Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1

2 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, uddannelsesmæssige og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, herunder en redegørelse for de vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer og kompetencer. Ideer til hvad der kan beskrives: Afsnit for Svangre og barsel er en del af Gynækologisk/obstetrisk afdeling, hvor sygeplejersker, jordemødre og Social og sundhedsassistenter varetager sundhedsfremme, pleje og behandling af gravide og barslende kvinder og nyfødte børn. Sygeplejerskerne er ansvarlige for barsel familiers forløb og assisterende for svangre patienters forløb I weekenden varetages akutte gynækologiske patienter, da gynækologisk afdeling er lukket. Afdelingsledelsen er: Ledende overlæge Lars Alling Møller, oversygeplejerske Trine Alstrup og chefjordemoder Charlotte Bjerre. Specialeansvarlig overlæge er obstetriker Morten Leebech. Vicechefjordemoder Karin Hammer-Jakobsen er leder for afsnittet og sygeplejerske, Annemi Frandsen er souchef. I gynækologisk/obstetrisk afdeling er Hedvig Møller-Larsen klinisk udviklingssygeplejerske. I afdelingen er der løbene aktivitet med videreuddannelse for personalet. Personaler med ledelsesansvar har diplom eller master uddannelse. I afsnittet har vi såvel sygeplejestuderende som jordemoderstuderende. Sygeplejerske Birgitte Sværke er ansvarlig klinisk underviser for barselsafsnittet. Hun har klinisk vejleder uddannelse og søger masteruddannelse. Jordemødrene Iben Hvidtfelt Marcher og Janne Ekstrøm er uddannelses ansvarlige for jordemoder studerende på fødegangen og afsnit for Svangre og barsel. Begge er uddannet på kandidat niveau. 1 jordemoder er uddannet klinisk vejleder og 1 sygeplejerske søger klinisk vejleder modul. 2

3 Sygeplejefaglige forhold De sygeplejefaglige, tværfaglige og tværsektorielle forhold. Herunder de patientsituationer, -forløb, samt sygeplejefaglige opgaver og - metoder, der danner det faglige grundlag for, at de uddannelsessøgende kan udvikle de kompetencer, der er beskrevet for uddannelsesperioden. Sundheds og sygepleje emner i barselsperioden. - Kvinder: pueperium, familiedannelse, efterfødsels reaktion, præeklampsi, HELLP, sectio, blødning post partum, sphincter ruptur, collum rift, gestationel diabetes, mammaabsces, mastitis, endometritis, sekundær infektion i cicatricen, sociale og udsatte familier. - Børn: det raske spæde barn, amning, flaskeernæring, trivsel, icterus, lysbehandling, hypoglykæmi, knirkende vejrtrækning, senpræmature født i gestations alder 35-37, sondeernæring, down syndrom, læbe-, gane-, gummespalte, kort tungebånd, observation for infektion og abstinenser af mors medicin. Tværfaglige samarbejdspartnere: læger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, fysioterapeuter og psykiater. Sygehusets overordnede værdigrundlag bygger på respekt, ansvar, professionalisme og tillid. Afsnittet tager udgangspunkt i Svangre omsorgen udgivet af sundhedsstyrelsen og WHOs anbefalinger om amning. Endvidere hentes viden fra guidelines af Dansk selskab for obstetrik og gynækologi, samt Dansk pædiatrisk selskab. Plejeformen er tildelt patientpleje og vi tilstræber kontinuitet for patienterne så vidt muligt. Aktuelle faglige udviklingsområder: Implementering af Imatis elektronisk patient oversigt. Dokumentation i barselsperioden. Ernæring af senpræmature. Tidlig screening for efterfødsels reaktion. Kendt jordemoder ordning. Afsnit for Svangre og Barsel er sammenlagt i januar 2014 og de sidste par år har barselsafdelingen varetaget akutte gynækologiske patienter i weekenden. 3

4 Uddannelsesmæssige forhold Hvordan organisere og tilrettelægger afsnittet uddannelsesforløbet? Herunder studiemetoder og vilkår for hvordan den uddannelsessøgendes deltager i den kliniske uddannelse. Vejlederes funktion, herunder brug af ressourcer samt samarbejdsformer mellem vejledere og uddannelsessøgende. Lærings- og studiemiljøet, herunder undervisningsfaciliteter, der understøtter de uddannelsessøgendes faglige og personlige læreprocesser i forhold til udvikling af kompetencer i den pågældende uddannelsesperiode. Den ansvarlige kliniske underviser planlægger den kliniske undervisnings tid for de studerende, og tildeler en sygeplejerske som vejleder. Hun planlægger undervisning og refleksion for de studerende i relevante sygeplejefaglige emner indenfor specialet i grupper med sygepleje-, og jordemoderstuderende, men også individuelt i forløbet. Evalueringer fra studerende og nye tiltag formidles via den ansvarlige kliniske underviser til personalet. Er der særlige udfordringer for de studerende kan de henvende sig til den ansvarlige kliniske underviser. Det tilstræbes at de studerende i størst muligt omfang kan være sammen med vejlederen i forløbet. Den primære vejleder (og andre sygeplejersker) vil være rollemodel og introducere til specialet. I den kliniske undervisning vil undren og refleksion over praksis integreres, og der tilrettelægges mulighed for udvikling til selvstændighed i henhold til målene for uddannelsen. Det forventes at den studerende er bevidst om egen uddannelse og kender mål og beskrivelse for den kliniske undervisning. Samt at den studerende tager ansvar for egen læring og udvikling i de tilrettelagte rammer, ved at være bevidst om kompetencer og arbejde mod målene. Det forventes at han/hun løbene opdaterer viden på D4, nationale og regionale guidelines, og tilegner sig faglig teoretisk viden relateret til sundheds sygepleje i specialet. For at nå det faglige niveau på modulet må han/hun være velforberedt teoretisk og aktiv i praksis mod målene for perioden. Vi ønsker en gensidig dialog og åbenhed såvel fagligt som personligt i relation til målene for den kliniske undervisning. I afsnittet er vi interesseret i at høre om de studerendes undren og input til innovation i sundheds og sygeplejen. De studerende følger så vidt muligt vejlederen i forskellige vagttyper, for at tilstræbe kontinuitet læringsforløbet, men også indblik i døgnets forskellige arbejdsgange. Dog ikke mere end ud fra gældende retningslinjer for studerende. Mødetiderne er: Dagvagt kl , Aftenvagt kl og nattevagt kl

5 Plan for sygeplejestuderende på Afsnit for Svangre og barsel dage før praktik start modtages mødeplan for de første 3 uger på mail, samt kilder til relevant faglitteratur dag praktikforberedelse på skolen møde kl 7-12 i Afsnit for Svangre og barsel, G sal, Roskilde sygehus. Der tages foto til ID kort nøglekort, udleveres kitler og gives rundvisning i afdelingen og introduceres til arbejdsgange og indretning. - Forventningssamtale med AKU, vejleder og studerende. Her planlægges forløbet ud fra den individuelles forudsætninger introduktion af specialet og plan for læring og udvikling i henhold til målene for uddannelsen. - Deltage ved Forældre og Fødselsforberedelse. - Krav om at studerende anvender Portfolio til at knytte teori på praksis gerne ved hjælp af refleksionscirklen af Bjerkness og Bjørk. Der skal være aktivitet hver uge, med opfølgning af vejleder. - Refleksion med vejleder mindst en gang hver 14. dag. - Opfølgning på kompetencekort løbene og mindst hver 14. dag med vejlederen. - Mindst hver 14. dag evaluering af den studerende i forhold til den konkrete uddannelsesplan i specialet. - Fælles undervisning og refleksion med andre sygepleje- og jordemoder- studerende i afdelingen 1 gang om måneden. Tid med den kliniske udviklingssygeplejerske i afdelingen. - Eksamen - Slutevaluering. Herunder elektronisk evaluering af praktikken på internettet. Disse anvendes til videre udvikling af praktikforholdene. Kontakt 5

6 Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Udarbejdet af Birgitte Ellen Sværke den Referencer Til grund for denne skabelon til beskrivelse af uddannelsesstedet ligger: Bekendtgørelse og studieordning for sygeplejeuddannelsen 6

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Sonja Franck September 2013 side 2 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1.0 Organisatoriske

Læs mere

REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Ansvarlig klinisk underviser Nanna Winkel nwi@regionsjaelland.dk Region Sjælland, Næstved sygehus Barselsafsnittet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Patient hotel

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Afdeling 300 Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Udarbejdet November 2008 af HJNN og JNT, revideret Oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Til sygeplejestuderende på Næstved sygehus. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Næstved Sygehus Afsnit: Medicinsk kardiologisk 11 Kontaktperson: Ansv. Kl underviser Tina Wendelbo Mødetid: Dag:

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2010 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Oktober 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af Sygehus Nord... 3 1.1 Sygehus Nord... 3 1.2 Vision for Roskilde sygehus... 3 1.3 Specialefordeling

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Neurologisk-Afdeling Roskilde Sygehus Side 1! af! 40 Indholdfortegnelse: 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.2 Værdigrundlag

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Afsnit Børneambulatoriet B26 Regionshospital

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, Undervisningsstedets navn og adresse: Herlev Hospital

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Social og sundhedsassistent uddannelsen Uddannelsesmappe Praktik 1A & 1B Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital Region

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. kl 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 318 Offentligt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest er samlet på. Ortopædkirurgisk Afdeling består af: Afsnit O normeret

Læs mere