LCD TV with LED Backlight 22 VLE 5400 BN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LCD TV with LED Backlight 22 VLE 5400 BN"

Transkript

1 LCD TV with LED Backlight 22 VLE 5400 BN DA

2 Indhold OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 Generel information 6 Tv-apparatets specielle funktioner 6 Modtagelse af digitale kanaler 6 Grundig SCR system 7 Vigtigt at vide om beskyttelse af miljøet 7 Bemærkninger om stillbilleder 8 Tilslutning og forberedelse 8 Tilslutning af antennen og netkablet 9 Isætning af batterierne i fjernbetjeningen 10 Oversigt 10 Tilslutninger på tv-apparatet 11 Betjeningsknapper på tv-apparatet 12 Fjernbetjeningen -hovedfunktioner 13 Fjernbetjeningen Alle funktioner 14 Indstillinger 14 Første opsætning og indstilling af tvkanaler 14 Vælg af sprog, land og operationstilstand 15 Indstilling af tv-kanaler fra satellit (DVB-S/ S2) 17 Indstilling af terrestriske tv-kanaler (DVB-T) 17 Indstilling af tv-kanaler fra kabeludbyderen (DVB-C) 18 Ændring af programtabellen for digitale kanaler 21 Billedindstillinger 22 Lydindstillinger 24 TV - DRIFT 24 Generelle funktioner 25 Zoom-funktion 25 Øko-tilstand 25 Zap-funktion 26 Elektronisk tv-guide 27 Ændring af billedformat 28 USB-OPTAGELSE 28 Informationer om optagelse og afspilning af tv-programmer 28 Mulige begrænsninger i brug af eksterne datamedier 29 Tilslutning af eksternt datamedie 29 Indstillinger for USB-optagelse 31 Pausere tidsskift programmer 31 Optagelse af programmer 32 Optagelse af forudindstillede programmer 34 Afspilning 34 Sletning af programmer fra optagerliste 35 USB - BETJENING 35 Filformater 36 Tilslutning af eksternt datamedie 36 Fjerne det eksterne datamedie 37 Filbrowseren 37 Indstillinger i USB-setup menuen 38 Grundlæggende afspilningsfunktioner 39 Yderligere afspilningsfunktioner 41 Tekst-tv BETJENING 41 Tilstanden TOP tekst eller FLOF tekst 41 Yderligere funktioner 42 Praktiske funktioner 42 Åbning af menuen INDSTILLINGER 42 Sprogindstillinger 43 Indstilling af dato og klokkeslæt 43 Timerindstillinger 44 Indstilling af børnesikring 46 Opdatering af software 46 Gendannelse af standardindstillinger 47 BETJENING VED HJÆLP AF EKSTERNE ENHEDER 47 DIGI LINK 47 DIGI LINK-funktioner på dit tv-apparat 48 Betjening af enhed 49 High Definition - HD-klar 49 Tilslutningsmuligheder 50 Tilslutning af eksterne apparater 51 Brug af DVD-afspiller, DVD-optager, video-optager eller set-top box 51 Høretelefoner 51 Hi-fi-system/AV-modtager 2 DANSK

3 Indhold BETJENING SOM PC-SKÆRM 53 Tilslutning af en pc 53 Valg af forudindstillinger til pc'en 53 Indstillinger for pc-tilstand 54 Betjening med Common Interface 54 Hvad er Common Interface? 54 Isætning af CA-modulet 54 Adgangskontrol for CA-modul og smart card 55 Specielle indstillinger 55 Automatisk søgning efter digitale tvkanaler fra en satellitmodtager 56 Manuel søgning efter digitale tv-kanaler fra en satellitmodtager 56 LNB-indstillinger 57 Indstilling af motorantenne (DiSEqC 1.2) 60 Automatisk søgning efter digitale terestriske tv-kanaler 61 Manuel søgning efter digitale terestriske tv-kanaler 61 Søgning efter analoge tv-stationer 63 Ændring af gemte analoge kanaler 64 Visning af signalinformation 65 OPSÆTNING OG SIKKERHED 65 Produktdatablad 65 Andre oplysninger 66 Serviceinformation til forhandlere 66 Miljømæssig bemærkning 66 Bemærkninger til produktemballage 67 Fejlfinding DANSK 3

4 OPSÆTNING OG SIKKERHED Læs følgende oplysninger når du sætter dit tv-apparat op. 7 Dette tv-apparat er beregnet til at modtage og vise video- og audiosignaler. Enhver anden anvendelse er udtrykkeligt forbudt. 7 Den ideelle afstand fra seeren til tv-apparatet er 5 gange skærmens diagonal. 7 Lys udefra, der falder ind på skærmen, forringer billedkvaliteten. 7 For at sikre, at enheden altid er tilstrækkelig ventileret, sørg for, at der er tilstrækkelig plads mellem tv-apparatet og nærstående møbler. 7 Tv-apparatet er beregnet til brug i tørre rum. Hvis du bruger det udendørs, bør du sikre, at det er beskyttet mod fugt såsom vanddråber eller -sprøjt. Udsæt aldrig tv-apparatet for nogen form for fugt. 7 Placer ikke beholdere, som f.eks. vaser på tvapparatet, da de kan spilde væske, og dermed udgøre en sikkerhedsrisiko. 7 Placer apparatet på en hård, plan overflade. 7 Placer ikke genstande, som f.eks. aviser på tv-apparatet, eller duge eller lignende genstande nedenunder det. 7 Anbring ikke tv-apparatet tæt ved varmekilder eller i direkte sollys, da det vil forringe afkølingen. 7 Ophobet varme kan være farlig og reducerer tv-apparatets levetid. Af sikkerhedsmæssige årsager, skal en specialist fjerne smudsaflejringer i apparatet med jævne mellemrum. 7 Undlad at åbne tv-apparatets kabinet under ingen omstændigheder. Garantien dækker ikke skader, der er opstået på grund af forkert behandling. 7 Sørg for, at strømledningen eller strømforsyningsenheden (hvis leveret) ikke er beskadiget. 7 Betjen kun tv-apparatet udstyret med strømfrosyning/netledning. 7 Tordenvejr er farligt for alle elektriske apparater. Selvom tv-apparatet er slukket, kan det blive beskadiget af et lynnedslag i el-nettet eller antennekablet. Træk altid stikket og antennestikket ud i uvejr. 7 Anvend en fugtig, blød klud til at rense skærmen. Brug ikke vand med sæbe eller vaskemidler. 7 Når du skal vælge, hvor du vil anbringe apparatet, så husk, at møblernes overflader ofte er belagt med forskellige typer lak og plast. Mange af dem indeholder kemiske tilsætningsstoffer, der kan forårsage korrosion på apparatets fod og dermed resultere i pletter på møblernes overflade, som kan være svære eller umulige at fjerne. 7 Skærmen på dit LCD/LED-tv opfylder de højeste kvalitetsstandarder og er kontrolleret for pixelfejl. På trods af, at tv-apparatet er fremstillet med stor omhyggelighed, er det af forskellige årsager umuligt fuldstændigt at udelukke muligheden for, at nogle pixels kan være defekte. Forudsat at de ikke overskrider grænseværdierne i DIN-normen, kan denne type pixelfejl ikke betragtes som en defekt defineret i garantien. 7 Hold åben ild (som f.eks. stearinlys) væk fra tv-apparatet for at undgå risiko for brand. 4 DANSK

5 OPSÆTNING OG SIKKERHED Tilslut ikke andet udstyr mens apparatet er tændt. Andet udstyr skal slukkes inden det tilsluttes. 7 Sæt kun apparatets stik i stikkontakten efter du har tilsluttet det eksterne udstyr og antennen. 7 Sørg for, at stikket er let at komme til. Advarsel: 7 Hvis du ønsker at bruge en vægkonsol til dit tv, skal du læse monteringsvejledningen til vægkonsollen omhyggeligt, eller bede en specialist til at montere den for dig. 7 Når du køber en vægkonsol, skal du sikre, at alle fastgørelsespunkter på tv-apparatet også findes på vægkonsollen, og at de alle bruges når det monteres. DANSK 5

6 Generel information Tv-apparatets specielle funktioner 7 Du kan modtage og se digitale tv-kanaler (via DVB-S/S2/S2, DVB-T og DVB-C) inklusive High Definition-programmer (HD). Modtagelse af digitale tv-kanaler i HD-kvalitet er dog i øjeblikket begrænset til nogle få europæiske lande. 7 Selv om dette tv-apparat er i overensstemmelse med de aktuelle DVB-S/S2/S2, DVB-T og DVB-C-standarder (status: August 2010), kan kompatibiliteten med de kommende DVB-S/S2/S2 satellittransmissioner samt terrestriske DVB-T og DVB-C - kabelprogrammer ikke garanteres. 7 Dit tv-apparat kan modtage og vise alle analoge og ikke-kodede digitale tv-kanaler. Tv-apparatet er også udstyret med digital og analog modtager. 7 Den elektroniske tv-guide (kun for digitale kanaler) informerer dig om eventuelle ændringer med en kort varsel og giver en oversigt over alle udsendelser for de næste par dage. Detaljerede oplysninger om de individuelle tv-programmer - hvis dette udbydes af tv-stationen - er også tilgængelige i den elektroniske programguide. 7 Du kan slutte forskellige datamedier, for eksempel en ekstern harddisk, et USB-memory stick eller et digitalt kamera til USB-stikket. Ved at bruge browseren, kan du vælge og afspille de filformater, du ønsker (for eksempel, MP4-, MP3- eller JPEG-data). 7 Med tidsskiftfunktionen kan du hurtigt og nemt pausere et program ved hjælp af fjernbetjeningen og genoptage det senere. Programmet optages på et eksternt datamedie. 7 Du kan optage enhver digital tv-kanal. Tv-kanalerne konverteres af tv-apparatet og kan gemmes på det eksterne datamedie, der er tilsluttet USB-stikket. De gemte programmer kan hentes og afspilles fra et arkiv på det eksterne datamedie til enhver tid. Du kan også spille et program fra arkivet mens du optager et andet program. Yderligere informationer om optagelse og afspilning af tv-programmer findes på side 28. Modtagelse af digitale kanaler 7 Du skal have en satellitantenne for at modtage digitale satellitkanaler (DVB-S/S2/S2). 7 Du skal have en digital tagantenne eller indendørs antenne (passiv eller aktiv indendørs antenne med egen strømforsyning) for at modtage digitale tv-kanaler (DVB-T). 7 Hvis du ønsker at modtage digitale tv-kanaler via dit kabelsystem (DVB-C), skal antennekablet tilsluttes tv-apparatet. 7 I modsætning til analoge udsendelser, har ikke alle stationer deres egen transmissionsfrekvens. I stedet for er adskillige stationer grupperet i det, som kaldes buketter, regional eller nationalt. Du finder de aktuelle sendeoplysninger på tekst-tv fra forskellige tv-stationer, eller se i en tvguide eller på internettet. 7 Forskellige digitale tv-kanaler fra private stationer er kodede (DVB-S/S2/S2, DVB-T og DVB-C). Modtagelse af disse kanaler og optagelses- og afspilningsfunktioner er kun mulige med en passende CI-modul og et SmartCard. Kontakt din specialforhandler. En række kanaler, der er tilgængelige fra statslige tv-stationer, bliver ikke kodet og kan modtages uden et SmartCard. Grundig SCR system Dit tv understøtter SCR-system (Satellite Channel Router). Hvis din antenne er udstyret med en Enkelt kabel Distribution multiswitch, kan alle tv-apparatet tilsluttet antennen modtage tv-kanalerne stand-alone. 6 DANSK

7 Generel information Vigtigt at vide om beskyttelse af miljøet 7 Følgende informationer hjælper dig med at beskytte miljøet og spare penge. 7 Hvis tv-apparatet ikke skal bruges i flere dage, bør hovedstrømmen kobles fra af miljø- og sikkerhedsmæssige årsager. På denne måde bruger fjernsynet ingen strøm. 7 Da slukning af tv-apparatet ikke afbryder strømtilførslen, skal man trække stikket ud af kontakten for at frakoble det helt fra lysnettet. 7 Hvis tv-apparatet er udstyret med en hovedafbryder, skal den bruges til at slukke for fjernsynet. Strømforbruget vil dermed blive reduceret til 0 W. 7 I standby-tilstand er strømforbruget meget lavt. Nogle funktioner (f.eks. automatisk tænding eller slukning og timerfunktion) kræver at sætte tv-apparatet i standby-tilstand. 7 Tv-apparatet forbruger mindre strøm når lysstyrken reduceres. Bemærkninger om stillbilleder Når du ser det samme billede i lang tid på skærmen, kan et stillbillede blive svagt i baggrunden. Svage billeder i baggrunden stammer fra LCD/ LED-teknologi og kræver ingen reparation. For at undgå sådanne tilfælde og/eller minimere påvirkningen, kan du følge de tips, der angives nedenfor. 7 Lad ikke det samme tv-kanal stå på skærmen i meget lang tid. Kanalernes logoer kan forårsage denne situation. 7 Lad ikke billeder, som ikke fylder hele skærmen, at forblive konstant på skærmen; hvis de ikke transmitteres i fuld skærm format af tv-selskabet, kan du konvertere billeder til fuld skærm ved at skifte billedformat. 7 Højere lysstyrke og/eller kontrast vil få de hændelser til at optræde hurtigere; derfor anbefaler vi, at du ser dit tv med den laveste lysstyrke og kontrast. DANSK 7

8 TIlSluTnInG og forberedelse Tilslutning af antennen og netkablet For at modtage satellitkanaler (DVB-S/S2), slut satellitantennekablet til antennestikket»satellit«på tv-apparatet. 2a For at modtage terrestriske digitale udsendelse (DVB-T) sættes kablet fra tagantennen eller indendørsantennen (passiv eller aktiv indendørs antenne med egen strømforsyning) i antennestikket»ant In«på tv-apparatet; eller 2b For at modtage digitale kabelkanaler (DVB- C), slut tagantennekablet til antennestikket»ant In«på tv-apparatet; eller 2c For at modtager analoge tv-kanaler, slut tagantennekablet til antennestikket»ant In«på tv-apparatet bemærk: 7 Når du tilslutter en indendørs antenne, er du måske nødt til at prøve den af i forskellige positioner indtil du får den bedste modtagelse. 3 DC ekstern kildeindgang»dc In«på fjernsynet. 4 Sæt ledningen ind i hovedkontakten. bemærk: 7 Før du tilslutter det elektriske kabel skal du sikre, at adapteren er tilsluttet fjernsynet 7 Sæt kun apparatets stik i stikkontakten efter du har tilsluttet det eksterne udstyr og antennen. 7 Tilslut kun tv-apparatet ved at sætte den medfølgende strømlednings stik i en stikkontakt med jordforbindelse. 7 Brug ikke et adapterstik eller en forlængerledning der ikke opfylder de gældende sikkerhedsstandarder. Pil ikke ved strømledningen. 8 dansk

9 Tilslutning og forberedelse Isætning af batterierne i fjernbetjeningen Miljømæssig bemærkning 7 Symbolet på genopladelig batteri(er) eller på emballagen betyder, at batterierne ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I nogle genopladelige batterier kan symbolet ledsages af et kemisk symbol. De kemiske symboler for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder mere end % kviksølv eller % bly. Batterier, inklusive batterier der ikke indeholder tungmetaller, må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Bortskaf altid brugte batterier i overensstemmelse med de lokale, miljømæssige regulativer. Du bør følge de lokale bestemmelser og retningslinjer for bortskaffelse. 1 Åbn batterirummet ved at fjerne dækslet. 2 Isæt batterierne (2 x 1.5 V mikro for eksempel R03 eller AAA). Husk at sætte batterierne i så polerne vender rigtigt (markering i batterirummets bund). 3 Luk batterirummet. 7 Hvis tv-apparatet ikke længere reagerer korrekt på fjernbetjeningens kommandoer, kan batterierne være afladede. Husk at fjerne brugte batterier. 7 Producenten hæfter ikke for skader forårsaget af brugte batterier. DANSK 9

10 oversigt Tilslutninger på tv-apparatet dc Inav1 optic out DC Ekstern kildeindgang. SCART-stik (CVBS-signal, RGB-signal); Video- og lydsignal for S- Videokamera. Stik til lydudgang (optisk) for PCM/AC3 signaler. Til tilslutning af digitale AV-forstærkere eller AVmodtagere. audio PC-In hdmi2 Stik til lyd indgang for en pc; Stikke til lydindgang (YUV-signal). VGA-stik, videoindgang for pc; Stikke til videosignalindgang (YUV-signal). HDMI-stik, audio/videoindgang. 10 dansk

11 Oversigt ANT IN SATELLITE U USB HDMI1 CI Antennestik for en DVB-T, DVB-C og analog antenne. Antennestik til satellitantennen (DVB-S/S2). Hovedtelefonens jackstik (3.5 mm jackstik); Stikke til lydudgang. USB-stik for ekstern datamedie uden egen strømforsyning og PVR-funktion. HDMI-stik, audio/videoindgang. Common Interface-slot. Betjeningsknapper på tv-apparatet 8/I Tænder og slukker for tv et fra og til standby. - Lydstyrke lavere; programvalg nedad. V/P Forvalgstast til lydstyrke eller programvalg. Tænder for tv et fra standby. + Lydstyrke højere; programvalg opad. DANSK 11

12 oversigt fjernbetjeningen -hovedfunktioner Tænder fra standby; Vælger kanaler direkte Tænder og slukker (standby) Vælger kanallisten (»Alle«,»FAV 1«til»FAV 4«). Skifter mellem tekst-tv og tv-tilstand. Åbner listen»hdmi CECudstyr«. Afslut menuen Viser information Åbner hovedmenuen. Åbner kanallisten. Åbner værktøjer menuen. Regulerer lydstyrken. Dæmpning Optagelse, afspilning, pause og stop (kun for digitale tvkanaler). Zappe-funktion; skifter et menuniveau tilbage. Åbner den elektroniske tvguide. Åbner menu for AV-kanaler og USB-enhed. Vælg derefter ved brug af»v«,»<«,»>«eller»λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. Tænder fra standby; Vælger kanaler trinvis. Åbner menu for AV-kanaler og USB-enhed. Foretag vælg ved hjælp af»v«,»<«,»>«eller»λ«og tryk på»ok«for bekræftelse. Vælg den forudindstillede for en ekstern datamedier. Skifter mellem TV og Radio kanal (kun for digitale tvkanaler). navigation in the menus Flytter markøren op og ned i menuerne. Flytter markøren til venstre og til højre i menuerne. Aktiverer forskellige funktioner og gemmer funktioner/indstillinger. 12 dansk

13 Oversigt Fjernbetjeningen Alle funktioner» «(rød)» «(grøn)» «(gul)» «(blå) Vælger sider i tekst-tv. Vælger/aktiverer forskellige funktioner i menuerne. 5 Skifter til dobbelt tegnstørrelse på tekst-tv; Vælger næste nummer/næste billede i filbrowseren. 6 Opdaterer en side på tekst-tv; Vælger forrige nummer/billede i filbrowseren. 3 Sidestop på tekst-tv; Starter en hurtig tilbagesøgning i filbrowseren.! Fryser billedet hvis ingen eksterne datamedier er tilsluttet; Afspilningpause; tidsskift-tilstand (kun for digitale tv-kanaler og kun via eksternt datamedie). 7 Afslutter afspilning af et program fra et eksternt datamedie; Afslutter en optagelse eller afspilning i tidsskift-tilstand. Opdeler skærmbilledet på teksttv; Vælger forskellige undertekster (kun for digitale tv-kanaler) Vælger forskellige audio-sprog (kun for digitale tv-kanaler) 4 Viser svar frem på tekst-tv; Starter en hurtig søgning fremad i filbrowseren. Starter optagelsen (kun for digitale tv-kanaler, optagelsen foregår på et eksternet datamedie). 8 Starter afspilning af et program fra et eksternt datamedie; Gentager et optaget program. DANSK 13

14 Indstillinger Første opsætning og indstilling af tv-kanaler -Tv-apparatet er udstyret med en automatisk kanalsøgning, der foretager søgning efter satellitkanaler (DVB-S/S2), terrestriske kanaler (DVB-T), kabelkanaler (DVB-C) og analoge kanaler. Du starter søgningen og tv-kanalerne bliver lagret i programtabellen. Efterfølgende kan du sortere kanalerne i programtabellen. Forskellige indstillinger Afhængig af typen af den tilsluttede antenne, kan du vælge, hvilke kanaler du ønsker apparatet at søge efter. 7 DVB-S/S2/S2 Indstilling af digitale kanaler fra satellitmodtageren, fra side 15. Der er to muligheder for søgning: grundlæggende installation, der forudindstiller et standardvalg, dvs. fra satellit Astra 19.2 East; der skal kun startes søgningen; professionel installation, der tillader at foretage alle nødvendige indstillinger og parametre for dit modtagersystem. 7 DVB-T Indstilling af terrestriske kanaler, på side DVB-C Indstilling af digitale kanaler fra kabeludbyderen, på side Indstilling af analoge kanaler, i afsnittet "Specielle funktioner", begynder på side Yderligere indstillinger af digitale tv-kanaler efter den første opsætning kan også findes i afsnittet Specielle funktioner, begynder på side Udfør sprog- og landevalg for alle typer og gå til det relevante afsnit. Vælg af sprog, land og operationstilstand 1 Tænd for fjernsynet fra standby med»8«,»1 0«eller»P+«eller»P-«. Under første opsætning vil»installationsguide«blive vist på skærmen. Hjælp: 7 Hvis denne menu ikke bliver vist, gendan standardindstillinger (se side 46). 2 Vælg menusproget med»<«,»>«,»v«eller»λ«og tryk på»ok«for bekræftelse. 3 Vælg tilstanden med»<«,»>«,»v«eller»λ«og tryk på»ok«for bekræftelse. Indstillinger anvendt i»hjemmeindst.«bidrager til energibesparelser. Alternativt kan menupunktet»shop-modus«vælges, som forhandleren kan bruge til at påvise enhedens funktioner.. 7 Afslut»Shop-Modus«ved at gendanne tv-apparatets standardindstillinger (se side 46). 4 Vælg landet, tv-apparatet arbejder i, med»<«,»>«,»v«eller»λ«og tryk på»ok«for bekræftelse.»kilde Ops.«-menuen vises sammen med en markeret»tilslutningstype«- linje. 7 Du finder beskrivelsen af indstillinger af tvkanaler efter eget valg - afhængig af den tilsluttede antenne - i de følgende afsnit. 14 DANSK

15 IndSTIllInGER Indstilling af tv-kanaler fra satellit (dvb-s/s2) Der er to muligheder for at indstille digitale satellitkanaler. a Nem installation, der pre-konfigurerer alle antenneindstillinger for satellitkanaler på Astra 19.2 East. b Avanceret installation kan bruges, hvis du ønsker at modtage satellitkanaler fra forskellige satellitter. For at gøre dette, skal du foretage antenneindstillinger (Satellit, LNB-power, LNB-type, DISEqC-tilstand, LNB-valg) for de valgte satellitter. nem installation 1 I menuen»kildeindst.«, i linjen»tilslutningstype«, vælg»satellit«med»<«eller»>«. 2 Vælg linjen»nem installation«med»v«eller»λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. Andre menupunkter bliver vist, satellitten 19.2 East er forudindstillet. 3 Start scanningen med» «(grøn). Menuen»Søgeresultater«vises på skærmen, og søgningen efter tv-kanaler begynder. Afhængig af antallet af tv-kanaler, der kan modtages, kan indstillingen foretages på få minutter. Scanningen afsluttes så snart»program- TABEL«bliver vist på skærmen. bemærk: 7 Du kan annullere scanningen ved at trykke på»exit«. avanceret installation 1 I menuen»kildeindst.«, i linjen»tilslutningstype«, vælg»satellit«med»<«eller»>«. 2 Vælg linjen»avanceret installation«med»v«eller»λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. Menuen vises. Satellit Tranponder LNB-Type ASTRA 2A,E MHz H Universal LNB-power Fra DISEqC-tilstand Off LNB valg 1/4 Kvalitet Signalstyrke INSTALLATION ANTENNEINDSTILLINGER Afslut Tilbage Lav Normal God Autom. Søgning Manuel Søgning :46 3 Vælg linjen»satellit«med»v«eller»λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. Menuen»VÆLG SATELLIT«vises. Vælg satellitten med»v«,»λ«,»<«eller»>«og tryk på»ok«for at bekræfte. bemærk: 7 Indstillingen i linjen»transponder«er ikke nødvendig i den automatiske scanning. 4 Vælg linjen»lnb-power«med»v«eller»λ«. Afhængig af typen af LNB, indstil LNB strømforsyning til»13/18 V«eller»14/19 V«med»<«eller»>«. 5 Vælg linjen»lnb-type«med»v«eller»λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. Vælg den installerede type af LNB med»<«eller»>«. Gem valget med» «(grøn) eller annuller handlingen med» «(rød). dansk 15

16 IndSTIllInGER Vælg linjen»diseqc-tilstand«med»v«eller»λ«. Vælg»DiSEqC 1.0«eller»DiSEqC 1.1«i overensstemmelse med det eksisterende antennesystem med»<«eller»>«. DiSEqC 1.0 giver mulighed til at modtage op til fire satellitter samtidigt. DiSEqC 1.1 giver mulighed til at modtage op til 16 satellitter samtidigt. 7 Vælg linjen»lnb valg«med»v«eller»λ«. Vælg indstillingen for de respektive satellitter med»<«eller»>«. 8 Efter indstillingen af satellitten, skift til menuen»automatisk KANALSØGNING«med» «(rød). Tilslutningstype Brugervalg KILDE OPS. Vælg sattelit Scanningstilstand Service Type AUTOMATISK KANALSØGNING Netværkssøgning Afslut Tilbage Satellit Andet ASTRA 2A, E Fri + Scramble Alle Fra Start søgning :46 9 Vælg linjen»scanningstilstand«med»v«eller»λ«. Vælg scanningstilstanden med»<«eller»>«(for ikke-kodede kanaler, kun for kodede kanaler, eller for begge). 10 Vælg linjen»service Type«med»v«eller»Λ«. Brug»<«eller»>«for at vælge, om du kun vil søge efter tv-kanaler (tv), kun radiostationer (radio), eller begge (radio + tv). bemærk: 7 Hvis nogle frekvenser ikke er gemt helt ved hjælp af Enkel Opsætning-metoden på grund af ændringer i satellitparametre foretaget af senderen, anbefales det at indstille netværkssøgningen til On (til) i Avanceret Opsætning. 11 Start scanningen med» «(rød). Menuen»Result.«vises på skærmen og søgningen efter tv-kanaler begynder. Afhængig af antallet af tv-kanaler, der kan modtages, kan indstillingen foretages på få minutter. Scanningen afsluttes så snart»programtabel«bliver vist på skærmen. bemærk: 7 Du kan annullere scanningen ved at trykke på»exit«. 12 Tryk på»exit«for at afslutte indstillingen. bemærk: 7 Hvis andre tv-kanaler indstilles fra en anden satellit, gør følgende: Åbn menuen med»menu«, vælg linjen»klide OPS.«med»v«eller»Λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. Vælg»Automatisk Kanalsøgning«med»v«eller»Λ«og tryk på»ok«for at bekræfte. Bekræft linjen»vælg satellit«med»ok«og vælg den foretrukne satellit med»v«,»λ«,»<«eller»>«. Start scanning med» «(rød). Fortsæt justeringen fra trin 7 i afsnittet. bemærk: 7 Før optagelse af HD-kanaler, undersøg signalkvalitet- og styrke, se afsnit "Visning af signalinformation" på side 79. Hvis niveauet vises i grønt, kan du optage HDkanaler uden nogen problemer. 16 dansk

17 Indstillinger Indstilling af terrestriske tvkanaler (DVB-T) 1 I»Kildeindst.«- menu, i linjen»tilslutningstype«, vælg»luft«med»<«eller»>«. 2 Vælg linjen»scantype«med»v«eller»λ«. Brug»<«eller»>«til at indstille den nødvendige scanningstype:»dtv«, scanning efter digitale tv-kanaler;»atv«, scanning efter analoge tv-kanaler;»atv & DTV«, scanning efter analoge og digitale tv-kanaler. Advarsel: 7 Antennens strømforsyning (5V ) kan kun tændes hvis antennen er en aktiv indendørs antenne med en signalforstærker og den ikke allerede forsynes med strøm via et netstik (eller lignede forsyning). Ellers kan du forårsage en kortslutning og uoprettelig skade på din antenne. 3 Vælg»Aktiv Antenne«med»V«eller»Λ«. Tænd for antennens strømforsyning med»<«eller»>«(»til«). 4 Start scanningen med» «(grøn). Menuen»Søgeresultater«vises på skærmen og søgningen efter tv-kanaler begynder. Afhængig af antallet af tv-kanaler, der kan modtages, kan indstillingen foretages på få minutter. Scanningen afsluttes så snart»program- TABEL«bliver vist på skærmen. 7 Du kan annullere scanningen ved at trykke på»exit«. 5 Tryk på»exit«for at afslutte indstillingen. Indstilling af tv-kanaler fra kabeludbyderen (DVB-C) 1 I»Kilde Ops.«- menu, i linjen»tilslutningstype«, vælg»kabel«med»<«eller»>«. 2 Vælg linjen»scantype«med»v«eller»λ«. Brug»<«eller»>«til at indstille den nødvendige scanningstype:»dtv«, scanning efter digitale tv-kanaler;»atv«, scanning efter analoge tv-kanaler;»atv & DTV«, scanning efter analoge og digitale tv-kanaler. 3 Vælg»Scantype«med»V«eller»Λ«. Vælg ønskede indstilling (»Hurtig«eller»Fuld«) med»<«eller»>«. Søgefunktionen»Hurtig«indstiller kanalerne i overensstemmelse med kabeludbyderens informationer i sendesignalet. Hvis optionen»fuld«er valgt, vil hele frekvensområdet blive scannet. Søgningen kan tage lang tid med dette valg. Dette valg anbefales, hvis din kabeludbyder ikke understøtter scanningstypen»hurtig«. 7 Du kan fremskynde søgningen. Til dette har du brug for informationer om frekvens og Network ID. Du kan få disse oplysninger fra din kabeludbyder eller finde det i fora på internettet. 4 Start scanning med» «(grøn). Menuen»Søgeresultater«vises, og søgningen efter tv-kanaler begynder. Afhængig af antallet af tv-kanaler, der kan modtages, kan indstillingen foretages på få minutter. Scanningen afsluttes så snart»program- TABEL«bliver vist på skærmen. 7 Du kan annullere scanningen ved at trykke på»exit«. 5 Tryk på»exit«for at afslutte indstillingen. DANSK 17

18 IndSTIllInGER Ændring af programtabellen fordigitale kanaler Kanaler, der bliver fundet under scanningen, gemmes i»programtabel«. Du kan slette kanalerne, du ikke længere bruger fra programtabellen, og låse enkelte kanaler (Børnesikring) Du kan også føje kanaler til favoritlisten; yderligere kan du ændre rækkefølgen af kanaler i favoritlisten. Med» «(grøn) kan du vise kanaler, der tilhører et enkelt netværk. Gå til næste side i programtabellen med»p+«og til forrige side med»p-«. Med» «(gul) kan du åbne»list STYRING«inde i programtabellen. I denne List Styring kan du oprette din egen favoritliste. valg af kanallister 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg menuen»kilde OPS.«med»v«eller»Λ«og tryk på»ok«for bekræftelse. Menuen»KILDE OPS.«vises på skærmen. 3 Vælg linjen»programtabel«med»v«eller»λ«og tryk på»ok«for bekræftelse. Menuen»PROGRAMTABEL«vises på skærmen. vigtigt: 7 Programtabellen og favoritlisten gemmes separat efter forskellige inputkilder (kabel, luft). 7 Når du åbner programtabellen, vil den respektive kanalliste for den aktuelle inputkilde blive vist på skærmen. bemærk: 7 Hvis programtabellen vises som tilføjet kanalnavnet, skal du bruge en CI modul og et SmartCard for at kunne se disse kanaler. 7 Da de modtagne datakanaler ikke vises i programtabellen, kan antal kanaler vist i programtabellen være mindre end INSTALLATION PROGRAMTABEL 1 Das Erste Netværk ALLE Service ALLE DTV RADIO DATA ATV 1 Das Erste DTV 2 ZDF DTV 3 SAT1 DTV 4 N24 DTV 5 SAT3 DTV 6 24 DTV 7 HD Sport DTV 8 HD Test DTV 9 3sat DTV 10 RTL DTV 11 HD 1 DTV 12 Life DTV 13 Film DTV 14 Promo DTV 15 Sport1 DTV 16 TV Sport DTV 17 Sat.8 DTV 18 SKY DTV 19 TV6 DTV 20 TV5 DTV Red. Netværk Rediger lister Sortering Afslut Tilbage Vælg favorit 18 dansk

19 Indstillinger Sletning af kanaler 1 I menuen»programtabel«, vælg redigeringstilstand ved at trykke på» «(rød). 2 Vælg den tv-kanal, der skal slettes, med»v«,»λ«,»<«eller»>«og tryk på» «(gul) for at slette den. 7 Du kan slette alle kanaler med» «(blå). 3 Bekræft sletningen med» «(grøn); eller annullér sletningen med» «(rød); 4 Forlad programtabellen med»exit«. Ændring af rækkefølgen af kanaler i programtabellen (kun for satellitkanaler) 1 I menuen»programtabel«, vælg redigeringstilstand ved at trykke på» «(rød). 2 Vælg den kanal, der skal flyttes, med»v«,»λ«,»<«eller»>«og markér den med» «(rød). 3 Flyt kanalen til dens nye position med»v«,»λ«,»<«eller»>«og tryk på»ok«for at bekræfte. 7 Gentag trin 2 og 3 hvis du ønsker at flytte andre kanaler. 4 Forlad programtabellen med»menu«. Sortering af kanaler i programtabellen (kun for satellitkanaler) Du kan sortere kanalernes rækkefølge i programtabellenefter forskellige kriterier: i rækkefølge efter satellit, alfabetisk eller efter kodede/ gratis kanaler. 1 I menuen»programtabel«, vælg sorteringstilstand ved at trykke på» «(blå). 2 Vælg sorteringskriterier med» «(rød),» «(grøn) eller» «(gul). 3 Forlad programtabellen med»exit«. Udeladelse af kanaler Du kan fremhæve tv-kanaler, du ønsker at springe over, ved at vælge dem med»λ«eller»v«. Det er stadig muligt at vælge med taltasterne. 1 I menuen»programtabel«, gå til listevisningen med» «(gul). 2 Vælg den foretrukne kanal med»v«eller»λ«. 3 Vælg kolonnen»spring over«med»<«eller»>«og brug»ok«for at fremhæve kanalen. Kanalen er fremhævet med» «. 4 Forlad programtabellen med»exit«. 7 Kanalerne kan også genaktiveres. Vælg kanalen med»v«eller»λ«, vælg derefter kolonnen»spring over«og genaktiver kanalen med»ok«. Oprettelse af en liste med foretrukne kanaler Du kan gemme dine foretrukne kanaler i op til fire lister (FAV1 til FAV4). 7 Listen med foretrukne kanaler skal oprettes separat for hver inputkilde (satellit, kabel og luft). 7 Du kan vælge favoritlisten ved at trykke på»fav«. 1 I menuen»programtabel«, gå til listevisningen med» «(gul). 2 Vælg kanalen med»v«eller»λ«. 3 Skub kanalen til favoritlister 1 til 4 med»<«eller»>«og tryk på»ok«for at bekræfte. Positionen i favoritlisten er markeret med» «. Du kan indsætte den samme kanal til mere end en favoritliste. Hver favoritliste kan indeholde op til 255 kanaler. DANSK 19

20 Indstillinger Kanaler kan også slettes fra favoritlister. Vælg den kanal, der skal slettes, med»v«,»λ«,»<«eller»>«og tryk på»ok«for at slette den. 7 Når du sletter en kanal fra favoritlisten, vil listen blive opdateret. 4 Forlad programtabellen med»exit«. Sortering af kanaler i favoritlisten Du kan ændre rækkefølgen af kanalerne i favoritlisten. 1 I menuen»programtabel«, vælg favoritlisten»1«til»4«. 2 Vælg den kanal, der skal flyttes, med»v«,»λ«,»<«eller»>«og markér den med» «(rød). 3 Flyt kanalen til dens nye position med»v«,»λ«,»<«eller»>«og tryk på»ok«for at bekræfte. 7 Gentag trin 2 og 3 hvis du ønsker at ændre andre kanaler inde i den samme favoritliste. 7 Gentag trin 1 og 3 hvis du ønsker at ændre kanaler i forskellige favoritlister. 4 Forlad den aktuelle favoritliste med» «(blå). Hele programtabellen bliver vist igen. 5 Forlad programtabellen med»exit«. Indtast egne navne på favoritlister (maks. 6 tegn) Du kan indtaste egne navne for alle favoritlister. 1 I menuen»programtabel«, skift til listevisning med» «(gul). 2 Vælg favoritlisten med»1«til»4«. Skærmen Favoritnavn vises. 3 Slet det "gamle" navn (FAV1) ved at vælge det med»v«,»λ«,»<«og»>«og tryk på knappen» «og slet tegnet med»ok«. 4 Vælg det ønskede bogstav/tal med»v«,»λ«,»<«og»>«og bekræft med»ok«. Gentag fremgangsmåden for resterende bogstaver/tal. Vælg»Caps«for store bogstaver og bekræft med»ok«. Vælg»Shift«for tal og symboler og bekræft med»ok«. 5 Bekræft det nye navn, vælg knappen»enter«med»v«,»λ«,»<«eller»>«og bekræft med»ok«. 6 Tryk på»exit«for at afslutte indstillingen. 20 DANSK

21 IndSTIllInGER billedindstillinger 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg menupunktet»billedindstillinger«med»v«eller»λ«og tryk på»ok«for bekræftelse. Menuen»BILLEDINDSTILLINGER«vises på skærmen. Billedmodus Bruger Lysstyrke 50 Kontrast 100 Skarphed 75 Farve 65 Farvetemperatur Enhanced picture settings DNR Mpeg NR. BILLEDINDSTILLINGER Afslut Tilbage Med. Off Off :46 3 Vælg linjen»billedmodus«,»lysstyrke«,»kontrast«,»skarphed«,»farve«, eller»farvetemperatur«med»v«eller»λ«. Vælg værdien med»<«eller»>«og tryk på»ok«for bekræftelse. bemærk: 7 Når du ændrer værdier med»<«eller»>«, vil skærmen blive delt. Du kan nu se den aktuelle indstilling på venstre side og den nye indstilling på højre side. 7 I menuen»billedindstillinger«kan du også finde yderligere indstillinger. 4 Vælg linjen»dnr«,»mpeg NR«,»Vibrerende farve«,»perfekt klar«,»film tilstand«,»gamma«,»dynamisk kontrast«,»dynamisk baglys«,»baglys«eller»memc«med»v«eller»λ«. Vælg værdien med»<«eller»>«og tryk på»ok«for bekræftelse. bemærk: 7 Du kan kun vælge»mpeg NR«funktion på digital og AV forudindstillinger.»mpeg NR«reducerer enhver interferens fra synlige fejl (pixelblokke) fra digitale programmer med MPEG-komprimering (som f.eks. DVB-T-modtagere eller DVD-afspillere). 7»Film tilstand«registrerer og håndterer automatisk spillefilm for alle kanalkilder. Det betyder, at du altid vil modtage et optimalt billede. Disse funktioner er i modi 480i, 578i og 1080i i tv-afspilning og for andre kanalkilder. Hvis»Film tilstand«tændes for programmer uden et spillefilmsignal, kan mindre problemer såsom frysning af billede, defekte undertekster eller tynde striber i billedet forekomme. 7 Funktionen»Dynamisk kontrast«tilpasser kontrasten dynamisk og optimalt det aktuelle billede. 7 Funktionen»Dynamisk baglys«tilpasser optimalt baggrundslyset det aktuelle billede. 7»Baglys«kan kun indstilles manuelt når funktionen»dynamisk baglys«er deaktiveret. 7»MEMC«vil kun vises i menuer i LCDprodukter med 200 Hz PPR-funktion og i LED-produkter med 400 Hz PPR-funktion. 5 Tryk på»exit«for at afslutte indstillingen. dansk 21

22 IndSTIllInGER lydindstillinger 1 Åbn menuen med»menu«. 2 Vælg menupunktet»lydindstillinger«med»v«eller»λ«og tryk på»ok«for bekræftelse. Menuen»LYDINDSTILLINGER«vises på skærmen. bemærk: 7 I de følgende afsnit forklares yderligere funktioner. Lydstyrke 10 Balance AVL Lyd Type Rum Lyd Indstillet lyd Ekstern Lududgang Opsaetning Indst. for tilgaengelighed LYDINDSTILLINGER Slut Tilbage Fra Stereo Normal Tale :46 lydstyrke 1 Vælg linjen»lydstyrke«med»v«eller»λ«og skift indstillinger med»<«eller»>«. balance 1 Vælg linjen»balance«med»v«eller»λ«og skift indstillinger med»<«eller»>«. automatisk lydstyrke Tv-kanalerne udsendes med forskellige lydstyrker. Funktionen automatisk lydstyrkebegrænsning (automatic volume limiting (AVL)) vil sige, at lydstyrken holdes på samme niveau når du skifter mellem kanalerne. 1 Vælg linjen»avl«med»v«eller»λ«og vælg indstillingen»on«med»<«eller»>«. bemærk: 7 Hvis»SRS TSHD«-indstillingen er valgt i»audio modus«-linjen, kan AVL-linjen ikke vælges. Stereo / to-kanals lyd, mono Hvis apparatet modtager to-kanals lydprogrammer, f.eks. en film med original lyd på audio-kanal B (display:»dual II«) og den dubbede version på lydkanal A (display:»dual I«), kan du vælge den lydkanal, du ønsker. Hvis apparatet modtager stereo- eller Nicamprogrammer, skifter det automatisk til stereolyd (display:»stereo«). Du kan skifte lyd til»mono«hvis kvaliteten af stereolyden er dårlig. 1 Vælg linjen»audio type«med»v«eller»λ«og juster indstillinger med»<«eller»>«. Stereobredde Dette udvider lydudgangen for stereoprogrammer og forbedrer lyden ved monomodtagelse. 1 Vælg linjen»audio modus«med»v«eller»λ«. 2 Vælg indstilling»rumlig«med»v«eller»λ«. 22 dansk

23 Indstillinger Lydeffekter Denne menu tilbyder tre forudindstillede lydeffekter (Musik, Naturlig og Tale) og en indstilling oprettet af dig selv (Bruger). 1 Vælg linjen»indstillet lyd«med»v«eller»λ«. 2 Vælg lydeffekten»musik«,»naturlig«eller»tale«ved at trykke på»<«eller»>«. 7»Bruger«- muligheden aktiveres, når»rum Lyd«- indstillingen er valgt som»normal eller»rumlig«. SRS TruSurround HD SRS TruSurround HD er en patenteret lydteknologi, der er integreret i tv-apparatet og som kun kræver, at de indbyggede højttalere udsender en Surround Sound-effekt. 1 Vælg linjen»rum Lyd«med»V«eller»Λ«. 2 Vælg indstilling»srs TSHD«med»<«eller»>«. 3 Vælg linjen»srs Indstillet lyd«med»v«eller»λ«. 4 Vælg lydindstillinger»musik«,»naturlig«, eller»tale«ved at trykke på»<«eller»>«. Equalizer Med equilizer kan du indstille din egen lydopsætning. Equilizer vises i menuen, når»rum lyd«er valgt som»rumlig«eller»normal«, og»lyd Medium«som»Bruger«. 1 Vælg»Equalizer«med»V«eller»Λ«og tryk på»ok«for bekræftelse. Menuen»Equalizer«vises på skærmen. 7 Hvis»SRS TSHD«- indstillingen er valgt i linjen»rum Lyd«, vil»equalizer«ikke kunne ses. 2 Vælg frekvens båndbredden»120hz«med»v«eller»λ«. Indstill den ønskede værdi med»<«eller»>«. 3 Indstil den næste frekvens båndbredde med»v«eller»λ«og gentag indstillingen. 4 Tryk på»<«for at gemme indstillingen. Audio beskrivelse (audio-undertekster) Audio beskrivelse er en ekstra lydkanal til folk som er svagsynede. Der leveres beskrivelser af aktiviteter, omgivelser, gestik og skuespillerenes ansigtsudtryk. Denne audiokanal udsendes simultant med normal lyd på digitale kanaler. Tilgængeligheden afhænger af den respektive kanal og tv-station. 1 Vælg linjen»audio beskrivelse«med»v«eller»λ«og vælg indstillingen»til«med»<«eller»>«. 2 Vælg linjen»volumen«med»v«eller»λ«og skift volumen med»<«eller»>«. Forlade indstillinger 1 Tryk på»exit«for at afslutte indstillingen. * Under licens fra SRS Labs, Inc. TruSurround HD, SRS og symbolet er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc. DANSK 23

24 TV - DRIFT Generelle funktioner At tænde og slukke 1 Tryk på»8«,»1 0«eller»P+«eller»P-«for at tænde for tv-apparatet fra standbytilstand. 2 Tryk på tasten»8«for at sætte tv-apparatet i standby-tilstand. Valg af kanaler 1 Tryk på»1 0«til direkte valg af forudindstillinger. 2 Vælg kanalerne en efter en med»p+«eller»p-«. 3 Åbn kanallisten med»ok«, vælg den ønskede kanal med»v«,»λ«,»<«eller»>«og tryk på»ok«for bekræftelse. Forlad kanallisten med»menu«. Valg af kanaler fra lister Du kan vælge kanaler fra forskellige lister, (f.eks. alle kanaler, FAV1 til FAV4). 1 Tryk på»fav«for at åbne en oversigt over programtabeller. Oversigten vises på skærmen 2 Vælg programtabel med»v«eller»λ«og åbn den med»ok«. 3 Vælg en tv-kanal med»v«,»λ«,»<«eller»>«og tryk på»ok«for bekræftelse. 4 Tryk på»menu«for at forlade programtabel. Valg af forudindstillet AV-kanal 1 Åbn menuen»vælg kilde«med» «. 2 Vælg en AV-forudindstilling med»v«,»λ«,»<«eller»>«og tryk på»ok«for bekræftelse. 3 Brug»1...0«til at vende tilbage til tv-kanal. Regulering af lydstyrke 1 Juster lydstyrken med»+ o «. At tænde og slukke lyd 1 Tryk på»p«for at dæmpe lyden eller for at tænde den igen. Informationsvisning 1 Få vist informationer med»?«. Visningen forsvinder automatisk efter kort tid. Freeze-frame (frys billede) Hvis du ønsker at se en særlig scene i længere tid, kan du fryse billedet i det aktuelle program. 1 Aktiver frys billede-funktion med»$«2 Afslut frys billede-funktion med»$«7 Hvis et eksternt datamedie er tilsluttet tv-apparatet, er tidsskiftsfunktionen aktiveret med»$«. Funktionen Tidsskift beskrives på side 31. Billedindstillinger Forskellige billedindstillinger er tilgængelige. 1 Åbn menuen med»tools«. 2 Vælg menuen»billedmodus«med»v«eller»λ«. 3 Vælg»Bruger«,»Øko TV«,»Livlig«,»Naturlig«,»Film«,»Sport«eller»Spil«ved at trykke på»<«,»>«. 7 Billedindstillinger»Spil«kan kun vælges i»hdmi«,»komponent«og»pc«tilstande. Lydindstillinger Forskellige lydindstillinger er tilgængelige. 1 Åbn menuen med»tools«. 2 Vælg menuen»indstillrt lyd«med»v«eller»λ«. 3 Vælg lydindstillinger»bruger«,»musik«,»naturlig«eller»tale«ved at trykke på»<«,»>«. 7»Bruger«mulighed er aktiv, når»rum lyd«er valgt som»normal«eller»rumlig«. 24 DANSK

25 TV - DRIFT Audio-sprog Forskellige sprog er tilgængelige på digitale kanaler. Det afhænger af det program, der udsendes. 1 Åbn valgmenuen med» «. 2 Vælg sproget ved at trykke på»v«eller»λ«og tryk på»ok«for bekræftelse. Undertekster Forskellige undertekster er tilgængelige på digitale kanaler. Det afhænger af det program, der udsendes. 1 Åbn valgmenuen med» «. 2 Vælg undertekster med»v«eller»λ«og tryk på»ok«for bekræftelse. Zoom-funktion Denne funktion giver dig mulighed for at forstørre billede til den ønskede størrelse. 1 Åbn menuen med»tools«. 2 Vælg menuen»indstillrt lyd«med»v«eller»λ«. 3 Tryk på»ok«gentagne gange for at forstørre billede i tre trin. Øko-tilstand Denne funktion giver dig mulighed til at reducere strømforbrug. 1 Åbn menuen med»tools«. 2 Vælg menuen»øko TV«med»V«eller»Λ«. 3 Tænd for Øko-tilstand med»<«eller»>«. 4 Sluk for Øko-tilstand igen med»<«eller»>«indtastning af slukketid (sleep timer) I menuen»sleep timer«kan du indtaste en slukketid for tv-apparatet. Når denne tid er udløbet, skifter tv-apparatet til standby-tilstand. 1 Åbn menuen med»tools«. 2 Vælg linjen» Sleep timer «med»v«eller»λ«. 3 Indtast den ønskede slukketid med»<«eller»>«. 7 For at slukke funktionen, brug»<«eller»>«for at sætte slukketiden på»fra«. Zap-funktion Denne funktion husker den kanal, du i øjeblikket ser mens du skifter over til andre kanaler (zapper). 1 Tryk på»1 0«eller»P+«,»P «til at vælge kanalen, der skal gemmes i zap-hukommelsen og tryk på»<«for bekræftelse. 2 Tryk på»1 0«eller»Λ«,»V«for at skifte til en anden tv-kanal. 3 Tryk på»<«for at skifte mellem den gemte tv-kanal og den sidst viste tv-kanal. 4 Afslut funktionen med»exit«. DANSK 25

26 TV - DRIFT Elektronisk tv-guide Den elektroniske programguide giver et overblik over alle programmer, der vil blive udsendt den kommende uge (kun for digitale kanaler). 1 Tryk på»guide«for at få vist kanalinformationer. 7 Ikke alle kanaler har en detaljeret tv-guide. 7 Mange tv-stationer sender det daglige program, men ingen detaljerede beskrivelser. 7 Der findes tv-stationer, der overhovedet ingen informationer sender. 2 Tryk på»v«eller»λ«for at vælge en tvkanal. Dagens programmer i den valgte tv-kanal bliver vist på skærmen. 3 Skift informationer om det aktuelle program med»>«. 7 Du kan åbne og lukke de omfattende programinformationer med»?«. 7 Du kan tilføje de valgte udsendelser til hukommelsestimeren ved at trykke på»ok«. 4 Tryk på»v«for at vælge informationer om det næste program og»λ«for at skifte tilbage til informationerne om det aktuelle program. 5 Vælg programmer for de kommende dage med» «(grøn) og skift tilbage til den aktuelle dag med» «(rød). 6 Skift tilbage til kanalvalg med»<«. 7 Vælg bestemte programmer med» «(blå), vælg kanaltypen med»<«,»>«,»v«eller»λ«og tryk på»ok«for bekræftelse. Programmer, der matcher den valgte kanaltype, vises på skærmen. 7 Afslut den elektroniske tv-guide med»exit«. 26 DANSK

27 TV - DRIFT Ændring af billedformat Tv-apparatet skifter automatisk til formatet 16:9, hvis dette format er opfanget via SCART-stikket. 1 Vælg billedformatet med» «. Billedformatet (for eksempel»16:9«) vises på skærmen. Du kan vælge mellem følgende billedformater:»auto«-format Billedformatet skifter automatisk til»16:9«for 16:9 -programmer. Billedformatet skifter automatisk til»4:3«for 4:3 -programmer.»16:9«og»14:9«-formater Under programmer i 4:3 format, strækkes billedet horisontalt hvis»16:9«eller»14:9«vælges. Billedets geometri strækkes horisontalt. Med aktuelle 16:9 signalkilder (fra en set-top box på SCART-stikket) udfylder billedet skærmen helt med den korrekte geometri.»4:3«-format Billedet vises i 4:3 -format.»letterbox«-format Letterbox-formatet er særlig velegnet til programmer i 16:9 format. De sorte rammer, der normalt ses øverst og nederst på skærmen, elimineres, 4:3-billeder fylder skærmen. De transmitterede billeder forstørres, men er en smule beskåret øverst og nederst. Billedgeometrien forbliver uændret.»undertekst«-format Hvis du ikke kan læse underteksterne der vises nederst på skærmen, så vælg»undertekster«.»panorama«-format Denne indstilling er særlig velegnet til bredformat. Under programmer i 4:3 -format, strækkes billedet horisontalt hvis funktionen»panorama«vælges. Billedets geometri strækkes horisontalt.»overscan«-format I denne modus er HD-billeder ikke afkortet via HDMI-stik eller andre stik og billedet vises i den originale størrelse. Dette er kun aktivt i ved opløsninger ved eller over 720 p. DANSK 27

28 usb-optagelse Informationer om optagelse ogafspilning af tv-programmer Optagelse og afspilning af programmer er kun mulig med digitale tv-kanaler (DVB-S/S2, DVB-T og DVB-C). Digitale tv-kanaler (DVB-S/S2, DVB-T og DVB- C), du har mulighed for at optage og afspille, afhænger også af tv-stationer. Både optagelse og afspilning af programmer, og tidsskift-funktionen kan kun gennemføres med et eksternt datamedie (harddisk eller USB-stick). Optagelser kan udføres med de fleste datamedier tilgængelige på markedet. Vi kan dog ikke garantere, at alle datamedier er egnede til denne operation. Hvis et program bliver optaget på et eksternt datamedium, kan det kun afspilles på dit tv-apparat. Afspilning af disse programmer er ikke mulig på andre apparater. Hvis du sender apparatet til reparation og hardware skal udskiftes, er det muligt at du ikke vil være i stand til at optage programmer på dit reparerede tv-apparat. Modtagelse af SKY broadcasting service er aktuelt kun mulig i Tysklad med en passende set-top box. Grundig påtager sig intet ansvar for eventuelle tab af gemte data på et eksternt datamedie. Anbefales til at afspille indspillede filer via PRnP Player. USB Media Player understøtter muligvis ikke nogle indspillede filer. USB Multimedia Player understøtter muligvis ikke nogle optagede begivenheder. Brug PRnP player for korrekt afspilning. Vi anbefaler brug en højhastigheds USB-disk eller harddisk for at undgå problemer med optagelse og tidsskift. Ellers kan der opstå forstyrrelser eller billedfrysninger under afspilning af video. mulige begrænsninger i brug afeksterne datamedier Afhængig af tv-stationen kan du opleve forskellige begrænsninger af visse funktioner fra nogle tv-kanaler. GRundIG har ingen indflydelse på disse begrænsninger. Optagelse af programmer på eksterne datamedier kan være deaktiveret af tv-stationen. Hvis beskeden»uri* beskyttet! PVR-funktion er blokeret«bliver vist på skærmen vil optagelse eller tidsskift være begænset (kun en optagelse er mulig) eller deaktiveret (optagelse ikke mulig) af tv-stationen. * URI = User right information (Copyright information). Hvis du optager og gemmer et program i et arkiv på et eksternt datamedie, kan afspilning være begrænset. Tv-stationen kan tillade at afspille programmet en gang eller flere gange, men programmet vil kun være tilgængelig i en bestem periode. Programmer ikke egnet for mindreårige kan kræve en PIN-kode umiddelbart inden optagelsens start. Hvis autorisationen ikke bliver givet, vil optagelsen ikke starte. Kopiering af programmer fra en digital tvkanal til video- eller DVD-optager ved brug af»av 1«-stik (analog billed/lydsignal) kan også være begrænset af tv-stationen. Forudsætningen er, at din enhed understøtter kopieringsfunktionen. 28 dansk

LCD TV with LED Backlight 28 VLE 4400 WM

LCD TV with LED Backlight 28 VLE 4400 WM LCD TV with LED Backlight 28 VLE 4400 WM DA Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING

Læs mere

LCD TV 26 VLC 4102 T2

LCD TV 26 VLC 4102 T2 LCD TV 26 VLC 4102 T2 DA Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 Generel

Læs mere

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP DA Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING

Læs mere

LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR

LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR DA Indholdsfortegnelse -------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 GENERELLE OPLYSNINGER 6 Tv-apparatets

Læs mere

COLOR TELEVISION 32 VLE 7150 C

COLOR TELEVISION 32 VLE 7150 C COLOR TELEVISION 32 VLE 7150 C da no fi sv Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING

Læs mere

LCD TV med LED baggrundsbelysning 55 VLX 9470 BP

LCD TV med LED baggrundsbelysning 55 VLX 9470 BP LCD TV med LED baggrundsbelysning 55 VLX 9470 BP DA Indholdsfortegnelse -------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 GENERELLE OPLYSNINGER 6 Tv-apparatets

Læs mere

LCD TV med LED baggrundsbelysning 48 VLE 6425 BR

LCD TV med LED baggrundsbelysning 48 VLE 6425 BR LCD TV med LED baggrundsbelysning 48 VLE 6425 BR DA Indholdsfortegnelse -------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 GENERELLE OPLYSNINGER 6 Tv-apparatets

Læs mere

LCD TV med LED baggrundsbelysning 42 VLE 8460 BP

LCD TV med LED baggrundsbelysning 42 VLE 8460 BP LCD TV med LED baggrundsbelysning 42 VLE 8460 BP DA Indholdsfortegnelse -------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 GENERELLE OPLYSNINGER 6 Tv-apparatets

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

LCD TV 42 VLC 9142 T2

LCD TV 42 VLC 9142 T2 LCD TV 42 VLC 9142 T2 DA NO FI SV DE EN Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

LCD TV with LED Backlight 49 VLE 8460 BP

LCD TV with LED Backlight 49 VLE 8460 BP LCD TV with LED Backlight 49 VLE 8460 BP DA NO DANSK Indholdsfortegnelse ---------------------------------------------------------------------------------- Kære kunder, Denne brugsvejledning beskriver

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

EASY USE REMOTE CONTROL

EASY USE REMOTE CONTROL EASY USE REMOTE CONTROL G-VRC-01 DA NO FI SV AUS GUTEM GRUND Indhold 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING 3 Sikkerhed 3 Bemærkninger til produktemballage 3 Tilslutning af ladestationen til tv-apparatet 4 SIKKERHED

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Brugermanual til Smile tv-portal

Brugermanual til Smile tv-portal Brugermanual til tv-portal Brugermanual til Smile tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 3 Hovedmenu side 4 Favoritter side 4 SmileTV side 6 Optagelser side 9 Video on demand side

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere