Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S"

Transkript

1 Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S

2 Nokia erklærer hermed, at denne digitale modtager, Mediamaster 9802 S, er i overensstemmelse med væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Dette terminaludstyr er beregnet til tilslutning til det analoge, offentlige telefonnetværk (Public Switched Telephone Networks (PSTNs)), hvor netværksadressering - hvis det udbydes - foregår vha. DTMFsignalering (Dual Tone Multiple Frequency).

3 MEDIAMASTER 9802 S Inholdsfortegnelse Generel betjening 4 Sikkerhedsforskrifter 4 Fjernbetjening 5 Front- og bagpanel 6 Om Programkort og CA-Modul 7 Viaccess programkort 7 CA-modul og programkort 7 Installation 8 Om Scart-stik 8 Sådan forberedes fjernbetjeningen 8 Tilslutning til parabolantennen 8 Generelle oplysninger 9 Sådan tilsluttes Mediamaster til TV 9 Sådan tilsluttes TV og videomaskine 9 Sådan tilsluttes analog parabolmodtager og videomaskine 10 Nokia Smart Switch 10 Sådan tilsluttes HiFi-system 10 Tilslutning til telefonstikket dåsen 10 Sådan tændes første gang, når der anvendes SCART-tilslutninger 11 Indstillingsprocedure, når du anvender RF-stik 11 Installation før første gang 12 Generelle oplysninger 12 Menuen Velkommen 12 Sprogvalg 12 RF-modulator 13 Valg af Antenne/Satellit Kanalsøgning Antennemotor Kanalsøgning i gang 23 Tidsindstilling 23 Afslutning af grundlæggende indstillinger 23 Fremvisning 24 Generelle oplysninger 24 Programinformation 24 Knappen i (information) 25 GUIDE-knappen 25 Liste over TV-kanaler og radiostationer 26 Valgmuligheder (grøn knap) 26 TV-visning (0) 27 Videooptagelse 27 Knappen TEXT (Tekst-TV) 27 EXIT TV 27 Hovedmenu 28 Generel information 28 TV-kanaler og radiostationer 28 Redigere kanaler 28 Update Channels 32 Systemkonfiguration 33 Kanalsøgning 33 Rediger satellitter 35 Antenna/Satellite configuration 37 Antenne/Satellitkonfiguration 37 TV-indstillinger 37 Tidsinstilling 38 Modemkonfiguration 38 Opgradering 39 Geninstallation 39 Brugerindstillinger 39 Sprogvalg 39 Børnesikring 40 Nummer på modtageren 41 Personlige indstillinger 41 Systeminformation 42 Adgangsbetingelser 43 Indbygget Viaccess 43 Timerindstilling 43 Indstilling 44 Ordliste 45 Problemløsning 46 Display på frontpanel 47 Tekniske data 48 Nokia og Nokia Connecting People er varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og varemærker, der omtales i denne vejledning, tilhører de respektive ejere. Nokias politik er hele tiden at udvikle. Vi Forbeholder os ret til at ændre og forbedre alle produkter, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Copyright Nokia Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. DK 3

4 GENEREL BETJENING AF MEDIAMASTER Læg venligst mærke til at denne betjeningsvejledning er baseret på en række brugervenlige skærmbilleder og menuer til brug for den daglige betjening af Mediamaster. Mediamaster s menuer er en hjælp i forbindelse med installation, kanalvalg, og når der skal ses fjernsyn samt mange andre funktioner. Alle funktioner kan foretages med knapperne på fjernbetjeningen, og nogle af funktionerne kan også foretages med knapperne på frontpanelet. Mediamaster er nem at bruge, altid under din kontrol og kan tilpasses fremtidige forbedringer. Vær opmærksom på at nyt programmel kan ændre funktionaliteten af Mediamaster. Hvis du får problemer i betjeningen af Mediamaster, kan du se de relevante afsnit i denne betjeningsvejledning inkl. afsnittet Fejlfinding eller kontakt din forhandler. OBS! Før du sender Mediamaster til serviceeftersyn, skal du: Udføre proceduren Diagnostik på menuen Systeminformation. Prøve at indlæse nyt programmel i Mediamaster. Denne procedure med at indlæse nyt programmel kan hurtigt være med til at løse problemet på en effektiv måde. Se afsnittet Opgradering af modtager senere i denne betjeningsvejledning. SIKKERHEDSFORSKRIFTER Vigtigt! Læs dette, inden du tager Mediamaster i brug! Anbring Mediamaster mindst 10 cm væk fra andre genstande, så der opnås tilstrækkelig ventilation. Tildæk ikke Mediamasters ventilationsåbninger, f.eks. med aviser, duge eller gardiner. Anbring ikke Mediamaster oven på en enhed, der afgiver varme. Anbring ikke åben ild, f.eks. levende lys, på Mediamaster. Anvend en blød klud med en mild opløsning af opvaskemiddel til at rengøre kabinettet. Anbring Mediamaster, så der ikke drypper eller stænkes væske på enheden. Anbring ikke genstande med vand eller væske i, f.eks. en vase, på Mediamaster. Med henblik på at yde Mediamaster ekstra beskyttelse, f.eks. under tordenvejr, anbefales det, at du tilslutter modtageren via en ekstern transientbeskyttelsesenhed. Foretag ikke tilslutning eller ændring af kabler, når Mediamaster er tilsluttet. Fjern ikke dækslet. Udsæt ikke enheden for varme, kolde eller fugtige forhold. Serviceeftersyn må kun finde sted hos et Nokiaautoriseret servicecenter. Bemærk, at den eneste måde, hvorpå Mediamaster fuldstændigt frakobles strømforsyningen, er ved at tage netledningen ud af stikket! DK 4

5 FJERNBETJENING Dette afsnit beskriver, hvordan Mediamaster betjenes med knapperne på fjernbetjeningen. Nogle af funktionerne kan også udføres med knapperne på frontpanelet. EXIT TV Skifte Mediamaster til/fra Standby. Vende tilbage til billedvisning fra en menu uden at gemme indstillingerne (menuvisning). Skifte mellem TV eller Radio (billedvisning). Slå lyden til/fra (lyddæmpning) - + Justere lyd i forbindelse med digitale programmer. Det maksimale lydniveau i Mediamaster styres ud fra TVapparatets eksisterende lydniveau. 0-9 Skifte kanal og vælge individuelle menuer. Bemærk! Hvis 0 er første tegn, aktiveres funktionen TVvisning (se nedenfor). 0 TV-visning. Anvendes til at skifte mellem digital TV/Radio, analogt TV og analogt satellit-tv og videomaskine, når systemerne er tilsluttet med SCART-stik. BACK TEXT MENU GUIDE To display short and extended information (if transmitinfo. Få vist korte eller længere oplysninger (hvis de transmitteres) om aktuelle og kommende programmer. Gå ét niveau tilbage i menuer uden at gemme indstillingerne. Tryk på knappen for at se Tekst-TV (hvis tilgængeligt). Få vist eller forlade skærmbilledet Hovedmenu. Anvendes til at få vist en liste over nuværende eller følgende programmer på tilgængelige kanaler. Oplysningerne vises kun, hvis din tjenesteudbyder transmitterer programoplysninger (EPG-information). P+ P- Skifte kanal. OK OPTION FREEZE Skifte side i en menu/liste/tekst, hvis der er mere end én side. Kan også anvendes til at gennemse sider på Tekst-TV. Flytte op/ned i menuer og skifte kanaler. Skifte indstillinger i menuer. Bekræfte valg i fremhævede punkter. Bruges også til at få vist en liste over kanaler på TV/Radio. (Rød) Hente et Open TV -program. (Grøn). Vælge servicefunktion under billedvisning. Tryk på OPTION og angiv din kode, hvis du vil se de låste kanaler. (Gul). Fryse billedet. Tryk én gang på denne knap for at fryse skærmbilledet. Tryk på valgfri knap for at vende tilbage til normal billedvisning. (Blå). Skifte mellem nuværende og forrige TV/Radiokanaler. DK 5

6 FRONT OG BAGPANEL Frontpanel Knap til CA-moduludtegning Display viser kanalnummer, fejlmeddelelser, kommandoer fra fjernbetjening og klokkeslæt i Standby. Programkort-læser Plads til CA-modul med Programkort til at til-/frakoble Mediamaster i Standby til at flytte op/ned i menuer og skifte kanaler Bagpanel AUX SCART for tilslutning til videomaskine eller analog satellitmodtager DIGITAL AUDIO phonostik S/PDIF-udgang for tilslutning til HiFisystem TELEPHONE Tilslutning af kabel til telefondåse TV/VCR for tilslutning af RFkabel fra antennetilslutning til TV eller videomaskine ANTENNA * Stik til parabolantenne (F-stik) V AC Hz Tilslutning af det netkabel, der leveres sammen med modtageren TV SCART for tilslutning til TV AUDIO L R phonostik Stereoudgange for tilslutning af HiFi-system. SERIEL PORT til læsning og indlæsning af data TV AERIAL til (traditionel) jordbunden TV-antenne * LNB-kabler anvendes også til at tilslutte LNB med spænding på 13/18 V (V/H- polarisation) og et 0/22 khz-signal (båndskift). Maksimalt LNB-strømstyrke på 500 ma. DK 6

7 OM PROGRAMKORT OG CA-MODUL Du skal have et programkort og/eller et Common Interface CA (Conditional Access - betinget adgang) modul fra en tjenesteudbyder efter eget valg for at kunne modtage kodede digitale satellitkanaler. Tjenesteudbyderen er programforhandleren. Hvis du abonnerer på service fra mere end én tjenesteudbyder, kan der være behov for at skifte mellem forskellige programkort og/eller CA-moduler. Læg mærke til at programkort og CA-modul kun er gyldige til én tjenesteudbyder og af denne grund også kun fungerer i forbindelse med særlige kanaler. Programkort og CA-modul kan også give adgang til specielle menuer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Hvis dette er tilfældet, skal du følge instruktionerne fra din tjenesteudbyder. Det er kun ukodede, kanaler, som er tilgængelige uden brug af Programkort og/eller CA-modul. Bemærk! Programkort og/eller CA-modul distribueres fra din tjenesteudbyder. Efter isætning af kortet skal det blive siddende i kort læseren. Kortet må ikke tages ud igen, medmindre din tjenesteudbyder beder dig om det. Dette er vigtigt, eftersom hvis din tjenesteudbyder ønsker at indlæse nye informationer til Programkortet, skal kortet blive siddende i kort læseren. Viaccess programkort Gælder kun programkort kodet med Viaccess CA-system. Skub Programkortet helt ind i den venstre kortlæseren, så det skjules bag lågen på frontpanelet på Mediamaster. Den gyldne chip skal vende nedad og indad. CA-modul og programkort Følg instruktionerne fra din tjenesteudbyder i forbindelse med håndtering af programkort og/eller CA-modul. Skub CA-modulet* helt ind i den højre kortlæseren, så det skjules bag lågen på frontpanelet på Mediamaster. Tryk på den grå knap på frontpanelet, når du skal fjerne CAmodulet igen. * Brug kun DVB Standard, Common Interface CA-modul. PIN-kode Programkortet indlæses med en 4-cifret kode også kaldet PINkode (personligt identifikationsnummer). Koden er vigtig for at få adgang til fremtidig service, som tilbydes fra din tjenesteudbyder. DK 7

8 INSTALLATION AF MEDIAMASTER Pakken til Mediamaster skal indeholde følgende komponenter: Mediamaster. Fjernbetjening med 2 stk. AAA batterier. Scartkabel (fuldmonteret, 1,0 meter) Antenne-/RF-kabel (dobbelt isoleret 1,5 meter). Betjeningsvejledning og licensaftale Netkabel SCART-kabel RF-kabel Om Scart-stik Fjernbetjening Betjeningsvejledning + licensaftale Netkabel Bagpanelet på Mediamaster er forsynet med 2 SCART-stik (se illustration). Når du slutter andre enheder til et af disse stik, skal du altid anvende fuldmonterede scartkabler (som leveret). Der findes scartkabler, som ikke har alle stikbenene tilsluttet. Billedkvaliteten kan blive forringet, hvis disse kabler anvendes. SCART-stik Sådan forberedes fjernbetjeningen Fjern låget til batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen. Isæt 2 stk. AAA (1,5 V) batterier som vist på illustrationen, hvor du skal sørge for at vende batterierne korrekt i forhold til + og - markeringerne indvendigt i batterirummet. Sæt derefter låget på plads igen. Tilslutning til parabolantennen Hvis du har behov for at sætte F-stik på kablet. Hver ende af kablet skal forberedes som vist på illustrationen. Det er nødvendigt at rulle yderste strømpe tilbage (som vist på illustrationen). Lad F-stikket glide ind på kablet og drej stikket med uret, indtil det griber fat i strømpen. Sørg for at 3 mm af ledningen stikker ud af stikket. 15 mm 8 mm F-stik 3 mm DK 8 Installation af parabolantenne Tilslut koaksialkablet med F-stikkene fra LNB på parabolantennen til stikket markeret med ANTENNA på bagpanelet af Mediamaster.

9 INSTALLATION AF MEDIAMASTER Generelle oplysninger Der findes mange forskellige typer TV/videomaskiner og andet udstyr, som du kan tilslutte til Mediamaster. I denne betjeningsvejledning kan du se de mest almindelige måder at tilslutte udstyr på. Hvis du anvender RF-kabler, skal du indstille TV og videomaskine til udgangsstikket på Mediamaster (se side 11). Kontakt nærmeste forhandler eller tjenesteudbyder, hvis du har problemer med tilslutningen og ønsker at få hjælp. Sådan tilsluttes Mediamaster til TV Tilslut SCART-kablet mellem SCART-stikket på TV og TV SCART-stikket på Mediamaster. Tilslut et RF-kabel fra TV/videomaskine-udgangsstikket på Mediamaster til RF-indgangsstikket på TV. Tilslut TV-antennekablet til indgangsstikket TV ARIAL på Mediamaster. SCART RF Sådan tilsluttes TV og videomaskine til SCART-stik Se betjeningsvejledningen til videomaskinen for alle instruktioner. Tilslut et SCART-kabel mellem SCART-stikket på TV og TV SCART-stikket på Mediamaster. Tilslut et andet SCART-kabel mellem videomaskinen og AUX SCART-stikket på Mediamaster. Tilslut RF-kablet fra RF-udgangsstikket på videomaskinen til TVantennestikket på TV. Tilslut TV-antennekablet til RF-indgangsstikket på videomaskinen. RF SCART SCART Videomaskine RF SCART RF Videomaskine Hvis der er et SCART-stik på TV men ikke på videomaskinen Tilslut et SCART-kabel mellem SCART-stikket på TV og TV SCART-stikket på Mediamaster. Tilslut et RF-kabel fra RF-udgangsstikket på videomaskinen til TV-antennestikket på TV. Tilslut et RF-kabel fra TV/videomaskine-udgangsstikket på Mediamaster med RF-indgangsstikket på videomaskinen. Tilslut TV-antennekablet til TV AERIAL-indgangstikket på Mediamaster. Mediamaster Mediamaster DK 9

10 INSTALLATION AF MEDIAMASTER Sådan tilsluttes analog parabolmodtager og videomaskine Tilslut et SCART-kabel mellem SCART-stikket på TV og TV SCART-stikket på Mediamaster. Tilslut et SCART-kabel mellem videomaskine og AUX CARTstikket på Mediamaster. Tilslut et RF-kabel fra RF-udgangsstikket på videomaskinen til TV-antennestikket på TV. Tilslut et RF-kabel fra RF-udgangsstikket på den analoge parabolmodtager til RF-indgangsstikket på videomaskinen. Tilslut TV-antennekablet til RF-indgangsstikket på den analoge parabolmodtager. Du skal have et Nokia Smart Switch (ved A og B på illustrationen) eller anvende et Universal Twin LNB for at kunne skifte signalet fra parabolantennen mellem de analoge og digitale modtagere. Med Nokia Smart Switch SCART RF Videomaskine SCART Analog parabolmodtager Mediamaster Nokia Smart Switch Tilslut et koaksialkabel mellem udgangsstik A på NOKIA Smart Switch (ekstraudstyr) og LNB-stikket på den analoge parabolmodtager. Tilslut et koaksialkabel mellem udgangsstik B på NOKIA Smart Switch og ANTENNA-stikket på Mediamaster. Den analoge parabolmodtager skal sættes til position Standby, når du ønsker at se digitale satellitkanaler fra Mediamaster. Nokia Smart Switch Sådan tilsluttes HiFi-system Tilslut et RCA/Cinch-stereokabel fra AUDIO L R-stikkene på Mediamaster til indgansstikkene LINE, AUX, SPARE eller EXTRA på HiFi-systemet. Hvis du har det, kan du tilslutte et enkelt RCA/Cinch-kabel fra stikket DIGITAL AUDIO på Mediamaster med dit HiFi- eller Dolby Pro Logic-system. Bemærk! For at undgå forstyrrelser skal du anvende et skærmet videokabel. Tilslutning til telefonstikket dåsen Via det indbygget modem er der mulighed for, at benytte udbyderens interaktive tjenster. For at gøre dette må Mediamasteren være tilsluttet til telefonnettet. (se yderligere information side 38). Tilslut et telefonkabel mellem telefonstikket TELEPHONE på Mediamasterens bagside og dit eget telefonstik. DK 10

11 INSTALLATION AF MEDIAMASTER Sådan tændes første gang, når der anvendes SCART-tilslutninger Tilslut stikket fra Mediamaster. Herefter vil du se menuen Velkommen på skærmen. Tryk på OK på fjernbetjeningen for at fortsætte installationen med grundlæggende indstillinger. Se næste side. Indstillingsprocedure, når du anvender RF-stik Denne indstilling er nødvendig, når Mediamaster udelukkende er tilsluttet TV-apparatet med et RF-kabel og ikke et SCART-kabel. Det kan være, at du har behov for at se betjeningsvejledningen til TV for at indstille TV til RF-signal i forbindelse med denne betjeningsvejledning. Nedenfor forklares, hvad du skal gøre, hvis du ikke kan anvende SCART-kabler i tilslutningen. Tilslut stikket fra Mediamaster. Vælg et kanalnummer på TV, som ikke bruges til andre TV-kanaler. Følg instruktionerne i betjeningsvejledningen til TV for at indstille TV-kanaler til UHF-kanal 43 (dette er Mediamaster s fabriksindstillede UHF-kanal). Hvis du allerede bruger denne kanal, kan du vælge en anden UHF-kanal mellem 21 og 69, som ikke anvendes på TV. For at ændre kanalpladsen gør du følgende: Ændre først på Mediamasterens kanalnummer med eller på frontpanelet eller med fjernbetjeningens piltaster. Kanalnummeret vises på panelets display. Derefter må du søge det samme kanalnummer ind på TV et. Når du har skiftet til den korrekte UHF-kanal, vises menuen Velkommen på TV-skærmen. Hvis der er forstyrrelser fra andre kanaler, er du nødt til at skifte til en anden UHF-kanal. Følg instruktionerne i betjeningsvejledningen til TV for at gemme indstillingen af UHF-kanalen, så den er den samme som anvendes af Mediamaster. Du skal vælge denne kanal, når du ønsker at se digitale TV/Radio-kanaler. Så snart velkomstbilledet vises på skærmen, kan du trykke på OK på fjernbetjeningen til Mediamaster for at starte installationsproceduren. Hvis du på et eller andet tidspunkt skal skifte RF-kanal, kan du gøre dette fra menuen TV-indstillinger senere i denne betjeningsvejledning. Hvis du har tilsluttet en videomaskine, skal den være indstillet til en anden UHF-kanal (mellem 21 og 69) end Mediamaster. Du kan nu fortsætte med afsnittet Installation for første gang. DK 11

12 INSTALLATION FOR FØRSTE GANG Generelle oplysninger Når du har tilsluttet Mediamaster korrekt, skal du også foretage proceduren Installation for første gang. I løbet af denne procedure bliver der vist behjælpelige oplysninger forneden i menuerne. Bemærk! Knappen OK skal altid anvendes til at bekræfte valgmulighederne i disse menuer. Du skal trykke på denne knap for at komme til næste trin i installationen. Det er imidlertid vigtigt at huske, at det sommetider er nødvendigt at foretage flere valg i en menu. Du skal først udføre alle nødvendige indstillinger på de forskellige linier. Derefter kan du bekræfte alle indstillingerne samtidig ved at trykke på knappen OK. Du kan altid gå tilbage til den forrige menu ved at trykke på knappen BACK. Brug knappernet til at flytte opad eller nedad fra én linie til en anden linie. Brug knapperne til at ændre indstillinger. Du kan også bruge de numeriske knapper på fjernbetjeningen til at vælge en linie i en menu og til at indtaste numeriske værdier. Menuen Velkommen Dette billede viser, at du har startet installationsproceduren. Tryk på knappen OK for at fortsætte. Sprogvalg Du kan vælge det ønskede sprog, som menuer skal vise. Dette sprog vil også være hovedsproget for lyd samt undertekster. For at vælg Norsk eller Finsk sprog tryk forst dobbelt pil ned DK 12

13 INSTALLATION FOR FØRSTE GANG RF-modulator Hvis Mediamaster er tilsluttet TV-apparatet med et RF-kabel, skal du også vælge den korrekte RF-modulator, som er afhængig af det land, hvor Mediamaster anvendes. Vælg Normal PAL/BG for alle undantagen UK. Vælg UK (PAL I) når boxen anvendes i UK. Hvis du kun ser billeder uden lyd, er der højst sandsynligt valgt en forkert RF-modulator. Valg af Antenne/Satellit Vælg én af valgmulighederne på linie 1 til 4, hvis du har en enkelt antenne forsynet med en LNB til modtagelse af signaler fra enten ASTRA, HOTBIRD, SIRIUS eller THOR. Vælg én af valgmulighederne fra linie 5 eller 6, hvis du har to LNB er til modtagelse af signaler fra en kombination af ASTRA/ HOTBIRD eller THOR/SIRIUS. I disse tilfælde skal der bruges en tovejs DiSEqC-omskifter. I dette tilfælde skal der bruges en firevejs DiSEqC-omskifter. Vælg linie 7 til alle andre antenne/satellit-kombinationer, for eksempel antennemotor. Valgmulighederne på linierne 1 til 6 kræver brug af Universal LNB er. DK 13

14 INSTALLATION FOR FØRSTE GANG Linie 1 til 4 i menuen Valg af Antenne/Satellit Vælg én af valgmulighederne ASTRA, HOTBIRD, SIRIUS eller THOR, når du har en enkelt LNB, som peger mod nogle af disse satellitter. Når du trykker på OK efter at have valgt alternative, vises menuen Antennejustering (til højre på skærmen). Op til 4 forskellige kanaler er foruddefineret for hver satellit. Når du justerer antennen, anvender Mediamaster den markerede kanal til at søge efter signaler fra en satellit. (Du kan vælge en anden kanal med knapperne ). Antennejustering og signalkontrol Juster antennen mod den ønskede satellit, indtil indikatoren for signalstyrke(agc) (den røde indikator øverst i menuen)*) og indikatoren for signalkvalitet (SNR) (den røde, gule og grønne indikator øverst i menuen viser en høj værdi. OK Hvis der ikke vises noget billede, er der måske indstillet til et analogt signal. Men det kan også betyde, at antennen peger mod en forkert satellit. Det kan også skyldes, at den markerede kanal ikke transmitterer noget for øjeblikket. Vælg da én af de andre foruddefinerede kanaler i menuen Signalkontrol med knapperne. Tryk på OK, når du kan se billedet fra en TV-kanal. Mediamaster begynder automatisk at søge efter og hente kanaler fra satellitten. Se side 23. Hvis signalkontrollen er af god kvalitet på menuen, og der ikke vises nogle billeder fra nogle af de andre kanaler, så prøv alligevel at fortsætte kanalsøgningen ved at trykke på OK. OK *) Om Signalstyrke (AGC) og Signalkvalitet (SNR) De forskellige signalindikatorer foroven i menuen giver besked om to ting: AGC: AGC vises med en rød bjælke og indikerer gennemsnitsstyrken for et indgående signal, hvad enten det er digitalt eller analogt. SNR: SNR, der vises med en rød, gul og grøn indikator, angiver signalkvaliteten for den valgte forprogrammerede kanal. DK 14

15 INSTALLATION FOR FØRSTE GANG Linie 5 og 6 i menuen Valg af Antenne/Satellit Vælg én af disse valgmuligheder, hvis du har en enkelt antenne forsynet med 2 LNB er eller to antenner med et LNB på hver og ønsker at se kanaler fra ASTRA/HOTBIRD eller THOR/SIRIUS. I dette tilfælde skal du først tilslutte LNB erne til en DiSEqC omskifter. Så snart dette er installeret, vælger stikket automatisk det korrekte LNB for den valgte kanal. Eftersom omskifterne placeres tæt på LNB erne, er det kun nødvendigt at føre ét kabel til Mediamasteren. Tilslutning af DiSEqC-omskifter: Tilslut kablet fra det LNB, som anvendes til kanaler fra ASTRA (eller THOR) til det stik, der er markeret med LNB 1 (A) på omskifteren, og fra HOTBIRD (eller SIRIUS) til det stik, der er markeret LNB 2 (B). Tilslut antennekablet til det stik, der er markeret Receiver OUT. Tilslut den anden ende af kablet til indgangsstikket ANTENNA på bagpanelet på Mediamaster. På de mest almindelige DiSEqC-omskiftere er stikkene normalt markeret med 1 og 2. På mini-diseqc-omskiftere er stikken normalt markeret med A og B. I princippet har de samme funktion, men kræver forskellige elektriske kommandoer fra modtageren, før de fungerer. Kontroller først, som beskrevet i afsnittet Antennejustering og signalkontrol på side 14, at du får billede og lyd fra ASTRA (THOR). Fortsæt, når du modtager billede og lyd, til næste række, og kontroller billede og lyd for HOTBIRD (SIRIUS). Tryk på OK for at starte kanalsøgningen, når kontrollen af HOTBIRD(SIRIUS) er udført. Boksen begynder nu at søge og hente kanaler fra begge satelitter. Se Kanalsøgning på side 23. DK 15

16 INSTALLATION FOR FØRSTE GANG Linie 7 i menuen Valg af Antenne/ Satellit Dette valg er kun nødvendig, hvis dit valg af satellit er anderledes i forhold til de foruddefinerede satellitvalg på følgende måde: hvis du ikke anvender en Universal LNB hvis du har tilsluttet mere end to LNB er du skal også vælge denne mulighed, hvis parabolen er udstyret med en motor. Én antenne/én LNB-konfiguration Vælg denne valgmulighed, hvis du har en (1) LNB monteret på antennen, og du ønsker at vælge en anden foruddefineret satellit. Dette valg er nødvendig whis du ikke anvender en Universal LNB. LNB-type Vælg den lokale oscillatorfrekvens (L.O.) for det aktuelle LNB. De mest almindelige værdier inkl. Universal LNB kan vælges med knapperne. Du kan også indtaste en værdi ved hjælp af de numeriske knapper på fjernbetjeningen, når symbolet for fjernbetjeningen vises på linien. LNB-spænding Hvis kablet fra antennen er meget langt, kan strømspændingen i LNB-stikket være for lav til at skifte polarisering. Du kan forøge strømspændingen til LNB-stikket med 0,5 V. Det mest almindelige er, at man ikke behøver at ændre noget. Lad værdien 0 V stå indtil videre. Hvis det viser sig, at omskifteren ikke skifter mellem horisontal og vertikal polarisering, kan man senere øge spændingen til en LNB i overensstemmelse med nedenstående: øg spændingen a. hvis en LNB ikke skifter polarisering b. udelukkende til den specifikke LNB, som nævnt i a. ovenfor OK OK OK Satellit Vælg en af de foruddefinerede satelitter. Følg proceduren som er beskrevet på side 14. Foruddefineret kanal Vælg én af de foruddefinerede kanaler og justér antennen i overensstemmelse med afsnittet Antennejustering og Signalkontrol på side 14. DK 16

17 INSTALLATION FOR FØRSTE GANG Multisatellit/mini-DiSEqC og 2 ports DiSEqC Vælg et af disse alternativer, hvis dit antennesystem har to LNB er, og når du ikke bruger alternativerne i linie 5-6 i menuen Valg af Antenne/Satellit på side 13. For hver LNB, som er tilsluttet omskifteren, skal følgende konfiguration (d.v.s. indstillinger) udføres. Som et eksempel beskrives i følgende afsnit, hvordan Hispasats LNB tilsluttes til DiSEqC-indgangsstik 1 (A) og Eutelsat W2s LNB til DiSEqC-indgangsstik 2 (B). LNB-type Vælg Universal eller den lokaloscillatorfrekvens (L. O.), som er gældende for den aktuelle LNB. LNB-spænding Se siden 16 Satellit Vælg Hispasat i dette eksempel, eftersom dennes LNB skal tilsluttes indgangsstik DiSEqC 1 (A) på omskifteren. Forprogrammeret kanal Vælg en af de forprogrammerede kanaler, og juster antennen på samme måde, som det er beskrevet på side 14 under Antennejustering og Signalkontrol. Inden man kan gå videre, skal der vises et billede fra den forprogrammerede kanal i baggrunden. Når du modtager et billede, tryk på OK for at fortsætte med DiSEqC port 2 (B). Gentag den samme fremgangsmåde som for Hispasat. Men vælg denne gang Eutelsat som satellitten. Når konfigurationen af DiSEqC port 2 (B) er klar, skal du trykke på OK for at fortsætte med kanalsøgningen. DK 17

18 INSTALLATION FOR FØRSTE GANG Multisatellit/4 ports DiSEqC Vælg denne mulighed, hvis dit antennesystem har fire LNB er, og når du ikke bruger linie 5 eller 6 i menuen Valg af Antenne/ Satellit på side 13. Fremgangsmåden er den samme som for mini-diseqc og toports DiSEqC, men du skal konfigurere fire LNB er på samme måde som beskrevet på side 17. Følgende er et eksempel på, hvordan du kan tilslutte fire LNB er, hvis du ønsker at se kanaler fra ASTRA, HOTBIRD, SIRIUS and THOR. I dette tilfælde skal du bruge en DiSEqC-omskifter med fire indgange. De ulige LNB er kobles til omskifteren på følgende måde: ASTRAs LNB kobles til indgang 1 på omskifteren HOTBIRDs til indgang 2 SIRIUS til indgang 3 THORs til indgang 4 Omskifterens udgang OUT skal tilsluttes den indgang på Mediamaster, der er mærket ANTENNA. Når konfigurationen af alle fire indgange er klar, skal du trykke på OK for at fortsætte med kanalsøgningen. DiSEqC-omskifter med fire indgange. Kanalsøgning Proceduren for kanalsøgning kan udføres på forskellige måder. Hvis det drejer sig om søgning efter foruddefinierede kanaler, kan du foretage en Automatisk, Manuel eller Avanceret søgning. Hvis der ikke findes nogen foruddefinierede kanaler, kan du foretage en Manuel eller Avanceret søgning. Automatisk søgning Kontroller, at der er et programbillede i baggrunden fra hver kanal. Du kan starte den automatiske søgning efter kanaler via en valgt satellit ved at trykke på OK. DK 18

19 INSTALLATION FOR FØRSTE GANG Manuel søgning Når du udfører en manuel søgning, skal du allerførst indtaste nogle parametre for at få kanalsøgningen til at fungere. Oplysninger om hvad du kan indtaste i denne menu findes i tidsskrifter, som beskriver modtagelse af satellit-tv, på Internet eller hos din tjenesteudbyder. Transponderfrekvens: Frekvensen skal specificeres i GHz. Hvis du indtaster forkerte værdier, kan du slette dem med knappen. Polarisering: Vælg Horisontal, Vertikal, Cirkulær venstre eller Cirkulær højre. Symbolrate: Indtastes ved hjælp af de numeriske knapper. Hvis du indtaster forkerte værdier, kan du slette dem med knappen. FEC: Vælg Auto eller nogle andre foruddefinerede værdier. Netværkssøgning: Vælg Ja, hvis du ønsker at søge efter alle svarsendere tilsluttet et særligt netværk. Indstil Motor: Juster evt. motoren til den valgte satellit. Tryk på OK for at starte søgningen efter kanaler. Avanceret søgning De oplysninger, som skal bruges til denne menu, kan du få i blade med TV-programmer for satellitkanaler og hos programleverandøren. Du kan bruge denne menu, hvis du leder efter specielle kanaler, dvs. ikke DVB-standardkanaler. Du kan kun finde disse kanaler, hvis du vælger de nødvendige indstillinger her. Transponderfrekvens: Vælg frekvensen i GHz. Polarisering: Vælg Horizontal, Vertical, Circular left eller Circular right. Symbolrate (MSym/s): Brug talknapperne på fjernbetjeningen. FEC: Vælg Forward Error Correction (FEC) eller AUTO PID Video: Indtast PID (Packet Identifier) til videosignalet. PID Audio: Indtast PID til lydsignalet. PID PCR: Indtast PID til PCR (Programme Clock Reference). Indstil Motor: Juster evt. motoren til den valgte satellit. Tryk på OK for at starte søgningen efter kanaler. DK 19

20 INSTALLATION FOR FØRSTE GANG Antennemotor Hvis parabolen er udstyret med en motor, skal du foretage følgende indstillinger. Hvis din antenne ikke kan nå de yderste østlige/vestlige positioner, skal du angive disse grænser. Se en vejledning på side 37. Vælg linie 7 på menuen Valg af Antenne/Satellit, og tryk på OK. Vælg linie 5, Motor antenne, og tryk på OK. Type of motor Vælg SATSCAN, hvis du har en Nokia SatScan-motor. Vælg DiSEqC, hvis du har en motor, der styres med DiSEqCkommandoer. LNB type Vælg Universal, en af de faste frekvenser, eller indtast LNBfrekvenserne med knapperne på fjernbetjeningen. LNB spænding Hvis kablet fra parabolen er meget langt, er spændingen ved LNBhovedet måske for lav til, at parabolen kan indstilles. I så fald kan du øge spændingen med 0,5 V. Satellit Vælg Astra, hvis du har en SatScan-motor og Hotbird, hvis du har en DiSEqC-motor. DK 20

21 INSTALLATION FOR FØRSTE GANG Justere motoren for Astra/Hotbird Hvis du vil fortsætte installationen, skal du angive vinklen til Astra 1/Hotbird. Motoren og parabolen skal justeres efter Astra 1-satellitterne på 19,2 øst (Hotbird-satellitter på 13 øst), da dette er referenceindstillingen. Alle andre forprogrammerede satellitpositioner er indstillet i forhold til Astra 1/Hotbird. Du skal også montere parabolen et passende sted udenfor. Se, hvordan du gør alt dette i den separate vejledning til SatScan- eller DiSEqC-positioner. Foruddefineret kanal Vælg den foruddefinerede kanal, hvor indikatoren for signalkvalitet(snr) viser det bedste resultat. Efter få sekunder modtager du et billede fra kanalen i baggrunden. Justere motor Finjuster om nødvendigt motoren med -knapperne på fjernbetjeningen. Da du nu har et billede i baggrunden, skal du udføre en kanalsøgning. Tryk på OK......Herefter vises menuen Kanalsøgning Det er nemmest at starte med linien Automatisk søgning. Du kan altid foretage en Manuel/Avanceret søgning senere. Vælg den satellit, du vil bruge, på linien Automatisk søgning, for eksempel Astra. Tryk på OK Juster om nødvendigt motoren, indtil signalstyrken (AGC) og signalkvaliteten (SNR) er optimal. Bemærk, at dette kun vil påvirke den aktuelle satellitposition. DK 21

22 INSTALLATION FOR FØRSTE GANG Vælg en af de forprogrammerede kanaler, og tryk på OK... for at starte søgningen efter ASTRA-kanaler. Søgningen varer et stykke tid. Se side 23. Når søgningen efter ASTRA-kanaler er udført, kan du søge efter kanaler fra andre satellitter. Tryk på MENU på fjernbetjeningen. Herefter vises Hovedmenuen på skærmen. Vælg linie 5, Systemkonfiguration. Tast 1234, når du bliver bedt om en "Adgangskode"......Herefter vises menuen Systemkonfiguration. Vælg Kanalsøgning Tryk på OK for at vende tilbage til menuen Kanalsøgning. DK 22

23 INSTALLATION FOR FØRSTE GANG I SatScanmotoren er der 22 foruddefinerede satellitpositioner. Når du bruger de satellitpositioner, der står på linien Automatisk Søgning, kan du også se de forprogrammerede TV-kanaler fra de pågældende satellitter. På den måde er det nemt at kontrolere signalkvaliteten. Vælg en anden satellit, som du vil se TV-kanaler fra, på linie 1, Automatisk Søgning. Følg herefter samme fremgangsmåde som til den første satellit. Husk, at det varer et øjeblik, før motoren har drejet parabolen mod den nye satellit! Kanalsøgning i gang Denne menu vises, så længe Mediamaster søger efter kanaler, der skal hentes. Alle eksisterende kanaler vises på en liste i to kolonner på skærmen: Med TV-kanaler i den ene kolonne og radiostationer i den anden kolonne. Søgningen kan godt tage nogle få minutter. Når søgningen er afsluttet, vises på skærmen hvor mange TVkanaler og radiostationer, der er fundet. Tryk på OK for at gå til menuen Tidsindstilling. Tidsindstilling Du kan indstille klokkeslættet med knapperne og, ± 1/2 time ad gangen. Du kan også indstille minutter med knapperne og. Tryk OK for at afslutte grundsindstillingen, se nedenfor. Afslutning af grundlæggende indstillinger Når du trykker OK gemmes de kanaler som er fundet under søgningen. En meddelelse om at installationen er afsluttet, vises på skærmen. Tryk på OK for at se kanaler fra Mediamaster. DK 23

24 FREMVISNING Generelle oplysninger I det følgende beskrives de grundlæggende funktioner i din Mediamaster, når du ser satellit-tv eller lytter til radiostationer, som transmitteres via satellit. Nogle af funktionerne er afhængige af din tjenesteudbyder og kan kun anvendes, hvis de er inkluderet i programinformationen for transmitterede programmer. Bemærk! I løbet af proceduren for kanalsøgning kan det ske, at Mediamaster skal overføre et stort antal kanaler. Dette kan omfatte kanaler fra forskellige tjenesteudbydere, og det gælder også kanaler, som du ikke har adgang til, medmindre du har installeret et Programkort fra en af disse tjenesteudbydere. Hvis du vælger et program, hvor du ikke har adgang til, får du en meddelelse på skærmen. Meddelelsen kan være forskellig alt afhængigt af tjenesteudbyder eller det anvendte Programkort/CAmodul. Når du ser TV, vises det aktuelle kanalnummer på frontpanelets display. Ud over de normale funktioner, findes der også nogle andre nyttige funktioner, som vil blive nærmere beskrevet i denne del af betjeningsvejledningen. Hvis du på noget tidspunkt i forbindelse med at bruge menuerne ønsker at vende tilbage til normal TV/Radio-indstilling, skal du blot trykke på knappen EXIT. Programinformation Klokkeslæt Kanalliste Information om det aktuelle program Hver gang du skifter kanal, vises programinformationen nogle få sekunder. (I menuen Brugerindstillinger kan du vælge, hvor længe denne information skal vises på skærmen). Informationerne kan omfatte: Klokkeslæt. Kanalliste. Kanalnummer og -navn. Navn for det aktuelle og næste program. Starttidspunkt og totaltid for det aktuelle program. En bjælke, der viser den forløbne tid for det aktuelle program. Anbefalet aldersgrænse for at kunne se programmet. Starttidspunkt og totaltid for næste program. Programinformationer er kun tilgængelige, hvis de findes i transmissionen. Ellers vises meddelelsen Ingen information på skærmen. Du kan skifte kanallister med knapperne. Kanalnummer og -navn Information om følgende program Aldersgrænse Dette symbol vil blive vist i skærmens øverste, venstre hjørne, når en Open TV applikation kan hentes. Tryk på knappen P+ eller P- på fjernbetjeningen for at lukke en applikation og se TV igen. Se side 40 for at få yderligere oplysninger. Tryk på den røde knap på fjernbetjeningen for at begynde hentning af en Open TV - applikation. DK 24

25 FREMVISNING Knappen i (information) Mediamaster kan anvendes til at få vist informationer om programmer, som for øjeblikket transmitteres, samt om efterfølgende programmer. Proceduren er den samme for både TV-kanaler og radiostationer. Når du trykker på knappen i, mens du ser TV, vises et særligt banner med programinformationer. Vælg kanal med knapperne eller de numeriske knapper på fjernbetjeningen. Symbolet i er blåt, når der vises informationer om den aktuelle kanal og rødt, når der vises informationer om andre kanaler. Du kan trykke på i igen for at få flere informationer om det aktuelle program. Når du trykker på i for tredje gang vender du tilbage til TV/Radio. Hvis der er mange informationer, kan du bruge knappen med dobbeltpile, så du kan se resten af teksten. I denne fremvisning kan du vælge at få oplysninger om det aktuelle og følgende programmer ved at trykke på knapperne. Du kan altid forlade menuerne og vende tilbage for at se TV ved at trykke på knappen EXIT. * GUIDE-knappen Ved at trykke på knappen GUIDE kan du få adgang til TV Guide (eller Radio Guide, hvis du skal have vist radiostationer), som vil vise titler for aktuelle og kommende programmer på forskellige kanaler. Informationen er kun tilgængelig fra netværket (f.eks. DF1, TPS), hvortil den kanal du ser hører til. Du kan bruge knapperne til at flytte markøren til et andet program. Brug knapperne med dobbeltpilene til at flytte én side frem og tilbage ad gangen. Når en linie er fremhævet, kan du få flere informationer om dette program ved at trykke på knappen i. Hvis du befinder dig på en af Viasats kanaler, vises Viasats Portal, når du trykker på knappen GUIDE. Du skal følge de angivne instruktioner for at få programinformationer. DK 25

26 FREMVISNING Liste over TV-kanaler og radiostationer Under kanalsøgningsproceduren skabes forskellige kanallister: en liste, Alle TV, som indeholder alle hentede kanaler, en anden, Gratis TV, som kun indeholder gratis kanaler, samt en Viasat - liste, der indeholder kanaler fra distributøren Viasat. Hvis du foretager en ny kanalsøgning, vil nye kanaler som findes, blive markeret med en stjerne på listen Alle TV. Kodede kanaler markeres med et billede af et Programkort (hvis den informationen er overført i signalen). Låste kanaler markeres med en hængelås på listen Alle TV. Når du ser TV-kanaler eller lytter til radiostationer, kan du få adgang til menuen Kanalliste ved at trykke på OK. Listerne er sorteret via satellit, netværk og kanal. Foroven i menuen kan du se navnet på listen. Den aktuelle liste er den, hvor den kanal du ser for øjeblikket er placeret. Hvis listen indeholder et stort antal kanaler, kan du afbryde satellitter eller netværk for at reducere antallet af kanaler. Du kan åbne/afbryde satellitter eller netværk ved at markere dem og derefter trykke på knappen. Lukkede satelliter/netværk vises med markeringen. Du kan skifte kanallister med knapperne. For at kunne få vist en liste over radiostationer, skal du først vælge Radio ved at trykke på EXIT TV og derefter på OK. Du kan skifte kanal ved at trykke på knapperne eller indtaste kanalnummeret med de numeriske knapper på fjernbetjeningen. Tryk på OK, når et kanalnavn er fremhævet for enten at se eller lytte til et program. Brug knapperne med dobbelte pile for at skifte én side over en kanalliste ad gangen. Du kan også få information om en markeret (fremhævet) kanal ved at trykke på knappen i. Navn på kanalliste Kanalnavn Viser en lukket satellit Netværksnavn Valgmuligheder (grøn knap) Når du trykker på knappen OPTION, kan du åbne en menu, hvor det er muligt at indtaste midlertidige indstillinger. Menuen vises kun, hvis programmet indeholder muligheder for at foretage ændringer. Indstillinger, der foretages ved hjælp af denne menu over valgmuligheder gælder kun for de programmer, du for øjeblikket ser. Hvis du forlader programmet og vender tilbage igen, er de midlertidige indstillinger forsvundet. Lydsprog Hvis denne funktion er tilgængelig, kan du vælge mellem flere forskellige sprog, som transmitteres. Undertekster Hvis denne funktion er tilgængelig, kan du vælge mellem flere forskellige undertekster på forskellige sprog. Hvis du vælger funktionen OFF vises ingen undertekster. DK 26

27 FREMVISNING Format Hvis du har et TV-apparat, der viser skærmformatet 4:3, og transmissionen er i skærmformatet 16:9, kan du enten vælge funktionen Hel skærm eller Postkasse for at ændre skærmformat. Funktionen Hel skærm fylder skærmen op lodret, men visse informationer i venstre og højre side vil blive afskåret. Funktionen Postkasse giver et komplet billede men viser sorte områder foroven og forneden. TV-visning (0) Du kan skifte mellem analoge jordbundne TV- og videosignaler og analoge/digitale TV-signaler via satellit. (Det gælder kun, hvis enheden er tilsluttet via SCART-kabler og ikke med RF-tilslutning). Videooptagelse Læg mærke til at i forbindelse med at optage programmer bliver alle ting, der vises på skærmen registreret. Hvis du f.eks. kalder en menu frem på skærmen fra Mediamaster, bliver selve menuen også optaget! Ved indspilning af digitale kanaler fra Mediamaster, hvor videoen er tilsluttet med et SCART-kabel: Indstil videoen til AV/AUX- eller E1-tilstand. Ved indspilning af digitale kanaler fra Mediamaster, hvor videoen er tilsluttet med RF-kabel: Tildel først Mediamaster en kanal på videoen. (På samme måde som du nok allerede gjort med f.eks. SVT1 og andre kanaler). Vælg derefter den pågældende kanal, når du skal indspille. Knappen TEXT (Tekst-TV) Kanalnummer Analog TV-tilstand Videotilstand (videoen skal være tændt) Når du trykker på knappen TEXT åbnes Tekst-TV (gælder kun kanaler, hvor der transmitteres Tekst-TV). Du kan vælge sider i Tekst-TV med de numeriske knapper på fjernbetjeningen. Du kan også hurtigt gå videre til andre sider ved at trykke på knapperne. For at komme til en side kan du vælge et sidenummer og derefter trykke på OK for at få vist siden på skærmen. Tryk på EXIT for at vende tilbage til TV/Radio. Knappen 0 bruges til at få vist en indholdsfortegnelse (normalt side 100). Knapperne bruges til at få vist næste eller forrige side med Tekst-TV. Du kan bruge knapperne med dobbelte pile for at gennemse alle de sider, du lige har set på skærmen. Når skjult tekst er anvendes, kan den vises ved at trykke på i knappen. På de fleste nye TV-apparater kan du bruge TV ets fjernbetjening til at åbne og styre funktionerne i Tekst-TV, mens du ser digitale TV-kanaler. (Funktionen hedder VBI insertion.) BEMÆRK: Se også indstillingerne af Undertekster på side 39 og 41. EXIT TV Denne knap har to funktioner. Når du ser TV: Anvendes funktionen TV/ til at skifte fra en TVkanal til en radiostation og vice versa. Når du har en menu på skærmen, anvendes funktionen EXIT til at forlade menuen på et hvilket som helst tidspunkt uden at foretage ændringer. DK 27

28 HOVEDMENU Generel information De fleste funktioner i Mediamaster er tilgængelige fra hovedmenuen. Du kan trykke på knappen MENU for at åbne hovedmenuen. Hvis du på noget tidspunkt i forbindelse med at bruge menuerne ønsker at vende tilbage til normal TV/Radio-indstilling, skal du blot trykke på knappen EXIT. TV-kanaler og radiostationer Se afsnittet Liste over TV-kanaler og radiostationer på side 26. Redigere kanaler Fra disse menuer kan du oprette og redigere kanallister. Du kan også oprette favoritlister, tilføje, slette, omdøbe og ændre rækkefølgen af kanaler på kanallister. På listen Alle TV vises alle kanaler satellit for satellit med navnet på satellitten vist først efterfulgt af distributørens navn også kaldet Netværksidentifikation (ID). Eksempler på netværksidentifikationer er DF1 og Canal+. Listen Alle TV kan indeholde hundredvis af kanaler. Ved at oprette dine egne favoritlister, kan du gøre selve håndteringen af kanaler noget mere overskuelig. Vigtigt ved redigering af kanaler Inden du starter, skal du først vælge det, der skal redigeres. Hvis du ser TV, skal du trykke på knappen MENU og vælge Rediger kanaler for at kunne redigere TV-kanaler. Hvis du hører radio via boksen og gør det samme, kan du redigere radiokanaler. Når du har valgt TV eller radio, kan du ved hjælp af på fjernbetjeningen vælge, hvilken liste (f. eks. Alle TV, Gratis TV) der skal redigeres. DK 28

29 HOVEDMENU Opret liste Denne funktion anvendes til at oprette dine egne favoritlister med de kanaler, du ser hyppigst. Hver enkelt liste kan få sit eget navn som f.eks. Sport eller Film. Når du har valgt en favoritliste, vises kun kanaler, som er med på denne liste. Når du har givet listen et navn, kan du trykke på OK, hvorefter menuen Vælg kanaler (se næste side) vises på skærmen, hvorfra du kan tilføje kanaler til listen. Du kan oprette forskellige favoritlister over TV-kanaler og radiostationer. Sådan indtastes et særligt navn Denne procedure er den samme, uanset om du skriver et navn for første gang eller ønsker at ændre et eksisterende navn. Du kan flytte til en ny tegnposition med knappen. Du kan slette det sidst indtastede tegn med knappen. Tegnene (A Z, 0 9) indtastes ét ad gangen ved hjælp af knapperne. Du kan sætte hastigheden i vejret ved at bruge knapperne med dobbelte pile for at springe 3 tegn over ad gangen. Du kan også indtaste tal ved hjælp af de numeriske knapper på fjernbetjeningen. Næste tegn vises over det aktuelle tegn, og det forrige tegn vises under det aktuelle tegn. Du kan skifte mellem store og små bogstaver med den blå knap. Omdøb kanaler Denne funktion anvendes til at give en eksisterende liste et andet navn. Brug pileknapperne på samme måde, som når du opretter en liste. Sortér lister Hvis du har oprettet flere favoritlister, kan du selv bestemme rækkefølgen i hvilken listerne skal vises. Slet lister Hvis du ønsker at slette en favoritliste fuldstændigt, skal du først vælge listen og derefter trykke på OK. DK 29

30 HOVEDMENU Vælg kanaler Du kan anvende denne menu til at tilføje eller slette kanaler fra dine favoritlister. Du kan bruge listen Alle TV eller Alle radio som udgangspunkt for at vælge kanaler. Du kan tilføje eller slette en kanal ved at trykke på knappen OK. Firkanten til højre på linien vil stå tom for slettede kanaler og være forsynet med et x for tilføjede kanaler. Hvis du har en favoritliste, som indeholder flere satellitter og netværk, kan du lukke dem, du ikke skal bruge. Du kan åbne/ lukke en satellit eller et netværk ved først at markere satellit/ netværk og derefter trykke på knappen. Når satellit/netværk er lukket, markeres det med på linien. Du kan flytte til foretrukne kanaler ved at trykke på knapperne, dobbeltpilene eller de numeriske knapper på fjernbetjeningen og derefter tilføje/slette dem ved at trykke på OK. Når du er klar, skal du bekræfte dine valg og forlade menuen ved at trykke på knapperne BACK eller EXIT. Lås kanaler For at komme til denne menu skal du først indtaste en adgangskode. Herfra kan du låse (og senere åbne) kanaler på alle lister for at undgå, at dine børn f.eks. kan se en kanal. Vælg den kanal du ønsker at låse og tryk derefter på OK. Gentag proceduren for hver kanal du ønsker at låse. Når du låser en kanal på én liste, låses samme kanal automatisk også på alle andre lister. En låst kanal markeres med et symbol for en hængelås. Når du ser TV, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode, før du kan se en låst kanal. Omdøb lister Markér den kanal, du ønsker at omdøbe og tryk derefter på OK. Herefter vises dialogboksen Omdøb kanaler, hvori du kan ændre et eksisterende navn. Du kan slette navne med knappen. Når du skal indtaste et nyt navn, kan du følge instruktionerne i afsnittet Sådan indtastes et særligt navn på side 29. Når du har omdøbt et kanalnavn, vises det nye navn på alle lister, hvor samme kanal findes. DK 30

31 HOVEDMENU Sortér lister Fra denne menu kan du ændre rækkefølgen af kanaler på dine favoritlister. Du kan bruge knappen til at markere den kanal, du ønsker at flytte til en anden placering på listen. Når du igen trykker på knappen, ændres den markerede kanal i højre side til. Du kan flytte en kanal til en ønsket placering med knapperne og derefter trykke på OK. Det er også muligt først at markere flere kanaler for derefter at flytte dem alle samtidigt. Du skal trykke på knappen ud for hver kanal for at tilføje den til listen over markerede kanaler. Når du markerer flere kanaler på denne måde og ønsker at flytte dem alle, skal du trykke på knappen igen. Herefter vil de markerede kanaler komme til at stå i samme gruppe. Henholdsvis højre side af den første og sidst markerede kanal ændres og vises med pilene. Du kan bruge de tilsvarende knapper til at flytte de markerede kanaler til en ny placering på listen. Når kanalerne har den placering, du ønsker, kan du trykke på OK. Slet kanaler Når du har valgt listen Alle TV i menuen Redigere kanaler, kan du slette kanaler herfra. Bemærk! Når du sletter kanaler på denne måde, bliver kanalerne slettet fuldstændigt. Den eneste måde du kan retablere kanalerne igen er ved at foretage en ny kanalsøgning. Sådan slettes kanaler: Du skal først markere den kanal, du ønsker at slette, og derefter trykke på OK. Du bliver spurgt, om du ønsker at slette kanalen. Hvis det er tilfældet, kan du trykke på OK igen. Hvis ikke, kan du trykke på knappen BACK. Fjern kanaler Når du enten har valgt listen Gratis TV eller en favoritliste i menuen Redigere kanaler, kan du fjerne kanaler herfra. Sådan fjernes kanaler: Du skal først markere den kanal, du ønsker at fjerne, og derefter trykke på OK. Du bliver spurgt, om du ønsker at fjerne kanalen. Hvis det er tilfældet, kan du trykke på OK igen. Hvis ikke, kan du trykke på knappen BACK. Kanaler, som fjernes fra en liste på denne måde, slettes ikke fuldstændigt. De er stadig tilgængelige på listen Alt TV. DK 31

32 HOVEDMENU Update Channels Hvis der kommer nye TV- og radiokanaler på de forskellige satellitter, kan du automatisk kontrollere og opdatere listerne over kanaler. Nye kanaler er mærket med en stjerne i kanallisterne. Efter hver hentning skal du kontrollere kanallisterne for nye kanaler mærket med. Under kanalsøgning víl tidligere fundne kanaler vises med lyseblå og nye fundne kanaler vil vises med sort skrift i menuen. Du kan vælge følgende fire muligheder: 1 Alle aktive satellitter: Søger efter og opdaterer listerne over kanaler fra de satellitter, som du bruger. Hvis du f.eks. har søgt efter og hentet kanaler fra satellitterne ASTRA, THOR og SIRIUS, opdateres kanaloversigterne for disse tre satellitter. Bemærk: Dette alternativ er kun muligt for faste antenner. Hvis din antenne er motorstyret, kan den første linie ikke vælges. 2 Aktuel satellit: Søger efter og opdaterer listerne over kanaler fra den valgte satellit. 3 Aktuelt netværk: Søger efter og opdaterer listerne over kanaler fra det netværk, som sender den valgte kanal. 4 Aktuel Transponder: Søger efter og opdaterer listerne over kanaler fra den Transponder, som sender den valgte kanal. Du kan finde ud af, hvilken satellit og hvilket netværk, der sender den kanal, du ser, på følgende måde: Tryk på OK og derefter på knappen i, mens du ser en kanal. Opdater kanaler via en pc Det er også muligt at opdatere nye kanaler via Internettet og en pc. Oplysninger om fremgangsmåden findes på følgende URLadresse: DK 32

Din brugermanual NOKIA 9902S http://da.yourpdfguides.com/dref/527886

Din brugermanual NOKIA 9902S http://da.yourpdfguides.com/dref/527886 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Your No.1 Entertainer

Your No.1 Entertainer Disney Your No.1 Entertainer Betjeningsvejledning Indhold Brugersikkerhed................... 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!..... 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Fjernbetjeningen...................

Læs mere

Indhold DANSK. Fejlfinding... 43 Specifikationer... 45 Slutbrugerlicens... 46. www.strongsat.com

Indhold DANSK. Fejlfinding... 43 Specifikationer... 45 Slutbrugerlicens... 46. www.strongsat.com Indhold Brugersikkerhed................... 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!..... 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Sådan sætter du batterier i fjernbetjeningen.................. 3 Fjernbetjeningen...................

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Brugsanvisning MEDIAMASTER 9200 S 9600 S DK 1

Brugsanvisning MEDIAMASTER 9200 S 9600 S DK 1 Brugsanvisning MEDIAMASTER 9200 S 9600 S DK 1 DK 2 Mediamaster 9200 S og 9600 S Kun fantasien sætter grænser for, hvad du kan bruge den nye Mediamaster til. Den er let at betjene, altid parat, og den kan

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugsanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Brugsanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S Brugsanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S DK 1 Bemærk, at evt. ny software kan ændre apparatets funktion! Specifikationerne kan ændres uden varsel! DiSEqC er et varemærke tilhørende EUTELSAT Dette produkt

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00 Brugsanvisning Sikkerhed 2 Copyright og ordliste 3 Fjernbetjeningen 4-5 Tilslutning af modtageren 6-10 Opstart af modtageren 11 Funktions guide 12-13 Guide til hovedmenuen 13-24 Motorstyret system 25-27

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9902 S

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9902 S Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9902 S DK Nokia erklærer hermed, at denne digitale modtager, Mediamaster 9902 S, er i overensstemmelse med væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Viasat Kortlæser specifikationer

Viasat Kortlæser specifikationer Viasat Kortlæser specifikationer Godkendte tv For at kunne benytte en kortlæser til Viasat kræver det at dit tv er Viasat godkendt. Man kan på viasat.dk se en liste over godkendte tv og modeller. Viasat

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Digital satellit antenne

Digital satellit antenne Digital satellit antenne Kronings MobilSat + Model: MSP-S / MSP-C Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. Indledning... 2 1.1. Brug... 2 1.2. Generelle noter... 3 1.3. Kontrolpanel... 3 2. Basis funktioner...

Læs mere

Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be

Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be Introduktion Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or trade names of their owners.

Læs mere

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1 Bredbånds-tv Brugervejledning ComX brugervejledning v. 3.2 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til portalen side 4 Tilslutning

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv.

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. Brugermanual Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. 2 / 28 1. Sikkerhedsanvisninger...4 Kom godt i gang 2. Pakken indeholder...5 3. Opsætning...6

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

COOD-E Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen

COOD-E Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen COOD-E Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 2 Tilslutning - COOD-E Tilslut din COOD-E Sæt modtageren i nærheden af dit tv og forbind

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Brugermanual til tv-portal

Brugermanual til tv-portal Brugermanual til tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 5 Fjernbetjening side 6 Hovedmenu side 8 Menuen tv side 9 Lige nu side 9 Programguide side 10 Tekst-tv side 11 Menuen indstillinger

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået en høj status blandt vore kunder og i branchen.

Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået en høj status blandt vore kunder og i branchen. Forord Kære Force ejer Tillykke med dit valg af Force modtager. Vores målsætning er nem adgang til infotainment. Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Frontpanel... 5 Oversigt over stiktilslutninger på bagpanel 5

Frontpanel... 5 Oversigt over stiktilslutninger på bagpanel 5 Indhold Brgersikkerhed................ 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!.. 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Sådan sætter d batterier i fjernbetjeningen...................... 3 Fjernbetjeningen................

Læs mere

INSTALLATIONS- VEJLEDNING

INSTALLATIONS- VEJLEDNING Guide 1 INSTALLATIONS- VEJLEDNING 300980A INSTALLATIONSVEJLEDNING 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Takket være din digitale satellitmodtager, kan du nu modtage Canal Digital kanaler og

Læs mere

KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv.

KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv. Sådan kommer du i gang helt enkelt KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv.dk www: boxertv.dk BOXER

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Brugermanual til Smile tv-portal

Brugermanual til Smile tv-portal Brugermanual til tv-portal Brugermanual til Smile tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 3 Hovedmenu side 4 Favoritter side 4 SmileTV side 6 Optagelser side 9 Video on demand side

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere