Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone."

Transkript

1 Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres inden ansættelse. Møder med mødepligt: Der udarbejdes en mødeplan i december for alle mødepligt dage det kommende år. Det forventes at personalet møder forberedte til følgende møder: Personalemøder: En gang om måneden afholdes 3 timers personalemøder efter arbejdstid. Personalemøde er indregnet i årsnormen. Strækker mødet sig over mere end 3 timer, afspadseres den øvrige tid. Alle faste personaler på tværs af faggrupper deltager i personalemøder. Studerende deltager i personalemøderne. Vikarer kan ved længere tids ansættelse indkaldes til personalemøde og timerne aflønnes med månedslønnen eller Forældremøder: Afholdes en hverdagsaften i januar. Timerne skal Alt fast personale og studerende deltager. Forældresamtaler: Afholdes i november. Primær voksen og leder/souschef deltager i samtalerne. Der er afsat ca. 15 min. til hver samtale. Timerne 3-måneders samtaler: Primærvoksen og leder/souschef deltager. Timerne skal Netværksmøder/ Svære samtaler: Primærvoksen og leder deltager. Timerne skal Bestyrelsesmøder: Leder og en personale repræsentant deltager i børnehavens forældrebestyrelses møder. Personalerepræsentanten vælges på personalemødet i september, med virkning fra børnehavens generalforsamling. Bestyrelsesmøder er indregnet i årsnormen. Øvrige arrangementer med mødepligt: Arbejdsdage: Der afholdes arbejdsdage 2 gange om året, i april og i september. Flest muligt fra personalegruppen deltager i arbejdslørdagen. Timerne skal

2 Skovens dag/ Åbent hus: En søndag i maj. Fast personale og studerende deltager. Timerne skal afspadseres, studerende afspadserer. Pædagogiske dage: Der kan afholdes højest 2 pædagogiske dage om året, med forskellige temaer. Hele personalegruppen deltager Timerne skal udbetales. Ferie/frihed. Ferie: Ferieloven gælder for alle faggrupper med de afvigelser eller præciseringer, der er aftalt i overenskomsten mellem bupl og DLO Se feriepolitiken. Frihed: Der kan gives tjenestefrihed (orlov) uden løn, hvis det er foreneligt med dagligdagen i børnehaven. Afspadsering: Der afspadseres time for time. Lukkedage: Søgnehelligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag mellem jul og nytår. Fredag efter Kr. himmelfart og grundlovsdag. Der bruges afspadsering eller ferie/fridage. Sygdom (Se tillige sygepolitikken) Sygemelding: Skal ske til institutionen, senest kl Hvis morgenåbneren er syg ringes senest kl til lederen på tlf Raskmelding: Skal ske dagen før, senest kl Der ringes til børnehaven. Læge/tandlæge: Så vidt det er muligt skal dette foregå uden for arbejdstiden. I akutte tilfælde og ved speciellægeundersøgelse kan der gives frihed uden løn, hvis det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen. Barsel/barnets 1-2. sygedag/omsorgsdage Barsel: For pædagoger gælder reglerne om barsel og fødsel i ligebehandlingsloven og lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, med de afvigelser eller præciseringer, der er aftalt i overenskomsten mellem bupl og DLO. For Medhjælpere gælder overenskomsten med Frie BH og for Madmor gælder kost og ernærings forbundet, hvis ikke andre overenskomster er aftalt indbyrdes. Barnets 1 og 2. sygedag: Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af sygt barn, på dettes første og anden sygedag, hvis fraværet er nødvendigt af hensyn til barnet og der er foreneligt med forholdene i børnehaven. Omsorgsdage: Personalet har ret til 2 fraværsdage pr. kalenderår til og med det

3 kalenderår, hvor barnet fylder 7 år med henblik på omsorg for barnet, med sædvanlig løn. Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udgang. Omsorgsdage skal varsles tidligst muligt. Der tilstræbes at omsorgsdage afholdes således at der holdes 1 omsorgsdag i førstehalvår og 1 omsorgsdag i andet halvår Transport Private biler: Børnene må køre med det faste personale i deres privatbiler. Hvis andre, fx vikarer og andre forældre, skal køre med børnene, skal der gives skriftelig tilladelse fra det enkelte barns forældre. Efteruddannelse Der er hvert år budgetteret med x antal kroner til efteruddannelse. Personalet skal selv opsøge kursusønsker og fremlægge dem for ledelsen. Ledelsen vil så tage stilling til om kurset er relevant for institutionen og om ønsket kan overholde kursusbudgetrammen. Man får normal løn under kursus og evt. voksen su indstættes på børnehavens konto Alle fastansatte skal have gennemført et fødevarehygiejnekursus, inden for det 1. halve års ansættelse. Rygepolitik Der må ikke ryges på børnehavens område i skoven. Alkoholpolitik/rusmiddel Der må ikke drikkes alkohol i arbejdstiden, hvor personalet har ansvar for børnene. Man må ikke være alkohol eller på anden måde påvirket når man møder på arbejde, det er fyringsgrundlag. Brandregler Skoven: Ved brand i skoven, samles alle børn og voksne i indkørslen. Brug indianerhylet!!! Lukkeren har ansvaret for at afkrydsningslisten tages med, og der bliver tjekket op om alle børn er der. Skoven forlades gående modsat brandretningen til offentlig vej. Der tilkaldes evt. bus fra Skørringe Turistbusser til videre transport

4 Personalet SKAL bevarer roen og overblikket!!! Uvejr Storm, lyn, torden, snestorm og isslag: Alle børn samles i tipien. Lukkeren har ansvaret for at afkrydsningslisten kommer med, og at der tjekkes, om alle børn er der. Situationen vurderes!!! Forudses farlige situationer ringes børnene hjem eller transporteres til Foreningshuset i Brandstrup. I tvivlsspørgsmål omkring vejr og vind, ringes til lederen så tidligt som muligt! Fysisk arbejdsmiljø Foreningshuset: I særlige tilfælde kan vi benytte Foreningshuset i Brandstrup. Her findes to store mødelokaler, som vi kan være i. I foreningshuset benytter børn og personale samme toilet. Det er også i Foreningshuset vi afholder alle møder og forældresamtaler, og det er her vi har vores kontor. Der er gode udendørsforhold, en stor boldbane og en multibane på stadion bag Foreningshuset. Skoven: I Kristianssædeskoven, har vi lejet en hektar skov og en hytte på 40 m2. I hytten er der et køkken og 5 toiletter. Hvoraf de tre er børnetoiletter, et til madmor og et til det øvrige personale. Børnehaven har en tipi, som bliver brugt i spisesituationer og til forskellige aktiviteter. I Tipien kan der laves bål, som er den eneste varmekilde i skoven. Desuden har vi et bålhus og en shelter hvor børnene sover til middag. Alle er ude hele dagen. Vi åbner i skoven kl. 6.30, hvor der spisers morgenmad i hytten - vi opholder os udendørs fra 7.30 til kl Personalet spiser sammen med børnene. Der er ingen pauser, hvor personalet kan gå fra, men der holdes formiddags og eftermiddags breefing a 2 x 20 minutter, hvor personalet stadig står til rådighed for børnene og forældrene.

5 Psykisk arbejdsmiljø Vi vil skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor kodeordene er åbenhed, ærlighed og ligeværdighed. Dette vil vi gøre ved, at alle fast ansatte deltager i personalemøder og alles meninger tæller lige, og der udvises respekt for forskelligheder. Alle skal have mulighed for at komme frem med ønsker og ideer, som herefter drøftes i plenum. Det er vigtigt at vi alle er ærlige over for hinanden, og at vi er åbne for at give og modtage konstruktiv kritik. Det er vigtigt, så vidt det er muligt, at hele personalegruppen oplever noget fælles, ud over arbejdet! Her tænkes på sociale arrangementer fx julefrokost, kajaktur, cykeltur m.m. for at styrke sammenholdet i personalegruppen. Redigeret april 2014

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

PERSONALEFOLDER KARLA GRØN

PERSONALEFOLDER KARLA GRØN PERSONALEFOLDER KARLA GRØN Velkommen i Karla Grøn, Vejle kommune. I denne introduktionsfolder vil du finde de oplysninger du har brug for at vide om din nye arbejdsplads. Jeg håber, at du vil finde dig

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

En kristen institution

En kristen institution En kristen institution Med denne folder ønsker vi, at informere om vores børnehus. I ønskes derfor rigtig hjerteligt velkommen til et aktivt og levende hus, hvor børnene er i centrum. Børnehuset Noas Ark

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus

e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus Kim Simonsen Haugårdvej 9 9632 Møldrup CVR- / SE- nr. 25 15 55 99 Haugårdhus e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus Artikel

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk

Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk Børnehuset Troldemosen Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk 2 Introduktion til Børnehuset Troldemosen: Børnehuset Troldemosen er en specialbørnehave

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Personalehåndbog for Dagcentret Regnbuen.

Personalehåndbog for Dagcentret Regnbuen. Personalehåndbog for Dagcentret Regnbuen. Afspadsering: Medarbejdere kan efter ønske * markeres så optjente afsp.timer kan gemmes. Der kan maksimalt optjenes 2 ugers afspadsering i forhold til ansættelsesformen.

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Velkommen til Børnehaven Møllen Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Møllens tlf: 55887100 Adresse: Maglemølle 10-12 Nyansatte Der sættes tid af den første dag, så en pædagog fra stuen eller evt.

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne folder finder

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION:

THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: PERSONALEHÅNDBOG FOR THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: Bjørn & Lene 1 INDLEDNING Du sidder her med fritidshjemmets personalehåndbog, som er en guide til nye og nuværende medarbejdere

Læs mere

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere