Insta Ilationsg uide. 0~oe/o&>. , tlf.: fax: WW'N ant...,.ioge'.t.dk pc:!it nt.~gøf.t cic...-.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Insta Ilationsg uide. 0~oe/o&>. , tlf.: 38109638 fax: 38109836 WW'N ant...,.ioge'.t.dk pc:!it nt.~gøf.t cic...-."

Transkript

1 Insta Ilationsg uide Et vigtigt værktøj til husinstallationer 0~oe/o&>. ~ Frodenkssundsvej 114 es>~,., Brønshøj ~, tlf.: fax: O to WW'N ant...,.ioge'.t.dk pc:!it nt.~gøf.t cic...-. Dansk 4. udgave

2 DKT Forord: Når boligen indeholder flere radio- og TV apparater, er det vigtigt at installationen bliver udført korrekt, ellers vil der være risiko for at specielt TV-billederne forringes. Med de nye fladskærme og de øgede krav til signal kvaliteten er vigtigheden af korrekte installationer ikke blevet mindre. DKT har udarbejdet denne vejledning for at hjælpe installatører og brugere til at opnå optimale resultater ved fordeling af radio og TV i boligen. Hvis vejledningen følges, vil EMC direktivet oqså blive overholde (lov om krav til ind- og udstrållnq fra installationer m.m.) Det er bemærkningsværdigt, at de fleste fejlretninger på kabel tv systemet foretages på de lokal/private installationer! God fornøjelse! Indholdsfortegnelse: Retningslinier for husinstallationer 3 Stjernesystem til 4 og 8 Radio/TV tilslutninger... 4 Stjernesystem til 4 og 8 Radio/TV/data tilslutninger 5 Serieforbundet system til 8-16 Radio/TV/data tilslutninger 6 lx data, lx Radio/TV tilslutning vha. DVU4 7 lx data, lx Radio/TV tilslutning 8 lx data, lx Radio, lxtv tilslutning vha. push-en filtre 9 lx data, lx Radio, 2xTV vha. aktiv push-on filter 10 2x data, lx Radio, 2xTV/FM vha. aktiv stikdåse 11 lx data, lx Radio, op til 6 TV vha. aktiv stikdåse 12 Tilslutning af flere PC'er til et kabelmodem 13 Indkobling af video/satellitmodtager 14 Vejledning om EMC 15 Retningslinier fra organisationer (CENELEC/EN/DS/AFO/FDA) 16 Minimumskrav til signal- og systemværdier 17 Produktorientering 19 Produktoversigt 20 Fejlretningsliste 26 Notat. 27 Side 2

3 Insta Ilationsg uide Retningslinier for husinstallationer Installation af kabelmodems og flere radio/tv tilslutninger behøver ikke at være kompliceret, hvis man blot følger visse spilleregler. Under listen af vigtigste parametre er punkterne ydereligere forklaret. De vigtigste parametre er: a. At have det rigtige signalniveau. b. At apparaterne ikke forstyrrer hinanden. c. At den valgte forstærker kan behandle de ofte mange programmer uden forstyrrelser. d. At EMC lovgivningen overholdes, så ind- og udstrålinq ikke giver problemer. e. At dæmpningen mellem apperaterne er min 36 db. Det er nødvendigt at følge denne vejledning for at opnå et tilfredsstillende resultat. A. Signalniveau Det vigtigste er at kontrollere signalniveauet med et måleinstrument. Signalniveauet bør være mellem 60 og 77 dbin. Hvis et måleinstrument ikke er til r~dighed, kan man indskyde et dæmpeled på 6 db i indgangen af det TV, der har det svageste signal (ofte det længste kabel). Forstærkeren indjusteres, så der akkurat er synlig "sne" på skærmen på både VHF (kanal 2-12) og UHF (kanal 21-69). N~r dæmpeleddet herefter fjernes, vil billedet være klart og uden forstyrrelser. Ved for svage signaler vil der være "sne". Ved for kraftige signaler vil der være skråstribet; interferens m.m. B. Isolation Alle apparater med indbygget tuner udsender et uønsket signal på indgangsbøsningen, som kan forstyrre andre radio/tv apparater. For at undqå disse gensidige forstyrrelser, er det meget vigtigt, at man anvende fordelingsudstyr med en god dæmpning (min. 36 db) mellem udgangene. c. Udgangsniveau på forstærker Ved valg af forstærkere er det nødvendigt at have balance mellem forstærkning og max. udgangsspænding. Ved forkert valg vil man f~ henholdsvis "sne" eller interferens eller begge dele. D. Skærmdæmpning Hvis der er mange TV programmer på et system, vil mange af dem ligge i samme frekvensområde som mobile sendere/modtagere med mulighed for gensidige forstyrrelser. Det er derfor nødvendigt, at der anvendes udstyr med tilstrækkelig afskærmning. EMC lovgivningen er ganske restriktiv på dette område og bør følges evt. ved at følge nærværende vejledning. Kabelmodems udsender et kraftigt signal, derfor må alt udstyr i forbindelse med disse modems have en tilpas høj skærmdæmpning. Hvis skærmdæmpningen her er for dårllq, vil man ikke blot kunne forstyrre andre signaler men oqså få begrænset datahastighed på grund af indstrålet støj. Afslutning af udgang Husk at man altid bør afslutte ubenyttede udgange med en 75 ohm slutmodstand. Side 3

4 DKT Stjernesystem til 4 og radio/tv tilslutninger De næste fire stjernesystemer og de to serieforbundne tilslutninger er lavet med den nye serie af COMEGA<!) forstærker. Det specielle ved forstærkerne er; at fordeler; equalizer og dæmpeled er sammenbygget, således at det ikke er muligt at lave en forkert kombination imellem de tre dele. Derfor vil de fleste lokalfordelingsnet til enten kabel TV eller enkeltantenne anlæg kunne forbedres ved anvendelse af en af disse nye forstærkere. Dette ofte vil ske i forbindelse med nybyggeri eller ved renovering af eksisterende anlæg. Equalizer og dæmpeled er tre punkt omskiftere, hvilket gør indjustering nem og hurtig. Der er stor isolation mellem portene, således at de gamle TV ikke forstyrrer de nye fladskærme. Den store isolation giver samtidig en høj refleksionsdæmpning på alle porte. Samtidig har serien af forstærkere også en høj intermodulationsafstand, hvilket gør at TV kanalerne ikke forstyrrer hinanden. Eksempel med 4 radio/tv tilslutninger: DA-4PM O =- =' l I ~ D =-- ~ ) Stikdåse typer: Freja TOB Odin TOB ~ Eksempel med 8 radio/tv tilslutninger: Stikdåse typer: Freja TOB Odin TOB DA-8PM Hvis du ønsker DAB/FM radio kan anvendes stikdåse type: MM4-30D DAB/FM radionen tilsluttes dataporten. Delfortegnelse 1 slk RadtolTV 1 stk. RadioITV Freja stikdåse Odm stikdåse N. I 4-ports forslæri(er I e 8-ports forstærker ~. c::::::::j e e e e e I Side 4

5 Installationsgu ide Stjernesystem til 4 og 8 radio/tv/data tilslutninger Til denne type netværk er det nødvendigt at anvende stikdåser med stopfiltre på radio/tv tilslutningen. Datasignalet forstyrrer dermed ikke Radio/TV-signalerne på lokalinstallationen, og eventuel støj i returvejs vil ikke komme ud i nettet. Disse stopfiltre findes i Freja og Odin stikdåserne vist nedenstående. Eksempel med 4 radio/tv/data DA-4PMR. N c:::::::::j ~~ l ~~ r=. """ """ 'C' I tilslutninger:. c:::::::::j ) Stikdåse typer: Freja MM10-6SD Odin ~ c:::::::::j c:::::::::j Eksempel med 8 radio/tv/data tilslutninger: ~ ~ ~ N Stikdåse typer: Freja MM4-6SD eller Freja MM10-6SD Odin MM4-6SD eller Odin MM10-6SD Delfortegnelse 1 sti< RadioITVIDATA 1 stk. Rad""",IDATA Freja stikdåse Odm stikdåse DA-8PMR I [ @)] r Side S

6 DKT Serieforbundet system til 8-16 Radio/TV/data tilslutninger Et serieforbundet system bør kun anvendes, hvis stjernefordeling ikke er mulig, da mulighedheden for at fejlkilder vil genere flere udgange er lagt større med denne type netværk. Eksempel med 8 radio/tv/data tilslutninger: Indgang DA-4PMR (L J MM16-65 MM13-65 MM13-65 MM1Q-65 Eksempel med 16 radio/tv/data tilslutninger: Side 6

7 Insta Ilationsgu ide 1x data, 1x Radio/TV tilslutning Data: ly: Radio: MHz (tab: 3.5 db begge veje) MHz (tab: 4.5 db og spær for returvej) MHz (tab: 5.0 db og spær for returvej) ly og Radio overfører udelukkende ly eller radio. Datastikket er derimod både en udgang og en indgang til kabelmodem. p~ eksemplet er vist en DKT type MM4 stikdåse. DATA TV 111 Stikledning Indgang F16afleveringspunkt (kan evt. undlades) Delfortegnelse 1 stk. RadlolTVlOATA FreJa 1 stk. F16 afleveringspunkt F16 afleveringspunkt Side 7

8 DKT 1x data, 1x Radio/TV tilslutning Indkobling af data i eksisterende installationer Data: TV: Radio: MHz (tab 4 db) MHz (tab 4 db og spær for returvej) 87,5-108 MHz (tab 4 db og spær for returvej) vha. DVU4 DVU4 har indbygget spærrefilter mellem RadiojTV og data, Datasignalet forstyrrer dermed ikke RadiojTV-signalerne på lokalinstallationen, og eventuel støj i returvejs vil ikke komme ud i nettet. Hvis man vil bruge de bestående stikdåser; kan man indsætte et DVU4 filter før de eksisterende stikdåser; Dette filter virker i princippet på samme måde som en Freja og Odin datastikdåse. Data er både ind- og udgang fra modem (5-862 MHz), og der er spær for returvej på Radio/TV-udgangsstikket ( MHz) til stikdåsen, eller en forstærker, DVU 4 TV Stikledning FM Indgang F16 afleveringspunkt (Kan evt. Undlades) Kabel modem Alternativ : DVU4 Eksempel 3: 1 stk. Radiol"TV stikda Freja eller Odln type 1 o!k. F18 oftowringspunkl Indgang Bestående installation med RadiofTV Kabel modem Side 8

9 Installationsguide 1x data, 1x Radio, 1x TV tilslutning vha. push-on filtre Data filter er en slags "rygsæk" til montering direkte på eksisterende stikdåse. Man må sikre sig at stikdåsen overfører returvejssignaler (5-65 MHz). Kan under de fleste forhold anvendes som "plug and play" løsning. Eksisterende ly IFM DATA TV.-[ Delfortegnelse } <.COMEGA POF push-on fil1er Passive Push-on filtre Dæmpning POF 1-4 POF db 1,6 db 0,6 db 0,6 db 4 db 10 db 0,6 db 0,6 db POF db 0,6 db 4 db 4 db POF db 0,6 db 7 db 7 db Side 9

10 DKT 1x data, 1x Radio, 2 x TV vha. aktiv push-on filter Den nye COMEGA push-an forstærker er beregnet til anvendelse i installationer, hvor man på en nem og effektiv måde ønsker flere apparater tilsluttet. Forstærkeren kan umiddelbart uden værktøj monteres på den eksisterende stikdåse. Justering er ikke nødvendigt, da forstærkningsniveauerne passer til alle forhold. Kan anvendes som "plug and play" løsning uden måleinstrument eller værktøj. Eksisterende rvifm Stlkdåse '4/~llllltlllo (OMEGA' PA1 Aktiv Push-on filter Type: PAl Best. nr.: I~ RADIO I I~ DA_T._A _ ~, TV2...,... - TV 1... Delfortegnelse 1 stk. COMEGA PA 1 push-on filter Forstærkning/Dæmpning: TV 1 TV2 FM Data frem Data retur +1.0 db 0.0 db -0.6 db +2.0 db -0.6 db Max indgangsspænding 84 dbuv ved 60 kanaler. Hvis flere TV tilslutninger ønskes kan der tilkobles en extern forstærker på udgang TV 1. Bemærk: Data tilslutningen kan også anvendes til TV/FM. Side 10

11 Insta Ilationsg uide 2x data, 1x Radio, 2 x TV/FM vha. forstærker stikdåse De aktive stikdåser er meget velegnet ved installationer, hvor signalniveauerne er lave og ikke tåler; at der indkobles fordelingsudstyr der dæmper signalerne. Den aktive stikdåse kan uden videre erstatte den sædvanlige 1V/FM stikdåse, Den ekstra udgang til video kan alternativt tilsluttes DAB/FM radio. Justering er ikke nødvendigt, da forstærkningsniveauerne passer til alle forhold. Aktiv stikdåse Type: AOD2 Best. nr.: UD TV/FM UD FM ICOMEGA'I IND * Video eller extra TV DATA 2 eller selektor box * DATA 1 * Her kan alternativt tilsluttes DAB/FM radio Forstærkning/Dæmpning: TV/FM +1.0 db Delfortegnelse FM Video Data frem Data retur -1.0 db 0.0 db 0.0 db 0.6 db 1 stk. COMEGA A002 akllv stjkdåse UD TVIFM UD FM Max indgangsspænding 84 dbuv ved 60 kanaler. Bemærk: Data tilslutningerne kan oqså anvendes til TV/FM. Side 11

12 DKT x data, 1x Radio, op til 6 TV vha. aktiv stikdåse Stikdåse og forstærker i en kompakt enhed. Kan uden videre erstatte den sædvanlige lv/fm stikdåse, når der ønskes flere tilslutninger. Aktiv stikdåse Type: A014 Best. nr.: G 8 UD TV/FM UD FM ICOMEGA'I IND * r----::-:---:.=1...bsj DATA Linie udgang * ~~~ ~ ~~. :.~.,.~ ~-' Video eller extra TV * Her kan alternativt tilsluttes DAB/FM radio Forstærkning/Dæmpning: TV/FM 0.0 db FM Video Data frem Data retur Linie udgang +1.0 db 0.0 db +1.0 db -0.6 db db Max indgangsspænding 84 dbuv ved 60 kanaler. Bemærk: Data tilslutningen kan også anvendes til TV/FM. Ikke anvendte udgange skal afsluttes med 75 ohm modstand. Side 12

13 Installationsguide Tilslutning af flere PC'er til et kabelmodem Som det ses af eksemplerne på de foreqående sider, så tilsluttes kabel modemet først i systemet, dvs. foran forstærker og fordelingssystem. NB! Hvis man anvender Comega DA forstærkerne med aktiv returvej, kan modemerne tilsluttes på alle TV/FM/data stikdåserne. Hvis man har brug for at tilslutte flere PC'ere til kabelnettes datatjenester, så er det mest hensigtsmæssigt at anvende en HUB eller en Switch (se eksempel a), som tilsluttes kabelmodemet og dermed deler dataforbindelsen. Anvendelse af flere kabelmodems er ikke særligt økonomisk og anvendes sjældent i praksis. Til sikring af flere PC'ere bag en kabelmodemforbindelse, anbefales det at tilføje en form for firewall til sit hjemmenetværk samt antivirussoftware på de enkelte pc'er. Antivirussoftwaren bør være i stand til automatisk at opdaterere sig selv via lnternettet. En firewall kan være enten en hardware- eller en softwareløsning. En softwarefirewall er et program, som installeres på hver enkelt pc og virker dermed (alt efter konfigurationen), som en beskyttelse af det interne netværk i forhold til lnternettetjkabelnettet. Hardwarebaserede firewallløsninger installeres umiddelbart efter kabelmodemet (se eksempel b). De findes i fornuftigt prisleje som SOHO (Small Office Home Office) enheder, der fungerer som en switch/hub, router og firewall i et. Enkelte modeller har endog mulighed for at skabe et trådløst netværk i hjemmet eller kontoret. Endvidere kan man centralt i routeren automatisere netværkskonfigurationen af de enkelte pc'ere vha. DHCP/dynamisk lp-tildeling. Dermed lettes arbejdet ved tilføjelse af yderligere PC'er i hjemmenetværket. Kontakt venligst din kabel TV udbyder eller PC-leverandør for flere oplysninger denne type udstyr omkring køb og installation af Eksempel a: HubI Sw.tch Eksempel b: Side 13

14 DKT Indkobling af video/satellitmodtager De fleste video apparater vil forringe antennesignaler som passerer. Man bør derfor undqå en sådan installation og køre signalet udenom. Hvis man oplever problemer med modulationen i disse apparater (f.eks. Video, Satellitmodtager eller Selector), kan man anvende følgende tilslutningsmetode for at opnå et bedre billede. SCART LLS 02 TV Video/Sat/Set top box RF in... r1 Delfortegnelse I I S1k. RadioITV sti<d6 Freja eller Odln type F16 afleveringspunkt (kan evt. undlades) Stikledning Indgang I.tI<. FI6 allevoringspunkt Side 14

15 Installationsguide Vejledning om EMC EMC ENS Fælleseuropæisk lovgivning, der skal sikre at elektroniske elementer I installationer ikke forstyrrer hinanden. Loven kan være vanskelig at overholde, så DKT har derfor udarbejdet denne vejledning. Vejledningen har til hensigt at være praktisk anvendelig - oqså for gennemsnitlige forbrugere. Vejledningen er baseret på antenneudstyr, der udelukkende arbejder med høje frekvenser, da de tleste faldgruber findes her. Antenneinstallationer anvender frekvenser fra ca. 15 MHz til 860 MHz (1000 MHz). Gældende for disse er, at de høje frekvenser skal lukkes inde i et kredsløb, såkaldte koaksiale kredsløb med skærm og centerleder. Signalerne løber henholdsvis på centerlederen og indersiden af skærmen. Hvis der er "huller" i systemet, enten i kablerne eller det udstyr, hvorpå kablerne er monteret, vil der forekomme ind- og udstrållnq, Hvilke problemer kan der opstå ved uønsket ind- og udstråling? Man kan forstyrre sine egne eller naboens radio/tv signaler, eller man kan forstyrre alle former for mobile radiotjenester, herunder bl.a. nødfrekvenser og flyradio. Indstrålinq kan ses som fx stribede/ziq-zaq mønstre på TV og høres som hyletoner og sus på radio. Hvordan sikrer man sig? Et CE mærke er ikke nok, og sælgerens oplysninger er nødvendigvis heller ikke tilstrækkelige. Sund fornuft er det bedste værktøj. Følgende punkter bør opfyldes: 1. Udstyrets hus/boks er metallisk lukket - ikke kun i plast 2. F konnektorerne skal være fastspændte 3. Der er ikke lange åbne slidser i metalboxen 4. Der er ikke blot monteret en printplade i en plastbox 5. For at sikre god afskærmning skal inderleder være metallisk indkapslet 6. Kablerne skal bestå af en folieskærm evt. omgivet af tletværk 7. Fordelene skal være beregnet til fx udendørsinstallation - ellers kan korrosion bevirke, at de med tiden mister sin afskærmning Hvem har ansvaret? Sælgeren er ansvarlig over for forbrugeren. Vær dog opmærksom på, at det ikke er ulovligt at sælge produkter, der ikke er HF tætte. som fx. din stk. Det er blot ikke lovligt at anvendelig disse. Forbrugeren eller installatøren, som foretager den færdige installation, er ansvarlig for om denne forstyrrer eller bliver forstyrret. Derfor vil installatørerne altid anvende korrekte produkter. Hvem forvalter EMC loven Telestyrelsen er den myndighed, der forvalter lovgivningen inden for EMC området. Er man i tvivl om et produkt overholder EMC kravene, kan man konsultere Telestyrelsen. Telestyrelsen har teknikere, der rykker ud hvis der opstår generende forstyrrelser fra installationer. B~de som forbruger og som installatør er det en god ide, at gøre hvad der er muligt for at installationen er i orden. Der findes eksempler på, at hele installationer har måttet udskiftes pga. forkert materialevalg. Hvis der med varen følger en installationsvejledning, bør denne følges nøje. Findes der ikke en installationsvejledning til en vare, bør man overveje at købe en anden tilsvarende, der indeholder en sådan, Side 15

16 DKT Retningslinier fra Organisationer CENELEC I EN I DS I AFO I FDA Organisationer har fastsat og arbejder løbende på retningslinier indenfor Antenne- og Kabel lv installationer. Anbefalede retningslinier er efter vor mening at finde i CENELEC/EN standarder samt hos den danske organisation AFO. Hvad er AFO? Telestyreisens og lovgivningens deregulering af fællesantenneområdet er taget op i ASK (Antenne-, satellitog kabel-tv-branchens fællesorganisation), der som bred interesseorganisation og fælles branche platform har indgået en frivillig brancheaftale med brugerorganisationen FDA (Forenede Danske Antenneanlæg) - formaliseret i Aftalen for Fællesantenneområdet (AFO). AFO virker som overbygning til Telestyreisens tekniske vejledning for fællesantenneanlæg. Vejledningen blev af Telestyrelsen udgivet som erstatning for den tidligere lovmæssige regulering på området ved årsskiftet 1998/1999 og indgår som en vigtig del i den frivillige brancheaftale på området. Målsætningen for AFO er en fortsat forbrugerbeskyttelse ved etablering af fællesantenneanlæg og kabel-tv. Efter det første år dækker aftalen 90% af området, og den omfatter leverandører, netværksoperatører, anlægsejere og installatører. Flere informationer samt vejledende tekniske retningslinier for fællesantenneanlæg, kan findes på Brancheorganisationen ForbrugerElektronik's hjemmeside under AFO. Hvad er CEN og CENELEC? (Kilde: DS Dansk Standard) CEN er den fælles europæiske standardiseringsorganisation. Bogstaverne betyder CEN, Cornite Europeen de Normalisation. De standarder, der udarbejdes i CEN-regi benævnes EN og et nummer, f.eks. EN Medlemmer af CEN er EU- og EFTA-Iandes standardiseringsorganisationer og et enkelt østeuropæisk land. DANSK STANDARD er det danske medlem. CENELECer den tilsvarende organisation på det elektrotekniske område. Hvad er EN eller en europæisk standard? (Kilde: DS Dansk Standard) En fælles europæisk standard benævnes EN efterfulgt af et nummer. Når der vedtages en EN er medlemslandene af CEN forpligtet til at implementere og offentliggøre den europæiske standard som national standard. Samtidigt skal de enkelte lande trække evt. modstridende nationale standarder tilbage. For eksempel vil EN 1054 vil i Danmark være implementeret som DS/EN 1054, i Tyskland DIN EN En international standard (ISO) kan også blive til en europæisk standard. Den benævnes EN ISO 14001, i Danmark DS/EN ISO Flere informationer kan findes på Dansk Standards hjemmeside: på BFE's hjemmeside under AFO Komponentregister finder man "Vejledning i etablering af fællesantenneanlæg". Hvad er FDA? FDA, Forenede Danske Antenneanlæg er en uafhængig brugerorganisation, der varetager danske antenneanlægs interesser overfor eksempelvis offentlige myndigheder, installatører, servicefirmaer og programleverandører. FDA beskæftiger sig med alle områder, der er af interesse for fællesantenneanlæg i Danmark. i dag rundt regnet husstande i 362 danske anten- FDA har eksisteret siden 1983, og repræsenterer neanlæg. Flere information kan findes på FDAs hjemmeside: Side 16

17 Installationsguide Minimumskrav til signal- og systemværdier m.v. i tilslutningsdåse eller abonnenttilslutningsstik hos abonnenten Det må forventes, at der løbende sker ændringer i CENELEC-standarderne. Til mange af specifikationerne er knyttet noter. Disse er ikke medtaget i dette bilag. I de fastsatte minimumskrav er der ikke indregnet reserver til brug for forringede led i abonnentinstallationen, f.eks. forstærkere o.a. aktive enheder. Uddrag fra CENElEC og : Impedans Nominel systemimpedans 75 ohm Signalniveau. AM-VSB-TV: min: 60 dbin *l maks: 80 db~v **l FM-TV-DVB: db~v FM-radio, mono db~v stereo: db~v (P::! udgangen af et abonnenttilslutningsstik skal Signalniv. være 1dB højere.) *l 57 dbiv kun for systemer med 8 og 12 MHz kanalafstand **l 77 dbiv for systemer med flere end 20 kanaler Niveauforskelle mellem TV-kanaler AM-VSB-TV, Mhz Indenfor et hvert 60 MHz område Nabokanal FM-TV, MHz op til 470 MHz Gensidig isolation imellem 2 abonnenttilslutningssteder TV/TV, MHz): MHz: FM-lyd / FM-lyd (*l 36 db for systemer med 8 og 12 MHz kanalafstand) maks. 12 db maks. 6 db maks. 3 db maks. 15 db maks. 15 db 42 db *l 30 db 42 db Amplitude-frekvenskarakteristik indenfor en tv-kanal, PAL og SECAM (for hele systemet) AM-TV. i forhold til billedbærebølgen: maks. ± 2 db Indenfor et vllkårliqt 0,5 MHz område i kanaler: maks. 0,5 db Amplitude-frekvenskarakteristik indenfor en FM-kanal (for hele systemet) Maks. amplitudevariation i en FM-kanal: maks 3 db med hældningen maks. 0,3 db pr. 10 KHz inden for 75 KHz af bærebølgen. Signal-støjforhold, minimum. FM-TV (PAL og SECAM), 27 MHz støjbåndbredde. AM-VSB-TV (system B og G), 4,75 MHz støjbåndbredde: FM-radio-mono, 200 KHz støjbåndbredde: stereo, 200 KHz støjbåndbredde: Enkeltfrekvens-interferens (uønsket enkeltfrekvenssignal) Forholdet mellem en AM-TV-kanal og et uønsket signal: FM-TV-signal og et uønsket signal: 15 db 44 db 38 db 48 db min. 57 db min. 33 db Uddrag af AFO orientering Side 17

18 DKT Intermodulationsafstand i en TV-kanal Intermodulationsafstand i en W-kanal (3-sender metode) min. 54 db Intermodulationsafstand, CTB: Billedbærebølge-intermodulationsafstanden må ikke være mindre end: 57 db for hver intermodulationsklynge for negativ modulation 52 db for hver intermodulationsklynge for positiv modulation 52 db for negativ modulation og 47 db for positiv modulation for de summerede 1M-klynger. Differentiel forstærkning og fase indenfor en TV-kanal. Spids - spids differentiel forstærkn ing: fase: maks. 14 % rnaks.tzu Ekko's i TV kanal W i en W-kanal (PAL og SECAM) maks. 6 % Brummodulation af bærebølger i TV-kanaler Reference modulation i forhold til brummod.: min. 46 db Brummodulation af FM-bærebølger Brummod. sidebånd under bærebølgeniveau: min. 46 db Tekst-TV (dansk "A-afvigelse") Dekodning margin: min. 40% hvis min. 70 % på modt. antennen Returvej Signalniveau maks. 114 dbi-iv Øvrige krav frernqår af EN , jf. følgende uddrag af standarden: Spec. danske specifikationskrav: (Disse specifikationer skal ses i sammenhæng med målemetoderne. som er beskrevet i Tekniske Bestemmelser for Fællesantenneanlæg m.v., udgivet af Telestyrelsen). Billed/lyd- forhold. AM-W, ved een lydkanal : Ved 2 lydkanaler: primære lyd: Sekundære lyd: 6-8 db lavere end primære lyd db 9-18 db* *Ved nabokanaldrift bør billed/lyd forholdet være mindst 12 db Uønskede signaler i en FM-radiokanal Skal i forhold til det ønskede signal være dæmpet: Andre krav. Nicam- bit fejl rate, max: min. 50 db 1x io- Bemærk! Det skal præciseres, at CENELEC-standardens specifikationerne tilvejebringes ved rnålinq på det samlede fællesantenneanlæg. Anden dokumentation kan aftales mellem køber og leverandør. Side 18 Uddrag af AFO orientering

19 Installationsguide Produktorientering Koaksialkabler Det anvendte kabel er af typen: DKT SAT 2. Kabler i nyinstallationer bør have en skærmdæmpning på min. 75 db og i vanskelige tilfælde 90 db. Hvis der er tale om ældre installationer, bør gamle kabler ikke genanvendes, da der kan være problemer med HF dæmpningen og skærmtætheden (skærmdæmpning). Stik - konnektorer: Ved montering af konnektorer er det vigtigt, at skærmen har effektiv forbindelse til konnektorhuset og at inderleder og skærm ikke er kortsluttede. Følgende konnektor-typer anbefales for at opnå dette: F-konnektor mjcrimp F-konnektor F-konnektor IEC male konnektor IEC femaie konnektor Type: F2CF-C Type: F2S Type: F2COM-C type 4132 type 4133 Best.nr.: Best.nr.: Best.nr.: Best.nr.: Best.nr.: Afisoleri nqsrnål: Afisoleringsmå I: Afisoleringsmål: Afisoleringsmå I: Afisoleringsmål: Skærm: 6 mm Skærm: 6 mm Skærm: 6 mm Skærm: 6 mm Skærm: 6 mm Inderled: 6 mm Inderled: 6 mm Inderled : 6 mm Inderled: 6 mm Inderled : 6 mm Tilslutningssnører med ferritedæmpning: Anvendes ved risiko for signalindstråling i systemet: Hvorfor 90 db skærmdæmpning? Fordi der på tilslutningssnører er de laveste signalniveauer i systemet. Følsomheden over for signaler der trænger ind i tilslutningssnøren er langt større end i øvrige dele af installationen. Hvorfor ferritdæmpere? Fordi kablets skærm virker som antenne, dvs at der på overfladen af kablet opsamles uønskede signaler, der føres videre til modtagerne (Radio, TV, video). Hvis modtagernes tuner m.m. ikke er meget HF tætte, springer det uønskede signal fra kablets skærm og ind i tuneren. Når kablet har en ferritdæmper, vil kun den del af kablet der er mellem stik og ferritdæmper opsamle det uønskede signal. Hvad får vi ud af det? Færre klager over inteferens og striber på TV skærmen, og mindre støj på radioen. Varenr Type DKT-TSF15 DKT-TSF2 DKT-TSF3 DKT-TSF5 DKT-TSF7,5 DKT-TSF10 Beskrivelse Tilslutningssnøre IEC 90 db mjferrit, 1,5m, hvid Tilslutningssnøre IEC 90 db rn/ferrit, 2,Om, hvid Tilslutningssnøre IEC 90 db mjferrit, 3,Om, hvid Tilslutningssnøre IEC 90 db mjferrit, 5,Om, hvid Tilslutningssnøre IEC 90 db mjferrit, 7,5m, hvid Tilslutningssnøre IEC 90 db mjferrit, 10 m, hvid Side 19

20 DKT Produktliste Liste over produkter anvendt i opstillede eksempler Flere data og informationer findes på vores hjemmeside Tilslutningssnører og jumperkabler F-jumperkabler kompression Type Jump-120-EX Best.nr ~rp J~~~lll~~llUl~~ Jumpersæt 120 mm mits703j kabel m/ppc EX konnektor -10 stklpose Type Jump-160-EX Best.nr ~rp. 20 Type Jump-200-EX Best.nr ~rp. 20 Type Jump-250-EX Best.nr ~rp. 20 Jumpersæt 160 mm mits703j kabel m/ppc EX konnektor - 10 stklpose Jumpersæt 200 mm mits703j kabel m/ppc EX konnektor - 10 stklpose Jumpersæt 250 mm mits703j kabel m/ppc EX konnektor - 10 stkjpose Type Jump-300-EX Best.nr D~rp ~UI~lI1~JIJI!11 Jumpersæt 300 mm mits703j kabel mlppc EX konnektor -10 stklpose Type Best.nr ~rp. 20 Type Best.nr ~rp. 20 Type Jump-350-EX Jump-400-EX Jump-450-EX Best.nr ~rp I~J~n RUm Jumpersæt 350 mm mits703j kabel m/ppc EX konnektor -10 stklpose Kolli. 10 Jumpersæt 400 mm mits703j kabel mlppc EX konnektor -10 stklpose Jumper kabel 450 mm m1ts703j kabel mfppc EX konnektor -10 stklpose Konnektorer Adaptorer Type Jump-SOO-EX Best.nr D~rp Il~JJ~lllllU~IJII Jumper kabel 500 mm m1ts703j kabel m/ppc EX konnektor 10 stklpose Kolli 10 Type IECF-FFVI IEC hun I F-hun konnektor, vinkel Best.nr ~rp. 84small ~llmlllllll Metal, HF-tæt. Side 20

21 Installationsguide Produktliste Stikdåser Termineret Type IECM-FFVI Best.nr ~grp. 84small 51~~lIJ~lll~!lm)JIJII Standard (TV/RADIO) IEC han / F-hun konnektor, vinkel Metal, HF-tæt Type Odin TOB-H Best.nr ~rp. 52 Stikdåse, filter Odb,hvid m. dæksel TV ~62 MHz, FM 87,5-108 MHz Dæmp. TV VHF 0,31 UHF 0,81 FM 1 db Type Odin TOB-G Stikdåse, filter Odb,grå m. dæksel Best.nr ~rp ~~l~~l~IIJlml)RII Type Freja TOB-H Best.nr O-grp ~~l~~l~IIJI!IIWllI TV ~62 MHz, FM 87,5-108 MHz Dæmp. TV VHF 0,31 UHF 0,81 FM 1 db Stikdåse, filter Odb, hvid, m. dæksel TV ~62 MHz, FM 87,5-108 MHz Dæmp. TV VHF 0,31 UHF 0,81 FM 1 db Type Freja TOB-G Best.nr Jrp. 52 5W~l~~l~WIUWI Stikdåse, filter Odb, grå, m. dæksel TV MHz, FM 87,5-108 MHz Dæmp. TV VHF 0,31 UHF 0,8/ FM 1 db Cascade serie Type Odin T13dB-H Best.nr ~grp ~J~lIJ~lll~Jllln~11 Stikdåse, serie, 13dB, hvid, m. dæksel TV MHz, FM MHz Dæmp.: TV 131 FM 14/1n-out 0.9 db Kolli' 100 Type Odin T4C-H Best.nr Jrp ~~l~~lll~nlll; III Stikdåse, serie, 4 db, hvid m. dæksel TV ~62 Mhz, FM 87,5-108 Mhz Dæmp. TV 4 I FM 4.5 Iln-out 3.8 db Type Odin T4C-G Best.nr O-grp ~~lIJ~lIIIIJllI1111,~1 Type Odin T13dB-G Best.nr ~rp ~~W~l~IIJllnU Type Freja T4C-H Best.nr ~grp. 52 l~l~~liilijlmwlli Type Freja T4C-G Best.nr ~grp ~~l~n~WIIIUl!1I Stikdåse, serie, 4 db, grå m. dæksel TV ~62 Mhz, FM 87,5-108 Mhz Dæmp. TV 4 I FM 4.5 Iln-out 3.8 db Stikdåse, serie, 13dB, grå, m. dæksel TV MHz, FM 87_5-108 MHz Dæmp.: TV 131 FM 14 I In-out 0_9 db Stikdåse, serie, 4 db, hvid, m. dæksel TV ~62 Mhz, FM 87,5-108 Mhz Dæmp. TV 4 I FM 4.5/1n-out 3.8 db Stikdåse, serie, 4 db, grå, m. dæksel TV ~62 Mhz, FM 87,5-108 Mhz Dæmp. TV 4 I FM 4.5/1n-out 3.8 db Side 21

22 DKT Produktl iste Type Freja T10dB-H Best.nr D~rp ~~~~~llIIJlnllll!11 Type Freja T1 OdB-G Best.nr D~rp ~~W~l(IIJIIUIJIJI Type Freja T13dB-H Best.nr Stikdåse, serie, 10dB, hvid, m. dæksel TV MHz, FM MHz Dæmp. TV 10dB, FM 11dB, In-Out 1.1 db Stikdåse, serie, 10dB,grå, m. dæksel TV MHz, FM MHz Dæmp. TV 10dB, FM 11dB, In-Out 1.1 db D~rp [~~~ll~l([IJ~~~~111 Type Freja T13dB-G Best.nr D~rp ~~~ll~ll[ljll~IJ~lll Stikdåse, serie, 13dB, hvid, m. dæk.sel TV MHz, FM MHz Dæmp. TV 13dB, FM 14dB, In-Out 0.9 db Kolli. 100 Stikdåse, serie, 13dB,grå, m. dæksel TV MHz, FM MHz Dæmp. TV 13dB, FM 14dB, In-Out 0.9 db Kolli. 100 Type Freja T16dB-H Best.nr ~rp ~~l~l~l(II!ll~IJ~111 Type Freja T16dB-G Best.nr ~rp [1~~l~~l~lnllIJIJt[1 Multimedia DKT (TV/RADIO/SA TI Termineret Type Odin MM4-65D-H Best.nr Stikdåse, serie, 16dB, hvid, m. dæksel TV MHz, FM MHz Dæmp.: TV 16/ FM 17 /In-out 0.9 Kolli. 100 Stikdåse, serie, 16dB,grå, m. dæksel TV MHz, FM MHz Dæmp.: TV 16 / FM 17 Iln-out 0.9 Kolli. 100 ~rp ~~~~~lIIIJlnllIR11 Type Odin MM4-65D-G Best.nr ~rp ~~~~~l~IIJI1111!IJIJII Type Odin MM10-65D-H Stikdåse, data, slut, hvid, m. dæksel Best.nr D~rp ~~l~J~l~II!lnIIIJIII Stikdåse, data, slut, hvid, m. dæksel Data 4,5dB/Rev 1 dbitv 4.5dB/ FM 4,5dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Kolli. 100 Stikdåse, data, slut, grå, m. dæksel Data 4,5dBlRev 1 dbitv 4.5dB/ FM 4,5dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Data 10dB/Rev 1 dbitv 2dB/ FM 2,5dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Kolli. 100 Type Odin MM1 0-65D-G Stikdåse, data, slut, grå, m. dæksel Best.nr D~rp ~~ll~~lJIjll[III!~ I Type Freja MM4-65D-H Best.nr ~rp ~~~~~lIIIJ~~IJlml Data 10dB/Rev 1 dbitv 2dBI FM 2,5dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Stikdåse, data, slut, hvid, m. dæksel Data 4,5dB/Rev 1 dbitv 4.5dB/ FM 4,5dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Side 22

23 Installationsguide Produktliste Type Freja MM4-65D-G Stikdåse, data, slut, grå, m. dæksel Bes/. nr D-grp ~l3~~ll:~jll~ij~i~1 Data 4,5dB/Rev 1 dbnv 4.5dB/ FM 4,5dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Type Freja MM4-30D-H Bes/.nr D-grp. 52 Stikdåse, data,slut,hvid, m. dæksel Data 4,5dB/Rev 1 earrv 4.5dB/ FM 4,5dB Bånd: Data 5-30MHz, TV/FM MHz Type Freja MM4-30D-G Stikdåse, data, slut, grå, m. dæksel Bes/.nr D-grp ~L~~UJI!ijIJ)ll Data 4,5dB/Rev 1 dbnv 4.5dB/ FM 4,5dB Bånd: Data 5-30MHz, TV/FM MHz Type Bes!.nr D-grp. 52 Freja MM10-65D-H Stikdåse, data, slut, hvid, m. dæksel Data 10dBIRev 1 dbjtv 2dBI FM 2,5dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Cascade serie Type Freja MM10-65D-G Stikdåse, data, slut, grå, m. dæksel Bes/.nr D~rp 52 5 Ilo3~~lJ~llll~~1 Data 10dBIRev 1 dbjtv 2dB/ FM 2,5dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz KollI' 100 Type Bes!.nr D-grp 52 Freja MM8-65D-H Stikdåse, data, serie. hvid, m. dæksel Data 8dB/Rev 4.5dBnv 8dBI FM8dB/Out 4dB Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Ko/II: 100 Type Freja MM8-65D-G Stikdåse, data, serie, grå, m. dæksel Bes/.nr Data 8dB/Rev 4.5dBnv 8dB/ FM8dB/Out 4dB Bånd: Data 5-65MHz, TVIFM MHz D-grp 52 5 ~L~~~ IJ~I!llIJ~1 Type Freja MM8-30D-H Bes/.nr D-grp 52 Type Bes/.nr D-grp. 52 Type Bes/.nr D-grp. 52 Freja MM8-30D-G Freja MM10-65-H Stikdåse. data, serie. hvid, m. dæksel Data 8dB/Rev 4.5dBnv 8dB/ FM8dB/Out 4dB Bånd: Data 5-30MHz, TV/FM MHz Kolli. 100 Stikdåse, data, serie, grå, m. dæksel Data 8dBIRev 4.5dBnv 8dB/ FM8dB/Out 4dB Bånd: Data 5-30MHz, TV/FM MHz KollI: 100 Stikdåse,data,serie,10dB,hvid, m. dæksel Gennemgangsdæmpning 2.5 db Bånd: Data 5-65MHz,T V/FM MHz KollI: 100 Type Freja MM10-65-G Stikdåse,data,serie,10dB,grå, m. dæksel Best.nr D-grp 52 5 ~UJ~ll~llltl~JII Gennemgangsdæmpning 2.5 db Bånd: Data 5-65MHz,T VIFM MHz Type Freja MM13-65-H Stlkdåse,data,serie,13dB,hvld, m. dæksel Best.nr D-grp ~l3~~wiji111~ijl~1 Gennemgangsdæmpning 2.0 db Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Side 23

24 DKT Produktliste Type Freja MM13-65-G Stikdåse,data,serie,13dB,grå, m. dæksel Best.nr Gennemgangsdæmpning 2.0 db Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz D-g~ ~~l~~~~IJ~ll~IJllll Type Freja MM16-65-H Stikdåse,data,serie,16dB.hvid, m. dæksel Gennemgangsdæmpning 1.7 db ~~nr. ~: ! ~1111 Band: Data 5-65MHz, TV/FM MHz Type Freja MM16-65-G Stlkdåse.data,serie,16dB,grå, m. dæksel Best.nr Gennemgangsdæmpning 1.7 db Bånd: Data 5-65MHz, TV/FM MHz ~~ ~~l~I~~llnIWIJlll1 Signalfordelere (splittere) COMEGA Basic serien Type BS 02 Basic 2-vejs signalfordeler 3.8 db Best.nr MHz, CENELEC Class A [).grp [ ~IIIII~IIIIIIIIIIIII Type BS 03 Basic 3-vejs signalfordeler 6.3 db Best.nr MHz, CENELEC Class A [).grp [~~l~~~IIIIIJlll1J1JI Type BS 04 Basic 4-vejs signalfordeler 7.7 db MHz, CENELEC Class A Best.nr [).grp [~~l~~llll!IJ~lllU Type BS 06 Basic s-vejs signalfordeler 10.2dB MHz, CENELEC Class A Bast. nr D-grp ~~~~~lIIlI1IJll~WI Type BS 08 Basic 8-vejs signalfordeler 10.7dB Best.nr MHz, CENELEC Class A [).g~ ~~~J~~~IIIJmml Afgrenere (taps) COMEGA Basic serien Type BT 1-6 Basic t-vejs afgrener, db MHz, CENELEC Class A Bast. nr D-grp ~~l~j~liii1ij~ll~1111 Type BT 1-9 Basic t-vejs afgrener, 1.8/9.0 db MHz, CENELEC Class A Best.nr [).g~ l~~~~~~III!IJlmIJ~1 Side 24

25 Installationsguide Produktliste Type BT 1-12 Bes/.nr D-grp Æ~J~lllIJIIIIUI Basic 1-vejs afgrener. 1.0/12.0 db 5-1 OOOMHz, CENELEC Class A Type BT 2-10 Basic 2-vejs afgrener, 2.9/10.0 db Besl.nr D-grp. 47 I~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MHz, Class A Type BT 2-12 Besl.nr D-grp. 47 Type BT 2-16 Besl.nr D-grp. 47 Type BT 4-12 Bes/.nr D-grp. 47 Type BT 6-14 l.~~ Best.nr D-grp. 47 Type BT 8-15.E!.~~~ Bes/.nr D-grp. 47 Forstærkere 511~~l~~1JI!IJlmJJI Basic 2-vejs afgrener, 1.8/12.0 db MHz, CENELEC Class A Kolli. 10 Basic 2-vejs afgrener, 1.5/16.0 db MHz, CENELEC Class A Basic 4-vejs afgrener, 12 db termineret MHz, CENELEC Class A Basic 6-vejs afgrener, 14 db termineret MHz, CENELEC Class A Basic 8-vejs afgrener. 15 db termineret 5-1 OOOMHz, CENELEC Class A COMEGA distributionsforstærkere.. Type DA-1PM Besl.nr D-grp. 46 Type DA-4PM Bes/.nr D-grp MHz 22 db wlatl switch 230 VAC White Kolli: MHz 9 db w/att switch 230 VAC White Kolli: Type DA-8PM Best.nr D-grp MHz 6,5 db w/atl switch 230 VAC White Kolli: Type DA-1PMR Besl.nr D-grp ~l~J~ll!11IIIJIJlj F: MHz, 21,5 db w/atl switch R: 5-65 MHz, 13,5 db 230 VAC White Kolli: Side 25

26 DKT Produktliste Type DA-4PMR Best.nr D-grp ~~~~~lllll!ll~IJI!l11 F: MHz, 8 db w/att switch R: 5-65 MHz, -0,5 db 230 VAC White Kolli: Type DA-8PMR Best.nr D-grp m F: MHz, 6 db w/att switch R: 5-65 MHz, -1 db 230 VAC White Kolli: Fejlretningsliste Hvis billederne er utilfredsstillende systemet er i orden. kontroller da, at signalet på kablet direkte fra fællesantennenjkabellv 1. Jævnt fordelt "sne". a) Dårliq forbindelse eller kortslutning ved konnekteringspunkterne. b) For stor dæmpning i systemet - fordelerne kan være vendt forkert. e) Forstærkeren skruet for langt ned. d) Vælg en anden forstærker. 2. Interferensjsildebensmønstre i bevægelse. a) Skru ned for forstærkningen i forstærkeren. b) RadiojlV apparater forstyrrer hinanden. e) Forstærkeren er ikke beregnet til mange Tv-kanaler - vælg en forstærker. d) Indstrålinq - udskift de gamle stikdåser. VIGTIGT: Dæmpningen mellem RadiojlV modtagerne skal være min. 36 db. Dette opnås i LLT og fordeler serier og multiport forstærker Side 26

27 Installationsguide Notat Side 27

28 Forhandler: DKT Denmark: Faoovej 6 OK-4060 Kr,s.!by TeI,: (OMEGA.com Fax.; Sweden: Axeloanlelssoos vag 257 SE-21S 82 MalmO Te!.: COMEGA,com Fax.: Copyright 2007 DKT Finland: RunnarJnku}a ) FlN-608QO llmajold TeI,: myyntiodkt.fi COMEGA.con Fax.: Sweden: KanJSellplan11 51'-126]1 Hågersteo TeI,: COMEGA.ccn Fax.:

Installationsguide Et vigtigt værktøj til husinstallationer

Installationsguide Et vigtigt værktøj til husinstallationer DANSK KABEL TEKNIK Installationsguide Et vigtigt værktøj til husinstallationer Dansk 4. udgave Forord: Når boligen indeholder flere radio- og TV apparater, er det vigtigt at installationen bliver udført

Læs mere

installationsguide Dansk - 5. udgave INSTALLATIONSGUIDE_DRAFT_A

installationsguide Dansk - 5. udgave INSTALLATIONSGUIDE_DRAFT_A installationsguide Dansk - 5. udgave INSTALLATIONSGUIDE_DAFT_A forord Når boligen indeholder flere radio- og apparater, er det vigtigt at installationen bliver udført korrekt, ellers vil der være risiko

Læs mere

home connect guide koaksialkabel og antenneudstyr

home connect guide koaksialkabel og antenneudstyr Dansk - 1. udgave HOMECONNECT_COAX_V1.1 home connect guide koaksialkabel og antenneudstyr indholdsfortegnelse HomeConnect guiden skal hjælpe brugere af kabel nettet med selv at tilkoble udstyr og fordele

Læs mere

home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PRI_SDRAFT_C

home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PRI_SDRAFT_C home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PI_SDAFT_C indholdsfortegnelse HomeConnect guiden skal hjælpe brugere af kabel nettet med selv at tilkoble udstyr og fordele signaler i hjemmet,

Læs mere

AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer

AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer Version 1.1 Udgivet 11. december 2009 Indhold 0. Versioner... 3 1. Forord... 4 2. Baggrund... 4 3. Afgrænsning... 4 4. Anbefalinger vedrørende anlægsopbygning....

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

Nye signaler truer dit tv!

Nye signaler truer dit tv! Signaler truer dit tv fra din forening 1/2012 27 Nye signaler truer dit tv! Hvis din husinstallationer er af dårlig kvalitet, får du sandsynligvis flimmer på skærmen, når nyt mobilt bredbånd tages i brug

Læs mere

Legende let satellit TV i boligkomplekser

Legende let satellit TV i boligkomplekser Legende let satellit TV i boligkomplekser Op til tre TV tilsluttet i samme lejlighed your ultimate connection Sat SCR Multiswitch Fordele for installatør, lejer og udlejer i boligkomplekser En perfekt

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Seminar 2012. Corning Cabelcon

Seminar 2012. Corning Cabelcon Seminar 2012 LTE interference LTE 800 MHz vil sandsynligvis medføre forstyrrelser i anlæg og husinstallationer der er dårligt skærmede. Dette fordi, at LTE sender i TV båndet samtidigt med at antenneforstærkere

Læs mere

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide Forord Tillykke med din Internet forbindelse fra GVD Antenneforening. Denne guide vil hjælpe dig med at installere dit GVD Internet i din bolig. Herudover

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Fakta om Stofa. Fiber og kabel TV -Teknik. FM radiokanaler. Digital radio. TV og lyd analog. TV og lyd digital. Overordnet hovedstation. WebTV. Fremtiden for fibernet

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk DESITEK A/S Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording www.desitek.dk DEHNguard modular Flerpolet transientbeskyttelse (type 2) til beskyttelse af installationer og apparater

Læs mere

Det rigtige antennegrej

Det rigtige antennegrej Det rigtige antennegrej Denne guide har til formål at gennemgå det rigtige antennegrej, som kan forbedre din nuværende antenneinstallation. Alt efter hvordan din antenneinstallation er lavet, er der i

Læs mere

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Tage Lauritsen FDA-Forum 27. April 2008 Hvad betyder digitaliseringen og hvad den kræver teknisk Hvilke tekniske forhold, skal antenneanlæggene forberede

Læs mere

Fællesantenneanlæg Vejledende tekniske retningslinier

Fællesantenneanlæg Vejledende tekniske retningslinier Fællesantenneanlæg Vejledende tekniske retningslinier AFO-Aftalen for fællesantenneområdet Februar 2012 Revision af de af det daværende Telestyrelsen i december 1998 udgivne vejledende tekniske retningslinier.

Læs mere

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1.

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1. Hvis du sidder og bliver irriteret over at have firkanter, streger, striber eller sne på en kanal, er det højst sandsynligt dit antennekabel og dine antennestik der er problemet. Alt for mange har stadig

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449 FAQ Hvad er mit kabelnetnummer / netværksnummer? Når du tænder din HD-boks første gang, skal du fortælle den, hvor du bor. I menuen "Konfiguration af netværk" skal du indtaste det kabelnetnummer / netværksnummer,

Læs mere

Dårligt Internet signal

Dårligt Internet signal Dårligt Internet signal Denne guide har til formål at hjælpe dig med at fejlsøge din egen Internet installation for fejl. Vi anbefaler at man først kigger i guiden Det rigtige antennegrej. Her kan vurdere

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Af Istvan Zarnoczay OZ1EYZ 29. august 2008 Krav/ønsker osv. Inden man går i gang med sådan et projekt skal man gøre sig klart

Læs mere

ERIKSMINDE KABEL- OG FIBERNET

ERIKSMINDE KABEL- OG FIBERNET ERIKSMINDE KABEL- OG FIBERNET ANLÆGSPLAN: KABEL- OG FIBERNETTET ER INDDELT I SEGMENTER - SOM VI KALDER ØER. Eriksminde kabel- og fibernet dækker hele Eriksmindekvarteret. Der er tilslutningsstandere placeret

Læs mere

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig Kom godt i gang med fibernet i din bolig Vejledning til installation af fibernet Installationen af fiberforbindelsen i din bolig starter med, at en montør kommer på besøg og monterer en indvendig fiberboks

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt.

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Installation af fibernet de næste skridt Placering af udvendig og indvendig fiberboks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Det gør Verdo Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning 1) Installation af parabolen Saml parabolen i viste rækkefølge. 2 2) Find korrekt retning og hældning på hjemmesiden http://finder.tooway-instal.com og indtast monteringsadressen:

Læs mere

Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003. - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet

Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003. - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003 - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet - Aftalen er med returvej og service - Anlægget er et stikledningsanlæg uden at

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Placering af udvendig og indvendig boks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 4 Installation af fibernet de

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Lyd og Signal Kabler

Lyd og Signal Kabler Lyd og Signal Kabler Lyd og kabler kan være en eksplosiv cocktail forstået på den måde, at bølgerne ofte kan gå højt, når musik entusiaster diskuterer Lyd/billede og Kabler. Nogle mener, at kablets kvalitet

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Digitalt og analogt TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Denne medlemsinformation er udsendt til alle husstande i Eriksminde. Der kan findes mere information

Læs mere

Orientering Januar 2006

Orientering Januar 2006 Orientering Januar 2006 Indhold: Information fra bestyrelsen Indbydelse til informationsmøde den 1. februar 2006 Internet og telefoni Ny leverandør overtager den 1. april 2006 Hvad gør I, der i dag anvender

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Installations vejledning

Installations vejledning Installations vejledning VELKOMMEN Tillykke med din nye fiberbredbåndsforbindelse. Du kan se frem til at få adgang til en verden af muligheder både nu og i fremtiden. Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

860w 1060w 1062w 1260w 1262w

860w 1060w 1062w 1260w 1262w DEUTSCH ENGLISH R E F E R E N C E 860w 1060w 1062w 1260w 1262w PORTUGUÊS DANSK SVENSK ITALIANO NEDERLANDS ESPAÑOL FRANÇAIS SUOMI Русский POLSKI R E F E R E N C E Tak fordi du valgte en Infinity Reference

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Kom godt i gang DRG 737v2 Fiberboks Foreningskunde December 2014

Kom godt i gang DRG 737v2 Fiberboks Foreningskunde December 2014 Kom godt i gang DRG 737v2 Fiberboks Foreningskunde December 2014 Fiber Tv Telefoni 02 Indhold Fibernet fra Fibia 03 Tilslutning af kabel-tv og FM-radio 04 Introduktion til din fiberboks 05 Sådan får du

Læs mere

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer Formandens beretning for 2012 Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013 Kære medlemmer Efter at vi nu har etableret os med YouSee's programpakker, så skulle man måske mene, at der ikke kan være så

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2011 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 7. marts 2012

Bestyrelsens beretning vedrørende 2011 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 7. marts 2012 Bestyrelsens beretning vedrørende 2011 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 7. marts 2012 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også komme

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning Modem til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Antennehunstik til TV/Radio, hvid. Antennestik hunstik til TV/Radio, hvid 17.2. Antennestik hanstik, IEC Coax, vinklet, metal.

Antennehunstik til TV/Radio, hvid. Antennestik hunstik til TV/Radio, hvid 17.2. Antennestik hanstik, IEC Coax, vinklet, metal. 17. Kommunikation Antennestik hanstik til TV/Radio, hvid 17.1 Antennehanstik til TV/Radio, hvid. Monteres på antenneledning. Til 75 Ohm. 721738 SB-Pak, hvid 1340691 5 0mm 0mm 0mm 0Kg 5 702127 217389 781738

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 24.-25. marts 2012. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Kom godt i gang med. Comega fiberboks

Kom godt i gang med. Comega fiberboks Kom godt i gang med Comega fiberboks Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne lille vejledning finder

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Når kvalitet bliver en livsstil. Produkt Guide

Når kvalitet bliver en livsstil. Produkt Guide Når kvalitet bliver en livsstil Produkt Guide Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 UHF og LTE... 4 LTE produkter... 5 LTE filtre 57 og 60... 6 MICROCAVITIES FILTER (F FORMAT)... 7 Intelligente antenner...

Læs mere

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter 20. april 2009 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Formål Side 4. Beskrivelse af Radio Mute Systemet Side 6. Datablad samt teknisk beskrivelse af Muteboks. Side

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2010 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 2. februar 2011

Bestyrelsens beretning vedrørende 2010 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 2. februar 2011 Bestyrelsens beretning vedrørende 2010 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 2. februar 2011 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Antenne Guide. Få bedre forbindelse med en antenne

Antenne Guide. Få bedre forbindelse med en antenne Antenne Guide Få bedre forbindelse med en antenne Denne guide rådgiver omkring valg af rigtig antenne til at opnå forbedret signal, for en hurtigere og mere stabil dataforbindelse! Dataframobiltbredbåndoverføresaldfrateleoperatørensmastviaradiosignaler.Hvorlangtradiosignalernerækkera

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Nyt fra den digitale tv verden. Introduktion. Om FireDTV. Med i pakken 2. FloppyDTV 2. Windows Media Center 3. Andet medie software 5.

Nyt fra den digitale tv verden. Introduktion. Om FireDTV. Med i pakken 2. FloppyDTV 2. Windows Media Center 3. Andet medie software 5. Nyt fra den digitale tv verden Introduktion DVB-C på PC Se og optag digitalt Pause tv Virker i Media Center BDA drivere Ønsket om kunne se og optage kabel-tv helt digitalt via en computer, er blevet mere

Læs mere

FarmOnline WebLink. Teknisk Info

FarmOnline WebLink. Teknisk Info Teknisk Info Teknisk Info 3 1 Produktbeskrivelse er en hardware enhed med netværksfunktionalitet. Den kan dels fungere som fjernadgang via internettet, og dels sætte managementprogrammet FarmOnline Explorer

Læs mere

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET TV Internet ERIKSMINDE MEDIENET er foreningens nye navn, og dermed signaleres at foreningen er parat til udfrodringerne i den digitale verden. Læs om de nye muligheder i 2015 - nogle er tidligere omtalt,

Læs mere

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig Kom godt i gang med fibernet i din bolig Vejledning til installation af fibernet Installationen af fiberforbindelsen i din bolig starter med, at en tekniker kommer på besøg og monterer en indvendig fiberboks

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Din guide til fibernet

Din guide til fibernet Din guide til fibernet Få lynhurtigt internet, billige telefonsamtaler og knivskarpe billeder på dit tv Det er nemt at få fremtiden ind med fiber. Du kan: gøre det hele selv gøre det selv med hjælp fra

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Generalforsamling. Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 18.00 I Elverhøjssalen, Stationsvej 1

Generalforsamling. Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 18.00 I Elverhøjssalen, Stationsvej 1 Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 18.00 I Elverhøjssalen, Stationsvej 1 Din lokale bredbåndsleverandør Internet IP telefoni Alsidigt TV digitalt og analogt programudbud Radioprogrammer -

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning TDC HomeBox ADSL Installationsvejledning Erhvervsløsninger Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: TDC HomeBox ADSL Installationsvejledning

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 1 ##

Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 1 ## Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 1 ## Boligforeningen 3B Fællesantenne & bolignet Kim Christoffersen, Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 21. oktober 2013 Balslev Rådgivende Ingeniører - Kopiering må kun

Læs mere

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:...

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:... Teknologiprojektet Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 2 BLOKDIAGRAM:... 2 2. DETALJERET BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 3 HØJTTALERE:... 3 FORSTÆRKERE:...

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Halsslynger Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Side 2 af 21 Indhold 1. Forord... 3 2. Målinger... 3. Beskrivelse af halsslynger... 3.1 HearIt Mobile... 3.2 HearIt all... 3.2.1 Base enheden... 3.2.2

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006 Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 1 Bestyrelsens forventninger Gennemgang af dagsordenens punkter Afklaring af spørgsmål Diskussion Tilkendegivelse/anbefaling fra de fremmødte 2 Dagsorden

Læs mere

REGULATIV for anlæggets drift. NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. Havnevej 26 8500 Grenaa SE: 32563236 Mail: samsignal@stofanet.dk.

REGULATIV for anlæggets drift. NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. Havnevej 26 8500 Grenaa SE: 32563236 Mail: samsignal@stofanet.dk. NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. Havnevej 26 8500 Grenaa SE: 32563236 Mail: samsignal@stofanet.dk REGULATIV for anlæggets drift. April 2014 Side 1 af 7 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Definition af

Læs mere