Mission Vision Strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mission Vision Strategi 2011-2013"

Transkript

1 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand København K Danmark journalistforbundet.dk

2 Mission Vision Strategi Dansk Journalistforbunds fagog mediepolitiske linje Dansk Journalistforbund, juni 2011 Grafisk produktion: Nanette Graphic Design TrykKolind Bogtrykkeri. Oplag: 2000 Vedtaget på delegeretmødet april 2011

3 DJs mission DJ sikrer medlemmerne de bedste løn- og arbejdsforhold DJ arbejder for, at medier og kommunikation spiller en afgørende rolle for dialog og åbenhed i samfundet DJs vision DJ vil være bedst til at varetage det enkelte medlems professionelle interesser inden for fællesskabets rammer DJ vil præge professionernes udvikling inden for medier og kommunikation 4 5

4 DJs strategi DJ vil være bedst til at varetage det enkelte medlems professionelle interesser inden for fællesskabets rammer E 3. at videreudvikle den webbaserede vejledning i prisfastsættelse 4. at afdække de samfundsmæssige konsekvenser ved øget brug af ikke ansat arbejdskraft DJ skal øge sin organisationsgrad ved A B C DJ skal videreudvikle sine aftaler ved 1. at styrke samarbejdet mellem tillidsrepræsentanterne og freelancerne 2. at forbedre overenskomsterne, især med bestemmelser om seniorer og om barselsorlov mv. for begge køn 3. at arbejde for aftaler for mellemledere, som er uden for eksisterende overenskomster 4. at indgå aftaler, der forhindrer ulønnet arbejde 5. at mindske barrierer, hvor mere end én overenskomst dækker samme område 6. at arbejde for ligestillingsplaner i virksomheder, hvor DJs medlemmer er ansat DJ skal videreudvikle sin individuelle rådgivning om løn- og arbejdsforhold ved 1. at definere mellemlederes placering i DJ 2. at styrke kontraktrådgivningen til individuelt ansatte DJ skal arbejde for åbenhed i løndannelsen ved 1. at ligeløn indgår som element i enhver forhandling 2. at arbejde for, at lønresultater bliver lagt åbent frem 3. at påvirke lovgivningen i retning af fuld åbenhed F G H 1. at gennemføre en handleplan for organiseringen af webområdet 2. at understøtte nye studerende organisationer 3. at indgå aftaler om lønnet praktik for andre end journaliststuderende 4. at skabe mødesteder for medlemmer på tværs af DJs struktur DJ skal skærpe opmærksomheden på arbejdsmiljøet ved 1. at trivsel og sundhed bliver centrale elementer i arbejds miljø - a rbejdet 2. at støtte den enkelte i at opnå den rette balance mellem arbejdstid og kvalitet 3. at integrere arbejdsmiljørepræsentanten i det faglige arbejde 4. at øge samarbejdet med andre organisationer på alle niveauer DJ skal styrke sin sociale profil ved 1. at udvikle en strategi for arbejdsmarkedstilknytning for ældre medlemmer 2. at forebygge udstødning fra arbejdsmarkedet i samarbejde med a-kassen 3. at arbejde for gode vilkår for barsel for alle 4. at yde den fornødne og umiddelbare hjælp i alle situationer DJ skal tage den interne politiske struktur op til revision ved D DJ skal arbejde for bedre vilkår for freelancere ved 1. at påvirke lovgivningen, så faglige organisationer kan indgå overenskomster og andre aftaler på vegne af alle medlemmer 2. at øge opmærksomheden i EU på freelancernes vilkår 1. at undersøge samspillet mellem de møder, der er beskrevet i DJs love 2. at støtte tillidsrepræsentanterne gennem opfølgende kurser 3. at revurdere deltagelsen i internationalt arbejde 4. at undersøge mulighederne for en kontingentreform 6 7

5 5. at fortsætte arbejdet med at fremme rekrutteringen til det fagpolitiske arbejde DJ vil præge professionernes udvikling inden for medier og kommunikation I DJ skal øge opmærksomheden på etik i kommunikation og journalistik ved 1. at udbrede kendskabet til og forståelsen af de vejledende regler for god presseskik 2. at skabe debat om etik og dilemmaer inden for kommunikationsfaget 3. at arbejde for, at medier på alle platforme omfattes af medieansvarsloven 4. at inddrage de sociale medier i diskussionen om presse- og kommunikationsetik L DJ skal løfte niveauet for uddannelserne ved 1. at deltage i udarbejdelsen af tidssvarende mål for de enkelte uddannelser 2. at øge den forskningsbaserede læring på uddannelsesin stitutionerne 3. at indgå aftaler om kommunikationsuddannelserne 4. at arbejde målrettet for en afskaffelse af praktik på journalistuddannelserne, der går ud over den normerede tid 5. at sikre en syste matisk uddannelse af praktikantvejle dere 6. at sørge for organisering og facilitering af en ud dannelse af praktikantvejledere 7. at overveje initiativer, der kan øge den etniske ligestilling på uddannelserne 8. at arbejde for en opprioritering af det uddannel ses mæs sige indhold i praktiktiden M DJ skal forbedre medlemmernes beskæftigelsesmuligheder ved J K DJ skal arbejde for mangfoldighed i et stadigt mere komplekst medielandskab ved 1. at bruge indflydelsen i kulturministeriets mediestøtteudvalg til at fremtidssikre mediestøtten 2. at have dialog med aktørerne i de digitale medier 3. at tage initiativ til aktiviteter, der kan øge mangfoldigheden af kilder i medierne DJ skal udvikle ophavsretten, så den rummes i alle medieplatforme ved 1. at indgå aftaler om licens og videreudnyttelse 2. at medvirke til at finde nye forretningsmodeller 3. at arbejde for bedre rettighedsbeskyttelse for freelancere 4. at intensivere det politiske påvirkningsarbejde i samarbejde med andre rettighedsorganisationer 5. at gøre EFJ/IFJ stærkere i påvirkningsarbejdet over for internationale institutioner N 1. at understøtte et arbejdsmarked med fokus på kvalitet 2. at fremme efteruddannelse som et led i det offentliges beskæftigelsespolitik 3. at motivere alle til at gøre brug af branchens muligheder for efteruddannelse 4. at finde nye måder til at hjælpe nyuddannede ind på arbejdsmarkedet 5. at have fokus på beskæftigelsessituationen for ikke fastansatte 6. at indgå aftaler, der sikrer hurtig opkvalificering, når nye funktioner opstår 7. at modarbejde barrierer i forbindelse med levering af ydelser til det offentlige 8. at fremme arbejdsmarkedslovgivning, der fjerner barrierer for beskæftigelse og modvirker nedskæringer i dagpengesystemet DJ skal tage initiativ til debat om fagenes udvikling ved 1. at gennemføre løbende fagsessions 2. at udvikle DJs Fagfestival 8 9

6 O DJ skal arbejde for øget pressefrihed ved 1. at arbejde for åbenhed i den kommende lovgivning 2. at forfølge sager, hvor kildebeskyttelsen er truet 3. at deltage i arbejdet med at støtte organisationer i lande, hvor medierne er under pres 4. løbende at vurdere anvendelse af DJs indsamlede safety midler 5. at søge indflydelse i spørgsmål om presse- og ytringsfrihed samt me die støtte i Grønland P DJ skal udarbejde en globaliseringsstrategi ved 1. at arbejde for en udvikling af medie- og kommunikationsarbejdspladser i en international kontekst 2. at modvirke pris- og kvalitetsdumping på det danske medie- og kommunikationsarbejdsmarked 3. at facilitere samarbejde med andre landes faglige organisationer i både internationale koncerner og generelt 4. at styrke medlemmernes muligheder for at søge uddannelse og job i andre lande 10

7 Dansk Journalistforbund er et fagforbund i vækst. Vi er godt 60 ansatte til at betjene flere end medlemmer, der alle er beskæftiget med journalistik, medier og kommu nikation. Vi sikrer medlemmerne de bedste arbejdsforhold og kompetencer, og vi arbejder for, at medier og kommunikation spiller en afgørende rolle for dialog og åbenhed i samfundet. Dansk Journalistforbund medier & kommunikation The Danish Union of Journalists Gammel Strand København K Danmark journalistforbundet.dk

Dansk Journalistforbund. Handlingsprogram 2007-2009

Dansk Journalistforbund. Handlingsprogram 2007-2009 2007 Dansk Journalistforbund Handlingsprogram 2007-2009 Dansk Journalistforbund, juni 2007 Grafisk produktion: Nanette Graphic Design Tryk: Datagraf. Oplag: 2000 Handlingsprogram 2007-2009 DJs mission

Læs mere

Handlingsprogram 2007-2009

Handlingsprogram 2007-2009 Handlingsprogram 2007-2009 Organisationsudvalget a) I samarbejde med kredse og specialgrupper skal kendskabet til DJ udbredes i forhold til alle potentielle medlemmer b) Organiseringen af freelancere skal

Læs mere

DJ på vej gennem forandringer

DJ på vej gennem forandringer DJ på vej gennem forandringer Hovedbestyrelsens skriftlige beretning til delegeretmødet 2015 Forandringerne af arbejdsmarkedet, forandringerne af arbejdsformerne, forandringerne af professionerne. Til

Læs mere

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 VERSION 4 Behandlet af hovedbestyrelsen d. 14. juni 2007. Indholdsfortegnelse: Linie 1-18 Indledning - - - - 20-45 Værdier - - - - 47-68 Medlemsdemokrati - - - - 70-105

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG

FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 201 3 6 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 2 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 201 3 6 INDHOLD Indledning 07 Værdier 09 Medlemsdemokrati 13 Afdelingerne 15 Tillidsvalgte 19 Det

Læs mere

2015-2020. Strategi- og handlingsplan

2015-2020. Strategi- og handlingsplan KF 2015-2020 Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan 2015-2020 Indhold 03 Forord 04 Vision 05 Det fag- og byggepolitiske område 06 Det internationale arbejde 07 Uddannelsesområdet 09 Konstruktørernes

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

DM s arbejdsprogram 2014

DM s arbejdsprogram 2014 DM s arbejdsprogram 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Vision... 5 Politik... 6 Ledelse og styring... 6 Faglighed og medindflydelse... 6 Dannelse i uddannelse... 6 Tidsbegrænsede ansættelser og forringelser

Læs mere

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København Dørene åbnedes kl. 8.00, og kl. 8.30 var der morgensang. Der blev sunget Noget om kraft af Halfdan Rasmussen. Mette Kindberg havde derefter ønske om Murerarbejdsmandens Ferie. Dan Mølholm spillede til.

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met Principprogram for Danmarks Lærerforening Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Danmarks Lærerforenings principprogram beskriver de grundlæggende principper, som organisationen bygger

Læs mere

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2014 Dansk Journalistforbund medier & kommunikation Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ Medarbejderforeninger, specialgrupper,

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Arbejdsgruppen om ydelser og indflydelse på kommunikationsområdet

Arbejdsgruppen om ydelser og indflydelse på kommunikationsområdet Rapport fra Arbejdsgruppen om ydelser og indflydelse på kommunikationsområdet Medlemmer af gruppen: Cathrine Holm-Nielsen, KS, Astrid Dybkjær, DJ, Lars Elmsted, DJ, Danny Nørskov, KS, Mette Krabbe, KS,

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

. Indledning. .1. Særlige indsatser. .1.1. DM Faglighed. .1.2. DM s fokusemner. .1.3. Samarbejde med andre organisationer

. Indledning. .1. Særlige indsatser. .1.1. DM Faglighed. .1.2. DM s fokusemner. .1.3. Samarbejde med andre organisationer Arbejdsprogram 2012 Indholdsfortegnelse:. Indledning. DM s vision. DM's tværgående arbejde.1. Særlige indsatser.1.1. DM Faglighed.1.2. DM s fokusemner.1.3. Samarbejde med andre organisationer.1.4. Det

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere