Insta Ilationsg uide. 0~oe/o&>. , tlf.: fax: WW'N ant...,.ioge'.t.dk pc:!it nt.~gøf.t cic...-.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Insta Ilationsg uide. 0~oe/o&>. , tlf.: 38109638 fax: 38109836 WW'N ant...,.ioge'.t.dk pc:!it nt.~gøf.t cic...-."

Transkript

1 Insta Ilationsg uide Et vigtigt værktøj til husinstallationer 0~oe/o&>. ~ Frodenkssundsvej 114 es>~,., Brønshøj ~, tlf.: fax: O to WW'N ant...,.ioge'.t.dk pc:!it nt.~gøf.t cic...-. Dansk 4. udgave

2 DKT Forord: Når boligen indeholder flere radio- og TV apparater, er det vigtigt at installationen bliver udført korrekt, ellers vil der være risiko for at specielt TV-billederne forringes. Med de nye fladskærme og de øgede krav til signal kvaliteten er vigtigheden af korrekte installationer ikke blevet mindre. DKT har udarbejdet denne vejledning for at hjælpe installatører og brugere til at opnå optimale resultater ved fordeling af radio og TV i boligen. Hvis vejledningen følges, vil EMC direktivet oqså blive overholde (lov om krav til ind- og udstrållnq fra installationer m.m.) Det er bemærkningsværdigt, at de fleste fejlretninger på kabel tv systemet foretages på de lokal/private installationer! God fornøjelse! Indholdsfortegnelse: Retningslinier for husinstallationer 3 Stjernesystem til 4 og 8 Radio/TV tilslutninger... 4 Stjernesystem til 4 og 8 Radio/TV/data tilslutninger 5 Serieforbundet system til 8-16 Radio/TV/data tilslutninger 6 lx data, lx Radio/TV tilslutning vha. DVU4 7 lx data, lx Radio/TV tilslutning 8 lx data, lx Radio, lxtv tilslutning vha. push-en filtre 9 lx data, lx Radio, 2xTV vha. aktiv push-on filter 10 2x data, lx Radio, 2xTV/FM vha. aktiv stikdåse 11 lx data, lx Radio, op til 6 TV vha. aktiv stikdåse 12 Tilslutning af flere PC'er til et kabelmodem 13 Indkobling af video/satellitmodtager 14 Vejledning om EMC 15 Retningslinier fra organisationer (CENELEC/EN/DS/AFO/FDA) 16 Minimumskrav til signal- og systemværdier 17 Produktorientering 19 Produktoversigt 20 Fejlretningsliste 26 Notat. 27 Side 2

3 Insta Ilationsg uide Retningslinier for husinstallationer Installation af kabelmodems og flere radio/tv tilslutninger behøver ikke at være kompliceret, hvis man blot følger visse spilleregler. Under listen af vigtigste parametre er punkterne ydereligere forklaret. De vigtigste parametre er: a. At have det rigtige signalniveau. b. At apparaterne ikke forstyrrer hinanden. c. At den valgte forstærker kan behandle de ofte mange programmer uden forstyrrelser. d. At EMC lovgivningen overholdes, så ind- og udstrålinq ikke giver problemer. e. At dæmpningen mellem apperaterne er min 36 db. Det er nødvendigt at følge denne vejledning for at opnå et tilfredsstillende resultat. A. Signalniveau Det vigtigste er at kontrollere signalniveauet med et måleinstrument. Signalniveauet bør være mellem 60 og 77 dbin. Hvis et måleinstrument ikke er til r~dighed, kan man indskyde et dæmpeled på 6 db i indgangen af det TV, der har det svageste signal (ofte det længste kabel). Forstærkeren indjusteres, så der akkurat er synlig "sne" på skærmen på både VHF (kanal 2-12) og UHF (kanal 21-69). N~r dæmpeleddet herefter fjernes, vil billedet være klart og uden forstyrrelser. Ved for svage signaler vil der være "sne". Ved for kraftige signaler vil der være skråstribet; interferens m.m. B. Isolation Alle apparater med indbygget tuner udsender et uønsket signal på indgangsbøsningen, som kan forstyrre andre radio/tv apparater. For at undqå disse gensidige forstyrrelser, er det meget vigtigt, at man anvende fordelingsudstyr med en god dæmpning (min. 36 db) mellem udgangene. c. Udgangsniveau på forstærker Ved valg af forstærkere er det nødvendigt at have balance mellem forstærkning og max. udgangsspænding. Ved forkert valg vil man f~ henholdsvis "sne" eller interferens eller begge dele. D. Skærmdæmpning Hvis der er mange TV programmer på et system, vil mange af dem ligge i samme frekvensområde som mobile sendere/modtagere med mulighed for gensidige forstyrrelser. Det er derfor nødvendigt, at der anvendes udstyr med tilstrækkelig afskærmning. EMC lovgivningen er ganske restriktiv på dette område og bør følges evt. ved at følge nærværende vejledning. Kabelmodems udsender et kraftigt signal, derfor må alt udstyr i forbindelse med disse modems have en tilpas høj skærmdæmpning. Hvis skærmdæmpningen her er for dårllq, vil man ikke blot kunne forstyrre andre signaler men oqså få begrænset datahastighed på grund af indstrålet støj. Afslutning af udgang Husk at man altid bør afslutte ubenyttede udgange med en 75 ohm slutmodstand. Side 3

4 DKT Stjernesystem til 4 og radio/tv tilslutninger De næste fire stjernesystemer og de to serieforbundne tilslutninger er lavet med den nye serie af COMEGA<!) forstærker. Det specielle ved forstærkerne er; at fordeler; equalizer og dæmpeled er sammenbygget, således at det ikke er muligt at lave en forkert kombination imellem de tre dele. Derfor vil de fleste lokalfordelingsnet til enten kabel TV eller enkeltantenne anlæg kunne forbedres ved anvendelse af en af disse nye forstærkere. Dette ofte vil ske i forbindelse med nybyggeri eller ved renovering af eksisterende anlæg. Equalizer og dæmpeled er tre punkt omskiftere, hvilket gør indjustering nem og hurtig. Der er stor isolation mellem portene, således at de gamle TV ikke forstyrrer de nye fladskærme. Den store isolation giver samtidig en høj refleksionsdæmpning på alle porte. Samtidig har serien af forstærkere også en høj intermodulationsafstand, hvilket gør at TV kanalerne ikke forstyrrer hinanden. Eksempel med 4 radio/tv tilslutninger: DA-4PM O =- =' l I ~ D =-- ~ ) Stikdåse typer: Freja TOB Odin TOB ~ Eksempel med 8 radio/tv tilslutninger: Stikdåse typer: Freja TOB Odin TOB DA-8PM Hvis du ønsker DAB/FM radio kan anvendes stikdåse type: MM4-30D DAB/FM radionen tilsluttes dataporten. Delfortegnelse 1 slk RadtolTV 1 stk. RadioITV Freja stikdåse Odm stikdåse N. I 4-ports forslæri(er I e 8-ports forstærker ~. c::::::::j e e e e e I Side 4

5 Installationsgu ide Stjernesystem til 4 og 8 radio/tv/data tilslutninger Til denne type netværk er det nødvendigt at anvende stikdåser med stopfiltre på radio/tv tilslutningen. Datasignalet forstyrrer dermed ikke Radio/TV-signalerne på lokalinstallationen, og eventuel støj i returvejs vil ikke komme ud i nettet. Disse stopfiltre findes i Freja og Odin stikdåserne vist nedenstående. Eksempel med 4 radio/tv/data DA-4PMR. N c:::::::::j ~~ l ~~ r=. """ """ 'C' I tilslutninger:. c:::::::::j ) Stikdåse typer: Freja MM10-6SD Odin ~ c:::::::::j c:::::::::j Eksempel med 8 radio/tv/data tilslutninger: ~ ~ ~ N Stikdåse typer: Freja MM4-6SD eller Freja MM10-6SD Odin MM4-6SD eller Odin MM10-6SD Delfortegnelse 1 sti< RadioITVIDATA 1 stk. Rad""",IDATA Freja stikdåse Odm stikdåse DA-8PMR I [ @)] r Side S

6 DKT Serieforbundet system til 8-16 Radio/TV/data tilslutninger Et serieforbundet system bør kun anvendes, hvis stjernefordeling ikke er mulig, da mulighedheden for at fejlkilder vil genere flere udgange er lagt større med denne type netværk. Eksempel med 8 radio/tv/data tilslutninger: Indgang DA-4PMR (L J MM16-65 MM13-65 MM13-65 MM1Q-65 Eksempel med 16 radio/tv/data tilslutninger: Side 6

7 Insta Ilationsgu ide 1x data, 1x Radio/TV tilslutning Data: ly: Radio: MHz (tab: 3.5 db begge veje) MHz (tab: 4.5 db og spær for returvej) MHz (tab: 5.0 db og spær for returvej) ly og Radio overfører udelukkende ly eller radio. Datastikket er derimod både en udgang og en indgang til kabelmodem. p~ eksemplet er vist en DKT type MM4 stikdåse. DATA TV 111 Stikledning Indgang F16afleveringspunkt (kan evt. undlades) Delfortegnelse 1 stk. RadlolTVlOATA FreJa 1 stk. F16 afleveringspunkt F16 afleveringspunkt Side 7

8 DKT 1x data, 1x Radio/TV tilslutning Indkobling af data i eksisterende installationer Data: TV: Radio: MHz (tab 4 db) MHz (tab 4 db og spær for returvej) 87,5-108 MHz (tab 4 db og spær for returvej) vha. DVU4 DVU4 har indbygget spærrefilter mellem RadiojTV og data, Datasignalet forstyrrer dermed ikke RadiojTV-signalerne på lokalinstallationen, og eventuel støj i returvejs vil ikke komme ud i nettet. Hvis man vil bruge de bestående stikdåser; kan man indsætte et DVU4 filter før de eksisterende stikdåser; Dette filter virker i princippet på samme måde som en Freja og Odin datastikdåse. Data er både ind- og udgang fra modem (5-862 MHz), og der er spær for returvej på Radio/TV-udgangsstikket ( MHz) til stikdåsen, eller en forstærker, DVU 4 TV Stikledning FM Indgang F16 afleveringspunkt (Kan evt. Undlades) Kabel modem Alternativ : DVU4 Eksempel 3: 1 stk. Radiol"TV stikda Freja eller Odln type 1 o!k. F18 oftowringspunkl Indgang Bestående installation med RadiofTV Kabel modem Side 8

9 Installationsguide 1x data, 1x Radio, 1x TV tilslutning vha. push-on filtre Data filter er en slags "rygsæk" til montering direkte på eksisterende stikdåse. Man må sikre sig at stikdåsen overfører returvejssignaler (5-65 MHz). Kan under de fleste forhold anvendes som "plug and play" løsning. Eksisterende ly IFM DATA TV.-[ Delfortegnelse } <.COMEGA POF push-on fil1er Passive Push-on filtre Dæmpning POF 1-4 POF db 1,6 db 0,6 db 0,6 db 4 db 10 db 0,6 db 0,6 db POF db 0,6 db 4 db 4 db POF db 0,6 db 7 db 7 db Side 9

10 DKT 1x data, 1x Radio, 2 x TV vha. aktiv push-on filter Den nye COMEGA push-an forstærker er beregnet til anvendelse i installationer, hvor man på en nem og effektiv måde ønsker flere apparater tilsluttet. Forstærkeren kan umiddelbart uden værktøj monteres på den eksisterende stikdåse. Justering er ikke nødvendigt, da forstærkningsniveauerne passer til alle forhold. Kan anvendes som "plug and play" løsning uden måleinstrument eller værktøj. Eksisterende rvifm Stlkdåse '4/~llllltlllo (OMEGA' PA1 Aktiv Push-on filter Type: PAl Best. nr.: I~ RADIO I I~ DA_T._A _ ~, TV2...,... - TV 1... Delfortegnelse 1 stk. COMEGA PA 1 push-on filter Forstærkning/Dæmpning: TV 1 TV2 FM Data frem Data retur +1.0 db 0.0 db -0.6 db +2.0 db -0.6 db Max indgangsspænding 84 dbuv ved 60 kanaler. Hvis flere TV tilslutninger ønskes kan der tilkobles en extern forstærker på udgang TV 1. Bemærk: Data tilslutningen kan også anvendes til TV/FM. Side 10

11 Insta Ilationsg uide 2x data, 1x Radio, 2 x TV/FM vha. forstærker stikdåse De aktive stikdåser er meget velegnet ved installationer, hvor signalniveauerne er lave og ikke tåler; at der indkobles fordelingsudstyr der dæmper signalerne. Den aktive stikdåse kan uden videre erstatte den sædvanlige 1V/FM stikdåse, Den ekstra udgang til video kan alternativt tilsluttes DAB/FM radio. Justering er ikke nødvendigt, da forstærkningsniveauerne passer til alle forhold. Aktiv stikdåse Type: AOD2 Best. nr.: UD TV/FM UD FM ICOMEGA'I IND * Video eller extra TV DATA 2 eller selektor box * DATA 1 * Her kan alternativt tilsluttes DAB/FM radio Forstærkning/Dæmpning: TV/FM +1.0 db Delfortegnelse FM Video Data frem Data retur -1.0 db 0.0 db 0.0 db 0.6 db 1 stk. COMEGA A002 akllv stjkdåse UD TVIFM UD FM Max indgangsspænding 84 dbuv ved 60 kanaler. Bemærk: Data tilslutningerne kan oqså anvendes til TV/FM. Side 11

12 DKT x data, 1x Radio, op til 6 TV vha. aktiv stikdåse Stikdåse og forstærker i en kompakt enhed. Kan uden videre erstatte den sædvanlige lv/fm stikdåse, når der ønskes flere tilslutninger. Aktiv stikdåse Type: A014 Best. nr.: G 8 UD TV/FM UD FM ICOMEGA'I IND * r----::-:---:.=1...bsj DATA Linie udgang * ~~~ ~ ~~. :.~.,.~ ~-' Video eller extra TV * Her kan alternativt tilsluttes DAB/FM radio Forstærkning/Dæmpning: TV/FM 0.0 db FM Video Data frem Data retur Linie udgang +1.0 db 0.0 db +1.0 db -0.6 db db Max indgangsspænding 84 dbuv ved 60 kanaler. Bemærk: Data tilslutningen kan også anvendes til TV/FM. Ikke anvendte udgange skal afsluttes med 75 ohm modstand. Side 12

13 Installationsguide Tilslutning af flere PC'er til et kabelmodem Som det ses af eksemplerne på de foreqående sider, så tilsluttes kabel modemet først i systemet, dvs. foran forstærker og fordelingssystem. NB! Hvis man anvender Comega DA forstærkerne med aktiv returvej, kan modemerne tilsluttes på alle TV/FM/data stikdåserne. Hvis man har brug for at tilslutte flere PC'ere til kabelnettes datatjenester, så er det mest hensigtsmæssigt at anvende en HUB eller en Switch (se eksempel a), som tilsluttes kabelmodemet og dermed deler dataforbindelsen. Anvendelse af flere kabelmodems er ikke særligt økonomisk og anvendes sjældent i praksis. Til sikring af flere PC'ere bag en kabelmodemforbindelse, anbefales det at tilføje en form for firewall til sit hjemmenetværk samt antivirussoftware på de enkelte pc'er. Antivirussoftwaren bør være i stand til automatisk at opdaterere sig selv via lnternettet. En firewall kan være enten en hardware- eller en softwareløsning. En softwarefirewall er et program, som installeres på hver enkelt pc og virker dermed (alt efter konfigurationen), som en beskyttelse af det interne netværk i forhold til lnternettetjkabelnettet. Hardwarebaserede firewallløsninger installeres umiddelbart efter kabelmodemet (se eksempel b). De findes i fornuftigt prisleje som SOHO (Small Office Home Office) enheder, der fungerer som en switch/hub, router og firewall i et. Enkelte modeller har endog mulighed for at skabe et trådløst netværk i hjemmet eller kontoret. Endvidere kan man centralt i routeren automatisere netværkskonfigurationen af de enkelte pc'ere vha. DHCP/dynamisk lp-tildeling. Dermed lettes arbejdet ved tilføjelse af yderligere PC'er i hjemmenetværket. Kontakt venligst din kabel TV udbyder eller PC-leverandør for flere oplysninger denne type udstyr omkring køb og installation af Eksempel a: HubI Sw.tch Eksempel b: Side 13

14 DKT Indkobling af video/satellitmodtager De fleste video apparater vil forringe antennesignaler som passerer. Man bør derfor undqå en sådan installation og køre signalet udenom. Hvis man oplever problemer med modulationen i disse apparater (f.eks. Video, Satellitmodtager eller Selector), kan man anvende følgende tilslutningsmetode for at opnå et bedre billede. SCART LLS 02 TV Video/Sat/Set top box RF in... r1 Delfortegnelse I I S1k. RadioITV sti<d6 Freja eller Odln type F16 afleveringspunkt (kan evt. undlades) Stikledning Indgang I.tI<. FI6 allevoringspunkt Side 14

15 Installationsguide Vejledning om EMC EMC ENS Fælleseuropæisk lovgivning, der skal sikre at elektroniske elementer I installationer ikke forstyrrer hinanden. Loven kan være vanskelig at overholde, så DKT har derfor udarbejdet denne vejledning. Vejledningen har til hensigt at være praktisk anvendelig - oqså for gennemsnitlige forbrugere. Vejledningen er baseret på antenneudstyr, der udelukkende arbejder med høje frekvenser, da de tleste faldgruber findes her. Antenneinstallationer anvender frekvenser fra ca. 15 MHz til 860 MHz (1000 MHz). Gældende for disse er, at de høje frekvenser skal lukkes inde i et kredsløb, såkaldte koaksiale kredsløb med skærm og centerleder. Signalerne løber henholdsvis på centerlederen og indersiden af skærmen. Hvis der er "huller" i systemet, enten i kablerne eller det udstyr, hvorpå kablerne er monteret, vil der forekomme ind- og udstrållnq, Hvilke problemer kan der opstå ved uønsket ind- og udstråling? Man kan forstyrre sine egne eller naboens radio/tv signaler, eller man kan forstyrre alle former for mobile radiotjenester, herunder bl.a. nødfrekvenser og flyradio. Indstrålinq kan ses som fx stribede/ziq-zaq mønstre på TV og høres som hyletoner og sus på radio. Hvordan sikrer man sig? Et CE mærke er ikke nok, og sælgerens oplysninger er nødvendigvis heller ikke tilstrækkelige. Sund fornuft er det bedste værktøj. Følgende punkter bør opfyldes: 1. Udstyrets hus/boks er metallisk lukket - ikke kun i plast 2. F konnektorerne skal være fastspændte 3. Der er ikke lange åbne slidser i metalboxen 4. Der er ikke blot monteret en printplade i en plastbox 5. For at sikre god afskærmning skal inderleder være metallisk indkapslet 6. Kablerne skal bestå af en folieskærm evt. omgivet af tletværk 7. Fordelene skal være beregnet til fx udendørsinstallation - ellers kan korrosion bevirke, at de med tiden mister sin afskærmning Hvem har ansvaret? Sælgeren er ansvarlig over for forbrugeren. Vær dog opmærksom på, at det ikke er ulovligt at sælge produkter, der ikke er HF tætte. som fx. din stk. Det er blot ikke lovligt at anvendelig disse. Forbrugeren eller installatøren, som foretager den færdige installation, er ansvarlig for om denne forstyrrer eller bliver forstyrret. Derfor vil installatørerne altid anvende korrekte produkter. Hvem forvalter EMC loven Telestyrelsen er den myndighed, der forvalter lovgivningen inden for EMC området. Er man i tvivl om et produkt overholder EMC kravene, kan man konsultere Telestyrelsen. Telestyrelsen har teknikere, der rykker ud hvis der opstår generende forstyrrelser fra installationer. B~de som forbruger og som installatør er det en god ide, at gøre hvad der er muligt for at installationen er i orden. Der findes eksempler på, at hele installationer har måttet udskiftes pga. forkert materialevalg. Hvis der med varen følger en installationsvejledning, bør denne følges nøje. Findes der ikke en installationsvejledning til en vare, bør man overveje at købe en anden tilsvarende, der indeholder en sådan, Side 15

16 DKT Retningslinier fra Organisationer CENELEC I EN I DS I AFO I FDA Organisationer har fastsat og arbejder løbende på retningslinier indenfor Antenne- og Kabel lv installationer. Anbefalede retningslinier er efter vor mening at finde i CENELEC/EN standarder samt hos den danske organisation AFO. Hvad er AFO? Telestyreisens og lovgivningens deregulering af fællesantenneområdet er taget op i ASK (Antenne-, satellitog kabel-tv-branchens fællesorganisation), der som bred interesseorganisation og fælles branche platform har indgået en frivillig brancheaftale med brugerorganisationen FDA (Forenede Danske Antenneanlæg) - formaliseret i Aftalen for Fællesantenneområdet (AFO). AFO virker som overbygning til Telestyreisens tekniske vejledning for fællesantenneanlæg. Vejledningen blev af Telestyrelsen udgivet som erstatning for den tidligere lovmæssige regulering på området ved årsskiftet 1998/1999 og indgår som en vigtig del i den frivillige brancheaftale på området. Målsætningen for AFO er en fortsat forbrugerbeskyttelse ved etablering af fællesantenneanlæg og kabel-tv. Efter det første år dækker aftalen 90% af området, og den omfatter leverandører, netværksoperatører, anlægsejere og installatører. Flere informationer samt vejledende tekniske retningslinier for fællesantenneanlæg, kan findes på Brancheorganisationen ForbrugerElektronik's hjemmeside under AFO. Hvad er CEN og CENELEC? (Kilde: DS Dansk Standard) CEN er den fælles europæiske standardiseringsorganisation. Bogstaverne betyder CEN, Cornite Europeen de Normalisation. De standarder, der udarbejdes i CEN-regi benævnes EN og et nummer, f.eks. EN Medlemmer af CEN er EU- og EFTA-Iandes standardiseringsorganisationer og et enkelt østeuropæisk land. DANSK STANDARD er det danske medlem. CENELECer den tilsvarende organisation på det elektrotekniske område. Hvad er EN eller en europæisk standard? (Kilde: DS Dansk Standard) En fælles europæisk standard benævnes EN efterfulgt af et nummer. Når der vedtages en EN er medlemslandene af CEN forpligtet til at implementere og offentliggøre den europæiske standard som national standard. Samtidigt skal de enkelte lande trække evt. modstridende nationale standarder tilbage. For eksempel vil EN 1054 vil i Danmark være implementeret som DS/EN 1054, i Tyskland DIN EN En international standard (ISO) kan også blive til en europæisk standard. Den benævnes EN ISO 14001, i Danmark DS/EN ISO Flere informationer kan findes på Dansk Standards hjemmeside: på BFE's hjemmeside under AFO Komponentregister finder man "Vejledning i etablering af fællesantenneanlæg". Hvad er FDA? FDA, Forenede Danske Antenneanlæg er en uafhængig brugerorganisation, der varetager danske antenneanlægs interesser overfor eksempelvis offentlige myndigheder, installatører, servicefirmaer og programleverandører. FDA beskæftiger sig med alle områder, der er af interesse for fællesantenneanlæg i Danmark. i dag rundt regnet husstande i 362 danske anten- FDA har eksisteret siden 1983, og repræsenterer neanlæg. Flere information kan findes på FDAs hjemmeside: Side 16

17 Installationsguide Minimumskrav til signal- og systemværdier m.v. i tilslutningsdåse eller abonnenttilslutningsstik hos abonnenten Det må forventes, at der løbende sker ændringer i CENELEC-standarderne. Til mange af specifikationerne er knyttet noter. Disse er ikke medtaget i dette bilag. I de fastsatte minimumskrav er der ikke indregnet reserver til brug for forringede led i abonnentinstallationen, f.eks. forstærkere o.a. aktive enheder. Uddrag fra CENElEC og : Impedans Nominel systemimpedans 75 ohm Signalniveau. AM-VSB-TV: min: 60 dbin *l maks: 80 db~v **l FM-TV-DVB: db~v FM-radio, mono db~v stereo: db~v (P::! udgangen af et abonnenttilslutningsstik skal Signalniv. være 1dB højere.) *l 57 dbiv kun for systemer med 8 og 12 MHz kanalafstand **l 77 dbiv for systemer med flere end 20 kanaler Niveauforskelle mellem TV-kanaler AM-VSB-TV, Mhz Indenfor et hvert 60 MHz område Nabokanal FM-TV, MHz op til 470 MHz Gensidig isolation imellem 2 abonnenttilslutningssteder TV/TV, MHz): MHz: FM-lyd / FM-lyd (*l 36 db for systemer med 8 og 12 MHz kanalafstand) maks. 12 db maks. 6 db maks. 3 db maks. 15 db maks. 15 db 42 db *l 30 db 42 db Amplitude-frekvenskarakteristik indenfor en tv-kanal, PAL og SECAM (for hele systemet) AM-TV. i forhold til billedbærebølgen: maks. ± 2 db Indenfor et vllkårliqt 0,5 MHz område i kanaler: maks. 0,5 db Amplitude-frekvenskarakteristik indenfor en FM-kanal (for hele systemet) Maks. amplitudevariation i en FM-kanal: maks 3 db med hældningen maks. 0,3 db pr. 10 KHz inden for 75 KHz af bærebølgen. Signal-støjforhold, minimum. FM-TV (PAL og SECAM), 27 MHz støjbåndbredde. AM-VSB-TV (system B og G), 4,75 MHz støjbåndbredde: FM-radio-mono, 200 KHz støjbåndbredde: stereo, 200 KHz støjbåndbredde: Enkeltfrekvens-interferens (uønsket enkeltfrekvenssignal) Forholdet mellem en AM-TV-kanal og et uønsket signal: FM-TV-signal og et uønsket signal: 15 db 44 db 38 db 48 db min. 57 db min. 33 db Uddrag af AFO orientering Side 17

18 DKT Intermodulationsafstand i en TV-kanal Intermodulationsafstand i en W-kanal (3-sender metode) min. 54 db Intermodulationsafstand, CTB: Billedbærebølge-intermodulationsafstanden må ikke være mindre end: 57 db for hver intermodulationsklynge for negativ modulation 52 db for hver intermodulationsklynge for positiv modulation 52 db for negativ modulation og 47 db for positiv modulation for de summerede 1M-klynger. Differentiel forstærkning og fase indenfor en TV-kanal. Spids - spids differentiel forstærkn ing: fase: maks. 14 % rnaks.tzu Ekko's i TV kanal W i en W-kanal (PAL og SECAM) maks. 6 % Brummodulation af bærebølger i TV-kanaler Reference modulation i forhold til brummod.: min. 46 db Brummodulation af FM-bærebølger Brummod. sidebånd under bærebølgeniveau: min. 46 db Tekst-TV (dansk "A-afvigelse") Dekodning margin: min. 40% hvis min. 70 % på modt. antennen Returvej Signalniveau maks. 114 dbi-iv Øvrige krav frernqår af EN , jf. følgende uddrag af standarden: Spec. danske specifikationskrav: (Disse specifikationer skal ses i sammenhæng med målemetoderne. som er beskrevet i Tekniske Bestemmelser for Fællesantenneanlæg m.v., udgivet af Telestyrelsen). Billed/lyd- forhold. AM-W, ved een lydkanal : Ved 2 lydkanaler: primære lyd: Sekundære lyd: 6-8 db lavere end primære lyd db 9-18 db* *Ved nabokanaldrift bør billed/lyd forholdet være mindst 12 db Uønskede signaler i en FM-radiokanal Skal i forhold til det ønskede signal være dæmpet: Andre krav. Nicam- bit fejl rate, max: min. 50 db 1x io- Bemærk! Det skal præciseres, at CENELEC-standardens specifikationerne tilvejebringes ved rnålinq på det samlede fællesantenneanlæg. Anden dokumentation kan aftales mellem køber og leverandør. Side 18 Uddrag af AFO orientering

19 Installationsguide Produktorientering Koaksialkabler Det anvendte kabel er af typen: DKT SAT 2. Kabler i nyinstallationer bør have en skærmdæmpning på min. 75 db og i vanskelige tilfælde 90 db. Hvis der er tale om ældre installationer, bør gamle kabler ikke genanvendes, da der kan være problemer med HF dæmpningen og skærmtætheden (skærmdæmpning). Stik - konnektorer: Ved montering af konnektorer er det vigtigt, at skærmen har effektiv forbindelse til konnektorhuset og at inderleder og skærm ikke er kortsluttede. Følgende konnektor-typer anbefales for at opnå dette: F-konnektor mjcrimp F-konnektor F-konnektor IEC male konnektor IEC femaie konnektor Type: F2CF-C Type: F2S Type: F2COM-C type 4132 type 4133 Best.nr.: Best.nr.: Best.nr.: Best.nr.: Best.nr.: Afisoleri nqsrnål: Afisoleringsmå I: Afisoleringsmål: Afisoleringsmå I: Afisoleringsmål: Skærm: 6 mm Skærm: 6 mm Skærm: 6 mm Skærm: 6 mm Skærm: 6 mm Inderled: 6 mm Inderled: 6 mm Inderled : 6 mm Inderled: 6 mm Inderled : 6 mm Tilslutningssnører med ferritedæmpning: Anvendes ved risiko for signalindstråling i systemet: Hvorfor 90 db skærmdæmpning? Fordi der på tilslutningssnører er de laveste signalniveauer i systemet. Følsomheden over for signaler der trænger ind i tilslutningssnøren er langt større end i øvrige dele af installationen. Hvorfor ferritdæmpere? Fordi kablets skærm virker som antenne, dvs at der på overfladen af kablet opsamles uønskede signaler, der føres videre til modtagerne (Radio, TV, video). Hvis modtagernes tuner m.m. ikke er meget HF tætte, springer det uønskede signal fra kablets skærm og ind i tuneren. Når kablet har en ferritdæmper, vil kun den del af kablet der er mellem stik og ferritdæmper opsamle det uønskede signal. Hvad får vi ud af det? Færre klager over inteferens og striber på TV skærmen, og mindre støj på radioen. Varenr Type DKT-TSF15 DKT-TSF2 DKT-TSF3 DKT-TSF5 DKT-TSF7,5 DKT-TSF10 Beskrivelse Tilslutningssnøre IEC 90 db mjferrit, 1,5m, hvid Tilslutningssnøre IEC 90 db rn/ferrit, 2,Om, hvid Tilslutningssnøre IEC 90 db mjferrit, 3,Om, hvid Tilslutningssnøre IEC 90 db mjferrit, 5,Om, hvid Tilslutningssnøre IEC 90 db mjferrit, 7,5m, hvid Tilslutningssnøre IEC 90 db mjferrit, 10 m, hvid Side 19

20 DKT Produktliste Liste over produkter anvendt i opstillede eksempler Flere data og informationer findes på vores hjemmeside Tilslutningssnører og jumperkabler F-jumperkabler kompression Type Jump-120-EX Best.nr ~rp J~~~lll~~llUl~~ Jumpersæt 120 mm mits703j kabel m/ppc EX konnektor -10 stklpose Type Jump-160-EX Best.nr ~rp. 20 Type Jump-200-EX Best.nr ~rp. 20 Type Jump-250-EX Best.nr ~rp. 20 Jumpersæt 160 mm mits703j kabel m/ppc EX konnektor - 10 stklpose Jumpersæt 200 mm mits703j kabel m/ppc EX konnektor - 10 stklpose Jumpersæt 250 mm mits703j kabel m/ppc EX konnektor - 10 stkjpose Type Jump-300-EX Best.nr D~rp ~UI~lI1~JIJI!11 Jumpersæt 300 mm mits703j kabel mlppc EX konnektor -10 stklpose Type Best.nr ~rp. 20 Type Best.nr ~rp. 20 Type Jump-350-EX Jump-400-EX Jump-450-EX Best.nr ~rp I~J~n RUm Jumpersæt 350 mm mits703j kabel m/ppc EX konnektor -10 stklpose Kolli. 10 Jumpersæt 400 mm mits703j kabel mlppc EX konnektor -10 stklpose Jumper kabel 450 mm m1ts703j kabel mfppc EX konnektor -10 stklpose Konnektorer Adaptorer Type Jump-SOO-EX Best.nr D~rp Il~JJ~lllllU~IJII Jumper kabel 500 mm m1ts703j kabel m/ppc EX konnektor 10 stklpose Kolli 10 Type IECF-FFVI IEC hun I F-hun konnektor, vinkel Best.nr ~rp. 84small ~llmlllllll Metal, HF-tæt. Side 20

21 Installationsguide Produktliste Stikdåser Termineret Type IECM-FFVI Best.nr ~grp. 84small 51~~lIJ~lll~!lm)JIJII Standard (TV/RADIO) IEC han / F-hun konnektor, vinkel Metal, HF-tæt Type Odin TOB-H Best.nr ~rp. 52 Stikdåse, filter Odb,hvid m. dæksel TV ~62 MHz, FM 87,5-108 MHz Dæmp. TV VHF 0,31 UHF 0,81 FM 1 db Type Odin TOB-G Stikdåse, filter Odb,grå m. dæksel Best.nr ~rp ~~l~~l~IIJlml)RII Type Freja TOB-H Best.nr O-grp ~~l~~l~IIJI!IIWllI TV ~62 MHz, FM 87,5-108 MHz Dæmp. TV VHF 0,31 UHF 0,81 FM 1 db Stikdåse, filter Odb, hvid, m. dæksel TV ~62 MHz, FM 87,5-108 MHz Dæmp. TV VHF 0,31 UHF 0,81 FM 1 db Type Freja TOB-G Best.nr Jrp. 52 5W~l~~l~WIUWI Stikdåse, filter Odb, grå, m. dæksel TV MHz, FM 87,5-108 MHz Dæmp. TV VHF 0,31 UHF 0,8/ FM 1 db Cascade serie Type Odin T13dB-H Best.nr ~grp ~J~lIJ~lll~Jllln~11 Stikdåse, serie, 13dB, hvid, m. dæksel TV MHz, FM MHz Dæmp.: TV 131 FM 14/1n-out 0.9 db Kolli' 100 Type Odin T4C-H Best.nr Jrp ~~l~~lll~nlll; III Stikdåse, serie, 4 db, hvid m. dæksel TV ~62 Mhz, FM 87,5-108 Mhz Dæmp. TV 4 I FM 4.5 Iln-out 3.8 db Type Odin T4C-G Best.nr O-grp ~~lIJ~lIIIIJllI1111,~1 Type Odin T13dB-G Best.nr ~rp ~~W~l~IIJllnU Type Freja T4C-H Best.nr ~grp. 52 l~l~~liilijlmwlli Type Freja T4C-G Best.nr ~grp ~~l~n~WIIIUl!1I Stikdåse, serie, 4 db, grå m. dæksel TV ~62 Mhz, FM 87,5-108 Mhz Dæmp. TV 4 I FM 4.5 Iln-out 3.8 db Stikdåse, serie, 13dB, grå, m. dæksel TV MHz, FM 87_5-108 MHz Dæmp.: TV 131 FM 14 I In-out 0_9 db Stikdåse, serie, 4 db, hvid, m. dæksel TV ~62 Mhz, FM 87,5-108 Mhz Dæmp. TV 4 I FM 4.5/1n-out 3.8 db Stikdåse, serie, 4 db, grå, m. dæksel TV ~62 Mhz, FM 87,5-108 Mhz Dæmp. TV 4 I FM 4.5/1n-out 3.8 db Side 21

22 DKT Produktl iste Type Freja T10dB-H Best.nr D~rp ~~~~~llIIJlnllll!11 Type Freja T1 OdB-G Best.nr D~rp ~~W~l(IIJIIUIJIJI Type Freja T13dB-H Best.nr Stikdåse, serie, 10dB, hvid, m. dæksel TV MHz, FM MHz Dæmp. TV 10dB, FM 11dB, In-Out 1.1 db Stikdåse, serie, 10dB,grå, m. dæksel TV MHz, FM MHz Dæmp. TV 10dB, FM 11dB, In-Out 1.1 db D~rp [~~~ll~l([IJ~~~~111 Type Freja T13dB-G Best.nr D~rp ~~~ll~ll[ljll~IJ~lll Stikdåse, serie, 13dB, hvid, m. dæk.sel TV MHz, FM MHz Dæmp. TV 13dB, FM 14dB, In-Out 0.9 db Kolli. 100 Stikdåse, serie, 13dB,grå, m. dæksel TV MHz, FM MHz Dæmp. TV 13dB, FM 14dB, In-Out 0.9 db Kolli. 100 Type Freja T16dB-H Best.nr ~rp ~~l~l~l(II!ll~IJ~111 Type Freja T16dB-G Best.nr ~rp [1~~l~~l~lnllIJIJt[1 Multimedia DKT (TV/RADIO/SA TI Termineret Type Odin MM4-65D-H Best.nr Stikdåse, serie, 16dB, hvid, m. dæksel TV MHz, FM MHz Dæmp.: TV 16/ FM 17 /In-out 0.9 Kolli. 100 Stikdåse, serie, 16dB,grå, m. dæksel TV MHz, FM MHz Dæmp.: TV 16 / FM 17 Iln-out 0.9 Kolli. 100 ~rp ~~~~~lIIIJlnllIR11 Type Odin MM4-65D-G Best.nr ~rp ~~~~~l~IIJI1111!IJIJII Type Odin MM10-65D-H Stikdåse, data, slut, hvid, m. dæksel Best.nr D~rp ~~l~J~l~II!lnIIIJIII Stikdåse, data, slut, hvid, m. dæksel Data 4,5dB/Rev 1 dbitv 4.5dB/ FM 4,5dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Kolli. 100 Stikdåse, data, slut, grå, m. dæksel Data 4,5dBlRev 1 dbitv 4.5dB/ FM 4,5dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Data 10dB/Rev 1 dbitv 2dB/ FM 2,5dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Kolli. 100 Type Odin MM1 0-65D-G Stikdåse, data, slut, grå, m. dæksel Best.nr D~rp ~~ll~~lJIjll[III!~ I Type Freja MM4-65D-H Best.nr ~rp ~~~~~lIIIJ~~IJlml Data 10dB/Rev 1 dbitv 2dBI FM 2,5dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Stikdåse, data, slut, hvid, m. dæksel Data 4,5dB/Rev 1 dbitv 4.5dB/ FM 4,5dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Side 22

23 Installationsguide Produktliste Type Freja MM4-65D-G Stikdåse, data, slut, grå, m. dæksel Bes/. nr D-grp ~l3~~ll:~jll~ij~i~1 Data 4,5dB/Rev 1 dbnv 4.5dB/ FM 4,5dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Type Freja MM4-30D-H Bes/.nr D-grp. 52 Stikdåse, data,slut,hvid, m. dæksel Data 4,5dB/Rev 1 earrv 4.5dB/ FM 4,5dB Bånd: Data 5-30MHz, TV/FM MHz Type Freja MM4-30D-G Stikdåse, data, slut, grå, m. dæksel Bes/.nr D-grp ~L~~UJI!ijIJ)ll Data 4,5dB/Rev 1 dbnv 4.5dB/ FM 4,5dB Bånd: Data 5-30MHz, TV/FM MHz Type Bes!.nr D-grp. 52 Freja MM10-65D-H Stikdåse, data, slut, hvid, m. dæksel Data 10dBIRev 1 dbjtv 2dBI FM 2,5dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Cascade serie Type Freja MM10-65D-G Stikdåse, data, slut, grå, m. dæksel Bes/.nr D~rp 52 5 Ilo3~~lJ~llll~~1 Data 10dBIRev 1 dbjtv 2dB/ FM 2,5dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz KollI' 100 Type Bes!.nr D-grp 52 Freja MM8-65D-H Stikdåse, data, serie. hvid, m. dæksel Data 8dB/Rev 4.5dBnv 8dBI FM8dB/Out 4dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Ko/II: 100 Type Freja MM8-65D-G Stikdåse, data, serie, grå, m. dæksel Bes/.nr Data 8dB/Rev 4.5dBnv 8dB/ FM8dB/Out 4dB Bånd: Data 5-65MHz, TVIFM MHz D-grp 52 5 ~L~~~ IJ~I!llIJ~1 Type Freja MM8-30D-H Bes/.nr D-grp 52 Type Bes/.nr D-grp. 52 Type Bes/.nr D-grp. 52 Freja MM8-30D-G Freja MM10-65-H Stikdåse. data, serie. hvid, m. dæksel Data 8dB/Rev 4.5dBnv 8dB/ FM8dB/Out 4dB Bånd: Data 5-30MHz, TV/FM MHz Kolli. 100 Stikdåse, data, serie, grå, m. dæksel Data 8dBIRev 4.5dBnv 8dB/ FM8dB/Out 4dB Bånd: Data 5-30MHz, TV/FM MHz KollI: 100 Stikdåse,data,serie,10dB,hvid, m. dæksel Gennemgangsdæmpning 2.5 db Bånd: Data 5-65MHz,T V/FM MHz KollI: 100 Type Freja MM10-65-G Stikdåse,data,serie,10dB,grå, m. dæksel Best.nr D-grp 52 5 ~UJ~ll~llltl~JII Gennemgangsdæmpning 2.5 db Bånd: Data 5-65MHz,T VIFM MHz Type Freja MM13-65-H Stlkdåse,data,serie,13dB,hvld, m. dæksel Best.nr D-grp ~l3~~wiji111~ijl~1 Gennemgangsdæmpning 2.0 db Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Side 23

24 DKT Produktliste Type Freja MM13-65-G Stikdåse,data,serie,13dB,grå, m. dæksel Best.nr Gennemgangsdæmpning 2.0 db Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz D-g~ ~~l~~~~IJ~ll~IJllll Type Freja MM16-65-H Stikdåse,data,serie,16dB.hvid, m. dæksel Gennemgangsdæmpning 1.7 db ~~nr. ~: ! ~1111 Band: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Type Freja MM16-65-G Stlkdåse.data,serie,16dB,grå, m. dæksel Best.nr Gennemgangsdæmpning 1.7 db Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz ~~ ~~l~I~~llnIWIJlll1 Signalfordelere (splittere) COMEGA Basic serien Type BS 02 Basic 2-vejs signalfordeler 3.8 db Best.nr MHz, CENELEC Class A [).grp [ ~IIIII~IIIIIIIIIIIII Type BS 03 Basic 3-vejs signalfordeler 6.3 db Best.nr MHz, CENELEC Class A [).grp [~~l~~~IIIIIJlll1J1JI Type BS 04 Basic 4-vejs signalfordeler 7.7 db MHz, CENELEC Class A Best.nr [).grp [~~l~~llll!IJ~lllU Type BS 06 Basic s-vejs signalfordeler 10.2dB MHz, CENELEC Class A Bast. nr D-grp ~~~~~lIIlI1IJll~WI Type BS 08 Basic 8-vejs signalfordeler 10.7dB Best.nr MHz, CENELEC Class A [).g~ ~~~J~~~IIIJmml Afgrenere (taps) COMEGA Basic serien Type BT 1-6 Basic t-vejs afgrener, db MHz, CENELEC Class A Bast. nr D-grp ~~l~j~liii1ij~ll~1111 Type BT 1-9 Basic t-vejs afgrener, 1.8/9.0 db MHz, CENELEC Class A Best.nr [).g~ l~~~~~~III!IJlmIJ~1 Side 24

25 Installationsguide Produktliste Type BT 1-12 Bes/.nr D-grp Æ~J~lllIJIIIIUI Basic 1-vejs afgrener. 1.0/12.0 db 5-1 OOOMHz, CENELEC Class A Type BT 2-10 Basic 2-vejs afgrener, 2.9/10.0 db Besl.nr D-grp. 47 I~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MHz, Class A Type BT 2-12 Besl.nr D-grp. 47 Type BT 2-16 Besl.nr D-grp. 47 Type BT 4-12 Bes/.nr D-grp. 47 Type BT 6-14 l.~~ Best.nr D-grp. 47 Type BT 8-15.E!.~~~ Bes/.nr D-grp. 47 Forstærkere 511~~l~~1JI!IJlmJJI Basic 2-vejs afgrener, 1.8/12.0 db MHz, CENELEC Class A Kolli. 10 Basic 2-vejs afgrener, 1.5/16.0 db MHz, CENELEC Class A Basic 4-vejs afgrener, 12 db termineret MHz, CENELEC Class A Basic 6-vejs afgrener, 14 db termineret MHz, CENELEC Class A Basic 8-vejs afgrener. 15 db termineret 5-1 OOOMHz, CENELEC Class A COMEGA distributionsforstærkere.. Type DA-1PM Besl.nr D-grp. 46 Type DA-4PM Bes/.nr D-grp MHz 22 db wlatl switch 230 VAC White Kolli: MHz 9 db w/att switch 230 VAC White Kolli: Type DA-8PM Best.nr D-grp MHz 6,5 db w/atl switch 230 VAC White Kolli: Type DA-1PMR Besl.nr D-grp ~l~J~ll!11IIIJIJlj F: MHz, 21,5 db w/atl switch R: 5-65 MHz, 13,5 db 230 VAC White Kolli: Side 25

26 DKT Produktliste Type DA-4PMR Best.nr D-grp ~~~~~lllll!ll~IJI!l11 F: MHz, 8 db w/att switch R: 5-65 MHz, -0,5 db 230 VAC White Kolli: Type DA-8PMR Best.nr D-grp m F: MHz, 6 db w/att switch R: 5-65 MHz, -1 db 230 VAC White Kolli: Fejlretningsliste Hvis billederne er utilfredsstillende systemet er i orden. kontroller da, at signalet på kablet direkte fra fællesantennenjkabellv 1. Jævnt fordelt "sne". a) Dårliq forbindelse eller kortslutning ved konnekteringspunkterne. b) For stor dæmpning i systemet - fordelerne kan være vendt forkert. e) Forstærkeren skruet for langt ned. d) Vælg en anden forstærker. 2. Interferensjsildebensmønstre i bevægelse. a) Skru ned for forstærkningen i forstærkeren. b) RadiojlV apparater forstyrrer hinanden. e) Forstærkeren er ikke beregnet til mange Tv-kanaler - vælg en forstærker. d) Indstrålinq - udskift de gamle stikdåser. VIGTIGT: Dæmpningen mellem RadiojlV modtagerne skal være min. 36 db. Dette opnås i LLT og fordeler serier og multiport forstærker Side 26

27 Installationsguide Notat Side 27

28 Forhandler: DKT Denmark: Faoovej 6 OK-4060 Kr,s.!by TeI,: (OMEGA.com Fax.; Sweden: Axeloanlelssoos vag 257 SE-21S 82 MalmO Te!.: COMEGA,com Fax.: Copyright 2007 DKT Finland: RunnarJnku}a ) FlN-608QO llmajold TeI,: myyntiodkt.fi COMEGA.con Fax.: Sweden: KanJSellplan11 51'-126]1 Hågersteo TeI,: COMEGA.ccn Fax.:

Installationsguide Et vigtigt værktøj til husinstallationer

Installationsguide Et vigtigt værktøj til husinstallationer DANSK KABEL TEKNIK Installationsguide Et vigtigt værktøj til husinstallationer Dansk 4. udgave Forord: Når boligen indeholder flere radio- og TV apparater, er det vigtigt at installationen bliver udført

Læs mere

installationsguide Dansk - 5. udgave INSTALLATIONSGUIDE_DRAFT_A

installationsguide Dansk - 5. udgave INSTALLATIONSGUIDE_DRAFT_A installationsguide Dansk - 5. udgave INSTALLATIONSGUIDE_DAFT_A forord Når boligen indeholder flere radio- og apparater, er det vigtigt at installationen bliver udført korrekt, ellers vil der være risiko

Læs mere

home connect guide koaksialkabel og antenneudstyr

home connect guide koaksialkabel og antenneudstyr Dansk - 1. udgave HOMECONNECT_COAX_V1.1 home connect guide koaksialkabel og antenneudstyr indholdsfortegnelse HomeConnect guiden skal hjælpe brugere af kabel nettet med selv at tilkoble udstyr og fordele

Læs mere

home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PRI_SDRAFT_C

home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PRI_SDRAFT_C home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PI_SDAFT_C indholdsfortegnelse HomeConnect guiden skal hjælpe brugere af kabel nettet med selv at tilkoble udstyr og fordele signaler i hjemmet,

Læs mere

STIKDÅSER. Stikdåser Underlag Rammer Afleveringspunkter. Katalog nr.1 121

STIKDÅSER. Stikdåser Underlag Rammer Afleveringspunkter. Katalog nr.1 121 STIKDÅSER Stikdåser Underlag Rammer Afleveringspunkter Katalog nr.1 121 FREJA STIKDÅSER Stikdåse Freja T0B TV MHz FM MHz TV FM 52260 52261 5-68/118-1000 87,5-108 0,8 1,0 Gul Stikdåse Freja T4C TV MHz FM

Læs mere

AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer

AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer Version 1.1 Udgivet 11. december 2009 Indhold 0. Versioner... 3 1. Forord... 4 2. Baggrund... 4 3. Afgrænsning... 4 4. Anbefalinger vedrørende anlægsopbygning....

Læs mere

FILTRE OG FORDELERE. Filtre Fordelere. Katalog nr.1 103

FILTRE OG FORDELERE. Filtre Fordelere. Katalog nr.1 103 FILTRE OG FORDELERE Filtre Fordelere Katalog nr.1 103 1-vejs afgrener 41018 LLT 1-8,5 5-1000 MHz 1,5/8,5 db 2 41110 LLT 1-10 - 1,2/10 db - 41112 LLT 1-12 - 0,8/12 db - 41116 LLT 1-16 - 0,4/16dB - 41120

Læs mere

DAB installations guide.

DAB installations guide. Indledning Det har vist sig at modtagelse af (Digital Audio Broadcast) giver - indtil sendenettet er fuldt udbygget - flere problemer end modtagelse af. Der er flere grunde til disse problemer, dels er

Læs mere

FÆLLESANTENNEANLÆG VEJLEDNING I ETABLERING

FÆLLESANTENNEANLÆG VEJLEDNING I ETABLERING FÆLLESANTENNEANLÆG VEJLEDNING I ETABLERING Juni 2001 2 AFO Aftalen For FællesantenneOmrådet Juni 2001 Vejledning i etablering af fællesantenneanlæg Forord Med virkning fra 1. januar 1999 blev Lov om radio-

Læs mere

Antenneteknik - installation af returveje

Antenneteknik - installation af returveje Antenneteknik - installation af returveje og IP-tele INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Antenneteknik - installation af returveje og IP-tele...3 Antenneteknik - instal. Af returveje og IP-tele -modulationsformer...9

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

AFTALE FOR FÆLLESANTENNEOMRÅDET

AFTALE FOR FÆLLESANTENNEOMRÅDET AFTALE FOR FÆLLESANTENNEOMRÅDET Nærværende aftale er indgået mellem medlemmer af Antenne-, Satellit- og Kabel- TV Branchens Fællesorganisation (ASK) repræsenterende leverandører, installatører og kabel-tv

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

EA-UDSTYR. Netdele Filtre Fordelere Forstærkere Modulatorer

EA-UDSTYR. Netdele Filtre Fordelere Forstærkere Modulatorer EA-UDSTYR Netdele Filtre Fordelere Forstærkere Modulatorer LUNEX NETDELE/FILTRE Netdel med 14 V og 1 udgang Netdel med 24 V og 1 udgang Varenr. 22329 Power 230 V.ac / 1,2 VA Output volt +14 V.dc / 85 ma

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Det rigtige antennegrej

Det rigtige antennegrej Det rigtige antennegrej Denne guide har til formål at gennemgå det rigtige antennegrej, som kan forbedre din nuværende antenneinstallation. Alt efter hvordan din antenneinstallation er lavet, er der i

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Nye signaler truer dit tv!

Nye signaler truer dit tv! Signaler truer dit tv fra din forening 1/2012 27 Nye signaler truer dit tv! Hvis din husinstallationer er af dårlig kvalitet, får du sandsynligvis flimmer på skærmen, når nyt mobilt bredbånd tages i brug

Læs mere

Din husinstallation skal være korrekt for at du kan få det bedste udbytte af dit TV signal og for at du ikke generer andre på netværket med støj

Din husinstallation skal være korrekt for at du kan få det bedste udbytte af dit TV signal og for at du ikke generer andre på netværket med støj Din husinstallation skal være korrekt for at du kan få det bedste udbytte af dit TV signal og for at du ikke generer andre på netværket med støj Støjkilder: Fejlkilde Fejl Løsning F-connector F-connector

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Legende let satellit TV i boligkomplekser

Legende let satellit TV i boligkomplekser Legende let satellit TV i boligkomplekser Op til tre TV tilsluttet i samme lejlighed your ultimate connection Sat SCR Multiswitch Fordele for installatør, lejer og udlejer i boligkomplekser En perfekt

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

Planlægning af systemet

Planlægning af systemet Planlægning af systemet Grundig planlægning af systemopsætningen giver det bedst mulige resultat og den højest mulige ydeevne. Hvis du planlægger opsætningen omhyggeligt, kan du undgå situationer, hvor

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Modemkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug) Signalfordeler (skal kun bruges, hvis

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide Forord Tillykke med din Internet forbindelse fra GVD Antenneforening. Denne guide vil hjælpe dig med at installere dit GVD Internet i din bolig. Herudover

Læs mere

Få tv, radio og internet på en nem måde

Få tv, radio og internet på en nem måde Få tv, radio og internet på en nem måde Campingvogn, båd, sommerhus og flagstang Få tv, radio og internet på en nem måde Vi er efterhånden vant til, at vi har kontakt med hele verden fra vores mobil og

Læs mere

Kvikguide. Fullrate Bredbånd via kabel-tv-stik. WT24 Coax Router

Kvikguide. Fullrate Bredbånd via kabel-tv-stik. WT24 Coax Router Kvikguide Fullrate Bredbånd via kabel-tv-stik WT4 Coax Router Følgende dele er med i kassen Router Strømforsyning Netværkskabel Routerkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug)

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Vejledning for tilslutning af udstyr Når du skal have installeret en fiberforbindelse i din bolig, starter det med, at Bredbånd

Læs mere

Billedkvalitet kræver gode kabler

Billedkvalitet kræver gode kabler Billedkvalitet kræver gode kabler Når du indstiller dit nye digitale tv, benyt da følgende: Frekvens. 346Mhz/346000KHz Symbolrate. 6900 Modulation. 64 QAM Netværks ID. 0 Her på siden kan du læse mere om

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 17: Forstyrrelser Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 Emne 17: Forstyrrelser I øvrigt Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen mellem køkken og dette lokale

Læs mere

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 Indholdsfortegnelse 1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 2 Installation 5 2.1 Kontrol Enhed. 5 2.1.1 Tilslutning af forsyning... 5 2.1.2 Tilslutning af højttalere...

Læs mere

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk DESITEK A/S Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording www.desitek.dk DEHNguard modular Flerpolet transientbeskyttelse (type 2) til beskyttelse af installationer og apparater

Læs mere

Seminar 2012. Corning Cabelcon

Seminar 2012. Corning Cabelcon Seminar 2012 LTE interference LTE 800 MHz vil sandsynligvis medføre forstyrrelser i anlæg og husinstallationer der er dårligt skærmede. Dette fordi, at LTE sender i TV båndet samtidigt med at antenneforstærkere

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

Testsignaler til kontrol af en målekæde

Testsignaler til kontrol af en målekæde 20. marts 2007 RL 12/07 OFC/THP/CB/lm MILJØSTYRELSENS Testsignaler til kontrol af en målekæde Resumé Der er udarbejdet testsignaler, som gør det muligt at kontrollere en samlet målekæde. Testsignalerne,

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Stik, dåser og kabler med stik

Stik, dåser og kabler med stik Stik, dåser og kabler med stik Slutdåse Varenr: G0010 SAT/RADIO/TV Afslutningsdåse Varenr: G0110 Afslutningsdåse Varenr: G0120 Gennemsløjfningsdåse Varenr: G0150 Gennemsløjfningsdåse Varenr: G0160 Triax

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Sådan tilslutter du modemmet Det er vigtigt, at du venter med at tænde for strøm og computer til alle kabler er

Læs mere

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Fakta om Stofa. Fiber og kabel TV -Teknik. FM radiokanaler. Digital radio. TV og lyd analog. TV og lyd digital. Overordnet hovedstation. WebTV. Fremtiden for fibernet

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router FULLRATE BREDBÅND via kabel-tv-stik Kvikguide WT24 Coax Router 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kassen indeholder...5 Sådan tilslutter du routeren...6 Sådan får du adgang til internettet...8 Vigtig info om koder

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Tage Lauritsen FDA-Forum 27. April 2008 Hvad betyder digitaliseringen og hvad den kræver teknisk Hvilke tekniske forhold, skal antenneanlæggene forberede

Læs mere

Router (modem) til Bredbånd, Coax. Installationsvejledning

Router (modem) til Bredbånd, Coax. Installationsvejledning Router (modem) til Bredbånd, Coax Installationsvejledning Tillykke med din nye Router (modem) Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos TDC Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en

Læs mere

Betjeningsvejledning Version 1.0 november 2002 www.behringer.com DANSK Velkommen hos BEHRINGER! Tak for den tillid du har vist os ved købet af ULTRA-DI DI20. På scenen og i studiet sker det igen og igen,

Læs mere

Dårligt TV signal. Fremgangsmåde

Dårligt TV signal. Fremgangsmåde Dårligt TV signal Denne guide har til formål at hjælpe dig med at fejlsøge din egen antenneinstallation for fejl. Vi anbefaler at man først kigger i guiden Det rigtige antennegrej. Her kan vurdere om ens

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Placering af udvendig og indvendig boks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 4 Installation af fibernet de

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

Dårligt Internet signal

Dårligt Internet signal Dårligt Internet signal Denne guide har til formål at hjælpe dig med at fejlsøge din egen Internet installation for fejl. Vi anbefaler at man først kigger i guiden Det rigtige antennegrej. Her kan vurdere

Læs mere

ADVARSEL IBRUGTAGNING RESET

ADVARSEL IBRUGTAGNING RESET ADVARSEL Du skal installere antennen (forbindelse til placering "B" på bagsiden af radioen) og indstille SWR (Standing Wave Ratio) ved installationen. Undladelse af dette kan resultere i ødelæggelse af

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Bilag 1 d. Tekniske krav til splittere og ADSL eller VDSL2 transmissionsformer over PSTN

Bilag 1 d. Tekniske krav til splittere og ADSL eller VDSL2 transmissionsformer over PSTN Bilag 1 d. Tekniske krav til splittere og ADSL eller VDSL2 transmissionsformer over PSTN Dette bilag udgør bilag 1d til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Kom godt i gang. Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboks/router. med router HG2381

Kom godt i gang. Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboks/router. med router HG2381 Kom godt i gang Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboks/router med router HG2381 Håndværkervej 27 9700 Brønderslev Telefon 98 88 99 90 bredbaandnord.dk Fiberboksens dioder og display Power

Læs mere

Vejledning til Baghusets lydanlæg

Vejledning til Baghusets lydanlæg Vejledning til Baghusets lydanlæg Denne vejledning er inddelt i følgende kapitler med farvekoder: 1. Forstærker og Afbrydere 2. Minimixeren 3. Monitorhøjtalere (Medhør) 4. Subwhoofer 5. PA-mixeren 6. Linedrivere

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

KP4.6 Installations- & Brugsvejledning

KP4.6 Installations- & Brugsvejledning Hea KP4.6 Installations- & Brugsvejledning ding Place your message here. For maximum impact, use two or three sentences. 2 Tillykke Tillykke og tak fordi du valgte Jamo KP4.6 tastatur. Tastaturet åbner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information. Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Installation af fibernet de næste skridt Placering af udvendig og indvendig fiberboks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Det gør Verdo Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik TDC HomeBox ADSL Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik Benyttes sammen med Windows XP styresystem. Version 6,0 Din TDC HomeBox er forsynet med muligheden Når du manuelt

Læs mere

Sådan får du det bedste ud af din bredbåndforbindelse

Sådan får du det bedste ud af din bredbåndforbindelse Sådan får du det bedste ud af din bredbåndforbindelse Vi har samlet nogle tips til, hvordan du får det bedste ud af din bredbåndsforbindelse. Følg nedenstående råd, og du er godt på vej mod et stabilt

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel Tirsdag 30. august 2016 siger vi farvel til Tårn-net TV og goddag til YouSee, som bliver boligorganisationen Tårnbyhuses nye TV-udbyder. Vi forsøger at

Læs mere

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud.

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud. Beretning 2011. Vi har igen haft et travlt år med meget arbejde i anlægget. Vi har udskiftet en hel del kabler på grund af gamle skader. Vi lægger kun de bedste kabler ned, så signalet bliver så optimalt

Læs mere

Levering af TV- og dataløsning til G/F Kildedalen

Levering af TV- og dataløsning til G/F Kildedalen Novomatrix Rådhustorvet 1 DK-3520 Farum tlf.: 70 22 22 00 E-mail: info@novomatrix.dk CVR: 32071724 Levering af TV- og dataløsning til G/F Kildedalen G/F Kildedalen Att.: Rob Wijkmans Kildedalen 3400 Hillerød

Læs mere

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Af Istvan Zarnoczay OZ1EYZ 29. august 2008 Krav/ønsker osv. Inden man går i gang med sådan et projekt skal man gøre sig klart

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1.

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1. Hvis du sidder og bliver irriteret over at have firkanter, streger, striber eller sne på en kanal, er det højst sandsynligt dit antennekabel og dine antennestik der er problemet. Alt for mange har stadig

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer Formandens beretning for 2012 Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013 Kære medlemmer Efter at vi nu har etableret os med YouSee's programpakker, så skulle man måske mene, at der ikke kan være så

Læs mere

RollerMouse Pro3 Brugermanual

RollerMouse Pro3 Brugermanual RollerMouse Pro3 Brugermanual Æsken indeholder 1. RollerMouse Pro3 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 2 3 1 /1 RollerMouse funktioner A. Rullestav B. Valg af cursorhastighed og LED

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning 1) Installation af parabolen Saml parabolen i viste rækkefølge. 2 2) Find korrekt retning og hældning på hjemmesiden http://finder.tooway-instal.com og indtast monteringsadressen:

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig Kom godt i gang med fibernet i din bolig Vejledning til installation af fibernet Installationen af fiberforbindelsen i din bolig starter med, at en montør kommer på besøg og monterer en indvendig fiberboks

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Fællesantenneanlæg Vejledende tekniske retningslinier

Fællesantenneanlæg Vejledende tekniske retningslinier Fællesantenneanlæg Vejledende tekniske retningslinier AFO-Aftalen for fællesantenneområdet Februar 2012 Revision af de af det daværende Telestyrelsen i december 1998 udgivne vejledende tekniske retningslinier.

Læs mere

EMC. Elektromagnetic Compatibility Sameksistens!

EMC. Elektromagnetic Compatibility Sameksistens! EMC Elektromagnetic Compatibility Sameksistens! Forløb for EMC Mandag: Generelt om EMC, R&S kommer på besøg Tirsdag: Brug af instrumenter, signal teori (Cadence), EMC opgaver Onsdag: EMC opgaver Torsdag:

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt.

Læs mere

Brugermanual. Wireless

Brugermanual. Wireless Brugermanual Wireless Æskens indhold 4 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 5 1 /1 Unimouse funktioner Naviger tilbage Scrollhjul

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere