AKACIE NYT udkommer en gang om måneden. Indlevering af stof til bladet skal være administrationskontoret i hænde, senest den 20. i måneden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKACIE NYT udkommer en gang om måneden. Indlevering af stof til bladet skal være administrationskontoret i hænde, senest den 20. i måneden."

Transkript

1 April 2014 S/I Akaciegården Nimbusparken Nimbusparken Frederiksberg Telefon: Fax:

2 AKACIE NYT udkommer en gang om måneden. Indlevering af stof til bladet skal være administrationskontoret i hænde, senest den 20. i måneden. Ansvarshavende redaktør: Forstander Henriette Wülser Redaktionssekretær: Anita Ranum Aagaard Hjemmeside Oplag: 130 eksemplarer Indholdsfortegnelse Indkaldelse til pårørenderådets årsmøde... 2 Aprilnyt Præsten... 5 Fysioterapien informerer... 6 Referat af beboerrådsmøde (Borgmester Fischers Vej) Referat af beboerrådsmøde (Nimbusparken) Gækkebrevenes forløber Invitation til åbent hus på Borgmester Fischers Vej Nedrivning af Akaciegården Skellet Referat af støtteforeningen Akaciegårdens Venner Referat af Pårørenderådsmøde Fodklinikken Frisør Kiosken Krydsord Gæt en sang Beboer fødselsdage, velkommen og farvel til beboere Velkommen, farvel og tillykke til medarbejdere Side 1

3 VÆR MED TIL AT SIKRE BEBOERNES VE OG VEL KOM TIL PÅRØRENDES ÅRSMØDE Tirsdag den 6. maj 2014 kl i festsalen på Borgmester Fischers Vej 2A Der serveres kaffe, the, og kage. 1. Velkomst og præsentation ved Formand Peter Kastoft 2. Beretning om rådets arbejde i 2014 ved formanden. 3. Hvad sker der aktuelt på Akaciegården,ved Forstander Henriette Wülser. Vi viser Billeder af fremtidens Akaciegården, Billeder af Nimbusparken og Borgmester Fischers Vej. 4. Hvordan kan pårørenderådet støtte op omkring den midlertidige periode, hvor Akaciegården er delt i to da det har en rolle. Formand Peter Kastoft 5. Christina er Akaciegårdens nye køkkenchef. Christina kommer og fortæller om Akaciegårdens kost tilbud nu, og visioner for det nye Akaciegården. 6. Valg til pårørenderådet. Formand Peter Kastoft, Næstformand Flemming Petersen, Bent Nikolajsen, Anne Hjorth, og Anette Forsythe, modtager genvalg Pårørenderådet kan maksimalt bestå af 9 medlemmer, og 2 suppleanter. Kandidater til rådet opstilles ved årsmødet. på mødet skal der vælges 3 4 nye repræsentanter/ suppleanter. Efter mødet, konstituering af formand, næstformand samt repræsentant i Akaciegårdens bestyrelse. Forstander Henriette Wülser 7. Under eventuelt kan alt og intet, stort som småt, tages op. Der trækkes lod om 3 gange 1 flaske god rødvin blandt de fremmødte. Køkkenchef Christina Søndergaard KOM OG FÅ INDFLYDELSE! PÅ GENSYN Side 2

4 Du min lille ven pas på du ikke mister den lille gæk jeg gir' men ikke alt for meget smiger' Påske Så kom påskemåneden og med alt hvad der følger. Først og fremmest kan jeg fortælle at vi holder påskefrokost i de to huse. På Borgmester Fischers vej holder vi d. 10. april i festsalen. Og på Nimbusparken holdes der påskefrokost i afdelingerne d. 8. april. Køkkenet vil kræse for alle, og jeg håber det bliver nogle rigtig hyggelige dage. Jeg håber at mange beboere vil få besøg af pårørende. Mon ikke også der er nogen der skal give elle have et lille påskeæg. Foråret har vi været heldige med i løbet af marts. Det betyder at rigtig mange beboere er begyndt og spørge om der kommer lidt planter på altanerne. Det bliver hver afdeling som selv planlægger hvad der skal være på de forskellige altaner. På Borgmester Fischers vej er man faldet godt til. Der har været lidt begynderproblemer. Beboere og pårørende vil få et nyhedsbrev omkring disse særlige forhold. Dog vil jeg her nævne, at man fra nu af, skal være opmærksom på, at hvis man skal besøge Borgmester Fischers vej, skal man have p-tilladelse oppe i de respektive afdelinger. Pårørende der fast kommer på besøg, kan få et helt ark med parkeringstilladelser. Man skal huske at få nogle nye inden man løber helt tør for billetter. Der har nu været afholdt beboerrådsmøde i begge huse. Alle beboere havde fået en invitation, og det var rigtig dejligt at se hvor mange der deltog. Det betød at vi blev enige om, at alle fremover får invitationen. Møderne vil blive holdt ca. hvert kvartal. Referat fra begge møder kan ses her i bladet. Samtidig blev der afholdt pårørenderådsmøde, som også kan ses her i bladet. Der valg til pårørenderådet i maj måned se opslag i bladet. På hele Akaciegården vil vi fra 1. april igen sætte skub i Livstræ. Livstræ betyder for os, livskvalitet og træning. Det betyder at der en nær fremtid vil være drøftelse med de enkelte beboer om, hvad der for dem giver livskvalitet. Er der nogle ting man ikke kan, men som man gerne vil træne til at kunne, så vil vi sætte systematisk ind i forhold til planlægningen af plejen i forhold til dette. Det vil være en tværfaglig indsats, hvor man både vil vurdere den fysiske funktion, grundig gennemgang af medicinen og der vil blive udført en ernæringsscreening af Side 3

5 beboerne. Ud fra dette vil der blive lavet en tidsbegrænset træningsplan som vi håber alle vil bakke op omkring. I det omfang beboerne ønsker det, må pårørende også gerne motiver og deltage med træningen. En af de faste aktiviteter vi har er dans med fru Bugge. Det skaber stor glæde og glad motion for mange. Det skaber så meget glæde at dette har spredt sig. Således vil man kunne læse om dette i Politikken påske lørdag. Beboerne er også så glade for det, at vi har søgt midler for at få mulighed for at få endnu mere dans evt. hver 14 dag begge steder. Vi håber ansøgningen går igennem. Hermed ønsker jeg jer alle en rigtig god påske og april måned. Med venlig hilsen Henriette Wülser Forstander. Side 4

6 Hilsen fra præsten / april Til påskeugen er knyttet flere dramatiske begivenheder. Det starter Palmesøndag, hvor Jesus rider ind i Jerusalem. Han rider på et æsel og han bliver hyldet som en konge. Der bliver viftet med palmeblade, deraf navnet Palmesøndag. Ret hurtigt skifter stemningen, de som var venner bliver pludselig fjender. Vi når til Skærtorsdag, hvor Jesus spiser sit sidste måltid med sine disciple. Det er her Judas forråder og det var her de sad 13 til bords. Det var også her Jesus som en fantastisk gestus vaskede disciplenes fødder. Det kan være forklaringen på, at det kom til at hedde skærtorsdag, om ikke andet var der i hvert fald nogle fødder, der blev rene og skære. Midt i al dramatikken var der en stille stund i Getsemane Have, inden det igen går løs. Soldaterne kommer væltende og arresterer Jesus. Peter bliver pludselig glemsom og ikke kan huske, at han havde en ven. Men så galer hanen og så husker han det igen, heldigt for ham. Langfredag er en lang dag. Jeg husker, hvordan jeg som barn også oplevede det som en lang dag. I radioen blev der spillet sørgemusik, ikke en biograf var åben og min far sagde med et glimt i øjet, at sådan skulle det være. Det var en lang og bitter dag. Jesus bliver ført fra Herodes til Pilatus, han bliver forhørt og mishandlet. Der er også en enkelt, der vasker sine hænder. Jesus kommer til at slæbe sit kors den lange vej ud til Golgata. Flere film har skildret det, mere eller mindre blodigt, men altid dramatisk. Jesus bliver korsfæstet med en røver på hver side og siger de meget trøsterige ord til den ene af dem endnu i dag skal du være med mig i Paradis! Han siger en hel del mere, de såkaldte korsord. Og så bliver der stille, så ganske stille. Lørdag sker der ingen ting. Det er sabbat og sabbatten bliver meget nøje overholdt. Først tidlig søndag morgen kan kvinderne gå ud til graven for at gøre det færdigt de ikke nåede, da de tog Jesus ned fra korset fredag aften. Og så lyder pludselig budskabet, at graven var tom og Jesus opstået fra de døde. I starten var det kun nogle kvinder, der sagde det, og hvem kunne tro på kvindesnak, men senere møder også nogle af mændene ham, og så får piben pludselig en helt anden lyd. Så kan budskabet ikke siges højt nok, og det ender med at gå jorden rundt og har i den grad sat sine spor. Glædelig påske! Birgitte Haahr, Flintholm kirke Side 5

7 Fysioterapien Fra April 2014 har Aktivitetscentret og fysioterapien slået sig sammen til en enhed med ét fælles mål: LIVSTRÆ. Alle fastboende på Akaciegården, får tilbudt et LIVSTRÆ. LIVS-TRÆ er en sammentrækning af livskvalitet og træning. Med LIVSTRÆ, menes livskvalitet for den enkelte beboer i hverdagen. Beboeren sætter ved en motiverende samtale et mål, som vil give den enkelte mere livskvalitet i hverdagen. Beboeren testes og får af en af husets to fysioterapeuter en træningsplan, som beboeren skal følge dagligt under instruktion af beboerens kontaktperson. Under den tidsbegrænsede træningsperiode, bliver der fulgt op på øvelserne, samt på målets realitet. Efter de tre måneders intervention udsluses beboeren eller der sættes et nyt mål. Udover LIVSTRÆ tilbyder afdelingens social og sundhedsassistent og hjælper sideløbende med ugentlige aktiviteter. Her kan blandt andet nævnes: sang med husets pianist Allan Steen samt Bankospil. En gang om måneden kan ligeledes tilbydes gudstjeneste med præst fra Flintholms kirke, samt dans med Mette Bugge fra Fru Bugges danseinstitut. Alle husets beboere kan dagligt deltage i fælles gymnastik. Desuden er der på begge institutioner genoptræningshold. Fysioterapien er desuden med i planlægningen omkring husets fælles fester og står i øvrigt for særarrangementer, som underholdning med diverse artister udefra. Vores fælles mission er at forebygge funktionsnedsættelse og evt. genvinde tidligere aktivitets og funktionsniveau. Vi tror på, at ved at styrke eller vedligeholde fysiske og sociale ressourcer, bevares den menneskelige værdighed og livskvalitet. Vi ønsker at stimulere alle sanser og favne alle beboerne. Træningen kan foregå i fysioterapien, i beboerens eget hjem, på afdelingen eller ude i nærmiljøet. Alt efter de givne ressourcer og den enkeltes ønsker og behov. Fysioterapien holder til på Nimbusparken i stuen dagligt fra kl og på Borgmester Fischers Vej fra kl fra mandag den Neel Sass Side 6

8 Beboerrådsmøde den 25. marts 2014 på Borgmester Fischers vej. Deltagere: Alle beboere var inviteret. Af fremmødte kan nævnes: Mogens Sørensen 407, Ebba 104, Birte Jørgensen 409, Rudi Petersen 206, Anne Madsen 108, Hans Hertel 209, Kisser (Karen Stær) 204. Køkkenchef for Akaciegården Christina Søndergård, Køkkenleder Borgmester Fischersvej Marianne, Forstander for Akaciegården Henriette Wulser og leder for aktivitet og træning Neel Sass. Referent: Neel Sass Formand: Anne Madsen Dagsorden: 01. Godkendelse af referatet fra sidste møde den 19. september Kostudvalg / køkkenet deltager 03. Ønsker fra beboerne 04. Orientering fra forstanderen 05. Orientering fra Tingstedet 06. legatmidler 07. Eventuelt 08. Næste møde Punkt 1. Sidste mødes referat fra den 19/ godkendt. Punkt 2. Køkkenchef for Akaciegården Christina Søndergård samt køkkenleder for Borgmester Fischers Vej Marianne præsenterer sig selv og informerer om, at det fremover er BMF der laver maden til alle beboere i huset. Desuden informerer Marianne om, at der arbejdes på, at levere kræsekost til de beboere der måtte have behov. Køkkenet informerer om, at 40 % af maden i nærmeste fremtid vil være økologisk. Generelt er der ros for maden. Beboerne synes den er velsmagende og afvekslende. Anne Madsen 108 beder om special kost til aften og der bliver lavet en aftale herom. Desuden informeres om, at der dagligt er suppe om aftenen og at der 2 3 gange om ugen er lune retter. Side 7

9 Helligdagene, samt årstidens fester bliver drøftet og her tales om evt. at hver enkelt skal betale et månedligt beløb som skal dække udgifter til dette. Det aftales, at der skal være en fælles påskefrokost i festsalen. Datoen vil Marianne fra køkkenet aftale med afdelingsleder Marianne Nevers. Af ønsker til menuplan blev blandt andet nævnt sushi og bagels. Marianne måtte desværre skuffe beboerne, da hun forklarede, at kølekapasiteten ikke var tilstrækkelig til at kunne opbevare rå fisk. Det blev pointeret at alle er velkomne til selv, at bestille mad udefra, men at man så skal huske at afbestille maden i køkkenet dagen før. Marianne fra køkkenet afsluttede ved at fortælle, at alle altid var velkomne til at komme forbi køkkenet. Punkt 3. Ønsker fra beboerne. Herunder fejl og mangler. Generelt er beboerne glade for de fine lejligheder, men havde nogle ønsker til småændringer. - Anne Madsen og Kisser ønskede at få justeret solgardinet, således, at solen kunne komme ind. - Hans Hertel ønskede mere information om, hvor han kunne gøre af læste aviser og andet skrald. - Ebba havde behov for knager til vådt overtøj og lignende. (Her blev hun orienteret om, at det hører med til indretningen og at det står for egen regning. Husets teknikker kan være behjælpelig med at sætte nye knager op) - Anne kan ikke nå vandhanen og Henriette ville undersøge muligheden for at få en forlænger. - Anne var ked af loftliftene, som hun dagligt benyttede. Neel ser på muligheden for forlængerstropper til sejlet. Punkt 4. Forstander Henriette Wulser orienterer om hvad der sker på Akaciegården, Skellet 25. Allerede nu er det en stor byggeplads. Fredag den 28/3 kl vil det første Grab på servicebygningen blive taget. Byggeprocessen varer i to år og så flytter vi retur. Side 8

10 Den 31/3 skal beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere fra Akaciegården på temadag om indretningen på det nye Akaciegården. Både flytningen til Nimbusparken og til Borgmester Fischersvej gik smertefrit. Det var lange dage for både personale og beboere, men nu er den 1. måned allerede gået og det meste er ved at falde på plads. Dog er der et par småjusteringer, der skal ændres på såsom information fra dag til aften vagt, hvor personalet befinder sig og så fremdeles. Alle personaler er blevet udstyret med en rød magnet, som de skal sætte på lampen ud fra beboerens stue, hvor de befinder sig. Dette skulle gøre det nemmere, at finde personalet. Flere (Kisser, Anne, Poul og Ebba) havde været ude for, at nattevagten ikke kommer ved kald på knap. Dette bliver videregivet til Jan (teknik), som kan undersøge om kaldet går igennem. Kioskvognen som de frivillige går rundt med er godt i gang og beboerne er glade for den. De frivillige er dog kede af det lokale, hvor de har varerne opmagasineret, men dette er desværre de muligheder vi har. Akaciegården har ansat en ny sygeplejerske, som skal pendle mellem Nimbus parken og Borgmester Fischers vej. Hun hedder Hanne Kläning og kan tilkaldes ved mere komplekse situationer. Det årlige loppemarked, som blev afholdt på Skellet inden flytningen tjente Støtteforeningen har valgt, at give 2000 kr. til hver afdeling. Derudover vil de stadig bidrage til diverse arrangementer, livets vand og så fremdeles. Der vil desværre ikke blive mulighed for at afholde loppemarked, mens vi bor på de midlertidige matrikler. Livstræet påbegyndes igen og personalet bliver informeret i denne uge. Henriette havde taget billeder med, som viste hvordan det nye Akaciegården kommer til at se ud. Fremtidigt vil der være fem midlertidige pladser på Akaciegården og alle fem på Nimbusparken. Der blev orienteret om parkeringsreglerne, samt udleveret parkeringsbilletter. Det er muligt, at få billetter på afdelingskontoret. Parkerings reglerne træder i kraft fra torsdag den 27/3. Punkt 5. Neel orienterede om flytningen og om den strukturændring der på baggrund af flytningen er sket i Tingstedet og fysioterapien. Der vil pr. 1. April fortsat være de faste aktiviteter såsom sang med Allan Steen, Banko, Gudstjeneste, dans med fru. Bugge og gymnastik. Derudover vil alle medarbejderne i Tingstedet og fysioterapien koncentrere sig om at få Livstræet i gang. Side 9

11 Mødetiderne er efter ønske fra Nimbusparken byttet rundt, så vi dagligt fra 1. April vil være til stede fra kl (dog ikke fredag). Hvis ikke vi er at finde på 7. sal, er vi rundt i huset. Udover de faste aktiviteter får vi i April besøg af sangfuglene Marjun og Mette, som vil hjælpe foråret på vej, med lidt sang og musik. Punkt 6. Henriette orienterede om, at vi har fået kr. i legatmidler fra Frimurerlogen. Henriette foreslog, at de blev brugt på en løvspringstur med efterfølgende stegt kylling. Beboerne syntes det lød godt. Punkt 7. Evt. Der var intet herunder. Punkt 8. Ny dato på Borgmester Fischers Vej den 11. juni kl Side 10

12 Beboerråd den 27. marts 2014 på Nimbusparken, Akaciegården. Deltagere: Alle beboere var inviteret. Det blev vedtaget, at fremadrettet vil samtlige beboere blive inviteret til at deltage på beboerråds møderne. Af fremmødte kan nævnes: Holger Herbst, Birte, Yvette, Henny, Britta, Grethe, Else, Ruth, Anna Margrethe, Claus, Birgit, Lilly Køkkenchef for Akaciegården Christina Søndergård, Køkkenleder Kastanjehaven Marianne, Forstander for Akaciegården Henriette Wülser og leder for aktivitet og træning Neel Sass. Referent: Neel Sass D A G S O R D E N : 01. Godkendelse af referatet fra sidste møde den 19. september Kostudvalg / køkkenet deltager 03. Ønsker fra beboerne 04. Orientering fra forstanderen 05. Orientering fra Tingstedet 06. legatmidler 07. Eventuelt 08. Næste møde Punkt 1. Sidste mødes referat fra den 19/ blev ikke gennemgået, men det blev vedtaget at referatet fra dagens møde kommer i Akacienyt i April måned. Punkt 2. Ønsker fra Beboerne. Herunder fejl og mangler. Henny ønsker en sengegalge. Neel vil sørge for, at hun får en op i boligen. Lilly ønsker at deltage i flere udflugter. Grete ønsker, at få sin håndvask længere ned, da hun ikke kan nå den. Grethe har desuden svært ved at åbne skabene, som hun sidder i sin kørestol. Birte ønsker at få sin håndvask længere ned Lilly mener hendes håndvask er stoppet. Henriette vil følge op. Lilly ønsker at genopleve gymnastikken med faldskærmen. Neel vil tage den med den 28/ Side 11

13 Ydermere mangler alle søndags snapsen, samt rødvin og hvidvin i weekenden. Henriette vil også følge op på dette. Punkt 3. Forstander Henriette Wulser orienterer om hvad der sker på Akaciegården, Skellet 25. Allerede nu er det en stor byggeplads. Fredag den 28/3 kl vil det første grab på servicebygningen blive taget. Byggeprocessen varer i to år og så flytter vi retur. Den 31/3 skal beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere fra Akaciegården på temadag om indretningen på det nye Akaciegården. Både flytningen til Nimbusparken og til Borgmester Fischersvej gik smertefrit. Det var lange dage for både personale og beboere, men nu er den 1. måned for Borgmester Fischersvej allerede gået og de første 5 måneder for Nimbus og det meste er ved at falde på plads. Dog er der et par småjusteringer, der skal ændres på såsom hvor personalet befinder sig. Flere beboere oplever, at der ikke er respons ved nødkald og der diskuteres hvilke muligheder, der kunne være for at få løst problemet. Flere af beboerne er enige om, at det ville være mest optimalt med et tovejskald. Så havde personalet mulighed for, at give lyd og informere om at kaldet var gået ind. Henriette vil undersøge muligheden for nye kald, der opfylder alles ønsker og behov. Henriette orienterede om, at der fra næste uge var ændret i fysioterapien og Tingstedets mødetider og struktur, således at de dagligt møder på Nimbus kl Livstræet påbegyndes igen og personalet er informeret i denne uge. Henriette og Mette Bugge fra Fru Bugges danseinstitut er ved at søge fondsmidler, så vi kan danse hver 14. dag, i stedet for en gang om måneden. Akaciegården har ansat en ny sygeplejerske, som skal pendle mellem Nimbus parken og Borgmester Fischers vej. Hun hedder Hanne Klaning og kan tilkaldes ved mere komplekse situationer. Des mere er der på Nimbusparken en afdelingssygeplejerske, som befinder sig på og 5. sal, men som også kan tilkaldes efter behov. Det årlige loppemarked, som blev afholdt på Skellet inden flytningen tjente Støtteforeningen har valgt, at give 2000 kr. til hver afdeling. Derudover vil de stadig bidrage til diverse arrangementer, livets vand og så fremdeles. Der vil desværre ikke blive mulighed for at afholde loppemarked, mens vi bor på de midlertidige matrikler. Henriette havde taget billeder med, som viste hvordan det nye Akaciegården kommer til at se ud. Helligdagene, samt årstidens fester bliver drøftet og her tales om evt. at hver enkelt skal betale et månedligt beløb som skal dække udgifter til dette. Henriette informerede om, at hun har bestilt vinduespudsning to gange årligt. Ikke alle er interesseret i den ekstra udgift og Henriette vil overveje muligheder for at vælge til og fra. Punkt 4. Køkkenchef for Akaciegården Christina Søndergård samt køkkenleder fra Kastanjehaven Kirsten præsenterer sig selv og informerer om, at der desværre i den seneste tid har været nogle udfordringer med kvalificeret personale, hvilket måske har afspejlet sig i måltiderne. Ydermere fortæller Kirsten, at Frederiksberg kommune har valgt at det er Kastanje haven der Side 12

14 skal levere mad til alle kommunale institutioner. Så hvor de før leverede til 150, leverer de nu til 500 personer. Christina orienterer om, at der i alle køkkener hænger sedler, hvor det er meningen, at personalet skal notere, hvis der er utilfredshed omkring et måltid. Dermed vil det være nemmere for Kirsten at finde frem til kokken og ændre i opskrifterne. Desuden fortæller Christina, at huset selv står for morgenmaden, som nu er ændret fra brød til hjemmebagte boller, samt for aftenssmørrebrødet. Desuden informeres om, at der 2 3 gange om ugen er lune retter. Beboerne havde flere kommentarer til specielt den varme mad: Henny udtalte, at beboerne til tider slet ikke spiser pga. kvaliteten. Hun syntes heller ikke at kartoflerne var tilstrækkeligt kogt i kartoffelsalaten. Lilly manglede generelt smag. Holger manglede salt og næring i maden. Desuden havde han et ønske om nogle retter med hvidløg. Holger syntes også smørrebrødet var for små stykker og ønskede de blev større end en mundfuld. Dette er muligt blot køkkenet får det at vide. Claus synes kødet er for hårdt og ikke mørt. Flere var enige om, at der manglede en stærk ost til morgen og aftensmåltiderne. Christina vil kigge på dette. Af nye retter foreslog beboerne: Oksekødssuppe, (kødet dagen efter), vildt og grydestegt oksesteg. Til påskefrokosten ønskede beboerne røget laks, røget ål og ost der smager af noget. Christina sluttede af med at fortælle om de fremtidige planer, hvor køkkenet vil komme ud og bage med beboerne i afdelingerne. (Pandekager og småkager) Desuden kunne beboerne glæde sig til mere hjemmebag til eftermiddagskaffen. Punkt 5. Neel orienterede om flytningen og om den strukturændring der på baggrund af flytningen er sket i Tingstedet og fysioterapien. Der vil pr. 1. April fortsat være de faste aktiviteter såsom sang med Allan Steen, Banko, Gudstjeneste, dans med fru. Bugge og gymnastik. Derudover vil alle medarbejderne i Tingstedet og fysioterapien koncentrere sig om at få Livstræet i gang. Mødetiderne er efter ønske fra Nimbusparken byttet rundt, så vi dagligt fra 1. April vil være til stede fra kl (dog ikke fredag). Hvis ikke vi er at finde i træningssalen, er vi rundt i huset. Udover de faste aktiviteter får vi i April besøg af sangfuglene Marjun og Mette, som vil hjælpe foråret på vej, med lidt sang og musik. Vi skal også ud at danse med Kælderduoen og hygge med påskefrokost. Punkt 6. Henriette orienterede om, at vi har fået kr. i legatmidler fra Frimurerlogen. Det blev vedtaget, at pengene blandt andet skulle bruges på et foredrag om barndomsminder i Valby. Side 13

15 Punkt 7. Evt. Holger foreslog at lave en have på altanen og efterlyste beboere der kunne være interesseret i at hjælpe. Yvette spurgte om det var muligt, at få parasoller på altanerne. Henriette vil undersøge omkostningerne hermed. Punkt 8. Næste beboerråd bliver den 12. juni kl Henriette vil indkalde samtlige beboere. Side 14

16 Gækkebrevenes "forløber" var de tyske bindebreve, som har været brugt i Danmark fra 1600-årene og frem til 1800-tallet. Et bindebrev var også et "drillebrev". Bindebrev på navnedagen Man kunne blive bundet med bindebrev på sin navnedag eller på én af de fire tamperdage. Det gjaldt om at placere brevet et sted, hvor modtageren ville få fat i det, og dermed "binde vedkommende". Bindingen kunne også ligge i, at modtageren skulle løse en knude eller en gåde, som lå i brevet. Knuden kunne ikke løses op, fordi den enten var bundet meget fast i meget tynd tråd eller tegnet. Birtes bindebrev Forventningerne om gildets traktement kunne være beskrevet i et kortere eller længere vers, fx. som i nedenstående brev, der blev sendt til den 15- årige Birte Hansdatter på Fyn: " Jeg binder dig hverken med baand eller bast Men med en Silkesnor saa fast Nu venter vi paa, at du et godt Gilde vil give med Kaffe og Mjød og Kringler fin alt efter Viljen din og frie Musikanter Byd til Gilde hvem du vil og hvem dit Sind staar til mig du ikke forglemme maa..." Birthe havde fået brevet fra en veninde, hvilket afspejler sig i ønskerne om fortæring. Breve mellem karle kunne indeholde anderledes fordringer, fx. "Godt øl", "brændevin" og "tobak". Bindebrevene kunne godt, i modsætning til gækkebreve, have flere afsendere. En vennegruppe kunne rotte sig sammen om at afkræve en anden en fest. Men der kunne også være tale om kærlighedsbreve, der blev sendt mellem forelskede parter. Eksempler herpå findes fra begyndelsen af 1800-tallet, bl.a. i Post og Tele Museums samlinger. Side 15

17 Velkommen til åbent hus i OK-Huset Lotte på Borgmester Fischers Vej Kom og se vores dejlige sted! Vi er flyttet ind i de smukke, nye lokaler på Borgmester Fischersvej 2 A, og nu glæder vi os til at se samarbejdspartnere, frivillige, naboer, nysgerrige og venner til et par hyggelige timer. den 9. april 2014 kl Allan Steen kommer og spiller klaver i festsalen. Vi viser rundt fra taghave til parkeringskælder. Vi serverer små sandwich, chips, grøntstænger og drikkevarer. Venlig hilsen Henriette Wülser Larsen Forstander Akaciegården Charlotte Andreasen Forstander, OK-Huset Lotte Side 16

18 Akaciegården - Skellet er nu en stor byggeplads. Den 28. marts 2014 begyndte man at rive øverste del af servicebygningen ned. Inden sommerferien er huset jævnet med jorden. Ude foran Akaciegården på Skellet 25 Der røg Administrationen erne Afdeling Festsalen på Skellet Boligerne fra skellet. Side 17

19 STØTTEFORENINGEN AKACIEGÅRDENS VENNER GENERALFORSAMLING Torsdag den 20. marts 2014, kl S/I Akaciegården Nimbusparken 26, stuen 2000 Frederiksberg DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Beretning 4. Godkendelse af revideret regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Ad 1. Som dirigent valgtes Annelise Ad 2. Dagsordenen blev godkendt. Ad 3 Marianne: dejligt med det store fremmøde. Vi har haft 4 møder siden sidste generalforsamlig. Loppemarkedet var blevet flyttet til januar og det var en stor succes. Cafeen solgte 10 lagkager. Tak for opbakningen i den forbindelse. På spørgsmål om, hvad pengene fra loppemarkedet skal bruges til svarede Marianne: Pengene bruges til underholdning, livets vand, underholdning, m.m. Syngepigerne var igen en succes. Der venter lignende arrangement her på Nimbusparken. 76 pårørende og 83 beboere er i dag i støtteforeningen. Vi prøver løbende at tiltrække nye medlemmer. Tak til alle for opbakningen. Side 18

20 Beretningen blev godkendt. Ad 4. Pia: Har ikke fået fat i revisor, så regnskabet er ikke underskrevet. Underskuddet er stort, for støtteforeningen betalte al underholdningen. Men kontingent og loppemarkedet kommer ind, så vi har penge. Syngepigerne, dansent, efterårstur m.m. har været afholdt. Om der har været overvejet mere kontingent. Jo, men vi er bange for, at nogle så melder sig ud. Regnskabet blev godkendt. Ad 5 Intet til punktet. Ad 6 Følgende medlemmer på valg til bestyrelsen blev alle genvalgt: Marianne Nevers Niels Larsen Annalise Madsen Brita Madsen Børge Daae (Formand) (Sekretær) (Æresmedlem) Suppleanter på valg var som følger: Pernille Nevers Toni Dupond Rita Lougart Annette Jensen Alle blev genvalgt, men Tina Herbst valgtes som suppleant i stedet for Rita Lougart, der ikke ønskede genvalg. Ad 7. Ekstern revisor Stella Bramm Hansen valgt. Ad 8. Der spurgtes ind til festerne. Marianne svarede, at vi må holde dem adskilt. Vi kan ikke være her. November 2016 er det nye Akaciegården færdigt. Det fremførtes, at der foregår mere på Skellet end her. Færre aktiviteter på Nimbusparken virker det som. Marianne forklarede med bl.a. flytteopgaverne. Projekt livstræ virker og vi har mange solstrålehistorier i den forbindelse. Beboerne er i dag svagere end de var tidligere. Stor indsats fra personalet i forbindelse med flytningen. (Medlem af pårørenderådet). Med dette var dagsordenen udtømt. Side 19

21 Dirigenten takkede for god ro og orden. Marianne takkede for det fine fremmøde. Konstituering: Efter generalforsamlingen afholdtes konstituerende møde i bestyrelsen herunder fastsættelse af ny møde-indkaldelse. Bestyrelsen konstituerede sig uden ændringer. Næste møde 21. maj kl. 17. Referat: Niels Larsen Jeg sender dig en gave, tre blomster fra min have Den første betyder en kæreste god, Den anden betyder du bliver ham tro, Den tredje betyder en guldring så skøn, som du til dit bryllup skal bære i løn. Side 20

22 Pårørenderådsmøde torsdag den 27. marts 2014 Deltagere: Peter Kastoft, Anne Hjort, Flemming Petersen, Annette Forsythe, Henriette Wülser, Bent Nikolajsen, Lisbeth Holten Anita Aagaard (ref.) Afbud: Jytte Larsen,(udtrådt af pårørenderådet) D A G S O R D E N: 1. Godkendelse af referat af møde den 28.november Orientering fra forstanderen, herunder den økonomiske status. 3. Orientering om flytning 4. Orientering fra bestyrelsen 5. Orientering fra beboerrådet 6. planlægning af valg til pårørenderådet 7. Nyt møde 8. Evt. Formanden Peter Kastoft bød velkommen. Ad.1. Mødereferat af , blev godkendt. Ad.2. Vi er på rette kurs med hensyn til genopretning af Akaciegårdens økonomi. Vi er kommet ud med et flot resultat fra 2013, som vi er meget stolte af. Vi har stadig et lille underskud men det går i den rigtige retning.2014 startede ud med travlhed i begge huse, blandt andet fordi det er en svær overgang med at få begge plejehjem til at fungere optimalt. Der er lidt opstartsvanskeligheder i OK - huset Lotte. På Borgmester Fischers Vej på 7. sal. hvor der er en flot udsigt ligger aktivitets afdelingen, der kunne man ikke blive helt enige om hvem skulle være hvor, det er nu løst. Der bliver brugt meget tid på at vente på elevatorerne i forbindelse med måltiderne. Maden på Borgmester Fischers Vej er beboerne meget tilfredse med. Personalet har fået magneter til at sætte på lampen uden for beboerstuerne, så man kan se hvor der er personale. Alle er enige om at Borgmester Fischers Vej er et dejligt hus. Side 21

23 Fra den 31. marts vil terapeuterne og aktivitetspersonalet komme på Borgmester Fischers Vej om eftermiddagen. Det kan være at personalet bliver skilt således at der vil være nogen hele dagen begge steder. Livstræ blev nedprioriteret lidt i 2013, det starter op igen til april i år, omhandlende et systematiseret træning og aktiviteter målrettet den enkelte beboer, hvor der er taget udgangspunkt i, hvad der giver beboeren livskvalitet. Indsatsen vil være tværfaglig og der vil i den forbindelse også være fokus på medicin og kost. Vi afholdte loppemarked sidst i februar som følge af nedlukningen af Akaciegården. Det viste sig at forløbe godt, der blev solgt for i alt ca. kr Vores faste aktiviteter for beboerne fortsætter så som dans med fru Bugge og sang med Allan Steen, banko og gudstjeneste. Beboerne er meget glade for alle arrangementer. En journalist fra Alt for damerne, har været hos os, for at interviewe om velfærdssamfundet er under afvikling og har bl.a fulgt en medarbejder en dag. Bladet er i butikkerne i denne uge. Akaciegården - Skellet er nu en stor byggeplads. Den 28. marts 2014 begyndte man at rive øverste del af servicebygningen ned. Inden sommerferien er huset jævnet med jorden. Ad.3. Skellet flyttede til Borgmester Fischers vej i uge Fremadrettet vil Akaciegården i alt have 90 faste plejehjembeboere og 5 midlertidige pladser. De midlertidige pladser skal fremadrettet bo på Nimbusparken. Flemming fortalte at koordineringsgruppen i sidste uge evaluerede flytningerne. Alle har fået bygget en viden op. Forstanderen Henriette Wülser, personalet og Bjarne Christiansen fra Frederiksberg kommune, har alle gjort det godt. Vi har lært lidt fra første flytning, som gjorde det noget lettere anden gang. Flyttefirmaet Holger Danske som gjorde det rigtig godt, havde også lært fra første flytning og var tidligere færdig anden gang. Maden på selve flyttedagen var der stor utilfredshed med, den så ikke særlig appetitlig ud, det blev der selvfølgelig fulgt op på. På Nimbusparken leveres den varme mad fra Kastanjehaven som hidtil. Kastanjehaven er det gamle Kredsens hus. Efter vi er kommet på Nimbusparken er der begyndt at komme klager over den varme mad. Den nye køkkenchef Christina Søndergaard følger det tæt op. Vores egen smørrebrød om aften fik meget ros. Som noget nyt på Nimbusparken, får beboerne hjemmebagte boller hver morgen. Ad.4. På Akaciegården OK Huset Lotte på Borgmester Fischers Vej, har der været forskellige udfordringer efter vi er flyttet ind. Mht. nøglebrikker, trappedøren har været låst. Dørene på tagetagen skal ikke kunne låses udefra. Nødudgangen var låst oppe fra, samtidig efterlyser man en administrationspostkasse. Side 22

24 Der blev efterlyst indflytningsrapporter til boligerne, Forstanderen Henriette Wülser oplyste at disse var i boligerne ved indflytning endvidere blev der forespurgt om hvor man aflæser el, vand og varmemåler. Der blev også efterlyst beboertavle i forhallen, og hvor pedellen har kontor. Der blev spurgt om hvad det kostede at bore i den flytbare væg. Dette er ikke tilladt jf. husreglerne og vil blive betragtet som misvedligeholdelse. Henriette anbefalet at man henvender sig til OK - bolig. Der vil blive udsendt et informationsbrev om alle spørgsmålene til beboerne i OK-huset Lotte hurtigst muligt. Akaciegårdens bestyrelse har besluttet at det bliver DAB som skal administrere det nye Akaciegården fra slutningen af DAB er også kendte samarbejdspartner med Frederiksberg kommune. Vores adresse på Google er svær at ændre, men det er igangsat. Kiosken er mobil og er fordelt på begge plejehjem, som vores frivillige medarbejder passer. Der er flere beboere der køber i kiosken efter den er blevet mobil. Ad.5. Det første beboerrådsmøde efter flytningerne er blevet afholdt den 26. og 27. marts. Alle beboere blev inviteret begge steder. Der mødte 12 beboere op hver sted, hvilket var rigtig positivt. Sådan vil vi gøre fremover. Der var valg til formandsposten for beboerrådsmøde og formanden blev genvalgt. Frimurerlogen har givet et legat på kr , som beboerne ønsker at bruge på en løvspringtur. Endvidere ønsker man et foredrag om det gamle Valby. Der bliver afholdt temadag den 31. marts vedrørende indretningen af det nye Akaciegården hvor to beboere deltager. Ad.6. Pårørernesrådets årsmøde bliver afholdt På Borgmester Fischers Vej den 6. maj 2014 kl ( Bestyrelsen mødes kl ) Ad.7. Ad.8. Nyt møde aftales efter årsmødet. Intet. Side 23

25 holder åbent følgende dage i april måned Borgmester Fischers Vej: Onsdag den 9. april 2014 Torsdag den 10. april 2014 Nimbusparken: Fredag den 11. april 2014 Mandag den 14. april 2014 Tirsdag den 15. april 2014 Tirsdag den 22. april 2014 Alle dage fra kl Pris pr. fodbehandling kr.340,00 Jeg træffes på min mobiltelefon Med venlig hilsen Fodterapeut Anne-Mette Lehmann Side 24

26 Holder åbent onsdage på Nimbusparken samt torsdage på Borgmester Fischers Vej. Prisliste Dame klip kr. 250,00 Herre klip kr. 220,00 Vask og vandondulation kr. 350,00 Vask, klip og vandondulation kr. 470,00 Vask, klip og føn kr. 440,00 Permanent sæt kr. 700,00 Bryn farve og ret kr. 120,00 Vipper farve kr. 80,00 Farvning fra kr. 300,00 Lyse striber fra kr. 350,00 Med venlig hilsen Frisør Jie Qian Tlf. nr Side 25

27 BORGMESTER FISCHERVEJ: TIRSDAGE OG TORSDAGE KL NIMBUSPARKEN: ONSDAGE OG FREDAGE KL Side 26

28 Krydsordet INDSENDT AF: LØSNINGEN AF KONKURRENCEN SKAL AFLEVERES PÅ KONTORET INDEN DEN 20. I MÅNEDEN. VINDER AF KRYDS OG TVÆRS I SIDSTE MÅNED BLEV: Hr. Claus Schneider Nimbusparken, bolig 2.06 Side 27

29 Der er 2 konkurrencer i bladet og derfor også 2 præmier. Præmien for løsning af krydsorden er en fl. vin, som kan afhentes i køkkenet. Præmien for løsning af Gæt en sang er en lille gave, som kan afhentes i kiosken. Løsningerne kan indsendes samlet eller blot den ene. Gæt en sang: Når rugen alt bølger, og kornblomsten dølger sin blå lille kyse bag gitter af strå. Nå r føllene timle, mens køerne gumle, og viben sig soler med ungerne små, da dages, da kommer den danske, og derom alt fløjter den nattergal grå. INDSENDT AF: LØSNINGEN AF KONKURRENCEN SKAL AFLEVERES PÅ KONTORET INDEN DEN 20. I MÅNEDEN. VINDER AF ORDSPROGET I SIDSTE MÅNED BLEV: Hr. Erik Lind Borgmester Fischers Vej, bolig 305 Side 28

30 FØDSELSDAGE I APRIL Tirsdag 01. Andree Petersen Borgmester Fischers vej Bolig år Lørdag 08. Britta Margit Bjørn Nimbusparken Bolig år Søndag 27. Anna Olsen Nimbusparken Bolig år Annalise Hansen ønskes tillykke med de 85 år den 28. marts. Vi beklager ikke at have fået den med i martsbladet. VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE Hr. Stig Mikael Frohn Nimbusparken afd. 2 Bolig Fr. Kirsten Madsen Nimbusparken afd. 3 Bolig Hr. Poul Winther Borgmester Fischers vej afd.4 Bolig Fr. Ann Ingemann Hedehøj Borgmester Fischers vej afd.3 Bolig FRAFLYTTEDE BEBOERE Fr. Kirsten Madsen Nimbusparken afd. 3 Bolig Fr. Aase Ravnsborg Nimbusparken afd. 3 Bolig FARVEL TIL FØLGENDE Fr. Edith Signe Olsen Borgmester Fischers vej afd.3 Bolig Fr. Dorrit Minna Muhlig Nimbusparken afd. 2 Bolig Fr. Kirsten Nora Pedersen Nimbusparken afd. 5 Bolig Fr. Eva Jacobsen Nimbusparken afd. 5 Bolig Æret være Deres minde Side 29

31 VELKOMMEN TIL NYE MEDARBEJDERE Tanja Jensen D/V Teknisk afd FARVEL TIL FØLGENDE MEDARBEJDERE Henriette S. Nielsen D/V Nimbusparken afd Anja B. Mietke D/V Nimbusparken afd Niels Wigen N/V Nimbusparken afd Held og lykke fremover TILLYKKE TIL FØLGENDE MEDARBEJDERE Helle Mikkelsen PM er - Nimbusparken 50 år Tove Riedel PM er Borgmester Fischers Vej 25 års jubilærum Side 30

32

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2012

ARENDSE NYT Februar 2012 ARENDSE NYT Februar 2012 Indholdsfortegnelse Marts 2012 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye medarbejdere Vi siger farvel Set og sket i januar Aktivitetsplan Referat af madmøde 16. januar

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Anita Ranum Aagaard & Camilla Thulstrup

Anita Ranum Aagaard & Camilla Thulstrup September 2015 S/I Akaciegården Nimbusparken Nimbusparken 26 2000 Frederiksberg Telefon: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr.: 19 04 25 37 E-mail:akaciegarden@frederiksberg.dkwww.akaciegaarden.dk AKACIE NYT

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer Søbro Lokølcenter Gårdhøvecøfåen Sp e cielle øru angementer April-Maj-Juni Festsalen den I3. marts med de mangefremmødte til cafåens ørrangement i forbindelse med revyen med "Gråspuryene" Caf6ens ugentlige

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

ARENDSE NYT. Hellig Trekonger

ARENDSE NYT. Hellig Trekonger ARENDSE NYT Hellig Trekonger Januar 2013 Indholdsfortegnelse Januar 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage i januar Referat af beboermøde December 2012 Priser Årets traditionelle

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Forbeholdt for ændringer Onsdag d. 01. Uge 40 Kl. 10.00 Miniudflugt til Ejby/ Skibby efter aftale med Kl. 13.00 16.00 Vaccination i Oasen for pensionister i nærområdet.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Juli 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Jeg holder ferie i uge 29-32. Med ønsket om en god sommer. Torben Ø. Nielsen Side

Læs mere

Sløjfe-nyt Marts - April 2015

Sløjfe-nyt Marts - April 2015 Sløjfe-nyt Marts - April 2015 Så er der gang i Zumba i Sløjfen. Tirsdage kl. Kom bare an! VIN - TOBAK- KIOSK- TIPS- LOTTO - TRAV- SPILLEMASKINER Det lille Vinhjørne Med tips og travcafé Østrigsgade 46,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

ARENDSE NYT Juli 2015

ARENDSE NYT  Juli 2015 ARENDSE NYT Juli 2015 Indholdsfortegnelse Juni 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Arrangementer i Juni Fødselsdage Konkurrence Referat af beboermøde Aktivitetsplan Ganghold Frisør Log

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboere: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Formand: Lars Steen Dan Næstformand: Margurite Elkjær. Medlem: Jytte Hansen Suppleant: Inge

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 4. udgave 1. september 2014 3. Kaj Otto Holm 3. Inge Elisabeth Ramberg 17. Gudrun Elise Nielsen 22. Jacky Aage Schmidt 2. sal: 1. Lilli Erika Olsen 4. Alice Ingrid Hansen

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 Redaktion: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven Nygårdsvej

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere