Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået en høj status blandt vore kunder og i branchen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået en høj status blandt vore kunder og i branchen."

Transkript

1 Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af Force satellitmodtager. Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombineret brugervenligt design med den nyeste digitale teknologi og har dermed opnået en høj status blandt vore kunder og i branchen. Vores ambition er at vore kunder skal få information og underholdning leveret på en enkel og intuitiv måde. For at opnå dette, samarbejder vi med erfarne og uerfarne brugergrupper. Den viden og de erfaringer vi opnår gør det muligt for os at udvikle produkter med en indbygget fremtid. Produkter man har glæde af i mange år og som vi kan opdatere. Vi samarbejder også med vore distributører og forhandlere. Vi bygger partnerskab indenfor både konsumentmarkedet og det professionelle marked. Endelig er vores resultater baseret på, at vi konstant fokuserer på vore kerneværdier og vores løfte til markedet om, at være nyskabende, pålidelige, modige og solide Vores vision er derfor at begejstre kunderne og branchen. VIGTIGT! Dette er kun en installationsvejledning, da software og brugerflade vil forandre sig løbende, vil du altid kunne hente den fulde/nyeste opdaterede manual i PDF format på vores hjemmeside på adressen: Det tilrådes, at du læser pkt. 1 om sikkerhed, før du tilslutter din modtager til lysnettet første gang. Med venlig hilsen Force Electronics A/S 1

2 Vigtig information Din nye Force modtager repræsenterer de bedste og nyeste egenskaber som den nye digitale DVB teknologi åbner mulighed for. Din Force modtager vil løbende blive forbedret. Modtagerens software vil løbende blive udviklet. Du vil igennem postsystemet automatisk få besked når der er lagt nyt software på satellitterne. Sådan opdaterer du din software: Gå ind i Hovedmenuen, marker punktet INDSTIL. Tast OK. Marker punktet SYSTEM. Tast OK. Marker punktet OPDATER. Tast OK. Kontroller at "Kilde" er "Sat. Thor 1.0W" eller "Sat. Astra 19.0E" Marker START og tast OK. Nu vil modtageren begynde at hente den nyeste software direkte fra satellit, det varer cirka 3 minutter. Brugerfladen vil ændre sig Du skal være forberedt på at din brugerflade (On Screen Menuerne) vil ændre sig løbende, dels for at tilføje nye features, dels for at forbedre den eksisterende software. Du har erhvervet en licens til softwaren Du har ikke erhvervet ejendomsret over softwaren men derimod en brugerlicens til at måtte benytte softwaren i et apparat. Du har altså under ingen omstændigheder ret til at kopiere softwaren uanset af hvilken årsag kopieringen måtte være. Undtagelsen herfor er at du til privat sikkerhedsbrug må gemme en kopi på et data medie. Force Electronics A/S forbeholder sig ret til løbende at ændre softwaren ligesom ekstra features eller services der ligger udover de features du oprindeligt har betalt for kan blive baseret på en form for abonnement eller anden form for betaling. Force Electronics forbeholder sig ret til at benytte POST system eller et tilsvarende system til udsendelse af givent reklamemateriale. Force Electronics forbeholder sig ret til på et givent tidspunkt at opkræve et symbolsk abonnement for kanallisten dette gælder kun for satellitpositioner udover de skandinaviske på 1 Vest og 5 Øst. For de skandinaviske positioners vedkommende vil kanallisten fortsat blive vedligeholdt gratis. Kan du ikke acceptere disse betingelser må du ikke tilslutte apparatet til lysnettet. Tilslutning af apparatet til strøm vil blive betragtet som accept af ovenstående betingelser. BEMÆRK at ibrugtagning af apparatet automatisk registreres i enheden. Ændringer i software og brugerflade kan forekomme uden varsel Funktionalitet garanteres KUN ved brug af originalt Force tilbehør eller tilbehør der er godkendt af Force. Se vores hjemmeside for opdaterede informationer på tilbehør: 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed Support Opsætning Fysiske krav for signal modtagelse via satellit (Opsætning) Tilslutning til eksisterende parabol (Opsætning) Tilslutning til flere paraboler eller LNB hoveder (Opsætning) LNB montage (Opsætning) Kabel (Opsætning) Tilslutning af modtager Indhold Tilslutning til TV Tilslutning til video Modulator S/PDIF OUT (Digital audio out) Hi-Fi udtag Modem tilslutning Tilslutning af parabol Tilslutning af strøm Fjernbetjening Programmering af fjernbetjening Grundlæggende betjening Via fjernbetjening Manuel betjening Programkort Menu system Genvejstaster Infobjælke Kanalvælger Opstart Vælg sprog (Opstart) TV format (Opstart) Tilpasning (Opstart > TV format) TV-SCART (Opstart > TV format) UHF kanal (Opstart > TV Format) Positioner (Opstart) Daglig betjening: PVR optagelse af programmer (modeller med Harddisk: 1188/1189/1199S) Beskeder (Hovedmenu) Opdatering (Hovedmenu > Indstil > System) Nulstil modtager (Hovedmenu > Indstil > System) Sortering af kanaler (Hovedmenu > Indstil > Lister) IR-Blast (Hovedmenu > Indstil > System > IR Blast) EPG (Hovedmenu) Timer (Hovedmenu) Koder til programmering af TV-apparater, VCR og DVD TV-apparater VCR DVD Dine koder

4 1 Sikkerhed Force modtageren skal placeres på et fast og stabilt underlag i rene omgivelser og i passende afstand fra varmeudviklende objekter, som andre elektroniske apparater, radiatorer o.l. Køleribberne i bund og låg må ikke tildækkes, ligesom der skal være en frihøjde på mindst 5 cm over Force modtageren. Tilslut ikke satellitmodtageren til lysnettet, før alle øvrige forbindelser er tilsluttet. Her tænkes på parabol, TV, DVD, video og andet tilbehør. Force modtageren bør stå i standby, når den ikke benyttes. Dette er af hensyn til forskellige opdateringer, som kun kan foregå i standby. Kun i tilfælde af lynnedslag skal satellitmodtageren frakobles lysnettet, da den indeholder meget følsomme komponenter. Bemærk! Garantien omfatter ikke skader, der er opstået direkte eller indirekte som følge af lynnedslag eller anden induktionsstrøm. ADVARSEL! Låget må ikke fjernes, da apparatet indeholder områder med stærkstrøm. I tilfælde af uautoriseret indgreb, fysisk beskadigelse eller unormal brug af satellitmodtageren bortfalder garantien. 1.1 Support Har du et spørgsmål omkring dit Force produkt, skal du som udgangspunkt henvende dig til din forhandler. At blive Force forhandler og dermed opnå titlen Prewiev A partner indebærer et godt kendskab til vore produkter, som vore forhandlere bl.a. opnår gennem uddannelse hos Force. Du har dog muligheden for at nå os på adressen Hvis du benytter dig af mailen, skal du vedlægge serienummeret såvel som navnet på din Force forhandler. Besøg evt. vores hjemmeside hvor du har mulighed for at stille spørgsmål i FAQ en eller søge svar på dine spørgsmål. 2 Opsætning 2.1 Fysiske krav for signal modtagelse via satellit (Opsætning) Monter parabolen på en væg, en antennemast eller et fritstående rør. Det har ingen betydning om parabolen monteres højt eller lavt, det er derimod vigtigt at den monteres på et stabilt materiale. Vær opmærksom på at f.eks. en trægavl på et hus kan være problematisk, da den vil give sig med tiden. Der skal foran parabolen være frit sigte mod syd (se Fig.1). Ret parabolen mod syd og placer den næsten lodret. Spænd skruer og bolte løst af hensyn til senere finindstilling. En god tommelfingerregel: Afstand til evt. forhindringer bør være dobbelt så stor, som højden på forhindringerne. Med andre ord, er en forhindring 1 meter høj, skal parabolen 2 meter væk fra den. TIP: Du kan male din parabol, så den passer bedre til omgivelserne. Vær dog opmærksom på, at garantien på selve parabolen vil bortfalde. Fig Tilslutning til eksisterende parabol (Opsætning) Har du allerede en parabol, skal du være opmærksom på hvilken LNB type, parabolen er monteret med. Det anbefales at anvende en universal type. Hvis din Force modtager ikke er indstillet til den korrekte LNB type, kan det resultere i følgende fejl: Menuen angiver forkert kanalnavn i forhold til den kanal du ser på dit TV. Ur kan ikke opfanges EPG vil ikke fungere korrekt. 2.3 Tilslutning til flere paraboler eller LNB hoveder (Opsætning) Satellitpositionerne 1 Vest og 5 Øst er langt de mest populære positioner. Der befinder sig imidlertid en lang række spændende satellitter på himmelen, og din Force modtager kan modtage signaler fra flere satellitter, uden det er nødvendigt at dreje selve parabolen. Du kan montere 2 LNB enheder på den samme parabol, eller en ekstra parabol for at modtage satellitpositionerne 1 Vest og 5 Øst. Du skal benytte en såkaldt DISEqC omskifter, der gør, at du kan have op til 16 LNB enheder på ét kabel. Hør din forhandler om mulighederne. Modtageren understøtter også motorstyring DISEqC 1.2 og Force SkyWalker. Installationsvejleding herom findes i emballagen til din Force motor. 4

5 Bemærk! Force garanterer kun for korrekt funktionalitet sammen med Force tilbehør eller tilbehør godkendt af Force. Se vores hjemmeside for yderligere oplysninger Tegningen til højre viser, hvorledes du med en såkaldt DiSEqC omskifter kan samle signalerne fra 2 paraboler i ét kabel. Det kunne selvfølgelig også være 2 Universal LNB enheder monteret på samme parabol. Force modtageren vil skifte automatisk mellem de 2 LNB enheder eller paraboler. Denne opsætning vil også fungere med andre LNB enheder end Universal typen. Be Bemærk! Benyt kun originalt Force tilbehør for optimal funktionalitet. I opsætningen til venstre kan du se, hvorledes man kan tilslutte hele 4 LNB enheder på kun 1 kabel LNB enhederne kan enten være af normal eller universal typen. Med den viste opsætning vil du typisk modtage signaler fra satellitterne på 1 Vest, 5 Øst, 13 Øst og 19 Øst. Fig. 2 Fig LNB montage (Opsætning) Pas på at LNB en ikke udsættes for stød eller slag, da den indeholder meget følsom elektronik. Monter LNB en i parabolens holder, så LNB ens kabeludtag vender lodret mod jorden. Monter nu 5-7 mm kvalitetskabel med fast inderleder på LNB en via F-stikket (se nedenfor). Undgå skarpe knæk på kablet, da det kan medføre en forringet billedkvalitet. Montage af F-stik. Vær påpasselig, så der ikke sker kortslutning mellem inderleder og skærm (trådene omkring inderleder). Fig. 4 Bemærk! LNB ens F-stik skal beskyttes mod vejrlig. Dette gøres bedst med en speciel, selvvulkaniserende kabeltape, der fås hos faghandlen, eller noget fedt, f.eks. vaseline. Brug aldrig hærdende silikone. 2.5 Kabel (Opsætning) Benyt et kabel af god kvalitet. Husk at det er meget højfrekvente signaler, der bliver transporteret gennem kablet. Kablet skal være af typen med såkaldt stiv inderleder. Pas på at inderlederen ikke er klippet skævt af, da det kan ødelægge både LNB og din Force satellitmodtager. I givet fald dækker garantien ikke en reparation. Kablet skal være af 75 Ohm typen. Man kan normalt trække ca. 50 m kabel fra parabol til modtager uden problemer. Kontakt din forhandler, hvis du skal have en linjeforstærker monteret. 3 Tilslutning af modtager 3.1 Indhold Din nye modtager skal være leveret i en ubeskadiget emballage. Er dette ikke tilfældet skal du straks henvende dig til din forhandler for at få rettet op på dette forhold. Emballagen skal indeholde følgende: Force modtager Fjernbetjening To stk. AA batterier Manual Coax han/hun kabel Fig. 5 5

6 3.2 Tilslutning til TV Du har to muligheder for at tilslutte din Force modtager til dit TV. Den første tilslutning er via SCART (ANBEFALES) Benyt et fuldt monteret 21bens SCART kabel. Kun herved får du fuldt udbytte af din modtager. Den anden mulighed er at benytte den indbyggede kanal modulator. Benytter du modulator kan du ikke nyde stereogengivelse, ligesom billedet ikke vil kunne gengives via såkaldt RGB der er det optimale for billedgengivelse på de fleste moderne TV apparater. 3.3 Tilslutning til video Som ved "TV" har du 2 muligheder for at tilslutte en VIDEOMASKINE. Benyt enten SCART eller modulator (se fig. 8 for forskellige tilslutnings kombinationer). Har du stereovideo og ønsker at optage udsendelser fra din Force satellitmodtager i stereo skal du benytte et fuldt monteret SCART stik. Du vil også opnå en bedre billedkvalitet ved at benytte SCART forbindelse. 3.4 Modulator En modulator er den traditionelle måde at fordele signaler på. Modulatoren i din Force modtager repræsenterer den nyeste PLL teknologi og enheden dækker helt fra kanal 21 til 69. Det betyder at der er rig mulighed for at finde en frekvens der ikke genererer støj på overlappende eller nabokanaler. Modulatoren er en såkaldt "loop through" type hvor antenne signalet, stort set uden tab og uden de pågældende enheder behøver at være aktive, kan loopes fra fx. VCR til SAT og videre til TV. Som standard er modulatoren indstillet til kanal 38. Se pkt. 6.5 for oplysninger om indstilling af modulator til andre kanaler. 3.5 S/PDIF OUT (Digital audio out) Din Force modtager er forsynet med et optisk og phono stik for tilslutning af digitalt udstyr. Se dit Hi-Fi udstyrs manual for detaljer. 3.6 Hi-Fi udtag Din Force modtager er forsynet med to phono stik for tilkobling til Hi-Fi. De fleste Hi-Fi anlæg har en AUX indgang hvor du kan tilkoble din Force modtager. Se dit Hi-Fi udstyrs manual for detaljer. 3.7 Modem tilslutning Nogle Force modtagere er monteret med et modem der kan benyttes til et utal af formål. Leveres med et såkaldt RJ11 stik. 3.8 Tilslutning af parabol På billedet side 5 ser du tuner indgangene aftegnet. Ved en normal installation skal du altid tilslutte parabolen til den øverste indgang mærket A. Kun i meget specielle installationer skal du benytte indgang B. Det kunne f.eks. være såfremt du ønskede at tilslutte en analog modtager (Se Fig. 6). 3.9 Tilslutning af strøm Her tilslutter du 230 volt netspænding. Isæt først netstikket. Tilslut derefter han netstikket til strøm og tænd sluttelig for strømmen. Fig. 6 Bemærk! Denne tegning er blot et eksempel. 6

7 4 Fjernbetjening Fjernbetjeningen benytter 2 stk. AA batterier der medfølger din modtager. Sørg altid for at batterierne er i god stand og ikke lækker. I perioder hvor betjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne udtages. Dårlige batterier har stor indflydelse på fjernbetjeningens rækkevidde. Fig. 7 Fig. 8 Betjening af EPG og menu (Fjernbetjeningen) Dette område på fjernbetjeningen bruges også til menu-betjening. Tryk på EPG eller Menu tasten. Bevæg den røde boks rundt på skærmen med piletasterne. Når du ønsker at gå ind i et punkt eller godkende, tryk OK. Farvetasterne er genvejstaster. I nogle menuer har du mulighed for at komme hurtigt til et punkt ved at trykke på den pågældende farve. Farvetasterne kan også bruges når du ser text-tv. Når du ser et program skal du, for at komme ind i kanalvælgeren, trykke på OK tasten. 4.1 Programmering af fjernbetjening Udover at styre Force modtageren kan den universale fjernbetjening også kontrollere TV og Video/DVD. Programmeringen til dette gøres ved at identificere apparatet, som skal styres, ved hjælp af en fire-cifret kode. Bagerst i denne brugermanual, kan du finde koderne til de forskellige apparater. Yderligere kan man lære fjernbetjeningen at kopiere kommandoer fra andre fjernbetjeninger. Fjernbetjeningen skifter mellem at styre Force modtageren, TV apparatet og f.eks. Videoen ved at trykke på en af de tre modus-taster på fjernbetjeningen. Ved at trykke på TV-tasten på fjernbetjeningen vil en lysdiode over denne tast lyse hver gang fjernbetjeningen sender kommandoer til TV apparatet. For at skifte til styre Force modtageren trykker du på den lilla tast. Herunder følger en kort beskrivelse af, hvordan fjernbetjeningen programmeres. For en mere udførlig beskrivelse, kan en mere detaljeret manual til fjernbetjeningen hentes på vores hjemmeside: Programmering mod TV apparatet Sørg for at TV apparatet er tændt på (ikke i standby ). Find mærket på dit TV apparat i tabellen bagerst i denne brugermanual. Noter dig den første firecifrede kode til dit TV mærke. 7

8 Tryk på TV knappen på Force fjernbetjeningen. Tryk derefter på set up (shift), og hold den nede til lysdioden blinker to ganger. Indtast den firecifrede kode. Lysdioden skal blinke to ganger efter, at du har tastet det fjerde ciffer ind. Tryk standby på fjernbetjeningen og se, om TV apparatet slukker. Tænd TV apparatet (nogle apparater kræver, at du bruger et ciffer for at gøre dette) og check at alle funktioner virker. Gentag processen med næste firecifrede kode, hvis den første ikke virker. Du kan skrive koden til dit apparat under batteridækslet på fjernbetjeningen Programmering mod Video/DVD Brug samme procedure som til TV, med undtagelse af, at du nu trykker på AUX knappen først Kopiering af specialfunktioner fra andre fjernbetjeninger Det kan være behov for lære fjernbetjeningen at kopiere specialtaster fra den originale fjernbetjening. Et eksempel på dette kan f.eks. være showview knappen på en videooptager: Placer Force fjernbetjeningen og den orginale fjernbetjening mod hverandre i en afstand på 2-5 cm. Tryk den modus-tast på fjernbetjeningen, som du ønsker at lægge funktioner ind under, i dette tilfælde AUX. Tryk og hold Setup knappen nede til lysdioden blinker to ganger. Tryk Lysdioden skal nu blinke to gange. Tryk på den tast på Force fjernbetjeningen, som skal have den nye funktion, I dette tilfælde EPG. Lysdioden skal nu blinke kontinuerlig. Tryk og hold nede den tast på orginalfjernbetjeningen, som skal læres (f.eks. showview), til Force fjernbetjeningen blinker to ganger. Hvis du ønsker at kopiere flere funktioner, skal du gentage trinene 5 og 6. Tryk og hold Setup tasten nede for at gemme ændringerne. Lysdioden skal nu blinke fire gange. 5 Grundlæggende betjening 5.1 Via fjernbetjening Den daglige betjening foregår via fjernbetjeningen. Du tænder og slukker for modtageren på den øverste røde tast på fjernbetjeningen. Når modtageren er slukket vil en rød LED lampe i fronten af modtageren lyse og et ur vil være fremme i displayet. Når der tændes for modtageren vil den røde LED lampe slukke og en grøn LED vil lyse i stedet for. Modtageren vil altid starte på den kanal den befandt sig på da du slukkede. BEMÆRK! Det frarådes at frakoble strømmen til modtageren da den dermed ikke vil kunne modtage opdateringer, post med videre. Se dog pkt. 1 vedrørende sikkerhed. 5.2 Manuel betjening I midten er der tre knapper hvoraf den vestre er kanal ned, midten er Tænd/Sluk og højre er kanal op. I højre side monteres de såkaldte PCMCIA KORT (CA moduler). Pas på ikke at være for voldsom når disse kort skal indsættes da det kan betyde en uoprettelig skade på enheden som ikke vil være omfattet af garantien. Bemærk! Du må ikke udtage og isætte programkort mens modtageren er i drift. Sluk for modtageren fjern netkablet, isæt eller udtag kort og tilslut strøm igen. 5.3 Programkort Programkort isættes ved at åbne lågen ved den markerede sænkning. Bag lågen er der to kortlæsere i venstre side mærket A og B, tre kontakter i midten og i højre side 2 PC CARD (Common Interface) mærket C og D. Kortene til kortlæser A og B isættes på en sådan måde at den blanke chip vender nedad og ind mod modtageren. De digitale kort isættes CA modulet således at den blanke chip vender opad og ind mod modtageren. Antallet af kortlæsere kan variere fra model til model. 5.4 Menu system Menu systemet i en Force modtager er omfattende, men let at finde rundt i. Betjeningssystemet minder meget om den måde man navigerer et computer program. For at kunne indstille de forskellige parametre i Force modtageren skal man ind i hovedmenuen, dette gør man ved at taste MENU på fjernbetjeningen. I menuerne vælger/aktiverer man menupunkter eller 8

9 funktioner ved at placere den røde boks på det pågældende punkt/funktion ved hjælp af piletasterne, og taste OK på fjernbetjeningen. På billedet nedenfor ser du hovedmenuen, den røde boks er her placeret i menupunktet EPG. 5.5 Genvejstaster I enkelte menuer/oversigter kan du komme ind i forskellige undermenuer ved at trykke på en af de farvede taster på fjernbetjeningen, der svarer til farven på genvejsknappen i menuen. Nedenfor er vist et eksempel på en sådan menu. Hvis du i denne oversigt f.eks. vil oprette en ny kanal, skal du altså trykke på den gule tast. Herefter vil du komme videre til den pågældende menu. 5.4 Hovedmenu med rød boks 5.5 Menu med genvejstaster 5.6 Infobjælke Når du skifter kanal med pil op/pil ned tasterne på fjernbetjeningen eller går ind i kanalvælgeren og vælger en anden kanal, vil du se en infobjælke på det nye program. Infobjælken viser navnet på den pågældende kanal, titlen på det nuværende program, tidspunktet for programmets start og en tidsindikator der viser hvor langt programmet er i forhold til sluttidspunktet. Den viser også titlen på det næste program med klokkeslæt for dette programs starttidspunkt. Bemærk! Infobjælken kan altid fremkaldes ved at trykke på Info, hvis der trykkes to gange på Info, vil du se en udvidet programbeskrivelse (hvis dette er tilgængeligt). Vær opmærksom på, at visse kanaler er denne information ikke mulig! 5.6 Infobjælke 5.7 Kanalvælger En af de funktioner du kommer til at bruge ofte er kanalvælgeren. Når du ser et TV program (uanset hvilket) og du ønsker at skifte videre til et andet program kan du gøre tre ting. Du kan enten trykke på pil op/ned eller CH +/- tasterne på fjernbetjeningen eller du kan, for at få et bedre overblik over tilgængelige kanaler, trykke på OK tasten. Herved kommer du ind i kanalvælgeren. Du kan også vælge at taste kanalnummeret direkte. Tast f.eks. 125 og vent få sekunder. Nu skifter modtageren til kanal 125. Du kan også taste kanalnummeret og derefter taste OK for hurtigt skift. 5.7 Kanalvælger Navigation Du navigerer i kanalvælgeren på følgende måde: Ved hjælp af pil op/ned tasterne på fjernbetjeningen flytter du den røde boks til den kanal du ønsker at se, og taster OK. Ved hjælp af pil højre/venstre tasterne på fjernbetjeningen (se pkt. 4) skifter du til næste/forrige side i listen. 9

10 5.7.2 Kanal sortering Du kan selv bestemme hvordan rækkefølgen og nummerordenen på kanalerne i kanalvælgeren skal være. Ved at trykke på den blå tast kan du søge i kanalerne efter en bestemt kategori, f.eks. sport. Derved vil du kun se de af kanalerne der er kategoriseret som sportskanaler, det samme kan gøres med sprog, pakke, position og tekst. Ved tekst skal man selv indtaste en søgetekst. På skærmbilledet herunder står alle danske kanaler først, dernæst de svenske osv. Den grundlæggende sprogorden afhænger af det menusprog, du vælger under opsætningen (pkt. 6.1). For at ændre sprogordenen skal du gå ind i menuen "Sprog" og ændre sprog-rækkefølgen Favoritter Ved at trykke på den gule tast på fjernbetjeningen kommer du ind i favoritter, du vælger din favoritliste ved hjælp af pil tasterne på fjernbetjeningen (se pkt. 4) og taster OK Radio Ved at trykke på den grønne tast på fjernbetjeningen skifter du imellem TV og Radio kanaler. Radiokanalerne kan også sorteres efter kategori. En anden smart detalje er det indblændede tv billede. Når du kalder kanalvælgeren frem vil den aktuelle tv kanal vises indtil du vælger en anden kanal. 6 Opstart Første gang, og kun første gang, du tænder for modtageren vil du se en installations vejledning der guider dig igennem de vigtigste punkter. 6.1 Vælg sprog (Opstart) Ved at vælge et givent lands flag (f.eks. Dansk) vil hele menuen ændre sig til det pågældende lands sprog. Vælg f.eks. det danske flag ved at trykke på piletasterne indtil du har markeret det pågældende sprog med den røde boks. Tast OK. Du vil nu se en besked på det pågældende sprog der siger Vent venligst indlæser opsætning. 6.1 Vælg sprog 6.2 TV format Godkend licensbetingelser (Opstart) Ved at taste OK godkender du de betingelser der er forbundet med den software du har erhvervet en licens til. Se "Vigtig information" på side TV format (Opstart) Med TV format menes om du har et almindeligt 4:3 TV eller et Widescreen TV i 16:9. Aktiver punktet med OK, vælg med piletasterne og tast OK for at vælge. 6.3 Tilpasning (Opstart > TV format) Her har du forskellige muligheder for at tilpasse det aktuelle program til dit TV format. 6.4 TV-SCART (Opstart > TV format) Her vælger du hvilket udgangssignal der skal komme fra din modtagers SCART stik. Der er 3 muligheder: (Det har stor betydning for billedkvaliteten at du vælger den rigtige) 1. CVBS/Video. Dette er det "normale" udgangssignal, og kan bruges i alle TV med video indgang. De næste 2 muligheder er lidt mere specielle, men de giver til gengæld det bedste billede. 2. RGB og 3. SVHS. Begge udgangssignaler kræver at dit TV har specielle indgange til disse. Vi henviser til brugsanvisningen til dit TV. Prøv dig evt. frem. 6.5 UHF kanal (Opstart > TV Format) Her kan du vælge kanalerne fra 21 til og med 69. Med det brede spektre er der således mulighed for altid at finde en kanal der ikke overlapper eller giver nabokanals forstyrrelser. Marker punktet, tast OK og vælg den ønskede kanal i listen. 6.6 Positioner (Opstart) I dette punkt vælger du, hvor mange satellitter din parabolinstallation giver adgang til. Et typisk NORDEN system med 2 LNB hoveder vil således skulle markere Thor og Sirius. Marker med piletasterne og tast OK for at vælge. Tast OK igen for at fravælge. 10

11 6.6 Positioner Du afslutter din installation ved at markere ANVEND og taste OK. Nu vil uret fremkomme i displayet på modtageren såfremt du har signal fra parabolen. 7 Daglig betjening: På de følgende sider vil du kunne finde en gennemgang af de mest anvendte funktioner i din Force modtager: PVR, optagelse af programmer Post Opdatering af software Nulstilling af modtager Sortering af kanaler EPG (Elektronisk program guide) IR-Blast Timer 7.1 PVR optagelse af programmer (modeller med Harddisk: 1188/1189/1199S) Force modtagerne med modelbetegnelserne 1188S, 1189S og 1199S har indbygget harddisk på 80 GB, som giver mulighed for min. 60 timers optagelse. Tilgængelig optagelseslængde vil imidlertid variere med den tekniske kvalitet på den udsendelse, som optages. Du kan programmere modtageren til at optage et program for dig, eller du kan f.eks. forsinke det program, du ser på, og se videre, når du får lejlighed til det f.eks. efter en ½ time Fjernbetjening I den daglig brug af modtagerens PVR funktioner, er det disse knapper, du vil anvende mest: Rød Grøn Gul Blå PVR : Tilbagespoling : Afspilning : Pause : Fremadspoling : Stop : Optag : Liste over optagelser Optagelse Ved at trykke på fjernbetjeningen vil modtageren starte med at optage det program, du ser på. Optagelsen stoppes ved at trykke. Du vil kunne finde optagelsen igen i PVR menuen. Optagelsen kan også planlægges ved brug af modtagerens Timer funktion. Man gør dette ved at gå til menuen: (Hovedmenu > Timer > Opret) og følge denne fremgangsmåde: I feltet "Funktion" vælges "PVR Timer" I feltet "Kanal" vælges den kanalen, du vil optage fra I feltet "Tekst" kan du evt. lægge en tekst ind for at beskrive optagelsen. I feltet "Dag" vælger du dato for optagelsen. (indtil 30 dage frem i tiden) I feltet "Start" indtastes start tidspunktet I feltet "Stop" indtastes stop tidspunktet Vælg Brug Du kan sætte timeren til at optage direkte fra EPG en. Dette gør du ved at markere et program i EPG en, og trykke på grøn genvejstast (udvidet info). Ved at trykke på den grønne genvejstast en gang til, vil programmet automatisk lægges ind som PVR Timer. Vigtig! Du kan ikke se på andre kanaler under en optagelse end den, du optager på. Du vil afbryde optagelsen ved at skifte kanal PVR* (Hovedmenu) Ved at trykke PVR på fjernbetjeningen eller ved at vælge PVR fra Hovedmenuen, vil du komme til PVR-menuen. Her får du en oversigt over de optagelser, der er tilgængelig på modtageren. I denne menu kan du vælge en optagelse til afspilning eller 11

12 du kan ændre navn eller slette optagelsen. Ved at flytte den røde boks over på en optagelse, vil genvejstasterne have følgende funktioner: Rød Grøn Gul Blå : Rediger - ændre navn på en optagelse. Se titel, dato og spilletid : Afspil - Starter afspilningen. Fjernbetjeningens PVR-taster vil nu virke. : Slet - Sletter en optagelse fra harddisken. Du vil blive bedt om at bekræfte slettelsen. En sletning er endelig, og kan ikke ændres. : Information - hvis information på EPG var tilgængelig, da optagelsen blev lavet, vil du med dette valg kunne se titel og programinformation. Tips! (PVR) Ved at trykke på OK, når du er i PVR-menuen, vil du få en menu med de samme valg op Afspilningskontrol Under afspilning af en optagelse vil knapperne på fjernbetjeningen have PVR funktioner. Udover at benytte fjernbetjeningen direkte, kan du, ved at trykke OK under afspilning, hente et kontrolpanel frem. Her vil du med piletasterne på fjernbetjeningen og OK knappen kunne vælge mellem de forskellige muligheder, som er tilgængelig under afspilning Spoling Frem- og tilbagespoling i optagelse kan gøres ved forskellige hastigheder eller i større spring. F.eks. vil et tryk på tilbagespolingsknappen ( ) spole tilbage i dobbelt hastighed, næste tryk i 4X hastighed. Du har mulighed for at springe frem og tilbage i optagelsen, mens du afspiller det. For at hoppe f.eks. 5 minutter tilbage i optagelsen, trykker du på tallet 5, og så rød genvejstast ( ). Modtageren vil da springe det ønskede antal minutter tilbage i optagelsen PVR Vedligehold (Hovedmenu > Indstillinger > System > PVR Vedligehold) I denne menu får du en oversigt over den tilgængelige plads på din harddisk. Du har også mulighed for at nulstille harddisken helt, dvs. slette al information, som er lagret på den. Dette gør du ved at vælge Nulstil PVR. Du får da muligheden for at gennemføre nulstillingen eller afbryde. Nulstilling af harddisken tager omkring 10 minutter. Vigtig! Nulstilling af harddisken vil slette alle optagelser, som var lagret. 12

13 7.2 Beskeder (Hovedmenu) Med post systemet er det muligt at informere dig løbende om nyheder ligesom systemet kan benyttes til udsendelse af andre informationer. Vælg BESKEDER fra hovedmenuen og tast OK. Inde i beskedoversigten skal du, for at læse den enkelte besked, markere emnet og taste OK. 7 Beskeder Ny besked (Hovedmenu > Beskeder) Når der er kommet ny post vil du se et "kuvert" symbol på din TV skærm. Når alt nyt post er læst vil "kuvert" symbolet forsvinde automatisk, indtil næste besked modtages. Bemærk! Ved at trykke på tasten på din fjernbetjening kommer du direkte ind i postoversigten. 7.3 Opdatering (Hovedmenu > Indstil > System) Modtagerens software vil løbende blive udviklet. Du vil igennem postsystemet automatisk få besked når der er lagt nyt software på satellitten. Hvis du ønsker at få den nye software lagt ind i modtageren skal den opdateres. Sådan gør du: 8 Opdatering Gå ind i Hovedmenuen, marker punktet INDSTIL. Tast OK. Marker punktet OPDATER. Tast OK. Kontroller at "Kilde" er "Sat. Thor 1.0W" eller "Sat. Astra 19.0E" Marker OPDATER og tast OK. Nu vil modtageren begynde at hente den nyeste software direkte fra satellit, det varer cirka 3 minutter. 7.4 Nulstil modtager (Hovedmenu > Indstil > System) Der bliver jævnligt ændret i de eksisterende kanaler og frekvenser, eller der bliver nye tilgængelige. Når du opdaterer din modtager, vil du automatisk få de seneste kanal- og/eller frekvensændringer, men det er nødvendigt at nulstille modtageren for at kunne gøre brug af dem. Gå ind i "Nulstil" menuen, og marker alle 5 punkter, marker derefter knappen "Nulstil" og tast OK. 9 Nulstil modtager 13

14 BEMÆRK! Når du nulstiller din modtager vil kanalerne ligge i den rækkefølge som Force har valgt. Ønsker du at sortere denne rækkefølge (se pkt. 10). 7.5 Sortering af kanaler (Hovedmenu > Indstil > Lister) Vælg Tv eller Radio. Ved at trykke på den gule knap vil menuen Rediger fremkomme, her vælges Sorter. Du vil nu have mulighed for at sorter dine kanaler i 3 prioriteter (se fig. 10). For hver prioritet kan vælges Ingen, Position, Sprog eller Kategori. Når du har valgt dine prioriteter, vælges Sorter, du vil nu se at din liste er sorteret efter den prioritering du har valgt. 10 Sortering af kanaler 7.6 IR-Blast (Hovedmenu > Indstil > System > IR Blast) IR-Blast er de infrarøde signaler som din Force modtager anvender til kommunikation med TV og video. For at den indbyggede IBC (Infrared Blast Control) kan fungere med dit TV og video, skal modtageren lære de koder, som er nødvendige for at starte, optage og stoppe. Denne indlæring foregår ved først at åbne frontlågen på din modtager og med en fjernbetjening at vælge den relevante kode. Følg anvisningen nedenfor. Bemærk! Modtageren kan ikke lære signaler fra en B&O fjernbetjening, men modtageren leveres i en speciel B&O kompatibel version - spørg din forhandler. Force IR-Blast kan ikke styre en original B&O video IR-Blast video (Hovedmenu > Indstil > System > IR Blast) Når et program er markeret i Video timeren for videooptagelse, sender modtageren et meget kraftigt infrarødt signal, der aktiverer videomaskinen på det rette tidspunkt. Du kan indlære 9 kommandoer under hvert felt, som vil blive aktiveret med 2 sek. mellemrum Aktivering af IR-Blast (Hovedmenu > Indstil > System > IR Blast) Gå ind i menuen "IR Blast". Flyt markøren til IR-Blast, tryk OK og vælg "Til". Der skal nu stå "Til" i feltet til højre for IR Blast. Flyt markøren til "Afslut" og tryk OK for at gemme Indlæring (Hovedmenu > Indstil > System > IR Blast) Følg nedenstående fremgangsmåde til alle indlæringer: IR-Blast deaktiveret IR-Blast aktiveret Flyt markøren til Start, tryk OK, hvorefter menuen "IR-Blast" fremkommer. Her vil der stå "Optager nu IR kommandoer for "START" og "0 kommandoer optaget". Ret videoens fjernbetjening mod Force modtagerens front og i en afstand på ca. 30 cm. Skærm evt. med den ene hånd så Force modtageren ikke modtager forstyrrelser i indlæringsfasen. Særligt lysstofrør kan virke forstyrrende på IR signaler. Tryk kort på den tast som tænder videoen. "0 kommandoer optaget" vil nu ændre sig til "1 kommandoer optaget". Tryk på venstre knap på modtagerens frontpanel for at stoppe optagelsen, eller vent 10 sekunder. Modtageren vil nu gå tilbage til menuen "Fjernbetjening", og skrive "1 kommando optaget" til højre for "Start". Gentag den samme procedure for at indlære funktionerne "Optag" og "Stop". Flyt markøren til "ANVEND" og tryk OK for at gemme optagelserne. HUSK at indstille videoen til den kanal som bruges til at optage fra Force receiveren, eller lær IR-Blast at skifte til den rigtige kanal når IR-Blast bruges.

15 Kommer du til at taste en gang for meget på fjernbetjeningen, skal der startes forfra igen ved at flytte markøren til det punkt der skal ændres.. Bemærk: Hver enkelt knap/ funktion du indlærer fra din video s fjenbetjening må IKKE tælle mere en én kommando i IR- Blast. Tæller den enkelte knap to eller flere kommandoer, vil IR-Blast ikke fungere. TEST: Du kan efter at have afsluttet indlæringen af det enkelte punkt, teste om Force modtageren har lært det korrekte signal ved at flytte markøren til den funktion der skal testes, og trykke på den blå tast på Force fjernbetjeningen. Bemærk at du måske skal trykke flere gange på den blå tast. Er det f.eks. TÆND på videomaskinen, du har læst ind, slukker du for videoen, før du tester med den blå tast. Er indlæringen korrekt, skal videoen nu tænde. Det kan ske, at man skal prøve flere gange, før det korrekte signal er indlært. Prøv evt. at variere afstand og tiden du betjener den aktuelle test. Vær tålmodig, måske skal du forsøge nogle gange. Det er en avanceret og vigtig procedure, og den skal kun udføres én gang. VIGTIGT! Force kan desværre ikke påtage sig at understøtte alle, særligt ældre VCR typer. Vores målsætning er, at en Force modtager skal understøtte ca. 95% af alle typer. 7.7 EPG (Hovedmenu) EPG er en Elektronisk Program Guide som giver mulighed for at få et hurtigt overblik over det aktuelle udbud af programmer. Når du kommer ind i EPG oversigten vil du se en oversigt på alle de kanaler hvor EPG data er tilgængeligt EPG Indlæs - gul knap (Hovedmenu > EPG) Vælges med den gule genvejstast på fjernbetjeningen. Herefter vil modtageren indlæse EPG data Søg - blå knap (Hovedmenu > EPG) Vælges med den blå genvejstast på fjernbetjeningen. Herefter kan der søges på sprog, dag eller sendetid op til 4 dage frem Udvidet info grøn knap (Hovedmenu > EPG) Hvis du vil se detaljer om et af programmerne i EPG oversigten, markerer du programmet og taster den grønne genvejstast. (Bemærk: Det er programudbyderen der bestemmer hvilke informationer der vises). Nu er du inde i menuen for det enkelte program. I denne menu kan du bestille et program op til 4 dage frem, som du enten vil se eller optage på video. Funktionerne er som følger: 12.2 Søg boks 12.3 Udvidet info "Skift til" - rød knap (Hovedmenu > EPG > Program info menu) Vælges med den røde genvejstast på fjernbetjeningen, og modtageren skifter omgående til dette program "Tilbage" - grøn knap (Hovedmenu > EPG > Program info menu) Vælges med den grønne genvejstast på fjernbetjeningen, og modtageren skifter tilbage til EPG oversigten. 15

16 7.7.6 "TV-man" - gul knap (Hovedmenu > EPG > Program info menu) Vælges med den gule genvejstast på fjernbetjeningen, og modtageren vil lægge programmet ind i TV Manageren, og vil så automatisk vise programmet når tidspunktet kommer (se også afsnit 13. Timer) "Optag" - gul knap (Hovedmenu > EPG > Program info menu) Vælges med den gule genvejstast på fjernbetjeningen, og modtageren vil lægge programmet ind i Video Timeren. Modtageren vil så automatisk starte og stoppe din video efter programtidspunkterne (se også afsnit 13. Timer) Bemærk! For at Videotimeren skal fungere korrekt, kræver det at din modtager er indstillet til at styre din video. Læs mere om IR-Blast i afsnit Timer (Hovedmenu) Din Force modtager kan på en helt unik og enkel måde indstilles til at udføre forskellige opgaver på et bestemt tidspunkt. I hovedmenuen vælger du Timer, og du vil se en oversigt over de opgaver som timeren skal styre (når der er valgt nogle). Timeren er som standard indstillet til at hente post. For at tilføje en ny opgave trykker du på den grønne genvejstast på fjernbetjeningen (Opret). Marker feltet ud for "Funktion" og tryk OK. Nu vil du se en liste med følgende muligheder: Videotimer TV Manager Stand-By Modtag Post Indlæs EPG Kortopdatering 13 Timer oversigt Timer funktionsvalg Du kan skjule en timer funktion ved at vælge den timer funktion du ønsker at skjule, derefter trykker du på den røde genvejstast Nu vil starttidspunktet være skjult, hvis timeren ønskes aktiv igen trykke igen på den røde genvejstast. Nu vil starttidspunktet igen være synligt Videotimer (Hovedmenu > Timer > Opret) Når din Force modtager har lært koderne fra din video s fjernbetjening kan du indstille modtageren til automatisk at starte og stoppe optagelsen af et program efter dit eget valg. Sådan gør du: (se næste side) 13.1 Video Timer I feltet "Funktion" vælges "Videotimer" I feltet "Kanal" vælges den kanal du vil optage fra I feltet "tekst" kan du skrive en tekst så du bedre kan huske denne indstilling, f.eks. hvilket program du vil optage I feltet "Dag" vælges hvilken dato programmet starter (op til 30 dage frem) I feltet "Start" tastes start tidspunktet I feltet "Stop" tastes stop tidspunktet Vælg ANVEND 16

17 Du vil nu komme ind i timer oversigten hvor du kan se at din netop valgte timer funktion vil være listet (sammen med evt. andre valgte timer funktioner). Force modtageren vil udføre denne funktion så snart tidspunktet kommer TV Manager (Hovedmenu > Timer > Opret) Din Force modtager kan indstilles til automatisk at give besked når et program starter. Når tidspunktet for programmet kommer, vil modtageren vise en besked på skærmen, og du kan så vælge at skifte over på programmet eller fortryde TV Manager TV Manager Besked når programmet starter Sådan gør du: Vælg Opret (se pkt.13) I feltet "Funktion" vælges "TV Manager" I feltet "Kanal" vælges den kanal du vil se I feltet "tekst" kan du skrive en tekst så du bedre kan huske denne indstilling, f.eks. hvilket program du vil se I feltet "Dag" vælges hvilken dato programmet starter (op til 30 dage frem) I feltet "Start" tastes start tidspunktet Vælg ANVEND Du vil nu komme ind i timer oversigten hvor du kan se at din netop valgte timer funktion vil være listet (sammen med evt. andre valgte timer funktioner). Force modtageren vil give besked når programmet starter Stand-By (Hovedmenu > Timer > Opret) Her kan du indstille din modtager til automatisk at gå i stand-by på et givent tidspunkt, dette kan være hensigtsmæssigt hvis du glemmer selv at slukke for modtageren. Denne funktion sparer strøm og forlænger modtagerens levetid. Sådan gør du: Vælg Opret (se pkt.13) (se næste side) 13.3 Stand-By I feltet "Funktion" vælges "Stand-By" I feltet "Dag" vælges hvilken dato modtageren skal gå i stand-by (hver dag eller en dato op til 30 dage frem) I feltet "Start" tastes det tidspunkt hvor modtageren skal gå i stand-by Vælg ANVEND Du vil nu komme ind i timer oversigten hvor du kan se at din netop valgte timer funktion vil være listet (sammen med evt. andre valgte timer funktioner). Force modtageren vil udføre denne funktion så snart tidspunktet kommer. 17

18 7.8.4 Modtag post (Hovedmenu > Timer > Opret) Din modtager er som standard indstillet til at checke for ny post hver dag. Men du kan selv indstille et tidspunkt hvor du også ønsker at checke for ny post. F.eks. hvis du vil hente post 2 gange om dagen. Sådan gør du: Vælg Opret (se pkt. 13) 13.4 Modtag Post I feltet "Funktion" vælges "Modtag post" I feltet "Dag" vælges hvilken dato modtageren skal checke for ny post (hver dag eller en dato op til 30 dage frem) I feltet "Start" tastes det tidspunkt for hvor modtageren skal checke for ny post. Vælg ANVEND Du vil nu komme ind i timer oversigten, hvor du kan se, at din netop valgte timer funktion vil være listet (sammen med evt. andre valgte timer funktioner). Force modtageren vil udføre denne funktion, så snart tidspunktet kommer Indlæs EPG (Hovedmenu > Timer > Opret) Du kan også indstille din modtager til at opdatere EPG data på specifikke tidspunkter f.eks. om natten. Sådan gør du: Vælg Opret (se pkt. 13) 13.5 Indlæs EPG I feltet "Funktion" vælges "Indlæs EPG" I feltet "Dag" vælges hvilken dato modtageren skal indlæse EPG data (hver dag eller en dato op til 30 dage frem) I feltet "Start" tastes det tidspunkt hvor modtageren skal indlæse EPG data Vælg ANVEND Du vil nu komme ind i timer oversigten, hvor du kan se at din netop valgte timer funktion vil være listet (sammen med evt. andre valgte timer funktioner). Force modtageren vil udføre denne funktion så snart tidspunktet kommer Kortopdatering (Hovedmenu > Timer > Opret) Denne funktion kan opdatere dit/dine programkort på specifikke tidspunkter. Dette kan specielt være hensigtsmæssigt hvis du f.eks. er på ferie eller af anden årsag ikke bruger din modtager i længere tid, og dine programkort således ikke bliver opdateret. Sådan gør du: Vælg Opret (se pkt. 13) Kortopdatering

19 I feltet "Funktion" vælges "Kortopdatering" I feltet "Kanal" vælges den kanal hvor det tilhørende programkort skal opdateres I feltet "Dag" vælges hvilken dato modtageren skal opdatere programkortet (hver dag eller en dato op til 30 dage frem) I feltet "Start" tastes det tidspunkt hvor modtageren skal begynde opdateringen I feltet "Stop" tastes det tidspunkt hvor modtageren skal stoppe opdateringen Vælg ANVEND Du vil nu komme ind i timer oversigten hvor du kan se at din netop valgte timer funktion vil være listet (sammen med evt. andre valgte timer funktioner). Force modtageren vil udføre denne funktion så snart tidspunktet kommer Redigering af timer indstilling (Hovedmenu > Timer) Hvis du ønsker at ændre en af de timer indstillinger der er valgt skal du gøre følgende: Gå ind i timer oversigten (Hovedmenu > Timer). Marker den indstilling du ønsker at ændre og tast OK. Nu vil du komme ind i menuen for den pågældende indstilling, kan således ændre de forskellige parametre Sletning af timer indstilling (Hovedmenu > Timer) Hvis du vil slette en timer indstilling skal du gøre følgende: Gå ind i timer oversigten (Hovedmenu > Timer). Marker den indstilling du ønsker at slette og tast OK. Nu vil du komme ind i menuen for den pågældende indstilling. Her markerer du SLET og taster OK. Nu er indstillingen slettet. Valg af timer indstilling til ændring/sletning 13.7/13.8 Redigere/slette timer indstilling VIGTIGT! Hvis du sletter Hent post timeren, vil du ikke modtage besked om nye opdatering af softwaren/kanallisten til modtageren. Hvis du ved en fejltagelse kommer til at slette Hent post timeren, kan den til enhver tid oprettes igen (se pkt. 13). Bemærk! For at Videotimeren skal fungere korrekt, anbefaledes det at der er 5 minutter mellem hver timer programmering. 19

20 8 Koder til programmering af TV-apparater, VCR og DVD. Fjernbetjeningen understøtter flere apparater, end dem, der er nævnt. Du kan finde en komplet liste på vores hjemmeside: 8.1 TV-apparater Akai Barco Best Blaupunkt Crown Daewoo Dux Finlux Fujitsu GoldStar Grundig Hitachi ITT JVC Loewe Luma Luxor NEC Nokia Nordmende Panasonic Philips Pioneer Saba Salora Samsung Sanyo Sharp Sony Tandberg Telefunken Thomson Toshiba

21 8.2 VCR 8.3 DVD Aiwa Akai Blaupunkt Crown Daewoo GoldStar Grundig Hitachi ITT JVC Kenwood 0071 LG Luxor Marantz Mark Mitsubishi NAD 0134 National NEC Nokia Panasonic Philips Pioneer Saba Salora Samsung Sanyo Sharp 0078 Sony Tandberg 0308 Telefunken Thomson Toshiba United Quick Star 0308 Akai 0641 Denon Grundig 0569 JVC 0588 Kenwood 0564 Magnavox 0533 Marantz 0569 Micromega 0569 Onkyo Optimus 0555 Panasonic 0520 Philips Pioneer Samsung 0603 Sony 0563 Technics 0520 Thomson 0581 Toshiba 0533 Yamaha

22 9 Dine koder Til senere brug, anbefaler vi, at du skriver koderne ned til dit TV og andre apparater, som skal kontrolleres af Force fjernbetjeningen. TV AUX 22

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI Betjeningsvejledning Brugsanvisning Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af satellitmodtager. Du har valgt en modtager der repræsenterer det ypperste indenfor teknologi

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning 1) Installation af parabolen Saml parabolen i viste rækkefølge. 2 2) Find korrekt retning og hældning på hjemmesiden http://finder.tooway-instal.com og indtast monteringsadressen:

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Installationsguide til trådløs TV-forbindelse

Installationsguide til trådløs TV-forbindelse Installationsguide til trådløs TV-forbindelse Waoo! AirTies 4641 /UNO Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Velkommen Kære kunde Tillykke med din trådløse TV-løsning fra

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU. Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER

BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU. Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING HM-HDS1EU Harddisk/S-VHS VIDEOOPTAGER Denne betjeningsvejledning indeholder komplette tekster på dansk. Sammenhold venligst de danske tekster med illustrationerne i den internationale

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere