Brugervejledning. Vision III. Innovative Mobile Technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Vision III. Innovative Mobile Technology"

Transkript

1 Brugervejledning Vision III Innovative Mobile Technology Version: 03/2013 Sprog: Dansk

2 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger Introduktion 3 Korrekt brug og betjening 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Styring De første skridt 6 Tænd/Sluk 7 Menubetjening 8 Sådan bruges systemet Menutræ 9 Automatic search 10 SAT-funktion 11 Indtastning af positionen 11 Manuel søgning 11 Hovedmenu indstillinger 13 Sådan genstartes systemet 13 General settings Styring af modtageren 14 Sprog 15 Lysdæmper 15 Service INFO 15 AUX relæ skiftet terminal for TV 16 Satellitindstillinger Søg satellit 17 DiSEqC programmering 17 Appendiks Hvad er DiSEqC? 20 Bemærkninger om miljøbeskyttelse 21 Kontakt og service 21 2

3 Introduktion Denne brugervejledning beskriver funktionerne og driften af det automatiske satellitsystem Cosmo Vision. Installationsanvisningerne findes i den installationsmanual, der følger med systemet. Korrekt og sikker drift af systemet kan kun sikres ved at følge begge anvisningerne, både dem til installation og dem til drift. Dit automatiske satellitsystem er et intelligent satellit-tv-modtagesystem, som kan indstilles automatisk på en forudindstillet satellit, så længe systemet befinder sig ingen for satellittens footprint. Pakkens omfang: Styreapparat, styreenhed, udvendig enhed med antenne med valgfri SKEW drejeenhed til optimeret modtagelse. Sørg for, at systemet altid har et frit udblik mod syd. I Europa har alle satellitter en ca. position i syd. Hvis satellittens signalstråle afbrydes af forhindringer, såsom bjerge, bygninger eller træer, fungerer det automatiske sigte ikke, og der modtages intet TVsignal. De første få sider i denne vejledning indeholder oplysninger om brugen af systemets generelle funktioner, fulgt af en forklaring af alle justeringsmuligheder. 3

4 Korrekt brug og betjening Dette produkt er blevet udviklet til brug i en fast installation på autocampere eller campingvogne med en maks. hastighed på 130 km/t. Det er udviklet til automatisk at sigte en parabolantenne, der er monteret på et stående køretøj, mod geostationære TV-satellitter, der sender direkte til Europa. Systemet modtager strøm fra køretøjets standard-elsystem med en nominel spænding på 12/24 volt. Strømforsyning med skiftemodus må ikke bruges til installationen af systemet i campingvogne. Brugen af udstyr til andre formål end den angivne er ikke tilladt. Bemærk også følgende anvisninger fra producenten: Udstyret må kun installeres på hårde køretøjstage, som er tilstrækkeligt stærke og generelt stabile. Alle relevante og godkendte retningslinjer fra bilindustrien skal overholdes. Produkten kræver ingen regelmæssig vedligeholdelse. Huse og kabinetter må ikke åbnes. Inspektion og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede teknikere. Autocamperen må ikke rengøres i en enkelskibet bilvask eller vasketunnel eller med en højtryksrenser, mens satellitsystemet er monteret. Det er ikke tilladt at ændre den samlede enhed ved at fjerne eller tilføje enkelte komponenter. Det er ikke tilladt at bruge andre parabolantenner eller nedblandere end dem, der oprindeligt er installeret i udstyret. Installationen må kun gennemføres af tilstrækkeligt kvalificerede teknikere. Alle anvisninger i de medfølgende installationsanvisninger, som er den del af driftsanvisningerne, skal følges nøje. Skulle der opstå problemer, eller hvis noget er uklart, bedes du kontakte producenten direkte eller et specialværksted, der er godkendt af producenten. Flyt systemet inden for ved stærk vind eller storm. 4

5 Sikkerhedsanvisninger For at sikre at dit Vision-system virker korrekt, skal du sikre, at det er korrekt tilsluttet til bilens tænding (se Installationsanvisninger). Hvis det er korrekt installeret, vender antennen automatisk tilbage til parkeringspositionen, når tændingen er slået til, og låser sig selv der. Hvis systemet ikke kan trækkes helt tilbage eller slet ikke kan trækkes tilbage på grund af en fejl, er det køretøjets førers ansvar at kontrollere, om antennen er sikkert og korrekt placeret. Køretøjets fører skal undersøge den eksterne enhed før afgang for at sikre, at den er helt trukket tilbage. Bemærk også, at der gælder forskellige retlige krav til brugen af elektrisk og elektronisk udstyr i forskellige lande. Som bruger af dette udstyr er du selv ansvarlig for at sikre overholdelsen af de gældende love og regler. Vision-systemet er godkendt af producenten til tilslutning af i handlen tilgængelige, genopladelige standardblybatterier med en nominel spænding på 12 V/24 V og en nominel ydelse på mindst 50 Ah. Tilslutning til andre batterisystemer kan føre til irreparable skader på batterisystemet eller Vision-systemet eller til at frigive brandfarlige eller giftige gasser eller til selvantændelsen af det ikke egnede batterisystem. Producenten overtager intet ansvar for direkte eller indirekte skader eller for følgeskader til selve systemet, til batterisystemer, motorkøretøjer eller andet udstyr eller gods, der skyldes tilslutningen af ikke egnede batterisystemer eller installations-/ ledningsføringsfejl. 5

6 De første skridt Al styring foregår via styreapparatet. Vision Til / Fra Du kan installere styreapparatet hvor som helst, men husk, at den ikke er vandtæt. Det kan være, at du stadig væk skal fjerne beskyttelses-filmen fra skærmen. Styreapparatets skærm viser systemets forskellige aktuelle driftsfunktioner. Vi anbefaler, at styreapparatet placeres på et let tilgængeligt sted, hvor disse oplysninger er lette at se. Skærmen er oplyst, så det ikke er et problem, hvis enheden er installeret på et meget mørkt sted. For at sikre systemets sikre og driftssikre fungeren skal der sørges for, at den eksterne enhed er i dvale, før styreenheden fjernes. Kontroller, at der ikke er vist tekst på styreapparatet dette er tegn på, at systemet er i dvale. Vi har produceret en separat manual Installationsanvisningerne som omhandler installation, ledningsføring og første ibrugtagning af Vision-systemet. I den leverede tilstand er en søgesatellit allerede konfigureret til automatisk søgning i Vision-systemets styreenhed. Der gennemføres et satellitskifte ved at ændre søgesatellitten eller vha. modtagerens DiSEqC-signaler. Modtagerens signal eller DiSEqC-id skal svare til id-listen, der er gemt i Vision-systemets styreenhed. Se afsnit: Satellitindstillinger / DiSEqC-id. 6

7 Tænd / Sluk Vision Til / Fra - Systemet starter søgning fra sidste position Der er to måder at slå Vision III antennesystemet til og fra: Systemet kan altid slås til og fra vha. knappen på styreapparatet eller ved at tænde og slukke for modtageren. Hvis du ønsker, at systemet skal reagere, når modtageren slås til eller fra, skal menupunktet Modtagerstyring aktiveres. Se afsnit Modtagerstyring. Når systemet er tændt, foldes antennen ud og vender tilbage til den sidste position, hvor der blev modtaget en satellit. Hvis køretøjets position har ændret sig, modtager systemet ikke nogen signaler, og den automatiske søgning startes.* For at slukke for systemet trykkes tasten igen for at trække systemet tilbage og sætte det i dvale. Hvis du ønsker at standse bevægelsen mens den åbnes eller lukkes, skal du bare trykke på for straks at standse antennen. Bemærk Husk at tænde din TV-modtager og dit TV eller din fladskærm. Hvis meddelelsen Manuel søgning vises, når antennen er åben, og hvis systemet ikke begynder søgningen automatisk, blev systemet brugt i manuel funktion, da den sidst blev slukket. Se afsnittene Automatisk søgning og Manuel søgning. 7

8 Menubetjening Vision Til / Fra Selektionstast Rull Piletasterne og bruges til at navigere igennem hele menuen med. Brug disse taster til at vælge en undermenu, funktion eller indstilling. Tryk på for at aktivere det viste menupunkt. Inden for indstillingerne kan du ændre de viste værdier inden for faste grænser ved at trykke på piletasterne og. for at godkende den indstillede værdi, og vend tilbage til den overord- Tryk så på nede menu. Brug tasten for at vende tilbage til selektionsniveauet uden at gemme dataene. Når du vælger menupunktet Return og trykker på menuens layout. kan du gå et niveau opad i 8

9 Menu-træ Tasternes funktion forklares i afsnittet Menubetjening Menupunkt skærm Funktion Automatic search SAT-funktion Tryk Tryk for at søge automatiske efter den satellit, der er angivet i menupunktet Søg satellit. for at vise den automatiske søgnings satellit Selection of position Manual search Valg af position fra en liste. hermed findes den søgte satellit hurtigere Manuel styring af antennens signaloptimering Main menu Tryk For at få adgang til indstillingsniveauer General settings Tryk for at få adgang til undermenuvalg for de generelle indstillinger Language Dimmer Receiver control Service INFO Sprog menu Skærmbelysning Modtagerstyret antennestart: Automatisk fra standby, dvale Serienummer, antennetype, revisionsnr. og fejlstatus Back Satellite settings Tryk Tryk for at vende tilbage til hovedmenuen for at få adgang til undermenuvalg for niveauet satellitindstillinger Søg satellit DiSEqC on/off ein/aus * DiSEqC on < > * DiSEqC V3-ID * Specifikation af den søgte satellit til automatisk søgning Se DiSEqC-funktionen til/fra Satellitskifte via modtager DiSEqC-funktionen til/fra Se eller tildel en VisionIII DiSEqC-id til en bestemt satellit f.eks. ASTRA 1 * Vælg satellit DiSEqC V3: <001> * Indstilling af DiSEqC-id-nr. DiSEqC Rec-ID * Modtager modtager-diseqc-id * Disse indstillinger må kun foretages, når systemet bestilles. Der kræves ingen ændringer, når antennesystemet anvendes. DiSEqC Rec: 001 * Visning af modtager-diseqc-id DiSEqC Data * D: * DiSEqC overførselsprotokol Visning af DiSEqC overførselsprotokol Back Tryk, og gå til hovedmenuen 9

10 Automatic search Når systemet tændes med tasten, åbnes antennen og flyttes til den position, hvor der sidst blev modtaget en satellit. Hvis der ikke findes en satellit, søger systemet automatisk efter den valgte satellit. Hvis du ønsker at vælge en anden satellit, skal du læse afsnittet Søg satellit : Vælg en satellit til automatisk søgning og satellitskifte Når den søgte satellit er fundet, standser søgefunktionen, og TV-signalet sendes videre. En satellitsøgning tager normalt ca. 30 sekunder, men søgningen kan tage længere tid, afhængig af det parkerede køretøjs position. Hvis en referencetransponder på satellitten svigter, eller hvis den ikke kan modtages der, hvor du befinder dig, starter systemet en indlæsningsrutine, der kan tage minutter. Hvis der ikke vises noget TV-billede efter denne lange søgeperiode, befinder du dig sandsynligvis i et område, hvor den valgte satellit ikke kan modtages, eller signalstrålen er blokeret. I dette tilfælde vises meddelelsen No satellitefound på styreapparatets skærm. Den automatiske søgefunktion antager altid, at dit køretøj står helt lige. Hvis det ikke er tilfældet, kan søgeperioden udvides. Hvis antennen allerede er åben, starter den automatiske søgefunktion som følger: Tryk på, indtil meddelelsen Automat. search vises på skærmen. Tryk på. Generelt må satellitmodtageren ikke være tilsluttet eller tændt for at gennemføre en satellitsøgning. Hvis ingen modtager er tændt, når den automatiske søgning slutter, vises der dog en tilsvarende meddelelse på skærmen for at meddele dig, at der ikke er blevet fundet billed- eller lydsignaler. 10

11 SAT-funktion SAT-funktion Dette viser, at systemet er i signalmodtagelsesmodus. Tryk på for at vise den aktuelt modtagne satellit. Indtastning af positionen Entering the position er et punkt på hovedmenuen. Tryk på, og du åbner en liste af lande, brug piletasterne til at skrolle med og til at vælge din lokation. Det fremskynder søgningen. Antennen er så optimalt justeret til at søge efter satellitten fra din nuværende position (nedblander og hældningsvinkel). Manuel satellitsøgning Den manuelle søgning anvendes som regel til at fintune antenne til en fundet satellit, når modtagebetingelserne er dårlige. Hvis du ønsker at modtage signaler fra en ny satellit, der endnu ikke er gemt som søgesatellit i styreenheden, kan den manuelle søgefunktion bruges til at tune systemet til denne satellit. Først skal modtageren omstilles til en forudindstillet station, som transmitteres af den valgte satellit. Tryk gentagne gange på skærmen. på styreenheden, indtil der vises Manual search på Programmeringssekvens for funktionen Manual search: Niv. 1 Underniv. A Underniv. B Manuel søgning Tryk og gå til underniv. A og vælg en mulighed Tryk el. og vælg en mulighed. Tryk el. at redigere mulighed. Bemærk: Tryk på sat-tasten niveau tilbage. og gå et 11

12 Niv. 1 Underniv. A Underniv. B Elevation op/ned Tryk og rediger mulighed. Azimut venstre/højre Tryk og rediger mulighed. SKEW nedblander grad Tryk og rediger mulighed. Hældningsvinkel Tryk el. og rediger data. Tryk for at gå ti til underniv. A. Panorer vinkel Tryk el. og rediger data. Tryk for at gå ti til underniv. A. Nedblanderskew vinkel Tryk el. og rediger data. Tryk for at gå ti til underniv. A. Gem store < > exit Tryk og gem indstillingerne og retur til sat-funktion (niveau 1). Juster begge systemaksler ved hjælp af piletasterne og drejevinklen til det stærkest modtagelige signal. Når antennen er indstillet til optimal modtagelse, vælg store i store < > exit, og tryk så igen på for at gemme denne position for den aktuelle placering. Den gemte position genindtages så næste gang, systemet tændes. Selv om der ikke modtages noget satellitsignal i denne position startes den automatiske søgning ikke, hvis du tidligere har gemt en manuelt indstillet position. Hvis du ønsker at gennemføre en automatisk søgning, skal du starte den via den generelle menu. Standses Manual search med et tryk på, gemmes den aktuelle position ikke. Systemet vender tilbage til standardpositionen. 12

13 Hovedmenu adgang til indstillingsniveauer Main menu kan vælges fra den generelle menu. Tryk på få adgang til indstillingsniveauer. i hovedmenuen for at Disse niveauer åbner for punkterne Setting (General information) og Satellite settings. Se de tilsvarende afsnit. Sådan genstartes systemet Som ved andre computerstyrede enheder er det muligt, at softwaren i et Vision-system går ned. Det kan skyldes eksterne påvirkninger, f.eks. stærk, elektro-magnetisk interferens eller tidligere ikke opdagede programmeringsfejl. Hvis du mener, at dit Vision-system reagerer ukorrekt, eller hvis det slet ikke reagerer, anbefaler vi, at du genstarter mikroprocessoren. Det kan ske på to forskellige måder, uanset systemets tilstand: Hvis der er let adgang til sikringen i ledningsnettet, fjern da sikringen, og geninstaller den efter nogle sekunder. Nulstil systemet: Tryk på sat-tast, begge piletaster og OK-tast samtidigt i ca. 2 sekunder, indtil revisionsnummeret (f.eks. Rev: EU ) vises. Så er systemet nulstillet. I begge de ovenfor beskrevne tilfælde vil Vision-systemet gennemføre en intern genstart. Hvis systemet er åbent, lukkes det nu. Efter genstart befinder systemet sig i dvale og kan genstartes som sædvanligt med tasten. 13

14 Styring af modtageren Adgang via niveau 1 Main menu og og Settings Styring af modtageren: Med denne menumulighed kan du konfigurere de valgfrie indstillinger for systemstyringen for modtageren. Ved at vælge denne funktion kan du fastslå, om og hvordan systemet startes af modtageren. Funktion 1 Auto off (standardindstilling) Denne funktion anbefales til modtagere, der aldrig slukker for nedblanderspændingen, eller hvis du ønsker, at modtageren ikke skal styre antennen. Systemet kan kun tændes og slukkes med Sat-tasten på styreapparatet. Funktion 2 Auto Stby Denne funktion anbefales, hvis nedblanderspændingen er slukket, når modtageren er på standby. Systemet kan tændes og slukkes via satellitmodtageren og med Sat-tasten på styreapparatet. Modtageren er tændt. Afhængig af modellen kan modtageren have bruge for op til tre minutter til opstart. Antennen åbnes kun efter denne opstartsperiode for at søge efter satellitten. Modtageren er slukket: Antennen lukkes og skifter til standby. Funktion 3 Auto Sleep Denne funktion anbefales, hvis modtageren ikke leverer spænding til nedblanderen, når modtageren er på standby. Systemet kan tændes og slukkes via satellitmodtageren og med Sat-tasten på styreapparatet. Modtageren er tændt: Hvis antennen er lukket, åbnes den og søger efter den valgte satellit. Hvis antennen allerede er åben, forbliver den i sin position. Hvis der ikke modtages noget signal i denne position, søger systemet efter den valgte satellit. Modtageren er slukket: Systemet skifter til standby, mens antennen forbliver i dens nuværende position (dvale). I Auto Sleep -tilstanden kan antennen lukkes med et tryk på Sat-tasten på styreapparatet. 14

15 Bemærk! Køretøjets tændte tændingsspændning over terminal 15 har første prioritet. Når tændingen er tændt eller motoren startet, lukkes antennen altid og kan kun anvendes igen, når der er slukket for tændingen. Sprog Valg af sprog for de tekster, der vises på styreenheden. Lysdæmper Baggrundsbelysning: Baggrundsbelysningen kan justeres i 16 trin mellem slukket (mørk) og maks. Lysstyrke. Belysningsperioden kan ikke justeres, og baggrundsbelysningen slukkes efter ca. 1,5 minutter for at spare på strømmen. Skærmen forbliver aktiv. Baggrundsbelysningen tændes hver gang, der trykkes på en tast eller udvides i en fast periode. Serviceoplysninger Dette menupunkt indeholder oplysninger, der er relevante i serviceøjemed. Revision no. Systemtype Fejlstatus f.eks. E*

16 AUX relæ skiftet terminal for TV Vision III s styreenhed leverer en skiftet terminal, der kan bruges til at tænde og slukke for TV et. Denne skiftede terminal er altid lukket, når Vision-systemet er i drift og åbnes, når systemet er slukket (standby eller dvale). TV et er så aldrig tilsluttet til det elektriske system ombord, når Vision-systemet er ikke i drift, hvorved der spares på standby-energien. Forsigtigt: Den skiftede terminal er ikke nogen strømkilde! TV et skal forsynes med strøm over et separat kabel. Der må aldrig trækkes strøm til TV et fra Visionsystemet! (Sørg for at overholde installationsanvisningerne!) Nogle TV-apparater er udstyret med en integreret satellitmodtager. Hvis denne modtager leverer nedblanderspænding for at styre antennen (se modtagerens styretilstand 2 eller tilstand 3), bør denne enhed ikke tilsluttes den skiftede terminal. Ledningseksempel: TV batteri Vision III Kontrol enhed 16

17 Søg satellit Adgang via niveau 1 Main menu og og Satellite settings Se menutræ. Søgesatellit til automatisk søgning I den leverede tilstand er en søgesatellit allerede konfigureret til automatisk søgning i Vision-systemets styreenhed. Vælg den satellit, der transmitterer din foretrukne kanal, og som kan modtages i din aktuelle lokation. Hvis du ønsker at modtage programmer på engelsk i Europa, anbefales i de fleste tilfælde Astra II. Vælg Astra 1, Hotbird eller en anden satellit (se satellitlisten). DiSEqC programmering DiSEqC-id-indstillinger Generel procedure: Tryk på ok-tasten for at gå til dataselektionsniveauet, og brug piletasterne til at indstille dataene. Tryk på ok-tasten for at bekræfte valget. Du kan så indstille flere programmeringspunkter eller forlade dataprogrammeringen og vende tilbage til programmeringspunktet. 17

18 Satellitindstillinger / DiSEqC til/fra Man skifter satellit ved hjælp af modtagerens DiSEqC-signaler. Modtagerens signaler eller DiSEqC-id skal svare til id-listen, der er gemt i Vision-systemets styreenhed. Der er 16 satellitter med et DiSEqC-id-nummer forudindstillet I dit Vision-system (se tabel). DiSEqC-funktionen er aktiv, når DiSEqC er blevet aktiveret, eller hvis DiSEqC er sat til TIL (ON), mens Vision III s styreenhed er tændt! Nr. Satellittens navn DiSEqC-id 1 Astra øst 1 2 Astra øst 5 3 Astra øst 3 4 HotBird 13.0 øst 2 5 Eutelsat 5 West 5.0 vest 4 6 Thor/Intel vest 7 7 Astra øst 6 8 Eutelsat øst 15 9 Eutelsat øst 9 10 Amos 2/3 4.0 vest Hispasat 30.0 vest Telstar vest Eutelsat øst Eutelsat øst Hellas Sat øst Türksat 2/ øst 11 Her kan du overtage Vision-systemets standardindstillinger i din satellitmodtager. Se modtagerens brugervejledning. Vigtigt: Andre DiSEqC-funktioner (DiSEqC V3-ID, DiSEqC Rec-ID, DiSEqC Data) er kun tilgængelige, hvis DiSEqC: on/off er sat til on! 18

19 Satellitindstillinger / DiSEqC V3-id Med denne funktion kan du vise og redigere et DiSEqC-id-nummer fra den liste, der er gemt i Vision-systemets DiSEqC-id-liste. Vælg en satellit, og tryk på ok-tasten som bekræftelse. DiSEqC-id-nummeret vises. På dette punkt kan du indstille det DiSEqC-id-nummer, din modtager sender for denne satellit. Satellitindstillinger / DiSEqC Rec-id Hver gang, et program ændres, sender en DiSEqC-kompatibel modtager et unikt DiSEqC-id-nummer, der er tildelt den satellit, der sender programmet. Du kan se det DiSEqC-id, modtageren sender, ved at aktivere DiSEqC Rec-ID ved at trykke på ok.tasten. Nu vælger du på modtageren et program, der transmitteres af den angivne satellit. Efter en kort forsinkelse vises satellittens DiSEqC-id på styreapparatet. Nu skal du tildele dette nummer til den samme satellit i Vision-systemet. Programmer eller rediger dette DiSEqC-id-nummer, som beskrivet i Satellitindstillinger/ DiSEqC V3-id. Satellitindstillinger / DiSEqC-data Disse data vises, efter systemet er blevet tændt med et tryk på ok-tasten og efter modtageren har send DiSEqC-signalet til Vision-systemet. Disse oplysninger henvender sig til professionelle brugere. De indeholder en komplet DiSEqC-id-transferprotokol og vises med fire databytes, så alle afvigelser kan afsløres. 19

20 Hvad er DiSEqC? Det øgede antal TV-satellitter skabte en efterspørgsel efter muligheden for at modtage kanaler fra forskellige satellitter. For at gøre det muligt at skifte mellem forskellige satellitter har man udviklet DiSEqC-systemet. Dette system er indbygget i modtageren og genererer et skiftesignal, med hvilket brugeren kan se kanaler fra flere satellitter bare ved at skifte TV-kanal. Systemet blev oprindeligt udviklet til permanent installerede hjemmesystemer. I den slags installationer blev de enkelte modtagerenheder (parabolantenner) tilsluttet til en DiSEqC-kompatibel multiskifter (som af logiske grunde befandt sig under bygningens tag), som satellitmodtageren også var tilsluttet. Når modtageren sender et DiSEqC-signal til multiskifteren, forbinder skifteren modtageren med det system, der er rettet mod den pågældende satellit. DiSEqC-signalerne er standardiserede og genereres af næsten alle moderne (DVB-S) satellitmodtagere. Vision-systemet bruger dette DiSEqC-signal til automatisk at flytte antennen til en af de op til 16 forudindstillede satellitpositioner. Husk, at den oprindelige konfiguration af et DiSEqC-system er relativt kompleks og kan være en udfordring også for erfarne brugere. Hvis du er i tvivl, bør du lade en kvalificeret tekniker konfigurere systemet. Systemet fungerer selvfølgelig kun korrekt, hvis de forudindstillede satellitter faktisk kan modtages i din aktuelle lokation. * DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) er et registreret varemærke af satellitoperatøren EUTELSAT. 20

21 Bemærkninger om miljøbeskyttelse I slutningen af dsin livscyklus må dette produkt ikke bortskaffes med almindelig affald, men i stedet for sendes til en genbrugsstation for elektriske og elektroniske apparater. Dette fremgår af symbolet på produktet, brugervejledningen eller emballagen. Materialet kan genanvendes i overensstemmelse med dets identifikation. Ved at genbruge gammelt udstyr eller anvende det på anden vis, yder du et vigtigt bidrag til beskyttelsen af vores miljø. Kontakt din kommune for at høre, hvor den nærmeste genbrugsstation befinder sig. EF-direktiv om udrangerede køretøjer Antennesystemet er certificeret og beregnet til brug som tilbehør til et motorkøretøj. Systemet kan bortskaffes sammen med køretøjet i overensstemmelse med direktivet 2000/53/EF om udrangerede køretøjer. Antennesystemet indeholder ingen materialer, der bedømmes som miljøfarlige i henhold til direktivet. Kontakt og service Hvis du har spørgsmål om brugen af dit Vision-system, er du velkommen til at ringe til os: Tlf: +49 (0) / eller sende en til: Kontortid: Mandag til fredag kl. 8:00 kl. 12:00 og kl. 13:00 kl. 16:30. Vi håber, at du får megen fornøjelse af dit Vision-system. ten Haaft GmbH 21

22

23

24 ten Haaft GmbH Oberer Strietweg Neulingen-Göbrichen TYSKLAND Tlf (0) / Fax + 49 (0) / Kontortid: Mandag til fredag 8:00 12:00 13:00 16:30 18

Digital satellit antenne

Digital satellit antenne Digital satellit antenne Kronings MobilSat + Model: MSP-S / MSP-C Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. Indledning... 2 1.1. Brug... 2 1.2. Generelle noter... 3 1.3. Kontrolpanel... 3 2. Basis funktioner...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Oyster Vision II. Gældende pr.: maj 2006 Softwareversion 1.05

Betjeningsvejledning. Oyster Vision II. Gældende pr.: maj 2006 Softwareversion 1.05 Betjeningsvejledning Oyster Vision II Gældende pr.: maj 2006 Softwareversion 1.05 Tilsigtet anvendelse Dette produkt er beregnet til at blive fast monteret på autocampere eller campingvogne med en maksimal

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning Bestill.-nr.: 1073 00 1 Programmering/forespørgsler 2 Indstilling af aktuelt klokkeslæt 3 Indstilling af ugedag 4 Visning af ugedage (1 = Ma, 2 = Ti.. 7 = Sø) 5 Markør t til visning af ugedage 6 Visning

Læs mere

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2 Installations og brugervejledning for modtageren EDKREC2 Generelt: Funktionsprincip Modtageren EDKREC2 og den tilhørende antenne giver mulighed for at kontrollere de to adgange til parkeringen: «INDGANG»

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Lynguide til opsætning af parabolmotor HH120. Bent Bo Christiansen 2008 www.tektronic.dk

Lynguide til opsætning af parabolmotor HH120. Bent Bo Christiansen 2008 www.tektronic.dk Lynguide til opsætning af parabolmotor HH120. Bent Bo Christiansen 2008 www.tektronic.dk Denne lynguide gennemgår de vigtigste aspekter omkring opsætning af parabol med motorstyring. Gennemlæs venligst

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Betjeningsvejledning. TFT-farvedisplay

Betjeningsvejledning. TFT-farvedisplay Betjeningsvejledning TFT-farvedisplay 1286.. Produktbeskrivelse TFT-Farvedisplayet er en del af Gira dørkommunikationssystemet og anvendes til udvidelse af boligstationerne. Menu Det højtopløste aktive

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt 5.5.15 S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt Bestillings nummer: 60000700 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Opstart 2 Opstart tryk

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM INSTALLATIONS-/BRUGERMANUAL Indhold i æsken Æskens indhold Anvendte symboler i denne manual: Sikkerhed Vigtig info Indhold: Æskens indhold Introduktion

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere