Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark"

Transkript

1 Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder

2 Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark for en kort periode, skal du have et visum, hvis du er statsborger i et visumpligtigt land. Danmark er medlem af Schengen-samarbejdet, hvor der er fastlagt fælles regler og procedurer for behandling af visumansøgninger. Når du søger om et visum på en dansk repræsentation, fordi du skal på forretningsrejse, turistbesøg eller besøge familie eller venner, bliver din ansøgning i langt de fleste tilfælde imødekommet. Et visum giver normalt ret til ophold i alle Schengen-lande. Ansøgning om visum Hvornår er det nødvendigt at søge om et Schengen-visum til Danmark? Du skal søge om et visum til Danmark, hvis hovedformålet med din rejse er i Danmark. Er hovedformålet med din rejse et ophold i et andet Schengenland, skal din ansøgning indgives til dette lands repræsentation. Hvis du skal opholde dig lige lang tid i flere lande, og hovedformålet er det samme, skal du indgive din ansøgning på repræsentationen for det Schengen-land, hvor rejsen påbegyndes. Ansøgningsskema Du skal benytte et obligatorisk ansøgningsskema for at søge om visum. Ansøgningsskemaet er gratis. Du kan finde ansøgningsskemaet her: De danske repræsentationers hjemmesider, Udenrigsministeriet (www.um.dk) Udlændingeportalen (www.nyidanmark.dk) Du kan også få udleveret et ansøgningsskema i papirform på repræsentationen. Hvornår skal ansøgningen indgives? Det anbefales, at du indleverer din ansøgning om visum mindst 15 dage inden forventet afrejse, da repræsentationerne har op til 15 dage til at behandle din ansøgning i (i særlige tilfælde kan det tage op til 30 eller 60 dage). Du skal være opmærksom på, at en ansøgning, der indleveres via et visumansøgningscenter (et privat bureau, der kan tage imod visumansøgninger og videreformidle dem til repræsentationen), først anses for indgivet, når den modtages på repræsentationen. 2 3

3 Du kan tidligst indgive en ansøgning om visum 3 måneder før, du ønsker at rejse til Danmark. Hvis ansøgningen indleveres tidligere, vil den blive afvist af repræsentationen. Hvis du allerede har et visum til Schengenlandene, som er gyldigt i mindst 6 måneder og for flere indrejser, kan du søge tidligere. Hvor kan du indgive ansøgningen? Ansøgningen skal som udgangspunkt indgives i det land, hvor du har lovlig bopæl. Ansøgningen kan dog indgives i et andet land, hvor du har lovligt ophold, men ikke bopæl, hvis du kan begrunde, hvorfor ansøgningen ikke indgives i bopælslandet. Indgivelse af ansøgning på en repræsentation Du kan indgive din ansøgning om visum til en dansk repræsentation (ambassade eller generalkonsulat), der har bemyndigelse til at behandle visumansøgninger. I nogle lande har Danmark ikke en repræsentation, der kan behandle visumsager. I disse tilfælde har Danmark ofte indgået en aftale med et andet Schengen-lands repræsentation, typisk et af de nordiske lande, om at det pågældende land repræsenterer Danmark. Du vil dermed kunne indgive din visumansøgning det pågældende sted. Læs mere om de forskellige repræsentationsaftaler på Udenrigsministeriets hjemmeside (www.um.dk). Her findes der en liste over de lande, Danmark har indgået repræsentationsaftaler med. Indgivelse af ansøgning hos et visumansøgningscenter I en række lande er der også mulighed for at indgive en visumansøgning til et visumansøgningscenter, som efter modtagelsen af ansøgning og bilag videregiver dokumenterne til repræsentationen i landet. Et visumansøgningscenter har normalt længere åbningstid end repræsentationerne, og de fleste steder kan du komme til uden tidsbestilling. Et visumansøgningscenter opkræver et gebyr (ud over det normale visumgebyr) for deres service. Gebyret kan udgøre op til halvdelen af, hvad der skal betales i gebyr for at ansøge om visum. Der er med visum ansøgningscentrene kommet langt flere steder, hvorfra du kan indgive din visumansøgning. På repræsentationens hjemmeside i det pågældende land, kan du se om der er et visumansøgningscenter, der modtager ansøgninger om visum til Danmark. Du kan også finde en liste over visumansøgningscentrene på Indgivelse af ansøgning online På en række danske repræsentationer som udgangspunkt dem, hvor der ikke er etableret outsourcing (visumansøgningscentrer) kan du indgive en visumansøgning via internettet. Hvis du vælger at ansøge online, er det vigtigt, at du følger den vejledning, du får undervejs. Er der krav om personligt fremmøde? Kravet om personligt fremmøde kan ikke fraviges, hvis det er første gang, du søger om et visum. Hvis en visumansøgning indgives på et visumansøgningscenter, er dit personlige fremmøde dér som udgangspunkt tilstrækkeligt. Men den danske repræsentation kan efter at have påbegyndt sagsbehandlingen af din ansøgning stadig indkalde dig til et personligt interview, såfremt dette skønnes nødvendigt. Skal du interviewes på repræsentationen? Som udgangspunkt skal du ikke interviewes på repræsentationen. Men når sagsbehandlingen af din ansøgning går i gang, kan det være, at repræsentationen har forskellige afklarende spørgsmål til dig og derfor indkalder dig til et personligt interview. Det er i både din og repræsentationens interesse at få afklaret tvivlsspørgsmål i et interview. 4 5

4 Hvilken type visum kan du søge om? Jeg skal på forretningsrejse Jeg vil gerne holde ferie som turist Jeg skal deltage i et kulturelt arrangement eller deltage i et videnskabeligt arrangement (f.eks. deltage i et sportsstævne eller på en kongres) Jeg skal besøge familie eller venner For alle ovennævnte typer af korttids-visum (maksimum 90 dages ophold per 180 dage) gælder, at de ikke kan bruges, hvis der reelt er tale om, at du skal deltage i eller udføre et arbejdsforhold, hvor der er tale om beskæftigelse. Hvis dette er tilfældet, skal du søge om en opholds- og arbejdstilladelse. Hvilke krav stilles til visumansøger? Der er nogle generelle regler for indgivelse af en ansøgning, som du skal opfylde, før du kan få udstedt et visum. Når du indgiver en ansøgning, skal du blandt andet være i besiddelse af et pas/rejsedokument, som er gyldigt i mindst tre måneder efter den dato, hvor du forventer at udrejse fra Schengen-området. Det er afgørende, at en ansøgning om visum til Danmark allerede på ansøgningstidspunktet er vedlagt alle relevante dokumenter. Herunder eventuelt en invitation fra den danske vært enten i form af en udfyldt invitationsblanket eller en anden form for invitation. Din danske vært har mulighed for at udfylde en online-invitation på www. nyidanmark.dk. Understøttende og relevant dokumentation skal også indleveres. Det vil sige, dokumentation for rejsens formål og dokumentation for logi. Og du skal have tilstrækkelige midler til at betale for opholdet og hjemrejsen. Hvad, der vurderes som tilstrækkelige midler, afgøres af repræsentationen og afhænger af længden af opholdet. Du skal også have en rejsesygeforsikring, der gælder i hele Schengenområdet, og som dækker hele det forventede ophold. Minimumsbeløbet for forsikrings-dækningen skal være euro. 6 7

5 Dokumentationen kan variere, alt efter hvilken type visum der søges om, og det er også forskelligt fra land til land, men dokumentationskravet er normalt det samme i alle Schengen-landene. Hvad der konkret skal indleveres, når du søger, kan du se på repræsentationens hjemmeside på internettet. Her kan du se en liste, der vedrører den dokumentation, der skal indleveres, når du ansøger. For statsborgere fra Rusland, Ukraine, Indien og Kina er der etableret en særlig fleksibel turistordning, der gør det lettere at få et turistvisum til Danmark. Det er en betingelse, at der er tale om en pakkerejse, der som minimum omfatter transport og hotelreservation. I de fire lande er der flere lokale arrangører af denne type rejser, og disse arrangører skal være godkendt af den danske repræsentation. Listen over godkendte rejsebureauer ligger på repræsentationens hjemmeside. Hvor lang tid tager en afgørelse? Din ansøgning vil blive ekspederet så hurtigt, som muligt, og der vil som hovedregel blive truffet en afgørelse inden for 15 dage, efter at din sag er indleveret til repræsentationen. Hvis der ikke er en afgørelse inden for 15 dage, vil repræsentationen tilstræbe, at du modtager en meddelelse om, at ansøgningen og informationerne i sagen skal undersøges nærmere. Perioden før der træffes en afgørelse i sagen vil dermed blive forlænget til 30 dage. I helt særlige tilfælde kan perioden forlænges til 60 dage. Når der er udstedt visum Du vil blive kontaktet af repræsentationen eller af visumansøgningscentret, når der er truffet en afgørelse i sagen. Hvis dit pas er klar til afhentning/ fremsendelse, skal du straks - når du får dit pas retur med et visum isat kontrollere, at oplysningerne i visumstickeren stemmer overens med det, du har søgt om. Yderligere information om visum til Danmark Regler og procedurer for visum (kort ophold) EU har indført en ny visumpraksis, som gælder for alle ansøgninger, der indleveres efter den 5. april Den nye praksis skal udmønte et fælles europæisk visumkodeks, der er gældende for alle Schengen-landene. Det europæiske visumkodeks er indført for at harmonisere procedurerne for behandling af visumansøgninger og dermed sikre en mere ensartet anvendelse af reglerne om visum. Formålet er at kontrollere, hvem der får lov til at indrejse og opholde sig i Danmark og de andre Schengen-lande. De fælles visumregler skal forhindre illegal immigration og/eller kriminalitet. Hvis det bedømmes, at der ikke er en sådan risiko, kan du normalt få udstedt et visum. De fælles regler sikrer en øget retssikkerhed og gør indgivelse af visumansøgninger mere overskuelige. Du kan læse mere om visum (kort ophold) til Danmark på Udlændingeportalen, (www.nyidanmark.dk). Særlige lokale forhold omkring modtagelsen af ansøgninger vil fremgå af hjemmesiden hos den repræsentation, hvor ansøgningen indgives. De enkelte ambassaders hjemmesider kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside (www.um.dk). Hvis du har spørgsmål, til det du har læst her i pjecen, eller til det du læser på Udlændingeportalen, er du velkommen til at kontakte Udlændingestyrelsen telefonisk dagligt mellem kl Du er også velkommen til at sende en mail med dine spørgsmål til Det vil f.eks. sige: Dit navn og pasnummeret, antallet af dage du kan opholde dig i Schengen-området, hvor mange indrejser, gyldighedsperioden fra/til mv. Hvis der er noget, der er forkert udfyldt på din visumsticker, skal du straks kontakte den repræsentation, der har udstedt stickeren. 8 9

6 Spørgsmål om en konkret visumansøgning skal rettes til den ambassade, hvor ansøgningen er indgivet. Du bedes venligst ikke inden for de 15 dage efter du har indgivet din ansøgning til repræsentationen - kontakte repræsentationen og spørge til status i din sag. Du bør kun kontakte repræsentationen, såfremt du har nye oplysninger i sagen. Hvis det mod forventning vil vare længere tid end 15 dage at træffe en afgørelse, vil repræsentationen typisk kontakte dig direkte med information om, hvornår du kan forvente, at der vil blive truffet en afgørelse

7

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg Nr. 1541

Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg Nr. 1541 Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg Nr. 1541 Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 NOTE fra: generalsekretariatet til: Visumgruppen Tidl. dok. nr.: 12357/05 VISA 230 COMIX 586 + REV

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

Udlandsophold. - Grib verden!

Udlandsophold. - Grib verden! Udlandsophold - Grib verden! Grib verden! Denne folder er til dig, der overvejer et udlandsophold, og den giver dig svar på nogle af de mange spørgsmål, du formentlig sidder med. Et studie eller praktikophold

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Albatros Travel A/S Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere