Brugervejledning. Vision III. Innovative Mobile Technology

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Vision III. Innovative Mobile Technology"

Transkript

1 Brugervejledning Vision III Innovative Mobile Technology Version: 03/2013 Sprog: Dansk

2 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger Introduktion 3 Korrekt brug og betjening 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Styring De første skridt 6 Tænd/Sluk 7 Menubetjening 8 Sådan bruges systemet Menutræ 9 Automatic search 10 SAT-funktion 11 Indtastning af positionen 11 Manuel søgning 11 Hovedmenu indstillinger 13 Sådan genstartes systemet 13 General settings Styring af modtageren 14 Sprog 15 Lysdæmper 15 Service INFO 15 AUX relæ skiftet terminal for TV 16 Satellitindstillinger Søg satellit 17 DiSEqC programmering 17 Appendiks Hvad er DiSEqC? 20 Bemærkninger om miljøbeskyttelse 21 Kontakt og service 21 2

3 Introduktion Denne brugervejledning beskriver funktionerne og driften af det automatiske satellitsystem Cosmo Vision. Installationsanvisningerne findes i den installationsmanual, der følger med systemet. Korrekt og sikker drift af systemet kan kun sikres ved at følge begge anvisningerne, både dem til installation og dem til drift. Dit automatiske satellitsystem er et intelligent satellit-tv-modtagesystem, som kan indstilles automatisk på en forudindstillet satellit, så længe systemet befinder sig ingen for satellittens footprint. Pakkens omfang: Styreapparat, styreenhed, udvendig enhed med antenne med valgfri SKEW drejeenhed til optimeret modtagelse. Sørg for, at systemet altid har et frit udblik mod syd. I Europa har alle satellitter en ca. position i syd. Hvis satellittens signalstråle afbrydes af forhindringer, såsom bjerge, bygninger eller træer, fungerer det automatiske sigte ikke, og der modtages intet TVsignal. De første få sider i denne vejledning indeholder oplysninger om brugen af systemets generelle funktioner, fulgt af en forklaring af alle justeringsmuligheder. 3

4 Korrekt brug og betjening Dette produkt er blevet udviklet til brug i en fast installation på autocampere eller campingvogne med en maks. hastighed på 130 km/t. Det er udviklet til automatisk at sigte en parabolantenne, der er monteret på et stående køretøj, mod geostationære TV-satellitter, der sender direkte til Europa. Systemet modtager strøm fra køretøjets standard-elsystem med en nominel spænding på 12/24 volt. Strømforsyning med skiftemodus må ikke bruges til installationen af systemet i campingvogne. Brugen af udstyr til andre formål end den angivne er ikke tilladt. Bemærk også følgende anvisninger fra producenten: Udstyret må kun installeres på hårde køretøjstage, som er tilstrækkeligt stærke og generelt stabile. Alle relevante og godkendte retningslinjer fra bilindustrien skal overholdes. Produkten kræver ingen regelmæssig vedligeholdelse. Huse og kabinetter må ikke åbnes. Inspektion og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede teknikere. Autocamperen må ikke rengøres i en enkelskibet bilvask eller vasketunnel eller med en højtryksrenser, mens satellitsystemet er monteret. Det er ikke tilladt at ændre den samlede enhed ved at fjerne eller tilføje enkelte komponenter. Det er ikke tilladt at bruge andre parabolantenner eller nedblandere end dem, der oprindeligt er installeret i udstyret. Installationen må kun gennemføres af tilstrækkeligt kvalificerede teknikere. Alle anvisninger i de medfølgende installationsanvisninger, som er den del af driftsanvisningerne, skal følges nøje. Skulle der opstå problemer, eller hvis noget er uklart, bedes du kontakte producenten direkte eller et specialværksted, der er godkendt af producenten. Flyt systemet inden for ved stærk vind eller storm. 4

5 Sikkerhedsanvisninger For at sikre at dit Vision-system virker korrekt, skal du sikre, at det er korrekt tilsluttet til bilens tænding (se Installationsanvisninger). Hvis det er korrekt installeret, vender antennen automatisk tilbage til parkeringspositionen, når tændingen er slået til, og låser sig selv der. Hvis systemet ikke kan trækkes helt tilbage eller slet ikke kan trækkes tilbage på grund af en fejl, er det køretøjets førers ansvar at kontrollere, om antennen er sikkert og korrekt placeret. Køretøjets fører skal undersøge den eksterne enhed før afgang for at sikre, at den er helt trukket tilbage. Bemærk også, at der gælder forskellige retlige krav til brugen af elektrisk og elektronisk udstyr i forskellige lande. Som bruger af dette udstyr er du selv ansvarlig for at sikre overholdelsen af de gældende love og regler. Vision-systemet er godkendt af producenten til tilslutning af i handlen tilgængelige, genopladelige standardblybatterier med en nominel spænding på 12 V/24 V og en nominel ydelse på mindst 50 Ah. Tilslutning til andre batterisystemer kan føre til irreparable skader på batterisystemet eller Vision-systemet eller til at frigive brandfarlige eller giftige gasser eller til selvantændelsen af det ikke egnede batterisystem. Producenten overtager intet ansvar for direkte eller indirekte skader eller for følgeskader til selve systemet, til batterisystemer, motorkøretøjer eller andet udstyr eller gods, der skyldes tilslutningen af ikke egnede batterisystemer eller installations-/ ledningsføringsfejl. 5

6 De første skridt Al styring foregår via styreapparatet. Vision Til / Fra Du kan installere styreapparatet hvor som helst, men husk, at den ikke er vandtæt. Det kan være, at du stadig væk skal fjerne beskyttelses-filmen fra skærmen. Styreapparatets skærm viser systemets forskellige aktuelle driftsfunktioner. Vi anbefaler, at styreapparatet placeres på et let tilgængeligt sted, hvor disse oplysninger er lette at se. Skærmen er oplyst, så det ikke er et problem, hvis enheden er installeret på et meget mørkt sted. For at sikre systemets sikre og driftssikre fungeren skal der sørges for, at den eksterne enhed er i dvale, før styreenheden fjernes. Kontroller, at der ikke er vist tekst på styreapparatet dette er tegn på, at systemet er i dvale. Vi har produceret en separat manual Installationsanvisningerne som omhandler installation, ledningsføring og første ibrugtagning af Vision-systemet. I den leverede tilstand er en søgesatellit allerede konfigureret til automatisk søgning i Vision-systemets styreenhed. Der gennemføres et satellitskifte ved at ændre søgesatellitten eller vha. modtagerens DiSEqC-signaler. Modtagerens signal eller DiSEqC-id skal svare til id-listen, der er gemt i Vision-systemets styreenhed. Se afsnit: Satellitindstillinger / DiSEqC-id. 6

7 Tænd / Sluk Vision Til / Fra - Systemet starter søgning fra sidste position Der er to måder at slå Vision III antennesystemet til og fra: Systemet kan altid slås til og fra vha. knappen på styreapparatet eller ved at tænde og slukke for modtageren. Hvis du ønsker, at systemet skal reagere, når modtageren slås til eller fra, skal menupunktet Modtagerstyring aktiveres. Se afsnit Modtagerstyring. Når systemet er tændt, foldes antennen ud og vender tilbage til den sidste position, hvor der blev modtaget en satellit. Hvis køretøjets position har ændret sig, modtager systemet ikke nogen signaler, og den automatiske søgning startes.* For at slukke for systemet trykkes tasten igen for at trække systemet tilbage og sætte det i dvale. Hvis du ønsker at standse bevægelsen mens den åbnes eller lukkes, skal du bare trykke på for straks at standse antennen. Bemærk Husk at tænde din TV-modtager og dit TV eller din fladskærm. Hvis meddelelsen Manuel søgning vises, når antennen er åben, og hvis systemet ikke begynder søgningen automatisk, blev systemet brugt i manuel funktion, da den sidst blev slukket. Se afsnittene Automatisk søgning og Manuel søgning. 7

8 Menubetjening Vision Til / Fra Selektionstast Rull Piletasterne og bruges til at navigere igennem hele menuen med. Brug disse taster til at vælge en undermenu, funktion eller indstilling. Tryk på for at aktivere det viste menupunkt. Inden for indstillingerne kan du ændre de viste værdier inden for faste grænser ved at trykke på piletasterne og. for at godkende den indstillede værdi, og vend tilbage til den overord- Tryk så på nede menu. Brug tasten for at vende tilbage til selektionsniveauet uden at gemme dataene. Når du vælger menupunktet Return og trykker på menuens layout. kan du gå et niveau opad i 8

9 Menu-træ Tasternes funktion forklares i afsnittet Menubetjening Menupunkt skærm Funktion Automatic search SAT-funktion Tryk Tryk for at søge automatiske efter den satellit, der er angivet i menupunktet Søg satellit. for at vise den automatiske søgnings satellit Selection of position Manual search Valg af position fra en liste. hermed findes den søgte satellit hurtigere Manuel styring af antennens signaloptimering Main menu Tryk For at få adgang til indstillingsniveauer General settings Tryk for at få adgang til undermenuvalg for de generelle indstillinger Language Dimmer Receiver control Service INFO Sprog menu Skærmbelysning Modtagerstyret antennestart: Automatisk fra standby, dvale Serienummer, antennetype, revisionsnr. og fejlstatus Back Satellite settings Tryk Tryk for at vende tilbage til hovedmenuen for at få adgang til undermenuvalg for niveauet satellitindstillinger Søg satellit DiSEqC on/off ein/aus * DiSEqC on < > * DiSEqC V3-ID * Specifikation af den søgte satellit til automatisk søgning Se DiSEqC-funktionen til/fra Satellitskifte via modtager DiSEqC-funktionen til/fra Se eller tildel en VisionIII DiSEqC-id til en bestemt satellit f.eks. ASTRA 1 * Vælg satellit DiSEqC V3: <001> * Indstilling af DiSEqC-id-nr. DiSEqC Rec-ID * Modtager modtager-diseqc-id * Disse indstillinger må kun foretages, når systemet bestilles. Der kræves ingen ændringer, når antennesystemet anvendes. DiSEqC Rec: 001 * Visning af modtager-diseqc-id DiSEqC Data * D: * DiSEqC overførselsprotokol Visning af DiSEqC overførselsprotokol Back Tryk, og gå til hovedmenuen 9

10 Automatic search Når systemet tændes med tasten, åbnes antennen og flyttes til den position, hvor der sidst blev modtaget en satellit. Hvis der ikke findes en satellit, søger systemet automatisk efter den valgte satellit. Hvis du ønsker at vælge en anden satellit, skal du læse afsnittet Søg satellit : Vælg en satellit til automatisk søgning og satellitskifte Når den søgte satellit er fundet, standser søgefunktionen, og TV-signalet sendes videre. En satellitsøgning tager normalt ca. 30 sekunder, men søgningen kan tage længere tid, afhængig af det parkerede køretøjs position. Hvis en referencetransponder på satellitten svigter, eller hvis den ikke kan modtages der, hvor du befinder dig, starter systemet en indlæsningsrutine, der kan tage minutter. Hvis der ikke vises noget TV-billede efter denne lange søgeperiode, befinder du dig sandsynligvis i et område, hvor den valgte satellit ikke kan modtages, eller signalstrålen er blokeret. I dette tilfælde vises meddelelsen No satellitefound på styreapparatets skærm. Den automatiske søgefunktion antager altid, at dit køretøj står helt lige. Hvis det ikke er tilfældet, kan søgeperioden udvides. Hvis antennen allerede er åben, starter den automatiske søgefunktion som følger: Tryk på, indtil meddelelsen Automat. search vises på skærmen. Tryk på. Generelt må satellitmodtageren ikke være tilsluttet eller tændt for at gennemføre en satellitsøgning. Hvis ingen modtager er tændt, når den automatiske søgning slutter, vises der dog en tilsvarende meddelelse på skærmen for at meddele dig, at der ikke er blevet fundet billed- eller lydsignaler. 10

11 SAT-funktion SAT-funktion Dette viser, at systemet er i signalmodtagelsesmodus. Tryk på for at vise den aktuelt modtagne satellit. Indtastning af positionen Entering the position er et punkt på hovedmenuen. Tryk på, og du åbner en liste af lande, brug piletasterne til at skrolle med og til at vælge din lokation. Det fremskynder søgningen. Antennen er så optimalt justeret til at søge efter satellitten fra din nuværende position (nedblander og hældningsvinkel). Manuel satellitsøgning Den manuelle søgning anvendes som regel til at fintune antenne til en fundet satellit, når modtagebetingelserne er dårlige. Hvis du ønsker at modtage signaler fra en ny satellit, der endnu ikke er gemt som søgesatellit i styreenheden, kan den manuelle søgefunktion bruges til at tune systemet til denne satellit. Først skal modtageren omstilles til en forudindstillet station, som transmitteres af den valgte satellit. Tryk gentagne gange på skærmen. på styreenheden, indtil der vises Manual search på Programmeringssekvens for funktionen Manual search: Niv. 1 Underniv. A Underniv. B Manuel søgning Tryk og gå til underniv. A og vælg en mulighed Tryk el. og vælg en mulighed. Tryk el. at redigere mulighed. Bemærk: Tryk på sat-tasten niveau tilbage. og gå et 11

12 Niv. 1 Underniv. A Underniv. B Elevation op/ned Tryk og rediger mulighed. Azimut venstre/højre Tryk og rediger mulighed. SKEW nedblander grad Tryk og rediger mulighed. Hældningsvinkel Tryk el. og rediger data. Tryk for at gå ti til underniv. A. Panorer vinkel Tryk el. og rediger data. Tryk for at gå ti til underniv. A. Nedblanderskew vinkel Tryk el. og rediger data. Tryk for at gå ti til underniv. A. Gem store < > exit Tryk og gem indstillingerne og retur til sat-funktion (niveau 1). Juster begge systemaksler ved hjælp af piletasterne og drejevinklen til det stærkest modtagelige signal. Når antennen er indstillet til optimal modtagelse, vælg store i store < > exit, og tryk så igen på for at gemme denne position for den aktuelle placering. Den gemte position genindtages så næste gang, systemet tændes. Selv om der ikke modtages noget satellitsignal i denne position startes den automatiske søgning ikke, hvis du tidligere har gemt en manuelt indstillet position. Hvis du ønsker at gennemføre en automatisk søgning, skal du starte den via den generelle menu. Standses Manual search med et tryk på, gemmes den aktuelle position ikke. Systemet vender tilbage til standardpositionen. 12

13 Hovedmenu adgang til indstillingsniveauer Main menu kan vælges fra den generelle menu. Tryk på få adgang til indstillingsniveauer. i hovedmenuen for at Disse niveauer åbner for punkterne Setting (General information) og Satellite settings. Se de tilsvarende afsnit. Sådan genstartes systemet Som ved andre computerstyrede enheder er det muligt, at softwaren i et Vision-system går ned. Det kan skyldes eksterne påvirkninger, f.eks. stærk, elektro-magnetisk interferens eller tidligere ikke opdagede programmeringsfejl. Hvis du mener, at dit Vision-system reagerer ukorrekt, eller hvis det slet ikke reagerer, anbefaler vi, at du genstarter mikroprocessoren. Det kan ske på to forskellige måder, uanset systemets tilstand: Hvis der er let adgang til sikringen i ledningsnettet, fjern da sikringen, og geninstaller den efter nogle sekunder. Nulstil systemet: Tryk på sat-tast, begge piletaster og OK-tast samtidigt i ca. 2 sekunder, indtil revisionsnummeret (f.eks. Rev: EU ) vises. Så er systemet nulstillet. I begge de ovenfor beskrevne tilfælde vil Vision-systemet gennemføre en intern genstart. Hvis systemet er åbent, lukkes det nu. Efter genstart befinder systemet sig i dvale og kan genstartes som sædvanligt med tasten. 13

14 Styring af modtageren Adgang via niveau 1 Main menu og og Settings Styring af modtageren: Med denne menumulighed kan du konfigurere de valgfrie indstillinger for systemstyringen for modtageren. Ved at vælge denne funktion kan du fastslå, om og hvordan systemet startes af modtageren. Funktion 1 Auto off (standardindstilling) Denne funktion anbefales til modtagere, der aldrig slukker for nedblanderspændingen, eller hvis du ønsker, at modtageren ikke skal styre antennen. Systemet kan kun tændes og slukkes med Sat-tasten på styreapparatet. Funktion 2 Auto Stby Denne funktion anbefales, hvis nedblanderspændingen er slukket, når modtageren er på standby. Systemet kan tændes og slukkes via satellitmodtageren og med Sat-tasten på styreapparatet. Modtageren er tændt. Afhængig af modellen kan modtageren have bruge for op til tre minutter til opstart. Antennen åbnes kun efter denne opstartsperiode for at søge efter satellitten. Modtageren er slukket: Antennen lukkes og skifter til standby. Funktion 3 Auto Sleep Denne funktion anbefales, hvis modtageren ikke leverer spænding til nedblanderen, når modtageren er på standby. Systemet kan tændes og slukkes via satellitmodtageren og med Sat-tasten på styreapparatet. Modtageren er tændt: Hvis antennen er lukket, åbnes den og søger efter den valgte satellit. Hvis antennen allerede er åben, forbliver den i sin position. Hvis der ikke modtages noget signal i denne position, søger systemet efter den valgte satellit. Modtageren er slukket: Systemet skifter til standby, mens antennen forbliver i dens nuværende position (dvale). I Auto Sleep -tilstanden kan antennen lukkes med et tryk på Sat-tasten på styreapparatet. 14

15 Bemærk! Køretøjets tændte tændingsspændning over terminal 15 har første prioritet. Når tændingen er tændt eller motoren startet, lukkes antennen altid og kan kun anvendes igen, når der er slukket for tændingen. Sprog Valg af sprog for de tekster, der vises på styreenheden. Lysdæmper Baggrundsbelysning: Baggrundsbelysningen kan justeres i 16 trin mellem slukket (mørk) og maks. Lysstyrke. Belysningsperioden kan ikke justeres, og baggrundsbelysningen slukkes efter ca. 1,5 minutter for at spare på strømmen. Skærmen forbliver aktiv. Baggrundsbelysningen tændes hver gang, der trykkes på en tast eller udvides i en fast periode. Serviceoplysninger Dette menupunkt indeholder oplysninger, der er relevante i serviceøjemed. Revision no. Systemtype Fejlstatus f.eks. E*

16 AUX relæ skiftet terminal for TV Vision III s styreenhed leverer en skiftet terminal, der kan bruges til at tænde og slukke for TV et. Denne skiftede terminal er altid lukket, når Vision-systemet er i drift og åbnes, når systemet er slukket (standby eller dvale). TV et er så aldrig tilsluttet til det elektriske system ombord, når Vision-systemet er ikke i drift, hvorved der spares på standby-energien. Forsigtigt: Den skiftede terminal er ikke nogen strømkilde! TV et skal forsynes med strøm over et separat kabel. Der må aldrig trækkes strøm til TV et fra Visionsystemet! (Sørg for at overholde installationsanvisningerne!) Nogle TV-apparater er udstyret med en integreret satellitmodtager. Hvis denne modtager leverer nedblanderspænding for at styre antennen (se modtagerens styretilstand 2 eller tilstand 3), bør denne enhed ikke tilsluttes den skiftede terminal. Ledningseksempel: TV batteri Vision III Kontrol enhed 16

17 Søg satellit Adgang via niveau 1 Main menu og og Satellite settings Se menutræ. Søgesatellit til automatisk søgning I den leverede tilstand er en søgesatellit allerede konfigureret til automatisk søgning i Vision-systemets styreenhed. Vælg den satellit, der transmitterer din foretrukne kanal, og som kan modtages i din aktuelle lokation. Hvis du ønsker at modtage programmer på engelsk i Europa, anbefales i de fleste tilfælde Astra II. Vælg Astra 1, Hotbird eller en anden satellit (se satellitlisten). DiSEqC programmering DiSEqC-id-indstillinger Generel procedure: Tryk på ok-tasten for at gå til dataselektionsniveauet, og brug piletasterne til at indstille dataene. Tryk på ok-tasten for at bekræfte valget. Du kan så indstille flere programmeringspunkter eller forlade dataprogrammeringen og vende tilbage til programmeringspunktet. 17

18 Satellitindstillinger / DiSEqC til/fra Man skifter satellit ved hjælp af modtagerens DiSEqC-signaler. Modtagerens signaler eller DiSEqC-id skal svare til id-listen, der er gemt i Vision-systemets styreenhed. Der er 16 satellitter med et DiSEqC-id-nummer forudindstillet I dit Vision-system (se tabel). DiSEqC-funktionen er aktiv, når DiSEqC er blevet aktiveret, eller hvis DiSEqC er sat til TIL (ON), mens Vision III s styreenhed er tændt! Nr. Satellittens navn DiSEqC-id 1 Astra øst 1 2 Astra øst 5 3 Astra øst 3 4 HotBird 13.0 øst 2 5 Eutelsat 5 West 5.0 vest 4 6 Thor/Intel vest 7 7 Astra øst 6 8 Eutelsat øst 15 9 Eutelsat øst 9 10 Amos 2/3 4.0 vest Hispasat 30.0 vest Telstar vest Eutelsat øst Eutelsat øst Hellas Sat øst Türksat 2/ øst 11 Her kan du overtage Vision-systemets standardindstillinger i din satellitmodtager. Se modtagerens brugervejledning. Vigtigt: Andre DiSEqC-funktioner (DiSEqC V3-ID, DiSEqC Rec-ID, DiSEqC Data) er kun tilgængelige, hvis DiSEqC: on/off er sat til on! 18

19 Satellitindstillinger / DiSEqC V3-id Med denne funktion kan du vise og redigere et DiSEqC-id-nummer fra den liste, der er gemt i Vision-systemets DiSEqC-id-liste. Vælg en satellit, og tryk på ok-tasten som bekræftelse. DiSEqC-id-nummeret vises. På dette punkt kan du indstille det DiSEqC-id-nummer, din modtager sender for denne satellit. Satellitindstillinger / DiSEqC Rec-id Hver gang, et program ændres, sender en DiSEqC-kompatibel modtager et unikt DiSEqC-id-nummer, der er tildelt den satellit, der sender programmet. Du kan se det DiSEqC-id, modtageren sender, ved at aktivere DiSEqC Rec-ID ved at trykke på ok.tasten. Nu vælger du på modtageren et program, der transmitteres af den angivne satellit. Efter en kort forsinkelse vises satellittens DiSEqC-id på styreapparatet. Nu skal du tildele dette nummer til den samme satellit i Vision-systemet. Programmer eller rediger dette DiSEqC-id-nummer, som beskrivet i Satellitindstillinger/ DiSEqC V3-id. Satellitindstillinger / DiSEqC-data Disse data vises, efter systemet er blevet tændt med et tryk på ok-tasten og efter modtageren har send DiSEqC-signalet til Vision-systemet. Disse oplysninger henvender sig til professionelle brugere. De indeholder en komplet DiSEqC-id-transferprotokol og vises med fire databytes, så alle afvigelser kan afsløres. 19

20 Hvad er DiSEqC? Det øgede antal TV-satellitter skabte en efterspørgsel efter muligheden for at modtage kanaler fra forskellige satellitter. For at gøre det muligt at skifte mellem forskellige satellitter har man udviklet DiSEqC-systemet. Dette system er indbygget i modtageren og genererer et skiftesignal, med hvilket brugeren kan se kanaler fra flere satellitter bare ved at skifte TV-kanal. Systemet blev oprindeligt udviklet til permanent installerede hjemmesystemer. I den slags installationer blev de enkelte modtagerenheder (parabolantenner) tilsluttet til en DiSEqC-kompatibel multiskifter (som af logiske grunde befandt sig under bygningens tag), som satellitmodtageren også var tilsluttet. Når modtageren sender et DiSEqC-signal til multiskifteren, forbinder skifteren modtageren med det system, der er rettet mod den pågældende satellit. DiSEqC-signalerne er standardiserede og genereres af næsten alle moderne (DVB-S) satellitmodtagere. Vision-systemet bruger dette DiSEqC-signal til automatisk at flytte antennen til en af de op til 16 forudindstillede satellitpositioner. Husk, at den oprindelige konfiguration af et DiSEqC-system er relativt kompleks og kan være en udfordring også for erfarne brugere. Hvis du er i tvivl, bør du lade en kvalificeret tekniker konfigurere systemet. Systemet fungerer selvfølgelig kun korrekt, hvis de forudindstillede satellitter faktisk kan modtages i din aktuelle lokation. * DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) er et registreret varemærke af satellitoperatøren EUTELSAT. 20

21 Bemærkninger om miljøbeskyttelse I slutningen af dsin livscyklus må dette produkt ikke bortskaffes med almindelig affald, men i stedet for sendes til en genbrugsstation for elektriske og elektroniske apparater. Dette fremgår af symbolet på produktet, brugervejledningen eller emballagen. Materialet kan genanvendes i overensstemmelse med dets identifikation. Ved at genbruge gammelt udstyr eller anvende det på anden vis, yder du et vigtigt bidrag til beskyttelsen af vores miljø. Kontakt din kommune for at høre, hvor den nærmeste genbrugsstation befinder sig. EF-direktiv om udrangerede køretøjer Antennesystemet er certificeret og beregnet til brug som tilbehør til et motorkøretøj. Systemet kan bortskaffes sammen med køretøjet i overensstemmelse med direktivet 2000/53/EF om udrangerede køretøjer. Antennesystemet indeholder ingen materialer, der bedømmes som miljøfarlige i henhold til direktivet. Kontakt og service Hvis du har spørgsmål om brugen af dit Vision-system, er du velkommen til at ringe til os: Tlf: +49 (0) / eller sende en til: Kontortid: Mandag til fredag kl. 8:00 kl. 12:00 og kl. 13:00 kl. 16:30. Vi håber, at du får megen fornøjelse af dit Vision-system. ten Haaft GmbH 21

22

23

24 ten Haaft GmbH Oberer Strietweg Neulingen-Göbrichen TYSKLAND Tlf (0) / Fax + 49 (0) / Kontortid: Mandag til fredag 8:00 12:00 13:00 16:30 18

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Legende let satellit TV i boligkomplekser

Legende let satellit TV i boligkomplekser Legende let satellit TV i boligkomplekser Op til tre TV tilsluttet i samme lejlighed your ultimate connection Sat SCR Multiswitch Fordele for installatør, lejer og udlejer i boligkomplekser En perfekt

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere