Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC)"

Transkript

1 Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC) Kulturforvaltningen Sommeren 2007

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Filurens KKCs fritidstilbud:... 5 Besvarelse fra pædagoger/lærere der har benyttet Filurens KKCs fritidsklub:... 7 Besvarelse fra elever der har benyttet Filurens KKCs tilbud til skolehold:... 9 Besvarelse fra pædagoger/lærere der har benyttet Filurens KKCs tilbud til skolehold: Bilag: Opsummering af de mest gennemgående kommentarer fra spørgeskemaerne. Side 2 af 17

3 Sammenfatning Århus Kommune gennemførte i efteråret 2006 og foråret 2007 en brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenters aktiviteter blandt skolehold og fritidshold. Ca. 56 % af de udleverede skemaer blev besvaret, hvilket må betragtes som tilfredsstillende. Hovedresultatet af undersøgelsen er, at fritidsholdsbørnene udtrykte en tilfredshed på 100 %, fritidsholdspædagagoerne en tilfredshed på godt 92 %, skoleholdseleverne en tilfredshed på 78 % og skoleholdslærerne en tilfredshed på 88 %. Herudover blev der stillet en række mere konkrete spørgsmål: Om det faglige udbytte af undervisningen, om underviserens evne til at engagere og motivere, om man har lært noget nyt m.v. På de fleste af disse spørgsmål ligger tilfredsheden over eller tæt på 90 %. For skoleholdseleverne ligger tilfredsheden på disse områder dog lidt lavere, på ca. 80 %. Brugerne af Filurens KKCs tilbud til fritidshold er generelt lidt mere tilfredse end brugerne af skoleholdene. Dette kan skyldes, at deltagelse i fritidstilbuddene er frivillig i modsætning til skoleholdene, som finder sted i skoletiden, og derfor er tvungen. Samlet er der tale om, at Filurens KKCs brugere, skolehold såvel som fritidshold, er meget tilfredse med det tilbud der gives, og den måde, tilbuddet gennemføres på. Brugerbetaling: Når det kommer til brugerbetalingen er tilfredsheden også høj hos både fritids- og skolehold. 30 % af fritidsholdspædagogerne/-lærerne vurderer, at prisen for Filurens KKCs ydelser er billig, 70 % finder den passende og ingen mener, at det er for dyrt. Tilsvarende vurderer ca. 92 % af skoleholdslærerne, at prisen er passende og kun ca. 8 at det er for dyrt. Lyst til at vende tilbage: Ca. 100 % af fritidsholdsbørnene har lyst til at benytte Filurens KKC igen. Kanp 51% af skoleholdseleverne har lyst til at benytte Filurens KKC igen. Dette kan måske føres tilbage til nogle kritikpunkter (manglende ros m.v.), som kan læses mere detaljeret i bilaget. Når det tages i betragtning, at Filurens KKCs undervisning finder sted i skoletiden og derfor som sådan ikke er frivillig for eleverne at deltage i, må det forhold, at halvdelen alligevel har lyst til at benytte Filurens KKC igen ses som positivt. Side 3 af 17

4 Brugerundersøgelse af Filurens KKCs virke 2007 Metode I efteråret 2006 og i foråret 2007 gennemførte Kulturforvaltningen en undersøgelse af tilfredsheden med Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC). Undersøgelsen omfattede dels brugere af KKCs fritidsklub, hvor der blev udsendt spørgeskemaer til både pædagoger og børn/unge, samt KKCs skolehold. Også for skoleholdenes vedkommende blev både lærere og elever adspurgte. Skemaerne blev uddelt af to omgange; i efterårssemestret 2006 og i forårssemestret 2007, men indeholdt samme spørgsmål. Derfor er de to grupper blevet slået sammen i den videre analyse. Skoleholdene er typisk klasseundervisning formidlet af KKC, f.eks. dramaundervisning, konfliktløsning, dramatisering af historiske forløb osv. Praktisk foregik det ved, at der blev uddelt spørgeskemaer til KKCs brugere og i alt 257 ud af 456 respondenter returnerede spørgeskemaerne, fordelt på fire grupper: børn (fritidsklub): 20, pædagog/lærer (fritidsklub): 13, elever (skolehold): 206, lærere (skolehold): 18. Side 4 af 17

5 Overordnede resultater Besvarelse fra børn der har benyttet Filurens KKCs fritidstilbud: Figur 1 Tilfredsheden på en række områder Underviserens evne til at engagere eleverne Faglige udbytte Tilfredshed i alt 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget tilfreds/tilfreds Hverken/eller Utilfreds Note 1: Spørgsmålene var formuleret: Hvor tilfreds er du med Underviserens evne til at gøre det spændende og sætte dig i gang, faglige indhold osv. Spørgsmålene kunne besvares på denne skala: Meget tilfreds, Tilfreds, Hverken/eller, Utilfreds. Note 2: Antal besvarelser der indgår i beregningen: Underviserens evne til at gøre det spændende og sætte dig i gang: 16, Det faglige indhold i undervisningen: 18, Hvor tilfreds er du alt i alt med Filurens KKC: 18. Figuren viser den andel, som har svaret henholdsvis Meget tilfreds eller Tilfreds, Hverken/eller og Utilfreds. F.eks. har ca. 100 % svaret Meget tilfreds eller Tilfreds på spørgsmålet om tilfredshed med underviserens evne til at engagere eleverne. De enkelte forhold er rangordnet således, at forhold med den højeste tilfredshed står øverst i figuren, og forhold med den laveste tilfredshed står nederst. Der er således 100 % tilfredshed med underviserens evne til at gøre forløbet spændende og sætte børnene i gang, og lidt mindre tilfredshed med det faglige indhold, nemlig 94,4 %. Den overordnede tilfredshed med Filurens KKC er 100 %. Side 5 af 17

6 Svarpersonerne kunne skrive kommentarer på spørgeskemaet. Nogle gennemgående bemærkninger var: Det har været super godt. Ingen forbedringer. Det var en god musical. Underviseren var god til at sætte os ind i rollerne. Der er generelt en meget høj tilfredshed med Filurens KKC. Dette kan man også se afspejlet i svarene på følgende spørgsmål: Har du lært noget nyt?, Har du lyst til at lære mere om det, du har været på kursus i? og Har du lyst til, at I skal benytte Filurens KKC igen?. Figur 2 viser fordelingen af svarene: Figur Første gang du benytter KKC 1 1 Lyst til at lære mere om det, du har været på kursus i Lært nyt 0 0 Lyst til, at I skal benytte KKC igen Ja Nej Af figur 2 fremgår det at børnene næsten entydigt har besvaret, at de gerne vil vende tilbage til Filurens KKC og 100 % mener, at de har lært noget nyt. Samtidig kan man af figuren se, at Filurens KKC ikke er særlig kendt, idet kun 1 ud af 18 respondenter svarede, at de havde benyttet Filurens KKC før. Side 6 af 17

7 Besvarelse fra pædagoger/lærere der har benyttet Filurens KKCs fritidsklub: Figur 3 Tilfredsheden på en række områder Underviserens evne til at engagere eleverne Faglige udbytte Tilfredshed i alt 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget tilfreds/tilfreds Hverken/eller Utilfreds Note 1: Spørgsmålene var formuleret: Hvor tilfreds er du med Underviserens evne til at engagere og motivere eleverne, Det faglige udbytte af undervisningen osv. Spørgsmålene kunne besvares på denne skala: Meget tilfreds, Tilfreds, Hverken/eller, Utilfreds. Note 2: Antal besvarelser der indgår i beregningen: Det faglige udbytte af undervisningen: 13, Underviserens evne til at engagere og motivere eleverne: 13, Hvor tilfreds er du alt i alt med Filurens KKC: 13. På spørgsmålene, Hvor tilfreds er du med : Det faglige udbytte af undervisningen og Underviserens evne til at engagere og motivere eleverne svarede 100 % af pædagogerne enten Meget tilfreds eller Tilfreds. Den overordnede tilfredshed med Filurens KKC er 92,3 %. På spørgsmålet om, hvordan respondenterne vurderer prisen for Filurens KKCs ydelser, mente 30 %, at det var billigt, 70 % fandt den passende og ingen mente, at det var for dyrt. Side 7 af 17

8 Pædagogernes/lærernes generelt meget høje tilfredshed med Filurens KKC, kan man også se afspejlet i svarene på spørgsmålene: Vurderer du, at eleverne har lært noget nyt? og Har du lyst til at benytte Filurens KKCs tilbud igen, hvor 100 % svarer Ja. Samtidig kan man af nedenstående figur se, at Filurens KKC ikke er særlig kendt, idet kun 3 ud af 13 respondenter svarede, at de kende KKC i forvejen og ingen havde benyttet Filurens KKC før. Figur Er det første gang du benytter KKC Har eleverne lært noget nyt Lyst til benytte KKC igen Kendte du KKC i forvejen Ja Nej Side 8 af 17

9 Besvarelse fra elever der har benyttet Filurens KKCs tilbud til skolehold: Figur 5 Tilfredsheden på en række områder Underviserens evne til at engagere eleverne Faglige udbytte Tilfredshed i alt 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget tilfreds/tilfreds Hverken/eller Utilfreds Note 1: Spørgsmålene var formuleret: Hvor tilfreds er du med Underviserens evne til at gøre det spændende og sætte dig i gang, faglige indhold osv. Spørgsmålene kunne besvares på denne skala: Meget tilfreds, Tilfreds, Hverken/eller, Utilfreds. Note 2: Antal besvarelser der indgår i beregningen: Underviserens evne til at gøre det spændende og sætte dig i gang: 181, Det faglige indhold i undervisningen: 181, Hvor tilfreds er du alt i alt med Filurens KKC: 194. Figuren viser den andel, som har svaret henholdsvis Meget tilfreds eller Tilfreds, Hverken/eller og Utilfreds. F.eks. har ca. 84 % svaret Meget tilfreds eller Tilfreds på spørgsmålet om tilfredshed med underviserens evne til at engagere eleverne. De enkelte forhold er rangordnet således, at forhold med den højeste tilfredshed står øverst i figuren, og forhold med den laveste tilfredshed står nederst. Der er således 84 % tilfredshed med underviserens evne til at gøre forløbet spændende og sætte børnene i gang, og lidt mindre tilfredshed med det faglige indhold, nemlig 78 %. Den overordnede tilfredshed med Filurens KKC er 78 %. Side 9 af 17

10 Eleverne kunne skrive kommentarer på spørgeskemaet. Nogle gennemgående bemærkninger var, at det var sjovt og spændende. Nogle mente dog, at der var mangel på ros fra underviserens side, og at det var lidt kedeligt i længden. Eleverne blev også stillet følgende spørgsmål: Har du lært noget nyt?, Har du lyst til at lære mere om det, du har været på kursus i? og Har du lyst til, at I skal benytte Filurens KKC igen?. Figur 6 viser fordelingen af svarene: Figur Lyst til at lære mere om det, du har været på kursus i Lyst til, at I skal benytte KKC igen Lært nyt Ja Ved ikke Nej Af figur 6 fremgår det at mange af eleverne - svarende til 79, 3 % - føler, at de har lært noget nyt. Kun 45,6 % har dog lyst til at lære mere om det, som de har været på kursus i, og 50,5 % har lyst til at benytte Filurens KKC igen. Dette kan muligvis føres tilbage til nogle kritikpunkter (manglende ros m.v.), som kan læses i bilaget. Når det tages i betragtning, at Filurens KKCs undervisning finder sted i skoletiden og derfor som sådan ikke er frivillig for eleverne at deltage i, må det forhold, at halvdelen alligevel har lyst til at benytte Filurens KKC igen ses som positivt. Side 10 af 17

11 Besvarelse fra pædagoger/lærere der har benyttet Filurens KKCs tilbud til skolehold: Figur 7 Tilfredsheden på en række områder Underviserens evne til at engagere eleverne Faglige udbytte Tilfredshed i alt 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget tilfreds/tilfreds Hverken/eller Utilfreds Note 1: Spørgsmålene var formuleret: Hvor tilfreds er du med Underviserens evne til at engagere og motivere eleverne, Det faglige udbytte af undervisningen osv. Spørgsmålene kunne besvares på denne skala: Meget tilfreds, Tilfreds, Hverken/eller, Utilfreds. Note 2: Antal besvarelser der indgår i beregningen: Det faglige udbytte af undervisningen: 17, Underviserens evne til at engagere og motivere eleverne: 17, Hvor tilfreds er du alt i alt med Filurens KKC: 18. På spørgsmålene, hvor tilfreds er du med Det faglige udbytte af undervisningen og Underviserens evne til at engagere og motivere eleverne svarede 88 % af lærerne enten Meget tilfreds eller Tilfreds. Den overordnede tilfredshed med Filurens KKC er 88 %. På spørgsmålet om, hvordan respondenterne vurderer prisen for Filurens KKCs ydelser, mente 91,7 % at den var passende og 8,3 %, at det var for dyrt. Svarpersonerne kunne skrive kommentarer på spørgeskemaet. Her var der generelt ros til konsulenterne/kkc underviserne. Se bilag for yderligere oplysninger. Side 11 af 17

12 Den generelt meget store tilfredshed med Filurens KKC kan man også se afspejlet i svarene på spørgsmålene: Vurderer du, at eleverne har lært noget nyt? og Har du lyst til at benytte Filurens KKCs tilbud igen, hvor 88,9 % mente, at eleverne har lært noget nyt og 87,5 % ville gerne benytte KKC igen. Samtidig kan man af nedenstående figur se, at Filurens KKC ikke er særlig kendt, idet kun 11 % svarede, at de kende KKC i forvejen, 94 % havde ikke benyttet KKC før. Figur Er det første gang du benytter KKC Har eleverne lært noget nyt Lyst til benytte KKC igen Kendte du KKC i forvejen Ja Nej Side 12 af 17

13 Bilag: Filurens KKC Fritidsklub; børnenes kommentarer Ris, ros og forslag til forbedringer: Næste gang må han gerne arbejde lidt med sangerne også, og sangene må gerne være lidt mere nye/moderne. Scenen må gerne hæves. Det var fint nok men lidt kedeligt. Super nice. Det var en god musical. Underviseren var rigtig god til at sætte os ind i rollerne. Det var rigtig godt. Ros, ros, ros. Jeg synes det var sjovt, spændende og udfordrende. Vi er i gang med et skuespil på skolen og jeg ville ønske, at han også var der til at instruere det. Det var mega grineren og du var psyko god til at undervise os. Jeg synes det var et godt stykke, vi fik lavet. Det har været super godt. Ingen forbedringer. Han var god til at få mig i gang og så er jeg meget tilfreds og han er ikke dum. Han er bare OK. Side 13 af 17

14 Bilag: Filurens KKC Fritidsklub; pædagogernes kommentarer Ris, ros og forslag til forbedringer: (de eneste kommentarer var følgende) I starten var jeg nervøs for, at underviserens facon ville skræmme børnene, og et par stykker faldt da også fra, men de fleste blev og gik engageret til værks, hvilket underviserens engagement har været kraftigt medvirkende til. Det ville være godt med et minikursus inden start om at lave/iscenesætte et skuespil/en scene. Side 14 af 17

15 Bilag: Filurens KKC Skolehold; elevernes kommentarer Ris, ros og forslag til forbedringer: Ikke arbejde så lang tid i træk. Flere frikvarterer. Lidt flere dage til at arbejde med. Ellers godt. Jeg ville gerne at man selv kunne vælge grupper. Vi fik ikke så meget ros af vores lære og han behandlede os som pro. Lad være med at inddrage frikvarterer og gør det sjovt for folk der ikke har nogle roller (musik, teknik osv.) Man føler alt opmærksomhed er rettet mod rollerne. At vi ikke skal øve det samme 1000 gange. Jeg synes godt at de kunne have gjort det sjovere. Være meget, meget, meget mere venlig. Det var meget grænseoverskridende og til dels angstprovokerende for nogle. Så måske skulle man overveje at gå lidt langsommer frem eller bruge lidt længere tid på tillidsøvelser (projekt Stagefight) Hun var alt for utilfreds med os. Det var sjovt i begyndelsen men kedeligt i længden. Det var spændende fordi vi ikke har lavet sådan noget her tit, men der var lang tid, når de ikke skal bruge en. Det virker forkert at have teater i nogen timer og almindelige timer i nogen andre på samme dag. Det har været godt men lidt svært at vende tilbage til normal undervisning. Det var en meget god undervisning/lærer. Jeg synes måske at han i starten hundsede lidt for meget rundt. Men en meget god uge. Tak til dig, underviser. Da hun var der kunne man ligesom bare slå sig løs. Men hun var lidt sur. Men hun var god. Det har været sjovt, men måske kunne man have fået mere tid, måske 2 uger. Jeg synes at vores opgave, som var at lave skuespil, blev gjort sværere og mere en byrde end det var sjovt. Jeg synes underviseren har været rigtig god til at hjælpe os igennem. Instruktøren må have mere tålmodighed og være mere positiv og skal ikke tro vi er fødte skuespillere. Underviseren var rigtig god til at gøre det spændende og man fik respekt for ham og emnet, og jeg synes han var rigtig god til at lave ting og hjælpe os. Det var første gang vi lavede sådan rigtig prøvede at lave et skuespil. Det var rigtig sjovt, men man bliver meget genert. Det har været sjovt at arbejde med underviseren. Ingen forbedringer. I har lavet det virkelig godt. Det er super dejligt at have en god lære som kan lære en noget om hvordan man udtrykker sig bedre. Side 15 af 17

16 Alt i alt har forløbet været godt. Jeg synes det har været en rigtig god uge. Jeg har virkelig lært noget, og så har jeg grinet en hel del. Det har været et godt forløb. Hvis ikke vi havde fået hjælp fra Filurens KKC, så havde vi ikke haft et ordentligt skuespil at vise frem. (Men lidt ros fra instruktøren ville hjælpe lidt). Jeg fik nogle gode oplevelser. Det var sjovt. Side 16 af 17

17 Bilag: Filurens KKC Skolehold; lærernes kommentarer Ris, ros og forslag til forbedringer: Forberedelserne/ at få lavet en aftale gik lidt utjekket. Ikke en kritik af KKC, men projektet (Drama i miniprojekt i indskoling) skulle havde været afviklet over en samlet periode i stedet for med 1 ugentlig gang over næsten et halvt år. Når jeres underviser vælger ikke at arbejdet direkte med eleverne, men blot kommer og kritiserer/ vil ændre noget, som vi har arbejdet med i måneder virker det både uprof og som manglende indsigt i processen med eleverne. Kommunikationen også meget upædagogisk, på nær allersidste møde hvor vi fornemmede en vis forsoning. Super koncept. Befriende måde at lave skoleteater på, som vi slet ikke selv ville være kompetente til at lave. Fedt med en professionels overblik, ideer, manus og meget mere. Underviserens evne til bare at træde til midt i noget var perfekt. God til at få eleverne med. Alt i alt en rigtig god oplevelse. Der blev leveret et flot arbejde fra underviseren. Hun var dygtig til at få alle eleverne med. Det var meget tilfredsstillende den måde konsulenten indgik i arbejdet på. Specielt den fleksibilitet han udviste i forhold til vores proces. Underviseren var utrolig god til at lytte og tage udgangspunkt i hvor vi var. Altid positiv og opmærksom. Viste et stærkt engagement Underviserens pædagogiske og empatiske kompetencer var af stor og grundlæggende betydning for det skuespilsfaglige udbytte. Side 17 af 17

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Metode...4 Besvarelse fra de børn/unge der har benyttet Teaterskolen for Børn s fritidstilbud.5

Læs mere

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Unge

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Unge Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Unge Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Besvarelse fra de unge der har benyttet Teaterskolen for Unge s fritidstilbud...

Læs mere

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Århus Billedskoles fritidstilbud:... 5

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM503, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 7 26,9% 11-15 timer 7 26,9% 16-20 timer 9 34,6% 21-25 timer 2 7,7%

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Linje: Alle 7 Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således:

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Undervisningsmiljøvurdering Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Læs Først! Det er afgørende vigtigt, at det

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM509, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 3 25,0% 11-15 timer 6 50,0% 16-20 timer 2 16,7% 21-25 timer 1 8,3%

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM507, forår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 6 30,0% 11-15 timer 5 25,0% 16-20 timer 7 35,0% 21-25 timer 2 10,0%

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

0. Konklusion. Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse ved Stille Piger under Ungdomsskolen Favrskov 2011

0. Konklusion. Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse ved Stille Piger under Ungdomsskolen Favrskov 2011 Modelfoto: Colourbox Denne rapport indeholder resultater af en anonym spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt deltagerne på Ungdomsskolen Favrskovs tre Stille Piger Hold i henholdsvis Ulstrup og Hinnerup

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler 1. Alme Skole. Forældrefeedback FÆDRE Besvarelser uden kommentarer Netbaseret spørgeundersøgelse for forældre til elever i 3.-6.kl. Nov. 2011, 28 besvarelser 2. Forældremøder I hvor høj grad prioriterer

Læs mere

Elev APV Indledning

Elev APV Indledning Indledning I undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø er programmet Termometeret blevet brugt. Vi vil i den efterfølgende bearbejdning af undersøgelsen skitsere de forskellige svar eleverne har givet,

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Det var sjovt at være med, fordi vi hyggede os, og det var spændende, fordi der var rigtige professionelle med.

Det var sjovt at være med, fordi vi hyggede os, og det var spændende, fordi der var rigtige professionelle med. Hvad synes du om at være med i operaprojektet? Det har været sjovt, fordi vi fik lov til at arbejde med professionelle, og vi fik også nogle oplevelser for livet, og dirigenten og instruktøren var så søde.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Forældretilfredshed 2012

Forældretilfredshed 2012 Forældretilfredshed 2012 Antal svar: 34, svarprocent: 81% LÆSEVEJLEDNING TIL SIDER MED FREKVENSOVERSIGT Tema / Fokus Spørgsmål fra det givne tema Benchmark / sammenligning med alle institutioner i undersøgelsen

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014 Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Juli, 2014 Indledning Hvidovre Kommunes etablering af talenthold indgår som en del af

Læs mere

Resultat af brugerundersøgelse maj 2006

Resultat af brugerundersøgelse maj 2006 Børnehuset Udsigten Christen Kolds Vej 14 6100 Haderslev Tlf. 74 22 27 05 23 36 33 35 E-mail. bdhje@haderslev.dk Hjemmeside. www.udsigten.com Resultat af brugerundersøgelse maj 2006 Her er resultatet af

Læs mere

Rapport - Evaluering af SKP elever 2011

Rapport - Evaluering af SKP elever 2011 Rapport - Evaluering af SKP elever 2011 1. køn Mand 56 73.7% Kvinde 20 26.3% 2. Alder 18 år eller yngre 22 28.9% 19-20 år 21 27.6% 21-25 år 16 21.1% 26 år eller ældre 17 22.4% 3. Er du hjemmeboende (hos

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Evaluering af undervisning Folkeuniversitetet i København Foråret 2017

Evaluering af undervisning Folkeuniversitetet i København Foråret 2017 Evaluering af undervisning Folkeuniversitetet i København Foråret 217 Læderstræde 34, 2. sal DK-121 København K telefon +45 3532 871 e-mail: info@fu.ku.dk www.fukbh.dk Svarprocent Efteråret 216 Foråret

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Antal tilbagemeldinger: 152 ud af 169 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016

Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016 Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016 Oktober 2016 Side 1 af 7 1. Indledning Jobcenter Esbjerg ønsker til stadighed, at levere den bedst mulige service

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse.

Tilfredshedsundersøgelse. Tilfredshedsundersøgelse. Vi har i år valgt at lave undersøgelsen med vægt på en anderledes uge nemlig vores årlige skitur til Skt. Johann i Østrig. Du kan i det nedenstående se, hvad eleverne blev spurgt

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

[BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET]

[BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET] 2015 Randers Kommune [BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET] INDLEDNING OM RAPPORTEN Rapporten viser resultaterne af Brugertilfredshedsundersøgelsen 2015 på skoleområdet. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Kompendium Kære Deltagere

Kompendium Kære Deltagere Kompendium Kære Deltagere Vi har her samlet et lille kompendium til jer. Kompendiet skal bruges som en inspiration til jeres ejet arbejder med og i FDF fremover. Derudover har vi forsøgt at knytte et par

Læs mere

Undervisningsevaluering på NÅE 2010/11

Undervisningsevaluering på NÅE 2010/11 Vi har i år gennemført en undersøgelse af skolens undervisning. Dette er foregået ved brug af spørgeskemaer, der er blevet uddelt i klasserne. På de følgende sider kan undersøgelsen gennemlæses, både statistisk

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 111 INDHOLD 01. Introduktion 3 02. Svarprocent og sammenfatning 6 03.

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Indledning Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2014, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 153 deltagere har

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Antal besvarelser: 2.813 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN ENHEDSRAPPORT NOVEMBER 2016 83% Tilfreds/Meget tilfreds 3% Utilfreds/Meget utilfreds 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING I denne sektion vises baggrunden for undersøgelsen

Læs mere

BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE

BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS AUGUST 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Baggrund for undersøgelsen Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning Side 4 Tilfredshed

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2014-2015 Indledning Sorø Husholdningsskole (SH) har i slutningen af skoleåret 2014/2015 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Ernæringsassistentelevers psykiske arbejdsmiljø i praktikken

Ernæringsassistentelevers psykiske arbejdsmiljø i praktikken Ernæringsassistentelevers psykiske arbejdsmiljø i praktikken Statements Der er 6 faktorer, som har betydning for elevernes tilfredshed. Fokus på mening, social støtte og belønning. 80 % af ernæringsassistenteleverne

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 1.114 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 71 Svarprocent: 76% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er nogen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Evalueringsnotat - Ungdomsskolen

Evalueringsnotat - Ungdomsskolen Dato 171215 Dok.nr. 176539-15 Sagsnr. 15-13597 Ref. memn Evalueringsnotat - Ungdomsskolen Indhold Evaluering af mål 1: 3 nye ungdomsklubber etableres i Tistrup, Næsbjerg og Ansager (evaluering udsat)....2

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

KLAP-evaluering. Survey til virksomheder

KLAP-evaluering. Survey til virksomheder KLAP-evaluering Survey til virksomheder (Planlagt udsendt til kontaktpersoner ultimo januar 2015) Godkendt dec. 2014 1 Mailtekst virksomhedens kontaktperson [Emne] Spørgsmål vedrørende borgere i skåne

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER HOVEDRAPPORT DECEMBER 2016 Tilfreds/Meget tilfreds Utilfreds/Meget utilfreds Skole 78% 8% SFO 72% 11% Klub 85% 3% FORORD I Hvidovre Kommune

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003 Underviser: Christian Schulz Er dine generelle forudsætninger for at følge faget tilstrækkelige? Meget gode 9 11,3% Gode 53 66,3% Middel 17 21,3%

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010-1 - Indholdsfortegnelse (side 1 af 2) 1. Indledning

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Her ser I hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder ved hvert spørgsmål.

Her ser I hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder ved hvert spørgsmål. Resultatudtrækket er foretaget 24. oktober 2012 Følgende egne emner indgår i resultatvisningen: Udbytte af efterskoleopholdet Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Den Danske Husflidsefterskole

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Blev spurgt til vores e-mailadresse

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

V = spørgsmål til de skolepraktikelever der kun har været i en eller flere virksomheder, i seneste

V = spørgsmål til de skolepraktikelever der kun har været i en eller flere virksomheder, i seneste Forklaring til opbygning af spørgeramme til SKP-elever: Koderne V, S og B V = spørgsmål til de skolepraktikelever der kun har været i en eller flere virksomheder, i seneste praktikperiode S = spørgsmål

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere