AKACIE NYT udkommer en gang om måneden. Indlevering af stof til bladet skal være administrationskontoret i hænde, senest den 20. i måneden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKACIE NYT udkommer en gang om måneden. Indlevering af stof til bladet skal være administrationskontoret i hænde, senest den 20. i måneden."

Transkript

1 April 2014 S/I Akaciegården Nimbusparken Nimbusparken Frederiksberg Telefon: Fax:

2 AKACIE NYT udkommer en gang om måneden. Indlevering af stof til bladet skal være administrationskontoret i hænde, senest den 20. i måneden. Ansvarshavende redaktør: Forstander Henriette Wülser Redaktionssekretær: Anita Ranum Aagaard Hjemmeside Oplag: 130 eksemplarer Indholdsfortegnelse Indkaldelse til pårørenderådets årsmøde... 2 Aprilnyt Præsten... 5 Fysioterapien informerer... 6 Referat af beboerrådsmøde (Borgmester Fischers Vej) Referat af beboerrådsmøde (Nimbusparken) Gækkebrevenes forløber Invitation til åbent hus på Borgmester Fischers Vej Nedrivning af Akaciegården Skellet Referat af støtteforeningen Akaciegårdens Venner Referat af Pårørenderådsmøde Fodklinikken Frisør Kiosken Krydsord Gæt en sang Beboer fødselsdage, velkommen og farvel til beboere Velkommen, farvel og tillykke til medarbejdere Side 1

3 VÆR MED TIL AT SIKRE BEBOERNES VE OG VEL KOM TIL PÅRØRENDES ÅRSMØDE Tirsdag den 6. maj 2014 kl i festsalen på Borgmester Fischers Vej 2A Der serveres kaffe, the, og kage. 1. Velkomst og præsentation ved Formand Peter Kastoft 2. Beretning om rådets arbejde i 2014 ved formanden. 3. Hvad sker der aktuelt på Akaciegården,ved Forstander Henriette Wülser. Vi viser Billeder af fremtidens Akaciegården, Billeder af Nimbusparken og Borgmester Fischers Vej. 4. Hvordan kan pårørenderådet støtte op omkring den midlertidige periode, hvor Akaciegården er delt i to da det har en rolle. Formand Peter Kastoft 5. Christina er Akaciegårdens nye køkkenchef. Christina kommer og fortæller om Akaciegårdens kost tilbud nu, og visioner for det nye Akaciegården. 6. Valg til pårørenderådet. Formand Peter Kastoft, Næstformand Flemming Petersen, Bent Nikolajsen, Anne Hjorth, og Anette Forsythe, modtager genvalg Pårørenderådet kan maksimalt bestå af 9 medlemmer, og 2 suppleanter. Kandidater til rådet opstilles ved årsmødet. på mødet skal der vælges 3 4 nye repræsentanter/ suppleanter. Efter mødet, konstituering af formand, næstformand samt repræsentant i Akaciegårdens bestyrelse. Forstander Henriette Wülser 7. Under eventuelt kan alt og intet, stort som småt, tages op. Der trækkes lod om 3 gange 1 flaske god rødvin blandt de fremmødte. Køkkenchef Christina Søndergaard KOM OG FÅ INDFLYDELSE! PÅ GENSYN Side 2

4 Du min lille ven pas på du ikke mister den lille gæk jeg gir' men ikke alt for meget smiger' Påske Så kom påskemåneden og med alt hvad der følger. Først og fremmest kan jeg fortælle at vi holder påskefrokost i de to huse. På Borgmester Fischers vej holder vi d. 10. april i festsalen. Og på Nimbusparken holdes der påskefrokost i afdelingerne d. 8. april. Køkkenet vil kræse for alle, og jeg håber det bliver nogle rigtig hyggelige dage. Jeg håber at mange beboere vil få besøg af pårørende. Mon ikke også der er nogen der skal give elle have et lille påskeæg. Foråret har vi været heldige med i løbet af marts. Det betyder at rigtig mange beboere er begyndt og spørge om der kommer lidt planter på altanerne. Det bliver hver afdeling som selv planlægger hvad der skal være på de forskellige altaner. På Borgmester Fischers vej er man faldet godt til. Der har været lidt begynderproblemer. Beboere og pårørende vil få et nyhedsbrev omkring disse særlige forhold. Dog vil jeg her nævne, at man fra nu af, skal være opmærksom på, at hvis man skal besøge Borgmester Fischers vej, skal man have p-tilladelse oppe i de respektive afdelinger. Pårørende der fast kommer på besøg, kan få et helt ark med parkeringstilladelser. Man skal huske at få nogle nye inden man løber helt tør for billetter. Der har nu været afholdt beboerrådsmøde i begge huse. Alle beboere havde fået en invitation, og det var rigtig dejligt at se hvor mange der deltog. Det betød at vi blev enige om, at alle fremover får invitationen. Møderne vil blive holdt ca. hvert kvartal. Referat fra begge møder kan ses her i bladet. Samtidig blev der afholdt pårørenderådsmøde, som også kan ses her i bladet. Der valg til pårørenderådet i maj måned se opslag i bladet. På hele Akaciegården vil vi fra 1. april igen sætte skub i Livstræ. Livstræ betyder for os, livskvalitet og træning. Det betyder at der en nær fremtid vil være drøftelse med de enkelte beboer om, hvad der for dem giver livskvalitet. Er der nogle ting man ikke kan, men som man gerne vil træne til at kunne, så vil vi sætte systematisk ind i forhold til planlægningen af plejen i forhold til dette. Det vil være en tværfaglig indsats, hvor man både vil vurdere den fysiske funktion, grundig gennemgang af medicinen og der vil blive udført en ernæringsscreening af Side 3

5 beboerne. Ud fra dette vil der blive lavet en tidsbegrænset træningsplan som vi håber alle vil bakke op omkring. I det omfang beboerne ønsker det, må pårørende også gerne motiver og deltage med træningen. En af de faste aktiviteter vi har er dans med fru Bugge. Det skaber stor glæde og glad motion for mange. Det skaber så meget glæde at dette har spredt sig. Således vil man kunne læse om dette i Politikken påske lørdag. Beboerne er også så glade for det, at vi har søgt midler for at få mulighed for at få endnu mere dans evt. hver 14 dag begge steder. Vi håber ansøgningen går igennem. Hermed ønsker jeg jer alle en rigtig god påske og april måned. Med venlig hilsen Henriette Wülser Forstander. Side 4

6 Hilsen fra præsten / april Til påskeugen er knyttet flere dramatiske begivenheder. Det starter Palmesøndag, hvor Jesus rider ind i Jerusalem. Han rider på et æsel og han bliver hyldet som en konge. Der bliver viftet med palmeblade, deraf navnet Palmesøndag. Ret hurtigt skifter stemningen, de som var venner bliver pludselig fjender. Vi når til Skærtorsdag, hvor Jesus spiser sit sidste måltid med sine disciple. Det er her Judas forråder og det var her de sad 13 til bords. Det var også her Jesus som en fantastisk gestus vaskede disciplenes fødder. Det kan være forklaringen på, at det kom til at hedde skærtorsdag, om ikke andet var der i hvert fald nogle fødder, der blev rene og skære. Midt i al dramatikken var der en stille stund i Getsemane Have, inden det igen går løs. Soldaterne kommer væltende og arresterer Jesus. Peter bliver pludselig glemsom og ikke kan huske, at han havde en ven. Men så galer hanen og så husker han det igen, heldigt for ham. Langfredag er en lang dag. Jeg husker, hvordan jeg som barn også oplevede det som en lang dag. I radioen blev der spillet sørgemusik, ikke en biograf var åben og min far sagde med et glimt i øjet, at sådan skulle det være. Det var en lang og bitter dag. Jesus bliver ført fra Herodes til Pilatus, han bliver forhørt og mishandlet. Der er også en enkelt, der vasker sine hænder. Jesus kommer til at slæbe sit kors den lange vej ud til Golgata. Flere film har skildret det, mere eller mindre blodigt, men altid dramatisk. Jesus bliver korsfæstet med en røver på hver side og siger de meget trøsterige ord til den ene af dem endnu i dag skal du være med mig i Paradis! Han siger en hel del mere, de såkaldte korsord. Og så bliver der stille, så ganske stille. Lørdag sker der ingen ting. Det er sabbat og sabbatten bliver meget nøje overholdt. Først tidlig søndag morgen kan kvinderne gå ud til graven for at gøre det færdigt de ikke nåede, da de tog Jesus ned fra korset fredag aften. Og så lyder pludselig budskabet, at graven var tom og Jesus opstået fra de døde. I starten var det kun nogle kvinder, der sagde det, og hvem kunne tro på kvindesnak, men senere møder også nogle af mændene ham, og så får piben pludselig en helt anden lyd. Så kan budskabet ikke siges højt nok, og det ender med at gå jorden rundt og har i den grad sat sine spor. Glædelig påske! Birgitte Haahr, Flintholm kirke Side 5

7 Fysioterapien Fra April 2014 har Aktivitetscentret og fysioterapien slået sig sammen til en enhed med ét fælles mål: LIVSTRÆ. Alle fastboende på Akaciegården, får tilbudt et LIVSTRÆ. LIVS-TRÆ er en sammentrækning af livskvalitet og træning. Med LIVSTRÆ, menes livskvalitet for den enkelte beboer i hverdagen. Beboeren sætter ved en motiverende samtale et mål, som vil give den enkelte mere livskvalitet i hverdagen. Beboeren testes og får af en af husets to fysioterapeuter en træningsplan, som beboeren skal følge dagligt under instruktion af beboerens kontaktperson. Under den tidsbegrænsede træningsperiode, bliver der fulgt op på øvelserne, samt på målets realitet. Efter de tre måneders intervention udsluses beboeren eller der sættes et nyt mål. Udover LIVSTRÆ tilbyder afdelingens social og sundhedsassistent og hjælper sideløbende med ugentlige aktiviteter. Her kan blandt andet nævnes: sang med husets pianist Allan Steen samt Bankospil. En gang om måneden kan ligeledes tilbydes gudstjeneste med præst fra Flintholms kirke, samt dans med Mette Bugge fra Fru Bugges danseinstitut. Alle husets beboere kan dagligt deltage i fælles gymnastik. Desuden er der på begge institutioner genoptræningshold. Fysioterapien er desuden med i planlægningen omkring husets fælles fester og står i øvrigt for særarrangementer, som underholdning med diverse artister udefra. Vores fælles mission er at forebygge funktionsnedsættelse og evt. genvinde tidligere aktivitets og funktionsniveau. Vi tror på, at ved at styrke eller vedligeholde fysiske og sociale ressourcer, bevares den menneskelige værdighed og livskvalitet. Vi ønsker at stimulere alle sanser og favne alle beboerne. Træningen kan foregå i fysioterapien, i beboerens eget hjem, på afdelingen eller ude i nærmiljøet. Alt efter de givne ressourcer og den enkeltes ønsker og behov. Fysioterapien holder til på Nimbusparken i stuen dagligt fra kl og på Borgmester Fischers Vej fra kl fra mandag den Neel Sass Side 6

8 Beboerrådsmøde den 25. marts 2014 på Borgmester Fischers vej. Deltagere: Alle beboere var inviteret. Af fremmødte kan nævnes: Mogens Sørensen 407, Ebba 104, Birte Jørgensen 409, Rudi Petersen 206, Anne Madsen 108, Hans Hertel 209, Kisser (Karen Stær) 204. Køkkenchef for Akaciegården Christina Søndergård, Køkkenleder Borgmester Fischersvej Marianne, Forstander for Akaciegården Henriette Wulser og leder for aktivitet og træning Neel Sass. Referent: Neel Sass Formand: Anne Madsen Dagsorden: 01. Godkendelse af referatet fra sidste møde den 19. september Kostudvalg / køkkenet deltager 03. Ønsker fra beboerne 04. Orientering fra forstanderen 05. Orientering fra Tingstedet 06. legatmidler 07. Eventuelt 08. Næste møde Punkt 1. Sidste mødes referat fra den 19/ godkendt. Punkt 2. Køkkenchef for Akaciegården Christina Søndergård samt køkkenleder for Borgmester Fischers Vej Marianne præsenterer sig selv og informerer om, at det fremover er BMF der laver maden til alle beboere i huset. Desuden informerer Marianne om, at der arbejdes på, at levere kræsekost til de beboere der måtte have behov. Køkkenet informerer om, at 40 % af maden i nærmeste fremtid vil være økologisk. Generelt er der ros for maden. Beboerne synes den er velsmagende og afvekslende. Anne Madsen 108 beder om special kost til aften og der bliver lavet en aftale herom. Desuden informeres om, at der dagligt er suppe om aftenen og at der 2 3 gange om ugen er lune retter. Side 7

9 Helligdagene, samt årstidens fester bliver drøftet og her tales om evt. at hver enkelt skal betale et månedligt beløb som skal dække udgifter til dette. Det aftales, at der skal være en fælles påskefrokost i festsalen. Datoen vil Marianne fra køkkenet aftale med afdelingsleder Marianne Nevers. Af ønsker til menuplan blev blandt andet nævnt sushi og bagels. Marianne måtte desværre skuffe beboerne, da hun forklarede, at kølekapasiteten ikke var tilstrækkelig til at kunne opbevare rå fisk. Det blev pointeret at alle er velkomne til selv, at bestille mad udefra, men at man så skal huske at afbestille maden i køkkenet dagen før. Marianne fra køkkenet afsluttede ved at fortælle, at alle altid var velkomne til at komme forbi køkkenet. Punkt 3. Ønsker fra beboerne. Herunder fejl og mangler. Generelt er beboerne glade for de fine lejligheder, men havde nogle ønsker til småændringer. - Anne Madsen og Kisser ønskede at få justeret solgardinet, således, at solen kunne komme ind. - Hans Hertel ønskede mere information om, hvor han kunne gøre af læste aviser og andet skrald. - Ebba havde behov for knager til vådt overtøj og lignende. (Her blev hun orienteret om, at det hører med til indretningen og at det står for egen regning. Husets teknikker kan være behjælpelig med at sætte nye knager op) - Anne kan ikke nå vandhanen og Henriette ville undersøge muligheden for at få en forlænger. - Anne var ked af loftliftene, som hun dagligt benyttede. Neel ser på muligheden for forlængerstropper til sejlet. Punkt 4. Forstander Henriette Wulser orienterer om hvad der sker på Akaciegården, Skellet 25. Allerede nu er det en stor byggeplads. Fredag den 28/3 kl vil det første Grab på servicebygningen blive taget. Byggeprocessen varer i to år og så flytter vi retur. Side 8

10 Den 31/3 skal beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere fra Akaciegården på temadag om indretningen på det nye Akaciegården. Både flytningen til Nimbusparken og til Borgmester Fischersvej gik smertefrit. Det var lange dage for både personale og beboere, men nu er den 1. måned allerede gået og det meste er ved at falde på plads. Dog er der et par småjusteringer, der skal ændres på såsom information fra dag til aften vagt, hvor personalet befinder sig og så fremdeles. Alle personaler er blevet udstyret med en rød magnet, som de skal sætte på lampen ud fra beboerens stue, hvor de befinder sig. Dette skulle gøre det nemmere, at finde personalet. Flere (Kisser, Anne, Poul og Ebba) havde været ude for, at nattevagten ikke kommer ved kald på knap. Dette bliver videregivet til Jan (teknik), som kan undersøge om kaldet går igennem. Kioskvognen som de frivillige går rundt med er godt i gang og beboerne er glade for den. De frivillige er dog kede af det lokale, hvor de har varerne opmagasineret, men dette er desværre de muligheder vi har. Akaciegården har ansat en ny sygeplejerske, som skal pendle mellem Nimbus parken og Borgmester Fischers vej. Hun hedder Hanne Kläning og kan tilkaldes ved mere komplekse situationer. Det årlige loppemarked, som blev afholdt på Skellet inden flytningen tjente Støtteforeningen har valgt, at give 2000 kr. til hver afdeling. Derudover vil de stadig bidrage til diverse arrangementer, livets vand og så fremdeles. Der vil desværre ikke blive mulighed for at afholde loppemarked, mens vi bor på de midlertidige matrikler. Livstræet påbegyndes igen og personalet bliver informeret i denne uge. Henriette havde taget billeder med, som viste hvordan det nye Akaciegården kommer til at se ud. Fremtidigt vil der være fem midlertidige pladser på Akaciegården og alle fem på Nimbusparken. Der blev orienteret om parkeringsreglerne, samt udleveret parkeringsbilletter. Det er muligt, at få billetter på afdelingskontoret. Parkerings reglerne træder i kraft fra torsdag den 27/3. Punkt 5. Neel orienterede om flytningen og om den strukturændring der på baggrund af flytningen er sket i Tingstedet og fysioterapien. Der vil pr. 1. April fortsat være de faste aktiviteter såsom sang med Allan Steen, Banko, Gudstjeneste, dans med fru. Bugge og gymnastik. Derudover vil alle medarbejderne i Tingstedet og fysioterapien koncentrere sig om at få Livstræet i gang. Side 9

11 Mødetiderne er efter ønske fra Nimbusparken byttet rundt, så vi dagligt fra 1. April vil være til stede fra kl (dog ikke fredag). Hvis ikke vi er at finde på 7. sal, er vi rundt i huset. Udover de faste aktiviteter får vi i April besøg af sangfuglene Marjun og Mette, som vil hjælpe foråret på vej, med lidt sang og musik. Punkt 6. Henriette orienterede om, at vi har fået kr. i legatmidler fra Frimurerlogen. Henriette foreslog, at de blev brugt på en løvspringstur med efterfølgende stegt kylling. Beboerne syntes det lød godt. Punkt 7. Evt. Der var intet herunder. Punkt 8. Ny dato på Borgmester Fischers Vej den 11. juni kl Side 10

12 Beboerråd den 27. marts 2014 på Nimbusparken, Akaciegården. Deltagere: Alle beboere var inviteret. Det blev vedtaget, at fremadrettet vil samtlige beboere blive inviteret til at deltage på beboerråds møderne. Af fremmødte kan nævnes: Holger Herbst, Birte, Yvette, Henny, Britta, Grethe, Else, Ruth, Anna Margrethe, Claus, Birgit, Lilly Køkkenchef for Akaciegården Christina Søndergård, Køkkenleder Kastanjehaven Marianne, Forstander for Akaciegården Henriette Wülser og leder for aktivitet og træning Neel Sass. Referent: Neel Sass D A G S O R D E N : 01. Godkendelse af referatet fra sidste møde den 19. september Kostudvalg / køkkenet deltager 03. Ønsker fra beboerne 04. Orientering fra forstanderen 05. Orientering fra Tingstedet 06. legatmidler 07. Eventuelt 08. Næste møde Punkt 1. Sidste mødes referat fra den 19/ blev ikke gennemgået, men det blev vedtaget at referatet fra dagens møde kommer i Akacienyt i April måned. Punkt 2. Ønsker fra Beboerne. Herunder fejl og mangler. Henny ønsker en sengegalge. Neel vil sørge for, at hun får en op i boligen. Lilly ønsker at deltage i flere udflugter. Grete ønsker, at få sin håndvask længere ned, da hun ikke kan nå den. Grethe har desuden svært ved at åbne skabene, som hun sidder i sin kørestol. Birte ønsker at få sin håndvask længere ned Lilly mener hendes håndvask er stoppet. Henriette vil følge op. Lilly ønsker at genopleve gymnastikken med faldskærmen. Neel vil tage den med den 28/ Side 11

13 Ydermere mangler alle søndags snapsen, samt rødvin og hvidvin i weekenden. Henriette vil også følge op på dette. Punkt 3. Forstander Henriette Wulser orienterer om hvad der sker på Akaciegården, Skellet 25. Allerede nu er det en stor byggeplads. Fredag den 28/3 kl vil det første grab på servicebygningen blive taget. Byggeprocessen varer i to år og så flytter vi retur. Den 31/3 skal beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere fra Akaciegården på temadag om indretningen på det nye Akaciegården. Både flytningen til Nimbusparken og til Borgmester Fischersvej gik smertefrit. Det var lange dage for både personale og beboere, men nu er den 1. måned for Borgmester Fischersvej allerede gået og de første 5 måneder for Nimbus og det meste er ved at falde på plads. Dog er der et par småjusteringer, der skal ændres på såsom hvor personalet befinder sig. Flere beboere oplever, at der ikke er respons ved nødkald og der diskuteres hvilke muligheder, der kunne være for at få løst problemet. Flere af beboerne er enige om, at det ville være mest optimalt med et tovejskald. Så havde personalet mulighed for, at give lyd og informere om at kaldet var gået ind. Henriette vil undersøge muligheden for nye kald, der opfylder alles ønsker og behov. Henriette orienterede om, at der fra næste uge var ændret i fysioterapien og Tingstedets mødetider og struktur, således at de dagligt møder på Nimbus kl Livstræet påbegyndes igen og personalet er informeret i denne uge. Henriette og Mette Bugge fra Fru Bugges danseinstitut er ved at søge fondsmidler, så vi kan danse hver 14. dag, i stedet for en gang om måneden. Akaciegården har ansat en ny sygeplejerske, som skal pendle mellem Nimbus parken og Borgmester Fischers vej. Hun hedder Hanne Klaning og kan tilkaldes ved mere komplekse situationer. Des mere er der på Nimbusparken en afdelingssygeplejerske, som befinder sig på og 5. sal, men som også kan tilkaldes efter behov. Det årlige loppemarked, som blev afholdt på Skellet inden flytningen tjente Støtteforeningen har valgt, at give 2000 kr. til hver afdeling. Derudover vil de stadig bidrage til diverse arrangementer, livets vand og så fremdeles. Der vil desværre ikke blive mulighed for at afholde loppemarked, mens vi bor på de midlertidige matrikler. Henriette havde taget billeder med, som viste hvordan det nye Akaciegården kommer til at se ud. Helligdagene, samt årstidens fester bliver drøftet og her tales om evt. at hver enkelt skal betale et månedligt beløb som skal dække udgifter til dette. Henriette informerede om, at hun har bestilt vinduespudsning to gange årligt. Ikke alle er interesseret i den ekstra udgift og Henriette vil overveje muligheder for at vælge til og fra. Punkt 4. Køkkenchef for Akaciegården Christina Søndergård samt køkkenleder fra Kastanjehaven Kirsten præsenterer sig selv og informerer om, at der desværre i den seneste tid har været nogle udfordringer med kvalificeret personale, hvilket måske har afspejlet sig i måltiderne. Ydermere fortæller Kirsten, at Frederiksberg kommune har valgt at det er Kastanje haven der Side 12

14 skal levere mad til alle kommunale institutioner. Så hvor de før leverede til 150, leverer de nu til 500 personer. Christina orienterer om, at der i alle køkkener hænger sedler, hvor det er meningen, at personalet skal notere, hvis der er utilfredshed omkring et måltid. Dermed vil det være nemmere for Kirsten at finde frem til kokken og ændre i opskrifterne. Desuden fortæller Christina, at huset selv står for morgenmaden, som nu er ændret fra brød til hjemmebagte boller, samt for aftenssmørrebrødet. Desuden informeres om, at der 2 3 gange om ugen er lune retter. Beboerne havde flere kommentarer til specielt den varme mad: Henny udtalte, at beboerne til tider slet ikke spiser pga. kvaliteten. Hun syntes heller ikke at kartoflerne var tilstrækkeligt kogt i kartoffelsalaten. Lilly manglede generelt smag. Holger manglede salt og næring i maden. Desuden havde han et ønske om nogle retter med hvidløg. Holger syntes også smørrebrødet var for små stykker og ønskede de blev større end en mundfuld. Dette er muligt blot køkkenet får det at vide. Claus synes kødet er for hårdt og ikke mørt. Flere var enige om, at der manglede en stærk ost til morgen og aftensmåltiderne. Christina vil kigge på dette. Af nye retter foreslog beboerne: Oksekødssuppe, (kødet dagen efter), vildt og grydestegt oksesteg. Til påskefrokosten ønskede beboerne røget laks, røget ål og ost der smager af noget. Christina sluttede af med at fortælle om de fremtidige planer, hvor køkkenet vil komme ud og bage med beboerne i afdelingerne. (Pandekager og småkager) Desuden kunne beboerne glæde sig til mere hjemmebag til eftermiddagskaffen. Punkt 5. Neel orienterede om flytningen og om den strukturændring der på baggrund af flytningen er sket i Tingstedet og fysioterapien. Der vil pr. 1. April fortsat være de faste aktiviteter såsom sang med Allan Steen, Banko, Gudstjeneste, dans med fru. Bugge og gymnastik. Derudover vil alle medarbejderne i Tingstedet og fysioterapien koncentrere sig om at få Livstræet i gang. Mødetiderne er efter ønske fra Nimbusparken byttet rundt, så vi dagligt fra 1. April vil være til stede fra kl (dog ikke fredag). Hvis ikke vi er at finde i træningssalen, er vi rundt i huset. Udover de faste aktiviteter får vi i April besøg af sangfuglene Marjun og Mette, som vil hjælpe foråret på vej, med lidt sang og musik. Vi skal også ud at danse med Kælderduoen og hygge med påskefrokost. Punkt 6. Henriette orienterede om, at vi har fået kr. i legatmidler fra Frimurerlogen. Det blev vedtaget, at pengene blandt andet skulle bruges på et foredrag om barndomsminder i Valby. Side 13

15 Punkt 7. Evt. Holger foreslog at lave en have på altanen og efterlyste beboere der kunne være interesseret i at hjælpe. Yvette spurgte om det var muligt, at få parasoller på altanerne. Henriette vil undersøge omkostningerne hermed. Punkt 8. Næste beboerråd bliver den 12. juni kl Henriette vil indkalde samtlige beboere. Side 14

16 Gækkebrevenes "forløber" var de tyske bindebreve, som har været brugt i Danmark fra 1600-årene og frem til 1800-tallet. Et bindebrev var også et "drillebrev". Bindebrev på navnedagen Man kunne blive bundet med bindebrev på sin navnedag eller på én af de fire tamperdage. Det gjaldt om at placere brevet et sted, hvor modtageren ville få fat i det, og dermed "binde vedkommende". Bindingen kunne også ligge i, at modtageren skulle løse en knude eller en gåde, som lå i brevet. Knuden kunne ikke løses op, fordi den enten var bundet meget fast i meget tynd tråd eller tegnet. Birtes bindebrev Forventningerne om gildets traktement kunne være beskrevet i et kortere eller længere vers, fx. som i nedenstående brev, der blev sendt til den 15- årige Birte Hansdatter på Fyn: " Jeg binder dig hverken med baand eller bast Men med en Silkesnor saa fast Nu venter vi paa, at du et godt Gilde vil give med Kaffe og Mjød og Kringler fin alt efter Viljen din og frie Musikanter Byd til Gilde hvem du vil og hvem dit Sind staar til mig du ikke forglemme maa..." Birthe havde fået brevet fra en veninde, hvilket afspejler sig i ønskerne om fortæring. Breve mellem karle kunne indeholde anderledes fordringer, fx. "Godt øl", "brændevin" og "tobak". Bindebrevene kunne godt, i modsætning til gækkebreve, have flere afsendere. En vennegruppe kunne rotte sig sammen om at afkræve en anden en fest. Men der kunne også være tale om kærlighedsbreve, der blev sendt mellem forelskede parter. Eksempler herpå findes fra begyndelsen af 1800-tallet, bl.a. i Post og Tele Museums samlinger. Side 15

17 Velkommen til åbent hus i OK-Huset Lotte på Borgmester Fischers Vej Kom og se vores dejlige sted! Vi er flyttet ind i de smukke, nye lokaler på Borgmester Fischersvej 2 A, og nu glæder vi os til at se samarbejdspartnere, frivillige, naboer, nysgerrige og venner til et par hyggelige timer. den 9. april 2014 kl Allan Steen kommer og spiller klaver i festsalen. Vi viser rundt fra taghave til parkeringskælder. Vi serverer små sandwich, chips, grøntstænger og drikkevarer. Venlig hilsen Henriette Wülser Larsen Forstander Akaciegården Charlotte Andreasen Forstander, OK-Huset Lotte Side 16

18 Akaciegården - Skellet er nu en stor byggeplads. Den 28. marts 2014 begyndte man at rive øverste del af servicebygningen ned. Inden sommerferien er huset jævnet med jorden. Ude foran Akaciegården på Skellet 25 Der røg Administrationen erne Afdeling Festsalen på Skellet Boligerne fra skellet. Side 17

19 STØTTEFORENINGEN AKACIEGÅRDENS VENNER GENERALFORSAMLING Torsdag den 20. marts 2014, kl S/I Akaciegården Nimbusparken 26, stuen 2000 Frederiksberg DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Beretning 4. Godkendelse af revideret regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Ad 1. Som dirigent valgtes Annelise Ad 2. Dagsordenen blev godkendt. Ad 3 Marianne: dejligt med det store fremmøde. Vi har haft 4 møder siden sidste generalforsamlig. Loppemarkedet var blevet flyttet til januar og det var en stor succes. Cafeen solgte 10 lagkager. Tak for opbakningen i den forbindelse. På spørgsmål om, hvad pengene fra loppemarkedet skal bruges til svarede Marianne: Pengene bruges til underholdning, livets vand, underholdning, m.m. Syngepigerne var igen en succes. Der venter lignende arrangement her på Nimbusparken. 76 pårørende og 83 beboere er i dag i støtteforeningen. Vi prøver løbende at tiltrække nye medlemmer. Tak til alle for opbakningen. Side 18

20 Beretningen blev godkendt. Ad 4. Pia: Har ikke fået fat i revisor, så regnskabet er ikke underskrevet. Underskuddet er stort, for støtteforeningen betalte al underholdningen. Men kontingent og loppemarkedet kommer ind, så vi har penge. Syngepigerne, dansent, efterårstur m.m. har været afholdt. Om der har været overvejet mere kontingent. Jo, men vi er bange for, at nogle så melder sig ud. Regnskabet blev godkendt. Ad 5 Intet til punktet. Ad 6 Følgende medlemmer på valg til bestyrelsen blev alle genvalgt: Marianne Nevers Niels Larsen Annalise Madsen Brita Madsen Børge Daae (Formand) (Sekretær) (Æresmedlem) Suppleanter på valg var som følger: Pernille Nevers Toni Dupond Rita Lougart Annette Jensen Alle blev genvalgt, men Tina Herbst valgtes som suppleant i stedet for Rita Lougart, der ikke ønskede genvalg. Ad 7. Ekstern revisor Stella Bramm Hansen valgt. Ad 8. Der spurgtes ind til festerne. Marianne svarede, at vi må holde dem adskilt. Vi kan ikke være her. November 2016 er det nye Akaciegården færdigt. Det fremførtes, at der foregår mere på Skellet end her. Færre aktiviteter på Nimbusparken virker det som. Marianne forklarede med bl.a. flytteopgaverne. Projekt livstræ virker og vi har mange solstrålehistorier i den forbindelse. Beboerne er i dag svagere end de var tidligere. Stor indsats fra personalet i forbindelse med flytningen. (Medlem af pårørenderådet). Med dette var dagsordenen udtømt. Side 19

21 Dirigenten takkede for god ro og orden. Marianne takkede for det fine fremmøde. Konstituering: Efter generalforsamlingen afholdtes konstituerende møde i bestyrelsen herunder fastsættelse af ny møde-indkaldelse. Bestyrelsen konstituerede sig uden ændringer. Næste møde 21. maj kl. 17. Referat: Niels Larsen Jeg sender dig en gave, tre blomster fra min have Den første betyder en kæreste god, Den anden betyder du bliver ham tro, Den tredje betyder en guldring så skøn, som du til dit bryllup skal bære i løn. Side 20

22 Pårørenderådsmøde torsdag den 27. marts 2014 Deltagere: Peter Kastoft, Anne Hjort, Flemming Petersen, Annette Forsythe, Henriette Wülser, Bent Nikolajsen, Lisbeth Holten Anita Aagaard (ref.) Afbud: Jytte Larsen,(udtrådt af pårørenderådet) D A G S O R D E N: 1. Godkendelse af referat af møde den 28.november Orientering fra forstanderen, herunder den økonomiske status. 3. Orientering om flytning 4. Orientering fra bestyrelsen 5. Orientering fra beboerrådet 6. planlægning af valg til pårørenderådet 7. Nyt møde 8. Evt. Formanden Peter Kastoft bød velkommen. Ad.1. Mødereferat af , blev godkendt. Ad.2. Vi er på rette kurs med hensyn til genopretning af Akaciegårdens økonomi. Vi er kommet ud med et flot resultat fra 2013, som vi er meget stolte af. Vi har stadig et lille underskud men det går i den rigtige retning.2014 startede ud med travlhed i begge huse, blandt andet fordi det er en svær overgang med at få begge plejehjem til at fungere optimalt. Der er lidt opstartsvanskeligheder i OK - huset Lotte. På Borgmester Fischers Vej på 7. sal. hvor der er en flot udsigt ligger aktivitets afdelingen, der kunne man ikke blive helt enige om hvem skulle være hvor, det er nu løst. Der bliver brugt meget tid på at vente på elevatorerne i forbindelse med måltiderne. Maden på Borgmester Fischers Vej er beboerne meget tilfredse med. Personalet har fået magneter til at sætte på lampen uden for beboerstuerne, så man kan se hvor der er personale. Alle er enige om at Borgmester Fischers Vej er et dejligt hus. Side 21

23 Fra den 31. marts vil terapeuterne og aktivitetspersonalet komme på Borgmester Fischers Vej om eftermiddagen. Det kan være at personalet bliver skilt således at der vil være nogen hele dagen begge steder. Livstræ blev nedprioriteret lidt i 2013, det starter op igen til april i år, omhandlende et systematiseret træning og aktiviteter målrettet den enkelte beboer, hvor der er taget udgangspunkt i, hvad der giver beboeren livskvalitet. Indsatsen vil være tværfaglig og der vil i den forbindelse også være fokus på medicin og kost. Vi afholdte loppemarked sidst i februar som følge af nedlukningen af Akaciegården. Det viste sig at forløbe godt, der blev solgt for i alt ca. kr Vores faste aktiviteter for beboerne fortsætter så som dans med fru Bugge og sang med Allan Steen, banko og gudstjeneste. Beboerne er meget glade for alle arrangementer. En journalist fra Alt for damerne, har været hos os, for at interviewe om velfærdssamfundet er under afvikling og har bl.a fulgt en medarbejder en dag. Bladet er i butikkerne i denne uge. Akaciegården - Skellet er nu en stor byggeplads. Den 28. marts 2014 begyndte man at rive øverste del af servicebygningen ned. Inden sommerferien er huset jævnet med jorden. Ad.3. Skellet flyttede til Borgmester Fischers vej i uge Fremadrettet vil Akaciegården i alt have 90 faste plejehjembeboere og 5 midlertidige pladser. De midlertidige pladser skal fremadrettet bo på Nimbusparken. Flemming fortalte at koordineringsgruppen i sidste uge evaluerede flytningerne. Alle har fået bygget en viden op. Forstanderen Henriette Wülser, personalet og Bjarne Christiansen fra Frederiksberg kommune, har alle gjort det godt. Vi har lært lidt fra første flytning, som gjorde det noget lettere anden gang. Flyttefirmaet Holger Danske som gjorde det rigtig godt, havde også lært fra første flytning og var tidligere færdig anden gang. Maden på selve flyttedagen var der stor utilfredshed med, den så ikke særlig appetitlig ud, det blev der selvfølgelig fulgt op på. På Nimbusparken leveres den varme mad fra Kastanjehaven som hidtil. Kastanjehaven er det gamle Kredsens hus. Efter vi er kommet på Nimbusparken er der begyndt at komme klager over den varme mad. Den nye køkkenchef Christina Søndergaard følger det tæt op. Vores egen smørrebrød om aften fik meget ros. Som noget nyt på Nimbusparken, får beboerne hjemmebagte boller hver morgen. Ad.4. På Akaciegården OK Huset Lotte på Borgmester Fischers Vej, har der været forskellige udfordringer efter vi er flyttet ind. Mht. nøglebrikker, trappedøren har været låst. Dørene på tagetagen skal ikke kunne låses udefra. Nødudgangen var låst oppe fra, samtidig efterlyser man en administrationspostkasse. Side 22

24 Der blev efterlyst indflytningsrapporter til boligerne, Forstanderen Henriette Wülser oplyste at disse var i boligerne ved indflytning endvidere blev der forespurgt om hvor man aflæser el, vand og varmemåler. Der blev også efterlyst beboertavle i forhallen, og hvor pedellen har kontor. Der blev spurgt om hvad det kostede at bore i den flytbare væg. Dette er ikke tilladt jf. husreglerne og vil blive betragtet som misvedligeholdelse. Henriette anbefalet at man henvender sig til OK - bolig. Der vil blive udsendt et informationsbrev om alle spørgsmålene til beboerne i OK-huset Lotte hurtigst muligt. Akaciegårdens bestyrelse har besluttet at det bliver DAB som skal administrere det nye Akaciegården fra slutningen af DAB er også kendte samarbejdspartner med Frederiksberg kommune. Vores adresse på Google er svær at ændre, men det er igangsat. Kiosken er mobil og er fordelt på begge plejehjem, som vores frivillige medarbejder passer. Der er flere beboere der køber i kiosken efter den er blevet mobil. Ad.5. Det første beboerrådsmøde efter flytningerne er blevet afholdt den 26. og 27. marts. Alle beboere blev inviteret begge steder. Der mødte 12 beboere op hver sted, hvilket var rigtig positivt. Sådan vil vi gøre fremover. Der var valg til formandsposten for beboerrådsmøde og formanden blev genvalgt. Frimurerlogen har givet et legat på kr , som beboerne ønsker at bruge på en løvspringtur. Endvidere ønsker man et foredrag om det gamle Valby. Der bliver afholdt temadag den 31. marts vedrørende indretningen af det nye Akaciegården hvor to beboere deltager. Ad.6. Pårørernesrådets årsmøde bliver afholdt På Borgmester Fischers Vej den 6. maj 2014 kl ( Bestyrelsen mødes kl ) Ad.7. Ad.8. Nyt møde aftales efter årsmødet. Intet. Side 23

25 holder åbent følgende dage i april måned Borgmester Fischers Vej: Onsdag den 9. april 2014 Torsdag den 10. april 2014 Nimbusparken: Fredag den 11. april 2014 Mandag den 14. april 2014 Tirsdag den 15. april 2014 Tirsdag den 22. april 2014 Alle dage fra kl Pris pr. fodbehandling kr.340,00 Jeg træffes på min mobiltelefon Med venlig hilsen Fodterapeut Anne-Mette Lehmann Side 24

26 Holder åbent onsdage på Nimbusparken samt torsdage på Borgmester Fischers Vej. Prisliste Dame klip kr. 250,00 Herre klip kr. 220,00 Vask og vandondulation kr. 350,00 Vask, klip og vandondulation kr. 470,00 Vask, klip og føn kr. 440,00 Permanent sæt kr. 700,00 Bryn farve og ret kr. 120,00 Vipper farve kr. 80,00 Farvning fra kr. 300,00 Lyse striber fra kr. 350,00 Med venlig hilsen Frisør Jie Qian Tlf. nr Side 25

27 BORGMESTER FISCHERVEJ: TIRSDAGE OG TORSDAGE KL NIMBUSPARKEN: ONSDAGE OG FREDAGE KL Side 26

28 Krydsordet INDSENDT AF: LØSNINGEN AF KONKURRENCEN SKAL AFLEVERES PÅ KONTORET INDEN DEN 20. I MÅNEDEN. VINDER AF KRYDS OG TVÆRS I SIDSTE MÅNED BLEV: Hr. Claus Schneider Nimbusparken, bolig 2.06 Side 27

29 Der er 2 konkurrencer i bladet og derfor også 2 præmier. Præmien for løsning af krydsorden er en fl. vin, som kan afhentes i køkkenet. Præmien for løsning af Gæt en sang er en lille gave, som kan afhentes i kiosken. Løsningerne kan indsendes samlet eller blot den ene. Gæt en sang: Når rugen alt bølger, og kornblomsten dølger sin blå lille kyse bag gitter af strå. Nå r føllene timle, mens køerne gumle, og viben sig soler med ungerne små, da dages, da kommer den danske, og derom alt fløjter den nattergal grå. INDSENDT AF: LØSNINGEN AF KONKURRENCEN SKAL AFLEVERES PÅ KONTORET INDEN DEN 20. I MÅNEDEN. VINDER AF ORDSPROGET I SIDSTE MÅNED BLEV: Hr. Erik Lind Borgmester Fischers Vej, bolig 305 Side 28

30 FØDSELSDAGE I APRIL Tirsdag 01. Andree Petersen Borgmester Fischers vej Bolig år Lørdag 08. Britta Margit Bjørn Nimbusparken Bolig år Søndag 27. Anna Olsen Nimbusparken Bolig år Annalise Hansen ønskes tillykke med de 85 år den 28. marts. Vi beklager ikke at have fået den med i martsbladet. VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE Hr. Stig Mikael Frohn Nimbusparken afd. 2 Bolig Fr. Kirsten Madsen Nimbusparken afd. 3 Bolig Hr. Poul Winther Borgmester Fischers vej afd.4 Bolig Fr. Ann Ingemann Hedehøj Borgmester Fischers vej afd.3 Bolig FRAFLYTTEDE BEBOERE Fr. Kirsten Madsen Nimbusparken afd. 3 Bolig Fr. Aase Ravnsborg Nimbusparken afd. 3 Bolig FARVEL TIL FØLGENDE Fr. Edith Signe Olsen Borgmester Fischers vej afd.3 Bolig Fr. Dorrit Minna Muhlig Nimbusparken afd. 2 Bolig Fr. Kirsten Nora Pedersen Nimbusparken afd. 5 Bolig Fr. Eva Jacobsen Nimbusparken afd. 5 Bolig Æret være Deres minde Side 29

31 VELKOMMEN TIL NYE MEDARBEJDERE Tanja Jensen D/V Teknisk afd FARVEL TIL FØLGENDE MEDARBEJDERE Henriette S. Nielsen D/V Nimbusparken afd Anja B. Mietke D/V Nimbusparken afd Niels Wigen N/V Nimbusparken afd Held og lykke fremover TILLYKKE TIL FØLGENDE MEDARBEJDERE Helle Mikkelsen PM er - Nimbusparken 50 år Tove Riedel PM er Borgmester Fischers Vej 25 års jubilærum Side 30

32

Anita Ranum Aagaard & Camilla Thulstrup

Anita Ranum Aagaard & Camilla Thulstrup Februar 2015 S/I Akaciegården Nimbusparken Nimbusparken 26 2000 Frederiksberg Telefon: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr.: 19 04 25 37 E-mail:akaciegarden@frederiksberg.dkwww.akaciegaarden.dk 1 AKACIE NYT

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

PROVSTEGAARDS BLADET

PROVSTEGAARDS BLADET PROVSTEGAARDS BLADET April/Maj År 2014 Om erfaringens betydning Onsdag den 12. februar deltog jeg i en festlig sammenkomst med de fleste af beboerne, en del pårørende og en stor del af personalet på Provstegaardshjemmet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord, af Susanne Palmblad...side 02. Bestyrelsen...side 03. Beboer- pårørende rådets beretning..side 05

Indholdsfortegnelse. Forord, af Susanne Palmblad...side 02. Bestyrelsen...side 03. Beboer- pårørende rådets beretning..side 05 Indholdsfortegnelse Forord, af Susanne Palmblad...side 02 Bestyrelsen....side 03 Beboer- pårørende rådets beretning..side 05 Byggeudvalget......side 09 Tilsyn fra Embedslægen side 11 Tilsyn fra Roskilde

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Teestrup Menighedsråd

Teestrup Menighedsråd Teestrup Menighedsråd Bråby Menighedsråd Nr. 2/2008 LOKALBLADET Morten Lousen (ansvarshavende) Skuderløsevej 11A 4690 Haslev Tlf. 33 32 06 40 E-mail: mr@lousen.com Oplag 1100 stk. Tryk og prepress: Glumsø

Læs mere

April 2012. 22. årgang NR. 4

April 2012. 22. årgang NR. 4 April 2012 22. årgang NR. 4 Redaktion: Ragnhild Hansen tlf. 4649 7306 Mail: ragnhildha@dlgmail.dk Indlevering af stof senest den 15. i måneden. T E L E F O N L I S T E B Ø G E B A K K E N 6010 0434 Lise

Læs mere

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 63 nr. 4 maj 2005 Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger

for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger Jagtforening - Gadespejl - Byens Fest - Indbetaling!

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk

nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Det øverste billede: Dansepar gør klar til at danse Det mellemste billede: Der danses på livet løs, her ses Charlotte

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG ny stemme 40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG »ny stemme«nr. 3 2003 41. Årgang Dansk Landsforening for Laryngectomerede (DLFL) Strandboulevarden 49, bygn. 1, st., DK-2100 København Ø Tlf.: 3525 7424, fax:

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

SKOVHUS-AVISEN MARTS 2015 NR. 3

SKOVHUS-AVISEN MARTS 2015 NR. 3 15 SKOVHUS-AVISEN MARTS 2015 NR. 3 Redaktion: Grethe Gram, bolig 23 Nete Johansen, bolig 320 Mette Sperling, adm. medarbejder Tina Laurberg, husassistent Team B Marianne Frejlev, Skovkilden Charlotte Kock

Læs mere