Insta Ilationsg uide. 0~oe/o&>. , tlf.: fax: WW'N ant...,.ioge'.t.dk pc:!it nt.~gøf.t cic...-.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Insta Ilationsg uide. 0~oe/o&>. , tlf.: 38109638 fax: 38109836 WW'N ant...,.ioge'.t.dk pc:!it nt.~gøf.t cic...-."

Transkript

1 Insta Ilationsg uide Et vigtigt værktøj til husinstallationer 0~oe/o&>. ~ Frodenkssundsvej 114 es>~,., Brønshøj ~, tlf.: fax: O to WW'N ant...,.ioge'.t.dk pc:!it nt.~gøf.t cic...-. Dansk 4. udgave

2 DKT Forord: Når boligen indeholder flere radio- og TV apparater, er det vigtigt at installationen bliver udført korrekt, ellers vil der være risiko for at specielt TV-billederne forringes. Med de nye fladskærme og de øgede krav til signal kvaliteten er vigtigheden af korrekte installationer ikke blevet mindre. DKT har udarbejdet denne vejledning for at hjælpe installatører og brugere til at opnå optimale resultater ved fordeling af radio og TV i boligen. Hvis vejledningen følges, vil EMC direktivet oqså blive overholde (lov om krav til ind- og udstrållnq fra installationer m.m.) Det er bemærkningsværdigt, at de fleste fejlretninger på kabel tv systemet foretages på de lokal/private installationer! God fornøjelse! Indholdsfortegnelse: Retningslinier for husinstallationer 3 Stjernesystem til 4 og 8 Radio/TV tilslutninger... 4 Stjernesystem til 4 og 8 Radio/TV/data tilslutninger 5 Serieforbundet system til 8-16 Radio/TV/data tilslutninger 6 lx data, lx Radio/TV tilslutning vha. DVU4 7 lx data, lx Radio/TV tilslutning 8 lx data, lx Radio, lxtv tilslutning vha. push-en filtre 9 lx data, lx Radio, 2xTV vha. aktiv push-on filter 10 2x data, lx Radio, 2xTV/FM vha. aktiv stikdåse 11 lx data, lx Radio, op til 6 TV vha. aktiv stikdåse 12 Tilslutning af flere PC'er til et kabelmodem 13 Indkobling af video/satellitmodtager 14 Vejledning om EMC 15 Retningslinier fra organisationer (CENELEC/EN/DS/AFO/FDA) 16 Minimumskrav til signal- og systemværdier 17 Produktorientering 19 Produktoversigt 20 Fejlretningsliste 26 Notat. 27 Side 2

3 Insta Ilationsg uide Retningslinier for husinstallationer Installation af kabelmodems og flere radio/tv tilslutninger behøver ikke at være kompliceret, hvis man blot følger visse spilleregler. Under listen af vigtigste parametre er punkterne ydereligere forklaret. De vigtigste parametre er: a. At have det rigtige signalniveau. b. At apparaterne ikke forstyrrer hinanden. c. At den valgte forstærker kan behandle de ofte mange programmer uden forstyrrelser. d. At EMC lovgivningen overholdes, så ind- og udstrålinq ikke giver problemer. e. At dæmpningen mellem apperaterne er min 36 db. Det er nødvendigt at følge denne vejledning for at opnå et tilfredsstillende resultat. A. Signalniveau Det vigtigste er at kontrollere signalniveauet med et måleinstrument. Signalniveauet bør være mellem 60 og 77 dbin. Hvis et måleinstrument ikke er til r~dighed, kan man indskyde et dæmpeled på 6 db i indgangen af det TV, der har det svageste signal (ofte det længste kabel). Forstærkeren indjusteres, så der akkurat er synlig "sne" på skærmen på både VHF (kanal 2-12) og UHF (kanal 21-69). N~r dæmpeleddet herefter fjernes, vil billedet være klart og uden forstyrrelser. Ved for svage signaler vil der være "sne". Ved for kraftige signaler vil der være skråstribet; interferens m.m. B. Isolation Alle apparater med indbygget tuner udsender et uønsket signal på indgangsbøsningen, som kan forstyrre andre radio/tv apparater. For at undqå disse gensidige forstyrrelser, er det meget vigtigt, at man anvende fordelingsudstyr med en god dæmpning (min. 36 db) mellem udgangene. c. Udgangsniveau på forstærker Ved valg af forstærkere er det nødvendigt at have balance mellem forstærkning og max. udgangsspænding. Ved forkert valg vil man f~ henholdsvis "sne" eller interferens eller begge dele. D. Skærmdæmpning Hvis der er mange TV programmer på et system, vil mange af dem ligge i samme frekvensområde som mobile sendere/modtagere med mulighed for gensidige forstyrrelser. Det er derfor nødvendigt, at der anvendes udstyr med tilstrækkelig afskærmning. EMC lovgivningen er ganske restriktiv på dette område og bør følges evt. ved at følge nærværende vejledning. Kabelmodems udsender et kraftigt signal, derfor må alt udstyr i forbindelse med disse modems have en tilpas høj skærmdæmpning. Hvis skærmdæmpningen her er for dårllq, vil man ikke blot kunne forstyrre andre signaler men oqså få begrænset datahastighed på grund af indstrålet støj. Afslutning af udgang Husk at man altid bør afslutte ubenyttede udgange med en 75 ohm slutmodstand. Side 3

4 DKT Stjernesystem til 4 og radio/tv tilslutninger De næste fire stjernesystemer og de to serieforbundne tilslutninger er lavet med den nye serie af COMEGA<!) forstærker. Det specielle ved forstærkerne er; at fordeler; equalizer og dæmpeled er sammenbygget, således at det ikke er muligt at lave en forkert kombination imellem de tre dele. Derfor vil de fleste lokalfordelingsnet til enten kabel TV eller enkeltantenne anlæg kunne forbedres ved anvendelse af en af disse nye forstærkere. Dette ofte vil ske i forbindelse med nybyggeri eller ved renovering af eksisterende anlæg. Equalizer og dæmpeled er tre punkt omskiftere, hvilket gør indjustering nem og hurtig. Der er stor isolation mellem portene, således at de gamle TV ikke forstyrrer de nye fladskærme. Den store isolation giver samtidig en høj refleksionsdæmpning på alle porte. Samtidig har serien af forstærkere også en høj intermodulationsafstand, hvilket gør at TV kanalerne ikke forstyrrer hinanden. Eksempel med 4 radio/tv tilslutninger: DA-4PM O =- =' l I ~ D =-- ~ ) Stikdåse typer: Freja TOB Odin TOB ~ Eksempel med 8 radio/tv tilslutninger: Stikdåse typer: Freja TOB Odin TOB DA-8PM Hvis du ønsker DAB/FM radio kan anvendes stikdåse type: MM4-30D DAB/FM radionen tilsluttes dataporten. Delfortegnelse 1 slk RadtolTV 1 stk. RadioITV Freja stikdåse Odm stikdåse N. I 4-ports forslæri(er I e 8-ports forstærker ~. c::::::::j e e e e e I Side 4

5 Installationsgu ide Stjernesystem til 4 og 8 radio/tv/data tilslutninger Til denne type netværk er det nødvendigt at anvende stikdåser med stopfiltre på radio/tv tilslutningen. Datasignalet forstyrrer dermed ikke Radio/TV-signalerne på lokalinstallationen, og eventuel støj i returvejs vil ikke komme ud i nettet. Disse stopfiltre findes i Freja og Odin stikdåserne vist nedenstående. Eksempel med 4 radio/tv/data DA-4PMR. N c:::::::::j ~~ l ~~ r=. """ """ 'C' I tilslutninger:. c:::::::::j ) Stikdåse typer: Freja MM10-6SD Odin ~ c:::::::::j c:::::::::j Eksempel med 8 radio/tv/data tilslutninger: ~ ~ ~ N Stikdåse typer: Freja MM4-6SD eller Freja MM10-6SD Odin MM4-6SD eller Odin MM10-6SD Delfortegnelse 1 sti< RadioITVIDATA 1 stk. Rad""",IDATA Freja stikdåse Odm stikdåse DA-8PMR I [ @)] r Side S

6 DKT Serieforbundet system til 8-16 Radio/TV/data tilslutninger Et serieforbundet system bør kun anvendes, hvis stjernefordeling ikke er mulig, da mulighedheden for at fejlkilder vil genere flere udgange er lagt større med denne type netværk. Eksempel med 8 radio/tv/data tilslutninger: Indgang DA-4PMR (L J MM16-65 MM13-65 MM13-65 MM1Q-65 Eksempel med 16 radio/tv/data tilslutninger: Side 6

7 Insta Ilationsgu ide 1x data, 1x Radio/TV tilslutning Data: ly: Radio: MHz (tab: 3.5 db begge veje) MHz (tab: 4.5 db og spær for returvej) MHz (tab: 5.0 db og spær for returvej) ly og Radio overfører udelukkende ly eller radio. Datastikket er derimod både en udgang og en indgang til kabelmodem. p~ eksemplet er vist en DKT type MM4 stikdåse. DATA TV 111 Stikledning Indgang F16afleveringspunkt (kan evt. undlades) Delfortegnelse 1 stk. RadlolTVlOATA FreJa 1 stk. F16 afleveringspunkt F16 afleveringspunkt Side 7

8 DKT 1x data, 1x Radio/TV tilslutning Indkobling af data i eksisterende installationer Data: TV: Radio: MHz (tab 4 db) MHz (tab 4 db og spær for returvej) 87,5-108 MHz (tab 4 db og spær for returvej) vha. DVU4 DVU4 har indbygget spærrefilter mellem RadiojTV og data, Datasignalet forstyrrer dermed ikke RadiojTV-signalerne på lokalinstallationen, og eventuel støj i returvejs vil ikke komme ud i nettet. Hvis man vil bruge de bestående stikdåser; kan man indsætte et DVU4 filter før de eksisterende stikdåser; Dette filter virker i princippet på samme måde som en Freja og Odin datastikdåse. Data er både ind- og udgang fra modem (5-862 MHz), og der er spær for returvej på Radio/TV-udgangsstikket ( MHz) til stikdåsen, eller en forstærker, DVU 4 TV Stikledning FM Indgang F16 afleveringspunkt (Kan evt. Undlades) Kabel modem Alternativ : DVU4 Eksempel 3: 1 stk. Radiol"TV stikda Freja eller Odln type 1 o!k. F18 oftowringspunkl Indgang Bestående installation med RadiofTV Kabel modem Side 8

9 Installationsguide 1x data, 1x Radio, 1x TV tilslutning vha. push-on filtre Data filter er en slags "rygsæk" til montering direkte på eksisterende stikdåse. Man må sikre sig at stikdåsen overfører returvejssignaler (5-65 MHz). Kan under de fleste forhold anvendes som "plug and play" løsning. Eksisterende ly IFM DATA TV.-[ Delfortegnelse } <.COMEGA POF push-on fil1er Passive Push-on filtre Dæmpning POF 1-4 POF db 1,6 db 0,6 db 0,6 db 4 db 10 db 0,6 db 0,6 db POF db 0,6 db 4 db 4 db POF db 0,6 db 7 db 7 db Side 9

10 DKT 1x data, 1x Radio, 2 x TV vha. aktiv push-on filter Den nye COMEGA push-an forstærker er beregnet til anvendelse i installationer, hvor man på en nem og effektiv måde ønsker flere apparater tilsluttet. Forstærkeren kan umiddelbart uden værktøj monteres på den eksisterende stikdåse. Justering er ikke nødvendigt, da forstærkningsniveauerne passer til alle forhold. Kan anvendes som "plug and play" løsning uden måleinstrument eller værktøj. Eksisterende rvifm Stlkdåse '4/~llllltlllo (OMEGA' PA1 Aktiv Push-on filter Type: PAl Best. nr.: I~ RADIO I I~ DA_T._A _ ~, TV2...,... - TV 1... Delfortegnelse 1 stk. COMEGA PA 1 push-on filter Forstærkning/Dæmpning: TV 1 TV2 FM Data frem Data retur +1.0 db 0.0 db -0.6 db +2.0 db -0.6 db Max indgangsspænding 84 dbuv ved 60 kanaler. Hvis flere TV tilslutninger ønskes kan der tilkobles en extern forstærker på udgang TV 1. Bemærk: Data tilslutningen kan også anvendes til TV/FM. Side 10

11 Insta Ilationsg uide 2x data, 1x Radio, 2 x TV/FM vha. forstærker stikdåse De aktive stikdåser er meget velegnet ved installationer, hvor signalniveauerne er lave og ikke tåler; at der indkobles fordelingsudstyr der dæmper signalerne. Den aktive stikdåse kan uden videre erstatte den sædvanlige 1V/FM stikdåse, Den ekstra udgang til video kan alternativt tilsluttes DAB/FM radio. Justering er ikke nødvendigt, da forstærkningsniveauerne passer til alle forhold. Aktiv stikdåse Type: AOD2 Best. nr.: UD TV/FM UD FM ICOMEGA'I IND * Video eller extra TV DATA 2 eller selektor box * DATA 1 * Her kan alternativt tilsluttes DAB/FM radio Forstærkning/Dæmpning: TV/FM +1.0 db Delfortegnelse FM Video Data frem Data retur -1.0 db 0.0 db 0.0 db 0.6 db 1 stk. COMEGA A002 akllv stjkdåse UD TVIFM UD FM Max indgangsspænding 84 dbuv ved 60 kanaler. Bemærk: Data tilslutningerne kan oqså anvendes til TV/FM. Side 11

12 DKT x data, 1x Radio, op til 6 TV vha. aktiv stikdåse Stikdåse og forstærker i en kompakt enhed. Kan uden videre erstatte den sædvanlige lv/fm stikdåse, når der ønskes flere tilslutninger. Aktiv stikdåse Type: A014 Best. nr.: G 8 UD TV/FM UD FM ICOMEGA'I IND * r----::-:---:.=1...bsj DATA Linie udgang * ~~~ ~ ~~. :.~.,.~ ~-' Video eller extra TV * Her kan alternativt tilsluttes DAB/FM radio Forstærkning/Dæmpning: TV/FM 0.0 db FM Video Data frem Data retur Linie udgang +1.0 db 0.0 db +1.0 db -0.6 db db Max indgangsspænding 84 dbuv ved 60 kanaler. Bemærk: Data tilslutningen kan også anvendes til TV/FM. Ikke anvendte udgange skal afsluttes med 75 ohm modstand. Side 12

13 Installationsguide Tilslutning af flere PC'er til et kabelmodem Som det ses af eksemplerne på de foreqående sider, så tilsluttes kabel modemet først i systemet, dvs. foran forstærker og fordelingssystem. NB! Hvis man anvender Comega DA forstærkerne med aktiv returvej, kan modemerne tilsluttes på alle TV/FM/data stikdåserne. Hvis man har brug for at tilslutte flere PC'ere til kabelnettes datatjenester, så er det mest hensigtsmæssigt at anvende en HUB eller en Switch (se eksempel a), som tilsluttes kabelmodemet og dermed deler dataforbindelsen. Anvendelse af flere kabelmodems er ikke særligt økonomisk og anvendes sjældent i praksis. Til sikring af flere PC'ere bag en kabelmodemforbindelse, anbefales det at tilføje en form for firewall til sit hjemmenetværk samt antivirussoftware på de enkelte pc'er. Antivirussoftwaren bør være i stand til automatisk at opdaterere sig selv via lnternettet. En firewall kan være enten en hardware- eller en softwareløsning. En softwarefirewall er et program, som installeres på hver enkelt pc og virker dermed (alt efter konfigurationen), som en beskyttelse af det interne netværk i forhold til lnternettetjkabelnettet. Hardwarebaserede firewallløsninger installeres umiddelbart efter kabelmodemet (se eksempel b). De findes i fornuftigt prisleje som SOHO (Small Office Home Office) enheder, der fungerer som en switch/hub, router og firewall i et. Enkelte modeller har endog mulighed for at skabe et trådløst netværk i hjemmet eller kontoret. Endvidere kan man centralt i routeren automatisere netværkskonfigurationen af de enkelte pc'ere vha. DHCP/dynamisk lp-tildeling. Dermed lettes arbejdet ved tilføjelse af yderligere PC'er i hjemmenetværket. Kontakt venligst din kabel TV udbyder eller PC-leverandør for flere oplysninger denne type udstyr omkring køb og installation af Eksempel a: HubI Sw.tch Eksempel b: Side 13

14 DKT Indkobling af video/satellitmodtager De fleste video apparater vil forringe antennesignaler som passerer. Man bør derfor undqå en sådan installation og køre signalet udenom. Hvis man oplever problemer med modulationen i disse apparater (f.eks. Video, Satellitmodtager eller Selector), kan man anvende følgende tilslutningsmetode for at opnå et bedre billede. SCART LLS 02 TV Video/Sat/Set top box RF in... r1 Delfortegnelse I I S1k. RadioITV sti<d6 Freja eller Odln type F16 afleveringspunkt (kan evt. undlades) Stikledning Indgang I.tI<. FI6 allevoringspunkt Side 14

15 Installationsguide Vejledning om EMC EMC ENS Fælleseuropæisk lovgivning, der skal sikre at elektroniske elementer I installationer ikke forstyrrer hinanden. Loven kan være vanskelig at overholde, så DKT har derfor udarbejdet denne vejledning. Vejledningen har til hensigt at være praktisk anvendelig - oqså for gennemsnitlige forbrugere. Vejledningen er baseret på antenneudstyr, der udelukkende arbejder med høje frekvenser, da de tleste faldgruber findes her. Antenneinstallationer anvender frekvenser fra ca. 15 MHz til 860 MHz (1000 MHz). Gældende for disse er, at de høje frekvenser skal lukkes inde i et kredsløb, såkaldte koaksiale kredsløb med skærm og centerleder. Signalerne løber henholdsvis på centerlederen og indersiden af skærmen. Hvis der er "huller" i systemet, enten i kablerne eller det udstyr, hvorpå kablerne er monteret, vil der forekomme ind- og udstrållnq, Hvilke problemer kan der opstå ved uønsket ind- og udstråling? Man kan forstyrre sine egne eller naboens radio/tv signaler, eller man kan forstyrre alle former for mobile radiotjenester, herunder bl.a. nødfrekvenser og flyradio. Indstrålinq kan ses som fx stribede/ziq-zaq mønstre på TV og høres som hyletoner og sus på radio. Hvordan sikrer man sig? Et CE mærke er ikke nok, og sælgerens oplysninger er nødvendigvis heller ikke tilstrækkelige. Sund fornuft er det bedste værktøj. Følgende punkter bør opfyldes: 1. Udstyrets hus/boks er metallisk lukket - ikke kun i plast 2. F konnektorerne skal være fastspændte 3. Der er ikke lange åbne slidser i metalboxen 4. Der er ikke blot monteret en printplade i en plastbox 5. For at sikre god afskærmning skal inderleder være metallisk indkapslet 6. Kablerne skal bestå af en folieskærm evt. omgivet af tletværk 7. Fordelene skal være beregnet til fx udendørsinstallation - ellers kan korrosion bevirke, at de med tiden mister sin afskærmning Hvem har ansvaret? Sælgeren er ansvarlig over for forbrugeren. Vær dog opmærksom på, at det ikke er ulovligt at sælge produkter, der ikke er HF tætte. som fx. din stk. Det er blot ikke lovligt at anvendelig disse. Forbrugeren eller installatøren, som foretager den færdige installation, er ansvarlig for om denne forstyrrer eller bliver forstyrret. Derfor vil installatørerne altid anvende korrekte produkter. Hvem forvalter EMC loven Telestyrelsen er den myndighed, der forvalter lovgivningen inden for EMC området. Er man i tvivl om et produkt overholder EMC kravene, kan man konsultere Telestyrelsen. Telestyrelsen har teknikere, der rykker ud hvis der opstår generende forstyrrelser fra installationer. B~de som forbruger og som installatør er det en god ide, at gøre hvad der er muligt for at installationen er i orden. Der findes eksempler på, at hele installationer har måttet udskiftes pga. forkert materialevalg. Hvis der med varen følger en installationsvejledning, bør denne følges nøje. Findes der ikke en installationsvejledning til en vare, bør man overveje at købe en anden tilsvarende, der indeholder en sådan, Side 15

16 DKT Retningslinier fra Organisationer CENELEC I EN I DS I AFO I FDA Organisationer har fastsat og arbejder løbende på retningslinier indenfor Antenne- og Kabel lv installationer. Anbefalede retningslinier er efter vor mening at finde i CENELEC/EN standarder samt hos den danske organisation AFO. Hvad er AFO? Telestyreisens og lovgivningens deregulering af fællesantenneområdet er taget op i ASK (Antenne-, satellitog kabel-tv-branchens fællesorganisation), der som bred interesseorganisation og fælles branche platform har indgået en frivillig brancheaftale med brugerorganisationen FDA (Forenede Danske Antenneanlæg) - formaliseret i Aftalen for Fællesantenneområdet (AFO). AFO virker som overbygning til Telestyreisens tekniske vejledning for fællesantenneanlæg. Vejledningen blev af Telestyrelsen udgivet som erstatning for den tidligere lovmæssige regulering på området ved årsskiftet 1998/1999 og indgår som en vigtig del i den frivillige brancheaftale på området. Målsætningen for AFO er en fortsat forbrugerbeskyttelse ved etablering af fællesantenneanlæg og kabel-tv. Efter det første år dækker aftalen 90% af området, og den omfatter leverandører, netværksoperatører, anlægsejere og installatører. Flere informationer samt vejledende tekniske retningslinier for fællesantenneanlæg, kan findes på Brancheorganisationen ForbrugerElektronik's hjemmeside under AFO. Hvad er CEN og CENELEC? (Kilde: DS Dansk Standard) CEN er den fælles europæiske standardiseringsorganisation. Bogstaverne betyder CEN, Cornite Europeen de Normalisation. De standarder, der udarbejdes i CEN-regi benævnes EN og et nummer, f.eks. EN Medlemmer af CEN er EU- og EFTA-Iandes standardiseringsorganisationer og et enkelt østeuropæisk land. DANSK STANDARD er det danske medlem. CENELECer den tilsvarende organisation på det elektrotekniske område. Hvad er EN eller en europæisk standard? (Kilde: DS Dansk Standard) En fælles europæisk standard benævnes EN efterfulgt af et nummer. Når der vedtages en EN er medlemslandene af CEN forpligtet til at implementere og offentliggøre den europæiske standard som national standard. Samtidigt skal de enkelte lande trække evt. modstridende nationale standarder tilbage. For eksempel vil EN 1054 vil i Danmark være implementeret som DS/EN 1054, i Tyskland DIN EN En international standard (ISO) kan også blive til en europæisk standard. Den benævnes EN ISO 14001, i Danmark DS/EN ISO Flere informationer kan findes på Dansk Standards hjemmeside: på BFE's hjemmeside under AFO Komponentregister finder man "Vejledning i etablering af fællesantenneanlæg". Hvad er FDA? FDA, Forenede Danske Antenneanlæg er en uafhængig brugerorganisation, der varetager danske antenneanlægs interesser overfor eksempelvis offentlige myndigheder, installatører, servicefirmaer og programleverandører. FDA beskæftiger sig med alle områder, der er af interesse for fællesantenneanlæg i Danmark. i dag rundt regnet husstande i 362 danske anten- FDA har eksisteret siden 1983, og repræsenterer neanlæg. Flere information kan findes på FDAs hjemmeside: Side 16

17 Installationsguide Minimumskrav til signal- og systemværdier m.v. i tilslutningsdåse eller abonnenttilslutningsstik hos abonnenten Det må forventes, at der løbende sker ændringer i CENELEC-standarderne. Til mange af specifikationerne er knyttet noter. Disse er ikke medtaget i dette bilag. I de fastsatte minimumskrav er der ikke indregnet reserver til brug for forringede led i abonnentinstallationen, f.eks. forstærkere o.a. aktive enheder. Uddrag fra CENElEC og : Impedans Nominel systemimpedans 75 ohm Signalniveau. AM-VSB-TV: min: 60 dbin *l maks: 80 db~v **l FM-TV-DVB: db~v FM-radio, mono db~v stereo: db~v (P::! udgangen af et abonnenttilslutningsstik skal Signalniv. være 1dB højere.) *l 57 dbiv kun for systemer med 8 og 12 MHz kanalafstand **l 77 dbiv for systemer med flere end 20 kanaler Niveauforskelle mellem TV-kanaler AM-VSB-TV, Mhz Indenfor et hvert 60 MHz område Nabokanal FM-TV, MHz op til 470 MHz Gensidig isolation imellem 2 abonnenttilslutningssteder TV/TV, MHz): MHz: FM-lyd / FM-lyd (*l 36 db for systemer med 8 og 12 MHz kanalafstand) maks. 12 db maks. 6 db maks. 3 db maks. 15 db maks. 15 db 42 db *l 30 db 42 db Amplitude-frekvenskarakteristik indenfor en tv-kanal, PAL og SECAM (for hele systemet) AM-TV. i forhold til billedbærebølgen: maks. ± 2 db Indenfor et vllkårliqt 0,5 MHz område i kanaler: maks. 0,5 db Amplitude-frekvenskarakteristik indenfor en FM-kanal (for hele systemet) Maks. amplitudevariation i en FM-kanal: maks 3 db med hældningen maks. 0,3 db pr. 10 KHz inden for 75 KHz af bærebølgen. Signal-støjforhold, minimum. FM-TV (PAL og SECAM), 27 MHz støjbåndbredde. AM-VSB-TV (system B og G), 4,75 MHz støjbåndbredde: FM-radio-mono, 200 KHz støjbåndbredde: stereo, 200 KHz støjbåndbredde: Enkeltfrekvens-interferens (uønsket enkeltfrekvenssignal) Forholdet mellem en AM-TV-kanal og et uønsket signal: FM-TV-signal og et uønsket signal: 15 db 44 db 38 db 48 db min. 57 db min. 33 db Uddrag af AFO orientering Side 17

18 DKT Intermodulationsafstand i en TV-kanal Intermodulationsafstand i en W-kanal (3-sender metode) min. 54 db Intermodulationsafstand, CTB: Billedbærebølge-intermodulationsafstanden må ikke være mindre end: 57 db for hver intermodulationsklynge for negativ modulation 52 db for hver intermodulationsklynge for positiv modulation 52 db for negativ modulation og 47 db for positiv modulation for de summerede 1M-klynger. Differentiel forstærkning og fase indenfor en TV-kanal. Spids - spids differentiel forstærkn ing: fase: maks. 14 % rnaks.tzu Ekko's i TV kanal W i en W-kanal (PAL og SECAM) maks. 6 % Brummodulation af bærebølger i TV-kanaler Reference modulation i forhold til brummod.: min. 46 db Brummodulation af FM-bærebølger Brummod. sidebånd under bærebølgeniveau: min. 46 db Tekst-TV (dansk "A-afvigelse") Dekodning margin: min. 40% hvis min. 70 % på modt. antennen Returvej Signalniveau maks. 114 dbi-iv Øvrige krav frernqår af EN , jf. følgende uddrag af standarden: Spec. danske specifikationskrav: (Disse specifikationer skal ses i sammenhæng med målemetoderne. som er beskrevet i Tekniske Bestemmelser for Fællesantenneanlæg m.v., udgivet af Telestyrelsen). Billed/lyd- forhold. AM-W, ved een lydkanal : Ved 2 lydkanaler: primære lyd: Sekundære lyd: 6-8 db lavere end primære lyd db 9-18 db* *Ved nabokanaldrift bør billed/lyd forholdet være mindst 12 db Uønskede signaler i en FM-radiokanal Skal i forhold til det ønskede signal være dæmpet: Andre krav. Nicam- bit fejl rate, max: min. 50 db 1x io- Bemærk! Det skal præciseres, at CENELEC-standardens specifikationerne tilvejebringes ved rnålinq på det samlede fællesantenneanlæg. Anden dokumentation kan aftales mellem køber og leverandør. Side 18 Uddrag af AFO orientering

19 Installationsguide Produktorientering Koaksialkabler Det anvendte kabel er af typen: DKT SAT 2. Kabler i nyinstallationer bør have en skærmdæmpning på min. 75 db og i vanskelige tilfælde 90 db. Hvis der er tale om ældre installationer, bør gamle kabler ikke genanvendes, da der kan være problemer med HF dæmpningen og skærmtætheden (skærmdæmpning). Stik - konnektorer: Ved montering af konnektorer er det vigtigt, at skærmen har effektiv forbindelse til konnektorhuset og at inderleder og skærm ikke er kortsluttede. Følgende konnektor-typer anbefales for at opnå dette: F-konnektor mjcrimp F-konnektor F-konnektor IEC male konnektor IEC femaie konnektor Type: F2CF-C Type: F2S Type: F2COM-C type 4132 type 4133 Best.nr.: Best.nr.: Best.nr.: Best.nr.: Best.nr.: Afisoleri nqsrnål: Afisoleringsmå I: Afisoleringsmål: Afisoleringsmå I: Afisoleringsmål: Skærm: 6 mm Skærm: 6 mm Skærm: 6 mm Skærm: 6 mm Skærm: 6 mm Inderled: 6 mm Inderled: 6 mm Inderled : 6 mm Inderled: 6 mm Inderled : 6 mm Tilslutningssnører med ferritedæmpning: Anvendes ved risiko for signalindstråling i systemet: Hvorfor 90 db skærmdæmpning? Fordi der på tilslutningssnører er de laveste signalniveauer i systemet. Følsomheden over for signaler der trænger ind i tilslutningssnøren er langt større end i øvrige dele af installationen. Hvorfor ferritdæmpere? Fordi kablets skærm virker som antenne, dvs at der på overfladen af kablet opsamles uønskede signaler, der føres videre til modtagerne (Radio, TV, video). Hvis modtagernes tuner m.m. ikke er meget HF tætte, springer det uønskede signal fra kablets skærm og ind i tuneren. Når kablet har en ferritdæmper, vil kun den del af kablet der er mellem stik og ferritdæmper opsamle det uønskede signal. Hvad får vi ud af det? Færre klager over inteferens og striber på TV skærmen, og mindre støj på radioen. Varenr Type DKT-TSF15 DKT-TSF2 DKT-TSF3 DKT-TSF5 DKT-TSF7,5 DKT-TSF10 Beskrivelse Tilslutningssnøre IEC 90 db mjferrit, 1,5m, hvid Tilslutningssnøre IEC 90 db rn/ferrit, 2,Om, hvid Tilslutningssnøre IEC 90 db mjferrit, 3,Om, hvid Tilslutningssnøre IEC 90 db mjferrit, 5,Om, hvid Tilslutningssnøre IEC 90 db mjferrit, 7,5m, hvid Tilslutningssnøre IEC 90 db mjferrit, 10 m, hvid Side 19

20 DKT Produktliste Liste over produkter anvendt i opstillede eksempler Flere data og informationer findes på vores hjemmeside Tilslutningssnører og jumperkabler F-jumperkabler kompression Type Jump-120-EX Best.nr ~rp J~~~lll~~llUl~~ Jumpersæt 120 mm mits703j kabel m/ppc EX konnektor -10 stklpose Type Jump-160-EX Best.nr ~rp. 20 Type Jump-200-EX Best.nr ~rp. 20 Type Jump-250-EX Best.nr ~rp. 20 Jumpersæt 160 mm mits703j kabel m/ppc EX konnektor - 10 stklpose Jumpersæt 200 mm mits703j kabel m/ppc EX konnektor - 10 stklpose Jumpersæt 250 mm mits703j kabel m/ppc EX konnektor - 10 stkjpose Type Jump-300-EX Best.nr D~rp ~UI~lI1~JIJI!11 Jumpersæt 300 mm mits703j kabel mlppc EX konnektor -10 stklpose Type Best.nr ~rp. 20 Type Best.nr ~rp. 20 Type Jump-350-EX Jump-400-EX Jump-450-EX Best.nr ~rp I~J~n RUm Jumpersæt 350 mm mits703j kabel m/ppc EX konnektor -10 stklpose Kolli. 10 Jumpersæt 400 mm mits703j kabel mlppc EX konnektor -10 stklpose Jumper kabel 450 mm m1ts703j kabel mfppc EX konnektor -10 stklpose Konnektorer Adaptorer Type Jump-SOO-EX Best.nr D~rp Il~JJ~lllllU~IJII Jumper kabel 500 mm m1ts703j kabel m/ppc EX konnektor 10 stklpose Kolli 10 Type IECF-FFVI IEC hun I F-hun konnektor, vinkel Best.nr ~rp. 84small ~llmlllllll Metal, HF-tæt. Side 20

21 Installationsguide Produktliste Stikdåser Termineret Type IECM-FFVI Best.nr ~grp. 84small 51~~lIJ~lll~!lm)JIJII Standard (TV/RADIO) IEC han / F-hun konnektor, vinkel Metal, HF-tæt Type Odin TOB-H Best.nr ~rp. 52 Stikdåse, filter Odb,hvid m. dæksel TV ~62 MHz, FM 87,5-108 MHz Dæmp. TV VHF 0,31 UHF 0,81 FM 1 db Type Odin TOB-G Stikdåse, filter Odb,grå m. dæksel Best.nr ~rp ~~l~~l~IIJlml)RII Type Freja TOB-H Best.nr O-grp ~~l~~l~IIJI!IIWllI TV ~62 MHz, FM 87,5-108 MHz Dæmp. TV VHF 0,31 UHF 0,81 FM 1 db Stikdåse, filter Odb, hvid, m. dæksel TV ~62 MHz, FM 87,5-108 MHz Dæmp. TV VHF 0,31 UHF 0,81 FM 1 db Type Freja TOB-G Best.nr Jrp. 52 5W~l~~l~WIUWI Stikdåse, filter Odb, grå, m. dæksel TV MHz, FM 87,5-108 MHz Dæmp. TV VHF 0,31 UHF 0,8/ FM 1 db Cascade serie Type Odin T13dB-H Best.nr ~grp ~J~lIJ~lll~Jllln~11 Stikdåse, serie, 13dB, hvid, m. dæksel TV MHz, FM MHz Dæmp.: TV 131 FM 14/1n-out 0.9 db Kolli' 100 Type Odin T4C-H Best.nr Jrp ~~l~~lll~nlll; III Stikdåse, serie, 4 db, hvid m. dæksel TV ~62 Mhz, FM 87,5-108 Mhz Dæmp. TV 4 I FM 4.5 Iln-out 3.8 db Type Odin T4C-G Best.nr O-grp ~~lIJ~lIIIIJllI1111,~1 Type Odin T13dB-G Best.nr ~rp ~~W~l~IIJllnU Type Freja T4C-H Best.nr ~grp. 52 l~l~~liilijlmwlli Type Freja T4C-G Best.nr ~grp ~~l~n~WIIIUl!1I Stikdåse, serie, 4 db, grå m. dæksel TV ~62 Mhz, FM 87,5-108 Mhz Dæmp. TV 4 I FM 4.5 Iln-out 3.8 db Stikdåse, serie, 13dB, grå, m. dæksel TV MHz, FM 87_5-108 MHz Dæmp.: TV 131 FM 14 I In-out 0_9 db Stikdåse, serie, 4 db, hvid, m. dæksel TV ~62 Mhz, FM 87,5-108 Mhz Dæmp. TV 4 I FM 4.5/1n-out 3.8 db Stikdåse, serie, 4 db, grå, m. dæksel TV ~62 Mhz, FM 87,5-108 Mhz Dæmp. TV 4 I FM 4.5/1n-out 3.8 db Side 21

22 DKT Produktl iste Type Freja T10dB-H Best.nr D~rp ~~~~~llIIJlnllll!11 Type Freja T1 OdB-G Best.nr D~rp ~~W~l(IIJIIUIJIJI Type Freja T13dB-H Best.nr Stikdåse, serie, 10dB, hvid, m. dæksel TV MHz, FM MHz Dæmp. TV 10dB, FM 11dB, In-Out 1.1 db Stikdåse, serie, 10dB,grå, m. dæksel TV MHz, FM MHz Dæmp. TV 10dB, FM 11dB, In-Out 1.1 db D~rp [~~~ll~l([IJ~~~~111 Type Freja T13dB-G Best.nr D~rp ~~~ll~ll[ljll~IJ~lll Stikdåse, serie, 13dB, hvid, m. dæk.sel TV MHz, FM MHz Dæmp. TV 13dB, FM 14dB, In-Out 0.9 db Kolli. 100 Stikdåse, serie, 13dB,grå, m. dæksel TV MHz, FM MHz Dæmp. TV 13dB, FM 14dB, In-Out 0.9 db Kolli. 100 Type Freja T16dB-H Best.nr ~rp ~~l~l~l(II!ll~IJ~111 Type Freja T16dB-G Best.nr ~rp [1~~l~~l~lnllIJIJt[1 Multimedia DKT (TV/RADIO/SA TI Termineret Type Odin MM4-65D-H Best.nr Stikdåse, serie, 16dB, hvid, m. dæksel TV MHz, FM MHz Dæmp.: TV 16/ FM 17 /In-out 0.9 Kolli. 100 Stikdåse, serie, 16dB,grå, m. dæksel TV MHz, FM MHz Dæmp.: TV 16 / FM 17 Iln-out 0.9 Kolli. 100 ~rp ~~~~~lIIIJlnllIR11 Type Odin MM4-65D-G Best.nr ~rp ~~~~~l~IIJI1111!IJIJII Type Odin MM10-65D-H Stikdåse, data, slut, hvid, m. dæksel Best.nr D~rp ~~l~J~l~II!lnIIIJIII Stikdåse, data, slut, hvid, m. dæksel Data 4,5dB/Rev 1 dbitv 4.5dB/ FM 4,5dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Kolli. 100 Stikdåse, data, slut, grå, m. dæksel Data 4,5dBlRev 1 dbitv 4.5dB/ FM 4,5dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Data 10dB/Rev 1 dbitv 2dB/ FM 2,5dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Kolli. 100 Type Odin MM1 0-65D-G Stikdåse, data, slut, grå, m. dæksel Best.nr D~rp ~~ll~~lJIjll[III!~ I Type Freja MM4-65D-H Best.nr ~rp ~~~~~lIIIJ~~IJlml Data 10dB/Rev 1 dbitv 2dBI FM 2,5dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Stikdåse, data, slut, hvid, m. dæksel Data 4,5dB/Rev 1 dbitv 4.5dB/ FM 4,5dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Side 22

23 Installationsguide Produktliste Type Freja MM4-65D-G Stikdåse, data, slut, grå, m. dæksel Bes/. nr D-grp ~l3~~ll:~jll~ij~i~1 Data 4,5dB/Rev 1 dbnv 4.5dB/ FM 4,5dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Type Freja MM4-30D-H Bes/.nr D-grp. 52 Stikdåse, data,slut,hvid, m. dæksel Data 4,5dB/Rev 1 earrv 4.5dB/ FM 4,5dB Bånd: Data 5-30MHz, TV/FM MHz Type Freja MM4-30D-G Stikdåse, data, slut, grå, m. dæksel Bes/.nr D-grp ~L~~UJI!ijIJ)ll Data 4,5dB/Rev 1 dbnv 4.5dB/ FM 4,5dB Bånd: Data 5-30MHz, TV/FM MHz Type Bes!.nr D-grp. 52 Freja MM10-65D-H Stikdåse, data, slut, hvid, m. dæksel Data 10dBIRev 1 dbjtv 2dBI FM 2,5dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Cascade serie Type Freja MM10-65D-G Stikdåse, data, slut, grå, m. dæksel Bes/.nr D~rp 52 5 Ilo3~~lJ~llll~~1 Data 10dBIRev 1 dbjtv 2dB/ FM 2,5dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz KollI' 100 Type Bes!.nr D-grp 52 Freja MM8-65D-H Stikdåse, data, serie. hvid, m. dæksel Data 8dB/Rev 4.5dBnv 8dBI FM8dB/Out 4dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Ko/II: 100 Type Freja MM8-65D-G Stikdåse, data, serie, grå, m. dæksel Bes/.nr Data 8dB/Rev 4.5dBnv 8dB/ FM8dB/Out 4dB Bånd: Data 5-65MHz, TVIFM MHz D-grp 52 5 ~L~~~ IJ~I!llIJ~1 Type Freja MM8-30D-H Bes/.nr D-grp 52 Type Bes/.nr D-grp. 52 Type Bes/.nr D-grp. 52 Freja MM8-30D-G Freja MM10-65-H Stikdåse. data, serie. hvid, m. dæksel Data 8dB/Rev 4.5dBnv 8dB/ FM8dB/Out 4dB Bånd: Data 5-30MHz, TV/FM MHz Kolli. 100 Stikdåse, data, serie, grå, m. dæksel Data 8dBIRev 4.5dBnv 8dB/ FM8dB/Out 4dB Bånd: Data 5-30MHz, TV/FM MHz KollI: 100 Stikdåse,data,serie,10dB,hvid, m. dæksel Gennemgangsdæmpning 2.5 db Bånd: Data 5-65MHz,T V/FM MHz KollI: 100 Type Freja MM10-65-G Stikdåse,data,serie,10dB,grå, m. dæksel Best.nr D-grp 52 5 ~UJ~ll~llltl~JII Gennemgangsdæmpning 2.5 db Bånd: Data 5-65MHz,T VIFM MHz Type Freja MM13-65-H Stlkdåse,data,serie,13dB,hvld, m. dæksel Best.nr D-grp ~l3~~wiji111~ijl~1 Gennemgangsdæmpning 2.0 db Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Side 23

24 DKT Produktliste Type Freja MM13-65-G Stikdåse,data,serie,13dB,grå, m. dæksel Best.nr Gennemgangsdæmpning 2.0 db Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz D-g~ ~~l~~~~IJ~ll~IJllll Type Freja MM16-65-H Stikdåse,data,serie,16dB.hvid, m. dæksel Gennemgangsdæmpning 1.7 db ~~nr. ~: ! ~1111 Band: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Type Freja MM16-65-G Stlkdåse.data,serie,16dB,grå, m. dæksel Best.nr Gennemgangsdæmpning 1.7 db Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz ~~ ~~l~I~~llnIWIJlll1 Signalfordelere (splittere) COMEGA Basic serien Type BS 02 Basic 2-vejs signalfordeler 3.8 db Best.nr MHz, CENELEC Class A [).grp [ ~IIIII~IIIIIIIIIIIII Type BS 03 Basic 3-vejs signalfordeler 6.3 db Best.nr MHz, CENELEC Class A [).grp [~~l~~~IIIIIJlll1J1JI Type BS 04 Basic 4-vejs signalfordeler 7.7 db MHz, CENELEC Class A Best.nr [).grp [~~l~~llll!IJ~lllU Type BS 06 Basic s-vejs signalfordeler 10.2dB MHz, CENELEC Class A Bast. nr D-grp ~~~~~lIIlI1IJll~WI Type BS 08 Basic 8-vejs signalfordeler 10.7dB Best.nr MHz, CENELEC Class A [).g~ ~~~J~~~IIIJmml Afgrenere (taps) COMEGA Basic serien Type BT 1-6 Basic t-vejs afgrener, db MHz, CENELEC Class A Bast. nr D-grp ~~l~j~liii1ij~ll~1111 Type BT 1-9 Basic t-vejs afgrener, 1.8/9.0 db MHz, CENELEC Class A Best.nr [).g~ l~~~~~~III!IJlmIJ~1 Side 24

25 Installationsguide Produktliste Type BT 1-12 Bes/.nr D-grp Æ~J~lllIJIIIIUI Basic 1-vejs afgrener. 1.0/12.0 db 5-1 OOOMHz, CENELEC Class A Type BT 2-10 Basic 2-vejs afgrener, 2.9/10.0 db Besl.nr D-grp. 47 I~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MHz, Class A Type BT 2-12 Besl.nr D-grp. 47 Type BT 2-16 Besl.nr D-grp. 47 Type BT 4-12 Bes/.nr D-grp. 47 Type BT 6-14 l.~~ Best.nr D-grp. 47 Type BT 8-15.E!.~~~ Bes/.nr D-grp. 47 Forstærkere 511~~l~~1JI!IJlmJJI Basic 2-vejs afgrener, 1.8/12.0 db MHz, CENELEC Class A Kolli. 10 Basic 2-vejs afgrener, 1.5/16.0 db MHz, CENELEC Class A Basic 4-vejs afgrener, 12 db termineret MHz, CENELEC Class A Basic 6-vejs afgrener, 14 db termineret MHz, CENELEC Class A Basic 8-vejs afgrener. 15 db termineret 5-1 OOOMHz, CENELEC Class A COMEGA distributionsforstærkere.. Type DA-1PM Besl.nr D-grp. 46 Type DA-4PM Bes/.nr D-grp MHz 22 db wlatl switch 230 VAC White Kolli: MHz 9 db w/att switch 230 VAC White Kolli: Type DA-8PM Best.nr D-grp MHz 6,5 db w/atl switch 230 VAC White Kolli: Type DA-1PMR Besl.nr D-grp ~l~J~ll!11IIIJIJlj F: MHz, 21,5 db w/atl switch R: 5-65 MHz, 13,5 db 230 VAC White Kolli: Side 25

26 DKT Produktliste Type DA-4PMR Best.nr D-grp ~~~~~lllll!ll~IJI!l11 F: MHz, 8 db w/att switch R: 5-65 MHz, -0,5 db 230 VAC White Kolli: Type DA-8PMR Best.nr D-grp m F: MHz, 6 db w/att switch R: 5-65 MHz, -1 db 230 VAC White Kolli: Fejlretningsliste Hvis billederne er utilfredsstillende systemet er i orden. kontroller da, at signalet på kablet direkte fra fællesantennenjkabellv 1. Jævnt fordelt "sne". a) Dårliq forbindelse eller kortslutning ved konnekteringspunkterne. b) For stor dæmpning i systemet - fordelerne kan være vendt forkert. e) Forstærkeren skruet for langt ned. d) Vælg en anden forstærker. 2. Interferensjsildebensmønstre i bevægelse. a) Skru ned for forstærkningen i forstærkeren. b) RadiojlV apparater forstyrrer hinanden. e) Forstærkeren er ikke beregnet til mange Tv-kanaler - vælg en forstærker. d) Indstrålinq - udskift de gamle stikdåser. VIGTIGT: Dæmpningen mellem RadiojlV modtagerne skal være min. 36 db. Dette opnås i LLT og fordeler serier og multiport forstærker Side 26

27 Installationsguide Notat Side 27

28 Forhandler: DKT Denmark: Faoovej 6 OK-4060 Kr,s.!by TeI,: (OMEGA.com Fax.; Sweden: Axeloanlelssoos vag 257 SE-21S 82 MalmO Te!.: COMEGA,com Fax.: Copyright 2007 DKT Finland: RunnarJnku}a ) FlN-608QO llmajold TeI,: myyntiodkt.fi COMEGA.con Fax.: Sweden: KanJSellplan11 51'-126]1 Hågersteo TeI,: COMEGA.ccn Fax.:

installationsguide Dansk - 5. udgave INSTALLATIONSGUIDE_DRAFT_A

installationsguide Dansk - 5. udgave INSTALLATIONSGUIDE_DRAFT_A installationsguide Dansk - 5. udgave INSTALLATIONSGUIDE_DAFT_A forord Når boligen indeholder flere radio- og apparater, er det vigtigt at installationen bliver udført korrekt, ellers vil der være risiko

Læs mere

AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer

AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer Version 1.1 Udgivet 11. december 2009 Indhold 0. Versioner... 3 1. Forord... 4 2. Baggrund... 4 3. Afgrænsning... 4 4. Anbefalinger vedrørende anlægsopbygning....

Læs mere

Krav til anlægsopbygning Kogebogen

Krav til anlægsopbygning Kogebogen Krav til anlægsopbygning Kogebogen Version 1.3.1 1-10-2007 Udarbejdet af YouSee, KOP Side 1 af 97 Indhold 1. Indledning...4 2. Systembeskrivelse...4 3. Generelle krav...7 4. YouSee s krav til signalkvalitet

Læs mere

Fællesantenneanlæg Vejledende tekniske retningslinier

Fællesantenneanlæg Vejledende tekniske retningslinier Fællesantenneanlæg Vejledende tekniske retningslinier AFO-Aftalen for fællesantenneområdet Februar 2012 Revision af de af det daværende Telestyrelsen i december 1998 udgivne vejledende tekniske retningslinier.

Læs mere

home connect guide koaksialkabel og antenneudstyr

home connect guide koaksialkabel og antenneudstyr Dansk - 1. udgave HOMECONNECT_COAX_V1.1 home connect guide koaksialkabel og antenneudstyr indholdsfortegnelse HomeConnect guiden skal hjælpe brugere af kabel nettet med selv at tilkoble udstyr og fordele

Læs mere

ERIKSMINDE KABEL- OG FIBERNET

ERIKSMINDE KABEL- OG FIBERNET ERIKSMINDE KABEL- OG FIBERNET ANLÆGSPLAN: KABEL- OG FIBERNETTET ER INDDELT I SEGMENTER - SOM VI KALDER ØER. Eriksminde kabel- og fibernet dækker hele Eriksmindekvarteret. Der er tilslutningsstandere placeret

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv.

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2008 Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders Vej 16 9210 Aalborg SØ Telefon:

Læs mere

Indhold. Fleksibel underholdning for den moderne familie 2. Let at ændre udtagenes funktion 26. Mærkning 27. Opbygning af LK IHC Net 6

Indhold. Fleksibel underholdning for den moderne familie 2. Let at ændre udtagenes funktion 26. Mærkning 27. Opbygning af LK IHC Net 6 LK Håndbog Indhold Fleksibel underholdning for den moderne familie 2 Let at ændre udtagenes funktion 26 Opbygning af LK 6 Mærkning 27 LK Alt hvad der behøves til et multimedienetværk 8 Afprøvning og certificering

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2007 GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Trandersvej 16 9210

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

Trådløs kommunikation til høreapparatet

Trådløs kommunikation til høreapparatet DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Trådløs kommunikation til høreapparatet Gennemgang af teknologier, historie samt fordele og ulemper

Læs mere

Samsung HD-digitalmodtager

Samsung HD-digitalmodtager Udvidet brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Version 1.0 / Software-version 1.1.6.1 Indholdsfortegnelse 1 Facts om HDTV... 2 1.1 Hvad er HDTV?..........................................................

Læs mere

Fleksibel underholdning for den moderne familie 4

Fleksibel underholdning for den moderne familie 4 LK IHC Net håndbog 2 Indhold Fleksibel underholdning for den moderne familie 4 Opbygning af LK IHC Net 8 Alt hvad der behøves til et multimedienetværk 12 Montering af IHC Net konnektoren 22 Montage i dobbelt

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt

GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Konto adresse: GVD Antenneforening Sønder Trandersvej 16 9210 Aalborg SØ Telefon: Telefon: 98 31 53 33 Telefax: 98 32 30 47 Åbningstider support/servicetelefon:

Læs mere

Lyd og Musik på din PC

Lyd og Musik på din PC 28,- Om muligheder med lydkort Lyd og Musik på din PC Installation af AWE 32 IDE Samplerate 16 bit stereo DMA MIDI www.knowware.dk NYT: Tips til Windows95 Brian Jensen Palle Christensen 2. udgave 2 KnowWare

Læs mere

Lyd og Signal Kabler

Lyd og Signal Kabler Lyd og Signal Kabler Lyd og kabler kan være en eksplosiv cocktail forstået på den måde, at bølgerne ofte kan gå højt, når musik entusiaster diskuterer Lyd/billede og Kabler. Nogle mener, at kablets kvalitet

Læs mere

EL-DOKUMENTATION EFTER STANDARDER

EL-DOKUMENTATION EFTER STANDARDER EL-DOKUMENTATION EFTER STANDARDER af Jørgen Sommer Udviklet i samarbejde mellem PC SCHEMATIC A/S og EVU. 1/5-2010 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC A/S. Forord og indhold

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Digitalt og analogt TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Denne medlemsinformation er udsendt til alle husstande i Eriksminde. Der kan findes mere information

Læs mere

Glenten A LA CARTE SE INDKALDELSE SAMLING 2013. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug HOS GLENTEN SIDE 8

Glenten A LA CARTE SE INDKALDELSE SAMLING 2013. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug HOS GLENTEN SIDE 8 Glenten NR. 02 - OKTOBER 2012 Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SE INDKALDELSE SAMLING 2013 SIDE 8» HVAD MED AT BLIVE MEDLEM AF GLENTEN? SIDE 10» GLENTEN UDFASER DE ANALOGE TV-KANALER

Læs mere

EMC - potentialudligning og jordingsformer

EMC - potentialudligning og jordingsformer INDUSTRI Magasinet Maj. 2005 EMC - potentialudligning og jordingsformer SIWAREX vejesystemer Minimer driftsomkostningerne på belysningsanlæg Introduktion af VLT AutomationDrive FC301 EMC i industrien I

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449 FAQ Hvad er mit kabelnetnummer / netværksnummer? Når du tænder din HD-boks første gang, skal du fortælle den, hvor du bor. I menuen "Konfiguration af netværk" skal du indtaste det kabelnetnummer / netværksnummer,

Læs mere

En rapport til Erhvervsstyrelsen. Engrosadgang via kabel-tv infrastrukturen. 10-12 2012 Engagement: 330011753

En rapport til Erhvervsstyrelsen. Engrosadgang via kabel-tv infrastrukturen. 10-12 2012 Engagement: 330011753 En rapport til Erhvervsstyrelsen 10-12 2012 Engagement: 330011753 10-12 2012 Page i Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Vurdering af omkostninger... 7 2.2 Omkring Gartners vurderinger

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 (Rev. 16. marts 2009) Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) En Rapport for IT & Telestyrelsen Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 11/06 2009 Engagement: 222702310 IT & Telestyrelsen

Læs mere