Digital-satellitmodtager DXL 9400 BETJENINGVEJLEDNING. Artikel Nummer 59713

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital-satellitmodtager DXL 9400 BETJENINGVEJLEDNING. Artikel Nummer 59713"

Transkript

1 Digital-satellitmodtager DXL 9400 BETJENINGVEJLEDNING Artikel Nummer 59713

2 1. Indhold Du har købt en kvalitetsmodtager SKYMASTER - programmet. Vores produkter er underlagt løbende strenge kvalitetskontroller, så vi sikrer at du bliver glad for vores produkter. Velkommen i det nye digitale TV-tidsalder! SKYMASTER DXL 9400 er en ren digitalmodtager for modtagelsen af du frit udstrålede satellit-programmer. Vær opmærksom på at driften af SKYMASTER DXL 9400 kræver en digital-egnet satellitantenne. Til modtagelse af ASTRA eller EUTELSAT skal denne antenne være udstyret med universal-lnb. 1. Indhold Ydelseskendetegn Sikkerhedsinstrukser Informationer til direkt satellitmodtagelse Front/betjeningselementer Bagsiden/tilslutninger Fjernbetjening Tilslutninger Tilslutning til SAT-antennen Tilslutninger til TV-apparat, videorecorder, stereoanlæg Hurtig start - idriftsættelse Velkommen Sprogindstillinger LNB-indstillinger Satellit Justering af antennen OSD-menu: De vigtigste funktioner Hentning og lukning af OSD Navigation i OSD Generelle informationer vedrørende OSD Den daglige brug OSD: Infovindee, lydkanaler og lydstyrke Programinformationer Valg af lydkanaler Lydstyrke-indstillinger/undertrykkelse af lyd OSD: Valg af programmer, programlister Direkte programvalg via talknapperne Visning af programliste Sortering af programliste Visning af favoritlister OSD: Specialfunktioner, teletekst og EPG Stop billede Visning af undertekster Teletekst/videotekst SLEEP-timer EPG det elektroniske programtidsskrift Hentning og lukning af OSD-menuen Navigation og hentning af undermenuer Lukning af menuer OSD-menu installation Sprog Justering af spejl OSD-menu SETUP Satellitter/TP Søgning på satellitten Sletning af satellit Ændring af satellit Søgning på transponderen Transponderindstillinger Styring af favoritprogrammer Overførsel af programmer til favoritlisterne Omdøb kategorier til favoritlisten Styring af programmer Sletning, Flytning, Spærring og Omdøbning af programmer LNB-indstillinger DiSEqC rotorstyring Go To X - automatisk SAT-positionsberegning indstillinger Tidsindstillinger Timer Børnesikring Ændring af adgangskode TV-indstillinger Udvidede indstillinger Farveindstillinger Standardindstillinger og reset Sletning af kanaler Software-update Information Signalstyrke Fejlsøgning SAT-leksikon forklaringer af fagbegreber Service

3 2. Ydelseskendetegn 4000 programpladser Software-opdatering via satellit EPG (Electronic Program Guide) - op til 14 dage Teletekst/videotekst (med 300 siders hukommelse) 6 timer-forprogrammeringer SLEEP-timer Flersproget OSD-menu (tysk /engelsk /fransk /italiensk /russisk / arabisk /portugisisk /tyrkisk /spansk /polsk) Visning af stationsnavne og programindhold Signalstyrkevisning til indstilling af antennen S-VHS-hosidentilslutning for optimal billedkvalitet 2 Scartbøsningen for TV og videorecorder 2 digitale lydudgange (optisk og koaksial) Cinchbøsninger til audio og video DiSEqC til modtagelse af flere SAT-positioner DiSEqC 1.2 ftil rotorstyring via antennekabel Go To X - Automatisk beregning af SAT-positioner Lydstyrkeregulering via fjernbetjening SAT-signaludgang til analog SAT-modtager Kortslutningssikret RS232-interface Tænd/sluk Tekniske ændringer forbeholdes 3. Sikkerhedsinstrukser Læs disse sikkerhedsinformationer omhyggeligt igennem inden apparatet tages i drift! Ved længerevarende fravær: Træk netstikket ud av vægstikdåsen ved længere fravær eller tordenvejr. Adskil også forbindelserne til antennen for at udgå lynskader. Rengøring: Inden rengøring af apparatet træk netstikket. Anvend en tør eller let fugtig klud og sørg for at der ikke trænger fugt ind i apparatet. Genstande i apparatet: Sørg for at der ikke trænger genstande ind i luftslidserne Livsfare pga. elektrisk stød! Reparation: Reparationer må kun udføres af kvalificeret fagfolk! Ved usagkyndig indgreb bortfalder garantien og apparatets sikkerhed kan ikke længere garanteres. Åbn aldrig selv apparatets kabinet: Også når apparatet er skilt fra nettet hersker der akut livsfare pga. elektrisk stød. Indvendige komponenter kan beskadiges ved berøring. Installationssted: Placér apparatet på en plan og jævn overflade. For at beskytte denne mod misfarvninger pga. den naturlige varmeudvikling af apparatet placér apparatet på et egent underlag. Tilstrækkelig ventilation: Luftslidserne på apparatet må aldrig overdækkes. Sørg for at der er 10 cm luft mod siden og over apparatet og at varmen uhindret kan ledes bort opad. Ydre påvirkninger: Udsæt aldrig apparatet for fugt (f. eks. Kondens- eller sprøjtevand) eller direkte sollys. Installer ikke apparatet tæt på varmekilder, som f. eks. radiatorer eller varmeapprater. Netspænding: Apparatet må kun anvendes ved den netspænding, der er angivet på kabinettet! Apparatet må først tilsluttes strømforsyningen, når alle tilslutnings- og installationsarbejder er udført. Jording: Antenneanlæg skal principielt jordes og du pågældende lokale og VDE-forskrifter skal overholdes. ASTRA, EUTELSAT, TÜRKSAT, DiSEqC og Skymaster er registrerede varemærker. 3

4 4. Informationer til direkt satellitmodtagelse Valg af antennens montagested. Alle TV-satellitter befinder sig sydligt set fra Europa. Derfor skal du vælge installationsstedet således at antennen viser mod syd. Satellitsystemerne med du største, frit modtagelige programtilbud hedder ASTRA (19,2ºøst) og HOTBIRD (13 øst). Disse satellitpositioner befinder sig, set fra Mellemeuropa, kun nogle få grader øst fra nøjagtig sydlig retning HOTBIRD ASTRA S Ved valg af installationsstedet skal der sørges for at antenne ikke dækkes af forhindringer som buske, træer, vægge eller tagudhæng. En installation under et tag er ikke mulig! Antennen skal installeres beskyttet mod vind ved en husvæg. Den nødvendige vægholder kan fås som tilbehør og er ikke omfattet at anlægget. Ved montagen på taget bør antennen fastgøres så lavt som muligt på en mast. De lokale VDE-forskrifter, der beskriver potentiale- og lynværnsforskrifter, skal overholdes. Justering i forhold til en satellit Spænd skruerne på mastholderen kun løst indtil den endelige position er indstillet. Efter fastgørelsen på stedet bør antennen med LNB forrest vise i retning mod syd. Antennens højdeindstilling foretages med skalaen på montagepladen. Dertil hældes antennen forsigtigt op- eller nedad indtil det ønskede gradtal er indstillet. De angivne værdier kan kun gælde for lodret monterede master eller vægholdere. Træk ikke på LNB-holdearmen under indstilling af vinkel (brudfare!) Tilnærmelsesvis gengivelse 4

5 4. Informationer til direkte satellitmodtagelse For du forskellige steder gælder følgende indstillingsvinkler: EUROPA ASTRA 19,2 Ost HOTBIRD 13 Ost Brussel: 30,1 31,2 Sarajevo 39,4 39,1 København 26,3 26,6 Tallinn 22,4 21,9 Helsingfors 21,6 21,0 Marseille 38,1 39,5 Paris 31,6 33,0 Athen 45,7 44,6 London 28,3 29,8 Edinburgh 23,2 24,6 Deblin 24,7 26,6 Milano 36,7 37,5 Rom 41,2 41,5 Zagreb 37,2 37,2 Riga 25,1 24,5 Vilnius 27,4 26,7 Amsterdam 28,7 29,7 Oslo 21,7 22,0 Wien 34,6 34,6 Salzburg 34,8 35,1 Warszawa 30,2 29,8 Lissabon 36,4 39,6 Stockholm 22,7 22,5 Bern 34,8 35,8 Bratislava 34,7 34,6 Ljubljana 36,8 37,0 Palma du Mallorca 41,1 43,0 Madrid 37,7 40,2 Prag 32,4 32,6 Budapest 35,4 35,1 TYSKLAND ASTRA 19,2 Ost HOTBIRD 13 Ost Kiel 27,5 27,8 Hamburg 28,3 28,8 Rostock 27,9 28,3 (Berlin) 29,7 30,0 Bremen 28,6 29,2 Hannover 29,5 30,0 Düsseldorf 30,2 31,1 Kassel 30,6 30,9 Dresden 31,3 31,6 Wiesbaden 31,6 32,4 Nürnberg 32,8 33,3 Saarbrücken 32,3 33,2 Stuttgart 33,2 33,9 München 34,2 34,7 5

6 4. Informationer til direkte satellitmodtagelse Til en nøjagtig positionering af antennen skal nu den komplette kabling foretages. TV-apparatet og modtageren bør derfor befinde sig i umiddelbar nærhed af antennen. Det er nærmest umulig at indstille modtageren via Tilråb, f. eks. fra et fjernt TV-apparat. Antennen justeres bedst ved hjælp af en SAT-søger (art.-nr ) eller signalstyrkeviseren på en digitalmodtager. Hold apparaterne adskilt fra strømnettet indtil alle kabler er installeret. Tilslut antennekablet til LNB. Indfør forsigtigt den kobberfarvede indre leder i kablet ind i LNB-bøsningen Sæt stikkets gevind lige på bøsningen og drej stikket så fast som det er muligt med håndkraft. Kablets anden ende fastgøres på samme måde ved satellitmodtagerens bøsning (LNB IN) Ved hjælp af scartkablet forbindes scartbøsning på modtageren (TV) med scartbøsningen på dit TV-apparat. Deres kabling ser nu ud som følger: SAT-ANTENNE LNB MODTAGER Læg du vedlagte batterier ind i fjernbetjeningen. Forbind nu TV-apparatet og modtageren med strømnettet. Tryk nu Standby -knappen på modtageren eller på fjernbetjeningen. Det kan være nødvendig at indstille dit TV-apparat til A/V-mode. Dette gøres ved hjælp af TV-apparatets fjernbetjening. Fremgangsmåden er forskellig ved du forskellige TV-apparater. Den tilsvarende knap kan være kaldt 0, AV eller EXT. Se dertil vejledning af dit TV-apparat. 6

7 4. Informationer til direkt satellitmodtagelse Nu skal du bevæge den forudindstillede antenne - i millimeter-trin, ved kun håndfast indskruede skruer. Vær opmærksom på at der ikke må være forhindringer mellem antennen og modtageretningen De må heller ikke selv opholde dig foran antennefladen. Hvis antennen er nøjagtigt monteret i sydlig retning og indstillet i en højdevinkel som angivet i tabellen, drejes antennen langsomt mod venstre, d.v.s. mod øst. (er antennen installeret i Østeuropa, drejes den langsomt mod vest). Ved bevægelse af antennen hold øje med billedskærm eller evt. eksisterende signalvisninger (z.b. SAT-søger/digitalmodtager). Når der fremkommer et signal/tv-billede, aktiveres nogle programpladser på modtageren for at kontrollere om antennen er rettet mod den rigtige satellit. Har signalkvaliteten nået maksimum, bør højdevinkelen bevæges i små trin op og ned for at øge kvaliteten yderligere. Hvis du slet ikke når en reaktion eller kun et svagt signal, bør du vælge en højdevinkel der er nogle millimeter større eller mindre og begynd satellitsøgning igen ved drejning til siderne. Efter at antennen er indstillet optimalt, spændes skruerne på antennen. Hold øje med TV-skærmen, det kan ske at antennen ved fastgørelsen bevæges lidt og at signalstyrken aftager igen. Montage af F-stik, hvis kablet skal afkortes. Vigtigt: Vær meget omhyggeligt ved montagen af F-stikket. Overholdes du efterfølgende vejledninger ikke, kan dette medføre funktionsfejl eller ødelæggelse af SAT-modtageren!! - Anvend desuden kun gennemgående antennekabler. Isolér kablet på en længde af 8 mm indtil den indre leder (ved hjælp af en skarp kniv). Fjern overstående trådene på skærmvævet. Fjern 10 mm på plasthylstret indtil skærmvævet er lagt frit. Sørg for at ingen tråde fra skærmvævet berører den indre leder. Drej F-stikket forsigtigt på kablet indtil den indre leder flugter med forkanten af F-stikket. Skærmvævet har nu forbindelse med F-stikket. Kontroller F-stikket med hensyn til kortslutning. Se forfra ind i F-stikket, den indre leder skal være frit i midten og må ikke komme i berøring med skærmvævets tråde. 7

8 5. Front/betjeningselementer Bagsiden/tilslutninger 1. 7-segment-display (kanalvisning) 2. IR-modtager for fjernbetjening 3. Satellit-signalvisning 4. Standby 5. ON (modtager tændt) 6. on/off-knap (standby) 7. Programskift (op) 8. Programskift (ned) Forbindelse til SAT-anlægget: 2. Forbindelse til analog SAT-modtager 3. Stereo-lydedgang, til tilslutning til stereoanlæg eller TV/videorecorder (kun lyd). 4. FBAS-billedsignaludgang for tilslutning til TV/videorecorder/videosender 5. Scartbøsning, til tilslutning af et TV-apparat 6. Koaksial digitaludgang for tilslutning af en digital surround-forstærker (AC3) 7. Scartbøsning, til tilslutning af en videorecorder 8. RS232-interface (kun til service) 9. Netledning 230V / AC 10.S-VHS billedsignaludgang for tilslutning til TV/videorecorder 11. Optisk digitaludgang for tilslutning af en digital surround-forstærker (AC3) 12.Netafbryder 8

9 6. Fjernbetjening Husk korrekt polaritet, når du lægger batterierne i! Polerne er vist i batterifaget. Batterier: 2 stk. størrelse AAA, UM-4, Micro eller R03. Brugte batterier er specialaffald - bortskaf dig derfor på korrekt vis! Rækkevide ca. 6 m Lyd on/off Slukker for lyden. Fornyet tryk tænder for lyden igen 2. On/off (standby) Denne knap tænder for satellitmodtageren eller skifter til standby. 3. TV (optionalt) Ingen funktion 4. Audio-lydkanaludvalg Viser alle eksisterende lydkanaler 5. TV-/radio-drift et tryk på knappen skifter mellem TV- og radiodrift 6. Talknapper 0-9 TKnapperne tjener til et skift til et bestemt program eller til indtastning af numeriske værdier og adgangskodes eller til ændring af stationsnavne og favoritlister 7. Teletekst/videotekst Hentning af teletekst/videotekst-sider 8. Untertekst Til visning af undertekster til den aktuelle udsendelse 9. MENU OSD-skærmmenu Henter skærmmenu, hvor du kan fastlægge alle modtager- og programindstillinger. 10. EXIT - afslut menu a.) Lukker det aktuelle OSD-menu og viser det overordnede menu eller TV-billedet. b.) Til hentning af SLEEP-TIMER-menuen. 11. EPG programminformationer Henter EPG (Electronic Program Guide) 12. ALT Skifter mellem det aktuelle og det senest indstillede program. 13. Styreknapper CH/skift af program Disse tjener til navigation i OSD-menuer (op/ned) eller til skift af programmerne i op- eller nedadgående rækkefølge. 14. Styreknapper VOL/lydstyrkeregulering Disse tjener til navigation i OSD-menuen (venstre/højre) eller til indstilling af lydstyrken. 15. OK-/bekræftelsesknap Tryk OK-knappen til bekræftelse af udførte ændringer eller til udførelse af en handling. 16./18. PAGE programliste op og ned Ved aktive program-, favorit- eller satellitlister til bladring fra side til side. 17. Freeze - stillbilledefunktion Ved aktivering af knappen fastfryses TV-billedet. 19. Browse - programliste Kalder programlisten (eller satellitlisten) og lukker den ved fornyet aktivering 20. Funktionsknap i Multifunktionsknap 21. Funktionsknapper/valgprogrammer De fire kulørte knapper henter du favoritprogrammer du har fastlagt eller udfører diverse handlinger i OSD. 9

10 7. Tilslutninger Tilslutning til SAT-antennen Pga. DiSEqC-teknik er mange tilslutningsvarianter mulig: En fast, justeret SAT-antenne To faste, justerede SAT-antenner eller en multifeed-antenne med DiSEqC- 2vejs-omskiftere (art.-nr. 3932) Op til 4 faste, justerede SAT-antenner med en DiSEqC-4vejs-omskifter (art.-nr. 3934) Op til 2 faste, justerede multifeed-antenner med en DiSEqC-4vejs-omskifter (art.-nr. 3934) Et drejeligt DiSEqC 1.2-rotoranlæg, kombineret med op til 3 faste, justerede antenner TIP: Der kræves en eller flere Universal LNB er (mondtagekonvertere) til modtagelse af satellitprogrammer. Føgende tekniske data bør være anført på LNB-mærkaten: 10,6 GHz (eller MHz) og 9,75 GHz (eller MHz) for du såkaldte oscillatorfrekvenser. Alle andre værdier og informationer spiller så ingen rolle og modtageren er driftsklar efter tilslutningen. Vær meget omhyggeligt ved fremstilling af antennekablet. Da der transporteres spændinger og omskiftesignaler via antennekablet, skal du sørge for at skærmvævet og alu-folien har en god kontakt til F-stikket og at der ved kablets indre leder ikke opstår en kortslutning. Kontrollér efter at F-stikket er drejet på, at den indre leder ikke berøres af du små tråde af skærmvævet. For justering af antennen står en signalstyrkeviser til rådighed. Drej antennen langsomt mod syd og kontrollér signalvisning på skærmen. Finder du ingen signal, ændr antennens hældning lidt. Ved første justering anbefales det at forbinde antennen og modtageren direkte med et så kort antennekabel som muligt for at udelukke mulige fejlkilder. Fast installerede antenne eller rotorstyret DiSEqC 1.2-anlæg DiSEqC-omskifter 4/1 art.-nr DiSEqC-omskifter 2/1 art.-nr eller for 2 eller 4 SAT-anlæg via en tilslutning Analog SAT-modtager 10

11 7. Tilslutninger Tilslutninger til TV-apparat Benyt et SCART-kabel for tilslutning til TV-apparatet. I modtagerens skærmmenu kan du justere indstillingerne på dit TV-apparat, hvis du f.eks. har et TV-apparatet med 16:9 billedskærm. Standardindstillingen for skærmformatet er 4:3. Hvis dit TV-apparat ikke er udstyret med en scartbøsning, så brug en tilsvarende adapter eller de 3 cinchudgange (video/audio L/R) eller S-VHS-tilslutningen (S-VHS/audio L/R). Henvising: Den bedste billedkvalitet opnås via S-VHS-tilslutning. Tilslutning til en videorecorder Forbind videorecorderen og SAT-modtageren med et scartkabel. Via scartbøsningen er det muligt at optage SAT-programmer og videreføre gengivelsen af videobånd til TV-scartbøsningen. Hvis din videorecorder er forsynet med en scartbøsning, så brug en tilsvarende adapter eller de 3 cinchudgange (video/audio L/R) eller S-VHS-tilslutningen (S-VHS/audio L/R). Henvisning: Den bedste billedkvalitet opnås med S-VHS-tilslutning. Tilslutning til stereoanlæg Analog: Lyden fra TV- og radioprogrammerne kan gengives via dit stereoanlæg. Forbind begge audio-cinchbøsninger med en fri indgang på dit stereoanlæg (f.eks. AUX, Line IN, CD eller Tuner). Indgange med betegnelsen Phono er ikke velegnede! Digital: Forbind modtageren og dit AC3/surround-anlæg med SAT-modtagerens koaksiale eller optiske digitaludgang. AC3/SURROUND (optisk/koaksial efter eget valg) Videorecorder S-VHS eller FBAS efter eget valg 230 V Videorecorder eller videosender TV-apparat 11

12 8. Hurtig start - idriftsættelse En fuldstændig beskrivelse af alle menuer findes senere i denne betjeningsvejledning. De følgende beskrivelser er tænkt som en hjælp til indstilling af din SKYMASTER-digitalmodtager og din satellitantenne. Apparatet leveres i to versioner: Apparatet er allerede forprogrammeret (ASTRA-programmer) og er straks driftsklar eller der fremkommer et Velkomst -menu, når du tænder for modtageren for første gang. Ved hjælp af denne menu kan du inden for få minutter indstille din modtager - uden særlige erfaringer. Den nøjagtige justering af satellitantennen bliver pga. signalstyrkevisninger nemt som en leg! Velkommen! Efter første aktivering vises skærmmenuen. Ved at trykke på du fire kulørte knappen åbnes du pågældende undermenuer (sprog, LNBindstillinger, satellit og antenneindstilling). Info: Vises menuen ikke automatisk, fordi modtageren allerede har været i drift, tryk MENU og 2 gang OK. Sprogindstillinger: Trykker du den røde knap, vises menuen til sprogindstilling. Til ændring af indstillingerne anvend styreknapperne og bekræft derefter med OK. LNB-indstillinger: I denne menu bør du kun foretage ændringer, hvis du har en forældet eller eksotisk LNB (modtagekonverter på satellitantennen) De forindstillede værdier (9750 og MHz) har været standard i mange år. Info: Forandringer am du forindstillede værdier umuliggør modtagelsen! Afslut menuen med EXIT (ændringerne gemmes ikke). Satellit: Inden du justerer antennen og starter den automatiske stationssøgning, skal du fastlægge hvilken satellit du vil modtage. Tyrk den gule knap og vælg den ønskede satellit fra listen ved hjælp af styreknapperne. TIP: Ved at bruge knappen PAGE kan du navigere hurtigere i listen. Tryk derefter OK for at overtage satellitten Justering af antennen: Da satellitten allerede er valgt i det seneste menu og transponderen allerede er indstillet, behøver du ikke foretage yderligere ændringer i denne menu. Bevæg nu satellitantennen indtil begge signalvisninger har opnået maks. niveau. Er antennen justeret optimalt, start søgning med den grønne knap. Info: Ved at trykke på den røde knap kan du hente yderligere optioner, hvilket dog ville forsinke processen unødvendigt. Det var det hele! Efter søgning (tager nogle minutter) bekræfter du med OK og lukker alle menuer med EXIT. 12

13 9. OSD-menu: De vigtigste funktioner Hentning og lukning af OSD: Alle indstillinger for din satellitmodtager foregår via OSD-skærmmenuen (On Screen Display) Menuen hentes via knappen menu. For at afslutte OSD tryk knap Exit indtil alle menuer er lukket. Navigation i OSD: Navigationen i OSD foregår via de blå styreknapper eller direkte via bestemte knapper. Disse knapper og deres handlinger vises i OSD. I du fleste tilfælde anvendes dertil du kulørte knapper på fjernbetjeningen. Hvis du delvis meget tekniske korte beskrivelser i OSD ikke siger dig noget, findes der et stikordsregister bag i denne betjeningsvejledning. Generelle informationer vedrørende OSD: Modtageren er allerede indstillet således at du ikke eller næsten ikke behøver foretage ændringer. OSD er klart struktureret og du knapper du skal aktivere for at ændre en bestemt indstilling vises på skærmen. De bedste forudsætninger for at kunne lægge betjeningsvejledningen til side og først at hente den frem igen ved behov, f. eks. når anlægget er udvidet. Hvis digital satellitmodtagelse er nyt for Dem, bør du tage dig god tid til at læse betjeningsvejledningen. De finder i vejledningen nogle muligheder for at opgradere dit antenneanlæg på en fornuftig måde. Den daglige brug I dagligdagen er der som ved TV-apparatet kun brug for få funktioner: Skift af programmer, regulering af lydstyrken og nogle specialfunktioner, som f. eks. Teletekst. Fjernbetjeningen på dit TV-apparat vil du i fremtiden kun bruge sjældent, da du kan styre alle hidtidige og supplerende funktioner via din SKYMASTER-fjernbetjening. Skift af programmer: 0-9 Til direkte indtastning af programplads (f. eks. 108) CH+/CH- Løbende programskift, frem/tilbage Programlister/oversigtslister: BROWSE Hentning af oversigt over hele programmet CH+/CH- Programsøgning i oversigtslisterne - PAGE + Sidevis navigation, frem/tilbage RØD/GRØN 4 favoritlister over dine yndlingsprogrammer Lydstyrke: VOL-/ VOL+ Lydstyrkestyring og lydstyrkeundertrykkelse Nyttige specialfunktioner: TEXT Tele eller videotekst EPG Elektronisk programtidsskrift SUB Undertekst TV/RAD Skift mellem TV- og radio-drift EXITSluk-timer minutter Detaljerede beskrivelser af disse og yderligere funktioner fremgår af du følgende sider. 13

14 9.1 OSD: Infovindee, lydkanaler og lydstyrke Programinformationer: Efter aktivering eller skift fremkommer der et infovindee, hvor du modtager forskellige informationer vedrørende programmet. Dato/klokkeslæt Programnavn udsendelses titel Udsendelse fra/til (klokkeslæt) Teletekst til rådighed/ikke til rådighed Undertekst ( S for subtitle) Programplads (f. eks. 0099) Antal lydkanaler (f. eks. Audio 01/03) Satellitnavn og -position Signalstyrkevisning (4 trin) Omfanget på du viste informationer er afhængigt af programudbyderen Sendes der ingen supplerende information eller lydkanaler til programmet, modtager du en tilsvarende information (f. eks. Ingen programinformation eller Audio 01/01 Infovinduet kan altid hentes ved at trykke på OK-knappen. Vinduets åbningstid (1-7 sekunder) og design kan ændres (se indstillinger). Valg af lydkanaler: Nogle programmer udsendes med flere lydkanaler. Disse lydkanaler kan være flere sprogkanaler eller flere radiosendere. Antallet af lydkanaler vises ved skift eller efter at knappen OK er trykket i infovinduet, f. eks. Audio 01/01 (ingen yderligere lydkanaler til rådighed) Audio 01/03 (lydkanal 1 af 3 er valgt. For at vælge lydkanal eller sprog tyrk på knap AUDIO. Vælg det ønskede udvalg fra listen og luk den med EXIT. Desuden kan du ved hjælp af knapperne GRØN eller GUL fastlægge, om den højre eller den venstre lydkanal gengives. Som standard hører du altid stereolyd (knap RØD) Lydstyrke-indstillinger/undertrykkelse af lyd: For at regulere lydstyrken anvend styreknapperne VOL- og VOL+. For at undertrykke lyden straks tryk på knap med det gennemstregede højtalersymbol. Lyden kan aktiveres igen ved igen at trykke på knappen eller på lydstyrkeknappen. 14

15 9.2 OSD: Valg af programmer, programlister Med det stadig stigende programudbud stiger selvfølgelig også uoverskueligheden. Mange programmer er kun af regional betydning (f. eks. fremmedsprog), mange programmer er koderet og kan kun modtages mod betaling med en speciel modtager eller er bare uinteressante. For at skaffe oversigt og orden i programlisterne findes 4 favoritlister og forskellige søgekriterier. Tilgangen til programmerne kan ske på forskellig vis: Direkte programvalg via talknapperne 0-9: Hvis du ved, hvilken programplads det ønskede program har i programlisten, kan denne indtastes direkte via talknapperne (F. eks. 108 for Eksempel TV ). Efter få øjeblikke viser satellitmodtageren det ønskede program. TIP: Trykker du knappen ALT, skifter modtageren mellem den aktuelle og den seneste programplads og tilbage. Visning af programliste: En oversigt over alle gemte programmer får du ved at trykke på knappen BROWSE. Ved hjælp af knappen CH kan du navigere inden for denne liste. Ved at bruge knappen PAGE kan du navigere hurtigere i listen. Har du fundet det ønskede program, trykker du på knappen EXIT for at forlade listen. Vil du se programlisten på en anden satellit, tryk den RØDE knap, for at sortere programmerne tryk den GRØNNE knap. TIP: Ved hjælp af i-knappen kan der hentes et supplerende menu og det viste program kan tilordnes en kategori. Programmet overføres så i favoritlisten (se nedenfor). Sortering af programliste Programlisten er allerede hentet via knap BROWSE og efter aktivering af den GRØNNE knap vises menuen til sortering af programmerne. Vælg ved hjælp af du kulørte knapper du ønskede sorteringskriterier. RØD: alfabetisk sortering (A-Z eller Z-A) GRØN: efter transponder-frekvenser eller netværksindstillinger GUL: Frit modtagelige eller koderede programmer BLÅ: Aktuel satellit eller alle satellitpositioner OK: Sortering udføres Visning af favoritlister En programliste med mange hundrede TV- eller radiosendere kan hurtigt blive uoverskuelig. De kan overføre dineyndlingsprogrammer i 4 favoritlister. Disse lister (standardindstilling FILM, MUSIK, NEWS og SPORT) kan omdøbes efter eget ønske, f. eks. Far, MOR, DATTER og SØN. Adgang til du egne favoritlister får du ved at trykke på du KULØRTE knapper. Oprettelsen af favoritlisten beskrives udførligt under SETUP -> PROGRAMMER -> FAVORITTER. 15

16 9.3 OSD: Specialfunktioner, teletekst og EPG Stop billede: Ved at trykke på knappen FREEZE ( fastfrys ) kan du stoppe billedet, lige som på videorecorderens pausefunktion. Lyden kan stadig høres. Ved fornyet aktivering af knappen vises igen det normale TV-billede. Visning af undertekster: Nogle gange sendes der undertekster til den aktuelle udsendelse, f. eks. til hørehæmmede eller på forskellige sprog. For at hente undertekstudvalg, tryk på knap SUB. Står ingen undertekster til rådighed, får du en tilsvarende information. De kan fastlægge det foretrukne undertekstsprog i menuen INSTALLATIN à SPROG. Teletekst/videotekst: Mange stationer udstråler supplerende informationer og serviceydelser. Teletekst-sider er elektroniske tidsskifter, hvor man kan læse du nyeste meldinger, sportsresultater, vejrudsigter, kommercielle tilbud og meget mere. Omfang og indhold fastlægges af programudbyderen. Indholdsfortegnelsen findes altid på side 100. Der får du et overblik over du andre undersider (f. eks. side 200, sportsoversigt) Angiv altid sidetal med tre cifre eller brug styreknapperne. Ved hjælp af EXIT afslutter vi teletekst-siderne SLEEP-timer Luk alle åbne menuer og visninger med EXIT for at hente SLEEP-timeren. Tryk igen på tasten EXIT. Med lydstyrketasterne VOL+/VOL- er det muligt at indstille slukketiden i 15-minutters intervaller. EPG - det elektroniske programtidsskrift: Electronic Program Guide (EPG) udstråles lige som teletekst ikke af alle programudbydere. Omfanget kan ligeledes variere stærkt. Derfor undlader vi herefter formuleringer som såfremt understøttet af programudbyderen. Fig.: løbende/næste udsendelse EPG viser dig en dag- eller ugeoversigt over løbende eller fremtidige udsendelser med du tilsvarende udstrålingstidspunkter. Samtidig kan du anvende stationsoversigten til styring af dine favoritlister. Tekniske informationer (modtageindstillinger) til programmerne modtager du når du trykker den blå knap. Med i-knappen kan du åbne informationer til udsendelsen i et nyt vindue. Fig.: ugeoversigt Ved at aktivere den GRØNNE knap skifter du til ugeoversigten (maks 14 dage) på den ønskede station. Naviger ved hjælp af styreknapperne i kalenderlisten og i programoversigten på den valgte dag. Hvis du finder en interessant udsendelse, kan du overføre den til timeren ved hjælp af den RØDE knap. Satellitmodtageren tændes på det valgte tidspunkt og udsendelsen kan optages på video. Timerfunktion beskrives i det videre forløb. 16

17 9.4 Hentning og lukning af OSD-menuen Når du trykker knap MENU, vises hovedmenuen på billedskærmen. Via hovedmenuen skal der åbnes flere undermenuer og indstillingerne på modtager kan ændres. De kan ændre OSD-menuens ydre billede, tilføje eller fjerne programmer, justere modtageren i forhold til SAT-anlægget, indspille nyt software via satellit og meget mere. Med du kan også indstille alt forkert, hvis du foretager ubetænksomme ændringer og skærmen forbliver mørk. For at dette ikke sker (og apparatet i sidste ende havner hos os), bør du læse du følgende sider opmærksomt inden du foretager ændringer. Navigation og hentning af undermenuer: Efter hentning af hovedmenuen er venstre menupunkt (INSTALLATION) fremhævet. Ved hjælp af styreknapperne VENSTRE/HØJRE kan du markere du to andre. For at åbne undermenuerne tryk OK. Ved hjælp af styreknapperne OP/NED kan du markere det ønskede undermenu og åbne det med OK. Nogle undermenuer har et pilesymbol til højre og skjuler yderligere undermenuer. For at åbne dig tryk styreknappen HØJRE (for at lukke knappen VENSTRE). Prøv selv det er helt nemt! Lukning af menuer: Menuer lukkes enten automatisk efter indtastningen er bekræftet med OK eller du lukker alle åben undermenuer en efter en med EXIT. 9.5 OSD-menu installation Under menupunktet INSTALLATION finder du indstillingsmuligheder for at justere satellitmodtageren efter den først idrifttagning eller efter et reset (tilbageførsel til udleveringstilstand). De nødvendige skridt er allerede beskrevet unde HURTIG START - IDRIFTTAGNING. Sprog: Her fastlægges du foretrukne sprog for OSD-menuen og du evt. eksisterende lydkanaler. Justering af spejl: Dette menu tjener til den præcise justering af antennen. Formindskes modtagekvaliteten i tidens løb, kontroller justering på følgende måde: Vælg satellit og en transponder (f. eks /27500/V) fra menuen og bevæg antennen indtil begge signalvisninger har nået det højeste niveau. Tryk den RØDE knap og modtager du et signal, ser du satellitbilledet i monitorvinduet. Ved hjælp af den GRØNNE knap kan du starte en søgning og tilføje en ny satellit. 17

18 9.6 OSD-menu SETUP I setup-menuen finder du alle udvidede indstillingsmuligheder. Nogle menuer kan kun hentes efter indtastning af et adgangskode (forindstilling 0000). Under BØRNESIKRING kan du ændre adgangskode. Notér det nye adgangskode og opbevar det et sikkert sted. For at åbne SETUP-menuet, tryk på knap MENU, vælg med styreknapperne SETUP Tryk derefter OK. Alle viste undermenuer forklares i tilsvarende rækkefølge: Satellitter/TP Via menuen SATELLITTER/TP kan du tilføje eller slette programmer eller satellitter. Er din modtager tilsluttet et anlæg, der kan modtage flere satellitter (f. eks. Multifeedanlæg) eller en drejelig antennemotor, kan du tilføje flere satellitpositioner. Hver satellitposition har flere transpondere (TP), der for det meste indeholder en programpakke med flere radio- og TV-programmer. Efter en satellit- eller tranpondersøgning overføres du fundne programmer til stationslisten. Søgning på satellitten 1. Satellit: Vælg først satellitpositionen. Tryk derefter OK. 2. Vælg LNB: Når modtageren er tilsluttet et anlæg, der råder over flere antenner LNB er, skal der indstilles en ny LNB for den nye satellitposition. Søg ved hjælp af styreknapperne LNB1-LNB8 og hold øje med signalvisningen. For at kunne modtage HOTBIRD ved siden af ASTRAsatellitten, ville LNB2 í du fleste tilfælde være det rigtige valg. 3. Vælg TP: Hvis du ved tilføjelse af en ny satellit ikke får en signalvisning, selv om antennen er justeret og LNB 1 til LNB 8 er gennemsøgt, bør du vælge en transponder fra listen. Tryk dertil OK og vælg en anden transponder. TIP: Hvis du bekræfter den RØDE knap ( Visning ) kan du se et program på den valgte transponder som kontrol. 4. Position: Her kan du fastlægge, hvor den nye satellit skal vises på satellitlisten. 5. Søgning: Vælges indstillingen AUTOMATISK, søges i alle forindstillede transpondere eller der startes NETVÆRKSØGNING, såfremt denne funktion er tilbudt af satellitudbyderen. Nogle satellitudbydere sender en komplet og aktuel transponder- og stationstabel, som receiveren så anvender frem for den egne transponderliste. Vælg indstilling TP-søgning, hvis du kun vil tilføje enkelte programmer 6. Søgeart: Mange programmer er koderet og kan kun modtages mod betaling og med en særlig modtager. Vælg indstillingen FTA ( free to air ), hvis du kun vil gemme frit tilgængelig programmer. Vælges alle, så gemmes desuden også alle koderede programmer. 7. Drejning øst/vest og trin øst/vest. Disse indstillingsmuligheder tjener til styring af en DiSEqC 1.2-rotor Nogle DiSEqC 1.2-rotorer understøtter ikke enkelttrinstyring! For at søge satellitten anvend funktionen Drej øst/vest. Viser signallisten intet, vælg en anden transponder og drej antennen på ny med regelmæssige pauser, da genkendelsen af transponderen kan tage nogle sekunder. 8. Når begge signallister har nået det højeste niveau, vælg START SØGNING. Derefter overføres alle fundne stationer til programlisten. 18

19 9.6 OSD-menu SETUP Sletning af satellit For at åbne Slet satellit -menuet, tryk på knap MENU, vælg med styreknapperne SETUP og satellitter/tp. Tryk derefter OK. Der fremkommer en oversigt over alle indstillede satellitter. Vælg den satellit der skal slettes og bekræft sletningen med OK. OBS! Alle indstillinger og programmer på denne satellitposition slettes! De kan afbryde menuen ved hjælp af knap EXIT uden at sletningen udføres. Ændring af satellit I menuen Ændring af satellit kan du efterfølgende vælge en anden LNB, ændre positionen på satellitlisten eller optimere antennens justering via en drejelig DiSEqC 1.2-rotor. Info: Er funktionen GoToX til den automatiske positionsbestemmelse aktiveret, kan kun LNB-udvalget og eventuelle afvigelser (GoTo-X-Offset) mellem en DiSEqC 1.2-rotor og en modtager ændres. Søgning på transponderen En manuel tilføjelse bliver nødvendig, hvis den nye transponder skal aktiveres af satellitudbyderen. Indstillinger bekendtgøres i program- og fagtidsskrifter. Hvis du råder over en Internetforbindelse, modtager du informationer direkte fra senderudbyderen. Følgende data skal være kendte: Modtage- resp. sendefrekvens (f. eks MHz), polarisationsniveau (horisontalt eller vertikalt) og symbolraten (f. eks ). Ofte angives der desuden en værdi for FEC (f. eks 3/4). Denne værdi findes og indstilles dog automatisk under søgningen. Betegnelserne for modtagefrekvensen, polarisationen osv. kan være meget forskellige, dog bør du ikke har vanskeligt ved at tilordne dig korrekt. Inden du angiver værdier for sendefrekvens, symbolrate og polarisation, skal du vælge den tilsvarende satellit på listen og i givet fald vælge den tilsvarende LNB. Signalvisninger giver en hjælp. 22kHz-omskifteren skal altid stå på position automatisk! Inden du afslutter indtastningen, bør du fastlægge under optionerne Søgning og TV/radio, om kun frit tilgængelige eller også koderede stationer, kun TV- eller radioprogrammer eller Alle (TV & radio) gemmes. Den mest praktiske indstilling ville være FTA for alle frit tilgængelige stationer og Alle for TV og radio. Når du har leveret alle informationer, kan du starte søgningen (OK: start søgning). Efter søgningen vises, hvor mange TV/radiostationer er tilføjet. Typisk eksempel til praktisk anvendelse (kilde: internetside ASTRA): Trp GHz / H ( /4) Angivelse af transponder (Trp. 77) spiller ingen rolle. Modtagefrekvensen ( GHz) gengives femcifret: (rundet). Polarisationen (H) er i dette tilfælde horisontal, eller vertikal (V). Symbolraten (mest eller 22000) kan i enkelte tilfælde være firecifret. FEC (3/4, 5/6 eller 7/8) skal ikke indtastes. 19

20 9.6 OSD-menu SETUP Transponderindstillinger Undermenuen Transponderindstillinger giver først et overblik over alle gemte transpondere. Ved at aktivere du 4 kulørte knapper kan følgende handlinger udføres: RØD: GRØN: GUL: BLÅ: Fornyet søgning for den valgte transponder Ændring af billed- og lydparametre (kun for eksperter!) Sletning af den valgte transponder Valg af transponderliste på en anden satellit. GRØN: PID-indtastning Denne option er som regel kun nødvendig for modtagelse af eksotiske satellitter. For fuldstændighedens skyld skal denne options formål kort forklares: På den transponder (samme frekvens, samme symbolrate osv.) findes der ofte flere programmer. For at satellitmodtageren kan skelne mellem disse programmer har alle programmer på transponderen forskellig adresser for billede, lyd og data. Disse adresser kan indtastes manuelt. GUL: Sletning af transponder Enkelte transpondere, der for eksempel kun indeholder koderede programmer, kan slettes fra listen. Dette kan have fordelen, at en søgning i fremtiden gennemføres hurtigere og programlisten forbliver overskuelige, men på denne måde kan man også gå glip af interessante programmer. BLÅ: Satellit/transponder Med den BLÅ knap kan du hente en yderligere eksisterende transponderliste på en anden satellit. Vælg den ønskede satellit og tryk igen den BLÅ knap for at vende tilbage til transponderoversigten. RØD: Fornyet søgning på tranponderen. Efter aktivering af den RØDE knap fremkommer dette menu på skærmen. Inden du starter søgningen med OK-knappen, kan du fastlægge søgeoptionerne, idet du igen trykker på den røde knap. FTA (alle frit tilgængelige stationer)m, du koderede stationer eller ALLE stationer på transponderen. Søgningsarten fastlægger om der kun skal søges TV- eller kun radiostationer eller ALLE (TV- og radiostationer). Bekræft efter valget ved at trykke OK. Efter afsluttet søgning vises hvor mange stationer der er fundet. 20

21 9.7 Styring af favoritprogrammer På programlisten findes der ofte flere undrede programmer. Nogle af dig vil du kun se sjældent eller aldrig. Nogle programmer vil du dog se regelmæssigt. Disse programmer kan du overføre i fire forskellige favoritprogramlister. Den hurtige tilgang til programlisterne fås ved at aktivere du fire kulørte knapper på fjernbetjeningen. Som standard er dette følgende kategorier: RØD: GRØN: GUL: BLÅ: FILM MUSIK NEWS SPORT Du kan dog tilpasse kategorierne til dit behov ved at omdøbe kategorierne, f. eks. FAR; MOR; DATTER; SØN. Overførsel af programmer til favoritlisterne Tryk knappen MENU Vælg SETUP, PROGRAMMER og STYRING AF FAVORITTER. Ved hjælp af styreknapperne vælger du et program fra listen og trykker en af de kulørte knapper. De 4 kategorier og du tilsvarende farver er opført under programlisten. Har du valgt dine favorit-programmer, tryk til sidst OK. For at fjerne programmet fra favoritlisten, tryk den kulørte knap igen markeringen slukker. Info: Programmet slettes ikke og vises stadig i den normale programliste. Omdøb kategorier til favoritlisten I undermenuen STYRING AF FAVORITTER tryk den HVIDE i-knap. Vælg med styreknapperne (OP/NED) den kategori der skal omdøbes. Indtastningen sker på samme måde som når du skriver SMS på mobiltelefonen. Anvend talknapperne med det tilsvarende bogstav. Med i-knappen skifter du mellem store og små bogstaver, for at indføje en afstand, trykkes 2 x 0-knappen. Med styreknappen (VOL+) går du til næste position. Ordet må maks. have 8 bogstaver og tal. Hvis SMS-skrivning er et fremmedord for dig her et eksempel: Eksempel KINO i knap (stort) (skriver et K ) VOL+ (næste position) i knap (lille) (skriver et i ) VOL+ (næste position) (skriver et n ) VOL+ (næste position) (skriver et o ) dette giver ordet Kino. OK Bekræft omdøbning 21

22 9.8 Styring af programmer Tryk knap MENU og vælg så SETUP og PROGRAMMER. I undermenuen STYRING AF PROGRAMMER kan du behandle programlisten for alle gemte programmer. RØD: GRØN: GUL: BLÅ: Endelig sletning af et eller flere programmer Flytning af programmet til en anden position Tilgang til programmet kun efter indtastning af en adgangskode Ændring af programnavn/omdøbning Sletning af programmer: Vælg du programmer der skal slettes og marker dig med den RØDE knap. Ved siden af programmerne vises et kryds. For at gennemføre den endelige sletning, tryk OK. Flytning af programmer: For at flytte et bestemt program til en ny placering i programlisten, marker dette med en GRØNNE knap. Programmets navn er nu grøn. Med styreknapperne navigerer du i programlisten, indtil den fremtidige placering af programmet er fundet. Tryk derefter på ny på den grønne knap. Programmet findes nu på den nye placering. Spærring af programmer: Programmer med f. eks. indhold uegnet til børn kan spærres mod utilsigtet adgang. Marker du tilsvarende programmer med den GULE knap. Alle spærrede programmer markeres med et L ( Lock ). Efter at menuen afsluttes kan disse programmer kun ses efter at en adgangskode er indtastet. Omdøbning af programmer: Vælg med styreknapperne (OP/NED) det program der skal omdøbes. Indtastningen sker på samme måde som når du skriver SMS på mobiltelefonen. Anvend talknapperne med det tilsvarende bogstav. Med BLÅ skifter du mellem store og små bogstaver, for at indføje en afstand, trykkes 2 x 0-knappen. Med styreknappen (VOL+) går du til næste position. Hvis SMS-skrivning er et fremmedord for dig - her et eksempel: Eksempel Sat BLÅ (store bogstaver) (skriver et S ) VOL+ (næste position) BLÅ (små bogstaver) 2 2 (skriver et a ) VOL+ (næste position) 8 8 (skriver et t ) dette giver ordet Sat. Ved hjælp af OK gemmes ændringerne. 22

23 10. LNB-indstillinger På din satellitmodtager kan der tilsluttes op til 8 LNB er (modtagekonvertere). I Menuen LNB-INDSTILLINGER kan forindstillingerne til hver LNB ændres og indstilles, som f. eks. hvis der skal være integreret flere LNB er via en DiSEqC-kontakt. Ændringer i standardindstillinger er kun nødvendig i meget få tilfælde. Indstillingsmuligheder forklares detaljeret herefter, forklaringer til fagudtryk findes i stikordsfortegnelsen. LNB-nr. De kan vælge mellem 8 LNB-forindstillinger og redigere disse. LNB1 er indstillet på fabrikken til ASTRAmodtagelse eller til drejelige antenneanlæg med en LNB. Hvis du tilføjer en ny satellit eller starter en søgning (Menu SATELLIT/TP), skal du altid vælge en LNB, der er indstillet her. Nedre frekvens/øvre frekvens (MHz) Hvis du anvender en gængs universal-lnb, kan du se bort fra dette afsnit. Hvis du har et ældre antenneanlæg eller en eksotisk LNB, skal LNB-værdierne tilpasses: Med betegnelserne Nedre og Øvre frekvens menes du såkæaldte oscillatorfrekvenser for LOW- og HIGH-båndet. Inden værdierne forandres, bør du sammenligne værdierne på LNBen (oftest et mærkat med tekniske data) Er der på LNBen kun angivet værdien 9750 MHz (eller 9,75 GHz), handler det sig ikke om en digitalegnet universal-lnb. For at kunne modtage digitale programmer kræves der desuden den øvre frekvens MHz (eller 10,6 GHz). Såfremt du vil anvende din satellitmodtager i en fællesanlæg og ikke kan modtage med standardindstillingen, bør du kontakte viceværten. DiSEqC 1.0 DiSEqC 1.0 er et signal til styring af de forskellige antenner/lnb er. For at kunne styre mod den rigtige LNB, kan værdierne 1 til 4 indstilles. For at kunne tilslutte flere antenner til din modtager, kræves der en DiSEqC-kontakt med 2 eller 4 LNB-kontakter (art.nr eller art. Nr. 3934). De kan så konfigurere indstillingen således at du kan modtage ASTRA med LNB 1, HOTBIRD med LNB2 og TÜRKSAT med LNB 3 eller 4. DiSEqC-gentagelser DiSEqC-omskiftningssignalerne transporteres via antenneledning til omskifteren. Ved længere kabelstrækninger eller hvis der skal gennemløbes flere fordelere og omskiftere, kan det være fornuftigt at sende DiSEqC-kommandoer flere gange til omskifteren. LNB-spænding LNB er og omskiftere forsynes med spænding og omskiftes via antenneledning. I større fællesantenneanlæg kan det være nødvendigt at slukke for LNB-spændingen. Dette sker dog yderst sjældent. Spørg evt. viceværten 23

24 11. DiSEqC rotorstyring Et fremtrædende kendetegn på DXL 9400 er styringen af et drejeligt antenneanlæg via antenneledningen. For at aktivere styringen, aktivér funktionen i menuen DiSEqC 1.2. Følgende forudsætninger skal være til stede: Et korrekt justeret drejeanlæg med en DiSEqC 1.2-rotor. Sluk i første omgang for funktionen Go TO X (menu SETUP -> Go to X) Indstilling af antennerotor Inden satellitmodtageren forbindes med rotoren, bør du altid følge producentens installationsvejledning! Denne menu tjener til synkronisering af rotor og til fastlæggelse af øst- og vest grænserne. For senere at kunne finde satellitten åbn menuen SØG PÅ SATELLITTER eller ÆNDR SATELLITTER (SETUP -> SATELLITTER/TP) Indstilling af øst-græsne og vest-grænse Ved hjælp af disse indstillinger kan rotorens drejeområde begrænses for at beskytte antennen mod skader (f. eks. husvæg) Hvis der allerede er sat en grænse, kan denne ikke vælges! Vælg option OPHÆV GRÆNSER Vælg option Indstilling af øst-grænse og tryk OK. Vælg Drej øst/vest og tryk knap VOL-. Antennen drejer mod øst. Er den østligste punkt nået, vælg Indstilling af vest-grænse. Vælg Drej øst/vest og tryk knap VOL+. Antennen drejer mod vest. Ændringerne gemmes automatisk efter afslutning af menuen. Reset position og genberegn position Disse funktioner og deres virkning er afhængige af antennerotorens udførelse. Informationer findes i installationsvejledning af din DiSEqC 1.2 rotor Efter genberegning eller reset (rotor in midterposition) bør du altid kontrollere antennens drejeområde! For at korrigere satellitpositionerne åbn evt. menuen SØG PÅ SATELLITTER eller ÆNDR SATELLITTER (SETUP -> SATELLITTER/TP) 12. Go To X - automatisk SAT-positionsberegning Når du kender bredde- og længdegrad på din bopæl, f. eks. Hamborg Nord 53,3 og øst 9,59, indføj værdierne i rundede tal (053.3 nord og øst) Antennens drejeområde kan begrænses, når der findes forhindringer i drejeområdet eller hvis du kun ønsker at modtage i et vist område. Indstil Go TO X ON og vælg OK. Modtageren beregner nu automatisk afstandene på satellitterne indbyrdes. Ved en præcist indstillet antenne styres der nu mod alle satellitter uden yderligere indstillinger. Tekniske afvigelser mellem DiSEqC-rotor og modtageren kan korrigeres i menuen SATELLITEN/TP -> Ændr satellit (indstilling GoTo X Offset). 24

25 13. indstillinger I SETUP-undermenu INDSTILLINGER kan du indstille modtager- klokkeslættet, styre timeren til automatisk start af op til 6 udsendelser, ændre adgangskode og tilpasse modtagerens indstillinger til det tilsluttede TV-apparat. Tidsindstillinger Tidsindstillingerne foretages på to måder: Automatisk og manuelt. Indstillingen automatisk er at foretrække, da tidsindstillingerne allerede er givet pga. satellitoverførselen. Vælg tidszone (for Danmark Berlin). Kontrollér under aktuel tid, om den angivne tid er korrekt. Evt. Skal indstillingen sommertid aktiveres. Info: Efter at modtageren er tændt kan det forekomme, at der i informationsvinduet for programmet eller i program-guiden kortvarigt vises forkerte tidsangivelser. Modtageren skal bruge nogle sekunder for at indlæse dataene fra satellitten. Modtager du udelukkende udsendelser fra satellitter uden data til klokkeslæt, indstil uret manuelt. Timer Med timerfunktionen kan modtageren indstilles, så den tænder eller slukker ved fastlagte tidspunkter eller tænder for den indstillede udsendelse, mens en anden udsendelse kører. De kan indprogrammere op til 6 udsendelser, som du i fremtiden så ikke går glip af. Timer-menuen kan hentes direkte (SETUP->INSTILLINGER->TIMER) eller overtage en udsendelse fra program-guiden (EPG). Tryk på knappen EPG, væg programmet og derefter dags- eller ugeoversigten for stationen (GRØN knap uge ). Når den passende udsendelse er fundet, tryk den RØDE knap ( tid ) for at åbne timer-menuen: Timer-nr. Vælg en fri timer (1-6) Program: Vælg evt. Et andet program Indstilling: FRAU ingen timerfunktion TIL timer aktiveret EN GANG timerfunktionen udføres kun til det indstillede tidspunkt DAGLIGT timerfunktionen udføres dagligt til det indstillede tidspunkt UGE timerfunktionen udføres altid på den samme ugedag DATO dag for starttid STARTTID indtastning af klokkeslæt for start VARIGHED indtastning af udsendelsens varighed/spillefilmens lægnde (f. eks. 90 minutter = 01:30) Yderligere informationer: Inden timermenuen afsluttes, kontrollér om timeren er aktiv (indstilling TIL). Ved indtastning af spillefilmslængder bør du regne med at du forudgående udsendelser er forsinket. Overlapper to timerprogrammeringer hinanden, modtager du en fejlmeddelelse under indtastningen! Børnesikring Enkelte programmer med indhold for voksne (se menu STYRING AF PROGRAMMER) og nogle menuer kan sikres mod vedkommendes adgang ved hjælp af en adgangskode. I menuen TV-INDSTILLINGER (SETUP -> INDSTILLINGER) kan adgangskode-beskyttelsen aktiveres eller inaktiveres. Info: For at udføre nogle funktioner som f. eks. RESET eller STANDARDINDSTILLINGER, skal der altid indtastes adgangskode. Standardgangskode er Ændr adgangskode, notér det og gem det et sikkert sted. 25

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00 Brugsanvisning Sikkerhed 2 Copyright og ordliste 3 Fjernbetjeningen 4-5 Tilslutning af modtageren 6-10 Opstart af modtageren 11 Funktions guide 12-13 Guide til hovedmenuen 13-24 Motorstyret system 25-27

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Digital satellit antenne

Digital satellit antenne Digital satellit antenne Kronings MobilSat + Model: MSP-S / MSP-C Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. Indledning... 2 1.1. Brug... 2 1.2. Generelle noter... 3 1.3. Kontrolpanel... 3 2. Basis funktioner...

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Forord. Tekstkonventioner

Forord. Tekstkonventioner Forord Denne betjeningsvejledning hjælper dig med at sikre en korrekt sikker og nyttig brug af multifunktionsfjernbetjeningen MD 81880 (omtales kort som fjernbetjeningen). Det forudsættes, at brugeren

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk Brugermanual Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410 Dansk August 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Brugermanual til Smile tv-portal

Brugermanual til Smile tv-portal Brugermanual til tv-portal Brugermanual til Smile tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 3 Hovedmenu side 4 Favoritter side 4 SmileTV side 6 Optagelser side 9 Video on demand side

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Guide til din TV boks fra Waoo!

Guide til din TV boks fra Waoo! Guide til din TV boks fra Waoo! Så bestemmer du selv DINE TV oplevelser! Nyhed! TV boks klar til AirTies 7210 og 7310 Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Start Forfra Sådan starter du et TV program

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Your No.1 Entertainer

Your No.1 Entertainer Disney Your No.1 Entertainer Betjeningsvejledning Indhold Brugersikkerhed................... 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!..... 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Fjernbetjeningen...................

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

HDTV Satellitmodtagere

HDTV Satellitmodtagere smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmodtagere Lynvejledning Version: 30.09.2013 - Dansk Introduktion Introduktion Kære kunde, Denne Lynvejledning indeholder oplysninger om, Hvordan De tilslutter Deres mirage-modtager

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

Brugermanual til tv-portal

Brugermanual til tv-portal Brugermanual til tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 5 Fjernbetjening side 6 Hovedmenu side 8 Menuen tv side 9 Lige nu side 9 Programguide side 10 Tekst-tv side 11 Menuen indstillinger

Læs mere

Lynguide til opsætning af parabolmotor HH120. Bent Bo Christiansen 2008 www.tektronic.dk

Lynguide til opsætning af parabolmotor HH120. Bent Bo Christiansen 2008 www.tektronic.dk Lynguide til opsætning af parabolmotor HH120. Bent Bo Christiansen 2008 www.tektronic.dk Denne lynguide gennemgår de vigtigste aspekter omkring opsætning af parabol med motorstyring. Gennemlæs venligst

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Indhold DANSK. Fejlfinding... 43 Specifikationer... 45 Slutbrugerlicens... 46. www.strongsat.com

Indhold DANSK. Fejlfinding... 43 Specifikationer... 45 Slutbrugerlicens... 46. www.strongsat.com Indhold Brugersikkerhed................... 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!..... 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Sådan sætter du batterier i fjernbetjeningen.................. 3 Fjernbetjeningen...................

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Oyster Vision II. Gældende pr.: maj 2006 Softwareversion 1.05

Betjeningsvejledning. Oyster Vision II. Gældende pr.: maj 2006 Softwareversion 1.05 Betjeningsvejledning Oyster Vision II Gældende pr.: maj 2006 Softwareversion 1.05 Tilsigtet anvendelse Dette produkt er beregnet til at blive fast monteret på autocampere eller campingvogne med en maksimal

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

COOD-E Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen

COOD-E Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen COOD-E Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 2 Tilslutning - COOD-E Tilslut din COOD-E Sæt modtageren i nærheden af dit tv og forbind

Læs mere