INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: Fax: Hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi."

Transkript

1 Efteråret 2015

2

3 MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: Fax: Hjemmeside: INDHOLDSOVERSIGT Velkomsthilsen... 3 Semesterindledning... 4 Undervisningstilbud Introduktion til undervisningstilbud... 5 BA 2013-årgangen... 6 BA 2015-årgangen... 9 Lektionsplan Øvrige arrangementer og undervisningstilbud Sponsorløb Spotlights, Forkynderkonference Speakers Lounge, bibliotek, rengøring, læseplads på MF Mailgruppe studievejledning og studierejselegater Dannelsestilbud Retræte Kontaktoplysninger MF-kalenderen Forside: Fotoet er venligst udlånt af Areopagos 2

4 Velkommen til det nye semester I vores overfladiske, masseproducerende, materialistiske kultur længes mange mennesker efter større dybde, større rigdom og større mening. Mange søger forgæves efter en enkel, konkret og praktisk kristendom, selv i deres kirker, som i mange tilfælde har tilpasset sig glat overfladiskhed og er faldet i staver over, at folk vil have abstrakt kristendom. Forpligtende og praktisk kristendom Den norske teologiprofessor Paul Otto Brunstad genfortæller i en af sine bøger en lille historie af den tyske filosof Hegel. Historien handler om en mand, som gerne ville have frugt. Men uforståeligt nok afslog manden at tage imod de konkret frugter, som han blev tilbudt. Han blev rakt æbler, men han takkede nej. Han blev rakt pærer og blommer, men han takkede stadig nej. Det var frugt, som manden ville have, ikke forskellige konkrete og håndgribelige æbler, pærer og blommer. Hegels enkle fortælling kaster lys over mange danskeres forhold til kristendommen. Mange ønsker, at kristendommen igen må få en samlende funktion i samfundet, hvilket er fuldt forståeligt, da kristendommen er en livsbevarende og kulturbevarende kraft, der kan fylde almindelige menneskers hverdagsliv med sand mening. Det, som imidlertid virker mere uforståeligt er, at de samme personer, der spørger efter kristendom, siger nej tak, hver gang de bliver tilbudt kristendommens konkrete indhold. De tager derfor ikke imod de forpligtende og praktiske sider af kristendommen. Men hvis vi kun jager abstrakte begreber, vil troen hurtigt fordampe, og kristendommen vil aldrig komme til at udgøre nogen livsbevarende kraft, der kan skabe mening og håb. Fundament for din tjeneste Gennem undervisningen på Menighedsfakultetet får du tilbudt en solid indføring i teologiens hovedområder, men også værktøjer, som kan udgøre et konkret fundament for din fremtidige tjeneste. Og så vil du forhåbentligt komme til at erfare, hvordan de bibelske skrifter former os, præger os, kalder på os, så livet får større dybde, større rigdom og større mening. Velkommen til et semester, hvor du vil få udbygget dit faglige fundament. Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder 3

5 SEMESTERINDLEDNING Mandag den 31. august 2015 Velkommen til det nye studieår og velkommen til et nyt hold studerende. Særskilt program for studieintroduktionsforløbet kommer på et senere tidspunkt. PROGRAM Kaffe m.m Semesterindledningsforelæsning v. professor. dr. theol. Kurt E. Larsen: "Vækkelser i fortiden, men hvad med fremtiden?" Sponsorløb Hennings grillbar 4

6 UNDERVISNINGSTILBUD Vi har følgende undervisning på MF: BA - Undervisning for studerende på MF s bacheloruddannelse i teologi BA-uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at være adgangsgivende til fortsatte teologistudier i ind- eller udland. Den undervisning, der tilbydes i nærværende læseplan, og som indgår i BA-studiet på MF, er åben for alle interesserede i den udstrækning, der er plads på holdene. - Ugentligt timetal 5

7 BA (2013-årgangen) Undervisning for studerende på MF s bacheloruddannelse i teologi BAT509 LATIN 6 timer BA v/ undervisningsassistent Mads Østerlund Christensen Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder: oversættelse af lettere latinske tekster kendskab til latinsk ordforråd, morfologi og syntaks Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig faglige kompetencer, der sætter denne i stand til at: oversætte en lettere, fagrelateret latinsk tekst redegøre for centrale emner inden for latinsk ordforråd, morfologi og syntaks på et elementært niveau Litteratur: Begyndersystem Bolt-Jørgensen, Henrik In angulo cum libello. Svendborg: Mørch & Wagner (Tilgængelig online via Grammatik: Hyllested, Povl og Ulf Østergaard Latinsk grammatik. København: Gyldendal BAT603-2 ETIK OG RELIGIONSFILOSOFI II 2 timer BA v/ lektor Jeppe Bach Nikolajsen Dette kursus tager udgangspunkt i en drøftelse af betydningen af pluraliseringen af den vestlige verden for den kristne kirke. I lyset af dette vil vi behandle to beslægtede problemstillinger. For det første vil vi med udgangspunkt i den teologiske etik hos 6

8 Martin Luther, Knud Ejler Løgstrup og John Howard Yoder drøfte udviklingen af en teologisk etik, som ikke negligerer dens almene grundlag, men som samtidig udtrykker dens egenart med henblik på dens relevans i et pluralistisk samfund. For det andet vil vi med udgangspunkt i den religionsfilosofiske tænkning om religion i det offentlige rum hos Jürgen Habermas, John Rawls og Jeffrey Stout drøfte kirkens engagement og rolle i et pluralistisk samfund. Pensum: Oplyses ved semesterstart. BAT NT-EKSEGESE II 3 timer BA v/ Professor, theol.dr. Peter V. Legarth Johannesevangeliet er et hovedskrift i NT. Det er en vigtig kilde til begivenheder i Jesu liv, men evangeliet er også et tydeligt udtryk for en tolket tradition. I Johannesevangeliet bliver vi ført ind i centrum af den kristne tro og teologi, og den kristne kirke har til alle tider hentet åndelig næring her. Litteratur: Kjær Nielsen, Helge Sproglige kommentarer til Johannesevangeliet. [Rønde: Helge Kjaer Nielsen]. Legarth, Peter V Kompendium til Johannesevangeliet, Aarhus, Semikolon. Desuden én af følgende: Carson, D The Gospel according to John. Leicester England; Grand Rapids Mich.: Inter-Varsity Press;W.B. Eerdmans. Morris, Leon The Gospel according to John the English text with introduction, exposition and notes. Grand Rapids: Eerdmans. Keener, Craig S. The Gospel of John: a commentary. Peabody, Mass: Hendrickson Publishers, Ko stenberger, Andreas J. John. Baker exegetical commentary on the New Testament. Grand Rapids, Mich: Baker Academic, Michaels, J. Ramsey. The Gospel of John. The new international commentary on the New Testament. Grand Rapids, Mich: William B. Eerdmans Pub, Endvidere anbefales: Kjær, Nielsen, Helge, Kommentar til Johannesevangeliet (Dansk kommentar til Det Nye Testamente 4), Aarhus, Aarhus Universitetsforlag. I øvrigt henvises til den i studiehåndbogen anførte litteratur. 7

9 BAT606 GENESIS 2 timer BA v/ Lektor Carsten Vang I dette fag skal vi lære at fortolke udvalgte tekster fra Genesis, som læses på hebraisk (12 kap.). Faget skal ses i sammenhæng med det næste kursus i GT eksegese (BAT702 Salmer og profeter), som tages i foråret 2016 og omfatter 10 Salmer og 10 kap. fra profetlitteraturen. Ved siden af de 12 kap. Genesis på hebraisk læses udvalgte kapitler på dansk (mere kursorisk). Fokus i gennemgangen vil dels være på teksternes betydning i deres historiske og litterære sammenhæng i Genesis, dels på de teologiske temaer i teksterne i samspil med det øvrige GT. Videnskabelig tekstudgave: K. Elliger & W. Rudolph Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft ELLER: Avraham Tal ברא שית" Genesis", i Biblia Hebraica Quinta, bind 1. Stuttgart: Deutsche Bibelsegellschaft Til Genesis: E. Hammershaimb udg. Genesis en sproglig analyse. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag En videnskabelig kommentar, f.eks. Walter Brueggemann Genesis. Interpretation. Philadelphia: Westminster John Knox Victor P. Hamilton The Book of Genesis. Vol New International Commentary on the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans Gordon J. Wenham Genesis. Vol Word Biblical Commentary 1-2. Nashville: Thomas Nelson Til første gang læses Richard E. Averbeck "Factors in Reading the Patriarchal Narratives: Literary, Historical, and Theological Dimensions." Side i D. M. Howard, Jr. & M. A. Grisanti (red.), Giving the Sense: Understanding and Using Old Testament Historical Texts (Grand Rapids: Kregel) Se i øvrigt Studiehåndbogen for anden litteratur. Andre værktøjer: BibleWorks, version 9; 2013 BibleWorks, LLC. 8

10 BA (2015-årgangen) Undervisning for studerende på MF s bacheloruddannelse i teologi BAT501 TEOLOGISK INTRO 3 timer BA v/ lektor Morten Hørning Jensen (kursusansvarlig) og øvrige Faget Teologisk Intro er det første fag i det teologiske studium på MF. Det er tænkt som en helikoptertur rundt i teologiens spændende verden og skal give en oversigt fra luften over teologistudiets discipliner og problemstillinger. Problemstillinger er der nemlig nok af. Teologien altid har været problemorienteret. Konkrete problemer og stridsspørgsmål har ført til teologisk refleksion og afklaring. Er der frelse i andre religioner? Hvordan forkynder vi forsoningen? Hvordan leder man en kirke? Gælder det kristne håb en ny himmel eller en ny jord? I Teologisk Intro arbejder vi med dagsaktuelle teologiske problemstillinger ved først at indkredse deres betydning og dernæst belyse dem ud fra teologiens klassiske arbejdsredskaber og discipliner. Konkret tager forløbet udgangspunkt i en række forud valgte problemer, der præsenteres fra mindst to faglæreres synsvinkel, hvorefter de studerende i grupper skal vælge et problem som eksamensprojekt. Der skal til eksamenen udarbejdes et konkret produkt, der præsenterer og formidler et teologisk problem. Litteratur Anføres ved semesterstart. BAT502 GRÆSK I 6 timer BA v/ studielektor, cand. mag. Svend Fodgaard Jensen Der vil i semestret blive givet en elementær indføring i nytestamentlig græsk. Det Ny Testamente er overleveret til os på nytestamentlig græsk, som også kaldes koiné-græsk. Koiné betyder fælles og var det fællessprog koiné dialektos man talte og skrev i landene i den østlige del af Middelhavet på Jesu tid. En forudsætning for videnskabelig beskæftigelse med NT er kenskab til nytestamentlig græsk. NT kan 9

11 selvfølgelig godt læses i oversættelse, men man kan ikke forholde sig videnskabeligt og kritisk til en oversættelse uden kendskab til græsk. Enhver oversættelse er nemlig også en fortolkning, som man kun kan vurdere, hvis man har kendskab til originalsproget. Semestret omfatter 78 lektioner med 6 ugetimer i 13 uger. Ca. 54 lektioner vil blive anvendt på gennemgang af min begynderbog Themelion, der betyder fundament/grundlag. Teksterne i Themelion bygger udelukkende på autentiske bearbejdede/ubearbejdede tekster fra NT. I sidste del af semestret ca. 24 lektioner påbegyndes læsningen af lettere ubearbejdede evangelietekster. Pensumlitteratur: Begyndersystem: 1) Svend Fodgaard Jensen: Themelion, indføring i nytestamentlig græsk. Grammatikker: 2) H. Kjær Nielsen: Nytestamentlig græsk. Formlære og syntaks. 3) J. Blomqvist og P.O. Jastrup: Grekisk/Græsk grammatik. Ordbøger: 4) Barclay M. Newman. Jr.: Greek-English Dictionary of the New Testament. 5) C. Berg: Græsk-Dansk Ordbog. Tekstudgaver: 6) Novum Testamentum Graece, ed. Nestle-Aland, 28. udg. Fotokopier: 7) Diverse fotokopier, der udleveres i forbindelse med undervisningen. Anden litteratur, der benyttes/henvises til efter første semester: Grammatikker: 1) Blass/Debrunner/Rehkopf: Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. 2) Greek Grammar Beyond the Basics, Daniel B. Wallace 3) Greek Grammar by Herbert Weir Smyth Ordbøger: 4) W. Bauer: Wörterbuch zum Neuen Testament. BAT503 BIBELKUNDSKAB GT 3 timer v/ lektor Carsten Vang BA Kurset giver en indføring i de vigtigste skrifter i Det Gamle Testamente, bøgernes tilblivelse, baggrund og indhold. Spørgsmålet om, hvornår og hvordan GT blev til kanon, bliver behandlet. Desuden gives en kort gennemgang af Israels historie fra patriarktiden (ca f.kr.) til det jødiske folks hjemkomst fra eksilet, og videre indføres i de vigtigste videnskabelige rekonstruktioner af, hvordan denne historie har 10

12 udformet sig. I løbet af kurset læses et uddrag på ca. 200 sider af GT på dansk og desuden et udvalg af ikke-bibelske kildetekster fra GTs samtid (ca. 20 sider). Litteratur: Lærebog: Michael D. Coogan A Brief Introduction to the Old Testament: The Hebrew Bible In Its Context. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press. Til første gang læses kap. 1. Øvrig pensumlitteratur: Carsten Vang "Exodus teologisk myte eller historisk begivenhed?" Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 36/3, Nicolai Winther-Nielsen "Israels bosættelse om generobring af en historisk forpost." Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 36/3, Teksthæfte med ikke-bibelske kilder i udvalg (ca. 20 sider). Udleveres ved kursets start. Et bibelatlas, f.eks Bibelatlas. Udarbejdet af John Strange. 5. udg. København: Det danske Bibelselskab eller Paul Lawrence Atlas over Bibelens fortællinger. Højbjerg: Hovedland Supplerende litteratur: Else Holt & Kirsten Nielsen (udg.) Bibelkundskab. Introduktion til Det Gamle Testamente. 2. udg. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag Iain W. Provan, V. Philips Long, & Tremper Longman, III A Biblical History of Israel. Louisville: Westminster John Knox Raymond B. Dillard & Tremper Longman, III An Introduction to the Old Testament. 2. udg. Leicester: Apollos Andre artikler i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 36/3 (2009) er meget læsværdige: Hans-Ole Bækgaard. "Virkelig verden eller? Om historisk troværdighed for patriarkfortællingen i Genesis", Jens Bruun Kofoed. "Statsdannelsen", Tremper Longman. "Eksilet og efter",

13 BAT504 FILOSOFIHISTORIE 2 timer v/ professor Kurt Christensen BA Kurset vil give en indføring i den europæiske filosofis historie, der udgør en vigtig forudsætning for en række af teologiens problemstillinger. Undervisningen vil fokusere på den antikke, den moderne og samtidens filosofi. En række gennemgående filosofiske temaer vil blive fremhævet, eksempelvis erkendelsesproblematikken. Også relationen til den kristne teologi vil blive fremhævet. Undervisningen vil primært ske i form af forelæsninger. Litteratur: Anfin Stigen: Tenkningens historie 1 og 2. Oslo: Ad Notam Gyldendal, Den øvrige litteratur vil blive præsenteret ved kursets start. 12

14 Lektionsplan E 2015 rød = 2013-årgangen blå = 2015-årgangen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag BAT501 Teologisk Intro MHJ m.fl. Aud. 1 BAT604-2 NT-eksegese II PVL Aud BAT603-2 Etik & Religionsfilosofi II JBN Aud BAT603-2 Etik & Religionsfilosofi II JBN Aud Andagt ( ) BAT509 Latin MØC Aud. 2 BAT503 Bibelkundskab GT CV Aud BAT509 Latin MØC Aud. 2 BAT503 Bibelkundskab GT CV Aud BAT503 Bibelkundskab GT CV Aud. 1 BAT606 Genesis CV Aud. 2 BAT606 Genesis CV Aud. 2 Andagt ( ) BAT509 Latin MØC Aud. 2 BAT502 NT Græsk I SFJ Aud. 1 BAT502 NT Græsk I SFJ Aud. 1 BAT603-2 Etik & Religionsfilosofi II JBN Aud. 2 BAT501 Teologisk Intro MHJ m.fl. Aud. 1 BAT603-2 Etik & Religionsfilosofi II JBN Aud. 2 BAT501 Teologisk Intro MHJ m.fl. Aud. 1 Andagt ( ) BAT509 Latin MØC Aud. 2 BAT502 NT Græsk I SFJ Aud. 1 BAT509 Latin MØC Aud. 2 BAT502 NT Græsk I SFJ Aud. 1 BAT604-2 NT-eksegese II PVL Aud. 2 BAT504 Filosofihistorie KCH Aud. 1 BAT604-2 NT-eksegese II PVL Aud. 2 BAT504 Filosofihistorie KCH Aud. 1 Speakers Lounge ( ) BAT509 Latin MØC Aud. 2 BAT502 NT Græsk I SFJ Aud. 1 BAT502 NT Græsk I SFJ Aud. 1 13

15 ØVRIGE ARRANGEMENTER SPONSORLØB Mandag den 31. august kl Sponsorløbet er årets største sociale og sportslige fundraisingevent på MF. I en klokketime løber, cykler eller går ansatte, studerende og venner af MF iførte de karakteristiske blå MF-T-shirts i kvarteret lige uden for MF. Målet er at skaffe flest mulige penge til stipendiepuljen, så vi fortsat kan støtte MFs BA-studerende økonomisk. Det er både hyggeligt og festligt samt et meget vigtigt bidrag til MF s økonomi. I 2014 fik vi kr. ind, og det vil vi søge at overgå i Alle deltagere finder selv sponsorer, der betaler et selvvalgt beløb per omgang, eller et fast engangsbeløb. For at opmuntre til en ihærdig indsats med at finde mange sponsorer er der er gode præmier til de deltagere, der skaffer flest penge til MF. Hovedpræmien er en ipad. Bagefter hygger vi os med grillmad, sodavand og is på MFs regning. Kontakt undertegnede for tilmelding (senest 1. august af hensyn til bestilling af T- shirts) eller nærmere oplysninger. Jeg håber, at se rigtig mange tilmeldinger også fra nye studerende på 2015-holdet! Men alle også personer uden tilknytning til MF er meget velkomne til at deltage, jo flere desto bedre. Læs mere om Sponsorløb 2015 her: Landssekretær Nils Andersen på eller Glade smil fra Sponsorløb

16 SPOTLIGHTS 2015 Fredag d. 13. november kl Spotlights er en særlig aften på Menighedsfakultetet, hvor den kristne tro, teologi og unge mødes i et spændende og aktuelt skæringsfelt. Temaet i år er Kirke i bevægelse, og vi har inviteret udvalgte ledere fra kirkelige organisationer og bevægelser og bedt dem røbe, hvordan deres kirke eller bevægelse kan være en medspiller i folkekirken. Der bliver både oplæg og efterfølgende debat. Spotlights munder ud i en hyggelig café, hvor man kan snakke videre om temaet og nyde fællesskabet med andre unge. Der kommer et detaljeret program i efteråret. Fri entré! INGEN TEOLKURSUS I 2016 MEN HER KOMMER INFORMATION OM FORKYNDERKONFERENCE D januar 2016 på Sydvestjyllands Efterskole i Bramming. De 11 organisationer bag Projekt God Forkyndelse indbyder til en konference, hvor unge og ældre, nybegyndere og erfarne, præster og lægfolk, ansatte og frivillige mødes for at inspirere hinanden. Fordi Gud taler Fordi vi skal forkynde Fordi mennesker skal høre og tro Se hele programmet og tilmeld dig på: GODFORKYNDELSE.DK 15

17 SPEAKER S LOUNGE Der er Speaker s Lounge (SL) hver torsdag kl SL arrangeres af studenterrådet og er et forum, hvor man kan tage forskellige relevante, men ikke nødvendigvis faglige, emner op. Gennem debat, diskussion og samtale udvikles man som menneske og ikke mindst som teolog, og vi vil derfor gerne fremme en god debatkultur på MF. Emnerne er som regel foreslået af studerende. Oplæggene bliver holdt af studerende, undervisere eller af inviterede gæster. Da de fleste studerende og ansatte i huset deltager, fungerer Speaker s Lounge som et ugentligt samlingspunkt for hele MF og TORVET. BIBLIOTEK Biblioteket er fysiskt indrettet med muligheder for at arbejde enkeltvist eller i grupper. Det rummer ca bøger og ca. 75 løbende tidsskrifter, lydbibliotek samt computere med relevant software. Det fungerer som præsensbibliotek, dvs. at bøgerne ikke må lånes med hjem. Bibliotekets hjemmeside er Her finder du bl.a. link til bibliotekets database, Axis, hvor tidsskrifter, links og størstedelen af bøgerne er registreret. Håndbøger og kildeskrifter indkøbt før 1993, findes i kortkartoteket. RENGØRING Alle studerende med daglig gang på MF dvs. studerende på MF s bacheloruddannelse samt øvrige studerende med læseplads på MF - deltager i det daglige liv på MF, og dermed også i vedligeholdelse og rengøringen af MF. Det betyder 10 timers rengøring/vedligehold per semester. Dette kan også afregnes med 100 kr. pr. time på kontoret. Fordeling af rengøringsområder og -tidspunkter sker på ophængte sedler i rengøringsrummet. Hvis man ikke selv har skrevet sig på listerne senest den 1. oktober, bliver man faktureret for 100 kr. pr. time. Studerende er selv ansvarlige for at bytte, hvis man bliver forhindret. Spørgsmål vedr. dette rettes til husinspektøren. (se s. 20) LÆSEPLADS Alle studerende på MF s Bacheloruddannelse (MFB ere) kan efter ansøgning få læseplads på MF med fast hyldeplads til bøger, enten i form af fast plads eller i form af en deleplads. Der skal søges ved hver semesterstart for det kommende semester. Overskydende læsepladser kan søges af andre studerende for et semester ad gangen mod betaling af 10 timers rengøring eller 100 kr. pr. time. Ansøgninger fra teologiog religionsvidenskabsstuderende vil komme i første række ved tildelingen. Læsepladsansøgning findes på kontoret. 16

18 MAILGRUPPEN mf-diverse Alle studerende på MF bliver automatisk tilmeldt mailgruppen som er MF s mailgruppe for oplysninger og informationer til og fra studerende og ansatte. Du skal aktivt melde fra til kontoret, hvis du ikke ønsker at være med i gruppen. Husk også at melde til kontoret, hvis du skifter mailadresse. STUDIEVEJLEDNING Hvis du har problemer med at overskue studiet eller har spørgsmål i øvrigt til studiet, så snak med studiekoordinatoren, Filip O. Bodilsen, som er studievejleder på BAuddannelsen. Hvis du er studerende på universitetet, så spørg kontaktpersonen til universitetet: Lisbeth Hvass Jønsson: tlf.: STUDIEREJSELEGATER MF s stipendium kan søges af alle teologi- og religionsstuderende, som kan tilslutte sig MF s basis og formål. Det kan f.eks. tildeles studerende, der som et led i deres studium ønsker at studere en periode ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, eller som gennem en rejse ønsker mulighed for kontakt med en udenlandsk fagmand eller deltage i en konference i ind- eller udland. Det forventes, at modtageren af stipendiet om muligt formidler den modtagne inspiration videre til medstuderende og andre på MF. I ansøgningen anføres, hvad der søges om støtte til, begrundelsen for ansøgningen samt et overslag over de forventede udgifter. Det skal ligeledes anføres, hvor meget der søges i støtte, samt hvor den studerende er i sit studieforløb. Der skal ansøges i god tid før rejsen. Ansøgningen indgives til fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen eller lærerrådsformand Kurt Christensen. (se s. 20) 17

19 DANNELSESTILBUD At bedrive teologi er en hel-menneskelig aktivitet, hvor det intellektuelle arbejde ikke kan adskilles fra person og tro. Derfor har vi på MF forskellige tilbud, der sigter på personlig og åndelig dannelse. Det drejer sig om daglige andagter, mentorordning og en årlig retræte. Disse tilbud skal ses som et supplement til den enkeltes kirkelige tilknytning og praksis, der specifikt bidrager til at integrere tro og teologi. ANDAGTER Vi opfordrer alle til at deltage i fællesandagterne på MF. Det giver en god rytme med at leve sig ind i den bibelske fortælling og er et skønt åndehul midt i hverdagen. Mandag, onsdag og fredag, kl. 12:05 Andagt i andagtsrummet (1. sal) Tirsdag, kl. 12:05 Skriftemålsandagt i andagtsrummet (1. sal) Torsdag, kl. 12:10 Bøn ved Speaker s Lounge i kaffestuen Andagterne planlægges af studerende og postdoc Andreas Østerlund Nielsen (se s. 20). MENTORORDNING MF tilbyder mentorering til alle teologi- og religionsvidenskabsstuderende. Hver studerende får tilbud om at blive tilknyttet en af MF s ansatte som mentor. Mentor og studerende mødes normalt en gang pr. semester til samtale. Mentorsamtalens særlige fokus er at støtte den studerende til at få et godt studieforløb. Samtalen befinder sig så at sige midt imellem sjælesorg og faglig vejledning. Den tager også sigte på udvikling af den enkeltes menneskelige og åndelige udrustning og potentiale. Mentoren er naturligvis underlagt tavshedspligt. Mentorrelationen gælder normalt hele studieforløbet. Henvendelse til lektor Leif Andersen (se s. 20). 18

20 RETRÆTE At tage på retræte er at træde tilbage fra studier, opgaver og arbejde for bevidst at søge ind i stilheden med sig selv og Gud. Her finder du hvile og ro til eftertanke og læsning, stilhed for dig selv og deltager i fælles meditationer, tidebønner og nadvergudstjeneste. Vi hylder tanken om, at en teologistuderende bliver fortrolig med at møde Gud i stilheden. Det er en nyttig erfaring, som kan berige både det personlige trosliv og den menighed og de mennesker, man kommer til at tjene som færdiguddannet. Der arrangeres obligatorisk retræte for bachelorholdet, årgang 13, i foråret 16. Der er dog også løbende mange andre gode tilbud om retræter uden for MF-regi. Henvendelse til landssekretær Nils Andersen (se s. 20) 19

21 KONTAKTOPLYSNINGER MENIGHEDSFAKULTETET eller TELEFAX MF Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke MF-bladet MF-lokalnr. Privat tlf Thomas B. Mikkelsen, fakultetsleder Walther P. Hansen, sekretariatsleder Henning Thorlund, administrationsmedarbejder 244 Iben Andersen, kontorsekretær Kit J. Hvergel, kontorsekretær Henning Maagaard, husinspektør Nils Andersen, landssekretær Filip O. Bodilsen, studiekoordinator Karin Christensen, bibliotekar Peter V. Legarth, professor Asger Chr. Højlund, professor Kurt Christensen, professor, LRformand Kurt E Larsen, professor Carsten Vang, lektor Morten Hørning Jensen, lektor Jeppe Bach Nikolajsen, lektor Andreas Ø. Nielsen, ph.d. Peter Søes, kandidatstipendiat Klaus Vibe, kandidatstipendiat Leif Andersen, lektor Christian Medom Jensen, SR-formand

22 MF-KALENDEREN AUGUST 28. Eksamensfest 31. Semesterindledning og Sponsorløb SEPTEMBER TORVET s Højskole, Virksund NOVEMBER 13. Spotlights DECEMBER 10. Semesterafslutning kl

23 22

INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi.

INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi. Efteråret 2014 MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi.dk INDHOLDSOVERSIGT Velkomsthilsen... 3 Semesterindledning...

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

Teologi. Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff.

Teologi. Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff. Teologi Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff. Teologi og religion er navnet på et åbent og vidtspændende fagområde, der beskæftiger sig med kristen tro og andre religiøse tilværelsesforståelser

Læs mere

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015 Læs teologi på MF! 02 Kaldet til at være præst 13 Glæden ved at være præst Ny fakultetsleder 161 Leder Kaldet til at være præst Jørgen Jørgensen Bestyrelsesformand

Læs mere

Det Gamle Testamente studeres med henblik på at forstå og fortolke dets skrifter i deres historiske, litterære og teologiske kontekst.

Det Gamle Testamente studeres med henblik på at forstå og fortolke dets skrifter i deres historiske, litterære og teologiske kontekst. FAGBESKRIVELSE: GAMMEL TESTAMENTE Faget Det Gamle Testamente har som sit emne de 39 skrifter i Det Gamle Testamente. Disse skrifter studeres i udvalg på originalsproget for hovedpartens vedkommende på

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Dugfriske bacheloropgaver 2013

Dugfriske bacheloropgaver 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af

Læs mere

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010 Kirken - et anderledes folk 04 bidrager til international forskning 06 Kirken må genvinde sin egenart 08 BA-studerende vil bringe evangeliet 1 til Laos Den ulykkelige

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet AUG 2005 5 bladet fra menighedsfakultetet informationsnummer 2005 2006 MF til eksamen side 3 38 år undervejs om Menighedsfakultetets spændende historie På vejen til SU side 8 De, der i sin tid tog initiativ

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efterår 2013 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Teologi og bifag i Religion ved Institut for Kultur, Sprog og Historie

Studieordning for bacheloruddannelsen i Teologi og bifag i Religion ved Institut for Kultur, Sprog og Historie Studieordning for bacheloruddannelsen i Teologi og bifag i Religion ved Institut for Kultur, Sprog og Historie Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt.

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010 Missionsfakultetet 02 Missional i en højere tjeneste 04 Drømmen om MF-værket 06 nyt samarbejde med internationalt 1 udblik En højere tjeneste Asger Højlund

Læs mere

Menighedsudviklingskonferencen

Menighedsudviklingskonferencen Menighedsudviklingskonferencen Velkommen til 4 intensive og inspirerende dage! Menighedsudviklingskonferensen er et af de væsentlige steder, hvor fremtiden for Metodistkirken i Norden bliver formet, og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC, Vordingborg HHX FILOSOFI C Bjarke Jensen

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

dtvg Konference om Grundtvig og Luther 26. 27. Januar 2015 i Vartov, København På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther

dtvg Konference om Grundtvig og Luther 26. 27. Januar 2015 i Vartov, København På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther grun US dtvg Konference om Grundtvig og Luther 26. 27. Januar 2015 i Vartov, København På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther Arrangeret af Styringsgruppen for Forskningsnetværket, Grundtvig

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 gudstjenestefornyelse 04 en åbenbaring af kristus 06 menneskelige gudstjenester 08 frimesser i et landsogn 1 Ud med gudstjenesten! Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder

Læs mere

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten 03 04 Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1 Er toregimentelæren

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efteråret 2012 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte!

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte! MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR 03 23 nye studerende Islam og terror 04 15 Tak for uvurderlig støtte! 1 Leder Menighedsfakultetet ønsker at uddanne præster til hele landet Thomas

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013 Frelse og fortabelse 03 Headhuntet af Norsk MF 04 Bliver alle frelst? 11 Økonomien bekymrer 1 Frelse eller fortabelse Ny bog kan føre mange vild Leder Peter

Læs mere

MF bygger sammen med

MF bygger sammen med MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2011 MF bygger sammen med DEM og DIM 03 Teologi og mission i interaktion 06 Indretningen af tilbygningen 15 Sammen kan vi løfte opgaven 1 Internationalt udblik gavner

Læs mere

Forkynderkonference i Bramming den 28. 30. januar 2016

Forkynderkonference i Bramming den 28. 30. januar 2016 Gud talte. Og verden blev til. Ud af intet kom der et mylder af liv. Ved Guds ords kraft. Og Gud blev ved med at tale. Først gennem sine profeter, som formidlede Guds ord til sit folk. Dernæst gennem Jesus,

Læs mere

Fraværende uden afbud: Stephanie Aziz, faglig vejleder, amerikanske studier (observatør)

Fraværende uden afbud: Stephanie Aziz, faglig vejleder, amerikanske studier (observatør) Historiestudiet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 2110 E-mail: dbl@hist.sdu.dk 30. april J. nr.: Ref.: PGM/dbl Referat af møde i Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Områdestudier onsdag den

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser MAR 2008 2 bladet fra menighedsfakultetet Kristendom under angreb Læs s. 6 Vi vurderer de nye bibeloversættelser Fordommene om Menighedsfakultetet faldt Læs s. 7 I 2007 fik vi i Danmark to nye bibeloversættelser

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet OKT 2006 7 bladet fra menighedsfakultetet Nyt bibliotek Se side 3 Bogens plads i teologistudiet Se side 4 Årets teolog 2006 Biskop Steen Skovsgaard blev ved Menighedsfakultetets årsfest den 16. september

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2012 Åndelig dannelse teologisk inspiration 03 04 4 skarpe om Åndelig dannelse 08 ved vores tro - eller ved hans trofasthed? 1 Åndelig dannelse Leder Leif Andersen

Læs mere

MF-bladet MF-bladet Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e.

MF-bladet MF-bladet  Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december Studerende engagerer sig i diakoni 03 Fakultetsleder stopper 04 Studerende blandt udsatte borgere 12 Kurt E. Larsen forsvarer 1 doktorafhandling Leder Diakoni

Læs mere

Jesus opstod med kød og knogler

Jesus opstod med kød og knogler MF-bladet Menighedsfakultetet 02 juni 2015 Jesus opstod med kød og knogler 02 Budskab eller begivenhed? Med kød og knogler 04 15 Dobbelt op på nye gavebreve 1 Leder Budskab eller begivenhed? Peter Søes

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

MF uddanner ledere til kirke og mission

MF uddanner ledere til kirke og mission MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2014 MF uddanner ledere til kirke og mission MF et lokomotiv 02 Teologi ud af boksen 08 Et prik blev et kald 101 Leder MF - et lokomotiv Christian Backer Mogensen

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Fælles Frikirkelig Uddannelse. Vision Strategi Samarbejde

Fælles Frikirkelig Uddannelse. Vision Strategi Samarbejde Fælles Frikirkelig Uddannelse Vision Strategi Samarbejde V I S I O N I fællesskab vil vi uddanne og træne nye og nuværende frikirkepræster, så fremtidens frikirker får bedre præster og i endnu højere grad

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Det meningsfulde liv

Det meningsfulde liv MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2012 Det meningsfulde liv i teologisk lys Lykken ved bækken 02 03 Missional kirke en introduktion 04 Det meningsfulde liv et teologisk lys 1 Lykken ved bækken Leder

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

2. bestyrelsesmøde i Filibid, Tirsdag d. 25.marts kl. 18.30

2. bestyrelsesmøde i Filibid, Tirsdag d. 25.marts kl. 18.30 2. bestyrelsesmøde i Filibid, Tirsdag d. 25.marts kl. 18.30 1. Formalia Formanden er dirigent: Anne. Referent: Maja. 2. Billedtagning af bestyrelse Der er taget fællesbillede. 3. Diskussion af aktiviteter

Læs mere

BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG!

BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG! 30 BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG! AF BIRGER PEDERSEN Budskab fra Naadens Rige hed det blad, som nu under navnet Budskabet har nået sin 150. årgang. Jubilæet giver anledning til et tilbageblik på

Læs mere

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt når livet gør ondt hvem er vi? Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni, sjælesorg, terapi, kurser, retræter og foredrag. Vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Oversættelse, parafrase og eksegese (i snæver forstand) samt bispørgsmål (der falder inden for et af bifagene).

Oversættelse, parafrase og eksegese (i snæver forstand) samt bispørgsmål (der falder inden for et af bifagene). FAGBESKRIVELSE: NY TESTAMENTE Faget 'Ny Testamente' har som genstand de 27 skrifter i Det Nye Testamente. Disse skrifter studeres på originalsproget græsk med henblik på en forståelse af deres form og

Læs mere

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING m/ Nationalråd 2014 - Apostolsk Kirkes Netværk Årsmøde 2014 - Apostolsk Kirkes

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2014 Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv Nyt center for trosforsvar på MF For og imod gengiftning 08 MF-tidsskrift i førertrøjen 1 Når sandheden om

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses 00 82 last 4 days 0 0 4 2 November, 202 November 8, 202 November, 202 November 22, 202 November 2, 202 Studieretning? Arkitekt (2%) Design (0.%) Konservator (.4%) to this question 2 Studieretning? Arkitekt

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet OKT 2005 7 bladet fra menighedsfakultetet Støt MF-studerende uden SU Se resultatopgørelse side 4 15 af de 19 bachelorstuderende, der begyndte 1. september Bo Giertz - få har betydet så meget for så mange

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathed er en helhedsvurdering af den enkelte elevs uddannelsespotentiale. Vurderingen af parathed til uddannelse

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

Landskursus. for kirke- og kulturmedarbejdere. 18. maj - 20. maj 2015. Kirkekultur.nu. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Landskursus. for kirke- og kulturmedarbejdere. 18. maj - 20. maj 2015. Kirkekultur.nu. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Landskursus for kirke- og kulturmedarbejdere 18. maj - 20. maj 2015 Kirkekultur.nu Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Diakonhøjskolen Velkommen til Landskursus 2015 Søren var kommet for tidligt

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum Land: Tyskland Periode: Fra:01.10.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Ønsker du at udbygge dine færdigheder som menneske-kender?

Ønsker du at udbygge dine færdigheder som menneske-kender? R O L E S N //COU R O T N E //M S I S Y L A N A D N A //H Ønsker du at udbygge dine færdigheder som menneske-kender? Ønsker du at kunne give direkte sparring, der virker og som aldrig er den samme fra

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere