IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN"

Transkript

1 IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt

2 HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og meget fleksibel barselsorlov. Den samlede orlov kan udvides til sammenlagt et år. I har mulighed for at dele orloven imellem jer. Orloven kan fx holdes på fuld tid, nedsat tid, eller I kan skiftes til at gå på arbejde og være hjemme hos jeres barn. Det er en god idé at være enige om afholdelse af orloven - Lav fx et skema, som I kan planlægge efter. Og HUSK at overholde reglerne for, hvornår I skal underrette Personalesektionen om, hvordan I holder orlov. Få mere at vide på (søg på barsel): Barnets far har ret til fravær fra jobbet i indtil 2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen med mulighed for at planlægge yderligere tid sammen med barnet. Efter statens barselsaftale, er der 7 lønnede uger til faderen, 6 lønnede uger til moderen og 6 uger, som kan deles mellem faderen og moderen, eller udelukkende afholdes af den ene part. De reserverede uger til hhv. moderen og faderen falder bort, hvis de ikke afholdes eller udskydes. Er kun den ene af forældrene ansat under statens barselsaftale, kan vedkommende holde 6+6 ugers (mor) eller 7+6 ugers (far) forældreorlov med løn, og de resterende 6 uger med løn falder bort. Hvis forældrene er omfattet af forskellige barselsaftaler, har de hver især rettigheder efter den respektive aftale - fx hvis den ene er ansat i staten og den anden i en kommune, har de hver ret til 6+6 ugers (mor) eller 7+6 ugers (far) orlov med løn. Retten til løn under orlov er betinget af, at ITU modtager fuld dagpenge-refusion efter barselsloven, hvor der er ret til dagpenge i 32 uger. Dvs. hvis moderen og faderen begge er ansat under den statslige aftale, og moderen holder 12 ugers forældreorlov med løn og faderen 7 uger, er der 13 ugers forældreorlov på dagpenge tilbage.

3 NÅR MOR BLIVER HJEMME Barnets mor har ret til fravær fra jobbet i indtil 6 uger før fødslen (graviditetsorlov). Derudover har moderen ret til 14 uger efter fødslen (barselsorlov) med mulighed for at planlægge yderligere tid sammen med barnet (forældreorlov). Efter statens barselsaftale, er der 6 lønnede uger til moderen, 7 lønnede uger til faderen og 6 uger, som kan deles mellem faderen og moderen, eller udelukkende afholdes af den ene part. De reserverede uger til hhv. moderen og faderen falder bort, hvis de ikke afholdes eller udskydes. Hvis kun den ene af forældrene er ansat under statens barselsaftale, kan vedkommende kun holde 6+6 ugers (mor) eller 7+6 ugers (far) forældreorlov med løn, og de resterende 6 uger med løn falder bort. Hvis forældrene er omfattet af forskellige barselsaftaler, har de hver især rettigheder efter den respektive aftale - fx hvis den ene er ansat i staten og den anden i en kommune, har de hver ret til 6+6 ugers (mor) eller 7+6 ugers (far) orlov med løn. Retten til løn under orlov er betinget af, at ITU modtager fuld dagpengerefusion efter barselsloven, hvor der er ret til dagpenge i 32 uger. Dvs. hvis moderen og faderen begge er ansatte under den statslige aftale, og moderen holder 12 ugers forældreorlov med løn og faderen 7 uger, er der 13 ugers forældreorlov på dagpenge tilbage.

4 PH.D.-STUDERENDE VIP TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Ved fravær på grund af barsels-, forældre- eller adoptionsorlov, kan ansættelsesperioden efter ansøgning forlænges svarende til fraværsperiodens længde. Heri kan indgå omsorgsdage, der afholdes i tilknytning til barsels-, forældre- eller adoptionsorloven. Ansøgning om forlængelse sendes til Personalesektionen med din underskrift på, enten som en selvstændig ansøgning eller ved at afkrydse i Plan for Far/Mor. Såfremt din ansættelsesperiode udløber under orloven, kan ansættel - sesperioden maksimalt forlænges med den periode du har haft orlov i ansættelsesperioden. Det vil sige, at du kun får løn til ansættelsen udløber, idet du maximalt kan få 3 års løn i alt. Forlængelsen i forbindelse med orloven, kommer således til at ligge direkte efter barselsorloven. Som adjunkt/post doc kan ansættelsesperioden, ved fravær på grund af barsels-, forældre- eller adoptionsorlov, efter ansøgning forlænges svarende til fraværsperiodens længde. Heri kan indgå omsorgsdage, der afholdes i tilknytning til barsels- eller adopti onsorloven. Ansøgning om forlængelse sendes til Personalesektionen med din og din sektionsleders underskrift på. Såfremt din ansættelsesperiode udløber under barselsorloven, kan ansættelsesperioden maksimalt forlænges med den periode du har haft orlov i ansættelsesperioden. Det vil sige, du får kun løn til ansættelsen udløber. Forlængelsen i forbindelse med orloven, kommer således til at ligge efter barsels-, forældre- eller adoptionsorloven. Som Ph.D.- studerende 4+4 har du mulighed for at få supplerende stipendiater - mor i indtil 12 måneder og far i indtil 6 måneder.

5 OVERSIGT OVER GRAVIDITETS- BARSELS- OG FORÆLDREORLOV MOR 6 ugers graviditetsorlov med løn 14 ugers barslesorlov med løn (tæller fra dagen efter fødslen) 6 ugers forældreorlov med løn TIL DELING 6 ugers forældreorlov med løn 13 ugers forældreorlov på dagpenge (19/20 uger hvis kun den ene forældre er ansat i staten) FAR 2 ugers fædreorlov med løn (skal afholdes inden for de første 14 uger efter fødslen) 6 ugers graviditetsorlov og 14 ugers barselsorlov Mor har ret til 6 ugers graviditetsorlov med løn, som starter 6 uger før forventet fødsel. Efter fødslen har mor ret til 14 ugers barselsorlov med løn. 7 ugers forældreorlov med løn 32 ugers forældreorlov Begge forældre har ret til 32 ugers forældreorlov, men det er ikke muligt for begge forældre at få fuld løn/dagpenge under hele forældreorloven.

6 UDSKUDT ORLOV DELVIS ORLOV Retsbaseret udskydelse af 8-13 uger En af forældrene har ret til at udskyde mindst 8 uger og højst 13 uger af forældreorloven. Udskudt orlov skal afholdes i én sammenhængende periode og inden barnet fylder 9 år. Retten til at afholde retsbaseret udskudt orlov bevares ved jobskifte. Du kan også efter aftale med din leder vælge at genoptage ar bejdet delvis under orloven, evt. således at orlovsperioden forlænges tilsvarende. Der gælder en række særlige regler i disse tilfælde. Kontakt Personalesektionen, hvis du vil have yderligere oplysninger. Aftalebaseret udskydelse af op til 32 uger Begge forældre kan efter aftale med arbejdsgiveren udskyde op til 32 uger af forældreorloven. Det udskudte fravær skal afholdes inden barnet fylder 9 år. Hvis man skifter job skal der indgås en ny aftale med den nye arbejdsgiver. Aftalebaseret udskudt orlov kan afholdes drypvis indtil barnet fylder 9 år. Udskudt orlov skal varsles minimum 16 uger før afholdelse.

7 FORLÆNGET ORLOV OMSORGSDAGE Du kan vælge at forlænge retten til orlov med dagpenge fra de 32 uger til 40 eller 46 uger, men dagpengebeløbet nedsættes tilsvarende. Dvs. at den samlede udbetaling i de 40 eller 46 uger svarer til fulde dagpenge i 32 uger. Hvis I benytter jer af denne mulighed, skal hele den forlængede orlov holdes samlet og i direkte forlængelse af den øvrige orlov. OBS! Retten til løn efter barselsaftalen er betinget af, at ITU kan få den fulde dagpengerefusion Når du er ansat i staten vil du - som enten far eller mor få 2 omsorgsdage pr. år pr. barn, indtil barnet fylder 7 år. Omsorgsdagene skal afholdes inden kalenderårets udgang. Omsorgsdage, der ikke er afholdt ved kalenderårets udgang bortfalder. Du kan overføre omsorgsdage fra det år barnet er født til det efterfølgende kalenderår. Dagene skal ikke anvendes til bestemte formål.

8 PENSION FERIE Du optjener sædvanlig pension i både de lønnede og ulønnede perioder. Hvis forældreorlovsperioden på 32 uger udstrækkes til 40 eller 46 uger, omfatter pensionsretten dog ikke de yderligere 8 eller 14 uger. Hvis du på grund af din orlov er forhindret i at holde din ferie (eller dele heraf), har du ret til at få udbetalt feriepengene uden at holde fe rien. Du kan også indgå en skriftlig aftale om at få den tilgodehavende ferie overført til det følgende ferieår, forudsat at ferien afholdes i umiddelbar forlængelse af din orlov. Det betyder, at du udskyder den resterende del af forældreorloven og dermed bliver omfattet af de særlige regler, der gælder for udskydelse af orlov. I den situation indgås en aftale om udskydelse af orlov mel lem dig og din leder. Hvis du har genoptaget arbejdet delvis med eller uden forlængelse af orloven eller holder orlov, som du tidligere har aftalt at udskyde, kan du holde din tilgodehavende ferie i orlovsperioden, idet orloven så blot udskydes med det antal dage, hvor der holdes ferie. I disse situatio ner kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge. Du optjener ret til ferie og særlige feriedage med løn i de orlovsperioder, hvor du får løn, samt i de første 6 måneder af en orlovsperiode uden løn. Kontakt Personalesektionen, hvis du vil høre mere om mulighederne.

9 Juni 2015 Find de blanketter du skal bruge på intranettet i den administrative ABC under: Maternity and paternity leave IT UNIVERSITY OF COPENHAGEN Afd. for Økonomi og Personale Personalesektionen Rued Langgaards Vej 7 DK-2300 Copenhagen S

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 VEJLEDNING POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. REGELSÆT 3 2.1 Personkreds 4 2.2 Karenstid 4 3. GRAVIDITETSORLOV

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere