Retsmedicinsk Institut. Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retsmedicinsk Institut. Aarhus Universitet"

Transkript

1 Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet Årsberetning 2007

2

3 Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet Årsberetning 2007 Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N - Tlf Retspatologisk afdeling: Fax Retskemisk afdeling: Fax Instituttets hjemmeside: 1

4 2

5 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Ledelse... 6 Personale... 7 Udvalgsarbejde og anden virksomhed Kongresser, kurser og møder Bygningsmæssige forhold (ved Ingrid Bayer Kristensen) Center for Børn udsat for Overgreb (ved Annie Vesterby) Undervisning Forskning Igangværende projekter Forsknings- og undervisningsmidler Publikationer, foredrag og postere Formidling Retsmedicinsk Instituts rekvirerede arbejde Retspatologisk Afdeling Retslægelige obduktioner Obduktioner begæret af statsadvokater Obduktioner begæret af Arbejdsskadestyrelsen og forsikringsselskaber Dødsmåder Klager over sundhedspersonale, tilsynssager og lægefejl Identifikationer Findestedsundersøgelser Retslægelige ligsyn Andre undersøgelser Klinisk retsmedicin Undersøgelse af børn udsat for seksuelle overgreb Retspatologiske effektundersøgelser Øvrige undersøgelser Udtalelsessager Fremmøde i retten Information til pårørende i tilfælde af retslægelig obduktion

6 Retskemisk Afdeling Indledning Retstoksikologiske undersøgelser Narkotikaundersøgelser Udsendelsesliste

7 Forord Århus Universitets årsberetning dækker Retsmedicinsk Instituts forskningsaktiviteter. Denne årsberetning omfatter alle aktiviteter ved instituttet, både de, der vedrører statsobducenturet og dermed instituttets myndighedsfunktion, og de, der vedrører instituttets universitetsopgaver. Det rekvirerede arbejde blev akkrediteret af DANAK (den danske akkrediterings- og metrologifond) i 2005 efter standarden iso 17020; den retskemiske afdeling dog allerede i 2004 efter iso Akkrediteringen er en uafhængig bedømmelse af instituttets kompetence til at udføre bestemte opgaver i overensstemmelse med givne standarder; akkrediteringen garanterer samtidigt instituttets uafhængighed i forhold til den rekvirerende myndighed. Arbejdet med at nå frem til en akkreditering har været meget stort og kræver fortsat mange ressourcer. Ultimo 2007 flyttede Retsmedicinsk Institut langt om længe ind i et nybygget institut på Skejby Universitetshospitals matrikel, hvorved et mangeårigt ønske om at samle hele instituttet og få en tiltrængt udvidelse gik i opfyldelse. Årsberetningen indeholder en beskrivelse af byggeprocessen fra instituttets byggeformand, vicestatsobducent Ingrid Bayer Kristensen, samt et indlæg omkring det nyetablerede Center for Børn udsat for Overgreb (CBO). Årsberetningen er skrevet og redigeret af kontorfuldmægtig, sekretær Kirsten Lønskov, i samarbejde med flere af instituttets ansatte. Annie Vesterby 5

8 Ledelse Retsmedicinsk Institut er et universitetsinstitut og er derfor omfattet af Universitetsloven. For Retsmedicinsk Institut er Bekendtgørelse om de retsmedicinske institutter i København, Odense og Aarhus af fortsat gældende. Ifølge denne er professoren i retsmedicin også statsobducent og institutleder, medens vicestatsobducenterne er stedfortrædere. Ledelsen af undervisning og forskning og midler hertil foregår i samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og dekanen, mens ledelsen af det rekvirerede arbejde og de økonomiske forhold knyttet hertil foregår i samarbejde mellem institutleder Annie Vesterby og vicestatsobducenterne Jytte Banner og Ingrid Bayer Kristensen, Retspatologisk Afdeling, afdelingsleder, lektor Mogens Johannsen, Retskemisk Afdeling, og Aarhus Universitets Budgetkontor ved kontorchef Kirsten Skjødt samt instituttets sagsbehandler fuldmægtig Eddie Kvistgaard Pedersen, Budgetkontoret. Retsmedicinsk Instituts kvalitetsstyring ledes af fagligt kompetente kvalitetsledere, én ved hver af de to afdelinger, som på den retskemiske afdeling refererer til afdelingsledelsen og på afdelingen for retspatologi og klinisk retsmedicin til statsobducenten. Kvalitetsstyringssystemet omfatter alle aktiviteter ved statsobducenturet. Instituttets regnskaber varetages af overassistent Vivi Vendebæk i samarbejde med Aarhus Universitets Regnskabsafdeling og Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, og instituttets EDB af EDB tekniker Ole Lundskov i samarbejde med Aarhus Universitets IT-afdeling. 6

9 Personale Institutleder: Professor, statsobducent, dr.med. Annie Vesterby Stedfortrædere: Vicestatsobducent, ph.d. Jytte Banner og vicestatsobducent Ingrid Bayer Kristensen Afdelingsleder: Lektor, ph.d. Mogens Johannsen Personaleforbrug: Videnskabeligt personale: 8,5 årsværk. Teknisk-administrativt personale: 32,8 årsværk. Videnskabeligt personale Retspatologisk afdeling: Læge Shoaib Afzal (til ), vicestatsobducent, speciallæge i patologisk anatomi, ph.d. Jytte Banner, lektor, ph.d. Lene Warner Boel, læge Annemarie Brüel (til ), professor, dr.med. Markil Gregersen (til ), læge Louise Brøndt Hartlev (til ), Læge Sonja Katrin Höhle (fra ), læge Lisbeth Lund Jensen (til ), vicestatsobducent, speciallæge i patologisk anatomi Ingrid Bayer Kristensen, læge Maiken Kudahl Larsen (til ), læge Iana Vladimirovna Lesnikova (fra ), læge Stine Horskær Madsen (fra ), Læge Irene Kibæk Heilygers Nielsen (fra ), afdelingslæge, ph.d. Bente Schumacher, professor, dr.med., statsobducent Annie Vesterby, læge Seija Marjaana Ylijoki-Sørensen (til ). Adjungerede lektorer: Overlæge, ph.d. Ole Brink, lektor, ph.d. Michael D. Freeman Speciallæger ved Retsmedicinsk Instituts Regionalafsnit Aalborg/Herning: Marja den Engelsman, Niels Holm-Nielsen, John Jakobsen, Steen Bo Kalms og Kim Mølenberg, samt Erik Damberg og Anna Bæk (konsulenter). Videnskabeligt personale Retskemisk afdeling: Cand.polyt., ph.d. Mette Findal Andreasen, afdelingsleder, lektor, cand.scient., ph.d. Mogens Johannsen, lektor, speciallæge i klinisk kemi Axel Carsten Hansen, cand.scient. Else-Marie Lausten Heinsvig, lektor, lic.pharm. Elisabet Kaa, kemiingeniør Grith Kastorp, adjunkt, cand.scient., ph.d. Christian Lindholst, cand.scient. Anette Panduro Falcher Petersen (til ), cand.pharm. Ingrid Rosendal. 7

10 Teknisk-administrativt personale Retspatologisk afdeling: Kontorpersonale: Institutsekretær Lis Dupont Birkler, kontorfuldmægtig Birthe Bjørn, kontorfuldmægtig Ina Le Roy Eltang (til ), kontorfuldmægtig Tove Hansen (til ), kontorfuldmægtig Christina Düring Karlson (fra ), kontorfuldmægtig Birgitte Langbak Kristensen (fra ), kontorfuldmægtig Kirsten Lønskov, kontorfuldmægtig Birgitte Skovgaard Outzen, kontorfuldmægtig Alice Tonsgaard (til ), regnskabsmedarbejder Vivi Melgaard Vendebæk. Laboratoriepersonale: Bioanalytiker-underviser Jytte Dreyer Jakobsen, bioanalytiker-underviser Eva Olesen, laborant Rita Ullerup. Retsmedicinske teknikere: Retsmedicinsk tekniker Arne Ernst, ledende retsmedicinsk tekniker Karsten Mildahl Nielsen og retsmedicinsk tekniker Jan Schou. EDB-medarbejder: Ole Lundskov. Bibliotekar: Vivian Therese Hulbæk Christiansen (fra ). Teknisk-administrativt personale Retskemisk afdeling: Kontorpersonale: Afdelingssekretær Laila Kearney. Laboratoriepersonale: Laborant Anna-Marie Hansen, laborant Jesper Berggreen, laborant Lise- Lotte Bergstøl, laboratorietekniker Brian Sonne Jensen, laboratoriekoordinator Inge Korup, laborant Sisse Elle Mikkelsen, laborant Brian Nielsen, laborant Eva Lysdahl Paulsen, laboratorietekniker Lone Støvring Rattenborg, laborant Janni Ankerstjerne Sørensen, laborant Rasmus Telving, laborant Trine Thomsen, afdelingslaborant Marianne Vogel. Ph.d.-studerende: Cand.scient. Rune Isak Dupont Birkler Kiropraktor Lars Uhrenholt Læge Ole Ingemann Hansen Læge Marianne Rohde Læge Søren Dalager-Pedersen Cand.psyk. Rikke Holm Bramsen 8

11 Ved instituttet findes følgende faste udvalg: Samarbejdsudvalg: Fra ledelsens side: Annie Vesterby (formand), Jytte Banner og Mogens Johannsen. Fra medarbejdersiden: Rasmus Telving (næstformand), Carsten Hansen og Laila Kearney fra Retskemisk Afdeling, Bente Schumacher, Eva Olesen og Ole Lundskov fra Retspatologisk Afdeling. Sikkerhedsudvalg: Annie Vesterby (formand), Else-Marie Heinsvig, Jytte Jakobsen, Karsten Mildahl Nielsen, Lone Støvring Rattenborg. Byggeudvalg: Ingrid Bayer Kristensen (formand), Carsten Hansen,Karsten Mildahl Nielsen, Inge Korup, Ole Lundskov. EDB-udvalg: Jytte Banner, Kirsten Lønskov, Ole Lundskov, Carsten Hansen, Rasmus Telving. Undervisningsudvalg: Lene Warner Boel (formand), Annie Vesterby, Ingrid Bayer Kristensen, Jytte Banner, Carsten Hansen, Mogens Johannsen, Birthe Bjørn. Forsknings- og strategiudvalg: Jytte Banner, Mette F. Andreasen, Carsten Hansen, Mogens Johannsen, Annie Vesterby. Kvalitetsgruppe ved Retspatologisk Afdeling: Jytte Banner (kvalitetsleder), Lis Birkler, Karsten Mildahl Nielsen, Eva Olesen og Annie Vesterby (stedfortræder). Kvalitetsgruppe ved Retskemisk Afdeling: Inge Korup (kvalitetsleder), Else-Marie Heinsvig (stedfortræder). Tillige er afholdt følgende: Medarbejdermøder: Instituttet tilstræber at afholde et møde to-tre gange årligt, hvor samtlige medarbejdere deltager. I foråret afholdtes et møde med emnet Når vi flytter sammen med henblik på instituttets udflytning til Skejby Sygehus coach: Psykolog Lisbeth Rune Schultz. I september det sidste fællesmøde i mødelokalet, Århus Sygehus NBG, hvor overlæge Hanne Nødgaard og en sygeplejerske fra Børneafdelingen, Skejby Sygehus, fortalte om det nye Center for Børn udsat for Omsorgssvigt (CBO), sygeplejerske Anette Falkenberg fra afdeling Q berettede om at være ansat på Skejby Sygehus, og bioanalytiker Vibeke Winther fra Molekylærmedicinsk Forskningslaboratorium fortalte om sin afdelings arbejde. 9

12 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS): Der afvikles årligt MUS-samtaler, disse foretages af Mogens Johannsen på Retskemisk Afdeling og af Annie Vesterby på Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin. 10

13 Udvalgsarbejde og anden virksomhed Deltagelse i råd, nævn, udvalg, redaktionsarbejde m.v. Annie Vesterby er medlem af Retslægerådet. Annie Vesterby er medlem af Justitsministeriets Samarbejdsudvalg og medlem af Det faglige Underudvalg vedrørende retsmedicinske ydelser. A. Vesterby er med i Ugeskrift for Lægers videnskabelige panel og medlem af Redaktionsgruppen for Scandinavian Journal of Forensic Science. A. Vesterby er medlem af Norsk Rettsmedisinsk Forening, Dansk Selskab for Retsmedicin, Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi, Dansk Knoglemedicinsk Selskab, Dansk Selskab for Ulykkes- og Skadeforebyggelse, Jysk Medicinhistorisk Selskab, samt medlem af American Society for Bone and Mineral Research, British Academy of Forensic Sciences, American Academy of Forensic Sciences (fellow) og af IPSCAN samt DASPCAN; endvidere medlem af Rigspolitiets ID-gruppe og af Forskningsenheden for Reumatologi og Knoglebiologi. Deltager desuden regelmæssigt ved møder i Medisinsk Fagligt Forum i Oslo vedrørende overgrebssager mod børn sammen med børnelæger og retsmedicinere fra Norge. Annie Vesterby er medlem af arbejdsgruppe Münchausen by proxy, af arbejds- og styregruppe vedrørende Center for Omsorgssvigtede Børn, Børneafdelingen, Skejby Sygehus, af styregruppe ved Center for Voldtægtsofre, Århus Amt, og rådgiver for PU-Kit vedrørende retsmedicinske undersøgelser. Annie Vesterby er vejleder for instituttets ph.d. studerende Lars Uhrenholt og Ole Ingemann Hansen. Jytte Banner er sagkyndig i Retslægerådet. J. Banner er hovedredaktør for instituttets hjemmeside, med i redaktionsudvalget for Dansk Selskab for Retsmedicins hjemmeside og Hjemmesiden Sandhedogkonsekvens. J. Banner er medlem af Dansk Selskab for Retsmedicin (formand), af Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi og af Uddannelsesudvalget under Dansk Selskab for Retsmedicin og Certificeringsudvalget under Dansk Selskab for Retsmedicin, samt samarbejdspartner og lægelig supervisor ved Center for Voldtægtsofre, Århus Amt; endvidere medlem af Rigspolitichefens ID-Gruppe (stedfortræder for den retspatologiske koordinator), af Dansk Kriminalistforening, af International Society of prevention of Infant Death (ISPID) og tillige medlem af styregruppen i Center for Voldtægtsofre. J. Banner er kvalitetsleder og lægefaglig ansvarlig for kvalitetsstyringen på Retspatologisk Afdeling. Jytte Banner er hovedvejleder for instituttets ph.d. studerende Marianne Rohde. J. Banner er medvejleder for ph.d.-projekt Holdninger til voldtægtsofre i Danmark. J. Banner er vejleder for forskningsprojekt: Beta-amyloid precusor protein staining and sudden infant death syndrome. 11

14 Jytte Banner er medforfatter til Målbeskrivelse vedrørende speciallægeuddannelsen i retsmedicin. Markil Gregersen er sagkyndig i Retslægerådet. M. Gregersen er medlem af Dansk Selskab for Ulykkes- og Skadeforebyggelse, Norsk Rettsmedisinsk Forening, Dansk Selskab for Retsmedicin, Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi og af Jydsk Medicinhistorisk Selskab. M. Gregersen er endvidere medlem af European Council of Legal Medicine, the Forensic Science Society, International Academy of Legal Medicine og Internationa Society for study and Prevention of Infant Death. M. Gregersen er hovedvejleder for instituttets ph.d. studerende Lars Uhrenholt. Ingrid Bayer Kristensen er medlem af Dansk Selskab for Ulykkes- og Skadeforebyggelse, Dansk Selskab for Retsmedicin, Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi, Norsk Rettsmedisinsk Forening og Nordisk Forening mod Barnmishandling og Omsorgssvikt; endvidere medlem af Rigspolitichefens ID-Gruppe. Ingrid Bayer Kristensen er formand for Retsmedicinsk Instituts byggeudvalg, uddannelsesansvarlig for yngre læger og kontaktperson til Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU). Lene Warner Boel er medlem af Dansk Selskab for Retsmedicin, Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi samt Jysk Medicinsk Historisk Selskab. Medlem af American Association of Physical Anthropologists, Paleopathology Association, Dansk Knoglemedicinsk Selskab og Forskningsenheden for Reumatologi og Knoglebiologi. Lene Warner Boel er formand for instituttets undervisningsudvalg. Ole Ingemann Hansen er bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Ulykkes- og Skadeforebyggelse samt medlem af Dansk Selskab for Retsmedicin. Marianne Rohde er medlem af Dansk Selskab for Retsmedicin og af Uddannelsesudvalget i Dansk Selskab for Retsmedicin. Lars Uhrenholt er medlem af Dansk Selskab for Ulykkes- og Skadeforebyggelse (sekretær) samt medlem af Dansk Selskab for Retsmedicin, Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, Dansk Kiropraktor Forening og Dansk Knoglemedicinsk Selskab samt af Forskningsenheden for Reutomalogi og Knoglebiologi. L. Uhrenholt er endvidere medlem af International Traffic Medicine Association, af Society of Automotive Engineers, SAE (studentmember), af Clinical Locomotion Science samt af Féderation Internationale de Chiropratique du Sport. L. Uhrenholt har været vejleder på forskningsmetodologisk opgave for stud.med. ( ). 12

15 Ole Brink er medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Ulykkes- og Skadeforebyggelse samt medlem af tænketank i Det kriminalpræventive Råd vedrørende forebyggelse af vold. Ole Brink er underviser og medlem af Fakuletet The Principles and Practice of clinical Research. AIOD Clinical Research Group. Trauma Care Institute, Nice, Frankrig. Ole Brink har været 1. opponent, Violence in an urban community i Bergen, Norge, han er hovedvejleder for sygeplejerske, Ventetid til operation og 30 dages mortalitet for patienter med hoftenær fraktur. Er der en sammenhæng? samt ph.d. vejleder vedrørende Development in deliberate interpersonal violence The Odense Study on deliberate interpersonal. Tillige hovedvejleder for instituttets ph.d. studerende Ole Ingemann Hansen. Mogens Johannsen er medlem af Justitsministeriets Samarbejdsudvalg og Det Faglige Underudvalg vedrørende retsmedicinske ydelser. M. Johannsen er medlem af Arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen. M. Johannsen er bestyrelsesmedlem i European Network of Forensic Science Institutes Drug Working Group (ENFSI DWG). M. Johannsen har været formand for et bedømmelsesudvalg vedrørende adjunktur i retskemi. M. Johannsen er koordinator og over for Sundhedsstyrelsen ansvarlig for projekterne Narkotika på gadeplan og Ecstasyovervågning. Elisabet Kaa er sagkyndig i Retslægerådet. E. Kaa er medlem af arbejdsgruppen Joint Action nedsat af Sundhedsstyrelsen. E. Kaa er medlem af Working Group on Drugs under European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI). A. Carsten Hansen er sagkyndig i Retslægerådet. A.C. Hansen er rådgiver for politiets arbejdsgruppe vedrørende narkomandødsfald. Christian Lindholst er medlem af TEACH MSD (Training in Efficient Amphetamin Comparison using af Harmonised Methodology and Sustainable Database). Christian Lindholst er medlem af IDPD (International Drug Profiling Database). Flere af instituttets videnskabelige medarbejdere har desuden virket som censorer i retsmedicin og patologisk anatomi. 13

16 Kongresser, kurser og møder Instituttets medarbejdere har i 2007 ydet bidrag til og deltaget i følgende kongresser, symposier, kurser m.v.: Aarhus Universitet, Grundkursus i Sundhedsvidenskabelig Forskning, Århus. Deltager: R.D. Birkler Aarhus Universitet, Kemisk Institut Deltager: M.F. Andreasen (med mundtligt bidrag: Anvendelse af analytisk kemi inden for retstoksikologien ) Aarhus Universitet, Kursus i forskervejledning, Århus. Deltagere: M.F. Andreasen, C. Lindholst Aarhus Universitet, ph.d. kursus: Fra gen til funktion. Molekylær analyse af sygdomsgener, Århus. Deltager: M. Rohde Aarhus Universitet, ph.d. kursus: Immunhistokemi. In situ hybridisering og PCR på histologisk materiale, Århus. Deltager: M. Rohde Aarhus Universitet, ph.d. kursus: Microsoft excel i biomedicinsk forskning, Århus. Deltager: M. Rohde Aarhus Universitet, videreuddannelsessekretariatet: Ledelse, administration og samarbejde. Deltager: M.K. Larsen Aarhus Universitet: Workshop om karaktergivning. Deltagere: L. Warner Boel, I. Bayer Kristensen Annual Scientific Meeting of the Society of Hair Testing, TrichoTech, Cardiff, Wales, England. Deltager: E.M. Heinsvig Arbejdsmiljøuddannelsen, Idrætshøjskolen Århus, BST Jylland A/S, Århus. Deltager: E.M. Heinsvig Center for Kompetenceudvikling, Region Nordjylland, Aalborg. Deltager: S.B. Kalms Center for Voldtægsofre, Århus Sygehus, Kursus i modtagelse af voldtægtsofre, Århus. Deltager: B. Schumacher 14

17 Clinical Locomotion Science, Rygforskning, Temadag, Odense. Deltager: L. Uhrenholt (med mundtligt bidrag: Skader i nakkens facetled efter dødelige personbilulykker ) DANAK. Akkrediteringsdag for laboratorier. Middelfart. Deltager: E.M. Heinsvig Danish Biotechnological Society: High Throughput Biology, Vejle. Deltagere: R.D. Birkler, M. Johannsen Dansk Ortopædisk Selskab, forårsmøde. Deltager: O. Brink (med mundtligt bidrag: Traumatic aortic rupture: Initial priorities and treatment ) Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi: Årsmøde. Deltagere: I. Bayer Kristensen og S. Afzal (med poster: Thirty-two cardiomyopathies diagnosed at autopsies at a forensic institute in the period 1992 to 2006 ) Dansk Selskab for Retsmedicin: Imaging in Forensic Medicine, Odense. Deltagere: J. Banner, I. Bayer Kristensen, L.W. Boel, M. Gregersen, S.H. Madsen, M. Rohde, B. Schumacher, L. Uhrenholt, A. Vesterby Dansk Selskab for Retsmedicin: Certificeringskursus: Identifikation; Retsantropologi og retsodontologi, København. Deltagere: L. L. Jensen, M. Rohde, B. Schumacher Dansk Selskab for Retsmedicin, forårsmøde: Klinisk genetik og den stigende betydning i retsmedicin. Deltagere: J. Banner, M. Gregersen, I. Bayer Kristensen, M. Rohde, A. Vesterby og andre af instituttets medarbejdere. Den 8. Danske Kongres i Klinisk Biokemi, Århus. Deltagere: E.M. Heinsvig, M. Johannsen European Federation of National Associations of Orthopaedics and traumatologs (EFORT), Firenze, Italien. Deltager: O. Brink Forsknings- og Innovationsstyrelsen, København. Deltagere: L. Uhrenholt (med skriftligt bidrag (rådgivning): Folkesundhed: Forebyggelse af trafikulykker ), A. Vesterby (med skriftligt bidrag: Forskning i dødsårsager og dødsmåder for at forebygge alt for tidlige og uventede dødsfald, herunder trafikulykker ) 15

18 GL-Ledertræning, Danmark. Deltager: M. Johannsen IDPD (International Drug Profiling Database), long term solution, Ispra, Italien. Deltager: C. Lindholst International Whiplash Trauma Congress, Spinal Injury Foundation, Miami, Florida, USA. Deltager: L. Uhrenholt (med mundtligt bidrag: Soft tissue injuries in the cervical spine facet joints after fatal road traffic crashes ) Nordisk Disaster Victim Identification (DVI) møde, Rønne. Deltager: J. Banner Nordisk kollokvium i retstoksikologi, Linköping, Sverige. Deltagere: M.F. Andreasen, E.M. Heinsvig, M. Johannsen, I. Rosendal OLAU-kursus (Kvalitetsledelse II og III), Middelfart. Deltager: J. Banner Orthopaedic Trauma Association, annual meeting, Boston, MA, USA. Deltager: O. Brink (med mundtligt bidrag: Patient function following femoral neck shortening and varus collapse after cancellous screw fixation of isolated femoral neck fractures: A multicenter cohort study ) Orthopaedic Trauma Association, Specialty day Top 10 Presentation from 2007 OTA meeting, San Francisco, CA, USA. Deltager: O. Brink (med bidrag: Patient function following femoral neck shortening after screw fixation of femoral neck fractures ) OTC, Clinical Research Group, Sverige. Deltager: O. Brink (med mundtligt bidrag: Principles and Practice of clinical Research. How to Design, Analyze and Participate in Orthopaedic Trauma Research ) Retspatologmøde, Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet, Århus. Deltagere: L. Uhrenholt (med mundtligt bidrag: Histopatologi af halscolumnas facetled efter traume ), J. Banner, M. Gregersen, I. Bayer Kristensen, M. Rohde, A. Vesterby og andre af instituttets medarbejdere. Reumamøde, Reumatologisk Afdeling U, Aarhus Universitetshospital, Århus Sygehus. Deltager: L. Uhrenholt (med mundtligt bidrag: Læsioner i cervikalcolumna ved trafikulykker ) 16

19 RKA/Waters: Brugerkursus af UPLC-TOF, Århus. Deltagere: M.F. Andreasen, R.D. Birkler RKA-Waters: Understand and Operate Waters LC/MS & LC-MS/MS Instruments, Århus. Deltager: R.D. Birkler TEACH (Training in Efficient Amphetamine Comparison using a Harmonised Methodology and Sustainable Database), Linköping, Sverige. Deltager: C. Lindholst TEACH (Training in Efficient Amphetamine Comparison using a Harmonised Methodology and Sustainable Database), Oslo, Norge. Deltager: C. Lindholst TIAFT Conference, Seattle, Washington, USA. Deltager: E.M. Heinsvig Waters: Interpretation of MS and MS/MS Spectra, Høje Tåstrup. Deltager: M.F. Andreasen 13th ENFSI Drugs Working Group Meeting, København. Deltagere: E.M. Heinsvig, M. Johannsen, C. Lindholst 14th ENFSI Drugs Working Group Meeting, Lyon, Frankrig. Deltager: M. Johannsen Flere af instituttets medarbejdere har tillige afholdt foredrag i foreninger m.m., haft indlæg ved møder i Dansk Selskab for Retsmedicin samt i forbindelse med undervisning af politi, jurister, jurastuderende m.v. Det Teknisk-Administrative Personale på det retspatologiske afsnit har deltaget i følgende kurser og møder: Grundkursus I og II (Metalskolen, Holstebro). Skriv bedre videnskabeligt og medicinsk engelsk (Aarhus Universitet, Forbundet Kommunikation og Sprog). Skriv professionelle referater. Omkostningsbudgetter (begge Aarhus Universitet/Århus Købmandsskole). Arbejde med døende og afdøde patienter (Hvidovre Hospital). Imaging in forensic medicine (DSFR, Odense). 17

20 Det Teknisk-Administrative Personale på det retskemiske afsnit har deltaget i følgende kurser og møder: Outlook som informationscentrum. Anvendelse af regneark til talbehandling. Avanceret brug af regneark. Design af regnearksmodeller. Omkostningsbudgetter. Skriv korrekt og bliv en sikker korrekturlæser (alle Aarhus Universitet/Århus Købmandsskole). Akkrediteringsdag for laboratorier (DANAK, Middelfart). Anvendelse af EDB i akkrediterede laboratorier (DANAK, Skovlunde). Diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi (Ingeniørhøjskolen, Odense). Brugerkursus af UPLC-TOF (RKA/Waters). Understand and operate Waters LC/MS & LC- MS/MS Instruments (RKA/Waters). 12 timers grundkursus i førstehjælp (Aarhus Universitet). Informationsmøde vedrørende regnskab (Aarhus Universitet). Informationsmøde vedrørende Årsberetning 2006 (Aarhus Universitet). Diverse ERFA-SUN økonomi- og personalenetværksmøder (Aarhus Universitet). PURE workshops (Aarhus Universitet). 18

21 Bygningsmæssige forhold for sidste gang! Af vicestatsobducent Ingrid Bayer Kristensen (byggeudvalgsformand) Instituttets afdeling for retspatologi og klinisk retsmedicin har altid haft til huse i Århus Sygehus s (tidl. Århus Kommunehospital) gamle patologisk-anatomiske institut, hvor der fandtes kontorer, personundersøgelsesrum og histologiske laboratorier samt værksted. Obduktionerne fandt sted i den lille sektionsstue på Århus Sygehus Patologiske Institut (NBG), ligesom man anvendte dette instituts store sektionsstue, morgue og genkendelsesrum. På grund af dårlige pladsforhold benyttede instituttet to "skurvogne" til kontorer og spise/mødefaciliteter. Den retskemiske afdeling har siden 1983 befundet sig i en laboratoriebygning på Psykiatrisk Hospital i Risskov, og der har således været en afstand på ca. 3 km mellem de to afdelinger. Bygningerne var alt for små og opfyldte langtfra de krav, der stilles til kvalitetsstyring, arbejdssikkerhed, retssikkerhed og en fornuftig arbejdsgang for personalet, ligesom også den retskemiske afdeling manglede plads. Det havde siden udflytningen af Retskemisk Afdeling i 1983 fra Retsmedicinsk Institut, Århus Sygehus NBG, været et stort ønske atter at sammenlægge de to afdelinger, dels af hensyn til det daglige arbejde, dels med henblik på at fremme forskningen mellem afdelingerne. I 2005 påbegyndte Århus Amt (nu Region Midtjylland) byggeriet af et nyt retsmedicinsk institut på Skejby Universitetshospital; arkitektfirmaet C.F. Møller og rådgivende ingeniørfirma Søren Jensen blev af amtet udvalgt til at stå for projektet. Der blev holdt rejsegilde den 27. september Ved udflytningen stod de bygningsmæssige faciliteter og lokaler til Center for Børn udsat for Overgreb (CBO) i fysisk sammenhæng med instituttet klar til at blive taget i brug. Her finder de retslægelige undersøgelser og politiets videoafhøringer af børn sted; centret er det første af sin art i landet. Officiel reception fandt sted den 09. november. Hele 2007 var for alle medarbejdere præget af, at det nye institut skulle tages i brug i november måned. De foregående måneder blev udflytningen planlagt med flyttefirma og firmaer, der skulle stå for flytning og ibrugtagning af apparatur fra den retskemiske afdeling. Alle medarbejdere var engagerede i oprydning og nedpakning af det gamle institut på Århus Sygehus og den retskemiske afdeling på Psykiatrisk Hospital, Risskov, samt ikke mindst de spredte arkivrum. Retsmedicinsk Instituts bygninger var så færdige med laboratorieinventar og delvis møblering, at der den 11. november som det er skik og brug på Skejby Sygehus kunne holdes åbent hus fra kl. 10 til 16, hvor huset var åbent for alle, der kunne have interesse i at se, hvordan det så ud. Med god hjælp fra Informationsafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Skejby, blev der lavet foldere og annoncer, således at offentligheden blev opmærksom på åbent-hus-arrangementet. Mange af medarbejderne stillede sig til rådighed, og ved hjælp af plancher, foredrag og rundvisning fik de ca fremmødte forklaret, hvad arbejdet går ud på, og hvordan instituttet ville komme til at fungere. Såvel medarbejdere som besøgende opfattede arrangementet som vellykket. 19

22 Arrangementet gav også en del omtale i pressen og var med til at skabe åbenhed om instituttets arbejde. Den 19. november var flyttebilerne bestilt, og udflytningen af den retskemiske afdeling kunne påbegyndes. Den 21. november påbegyndtes udflytningen af den retspatologiske afdeling. Da det daglige arbejde skulle fortsætte i flytteperioden, måtte nogle medarbejdere fortsætte obduktionsvirksomheden i det gamle institut, også på grund af, at håndværkerne ikke var helt færdige. Den første tid virkede ret kaotisk med håndværkere, flyttekasser og nye arbejdsgange; men alle medarbejdere gjorde en stor indsats for at få arbejdet til at lykkes uden alt for store gener for vore samarbejdspartnere og uden unødige ekstra forsinkelser på besvarelserne. Et af de helt store problemer i starten var de låste døre, der både larmede og gav alarm fra koder, når de ikke skulle, ligesom receptionen heller ikke fungerede optimalt, men efter ca. en måneds forløb var arbejdet i fuld gang alle steder og de fleste flyttekasser pakket ud, således at der den 17. december kunne holdes officiel indvielse med reception, hvor vi med stor glæde viste det nye hus, møbleret og med installeret apparatur, frem for vore samarbejdspartnere. På trods af en del mangler i starten, især fra laboratoriefirmaers side, er huset blevet et godt sted, hvor der er muligheder for et godt arbejdsklima med store, lyse rum, moderne apparatur, hævesænke-borde overalt, og alle nyder den ekstra plads. Ved sammenflytningen af retspatologisk og retskemisk afdeling er der skabt muligheder for et forbedret samarbejde, også i forskningsmæssig henseende. Der er yderligere skabt rigtig gode forskningsfaciliteter med et stort bibliotek med studiepladser og ph.d. kontor, der allerede næsten er fyldt op med ph.d. studerende. I april 2008 blev receptionen færdigudbygget og fungerer nu til alles tilfredshed. Året 2007 har på grund af flytningen været meget atypisk for alle medarbejdere, der ud over det daglige arbejde har måttet påtage sig ekstra opgaver, som de har løst på forbilledlig vis, hvad jeg godt vil takke dem for. Det har kostet mange ekstra timer at få EDB netværket til at fungere overalt, og det har kostet mange ekstra timer at organisere depotrum, således at også ældre sager er tilgængelige. Men besværet har været umagen værd, og der ligger store muligheder for nye udfordringer fremover. Med de nye lokaler er der skabt mulighed for i endnu højere grad end tidligere at leve op til nutidens krav om sikkerhed og kvalitetssikring/sporbarhed i arbejdet, ligesom der er planlagt installation af en CT scanner som supplement til konventionel obduktionsvirksomhed. I skrivende stund skinner solen, de små bøgeplanter uden for huset er sprunget ud, harer og fasaner løber på de grønne arealer, lyset og indeklimaet i kontorer og laboratorier nydes samtidig med arbejdet, ja, der er så dejligt herude på landet. Byggeudvalget håber, at det i løbet af 2008 vil blive overflødigt, men det opløser ikke sig selv, før alt fungerer perfekt. En epoke med konstant pladsmangel og brug af resourcer på kreative/alternative, midlertidige løsninger er forhåbentlig slut efter ca. 15 år. 20

23 Center for Børn udsat for Overgreb Af professor, dr.med. Annie Vesterby Siden den 1. oktober 1999 er alle undersøgelser af børn og voksne, der har været udsat for voldseller sædelighedsforbrydelser, blevet udført af læger ved de retsmedicinske institutter (i København, Odense og Århus). Undersøgelse af voldtægtsofre finder sted på de centre for voldtægtsofre, der siden den 1. november 1999 er blevet etableret. Her tilbydes en samlet og koordineret indsats for voldtægtsofre med retsmedicinsk undersøgelse og psykosocial omsorg og behandling, ligesom de indledende politiafhøringer kan foregå på centret. For børn, der har været udsat for seksuelt overgreb, er indsatsen desværre fortsat mangelfuld og ukoordineret. Antallet af børn, der udsættes for seksuelle overgreb, er ukendt. De officielle statistikker er mangelfulde. Alle, som har mistanke om, at et barn udsættes for seksuelt overgreb, skal underrette de sociale myndigheder, som derefter afgør, om der skal foretages politianmeldelse. Politiet vil, såfremt overgrebet ikke er akut, og barnet er 3-12 år, foretage videoafhøring på politigården. Politiet vurderer, om der skal foretages en retsmedicinsk undersøgelse, og retsmedicineren vurderer, om barnet efterfølgende skal henvises til egen læge eller til en børneafdeling til behandling og opfølgning. En opgørelse af 500 børnesager fra Retsmedicinsk Institut, Århus, har vist, at det er barnets beretning og ikke resultatet af lægeundersøgelsen, der er afgørende for sagens udfald [1]. Der har i mange år ikke mindst fra retsmedicinsk side [2] været fremsat ønske om at koordinere og samle indsatsen for de børn, som skal lægeundersøges, og forbilledet har været de børnecentre, som findes i USA, og Barnahuset i Island. Med udflytning af Retsmedicisk Institut, Århus, til et nybygget institut på Aarhus Universitetshospital, Skejby, i efteråret 2007 blev der skabt mulighed for at etablere de fysiske rammer for et center for børn, der har været udsat for seksuelt overgreb. I det daværende Århus Amt stillede man sig velvillig over for den plan, der forelå i starten af 2000 udarbejdet af en tværfaglig gruppe af personer fra social- og sundhedssektoren samt politiet og Retsmedicinsk Institut. Den 8. november 2007 åbnede landets første Center for Børn udsat for Overgreb (CBO). Centret, som modtager børn, der har været udsat for alle former for overgreb, ledes af en overlæge i pædiatri og har en børnesygeplejerske, en psykolog, en socialpædagog, en socialrådgiver og en sekretær ansat. Centret er en selvstændig enhed under børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Skejby, med egne fysiske rammer, og på centret foregår såvel politiets videoafhøring af barnet som lægeundersøgelsen foretaget af en retsmediciner med assistance fra en børnesygeplejerske. Der er mulighed for behandling og evt. opfølgning på centret for dem, som bor i centrets optageområde [3]. Der er store forventninger til dette center, hvor forskellige faggrupper skal arbejde sammen med det fælles mål at skabe en bedre og en koordineret indsats for børn og deres familier. Der er forventninger til, at de forskellige faggruppers faglige kompetencer vil øges, og at der oparbejdes en ekspertise, der kan formidles til og være forbillede for andre fremtidige centre. 21

24 Litteratur: 1. Hansen LA, Mikkelsen, SJ, Vesterby CA. Ano-genital findings in sexually abused children in cases with a conviction. Amer Acad Forensic Sciences, Vesterby CA. Retslægelige undersøgelser af børn udsat for seksuelt overgreb, professortiltrædelsesforelæsning. Ugeskr Læger 2006;168: Christensen HN. Nyt Center for Børn udsat for Overgreb (CBO). Lægen i Midten 2007;7:14-5. Ovenstående er uddrag af artikel i Ugeskrift for Læger2008;70:

25 Undervisning Prægraduat undervisning: De medicinske studerende modtager undervisning i retsmedicin på 2. del. Der afholdes 30 forelæsninger samt tillige demonstrationer. Formålet med undervisningen i retsmedicin er at bibringe de studerende kendskab til medicinallovgivning, retskemi, retsgenetik, klinisk retsmedicin og retspatologi, herunder dødsmåder, dødsårsager, dødsmekanismer m.m., således at de kan forholde sig til retsmedicinske problemstillinger i hverdagen. Endvidere varetager instituttets fastansatte medarbejdere vejledning af forskningsmetodologistuderende, 1-2 per semester, og andre, som deltager i undervisnings- og forskningsopgaver. Den retskemiske afdeling har desuden ydet undervisning i form af en række forelæsninger på Kemisk Institut og vejledning til fire afsluttede bachelorprojekter for studerende fra Det Naturvidenskabelige Fakultet samt sammen med den retspatologiske afdeling undervisning og vejledning af flere gymnasielærere inden for naturvidenskabelige fag i forbindelse med udarbejdelse af tværfaglige projekter. Eksamen i retsmedicin: Ved sommereksamen 2007 er eksamineret 146 studerende, ved vintereksamen 121 studerende. Postgraduat undervisning og undervisning af andre faggrupper: Postgraduat kursus for personale ved "Center for Voldtægtsofre", Århus Sygehus, og ved Retsmedicinsk Instituts Regionalafsnit for Klinisk Retsmedicin, Herning og Aalborg. Postgraduat undervisning for personale på Center for Børn udsat for Overgreb (CBO), Børneafdelingen, Skejby Sygehus. Undervisning på Sundhedsstyrelsens A-kursus i kardiovaskulær patologi:hjertets impuls og ledningssystem samt aorta, og i forskningstræning: Forskning på afdøde. Praktisk demonstration og undervisning ved de retslægelige obduktioner samt foredrag om retsmedicin for relevante faggrupper. 23

26 Forskning Strategi og visioner Et vigtigt grundlag for instituttets forskning er det materiale, som hidrører fra det rekvirerede arbejde for justitsvæsenet (statsobducenturet). Instituttets størrelse og særlige karakter nødvendiggør, at den retsmedicinske forskning drives i samarbejde med andre institutter og afdelinger i ind- og udland. I maj 2005 nedsatte man en arbejdsgruppe til at sammenfatte en forsknings- og udviklingsstrategi for instituttet, og i marts 2006 forelå konsensus for strategien for instituttets videnskabelige medarbejdere. Det er hensigten at markere og udvikle instituttets forsknings- og vidensformidling såvel nationalt som internationalt, at samle og prioritere instituttets forskningsindsats og områder, for at synliggøre instituttets forskningskapacitet og muligheder internt som eksternt, og for at løfte og styrke forskningsudbyttet. Det er instituttets visioner og mål, at der foreligger en strategiplan for forskning og metodeudvikling, at forskningen udføres af mindst samme standard som sammenlignelige institutter i ind- og udland (Norden), at være præsenteret i centre, udvalg og lignende, hvor et retsmedicinsk synspunkt kan være med til at påvirke den samfundsmæssige udvikling, styrke og målrette instituttets forskningsfelter, og optimere rekrutteringen til faget ved at skabe et forskningsbaseret uddannelsesmiljø. Der er hertil angivet en række succeskriterier og opstillet følgende seks ligestillede forskningsområder, som dækker instituttets forskning, og som er i overensstemmelse med fakultetets/universitetets prioritering for forskningen i området Forebyggelse, sundhedsfremme m.v.. 1. Overvågning af narkotikamarkedet og narkotikamisbrugets epidemiologi; psykosociale og sundhedsmæssige konsekvenser. 2. Kortlægning af ulykker og suicidier: Traumetyper og mekanismer; patoanatomiske forandringer samt betydning af forgiftningstilstande. 3. Metodeudvikling udvikling af diagnostiske metoder inden for retskemi, retspatologi og klinisk retsmedicin. 4. Volds- og sædelighedsforbrydelsernes epidemiologi. 5. Årsager til spæd- og børnedødsfald epidemiologi, medfødte og genetiske lidelser, infektiøse mekanismer samt vuggedød. 6. Antropologi bevægeapparatets udvikling, sygdomme og biomekanik samt traumatisk forårsagede skeletforandringer før og nu. 24

27 Igangværende projekter Klinisk retsmedicin og retspatologisk forskning HIV og hepatitis blandt narkorelaterede dødsfald (dead-hep). Formålet er at monitorere forekomsten af disse sygdomme i en socialt stigmatiseret gruppe, der ofte er ukendt af myndighederne. Effekten af forebyggende tiltag som vaccination måles. J. Banner (kontaktperson) "En case-kontrolleret psykologisk autopsi af ældres selvmord". Projektansvarlige: Jan-Henrik Winsløw, Gerontopsykiatrisk Afdeling, Psykiatrisk Hospital & Center for Gerontopsykologi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, og Elene Fleischer, ph.d. tilknyttet Afdeling P, Odense Universitetshospital. I.Bayer Kristensen (kontaktperson), Carsten Hansen "Genetics in Suicide and Its Interplay with Psychiatric Disorders". Projektansvarlige: Ping Qin, The National Center for registerbased Research, Aarhus University, Preben Bo Mortensen, The National Center for registerbased Research, Aarhus University, Ole Mors, Institute for Basic Psychiatric Research, Psychiatric Hospital in Aarhus. I.B. Kristensen (kontaktperson) Voldtægt og voldtægtsforsøg i Århus Amt; epidemiologiske, retsmedicinske og juridiske aspekter samt helbredsmæssige, psykiske og sociale konsekvenser af voldtægt. O.I. Hansen (ph.d. studium) Holdninger til voldtægtsofre i Danmark. Tre undersøgelser, som har til formål henholdsvis at afdække involverede faggruppers holdninger til voldtægtsofre, undersøge hvorledes personfaktorer korrelerer med voldtægtsholdninger samt evaluere på muligheden for at ændre uhensigtsmæssige voldtægtsholdninger blandt folkeskoleelever i Danmark. Cand.psyk. R. Bramsen (ph.d. studium) I samarbejde med Psykologisk Institut ved professor Ask Elklit, Center for Voldtægtsofre, Århus, ved psykolog Maiken Knudsen og Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet, ved vicestatsobducent Jytte Banner (vejleder). Does In-Home Sampling for test of Chlamydia Trachomatis Improve the Post-Rape Follow-Up? O.I. Hansen (kontaktperson) 25

28 Sædelighedsforbrydelser mod børn, epidemiologiske, retslægelige, lægelige og juridiske aspekter m.v. i samarbejde med Center for Børn udsat for Overgreb (CBO), Børneafdelingen, Skejby Sygehus, Århus Politi og Institut for Folkesundhed. A. Vesterby (kontaktperson) Retsmedicinske fund ved kolposkopisk undersøglse af børn udsat for seksuelt overgreb. L. Aagaard Hansen, S. Mikkelsen, S. Sabroe, A. Vesterby Børn og forældres oplevelse af den kolposkopiske undersøgelse. M. Tastum, L. Vad, L. Aagaard Hansen, S. Mikkelsen, A. Vesterby Epidemiologisk opgørelse af børnedødsfald obduceret på Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet. J. Banner, M. Rohde, L.L. Jensen Hjerneforandringer hos pludselig uventet spædbarnsdød: Hyppigheden af iltmangel og neurotrope vira. Studiet gennemføres dels i Australien, dels i Danmark. L.L. Jensen, J. Banner, R. Byard (Adelaide, Australien) Genetiske variationer i cellulært stress-respons som årsag til spæd- og småbørnsdød. M. Rohde (ph.d. studium). Projektet udføres i samarbejde med Institut for Human Genetik, Aarhus Universitet, og Molekylær Medicinsk Forskningsenhed, Skejby Sygehus. Hovedvejleder: Jytte Banner. Crash-related homicides and criminal prosecution practices in Denmark. M.D. Freeman, Oregon Health Sciences University School of Medicine, USA, B. Schumacher, L. Uhrenholt, H. Iversen, Århus Politi, og A. Vesterby "Mikro CT-skanning histomorfometrisk og finit elementanalyse af humane tænder omgivende alveolær knogle" i samarbejde med Afdeling for Ortodonti, Århus Tandlægeskole, Aarhus Universitet. L. Uhrenholt (kontaktperson) Columnaskader ved vold mod halsen og anvendelsesmuligheden af CT scanning. A.H. Thomsen, L. Uhrenholt Drab i Danmark, retsmedicinske perspektiver. A.H. Thomsen, J. Banner 26

29 Nedgravede drabsofre. A.H. Thomsen, I. Bayer Kristensen Skuddødsfald, obduceret ved Retsmedicinsk Institut i Århus. A.H. Thomsen, I. Bayer Kristensen Retslægelige ligsyn og obduktioner i Danmark i historisk belysning. M. Gregersen Undersøgelse af moselig. M. Gregersen Dobbelt lameller i trabekulære osteoner: En beskrivelse af korrelationen mellem osteontykkelse og alder. Pilotstudiet, som netop er publiceret, er baseret på histomorfometriske metoder og har vist en klar sammenhæng mellem tykkelsen af de trabekulære osteoner i crista iliaca og kronologisk alder hos mænd. Metoden skal udvikles for henholdsvis mænd og kvinder for at kunne bruges som et redskab til aldersbestemmelse på knogler. L.W. Boel Regionale variationer i osteontykkelse. Der ses på histologiske snit fra f.eks. hofte, collum femoris, ryghvirvel, calcaneus. Tykkelsen af de trabekulære osteoner måles ved hjælp af histomorfometriske metoder, og det skal herefter beregnes, om der er en statistisk signifikant forskel på den gennemsnitlige osteontykkelse i de forskellige sites. L.W. Boel 27

30 Retskemisk forskning Det illegale stofmarked i Århus - 10 år efter. M.F. Andreasen, E. Kaa, C. Lindholst Drug-profiling: Udvikling og implementering af harmoniserede metoder til sammenligning af narkotika på europæisk og internationalt plan. C. Lindholst, M. Johannsen, E. Kaa Dødelige forgiftninger med selektive serotoningenoptagshæmmere. A.C. Hansen, S.K. Höhle, I. Bayer Kristensen Illegale stoffer: Undersøgelse af stoffer på det illegale stofmarked med hensyn til forekomst og renhed, bl.a. "Narkotika på gadeplan" og "Ecstasyovervågning". E. Kaa, M. Johannsen, M.F. Andreasen, C. Lindholst Narkomandødsfald i Danmark. De retskemiske afdelinger fra hhv. København, Århus og Odense Nordiske narkomandødsfald. De nordiske retskemiske afdelinger fra hhv. Danmark, Sverige, Norge og Finland Udvikling og validering af LC-MS-MS og GC-MS analyse af lægemidler og narkotika i blod- og urinprøver. M.F. Andreasen, E.M. Heinsvig, A.P.F. Petersen, I. Rosendal Prospektive eller retrospektive undersøgelser over forekomst af alkohol, lægemidler og narkotika i biologisk materiale fra retslige obduktioner eller hospitaler. A.C. Hansen (kontaktperson) Udvikling og validering af analysemetoder til påvisning af lægemidler og narkotika i uvante biologiske matricer som spyt og sved. M.F. Andreasen, R. Birkler, M. Johannsen Sporanalyser af narkotika. M. Johannsen 28

31 Forekomsten af alkohol, medicin og narkotika i ofre for voldtægt og voldtægtsforsøg undersøgt på Center for Voldtægtsofre, Århus Nye metoder til påvisning af drugrape. M. Johannsen, R. Birkler, O.I. Hansen, O. Brink, A. Vesterby Undersøgelse og analyse af illegale og forfalskede lægemidler og anaboliske steroider. M. Johannsen, C. Lindholst Udvikling og validering af metodik til analyser i lavt niveau og på prøver udtaget minimalt eller non-invasivt (clinical forensic analysis and toxicology). M. Johannsen, C. Lindholst 29

32 Forskeruddannelse: Instituttet havde i 2007 seks ph.d. studerende: Kiropraktor Lars Uhrenholt med emnet: Morfologi og patoanatomi af halscolumnas facetled hos trafikdræbte, specielt med henblik på whiplashtraumet et patoanatomisk og billeddiagnostisk studie. Vejledere: Læge, ph.d. Ellen Hauge, Reumatologisk Afdeling U, Århus Sygehus NBG, overlæge Edith Nielsen, Neuroradiologisk Afdeling, Århus Sygehus NBG, Markil Gregersen (hovedvejleder) og Annie Vesterby. Studiet er afsluttet i 2007 med forsvar af ph.d. graden i december måned. Læge Ole Ingemann Hansen med emnet: Voldtægt og voldtægtsforsøg i Århus Amt: Epidemiologiske, retsmedicinske og juridiske aspekter samt helbredsmæssige, psykiske og sociale konsekvenser af voldtægt. Vejledere: Overlæge, ph.d. Ole Brink (hovedvejleder), Ortopædkirurgisk Center, Århus Sygehus THG, professor Svend Sabroe, Epidemiologisk Afdeling, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, professor, cand.psyk. Ask Elklit, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, og Annie Vesterby. Læge Marianne Rohde med emnet: Genetiske variationer i cellulært stress-respons som årsag til spæd- og småbørnsdød. Vejledere: Professor, dr.med. Niels Gregersen, Molekylær Medicinsk Forskningsenhed, Skejby Sygehus, professor, dr.med. Steen Kølvraa, Institut for Human Genetik, Aarhus Universitet, og Jytte Banner (hovedvejleder). Læge Søren Dalager-Pedersen med emnet: Generelle og lokalisationsafhængige forhold ved åreforkalkning. Vejledere: Professor dr. med. William Paaske (hovedvejleder), Hjerte-lunge-karkirurgisk afd. T, Skejby Sygehus, professor, dr. med. Erling Falk, Hjertemedicinsk afd. B, Skejby Sygehus, og lektor Ingrid Bayer Kristensen, Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet. Studiet er afsluttet med forsvar af ph.d. graden i maj Cand.psyk. Rikke Holm Bramsen med emnet: Holdninger til voldtægtsofre i Danmark. Tre undersøgelser, som har til formål henholdsvis at afdække involverede faggruppers holdninger til voldtægtsofre, undersøge hvorledes personfaktorer korrelerer med voldtægtsholdninger samt evaluere på muligheden for at ændre uhensigtsmæssige voldtægtsholdninger blandt folkeskoleelever i Danmark. I samarbejde med Psykologisk Institut ved professor Ask Elklit, Center for Voldtægtsofre, Århus, ved psykolog Maiken Knudsen og Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet, ved vicestatsobducent Jytte Banner (vejleder). 30

33 Cand.scient. Rune Isak Dupont Birkler med emnet: Udvikling og validering af LC-MS-MS metoder til analyser i lavt niveau og på små prøvemængder applikationer inden for drug rape og metabolomics. Vejledere: Lektor, cand.scient., ph.d. Mogens Johannsen, Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet (hovedvejleder) og cand.polyt., ph.d. Mette Findal Andreasen, Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet. Gæstestuderende/gæsteforskere: Instituttet har ikke haft gæstestuderende eller gæsteforskere i 2007 med længere ophold. Gæsteforelæsere: Professor, dr.med. Niels Morling, Retsgenetisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, København. Lektor, ph.d. Michael D. Freeman, Oregon Health Sciences University, School of Medicine, U.S.A. Vicestatsobducent Peter Thiis Knudsen, Retsmedicinsk Institut, Odense. Professor Jonathan Shepherd, University of Wales, College of Medicine, England. 31

34 Forsknings- og undervisningsmidler (forbrug) Ordinær virksomhed (løn og drift): Fondsfinansieret virksomhed Aarhus Universitets Forskningsfond: Genetiske variationer i cellulært stress-respons som årsag til spæd- og småbørnsdød (Jytte Banner) Aarhus Universitets Forskningsfond: Morfologi og patoanatomi af halscolumnas facetled hos trafikdræbte med henblik på whiplash traumet (Annie Vesterby) Aarhus Universitets Forskningsfond: Vold og voldtægtsforsøg i Århus Amt (Annie Vesterby) Aase og Ejnar Danielsens Fond: Genetiske variationer i cellulært stress-respons som årsag til spæd- og småbørnsdød (Marianne Cathrine Rohde) Egmont Fonden: Undervisnings CD-rom for unge om voldtægt med titlen: Sandhed og konsekvens om unge og voldtægt (Jytte Banner) EU-generelt: CHEDDAR (Elisabet Kaa) EU-generelt: TEACH (Christian Lindholst) Fonden til Lægevidenskabens Fremme: Vold og voldtægtsforsøg i Århus Amt (Ole C.I. Hansen) Harboefonden: Genetiske variationer i cellulært stress-respons som årsag til spæd- og småbørnsdød (Mariane Catherine Rode) Illum Fondet: Undervisnings CD-rom for unge om voldtægt med titlen: Sandhed og konsekvens om unge og voldtægt (Jytte Banner) L.F. Foghts Legat: Inflammatoriske mekanismer ved SIDS relationer til fald i incidensen (Jytte Banner) Nordea Danmark Fonden: Undervisnings CD-rom for unge om voldtægt med titlen: Sandhed og konsekvens om unge og voldtægt (Jytte Banner) Sundhedsstyrelsen: Narkotika i illegal forhandling på brugerniveau (Mogens Johannsen) Sundhedsstyrelsen: Narkotika på gadeplan (Mogens Johannsen) Sygekassernes Helsefond: Undervisnings CD-rom for unge om voldtægt med titlen: Sandhed og konsekvens om unge og voldtægt (Jytte Banner) Trygfonden: Undervisnings CD-rom for unge om voldtægt med titlen: Sandhed og konsekvens om unge og voldtægt (Jytte Banner) Tuborgfondet: Undervisnings CD-rom for unge om voldtægt med titlen: Sandhed og konsekvens om unge og voldtægt (Jytte Banner)

Retsmedicinsk Institut

Retsmedicinsk Institut Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet Årsberetning 2002 Retspatologisk Afdeling Retskemisk Afdeling Peter Sabroes Gade 15 Skovagervej 2 8000 Aarhus C 8240 Risskov Tlf. 86 12 56 77 Tlf. 86 17 53 22

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke Obduktion og transplantation A A R H U S U N I V E R S I T E T Retsmedicinsk Institut Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin Tilknyttede love og vejledn. LBK nr. 95 af 7/2-2008, Sundhedsloven,

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014

LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014 LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014 Forbryderens værste fjende Tid: 26. februar 2014 kl. 09.00 14.30 Sted: Handelsfagskolen i Skåde Arrangører: Hold 39 Antal deltagere: 76 Konferencier: Camilla Østergaard

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Netværksm rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Opstart af klinisk etisk komite Arbejdsgruppe februar 2009 Line Gessø Hansen Fællestillidsmand

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Center for voldtægtsofre skadestuen Århus Amtssygehus

Center for voldtægtsofre skadestuen Århus Amtssygehus ÅRSRAPPORT 2002 Center for voldtægtsofre skadestuen Århus Amtssygehus Center for Voldtægtsofre - skadestuen - Århus Amtssygehus Tage Hansensgade 2, DK-8000 Århus C, telf.: 8949 7400 - psykolog Maiken Knudsen

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2015 > Sæsonprogram for forår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 3. februar kl. 20.00: Tirsdag den 3. marts kl. 20.00: Tirsdag

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 December 1999 Alexandra i støbeskeen Af Michael Holm, formand for bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Alexandra er kommet godt igennem den første udviklingsfase,

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Grenaa... 1 Herning... 1 Holstebro... 1 Horsens... 2 Ikast... 3 Nørre Nissum... 3 Randers... 4

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik INVITATION TIL KONFERENCE LØRDAG D. 12 SEPTEMBER 20 KL. 8.00-14. Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg Arrangører: VODSKOV SKOLE. EGEBAKKEN. ØSTER UTTRUP SKOLE GODTHÅBSKOLEN. HOSPITALSUNDERVISNINGEN

Læs mere

Børnehuse den danske model. Hanne N. Christensen Overlæge, MPH. Skejby DASPCAN, marts 2012

Børnehuse den danske model. Hanne N. Christensen Overlæge, MPH. Skejby DASPCAN, marts 2012 Børnehuse den danske model Hanne N. Christensen Overlæge, MPH. Skejby DASPCAN, marts 2012 Indhold/disposition Center for Børn udsat for Overgreb, Skejby, CBO-børnecenter Overgreb, typer og hyppighed Udenlandsk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

På job med døden. Oplæg ved Finn Ekenberg og Carsten Sauer, Vågetjenesten i Aarhus. Oplæg ved kapelassistent Betina Stege, Aarhus Universitetshospital

På job med døden. Oplæg ved Finn Ekenberg og Carsten Sauer, Vågetjenesten i Aarhus. Oplæg ved kapelassistent Betina Stege, Aarhus Universitetshospital På job med døden Sted: Handelsfagskolen i Skåde Tidspunkt: Torsdag d. 29. januar 2015 kl. 9:00-15:00 Antal deltagere: 92 Arrangør: Lægesekretæreleverne, hold 40, Odder Handelsfagskole Referenter: Helle

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Årsrapport 2009 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb

Årsrapport 2009 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb Årsrapport 2009 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb Foto og layout: Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby HN0510JV Østjyllands Politi - et samarbejde mellem Århus Universitetshospital

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 324 Offentligt WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Studietur til Dundee Skotland

Studietur til Dundee Skotland Studietur til Dundee Skotland Den specielle interessegruppe for lysbehandling ( SIG-lys) besøgte Lysafsnittet på Ninewells Hospital i Dundee 26.05.-29.05.2005 16-05-2012 1 SIG-Lys Består af 8 sygeplejersker

Læs mere

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne???

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne??? Efteruddannelse hvad vil erne??? Ulla Breth Knudsen, Ole Weis Bjerrum & Michael Hasenkam for Bestyrelsen, Dansk Medicinsk. De overordnede resultater af Dansk Medicinsk s Spørgeskema om Efteruddannelse

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf

konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Professor Sven Poulsen, formand for Dansk Pædodontisk forening byder velkommen til dagens konference om udsatte LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Udsatte børn konference 8 Dansk Pædodontisk

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014 Børnehus Midt Møde i KKR. 18. November 2014 Lovgrundlag Med virkning fra 1.oktober 2013 er lov om social service ændret. 50a Kommunerne i de fem regioner I Danmark skal oprette et børnehus til undersøgelse

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS-OG FOREBYGGELSESUDVALG - høring om funktionelle lidelser 19. marts 2014 EMNER Diagnosen placering

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Referat af møde i Sundhedsbrugerrådet. 23. januar 2014 i Regionshuset. Sundhedsbrugerrådet i Region Nordjylland

Referat af møde i Sundhedsbrugerrådet. 23. januar 2014 i Regionshuset. Sundhedsbrugerrådet i Region Nordjylland Sundhedsbrugerrådet i Region Nordjylland Sagsnummer 2013-001859 Referat af møde i Sundhedsbrugerrådet 23. januar 2014 i Regionshuset Mødedeltagere Henning Olsen, Hanne Møller, Preben Kruse, Tage Enevoldsen,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2010

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2010 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2010 > Sæsonplan for efterår 2010 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 5. oktober Kl. 20.00 Alm. prakt. læge Mikkel Vass Tænk dig

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013 Bedømmelsesudvalgets beretning for 213 Aflagt ved DSMFs generalforsamling 24. maj 214 For 213 har 91 personer indsendt CPD-indberetning, hvilket er en fremgang på fire personer i forhold til 212. Skemaerne

Læs mere