Rapport. Optimering af recept og proces for bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter. Flemming Hansen. Sammendrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Optimering af recept og proces for bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter. Flemming Hansen. Sammendrag"

Transkript

1 Rapport 16. dec FH Optimering af recept og proces for bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter Flemming Hansen Sammendrag Baggrund Na-nitrit er stadig et af de vigtigste konserveringsmidler i varmebehandlede kødprodukter. Det er derfor vigtigt at forstå de faktorer der påvirker nitrits omsætning både under varmebehandling og under en lagring af produktet. En øget viden om disse faktorer gør det muligt at optimere effekten af nitrit selv ved en lav tilsætning og efter en eventuel mellemlagring af produktet. Formål At undersøge og dokumentere hvilke parametre i proces og recept, der påvirker henfald af nitrit under fremstilling og eventuel mellemlagring. Målet er endvidere at udvikle et værktøj, der kan beregne en korrektionsfaktor for nitrit på basis af recept, samt tid og temperatur under mellemlagring. Konklusion Projektet har vist, at nitrit-indholdet stort set halveres ved den anvendte varmebehandling (80 C indtil 75 C i centrum) og dernæst henfalder langsomt under en efterfølgende lagring. Kødproduktets ph og tilsatte mængde ascorbat har størst betydning for henfaldet af nitrit, hvor et lavt ph og/eller en stor mængde ascorbat bevirker et hurtigt henfald. Derimod har tilsætning af acetat og laktat kun ringe eller ingen betydning for henfald af nitrit. Der er udviklet en model til beregning af korrigeret mængde tilsat nitrit for mellemlagrede kødprodukter til brug i DMRI s Listeria model. Ved brug af den korrigerede værdi opnås en mere præcis prædiktion af kødproduktets potentielle væksthæmning af L. monocytogenes. 1

2 Fremgangsmåde Planer Undersøgelses princip Nedenfor beskrives kun kort den principielle undersøgelsesmetode. For en mere detaljeret beskrivelse henvises til de respektive forsøgsplaner. På projektets følgegruppemøder blev det besluttet at anvende en standard kødpølse som modelprodukt til forsøgene. Ikke mindst fordi det er samme produkt, der har været anvendt til udviklingen af DMRI s listeria vækst model. Forsøgene skulle omfatte variation i recept (ph, nitrit, ascorbat, laktat og acetat), samt variation af tid og temperatur under mellemlagring. Alle pølserne blev varmebehandlet og kølet på sædvanlig vis (kogeskab ved 80 C til 75 C i centrum, overbrusning i 15 eller 30 min. og slutkøling til 2 C), hvorefter de blev mellemlagret uden påvirkning af lys og ilt i op til 6 mdr. inden slicening og pakning Under mellemlagring måles residual nitrit efter 0, 1½, 3 og 6 mdr. og for udvalgte kombinationer bestemmes endvidere oxidativ stabilitet, farvestabilitet og væksthæmning af L. monocytogenes (challengetest). Fremstilling af pølser Der blev fremstillet i alt 31 forskellige recepter af kødpølse, hvor fedt% (ca 15%), tilsat NaCl (2,1%) og vand (ca. 65%) er konstant i hele forsøget, mens øvrige parametre (acetat 0 og 0,1%), laktat (0, 0,5 og 1,0 %), ph (5,8 og 6,1 6,4), ascorbat (0, 4 og 10 gange nitritmængden) og nitrit (0, 60 og 150 ppm) blev varieret i kødpølsen. Kødpølserne blev generelt lagret ved 2 C. Fire recepter blev dog lagret ved 3 forskellige temperaturer ( 1, 2, 5 C), hvilket gav i alt 39 forskellige kombinationer. Kemi analyser Alle 31 recepter blev kontrolleret ved kemisk bestemmelse af NaCl, vand, fedt, ph, ascorbat, laktat og acetat i DMRI s kemiske laboratorium umiddelbart efter fremstilling (0 mdr. lagring). De 12 recepter der blev undersøgt i 2014 blev ligeledes undersøgt efter 3 og 6 mdr. mellemlagring ved 2 C. Alle recepter kombineret med lagringstemperatur (39 kombinationer) blev undersøgt for residualnitrit straks efter fremstilling (0 mdr. lagring) og efter 3 og 6 mdr. mellemlagring. De 27 kombinationer, der blev undersøgt i 2015 blev desuden undersøgt efter 1½ mdr. mellemlagring. Oxidativ stabilitet De 12 recepter som blev fremstillet i 2014 blev undersøgt for oxidativ stabilitet, målt ved TBARS indholdet efter 0, 3 og 6 mdr. mellemlagring ved 2 C 2

3 Farvestabilitet De 12 recepter som blev fremstillet i 2014 blev undersøgt for farvestabilitet (L, a og b målt på Videometer) efter 0, 3 og 6 mdr. mellemlagring ved 2 C. Kødproduktet blev igen slicet og pakket i ilt-tæt emballage i 30% CO2 og 70 % N2 (med en restilt < 0,3%). Pakkerne blev udsat for belysning for at simulere opbevaring i en kølemontre. Farvemålingen foregik derfor både straks efter slicening og igen efter 13 dages opbevaring af pakkerne ved 5 C udsat for konstant belysning på ca lux. Mikrobiel stabilitet (Challenge test) For 25 udvalgte kombinationer, blev den mikrobielle stabilitet målt som væksthæmning af Listeria monocytogenes (Challenge test) efter mellemlagring i 0, 3 og 6 mdr. Challenge-testen blev udført som følger: Efter mellemlagring blev pølserne aseptisk skåret i skiver á ca. 1 cm, podet med ca. 500 L. monocytogenes på overfladen af skiven (cocktail af 5 listeria stammer), hvorefter skiverne blev pakket i ilt-tæt emballage i 30% CO2/70% N2 (rest-ilt <0,3%). Pakkerne blev opbevaret i op til 6 uger ved 8,0 ±0,2 C og med jævne mellemrum blev der for hver kombination udtaget 5 pakker til bestemmelse af Listeria kimtal på Oxford agar (5 dobbeltbestemmelse). Data behandling Alle sammenhørende data for kemi og residualnitrit (39 kombinationer) blev samlet i et regneark og anvendt til at udvikle en model (Excel ark) til beregning af en korrigeret mængde tilsat nitrit efter mellemlagring på basis af indtastede værdier for ph, laktat, acetat, nitrit og ascorbat, samt tid og temperatur under mellemlagring. Vækstdata for L. monocytogenes (i alt 25 kombinationer) på kødpølsen under opbevaring ved 8 C, blev indtastet i DMFit i Combase ( hvorefter DMFit beregnede den maksimale væksthastighed (µmax), som er et entydigt udtryk for hvor godt recept + omgivelser hæmmer L. monocytogenes. Den beregnede µmax for den reelt observerede vækst blev sammenlignet med den prædikterede µmax fra DMRI s listeria model, udregnet med den korrigerede mængde tilsat nitrit. 3

4 Resultater Standard kemi 2014 Tabel 1 i bilag 1 viser data for laktat, ph, salt/vand og nitrit i 12 recepter af kødpølser lagret op til 6 måneder ved 2 C. Det fremgår af tabellen, at ud over nitrit, ændres kemien ikke under mellemlagring. Det blev derfor besluttet, at der i 2015 kun blev målt standardkemi på recepterne umiddelbart efter fremstilling. Endvidere fremgår det, at pølserne kunne fremstilles meget ensartet fra gang til gang (recept 1-2 vs 2-1; recept 1-5 vs 2-4; recept 1-3 vs 2-2 og recept 1-6 vs 2-5). Oxidativ stabilitet Tabel 2 i bilag 1 viser middeldata for TBARS (n = 2 eller 3) for 12 recepter af kødpølser lagret i op til 6 mdr. ved 2 C. Som hovedregel gælder, at TBARS værdier på 3 og derover kan registreres som harsk af et trænet smagepanel. Tabellen viser, at der kun er sket en mindre oxidering, idet kødpølserne har været lagret i ilt-fri atmosfære (vakuumpakket). Men det ses dog, at kødpølser uden tilsætning af nitrit generelt er mere sårbare over for oxidation end kødpølser med nitrit. Samtidig ses, at ph synes at have en relativt stor betydning, selv i pølser uden nitrit. Generelt er pølser tilsat nitrit og med højt ph oxidativt stabile i op til 6 mdr., mens pølser tilsat nitrit men med lavt ph viser en begyndende oxidation efter 3 mdr. Farvestabilitet Tabel 3 i bilag 1 viser data for farvestabilitet (n = 2 eller 3) for 12 recepter af kødpølser lagret i op til 6 mdr. ved 2 C. Farvestabilitet er her målt med videometer (L, a og b) og det er parameteren (a = produktets rødhed), der er fokuseret på. Produktets farvestabilitet udtrykkes her som en ændring i farve efter 13 dages opbevaring under lys (1100 lux), hvor en lille ændring i farven (a) = en god farvestabilitet. Helt overordnet ses, at produkter uden nitrit allerede på dag 0 har en meget lav score i (a), hvilket er i overensstemmelse med at de fremtræder som blege, nærmest hvidlige kødprodukter. Da de er farveløse, ændres farven eller farvestabiliteten ikke væsentligt ved yderligere lagring. For produkter med nitrit ses derimod en høj (a) værdi ved dag 0 (= en tydelig rød farve). Produkter med nitrit, der er slicet på dag 0 og udsat for lys ændrer ikke farve ved 13 dages lagring og de har derfor en god farvestabilitet. Efter 3 mdr. mellemlagring er farven stadig bevaret ved slicening, men efter 13 dages opbevaring med lyspåvirkning forsvinder farven på kødproduktet med lav ph, altså dårligere farvestabilitet. Produktet med høj ph har stadig en tydelig rød 4

5 farve efter 13 dages opbevaring under lys og har således en god farvestabilitet. Efter 6 mdr. mellemlagring er farvestabiliteten (udtrykt ved at den røde farve reduceres markant efter 13 dages opbevaring under lyspåvirkning) væsentligt forringet for begge kødprodukter, dog mest for produktet med lav ph-værdi. Data viser altså nogenlunde samme tendens for farvestabilitet som for oxidativ stabilitet; nemlig at pølser med nitrit og lavt ph viser en kraftigt reduceret stabilitet allerede efter 3 mdr. mens et højt ph medfører en god farvestabilitet efter 3 mdr. Efter 6 mdr. er kødproduktet tilsat nitrit og med højt ph mere farvestabilt end produktet med lavt ph. For begge produkter er farvestabiliteten dog væsentligt forringet efter 6 mdr. Måling af residual-nitrit De målte residualnitrit værdier viste generelt en god overensstemmelse mellem de gennemførte triplebestemmelser. Samtlige data er anvendt til udvikling af en model til beregning af residualnitrit, dels umiddelbart efter varmebehandling (kogning ved 80 C til 75 C i centrum) og efter en eventuel mellemlagring (ved temp. fra 1 til 5 C). Generelt er henfaldet af nitrit en kompleks funktion af de forskellige parametre. Den samlede effekt af recept og lagringsbetingelser kan således bedst vurderes ved brug af den udviklede model. Men på baggrund af de eksisterende data, er effekten af de forskellige parametre forsøgt beskrevet nedenfor Virkning af ph på henfald af nitrit I forsøgene er der undersøgt produkter med ph fra 5,8 og op til 6,4. Der blev observeret en meget stor effekt af ph på hastighed af nitritomsætningen. I produkter med lavt ph (ph 5,8) forsvinder nitrit efter ganske kort lagringstid. Figur 1 nedenfor viser, at selv en reduktion på 0,2 til 0,3 ph enheder bevirker et væsentligt hurtigere henfald af nitrit. Figur 1: Målt nitrit (60 ppm tilsat, 240 ppm ascorbat) efter mellemlagring i 0, 3 og 6 mdr. ved 3 forskellige ph-værdier 5

6 Virkning af tilsat ascorbat på henfald af nitrit Ascorbat tilsættes typisk i en mængde der svarer til 4 gange den tilsatte nitritmængde (fx 240 ppm til 60 ppm tilsat nitrit). I indeværende forsøg er der undersøgt produkter tilsat 4 x nitritmængde (240 henh. 600 ppm ascorbat) og 10 x nitritmængden (600 og 1500 ppm ascorbat), samt enkelte produkter med 6,7 x ascorbat (60 ppm nitrit og 400 ppm ascorbat). På figur 2 ses at 10 x ascorbat (her 1500 ppm) medfører en forøget omsætning af nitrit allerede under varmebehandlingen. Henfaldet under den efterfølgende mellemlagring er også forøget ved den høje ascorbat tilsætning, men ikke helt så markant som under varmebehandlingen. Figur 2: Målt nitrit (150 ppm tilsat) efter 0, 3 og 6 mdr. mellemlagring ved 4 x henh. 10 x ascorbat tilsætning; ph 6,1 Virkning af temperatur under mellemlagring på henfald af nitrit I forsøgene har produkterne været mellemlagret som blokvare, vakuumpakket i tæt emballage ved 3 forskellige temperaturer ( 1, 2 og 5 C). Lagringstemperaturen har i hele perioden overholdt set-punkt ± 1 C. Figur 3 viser betydningen af temperaturen under mellemlagring, hvor en temperatur på 5 C medfører en noget hurtigere omsætning af nitrit end lagring ved 2 C eller 1 C. Figur 3: Målt nitrit (150 ppm tilsat, 600 ppm ascorbat) efter 0, 3 og 6 mdr. mellemlagring ved forskellig temperatur; ph er 6,4. 6

7 Virkning af tilsat laktat og acetat på henfald af nitrit Laktat og acetat har kun været undersøgt som tilsætning i relativt små mængder, selvom DMRI s Listeria model kan estimere vækst af L. monocytogenes op til 3 % tilsat Na laktat og 0,5% tilsat Na acetat. Men så store tilsætninger anvendes kun yderst sjældent i praksis pga. sensoriske bivirkninger. Figur 4 og 5 viser hvordan tilsætning af laktat (0,5 eller 1% tilsat Nalaktat) eller acetat (0,1% tilsat Na acetat) påvirker omsætning af nitrit. Hverken tilsætning af laktat eller acetat synes i at have en entydig effekt på henfald af nitrit. Parameteren tilsat acetat indgår dog i den udviklede model, men bidrager kun meget lidt til det beregnede henfald af nitrit under mellemlagring. Figur 4: Målt nitrit (60 ppm tilsat, 240 ppm ascorbat) efter 0, 3 og 6 mdr. mellemlagring med/uden tilsætning af 0,5% eller 1% laktat Figur 5: Målt nitrit (60 ppm tilsat, 240 ppm ascorbat) efter 0, 3 og 6 mdr. mellemlagring med/uden tilsætning af 0,1% acetat Challengetest væksthæmning af Listeria monocytogenes I projektet er i alt 25 udvalgte kombinationer blevet undersøgt for vækst/væksthæmning af L. monocytogenes efter mellemlagring i 0, 3 og 6 mdr. Sammenhørende værdier af kimtal for L. monocytogenes og lagringstid i dage er plottet i programmet DMFit og typisk opnås ganske præcise vækstkurver (figur 6) 7

8 Figur 6: Eksempel på vækstkurve (challengetest) for L. monocytogenes (6 udtag med 5 dobbeltbest.). Udover at bestemme den vækstkurve der bedst fitter til de indtastede data, beregner DMFit den maksimale væksthastighed (µmax) for den eksponentielle vækstfase. Den observerede µmax kan sammenlignes med den µmax som DMRI s listeria model beregner ud fra recept (med den korrigerede værdi for nitrit efter mellemlagring) og lagringsbetingelser under challenge-testen (temperatur, CO2). Typisk blev den observerede vækst af listeria hurtigere efter mellemlagring af kødpølser (hele blokvarer) tilsat nitrit (se eksempel i figur 7). Dette er i overensstemmelse med, at nitrit henfalder under mellemlagring. Figur 7: Vækstkurver fra DMFit (observeret vækst) efter 0, 3 og 6 mdr. mellemlagring af blokvare ved 5 C; Kødpølse med 3,2 % salt/vand, ph 6,2 og 60 ppm nitrit/240 ppm ascorbat, opbevaret 4 uger ved 8 C, 30% CO 2 De observerede vækstkurver viser, at væksthastigheden stiger jo længere produktet har været mellemlagret inden slicening. I overensstemmelse hermed estimerer modellen værdier for residual nitrit på 32, 7,8 og 1,9 ppm efter 0, 3 og 6 mdr. mellemlagring ved 5 C. 8

9 Udvikling af model Sammenhørende data mellem recept, målt nitrit efter varmebehandling, målt nitrit til forskellige tid under mellemlagring og den tilhørende temperatur er ved hjælp af programmet Unscrambler anvendt til at udvikle en model som beregner % nitrit der henfalder under varmebehandling beregner den mængde nitrit der er tilbage efter en given mellemlagring af blokvaren (residualnitrit) På baggrund af den resterende mængde nitrit (X ppm) og det beregnede henfald af nitrit under varmebehandling af det givne kødprodukt, beregner modellen den mængde nitrit der skulle have været tilsat produktet for at opnå X ppm efter varmebehandling. Dette er den Korrigerede mængde tilsat nitrit som skal indtastes i DMRI s Listeria model for at opnå det aktuelle vækstpotentiale efter mellemlagringen af produktet. Brug af model Den udviklede model - i form af et Excel ark kan anvendes som et modul til DMRI s Listeria model. Relevante værdier for produktets indhold af tilsat nitrit og ascorbat, acetat og ph indtastes. Efterfølgende indtastes lagringstid og temperatur, hvorefter modellen beregner dels % henfald af nitrit under selve kogeprocessen dels residual-nitrit i produktet efter den ønskede mellemlagringstid af blokvaren. I DMRI s listeria model skal man imidlertid indtaste tilsat nitrit og ikke den aktuelt målte mængde nitrit i produktet (residual nitrit) efter varmebehandling. Derfor omregner modellen efterfølgende den estimerede værdi for målt residualnitrit til en modsvarende værdi for tilsat nitrit, som skal indtastes i DMRI s listeriamodel (se figur 8). Med den korrigerede værdi for tilsat nitrit opnås en mere præcis prædiktion af det mellemlagrede produkts potentielle væksthæmning af L. monocytogenes Som en ekstra feature giver modellen en advarsel når residual nitrit er så lavt, at der er risiko for at produktets farve- og oxidative stabilitet er markant forringet. Det er bygget ind i modellen, med en grænseværdi på 7,5 ppm residualnitrit. MEN stabiliteten afhænger i høj grad af hvor meget ilt (O2) der er tilstede, hvorfor denne funktion kun er gyldig når produktet lagres ved lav ilt (< 0,3% rest-o2). Dette gælder både under mellemlagring (fx ved vakuumpakning) og efter slicening (vakuumpakning eller MA pakning med lav rest-o2). 9

10 ppm Nitrit Figur 8: Residual-nitrit modellens brugerflade. Røde felter er in-put værdier og blå felter er modellens output. NaNO 2 ppm Tilsat til recept Acetat % Laktat % Ascorbat ppm ph Proces Temperatur C Mellemlagring Lagringstid mdr Rest nitrit efter mellemlagring Nitrit svind under kogning % 46.9 Rest nitrit (ppm) : Rest-nitrit efter mellemlagring (ppm) 7.8 Korrigeret mængde nitrit til "input" i Listeriamodellen (ppm) Tid på mellemlager (måneder) Farvestabilitet/oxidativ stabilitet OK Validering af den nye residual-nitrit model Residual-nitrit modellen er valideret ved sammenligning af µmax for den observerede vækst i 25 kombinationer efter 0, 3 og 6 mdr. mellemlagring og den tilsvarende prædikterede væksthastighed vha DMRI s listeriamodel. Den prædikterede vækst efter 3 og 6 mdr. mellemlagring af blokvarer, er baseret på den korrigerede mængde tilsat nitrit beregnet i residual-nitrit modellen. Figur 9: Plot over sammenhørende værdier af observeret og prædikteret væksthastighed (µmax) for 25 kombinationer testet efter 0, 3 og 6 mdr. mellemlagring (R 2 = 0,63). 10

11 Et plot over prædikterede og observerede værdier for µmax er vist i figur 9. En korrelation med en R 2 på 0,634 viser en god overensstemmelse mellem de observerede og de beregnede data efter korrektion for henfald af nitrit. Modellens beregnede Bias (0.95) og Accuracy (1,26) for datasættet viser, at modellen er valid i det undersøgte område. Dog skal det bemærkes, at ved en sammenligning af den opnåede tendenslinje med ideallinjen (blå linje i figur 8) har DMRI s model en tendens til at overprædiktere vækst i recepter som er tæt på at være stabiliserede, hvorimod modellen underprædikterer i området med kraftig vækst. Dette er fornuftigt nok, idet recepter, hvor der prædikteres kraftig vækst vil være risikable at producere. Her er det mindre væsentligt, at modellen underprædikterer vækstpotentialet. I området med næsten stabiliserede produkter er der en tendens til at overprædiktere vækst, hvilket gør modellen til en fail safe model i dette område. Dette er en velkendt egenskab ved DMRI s model. Diskussion og Best Practise Projektet har resulteret i dels en forøget viden om de faktorer der har indflydelse på omsætning af nitrit i kogte kødprodukter, samt en model for beregning af residual-nitrit. Modellen kan beregne en korrigeret mængde tilsat nitrit til indtastning i DMRI s Listeria model, når man skal prædiktere mulig vækst af L. monocytogenes i et kødprodukt, hvor blokvaren har været mellemlagret. Overordnet viser resultaterne, at henfald af nitrit under varmebehandling og mellemlagring ikke kan undgås. Projektet har vist, at især et lavt ph bevirker et hurtigt henfald af nitrit, både under varmebehandling og under mellemlagring. For at øge mængden af residualnitrit skal kødproduktet således have et højt ph. Man skal dog være opmærksom på, at højt ph ligeledes øger væksthastigheden for Listeria, så selvom man har en større mængde residualnitrit, kan den samlede væksthæmning sagtens være dårligere ved højt ph. Ligeledes medfører en stor mængde tilsat ascorbat, at nitrit henfalder hurtigere. Det vil derfor være optimalt for mængden af residualnitrit at producere kødprodukter med lavt eller slet intet tilsat ascorbat. Men her skal man være opmærksom på, at ascorbat medvirker til farvedannelse og farvestabilitet og reducerer risiko for nitrosamindannelse. Procesmæssigt kan residualnitrit øges ved at mellemlagre kødprodukter ved en så lav temperatur som muligt. Projektet har ikke haft ressourcer til også at undersøge hvordan forskellige varmebehandlinger (fx sous vide / LTLT) påvirker omsætningen af nitrit under varmebehandling. 11

12 Konklusion Projektet har vist, at nitrit-indholdet stort set halveres ved den anvendte varmebehandling (80 C indtil 75 C i centrum) og dernæst henfalder langsomt under en efterfølgende lagring. Kødproduktets ph og tilsatte mængde ascorbat har størst betydning for henfaldet af nitrit, hvor et lavt ph og/eller en stor mængde ascorbat bevirker et hurtigt henfald. Derimod har tilsætning af acetat og laktat kun ringe eller ingen betydning for henfald af nitrit. Der er udviklet en model til beregning af korrigeret mængde tilsat nitrit for mellemlagrede kødprodukter til brug i DMRI s Listeria model. Ved brug af den korrigerede værdi opnås en mere præcis prædiktion af kødproduktets potentielle væksthæmning af L. monocytogenes. 12

13 Bilag 1 Tabel 1: Ændring i kemiske parametre ved 6 mdr. mellemlagring ved 2 C for 12 recepter Holdserie Salt/vand laktat nitrit ph 0 mdr 3 mdr 6 mdr 0 mdr 3 mdr 6 mdr 0 mdr 3 mdr 6 mdr 0 mdr 3 mdr 6 mdr Tabel 2: Oxidativ stabilitet (målt som TBARS) i kødpølse efter 0, 3 og 6 mdr. mellemlagring ved 2 C Nitrit ph 0 mdr 3 mdr 6 mdr ,3 Tabel 3: Farvestabilitet; Rødhed (a) målt i videometer efter 6 mdr. mellemlagring ved 2 C, hvorefter produktet er slicet, pakket i 30% CO2 og 70% N2 (rest-ilt <0,3%) og lagret 13 dage ved 5 C under lyspåvirkning (1100 Lux) (0 bleg => 20 mere rød) 0 mdr 3 mdr 6 mdr Nitrit ph start slut ændring start slut ændring start slut ændring

Slutrapport. Udvidelse af Listeria-model. Annemarie Gunvig

Slutrapport. Udvidelse af Listeria-model. Annemarie Gunvig Slutrapport Udvidelse af Listeria-model 28. december 203 Proj.nr.200026 0 AGG/JUSS Annemarie Gunvig Baggrund Formål Konklusion Indledning Den eksisterende Listeria model ønskes udvidet, så der kan prædikteres

Læs mere

29-10-2012. Muligheder for saltreduktion i kødprodukter. Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk

29-10-2012. Muligheder for saltreduktion i kødprodukter. Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk Muligheder for saltreduktion i kødprodukter Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk 1 Udviklingsprojekter med fokus på saltreduktion i kødprodukter Deltagere: Fødevareinstituttet-DTU, Syddansk

Læs mere

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker 1 Varmebehandlede kødprodukter I denne guide beskrives nogle metoder, der hyppigt anvendes ved frems lling af kødprodukter, som

Læs mere

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter 16.6.216 Proj.nr.22983 HVHE/LNG/JUSS Tilsætning af fugt og reduktion af procestider og temperaturer ved fremstilling af frankfurter mhp at minimere svind

Læs mere

Salt på godt og ondt i kødprodukter. Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut

Salt på godt og ondt i kødprodukter. Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut Salt på godt og ondt i kødprodukter Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut Salt - helt generelt Salt har været brugt til konservering siden middelalderen en

Læs mere

Procesteknologisk overvågning

Procesteknologisk overvågning Procesteknologisk overvågning 28. marts 2014 Proj.nr. 2000204 KABM Nyhedsbrev nr. 21 Marts 2014 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Hygiejne og Forædling er at viderebringe og perspektivere viden om alternative

Læs mere

Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY

Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY Proj.200302 Version 1 AGLK/JUSS Udvikling af hazards på forskellige båndtyper af plast med varierende kødbelægninger og miljøforhold (temperatur, luftfugtighed (deliverable

Læs mere

Rapport. God slagtehygiejne ved høj hastighed. Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater. Hardy Christensen og Vinnie H.

Rapport. God slagtehygiejne ved høj hastighed. Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater. Hardy Christensen og Vinnie H. Rapport God slagtehygiejne ved høj hastighed 13. november 2013 Proj.nr. 2001472 Version 1 VHR/JUSS Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater Hardy Christensen og Vinnie H. Rasmussen Sammendrag

Læs mere

Formålet er at udvikle antimikrobielle lager, som sikrer, at holdbarheden for kyllingefileter altid er mindst 9-12 dage ved 5 C.

Formålet er at udvikle antimikrobielle lager, som sikrer, at holdbarheden for kyllingefileter altid er mindst 9-12 dage ved 5 C. Rapport Holdbarhed af kyllingeudskæringer tilsat lage 23. december 2014 Projekt nr. 2003032 JBOE/JUSS Jannie Bøegh-Petersen Sammendrag Baggrund Marinerede kyllingelår og brystfileter sælges med en holdbarhed

Læs mere

I projektet Kødprodukter med mindre salt, nitrit og fosfat skal fosfat- og nitriterstattere undersøges for deres funktionalitet i kødprodukter.

I projektet Kødprodukter med mindre salt, nitrit og fosfat skal fosfat- og nitriterstattere undersøges for deres funktionalitet i kødprodukter. Rapport Undersøgelse af fosfat- og nitriterstattere i kogt skinke Opdateret mht nitriterstattere NatPre T-10 der indeholder nitrit Jens Møller og Lise Nersting 20. oktober 2016 P.nr. 2003820-15 Version

Læs mere

Rapport 31. marts 2015

Rapport 31. marts 2015 Rapport 31. marts 2015 Proj.nr.2000251 Salt og fedtreducerede kødprodukter af god kvalitet Version 1 AGLK/JUSS Slutrapport Anette Granly Koch Formål Projektets mål var at undersøge og følge op på, hvordan

Læs mere

Rapport. Optimeret produktion af forædlede kødprodukter

Rapport. Optimeret produktion af forædlede kødprodukter Rapport Optimeret produktion af forædlede kødprodukter 8. marts 216 Proj.nr. 22983 Version 1 LNG/MT Varmebehandling af hamburgerryg til lavere kernetemperatur mhp. at reducere svind og procestid samt forbedre

Læs mere

Procesteknologisk overvågning

Procesteknologisk overvågning Procesteknologisk overvågning 18. december 2013 Proj.nr. 2000204 JMS/LBG Nyhedsbrev nr. 20 December 2013 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Hygiejne og Forædling er at viderebringe og perspektivere viden

Læs mere

At vurdere om NitFom kan anvendes på slagtelinjen til prædiktion af slagtekroppes fedtkvalitet.

At vurdere om NitFom kan anvendes på slagtelinjen til prædiktion af slagtekroppes fedtkvalitet. Rapport Fedtkvalitet i moderne svineproduktion NitFom til måling af fedtkvalitet i svineslagtekroppe Chris Claudi-Magnussen, DMRI og Mette Christensen, Carometec 23. maj 2014 Projektnr. 2001474 CCM Indledning

Læs mere

Bær & urter til konservering af kødprodukter. BerryMeat

Bær & urter til konservering af kødprodukter. BerryMeat Bær & urter til konservering af kødprodukter BerryMeat Aktiviteter hos TI-DMRI /WP2 og 4 Udvælge potentielle urter og bær til naturlig konservering (sammen med WP 1 og WP 3) Dokumentere urternes antimikrobielle

Læs mere

IT værktøjer i fødevareproduktionen - hvad mener Fødevarestyrelsen? Niels Nielsen Foder og fødevaresikkerhed Fødevarestyrelsen

IT værktøjer i fødevareproduktionen - hvad mener Fødevarestyrelsen? Niels Nielsen Foder og fødevaresikkerhed Fødevarestyrelsen IT værktøjer i fødevareproduktionen - hvad mener Fødevarestyrelsen? Niels Nielsen Foder og fødevaresikkerhed Fødevarestyrelsen UCS Ankerhus 30.maj 2013 Emner: Lidt om rammerne Forventninger til modeller

Læs mere

Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen

Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen Forudsætninger for mikrobiologiske forudsigelser Risikoen ved smørrebrød og sandwich Resultater fra projektet Redskabets ide

Læs mere

Rapport. Omkostnings beregning ved fremstilling af nye kødprodukter. Urteskinketern med salvie og hvidløg vendt i Nordisk Pesto

Rapport. Omkostnings beregning ved fremstilling af nye kødprodukter. Urteskinketern med salvie og hvidløg vendt i Nordisk Pesto Rapport 14. marts 2014 Projektnr. 2000248-13 FH/ Omkostnings beregning ved fremstilling af nye kødprodukter i BerryMeat Flemming Hansen, Bent Olesen og Ulrich Kern-Hansen Sammendrag: I projektet BerryMeat

Læs mere

Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012

Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012 Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012 Under Grønt Center projektet: Algeinnovationscenter Lolland, AIC Malene L Olsen og Marvin Poulsen 1 Indledning: I vinteren 2011 udførte Grønt Center i forbindelse

Læs mere

Fremstilling af ikke-varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker

Fremstilling af ikke-varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker Fremstilling af ikke-varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker 1 I denne guide beskrives nogle hyppigt anvendte metoder ved frems lling af saltede og evt. røgede kødprodukter, der skal

Læs mere

Det var en meget begrænset reduktion af patogener, der kunne opnås under produktion af nøglehulsmærkede spegepølser.

Det var en meget begrænset reduktion af patogener, der kunne opnås under produktion af nøglehulsmærkede spegepølser. Rapport Kødprodukter med mindre salt, nitrit og fosfat 6. december 2016 Projektnr. 2003820 LNG/MT Henfald af patogener i spegepølser med lavt salt- og fedtindhold Lise Nersting og Annemarie Gunvig Baggrund

Læs mere

Saltning. Tina Beck Hansen. FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014

Saltning. Tina Beck Hansen. FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014 Saltning Tina Beck Hansen FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014 Saltning af kød hvordan og hvorfor? Saltningsingrediensers funktioner Salts konserverende effekt Salt, vandindhold og vandaktivitet

Læs mere

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT RAPPORT Næringsværdien i gastæt lagret korn sammenlignet med lagerfast korn Hanne Damgaard Poulsen Forskningsleder Dato: 24. september 2010 Side 1/5 Baggrund: Traditionelt lagres korn ved at det tørres

Læs mere

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning.

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning. Rapport Spisegrisen: Alternative racer Kvalitet af spegepølser Dato: 14. marts 2011 Proj.nr.: 2000219-01 Version: 1 CB/MDAG/MT Camilla Bejerholm og Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag I projektet:

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen Rapport Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen 26. april 2012 Proj.nr. 2001028 Version 1 LRK/MT Sammendrag Brug af alternative fodermidler som f.eks.

Læs mere

Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen

Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen 19. januar 2017 Proj.nr. 2004279 Version 1 Indledning Råvaren er den største

Læs mere

15 Svind under tilberedning og frem til servering

15 Svind under tilberedning og frem til servering 15 Svind under tilberedning og frem til servering Her kan du læse om Variationer i svind Tilberedningssvind Ovntemperaturens betydning Skal stegen hvile? Hvile- og nedkølingssvind Varmholdningssvind Skæresvind

Læs mere

KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT. Listeria monocytogenes i produkter på markedet J. nr.: BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT. Listeria monocytogenes i produkter på markedet J. nr.: BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Listeria monocytogenes i produkter på markedet J. nr.: 2010-20-64-00288 BAGGRUND OG FORMÅL Projektets formål var at opnå en større viden om forbrugernes eksponering

Læs mere

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Martin Korsgaard Civilingeniør Colas Danmark A/S mko@colas.dk Indledning I en tid hvor der i høj grad er fokus på menneskeskabte klimaforandringer,

Læs mere

Rapport. Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader

Rapport. Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader Rapport Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader Kirsten Jensen 3. marts 2014 Proj.nr. 2002283-14 Version

Læs mere

Afprøvning af betoners styrkeudvikling ved forskellige lagringstemperaturer Test til eftervisning af prøvningsmetode TI-B 103

Afprøvning af betoners styrkeudvikling ved forskellige lagringstemperaturer Test til eftervisning af prøvningsmetode TI-B 103 Afprøvning af betoners styrkeudvikling ved forskellige lagringstemperaturer Test til eftervisning af prøvningsmetode TI-B 103 Baggrund Modenhedsbegrebet, som beskriver temperaturens indflydelse på hærdehastigheden,

Læs mere

Forsøgets overordnede formål var at teste udvalgte hydrolysater i kødpølse med hensyn til:

Forsøgets overordnede formål var at teste udvalgte hydrolysater i kødpølse med hensyn til: Rapport Bioaktive komponenter Applikation af hydrolysater med ACE-aktivitet Lene Meinert & Kirsten Jensen 31. marts 2014 Proj. 2000221-13 Version 1 LME/KIJ/MT Baggrund Formål Aktiviteterne i projektet

Læs mere

Hvornår bliver den kolde produktion kritisk? Birgitte Sterup Hansen Cand. Brom. VIFFOS/EASJ Campus Roskilde e-mail: biha@easj.dk

Hvornår bliver den kolde produktion kritisk? Birgitte Sterup Hansen Cand. Brom. VIFFOS/EASJ Campus Roskilde e-mail: biha@easj.dk Hvornår bliver den kolde produktion kritisk? Birgitte Sterup Hansen Cand. Brom. VIFFOS/EASJ Campus Roskilde e-mail: biha@easj.dk Konference 30. maj 2013 Forudsætninger for vurdering af kritisk produktion

Læs mere

Denne rapport dokumenterer betydningen af forskellige LTLT-behandlinger på de tre økologiske foodserviceprodukter listet under forsøg 2 i tabel 1.

Denne rapport dokumenterer betydningen af forskellige LTLT-behandlinger på de tre økologiske foodserviceprodukter listet under forsøg 2 i tabel 1. Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Optimeret sous vide-tilberedning af økologisk svinekød Kamsteg, kotelet og hamburgerryg (Forsøg 2) 10. juli 2014 Proj.nr. 2002284-14 Version 1 MATN/MTDE/AGG/MT

Læs mere

Rapport. Baggrund. Formål. Gennemførelse. Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød. Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig

Rapport. Baggrund. Formål. Gennemførelse. Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød. Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig Rapport Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød 23. januar 2012 Proj.nr. 2000711 Version 1 MATN/AGG/MT Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig Baggrund Fersk kyllingekød afsættes typisk i detailhandlen

Læs mere

Rapport. Sund tilberedning. Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet. Kirsten Jensen.

Rapport. Sund tilberedning. Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet. Kirsten Jensen. Rapport Sund tilberedning 29. april 2014 Proj.nr. 2002283-14 Version 2 KIJ/MT Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet Kirsten Jensen Sammendrag Når kød tilberedes

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN STORKØKKEN DER PRODUCERER OG LEVERER FÆRDIGRETTER TIL ÆLDRE Når et storkøkken laver en prøveplan, skal planen blandt andet beskrive, hvor, hvor

Læs mere

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL ERFARING NR. 1322 En ringanalyse med 6 laboratorier har vist god analysesikkerhed for fedtsyreprofiler og jodtal i foder og rygspæk. Den analysemæssige

Læs mere

Rapport 19. januar 2016

Rapport 19. januar 2016 Rapport 9. januar Proj.nr. Holdbarhed af svinekødsudskæringer efter simuleret Version transport ved frost (- o C) LHHR/MT Louise Hededal Hofer Baggrund og formål Sammendrag I projektet Afklaring af maksimal

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 9. november 2015

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006 Miljøstyrelsen Rapport April 2006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 25. november 2014

Læs mere

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne Beer Machine Q/A Samling og test Problem Den store firkantede pakning hopper op i hjørnerne Holderne kan være svære at montere efter pakningen er monteret Beer Machine holder ikke trykket Beer Machine

Læs mere

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION & TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION Til understøtning af beregningsværktøjet INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 01 Beregningsværktøj - temperatur 02 Effect of Temperature on Task Performance in Office

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark IMM Statistical Consulting Center Technical University of Denmark ISCC Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect Endelig udgave til Eurofins af Christian Dehlendorff 15.

Læs mere

Måling på udåndingensluften (lærervejledning)

Måling på udåndingensluften (lærervejledning) Måling på udåndingensluften (lærervejledning) Sammendrag Jo mere musklerne skal arbejde, jo mere energi skal der frigøres i forbindelse med muskelcellernes respiration - og jo mere ilt forbruges der og

Læs mere

FLOX-brænder artikel til VVS/Elhorisont Flameless Oxidation - en moderne brænderteknologi

FLOX-brænder artikel til VVS/Elhorisont Flameless Oxidation - en moderne brænderteknologi DGC-notat 1/6 FLOX-brænder artikel til VVS/Elhorisont Flameless Oxidation - en moderne brænderteknologi Markant lavere NO x -emissioner og ingen visuel flamme er det mest karakteristiske ved den type brændere,

Læs mere

Indregulering af PI(D) regulator i en NBE pillebrænder.

Indregulering af PI(D) regulator i en NBE pillebrænder. ndregulering af (D) regulator i en NBE pillebrænder. praksis er opvarmningsprocessen i en centralvarmekedel så langsom at D-leddet i en Dregulator ikke giver nogen mening, derfor tager denne vejledning

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

Tid til at revidere vor opfattelse af dem som vigtige drifts- og styringsparametre?

Tid til at revidere vor opfattelse af dem som vigtige drifts- og styringsparametre? De små fede syrer (VFA) Tid til at revidere vor opfattelse af dem som vigtige drifts- og styringsparametre? Martin Hjorth Andersen Videnskabelig assistent Liping Hao og Per H. Nielsen CENTER FOR MICROBIAL

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA FISKEVIRKSOMHED DER PRODUCERER KOLDRØGET OG GRAVAD FISK Når en fiskevirksomhed laver en prøveplan, skal planen blandt andet beskrive hvor, hvor mange og hvor

Læs mere

Der er igangsat en revision, som vi forventer, vil medføre tydeliggørelse og væsentlige ændringer.

Der er igangsat en revision, som vi forventer, vil medføre tydeliggørelse og væsentlige ændringer. Ref Linda M Jensen og Claus Heggum Dato 4. januar 2013 Side 1 af 13 Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup VEDR.:HØRING OVER UDKAST TIL VEJLEDNING OM VÆKSTHÆMNING AF LISTERIA MONOCYTOGENES

Læs mere

Øvre rand ilt. Den målte variation, er antaget at være gældende på randen i en given periode før og efter målingerne er foretaget.

Øvre rand ilt. Den målte variation, er antaget at være gældende på randen i en given periode før og efter målingerne er foretaget. MIKE 11 model til beskrivelse af iltvariation i Østerå Formål Formålet med denne model er at blive i stand til at beskrive den naturlige iltvariation over døgnet i Østerå. Til beskrivelse af denne er der

Læs mere

Rapport Innovativ detailpakning Holdbarhedsmodel for MA-pakket hakket oksekød

Rapport Innovativ detailpakning Holdbarhedsmodel for MA-pakket hakket oksekød Rapport Innovativ detailpakning Holdbarhedsmodel for MA-pakket hakket oksekød Dato 16 december 2015 Proj.nr. 2003031-15 Version 01 HCh Hardy Christensen Sammendrag Baggrund og formål I projektet skal der

Læs mere

Sikker fremstilling af fermenterede pølser

Sikker fremstilling af fermenterede pølser Sikker fremstilling af fermenterede pølser Tina Beck Hansen FVST, specialiseringskursus i fermentering 24. oktober 2016 Generisk pølsefremstilling Effekt af proces på patogene mikroorganismer Styringsmuligheder

Læs mere

Name: FW 846003-001. Quick guide for Oxix kalibrering

Name: FW 846003-001. Quick guide for Oxix kalibrering Ny kalibreringsmenu.... 2 Nulpunkts kalibrering.... 3 Span kalibrering... 4 Saltindholdskorrektions faktor... 5 Genskab fabrikskalibrering... 6 Iltfri opløsning til check af D.O. sensor 0-punkt... 7 Metode...

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Om at finde bedste rette linie med Excel

Om at finde bedste rette linie med Excel Om at finde bedste rette linie med Excel Det er en vigtig og interessant opgave at beskrive fænomener i naturen eller i samfundet matematisk. Dels for at få en forståelse af sammenhængende indenfor det

Læs mere

Lake Relief TM. - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007

Lake Relief TM. - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007 Lake Relief TM - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007 Notat udarbejdet af CB Vand & Miljø, august 2007. Konsulent: Carsten Bjørn Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen.

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2011 INDLEDNING... 3 SDEA...

Læs mere

Salt reduktion i kødprodukter DI Fødevarer Landbrug & Fødevarer Møde d. 3. oktober 2011

Salt reduktion i kødprodukter DI Fødevarer Landbrug & Fødevarer Møde d. 3. oktober 2011 Salt reduktion i kødprodukter DI Fødevarer Landbrug & Fødevarer Møde d. 3. oktober 2011 Anette Granly Koch Teamleder Ph.d. Mikrobiologi, Cand. Brom. Teknologisk Institut - DMRI Salt projekt på DMRI, SDU

Læs mere

Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz

Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz Notat Global meat 27. november 2014 Projektnr. 2003027-14 Init. LME/HCH/MT Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz Baggrund

Læs mere

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets.

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets. Test af LMK mobile advanced Kai Sørensen, 2. juni 2015 Indledning og sammenfatning Denne test er et led i et NMF projekt om udvikling af blændingsmåling ved brug af et LMK mobile advanced. Formålet er

Læs mere

Bedre spisekvalitet mindre svind

Bedre spisekvalitet mindre svind Bedre spisekvalitet mindre svind Hanne Castenschiold Chefkonsulent Afsætning, Ernæring & Markedsudvikling hca@lf.dk maj 2013 Skabe og formidle viden Ernæring og sundhed Køds positive og negative betydning

Læs mere

Rapport. Tilvækstproblematik Slutrapport. Hardy Christensen. Sammendrag. Baggrund

Rapport. Tilvækstproblematik Slutrapport. Hardy Christensen. Sammendrag. Baggrund Rapport Tilvækstproblematik Slutrapport 18. august 2010 Proj.nr. 1379712 Version 01 HCH/LHAN Hardy Christensen Sammendrag Baggrund Der er gennemført en række forsøg i forbindelse med marinering af kyllingeprodukter.

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Teknologisk Institut, der er et uvildigt konsulentfirma.

Rapporten er udarbejdet af Teknologisk Institut, der er et uvildigt konsulentfirma. 1. INTRODUKTION Denne rapport er udarbejdet på anmodning af virksomheden Hanegal A/S. Den omhandler anvendelsen af nitrit i fødevarer, herunder de teknologiske fordele og de sundhedsmæssige aspekter ved

Læs mere

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14 Module 5: Exercises 5.1 ph i blod.......................... 1 5.2 Medikamenters effektivitet............... 2 5.3 Reaktionstid........................ 3 5.4 Alkohol i blodet...................... 3 5.5

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Formål Projektets mål i 2010 var at tilpasse og dokumentere effekt af et værktøj/en procesforbedring, der kan medvirke til forbedret slagtehygiejne.

Formål Projektets mål i 2010 var at tilpasse og dokumentere effekt af et værktøj/en procesforbedring, der kan medvirke til forbedret slagtehygiejne. Slutrapport 10. august 2010 Proj.nr. 1378910 HDLN/NTM/MT Metodetest - optimering af slagtehygiejne Udvikling og test af nyt dampsugeværktøj Indledning I de skandinaviske lande er dampsugning en alment

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Fremstilling af spegepølser En guide til slagterbutikker

Fremstilling af spegepølser En guide til slagterbutikker Fremstilling af spegepølser En guide til slagterbutikker 1 Guiden er lavet i et samarbejde mellem DMRI Teknologisk Ins tut og DSM. Guiden er ikke udtømmende. 2 Denne guideline handler udelukkende om produk

Læs mere

Bruger programmering

Bruger programmering Bruger programmering Indledning Brew4You systemerne kan programmeres, så selve brygprocessen foregår præcist og automatisk i henhold til de parametre, man som brygger ønsker at anvende. Der er dels såkaldte

Læs mere

Serietest LCW 510 Klor/Ozon

Serietest LCW 510 Klor/Ozon VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Serietest Princip Oxidationsmidler reagerer med diethyl-p-phenylendiamin

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge Udgave 009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Lineære sammenhænge, udgave 009" Indhold 1 Eksponentielle sammenhænge, ligning og graf 1 Procent 7 3 Hvad fortæller

Læs mere

Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde.

Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. 1 Test af laks Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. Danskerne spiser for lidt fisk selv om vi er omgivet

Læs mere

Eurotec Biomass A/S. Projekt Selektiv Hydrolyse

Eurotec Biomass A/S. Projekt Selektiv Hydrolyse Eurotec Biomass A/S Projekt Selektiv Hydrolyse Erfaringer fra indledende forsøgsrunde 15.08.2011 / NOe Hvad drejer det sig om? Forøgelse af omsætningen af organisk stof i slam til biogas ved en varmebehandling.

Læs mere

Estimering af hvidkløver i afgræsningsmarken.

Estimering af hvidkløver i afgræsningsmarken. November 2010 Estimering af hvidkløver i afgræsningsmarken. Troels Kristensen, Seniorforsker Karen Søegaard, Seniorforsker Århus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Jordbrugsproduktion

Læs mere

Varmebehandling. Tina Beck Hansen. FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014

Varmebehandling. Tina Beck Hansen. FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014 Varmebehandling Tina Beck Hansen FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014 Varmebehandlingsteori hvad er det? Mikroorganismers varmetolerance Varmes drabseffekt Ækvivalente behandlinger Tilstrækkelig

Læs mere

Mindste kvadraters tilpasning Prædiktion og residualer Estimation af betinget standardafvigelse Test for uafhængighed Konfidensinterval for hældning

Mindste kvadraters tilpasning Prædiktion og residualer Estimation af betinget standardafvigelse Test for uafhængighed Konfidensinterval for hældning 1 Regressionsproblemet 2 Simpel lineær regression Mindste kvadraters tilpasning Prædiktion og residualer Estimation af betinget standardafvigelse Test for uafhængighed Konfidensinterval for hældning 3

Læs mere

Bestemmelse af plasticitetsindeks ud fra glødetab på uorganisk materiale

Bestemmelse af plasticitetsindeks ud fra glødetab på uorganisk materiale Bestemmelse af plasticitetsindeks ud fra glødetab på uorganisk materiale Peter Stockmarr Grontmij Carl Bro as, Danmark, peter.stockmarr@grontmij-carlbro.dk Abstract Det er muligt at vise sammenhæng mellem

Læs mere

BEDRE AEROB STABILITET I MAJSENSILAGE

BEDRE AEROB STABILITET I MAJSENSILAGE BEDRE AEROB STABILITET I MAJSENSILAGE Nikolaj Hansen, SEGES HusdyrInnovation Rudolf Thøgersen, SEGES HusdyrInnovation Kvægkongres Herning, 28/2 2017 AEROB STABILITET Ensilagens evne til at modstå varmedannelse

Læs mere

1 α K = A t, (SS1) n + g + δ eller: ln yt =lna t +

1 α K = A t, (SS1) n + g + δ eller: ln yt =lna t + Tag Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi,. Årsprøve Efterårssemestret 5 Udleveres mandag den. januar, 6, kl. 10. Afleveres onsdag den 4. januar, 6, senest kl. 10. på: Eksamenskontoret, Center for Sundhed og Samfund

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA

FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA www.geerticon.dk STANDARDER FRA CEN OG SIGNALVEJ SRO-anlæg QAL 3 QAL 2 Validering, gyldigt kalibreringsinterval AMS 4-20 ma Span Span H 2 O NO NO 2 HCL SO 2 CO

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Tabel 1. Økologiske foodservice-produkter testet i forsøg 1 og forsøg 2. 5. Kamsteg med sprød svær 2. Krebinetter (hakket kød)

Tabel 1. Økologiske foodservice-produkter testet i forsøg 1 og forsøg 2. 5. Kamsteg med sprød svær 2. Krebinetter (hakket kød) Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Optimeret sous vide-tilberedning af økologisk svinekød Svinekam, krebinetter, culotte og schnitzler (Forsøg 1) 9. juli 2014 Proj.nr. 2002284-14 Version

Læs mere

Lineære sammenhænge, residualplot og regression

Lineære sammenhænge, residualplot og regression Lineære sammenhænge, residualplot og regression Opgave 1: Er der en bagvedliggende lineær sammenhæng? I mange sammenhænge indsamler man data som man ønsker at undersøge og afdække eventuelle sammenhænge

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Puffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Puffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng Rapport Spisegrisen - alternative racer 24. august 2010 Proj.nr. 1378783-01 Version 1 AG/MT Sensorisk kvalitet af ribbenssteg Margit D. Aaslyng Formål Sammendrag Formålet med forsøget er at sammenligne

Læs mere

Projekt 6.1 Rygtespredning - modellering af logistisk vækst

Projekt 6.1 Rygtespredning - modellering af logistisk vækst Projekt 6.1 Rygtespredning - modellering af logistisk vækst (Projektet anvender værktøjsprogrammet TI Nspire) Alle de tilstedeværende i klassen tildeles et nummer, så med 28 elever i klassen uddeles numrene

Læs mere

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 1 Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

Profil af et vandløb. Formål. Teori

Profil af et vandløb. Formål. Teori Dato Navn Profil af et vandløb Formål At foretage systematiske feltobservationer og målinger omkring en ås dynamik At udarbejde faglige repræsentationsformer, herunder tegne et profiludsnit At måle strømningshastighed

Læs mere

Matematik B STX 18. maj 2017 Vejledende løsning De første 6 opgaver løses uden hjælpemidler

Matematik B STX 18. maj 2017 Vejledende løsning  De første 6 opgaver løses uden hjælpemidler ADVARSEL! Før du anvender løsningerne, så husk at læs betingelserne for løsningerne, som du kan finde på hjemmesiden. Indeholder: Matematik B, STX 18 maj Matematik B, STX 23 maj Matematik B, STX 15 august

Læs mere

Simpel Lineær Regression: Model

Simpel Lineær Regression: Model Simpel Lineær Regression: Model Sidst så vi på simpel lineære regression. Det er en statisisk model på formen y = β 0 + β 1 x + u, hvor fejlledet u, har egenskaben E[u x] = 0. Dette betyder bl.a. E[y x]

Læs mere