Dyrere huslejer i vente

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dyrere huslejer i vente"

Transkript

1 1 O. marts årgang nr. 5 BRYGGEBLADET Dyrere huslejer i vente LLO med i udarbejdelsen aflejelovsforslag, d er forringer lejernes kår væsentligt Bryggebladet er kommet i besiddelse af et ændringsforslag til den nuværende lejelov, der betyder kraftige forringelser af lejernes kår, og højere huslejer til de bryggeboere, der bor til leje. Hvilket som bekendt er langt de fleste. Lejelovsforslaget er udarbejdet af BoHgministeriet, Ejendomsejernes foreninger og Lejernes Landsor ganisation, og i Søndags-Politiken kunne formanden for LLO, Klaus Hansen for tælle, at forslaget ville give lejerne langt større indflydelse, men den sag er der delte meninger om. Per Vedel Jensen, formand for beboerforeningen Halfdan, mener at forslaget er en truende lejelovs-katastrofe. Der er 7 helt klare forringelser i det nye forslag, og det er fuldstændig u fors tåeligt, at LLO kan gå med til dette. Man vil forringe le jern es betingelser med højere huslejer til følge, og samtidig bliver der givet store beløb, der direkte kan gå i udlejerens lomme. Forslaget er den direkte vej til fri huslejefastsættelse, med deraf følgende højere huslejer, siger Per Vedel Jensen. Tidsindstillet huslejebombe Men hvad er det, der får nogle til at påstå, at der er voldsomme huslejestigningeri vente? Den største trussel mod huslejen er omlægningen af de midler, der hidtil er blevet hensat til fornyelse af tekniske installationer. Det lyder jo meget positivt, at 2/3 af disse midler nu skal overføres til den udvendige vedhgeholdelse. Men den sidste 113 skal i følge forslaget bruges til afkast til ejeren. Det vil sige, at ejendomsejeren uden at røre en finger nu kan stoppe er par ekstra loo.oooer i lommen. Og ikke nok med det. Disse penge skal hvert år forhøjes med pristallet plus 2%. Penge som lejerne skal betale over huslejen. I løbet af en ganske kort årrække bhver det til et helt pænt beløb. Men ejendomsejerne for gyldes på anden måde. I ejendomme, hvor der både er lejligheder og erhverv, omlægger man fordelingen afbetalingen afhusleje. Nu vil man fordele efter m2 og ikke som før efter værdi. Det betyder i en del ejendomme på Bryggen, at huslejen til bohglejerne stiger med pr. ejendom. Disse penge kan også direkte stoppes i ejerens lomme, da han nok ikke sætter lejen ned i sine erhvervslejemål Lavere boligydelse og boligsikring For en del af de, der får hjælp til huslejen, er der yderligere huslejeforhøjelser i vente. Forslaget trækker beløb, f.eks vandafgifter, ud af den almindelige husleje, hvilket betyder, at der ikke bliver givet boligydelse til dette. Det vil for mange lejere betyde, at deres nettohusleje stiger væsentligt., idet de foreslåede reguleringer i boligstøttreglerne ikke tager højde for de meget stor individuelle forskelle. Fri husleje på vej Dette betyder ikke, at lejerne bliver fri for at betale hu- Bryggebladet undgik et sagsanlæg At D ryggebladet bhver læst opmærksomt og kriti!lk fik vi konstateret forleden, hvor vi modtog sagstilskud fra en fortørnet læserskare, nemlig 3.V fra Skolen på Islands Brygge. I sidste nummer omtalte vi en plakat-udstilling, hvor elever fra skolen havde modtaget diplomer med særlig anerkendelse for deres plakat. Vi havde beklageligvis tillagt de forkerte (3U) æren, i stedet for den klasse æ ren tilkom, nemlig 3.V. Storsindet anviste de forurettede dog en forligsmulighed: at Bryggebladet indrykkede en bengteise og accepterede en bod på l flødebolle til hver elev samt klassens to lærere. Bryggebladet modtog taknemmehgt forhgstilbuddet og ilede til skolen for at yde de skadevoldte oprejsning. Det historiske øjeblik hvor 3. u og Bryggebladet indgår forlig - og boden overrækkes den "orurettede klasse. sleje, men derimod, at der er mulighed for at udlejer og lejer aftaler, hvad huslejen skal være, og i en tid hvor, der ikke er for mange lej Hgheder, kan det kun betyde højere huslejer. Dette har lejeloven rudtil sørget for ikke skete, men i det nye forslag er der en del tiltag i den retning. I forslaget siges der, at huslejen ved genudlejning ikke væsentligt må overstige det lejedes værdi. Det be-. tyder, at man i modsætning til nu gerne må forhøje huslejen ved genudlejning, hvilket igen betyder, at huslejen i løbet af ganske få år stiger i de fleste lejligheder. Forslaget opererer også med, at udlejer og lejer frit kan aftale forbedringsforhøjelser. Det betyder for mange nyindflyttere, at de er tvunget til at acceptere en for dyr modernisering for overhovedet at få en lejlighed, og man kan forestille sig, at en udlejer og en god ven, der midlertidigt har en lejlighed vil "aftale" en modemiseringsforhøjelse i den helt dyre ende. En forhøjelse, der så vil hænge på den næste lejer aflejligheden Værst ser det dog ud for de lejere, der har til huse i små ejendomme. Hvis der er 6 eller færre lejemål i ejendommen skal huslejen ikke fastsættes efter omkostningerne, men aftales. Det vil for de lejere betyde en temmelig stor risiko for en meget høj husleje, idet en sådan leje ligger ca. 70% over den "normale" husleje. Man kan spørge sig selv om, hvad der kan få LLOs top til at acceptere disse for ringe! ser, for de forbedringer som lovforslaget opererer med overvejer dem overhovedet ikke. Lidt større indflydelse til beboerrepræsentanterne, men til gengæld ikke så lidt højere husleje. Stop forslaget Per Vedel Jensen er ikke i tvivl: Dette forslag må stoppes, jeg kan ikke se hvilken begrundelse LLO skulle have for at gå med til dette. De må have af vide, at det skal af bordet igen, så jeg vil opfordre samtlige beboerrepræsentationer til at tage emnet op på deres generalforsamlinger. LLO må høre på os. Krigsskibet udskudt HerlufTrolle ikke til Bryggen i år Planerne om at placere fregatten Herluf Trolie som vandrerhjem ud for havneparken er indtil videre skudt i sænk. Sådan tegner situationen sig i hvert fald nu, hvor fregatten stadig ligger i dok på skibsværftet i Marstal, uden at ombygniqgen er påbegyndt. Arsagen hertil er, at fi. nansieringen af projektet endnu er uafklaret. Nærmere bestemt afventer man Ligningsrådets fast- sættelse af de skattemæssige af. skrivninger. Afgørelsen herom forventes at foreligge omkring udgangen af marts måned, men selv hvis den gør projektet rentabelt, kan klargøringen af fregatten næppe nås til den kommende sæson. Landsforeningen afdanmarks Vandrerhjem, som udgiver den årlige vandrerhjemsguide, tror i hvert fald så lidt på projektet, at man bortset fra guiden, hvor fregatten nåede at komme med har besluttet at stoppe markedsføringen af fregatten. Foreningens generalsekretær, Christian Dorph, oplyser til Bryggebladet, at man har bedt sine afdelinger om at henvise til de allerede eksisterende vandrerhjem. Hermed er tæppet formentlig under alle omstændigheder trukket væk under projektet for i år. Bryggebladet omtalte i efteråret 1993 projektet i sammenhæng med omtalen af lokalrådets planer for den fremtidige havnepark For en ordens skyld skal det derfor fastslås, at vandrerhjemsprojek- tets videre skæbne ikke får konsekvenser for planerne om udvidelse og renovering af havneparken. Kald mig Liva Søndag den 10. april, kl. 19 blænder vi op for starten på "Bryggeliv i 30erne, 50erne og 60erne" med scoopet: "Kald mig Liva" en cabaretaften med Ulla Henningsen. SIDE3&4 SIDE 5, 9& 12 Aktueltfra kirken Tirsdag d. 22. marts kl. 20: Offentligt regnskabs- og budgetmød e. Onsdag d. 23. marts kl. 14: Frit samvær med bankospil. SIDES Husk at sende gækkebrev SIDE 10.SIDE 11

2 2 Et glimt ind i kikkenet hvorkokkene sled ilkt BRYGGEBLADET 1 O. marts 1994 En ny restaurant på Bryggen Trængsel og travlhed prægede åbningsaftenen i "Den Røde Restaurant" ved Artillerivej 71 Huslejechok på vej eller LLO på afveje? Fattigrøve og andet godtfolk. Det er hvad Bryggen består af. Og langt de fleste bor til leje, fordi de ikke har råd til at have villa,vojvo og vovhund. Statistikerne fortæller at på Bryggen bor de fleste i 2-værelses lejlighed, faktisk langt flere end i resten af København. Og statistikkerne siger også, at gennemsnitsindkomsten heller ikke hører til landets højeste. erfor rammer det hårdt, når huslejerne pludselig skal have et gok op. Og det ser ud til, at det D nye forslag til en lejelov vil betyde stigninger på både kort sigt, og måske især på lang sigt. Der skal betales væsentligt mere til vedligeholdelse af ejendommene, ejerne skal have mere til afkast, der skal stå mere i depositum for at leje en lejlighed, hvilket giver ejerne enrme summer til at forrente i banken. Lejerne Br selvfølgelig ikke lov til at få glæde af renterne. Det skal være muligt for udlejeren at få mere ved genudlejning, hvilket betyder, at der med den udskiftning, der er på Bryggen, vil være højere huslejer i 80% af lejlighederne i løbet af 6-7 år. En del forslag, der bestemt ikke sætter huslejen ned på Bryggen. Det virker som om, at lovgiverne ikke vil acceptere, at huslejen i gamle ejendomme ikke behøver at være så høj. M en hvem er det så, der er i gang med denne lejelovsændring. Er det Venstre, der jo som bekendt er helt vilde med liberalisering af alle regler. Nej Venstre kunne ikke i deres regeringstid få gennemført disse forslag, så nu gennemfører man disse forringelser for lejerne under en Socialdemokratisk regering! Og med ved forhandlingsbordet er LLO, der er lejernes tillidsorganisation. Og de udtaler, at de er tilfredse med forslagene? -De har vist noget af et forklaringsproblem overfor de utallige bryggeboere, der gennem deres beboerforeninger er medlem af netop denne organisation, fordi de tror, at LLO er deres værn mod de flyvske huslejer. Mon ikke LLOs medlemmer på Bryggen vil fortælle, at man måske ikke helt bryder sig om disse sidste forhandlinger? - Vi har en lumsk mistanke, om at en hel del beboerforeninger agter at reagere på forslagene! Ved Langebro Som man kan se på billedet tog denne bygning, som er indgangen til Islands Brygge, sig rigtigt smuk ud. Det var inden man "kappede" noget af huset af p.g.a. den "nye" Langebro i Der var flere flotte forretningsfacader, og på hjørnet havde restauratør G. Keller indrettet både cafe, restaurant samt mindre selskabslokaler til ca. l8 personer. Om sommeren havde restauranten en flot terrasse foran facaden, og der blev serveret god, billig Bryggebladets madlystne reporterhold klemte sig ned ved et tætpakket bord og nærmest Ad det appetitvækkende spisekort, der i farvelagte tegninger lokkede med husets specialiteter. Det stilfulde serverings- Amager Boulevard/ Islands Brygge ca og borgerlig mad, samt en udsøgt cabaret. Restauratør Keller var kendt fra sit forrige job som overtjener på den Kgl. Skydebane. Langebros Kiosk, som lå på Amager Boulevard, havde et stort sortiment af vin, øl, papir m.m. og forhandlede mange postkort med forskellige motiver fra Islands Brygge. Husk hn-dag kl. lis i Gimle: GeneralfolS8Dl ling og fremvisning af arki vets billeder fra Bryggen i gamle dage. Desuden vil der blive vist billeder fra det gamle København og Islands Brygge. Husk, hvis I har noget materiakom Islands Bryg ge sd som: Billeck r, film, postkort, huslejekontrajtter, regninger, reklamer, ALT fra Bryggen har interesse. Venligst kontakt Poul A Sørensen tlf Islands Brygges Lokalhistoriske Forening v l Sussie Paddison, Snor resgade 3, tlf Sussie Paddison personale øummede tjenstivrige om gæsterne, og v res bestilling - 2 hamburgers, 3 franske hot dogs, salat og 3 øl og 3 vand - blev omgående ekspederet videre til det hårdt arbejdende køkken. Fra vort bord kunne vi følge kokkehuernes bevægelser i køkkenet - det mindede om Roskildevej i snefygning. De mange kokke gjorde, hvaade kunne for at fttlge lded. I ltbet af en times tid, havde det unge personale dog situationen under kontrol, dygtigt ledet af en ældre overt;jen og en rutineret kltkkenchef. De mange maver var fyldt, og afregningstimen oprandt. Vi måtte slippe 59 kr. for det overdådige måltid - og ilk endda kaffe på husets regning. Dette restaurant bes4tg var en oplevelse af de sjældne. Vi var overvældet af den iver og varme, der blev alle gæster til del. Og vi løfter et par dusin kokkehuer for de unge initiativtagere bag Den Røde Restaurant". Spisestedet lukkede henad 21-liden. Gæster og personale fulgtes hjemad (bortset fra rengøringspersonalet) - for hvorfor skilles så brat, når man sådan ligesom kender hinanden og har haft det rart sammen. Efter sigende ophørte restauranten dog samme aften - og er således sikker på at bevare sit gode ry - for at genåbne næste morgen som Old stue i fritidshjemmet i Bryggehuset. Måske en del restauranter skulle overveje samme løsning - især i disse tider, hvor behovet for institutionspladser loves dækket i løbet af et Ar. Tak til det unge personale i både køkken og ved bordene - og patron og patroninder - for en kulinarisk oplevelse Børge Hamburger og Louise Banco Til vore læsere og annoncører. Bryggen, som tilfreds. del"fili"iliii!ttm" r pris w.. anat ta"o Butik ca Hjørne mysteriet endnu engang Da flere læsere har sat spørgsmålstegn ved løsningen i sidste nummer på gættekonkurrencen om, hvor L. P. Larsens købmandsforretning lå, skal vi bekræfte at den nævnte beliggenhed på lijørnet, hvor Zebra Dis count ligger i dag, er korrekt. På originalbilledet kan gadenavnsskiltene tydeligt læses: Njalsgade til venstre, Thorshavns gade til højre. Beliggenheden er endvidere bekræftet afkøbmandens datter, som deltog i konkurrencen.

3 1 O. marts 1994 BRYGGEBLADET Et langt, sundere liv på Bryggen Bryggebladet bragte i sidste nummer en præsentation af "Et langt, sundere liv på Bryggen", som er et sundhedstilbud til Bryggens kvinder mellem år, som ikke kan bruge de eksisterende krop- og bevægelsestilbud i området. Interessen for tilbuddet har været overvældende, og det hold, der kan starte den 14. marts i Gimle, er allerede fyldt op. Der er derudover så mange kvinder, der har henvendt sig, at der ville kunne oprettes endnu et hold. Vi er derfor i fuld gang med at søge om midler til at starte endnu et hold, som ville kunne begynde i april måned. Vi vil fortælle i Bryggebladet, om det kan arrangeres.. Det har været glædeligt med den positive respons på "Et langt, sundere liv på Bryggen". Vi har naturligvis selv troet på ideen, men det har alligevel været en stærk oplevelse at være i kontakt med de mennesker, som vi har tænkt på under projektets tilblivelse. Vi er klar over, at det er en stakket frist at fortsætte "Et langt, sundere liv på Bryggen" på fondsmidler, og vi vil derfor sammen med Lokalrådet kontakte sundhedsmyndighederne, de lokale læger og relevante institutioner for at få et mere permanent tilbud i gang på Bryggen for både mænd og kvinder i den nævnte aldersgruppe. Vi håber det lykkes. WHO har givet Sund By projekterne en overordnet parole, som lyder: "Sundhed for alle år 2000" og i det lys er det vigtigt netop at komme med "genoprettende" og forebyggende sundhedstilbud til de mennesker, som allerede har mærket sliddet på kroppen. H vis parolen skal tages alvorligt, er det vigtigt at afdække, hvor stort behovet er for et tilbud som "Et langt, sundere liv på Bryggen". Derfor er henvendelser stadig velkomne. Selv om det ser ud til, at der ikke på denne side af sommerferien kommer flere hold i gang, end dem der kan fyldes med de kvinder, der allerede har henvendt sig, så er det vigtigt for os til brug for vort videre arbejde at tale med de mennesker mellem 45 og 66 år, der synes, at de kunne have brugt et tilbud som "Et langt, sundere liv på Bryggen". Både mænd og kvinder. På vegne af Sund By gruppen på Islands Brygge Helen Kondek Riis tlf Bryggens Virkelighed præsenterer:»kald mig Liva«S øndag den 10. april, kl. 19 blænder vi op for starten på "Bryggeliv i 30erne, 50erne og 60erne" med scoopet: "Kald mig Liva" - en cabaretaften med Ulla Henningsen. I sidste nummer af Bryggebladet løftede vi sløret for lidt af programmet til storarrangementet i Gimle fra d. 10/ Hele arrangementet lægger ud med "Kald mig Liva med Ulla Henningsen, som blev folkeeje efter sin rode som Liva Weel i TVserien forrige år. Nu står hun på scenen i Gimle med sin egen Liva-cabaret, søndagel JO. april, kl. 19. Altså om l maned. Salen i Gimle vil være indrettet. i 30er cafestil - og derene åbnes kl. 18. Der serveres kun drikkevarer Ulla Henningsen før forestillingen og i pausen. Der kan højst være plads til 250 mennesker! Når vi ydermere fortæl ler, at prisen for billetter til denne Liva-aften er så utrolig lav som 30 kr., ved vi at nakkehårene rejser sig på de fleste. Forsalg For at sikre at bryggeboere får chancen for at fylde salen op - inden det går op for resten af København, at der er noget at hente på Bryggen, starter vi forsalg til Liva-aften allerede fra i dag, den lo. marts. Billetter kan købes (og bestilles) i Gimles cafe (tlf Ol) og fra biblioteket (tlf ). Så det er med at være hurtig, hvis du vil sikre dig billetter. Y deriigere har vi besluttet, at give Bryggens ældre (folkepensionister) et ned slag i billetprisen, så de kan komme ind for bare 20 kr. Praktiserende læger i oprør mod Sundby Hospital 42 af Amagers praktise rende læger, heriblandt Bryggelægerne Jette Mikkelsen og Erik Grønborg Mortensen, tager i et op sigtsvækkende debatindlæg i dagbladet Politiken den 4. marts skarpt afstand fra Sundby Hospitals måde at udskrive patienter på. Kun to af distriktets praktise.rende læger ønskede ikke at undertegne indlægget. Anledningen er et indlæg i Politiken den 27. februar, hvori hospitalets ledelse beskriver, hvordan man har båret sig ad med at undgå overbelægning og patienter på gangene. Ifølge hospitalsledelsen løses problemerne med overbelægning ikke ved at øge antallet afhospitalssenge, idet det nærmest gælder som en naturlov, at antallet af indlæggelser stiger proportionalt med sengetallet. Ifølge ledelsen vil der således altid være en overbelægning på %, uanset hvor mange senge, der er på et hospital. Løsningen er ifølge ledelsen i stedet at planlægge den enkelte patients samlede ophold, således at man ikke skal vente med at tage stilling til hver fase af op holdet, indtil den forudgående fase er afsluttet. Herved minimeres ventetiderne mellem opholdets faser, og indlæggelsestiden kan på den måde reduceres med25 %. Hertil indvender de prak tiserende læger: "Med kortere liggetid og ingen patienter på gangene prøver hospitalsledelsen at retfærdiggøre en udskrivningspolitik, der siden den blev indført har skabt massiv modstand og utilfredshed blandt patienter, pårørende, involverede faggrupper på hospitalet (sekretærer, sygeplejersker og yngre læger) samt faggrupper uden for hospitalet, her tænkes på plejehjemspersonale, hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker og områdets praktiserende læger". Ifølge lægerne er realiteten bag udskrivningspolitikken, at liggetiden efter endt behandling afkortes uforsvarligt. Den gennemsnitlige liggetid på Sundby Hospital er faldet fra 8,3 til5,2 dage. I en klage til sundhedsdirektøren skriver lægerne blandt andet, at "patienterne ofte udskrives, før diagnose og behandling er endeligt afklaret, ikke sjældent ude af stand til at kla re sig selv, og uden at de fornødne oplysninger til den praktiserende læge foreligger". Sundby Hospitals praksis betyder desuden, at hjemmehjælpere og hjem roesygeplejersker er påført et stort ekstraarbejde. Lægerne nægter at med virke til denne udskrivningspolitik, og der vil i den nærmeste fremtid blive ind ledt forhandlinger for at finde frem til en tilfredsstillende løsning. (Desuden vil vi arrangere en kørselsordning, så ældre gangbesværede kan køres frem og tilbage til den Livaaften. Vi vil senere orrlentere yderligere om det). Skal vi ses den 10. april? Så er det med at købe billetternul Bryggens Virkelighed. Begynder i Girole mandag den 14. marts kl. 20. Vi mødes i cafeteriet "RAR( ISAFJORDSGADE løbeliavl S relf.: OS 00 lllbilrlf.: AI:I l JÅ<)E, S1I<R1NG MM tjdførrn DØGNSERVICE GENERALFORSAN.UXNGFOR BEBOERFORENINGEN BERGTHORA Tirsdag den 29. marts kl i Girole Sammen holdfra et bestyrelsesmøde i Bergthora Så er det tid for den årlige generalforsamling, hvor vi håber at se en stor del af karreens beboere. Et år er gået, med installation af fjernvarme, badeværelsessager, etableringen af et stærkere samnienhold beboerforeningerne imellem og åbningen af Beboerhjørnet. Lige nu lægges sidste hånd på en smuk og beboervenlig gård. Vi takker den ene beboer der mødte op til rundvis- ningen - gården vil stå færdig i sommeren Bestyrelsen appellerer til, at der NU kommer nye kræfter til. Det er vigtigt, at vi i det følgende år får fortsat det spændende samarbejde imellem de mange interessegrupper, der findes på Bryggen. Lige nu har vi forhandlinger i gang med Norden om at samarbejde på alle områder; et stort og krævende samarbejde, hvori LLO er den tredje samarbejdspartner. Mød op den 29. marts og vær med til at forme fremtidens boligmiljø!

4 4 BRYGGEBLADET 1 O. marts 1994 GI MLE ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Thorshavnsgade 21 Kontor : tlf Cafe: tlf Fax: tlf ULLA HENNINGSEN NICOLAJ HESS JENSSKOV SANGE FRA BL.A.»KALD MIG LIVA«Entre: 30 kr. Pensionister: 20 kr. Grib straks chancen og køb billetter før dagbladsannoncering starter! Særtilbud: Hvis man er gangbesværet eller mere tryg ved at blive hentet og bragt til sin gade- l t -..._, dør, kan dette ske, hvis man bor på Blyggen. Anmodning herom i forvejen skal ske til Gimles cafe, tlf Forsalg: Gimles cafe samt biblioteket, Njalsgade 15 Fra d. 27/2 til d. 30/3 udstiller ikke mindre end seks talentfulde Brygge-kvinder i cafeen Sendag d. 13/3 kl. 15: BØrneFilmklubben Krummerne (90 min.) Fredag 18/3 kl : ORIENTALSK DANS OG MUSIK fri entre -Det største»hit«ved Åbent Hus, kom og se hvorfor! Krydret lamme/spinatgryde med hjemmebagt brød s.ndag d. 20/3 kl. 15: BØrneFilmklubben Gummi Tarzan {90 min.) Onsdag 23/3, torsdag 24/3 og fredag 25/3 kl. 9 og 11 : Koks i smedjen Bometeater m. Birger Jensen, Lise Henningsen m. fl. Billetbestilling: Tlf mellem kl Fredag 25/3 kl. 20: KARAOKO-SHOW SYNG SELV fri entre -Du kan blive stjerne for en aften- eller i hvert fald få en tomøjelig aften! Selvfølgelig: Flotte præmier til de sjoveste bedste sangere! Menu: Mørbradgryde med ris l cafeen serveres på alle hverdage fra kl. 18 altid spændende og veltillavet mad til 30 kr.!! Åbent hver dag kl Søndag kl Orientalsk dans igen Girnle gen t a ger s u ccessen I forbindelse med Gimles åbent hus arrangement i december gav danseren Hanna Maria Clement med tre elever en lille smagsprøve på den Orientalske Dans, der har sin oprindelse i Mellemøsten. Successen gentages Fre dag 18. marts i Gimle kl Denne gang er program m et udvidet, og der vil blive vist hvilken mangfoldighed, den Orientalske Dans byder på, lige fra SAlDI, der er fol klore fra Øvre Egypten, til BALADI, som betyder land, hvilket refererer til, at den ne musik og danseform blev udviklet, da folk fra Iandet af nød blev tvunget ind til byerne og der videre udviklede deres musik og dans. En sammenligning med de sortes blues og soul i udtrykket er ikke helt ved siden af. Vi skal også se klassisk orientalsk dans, der er karakteriseret ved sine mere forfinede bevægelser, smukke armbevæ gelser og ofte brug af slør. Denne form udvikledes især ved hofterne i Mellemøsten. "Orientalsk dans", der er en oversættelse af det arabiske "Raqs al sharqi", er den betegnelse dansen går under i Mellemøsten. Det vestlige ord "mavedans" er ret misvisende, idet der fak tisk ikke danses med maven. Hele kroppen bruges med vægt på hofte- /bæk kenregionen, men over kroppen og armene, der ofte bruges i mere lyriske passager, er lige så væsentlige. Den ORIENTALSKE DANS blev desværre i sit møde med vesten i forrige århundrede misforstået som en seksuel dans, og dette er desværre stadig en m e get udbredt opfattelse. Dansen er en kvindelig udtryksform og indeholder en mangfoldighed af dette, såsom livsglæde, skønhed, femininitet, smerte, læng sej, sensualitet, styrke o.m.m. Danseren formidler via sine bevægelser musikkens stemninger og udtryk. Især det sidste er for vester Iændinge det sværeste, men Hanna Maria Clement danser klassisk orientalsk dans. Foto: Lars-Nuqa ikke umuligt. Det kræver indlevelse, kendskab til musikken og den ro, som er nødvendig for fordybelse. Hanna Maria Clement har igennem 9 år intensivt beskæftiget sig med Orientalsk Dans, bl.a. via rejser og undervisning i Egypten, Tunesien og Tyrkiet. De se nere år har hun primært modtaget undervisning hos den ægyptiske raqs sharqi danser Suraya Hilal, der nyder stor international an Biblioteket i marts Se filmen - læs bogen! Mange tager måske de to kulturtilbud i omvendt rækkefølge, men når man kigger ned over avisernes biografannoncer, synes der for tiden at være et usæd vanligt stort udbud af film, der par et litterært forlæg. "Andernes Hus", "Resten af dagen", "Min fynske barndom", "Genninal", "Hjerter i chili", "Solen sti ger", "Jungledyret Hugo", "Klub held og glæde", "Firmaets mand" og "U skyldens år" er eksempler på nogle af de seneste film premierer, som man kan fordybe sig yderligere i ved at læse som roman. Biblioteket har naturlig vis bøgerne, men det kan godt være, du må lade dig skrive på venteliste, for de er alle meget efterspurgte. Skattefar venter Så nærmer tiden sig, hvor selvangivelsen skal udfyldes. På biblioteket kan du hente den store vejledning til selvangivelsen samt skema til selv at beregne din skat. Desuden kan du låne bøger om skattetekniske problemer, bl.a. den årlige bog "Snyd ikke Dem selv i skat". Øresundsforbindelsen Som vi fortalte i sidste nummer afbryggebladet vil bi b lioteket i forbindelse med en værkstedsuge på de ama erkendelse for sin fortolkning af denne dans. Igennem de sidste 4 år har Hanna undervist i Orientalsk Dans og har også fast et par hold kørende i Gimle. Ved arrangementet d. 18. marts har Hanna udover sine elever inviteret Chi; Lun Bølling, der er en dejlig danser, og de vil bl.a. danse Saidi sammen. Gimles cafe serverer fra kl. 18 mad fra Mellemøsten. gerkanske skoler præsente- re 5 forskellige plancheudstillinger. Den første bliver AIS Øresunds fremstilling af pla-. nerne for Øresundsforbin-. delsen, som kan ses i perio den marts. Den følges op af en anden. udstilling, der vil se mere kritisk på beslutningerne og de økonomiske konse- k venser omkring Øresundsbroen. Denne udstilling vises fra 21. marts til9. april.

5 1 o. marts 1994 BRYGGEBLADET Bryggens Børneatelier åbner dørene d. 14. marts i Gimle 5 Endnu en hektisk uge har præget initiativgruppen omkring Bryggens børneatelier før projektet starter nu på mandag. r ugens løb har vi haft travlt med de sidste forberedelser, nemlig indretning af lokalet og indkøb af materialer samt forberedelserne til selve projekterne. De frivillige værkstedsassistenter og kunstnere, der skal hjælpe bryggebørnene med arbejdet på de 3 fælles projekter har allerede haft flere møder for at fordele arbejdstider over de 6 uger forsøgsperioden kører- og iøvrigt drøfte projekterne. Tilmeldingen til første projekt fra den /4.. Bryggebørnenes havnepark - vi bygger en model"" er formelt afsluttet - og omkring 75 børn gå ri kast med fantasi, farver og skaberkræfter. Skulle der stadig være nogen der ønsker at være med på dette projekt, så kontakt Børneatelieret i Gi m le. Vi vil så se, om der er tider, hvor vi har plads til flere. I dagene fra 11/4-19/4 holder Børneatelieret åben værksted med tema "Tegn, mal, form dine venner, forældre eller andre på Bryggen... Her kan man benytte atelier"et frit i det omfang pladsen tillader. Og endelig slutter vi af med en spændende Workshop med temaet.. Forhistoriske dyr... hvor et lille antal børn og unge (i alderen ca år) arbejder i værkstedet, tager på ture, eksperimenterer med fotos, computere, tegning og formning fra om morgenen til midt på eftermiddagen torsdag, fredag,lørdagogsøndag. -Skolen på Islands Brygge og Amager Fælled Skolen har lovet de børn, der ønsker at være med, fri på skoledagene. (Se iøvrigt plakaten for workshop ovenfor). Og forresten. Det koster ikke noget at være med i de forskellige projekter. Vel mødt d. 14. marts og alle de andre dage. Bryggens Børneatelier. Bryggebladet har yderst på havlu!kajen igen antruffet P. Thomsen, aktivist- stærkt forfrossen- på jagt efter Bryggens Virkelighed, TU!top som en turbulent vinterstorm rev kasketten af ham. Den alu!s flyuende ud over havlu!bassinet yderst til venstre. Resolut greb P. Thomsen sin lokale avis for at fokh sig en ny kasket. "Hellere en kasket for meget end et hoved for lidt", sukkede den tænderklaprende P. Thomsen, som vi i øvrigt i sidste nummer fejlagtigt mente var i familie med Gunnar P. Thomsen. Islands Brygges Lokalhistoriske Forening og Arkiv indkalder h ermed til gen eralforsamling Lørdag kl. 15 i Gimle, møderum l, før ste sal Farvel og goddag Desværre måtte Beboerhjørnet den 15. februar sige farvel til en god hjælpsom medarbejder. Laila har siden oktober.l992 været en stor hjælp for beboere og beboerforeninger igennem sit daglige sekretærarbejde og sin vejledning til beboere, der under en eller anden form er kommet i klemme. Laila har været svær at erstatte, også fordi der lige nu er problemer omkring ansættelsesforhold overalt i "systemet". Indtil disse forhold er bragt i orden, har Laila stillet sig til rådighed som frivillig arbejdskraft to timer om dagen. Nye åbningstider i Beboerhjørnet: mandag til fredag kl Tuborg tilbud 30 Tuborg kr. 109,95 2 x 1,51. vand Frit valg 23,95 Påskebryg 6 stk. 37,95 Islands Brygge ca Efter generalforsamlingen vil H. Elmann Pedersen vise nogle meget sjældne glaslysbilleder fra firsernes København (1880): Da Hønen.. kørte i Nørregade, det første lokomotiv i København, der kørte fra Hovedbanegården etc. - også nogle billeder fra Amager. Der er en del smukke billeder fra det gamle Tivoli og mange andre billeder, som vil blive vist på det gamle apparat på stort lærred. Desuden vil Ole Brage vise videofilm fra Amager/Islands Brygge, og videofilmen fra "Bryggens Virkelighed.. i sommeren 1993 vil også blive vist. Der vil være udstilling af arkivets materiale og masser afbilleder fra Islands Brygge. Husk: Vi er interesseret i alt materiale fra Bryggen, billeder (mulighed for at tage kopi), postkort, huslejekontrakter, gamle regninger - alt materiale, også nye billeder fra Bryggen, har interesse. Henvend jer til arkivar Poul A. Sørensen, tlf Medlemmer har gratis adgang til generalforsamlingen, entre for ikke-medlemroer 15 kr. incl. kaffe og brød. Med venlig hilsen bestyrelsen v/ Sussie E. Paddison, Snorresgade 3, tlf Trænger hjemmet til en omgang? Vinduespolering Rengøring Loftrydning Ring og aftal besøg for et uforpligtende tilbud. GAAROS RENGØRING ENTRUM VINDUESPOLERING APS NAn nrnuorinv (k t N IIl l tossag København Holbæk Husk vi leverer overalt. Vi tager det ubrugte retur efter Deres fest. E De kan leje fadølsanlæg for kr. 50, incl. kulsyre. EDEKA v/per Toft ISLANDS BRYGGE 25 TLF Abent: man. -tre Lerdag 8-17 ON UNE TIPS VARELOTIER l KLASSELOTIERI

6 6 BRYGGEBLADET 1 O. marts 1994 Fremtidens havnepark (5) I disse uger præsenterer vi i tekst og billeder detaljerne i Lokalrådets projekt for havneparken /- /. l :11 EN STOR LEGEPLADS I PARKENS SYDLIGE ENDE Der indrettes en stor legeplads for kvarterets børn. Kvarteret.a øder os prde er anævre og merke og uegnede for leg og opnold. Det skal parkenslegeplads råde bod på. De eksisterende kraftige stålsøjler, som har været bæringer for indhegningen af grus og sten lagerpladser, bevares som minde om havnen og som et element, der kan indgå i nye legemuligheder. Et mindre antal af dem kan beplantes med slyngplanter. Der indrettes et stort soppebassin. Svævebanen genplaceres og solskibet genplaceres i en stor sandkasse. I mellemgrunden ses den gamle mur, som danner forbindelsesled mellem legepladsen og festpladsen. Helt i forgrunden ses pilebeplantningen som danner overgang til en opholdsplads. Overgangen mellem legepladsen og parkafsnittet langs muren markeres med en t;iørnebeplantning. HVOR PILEALLEEN KRYDSES AF FESTPLADSEN Et gennemgående promenaderum af hvidpil markerer hele parkens længde. Pileallen danner overgang mellem gaden og parken og indgår selv iparken som et uhøjtidligt men karakterfuldt sted med bred anvendelsesmulighed. Alleen skal have en delvis åben lys og ikke udpræget stram karakter. Der plantes derfor hvidpil, som har en blød form oc et let og lyst løv. For at undgå en for stor regelmæssighed, afbrydes rækkerne ved en gang imellem at springe over (se også plantegningen). Udfor pladsdannelserne afbrydes rækkerne helt. Ved festpladsen bliver afbrydelsen særligt bred. Sammen med rækken afhøje pyramidepopler, som går på tværs af gaden og forbinder parken med kvarterets gader, markeres således, at her sker der noget særligt overordnet. Aleen befæstes med fast gruslag i hele sin bredde fra gade- kanten til parken. Jernbanesporene optages, men svellerne bevares som karakter- og identitetsdannende element. Grusflade og sveller villigge i plant niveau. En række parklygter i siden mod parken skal belyse trækronerne og give alleen et smukt og trygt aftenmiljø. Pilealleen vil i samspil med den smukke og karakterfulde bygningsfront styrke hele områdets arkitektoniske miljø mod havnen.

7 10. marts 1994 BRYGGEBLADET 7 Kom og vær med! Bryggen s Virkeligh ed - et arrangem en t under opbygning Mens vinteren og mørket. langsomt slipper sit tag og folk og fæ er ved at vågne op fra vinterdvalen - slider ar-. rangørerne af "Bryggeliv i 30erne, 50erne og 60erne" hårdt for at få det hele til at hænge!jam men. På overfladen ligner medborgerhuset Girole sig selv, men det syder og bob- ler i krogene. Og samtalerne ved bordene drejer sig ofte om, hvordan dette og hint hjørne af huset skal se ud om en måned eller hvem der skal optræde på den ene eller anden scene, hvornår og med hvad. For selv om der er en måneds tid til Bryggens Virkelighed slår dørene op, er der mange tråde, der skal samles op og ender, der skal knyttes. Og stadig er der brug for mange hjælpende hænder, hvis arrangementetskal a f vikles så fornøjeligt, festligt og tillokkende som vi ønskerdet. Hvor finder vi f.eks. nogen der vil sidde i billetlugen og sælge billetter til forestillingerne i Bergthora Bio? Eller vil være tjenere og tjenerinder, når der serveres til cabaret, eller når spisestedet byder på typiske middage fra 30erne, 50erne og 60erne til den tids priser? Eller hvem vil være på bartenderholdet i det gamle bryggeværtshus, der genopstår i Gimle? Og selv om der allerede har meldt sig sangere og sangerinder til cafescenen, ja, så har vi brug for mange flere for at bringe stemningen i top. Frem i lyset med dig og din vidunderlige sangstemme, eller dit gribende foredrag af kendte som ukendte tekster, fantasier, sketches og andre ideer. - Der vil være musikere, der kan levere melodierne for dig. Og der vil være masser af forventningsglade bryggeboere, som måske også er på programmet. Så ud af starthullerne. Hen til Gi m le. Og vær med i Bryggens Virkelighed. Har De møbler eller ting fta 30erne, 50erne, 60erne? Så har De Støttet Bryggens Virkelighed 2 som sammen med Lokalhistorisk arkiv Projekt Blå Port og Gimle genskaber tidsbilleder fra de nævnte perioder. Ring venligst ti l Projekt Blå Port, tlf (tlf.-svarer). Så kontakter vi Dem. VilDe forære dem bort til et stort arrangement?

8 8 BRYGGEBLADET 1 O. marts 1994 Aktuelt fra Hans Tausens Kirke Hvor blev Bryggens sammenhold af? Gudstjenesteliste Søndag d. 13. marts kl. 10: Lorna Andersen. Søndag d. 20. marts kl. 10: Fabritius. Tirsdag d. 22. marts kl : Studentergudstj. Hans Anker Jørgensen: "Finans og moral". Tirsdag d. 22. marts kl. 20: Offentligt regnskabs- og budgetmøde. \ Onsdag d. 23. marts kl. 14: Fabritius. Frit samvær med bankospil Offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag den 22. marts 1994 kl. 20 Dagsorden: l. Regnskab for Budgetforslag for Der gøres venligst opmærksom på, at der kun er høreret ved mødet. Alle er velkommen! Islands Brygges Sogns Menighedsråd. Fritsamvær Onsdag deri 23. marts kl. 14 Efter den korte Gudstj. er der bankospil o salen med fine præmier. l plade for 10 kr., 3 for 20. Hvis der bliver tid, ser vi filmen: "Ind imellem bliver vi gamle" Alle er hjertelig velkommen! Etta Cameron Aktivitetsliste Hans Tausens Kirkes Børneklub For børn 5-10 år. Hver mandag kl Kontakt: Peter V. Andersen og Alice Christensen tlf Bryggens Folkedanserforening Halfdansgade 6. Hveronsdag kl Kontaktperson: Erich Bachmann tlf Hans Tausens Kirkes Børnekor Ved organist Britta Bugge Madsen, tlf Hver torsdag kl , Halfdansgade 6 st. Fra 9 år og opefter. KFUM-spejderne Hver torsdag kl Halfdansgade 6 kld. Leder: Helle Pos tvang, tlf Gospelkoncert tirsdag den 29. marts kl. 20 i Hans Tausens Kirke med Etta Cameron, hendes kor og band Læserbrev: I Bryggebladet nr. 13/93 skrev Gunnar Perner og i nr. 1/94 skrev jeg, Merete Jensen, om vores oplevelser med Beboerhjørnet!BIB. På dette fik vi svar i nr. 1/94 af Thrben Helsinghoff, der ville forklare os, at vi ikke måtte blande begreberne sammen, svaret var underskrevet af T.H. på bestyrelsens vegne - hvilken bestyrelse? BIB? Beboerhjørnet? en eller anden beboerforening - eller måske golfklubben?? Og svar fra redaktionen. Vi fandt, at både redaktionens og 1brben Helsinghoffs svar var af en sådan art, at vi for ikke at rode op i en masse nye og gamle ting, som vi gennem årene har været. utilfredse med, gerne ville have et møde med 1brben Helsinghoff samt Karsten Poulsen (mangeårig aktivist, der kender os begge) og gerne andre hvis de ønskede det, dette skrev vi den 15. januar. D.d. har vi ikke modtaget blot en mødedato! Hvad er BIBIBeboerhjørnet i dag? Det opfattes, ikke kun af mig der farer i blækhuset, men af mange som en lukket kreds, der absolut ikke ønsker indblanding fra de menige, almindelige beboere. Der kommer ingen informationer til beboerne. Der har f.x. i flere år været talt meget om sammenlægninger af lejligheder og pilotprojekter angående udvendig vedligeholdelse i Nordens ejendomme, dette har vi ikke hørt mere om i snart et år. De ejendomme der har fået gårdsaneringer har naturligvis fået information herom fra Københavns kommune, det skal nemlig til høring ifølge lovgivningen. Jeg bor i ejendommen Halfdan, og er medlem af beboerforeningen (har selv været med til at stifte den), jeg hører intet derfra, hverken om hvad der foregår i selve ejendommen, i BIB el-. ler LLO. Hvad er detjeg er medlem af i henholdsvis beboerrepræsentation/b IB/L LO?? Vi i min karre har igennem de sidste 3 år betalt mere end kr. Vi har endnu ikke set et regnskab fra B IB, hv.ortil en stor del af pengene går. Vi oplever huslejestigninger/varmeregnskaber, der er uigennemskuelige og stadigt stigende, vi aner ikke om nogen undersøger korrektheden i disse opkrævninger. H vad er det vi betaler til? Min oprigtige mening er, at anbefale beboerne, i første omgang i Halfdan, at ophæve beboerrepræsentationen og melde os ud af B IB, så kan den enkelte efter ønske melde sig som enkeltmedlem i LLO. Jeg Ønsker ikke, at være med til at financiere, at nogle få har fået en "sandkasse" hvor de kan føle sig betydningsfulde, gå til forhandlinger m.m., uden at nogle føler sig forpligtede til at meddele dette til. andre end hinanden. Det sammenhold og den opbakning der opstod i forbindelse med Klaus Riskær Petersen, er sat over styr for længst for manges vedkommende, det var så nemt, da vi kun skulle forholde os til en enkelt person, der selv førte sig meget frem. Vi fik Norden, og ved vel egentlig ikke om det er bedre eller værre!?. I de næsten 3 år der nu er gået siden beboerrepræsentationer/foreninger blev stiftet og videre til BIB og Beboerhjørnet, er Bryggen snarere blevet splittet end samlet. - Der er gjort mange velmente tiltag fra "de nye lederes" side, men for mange af dem har også glemt at respektere de mange, der blot vil "bo her i fred" og at tage aktive interesserede med i fællesskabet. Det virker, som Hanne Petersen ( Johnsen?) skriver i Bryggebladet nr. 2/94, som om folk har meget svært ved at holde styr på kasketterne: beboerrepræsentanter (formænd), medlemmer af Beboerhjørnet, medlemmer af BIB, medlemmer af Lokalråd, redaktør af avisen. De samme 1brdenskjolds soldater, som ofte iver udtryk for at "de må gøre det hele selv" fordi andre ikke vil, har evner til, at gå ind i arbejdet. H vor blev indianerne af? Blev de ikke ofte bare holdt ude af de sammenspiste grupper. Der findes ganske sikkert folk, som har evner og interesse for arbejdet men som giver op, de bliver ikke hørt, ikke opsøgt! Mange af disse sure opstød kunne måske have været undgået, hvis jeg var blevet kontaktet efter min henvendelse, så kunne de måske være bragt i en anden form. Jeg mener nemlig at alle der er interesserede, bør orienteres om hvad der foregår. J eg er fra min egen ejendom og BIB gennem 3 år vant til ikke at få svar på mine henvendelser, mundtlige såvel som skriftlige, så jeg kender efterhånden holdningen til indianerne! Måske er jeg bare blevet et irriterende brokkehoved i nogens øjne, menjeg er også blevet skuffet over de nye "Bryggetider" - den "ny Bryggens Virkelighed"! Venlig hilsen Merete Jensen Bergthorasgade 2 Etta Cameron har i mere end femten år været en vigtig del af det danske og europæiske musikliv. Hun har sunget i klubber, kirker, ved festivaller og har arbejdet sammen med kunstnere som Thad Jones, Ernie Wilkins, Horace Parlan, Ben Webster, Kenny Drew og de bedste danske jazzmusikere. Etta Cameron er født i Nassau, Baharnaøerne og forlod USA som 9-årig. Hun begyndte at synge i et kirkekor, og snart derefter fik. hun debut i radioen som solist. Før hun flyttede til Danmark i begyndelsen af 70erne var hun internationalt kendt og respekteret som en original kunstner. Etta Cameron har lavet talrige tv- og radioshows og modtaget mange priser for sin sang. Hun komponerer, arrangerer og skriver tekster og har sin egen gruppe, The Etta Cameron Jazz group og sit gospelkor The Voices og Joy. I 1989 sang hun med stor succes med Danmarks Radios Big Band i New York City. Ebba Cameron er stadig en aktiv jazzsanger, men de seneste år har hun sunget utallige gospel-koncerter i danske og europæiske kirker, idet hun har oplevet en kolossal interesse for denne amerikanske originale musik. Billetter til koncerten her på Bryggen vil kunne købes Etta Cameron i kirken og i Super Brugsen en uge før begivenheden finder sted. Prisen er sat til 60 kr. pro persona. W!l mødt! Nu må det høre op! En af redaktionen kendt anonym beboerformand udtaler: "Hvis denne hetz mod min person ikke snart hører op, ser jeg mig nødsaget til at offentliggøre min kasketgarderobe. Mit navn er redaktionen bekendt, menjeg ønsker ikke mit billede i avisen. Den næste kasket jeg ønsker mig skal være en paryk, de mange kasketter Lokalrådsmøde Lokalrådet holder møde torsdag den 17. marts kl i Beboerhjørnet, Leifsgade 7 På dagsordenen står som sædvanlig en række af de mest aktuelle Bryggesager. Lokalrådets møder er åbne for alle bryggeboere. vel mødt! har nemlig gjort mig næsten skaldet. Jeg håber, at Bryggebladet i stedet vil bringe et ungdomsbillede af min far, der var Aalborgmester i kasketning."

9 10. marts 1994 BRYGGENSBØTEuæR Har du lyst til at arbejde med børn og unge, vil du arbejde gratis som værkstedsassistent i Børneatelierets forsøgsprojekt fra d. 14. marts april - og være med i opbygningen af det nye Børneatelier? Så kontakt Torben Helsinghoff, tlf.nr eller Hans Ulrik Riis, tlf.nr , snarest muligt. Forsøgsperioden er opdelt i 3 projekter af henholdsvis l, 2 og 3 ugers varighed fra kl og kl Vi mødes fredag den 11. marts, kl i Børneatelieret i Gimle (det tidligere brugerkontor) - og snakker sammen om projekterne og tidsplanerne. Med venlig hilsen Bryggens Børneatelier BRYGGEBLADET Var det det vi ville? Læserbrev I 1992 stemte en lille overvejende del af befolkningen NEJ til en EF-UNION. I 1993 stemte en lille overvejende del JA til EF-UNIO NEN med nogle enkelte undtagelser. I november 1993 skiftede systemet navn til UNIONEN, men... var det det vi ville? EF eller UNIONEN øver stadig mere og mere indflydelse på vores hverdag. Nu må vi ikke nøjes med vores glimrende flaske-genbrugssystem, men skal åbne op for diverse blikdåser og engangskartoner - til glæde for hvem? Vi må ikke kræve børnesikrede propper på farlige kemikalier eller kræve faremærke og advarsler på etiketterne - var det det vi ville? Vi får Danmark plastret til med store autostradaer og broforbindelser, så varerne frit kan passere fra syd til nord, med store gener for miljøet til følge, men... var det det vi ville? I 1992 og 1993 sagde regeringen, at den eneste vej ud af arbejdsløsheden var at stemme ja til UNIONEN, men arbejdsløsheden stiger og stiger i takt med UNI ONSudviklingen. Nu må vi ikke mere forbyde farlige tilsætningsstoffer i maden, allergifremkaldende stoffer i babymad og pennicilin på osten,jegspørgerbare- var det det vi ville? Venlig hilsen kandidat til Europa-parlamentet Folkebevægelsen liste N AstriBudtz Nej til bombninger Læserbrev Vi fordømmer på det skarpeste NATOs trusler om bombardementer i det tidligere Jugoslavien. Den tragiske krig er blevet fremprovokeret af stormagternes indblanding. Derfor er det også kun ved at stoppe. denne indblanding, at freden igen kan sikres. Bombardementer betyder kun en optrapning af konflikten. Ligeledes protesterer vi over, at den danske regering også på dette punkt har underlagt sig EU s diktat og accepteret Danmarks direkte inddragelse i krigen. Vi opfordrer alle fredselskende danskere til at fordømme NATOs trusler om bombardementer og kræve alle danske soldater trukket hjem øjeblikkeligt. Hvis der bombes, opfordrer vi alle til at demonstrere den efterfølgende dag kl. 17 foran Folketinget. Vedtaget den 21. februar 1994 på et møde arrangeret af Kommunister på Ama ger. Med venlig hilsen mødeleder Ulla Rosenvold D r. Elisabeths AJ.U 6 Her ses den kendte bryggeboer "Jernhenrik" under tai chi -i, udøvelse på havnen Handicappet tai chi-lærer i tv Bibliotekar i Tidsskrift.centeret, "Stokke-Henrik", har lavet en tv-udsendelse om sit forhold til tai chi (ballet i slow-motion). Den bliver l -...., vist onsdag d. 23. marts kl på DR TV (l.) I den anledning afholdes,,. en sammenkomst i medbor- gerhuset Gi m le fra kl Folk med kendskab til dinosaurusdressur må get7u! melde sig! Løsning fra nr. 4: -- jo..... lo ,_._ -h - "",t" " l--... _.. J...,.,... su -.., ,.,... _".,..,..._,... R ) L l. L) p s F E:.,- L N.,.. E, N c T l M t: - li Å N D f M A N E: R t N s - & 0 c R :!!" T o \ s T l G Æ v e- "" 5 p lj L 5 E. t fz E R f: N r :i1i... f R. N v - =- N E D l R l A. D E: R... T <P s N E: Æ -- s T E:. N C: s.-. s E. l! -;;:- - R (]) s l......_... o [) T E: R..-. T R E. E:. R E 1\:... v E. y N E E: E: R... () L Begravelse - f s E N - t L O Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Qrygns t;legravelsesforretning Amagerbrogade 155 lsiands Brygge 1 3 TLF DØGNVAGT... N cb G E. N "b D A T c Navntgadelnr: Løsning på krydsen kan afleveres i Beboerhjørnets postkasse, Leifsgade 7, til og med søndag d. 20. marts Blandt de rigtige løsninger trækkes lod om et gavekort på 100 kr. til EDEKA v/ Per Toft. Vi offentliggør vinderen i næste nummer, som udkommer den 24. marts. FAST T"/L{jA A(- :>l"rrff7 (,EVENDENDC RYG.E t.rvto " Slr.tLT" HISIJC l f/fod &AH N IlL,,.ttr " NYHtO l 8.!. :.rou,:()ftf/c. DOabEL.T - Slifoi6CN. S IC EEN Ø AIES """ - o LINlilfED F-t(... C. t- 8E$l.VT O"ft- SoH sø- RPI Bml< NO!tr.E kort INJT6V 14/iWT 11(TJNt4 IIODJtiiT FI..()P /.IEØ/11 - Go.- INfflltV - S1ørT;S -IIO(,N SV _.,..,.GE. r l ENIJ 16N (;..Wt Kl..l\- s r PYttJÆ f TYSIC mis I DciiPST"tft v- A:IL" FKL IØIC srw.c.c- /(, Kryds& tværs vinder Vmder afkrydsen i Bryggebladet nr. 4 blev: Anders Thomsen, Gunløgsgade 54, l. th. G!IO- PIG.E 0*-/J t/voe.. PIT.,, -,,:; S Rx.,: II:AIIrE l hzo <..4 FliD«.... : " YO <, -LE J PIS E HIM 11"_ ; < - -..,.,- l linalid :.. ) HAS r., ,... s :!..

10 10 Afspænding Helen J<ondek Riis Afspænding Thorshavnsgade 22. kld Apotek lsiands Brygges Awl lsiands Brygge 3-5, Auto K.LAu10 IsafJOrdsgade Banker AmagerBanken lsiands Brygge lsiandsbrygge Njalsgade15 Åbentman.13-19, tirs.1(}16. ons.& tors, 13-19, fre.13-16, lør. 1(} Begravelser Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155>{., lsiands Brygge 13 ;._,.-.., <... Blikkenslagere John Martinsen Gunløgsgade Svane Pedersen Eftf. Gulliossgade 4 ; Blomster Bukellen Isatjordsgade Malou Blomster Thorshavnsgade Boghandel Bryggens bog- og papir.handel. lsiands Brygge 21, Briller Amager Special-Optik Englandsvej 1 O linie 121ige til døren.., Cykler. Bryggens Cykler Isafjordsgade 1 O Langebro Cykler Amager Boulevard Diner Transportable Kogekunsten Vestmannagade Ih, v/ Allan 8o Nielsen Dyrlæge Bryggens Dyreklinik Egilsgade BRYGGEBLADET,Br;yggens kale fagegister..:::-. :;.. <:... Kastrup Dyreklinik Saltværksvej 144, zno Kastrup ld. 8-9& Ejendomsselskab NORDENA/S, Bredgade Elektrikere Killing El-køb Isafjordsgade Farvehael. o. Nørbys Btt. its -itd ; Isafjordsgade Flyttefirmaer Sundby-Flyt Snorresgade Fornøjelse l Motion Bryggens Motionter Kigkurren 6-8 opg City Paintball Njalsgade Copenhageo Kickboxing Center Artillerivej 40-bygn. 11 E man- tre: 12-21, lør: Fotografer JAST Fotografi lsiands Brygge Fotohandler l.svenborg Foto lsiands Brygge Njal Foto- Video Njalsgade Frisørsaloner IngeMunk Snorresgade Flair for Hair Njalsgade Salon Anita : Njalsgade Salon Serollard Enl v/ Jette Eriksen Njalsgade SalonKathe Bergthorasgade Fødevarer ABS Frugt og Grønt Njalsgade Fødevarer forts. Bager Brd. Sørensen Egilsgade BryggeOOgeren leide Bryggens Viklualief & Smørrebrød lsiands Brygge 5,. EOEKA Marked l Per Toft. lsiands Brygge F rug!kælderen Isafjordsgade Mejeriet Thorshavn Thorshavnsgade Ostehuset Isafjordsgade Genbrug Vinduet-Bøger & Blade Egilsgade 30 Genbryggen Reykjaviksgade 2 Glarmestre Jimmy Berger -- Artillerivej Jørgen Sørensen Egilsgade Grafisk produktion Jespersen Offset -Grafisk produktion i alle led Ved langebro fax: Grill / Pizza Bjørnegrillen Reykjaviksgade Nabilo Pizzaria lsiands B,ygge Ocean Kinesisk Grill Leifsgade Crazy Pizza Amager Boulevard Gulvservice City Gulvalhevffng. Kongsh.øj 4 kld København V Hjemmeservice Nygårds Rengøring og Centrum Vtnduespolering Nls Egilsgade Hundesalon Bryggens Hundesalon v /Iben Woldorff :,, Gunløgsgade 21 kld Isenkram Arthur Thiim & Søn Vs lsaijordsgade Kirker og. kirkekontorer Hans Tausens Kirke. Handansgade 6. :, Kirkekontor: Halldansgade &. 1. daglig kl. 1 o - 13: 31-7:4196 tirsdag tillige: kl.16 -:-:;18 Køkkenmontering Amager Køld<en Cenlef v /Vorup RasmussenApS Amagerbrogade / Køreskoler Julies Køreskole Gunløgsgade Låse l nøgler t.asehjørnet lsafjofdsgade Malere Malerfirma Nlkander leifsgades Malermester Harry Jensen Appeldom A l 2, 2791 Dragør Murere ". Murerfirmaetleif Johnson NS Artillerivej 38 A Møbler 5 EIFFEL Egilsgade Sko Eriks Skoservice Egilsgade Smede- & maskinfabrik Smede- og Maskinfabrikken Harry Nielsen Efl[ 1/S Storlasgade 14 C Solcenter Buketten Isafjordsgade Specialforretninger Tidens Form Dansk Kunsthandværl< Njalsgade 20 :\ Terapeauter m.m. Brygpens Fodklinik Aeyk]aviksgade Aura Vision Energitamel Center tor alternativ bellaildting Thorshavnsgade Tæpper Uttrup Tæpper Artillerivej Tøj Bryggens Herremagasin Thorshavnsgade Hansen Kjoler Njalsgade Rubens Damekonfektion Leifsgade 7 st. tv T øm re re l Trælast ACS-Trælast AIS Radio & TV Amager Fælledvej 50 Pink Radio >, Salg- reparation & udlejning Isafjordsgade Øst-detail l engros Artillerivej Rengøring KSK Rengøring Vinduespolering Gunlsgsgade TS Rengøring rengøring & vinduespolering tfaxa-s: 1 o1n 47 Restaurant l Hotel COPENHAGEN Bad and Breakfast v/ Birthe Hindkjær Egilsgade Bryggens Pizzaria, Leifsgade 1 Caf MOkken lsiands Brygge Jakobsen E & Sønner ApS K N Entreprise AIS Artillerivej Udlejning Bryggens Udlejning v/ P. Jønsson Leifsgade Vaskeri Møntvaskeri Isafjordsgade 12 Møntvaskeri Njalsgade 24 a Møntvaskeri T norshavnsgade 22 :.. f-..;.1:_. Vaskerier forts. Vaskeriet Snehvide Reykjaviksgade Vaskeri Kaja Hansen Njalsgade Video Video Ekspressen Thorshavnsgade 16 kld O. marts 1994 Vinduespolering Nygards Rengøfing og Centrum Vinduespolefing Aps Egilsgade Institutioner m.v. Bryggens Børne- & Ungdoms-. center Artillerivej 71 C Børnehave Gunløgsgade Sernellave (deltid) Thorshavnsgade Fritidshjem Krudtuglen Artillerivej 71 A Integreret institution Artillerive71 D Integreret institution Røde Kors-børnehaven langebrogade Integreret Institution Snorresgade Integreret institution Thorshavnsgade 23 B Islands Brygges Bibliotek Njalsgade Medborgerhuset Gimle Thorshavnsgade Skolen på lsiands Brygge Artillerivej Social og Sundhedsforvaltningen Njalsgade YtJ9gestue Arttllerivej 71 B Vuggestue Thorshavnsgade 23 A Foreninger Bryggens Pensionistforening pa Gimle v/ Elva Poulsen Bryggens Pensionistklub Artillerivej 71 C Optageise l fagreglstret: 30,- kt. pr. udgivelse. 200, kr. for 1 O udgivelser. Priser excl. moms. Henv.: Beboerhjørnet, telefon:

11 1 O. marts 1994 Quiz Kan du svare? - Hvomår er det grundlovsdag? - Hvad hedder Jyllands nordligste punkt? - En sang, hvori der tales om en ræv, der var ude med halen så lang, slutter sådan: Nu tør jeg ikke komme hjem til min mor.hvad hedder sangen? -Hvad mener man, når man siger: Du have spist søm (og glemt at spytte bovederne ud)? - Kan du fortsætte ordsproget: Uden mad og drikke... BRYGGEBLADET 11 (Se svar andet sted på siden) Du kan finde flere quiz i bogen "Min egen quiz-bog.. af forfatteren Bertel Fransen, udgivet på forlaget Didactica Den kan købes bos boghandleren eller lånes på Børnebiblioteket. egen Min havnepark. Tegnet af Johanne, B år. I stedet for din evindelige cornflakes eller hvad du nu spiser hver \D-Orgen, så lav en god portion masli - så kan du jo samtidig lave lidt rigeligt, så du har nok til resten af flimifien. Opskriften her passer til 4 personer. Du skal bruge: 100 gr. havregryn 2 spsk. rosiner saft fra en appelsin 2 revne æbler mælk hakkede nødder honning Sådan gør du: Bland havregryn, rosiner og appelsinsaft i en skål, inden du går i seng - dæk den til og lad den stå natten over. Næste morgen river du æblerne og blander det i sammen med mælk og honning. Til sidst drysser du de hakkede nødder over - du kan tro det er godt. f\\ l Husk at sende gkkebreve Nu er tiden inde til at lave gækkebreve. Det er en gammel skik. Man klipper et flot mønster i et papir, og på det skriver man et vers. Under skriften skal være prikker, og det skal være umuligt for modtageren at se hvor det kommer fra. Hvis det ikke er gættet inden påskedag (d. 3. april) kan den, der sendte brevet, kræve et påskeæ af modtageren - men hvis det bliver gættet, må afsenderen selv aflevere et påskeæg. Man kan selv lave de vers, der skal stå i brevet. Her er nogle eksempler: En vintergækjeg sender til en af mine venner - det er en lille leg hvor du skal gætte mig eller Gækkebrevet: 1. v/f!-., ,.Jf, l l. 2.. "1. Hej dit gamle kv kig nu her og skriv så til mig jeg har nemlig skrevet mit navn med prikker så jeg ved jo at du ikke er så sikker eller Jeg elsker påskeæg derfor laver jeg lidt skæg mit navn det står med klatter så vedjeg nemlig at du ikke fatter hvem der her har skrevet klippet og klistret brevet Quiz svar: a! U"l19 Y Janp.. Sop( S!lS!J QJOOA 9l(l w na am"u po( ue e4! suøy au" 1nod UQUQJ!) unf s

12 BRYGGEBLADET Med denne fascinerende plakat indbyder Henriette Bruun bryggebørnene til en fantastisk rejse gennem fortidens landskaber. Læs mere om "fortidens dyr":side 5. Fremlysning Følgende ting er indleveret i Beboer hjørnet: 1b bundter nøgler En brosche Kan afhentes de afrette vedkommede i åbningstiden. Vi har netop modtaget en kæmpe sending som 1595,-785. NUKUN ; sælges til uhørt lave priser 170 x 240cm. &i. arant Abningstider: uttrupetæpper Lørd man tors. kl Fred ARTILLERIVEJ S TLF Julies Køreskole v/ J. Schmidt * MIK kørelærer * Speciale ordblinde og nervøse * Garanti og ankenævn *Medlem af Dansk Kørelærerunion * Eget teorilokale på Bryggen *Egen bane og køreteknik på Amager *Ring og få tilsendt en brochure TLF I Gimle vises for liden en udstilling "Den store Handlingsplan". Hvad planen går ud på, kan man selv granske over ved at besøge udstillingen, der løber marts måned ud. Men der er i hvert fald kæpheste til mange rideture! Udstillingen omfatter: Foto: Janne Klerk; kæpheste: Ann-Marie Larsen; tegning i fotoopsats: Ann-Louise Pedersen; maleri: Jytte Worm; maleri: Janne Lene Hansen. l Månedens.kunstner på Cafe Mokken Månedens kunstner på Cafe Mokken er Bente Keller, før Vordingborg, nu Egilsgade. Ved udstillingens åbning tilbød kunstneren Bryggebladets udsendte at lade sig fotografere afklædt (minus 8 grader udenfor!) for at øge stemningen af sol og varme, som er fremherskende påde udstillede akvareller, der væsentligst består af ting, Bente Keller har malet påsine utallige Grækenlandsture - denne gang fra Alonmisos i august-september Deres mandlige udsendte fandt tilbuddet om afklædning yderst interessant, men afslog dog høfligt. Akvarellerne taler for sig selv... Månedens kunstner på Cafe Mokken er Bente Kelter. Ugensgåde B IB s nye sekretær Fellini-dame Russisk thevarmer Lene Kristensen i natkjole Operasangerinde Besvarelse til Bryggebladet i konvolut mærket "Ballonparken" senest den 20. marts. Blandt de rigtige løsninger trækkes lod om en god flaske vin. Salg & reparation af TV-VIDEO-STEREO Gratis låne-tv under reparationen TV- og Videoudlejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade 13 Tlf

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 01 02 VELKOMMEN TIL EN NY AGA I HAVNETAD cenen er sat til Islands Brygge, nærmere betegnet Havnestad yd. Her opfører Lærernes Pension Hekla Husene

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 8 ~ Nr. 4 Juni 2009 Åbningstider, ferie og tlf. nr. Mandag: Jette Sloth kl. 8.00-10.00 Viggo Jonasen kl. 10.00-12.00 Ferie uge 28, 29, 30, 31 Tirsdag:

Læs mere

Broen, der blev til kunst...

Broen, der blev til kunst... Broen, der blev til kunst... Velkommen til 2009 og velkommen til Storebælts kalender, som vi håber du vil få fornøjelse af gennem alle årets 12 måneder. I år har vi bedt 12 danske kunstnere om at komme

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar BRØNSHØJ JAZZ NYT 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009 Björn Ingelstam Band Lørdag den 7. februar Spisning ekskl. entré kr. 80,00 kl. 19.00 Dørene åbnes kl. 18.30 Musikken begynder kl. 20.30 Entré kr. 40,00/60,00

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 8. februar Klokken: 10.00 Hvem: Ole Gert Vangsgaard Nielsen Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 på ISLANDS BRYGGE 4 arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 ulturnatten Torvegade Christianshavn 5 Her finder du 1 Kulturhuset H. C. Andersens Boulevard Langebro 1 Amager Boulevard Njalsgade M Metrostationen

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER MAJ 2015 Det sker i Brøndby Lørdag den 30. maj kl. 20.30 The Rocking Ghosts Kulturhuset Brønden Kulturkalender MAJ 2015 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER MAJ 2015 Udstillinger: Tirsdag den

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Velkommen. til. E/F Elverbo

Velkommen. til. E/F Elverbo Velkommen til E/F Elverbo 10-03-2009 Side 1 Indhold Administrator... 3 Arbejdsweekend... 4 Bestyrelsen... 5 Dørskilte... 6 / email... 7 Gas... 8 Haven... 9 Husorden... 10 Husholdningsaffald... 11 Håndværkere...

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. 1b. Forløbspapir Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere