi fortsat kan støtte MFs BA-studerende økonomisk. Det er både hyggeligt og festligt samt et meget vigtigt bidrag til MF s økonomi. I 2014 fik vi kr. ind, og det vil vi søge at overgå i Alle deltagere finder selv sponsorer, der betaler et selvvalgt beløb per omgang, eller et fast engangsbeløb. For at opmuntre til en ihærdig indsats med at finde mange sponsorer er der er gode præmier til de deltagere, der skaffer flest penge til MF. Hovedpræmien er en ipad. Bagefter hygger vi os med grillmad, sodavand og is på MFs regning. Kontakt undertegnede for tilmelding (senest 1. august af hensyn til bestilling af T- shirts) eller nærmere oplysninger. Jeg håber, at se rigtig mange tilmeldinger også fra nye studerende på 2015-holdet! Men alle også personer uden tilknytning til MF er meget velkomne til at deltage, jo flere desto bedre. Læs mere om Sponsorløb 2015 her: Landssekretær Nils Andersen på eller Glade smil fra Sponsorløb

16 SPOTLIGHTS 2015 Fredag d. 13. november kl Spotlights er en særlig aften på Menighedsfakultetet, hvor den kristne tro, teologi og unge mødes i et spændende og aktuelt skæringsfelt. Temaet i år er Kirke i bevægelse, og vi har inviteret udvalgte ledere fra kirkelige organisationer og bevægelser og bedt dem røbe, hvordan deres kirke eller bevægelse kan være en medspiller i folkekirken. Der bliver både oplæg og efterfølgende debat. Spotlights munder ud i en hyggelig café, hvor man kan snakke videre om temaet og nyde fællesskabet med andre unge. Der kommer et detaljeret program i efteråret. Fri entré! INGEN TEOLKURSUS I 2016 MEN HER KOMMER INFORMATION OM FORKYNDERKONFERENCE D januar 2016 på Sydvestjyllands Efterskole i Bramming. De 11 organisationer bag Projekt God Forkyndelse indbyder til en konference, hvor unge og ældre, nybegyndere og erfarne, præster og lægfolk, ansatte og frivillige mødes for at inspirere hinanden. Fordi Gud taler Fordi vi skal forkynde Fordi mennesker skal høre og tro Se hele programmet og tilmeld dig på: GODFORKYNDELSE.DK 15

17 SPEAKER S LOUNGE Der er Speaker s Lounge (SL) hver torsdag kl SL arrangeres af studenterrådet og er et forum, hvor man kan tage forskellige relevante, men ikke nødvendigvis faglige, emner op. Gennem debat, diskussion og samtale udvikles man som menneske og ikke mindst som teolog, og vi vil derfor gerne fremme en god debatkultur på MF. Emnerne er som regel foreslået af studerende. Oplæggene bliver holdt af studerende, undervisere eller af inviterede gæster. Da de fleste studerende og ansatte i huset deltager, fungerer Speaker s Lounge som et ugentligt samlingspunkt for hele MF og TORVET. BIBLIOTEK Biblioteket er fysiskt indrettet med muligheder for at arbejde enkeltvist eller i grupper. Det rummer ca bøger og ca. 75 løbende tidsskrifter, lydbibliotek samt computere med relevant software. Det fungerer som præsensbibliotek, dvs. at bøgerne ikke må lånes med hjem. Bibliotekets hjemmeside er Her finder du bl.a. link til bibliotekets database, Axis, hvor tidsskrifter, links og størstedelen af bøgerne er registreret. Håndbøger og kildeskrifter indkøbt før 1993, findes i kortkartoteket. RENGØRING Alle studerende med daglig gang på MF dvs. studerende på MF s bacheloruddannelse samt øvrige studerende med læseplads på MF - deltager i det daglige liv på MF, og dermed også i vedligeholdelse og rengøringen af MF. Det betyder 10 timers rengøring/vedligehold per semester. Dette kan også afregnes med 100 kr. pr. time på kontoret. Fordeling af rengøringsområder og -tidspunkter sker på ophængte sedler i rengøringsrummet. Hvis man ikke selv har skrevet sig på listerne senest den 1. oktober, bliver man faktureret for 100 kr. pr. time. Studerende er selv ansvarlige for at bytte, hvis man bliver forhindret. Spørgsmål vedr. dette rettes til husinspektøren. (se s. 20) LÆSEPLADS Alle studerende på MF s Bacheloruddannelse (MFB ere) kan efter ansøgning få læseplads på MF med fast hyldeplads til bøger, enten i form af fast plads eller i form af en deleplads. Der skal søges ved hver semesterstart for det kommende semester. Overskydende læsepladser kan søges af andre studerende for et semester ad gangen mod betaling af 10 timers rengøring eller 100 kr. pr. time. Ansøgninger fra teologiog religionsvidenskabsstuderende vil komme i første række ved tildelingen. Læsepladsansøgning findes på kontoret. 16

18 MAILGRUPPEN mf-diverse Alle studerende på MF bliver automatisk tilmeldt mailgruppen som er MF s mailgruppe for oplysninger og informationer til og fra studerende og ansatte. Du skal aktivt melde fra til kontoret, hvis du ikke ønsker at være med i gruppen. Husk også at melde til kontoret, hvis du skifter mailadresse. STUDIEVEJLEDNING Hvis du har problemer med at overskue studiet eller har spørgsmål i øvrigt til studiet, så snak med studiekoordinatoren, Filip O. Bodilsen, som er studievejleder på BAuddannelsen. Hvis du er studerende på universitetet, så spørg kontaktpersonen til universitetet: Lisbeth Hvass Jønsson: tlf.: STUDIEREJSELEGATER MF s stipendium kan søges af alle teologi- og religionsstuderende, som kan tilslutte sig MF s basis og formål. Det kan f.eks. tildeles studerende, der som et led i deres studium ønsker at studere en periode ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, eller som gennem en rejse ønsker mulighed for kontakt med en udenlandsk fagmand eller deltage i en konference i ind- eller udland. Det forventes, at modtageren af stipendiet om muligt formidler den modtagne inspiration videre til medstuderende og andre på MF. I ansøgningen anføres, hvad der søges om støtte til, begrundelsen for ansøgningen samt et overslag over de forventede udgifter. Det skal ligeledes anføres, hvor meget der søges i støtte, samt hvor den studerende er i sit studieforløb. Der skal ansøges i god tid før rejsen. Ansøgningen indgives til fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen eller lærerrådsformand Kurt Christensen. (se s. 20) 17

19 DANNELSESTILBUD At bedrive teologi er en hel-menneskelig aktivitet, hvor det intellektuelle arbejde ikke kan adskilles fra person og tro. Derfor har vi på MF forskellige tilbud, der sigter på personlig og åndelig dannelse. Det drejer sig om daglige andagter, mentorordning og en årlig retræte. Disse tilbud skal ses som et supplement til den enkeltes kirkelige tilknytning og praksis, der specifikt bidrager til at integrere tro og teologi. ANDAGTER Vi opfordrer alle til at deltage i fællesandagterne på MF. Det giver en god rytme med at leve sig ind i den bibelske fortælling og er et skønt åndehul midt i hverdagen. Mandag, onsdag og fredag, kl. 12:05 Andagt i andagtsrummet (1. sal) Tirsdag, kl. 12:05 Skriftemålsandagt i andagtsrummet (1. sal) Torsdag, kl. 12:10 Bøn ved Speaker s Lounge i kaffestuen Andagterne planlægges af studerende og postdoc Andreas Østerlund Nielsen (se s. 20). MENTORORDNING MF tilbyder mentorering til alle teologi- og religionsvidenskabsstuderende. Hver studerende får tilbud om at blive tilknyttet en af MF s ansatte som mentor. Mentor og studerende mødes normalt en gang pr. semester til samtale. Mentorsamtalens særlige fokus er at støtte den studerende til at få et godt studieforløb. Samtalen befinder sig så at sige midt imellem sjælesorg og faglig vejledning. Den tager også sigte på udvikling af den enkeltes menneskelige og åndelige udrustning og potentiale. Mentoren er naturligvis underlagt tavshedspligt. Mentorrelationen gælder normalt hele studieforløbet. Henvendelse til lektor Leif Andersen (se s. 20). 18

20 RETRÆTE At tage på retræte er at træde tilbage fra studier, opgaver og arbejde for bevidst at søge ind i stilheden med sig selv og Gud. Her finder du hvile og ro til eftertanke og læsning, stilhed for dig selv og deltager i fælles meditationer, tidebønner og nadvergudstjeneste. Vi hylder tanken om, at en teologistuderende bliver fortrolig med at møde Gud i stilheden. Det er en nyttig erfaring, som kan berige både det personlige trosliv og den menighed og de mennesker, man kommer til at tjene som færdiguddannet. Der arrangeres obligatorisk retræte for bachelorholdet, årgang 13, i foråret 16. Der er dog også løbende mange andre gode tilbud om retræter uden for MF-regi. Henvendelse til landssekretær Nils Andersen (se s. 20) 19

21 KONTAKTOPLYSNINGER MENIGHEDSFAKULTETET eller TELEFAX MF Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke MF-bladet MF-lokalnr. Privat tlf Thomas B. Mikkelsen, fakultetsleder Walther P. Hansen, sekretariatsleder Henning Thorlund, administrationsmedarbejder 244 Iben Andersen, kontorsekretær Kit J. Hvergel, kontorsekretær Henning Maagaard, husinspektør Nils Andersen, landssekretær Filip O. Bodilsen, studiekoordinator Karin Christensen, bibliotekar Peter V. Legarth, professor Asger Chr. Højlund, professor Kurt Christensen, professor, LRformand Kurt E Larsen, professor Carsten Vang, lektor Morten Hørning Jensen, lektor Jeppe Bach Nikolajsen, lektor Andreas Ø. Nielsen, ph.d. Peter Søes, kandidatstipendiat Klaus Vibe, kandidatstipendiat Leif Andersen, lektor Christian Medom Jensen, SR-formand

22 MF-KALENDEREN AUGUST 28. Eksamensfest 31. Semesterindledning og Sponsorløb SEPTEMBER TORVET s Højskole, Virksund NOVEMBER 13. Spotlights DECEMBER 10. Semesterafslutning kl

23 22

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

MENIGHEDSFAKULTETET INDHOLDSOVERSIGT

MENIGHEDSFAKULTETET INDHOLDSOVERSIGT Foråret 2016 1 MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi.dk INDHOLDSOVERSIGT Velkomsthilsen... 2 Semesterindledning...

Læs mere

Eksamensordning for Menighedsfakultetets bachelorstudium i teologi (almen) (2013-ordningen)

Eksamensordning for Menighedsfakultetets bachelorstudium i teologi (almen) (2013-ordningen) Eksamensordning for Menighedsfakultetets bachelorstudium i teologi (almen) (2013-ordningen) Forklaring: 24-timers opgave senest kl. 9 den efterfølgende dag 36-timers opgave senest kl. 21 den efterfølgende

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Efterår 2017 Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet forløb: Foråret

Læs mere

INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi.

INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi. Efteråret 2014 MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi.dk INDHOLDSOVERSIGT Velkomsthilsen... 3 Semesterindledning...

Læs mere

Kirkehøjskole i Sønderjylland

Kirkehøjskole i Sønderjylland Kirkehøjskole i Sønderjylland 2017-2018 Velkommen til Kirkehøjskole i Sønderjylland! Program Kirkehøjskole i Sønderjylland er et unikt tilbud til dig, der er kommet på sporet af Jesus og gerne vil lære

Læs mere

DET TEOLOGISKE STUDIUM Bacheloruddannelsen

DET TEOLOGISKE STUDIUM Bacheloruddannelsen DET TEOLOGISKE STUDIUM Bacheloruddannelsen 2012-ordningen i henhold til bekendtgørelse af 29. juni 20 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne Gældende fra 1. september 2012 STUDIENÆVNET

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig orientering om kristendommens idé-indhold og historie. Undervisningen

Læs mere

Program for overbygningen - Forår 2016

Program for overbygningen - Forår 2016 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for overbygningen - Forår 2016 Evangelierne læst som litteratur/ Hvad gør vi!? - Etik i teori og praksis/ De gnostiske evangelier/ Litteratur og teologi/ Johannesbrevene og

Læs mere

TEOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

TEOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET københavns universitet det teologiske fakultet Dyk ned i livets store spørgsmål TEOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET og bliv klogere på historie, sprog, religion, filosofi, litteratur, etik og samfund Jeg

Læs mere

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark elkursus 2011 Teolkursus 2012 1 Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark De udfordringer, som den kristne kirke står overfor i Danmark, kræver, at kristne drøfter, hvordan kirken

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2013 2014 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE

TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE Tillægget for Propædeutisk sprogundervisning for religionsstuderende indeholder studieordninger for de propædeutiske

Læs mere

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING STUDIEORDNING 2009 Religion TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR RELIGIONSSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tillæg til studieordning

Læs mere

teologi PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 TEOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

teologi PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 TEOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET teologi PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 TEOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 TEOLOGI AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ TEOLOGI Ansatte og studerende på teologi vil gerne byde dig

Læs mere

MENIGHEDSFAKULTETET INDHOLDSOVERSIGT

MENIGHEDSFAKULTETET INDHOLDSOVERSIGT Foråret 2015 1 MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi.dk INDHOLDSOVERSIGT Velkomsthilsen... 2 Semesterindledning...

Læs mere

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område 2016 3K-uddannelsen ved VIA University College udbyder indenfor loven om åben uddannelse en række enkeltfag. Udbuddet indenfor

Læs mere

Jeg læser teologi, men hvilke bøger bør jeg egentlig læse?

Jeg læser teologi, men hvilke bøger bør jeg egentlig læse? Jeg læser teologi, men hvilke bøger bør jeg egentlig læse? På MF s studentermøde 2002 opfordrede de studerende MF s faglærere til at udarbejde en liste over væsentlige bøger, som en teologistuderende bør

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Det kristendomsfaglige område Februar 2015 3K-uddannelsen ved VIA University College udbyder indenfor loven om åben uddannelse en række enkeltfag. Udbuddet indenfor

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse (2013-studieordningen)

Uddannelsesbeskrivelse (2013-studieordningen) Uddannelsesbeskrivelse (2013-studieordningen) 1. Eksamen 2. Uddannelsens titel BA (Teologi) Bachelor i Teologi (almen) 3. Undervisningssted 4. Uddannelsens art Menighedsfakultetet, Århus (Lutheran School

Læs mere

Studieordning af 14. okt. 1997 for

Studieordning af 14. okt. 1997 for Studieordning af 14. okt. 1997 for Institut for Teologi Ilisimatusarfik Revideret juni 1999 og december 2006 1 Adgangskrav 01.01.2004 GU/HF/HHX/HTX-eksamen, lærereksamen eller anden tilsvarende uddannelse.

Læs mere

MENIGHEDSFAKULTETET INDHOLDSOVERSIGT

MENIGHEDSFAKULTETET INDHOLDSOVERSIGT Foråret 2017 1 MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi.dk INDHOLDSOVERSIGT Velkomsthilsen... 2 Semesterindledning...

Læs mere

Lektionskatalog. Forårssemestret 2015

Lektionskatalog. Forårssemestret 2015 Lektionskatalog Forårssemestret 2015 Maannguaq Dalager og Minik Schmidt blev bachelorer i Teologi i henholdsvis 2005 og 2011 de er nu begge præster i Den grønlandske Kirke, i Nuuk og Paamiut Ansatte, forår

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger.

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger. Religion Der undervises i religion på 2.- 8. klassetrin. Fra 5.- 8. klasse afholdes en ugentlig fagtime, hvor det i 2.- 4. klasse er integreret i den øvrige undervisning. Kompetencemål efter 9. klasse

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

DET GAMLE TESTAMENTE AARHUS UNIVERSITET ARTS ELSE KRAGELUND HOLT LEKTOR TEOLOGI FOR LÆGFOLK 27. AUGUST 2016

DET GAMLE TESTAMENTE AARHUS UNIVERSITET ARTS ELSE KRAGELUND HOLT LEKTOR TEOLOGI FOR LÆGFOLK 27. AUGUST 2016 DET GAMLE TESTAMENTE BIBELSYN 1 Menighedsfakultetet bygger på Bibelen og vor kirkes bekendelse og vil virke ud fra det syn på Bibelen, som er Bibelens eget, og som altid har været kirkens: Den er Guds

Læs mere

Tale til Ung Liga d Skriften alene

Tale til Ung Liga d Skriften alene Tale til Ung Liga d. 12.01.11 Skriften alene ved Daniel Præstholm Varighed: ca. 35 minutter Målgruppe: Ung Liga (25-30 år) Emne: Skriften alene Forslag til sange: Første gang jeg læste teksten (FS 54)

Læs mere

Indhold. Indhold... 2

Indhold. Indhold... 2 Efterårskurser 2017 ... 2 Se kursusoversigt og læs om tilmelding her: (Klik på punkterne nedenfor - du kan bladre med piletaster ) Skema - dansk... 3 Skema - engelsk... 4 Velkommen til Hovedstadens Ordblindeskole...

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld

bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld MAJ 2005 3 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld leder side 2 Teologi for kirkens skyld Bachelorbrochure tilgængelig Brochuren over MF s nye bacheloruddannelse kan rekvireres fra MF

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Studieordning for Kateketuddannelsen

Studieordning for Kateketuddannelsen Studieordning for Kateketuddannelsen Biskopeqarfik Kalaallit Nunaat Hans Egedesvej 9, Postboks 90 3900 Nuuk Tlf: 321134 Fax: 321061 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Studiets faglige

Læs mere

2. SEMESTER POL & ADM. - SAMF. SEKRETARIAT

2. SEMESTER POL & ADM. - SAMF. SEKRETARIAT https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=10952 Page 1 of 4 2. SEMESTER POL & ADM. - SAMF. SEKRETARIAT Velkommen til 2. Semester for pol-adm og samfundsfag I vil her på 2. semester blive præsenteret

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET. Til medlemmerne af. Studienævnet for Teologi

DET TEOLOGISKE FAKULTET. Til medlemmerne af. Studienævnet for Teologi DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi: Stud.theol. Bo Chen Stud.theol. Jonas Hennild (næstformand) Stud.theol. NN Professor Mette Birkedal Bruun Lektor

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

MENIGHEDSFAKULTETET INDHOLDSOVERSIGT

MENIGHEDSFAKULTETET INDHOLDSOVERSIGT Foråret 2013 MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi.dk INDHOLDSOVERSIGT Velkomsthilsen... 2 Semesterindledning...

Læs mere

Kære filosofistuderende anno 2016!

Kære filosofistuderende anno 2016! Kære filosofistuderende anno 2016! Velkommen på Filosofistudiet! I denne ruspjece finder du de relevante informationer om dit skema for Rus-ugen, vigtige telefonnumre og alle de praktiske oplysninger,

Læs mere

Decimal klassification - DK5. Kategori 2. kategori 3. kategori

Decimal klassification - DK5. Kategori 2. kategori 3. kategori Decimal klassification - DK5 Kategori 2. kategori 3. kategori 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner og ordbøger Teologiske Lexsika

Læs mere

Meditation & Selvudvikling

Meditation & Selvudvikling Nordisk Sjælesorgssymposium om Meditation & Selvudvikling Den 3.-5. oktober 2012 Med bl.a. biskop Kjeld Holm, professor Steen Hildebrandt, lektor Klaus B. Bærentsen idehistoriker Michael Jahn og hospitalspræst

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efteråret 2011 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside.

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Kristendomskundskab 1. årgang 2012/2013 Periode og emne Materialer Metode/arbejdsform Mål

Læs mere

Oversigt over sommerkurser

Oversigt over sommerkurser Sommerkurser 2017 Oversigt over sommerkurser Kursus Underviser Dato Kl Tilmeld 1. It for begyndere Trine Frederiksen 19/6-22/6 9:30-14:00 1/6 4 Side 2. Lyd og tryk på engelsk Søren Storm og Margretha Eyðfinnsdóttir

Læs mere

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Fra årsplan til emneudtrækning

Fra årsplan til emneudtrækning Fra årsplan til emneudtrækning Tema Problemstilling Tekster/andre udtryksformer Udvalgte Færdighedsog vidensmål Bibelske fortællinger/lig- nelser Hvad er lignelser og hvad kendetegner denne udtryksform?

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag og Kandidatsidefag STUDERENDE MED CENTRALFAG INDEN FOR HUMANIORA Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder Decimal classification 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner og ordbøger Teologiske Lexsika 03.81 Leksikoner og ordbøger Græske og

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Indhold. Side 2 af 21

Indhold. Side 2 af 21 Forårskurser 2018 ... 2 Velkommen til Hovedstadens Ordblindeskole... 3 Skema - dansk... 4 Skema - engelsk... 5 Stavning... 6 Læsning og læsestrategier... 7 Lyt til lyden... 8 Få styr på endelserne... 9

Læs mere

EFTERÅRSPROGRAM 2016

EFTERÅRSPROGRAM 2016 EFTERÅRSPROGRAM 2016 Når reformationen fortolker sig selv. Fejringer gennem 400 år. Foredrag v. Carsten Bach-Nielsen, lektor kirkehistorie, AU Da det første hundrede år var gået, siden reformationen tog

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-sidefag. Folderen er ikke en erstatning

Læs mere

Det Teologiske Studium Bacheloruddannelsen

Det Teologiske Studium Bacheloruddannelsen DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Teologiske Studium Bacheloruddannelsen 2012-ordningen i henhold til bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA 2011

ANSØGNINGSSKEMA 2011 ANSØGNINGSSKEMA 2011 Når du ansøger: 1. Dette skema skal udfyldes af enhver, der søger optagelse på Menighedsfakultetets 4-årige bacheloruddannelse i teologi. Der gøres opmærksom på, at du samtidig med

Læs mere

Kristendom delmål 3. kl.

Kristendom delmål 3. kl. Kristendom delmål 3. kl. Livsfilosofi og etik tale med om almene tilværelsesspørgsmål med brug af enkle faglige begreber og med en begyndende bevidsthed om det religiøse sprog samtale om og forholde sig

Læs mere

TPL-skema USH4 kap. 1 Tro og tanker

TPL-skema USH4 kap. 1 Tro og tanker TPL-skema USH4 kap. Tro og tanker Livsfilosofi og etik (Fase ) Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem etiske principper og moralsk praksis i hverdagslivet og i religiøse problemstillinger / Eleven

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Relation til Fælles Mål

Relation til Fælles Mål Fagårsplan 10/11 Fag: Kristendom Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Det gamle testamente 33-40 Vi går dybere ned i der ligner? Det gamle testamente 43-48 Vi går dybere ned i der ligner? Lave rollespil

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form Søger du indlevelse i det kristne åndelige liv? Ønsker du at blive retræteleder? Oplever du at mennesker taler med dig om tro? Overvejer du at blive åndelig vejleder? - så er dette tilbud måske noget for

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KLASSISKE STUDIER ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KLASSISKE STUDIER ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 INSTITUT FOR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig

Læs mere

MØDEREFERAT DET TEOLOGISKE FAKULTET

MØDEREFERAT DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Medlemmer af Studienævnet for Teologi: Stud. theol. Casper Gregers Bangert Stud. theol. Frederik Poulsen (næstformand) Stud. theol. Niels Valdemar Vinding

Læs mere

Religion på Rygaards skole

Religion på Rygaards skole Religion på Rygaards skole FAGFORMÅL: Formålet med undervisningen i religion er: At eleven opnår forståelse for den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

teologi PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 TEOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

teologi PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 TEOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET teologi PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 TEOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 TEOLOGI AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ TEOLOGI Ansatte og studerende på teologi vil gerne byde dig

Læs mere

Det Teologiske Studium Bacheloruddannelsen

Det Teologiske Studium Bacheloruddannelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T T E O L O G I S K E F A K U L T E T Det Teologiske Studium Bacheloruddannelsen 2012-ordningen i henhold til bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Referat af Uddannelsesudvalg, Byggeri

Referat af Uddannelsesudvalg, Byggeri Referat af Uddannelsesudvalg, Byggeri Mødet afholdt den: 29. april 2015 Deltagere: Lars Kvist, Steffen Bruun Andresen, Thomas Stokke Nielsen, Peter John Andersen, Gorm Guldmann, Michael Royal Petersen,

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G.

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G. Nyhedsbrev fra Hunne sog Nr. 6. Juni-Juli 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 22. juni 1. søndag 14.30, kl. ca. 16 sommermøde i Kirkeladen Birgit Lundholm Jensen Jytte Abildstrøm

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere