Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mediestorm I/S, Blåmejsevej 6, 1., 2400 København NV, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration herunder E-business services, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed herunder E- learning. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand, udvikling af multimedieprodukter, grafisk designervirksomhed. (730) Indehaver: STM VINDUER & DØRE A/S, Kassebøllevejen 3, 5900 Rudkøbing, (511) Klasse 06: Vinduer og døre af metal. (511) Klasse 19: Vinduer og døre af træ. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CAFFÉTINO (730) Indehaver: Byro A/S, Preislers Plads 5, 8800 Viborg, (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MANDAGSSPIDSER (730) Indehaver: Guldbageren A/S, Jyllandsgade 22, 1, 7000 Fredericia, (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Pileforeningen (730) Indehaver: Pileforeningen v/pia Kastberg, Lyngdal 27, 8680 Ry, (511) Klasse 35: Demonstration af varer, organisering af varemesser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; forlagsvirksomhed. (511) Klasse 42: Tjenester (ikke indeholdt i andre klasser) ydet af foreningen til deres egne medlemmer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GardenPower (730) Indehaver: KFK Salt A/S, Vesthavnsvej 26, 7000 Fredericia, (511) Klasse 01: Havekalk, jernsulfat, havegødning. 699

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bytmobil (730) Indehaver: Sonofon Partner A/S, Skelagervej 1, 9000 Aalborg, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, udlejning af telekommunikationsmidler. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROFIL INVEST (730) Indehaver: Danske Invest Administration A/S, Strødamvej 46, 2100 København Ø, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, bankvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, kapitalinvestering og investeringsforeninger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jeremy Clements, Bernstorffsvej 244, 2920 Charlottenlund, ; Katrine Dahl Clements, Bernstorffsvej 244, 2920 Charlottenlund, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fakta A/S, Hjulmagervej 12, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser); krydderisæt (glas og krukker). (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), råis. (730) Indehaver: TRIP TRAP DENMARK A/S, Havnevej 17, 9560 Hadsund, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 01: Lim til trægulve, klæbemidler til trægulve. (511) Klasse 02: Maling og lak, olie og lud til behandling og konservering af træ, bejdsemidler til træ. (511) Klasse 03: Sæbe og lud til rengøring af træ, præparater til rensning og til fjernelse af pletter, polerevoks, bonevoks til parketgulve. (511) Klasse 06: Udendørs pejse og ildsteder af metal, isenkramvarer. (511) Klasse 08: Håndværktøj; nøddeknækkere, ikke af ædle metaller. (511) Klasse 09: Vægte. (511) Klasse 11: Lamper. (511) Klasse 17: Gummilister, isolerende underlag til gulve. (511) Klasse 18: Parasoller samt dele og tilbehør hertil. (511) Klasse 19: Parketstave, parketgulve, træplanker til bygningsbrug, træpaneler og -lister, propper af træ, pap til bygningsbrug. (511) Klasse 20: Møbler, herunder havemøbler, blomsterkrybber, bakker og kasser af træ (ikke indeholdt i andre klasser), fuglehuse og fuglekasser, avisholdere af træ, spejle, billedrammer, nøglekasser, bogkasser, brevbakker, klædebøjler, hylder til badeværelser hovedsageligt af træ. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenudstyrsartikler herunder af træ, knivholdere, toiletpapirholdere, tandglasholdere, sæbeholdere, håndklædeholdere, hylder til badeværelser af glas eller porcelæn, lysestager (ikke af ædle metaller). (511) Klasse 22: Hængekøjer. (511) Klasse 28: Julepynt af træ, juletræsfødder, puslespil, gynger af træ. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, internethandel. 700

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DRÄGERRØR (730) Indehaver: Dräger Safety A/S, Generatorvej 6B, 2730 Herlev, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, herunder instrumenter i form af rør til måling og sporing af luftarter, luftkvalitet, gasser og dampe (f.eks i arbejdsmiljøet og i produktionsprocesser), instrumenter i form af rør til måling af organiske og uorganiske stoffer, til kontrol af trykluftkvalitet og til sporing af lækager ved rørledninger, gasinstallationer, til undersøgelse af spildevandsprøver, til måling og sporing af forurening. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, (511) Klasse 29: Mælk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TRIP TRAP DENMARK A/S, Havnevej 17, 9560 Hadsund, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 01: Lim til trægulve, klæbemidler til trægulve. (511) Klasse 02: Maling og lak, olie og lud til behandling og konservering af træ, bejdsemidler til træ. (511) Klasse 03: Sæbe og lud til rengøring af træ, præparater til rensning og til fjernelse af pletter, polerevoks, bonevoks til parketgulve. (511) Klasse 06: Udendørs pejse og ildsteder af metal, isenkramvarer. (511) Klasse 08: Håndværktøj; nøddeknækkere, ikke af ædle metaller. (511) Klasse 09: Vægte. (511) Klasse 11: Lamper. (511) Klasse 17: Gummilister, isolerende underlag til gulve. (511) Klasse 18: Parasoller samt dele og tilbehør hertil. (511) Klasse 19: Parketstave, parketgulve, træplanker til bygningsbrug, træpaneler og -lister, propper af træ, pap til bygningsbrug. (511) Klasse 20: Møbler, herunder havemøbler, blomsterkrybber, bakker og kasser af træ (ikke indeholdt i andre klasser), fuglehuse og fuglekasser, avisholdere af træ, spejle, billedrammer, nøglekasser, bogkasser, brevbakker, klædebøjler, badeværelseshylder hovedsageligt fremstillet af træ. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenudstyrsartikler herunder af træ, knivholdere, toiletpapirholdere, tandglasholdere, sæbeholdere, håndklædeholdere, hylder til badeværelser af glas eller porcelæn, lysestager (ikke af ædle metaller). (511) Klasse 22: Hængekøjer. (511) Klasse 28: Julepynt af træ, juletræsfødder, puslespil, gynger af træ. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, internethandel. (730) Indehaver: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Esplanaden 50, 1263 København K, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 16: Tryksager, billetter, brochurer, plakater, nyhedsbreve. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer, levende optræden, orkestervirksomhed, teater- og operaproduktion. (511) Klasse 43: Bar-, café- og restaurationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 701

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Human Probe Library (730) Indehaver: Exiqon A/S, Bygstubben 9, 2950 Vedbæk, (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ProbeLibrary (730) Indehaver: Exiqon A/S, Bygstubben 9, 2950 Vedbæk, (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (730) Indehaver: Institutt for det indre tankespillet AS, Postboks 179, NO Lørenskog, Norge (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed og psykologvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EasyTime (730) Indehaver: EasyTime International ApS, Islands Brygge 26, 2300 København S, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: One Transcriptome - One Kit (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROYAL ARCTIC (730) Indehaver: Royal Greenland A/S, Postboks 1073, 3900 Nuuk, Grønland (511) Klasse 29: Fisk og skaldyr (ikke levende); fiske- og skaldyrsprodukter og fødevarer fremstillet af fisk og skaldyr til mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LISTO (730) Indehaver: P. Lindberg A/S, Søndergade 115, 6600 Vejen, (740/750) Fuldmægtig: Kromann Reumert, Rådhuspladsen 3, 8000 Århus C, (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, herunder motorcykler, all-terrain vehicles (terrængående 4-hjulede motorcykler), sidevogne, knallerter og scootere. (730) Indehaver: Exiqon A/S, Bygstubben 9, 2950 Vedbæk, (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. 702

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PAINTFINISH (730) Indehaver: VKR Holding A/S, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak; rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler. (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, herunder vinduer og døre, tagvinduer og ovenlysvinduer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), herunder vinduer og døre, tagvinduer og ovenlysvinduer. (730) Indehaver: Remos Fast Food v/henrik Pedersen, Sønderborggade 9, 8000 Århus C, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, Kongens Nytorv 13, 1095 København K, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 03: Shampoo, balsam (hårlotion), showergel, bodylotion, flydende håndsæbe. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ABILDKVIST (730) Indehaver: Agrova Food, Vesterbrogade 4a, 1620 København V, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, marmelade, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HIGHLAND TASTE (730) Indehaver: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, (511) Klasse 34: Tobak, cigaretter, røgtobak, artikler for rygere, tændstikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SALUFEM (730) Indehaver: Novasel EU ApS, Skårup Tværvej 11, 5881 Skårup Fyn, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, herunder vaginal fugtigheds gel til behandling af tørhed og irritation i skede, specielt vaginalmidler indeholdende tea tree oil og vitaminer, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater samt præparater til sundhedspleje, herunder fugtigheds vaginalgel til behandling af tørhed, irritation og infektion i skeden, specielt vaginal produkter indeholdende tea tree oil og vitaminer; veterinærpræparater; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BASEFINISH (730) Indehaver: VKR Holding A/S, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak; rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler. (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, herunder vinduer og døre, tagvinduer og ovenlysvinduer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), herunder vinduer og døre, tagvinduer og ovenlysvinduer. 703

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SINGLE FIELDS (730) Indehaver: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, (511) Klasse 34: Tobak, cigaretter, artikler for rygere, tændstikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BSP (730) Indehaver: BSP Pharma A/S, c/o Aarhus United A/S, M.P.Bruuns Gade 27, 8000 Århus C, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 03: Vegetabilske olier og fedtstoffer til parfumeindustrien og til den kosmetiske industri. (511) Klasse 05: Vegetabilske olier og fedtstoffer til medicinalindustrien og til kosttilskudsindustrien. (511) Klasse 29: Vegetabilske olier og fedtstoffer (spiselige) til næringsmiddelindustrien. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MERE END (730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C, (511) Klasse 36: Tjenester vedrørende forsikringer, såsom tjenesteydelser ydet af forsikringsagenter eller mæglere, tjenester ydet til forsikringstagere og assurandørvirksomheder, tjenester ydet til forsikringsaftager af enhver art, tjenesteydelser vedrørende finansielle og monetære anliggender, bankvirksomheders tjenesteydelser, tjenester ydet af andre kreditinstitutioner, såsom kreditforeninger, private finansieringsselskaber, lånegivere, tjenester ydet af investeringsselskaber og holdingselskaber. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Linux (730) Indehaver: Varde Ovne A/S, Kongevej 246, Tiset, 6510 Gram, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, herunder pejse og brændeovne. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Spirits Product International Intellectual Property B.V., Zepp Lampestraat 4, AW - Oranjestad, Aruba (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), vodka; spirituosa. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Catinet ApS, Vesterbrogade 24, 5, 1620 København V, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SuperPharma (730) Indehaver: Anne-Marie Vedstesen, Dronningvej 10, 2970 Hørsholm, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 35: Detailhandel med farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. 704

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RHINETT (730) Indehaver: Nycomed Pharma AS, Drammensveien 852, N-1372 Asker, Norge (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til brug ved forkølelse og/eller allergi; næsespray; næsedråber. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: boliglån (730) Indehaver: Lån ApS, Vester Voldgade 90, 1552 København V, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed vedrørende markedsføring af lån. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Skandia Medarbejderpension (730) Indehaver: Skandia A/S, Stamholmen 151, 2650 Hvidovre, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: billån (730) Indehaver: Lån ApS, Vester Voldgade 90, 1552 København V, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed vedrørende markedsføring af lån. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Teamsimulator (730) Indehaver: Dan Lumbye, Kristianssundsvej 5, 8200 Århus N, ; Lars Alsing, Hovedgaden 79, 8220 Brabrand, ; Henrik Voldsgaard, Høvej 26, Elev, 8520 Lystrup, (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HOKUS POKUS (730) Indehaver: Toms Gruppen A/S, Ringvej B4, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 30: Sukkervarer, konfekturevarer, herunder vingummi, lakrids, dragé og skumslik. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NaturPension (730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser. (511) Klasse 44: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Naturlig Pension (730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser. (511) Klasse 44: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Job&Sundhed (730) Indehaver: Job & Sundhed ApS, Herregårdscentret 6, 5600 Faaborg, (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 705

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Syn.fab (730) Indehaver: Syn.fab ApS, Jeppe Aakjærs Vej 18, 7400 Herning, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOBILEXTRA200 (730) Indehaver: TDC Mobil A/S, Telegade 2, 2630 Taastrup, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Magnetiske og optiske databærere, lydbærere, sendeog modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, apparater og instrumenter til signalering og undervisning. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimiletransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (730) Indehaver: Beirholms Væverier Aktieselskab, Kolding, Industrivej 12, 6000 Kolding, (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Sengelinned, dyner, pudevår, håndklæder af tekstilmateriale. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kim Andersen, Vilsbækvej 28, Vilsbæk, 6330 Padborg, (511) Klasse 35: Detailhandelvirksomhed i form af salg af landbrugsmaskiner og redskaber samt dele hertil. (511) Klasse 37: Reparations- og installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Peak Telecom ApS, Strandvejen 186 F, 2920 Charlottenlund, (740/750) Fuldmægtig: Paragraph3 Advokatfirma I/S, Sankt Annæ Plads 8, 1250 København K, (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Cege Capital ApS, Langelinie 57, 5230 Odense M, (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand i forbindelse med formidling af kontakt mellem køber og sælger, herunder blandt andet af komponenter i metal, plast, støbegods. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 42: Rådgivende ingeniørvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er i fsrver. 706

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vito Verdeca & Chardonnay (730) Indehaver: ViniPortugal A/S, Midtager 2, 2605 Brøndby, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (500) Bemærkninger: vin - spa.o.: vito verdeca chardonnay ses ikke i sammenhæng vito=en livlig andalusisk dans (spa.o.) chardonnay=drue til fremstilling af hvidvin (Sotheby's Wine Enc.) (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Unistore (730) Indehaver: Høeg Inventar A/S, Østergade 52, 6520 Toftlund, (740/750) Fuldmægtig: Bureau 1 Reklame-Aktieselskab, Papirfabrikken 24, 8600 Silkeborg, (511) Klasse 16: Skoletavler. (511) Klasse 20: Butiks- og skoleinventar i form af møbler, reoler, diske, hylder, hyldeknægte, stole og dele her af; plakattavler. (511) Klasse 42: Industriel design. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sjællandske Familielandbrug, Maglehøjen 19, 4000 Roskilde, (511) Klasse 35: Revision, rådgivning vedrørende forretningsledelse og forretningsorganisation, bistand ved løsning af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Rådgivning vedrørende forsikringsforhold, finansiel rådgivningsvirksomhed, financielle vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom), forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, ejendomsmægler virksomhed, valutarisk virksomhed. (511) Klasse 41: Undervisnings- og uddannelsesvirksomhed, herunder kursusvirksomhed og kulturelle arrangementer, erhvervsvejledning (uddannelses- og jobvejledning). (511) Klasse 42: Juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, rådgivning vedrørende computer hardware, udlejning af computere og - programmer, design af computerprogrammer og programmering, rådgivning om miljøbeskyttelse, biologiske, geologiske og kemiske undersøgelser. (511) Klasse 44: Udlejning af landbrugsmateriel, rådgivning inden for landbrug, bistand ved landbrugs- og veterinærvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Aubo Interiør v/jens B. Bertelsen, Vævervej 19-23, 7490 Aulum, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, dampdannelse. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, greb af træ til møbler, varer af træ (ikke indeholdt i andre klasser). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: La Petite Peluche, v/annegrethe Marburger, Sct Olai Gade 29 b, 3000 Helsingør, (511) Klasse 20: Møbler; spejle; billedrammer; puder; knager ikke af metal til knagerækker; klædebøjler; stumtjenere; legetøjskister; billedrammer; hylder til opbevaring; tavler (plakat); skjulere (radiator-). (511) Klasse 24: Sengetøj, sengetæpper. (511) Klasse 25: Tøj; forklæder. (511) Klasse 35: Detailhandel i form af møbler, boligtilbehør og tøj. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jiangsu Textile Industry (Group) Import & Export Co., Ltd., 482 Zhongshan Dong Road, Nanjing, Jiangsu , Kina (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, (511) Klasse 25: Skjorter, T-shirts, bukser, shorts, kjoler, jakker, frakker, undertøj, babytøj, sko, huer, kasketter, hatte, strømper og sokker, handsker til beklædning, slips, halstørklæder og tørklæder, læderbælter til beklædning, badedragter. 707

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: resonans (730) Indehaver: Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Niels Hemmingsens Gade 12, 1129 København K, (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer i form af tidsskrifter og magasiner. (511) Klasse 16: Tryksager i form af tidsskrifter og magasiner. (511) Klasse 41: Udgivelsesvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: L. Øland Ventilation A/S, Energivej 3-7, 2750 Ballerup, (511) Klasse 11: Ventilationsapparater, ventilationsapparatkomponenter. (730) Indehaver: Hans J. Brøndlund Jensen, Digmannsvej 1.1, 9400 Nørresundby, ; John Byrialsen, Digmannsvej 1.1, 9400 Nørresundby, (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dan-Sun Europe ApS, Lind Hansens Vej 5, 5000 Odense C, (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (730) Indehaver: DKbags, v/neino Holm Tøttrup, Birk Centerpark 40, 7400 Herning, (740/750) Fuldmægtig: Designwerk A/S, Birk Centerpark 40, 7400 Herning, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Haribo Tops (730) Indehaver: Haribo Lakrids A/S, Præstøvej 55, 4640 Fakse, (511) Klasse 30: Lakridsvarer (ikke farmaceutiske), vingummivarer, drageevarer, konfekturevarer samt skumvarer (på sukkerbasis). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Haribo Spejdertoppe (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Idéboxing (730) Indehaver: Iben Dalgaard, C.F. Richs Vej 99 A, st.th, 2000 Frederiksberg, ; Christina Hellfach, Knud Lavards Gade 9, 1. tv., 1730 København V, ; Marie Louise Helveg, Halmtorvet 7, 3.th., 1700 København V, ; Barbara Kotthaus, Efterårsvej 5, 2920 Charlottenlund, ; Johanna Lassenius, Frederiksvej th., 2000 Frederiksberg, ; Helle Søndergaard, Enghave Plads 7, 2.th, 1670 København V, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, publikationer, bokse af kraftig kartonnage. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, auktionssalg, auktionsvirksomhed, organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål, forretningsmæssig bistand vedrørende udvikling af et koncept der hjælper med udvikling af strategier og visioner. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, arrangement og ledelse af workshops og foredrag, organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte, konsulentvirksomhed vedrørende uddannelse af personer, udgivervirksomhed. (511) Klasse 42: Udviklingsvirksomhed indenfor produktudvikling og design, forskning. (730) Indehaver: Haribo Lakrids A/S, Præstøvej 55, 4640 Fakse, (511) Klasse 30: Lakridsvarer (ikke farmaceutiske), vingummivarer, drageevarer, konfekturevarer samt skumvarer (på sukkerbasis). 708

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Iben Dalgaard, C.F. Richs Vej 99 A, st.th, 2000 Frederiksberg, ; Christina Hellfach, Knud Lavards Gade 9, 1. tv., 1730 København V, ; Marie Louise Helveg, Halmtorvet 7, 3.th., 1700 København V, ; Barbara Kotthaus, Efterårsvej 5, 2920 Charlottenlund, ; Johanna Lassenius, Frederiksvej th., 2000 Frederiksberg, ; Helle Søndergaard, Enghave Plads 7, 2.th, 1670 København V, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, publikationer, bokse af kraftig kartonnage. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, auktionssalg, auktionsvirksomhed, organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål, forretningsmæssig bistand vedrørende udvikling af et koncept der hjælper med udvikling af strategier og visioner. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, arrangement og ledelse af workshops og foredrag, organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte, konsulentvirksomhed vedrørende uddannelse af personer, udgivervirksomhed. (511) Klasse 42: Udviklingsvirksomhed indenfor produktudvikling og design, forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TREND HOUSE (730) Indehaver: Iben Dalgaard, C.F. Richs Vej 99 A, st.th, 2000 Frederiksberg, ; Christina Hellfach, Knud Lavards Gade 9, 1. tv., 1730 København V, ; Marie Louise Helveg, Halmtorvet 7, 3.th., 1700 København V, ; Barbara Kotthaus, Efterårsvej 5, 2920 Charlottenlund, ; Johanna Lassenius, Frederiksvej th., 2000 Frederiksberg, ; Helle Søndergaard, Enghave Plads 7, 2.th, 1670 København V, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, publikationer, bokse af kraftig kartonnage. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, auktionssalg, auktionsvirksomhed, organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål, forretningsmæssig bistand vedrørende udvikling af et koncept der hjælper med udvikling af strategier og visioner. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, arrangement og ledelse af workshops og foredrag, organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte, konsulentvirksomhed vedrørende uddannelse af personer, udgivervirksomhed. (511) Klasse 42: Udviklingsvirksomhed indenfor produktudvikling og design, forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: idéboxing - når dine idéer skal tage form (730) Indehaver: Hans Jørgen Juncker, Toftevej 18, 3060 Espergærde, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, herunder af beklædningsgenstande og fodtøj; detail- og engroshandel også via internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Reality Aid (730) Indehaver: Catinet ApS, Vesterbrogade 24, 5, 1620 København V, (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: StraxSvar (730) Indehaver: Revitax Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Frederiksgade 1, 1265 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 709

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FC København (730) Indehaver: Parken Sport & Entertainment A/S, Øster Alle 50, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Nørkær & Horn Andersen, c/o PARKEN, Øster Allé 50, 5. sal, 2100 København Ø, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, kuglepenne, blyanter, plakater, postkort, streamers, kalendere, bøger, tidsskrifter, vimpler af papir, flag af papir. (511) Klasse 18: Sportstasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder sportstøj (trøjer, shorts og strømper) fritidstøj, træningsdragter, huer, caps, bøllehatte, strømper, vanter, halstørklæder, slips, undertøj, sandaler, overtøj, alt ovenstående til damer, herrer og juniorer, babytøj. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt; golftasker med og uden hjul, tasker specielt udformede til sko og surfbrætter. (730) Indehaver: Oenoforos AB, Kungsholms Strand 135 B, 9 tr, SE Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, H C Andersens Boulevard 49, 1553 København V, (511) Klasse 33: Vin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Privat Portefølje Formueplan (730) Indehaver: Nykredit Realkredit A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1560 København V, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed.. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MBA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DesignDay (730) Indehaver: 3PART A/S, Mejlgade 18 b, 8000 Århus C, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danske Malermestre, Islands Brygge 26, 2300 København S, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: ResQ A/S, Korskildeeng 6, 2670 Greve, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 09: Apparater og udstyr til livredning, liv- og redningsliner, redningsnet, ildslukningsapparater. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore og net (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 28: Gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed inden for livredning og brandslukning. 710

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Naturli' Foods A/S, Ellemarksvej 47, 8000 Århus C, (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter (herunder vegetabilske analoger til disse). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SKANDILUXE (730) Indehaver: Marcus Europe A/S, Erhvervsparken 4, 8900 Randers, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; forretningsbistand og -rådgivning med hensyn til franchising; samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed får - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, herunder af beklædningsgenstande og fodtøj; detail- og engroshandel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A/S Vestfrost, Spangsbjerg Møllevej 100, 6705 Esbjerg Ø, (511) Klasse 11: Køle- og fryseanlæg samt køle- og fryseindretninger og installationer, herunder især dybfrysere, fryseskabe, frysemaskiner, køleskabe, køleapparater og -maskiner, kombinerede køle- og fryseskabe, også til indbygning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FURIA (730) Indehaver: Finca La Celia S.A., Corrientes No. 316, 4 Piso, Buenos Aires, Argentina (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 33: Vin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: accostat (730) Indehaver: Accobat ApS, Bredgade 75, 2, 1260 København K, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: Erik Schack Nielsen, Krogvejen 40, 4281 Gørlev, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Transformerende coaching (730) Indehaver: Strandgaard Consulting A/S, Havnegade 41, 1., 1058 København K, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. 711

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CLEAN BURST (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (511) Klasse 21: Tandtråd. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ALIGNMENT (730) Indehaver: Troels Diekmann, Nordre Strandvej 2000 A, 3140 Ålsgårde, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Bender.dk, Gammeltorv 8, 3., 1457 København K, (511) Klasse 09: Computerprogrammer; videokassettebånd, DVDere, Cd Rom'er, compact discs, mini discs til brug i forbindelse med ledelse, udvikling af ledelsessystemer, strategier, personaleledelse og personaleudvikling. (511) Klasse 16: Bøger, herunder håndbøger (lærebøger); magasiner, nyhedsbreve, tryksager og publikati oner til brug i forbindelse med virksomhedsledelse, udvikling af ledelsessystemer, strategier, personaleledelse og personaleudvikling. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse, herunder bistand ved organisering af forretningsledelse; forretningsundersøgelser, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, rekruttering af personale, rådgivning vedrørende personaleledelse, rådgivning vedrørende personaleudvikling, professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, udvikling af ledelsessystemer og ledelsesværktøjer, bistand i forbindelse med udvikling af forretningsstrategier. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, arrangement og ledelse af forelæsninger, arrangement og ledelse af konferencer og kongresser, arrangement af symposier og seminarer, udgivelser af bøger, udgivelser af tekster, træning. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHOKOMILLA (730) Indehaver: Hjem-IS Europa A/S, Auktionsgade 3, 6700 Esbjerg, (511) Klasse 30: Spiseis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Televagt (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HYDRACLEAR (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (511) Klasse 05: Opløsning til brug ved kontaktlinser. (511) Klasse 09: Kontaktlinser og brilleglas. (511) Klasse 17: Plastik formet til kontaktlinser og brilleglas. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lee-Dreyer, v/kim Dreyer, Brøndager 4, 8751 Gedved, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, overvågning og administration af hjemmesider for andre, udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider for andre, web-hosting for andre og juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PSYLLIUM VET (730) Indehaver: W. Ratje Frøskaller ApS, Kirstinehøj 34, 2770 Kastrup, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), frø og såsæd, naturlige næringsmidler til dyr. (511) Klasse 44: Bistand ved veterinær- og landbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BIRD CARE (730) Indehaver: Vital Petfood Group A/S, Birkegårdsvej 3, 8361 Hasselager, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (730) Indehaver: Jenka Electronic A/S, Hagemannsvej 11, 8600 Silkeborg, (511) Klasse 09: Alarmapparater, apparater til kommunikation mellem flere, radiokaldeanlæg, radioapparater, sendeapparater (telekommunikation), sendere af elektroniske signaler, sendere (telekommunikation), computersoftware, ydre enheder til computere, patientkalde anlæg, nødkalde anlæg, personalesikrings anlæg. (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter. 712

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CLEVERCEUTICAL (730) Indehaver: Kindem & Co. ApS, Granhøjen 7, 2900 Hellerup, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, hårplejemidler, hårvandsmidler, hårfjerningsmidler, tandplejemidler, mundplejemidler (ikke til medicinske formål), deodoranter til personlig brug, kosmetiske cremer, servietter imprægneret med kosmetiske cremer, solpræparater (ikke til medicinsk brug), kosmetiske præparater til slankeformål. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, bandager til forbinding, medicinske sårbehandlings- og -plejemidler, graviditetstestsæt, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, vitaminpræparater, øjenbadevand, farmaceutiske præparater til hudpleje og solbeskyttelse, medicinske og terapeutiske badepræparater, medicinske bolcher, hårvækstmidler til medicinsk brug, præparater til rensning af kontaktlinser; urtepræparater til medicinsk brug, slankepræparater til medicinsk brug, kemiske antikonceptionsmidler, enzympræparater til medicinske formål, præparater til behandling af forbrændinger, fordøjelsesfremmende præparater, førstehjælpskasser med indhold. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer, elastiske bandager, støttebind, sutter, sutteflasker, lægetermometre, blodprøveapparater, medicinske måleapparater, diagnoseapparater til medicinsk brug, fysioterapeutiske apparater, handsker til medicinske formål, puder, lagner og madrasser til medicinske formål, hårkarstransplantater, løfteindretninger til invalide, møbler specielt udformede til medicinsk brug, proteser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SNAP TOP (730) Indehaver: Glud & Marstrand A/S, Hedenstedvej 14, 8723 Løsning, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCHWARZKOPF CREME DELUXE (730) Indehaver: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, præparater til pleje af krop og til skønhedspleje, herunder særlig til pleje, vask, toning, farvning, blegning, sætning og permanentning af hår. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SOLSKINSBRØD (730) Indehaver: Guldbageren A/S, Jyllandsgade 22, 1, 7000 Fredericia, (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DUETBRØD (730) Indehaver: Guldbageren A/S, Jyllandsgade 22, 1, 7000 Fredericia, (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Copencabana (730) Indehaver: Københavns Idrætsanlæg, Per Henrik Lings Allé 2, 2100 København Ø, (511) Klasse 41: Sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, offentlige badeanstalter. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, caféer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Aktivitetscentret Skagen Strand A/S, Tranevej 108, 9990 Skagen, (740/750) Fuldmægtig: DE.Vision Reklamebureau A/S, Tørvebryggen 10, 8900 Randers, (511) Klasse 41: Kursus- og konferencevirksomhed. (511) Klasse 43: Hotel- og restaurationsdrift. 713

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HEROSCAPE (730) Indehaver: Hasbro, Inc., a corporation of the State of Rhode Island, 1027, Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, USA (511) Klasse 28: Spil og legetøj. (730) Indehaver: Byggecentrum, Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Optaget computer programmel, magnetiske computerdisketter og Cd-rom'er. (511) Klasse 16: Bøger, tidsskrifter, brochurer, kataloger, håndbøger, trykte publikationer, tryksager, instruktions- og undervisningsmateriale (udtagen apparater), fotografier. (511) Klasse 35: Professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og -organisation, professionel forretningsmæssig rådgivning vedrørende industriel virksomhed; salgsfremmende foranstaltninger for andre, herunder ko-ordinering af annonce- og pressekampagner; PR-virksomhed; markedsanalyser; marketingsundersøgelser; omkostningsanalyser; organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål, fremskaffelse af faciliteter til udstillinger. (511) Klasse 37: Informationsvirksomhed vedrørende byggevirksomhed; byggevirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder kommunikation via computerskærme og computernetværkssystemer, telefonisk kommunikation, transmission af meddelelser og billeder via computer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; arrangement og ledelse af konferencer, kongresser, seminarer og symposier; drift af kursus- og konferencevirksomhed; organisering af udstillinger med uddannelsesmæssigt sigte; udgivelse af bøger og informationspjecer; information vedrørende kursusvirksomhed, fremskaffelse af faciliteter til udstillinger, fotografering. (511) Klasse 42: Professionel rådgivningsvirksomhed, ikke forretningsmæssig, vedrørende bygningsvirksomhed, energi og miljø; design og ajourføring af computer programmel og Cd-rom'er; udarbejdelse af bygningsplaner; arkitektvirksomhed; boligindretning; forskning og udvikling for andre; fremskaffelse af faciliteter til udstillinger; ingeniørvirksomhed; materialeafprøvning. (511) Klasse 43: Restauranter og indlogenringsvirksomhed; reservation af værelser til udlejning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Amtssparekassen Fyn A/S, Vestre Stationsvej 7, 5100 Odense C, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Metalarbejderforbund, Nyropsgade 38, 1780 København V, (740/750) Fuldmægtig: Lind & Cadovius Advokataktieselskab, Østergade 38, 1100 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt og rødt. (730) Indehaver: FairFair ApS, Bomporten 16, 2820 Gentofte, (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BYGGECENTRUM (730) Indehaver: Wareco International A/S, Islevdalvej 200, 2610 Rødovre, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. 714

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Museumsaktieselskabet af 30/2 1992, Nobisvej 32, 3460 Birkerød, (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fyens Stiftstidende A/S, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Museumsaktieselskabet af 30/2 1992, Nobisvej 32, 3460 Birkerød, (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kartehuset (730) Indehaver: Kartehuset v/ulla Winding, Vesterskovvej 8, Årslev Mark, 5792 Årslev, (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (730) Indehaver: Fyens Stiftstidende A/S, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 715

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Marskens NordLys (730) Indehaver: Dansk NaturSafari v/iver Gram, Slotsgaden 22, Møgeltønder, 6270 Tønder, (511) Klasse 39: Arrangering af rejser, udflugter, ekskurtioner og rundture. (511) Klasse 41: Foredrags-, uddannelses-, undervisnings- og underholdningsvirksomhed; udgivelse af tekster, undtagen reklametekster; online publikatione af elektroniske bøger og tidsskrifter; kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Rådgivning om miljøbeskyttelse. (511) Klasse 43: Midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SnapseSafari (730) Indehaver: Dansk NaturSafari v/iver Gram, Slotsgaden 22, Møgeltønder, 6270 Tønder, (511) Klasse 39: Arrangering af rejser, udflugter, ekskurtioner og rundture. (511) Klasse 41: Foredrags-, uddannelses-, undervisnings- og underholdningsvirksomhed; udgivelse af tekster, undtagen reklametekster; online publikatione af elektroniske bøger og tidsskrifter; kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Rådgivning om miljøbeskyttelse. (511) Klasse 43: Midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: StæreXpressen (730) Indehaver: Dansk NaturSafari v/iver Gram, Slotsgaden 22, Møgeltønder, 6270 Tønder, (511) Klasse 39: Arrangering af rejser, udflugter, ekskurtioner og rundture. (511) Klasse 41: Foredrags-, uddannelses-, undervisnings- og underholdningsvirksomhed; udgivelse af tekster, undtagen reklametekster; online publikatione af elektroniske bøger og tidsskrifter; kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Rådgivning om miljøbeskyttelse. (511) Klasse 43: Midlertidig indkvartering. 716

21 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA

22 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Roulunds Rubber A/S, Hestehaven 51, 5260 Odense S, Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Roulunds Rubber A/S, Hestehaven 51, 5260 Odense S, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Roulunds Rubber A/S, Hestehaven 51, 5260 Odense S, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danish-American Promotion ApS, Kløvervej 26B, 4000 Roskilde, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danish-American Promotion ApS, Kløvervej 26B, 4000 Roskilde, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danish-American Promotion ApS, Kløvervej 26B, 4000 Roskilde, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danish-American Promotion ApS, Kløvervej 26B, 4000 Roskilde, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Quest International Services B.V., Huizerstraatweg 28, NL-1411 GP Naarden, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Quest International Services B.V., Huizerstraatweg 28, NL-1411 GP Naarden, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Quest International Services B.V., Huizerstraatweg 28, NL-1411 GP Naarden, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Quest International Services B.V., Huizerstraatweg 28, NL-1411 GP Naarden, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Roulunds Tech A/S, Hestehaven 51, 5260 Odense S, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Roulunds Rubber A/S, Hestehaven 51, 5260 Odense S, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Roulunds Rubber A/S, Hestehaven 51, 5260 Odense S, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Chicago Metallic Boxtel B.V., Schouwrooij 18, NL-5281 Re Boxtel, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Baxter Aktiengesellschaft, Industriestrasse 67, 1220 Wien, Østrig (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dade Behring Inc., a corporation of the State of Delaware, P.O. Box 778, 1717 Deerfield Road, Deerfield, IL , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Roulunds Tech A/S, Hestehaven 51, 5260 Odense S, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Roulunds Rubber A/S, Hestehaven 51, 5260 Odense S, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Roulunds Rubber A/S, Hestehaven 51, 5260 Odense S, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Roulunds Rubber A/S, Hestehaven 51, 5260 Odense S, 718

23 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, 719

24 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: FD Management, Inc., a corporation of the State of Delaware, 300 Delaware Avenue, Wilmington, Delaware 19801, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois, FR Ecully, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Consignia plc, 148 Old Street, London, EC1V 9HQ, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AAF-McQuay Inc., a corporation of the State of Delaware, Ormsby Park Place, Suite 600, Louisville, KY 40223,, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Consignia plc, 148 Old Street, London, EC1V 9HQ, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AAF-McQuay Inc., a corporation of the State of Delaware, Ormsby Park Place, Suite 600, Louisville, KY 40223,, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Consignia plc, 148 Old Street, London, EC1V 9HQ, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alkor GmbH Kunststoffe, Morgensternstrasse 9, D München Solln, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Liv Serine Helgesen, Elmholt Alle 18, N-0275 Oslo, Norge (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ancon CCL Limited, Warren Street, Sheffield S4 7WR, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: U-Lab v/ulrik Tofte Olesen, Voldgade 10 1.tv, 8700 Horsens, ; Morgenstern & Co v/ Isabel Morgenstern, Slangebakken 16, Laven, 8600 Silkeborg, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Creative Technology Ltd., 31 International Business Park, Creative Ressource, Singapore , Singapore (740/750) Fuldmægtig: PHILIP & PARTNERE Advokatfirma, Vognmagergade 7, 1020 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Blue Coral, Inc., a corporation of the State of Delaware, 5300, Harvard Avenue, Cleveland, Ohio 44105, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dan Group Textile ApS, Thrigesvej 11B, 7430 Ikast, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ØRSKOV CHRISTENSENS MASKINFABRIK A/S, Industrivej 20, 9900 Frederikshavn, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dansk Møbelglas A/S, Ravnhavevej 6-8, 6070 Christiansfeld, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MT Højgaard A/S, Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Højgaard & Schultz A/S, Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MT Højgaard Installation A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Friatec Aktiengesellschaft, Steinzeugstrasse 50, D Mannheim, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Orlane S.A., 12-14, Rond Point des Champs-Elysées, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Theodore Weilker, Oliemøllegade 12, 1, -7,, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Vision. R A/S under konkurs, Landgreven 3, 1301 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Houghton Durferrit GmbH, Industriestrasse 3, Mannheim, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, 720

25 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Houghton Durferrit GmbH, Industriestrasse 3, Mannheim, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Collett Pharma Holding AS, Strandveien 50, P.O. Box 34, N-1324 Lysaker, Norge (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Houghton Durferrit GmbH, Industriestrasse 3, Mannheim, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Collett Pharma Holding AS, Strandveien 50, P.O. Box 34, N-1324 Lysaker, Norge (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Houghton Durferrit GmbH, Industriestrasse 3, Mannheim, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Collett Pharma Holding AS, Strandveien 50, P.O. Box 34, N-1324 Lysaker, Norge (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, D Düsseldorf, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Collett Pharma Holding AS, Strandveien 50, P.O. Box 34, N-1324 Lysaker, Norge (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dexion Group Limited, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7DF, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Winter Holding GmbH & Co KG, Heidelberger Strasse 9-11, D Nussloch, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Atotech Deutschland GmbH, Erasmusstrasse 20, D Berlin, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Valeo Sicurezza Abitacolo - S.p.A., 89 Via Asti, I-Santena, Italien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.), Avda. de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo (A Coruña), Spanien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Railion A/S, Bernstorffsgade 50, 1577 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Eltax A/S, Drejervej 2, 7490 Aulum, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Collett Pharma Holding AS, Strandveien 50, P.O. Box 34, N-1324 Lysaker, Norge (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bent Brandt A/S, Dalsagervej 25, 8250 Egå, (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Schiedel GmbH & Co., Lerchenstrasse 9, D-8000 München 50, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A/S Hatting Bageri, Oensvej 28-30, Hatting, 8700 Horsens, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AB Skogaholms Bröd, Box 5025, S Eskilstuna, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AB Skogaholms Bröd, Box 5025, S Eskilstuna, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AB Skogaholms Bröd, Box 5025, S Eskilstuna, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AB Skogaholms Bröd, Box 5025, S Eskilstuna, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AB Skogaholms Bröd, Box 5025, S Eskilstuna, Sverige 721

26 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AB Skogaholms Bröd, Box 5025, S Eskilstuna, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Skogaholms Brød A/S, Naverland 17-19, 2600 Glostrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Struer Brødfabrik A/S, Industrivej 5, 7600 Struer, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Skogaholms Brød A/S, Naverland 17-19, 2600 Glostrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A/S Hatting Tvebakker, Overholm 5-7, Hatting, 8700 Horsens, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pandrup Brød A/S, Klokkestøbervej 12, 9490 Pandrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cerealia Convenience AB, Sliparevägen 1-5, S Örebro, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A/S Hatting Bageri, Oensvej 28, Hatting, 8700 Horsens, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AB Skogaholms Bröd, Box 5025, S Eskilstuna, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A/S Hatting Bageri, Oensvej 28-30, Hatting, 8700 Horsens, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AB Skogaholms Bröd, Box 5025, S Eskilstuna, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Jacob's Pita Brød A/S, Birkemosevej 10, 8361 Hasselager, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cerealia Convenience AB, Sliparevägen 1-5, S Örebro, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cerealia Convenience AB, Sliparevägen 1-5, S Örebro, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AB Skogaholms Bröd, Box 5025, S Eskilstuna, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cerealia Convenience AB, Sliparevägen 1-5, S Örebro, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AB Skogaholms Bröd, Box 5025, S Eskilstuna, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A/S Hatting Bageri, Oensvej 28-30, Hatting, 8700 Horsens, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cerealia Unibake A/S, Oensvej 28-30, Hatting, 8700 Horsens, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A/S Hatting Bageri, Oensvej 28-30,, 8700 Horsens, ; Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cerealia Unibake A/S, Oensvej 28-30, Hatting, 8700 Horsens, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cerealia Unibake A/S, Oensvej 28-30, Hatting, 8700 Horsens, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cerealia Unibake A/S, Oensvej 28-30, Hatting, 8700 Horsens, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, ; Merrild Coffee Systems A/S, Niels Bohrs Vej 3-5, 6000 Kolding, ; Cerealia Unibake A/S, Oensvej 28-30, Hatting, 8700 Horsens, 722

27 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cerealia Unibake A/S, Oensvej 28-30, Hatting, 8700 Horsens, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bourjois, Société par Actions Simplifiée, 12-14, Rue Victor Noir, Neuilly sur Seine, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cerealia Unibake A/S, Oensvej 28-30, Hatting, 8700 Horsens, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bourjois, Société par Actions Simplifiée, 12-14, Rue Victor Noir, Neuilly sur Seine, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cerealia Unibake A/S, Oensvej 28-30, Hatting, 8700 Horsens, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bourjois, Société par Actions Simplifiée, 12-14, Rue Victor Noir, Neuilly sur Seine, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cerealia Unibake A/S, Oensvej 28-30, Hatting, 8700 Horsens, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bourjois, Société par Actions Simplifiée, 12-14, Rue Victor Noir, Neuilly sur Seine, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cerealia Unibake A/S, Oensvej 28-30, Hatting, 8700 Horsens, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dfi A/S, Hammershusvej 1, 7400 Herning, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Saint-Gobain Isover AB, Box 501, SE Billesholm, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Saint-Gobain Isover AB, Box 501, SE Billesholm, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Saint-Gobain Isover AB, Box 501, SE Billesholm, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Realkredit A/S, Jarmers Plads 2, 1590 København V, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Jameson A/S, Mariagervej 145, 8900 Randers, (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pinkfloor A/S, Skt Pauls Plads 3, 1314 København K, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Gebr. Kemperman Holding B.V., Leuverinkstraat 10, 7011 EN Gaanderen, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TINE BA, Breigaten 10, N-0133 Oslo, Norge (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TINE BA, Breigaten 10, N-0133 Oslo, Norge (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: LAFARGE, Société Anonyme, 61, rue des Belles Feuilles, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Honda Motor Co., Ltd.), 27-8, 6 chome, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cott Beverages Inc., 5405 Cypress Center Drive, Suite 100, Tampa, Florida, USA 33609, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cadbury Limited, Bournville, Birmingham, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KIDDE THORN FIRE PROTECTION LIMITED, Pentagon House, Sir Frank Whittle Road, Derby DE21 4XA, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, 723

28 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Societe Nationale d'etude et de Construction de Moteurs d'aviation, 2 Boulevard du Général Martial Valin, Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Forstædernes Bank A/S, Malervangen 1, 2600 Glostrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ROUX LABORATORIES, INC., a corporation of the State of New York, 3733 University Boulevard West, Jacksonville, Florida 32217, USA (740/750) Fuldmægtig: Holme Patent A/S, Vesterbrogade 20, 1620 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: T.J. Smith and Nephew, Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ADCO Umweltdienste Holding GmbH, Halskestrasse 33, D Ratingen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Golden Team Sport GmbH & Co. KG, Wannenäckerstrasse 50, D Heilbronn, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Adisco A/S, Spættevej 1, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tophat ApS, Dronninggårds Alle 106, 2840 Holte, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Stahl UK Limited, 35 Granby Street, Loughborough, LE11 3DU Leicester, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Biosym A/S, Skolegade 49,, 7430 Ikast, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tereos S.A., 12 rue Joseph Béghin, F Thumeries, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DISTRIBORG GROUPE, 217 Chemin Du Grand Revoyet, F St Genis Laval, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Forstædernes Bank A/S, Naverland 11, 2600 Glostrup, 724

29 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 03: Parfumerivarer, toiletvand, parfumer, kosmetiske præparater, hårlotion, sæbe. (511) Klasse 14: Ure, armbåndsure, små ure, urværker og dele dertil, kronometre, stopure, smykker, juveler, vedhæng, ørenringe, ringe, brocher, halskæder, armbånd, æsker til cigaretter, cigarer og snustobak udført af eller pletteret med ædelmetal. (511) Klasse 15: Spilledåser og -æsker. (511) Klasse 16: Skriveunderlag, skrivesæt og notesbøger. (511) Klasse 18: Varer fremstillet af læder og læderimitationer (ikke indeholdt i andre klasser), såsom tegnebøger og punge. (511) Klasse 20: Stole, borde, cigar- og pibeskabe, fugtskabe og -kabinetter (møbler), tobaksblandeborde og -bakker. (511) Klasse 21: Glasvarer (ikke indheoldt i andre klasser), bordservice (ikke indeholdt i andre klasser), (ikke af ædelt metal eller pletteret hermed), kammerstager (ikke af ædelt metal). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande til mænd, kvinder og børn. (511) Klasse 33: Vin, spirituosa, likør. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 12: Dæk til køretøjer, især til motorcykler, slanger og ringe til dæk til køretøjer, herunder af poregummi, fælge, fælghjul og fælgbånd, ventiler til dæk til køretøjer; tilbehør til motorcykler, herunder tasker. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske og kinematografiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (Registreringen omfatter ikke optiske apparater og instrumenter til optikere og oftalmologer). (511) Klasse 35. (511) Klasse 42. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj samt opvask, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt skure- og slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, hud- og kropsplejepræparater, tandpulver, tandcreme og tandpasta. (511) Klasse 04: Smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler og motorsprit) og belysningsstoffer, lys og væger. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, kosttilskud, naturlægemidler, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, insekter og utøj, svampe-, mug- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 06: Aluminiumsfolie til husholdningsbrug. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner, tilbehør og reservedele til ovennævnte. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning, apparater til indspilning, optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, brændbare CD og grammofonplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, tilbehør og reservedele til ovennævnte. (511) Klasse 10: Sutteflasker, sutter til sutteflasker. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, tilbehør og reservedele til ovennævnte. (511) Klasse 13: Fyrværkerigenstande. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter, tilbehør og reservedele til ovennævnte. (511) Klasse 16: Papir samt produkter heraf, som ikke indgår i andre klasser, pap samt, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, (skrive- og kontorartikler), klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tilbehør og reservedele til ovennævnte. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, seletøj og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, seletøj og sadelmagervarer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster (ikke malerpensler), børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække og poser (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, julepynt, tilbehør og reservedele til ovennævnte. (511) Klasse 29: Kød, fisk, skaldyr, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, kølebehandlede, varmebehandlede, dybfrosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, supper, konserverede, dybfrosne, tørrede og tilberedte levnedsmidler indeholdende ovennævnte. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler tilberedt af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, godter, snacks og andre levnedsmidler af korn, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; cornflakes, havregryn, pasta og nudler samt produkter deraf. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, levende planter og blomster, præparater og produkter indeholdende ovennævnte til dyrepasning, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstikker. (511) Klasse 35: Vidersalg af varer fra butikker og varehuse, markedsføring og kundeinformation ved salg af varer fra butikker og varehuse. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 41: Kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 37: vask og rensning af tekstiler. (511) Klasse 43: Udlejning af tekstiler, såsom sengelinned, bordduge, servietter, viskestykker, håndklæder, støveklude, måtter og gulvtæpper, udlejning af automater til viskestykker og håndklæder, udlejning af klædeskabe og af presenninger. (511) Klasse 45: Udlejning af arbejdsbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 30: Brød, bageri- og konditorivarer. (511) Klasse 43: Hotel-, restaurations- og cafévirksomhed. 725

30 Fornyede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Fornyede registreringer VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

31 Dansk Varemærketidende VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

32 Udslettede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Udslettede registreringer FR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

33 Dansk Varemærketidende VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

34 Dansk Varemærketidende VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

35 Ansøgningsregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Ansøgningsregister Register over mærker i dette tidende angivet i ansøgningsnummerorden (210) Ans. nr. (111) Reg. nr. FA FR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

36 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

37 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

38 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

39 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VA

40 Dansk Varemærketidende VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

41 Navneregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Navneregister Register over mærker nævnt i dette tidende angivet i alfabetisk orden efter indehaver (730) Indehaver (210) Ans. nr./(111) Reg. nr. AAF-MCQUAY INC. VR AAF-MCQUAY INC. VR AALBORG NÆRRADIO K/S VR ABBA SEAFOOD AKTIEBOLAG VR ABBA SEAFOOD A/S VR ABBOTT GMBH & CO. KG VR ABELLA CREATION S.A. VR ACCESS INTERNATIONAL APS VR ACCOBAT APS VR ACCORNERO S.R.L. VR ACE NOVELTY CO., INC., VR ACTIVE SPORTSWEAR INT. A/S VR ADCO UMWELTDIENSTE HOLDING GMBH VR ADISCO A/S VR ADVICE LEDELSES- OG KOMMUNIKATIONS- RÅDGIVNING VR AEROTECH WORLD TRADE CORP. VR AGROVA FOOD VR AKTIVITETSCENTRET SKAGEN STRAND A/S VR AKUM AB VR AKZO NOBEL CHEMICALS B.V. VR ALEXANDER BINZEL GMBH & CO. KG VR ALFAC S.A. VR ALKOR GMBH KUNSTSTOFFE VR ALLEGA AG VR ALLIANCE RESEARCH CORPORATION VR ALLIANCE RESEARCH CORPORATION VR ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED VR ALPHARMA AS VR ALPHARMA (LUXEMBOURG) S.A.R.L. VR ALSING, LARS VR AMCOR FLEXIBLES EUROPE A/S VR AMERICAN CYANAMID COMPANY VR AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION VR AMRAD CORPORATION LIMITED VR AMTSSPAREKASSEN FYN A/S VR AMYLUM, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VR ANCON CCL LIMITED VR ANDERSEN, KIM VR ANGLI SKJERN A/S VR A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLER VR APOTEX INC. VR APPELTOFFTSKA BRYGGERI AB VR APPLE COMPUTER, INC. VR APPLE COMPUTER, INC. VR ARAMIS INC. VR ARCHE TECHNOLOGIES INC. VR ARDATH TOBACCO COMPANY LIMITED VR ARES TRADING S.A. VR ARJO WIGGINS, SAS VR ARLA FOODS AMBA VR ARLA FOODS AMBA VR ARLA FOODS AMBA VR ARLA FOODS AMBA VR ARLA FOODS AMBA VR ARLA FOODS AMBA VR ARLA FOODS AMBA VR ASAHI GLASS FLUOROPOLYMERS USA INC. VR ASCOM AUDIOSYS AG VR ASEGURADORA VALENCIANA SOCIEDAD ANONIMA DE SE VR ASP-HOLMBLAD A/S VR ASTRAZENECA AB VR ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH VR AUBO INTERIØR V/ JENS B. BERTELSEN VR AUSTRALIAN DRIED FRUITS BOARD VR AUTOMOBILES PEUGEOT, SOCIETE ANONYME VR AUTOMOBILES PEUGEOT, SOCIETE ANONYME VR AUXITROL VR AVENTIS CROPSCIENCE SA VR AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH VR AVENTIS PHARMA S.A. VR AVENTIS PHARMA S.A. VR BACARDI & COMPANY LIMITED VR BACH, JENS BILGRAV VR BASF ITALIA S.P.A. VR BASF ITALIA S.P.A. VR BASF ITALIA S.P.A. VR BASF ITALIA S.P.A. VR BAUSCH & LOMB INCORPORATED VR BAXTER AKTIENGESELLSCHAFT VR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT VR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT VR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT VR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT VR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT VR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT VR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT VR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT VR BAYER CROPSCIENCE SA. VR BAYER CROPSCIENCE SA. VR BEACH BOWL BLOKHUS I/S VA BEAUVAIS INDUSTRI A/S VR BEAUVAIS INDUSTRI A/S VR BEAVERLAND INTERNATIONAL B.V. VR BECTON DICKINSON AND COMPANY VR BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT VR BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT VR BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT VR BEIRHOLMS VÆVERIER AKTIESELSKAB, KOLDING VR BENT BRANDT A/S VR BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB VR BERENTZEN BRENNEREIEN GMBH + CO. KG VR BERTHELSEN, ALLAN VR BIEHL, FREDERIK VR BIGUM & STENFOS RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S VR BIOGARTEN VERSUCHSANBAU- UND HANDELSGESELLSCH VR BIOSYM A/S VR BLEDINA SA VR BLUE CORAL, INC. VR BOCA RESEARCH, INC. VR BODE CHEMIE GMBH & CO. VR BONGRAIN S.A. VR BOURJOIS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE VR BOURJOIS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE VR BOURJOIS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE VR BOURJOIS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE VR BP NUTRITION NEDERLAND B.V. VR BP NUTRITION NEDERLAND B.V. VR BP NUTRITION NEDERLAND B.V. VR BP P.L.C. VR BRACCO S.P.A. VR BRANDHOUSE A/S VA BRI PRODUCTION VR BRICO BELGIUM VR BRITISH STEEL LIMITED VR BRITISH TELECOMMUNICATIONS PUBLIC LIMITED COM VR BRITTON SECURITY PACKAGING LIMITED VR BRITVIC SOFT DRINKS LIMITED VR BSP PHARMA A/S VR BST BALLERUP-HERLEV VR BUCK WERKE GMBH & CO. VR BUKCHREITZ JENSEN A/S VR BYGGECENTRUM VR BYRIALSEN, JOHN VR BYRO A/S VR CABOT SAFETY CORPORATION VR CADBURY LIMITED VR CADBURY LIMITED VR CADBURY SCHWEPPES INTERNATIONAL BEVERAGES LIMIT VR CADI SOCIETAT COOPERATIVA C. LTDA. VR CALIBER EUROPE B.V. VR CALIFORNIA SUNCARE, INC. VR CALLAWAY GOLF COMPANY VR CARL ALLERS ETABLISSEMENT, AKTIESELSKAB VR CARLSBERG DANMARK A/S VR CARMEN LIMITED VR CARNITECH A/S VR CARRERAS LIMITED VR CASPRO, S.A. VR CATINET APS VR CATINET APS VR

42 Dansk Varemærketidende CEDERROTH A/S VR CEGE CAPITAL APS VR CERAMICALCORA, S.A. VR CEREALIA CONVENIENCE AB VR CEREALIA CONVENIENCE AB VR CEREALIA CONVENIENCE AB VR CEREALIA CONVENIENCE AB VR CEREALIA UNIBAKE A/S VR CEREALIA UNIBAKE A/S VR CEREALIA UNIBAKE A/S VR CEREALIA UNIBAKE A/S VR CEREALIA UNIBAKE A/S VR CEREALIA UNIBAKE A/S VR CEREALIA UNIBAKE A/S VR CEREALIA UNIBAKE A/S VR CEREALIA UNIBAKE A/S VR CEREALIA UNIBAKE A/S VR CHAMBERLAIN GROUP, INC., THE VR CHATAM INTERNATIONAL INCORPORATED VR CHEQUEPOINT FRANCHISE CORPORATION VR CHEVRONTEXACO GLOBAL ENERGY INC. VR CHEVRONTEXACO GLOBAL ENERGY INC. VR CHEVRONTEXACO GLOBAL ENERGY INC. VR CHEVRONTEXACO GLOBAL ENERGY INC. VR CHICAGO METALLIC BOXTEL B.V. VR CHIMEX, SOCIETE ANONYME VR CHINA NATIONAL LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMPO VR CHRISTIAN DIOR COUTURE VR CHRISTIANSHAVN VIDEO A/S VR CHRISTIANSHAVN VIDEO A/S VR CHRISTIANSHAVN VIDEO A/S VR CHRISTIANSHAVN VIDEO A/S VR CHRISTIANSHAVN VIDEO A/S VR CHRISTIANSHAVN VIDEO A/S VR CIBA CORNING DIAGNOSTICS CORP., A CORPORATION VR CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC. VR CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC. VR CIMS APS VR CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA VR CITO-SYSTEM GMBH VR CLEANODAN A/S VR CLEMENTS, JEREMY VR CLEMENTS, KATRINE DAHL VR CMA SOFTWARE A/S VR CODAN A/S VR CODAN A/S VR CODAN A/S VR COLLETT PHARMA HOLDING AS VR COLLETT PHARMA HOLDING AS VR COLLETT PHARMA HOLDING AS VR COLLETT PHARMA HOLDING AS VR COLLETT PHARMA HOLDING AS VR COMMON EUROPE A.S.B.L. VR COMPAQ COMPUTER CORPORATION, VR CONCEPT-GRUPPEN REKLAME/MARKETING A/S VR CONDANA A/S VR CONFISERIE LEONIDAS, S.A. VR CONSIGNIA PLC VR CONSIGNIA PLC VR CONSIGNIA PLC VR COOP DANMARK A/S VR COOP DANMARK A/S VR COOP DANMARK A/S VR COOP DANMARK A/S VR COOP NORDEN AB VR CORPTEX AF 1987 APS VR COTT BEVERAGES INC. VR CREATIVE TECHNOLOGY LTD. VR CREDIN A/S VR CREDIN A/S VR CROISSANT I GOTEBORG AB, LE VR CULTOR LTD. VR CUTISAN LABORATORIUM VED BJØRN HOLST-CHRISTEN VR DADE BEHRING INC. VR DAIWA SEIKO, INC. VR DAIWA SEIKO, INC. VR DAIWA SEIKO, INC. VR DAIWA SEIKO, INC. VR DAIWA SEIKO, INC. VR DALGAARD, IBEN VR DALGAARD, IBEN VR DALGAARD, IBEN VR DAMESMODEBEDRIJVEN DAMO B.V. VR DAMGAARD, FREDE VR DAN GROUP TEXTILE APS VR DANISCO A/S VR DANISCO A/S VR DANISH PRIME FOOD COMPANY K/S VR DANISH-AMERICAN PROMOTION APS VR DANISH-AMERICAN PROMOTION APS VR DANISH-AMERICAN PROMOTION APS VR DANISH-AMERICAN PROMOTION APS VR DANSK DYREVÆRN ÅRHUS, FORENINGEN VR DANSK FARVEINSTITUT VR DANSK INSTITUT FOR FUNDAMENTAL METROLOGI VR DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB A.M.B.A. VR DANSK METALARBEJDERFORBUND VR DANSK MOBILTELEFON I/S VR DANSK MØBELGLAS A/S VR DANSK NATURSAFARI VR DANSK NATURSAFARI VR DANSK NATURSAFARI VR DANSK NORDENTA A/S VR DANSKE FRIMURERLAUG AF GAMLE, FRIE OG ANT, DET VR DANSKE INVEST ADMINISTRATION A/S VR DANSKE MALERMESTRE VR DANSKE SPRITFABRIKKER A/S, DE VR DAN-SUN EUROPE APS VR DANYARD A/S VR DATA GENERAL CORPORATION VR DATA-VISUAL A/S VR DATA-VISUAL A/S VR DATEX N.V. VR DAVINYL AB VR DAWSON CONSUMER PRODUCTS, INC. VR DDG HOLDING A/S VR DEAL-A-MEAL CORPORATION VR DEAL-A-MEAL CORPORATION VR DELL COMPUTER CORPORATION VR DENTSPLY GMBH VR DEXION GROUP LIMITED VR DFDS REJSEBUREAU VR DFDS TOR LINE AKTIEBOLAG VR DFI A/S VR DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION VR DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION VR DINOS PIZZA A/S VR DISQUES VOGUE S.A. VR DISTRIBORG GROUPE VR DKBAGS VR DOMAINES LISTEL VR DOR ZIV INDUSTRIES LTD. VR DORMEUIL FRERES SOCIETE ANONYME VR DOW CHEMICAL COMPANY, THE VR DOW CORNING CORPORATION VR DR. BRUNO SCHEFFLER NACHF. GMBH VR DR. DUNNER AG VR DRAGER SAFETY DANMARK A/S VR DSB VR DUNLOP OIL & MARINE LTD. VR D5-SYSTEM AKTIEBOLAG VR EAR EUROPEAN AUTOCAT RECYCLING GMBH VR EASTMAN KODAK COMPANY VR EASTMAN KODAK COMPANY VR EASYTIME INTERNATIONAL APS VR EDITORES INTERNACIONALES, S.A. EDINSA VR EEONYX CORPORATION VR EEONYX CORPORATION VR EISLAND-SCHMIDT, TORBEN VR EJNER MUNKSGAARD, INTERNATIONA, AKTIESELSKABET VR ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE, INC. VR ELF AQUITAINE VR ELF ATOCHEM S.A. VR ELITE SPORTSWEAR L.P. VR ELTAX A/S VR EMILIO GARCIA QUEVEDO VR EMILIO HIDALGO, S.A. VR ERHVERVS-GRUPPEN, DANMARK, RÅDGIVENDE CIVILØK VR ERHVERVSINVEST NORD A/S VA ERICHSEN, LISE VR ERIK SCHMIDT AUTOTILBEHØR APS VR ERIK SCHMIDT AUTOTILBEHØR APS VR ESKESEN, JOAN VR EUDIM AG VR

43 Dansk Varemærketidende EUROGENTEC S.A. VR EUROPEAN GAS TURBINES NV VR EUROPOLIS INVEST, SOCIETE ANONYME VR EUROPÆISKE REJSEFORSIKRING A/S VR EWOS AKTIEBOLAG VR EXCLAY INTRNATIONAL A.S. VR EXIQON A/S VR EXIQON A/S VR EXIQON A/S VR F & H A/S VR FABROMONT AG VR FAIRFAIR APS VR FAKTA A/S VR FD MANAGEMENT, INC. VR FD MANAGEMENT, INC. VR FER FAHRZEUGELEKTRIK GMBH VR FERROSAN A/S VR FF-JET LTD. AB VR FILA LUXEMBOURG S.A.R.L. VR FILMTEKNIK DANMARK A/S VR FINANSIERINGSSELSKABET AF 10. JULI 1978 APS VR FINCA LA CELIA S.A. VR FINK MODELLE GMBH VR FINK MODELLE GMBH VR FINK MODELLE GMBH VR FIRESTEED CORPORATION VR FIRESTEED CORPORATION VR FIRSTPERSON, INC. VR FISCHER INTERNATIONAL SYSTEMS CORPORATION, A VR FL VR FLEX PRODUCTS A/S VR FLEXELLO CASTORS & WHEELS PLC VR FONDEN EXPORTAKADEMIET VR FORMICA CORPORATION VR FORSTÆDERNES BANK A/S VR FORSTÆDERNES BANK A/S VR FOURMI S.A., LA VR FRANDSEN, KNUD MØLLER VR FRAPAN-FOLIEN VERTRIEBS GMBH VR FREDE STEFFENS APS VR FREE-FLOW PACKAGING INTERNATIONAL, INC. VR FRESENIUS KABI AB VR FRESENIUS KABI AB VR FRIATEC AKTIENGESELLSCHAFT VR FRUIT OF THE LOOM, INC. VR FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTE- MÆNDENES FÆLLESRÅD VR FYENS STIFTSTIDENDE A/S VR FYENS STIFTSTIDENDE A/S VR F2 INTERNATIONAL GMBH VR GANCIA S.P.A. VR GEBR. KEMPERMAN HOLDING B.V. VR GEBR. WILLACH GMBH VR GENENCOR INTERNATIONAL, INC. VR GENETICS INSTITUTE, LLC VR G.I.E. PANTASHOP VR GLASKOCH GLASHUTTEN-NIEDERLAGE B. KOCH JR. GM VR GLAVERBEL S.A. VR GLOBAL STYLE B.V. VR GLODI A.M.B.A. VR GLUD & MARSTRAND A/S VR GN-MEKAN AB VR GODTHÅB FLYTTEFIRMA A/S VR GOLDEN TEAM SPORT GMBH & CO. KG VR GORI AF 1902 A/S VR GRAS PRODUKTER AS VR GRASSO MARINE SERVICE CENTERS, INC. VR GREAT LAKES CHEMICAL (EUROPE) GMBH VR GREAT LAKES CHEMICAL (EUROPE) GMBH VR GRINDSTED DE MEXICO, S.A. DE C.V. VR GRUNDFOS A/S VR GUERLAIN SA VR GUERLAIN SA VR GULDBAGEREN A/S VR GULDBAGEREN A/S VR GULDBAGEREN A/S VR GULDFYND AB VR GYM 80 TRAININGS-SYSTEME GELSEN- KIRCHEN VERTRI VR H. HYLDAHL, A/S VR H. HYLDAHL, A/S VR HALLIS HUDSON GROUP LIMITED VR HALVORSEN, JØRGEN VR HANS SCHMIDLIN AG VR HANSEN & KROGH AS VR HANSEN, ANNETTE MARKMANN VA HANSEN, FLEMMING WIEGAND VR HARBOES BRYGGERI A/S VR HARIBO LAKRIDS A/S VR HARIBO LAKRIDS A/S VR HARIBO LAKRIDS A/S VR HASBRO, INC. VR HASBRO INTERNATIONAL, INC. VR HATTING BAGERI, A/S VR HATTING BAGERI, A/S VR HATTING BAGERI, A/S VR HATTING BAGERI, A/S VR HATTING BAGERI 1, A/S VR HATTING TVEBAKKER, A/S VR HAYOUN INTERNATIONAL INCORPORATED B.V. VR HECO GMBH VR HEDE NIELSEN A/S VR HELGESEN, LIV SERINE VR HELLFACH, CHRISTINA VR HELLFACH, CHRISTINA VR HELLFACH, CHRISTINA VR HELVEG, MARIE LOUISE VR HELVEG, MARIE LOUISE VR HELVEG, MARIE LOUISE VR HELWEG, HENRIK VR HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR HERNING KOMMUNE VR HEWLETT-PACKARD COMPANY VR HJEM-IS EUROPA A/S VR HO FUNG HANDBAG FACTORY LIMITED VR HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT VR HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT VR HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA VR HORUP SYSTEM VR HOUGHTON DURFERRIT GMBH VR HOUGHTON DURFERRIT GMBH VR HOUGHTON DURFERRIT GMBH VR HOUGHTON DURFERRIT GMBH VR HOUSE OF PRINCE A/S VR HOUSE OF PRINCE A/S VR H.P. HENRIKSEN MARKETING APS VR H.U. HOFMANN AG VR HYUNDAI MOTOR COMPANY VR HØEG INVENTAR A/S VR HØJGAARD & SCHULTZ A/S VR HØYBERG KAFFE & THE A/S VR IB DAMM-OTTESEN VR ICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL LTD. VR ICU MEDICAL, INC., CORPORATION OF THE STATE O VR IDEAIKKUNA OY VR IDG DANMARK A/S VR ILLYCAFFE S.P.A. VR IMPACT TELEMEDIA, INC. VR IN FOCUS SYSTEMS, INC. VR IN.DEPENDENT KOMMUNIKATIONSVEJLEDNING VR INDKØBSFORENINGEN IDE MØBLER VR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A. VR INEON APS VR INFOSCAN VR IN.PRO. HERSTELLUNGS- UND VERTRIEBS- GESELLSCHA VR INSTITUTT FOR DET INDRE TANKESPILLET AS VR INTEL CORPORATION VR INTEL CORPORATION, VR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION VR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION VR INTERSNACK KNABBER-GEBACK GMBH & CO. KG VR INTERSNACK KNABBER-GEBACK GMBH & CO. KG VR IRWIN TOY LIMITED VR IVERSEN, LILIAN VR IVYTEAM VR JACOB'S PITA BRØD A/S VR JAGD, HANS VR JAMESON A/S VR JEMO-PHARM HOLDING APS VR JENFORT, STEEN ERVIN VR JENKA ELECTRONIC A/S VR JENSEN, HANS J. BRØNDLUND VR

44 Dansk Varemærketidende JEPSEN, BIRGER VR JEPSEN, UFFE VR JIANGSU TEXTILE INDUSTRY (GROUP) IMPORT & EXPOR VR JOB & SUNDHED APS VR JOHN PAUL MITCHELL SYSTEMS VR JOHN PAUL MITCHELL SYSTEMS VR JOHN PAUL MITCHELL SYSTEMS VR JOHNSON & JOHNSON VR JOHNSON & JOHNSON VR JOHNSON & JOHNSON VR JOHNSON & JOHNSON VR JOHNSON & JOHNSON VR JOHNSON & JOHNSON AB VR JOHS. M. KLEIN & CO VR JONKER PETFOOD B.V. VR JT-GRUPPEN/POST-LINE APS VR JT-GRUPPEN/POST-LINE APS VR JUNCKER, HANS JØRGEN VR JUNGBUNZLAUER GESMBH VR JUVENA VR JYLLANDS-POSTEN HOLDING A/S VR KAJ OVE MADSEN A/S VR KALEIDA INCORPORATED VR KAREN VOLF A/S VR KARTEHUSET VR KBTSKRF FORLAG AKTIEBOLAG VR KELSENBISCA A/S VR K.E.MATHIASEN A/S VR KFK SALT A/S VR KIDDE THORN FIRE PROTECTION LIMITED VR KIELSTRUP, RUNE WISBORG VR KIMS A/S VR KIMS A/S VR KIMS A/S VR KIMS A/S VR KINDEM & CO. APS VR KLIPPANS FINPAPPERSBRUK, AB VR KLOBER GMBH & CO. KG VR KMD A/S VR KOCKUMATION AB VR KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. VR KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. VR KOTTHAUS, BARBARA VR KOTTHAUS, BARBARA VR KOTTHAUS, BARBARA VR KRAFT FOODS AS VR KRAFT FOODS HOLDINGS, INC. VR KUNERT AG VR KUNZ HRANICE A.S. VR KØBENHAVNS IDRÆTSANLÆG VR L & I OFFICE AKTIEBOLAG VR L. ØLAND VENTILATION A/S VR LA PETITE PELUCHE VR LABORATOIRE GARNIER & CIE, SOCIETE EN NOM COL VR LABORATOIRE HYDREX S.A. VR LABORATOIRES BIORGA S.A. VR LABORATORIOS ANDROMACO S.A. VR LAFARGE, SOCIETE ANONYME VR LAITIERE BESNIER, COMPAGNIE VR LAITIERE EUROPEENNE, SOCIETE EN COM, COMPAGNIE VR LANCASTER GROUP AG VR LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE VR LASERCOMB LASER-KOMBINATIONSSYSTEME GMBH VR LASSENIUS, JOHANNA VR LASSENIUS, JOHANNA VR LASSENIUS, JOHANNA VR LAURENTIS B.V. VR LB DATATEK A/S VR LEAF DANMARK A/S VR LEE-DREYER VR LEMIE S.P.A. VR LEYLAND & BIRMINGHAM RUBBER COMPANY LIMIT, THE VR LICENCIAS Y EXCLUSIVAS TEXTILES, S.A. VR LIGHTSTORM ENTERTAINMENT N.V. VR LOGIC RECORDS GMBH VR LONDON & EDINBURGH INSURANCE GROUP LIMITED VR L OREAL, SOCIETE ANONYME VR LUCA, FERNANDO DI VR LUISSIER BORDEAU CHESNEL, SOCIETE EN NOM COLL VR LUMBYE, DAN VR LUMON OY VR LUNA AB VR LUX S.R.L. VR LYSMOSE JENSEN TRADING APS VR LÅN APS VR LÅN APS VR M & S MODE INTERNATIONAL B.V. VR MADSEN, KAJ VR MADSEN, KARL VR MADSEN, VITA VR MANDARIN ORIENTAL SERVICES B.V. VR MANNESMANN KRONPRINZ AKTIEN- GESELLSCHAFT VR MARCUS EUROPE A/S VR MASTERFOODS A/S VR MASTERFOODS A/S VR MASTERFOODS A/S VR MASTERFOODS A/S VR MAST-JAGERMEISTER AKTIENGESELLSCHAFT VR MBT HOLDING AG VR MCCORMICK (UK) LIMITED VR MEDICOLINE TEKLINE APS VR MEDIESTORM I/S VR MEISNER-JENSEN, HENRIK VR MERIAL LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZ VR MERRILD COFFEE SYSTEMS A/S VR METAX OLIE A/S VR METO INTERNATIONAL GMBH VR METO INTERNATIONAL GMBH VR METO INTERNATIONAL GMBH VR METROMAIL CORPORATION VR METSA TISSUE OYJ VR METZELER REIFEN GMBH VR MEYER, ARNOLD OTTO VR MICHELI, COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS VR MICHELI, COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS VR MINE O' MINE, INC. VR MINERALES CERAMICOS, S.A. VR MITA INDUSTRIAL CO., LTD. VR MOLA TEXTILIENVERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH VR MONDIAL DESIGNS LTD. VR MORGENSTERN & CO VR MOTEURS LEROY SOMER S.A. VR MOTIVACTION VR MOTOROLA INC. VR MT HØJGAARD A/S VR MT HØJGAARD INSTALLATION A/S VR MULHENS GMBH & CO. KG VR MULTI SERVICE CORPORATION VR MUNDIPHARMA AG VR MUNDIPHARMA AG VR MUSEUMSAKTIESELSKABET AF 30/ VR MUSEUMSAKTIESELSKABET AF 30/ VR MUSIKFORLAGET MELODIA VR NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS, SOCIETE VR NATURHOLISTISK DYRECENTER APS VA NATURLI' FOODS A/S VR NBA PROPERTIES, INC. VR NBA PROPERTIES, INC. VR NBA PROPERTIES, INC. VR NBA PROPERTIES, INC. VR NBA PROPERTIES, INC. VR NBA PROPERTIES, INC. VR NBA PROPERTIES, INC. VR NBA PROPERTIES, INC. VR NBA PROPERTIES, INC. VR NBA PROPERTIES, INC. VR NBA PROPERTIES, INC. VR NBA PROPERTIES, INC. VR NBA PROPERTIES, INC. VR NBA PROPERTIES, INC. VR NBA PROPERTIES, INC. VR NBA PROPERTIES, INC. VR NELSON INDUSTRIES, INC. VR NEW ZEALAND FOREST RESEARCH INSTITUTE LIMITED VR NEYRTEC S.A. VR NICHIMEN EUROPE B.V. VR NIDAR AS VR NIELSEN, ERIK SCHACK VR NKT CABLES A/S VR NORDSJO NOBEL AKTIEBOLAG VR NOVASEL EU APS VR NOWACO GROUP A/S VR

45 Dansk Varemærketidende NOXELL CORPORATION VR NUTRICIA, NV VR NYCOMED IMAGING AS VR NYCOMED IMAGING AS VR NYCOMED IMAGING AS VR NYCOMED IMAGING AS VR NYCOMED PHARMA AS VR NYKREDIT REALKREDIT A/S VR OBSERVANT APS VR OEHLENSCHLAGER, JENS-ULRIK VR OENOFOROS AB VR OGIC S.A. VR OK - STEGEFEDT APS VR OKHOLM, SUZANNE VR OLIVETTI SYSTEMS & NETWORKS S.R.L. VR OLW-SNACKS AB VR OLYMPUS KOGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA VR OMNITRONIX GMBH VR OREAL, SOCIETE ANONYME, L' VR OREAL, SOCIETE ANONYME, L' VR OREAL, SOCIETE ANONYME, L' VR OREAL, SOCIETE ANONYME, L' VR OREAL, SOCIETE ANONYME, L' VR ORIGINS NATURAL RESOURCES INC. VR ORIGINS NATURAL RESOURCES INC. VR ORION PHARMA A/S VR ORLANE S.A. VR P. LINDBERG A/S VR PANDRUP BRØD A/S VR PANOLOOK-GLAS A/S VR PANREAC QUIMICA, S.A. VR PARADISE GOLF EQUIPMENT, INC. VR PARFUMS GIVENCHY S.A. VR PARFUMS PHILIPPE VULLION S.A. VR PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S VR PEAK TELECOM APS VR PENGEINSTITUTTERNES BETALINGSSYSTEMER A/S VR PEREPEREZ, AGUSTIN GREGORI VR PEREPEREZ, ALFREDO GREGORI VR PEREPEREZ, JOSE GREGORI VR PETROLON EUROPE LIMITED VR PHARMA-VINCI A/S VR PHILLIPS-VAN HEUSEN CORPORATION VR PIFCO LIMITED VR PIFCO LIMITED VR PILEFORENINGEN VR PINKFLOOR A/S VR PIRELLI CAVI E SISTEMI S.P.A. VR PJIDSTED, SØREN VR P.L. S.P.A. VR PNA DIAGNOSTICS A/S VR POUL S. PEDERSEN GMBH VR PRIGNITZ-STARKE GMBH VR PROCTER & GAMBLE COMPANY, THE VR PRODUITS NESTLE S.A., SOCIETE DES VR PRODUITS NESTLE S.A., SOCIETE DES VR PROMOTION FILM OG VIDEO VA QUALITY FOOD A/S VA QUEST INTERNATIONAL VR QUEST INTERNATIONAL SERVICES B.V. VR QUEST INTERNATIONAL SERVICES B.V. VR QUEST INTERNATIONAL SERVICES B.V. VR QUEST INTERNATIONAL SERVICES B.V. VR QUIKSILVER INTERNATIONAL PTY. LTD. VR RADIO FLYER INC. VR RAGN, EBBE VR RAILION DANMARK A/S VR RAISION TEHTAAT OY AB VR RASMUSSEN, LONE VR REALKREDIT DANMARK A/S VR RECI VARME- OG KLIMATEKNIK APS VR REEBOK INTERNATIONAL LTD. VR REMOS FAST FOOD VR RESPONSOR A/S VR RESPONSOR A/S VR RESQ A/S VR REVITAX STATSAUTORISERET REVISIONS- AKTIESELSKAB VR REVLON VR RHEIN CHEMIE REINAU GMBH VR RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES - R.M.S.J. VR RICHTER-SYSTEM GMBH & CO. KG VR RINALDI STRUCTAL VR RING GROUP OF COMPANIES LIMITED VR RINGLING BROS. - BARNUM & BAILEY COMBINED SHO VR ROBERT BOSCH GMBH VR ROGEAU AINE, SOCIETE ANONYME VR ROGEAU AINE, SOCIETE ANONYME VR ROHM AND HAAS COMPANY VR ROULUNDS RUBBER A/S VR ROULUNDS RUBBER A/S VR ROULUNDS RUBBER A/S VR ROULUNDS RUBBER A/S VR ROULUNDS RUBBER A/S VR ROULUNDS RUBBER A/S VR ROULUNDS RUBBER A/S VR ROULUNDS RUBBER A/S VR ROULUNDS TECH A/S VR ROULUNDS TECH A/S VR ROUX LABORATORIES, INC. VR ROYAL APPLIANCE LUXEMBOURG S.A.H. VR ROYAL GREENLAND A/S VR RUST-OLEUM BRANDS COMPANY VR RUST-OLEUM BRANDS COMPANY VR SABROE REFRIGERATION A/S VR SAINT-GOBAIN ISOVER AB VR SAINT-GOBAIN ISOVER AB VR SAINT-GOBAIN ISOVER AB VR SAMHALL FORMEL AB VR SANHOSUN SPORTING GOODS CO., LTD. VR SANHOSUN SPORTING GOODS CO., LTD. VR SANOFI DIAGNOSTICS PASTEUR VR SANOFI-SYNTHELABO VR SANOFI-SYNTHELABO VR SANTIBURI DEVELOPMENT GROUP., LTD. VR SAS INSTITUTE INC. VR SAS INSTITUTE INC. VR SAVOYE N.S.A., SOCIETE ANONYME VR S.C. JOHNSON & SON INC. VR SCANOMAT A/S VR SCHEFFER-ARMATUREN FRANZ SCHEFFER OHG VR SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT VR SCHERING OY VR SCHIEDEL GMBH & CO. VR SCHOUS BESLAGSMEDIE APS VR SCHROPP-PEDERSEN, RUDI VR SCLAVO S.P.A. VR SCOTCH & SODA B.V. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEB S.A. VR SEMI-STÅL A/S VR SENSYCON GESELLSCHAFT FUR INDUSTRIELLE SENSOR VR SENSYCON GESELLSCHAFT FUR INDUSTRIELLE SENSOR VR SENSYCON GESELLSCHAFT FUR INDUSTRIELLE SENSOR VR SENSYCON GESELLSCHAFT FUR INDUSTRIELLE SENSOR VR SF-STEN A/S VR SF-STEN A/S VR SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, THE VR

46 Dansk Varemærketidende SHERWOOD SERVICES AG VR SHERWOOD SERVICES AG VR SHURGARD STORAGE CENTERS, INC. VR SIDAG AKTIENGESELLSCHAFT VR SIDAG AKTIENGESELLSCHAFT VR SIEMENS ELECTROCOM GMBH VR SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME AG VR SIGNATURE BRANDS, INC. VR SIKA ROBOTICS AG VR SILENKA B.V. VR SINGAPORE AIRLINES LIMITED VR SJÆLLANDSKE FAMILIELANDBRUG VR SKAGEN VANDRERHJEM VR SKANDI FROZEN FOOD VR SKANDIA A/S VR SKI VR SKOGAHOLMS BROD, AB VR SKOGAHOLMS BROD, AB VR SKOGAHOLMS BROD, AB VR SKOGAHOLMS BROD, AB VR SKOGAHOLMS BROD, AB VR SKOGAHOLMS BROD, AB VR SKOGAHOLMS BROD, AB VR SKOGAHOLMS BROD, AB VR SKOGAHOLMS BROD, AB VR SKOGAHOLMS BROD, AB VR SKOGAHOLMS BRØD A/S VR SKOGAHOLMS BRØD A/S VR SMD CORPORATION VR SMITHKLINE BEECHAM PLC VR SMITHKLINE BEECHAM PLC VR SMITHKLINE BEECHAM PLC VR SMITHKLINE BEECHAM PLC VR S.N.C. GIRAUD & CIE, REPRESENTEE PAR LA S.E.C VR SOCIETE NATIONALE D'ETUDE ET DE CONSTRUCTION DE VR SOCIETE NOUVELLE SOLIDO SOCIETE ANONYME VR SOCOPA, SOCIETE ANONYME VR SODERENERGI AB VR SOFT DESIGN APS VR SOFTBANK HOLDINGS, INC. VR SOLID A/S VR SONOFON PARTNER A/S VR SOREMARK, RUNE VR SOUTH AFRICAN BREWERIES INTERNATIONAL (FINANCE) VR SPARKJÆR, OLE VR SPEELHOUT B.V. VR SPIRITS INTERNATIONAL N.V. VR SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROP VR SPRINGBOARD CONSULTANCY, THE VR STABBURET AS VR STABER, JAN VR STAHL UK LIMITED VR STATE CHEMICAL MANUFACTURING COMPANY, THE VR STEFF-HOULBERG SLAGTERIERNE VR STEIN, G.C.J. VR STEINEL GMBH & CO. KG VR STICHTING SAFTRONICS VR STM VINDUER & DØRE A/S VR STRANDGAARD CONSULTING A/S VR STRUER BRØDFABRIK A/S VR SUN WOOD INDUSTRIES CO., LTD. VR SUNRISE MEDICAL HHG INC., VR SUPARATOR INTERNATIONAL B.V. VR SWEDISH MATCH CIGARETTES AB VR SWEDISH MATCH CIGARETTES AB VR SYN.FAB APS VR SØNDERGAARD, HELLE VR SØNDERGAARD, HELLE VR SØNDERGAARD, HELLE VR SØNDERGÅRD, RUNE VR SØREN SKIFTER A/S VR TANTAU, ROSEN VR TDC MOBIL A/S VR TDC TOTALLØSNINGER A/S VA TDC TOTALLØSNINGER A/S VA TDC TOTALLØSNINGER A/S VR TDC TOTALLØSNINGER A/S VR TELEFLEX SYSTEMS VR TELEFONICA, S.A. VR TELEVISION RIGHTS LIMITED VR TELIA AB VR TELIA AB VR TEREOS S.A. VR TERRAPIN INTERNATIONAL LTD. VR TESA AG VR TH. WESSEL & VETT, MAGASIN DU NORD, A/S VR THERMOMAX LTD. VR THISTED BRYGHUS OG THISTED MINERALVANDSFABRIK VR THOMAS CARR LTD VR TIFFANY MILCHPRODUKTE GMBH VR TINE BA VR TINE BA VR T.J. SMITH AND NEPHEW, LIMITED VR TOLEDO FJEDERINDLÆG A/S VR TOLSA, S.A. VR TOLSA, S.A. VR TOLSA, S.A. VR TOMS GRUPPEN A/S VR TONG YANG INDUSTRY CO., LTD. VR TONG YANG INDUSTRY CO., LTD. VR TONK VR TOPHAT APS VR TOP-TOY A/S VR TOTAL SA VR TOYOTA DANMARK A/S VR TOYOTA DANMARK A/S VR TRIMETAL NOBEL VR TRIP TRAP DENMARK A/S VR TRIP TRAP DENMARK A/S VR TROELS DIEKMANN VR U-LAB VR ULTRADENT PRODUCTS, INC. VR UNIBANK A/S VR UNI/FORM BLANKETTRYK A/S VR UNIFRAX CORPORATION VR UNILEVER N.V. VR UNILEVER N.V. VR UNION CARBIDE CHEMICALS & PLASTICS TECHNOLOGY VR UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC B.V. VR U.O.D. INC. VR URALS ARA NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VR VALENCE TECHNOLOGY CAYMAN ISLAND, INC. VR VALEO SICUREZZA ABITACOLO - S.P.A. VR VANDKVALITETSINSTITUTTET, ATV VR VANTICO AG VR VARDE OVNE A/S VR VARLEPIC PARTICIPATIONS (SOCIETE A RESPONSABILI VR VEDES VEREINIGUNG DER SPIELWAREN- FACHGESCHAFT FR VEDSTESEN, ANNE-MARIE VR VEREINIGTE STEINZEUGWERKE GMBH VR VERIFONE, INC., VR VERKERKE REPRODUKTIES N.V. VR VERNER FRANG AB VR VERRERIE CRISTALLERIE D'ARQUES J.G. DURAND & VR VESTFROST, A/S VR VETERINARIA LTD. VR VIDEBÆK HØJTTALERFABRIK, AKTIESELSKABET VR VINFRUCO VR VINIPORTUGAL A/S VR VINS DE FRANCE, SOCIETE ANONYME, SOCIETE DES VR VIRTUAL VISION INC. VR VIRUTEX ILKO S.A. VR VISION. R A/S UNDER KONKURS VR VITAL PETFOOD GROUP A/S VR VITAL PETFOOD GROUP A/S VR VITRICO CORPORATION, DOING BUSINESS AS FIRELI VR VIVELLE GMBH VR VKR HOLDING A/S VR VKR HOLDING A/S VR VOAC HYDRAULICS AB VR VOLDSGAARD, HENRIK VR W. RATJE FRØSKALLER APS VR WALLY YACHTS N.V. VR WARECO INTERNATIONAL A/S VR WATERFORD FOODS PLC VR WATERLOO INDUSTRIES, INC. VR W.E. BASSETT COMPANY, THE VR WEILKER, THEODORE VR WELLCOME FOUNDATION LIMITED, THE VR WELLCOME FOUNDATION LIMITED, THE VR WELLCOME FOUNDATION LIMITED, THE VR WELLCOME FOUNDATION LIMITED, THE VR

47 Dansk Varemærketidende WERZALIT AG & CO. VR WILLIAM GRANT & SONS LIMITED VR WILLIAM GRANT & SONS LIMITED VR WINTER HOLDING GMBH & CO KG VR WINTER PARTNERS AG VR WURZBURG HOLDING S.A. VR WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE VR W.Ø. LARSEN, FIRMAET VR XOMOX INTERNATIONAL GMBH VR YALE SECURITY INC. VR YAMANOUCHI EUROPE B.V. VR YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY VR YVES SAINT LAURENT PARFUMS VR YVES SAINT LAURENT PARFUMS VR YVES SAINT LAURENT PARFUMS VR Z.B.B. B.V. VR ZIFF COMMUNICATIONS COMPANY, A GENERAL PARTNE VR ZIFF COMMUNICATIONS COMPANY, A GENERAL PARTNE VR ZINO DAVIDOFF SA VR ZWEIFEL POMY-CHIPS AG VR ØRSKOV CHRISTENSENS MASKINFABRIK A/S VR COM CORPORATION VR DO COMPANY, THE VR DO COMPANY, THE VR M COMPANY VR PART A/S VR

48 Mærkeregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Mærkeregister Register over mærker offentliggjort som registreret i dette tidende angivet i alfabetisk rækkefølge efter mærketekst (540) Mærke (111) Reg. nr. (fig) VR (fig) VR (fig) VR ABILDKVIST (w) VR accostat (w) VR ALIGNMENT (w) VR AllerGuard (fig) VR AUBO...sans for det hele (fig) VR BASEFINISH (w) VR billån (w) VR BIRD CARE (w) VR boliglån (w) VR BSP (w) VR BYGGECENTRUM (w) VR Bytmobil (w) VR CAFFÉTINO (w) VR CHOKOMILLA (w) VR CLEAN BURST (w) VR CLEVERCEUTICAL (w) VR Copencabana (w) VR DAN MÆLK (fig) VR DesignDay (w) VR DKBAGS CARRYING THE FUTURE (fig) VR DRÄGERRØR (w) VR DUETBRØD (w) VR EasyTime (w) VR EU RESOURCE (fig) VR FairFair - din guide til en fair handel (fig) VR FC København (w) VR Fionia Bank (fig) VR FURIA (w) VR Fyens Stiftstidende Odense Fagbog (fig) VR Fyens Stiftstidende Odense Navnebog (fig) VR GardenPower (w) VR GNIOUS (fig) VR GRAN VIA Vino Tinto Vino de Mesa (fig) VR Haribo Spejdertoppe (w) VR Haribo Tops (w) VR HEROSCAPE (w) VR HIGHLAND TASTE (w) VR HOKUS POKUS (w) VR Hotel Skagen Strand (fig) VR Human Probe Library (w) VR HYDRACLEAR (w) VR idéboxing - når dine idéer skal tage form (w) VR Idéboxing (w) VR idéboxing.com (fig) VR Job&Sundhed (w) VR Kartehuset (w) VR KRYDDERI'et (fig) VR KÆRGÅRDEN (fig) VR KÆRGÅRDEN Original Kvalitet i hverdagen (fig) VR KÆRGÅRDEN 25% mindre fedt Kvalitet i hverdagen (fig) VR La Petite Peluche (fig) VR Landbrugsrådgivning Øst Sjællandske Familielandbrug (fig) VR Landtek Syd (fig) VR Linux (w) VR LISTO (w) VR LÅN & FINANS (fig) VR MANDAGSSPIDSER (w) VR Marskens NordLys (w) VR MBA (w) VR MEDIESTORM Kommunikation til kunder vi kender (fig) VR MERE END (w) VR MOBILEXTRA200 (w) VR MUSEUM COPENHAGEN HANS CHRISTIAN ANDERSEN'S WONDERFUL WORLD (fig) VR MUSEUM KØBENHAVN H.C. ANDERSEN EVENTYRHUSET (fig) VR Natur' frisk (fig) VR Naturlig Pension (w) VR NaturPension (w) VR OLIVE'S mag'smagasin (fig) VR One Transcriptome - One Kit (w) VR PAINTFINISH (w) VR peak TELECOM (fig) VR Pileforeningen (w) VR PowerSun (fig) VR PREMYR (fig) VR Privat Portefølje Formueplan (w) VR ProbeLibrary (w) VR PROFIL INVEST (w) VR PSYLLIUM VET (w) VR Q (fig) VR Reality Aid (w) VR REFUNKED (fig) VR Remo's QUALITY FOOD -the burger baker (fig) VR resonans (w) VR RHINETT (w) VR ROYAL ARCTIC (w) VR SALUFEM (w) VR SCHWARZKOPF CREME DELUXE (w) VR SINGLE FIELDS (w) VR Skandia Medarbejderpension (w) VR SKANDILUXE (w) VR SNAP TOP (w) VR SnapseSafari (w) VR SOLSKINSBRØD (w) VR STM (fig) VR StraxSvar (w) VR StæreXpressen (w) VR SuperPharma (w) VR Sutex (fig) VR Syn.fab (w) VR T T DENMARK (fig) VR T T DENMARK (fig) VR Teamsimulator (w) VR Televagt (w) VR TFT DENMARK TANKE FELT TERAPI (fig) VR Transformerende coaching (w) VR TREND HOUSE (w) VR Unistore (w) VR Vito Verdeca & Chardonnay (w) VR wareco WORLD OF TOOLS (fig) VR WEBBIKSEN (fig) VR (w) VR A RARE BRAND OF EXELLENCE ORIGINAL DANISH CLOTHING EST. 04 (fig) VR

49 Klasseregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Klasseregister Register over mærker off. som registreret i dette tidende angivet efter klasse (551) Klasse (111) Reg. nr. 01 VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

50 Dansk Varemærketidende 34 VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

51 Offentliggørelse af internationale registreringer Dansk Varemærketidende Internationale registreringer Offentliggørelse af registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. 23 i bekendtgørelse nr af 23 december 1996 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Bioscalin (730) Indehaver: PERMAPHARM AG, Sumatrastrasse 3, CH-8006 Zürich, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Richter, Werdermann & Gerbaulet, Patentanwälte, Neuer Wall 10, D Hamburg, Tyskland (511) Klasse 03: Cosmetic toiletry products, namely hair lotions, shampoos. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 03/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MOGADOR (730) Indehaver: Villiger Söhne GmbH, Schwarzenbergstrasse 3-7, D Waldshut-Tiengen, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser, Patentanwälte, Maximilianstrasse 58, D München, Tyskland (511) Klasse 34: Tobacco products, particularly cigars, cigarillos and cheroots. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 03/2004 (730) Indehaver: G.C. Kessler GmbH & Co., Marktplatz 22, D Esslingen, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Patentanwälte, Dr.-Ing. R. Rüger, Dipl.- Ing. H.P. Barthelt, 3, Webergasse, D ESSLINGEN, Tyskland (511) Klasse 05: Dietetic wine. (511) Klasse 30: Chocolate, praline sweets and sugar confectionery. (511) Klasse 32: Non-alcoholic beverages, non-alcoholic fruit juice drinks, fruit juices, lemonades, mineral water; non-alcoholic, sparkling, refreshment drinks. (511) Klasse 33: Wine, sparkling wines, ciders, spirits, including brandies and other eaux-de-vie and liqueurs. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 03/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: precote (730) Indehaver: Omnitechnik Mikroverkapselungs GmbH, Triebstrasse 9, D München, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Patentanwälte, Schwabe, Sandmair, Marx, 16, Stunztstrasse, D-8000 MÜNCHEN 80, Tyskland (511) Klasse 01: Lacquered plastic goods containing liquid microencapsulated quick-hardening plastics. (511) Klasse 06: Fasteners of metal, namely screws, nails, rivets, anchors, shim washers, pegs and bolts, plugs for fastening screws, hooks, in walls, made of metal, also combined with plastic; pipes, frameworks, trims, fittings, pipe fittings, made of metal, also combined with plastic, all these goods coated with liquid microencapsulated quick-hardening plastics. (511) Klasse 07: Parts of machine tools, packings for machine tools, included in class 7, all these goods coated with liquid microencapsulated quickhardening plastics. (511) Klasse 17: Plugs for fastening screws, hooks, in walls, made of plastic, also combined with metal; pipes, frameworks, trims, fittings, pipe fittings, made of plastic, also combined with metal; all these goods coated with liquid microencapsulated quick-hardening plastics. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 04/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CRONIGON (730) Indehaver: Linde Aktiengesellschaft, Abraham-Lincoln-Strasse 21, D Wiesbaden, Tyskland (511) Klasse 01: Chemical products for industrial and scientific purposes; gases, also in liquid or dissolved form, for industrial and scientific purposes, as gases for welding and cutting, as protective gases and reducing gases, in particular oxygen, nitrogen, hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxides, ammonia, all rare gases as well as mixtures of all the aforementioned gases (as far as included in class 1). (511) Klasse 04: Gases, also in liquid or dissolved form, as fuels and as lighting and heating materials; gases for flame heating and gases for flame injection, in particular hydrocarbons and their compounds. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 02/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Heinz Konsolke, Zinnaer Strasse 6, D Felgentreu, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Eisenführ, Speiser & Partner, Anna- Louisa-Karsch-Str. 2, D Berlin, Tyskland (511) Klasse 09: Electric cables and leads as well as their assembly parts, namely screw couplings and conduits for cables. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: NOVAFLEX (730) Indehaver: Hansgrohe AG, Auestrasse 5-9, D Schiltach, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster, & Partner, Kronenstraße 30, D Stuttgart, Tyskland (511) Klasse 11: Shower heads, shower unit fittings and pipes for sanitary devices and installations for baths and public baths. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/

52 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: HARWOOD (730) Indehaver: Harwood Watch Company, Ltd., 45, Lindenstrasse, CH Granges, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: INFOSUISSE, Information Horlogére et Industrielle, 18, rue du Grenier, CH-2300 La Chaux-de-Fonds, Schweiz (511) Klasse 14: Timepieces. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 03/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Bose B.V., Nijverheidstraat 8, NL-1135 GE EDAM, Holland (740/750) International fuldmægtig: Vereenigde, Postbus 87930, NL-2508 DH La Haye, Holland (740/750) National fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 03: Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except furniture); instructional or teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers' type; printing blocks. (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headwear. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 03/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: POMITO (730) Indehaver: ALLINOX N.V., Stationsstraat 127, B-8780 Oostrozebeke, Belgien (740/750) International fuldmægtig: BIRD Ariane - Bird Goën & Co, Klein Dalenstraat 42 A, B-3020 WINKSELE, Belgien (511) Klasse 08: Cutlery (knives, forks and spoons). (511) Klasse 21: Household and cooking utensils and receptacles of metal, wood and synthetic materials (not of precious metal or coated therewith) such as cooking pot sets and non-electrical cooking utensils, other receptacles for preparing, conserving, serving and keeping foods and drinks hot, kitchen sieves, household trays. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 02/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Old Nobility (730) Indehaver: MIP METRO Group, Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Strasse 1, D Düsseldorf, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Harmsen Utescher, Rechtsanwälte, Patentanwälte, Alter Wall 55, D Hamburg, Tyskland (511) Klasse 33: Alcoholic beverages (excluding beers). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 03/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: BENTOFIX (730) Indehaver: Naue-Fasertechnik GmbH & Co. KG, Wartturmstrasse 1, D Lübbecke, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Patent Attorney, Dr. Joachim Steffens, Steubstrasse 10, D Gräfelfing, Tyskland (511) Klasse 17: Geotextile mats for sealing purposes for use in construction. (511) Klasse 19: Nonmetallic building materials. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 02/2004 (730) Indehaver: PARMALAT S.P.A., Via O. Grassi, 22/26, I COLLECCHIO (PARMA), Italien (740/750) International fuldmægtig: JACOBACCI & PARTNERS S.p.A., Via Senato, 8, I MILANO, Italien (511) Klasse 05: Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; dietetic products for medical use; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for weed and pest control. (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, milk and other dairy products; edible oils and fats; preserves of the aforementioned goods, pickles. (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, cookies and biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper; vinegar, sauces; spices; ice. (511) Klasse 32: Beers; mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Vogeser, Alber, Dr. Strych, Liedl, Müller, Dr. Brehm, Albert-Roßhaupter-Strasse 65, D München, Tyskland (511) Klasse 29: Edible oils. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 02/

53 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: DELIZZA (730) Indehaver: DELIZZA, Naamloze vennootschap, Bareelstraat 73, Putte, Belgien (740/750) International fuldmægtig: Bureau Gevers, Holidaystraat 5, B Diegem, Belgien (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats. (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: BOUQUET DE ANECOOP BOUQUET OF ANECOOP (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Romanini Giuliano, 6, rue V. Veneto, Ferrara, Italien (511) Klasse 30: Frozen and non-frozen dough, frozen and non-frozen sauces, pizzas, ice-creams, coffee. (511) Klasse 42: Providing food and drinks. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 4/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: ANECOOP., S. COOP., Monforte, 1, E VALENCIA, Spanien (740/750) International fuldmægtig: SALVADOR-PEDRO ROIG GIRBÉS, Monforte, 1, E VALENCIA, Spanien (511) Klasse 31: Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; fresh fruits and vegetables. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 02/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: éruption (730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Hansmann & Vogeser, Albert- Roßhaupter-Strasse 65, D München, Tyskland (511) Klasse 03: Perfumes, cosmetics. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 02/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Sommergut (730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Hansmann & Vogeser, Patent- und Rechtsanwälte, Albert-Roßhaupter-Strasse 65, D München, Tyskland (511) Klasse 29: Fruit and vegetable preserves, preserves of marinated vegetables. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 02/2004 (730) Indehaver: CLUB MEDITERRANEE, 11 rue de Cambrai, F PARIS, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: CABINET LAVOIX, 2, place d''estienne d''orves, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 09: Eyewear, disposable photographic apparatus, films, cameras, videocassettes, apparatus for games adapted for use with television receivers only, automatic coin-operated amusement machines; scientific (other than for medical use), nautical, surveying apparatus and instruments apparatus and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, regulating or controlling electric current, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue (emergency) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting or reproducing sound or images; magnetic recording media, phonograph records; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators, data processing apparatus, computers; fire-extinguishers. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 03/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ORGAZMIK (730) Indehaver: Orgazmik Media AG, Werdstrasse 36, Postfach, CH-8036 Zürich, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Adriel Caro, Scheideggstrasse 73, CH-8038 Zürich, Schweiz (511) Klasse 09: Software, magnetic recording media. (511) Klasse 25: Clothing. (511) Klasse 35: Retailing. (511) Klasse 39: Delivery of goods by mail order. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 25/

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 905 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 845 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 132. årgang. 2011-09-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 132. årgang. 2011-09-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 132. årgang. 2011-09-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1471 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 122. årgang. 2001-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2857 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 131. årgang. 2010-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1611 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 57 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere