BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoLink Passive. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 BeoLink Passive Betjeningsvejledning

2 B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra dimension. De kan nu spille den kilde De ønsker (musik video) på Deres hovedrumssystem, og lytte til det via Deres BeoLink installation i Link-rummet med BeoLink Passive systemet og de ekstra højttalere. Men det er ikke det hele. De kan tilmed betjene de daglige funktioner i hovedrumssystemet via BeoLink Passive systemet, ved hjælp af fjernbetjeningen Beo4. Denne vejledning forklarer hvordan... Betjeningsvejledning

3 2

4 I N D H O L D 3 4 Værd at vide om.....musik i andre rum 5 Direkte betjening Kontrollere lyden Kontrollere tidsprogrammeret afspilning (Timer Play) Lydstyrkeregulering 6 Fjernbetjening Ved hjælp af Beo4 7 Sådan betjenes hovedrumssystemet 8 Værd at vide 9 Sådan reguleres lyden i BeoLink Passive 10 Ved hjælp af Beolink 1000 Denne vejledning beskriver hvordan De betjener Deres BeoLink Passive opstilling (et BeoLink Passive system og et sæt passive Bang & Olufsen højttalere). Opstillingsvejledningen, som også følger med BeoLink Passive systemet, forklarer udførligt, hvordan De installerer systemet sammen med Deres Bang & Olufsen højttalere, og hvordan BeoLink Passive systemet gøres klar til brug.

5 4 V Æ R D A T V I D E O M.....Musik i andre rum BeoLink Passive systemet og de passive Bang & Olufsen højttalere, giver Deres Bang & Olufsen system i hovedrummet en ekstra dimension: De kan lytte til en hvilken som helst kilde fra hovedrumssystemet (musik video) i Link-rummet med BeoLink Passive systemet. De kan betjene en række funktioner i hovedrumssystemet fra Link-rummet, ved hjælp af fjernbetjeningen Beo4. BeoLink Passive systemet og de to højttalere giver Dem fuld udbytte af den høje lydkvalitet fra Deres hovedrumssystem. Denne vejledning forklarer hvordan... Når De betjener BeoLink Passive direkte, kan De: Tænde for det radioprogram ( TV-program) på Deres Bang & OLufsen hovedrumssystem, som De sidst lyttede til, lytte med på en kilde (musik video) der allerede spiller. Regulere lydstyrken i de to højttalere, der er tilsluttet BeoLink Passive systemet. Få BeoLink Passive systemet i Link-rummet til at indgå i en tidsprogrammeret afspilning fra hovedrumssystemet. Ved betjening med Beo4, kan De: Via BeoLink Passive systemet, tænde en hvilken som helst kilde (musik video) i hovedrumssystemet. Betjene alle daglige afspillefunktioner for den kilde der netop spiller. Regulere lyden i højttalerne tilsluttet BeoLink Passive systemet. Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem (musik, video AV) og BeoLink Passive systemet, skal være forbundet med hinanden ved hjælp af en Bang & Olufsen BeoLink installation. Derved får De mulighed for at lytte til en hvilken som helst kilde i hovedrumssystemet (og tilmed betjene kilden) i Link-rummet.

6 D I R E K T E B E T J E N I N G 5 Kontrollere lyden Det nederste felt mærket PLAY på BeoLink Passive giver Dem mulighed for at lytte med på en kilde, der netop spiller i Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem. Hvis der ikke er nogen kilde der spiller når De trykker PLAY, tænder det radioprogram*, De sidst spillede. Det vil sige, at hver gang De trykker PLAY, vil lyden fra hovedrumssystemet øjeblikkelig kunne høres i Link-rummet. Tryk PLAY kort igen og BeoLink Passive slukker et lille rødt lys (Standby lys) kommer frem i feltet PLAY. Hvis De holder fingeren på PLAY i to sekunder, slukkes både BeoLink Passive og hovedrumssystemet samtidigt. * Bemærk: Hvis hovedrumssystemet kun består af et Bang & Olufsen videosystem (uden musikkilder), tændes det TV-program De sidst spillede, når De trykker PLAY. Bemærk: Hvis Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem er i stand-by, når De tænder BeoLink Passive, får De kun lyd i højttalerne i Link-rummet højttalerne i hovedrumssystemet bliver ikke koblet til. Det lille cirkelrunde BeoLink Passive system har tre felter til nærbetjening... Kontrollere tidsprogrammeret afspilning (Timer Play) Hvis De har programmeret Deres hovedrumssystem til automatisk at starte afspilning (Timer Play) for eksempel til at vække Dem om morgenen kan De også koble højttalerne til i Link-rummet. For at gøre dette, trykker De blot på feltet TIMER på BeoLink Passive. Et lille rødt lys, der kommer frem i feltet TIMER, indikerer at højttalerne i Linkrummet er koblet til, når Deres hovedrumssystem starter en tidsprogrammeret afspilning. Tryk TIMER igen for at koble Timer Play funktionen fra igen (det røde lys forsvinder). TIMER PLAY Lydstyrkeregulering Lydstyrken kan reguleres uafhængig af Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem. Ved at trykke på knapperne på BeoLink Passive, kan De hæve sænke lydstyrken i højttalerne som De ønsker det. Bemærk: De finder yderligere oplysninger om lyd på side 9.

7 TIMER PLAY 6 F J E R N B E T J E N I N G TV LIGHT RADIO SAT DVD CD V TAPE RECORD A TAPE TEXT 0 MENU Ved hjælp af Beo4 Fjernbetjeningen Beo4* giver Dem fuld udbytte af Deres BeoLink Passive opstilling: Når De betjener BeoLink Passive direkte, tænder De enten det radioprogram ( TV-program) i Deres hovedrumssystem, De sidst spillede, De kan lytte med på en kilde, som allerede spiller. Med Beo4 har De mulighed for at tænde netop den kilde i Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem (musik video), som De ønsker at lytte til, og De kan betjene de daglige afspillefunktioner for pågældende kilde. De daglige afspillefunktioner skal betjenes på nøjagtig samme måde, som når De betjener hovedrumssystemet direkte, ved hjælp af Beo4. Beo4 er desuden nøglen til at regulere lyden i de to højttalere. Beo4 og BeoLink Passive opstillingen er begge parate til at udføre Deres instruktioner ved at give Dem lyd i højttalerne få sekunder efter De har trykket på knappen. Se hvordan på de næste par sider... GO Alle de betjeninger De foretager med Beo4, modtages af BeoLink Passive systemet. Via BeoLink installationen, sendes Deres instruktioner videre til Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem. EXIT STOP * Bemærk: Fjernbetjeningen Beo4 kan fås som ekstra tilbehør hos Deres Bang & Olufsen forhandler.

8 B E O C E N T E R Sådan betjenes hovedrumssystemet Ved hjælp af BeoLink Passive systemet, kan De tænde en hvilken som helst kilde (musik/video) i Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem og lytte til den i højttalerne. For at gøre dette, trykker De blot på pågældende kildeknap på Beo4. Når kilden spiller, kan De skifte program, lytte til bestemte musiknumre, standse og fortsætte afspilning, søge og spole o.s.v. Rækkefølgen på knapperne vist til højre på denne side, fortæller hvordan... For at slukke, trykker De blot kort på den røde Stand-by knap på Beo4. Hvis De holder Stand-by knappen trykket ned i to sekunder, slukker De både Link-rums- og hovedrumssystemet samtidigt. Bemærk: De funktioner der er nævnt på disse sider, er kun til rådighed i Link-rummet, forudsat at den kilde De beder om, findes i hovedrumssystemet og forudsat at kilden indeholder pågældende funktion. Musikkilder... Tænder radioen Starter CD-afspilleren Starter kassettebåndoptageren Videokilder... Tænder fjernsynet Tænder satellit-modtageren Starter videobåndoptageren For at springe gennem programmerne, springe fra et musiknummer/en optagelse og til det/den næste på en CD et bånd RADIO CD A TAPE TV SAT V TAPE Eller indtast nummeret for det program, den optagelse De ønsker 0 9 til For at standse CD-afspilleren kassette- videobåndoptageren STOP På en musik- videobåndoptager samt en CD-afspiller til en enkelt CD Spoler båndet tilbage; søger tilbage på en CD i en CD-afspiller til en enkelt CD Spoler båndet fremad; søger fremad på en CD i en CD-afspiller til en enkelt CD ss tt Tryk for at genoptage afspilningen GO Se venligst på næste side for yderligere oplysninger om søgning For yderligere oplysninger om disse funktioner, henvises der til betjeningsvejledningerne til Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem.

9 8 >Fjernbetjening Betjening af systemet i hovedrummet På en CD-afspiller til flere CD er tt ss til 1 6 : derefter 1 1 Tryk for at skifet til næste foregående CD Indtast et CD nummer direkte for at lytte til en bestemt CD Tryk for at søge fremad på en CD Tryk for at søge tilbage på en CD For at vælge et bestemt musiknummer på en CD Tryk indtil stikordet TRACK* bliver vist i displayet Indtast nummeret på et musiknummer, f.eks. nummer 11 Tryk kortvarigt for at slukke BeoLink Passive *Bemærk: For at få stikordet TRACK (musiknummer) vist i displayet på Beo4 skal det tilføjes til -funktionen i Beo4. Se venligst afsnittet Ekstra funktioner i Beo4 i betjeningsvejledningen til Beo4 for yderligere vejledning. Værd at vide om Beo4 og BeoLink Passive... Hvis De trykker lige midt på lydstyrkeknappen på Beo4, mens BeoLink Passive er i stand-by, svarer det til, at De trykker på PLAY direkte på BeoLink Passive modtageren (se side 5). For at starte en afspilning på en Bang & Olufsen pladespiller i systemet i hovedrummet skal De blot trykke for at få stikordet PHONO* (pladespiller) vist i displayet og derefter trykke GO. Hvis De trykker, mens De lytter til en plade, får De pladespillerens pickup til at køre indad udad på pladen i trin af 8 mm. For at starte en afspilning på en musik- videobåndoptager nr. 2 i Deres Bang & Olufsen system i hovedrummet skal De trykke for at få stikordet A.TAPE2* (musikbåndoptager nr. 2) V.TAPE2* (videobåndoptager nr. 2) vist i displayet og derefter trykke GO. For at skifte mellem mono/stero lyd skifte sprog på et radio-, TV- Satellit-TV-program for at skifte lydspor på et videobånd skal De trykke for at få stikordet SOUND* vist i displayet og derefter trykke GO gentagne gange. Hvis De benytter Deres BeoLink Passive opstilling i samme rum som Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem, skal De programmere BeoLink Passive dertil (se hvordan dette gøres i Opstillingsvejledningen). I så fald skal De for at starte afspilningen af en kilde i hovedrumssystemet via Deres BeoLink Passive højttalere trykke: for at få stikordet LINK* vist i displayet og derefter RADIO, CD A TAPE, for at få stikordet LINK* vist i displayet og derefter TV, SAT V TAPE. *Bemærk: For at få stikordene PHONO, A.TAPE2, V.TAPE2, SOUND og LINK vist i displayet på Beo4 skal de tilføjes til -funktionen i Beo4. Se venligst afsnittet Ekstra funktioner i Beo4 i betjeningsvejledningen til Beo4 for yderligere vejledning.

10 9 Sådan reguleres lyden i BeoLink Passive Lyden i BeoLink Passive opstillingen kan reguleres helt uafhængig af Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem: Alle lydniveauer vender tilbage til oprindelig indstilling, når De slukker BeoLink Passive. Hæver lydstyrken Sænker lydstyrken De kan naturligvis, når som helst, regulere lydstyrken ved at trykke på fjernbetjeningen Beo4. Eller De kan trykke midt på lydstyrkeknappen for helt at fjerne lyden fra højttalerne. Hver gang De trykker på fjernbetjeningen Beo4, kommer der et nyt skilt frem i displayet. Når De har fundet skiltet for den funktion De ønsker, skal De trykke på knappen GO for at få adgang til funktionen. Ved at trykke får De mulighed for at vælge skiltet A.SETUP*. Når De trykker GO og derefter igen, kan De nu regulere lyden der kommer fra højttalerne i Deres BeoLink Passive opstilling ved hjælp af skiltene BASS, TREBLE og LOUDNSS. Derefter skal De bruge stepknapperne, GO og ss tt til at regulere med. Se hvordan til højre på denne side... Hvis De ønsker at gemme de regulerede niveauer som en permanent indstilling i BeoLink Passive opstillingen, skal De blot trykke for at få skiltet A.SETUP* frem i displayet og derefter trykke GO. Tryk igen for at få skiltet S.STORE frem i displayet og derefter GO. Bemærk venligst Alle de aktuelle lydniveauer (lydstyrke, balance, bas, diskant og Loudness bliver fastindstillet samtidigt. Hvis De ønsker at regulere lydniveauerne for videokilder, Skal De få stikordet V.SETUP* (billedindstilling) vist i displayet på Beo4 i stedet for A.SETUP* (lydindstilling). Hvis De trykker for at få stikordet RESET* (nulstilling) vist i displayet og derefter trykker GO, bliver Deres lydregulering nulstillet, d.v.s. stillet tilbage på de oprindelige værdier hvis den aktuelle indstilling ikke er blevet fastindstillet. *Bemærk: For at få stikordene A.SETUP, V.SETUP, RESET og SPEAKER vist i displayet på Beo4 skal de tilføjes til -funktionen i Beo4. Se venligst afsnittet Ekstra funktioner i Beo4 i betjeningsvejledningen til Beo4 for yderligere vejledning. Tryk midt på volumeknappen for helt at fjerne lyden fra højttalerne Tryk igen for at få lyden tilbage Kald SPEAKER* frem i displayet Regulerer balancen mod venstre Regulerer balancen mod højre Tryk for at få skiltet A.SETUP* V.SETUP frem i displayet Kald BASS frem i displayet Mere bas Mindre bas Kald TREBLE frem i displayet Mere diskant Mindre diskant Kald LOUDNSS frem i displayet Kobler Loudness til/fra Reguler de forskellige lydniveauer, så de passer til Deres smag. Derefter... ss tt derefter GO GO Kald A.SETUP* frem i displayet derefter GO Kald S.STORE frem i displayet For at gemme de nye lydniveauer som en permanent indstilling for højttalerne i BeoLink Passive systemet GO

11 10 >Fjernbetjening RADIO CD A. TAPE TV SAT V. TAPE Musikkilder... Tænder radioen Starter CD-afspilleren Starter kassettebåndoptageren For at vende båndet og spille den anden side, trykker De SHIFT og derefter SOUND Videokilder... Tænder fjernsynet Tænder satellit-modtageren Starter videobåndoptageren For at springe gennem programmerne, springe fra et musiknummer/en optagelse og til det/den næste på en CD et bånd Ved hjælp af Beolink 1000 Bang & Olufsen fjernbetjeningen Beolink 1000 kan også anvendes til betjening af BeoLink Passive. For at regulere lyden i BeoLink Passive opstillingen skal De bruge SOUND knappen på fjernbetjeningen Beolink Tryk SOUND gentagne gange for at regulere de fire lydelementer: balance, bas, diskant og loudness*. *Bemærk: Under selve reguleringen skal man bruge << >> knapperne til at regulere balancen og til at regulere bas, diskant og loudness. til 0 9 Eller indtast nummeret for det program, den optagelse De ønsker STOP For at standse CD-afspilleren kassette- videobåndoptageren (Tryk STOP to gange for helt at stoppe videobåndoptageren før De spoler) PLAY Spoler et bånd tilbage. Søger tilbage på en CD Spoler et bånd fremad. Søger fremad på en CD Fortsætter afspilning Et kort tryk slukker BeoLink Passive

12 Værd at vide... Hvis De trykker MUTE på Beolink 1000 når BeoLink Passive er i Stand-by, virker dette på samme måde, som når De trykker PLAY direkte på BeoLink Passive (se side 5). Hvis De tænder en kilde på hovedrumssystemet, og De får lyden fra en anden kilde frem i højttalerne i Link-rummet, kan dette skyldes at der er en optagelse igang (musik video) på hovedrumssystemet. De får da lyden De optager frem i stedet for. En speciel låse -funktion sikrer at optagelsen ikke ødelægges. For at starte afspilning af en Bang & Olufsen pladespiller i hovedrumssystemet, trykker De PHONO. Hvis De trykker, mens De lytter til pladen, springer pladespilleren gennem musikken, 8 mm ad gangen. For at starte afspilning på en kassette- videobåndoptager nr.2 i Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem, skal De trykke SHIFT og derefter A.TAPE V.TAPE. For at tænde en CDV-afspiller tilsluttet videosystemet i hovedrummet, skal De trykke SHIFT og derefter SAT. For at skifte mellem mono- og stereolyd sprog på et radio-, TV- satellitprogram, skifte lydspor på et videobånd, skal De trykke SHIFT og derefter SOUND flere gange. Hvis De bruger BeoLink Passive opstillingen i samme rum, som Deres Bang & Olufsen hovedsystem, skal BeoLink Passive programmeres i overensstemmelse hermed (se hvordan i opstillingsvejledningen). I dette tilfælde skal De, for at starte afspilning af en kilde i hovedrumssystemet, via BeoLink Passive, trykke følgende: LINK og derefter RADIO, CD A.TAPE LINK, AV og derefter TV, SAT V.TAPE. 11

13 12 N O T A T E R Købsdato Kontaktperson Forhandler Telefon Adresse Noter Deres serienumre her: BeoLink Passive Beolab højttalere Beo4 Dear Customer, Your needs as the user of our products are always given careful consideration during the design and development process, and we strive to make our products easy and comfortable to operate. We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you consider important positive or negative may help us in our constant efforts to refine our products. Thank you! Please write to: Customer information dept Bang & Olufsen a/s DK-7600 Struer Denmark Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

14

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. DVD 1 Vejledning Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

Dansk (Danish) - Indhold

Dansk (Danish) - Indhold Dansk (Danish) - Indhold Indledning Betjeningsprincipper Fjernbetjening Gør musikken tilgængelig Omslagsbillede Gør fotos tilgængelige Gør hjemmesider tilgængelige Daglig brug af BeoPlayer Opret og rediger

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

BeoLink PC 2. Vejledning

BeoLink PC 2. Vejledning BeoLink PC 2 Vejledning Bemærkning vedrørende installation Hensigten med denne påmindelse er at henlede din opmærksomhed på 820 22 i National Electrical Code (Kapitel 1, 54 i Canadian Electrical Code),

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoPort Vejledning Rettigheder og ansvar De produktnavne, som nævnes i denne vejledning, kan være andre virksomheders varemærker eller registrerede varemærker. Musikgenkendelsesteknologi og relaterede

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Sådan bruger du bredbånds-tv. Brugervejledning

Sådan bruger du bredbånds-tv. Brugervejledning Sådan bruger du bredbånds-tv Brugervejledning Om TV og Film Kom nemt i gang med TV og Film leje og få adgang til et bredt udvalg af film, underholdning, nyheder og sport fra de bedste danske og internationale

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger.

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger. BeoVision 7 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og opsætter

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

HK 3470 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING

HK 3470 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING HK 3470 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING MUTE T-MON RDS PTY CT RT TA AUTO TUNED ST MEMORY PRESET SLEEP VMAx Power for the Digital Revolution Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Vigtige informationer 5

Læs mere

Lightwriter SL40. Brugsanvisning SL40. dedicated to communication

Lightwriter SL40. Brugsanvisning SL40. dedicated to communication Lightwriter SL40 Brugsanvisning SL40 dedicated to communication Lightwriter SL40 User Guide For Software v1.0 This is a User Guide for Lightwriter SL40. For updates or additions, see our website at http://www.toby-churchill.com

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoVision MX 8000 Type 910x On-site service guide English, German, French, Italian, Spanish, Danish, Dutch This On-site service guide must be returned with the defective parts/ back-up suitcase! 1.1 Contents

Læs mere

BRUGSANVISNING M-DEX

BRUGSANVISNING M-DEX BRUGSANVISNING M-DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

imovie 08 Introduktion Lær imovie at kende, og revolutioner den måde, du afspiller, ser, lagrer og deler video på.

imovie 08 Introduktion Lær imovie at kende, og revolutioner den måde, du afspiller, ser, lagrer og deler video på. imovie 08 Introduktion Lær imovie at kende, og revolutioner den måde, du afspiller, ser, lagrer og deler video på. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 Velkommen til imovie 08 5 imovie-grænsefladen 5 En enkelt

Læs mere

Brugervejledning. Opsætning Montering Betjening

Brugervejledning. Opsætning Montering Betjening Scandinavia Brugervejledning Opsætning Montering Betjening S5-TOUCH MANUAL VER. DK2015.01.001 SikkertHjem Scandinavia 2015 SikkertHjem Scandinavia. Alle rettigheder forbeholdt. SikkertHjem, SikkertHjem

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere