Brugervejledning. Vision III. Innovative Mobile Technology

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Vision III. Innovative Mobile Technology"

Transkript

1 Brugervejledning Vision III Innovative Mobile Technology Version: 03/2013 Sprog: Dansk

2 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger Introduktion 3 Korrekt brug og betjening 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Styring De første skridt 6 Tænd/Sluk 7 Menubetjening 8 Sådan bruges systemet Menutræ 9 Automatic search 10 SAT-funktion 11 Indtastning af positionen 11 Manuel søgning 11 Hovedmenu indstillinger 13 Sådan genstartes systemet 13 General settings Styring af modtageren 14 Sprog 15 Lysdæmper 15 Service INFO 15 AUX relæ skiftet terminal for TV 16 Satellitindstillinger Søg satellit 17 DiSEqC programmering 17 Appendiks Hvad er DiSEqC? 20 Bemærkninger om miljøbeskyttelse 21 Kontakt og service 21 2

3 Introduktion Denne brugervejledning beskriver funktionerne og driften af det automatiske satellitsystem Cosmo Vision. Installationsanvisningerne findes i den installationsmanual, der følger med systemet. Korrekt og sikker drift af systemet kan kun sikres ved at følge begge anvisningerne, både dem til installation og dem til drift. Dit automatiske satellitsystem er et intelligent satellit-tv-modtagesystem, som kan indstilles automatisk på en forudindstillet satellit, så længe systemet befinder sig ingen for satellittens footprint. Pakkens omfang: Styreapparat, styreenhed, udvendig enhed med antenne med valgfri SKEW drejeenhed til optimeret modtagelse. Sørg for, at systemet altid har et frit udblik mod syd. I Europa har alle satellitter en ca. position i syd. Hvis satellittens signalstråle afbrydes af forhindringer, såsom bjerge, bygninger eller træer, fungerer det automatiske sigte ikke, og der modtages intet TVsignal. De første få sider i denne vejledning indeholder oplysninger om brugen af systemets generelle funktioner, fulgt af en forklaring af alle justeringsmuligheder. 3

4 Korrekt brug og betjening Dette produkt er blevet udviklet til brug i en fast installation på autocampere eller campingvogne med en maks. hastighed på 130 km/t. Det er udviklet til automatisk at sigte en parabolantenne, der er monteret på et stående køretøj, mod geostationære TV-satellitter, der sender direkte til Europa. Systemet modtager strøm fra køretøjets standard-elsystem med en nominel spænding på 12/24 volt. Strømforsyning med skiftemodus må ikke bruges til installationen af systemet i campingvogne. Brugen af udstyr til andre formål end den angivne er ikke tilladt. Bemærk også følgende anvisninger fra producenten: Udstyret må kun installeres på hårde køretøjstage, som er tilstrækkeligt stærke og generelt stabile. Alle relevante og godkendte retningslinjer fra bilindustrien skal overholdes. Produkten kræver ingen regelmæssig vedligeholdelse. Huse og kabinetter må ikke åbnes. Inspektion og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede teknikere. Autocamperen må ikke rengøres i en enkelskibet bilvask eller vasketunnel eller med en højtryksrenser, mens satellitsystemet er monteret. Det er ikke tilladt at ændre den samlede enhed ved at fjerne eller tilføje enkelte komponenter. Det er ikke tilladt at bruge andre parabolantenner eller nedblandere end dem, der oprindeligt er installeret i udstyret. Installationen må kun gennemføres af tilstrækkeligt kvalificerede teknikere. Alle anvisninger i de medfølgende installationsanvisninger, som er den del af driftsanvisningerne, skal følges nøje. Skulle der opstå problemer, eller hvis noget er uklart, bedes du kontakte producenten direkte eller et specialværksted, der er godkendt af producenten. Flyt systemet inden for ved stærk vind eller storm. 4

5 Sikkerhedsanvisninger For at sikre at dit Vision-system virker korrekt, skal du sikre, at det er korrekt tilsluttet til bilens tænding (se Installationsanvisninger). Hvis det er korrekt installeret, vender antennen automatisk tilbage til parkeringspositionen, når tændingen er slået til, og låser sig selv der. Hvis systemet ikke kan trækkes helt tilbage eller slet ikke kan trækkes tilbage på grund af en fejl, er det køretøjets førers ansvar at kontrollere, om antennen er sikkert og korrekt placeret. Køretøjets fører skal undersøge den eksterne enhed før afgang for at sikre, at den er helt trukket tilbage. Bemærk også, at der gælder forskellige retlige krav til brugen af elektrisk og elektronisk udstyr i forskellige lande. Som bruger af dette udstyr er du selv ansvarlig for at sikre overholdelsen af de gældende love og regler. Vision-systemet er godkendt af producenten til tilslutning af i handlen tilgængelige, genopladelige standardblybatterier med en nominel spænding på 12 V/24 V og en nominel ydelse på mindst 50 Ah. Tilslutning til andre batterisystemer kan føre til irreparable skader på batterisystemet eller Vision-systemet eller til at frigive brandfarlige eller giftige gasser eller til selvantændelsen af det ikke egnede batterisystem. Producenten overtager intet ansvar for direkte eller indirekte skader eller for følgeskader til selve systemet, til batterisystemer, motorkøretøjer eller andet udstyr eller gods, der skyldes tilslutningen af ikke egnede batterisystemer eller installations-/ ledningsføringsfejl. 5

6 De første skridt Al styring foregår via styreapparatet. Vision Til / Fra Du kan installere styreapparatet hvor som helst, men husk, at den ikke er vandtæt. Det kan være, at du stadig væk skal fjerne beskyttelses-filmen fra skærmen. Styreapparatets skærm viser systemets forskellige aktuelle driftsfunktioner. Vi anbefaler, at styreapparatet placeres på et let tilgængeligt sted, hvor disse oplysninger er lette at se. Skærmen er oplyst, så det ikke er et problem, hvis enheden er installeret på et meget mørkt sted. For at sikre systemets sikre og driftssikre fungeren skal der sørges for, at den eksterne enhed er i dvale, før styreenheden fjernes. Kontroller, at der ikke er vist tekst på styreapparatet dette er tegn på, at systemet er i dvale. Vi har produceret en separat manual Installationsanvisningerne som omhandler installation, ledningsføring og første ibrugtagning af Vision-systemet. I den leverede tilstand er en søgesatellit allerede konfigureret til automatisk søgning i Vision-systemets styreenhed. Der gennemføres et satellitskifte ved at ændre søgesatellitten eller vha. modtagerens DiSEqC-signaler. Modtagerens signal eller DiSEqC-id skal svare til id-listen, der er gemt i Vision-systemets styreenhed. Se afsnit: Satellitindstillinger / DiSEqC-id. 6

7 Tænd / Sluk Vision Til / Fra - Systemet starter søgning fra sidste position Der er to måder at slå Vision III antennesystemet til og fra: Systemet kan altid slås til og fra vha. knappen på styreapparatet eller ved at tænde og slukke for modtageren. Hvis du ønsker, at systemet skal reagere, når modtageren slås til eller fra, skal menupunktet Modtagerstyring aktiveres. Se afsnit Modtagerstyring. Når systemet er tændt, foldes antennen ud og vender tilbage til den sidste position, hvor der blev modtaget en satellit. Hvis køretøjets position har ændret sig, modtager systemet ikke nogen signaler, og den automatiske søgning startes.* For at slukke for systemet trykkes tasten igen for at trække systemet tilbage og sætte det i dvale. Hvis du ønsker at standse bevægelsen mens den åbnes eller lukkes, skal du bare trykke på for straks at standse antennen. Bemærk Husk at tænde din TV-modtager og dit TV eller din fladskærm. Hvis meddelelsen Manuel søgning vises, når antennen er åben, og hvis systemet ikke begynder søgningen automatisk, blev systemet brugt i manuel funktion, da den sidst blev slukket. Se afsnittene Automatisk søgning og Manuel søgning. 7

8 Menubetjening Vision Til / Fra Selektionstast Rull Piletasterne og bruges til at navigere igennem hele menuen med. Brug disse taster til at vælge en undermenu, funktion eller indstilling. Tryk på for at aktivere det viste menupunkt. Inden for indstillingerne kan du ændre de viste værdier inden for faste grænser ved at trykke på piletasterne og. for at godkende den indstillede værdi, og vend tilbage til den overord- Tryk så på nede menu. Brug tasten for at vende tilbage til selektionsniveauet uden at gemme dataene. Når du vælger menupunktet Return og trykker på menuens layout. kan du gå et niveau opad i 8

9 Menu-træ Tasternes funktion forklares i afsnittet Menubetjening Menupunkt skærm Funktion Automatic search SAT-funktion Tryk Tryk for at søge automatiske efter den satellit, der er angivet i menupunktet Søg satellit. for at vise den automatiske søgnings satellit Selection of position Manual search Valg af position fra en liste. hermed findes den søgte satellit hurtigere Manuel styring af antennens signaloptimering Main menu Tryk For at få adgang til indstillingsniveauer General settings Tryk for at få adgang til undermenuvalg for de generelle indstillinger Language Dimmer Receiver control Service INFO Sprog menu Skærmbelysning Modtagerstyret antennestart: Automatisk fra standby, dvale Serienummer, antennetype, revisionsnr. og fejlstatus Back Satellite settings Tryk Tryk for at vende tilbage til hovedmenuen for at få adgang til undermenuvalg for niveauet satellitindstillinger Søg satellit DiSEqC on/off ein/aus * DiSEqC on < > * DiSEqC V3-ID * Specifikation af den søgte satellit til automatisk søgning Se DiSEqC-funktionen til/fra Satellitskifte via modtager DiSEqC-funktionen til/fra Se eller tildel en VisionIII DiSEqC-id til en bestemt satellit f.eks. ASTRA 1 * Vælg satellit DiSEqC V3: <001> * Indstilling af DiSEqC-id-nr. DiSEqC Rec-ID * Modtager modtager-diseqc-id * Disse indstillinger må kun foretages, når systemet bestilles. Der kræves ingen ændringer, når antennesystemet anvendes. DiSEqC Rec: 001 * Visning af modtager-diseqc-id DiSEqC Data * D: * DiSEqC overførselsprotokol Visning af DiSEqC overførselsprotokol Back Tryk, og gå til hovedmenuen 9

10 Automatic search Når systemet tændes med tasten, åbnes antennen og flyttes til den position, hvor der sidst blev modtaget en satellit. Hvis der ikke findes en satellit, søger systemet automatisk efter den valgte satellit. Hvis du ønsker at vælge en anden satellit, skal du læse afsnittet Søg satellit : Vælg en satellit til automatisk søgning og satellitskifte Når den søgte satellit er fundet, standser søgefunktionen, og TV-signalet sendes videre. En satellitsøgning tager normalt ca. 30 sekunder, men søgningen kan tage længere tid, afhængig af det parkerede køretøjs position. Hvis en referencetransponder på satellitten svigter, eller hvis den ikke kan modtages der, hvor du befinder dig, starter systemet en indlæsningsrutine, der kan tage minutter. Hvis der ikke vises noget TV-billede efter denne lange søgeperiode, befinder du dig sandsynligvis i et område, hvor den valgte satellit ikke kan modtages, eller signalstrålen er blokeret. I dette tilfælde vises meddelelsen No satellitefound på styreapparatets skærm. Den automatiske søgefunktion antager altid, at dit køretøj står helt lige. Hvis det ikke er tilfældet, kan søgeperioden udvides. Hvis antennen allerede er åben, starter den automatiske søgefunktion som følger: Tryk på, indtil meddelelsen Automat. search vises på skærmen. Tryk på. Generelt må satellitmodtageren ikke være tilsluttet eller tændt for at gennemføre en satellitsøgning. Hvis ingen modtager er tændt, når den automatiske søgning slutter, vises der dog en tilsvarende meddelelse på skærmen for at meddele dig, at der ikke er blevet fundet billed- eller lydsignaler. 10

11 SAT-funktion SAT-funktion Dette viser, at systemet er i signalmodtagelsesmodus. Tryk på for at vise den aktuelt modtagne satellit. Indtastning af positionen Entering the position er et punkt på hovedmenuen. Tryk på, og du åbner en liste af lande, brug piletasterne til at skrolle med og til at vælge din lokation. Det fremskynder søgningen. Antennen er så optimalt justeret til at søge efter satellitten fra din nuværende position (nedblander og hældningsvinkel). Manuel satellitsøgning Den manuelle søgning anvendes som regel til at fintune antenne til en fundet satellit, når modtagebetingelserne er dårlige. Hvis du ønsker at modtage signaler fra en ny satellit, der endnu ikke er gemt som søgesatellit i styreenheden, kan den manuelle søgefunktion bruges til at tune systemet til denne satellit. Først skal modtageren omstilles til en forudindstillet station, som transmitteres af den valgte satellit. Tryk gentagne gange på skærmen. på styreenheden, indtil der vises Manual search på Programmeringssekvens for funktionen Manual search: Niv. 1 Underniv. A Underniv. B Manuel søgning Tryk og gå til underniv. A og vælg en mulighed Tryk el. og vælg en mulighed. Tryk el. at redigere mulighed. Bemærk: Tryk på sat-tasten niveau tilbage. og gå et 11

12 Niv. 1 Underniv. A Underniv. B Elevation op/ned Tryk og rediger mulighed. Azimut venstre/højre Tryk og rediger mulighed. SKEW nedblander grad Tryk og rediger mulighed. Hældningsvinkel Tryk el. og rediger data. Tryk for at gå ti til underniv. A. Panorer vinkel Tryk el. og rediger data. Tryk for at gå ti til underniv. A. Nedblanderskew vinkel Tryk el. og rediger data. Tryk for at gå ti til underniv. A. Gem store < > exit Tryk og gem indstillingerne og retur til sat-funktion (niveau 1). Juster begge systemaksler ved hjælp af piletasterne og drejevinklen til det stærkest modtagelige signal. Når antennen er indstillet til optimal modtagelse, vælg store i store < > exit, og tryk så igen på for at gemme denne position for den aktuelle placering. Den gemte position genindtages så næste gang, systemet tændes. Selv om der ikke modtages noget satellitsignal i denne position startes den automatiske søgning ikke, hvis du tidligere har gemt en manuelt indstillet position. Hvis du ønsker at gennemføre en automatisk søgning, skal du starte den via den generelle menu. Standses Manual search med et tryk på, gemmes den aktuelle position ikke. Systemet vender tilbage til standardpositionen. 12

13 Hovedmenu adgang til indstillingsniveauer Main menu kan vælges fra den generelle menu. Tryk på få adgang til indstillingsniveauer. i hovedmenuen for at Disse niveauer åbner for punkterne Setting (General information) og Satellite settings. Se de tilsvarende afsnit. Sådan genstartes systemet Som ved andre computerstyrede enheder er det muligt, at softwaren i et Vision-system går ned. Det kan skyldes eksterne påvirkninger, f.eks. stærk, elektro-magnetisk interferens eller tidligere ikke opdagede programmeringsfejl. Hvis du mener, at dit Vision-system reagerer ukorrekt, eller hvis det slet ikke reagerer, anbefaler vi, at du genstarter mikroprocessoren. Det kan ske på to forskellige måder, uanset systemets tilstand: Hvis der er let adgang til sikringen i ledningsnettet, fjern da sikringen, og geninstaller den efter nogle sekunder. Nulstil systemet: Tryk på sat-tast, begge piletaster og OK-tast samtidigt i ca. 2 sekunder, indtil revisionsnummeret (f.eks. Rev: EU ) vises. Så er systemet nulstillet. I begge de ovenfor beskrevne tilfælde vil Vision-systemet gennemføre en intern genstart. Hvis systemet er åbent, lukkes det nu. Efter genstart befinder systemet sig i dvale og kan genstartes som sædvanligt med tasten. 13

14 Styring af modtageren Adgang via niveau 1 Main menu og og Settings Styring af modtageren: Med denne menumulighed kan du konfigurere de valgfrie indstillinger for systemstyringen for modtageren. Ved at vælge denne funktion kan du fastslå, om og hvordan systemet startes af modtageren. Funktion 1 Auto off (standardindstilling) Denne funktion anbefales til modtagere, der aldrig slukker for nedblanderspændingen, eller hvis du ønsker, at modtageren ikke skal styre antennen. Systemet kan kun tændes og slukkes med Sat-tasten på styreapparatet. Funktion 2 Auto Stby Denne funktion anbefales, hvis nedblanderspændingen er slukket, når modtageren er på standby. Systemet kan tændes og slukkes via satellitmodtageren og med Sat-tasten på styreapparatet. Modtageren er tændt. Afhængig af modellen kan modtageren have bruge for op til tre minutter til opstart. Antennen åbnes kun efter denne opstartsperiode for at søge efter satellitten. Modtageren er slukket: Antennen lukkes og skifter til standby. Funktion 3 Auto Sleep Denne funktion anbefales, hvis modtageren ikke leverer spænding til nedblanderen, når modtageren er på standby. Systemet kan tændes og slukkes via satellitmodtageren og med Sat-tasten på styreapparatet. Modtageren er tændt: Hvis antennen er lukket, åbnes den og søger efter den valgte satellit. Hvis antennen allerede er åben, forbliver den i sin position. Hvis der ikke modtages noget signal i denne position, søger systemet efter den valgte satellit. Modtageren er slukket: Systemet skifter til standby, mens antennen forbliver i dens nuværende position (dvale). I Auto Sleep -tilstanden kan antennen lukkes med et tryk på Sat-tasten på styreapparatet. 14

15 Bemærk! Køretøjets tændte tændingsspændning over terminal 15 har første prioritet. Når tændingen er tændt eller motoren startet, lukkes antennen altid og kan kun anvendes igen, når der er slukket for tændingen. Sprog Valg af sprog for de tekster, der vises på styreenheden. Lysdæmper Baggrundsbelysning: Baggrundsbelysningen kan justeres i 16 trin mellem slukket (mørk) og maks. Lysstyrke. Belysningsperioden kan ikke justeres, og baggrundsbelysningen slukkes efter ca. 1,5 minutter for at spare på strømmen. Skærmen forbliver aktiv. Baggrundsbelysningen tændes hver gang, der trykkes på en tast eller udvides i en fast periode. Serviceoplysninger Dette menupunkt indeholder oplysninger, der er relevante i serviceøjemed. Revision no. Systemtype Fejlstatus f.eks. E*

16 AUX relæ skiftet terminal for TV Vision III s styreenhed leverer en skiftet terminal, der kan bruges til at tænde og slukke for TV et. Denne skiftede terminal er altid lukket, når Vision-systemet er i drift og åbnes, når systemet er slukket (standby eller dvale). TV et er så aldrig tilsluttet til det elektriske system ombord, når Vision-systemet er ikke i drift, hvorved der spares på standby-energien. Forsigtigt: Den skiftede terminal er ikke nogen strømkilde! TV et skal forsynes med strøm over et separat kabel. Der må aldrig trækkes strøm til TV et fra Visionsystemet! (Sørg for at overholde installationsanvisningerne!) Nogle TV-apparater er udstyret med en integreret satellitmodtager. Hvis denne modtager leverer nedblanderspænding for at styre antennen (se modtagerens styretilstand 2 eller tilstand 3), bør denne enhed ikke tilsluttes den skiftede terminal. Ledningseksempel: TV batteri Vision III Kontrol enhed 16

17 Søg satellit Adgang via niveau 1 Main menu og og Satellite settings Se menutræ. Søgesatellit til automatisk søgning I den leverede tilstand er en søgesatellit allerede konfigureret til automatisk søgning i Vision-systemets styreenhed. Vælg den satellit, der transmitterer din foretrukne kanal, og som kan modtages i din aktuelle lokation. Hvis du ønsker at modtage programmer på engelsk i Europa, anbefales i de fleste tilfælde Astra II. Vælg Astra 1, Hotbird eller en anden satellit (se satellitlisten). DiSEqC programmering DiSEqC-id-indstillinger Generel procedure: Tryk på ok-tasten for at gå til dataselektionsniveauet, og brug piletasterne til at indstille dataene. Tryk på ok-tasten for at bekræfte valget. Du kan så indstille flere programmeringspunkter eller forlade dataprogrammeringen og vende tilbage til programmeringspunktet. 17

18 Satellitindstillinger / DiSEqC til/fra Man skifter satellit ved hjælp af modtagerens DiSEqC-signaler. Modtagerens signaler eller DiSEqC-id skal svare til id-listen, der er gemt i Vision-systemets styreenhed. Der er 16 satellitter med et DiSEqC-id-nummer forudindstillet I dit Vision-system (se tabel). DiSEqC-funktionen er aktiv, når DiSEqC er blevet aktiveret, eller hvis DiSEqC er sat til TIL (ON), mens Vision III s styreenhed er tændt! Nr. Satellittens navn DiSEqC-id 1 Astra øst 1 2 Astra øst 5 3 Astra øst 3 4 HotBird 13.0 øst 2 5 Eutelsat 5 West 5.0 vest 4 6 Thor/Intel vest 7 7 Astra øst 6 8 Eutelsat øst 15 9 Eutelsat øst 9 10 Amos 2/3 4.0 vest Hispasat 30.0 vest Telstar vest Eutelsat øst Eutelsat øst Hellas Sat øst Türksat 2/ øst 11 Her kan du overtage Vision-systemets standardindstillinger i din satellitmodtager. Se modtagerens brugervejledning. Vigtigt: Andre DiSEqC-funktioner (DiSEqC V3-ID, DiSEqC Rec-ID, DiSEqC Data) er kun tilgængelige, hvis DiSEqC: on/off er sat til on! 18

19 Satellitindstillinger / DiSEqC V3-id Med denne funktion kan du vise og redigere et DiSEqC-id-nummer fra den liste, der er gemt i Vision-systemets DiSEqC-id-liste. Vælg en satellit, og tryk på ok-tasten som bekræftelse. DiSEqC-id-nummeret vises. På dette punkt kan du indstille det DiSEqC-id-nummer, din modtager sender for denne satellit. Satellitindstillinger / DiSEqC Rec-id Hver gang, et program ændres, sender en DiSEqC-kompatibel modtager et unikt DiSEqC-id-nummer, der er tildelt den satellit, der sender programmet. Du kan se det DiSEqC-id, modtageren sender, ved at aktivere DiSEqC Rec-ID ved at trykke på ok.tasten. Nu vælger du på modtageren et program, der transmitteres af den angivne satellit. Efter en kort forsinkelse vises satellittens DiSEqC-id på styreapparatet. Nu skal du tildele dette nummer til den samme satellit i Vision-systemet. Programmer eller rediger dette DiSEqC-id-nummer, som beskrivet i Satellitindstillinger/ DiSEqC V3-id. Satellitindstillinger / DiSEqC-data Disse data vises, efter systemet er blevet tændt med et tryk på ok-tasten og efter modtageren har send DiSEqC-signalet til Vision-systemet. Disse oplysninger henvender sig til professionelle brugere. De indeholder en komplet DiSEqC-id-transferprotokol og vises med fire databytes, så alle afvigelser kan afsløres. 19

20 Hvad er DiSEqC? Det øgede antal TV-satellitter skabte en efterspørgsel efter muligheden for at modtage kanaler fra forskellige satellitter. For at gøre det muligt at skifte mellem forskellige satellitter har man udviklet DiSEqC-systemet. Dette system er indbygget i modtageren og genererer et skiftesignal, med hvilket brugeren kan se kanaler fra flere satellitter bare ved at skifte TV-kanal. Systemet blev oprindeligt udviklet til permanent installerede hjemmesystemer. I den slags installationer blev de enkelte modtagerenheder (parabolantenner) tilsluttet til en DiSEqC-kompatibel multiskifter (som af logiske grunde befandt sig under bygningens tag), som satellitmodtageren også var tilsluttet. Når modtageren sender et DiSEqC-signal til multiskifteren, forbinder skifteren modtageren med det system, der er rettet mod den pågældende satellit. DiSEqC-signalerne er standardiserede og genereres af næsten alle moderne (DVB-S) satellitmodtagere. Vision-systemet bruger dette DiSEqC-signal til automatisk at flytte antennen til en af de op til 16 forudindstillede satellitpositioner. Husk, at den oprindelige konfiguration af et DiSEqC-system er relativt kompleks og kan være en udfordring også for erfarne brugere. Hvis du er i tvivl, bør du lade en kvalificeret tekniker konfigurere systemet. Systemet fungerer selvfølgelig kun korrekt, hvis de forudindstillede satellitter faktisk kan modtages i din aktuelle lokation. * DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) er et registreret varemærke af satellitoperatøren EUTELSAT. 20

21 Bemærkninger om miljøbeskyttelse I slutningen af dsin livscyklus må dette produkt ikke bortskaffes med almindelig affald, men i stedet for sendes til en genbrugsstation for elektriske og elektroniske apparater. Dette fremgår af symbolet på produktet, brugervejledningen eller emballagen. Materialet kan genanvendes i overensstemmelse med dets identifikation. Ved at genbruge gammelt udstyr eller anvende det på anden vis, yder du et vigtigt bidrag til beskyttelsen af vores miljø. Kontakt din kommune for at høre, hvor den nærmeste genbrugsstation befinder sig. EF-direktiv om udrangerede køretøjer Antennesystemet er certificeret og beregnet til brug som tilbehør til et motorkøretøj. Systemet kan bortskaffes sammen med køretøjet i overensstemmelse med direktivet 2000/53/EF om udrangerede køretøjer. Antennesystemet indeholder ingen materialer, der bedømmes som miljøfarlige i henhold til direktivet. Kontakt og service Hvis du har spørgsmål om brugen af dit Vision-system, er du velkommen til at ringe til os: Tlf: +49 (0) / eller sende en til: Kontortid: Mandag til fredag kl. 8:00 kl. 12:00 og kl. 13:00 kl. 16:30. Vi håber, at du får megen fornøjelse af dit Vision-system. ten Haaft GmbH 21

22

23

24 ten Haaft GmbH Oberer Strietweg Neulingen-Göbrichen TYSKLAND Tlf (0) / Fax + 49 (0) / Kontortid: Mandag til fredag 8:00 12:00 13:00 16:30 18

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Samsung HD-digitalmodtager

Samsung HD-digitalmodtager Udvidet brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Version 1.0 / Software-version 1.1.6.1 Indholdsfortegnelse 1 Facts om HDTV... 2 1.1 Hvad er HDTV?..........................................................

Læs mere

Brugermanualen. www.mio-tech.com

Brugermanualen. www.mio-tech.com Brugermanualen www.mio-tech.com Revision: R02 (EU) Varemærker Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

TomTom GO Referencevejledning

TomTom GO Referencevejledning TomTom GO Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 6 Nyheder 7 Nyt i denne version... 7 Kom i gang 8 Montering i bilen... 8 Placering af enheden... 8 Tænd og sluk... 8 Bemærkninger

Læs mere

TomTom GO Referencevejledning

TomTom GO Referencevejledning TomTom GO Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 6 Nyheder 7 Nyt i denne version... 7 Nylige videoer... 8 Kom i gang 10 Montering i bilen... 10 Placering af enheden... 10 Tænd

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

eventyr og spænding Brugsanvisning

eventyr og spænding Brugsanvisning N a t u r, v i d e n s k a b, eventyr og spænding Brugsanvisning D I G I TA L S AT- B O X INDHOLD På de følgende sider kan du læse om... INSTALLATION Modtager & fjernbetjening Side 4 Tilslutninger Side

Læs mere

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 Indhold Velkommen 4 Nye funktioner 5 Nyt i denne version... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Rengøring af uret... 8 Sådan bruges docken... 9 Urstatus...

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

Digitalt kabel-tv. Brugervejledning til. Dansk installationsvejledning

Digitalt kabel-tv. Brugervejledning til. Dansk installationsvejledning Digitalt kabel-tv Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager med harddisk Dansk installationsvejledning Oversigt over din fjernbetjening STB: Til betjening af tv-modtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning DA_ECE_V2.5_A >>NDHOLDSFORTEGNELSE L INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sikkerhedsanvisninger 4 Becker MAP PILOT 5 Anvendelse 5 Udpakning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 9416-059-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 9416-059-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 946-059-0 / IOM- V_07-0 I henhold til vores politik med konstant forbedring og udvikling af produkterne, forbeholder Uponor sig

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 Sådan tilslutter du din Stofa boks til dit tv 5 Sådan sætter du Stofa kortet i boksen 6 Nu er Stofa boksen

Læs mere

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sådan bruger du bredbånds-tv. Brugervejledning

Sådan bruger du bredbånds-tv. Brugervejledning Sådan bruger du bredbånds-tv Brugervejledning Om TV og Film Kom nemt i gang med TV og Film leje og få adgang til et bredt udvalg af film, underholdning, nyheder og sport fra de bedste danske og internationale

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv Brugervejledning HD PVR ST Digital HD PVR-modtager til satellit-tv MPEG / MPEG Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer modtageren. Æsken skal indeholde:

Læs mere