INATSISARTUTS. nye parlamentsbygning. Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INATSISARTUTS. nye parlamentsbygning. Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads"

Transkript

1 INATSISARTUTS nye parlamentsbygning 2. UDGAVE Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads Informationer til Kommuneqarfik Sermersooqs borgerhøring Modelbillede

2 Søen fremmer områdets værdighed og bevares ved et kommende byggeri

3 Deltag i borgerhøringen om placeringen af en ny parlamentsbygning til Inatsisartut Onsdag den 27. november 2013 besluttede Inatsisartut med et stort flertal, at der skal bygges en ny parlamentsbygning til Inatsisartut. Huset skal være et åbent og troværdigt mødested for folket og de folkevalgte. Det skal afspejle vores folk og skal udgøre en harmonisk og fremtidssikker ramme for fremtidens parlamentariske arbejde. Det demokratiske Grønland er i konstant udvikling, og pladsen i den gamle parlamentsbygning er for trang for de folke valgte, for partierne og de mange mennesker, der har deres daglige gang i Inatsisartut. Kommuneqarfik Sermersooq har bedt os om at overveje tre placeringer. Der er historie forbundet med alle de overvejede placeringsmuligheder, men vi kan kun vælge ét sted, hvor den politiske fremtid skal bygges. Til en smuk bygning hører en smuk placering. Aqqaluks Plads, som igennem mere end 150 år har dannet rammen for vort lands demokratiske udvikling, danner den værdige ramme om et ikonisk signaturbyggeri, som kan være en kilde til vor grønlandske nations stolthed. Du, kære borger, bør være med til at tage stilling til, hvor landets store politiske beslutninger fremover skal tages. I dagene fra den 22. til den 31. august 2014 kan du deltage i en vejledende borgerafstemning og dermed være med til at give kommunalbestyrelsen det bedst mulige beslutningsgrundlag for placeringen af vores kommende Inatsisartut bygning. Jeg anbefaler dig at stemme på Aqqaluks plads! Lars-Emil Johansen Formand for Inatsisartut BEMÆRK: Alle billeder af en ny parlamentsbygning er modelbilleder i tilnærmet korrekt størrelsesforhold. Byggeriets endelige udformning afgøres først senere. Udgivet af Bureau for Inatsisartut. August Alle billeder: Bureau for Inatsisartut. Bygningsillustrationer: tnt nuuk. Bureau for Inatsisartut Postboks Nuuk

4 Aqqaluks Plads Stedet som binder det gamle med det nye I dette område tog man de første demokratiske spadestik til det selvstyrende Grønland. Allerede i 1857 begyndte forstanderskaberne at holde møder her. Historien og traditionen fortsatte i begyndelsen af 1900-tallet, da Sydgrønlands Landsråd og senere det samlede Landsråd igennem mange år mødtes i bygningerne i området omkring Aqqaluks Plads. Et nyt Inatsisartut på Aqqaluks Plads er således i overensstemmelse med vores demokratiske historie og tradition. Et folkets hus, hvor den historiske ånd under tidssvarende rammer kan leve videre og Grønlands udvikling blive formet for vore efterkommere og for eftertiden. En moderne, funktionel og effektiv arbejdsplads for folkevalgte og embedsmænd Interaktion og inspiration Huset skal give mulighed for både interaktion og fordybelse. Det skal være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads med mennesket i centrum. Kreativitet og fleksibilitet Huset skal give plads til kreativitet og fleksibilitet, så den inspirerer til samarbejde, sparring og udveksling af nye idéer og tanker. Et ressourcerigtigt byggeri Den nye bygning udføres indenfor en fast beløbsramme. Lave vedligeholdelsesudgifter er en vigtig efterfølgende faktor. Bygningen skal også opfylde de seneste miljøhensyn.

5 Et åbent og troværdigt mødested for folket og folkevalgte Demokratisk bevidsthed og forståelse Huset vil danne den nye ramme for det grønlandske demokrati og skal medvirke til en styrkelse af folkets demokratiske bevidsthed og forståelse. Et åbent hus Huset skal invitere folket ind og formidle kontakt og udveksle viden om både husets daglige arbejde og livet omkring. Aqqaluks Plads Stedet som binder det gamle med det nye Modelbillede

6 Aqqaluks Plads demokratiets vugge til vort land Fra forstanderskabet via landsråd til landsting og Inatsisartut alle har holdt deres møder i bygninger placeret rundt omkring Aqqaluks Plads: Forstanderskabet mødes i Inspektørens hus Sydgrønlands Landsråd får plads sammen med Godthåbs bogtrykkeri i huset på Stephen Møllerip Aqq Sydgrønlands Landsråd holder til i Landsfogedens hus Sydgrønlands Landsråd flytter til den modsatte side på Hans Egedesvej Nord- og Sydgrønlands landsråd holder fællesmøder i Seminariets gymnastiksal Det samlede Landsråd mødes bl.a. i barakker på Indaleqqap Aqqutaa I 1975 får Landsrådet sin nye mødesal, som er i brug i dag Aqqaluk I 1861 grundlagde H.J. Rink avisen Atuagagdliutit. Avisens mest indflydelsesrige redaktør blev Lars Møller, som virkede fra 1874 til Til dagligt blev han blot kaldet for Aqqaluk. På sin vej til og fra arbejdet fra sit hus i den gamle bydel ved kolonihavnen (i dag Abel Egedep Aqqutaa 1) måtte han have gået igennem parken og ved denne lejlighed hilst på og talt med de mennesker, både voksne og børn, han mødte. Hans Lynge skrev i sine erindringer om sit barndoms Nuuk bl.a. Aqqaluk elskede børn, og derfor kunne alle børn i Nuuk uden at genere sig tale med den gamle mand. På baggrund af sit mangeårige virke og store indflydelse på udviklingen gennem Atuagagdliutit blev Lars Møller dermed navngiveren for det område, som vi i dag betegner som Aqqaluks Plads.

7 Et løft for Aqqaluks Plads Områdets centrale placering er hensigtsmæssig, da det er nødvendigt at placere landets parlamentsbygning i nærheden af den eksisterende centraladministration. Vores kommende parlamentsbygning skal være noget, som vi kan være stolte af i de næste 100 år og gerne længere endnu. Det skal være en smuk bygning i harmoni med omgivelserne. Arkitekturen skal være den afgørende parameter for valget af den kommende bygnings udformning det bliver ikke nødvendigvis det billigste tilbud, som vi vælger. En åben og indbydende parlamentsbygning i den ene ende af pladsen skaber liv og rammer for mennesker og aktivitet i området. Ingen parkeringspladser bilerne skal væk og ned i en parkeringskælder. Men plads til f.eks. et springvand og mindre beplantning, så området bliver tiltrækkende for børnefamilier og andre, så det udgør en grøn og harmonisk ramme og kan bruges aktivt af unge og gamle. Et moderne parlament for enden af Aqqaluks Plads vil således være med til at fremhæve og forskønne området, hvor søen og stedets grønne og luftige karaktér bevares. Til sammen vil det skabe et harmonisk område, hvor der vil være lys og luft, plads og tilgængelighed. Vores efterkommere vil være taknemmelige for, at vi i vor tid turde tage ansvaret for at opføre en bygning, som ikke bare fremstår smuk i sig selv og i sine omgivelser, men også som et vartegn for vor elskede by og land. Og som et signal til omverdenen om, at der her bor et folk, som har viljen og evnen til at skabe noget smukt ikke blot for sig selv men for sine efterkommere. Aqqaluks Plads Stedet som binder det gamle med det nye Modelbillede

8 Der er historie forbundet med alle de udvalgte placeringsmuligheder, men vi kan kun vælge ét sted, hvor fremtiden skal bygges. Et fortællende samlingssted om fortid, nutid og fremtid En grønlandsk parlamentsbygning, en moderne parlamentsbygning Grønland er i dag et både moderne land og et land dybt forankret i sit kulturelle ophav. Huset må respektere begge dele, så huset skal virke både nu og pege fremad i tiden rumligt og kulturelt. En international parlamentsbygning Huset vil repræsentere landet og Arktis, som begge er godt på vej til at blive en del af den globaliserede verden. Huset skal derfor være krumtappen i mødet med det politiske udland, hvor folkevalgte fra Grønland og gæster fra udlandet skal kunne mødes i huset. Grønlandske materialer og kunst Landets ressourcer skal repræsenteres i størst muligt omfang, hvorfor grønlandske materialer og kunst udgør en vigtig del af husets udformning.

9 Det er tid til at tænke på fremtiden og gøre noget for vores efterkommere! Aqqaluks Plads Stedet som binder det gamle med det nye Modelbillede

10 Fakta om det kommende byggeri: Hjemlen til opførelsen af den kommende parlamentsbygning blev tilvejebragt med Inatsisartuts beslutning af 27. november 2013, hvor Inatsisartut tilslutter sig Formandskabets planer om opførelse af en ny bygning til Inatsisartut med tilhørende administrative enheder. På baggrund af Inatsisartuts beslutning er der afsat 3 mio. kr, som skal bruges til projektering af byggeriet frem til og med en indbudt arkitektkonkurrence med pris. Projektet udarbejdes efter Formandskabets nærmere bestemmelse i et samarbejde imellem Illuut A/S, Bureau for Inatsisartut og tnt nuuk, der fungerer som bygherrerådgiver. Det kommende byggeri opføres i samarbejde med Illuut A/S. Selve bygningen finansieres ved et offentligt-privat partnerskab efter den såkaldte BOT-model (Build-Operate-Transfer). Illuut A/S vil således optage den nødvendige fremmedfinansiering til opførelsen af bygningen, hvorefter selskabet forestår opførelsen af denne. Inatsisartut vil herefter leje bygningen i en 30-årig uopsigelig lejeperiode, hvorefter bygningen vederlagsfrit overgår til Inatsisartut. Der er således ingen egentlig indtægt til Illuut A/S. Den kommende bygning forventes at blive på omkring kvadratmeter, og den samlede opførelsessum forventes at blive på omkring 190 mio. kr. Der skal i videst mulige omfang anvendes grønlandske materialer ved opførelsen.

11 Du bør være med til at tage stilling til, hvor landets politiske beslutninger fremover skal tages! Aqqaluks Plads Stedet som binder det gamle med det nye Modelbillede

12 Modelbillede Bymidten er et bolig- og handelsområde med hektisk aktivitet

13 Bymidten byliv og travlhed I byens centrum, der er et bolig- og handelsområde med masser af liv, vil en ny parlamentsbygning ikke passe ind i den hektiske dagligdag. I bymidten bør der være boliger og butikker og pladser til børn og unge såsom Nuuk Playground. Et parlament skal ikke ligge imellem supermarkeder, det ville være uegnet. Bymidten Byliv og travlhed Modelbillede

14 Modelbillede Dyr ekspropriation og høje anlægsomkostninger

15 Kolonihavnen dyr indeklemthed Der er god udsigt og området rummer meget historie. Hvilket giver nogle ekstra udfordringer for at opføre en parlamentsbygning i den nødvendige størrelse, der passer ind sammen med de bevaringsværdige og fredede bygninger i området. At bygge her vil blive ekstraordinært dyrt, da det vil kræve anlæggelse af en ny vej og ekspropriation af private boliger. Kolonihavnen Dyr indeklemthed Modelbillede

16 Deltag i Kommuneqarfik Sermersooq borgerhøring! Alle Nuuk borgere over 16 år kan stemme online eller ved at henvende sig i borgerservice på kommunen. Afstemningen vil foregå mellem 22. og 31. august Stem for Aqqaluks Plads en værdig placering for vores parlament. LÆS MERE PÅ INA.GL/NYBYGNING Inatsisartut Postboks Nuuk Tlf August 2014

Aqqaluks Plads. Demokratiets vugge i Grønland. Mødesteder gennem tiden

Aqqaluks Plads. Demokratiets vugge i Grønland. Mødesteder gennem tiden Aqqaluks Plads Demokratiets vugge i Grønland Mødesteder gennem tiden Nutidens demokratiske Grønland har sin vugge i det område, som vi i dag kalder for Aqqaluks Plads Inatsisartut kan kigge tilbage på

Læs mere

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen NYHEDSBREV Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen 1. halvår 2014 NERSORNAAT JANUAR OG JUNI Tildeling af Nersornaat i sølv til Peter Beck 9. januar 2014 Formanden for Inatsisartut Lars- Emil Johansen

Læs mere

om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Onsdag 24.10.2012 Gellerup gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj

om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Onsdag 24.10.2012 Gellerup gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj om Helhedsplanen for og Toveshøj Onsdag 24.0.202 gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for og Toveshøj Hvad sker hvor, hvornår og hvorfor At leve og arbejde i Arbejdspladserne kommer! Når støvet har lagt

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige faktor Tine Sønderby Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige

Læs mere

WWW.URBANMEDIASPACE.DK

WWW.URBANMEDIASPACE.DK Til Projektsekretariatet for Multimediehus og Havnebyrum, Århus Kommune Dokumenttype Rapport fra fokusgrupper om indhold til ny hjemmeside Dato Februar 2010 WWW.URBANMEDIASPACE.DK MULTIMEDIEHUS OG HAVNEBYRUM

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

DESIGNERPOLITIK Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet Af Mette Trudsø Susanne Sayers Onsdag den 1.

DESIGNERPOLITIK Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet Af Mette Trudsø Susanne Sayers Onsdag den 1. Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet - UgebrevetA4.dk 30-06-2015 22:50:42 DESIGNERPOLITIK Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet Af Mette Trudsø Susanne Sayers Onsdag

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere. Herning Kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere. Herning Kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere i Herning Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol.

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO 135 21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO I dag lever vi længere, og mister vi vores ægtefælle som 60-70 årig, kan vi sagtens forvente at have mange år tilbage. Derfor er forestillingen om at møde en ny kæreste

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Vejledning til Investeringsredegørelse

Vejledning til Investeringsredegørelse Vejledning til Investeringsredegørelse Hvordan fremmes private investeringer i byfornyelsen? Version 1.0. November 2004 (gældende) Indholdsfortegnelse VEJLEDNING... 4 Hvorfor en investeringsredegørelse...5

Læs mere

BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER. Livet på. Blomstergården. Fra første spadestik.

BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER. Livet på. Blomstergården. Fra første spadestik. BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER Livet på Blomstergården Fra første spadestik til første beboer INDHOLD 3 VELKOMMEN TIL BLOMSTERGÅRDEN 6 FRA FØRSTE SPADESTIK TIL FØRSTE

Læs mere

tryg i boligen med sparbank byg og byg om

tryg i boligen med sparbank byg og byg om tryg i boligen med sparbank byg og byg om Boligrådgivning Sådan gør vi i SPARBANK Hos SPARBANK bliver du mødt af en kompetent og fleksibel rådgiver, der gør sit bedste for at sætte sig ind i din situation

Læs mere

Vi skal tage skæbnen i egen hånd DET ER HERLIGT AT VÆRE SIUMUTTER! Ingen retlige problemer ved at kræve grønlandsk i Inatsisartut ALEQA HAMMOND:

Vi skal tage skæbnen i egen hånd DET ER HERLIGT AT VÆRE SIUMUTTER! Ingen retlige problemer ved at kræve grønlandsk i Inatsisartut ALEQA HAMMOND: NIVIARSIAQ Siumup aviisia Sapinngilagut! Juni 2010 Malik Berthelsen om FORÅRSSAMLINGEN DET ER HERLIGT AT VÆRE SIUMUTTER! FOLKERETSEKSPERT: Ingen retlige problemer ved at kræve grønlandsk i Inatsisartut

Læs mere

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR RKITEKTUREN REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR 2 FORORD FORORD 3 AF KULTUR- MINISTER Carina Christensen FOR- ORD VI SKAL TURDE TÆNKE VISIONÆRT Siden udgivelsen af den nationale arkitekturpolitik

Læs mere

Almene boliger i Vejle ET HJEM TIL ALLE OGSÅ TIL DIG!

Almene boliger i Vejle ET HJEM TIL ALLE OGSÅ TIL DIG! Almene boliger i Vejle ET HJEM TIL ALLE OGSÅ TIL DIG! Et hjem til alle også til dig Alle mennesker har brug for at føle sig hjemme et sted. Et sted, hvor man kan være helt sig selv, føle sig helt tryg

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! Vi foretager hele tiden valg. Nogle gange står valget, om vi fortsat har lyst til at være ansat i virksomheden, vi

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere