Digital-satellitmodtager DXL 9400 BETJENINGVEJLEDNING. Artikel Nummer 59713

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital-satellitmodtager DXL 9400 BETJENINGVEJLEDNING. Artikel Nummer 59713"

Transkript

1 Digital-satellitmodtager DXL 9400 BETJENINGVEJLEDNING Artikel Nummer 59713

2 1. Indhold Du har købt en kvalitetsmodtager SKYMASTER - programmet. Vores produkter er underlagt løbende strenge kvalitetskontroller, så vi sikrer at du bliver glad for vores produkter. Velkommen i det nye digitale TV-tidsalder! SKYMASTER DXL 9400 er en ren digitalmodtager for modtagelsen af du frit udstrålede satellit-programmer. Vær opmærksom på at driften af SKYMASTER DXL 9400 kræver en digital-egnet satellitantenne. Til modtagelse af ASTRA eller EUTELSAT skal denne antenne være udstyret med universal-lnb. 1. Indhold Ydelseskendetegn Sikkerhedsinstrukser Informationer til direkt satellitmodtagelse Front/betjeningselementer Bagsiden/tilslutninger Fjernbetjening Tilslutninger Tilslutning til SAT-antennen Tilslutninger til TV-apparat, videorecorder, stereoanlæg Hurtig start - idriftsættelse Velkommen Sprogindstillinger LNB-indstillinger Satellit Justering af antennen OSD-menu: De vigtigste funktioner Hentning og lukning af OSD Navigation i OSD Generelle informationer vedrørende OSD Den daglige brug OSD: Infovindee, lydkanaler og lydstyrke Programinformationer Valg af lydkanaler Lydstyrke-indstillinger/undertrykkelse af lyd OSD: Valg af programmer, programlister Direkte programvalg via talknapperne Visning af programliste Sortering af programliste Visning af favoritlister OSD: Specialfunktioner, teletekst og EPG Stop billede Visning af undertekster Teletekst/videotekst SLEEP-timer EPG det elektroniske programtidsskrift Hentning og lukning af OSD-menuen Navigation og hentning af undermenuer Lukning af menuer OSD-menu installation Sprog Justering af spejl OSD-menu SETUP Satellitter/TP Søgning på satellitten Sletning af satellit Ændring af satellit Søgning på transponderen Transponderindstillinger Styring af favoritprogrammer Overførsel af programmer til favoritlisterne Omdøb kategorier til favoritlisten Styring af programmer Sletning, Flytning, Spærring og Omdøbning af programmer LNB-indstillinger DiSEqC rotorstyring Go To X - automatisk SAT-positionsberegning indstillinger Tidsindstillinger Timer Børnesikring Ændring af adgangskode TV-indstillinger Udvidede indstillinger Farveindstillinger Standardindstillinger og reset Sletning af kanaler Software-update Information Signalstyrke Fejlsøgning SAT-leksikon forklaringer af fagbegreber Service

3 2. Ydelseskendetegn 4000 programpladser Software-opdatering via satellit EPG (Electronic Program Guide) - op til 14 dage Teletekst/videotekst (med 300 siders hukommelse) 6 timer-forprogrammeringer SLEEP-timer Flersproget OSD-menu (tysk /engelsk /fransk /italiensk /russisk / arabisk /portugisisk /tyrkisk /spansk /polsk) Visning af stationsnavne og programindhold Signalstyrkevisning til indstilling af antennen S-VHS-hosidentilslutning for optimal billedkvalitet 2 Scartbøsningen for TV og videorecorder 2 digitale lydudgange (optisk og koaksial) Cinchbøsninger til audio og video DiSEqC til modtagelse af flere SAT-positioner DiSEqC 1.2 ftil rotorstyring via antennekabel Go To X - Automatisk beregning af SAT-positioner Lydstyrkeregulering via fjernbetjening SAT-signaludgang til analog SAT-modtager Kortslutningssikret RS232-interface Tænd/sluk Tekniske ændringer forbeholdes 3. Sikkerhedsinstrukser Læs disse sikkerhedsinformationer omhyggeligt igennem inden apparatet tages i drift! Ved længerevarende fravær: Træk netstikket ud av vægstikdåsen ved længere fravær eller tordenvejr. Adskil også forbindelserne til antennen for at udgå lynskader. Rengøring: Inden rengøring af apparatet træk netstikket. Anvend en tør eller let fugtig klud og sørg for at der ikke trænger fugt ind i apparatet. Genstande i apparatet: Sørg for at der ikke trænger genstande ind i luftslidserne Livsfare pga. elektrisk stød! Reparation: Reparationer må kun udføres af kvalificeret fagfolk! Ved usagkyndig indgreb bortfalder garantien og apparatets sikkerhed kan ikke længere garanteres. Åbn aldrig selv apparatets kabinet: Også når apparatet er skilt fra nettet hersker der akut livsfare pga. elektrisk stød. Indvendige komponenter kan beskadiges ved berøring. Installationssted: Placér apparatet på en plan og jævn overflade. For at beskytte denne mod misfarvninger pga. den naturlige varmeudvikling af apparatet placér apparatet på et egent underlag. Tilstrækkelig ventilation: Luftslidserne på apparatet må aldrig overdækkes. Sørg for at der er 10 cm luft mod siden og over apparatet og at varmen uhindret kan ledes bort opad. Ydre påvirkninger: Udsæt aldrig apparatet for fugt (f. eks. Kondens- eller sprøjtevand) eller direkte sollys. Installer ikke apparatet tæt på varmekilder, som f. eks. radiatorer eller varmeapprater. Netspænding: Apparatet må kun anvendes ved den netspænding, der er angivet på kabinettet! Apparatet må først tilsluttes strømforsyningen, når alle tilslutnings- og installationsarbejder er udført. Jording: Antenneanlæg skal principielt jordes og du pågældende lokale og VDE-forskrifter skal overholdes. ASTRA, EUTELSAT, TÜRKSAT, DiSEqC og Skymaster er registrerede varemærker. 3

4 4. Informationer til direkt satellitmodtagelse Valg af antennens montagested. Alle TV-satellitter befinder sig sydligt set fra Europa. Derfor skal du vælge installationsstedet således at antennen viser mod syd. Satellitsystemerne med du største, frit modtagelige programtilbud hedder ASTRA (19,2ºøst) og HOTBIRD (13 øst). Disse satellitpositioner befinder sig, set fra Mellemeuropa, kun nogle få grader øst fra nøjagtig sydlig retning HOTBIRD ASTRA S Ved valg af installationsstedet skal der sørges for at antenne ikke dækkes af forhindringer som buske, træer, vægge eller tagudhæng. En installation under et tag er ikke mulig! Antennen skal installeres beskyttet mod vind ved en husvæg. Den nødvendige vægholder kan fås som tilbehør og er ikke omfattet at anlægget. Ved montagen på taget bør antennen fastgøres så lavt som muligt på en mast. De lokale VDE-forskrifter, der beskriver potentiale- og lynværnsforskrifter, skal overholdes. Justering i forhold til en satellit Spænd skruerne på mastholderen kun løst indtil den endelige position er indstillet. Efter fastgørelsen på stedet bør antennen med LNB forrest vise i retning mod syd. Antennens højdeindstilling foretages med skalaen på montagepladen. Dertil hældes antennen forsigtigt op- eller nedad indtil det ønskede gradtal er indstillet. De angivne værdier kan kun gælde for lodret monterede master eller vægholdere. Træk ikke på LNB-holdearmen under indstilling af vinkel (brudfare!) Tilnærmelsesvis gengivelse 4

5 4. Informationer til direkte satellitmodtagelse For du forskellige steder gælder følgende indstillingsvinkler: EUROPA ASTRA 19,2 Ost HOTBIRD 13 Ost Brussel: 30,1 31,2 Sarajevo 39,4 39,1 København 26,3 26,6 Tallinn 22,4 21,9 Helsingfors 21,6 21,0 Marseille 38,1 39,5 Paris 31,6 33,0 Athen 45,7 44,6 London 28,3 29,8 Edinburgh 23,2 24,6 Deblin 24,7 26,6 Milano 36,7 37,5 Rom 41,2 41,5 Zagreb 37,2 37,2 Riga 25,1 24,5 Vilnius 27,4 26,7 Amsterdam 28,7 29,7 Oslo 21,7 22,0 Wien 34,6 34,6 Salzburg 34,8 35,1 Warszawa 30,2 29,8 Lissabon 36,4 39,6 Stockholm 22,7 22,5 Bern 34,8 35,8 Bratislava 34,7 34,6 Ljubljana 36,8 37,0 Palma du Mallorca 41,1 43,0 Madrid 37,7 40,2 Prag 32,4 32,6 Budapest 35,4 35,1 TYSKLAND ASTRA 19,2 Ost HOTBIRD 13 Ost Kiel 27,5 27,8 Hamburg 28,3 28,8 Rostock 27,9 28,3 (Berlin) 29,7 30,0 Bremen 28,6 29,2 Hannover 29,5 30,0 Düsseldorf 30,2 31,1 Kassel 30,6 30,9 Dresden 31,3 31,6 Wiesbaden 31,6 32,4 Nürnberg 32,8 33,3 Saarbrücken 32,3 33,2 Stuttgart 33,2 33,9 München 34,2 34,7 5

6 4. Informationer til direkte satellitmodtagelse Til en nøjagtig positionering af antennen skal nu den komplette kabling foretages. TV-apparatet og modtageren bør derfor befinde sig i umiddelbar nærhed af antennen. Det er nærmest umulig at indstille modtageren via Tilråb, f. eks. fra et fjernt TV-apparat. Antennen justeres bedst ved hjælp af en SAT-søger (art.-nr ) eller signalstyrkeviseren på en digitalmodtager. Hold apparaterne adskilt fra strømnettet indtil alle kabler er installeret. Tilslut antennekablet til LNB. Indfør forsigtigt den kobberfarvede indre leder i kablet ind i LNB-bøsningen Sæt stikkets gevind lige på bøsningen og drej stikket så fast som det er muligt med håndkraft. Kablets anden ende fastgøres på samme måde ved satellitmodtagerens bøsning (LNB IN) Ved hjælp af scartkablet forbindes scartbøsning på modtageren (TV) med scartbøsningen på dit TV-apparat. Deres kabling ser nu ud som følger: SAT-ANTENNE LNB MODTAGER Læg du vedlagte batterier ind i fjernbetjeningen. Forbind nu TV-apparatet og modtageren med strømnettet. Tryk nu Standby -knappen på modtageren eller på fjernbetjeningen. Det kan være nødvendig at indstille dit TV-apparat til A/V-mode. Dette gøres ved hjælp af TV-apparatets fjernbetjening. Fremgangsmåden er forskellig ved du forskellige TV-apparater. Den tilsvarende knap kan være kaldt 0, AV eller EXT. Se dertil vejledning af dit TV-apparat. 6

7 4. Informationer til direkt satellitmodtagelse Nu skal du bevæge den forudindstillede antenne - i millimeter-trin, ved kun håndfast indskruede skruer. Vær opmærksom på at der ikke må være forhindringer mellem antennen og modtageretningen De må heller ikke selv opholde dig foran antennefladen. Hvis antennen er nøjagtigt monteret i sydlig retning og indstillet i en højdevinkel som angivet i tabellen, drejes antennen langsomt mod venstre, d.v.s. mod øst. (er antennen installeret i Østeuropa, drejes den langsomt mod vest). Ved bevægelse af antennen hold øje med billedskærm eller evt. eksisterende signalvisninger (z.b. SAT-søger/digitalmodtager). Når der fremkommer et signal/tv-billede, aktiveres nogle programpladser på modtageren for at kontrollere om antennen er rettet mod den rigtige satellit. Har signalkvaliteten nået maksimum, bør højdevinkelen bevæges i små trin op og ned for at øge kvaliteten yderligere. Hvis du slet ikke når en reaktion eller kun et svagt signal, bør du vælge en højdevinkel der er nogle millimeter større eller mindre og begynd satellitsøgning igen ved drejning til siderne. Efter at antennen er indstillet optimalt, spændes skruerne på antennen. Hold øje med TV-skærmen, det kan ske at antennen ved fastgørelsen bevæges lidt og at signalstyrken aftager igen. Montage af F-stik, hvis kablet skal afkortes. Vigtigt: Vær meget omhyggeligt ved montagen af F-stikket. Overholdes du efterfølgende vejledninger ikke, kan dette medføre funktionsfejl eller ødelæggelse af SAT-modtageren!! - Anvend desuden kun gennemgående antennekabler. Isolér kablet på en længde af 8 mm indtil den indre leder (ved hjælp af en skarp kniv). Fjern overstående trådene på skærmvævet. Fjern 10 mm på plasthylstret indtil skærmvævet er lagt frit. Sørg for at ingen tråde fra skærmvævet berører den indre leder. Drej F-stikket forsigtigt på kablet indtil den indre leder flugter med forkanten af F-stikket. Skærmvævet har nu forbindelse med F-stikket. Kontroller F-stikket med hensyn til kortslutning. Se forfra ind i F-stikket, den indre leder skal være frit i midten og må ikke komme i berøring med skærmvævets tråde. 7

8 5. Front/betjeningselementer Bagsiden/tilslutninger 1. 7-segment-display (kanalvisning) 2. IR-modtager for fjernbetjening 3. Satellit-signalvisning 4. Standby 5. ON (modtager tændt) 6. on/off-knap (standby) 7. Programskift (op) 8. Programskift (ned) Forbindelse til SAT-anlægget: 2. Forbindelse til analog SAT-modtager 3. Stereo-lydedgang, til tilslutning til stereoanlæg eller TV/videorecorder (kun lyd). 4. FBAS-billedsignaludgang for tilslutning til TV/videorecorder/videosender 5. Scartbøsning, til tilslutning af et TV-apparat 6. Koaksial digitaludgang for tilslutning af en digital surround-forstærker (AC3) 7. Scartbøsning, til tilslutning af en videorecorder 8. RS232-interface (kun til service) 9. Netledning 230V / AC 10.S-VHS billedsignaludgang for tilslutning til TV/videorecorder 11. Optisk digitaludgang for tilslutning af en digital surround-forstærker (AC3) 12.Netafbryder 8

9 6. Fjernbetjening Husk korrekt polaritet, når du lægger batterierne i! Polerne er vist i batterifaget. Batterier: 2 stk. størrelse AAA, UM-4, Micro eller R03. Brugte batterier er specialaffald - bortskaf dig derfor på korrekt vis! Rækkevide ca. 6 m Lyd on/off Slukker for lyden. Fornyet tryk tænder for lyden igen 2. On/off (standby) Denne knap tænder for satellitmodtageren eller skifter til standby. 3. TV (optionalt) Ingen funktion 4. Audio-lydkanaludvalg Viser alle eksisterende lydkanaler 5. TV-/radio-drift et tryk på knappen skifter mellem TV- og radiodrift 6. Talknapper 0-9 TKnapperne tjener til et skift til et bestemt program eller til indtastning af numeriske værdier og adgangskodes eller til ændring af stationsnavne og favoritlister 7. Teletekst/videotekst Hentning af teletekst/videotekst-sider 8. Untertekst Til visning af undertekster til den aktuelle udsendelse 9. MENU OSD-skærmmenu Henter skærmmenu, hvor du kan fastlægge alle modtager- og programindstillinger. 10. EXIT - afslut menu a.) Lukker det aktuelle OSD-menu og viser det overordnede menu eller TV-billedet. b.) Til hentning af SLEEP-TIMER-menuen. 11. EPG programminformationer Henter EPG (Electronic Program Guide) 12. ALT Skifter mellem det aktuelle og det senest indstillede program. 13. Styreknapper CH/skift af program Disse tjener til navigation i OSD-menuer (op/ned) eller til skift af programmerne i op- eller nedadgående rækkefølge. 14. Styreknapper VOL/lydstyrkeregulering Disse tjener til navigation i OSD-menuen (venstre/højre) eller til indstilling af lydstyrken. 15. OK-/bekræftelsesknap Tryk OK-knappen til bekræftelse af udførte ændringer eller til udførelse af en handling. 16./18. PAGE programliste op og ned Ved aktive program-, favorit- eller satellitlister til bladring fra side til side. 17. Freeze - stillbilledefunktion Ved aktivering af knappen fastfryses TV-billedet. 19. Browse - programliste Kalder programlisten (eller satellitlisten) og lukker den ved fornyet aktivering 20. Funktionsknap i Multifunktionsknap 21. Funktionsknapper/valgprogrammer De fire kulørte knapper henter du favoritprogrammer du har fastlagt eller udfører diverse handlinger i OSD. 9

10 7. Tilslutninger Tilslutning til SAT-antennen Pga. DiSEqC-teknik er mange tilslutningsvarianter mulig: En fast, justeret SAT-antenne To faste, justerede SAT-antenner eller en multifeed-antenne med DiSEqC- 2vejs-omskiftere (art.-nr. 3932) Op til 4 faste, justerede SAT-antenner med en DiSEqC-4vejs-omskifter (art.-nr. 3934) Op til 2 faste, justerede multifeed-antenner med en DiSEqC-4vejs-omskifter (art.-nr. 3934) Et drejeligt DiSEqC 1.2-rotoranlæg, kombineret med op til 3 faste, justerede antenner TIP: Der kræves en eller flere Universal LNB er (mondtagekonvertere) til modtagelse af satellitprogrammer. Føgende tekniske data bør være anført på LNB-mærkaten: 10,6 GHz (eller MHz) og 9,75 GHz (eller MHz) for du såkaldte oscillatorfrekvenser. Alle andre værdier og informationer spiller så ingen rolle og modtageren er driftsklar efter tilslutningen. Vær meget omhyggeligt ved fremstilling af antennekablet. Da der transporteres spændinger og omskiftesignaler via antennekablet, skal du sørge for at skærmvævet og alu-folien har en god kontakt til F-stikket og at der ved kablets indre leder ikke opstår en kortslutning. Kontrollér efter at F-stikket er drejet på, at den indre leder ikke berøres af du små tråde af skærmvævet. For justering af antennen står en signalstyrkeviser til rådighed. Drej antennen langsomt mod syd og kontrollér signalvisning på skærmen. Finder du ingen signal, ændr antennens hældning lidt. Ved første justering anbefales det at forbinde antennen og modtageren direkte med et så kort antennekabel som muligt for at udelukke mulige fejlkilder. Fast installerede antenne eller rotorstyret DiSEqC 1.2-anlæg DiSEqC-omskifter 4/1 art.-nr DiSEqC-omskifter 2/1 art.-nr eller for 2 eller 4 SAT-anlæg via en tilslutning Analog SAT-modtager 10

11 7. Tilslutninger Tilslutninger til TV-apparat Benyt et SCART-kabel for tilslutning til TV-apparatet. I modtagerens skærmmenu kan du justere indstillingerne på dit TV-apparat, hvis du f.eks. har et TV-apparatet med 16:9 billedskærm. Standardindstillingen for skærmformatet er 4:3. Hvis dit TV-apparat ikke er udstyret med en scartbøsning, så brug en tilsvarende adapter eller de 3 cinchudgange (video/audio L/R) eller S-VHS-tilslutningen (S-VHS/audio L/R). Henvising: Den bedste billedkvalitet opnås via S-VHS-tilslutning. Tilslutning til en videorecorder Forbind videorecorderen og SAT-modtageren med et scartkabel. Via scartbøsningen er det muligt at optage SAT-programmer og videreføre gengivelsen af videobånd til TV-scartbøsningen. Hvis din videorecorder er forsynet med en scartbøsning, så brug en tilsvarende adapter eller de 3 cinchudgange (video/audio L/R) eller S-VHS-tilslutningen (S-VHS/audio L/R). Henvisning: Den bedste billedkvalitet opnås med S-VHS-tilslutning. Tilslutning til stereoanlæg Analog: Lyden fra TV- og radioprogrammerne kan gengives via dit stereoanlæg. Forbind begge audio-cinchbøsninger med en fri indgang på dit stereoanlæg (f.eks. AUX, Line IN, CD eller Tuner). Indgange med betegnelsen Phono er ikke velegnede! Digital: Forbind modtageren og dit AC3/surround-anlæg med SAT-modtagerens koaksiale eller optiske digitaludgang. AC3/SURROUND (optisk/koaksial efter eget valg) Videorecorder S-VHS eller FBAS efter eget valg 230 V Videorecorder eller videosender TV-apparat 11

12 8. Hurtig start - idriftsættelse En fuldstændig beskrivelse af alle menuer findes senere i denne betjeningsvejledning. De følgende beskrivelser er tænkt som en hjælp til indstilling af din SKYMASTER-digitalmodtager og din satellitantenne. Apparatet leveres i to versioner: Apparatet er allerede forprogrammeret (ASTRA-programmer) og er straks driftsklar eller der fremkommer et Velkomst -menu, når du tænder for modtageren for første gang. Ved hjælp af denne menu kan du inden for få minutter indstille din modtager - uden særlige erfaringer. Den nøjagtige justering af satellitantennen bliver pga. signalstyrkevisninger nemt som en leg! Velkommen! Efter første aktivering vises skærmmenuen. Ved at trykke på du fire kulørte knappen åbnes du pågældende undermenuer (sprog, LNBindstillinger, satellit og antenneindstilling). Info: Vises menuen ikke automatisk, fordi modtageren allerede har været i drift, tryk MENU og 2 gang OK. Sprogindstillinger: Trykker du den røde knap, vises menuen til sprogindstilling. Til ændring af indstillingerne anvend styreknapperne og bekræft derefter med OK. LNB-indstillinger: I denne menu bør du kun foretage ændringer, hvis du har en forældet eller eksotisk LNB (modtagekonverter på satellitantennen) De forindstillede værdier (9750 og MHz) har været standard i mange år. Info: Forandringer am du forindstillede værdier umuliggør modtagelsen! Afslut menuen med EXIT (ændringerne gemmes ikke). Satellit: Inden du justerer antennen og starter den automatiske stationssøgning, skal du fastlægge hvilken satellit du vil modtage. Tyrk den gule knap og vælg den ønskede satellit fra listen ved hjælp af styreknapperne. TIP: Ved at bruge knappen PAGE kan du navigere hurtigere i listen. Tryk derefter OK for at overtage satellitten Justering af antennen: Da satellitten allerede er valgt i det seneste menu og transponderen allerede er indstillet, behøver du ikke foretage yderligere ændringer i denne menu. Bevæg nu satellitantennen indtil begge signalvisninger har opnået maks. niveau. Er antennen justeret optimalt, start søgning med den grønne knap. Info: Ved at trykke på den røde knap kan du hente yderligere optioner, hvilket dog ville forsinke processen unødvendigt. Det var det hele! Efter søgning (tager nogle minutter) bekræfter du med OK og lukker alle menuer med EXIT. 12

13 9. OSD-menu: De vigtigste funktioner Hentning og lukning af OSD: Alle indstillinger for din satellitmodtager foregår via OSD-skærmmenuen (On Screen Display) Menuen hentes via knappen menu. For at afslutte OSD tryk knap Exit indtil alle menuer er lukket. Navigation i OSD: Navigationen i OSD foregår via de blå styreknapper eller direkte via bestemte knapper. Disse knapper og deres handlinger vises i OSD. I du fleste tilfælde anvendes dertil du kulørte knapper på fjernbetjeningen. Hvis du delvis meget tekniske korte beskrivelser i OSD ikke siger dig noget, findes der et stikordsregister bag i denne betjeningsvejledning. Generelle informationer vedrørende OSD: Modtageren er allerede indstillet således at du ikke eller næsten ikke behøver foretage ændringer. OSD er klart struktureret og du knapper du skal aktivere for at ændre en bestemt indstilling vises på skærmen. De bedste forudsætninger for at kunne lægge betjeningsvejledningen til side og først at hente den frem igen ved behov, f. eks. når anlægget er udvidet. Hvis digital satellitmodtagelse er nyt for Dem, bør du tage dig god tid til at læse betjeningsvejledningen. De finder i vejledningen nogle muligheder for at opgradere dit antenneanlæg på en fornuftig måde. Den daglige brug I dagligdagen er der som ved TV-apparatet kun brug for få funktioner: Skift af programmer, regulering af lydstyrken og nogle specialfunktioner, som f. eks. Teletekst. Fjernbetjeningen på dit TV-apparat vil du i fremtiden kun bruge sjældent, da du kan styre alle hidtidige og supplerende funktioner via din SKYMASTER-fjernbetjening. Skift af programmer: 0-9 Til direkte indtastning af programplads (f. eks. 108) CH+/CH- Løbende programskift, frem/tilbage Programlister/oversigtslister: BROWSE Hentning af oversigt over hele programmet CH+/CH- Programsøgning i oversigtslisterne - PAGE + Sidevis navigation, frem/tilbage RØD/GRØN 4 favoritlister over dine yndlingsprogrammer Lydstyrke: VOL-/ VOL+ Lydstyrkestyring og lydstyrkeundertrykkelse Nyttige specialfunktioner: TEXT Tele eller videotekst EPG Elektronisk programtidsskrift SUB Undertekst TV/RAD Skift mellem TV- og radio-drift EXITSluk-timer minutter Detaljerede beskrivelser af disse og yderligere funktioner fremgår af du følgende sider. 13

14 9.1 OSD: Infovindee, lydkanaler og lydstyrke Programinformationer: Efter aktivering eller skift fremkommer der et infovindee, hvor du modtager forskellige informationer vedrørende programmet. Dato/klokkeslæt Programnavn udsendelses titel Udsendelse fra/til (klokkeslæt) Teletekst til rådighed/ikke til rådighed Undertekst ( S for subtitle) Programplads (f. eks. 0099) Antal lydkanaler (f. eks. Audio 01/03) Satellitnavn og -position Signalstyrkevisning (4 trin) Omfanget på du viste informationer er afhængigt af programudbyderen Sendes der ingen supplerende information eller lydkanaler til programmet, modtager du en tilsvarende information (f. eks. Ingen programinformation eller Audio 01/01 Infovinduet kan altid hentes ved at trykke på OK-knappen. Vinduets åbningstid (1-7 sekunder) og design kan ændres (se indstillinger). Valg af lydkanaler: Nogle programmer udsendes med flere lydkanaler. Disse lydkanaler kan være flere sprogkanaler eller flere radiosendere. Antallet af lydkanaler vises ved skift eller efter at knappen OK er trykket i infovinduet, f. eks. Audio 01/01 (ingen yderligere lydkanaler til rådighed) Audio 01/03 (lydkanal 1 af 3 er valgt. For at vælge lydkanal eller sprog tyrk på knap AUDIO. Vælg det ønskede udvalg fra listen og luk den med EXIT. Desuden kan du ved hjælp af knapperne GRØN eller GUL fastlægge, om den højre eller den venstre lydkanal gengives. Som standard hører du altid stereolyd (knap RØD) Lydstyrke-indstillinger/undertrykkelse af lyd: For at regulere lydstyrken anvend styreknapperne VOL- og VOL+. For at undertrykke lyden straks tryk på knap med det gennemstregede højtalersymbol. Lyden kan aktiveres igen ved igen at trykke på knappen eller på lydstyrkeknappen. 14

15 9.2 OSD: Valg af programmer, programlister Med det stadig stigende programudbud stiger selvfølgelig også uoverskueligheden. Mange programmer er kun af regional betydning (f. eks. fremmedsprog), mange programmer er koderet og kan kun modtages mod betaling med en speciel modtager eller er bare uinteressante. For at skaffe oversigt og orden i programlisterne findes 4 favoritlister og forskellige søgekriterier. Tilgangen til programmerne kan ske på forskellig vis: Direkte programvalg via talknapperne 0-9: Hvis du ved, hvilken programplads det ønskede program har i programlisten, kan denne indtastes direkte via talknapperne (F. eks. 108 for Eksempel TV ). Efter få øjeblikke viser satellitmodtageren det ønskede program. TIP: Trykker du knappen ALT, skifter modtageren mellem den aktuelle og den seneste programplads og tilbage. Visning af programliste: En oversigt over alle gemte programmer får du ved at trykke på knappen BROWSE. Ved hjælp af knappen CH kan du navigere inden for denne liste. Ved at bruge knappen PAGE kan du navigere hurtigere i listen. Har du fundet det ønskede program, trykker du på knappen EXIT for at forlade listen. Vil du se programlisten på en anden satellit, tryk den RØDE knap, for at sortere programmerne tryk den GRØNNE knap. TIP: Ved hjælp af i-knappen kan der hentes et supplerende menu og det viste program kan tilordnes en kategori. Programmet overføres så i favoritlisten (se nedenfor). Sortering af programliste Programlisten er allerede hentet via knap BROWSE og efter aktivering af den GRØNNE knap vises menuen til sortering af programmerne. Vælg ved hjælp af du kulørte knapper du ønskede sorteringskriterier. RØD: alfabetisk sortering (A-Z eller Z-A) GRØN: efter transponder-frekvenser eller netværksindstillinger GUL: Frit modtagelige eller koderede programmer BLÅ: Aktuel satellit eller alle satellitpositioner OK: Sortering udføres Visning af favoritlister En programliste med mange hundrede TV- eller radiosendere kan hurtigt blive uoverskuelig. De kan overføre dineyndlingsprogrammer i 4 favoritlister. Disse lister (standardindstilling FILM, MUSIK, NEWS og SPORT) kan omdøbes efter eget ønske, f. eks. Far, MOR, DATTER og SØN. Adgang til du egne favoritlister får du ved at trykke på du KULØRTE knapper. Oprettelsen af favoritlisten beskrives udførligt under SETUP -> PROGRAMMER -> FAVORITTER. 15

16 9.3 OSD: Specialfunktioner, teletekst og EPG Stop billede: Ved at trykke på knappen FREEZE ( fastfrys ) kan du stoppe billedet, lige som på videorecorderens pausefunktion. Lyden kan stadig høres. Ved fornyet aktivering af knappen vises igen det normale TV-billede. Visning af undertekster: Nogle gange sendes der undertekster til den aktuelle udsendelse, f. eks. til hørehæmmede eller på forskellige sprog. For at hente undertekstudvalg, tryk på knap SUB. Står ingen undertekster til rådighed, får du en tilsvarende information. De kan fastlægge det foretrukne undertekstsprog i menuen INSTALLATIN à SPROG. Teletekst/videotekst: Mange stationer udstråler supplerende informationer og serviceydelser. Teletekst-sider er elektroniske tidsskifter, hvor man kan læse du nyeste meldinger, sportsresultater, vejrudsigter, kommercielle tilbud og meget mere. Omfang og indhold fastlægges af programudbyderen. Indholdsfortegnelsen findes altid på side 100. Der får du et overblik over du andre undersider (f. eks. side 200, sportsoversigt) Angiv altid sidetal med tre cifre eller brug styreknapperne. Ved hjælp af EXIT afslutter vi teletekst-siderne SLEEP-timer Luk alle åbne menuer og visninger med EXIT for at hente SLEEP-timeren. Tryk igen på tasten EXIT. Med lydstyrketasterne VOL+/VOL- er det muligt at indstille slukketiden i 15-minutters intervaller. EPG - det elektroniske programtidsskrift: Electronic Program Guide (EPG) udstråles lige som teletekst ikke af alle programudbydere. Omfanget kan ligeledes variere stærkt. Derfor undlader vi herefter formuleringer som såfremt understøttet af programudbyderen. Fig.: løbende/næste udsendelse EPG viser dig en dag- eller ugeoversigt over løbende eller fremtidige udsendelser med du tilsvarende udstrålingstidspunkter. Samtidig kan du anvende stationsoversigten til styring af dine favoritlister. Tekniske informationer (modtageindstillinger) til programmerne modtager du når du trykker den blå knap. Med i-knappen kan du åbne informationer til udsendelsen i et nyt vindue. Fig.: ugeoversigt Ved at aktivere den GRØNNE knap skifter du til ugeoversigten (maks 14 dage) på den ønskede station. Naviger ved hjælp af styreknapperne i kalenderlisten og i programoversigten på den valgte dag. Hvis du finder en interessant udsendelse, kan du overføre den til timeren ved hjælp af den RØDE knap. Satellitmodtageren tændes på det valgte tidspunkt og udsendelsen kan optages på video. Timerfunktion beskrives i det videre forløb. 16

17 9.4 Hentning og lukning af OSD-menuen Når du trykker knap MENU, vises hovedmenuen på billedskærmen. Via hovedmenuen skal der åbnes flere undermenuer og indstillingerne på modtager kan ændres. De kan ændre OSD-menuens ydre billede, tilføje eller fjerne programmer, justere modtageren i forhold til SAT-anlægget, indspille nyt software via satellit og meget mere. Med du kan også indstille alt forkert, hvis du foretager ubetænksomme ændringer og skærmen forbliver mørk. For at dette ikke sker (og apparatet i sidste ende havner hos os), bør du læse du følgende sider opmærksomt inden du foretager ændringer. Navigation og hentning af undermenuer: Efter hentning af hovedmenuen er venstre menupunkt (INSTALLATION) fremhævet. Ved hjælp af styreknapperne VENSTRE/HØJRE kan du markere du to andre. For at åbne undermenuerne tryk OK. Ved hjælp af styreknapperne OP/NED kan du markere det ønskede undermenu og åbne det med OK. Nogle undermenuer har et pilesymbol til højre og skjuler yderligere undermenuer. For at åbne dig tryk styreknappen HØJRE (for at lukke knappen VENSTRE). Prøv selv det er helt nemt! Lukning af menuer: Menuer lukkes enten automatisk efter indtastningen er bekræftet med OK eller du lukker alle åben undermenuer en efter en med EXIT. 9.5 OSD-menu installation Under menupunktet INSTALLATION finder du indstillingsmuligheder for at justere satellitmodtageren efter den først idrifttagning eller efter et reset (tilbageførsel til udleveringstilstand). De nødvendige skridt er allerede beskrevet unde HURTIG START - IDRIFTTAGNING. Sprog: Her fastlægges du foretrukne sprog for OSD-menuen og du evt. eksisterende lydkanaler. Justering af spejl: Dette menu tjener til den præcise justering af antennen. Formindskes modtagekvaliteten i tidens løb, kontroller justering på følgende måde: Vælg satellit og en transponder (f. eks /27500/V) fra menuen og bevæg antennen indtil begge signalvisninger har nået det højeste niveau. Tryk den RØDE knap og modtager du et signal, ser du satellitbilledet i monitorvinduet. Ved hjælp af den GRØNNE knap kan du starte en søgning og tilføje en ny satellit. 17

18 9.6 OSD-menu SETUP I setup-menuen finder du alle udvidede indstillingsmuligheder. Nogle menuer kan kun hentes efter indtastning af et adgangskode (forindstilling 0000). Under BØRNESIKRING kan du ændre adgangskode. Notér det nye adgangskode og opbevar det et sikkert sted. For at åbne SETUP-menuet, tryk på knap MENU, vælg med styreknapperne SETUP Tryk derefter OK. Alle viste undermenuer forklares i tilsvarende rækkefølge: Satellitter/TP Via menuen SATELLITTER/TP kan du tilføje eller slette programmer eller satellitter. Er din modtager tilsluttet et anlæg, der kan modtage flere satellitter (f. eks. Multifeedanlæg) eller en drejelig antennemotor, kan du tilføje flere satellitpositioner. Hver satellitposition har flere transpondere (TP), der for det meste indeholder en programpakke med flere radio- og TV-programmer. Efter en satellit- eller tranpondersøgning overføres du fundne programmer til stationslisten. Søgning på satellitten 1. Satellit: Vælg først satellitpositionen. Tryk derefter OK. 2. Vælg LNB: Når modtageren er tilsluttet et anlæg, der råder over flere antenner LNB er, skal der indstilles en ny LNB for den nye satellitposition. Søg ved hjælp af styreknapperne LNB1-LNB8 og hold øje med signalvisningen. For at kunne modtage HOTBIRD ved siden af ASTRAsatellitten, ville LNB2 í du fleste tilfælde være det rigtige valg. 3. Vælg TP: Hvis du ved tilføjelse af en ny satellit ikke får en signalvisning, selv om antennen er justeret og LNB 1 til LNB 8 er gennemsøgt, bør du vælge en transponder fra listen. Tryk dertil OK og vælg en anden transponder. TIP: Hvis du bekræfter den RØDE knap ( Visning ) kan du se et program på den valgte transponder som kontrol. 4. Position: Her kan du fastlægge, hvor den nye satellit skal vises på satellitlisten. 5. Søgning: Vælges indstillingen AUTOMATISK, søges i alle forindstillede transpondere eller der startes NETVÆRKSØGNING, såfremt denne funktion er tilbudt af satellitudbyderen. Nogle satellitudbydere sender en komplet og aktuel transponder- og stationstabel, som receiveren så anvender frem for den egne transponderliste. Vælg indstilling TP-søgning, hvis du kun vil tilføje enkelte programmer 6. Søgeart: Mange programmer er koderet og kan kun modtages mod betaling og med en særlig modtager. Vælg indstillingen FTA ( free to air ), hvis du kun vil gemme frit tilgængelig programmer. Vælges alle, så gemmes desuden også alle koderede programmer. 7. Drejning øst/vest og trin øst/vest. Disse indstillingsmuligheder tjener til styring af en DiSEqC 1.2-rotor Nogle DiSEqC 1.2-rotorer understøtter ikke enkelttrinstyring! For at søge satellitten anvend funktionen Drej øst/vest. Viser signallisten intet, vælg en anden transponder og drej antennen på ny med regelmæssige pauser, da genkendelsen af transponderen kan tage nogle sekunder. 8. Når begge signallister har nået det højeste niveau, vælg START SØGNING. Derefter overføres alle fundne stationer til programlisten. 18

19 9.6 OSD-menu SETUP Sletning af satellit For at åbne Slet satellit -menuet, tryk på knap MENU, vælg med styreknapperne SETUP og satellitter/tp. Tryk derefter OK. Der fremkommer en oversigt over alle indstillede satellitter. Vælg den satellit der skal slettes og bekræft sletningen med OK. OBS! Alle indstillinger og programmer på denne satellitposition slettes! De kan afbryde menuen ved hjælp af knap EXIT uden at sletningen udføres. Ændring af satellit I menuen Ændring af satellit kan du efterfølgende vælge en anden LNB, ændre positionen på satellitlisten eller optimere antennens justering via en drejelig DiSEqC 1.2-rotor. Info: Er funktionen GoToX til den automatiske positionsbestemmelse aktiveret, kan kun LNB-udvalget og eventuelle afvigelser (GoTo-X-Offset) mellem en DiSEqC 1.2-rotor og en modtager ændres. Søgning på transponderen En manuel tilføjelse bliver nødvendig, hvis den nye transponder skal aktiveres af satellitudbyderen. Indstillinger bekendtgøres i program- og fagtidsskrifter. Hvis du råder over en Internetforbindelse, modtager du informationer direkte fra senderudbyderen. Følgende data skal være kendte: Modtage- resp. sendefrekvens (f. eks MHz), polarisationsniveau (horisontalt eller vertikalt) og symbolraten (f. eks ). Ofte angives der desuden en værdi for FEC (f. eks 3/4). Denne værdi findes og indstilles dog automatisk under søgningen. Betegnelserne for modtagefrekvensen, polarisationen osv. kan være meget forskellige, dog bør du ikke har vanskeligt ved at tilordne dig korrekt. Inden du angiver værdier for sendefrekvens, symbolrate og polarisation, skal du vælge den tilsvarende satellit på listen og i givet fald vælge den tilsvarende LNB. Signalvisninger giver en hjælp. 22kHz-omskifteren skal altid stå på position automatisk! Inden du afslutter indtastningen, bør du fastlægge under optionerne Søgning og TV/radio, om kun frit tilgængelige eller også koderede stationer, kun TV- eller radioprogrammer eller Alle (TV & radio) gemmes. Den mest praktiske indstilling ville være FTA for alle frit tilgængelige stationer og Alle for TV og radio. Når du har leveret alle informationer, kan du starte søgningen (OK: start søgning). Efter søgningen vises, hvor mange TV/radiostationer er tilføjet. Typisk eksempel til praktisk anvendelse (kilde: internetside ASTRA): Trp GHz / H ( /4) Angivelse af transponder (Trp. 77) spiller ingen rolle. Modtagefrekvensen ( GHz) gengives femcifret: (rundet). Polarisationen (H) er i dette tilfælde horisontal, eller vertikal (V). Symbolraten (mest eller 22000) kan i enkelte tilfælde være firecifret. FEC (3/4, 5/6 eller 7/8) skal ikke indtastes. 19

20 9.6 OSD-menu SETUP Transponderindstillinger Undermenuen Transponderindstillinger giver først et overblik over alle gemte transpondere. Ved at aktivere du 4 kulørte knapper kan følgende handlinger udføres: RØD: GRØN: GUL: BLÅ: Fornyet søgning for den valgte transponder Ændring af billed- og lydparametre (kun for eksperter!) Sletning af den valgte transponder Valg af transponderliste på en anden satellit. GRØN: PID-indtastning Denne option er som regel kun nødvendig for modtagelse af eksotiske satellitter. For fuldstændighedens skyld skal denne options formål kort forklares: På den transponder (samme frekvens, samme symbolrate osv.) findes der ofte flere programmer. For at satellitmodtageren kan skelne mellem disse programmer har alle programmer på transponderen forskellig adresser for billede, lyd og data. Disse adresser kan indtastes manuelt. GUL: Sletning af transponder Enkelte transpondere, der for eksempel kun indeholder koderede programmer, kan slettes fra listen. Dette kan have fordelen, at en søgning i fremtiden gennemføres hurtigere og programlisten forbliver overskuelige, men på denne måde kan man også gå glip af interessante programmer. BLÅ: Satellit/transponder Med den BLÅ knap kan du hente en yderligere eksisterende transponderliste på en anden satellit. Vælg den ønskede satellit og tryk igen den BLÅ knap for at vende tilbage til transponderoversigten. RØD: Fornyet søgning på tranponderen. Efter aktivering af den RØDE knap fremkommer dette menu på skærmen. Inden du starter søgningen med OK-knappen, kan du fastlægge søgeoptionerne, idet du igen trykker på den røde knap. FTA (alle frit tilgængelige stationer)m, du koderede stationer eller ALLE stationer på transponderen. Søgningsarten fastlægger om der kun skal søges TV- eller kun radiostationer eller ALLE (TV- og radiostationer). Bekræft efter valget ved at trykke OK. Efter afsluttet søgning vises hvor mange stationer der er fundet. 20

21 9.7 Styring af favoritprogrammer På programlisten findes der ofte flere undrede programmer. Nogle af dig vil du kun se sjældent eller aldrig. Nogle programmer vil du dog se regelmæssigt. Disse programmer kan du overføre i fire forskellige favoritprogramlister. Den hurtige tilgang til programlisterne fås ved at aktivere du fire kulørte knapper på fjernbetjeningen. Som standard er dette følgende kategorier: RØD: GRØN: GUL: BLÅ: FILM MUSIK NEWS SPORT Du kan dog tilpasse kategorierne til dit behov ved at omdøbe kategorierne, f. eks. FAR; MOR; DATTER; SØN. Overførsel af programmer til favoritlisterne Tryk knappen MENU Vælg SETUP, PROGRAMMER og STYRING AF FAVORITTER. Ved hjælp af styreknapperne vælger du et program fra listen og trykker en af de kulørte knapper. De 4 kategorier og du tilsvarende farver er opført under programlisten. Har du valgt dine favorit-programmer, tryk til sidst OK. For at fjerne programmet fra favoritlisten, tryk den kulørte knap igen markeringen slukker. Info: Programmet slettes ikke og vises stadig i den normale programliste. Omdøb kategorier til favoritlisten I undermenuen STYRING AF FAVORITTER tryk den HVIDE i-knap. Vælg med styreknapperne (OP/NED) den kategori der skal omdøbes. Indtastningen sker på samme måde som når du skriver SMS på mobiltelefonen. Anvend talknapperne med det tilsvarende bogstav. Med i-knappen skifter du mellem store og små bogstaver, for at indføje en afstand, trykkes 2 x 0-knappen. Med styreknappen (VOL+) går du til næste position. Ordet må maks. have 8 bogstaver og tal. Hvis SMS-skrivning er et fremmedord for dig her et eksempel: Eksempel KINO i knap (stort) (skriver et K ) VOL+ (næste position) i knap (lille) (skriver et i ) VOL+ (næste position) (skriver et n ) VOL+ (næste position) (skriver et o ) dette giver ordet Kino. OK Bekræft omdøbning 21

22 9.8 Styring af programmer Tryk knap MENU og vælg så SETUP og PROGRAMMER. I undermenuen STYRING AF PROGRAMMER kan du behandle programlisten for alle gemte programmer. RØD: GRØN: GUL: BLÅ: Endelig sletning af et eller flere programmer Flytning af programmet til en anden position Tilgang til programmet kun efter indtastning af en adgangskode Ændring af programnavn/omdøbning Sletning af programmer: Vælg du programmer der skal slettes og marker dig med den RØDE knap. Ved siden af programmerne vises et kryds. For at gennemføre den endelige sletning, tryk OK. Flytning af programmer: For at flytte et bestemt program til en ny placering i programlisten, marker dette med en GRØNNE knap. Programmets navn er nu grøn. Med styreknapperne navigerer du i programlisten, indtil den fremtidige placering af programmet er fundet. Tryk derefter på ny på den grønne knap. Programmet findes nu på den nye placering. Spærring af programmer: Programmer med f. eks. indhold uegnet til børn kan spærres mod utilsigtet adgang. Marker du tilsvarende programmer med den GULE knap. Alle spærrede programmer markeres med et L ( Lock ). Efter at menuen afsluttes kan disse programmer kun ses efter at en adgangskode er indtastet. Omdøbning af programmer: Vælg med styreknapperne (OP/NED) det program der skal omdøbes. Indtastningen sker på samme måde som når du skriver SMS på mobiltelefonen. Anvend talknapperne med det tilsvarende bogstav. Med BLÅ skifter du mellem store og små bogstaver, for at indføje en afstand, trykkes 2 x 0-knappen. Med styreknappen (VOL+) går du til næste position. Hvis SMS-skrivning er et fremmedord for dig - her et eksempel: Eksempel Sat BLÅ (store bogstaver) (skriver et S ) VOL+ (næste position) BLÅ (små bogstaver) 2 2 (skriver et a ) VOL+ (næste position) 8 8 (skriver et t ) dette giver ordet Sat. Ved hjælp af OK gemmes ændringerne. 22

23 10. LNB-indstillinger På din satellitmodtager kan der tilsluttes op til 8 LNB er (modtagekonvertere). I Menuen LNB-INDSTILLINGER kan forindstillingerne til hver LNB ændres og indstilles, som f. eks. hvis der skal være integreret flere LNB er via en DiSEqC-kontakt. Ændringer i standardindstillinger er kun nødvendig i meget få tilfælde. Indstillingsmuligheder forklares detaljeret herefter, forklaringer til fagudtryk findes i stikordsfortegnelsen. LNB-nr. De kan vælge mellem 8 LNB-forindstillinger og redigere disse. LNB1 er indstillet på fabrikken til ASTRAmodtagelse eller til drejelige antenneanlæg med en LNB. Hvis du tilføjer en ny satellit eller starter en søgning (Menu SATELLIT/TP), skal du altid vælge en LNB, der er indstillet her. Nedre frekvens/øvre frekvens (MHz) Hvis du anvender en gængs universal-lnb, kan du se bort fra dette afsnit. Hvis du har et ældre antenneanlæg eller en eksotisk LNB, skal LNB-værdierne tilpasses: Med betegnelserne Nedre og Øvre frekvens menes du såkæaldte oscillatorfrekvenser for LOW- og HIGH-båndet. Inden værdierne forandres, bør du sammenligne værdierne på LNBen (oftest et mærkat med tekniske data) Er der på LNBen kun angivet værdien 9750 MHz (eller 9,75 GHz), handler det sig ikke om en digitalegnet universal-lnb. For at kunne modtage digitale programmer kræves der desuden den øvre frekvens MHz (eller 10,6 GHz). Såfremt du vil anvende din satellitmodtager i en fællesanlæg og ikke kan modtage med standardindstillingen, bør du kontakte viceværten. DiSEqC 1.0 DiSEqC 1.0 er et signal til styring af de forskellige antenner/lnb er. For at kunne styre mod den rigtige LNB, kan værdierne 1 til 4 indstilles. For at kunne tilslutte flere antenner til din modtager, kræves der en DiSEqC-kontakt med 2 eller 4 LNB-kontakter (art.nr eller art. Nr. 3934). De kan så konfigurere indstillingen således at du kan modtage ASTRA med LNB 1, HOTBIRD med LNB2 og TÜRKSAT med LNB 3 eller 4. DiSEqC-gentagelser DiSEqC-omskiftningssignalerne transporteres via antenneledning til omskifteren. Ved længere kabelstrækninger eller hvis der skal gennemløbes flere fordelere og omskiftere, kan det være fornuftigt at sende DiSEqC-kommandoer flere gange til omskifteren. LNB-spænding LNB er og omskiftere forsynes med spænding og omskiftes via antenneledning. I større fællesantenneanlæg kan det være nødvendigt at slukke for LNB-spændingen. Dette sker dog yderst sjældent. Spørg evt. viceværten 23

24 11. DiSEqC rotorstyring Et fremtrædende kendetegn på DXL 9400 er styringen af et drejeligt antenneanlæg via antenneledningen. For at aktivere styringen, aktivér funktionen i menuen DiSEqC 1.2. Følgende forudsætninger skal være til stede: Et korrekt justeret drejeanlæg med en DiSEqC 1.2-rotor. Sluk i første omgang for funktionen Go TO X (menu SETUP -> Go to X) Indstilling af antennerotor Inden satellitmodtageren forbindes med rotoren, bør du altid følge producentens installationsvejledning! Denne menu tjener til synkronisering af rotor og til fastlæggelse af øst- og vest grænserne. For senere at kunne finde satellitten åbn menuen SØG PÅ SATELLITTER eller ÆNDR SATELLITTER (SETUP -> SATELLITTER/TP) Indstilling af øst-græsne og vest-grænse Ved hjælp af disse indstillinger kan rotorens drejeområde begrænses for at beskytte antennen mod skader (f. eks. husvæg) Hvis der allerede er sat en grænse, kan denne ikke vælges! Vælg option OPHÆV GRÆNSER Vælg option Indstilling af øst-grænse og tryk OK. Vælg Drej øst/vest og tryk knap VOL-. Antennen drejer mod øst. Er den østligste punkt nået, vælg Indstilling af vest-grænse. Vælg Drej øst/vest og tryk knap VOL+. Antennen drejer mod vest. Ændringerne gemmes automatisk efter afslutning af menuen. Reset position og genberegn position Disse funktioner og deres virkning er afhængige af antennerotorens udførelse. Informationer findes i installationsvejledning af din DiSEqC 1.2 rotor Efter genberegning eller reset (rotor in midterposition) bør du altid kontrollere antennens drejeområde! For at korrigere satellitpositionerne åbn evt. menuen SØG PÅ SATELLITTER eller ÆNDR SATELLITTER (SETUP -> SATELLITTER/TP) 12. Go To X - automatisk SAT-positionsberegning Når du kender bredde- og længdegrad på din bopæl, f. eks. Hamborg Nord 53,3 og øst 9,59, indføj værdierne i rundede tal (053.3 nord og øst) Antennens drejeområde kan begrænses, når der findes forhindringer i drejeområdet eller hvis du kun ønsker at modtage i et vist område. Indstil Go TO X ON og vælg OK. Modtageren beregner nu automatisk afstandene på satellitterne indbyrdes. Ved en præcist indstillet antenne styres der nu mod alle satellitter uden yderligere indstillinger. Tekniske afvigelser mellem DiSEqC-rotor og modtageren kan korrigeres i menuen SATELLITEN/TP -> Ændr satellit (indstilling GoTo X Offset). 24

25 13. indstillinger I SETUP-undermenu INDSTILLINGER kan du indstille modtager- klokkeslættet, styre timeren til automatisk start af op til 6 udsendelser, ændre adgangskode og tilpasse modtagerens indstillinger til det tilsluttede TV-apparat. Tidsindstillinger Tidsindstillingerne foretages på to måder: Automatisk og manuelt. Indstillingen automatisk er at foretrække, da tidsindstillingerne allerede er givet pga. satellitoverførselen. Vælg tidszone (for Danmark Berlin). Kontrollér under aktuel tid, om den angivne tid er korrekt. Evt. Skal indstillingen sommertid aktiveres. Info: Efter at modtageren er tændt kan det forekomme, at der i informationsvinduet for programmet eller i program-guiden kortvarigt vises forkerte tidsangivelser. Modtageren skal bruge nogle sekunder for at indlæse dataene fra satellitten. Modtager du udelukkende udsendelser fra satellitter uden data til klokkeslæt, indstil uret manuelt. Timer Med timerfunktionen kan modtageren indstilles, så den tænder eller slukker ved fastlagte tidspunkter eller tænder for den indstillede udsendelse, mens en anden udsendelse kører. De kan indprogrammere op til 6 udsendelser, som du i fremtiden så ikke går glip af. Timer-menuen kan hentes direkte (SETUP->INSTILLINGER->TIMER) eller overtage en udsendelse fra program-guiden (EPG). Tryk på knappen EPG, væg programmet og derefter dags- eller ugeoversigten for stationen (GRØN knap uge ). Når den passende udsendelse er fundet, tryk den RØDE knap ( tid ) for at åbne timer-menuen: Timer-nr. Vælg en fri timer (1-6) Program: Vælg evt. Et andet program Indstilling: FRAU ingen timerfunktion TIL timer aktiveret EN GANG timerfunktionen udføres kun til det indstillede tidspunkt DAGLIGT timerfunktionen udføres dagligt til det indstillede tidspunkt UGE timerfunktionen udføres altid på den samme ugedag DATO dag for starttid STARTTID indtastning af klokkeslæt for start VARIGHED indtastning af udsendelsens varighed/spillefilmens lægnde (f. eks. 90 minutter = 01:30) Yderligere informationer: Inden timermenuen afsluttes, kontrollér om timeren er aktiv (indstilling TIL). Ved indtastning af spillefilmslængder bør du regne med at du forudgående udsendelser er forsinket. Overlapper to timerprogrammeringer hinanden, modtager du en fejlmeddelelse under indtastningen! Børnesikring Enkelte programmer med indhold for voksne (se menu STYRING AF PROGRAMMER) og nogle menuer kan sikres mod vedkommendes adgang ved hjælp af en adgangskode. I menuen TV-INDSTILLINGER (SETUP -> INDSTILLINGER) kan adgangskode-beskyttelsen aktiveres eller inaktiveres. Info: For at udføre nogle funktioner som f. eks. RESET eller STANDARDINDSTILLINGER, skal der altid indtastes adgangskode. Standardgangskode er Ændr adgangskode, notér det og gem det et sikkert sted. 25

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031

Betjeningsvejledning. Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031 Betjeningsvejledning TV Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031 1 BA32503_001Xelos_3_1_DK.indd 1 12.10.2005 12:08:32 Uhr Indhold 2 Fjernbetjening Tv-funktioner 3 Betjeningsenheder 4 5

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01.

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01. HDTV Kabel-TV Modtager smartstream - BOX2IP HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO Lynvejledning Version: 16.01.2014 - Dansk Introduktion Introduktion Kære kunde, Denne Lynvejledning indeholder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

Betjeningsvejledning TV

Betjeningsvejledning TV Betjeningsvejledning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Inhold Fjernbetjening Tv-funktioner... 3 Betjeningspanel på enhedens forside... 4 Tilslutninger

Læs mere

eventyr og spænding Brugsanvisning

eventyr og spænding Brugsanvisning N a t u r, v i d e n s k a b, eventyr og spænding Brugsanvisning D I G I TA L S AT- B O X INDHOLD På de følgende sider kan du læse om... INSTALLATION Modtager & fjernbetjening Side 4 Tilslutninger Side

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv Brugervejledning HD PVR ST Digital HD PVR-modtager til satellit-tv MPEG / MPEG Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer modtageren. Æsken skal indeholde:

Læs mere

Betjeningsvejledning TV

Betjeningsvejledning TV Betjeningsvejledning TV Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100 233 33837.031 Connectivity Inhold Fjernbetjening Tv-funktioner... 3 Betjeningspanel på enhedens forside...

Læs mere

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032 Art TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED 233 34480.032 Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion i radio-funktion TV-funktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN MODEL LC-80UQ10E LC-80UQ10EN LC-80UQ10KN LC-70UQ10E LC-70UQ10EN LC-70UQ10KN BRUGSVEJLEDNING LCD-FARVEFJERNSYN LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN ASA CE-overensstemmelseserklæring: SHARP Electronics erklærer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Connect. TV Connect 40 3D, Connect 32 3D. Betjeningsvejledning 233 35016.030

Connect. TV Connect 40 3D, Connect 32 3D. Betjeningsvejledning 233 35016.030 Connect TV Connect 40 3D, Connect 32 3D 233 35016.030 Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion i radio-funktion TV-funktion Radio-funktion

Læs mere

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799 DANSK-1 000323 00799 Indholdsfortegnelse FORORD Sikkerhedsinstruktioner... s. 63 Nettilslutning... s. 63 De forskellige dele... s. 63 PRODUKTINFORMATION Display og knapper på fronten... s. 64 Tilslutninger

Læs mere

Move&Fun. Brugermanual. Dansk

Move&Fun. Brugermanual. Dansk Move&Fun Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Din brugermanual SHARP LC-60LE831E http://da.yourpdfguides.com/dref/3961424

Din brugermanual SHARP LC-60LE831E http://da.yourpdfguides.com/dref/3961424 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk Brugermanual NAVIGON 7310 Dansk Marts 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland

Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland Betjeningsvejledning Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD Fremstillet i Tyskland www.alphatronics.de Indhold 1. Indledning og sikkerhedsforskrifter...3 6 2. Knapper

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA Brugermanual MobileNavigator 6 PNA Version: December 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

OVERSIGT. Hovedapparat

OVERSIGT. Hovedapparat OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand

Læs mere

www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING

www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support DA BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support Model Serial Country Number Tariff Austria 0810 000205 0.07/min Belgium 078250145 0.06/min Czech Rep 800142840 free Denmark 3525 8759

Læs mere

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Draft 1.2-1/9/10 LU 253351307C RT90-160 HD Boxer_DAN.book Page 1 Mercredi, 1. septembre 2010 9:01 09 RT90-160 HD Boxer DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Brugervejledning LU 253351307C RT90-160

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere