HDTV satellit receiver SXHD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HDTV satellit receiver SXHD"

Transkript

1 HDTV satellit receiver SXHD Instruktionsbog Version:

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Produktbeskrivelse Leveringsomfang Receiver Fjernbetjening Tilslutning af AVANIT SXHD Tilslutningsplan Grundlæggende betjening Receiver startes Installation Driftsform vælges Menu hentes/lukkes Navigation i menu Forældrekontrol Tid indstilles Fjernsyn Afspilning Optagelse programmeres via EPG Timeshift (tidsforskudt fjernsyn) Udvidede indstillinger og funktioner Menu programlister Menu installation Menu system Menu indstilling Menu PVR Tekniske data Fjernbetjening Strømforsyning Tilslutninger AVANIT SXHD

3 Indholdsfortegnelse 5.4 Temperatur Dimensioner og vægt Producent AVANIT SXHD 3

4 Produktbeskrivelse 1 Produktbeskrivelse 1.1 Leveringsomfang HDTV Satelliten-Receiver AVANIT SXHD. Fjernbetjening 2 batterier (AAA) til fjernbetjeningen Instruktionsbog 4 AVANIT SXHD

5 Produktbeskrivelse 1.2 Receiver Apparat-forside Nr. Beskrivelse 1 LED (signalerer apparat til ) Apparat-bagside Nr. Beskrivelse 1 LNB IN Tilslutning til satellit-antenne (DVB-S) 2 TV Scart-tilslutning til fjernsyn (analog) 3 HDMI 1 Digital audio- og video-udgang 4 AUDIO OUT DIGITAL Digital cinch-audio-udgang 5 USB Tilslutning til eksternt USB-datalager 6 SERVICE Jackstik 1 High Definition Multimedia Interface (engl.), kontaktflade til fuld digital transmission af audio- og videodata. AVANIT SXHD 5

6 Produktbeskrivelse 1.3 Fjernbetjening Nr. Taste Beskrivelse 1 Skifter mellem betjening og standby Direkte valg af program 3 FIND Program-søgefunktion 4 MENU Viser hovedmenuen 5 PR+ PR- Program + eller opad i menu Program eller nedad i menu 6 AVANIT SXHD

7 Produktbeskrivelse Nr. Taste Beskrivelse Lydstyrke + eller til højre i menu Lydstyrke eller til venstre i menu OK/LIST Senderliste vises / menupunkt bekræftes 6 INFO Information om aktuelt program vises 7 TXT Videotekst vises/skjules 8 Rød funktionstaste 9 PR Skifter til de tidligere valgte programmer 10 Gul funktionstaste 11 AUDIO Valg af lydformat 12 TV/RADIO Skifter mellem TV og radio 13 Optage-taste / omgående optagelse 14 Afspilning (af Media Player) 15 Hurtigt tilbage 16 Hurtigt fremad 17 Afbryder lyden 18 0 Valg af Media Player s afspilningsformat 19 FAV Henter favoritliste 20 EPG Henter EPG 2 21 EXIT Afslutter menu eller menupunkt 22 Grøn funktionstaste 23 Blå funktionstaste 24 V-MODE Skifter aspekt mode 25 PAGE+ I menu/programliste 10 punkter opad 26 PAGE- I menu/programliste 10 punkter nedad 27 Stopper optagelse / afspilning 28 Pause afspilning 2 EPG = Electronic Program Guide (engl.) = elektronisk programguide, elektronisk programinformation AVANIT SXHD 7

8 Produktbeskrivelse Nr. Taste Beskrivelse 29 Langsomt fremad slow-motion 30 Langsomt tilbage 8 AVANIT SXHD

9 Tilslutning af AVANIT SXHD 2 Tilslutning af AVANIT SXHD OBS! Forbind først receiveren med satellitantennen og alle andre apparater, inden netstikket sættes i stikkontakten. Henvisninger i instruktionsbøger til de andre apparater skal også respekteres. 2.1 Tilslutningsplan Standardforbindelse valgfri forbindelse AVANIT SXHD 9

10 Grundlæggende betjening 3 Grundlæggende betjening 3.1 Receiver startes 3.2 Installation Sprog På AVANIT SXHD er tysk forudindstillet som standardsprog. Vælg relevant sprog Bekræft med OK, for at komme ind i næste vindue. Undermenuen Sprog kan også altid findes via menuen System Start Efter valg af sprog kommer man ind i menuen Installation (se kapitel 4.2, side 22). Her kan man starte en sendersøgning og dermed oprette programlisten. 3.3 Driftsform vælges Her kan man vælge mellem driftsformerne TV (fjernsynsprogrammer) og RADIO (radioprogrammer): Tryk på tasten TV/RADIO på fjernbetjeningen. For at vende tilbage til den tidligere driftsform trykkes igen på tasten TV/RADIO. 3.4 Menu hentes/lukkes Tryk på tasten MENU for at hente menuen. Tryk på EXIT for at afslutte menuen. 3.5 Navigation i menu I menuen kan man navigere både med tasterne på receiveren og med fjernbetjeningen. De valgte menupunkter fremhæves med farver. 10 AVANIT SXHD

11 3.6 Forældrekontrol Grundlæggende betjening I undermenuen Forældrekontrol kan man låse adgangen til enkelte menuer eller start af enkelte programmer med en kanallås. Når apparatet leveres, er kanallåskoden Således kommer man ind i undermenuen Forældrekontrol: 1. Tryk på tasten MENU. 2. Vælg menuen System. 3. Vælg Forældrekontrol og bekræft med OK. Efter indtastning af password kan man nu indstille, om adgangen til undermenuerne skal være password-beskyttet, idet man vælger Menulås og Fra eller Til, indstille, om man vil beskytte enkelte programmer med en kanallås, idet man vælger Kanallås og Fra eller Til eller ændre password: 1. Vælg feltet Nyt password. 2. Indtast et nyt password. 3. Password bekræftes. 4. Indtast det nye password igen. 4. Tryk på OK. 5. Afslut menuen med EXIT. 3.7 Tid indstilles 1. Vælg menuen System. 2. Vælg undermenuen Lokal tidsindstilling og bekræft med OK. 3. Vælg punktet GMT usage og tænd eller sluk GMT usage med tasterne / eller /. Til = automatisk tidsindstilling via satellitsignal er aktiveret. Fra = automatisk tidsindstilling via satellitsignal er deaktiveret. 4. Vælg punktet GMT Deres tidszone. Tidszonen er som standard indstillet på GMT + 1 time (+ 1:00). 5. Vælg punktet Sommertid og vælg Sommertid Fra eller Til. 6. Hvis man har slukket den automatiske tidsindstilling (GMT usage), skal man manuelt indtaste dato og tid: AVANIT SXHD 11

12 Grundlæggende betjening Vælg her punktet Dato, vælg den position, som skal ændres, og indtast den aktuelle dato med taltasterne. Vælg så punktet Lokal tidsindstilling, vælg den position, som skal ændres, og indtast det aktuelle klokkeslæt. 7. Afslut menuen med EXIT. 3.8 Fjernsyn Direkte programvalg Med tasterne / PR+ og / PR- vælges det program, som man vil se. Ved hvert programskift åbnes et info-vindue i få sekunder med oplysninger om det aktuelle program. Tryk på tasten INFO for på ethvert tidspunkt at hente dette info-vindue. Tryk to gange på EXIT for at lukke info-vinduet igen Programvalg via udvælgelsesvindue 1. Tryk på tasten OK for at vise et udvælgelsesvindue med alle disponible programmer. 2. Udvælg den programliste, hvor det ønskede program befinder sig eller tryk på tasten FAV for at vælge mellem favoritterne (se kapitel 4.1.3, side 22). 3. Tryk på EXIT for at lukke udvælgelsesvinduet Programvalg via søgefunktion Tryk på tasten FIND for at åbne vinduet Søg. Vælg en af de anviste muligheder og bekræft med OK Genre-filter 1. Vælg GENRE for at vise genre-udvælgelsesvinduet. 2. Vælg den ønskede genre og bekræft med OK. I et andet vindue åbnes programudvælgelsen, hvor nu kun programmerne for den valgte genre vises. 3. Tryk på EXIT for at lukke programudvælgelsesvinduet. Nu kan man igen vælge en genre. 12 AVANIT SXHD

13 Grundlæggende betjening Programmer søges (alfabetisk) Vælg Find (A-Z) for at åbne vinduet Find: Vælg et tegn og bekræft altid med OK, så det fremkommer i feltet med navnet eller en del af navnet på det ønskede program. Udover bogstaver og tal er der specielle kontaktflader: Kontaktflader CAPS (gul funktionstaste) DEL (rød funktionstaste) eller <- OK (blå funktionstaste) TOM Betydning Skifter mellem store og små bogstaver (virker kun på bogstaver). Sletter det senest indtastede tegn. Lukker vinduet. Indsætter et mellemrum.? Spørgsmålstegnet som første tegn har en Wildcard - funktion, f.eks.: ved indtastningen?r findes alle programmer, som har et R i sit navn. Når man har bekræftet det førstvalgte tegn med OK, åbnes i et andet vindue den programudvælgelse, hvor programmer vises, som begynder med dette tegn (for det meste er det første tegn et bogstav). Tryk på EXIT for at lukke vindue 1, hvis udvælgelsen vises tilstrækkeligt overskueligt. I programudvælgelsesvinduet kan man nu vælge det ønskede program og bekræfte med OK. Gå tilbage til indtastning af tegn (se ovenfor) for at begrænse programudvælgelsen yderligere Programliste sorteres (alfabetisk) Vælg Sort (A-Z) eller Sort (Z-A) for at sortere de programmer, som er vist i programudvælgelsesvinduet, i alfabetisk rækkefølge enten stigende eller faldende. AVANIT SXHD 13

14 Grundlæggende betjening Ved alle funktioner, som er beskrevet i 3.8.3, slettes valget eller sorteringen igen, når et program vælges med OK, dvs. hvis man i TV-drift trykker på tasten OK for at se programudvælgelsesvinduet, er programlisten tilbage i den oprindelige version Recall Tryk på tasten for at springe til det senest viste program EPG Single EPG Tryk på tasten EPG på fjernbetjeningen. Vinduet Single EPG med oplysninger om et program åbnes. Den løbende udsendelse er markeret med. Tryk på tasterne / PR+ og / PR- for at se en udsendelse tidligere eller senere (1). Tryk på tasterne / og / for at bladre en dag frem og tilbage (2). Tryk på den grønne funktionstaste for at scrolle nedad i info-området (6). Tryk på den røde funktionstaste for at scrolle opad i info-området (6). Tryk på den gule funktionstaste for at overtage program, dato, tidspunkt og varighed for den markerede udsendelse i en timer. Man kan ændre indstillingerne som beskrevet i kapitel 4.3.2, side 28. Tryk på den blå funktionstaste for at skifte til vinduet EPG. Tryk på EXIT for at vende tilbage til TV-drift EPG Efter aktivering af den blå funktionstaste i vinduet Single EPG kommer man ind i vinduet EPG. Tryk på OK for at åbne et vindue med detaljer om den valgte udsendelse. Tryk på OK, den røde funktionstaste eller EXIT for at lukke dette vindue igen. Tryk på tasterne / PR+ og / PR- for at bladre gennem alle disponible programmer. 14 AVANIT SXHD

15 Grundlæggende betjening Tryk på tasterne / og / for at bladre en udsendelse frem og tilbage i et program. Tryk på den røde funktionstaste for at komme ind i vinduet Tids display: Vælg her med tasterne / og / funktionerne nederst i billedet: Tryk på OK, når er valgt for at springe til den løbende udsendelse. Den løbende udsendelse er markeret med. Tryk på OK, når er valgt for at springe en udsendelse frem eller tilbage. Tryk på OK, når er valgt for at springe to timer frem eller tilbage. Tryk på OK, når er valgt for at springe en dag frem eller tilbage. Tryk på EXIT for at lukke vinduet Tids display og vende tilbage til EPGvinduet. Tryk på den grønne funktionstaste for at overtage program, optagedato, tidspunkt og varighed for den markerede udsendelse i en timer. Man kan ændre indstillingerne som beskrevet i kapitel 4.3.2, side 28. Tryk på den blå funktionstaste for at vende tilbage til vinduet Single EPG. Tryk på EXIT for at vende tilbage til fjernsynsprogrammet Audio-indstillinger 1. Tryk på AUDIO. 2. Vælg audio-mode med tasterne / og /. 3. Tryk på tasterne / PR+ eller / PR- for at vælge et andet sprog eller Dolby AC3 (Dolby Digital), såfremt senderen har denne mulighed. 4. Når den ønskede audio-mode er indstillet, afsluttes menuen med tasten EXIT. AVANIT SXHD 15

16 Grundlæggende betjening Teletekst Tryk på tasten TXT på fjernbetjeningen for at starte teletekst. Den første teletekst-side 100 vises. Således kan man navigere mellem videotekst-siderne: Taste Taltastatur på fjernbetjening Funktion Direkte indtastning af et sidenummer næste hovedside forrige hovedside (hvis undersider findes) næste underside (hvis undersider findes) forrige underside eller AUTO: skift mellem undersider foregår automatisk Tryk på EXIT for at lukke videoteksten igen Aspekt mode Tryk på V-MODE flere gange efter hinanden for at indstille aspekt mode. PVR 3 / optagelse Tilslut først et USB-datalager i USB-tilslutningen på SXHD, og afvent, at dette identificeres af receiveren, og at den tilsvarende meddelelse vises. Egnede USB-stik og eksterne harddisks kan ses i tilbehørsshoppen på Under afspilning af et program trykkes på tasten Optag (omgående optagelse) eller vælg udsendelser i vinduet EPG og tilføj dem til timerne med den grønne funktionstaste (se kapitel 3.8.5, side 14) eller en optagelse programmeres direkte i undermenuen Timer (se kapitel 4.3.2, side 28). 3 PVR = Personal Video Recorder (engl.), ensbetydende med harddisk-optager til digital optagelse af billede og lyd på et datalager (som regel harddisk). 16 AVANIT SXHD

17 Grundlæggende betjening Hvis der sendes flere lydspor, så optages automatisk op til tre lydspor. Ved afspilningen kan man så skifte mellem disse lydspor med tasten AUDIO. 3.9 Afspilning Direkte afspilning 1. Tryk to gange på SHIFT. 2. Vælg den optagelse, som skal afspilles, og bekræft med OK. Afspilningen begynder. 3. Brug tasterne,,, og for at styre afspilningen. 4. Man kan springe med tasterne / og /, når afspilningsinformationsfeltet er fremhævet. Man kan først benytte denne funktion, når der efter opstart af afspilningen er gået den tid, som man har indstillet i kapitel PVR konfig. under Spring Afspilning med Media Player Som beskrevet i kapitel 4.5.1, side 30 kan man også afspille USB-optagelser via Media Player Optagelse programmeres via EPG I EPG vælges de udsendelser, som skal optages, og de tilføjes til timerne med den grønne funktionstaste (se kapitel 3.8.5, side 14). AVANIT SXHD 17

18 Grundlæggende betjening 3.11 Timeshift (tidsforskudt fjernsyn) Ved tilsluttet USB-datalager (harddisk, USB-stik) kan man stoppe det sendte program og fortsætte det på samme sted på et senere tidspunkt. 1. Sørg for, at Timeshift (1. menupunkt) står på Til (fabriksindstilling) i undermenuen PVR konfig. (kapitel , side 32) og afslut igen menuen. 2. I TV-drift trykkes på tasten for at stoppe afspilningen af det aktuelle fjernsynsprogram og starte en Timeshift-optagelse. 3. Tryk på tasten (PLAY) for at fortsætte afspilningen af fjernsynsprogrammet på dette sted. 4. Med tasterne og kan man spole frem og tilbage i fjernsynsprogrammet, som man normalt gør på en DVD-afspiller eller video-optager. Med tasterne (SLOW) og (SLOW) kan man afspille fjernsynsprogrammet i slow-motion. 5. Hvis man igen vil skifte til det aktuelle (live sendte) fjernsynsbillede, trykkes en gang på tasten. Hvis Timeshift-funktionen i undermenuen PVR konfig. står på Til, begynder Timeshift-optagelsen automatisk, når receiveren tændes og ved hvert kanalskifte. 18 AVANIT SXHD

19 4 Udvidede indstillinger og funktioner 4.1 Menu programlister TV-programliste / radio-programliste Udvidede indstillinger og funktioner For nemheds skyld forklares i det følgende kun redigering af TV-lister for at redigere radio-programlister skal man gøre tilsvarende. 1. I menuen Program liste går man til undermenuen TV. 2. Tryk på OK for at åbne vinduet TV. Ved nedenfor beskrevne redigeringsproces bliver man, når man afslutter programliste-menuen, altid spurgt, om man vil overskrive den fabriksindstillede programliste, dvs. man kan overtage de foretagne ændringer (OK så ændres programlisten tilsvarende) Program med en favoritliste tilføjes 1. Det relevante program markeres. 2. Tryk på tasten FAV og bekræft med OK. Et udvælgelsesvindue med de otte eksisterende favoritlister åbnes. 3. Vælg den favoritliste, som programmet skal tilføjes, og bekræft med OK. Den pågældende favoritliste markeres tilsvarende ( ). 4. De programmer, som er tilføjet i en favoritgruppe, markeres i programlisterne. 5. Tryk på tasten FAV en gang mere eller EXIT for at afslutte funktionen Tilføjes Programmer forsynes med en password-beskyttelse (låses for ulovlig adgang) 1. Det relevante program markeres. 2. Tryk på den røde funktionstaste (SHIFT). 3. Bekræft med OK. Man opfordres til at indtaste et password. 4. Indtast et password. Låste programmer markeres i programlisterne. 5. Tryk igen på den røde funktionstaste (SHIFT) for at afslutte funktionen Låst. AVANIT SXHD 19

20 Udvidede indstillinger og funktioner Programmer springes over ved skift fra program til program (zapning) 1. Det relevante program markeres. 2. Tryk på den grønne funktionstaste. 3. Bekræft med OK. Programmer, som skal springes over, markeres i programlisterne. 4. Tryk igen på den grønne funktionstaste for at afslutte funktionen Låst Programmer flyttes til en anden kanalplads: 1. Tryk på den gule funktionstaste for at påbegynde funktionen Flyt. 2. Programmet, som skal flyttes, markeres, og der bekræftes med OK. Programmet markeres i programlisten.. Såfremt man ikke kun vil flytte et program, men flere programmer, markeres flere programmer, og der bekræftes hver gang med OK. Programmerne, som skal flyttes, skal her ikke følge direkte efter hinanden. 3. Vælg den programplads, foran hvilken man ønsker at indskyde programmet / programmerne, og tryk igen på den gule funktionstaste. 4. Tryk på EXIT for at afslutte funktionen Flyt Programliste sorteres 1. Tryk på den blå funktionstaste (ændre). Vinduet Rediger kanal åbnes. 2. Tryk på den røde funktionstaste (sortere) for at åbne et vindue, hvor man kan fastsætte sorteringskriterierne. 3. Vælg Navn(A-Z) eller Navn(Z-A) for at sortere programlisten i alfabetisk rækkefølge. eller Vælg Gratis/Kodet for først at liste alle gratis programmer og derefter alle kodede programmer i programlisten. eller Vælg Låst for først at liste alle ikke-låste og derefter alle låste programmer i programlisten. 4. Tryk på OK for at bekræfte valget. 5. Tryk på EXIT for at afslutte sorteringsfunktionen. 20 AVANIT SXHD

21 Udvidede indstillinger og funktioner Programmer omdøbes 1. I undermenuen Rediger kanal TV trykkes på den blå funktionstaste (L/R). 2. Tryk på den grønne funktionstaste for at påbegynde ændringsprocessen. 3. Programmet, som skal omdøbes, markeres, og der bekræftes med OK. 4. Vinduet Omdøb fremhæves. Vælg det tegn, som skal ændres. Med det numeriske tastatur på fjernbetjeningen indtastes det nye tegn. Tryk på den røde funktionstaste (CAPS) for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på den grønne funktionstaste (DEL) for at slette det valgte tegn. Tryk på den gule funktionstaste (OK) for at overtage de ændringer, som er lavet tidligere, og at lukke vinduet Omdøb igen. Tryk på den blå funktionstaste (CANCEL) for at slette de ændringer, som er lavet tidligere, og at lukke vinduet Omdøb. 5. Tryk på den grønne funktionstaste for at gå ud af ændringsmenuen igen Enkelt program slettes fra programlisten 1. I undermenuen Rediger kanal TV trykkes på den blå funktionstaste (ændre). 2. Tryk igen på den blå funktionstaste (slette) for at komme ind i slettemenuen. 3. Det program, som skal slettes, markeres, og der bekræftes med OK. Det pågældende program markeres tilsvarende. Tryk igen på den blå funktionstaste (slette) eller EXIT for at afslutte slettemenuen. 4. Hvis man, når man afslutter menuen, bekræfter overskrivning af den fabriksindstillede programliste (se ovenfor), slettes de markerede programmer Alt slettes For at slette alle programmer 1. Vælges Slet alt i menuen Rediger kanal. 2. Tryk på OK. Der fremkommer en forespørgsel, om man vil slette alle kanaler. 3. Vælg svaret Ja eller Nej og bekræft med OK. Efter sletning af alle programmer er alle programlister tomme og skal oprettes igen! AVANIT SXHD 21

22 Udvidede indstillinger og funktioner Favoritlister I denne undermenu kan favoritlisterne omdøbes. 1. Vælg den favoritliste, som skal ændres, og bekræft med OK. 2. Et skærmtastatur åbnes. 3. Vælg bogstaver/tal med tasterne / PR+ og / PR- samt tasterne / og / og bekræft med OK. Med den gule funktionstaste kan man skifte mellem store og små bogstaver. Med tasten SHIFT (rød) kan man slette enkelte bogstaver/tal. Gentag dette så mange gange, indtil det ønskede favoritlistenavn er indtastet. Tryk på den blå L/R-taste for at vende tilbage til undermenuen Favorit og tryk på EXIT for at afslutte undermenuen. 4.2 Menu installation Antenne forbindelse 1. I menuen Installation vælges undermenuen Antenne forbindelse og der bekræftes med OK. 2. Vælg, om en fast antenne eller en motor antenne er tilsluttet til receiveren. 3. Tryk på EXIT for at afslutte undermenuen Antenne forbindelse. 4. Tryk på EXIT en gang mere for at vende tilbage til TV-drift eller skift til en anden undermenu. Hvis en motor antenne er valgt, skal denne konfigureres under menupunktet Antenne opsætning Satellitliste I undermenuen Satellit liste er en liste med disponible satellitter lavet forlods. Afhængig af antenneanlægget kan man her vælge, fra hvilken satellit man ønsker at modtage programmer: 1. I menuen Installation vælges undermenuen Satellit liste og der bekræftes med OK 22 AVANIT SXHD

23 Udvidede indstillinger og funktioner 2. Vælg den satellit, som man ønsker at modtage, og bekræft med OK. Den valgte satellit markeres tilsvarende ( ). Således ændres en transaktion: 1. Tryk på den røde funktionstaste (SHIFT). 2. Vælg, om navn eller længdegrad (position) skal ændres. 3. Vælg den tekstposition, som skal ændres: Indtast tal og bogstaver med fjernbetjeningen. Tryk på den røde funktionstaste (SHIFT) for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på den grønne funktionstaste for at slette den netop valgte position. Tryk på den gule funktionstaste for at bekræfte ændringerne og vende tilbage til satellitlisten. Tryk på den blå funktionstaste (L/R) for at afbryde ændringsprocessen og vende tilbage til satellitlisten. Således tilføjes en transaktion: 1. Tryk på den grønne funktionstaste. 2. Indtast navn og længdegrad (tekstindtastning som beskrevet under ændre). Således slettes en transaktion: 1. Vælg den satellit, som skal slettes. 2. Tryk på den blå funktionstaste (L/R). Et vindue åbnes med forespørgselen, om man virkelig ønsker at slette. 3. Vælg OK eller Nej og bekræft dette valg med OK. Man kommer nu tilbage til satellitlisten. Tryk på EXIT for at afslutte undermenuen Satellit liste. Tryk på EXIT for at vende tilbage til TV-drift Antenne opsætning I undermenuen Antenne opsætning er forskellige transaktioner til disposition, alt afhængig af om man under Antenne forbindelse har indstillet fast antenne eller motor antenne Fast antenne Under Satellit vælges den satellit, for hvilken nedenstående indstillinger skal gælde. AVANIT SXHD 23

24 Under Udvidede indstillinger og funktioner Valgmulighederne er begrænset til de satellitter, som er markeret i Satellit liste. Under LNB frekvens vælges den værdi, som passer til den anvendte LNB. Alternativt trykkes på OK, den passende værdi vælges i listen og der bekræftes med OK: Standardværdi er her en universel-lnb med MHz. Man kan fastsætte signalstyrke og kvalitet ved modtagelse af en bestemt transponder: Transponder vælges den transponder, fra hvilken man ønsker at få vist signalstyrke og kvalitet nederst på skærmen. Hvis man anvender en multifeed-antenne, vælges under DiSEqC porten til den valgte satellit. Hvis man ønsker at modtage signaler fra mere end fire satellitter, vælges under DiSEqC1.1 6 porten til den valgte satellit. Som standard er Deaktivere indstillet her. Vælg menupunktet 22K for permanent at tænde eller slukke 22 khzstyrespændingen til High-Low-Band-omstillingen. I de fleste tilfælde skal man her indstille Auto (fabriksindstilling). Under Polaritet vælges den korrekte værdi til den valgte sender Motor antenne Under LNB frekvens vælges den værdi, som passer til den anvendte LNB. Standardværdi er her en universel-lnb med MHz. Under Motor type indstilles den anvendte styresignalteknik DiSEqC 1.2 Vælg Slet alt for at slette alle tidligere indstillede satellitpositioner igen. Vælg Motor og tryk på OK for at åbne undermenuen Motor opsætning: 4 DiSEqC = Digital Satellite Equipment Control (engl.), betegner en digital styresignalteknik på satellitmodtageranlæg 5 DiSEqC1.0 understøtter fire satellitpositioner 6 DiSEqC1.1 understøtter 16 satellitpositioner 24 AVANIT SXHD

25 Udvidede indstillinger og funktioner Således indstilles her forskellige antennepositioner: 1. Vælg Satellit for at vælge den satellit, for hvilken efterfølgende indstillinger skal gælde. 2. Vælg Transponder for at vælge den transponder, som skal være afgørende for antennepositionen. 3. Vælg Positionsnr. & gem for at fastsætte et positionsnummer, hvor den pågældende satellit skal lagres. 4. Vælg Gå til X for at hente en position, hvorfra indstillingen skal foretages (værdireferencen er nulpositionen). 5. Vælg Gem og drej antennen mod vest eller øst. Find maksimalværdierne på signalstyrke og kvalitet (vises nederst på skærmen). 6. Tryk derefter på OK for at lagre den valgte position. En forespørgsel fremkommer. 7. Bekræft positionsændringen med Ja eller slet den med Nej. 8. Gentag eventuelt punkt 1 6 for yderligere satellitter / transpondere. Vælg Standard og tryk på OK for at slette alle tidligere indstillinger og fastsætte antennepositionerne igen. En forespørgsel fremkommer. Bekræft sletteprocessen med Ja eller afbryd den med Nej. Tryk på EXIT for at vende tilbage til undermenuen Antenne opsætning. Vælg Grænse opsætning og tryk på OK for at åbne vinduet Grænse opsætning. 1. Vælg Grænse opsætning for at skifte mellem begrænsning fra, Vest grænse og Øst grænse. 2. Kontaktfladen Grænse opsætning markeres, og begrænsningen, som blev valgt i forrige punkt, flyttes til Øst eller Vest. 3. Kontaktfladen Gå til reference markeres, der trykkes efterfølgende på OK for igen at sætte motorantennen i udgangsposition. 4. Tryk på EXIT for at vende tilbage til undermenuen Antenne opsætning USALS En satellitposition defineres som reference, og med informationerne om bredde- og længdegrad beregnes så de roterende bevægelser for alle øvrige satellitter udfra disse basisværdier. Vælg Lokal længdegrad for at indlæse længdegraden for antennens position i fjernbetjeningen. Vælg Lokal breddegrad for at indlæse breddegraden for antennens position i fjernbetjeningen. AVANIT SXHD 25

26 Udvidede indstillinger og funktioner 1. Vælg Motor og tryk på OK. 2. Vælg Satellit for at vælge den satellit, som skal være reference for USALSstyringen på antennen. 3. Vælg Transponder for at vælge den transponder, som skal være afgørende for antennepositionen. 4. Motorantennen justeres således, at signalstyrke og kvalitet når op på maksimalværdier. 5. Tryk på EXIT for at vende tilbage til undermenuen Antenne opsætning. I undermenuen Antenne opsætning vælges punktet Grænse opsætning, og der trykkes på OK for at åbne vinduet Grænse opsætning. Gør som beskrevet ovenfor Søgning af enkelt-satellit Her kan man gennemsøge enkelte satellitter for programmer, som kan modtages. Under Satellit vælges den satellit, for hvilken søgningen (Scan) skal gennemføres. Valgmulighederne begrænser sig også her til de satellitter, som er markeret i Satellit liste. Vælg Kun FTA 7 for at fastsætte, om kun FTA-programmer eller om alle programmer skal søges. Under Søg kanal vælges, om man kun vil søge TV-programmer, kun radioprogrammer eller TV + radio. Under Netværks søgning vælges, om man kun vil søge et enkelt program (Nej) eller alle programmer i en senderkæde (Ja), altså f.eks. PRO7, SAT1, KABEL1, SIXX. Punktet Netværks søgning er kun aktivt, når søge mode Nuværende søgning (betyder standard Scan) er valgt. Under Søge mode vælges søge mode: Nuværende søgning (Standard Scan): I denne mode er kun de frekvenser inkluderet, som findes i TP-listen. Automatisk søgning (Blind Scan): Her søges på alle frekvenser, uafhængigt af om de findes i TP-listen eller ej. 7 FTA = Free To Air = ikke-kodede, sendte programmer 26 AVANIT SXHD

27 Udvidede indstillinger og funktioner Under Tuner vælges, fra hvilken LNB signalerne skal behandles (hvis der kun findes en LNB, er dette punkt ikke aktivt). Start sendersøgningen, idet Søg vælges, og der bekræftes med OK. 4.3 Menu system Undermenu TV-system Vælg Video-opløsning for at indstille den korrekte video-opløsning. 1. Tryk på OK for at fremhæve en liste med de værdier, som kan vælges. 2. Vælg den værdi, som er passende til Deres fjernsynsapparat. 3. Bekræft valget med OK. Eksempel: Hvis Deres fjernsynsapparat kan vise en maksimal opløsning på 720p8, skal De også indstille 720p på receiveren (fabriksindstilling er 720p). Hvis receiver og fjernsynsapparat er forbundet via et Scartkabel, er opløsningen maksimalt 576i (PAL-format). Således ændres opløsningen direkte på fjernbetjeningen: Tryk på (eventuelt flere gange) den grønne funktionstaste for at ændre opløsningen på videosignalet på HDMI-udgangen. Den indstillede værdi vises i displayet. Vælg Aspekt mode for at indstille værdien for billede aspekt mode. Værdi Auto 4:3PS Betydning Standardindstilling: Receiveren vælger den optimale værdi Til afspilning på en 4:3-skærm, PS = Panscan: 4:3 sending: Billede vises optimalt. 16:9 sending: Billede tilpasses til skærmen i højden, til højre og venstre mangler billedinformationer. 8 p = progressive (engl.), hel-billede visning: Hele billeder transmitteres, f.eks. betyder 720p, at 50 helbilleder med en opløsning på 1280 pixels / linje og 720 linjer / billede transmitteres pr. sekund. i = interlaced (engl.), linjespringsskandering: lige og ulige linjer transmitteres skiftevist. AVANIT SXHD 27

28 Udvidede indstillinger og funktioner Værdi 4:3LB Betydning Til afspilning på en 4:3-skærm, LB = Letterbox 4:3 sending: Billede vises optimalt. 16:9 sending: Billede tilpasses til skærmen i bredden, manglende højde udfyldes med sorte bjælker. 16:9 Til afspilning på et 16:9 TV-apparat Vælg Digital Audio udgang for at fastsætte formatet for det digitale audiosignal: PCM Pulse Code Modulation (standard), DD Dolby Digital (flerkanalslyd) Undermenu Timer Her kan op til otte forskellige optagelser (eller programskift) programmeres, bearbejdes eller slettes. 1. I undermenuen Timer markeres en timer. 2. Tryk på tasten OK for at åbne timeren. 3. Linjen Timer-mode markeres. 4. Linjen Timer-service markeres. 5. Linjen Vækningskanal markeres og vælg det program, som skal optages eller vises. 6. Linjen Optagelsesdato markeres og indtast dato. 7. Linjen På tidspunkt markeres og indtast tidspunkt. 8. Linjen Varighed markeres og indtast varighed (varighed på udsendelse). I dato- og tidsfelterne bevæger man sig fra bogstav til bogstav (fra position til position) med tasterne / og /. 9. Kontaktfladen Gem markeres og bekræft med OK Øvrigt Vælg LNB spænding for at tænde og slukke LNB-forsyningsspændingen til LNB IN. 28 AVANIT SXHD

29 Udvidede indstillinger og funktioner I henhold til nye EU-forskrifter er denne receiver udstyret med en energisparekontakt. Efter tre timer skifter apparatet selv til strømspare-mode (strømforbrug mindre end 1 W), hvis ingen funktion aktiveres via fjernbetjeningen i dette tidsrum (for eksempel ændring af lydstyrken eller programskifte). Man kan deaktivere den automatiske standby-funktion via menuen. Vælg Standby-tid for at aktivere eller deaktivere den automatiske standbyfunktion (fabriksindstilling er Standby-tid Til). 4.4 Menu indstilling Software-version I undermenuen Information vises det aktuelle versionsnummer for softwaren i AVANIT SXHD Fabriksindstilling Der er mulighed for at stille receiveren tilbage til fabriksindstillingerne (Reset): Således stilles receiveren tilbage: 1. I menuen Værktøjer vælges undermenuen Fabriksindstilling. 2. Tryk på OK. Man bliver spurgt, om man vil stille receiveren tilbage og slette individuelle indstillinger. 3. Vælg Ja eller Nej og tryk derefter på OK. Når apparatet er stillet tilbage, fremkommer menuen til valg af sprog. AVANIT SXHD 29

30 Udvidede indstillinger og funktioner Opdatering af receiver-software Man kan også opdatere sin AVANIT SXHD via USB-kontaktfladen. 1. Find opdateringsfilen på internetsiden (menupunkt Support) og gem denne på et USB-datalager. 2. Filen med endelsen.abs åbnes og kopieres over på USB-datalageret. Vær her opmærksom på, at opdateringsfilen (*.abs) står direkte i USB-datalagerets stamoversigt (ingen underoversigt)! 3. Tilslut datalageret til receiveren. 4. I menuen Værktøjer vælges undermenuen USB-opdatering og tryk på tasten OK. 5. Under Opgraderings mode vælges opgraderingsmode Allcode. 6. Under Opgradér fil vælges filen, som er kopieret under punkt Vælg kontaktfladen Start og bekræft med OK. Der kommer et sikkerhedsspørgsmål. Når OK er valgt og OK er trykket, foretages opdateringen. Derefter starter receiveren automatisk igen. 4.5 Menu PVR Media Player Via Media Player kan man både afspille egne TV-optagelser og MPEG-, MP3- eller JPG-filer, som befinder sig på datalageret. 1. Media Player åbnes ved i menuen Optag at vælge punktet Media Player og bekræfte med OK. 2. Tryk på tasten 0 så mange gange, indtil den ønskede filtype står i den øverste linje helt til venstre. I mappestrukturen vises nu kun de filer, som er af den ønskede filtype. Hvis man her f.eks. vælger musik, vises de eksisterende musikfiler. Ved Optag vises de inkluderede TV-optagelser på datalageret. 3. Tryk på / PR- for at vælge det tilsluttede datalager og bekræft med OK. 4. Vælg filen. 5. Tryk på OK for at starte afspilningen. 30 AVANIT SXHD

31 Udvidede indstillinger og funktioner 6. Brug tasterne,,,, og for at styre afspilningen. 7. Via kontaktfladerne nederst i Media Player-vinduet har man flere funktioner Eksempel musik Vælg et musikstykke og tryk på den grønne funktionstaste for at tilføje dette til playlisten (favoritliste). Det pågældende musikstykke markeres med et hjertesymbol. Man kan gentage processen ved alle musikstykker, som man vil tilføje til playlisten. Tryk på den gule funktionstaste for at tilføje alle musikstykker i den aktuelle oversigt til playlisten. Hvis man trykker på den gule funktionstaste igen, slettes playlisten helt. Tryk på tasten SHIFT (rød) for at vise favoritlisten (playliste). Et nyt vindue Playliste åbnes. Man har nu mulighed for at flytte eller fjerne filer fra listen: 1. Vælg et musikstykke, som skal flyttes. 2. Tryk på tasten SHIFT (rød) for at markere det valgte musikstykke til flytning. 3. Vælg den nye plads til det valgte musikstykke. 4. Afslut flyttefunktionen ved at trykke på tasten SHIFT (rød) igen. Man kan nu lukke vinduet Playliste igen med EXIT eller flytte et musikstykke mere ved igen at vende tilbage til punkt 1. eller benytte slettefunktionen. Tryk på tasten L/R (blå) for at komme ind i ændringsmode. Her kan musikstykkerne omdøbes ved at trykkes på tasten SHIFT (rød), kopieres ved at trykke på den grønne funktionstaste, og slettes ved at trykke på den gule funktionstaste og nye mapper kan oprettes ved at trykke på tasten L/R (blå). Tryk to gange på tasten EXIT for at afslutte ændringsmode. Man kommer nu igen tilbage til Media Player s startvindue. Tryk på tasten 1 for at sortere de viste musikstykker. Favoritterne er de titler, som er anført i den aktuelle playliste. Tryk på tasten 2 for at ændre afspilningsmode: AVANIT SXHD 31

32 Udvidede indstillinger og funktioner Symbol i Media-Playervindue Betydning Enkelt musikstykke afspilles og gentages. Alle musikstykker i den aktuelle oversigt afspilles i den viste rækkefølge og gentages. Alle musikstykker i den aktuelle oversigt afspilles i tilfældig rækkefølge og gentages derefter. Tryk på EXIT for at lukke Media Player og vende tilbage til menuen Optag Eksempel billeder Tryk på tasten 2 for at konfigurere et diasshow (Slide Show). 1. Vælg Slide Show Tid. 2. Vælg, hvor lang tid der skal gå mellem hvert billedskifte. Hvis man vælger Fra, bliver det første billede stående på skærmen. 3. Vælg Slide Show Gentag for at starte diasshowet fra begyndelsen. Vælg Gem Fortryd og vælg derefter, om indstillingerne skal overtages eller slettes, og bekræft med OK. Tryk på tasten 3 for at vise alle billeder i den aktuelle oversigt. Man kan også se billeder, mens der afspilles musik, idet man f.eks. under musikafspilningen skifter filtype (med tasten 0) og starter et diasshow Datalager formateres 1. Tryk på den gule funktionstaste. 2. Vælg det ønskede filsystem i det fremhævede vindue under harddisk-mode. Et udvalg af mulige filsystemer vises (FAT32 og NTFS) Standardpartitioner fastsættes Menupunktet Værktøjer har til formål at fastsætte standardpartitioner til TVoptagelser og Timeshift-filer. 1. Vælg det datalager eller den partition, for hvilken anvendelsen skal defineres. 2. Tryk på den blå L/R-taste. Et nyt vindue DVR-indstilling åbnes. 3. Vælg, hvordan datalageret skal anvendes: 32 AVANIT SXHD

33 Udvidede indstillinger og funktioner REC & TMS: partitionen anvendes både til optagelse og til Timeshift. Record: den valgte partition anvendes kun til optagelse. Timeshift: den valgte partition anvendes kun til Timeshift PVR konfiguration Vælg Timeshift for at indstille, om Timeshift-optagelser (se side 17, tidsforskudt fjernsyn (Timeshift)) skal begynde automatisk ved tryk på tasten, eller om Timeshift skal være deaktiveret. Vælg Timeshift til optagelse for at indstille, om Timeshift-optagelserne skal gemmes på USB-datalageret, når man trykker på tasten Optag. Ved Til optages der ikke kun fra det tidspunkt, hvor der trykkes på tasten Optag, men også den tidligere Timeshift-fil tilføjes til optagelsen. Ved Fra optages der fra det tidspunkt, hvor der trykkes på tasten Optag. Den tidligere Timeshift-fil tilføjes ikke til optagelsen ( normal omgående optagelse). Vælg Spring for at indstille, hvor stor springafstanden skal være ved afspilning af en optagelse. Vælg Optagelse startes tidligere for at indstille, hvor lang tid tidligere, mellem 1 og 5 minutter, en optagelse skal starte, da dette er fastsat i timer-indstillingerne. Vælg Optagelse afsluttes senere for at indstille, hvor lang tid senere, mellem 1 og 5 minutter, en optagelse skal slutte, da dette er fastsat i timer-indstillingerne. Ved EPG-timer-programmering anvendes de nøjagtige start- og sluttider for en udsendelse til programmering af en optagelse. At starten eller slutningen af en optagelse mangler, hvis udsendelserne starter tidligere eller senere, kan forhindres med funktionerne Optagelse startes tidligere og Optagelse afsluttes senere. AVANIT SXHD 33

34 Tekniske data 5 Tekniske data 5.1 Fjernbetjening Rækkevidde Batterier Max. 7 m 2x type AAA 5.2 Strømforsyning Strømforbrug i standby Netspænding Mindre end 1 W V ~, 50/60 Hz 5.3 Tilslutninger Kontaktflader til datalager USB 2.0 Antenneindgang Service Audio-udgang Audio/Video-udgang F-stik Jackstik 1 x Digital Audio 1x HDMI 1 x Scart-stik (EURO AV) 5.4 Temperatur Driftstemperatur Oplagringstemperatur 5.5 Dimensioner og vægt Bredde Højde Dybde Vægt +5 C til +40 C -40 C til +65 C 260 mm 45 mm 145 mm ca. 1 kg 34 AVANIT SXHD

35 Producent 6 Producent smart electronic GmbH Industriestraße St. Georgen Tyskland Telefax: +49 (0) Internet: AVANIT SXHD 35

36

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01.

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01. HDTV Kabel-TV Modtager smartstream - BOX2IP HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO Lynvejledning Version: 16.01.2014 - Dansk Introduktion Introduktion Kære kunde, Denne Lynvejledning indeholder

Læs mere

HDTV Satellitmodtagere

HDTV Satellitmodtagere smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmodtagere Lynvejledning Version: 30.09.2013 - Dansk Introduktion Introduktion Kære kunde, Denne Lynvejledning indeholder oplysninger om, Hvordan De tilslutter Deres mirage-modtager

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Introduktion. Indholdsfortegnelse

Introduktion. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion Kære kunde, Tak fordi du har købt en HDTV satellitmodtager. Denne brugervejledning indeholder oplysninger om placering installation, justering brug, rengøringen og bortskaffelse

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Introduktion. Hilsen smart electronic GmbH Industriestraße 29 78112 St. Georgen Tyskland

Introduktion. Hilsen smart electronic GmbH Industriestraße 29 78112 St. Georgen Tyskland Introduktion Introduktion Kære kunde, Tak fordi du har købt vores HDTV kabelmodtager. Denne brugervejledning indeholder oplysninger om placering installation, justering brug, rengøringen og bortskaffelse

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

HDTV Kabel-TV Modtager

HDTV Kabel-TV Modtager HDTV Kabel-TV Modtager CX72 CONAX INTEGRERET Brugsanvisning Version: 03.09.2012 DANSK Introduktion Introduktion Kære kunde, Tak fordi du har købt en smart HDTV kabelmodtager. Denne brugervejledning indeholder

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1 Bredbånds-tv Brugervejledning ComX brugervejledning v. 3.2 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til portalen side 4 Tilslutning

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Forord. Tekstkonventioner

Forord. Tekstkonventioner Forord Denne betjeningsvejledning hjælper dig med at sikre en korrekt sikker og nyttig brug af multifunktionsfjernbetjeningen MD 81880 (omtales kort som fjernbetjeningen). Det forudsættes, at brugeren

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Vejledning til Dahua harddisk optager

Vejledning til Dahua harddisk optager Vejledning til Dahua harddisk optager LIVE Som standard ved opstart vises der LIVE med samlet visning for tilsluttet kameraer. Her kan vælges 1 /4 / 9 / 16 kanal visning ved at klikke med højre musetast

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

DVB-S2-måleapparat. smartmeter S20. Instruktionsbog. Version: 03.03.2014 - Danske

DVB-S2-måleapparat. smartmeter S20. Instruktionsbog. Version: 03.03.2014 - Danske DVB-S2-måleapparat smartmeter S20 Instruktionsbog Version: 03.03.2014 - Danske Forord Forord Kære kunde, mange tak for, at du har valgt at købe DVB-S2-måleapparatet smartmeter S20. Nærværende instruktionsbog

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

Brugermanual til Smile tv-portal

Brugermanual til Smile tv-portal Brugermanual til tv-portal Brugermanual til Smile tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 3 Hovedmenu side 4 Favoritter side 4 SmileTV side 6 Optagelser side 9 Video on demand side

Læs mere

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv.

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. Brugermanual Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. 2 / 28 1. Sikkerhedsanvisninger...4 Kom godt i gang 2. Pakken indeholder...5 3. Opsætning...6

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Når du har lært de mange måder, hvorpå det er muligt at søge i LARM.fm s materiale, er det relevant at vide, hvilke muligheder du har for at afspille radio-

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Brugervejledning. Triax ST-220 HDTV Kombi-modtager. Digital satellit og terrestrisk modtager DVB-S2 / DVB-T1 305030A DK

Brugervejledning. Triax ST-220 HDTV Kombi-modtager. Digital satellit og terrestrisk modtager DVB-S2 / DVB-T1 305030A DK Brugervejledning Triax ST-220 HDTV Kombi-modtager Digital satellit og terrestrisk modtager DVB-S2 / DVB-T1 305030A DK Copyright Triax A/S Der tages forbehold for ændringer, fejl og mangler. www.triax.dk

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions

Læs mere

Digital Satellitmodtager. Digital M 40. Dansk brugermanual

Digital Satellitmodtager. Digital M 40. Dansk brugermanual Digital Satellitmodtager Digital M 40 Dansk brugermanual Indhold Indhold... - 2 - Sikkerhed... - 4 - Elektrisk tilslutning... - 4 - Korrekt håndtering af batterier... - 5 - Passende Brug... - 5 - Produktets

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere