Medlemsblad for Aalborg-Nørresundby Antenneforening Nr årgang December 2005 OPLEVELSER, INSPIRATION OG UNDERHOLDNING I HVERDAGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Aalborg-Nørresundby Antenneforening Nr. 22 10 årgang December 2005 OPLEVELSER, INSPIRATION OG UNDERHOLDNING I HVERDAGEN"

Transkript

1 Medlemsblad for Aalborg-Nørresundby Antenneforening Nr årgang December 2005 OPLEVELSER, INSPIRATION OG UNDERHOLDNING I HVERDAGEN AALBORG BYRÅD I TV DIGITALT TV PÅ AN-TV AALBORG PÅ SKÆRMEN 2000 NYE AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:37:55

2 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:03

3 I fortsat vækst VI ER nu medlemmer i AN-TV en tilvækst på omkring medlemmer i løbet af året der gik. Og flere er på vej! Det er den flotte status, som vi kan gøre i forbindelse med årsskiftet om et par uger: Cirka nye medlemmer blev det til i Dermed er Aalborg-Nørresundby Antenneforenings position som én af landets største blevet cementeret. Væksten er sket i kraft af samlede tilslutninger fra antenneanlæggene i Tylstrup og Vestbjerg og fusion med de hidtidige selvstændige antenneforeninger i Vodskov og i Grindsted-Uggerhalne. Lad mig understrege, at de nye frivilligt har meldt sig ind i AN-TV! Det er sket i erkendelse af stordriftens fordele. Og fordi det på langt bedre vilkår vil fremtidssikre driften for de mindre foreningsenheder i den tekniske udvikling, når de digitale signaler afløser de hidtil kendte analoge signaler. Det er udtryk for sund fornuft for i AN-TV har vi styrken til at løfte de nye opgaver, der melder sig. Det skyldes ikke mindst det mangeårige samarbejde vi har med vor tekniske samarbejdspartner i Telia Stofa, som vi har indgået et partnerskab med. Aftalen er baseret på at Telia Stofa lever op til AN-TVs klare forventninger om respekt for AN-TVs ligeværd og antenneforeningens struktur og vedtægter, der sikrer brugernes ejerforhold og rettigheder. VI ER åbne for fortsat vækst og for nye medlemsforetagender, der kan se fordele ved stordriften. Den betyder først og fremmest, at AN-TV stadig har vægt, når der forhandles priser med programleverandørerne. Det er det forhold, der sikrer, at AN-TV lever op til den helt overordnede forpligtelse: Et programudbud, der favner bredt og til billigste medlemspris. Det er de vilkår og favører, som også de nye medlemmer nyder godt af. DET ER klart, at det er en udvikling, der stiller krav til AN- TV som forening. Hvis vi skal sikre medlemsdemokratiets fortsatte udvikling, må AN-TV være en forening hvor medlemmerne oplever, at de har indflydelse og medbestemmelse. Det er en opgave og en udfordring for det nyvalgte Repræsentantskab og den Bestyrelse, der skal sammensættes, når Repræsentantskabet samles i næste måned. Jeg benytter årsskiftet til at byde de nye medlemmer velkommen i det fællesskab, der er AN-TVs bærende idé i håbet om, at vi sammen vil kunne løfte de mange store og spændende opgaver som venter i Ole Davidsen Formand for AN-TV >>> INDHOLD 3 Leder I fortsat vækst 4 Velkommen 2000 nye medlemmer 5 Spring reklamerne over 6 Byråds tv 8 God service giver klare signaler 10 Digitalt tv på AN-TV 13 Radio på udenlandsk 15 2talt vild med TV2 16 Aalborg på skærmen 2 store tv-begivenheder fra Aalborg 18 Digitale fordele 19 Skriv til AN-TV / Teknisk service 20 Konkurrence 3 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:06

4 >>> AN-TV NYT AN-TV Grindsted byder velkommen til 2000 nye medlemmer Uggerhalne Vodskov På grundlag af en brugerafstemning er abonnenterne i Vodskov Antenneforening og Grindsted Uggerhalne Antenneforening blevet fusioneret med Aalborg Nørresundby Antenneforening. De omkring 2000 husstande har en række fordele at se frem til, da de får forbedret deres anlæg og derfor stiger fra 32 til 52 kanaler. Arbejdet med anlægget er i fuld gang, og det forventes færdigt medio december, fortæller Claus Fallingborg fra Telia Stofa. Men allerede nu har medlemmerne fået MTV som gratis ekstrakanal. Den fulde programpakke med 52 kanaler er gældende fra den 2. januar 2006 for Vodskov, og ca. fra 1. april 2006 for Grindsted-Uggerhalne, hvor medlemmerne vil få adgang til pakke 3 i en måned uden beregning. Halvvejs inde i denne prøvemåned vil de modtage et pakkevalgskort med posten. Hos Aalborg-Nørresundby Antenneforening glæder vi os over, at kommunen nu er bundet endnu bedre sammen i et samarbejde mellem foreningerne. Således får borgerne i Vodskov, Grindsted og Uggerhalne nu mulighed for at følge transmitteringerne af byrådsmøderne på AN Lokal TV med indvielsen af det nye anlæg. 4 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:11

5 >>> AN-TV INFO Spring reklamerne over Ny teknologi tillader seerne at hoppe over reklameblokkene med et enkelt tryk på fjernbetjeningen. AN-TV Magasinet ser nærmere på den teknologiske udvikling i kampen mod reklameafbrydelser på tv. I reklamens hjemland USA er seerne om noget sted plaget af utallige reklameafbrydelser. Her er den digitale kombinerede videomaskine og harddiskoptager TiVo en et af de helt store tv-tekniske hits. Ud over at gøre det nemt at optage programmer, spole frem og tilbage eller lede efter favoritter tillader den nemlig at skippe reklamerne. Konceptet bygger på, at TiVo optageren automatisk kan fravælge reklameblokkene ved optagelse noget der er muligt i USA, fordi de her lægger koder ind i tvsignalerne, hvilket dog ikke er aktuelt herhjemme. Danske og Europæiske seere kan dog meget nemt hoppe hen over reklamerne med et enkelt tryk på de nye DVD- og Harddiskoptagere, der efterhånden kan købes til en pris, hvor alle kan være med. TV-BRANCHEN TAGER KAMPEN OP TV-kanalerne tjener jo store penge på tv-reklamerne, og derfor tvinger den teknologiske udvikling både dem og reklamebranchen til at tænke i nye baner. Og her har reklamedræberne set en mulighed for at få en bid af kagen. TiVo har for eksempel udviklet en teknologi, der gør det muligt at sende et lille klik-her mærke på skærmen, mens seeren spoler forbi reklameblokken. Mærkerne inviterer til at se en bestemt reklame eller opfordrer til at deltage i en konkurrence eller lignende. Dansk KiSS Technology, der fremstiller DVD- og Harddiskoptagere, arbejder på en teknik, hvor reklamerne vises på en anden måde. De mener, at hvor det tidligere har været interessant at reklamere midt i udsendelsen, så vil reklamerne i fremtiden flytte over i den elektroniske programguide. Helt fri for reklamer bliver vi nok aldrig, men fremover vil forbrugernes ønske om selv at kunne vælge til og fra i det evindelige bombardement af gode tilbud uden tvivl blive imødekommet i langt højere grad, end det gør i dag. 5 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:15

6 >>> AN-TV FOKUS Nyt og bedre TV fra Aalborg Byråd Med journalistisk arbejdskraft og fra nyt TV-studie forbereder AN-TV sig til Det nye Aalborg Af Ole Davidsen Formand for AN Lokal-TV AN-TV er i færd med at opdatere sine TV-udsendelser fra Aalborg Byråd. I en halv snes år har vi på antenneforeningens Lokal-TV-kanal transmitteret byrådsmøderne som nøglehuls-tv ved at åbne for lyd og billeder, så seerne har kunnet følge møderne fra start til slut. Trods skiftende teknisk kvalitet, har initiativet været en succes. En brugerundersøgelse har vist, at ca seere på den måde har overværet debatterne i Aalborg Byråd. Målet er, at øge borgernes interesse og medleven i lokaldemokratiets virke. Derfor har kommunen (byrådet) da også bidraget med investeringer i kameraer, lyssætning og med udvikling af lydforhold. Det modsvares ved at AN-TV nu installerer nye lyslederkabler, som vil betyde langt bedre billedkvalitet fra byrådssalen. VI FORLADER NØGLEHULS-TV På forsøgsbasis har AN Lokal-TV udvidet byrådstransmissionerne ved at knytte en journalistisk medarbejder til udsendelserne. Hensigten er, at give seerne en bedre indføring i de emner, der er til behandling på byrådsmøderne og tillige i interviewform lade skiftende lokalpolitikere komme til orde for at fortælle om baggrund og hensigter med de beslutninger, som bliver truffet. Med andre ord: Vi forlader nøglehuls-tv-formen så tilhørerne (seerne) får bedre muligheder for at følge og forstå byrådsarbejdet. Forsøget synes at falde heldigt ud og på AN-TV s repræsentantskabsmøde i november var der enighed om at de nye aktiviteter skal videreføres og udvikles. 6 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:18

7 POLITISK NEUTRAL De journalistiske indslag er lagt i hænderne på en erfaren medarbejder, journalist Hasse Boe, der tidligere har arbejdet bla. på Vendsyssel Tidende og for Nordjyske, og med TV-opgaver for f.eks. TVDanmark Øst. Det understreges, at redigeringen af byråds-transmissionerne skal foregå på et objektiv og politisk-neutralt grundlag. I forståelse med Aalborg Kommune får AN Lokal- TV mulighed for at etablere et egentligt TV-studie i Medborgerhusets byrådsafsnit, hvorfra der kan redigeres og leveres aktuelle interviews. FORKORTER AFSTANDEN Opgraderingen af byrådstransmissionerne skal også ses i lyset af Det nye Aalborg, som betyder, at Aalborg Kommune fra udvides med Sejlflod, Hals og Nibe. TV-transmissionerne kan forkorte afstanden til det nye byråd. Det nyvalgte foreløbige Sammenlægningsudvalg der bliver det nye byråd begynder i øvrigt sin mødevirksomhed i byrådssalen allerede efter nytår. En teknisk løsning, der gør det muligt for seerne i hele Det nye Aalborg at følge med, er derfor højprioriteret for AN-TV. Teknisk samarbejder vi med AM-Production og via AN Lokal-TV leveres udsendelserne også til TDC-nettet i Aalborg og til Nørre Tranders Antenneforening. Andre antenneforeninger vil have muligheder for at blive koblet på. 7 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:25

8 >>> AN-TV SERVICE God service giver klare signaler De fleste tager det som en selvfølge, at der er underholdning på alle kanaler, når de tænder fjernsynet, men ikke mange er klar over, at der står en stor en arbejdsstyrke bag for at sikre, at tv-signalerne når ud i stuerne. Dybt nede i en kælder et sted i Aalborg befinder AN-TV s hjerte sig. Det er det tekniske center, hvor tv- og radiosignaler tages ned fra satellitter og gennem et virvar af kabler og bokse distribueres videre ud til AN-TV s medlemmer. Her overvåges signalet på medlemmernes Telia Stofa-opkobling for at sikre, at der bliver sendt ordentlig lyd og billede ud i stuerne Vores fornemste opgave er at sikre signalkvaliteten og serviceniveauet, fortæller serviceoperatør Brian Høg Andersen og tilføjer: I bund og grund handler det om at finde eventuelle fejl før kunderne opdager, at de er der. MONTØRERNE I MARKEN Fra det tekniske center forgrener en række lyslederkabler sig ud til 38 felter rundt omkring i kommunen, hvorfra tv-signalet kører videre ud til de enkelte husstandes fjernsyn i coax-kabler. Felterne tjekkes jævnligt ved at montørerne måler dem ud for fejl og lignende. Lyslederkablerne er på grund af forsyningssikkerheden delt op i ringsystemer, så der er to lysledere forbundet til hver felt. Skulle der opstå skade på et af lyslederkablerne, vil det ikke betyde noget for medlemmerne, fordi feltet stadig vil modtage signal fra det andet kabel. EN PROFESSIONEL ZAPPER For nogle mennesker lyder det sikkert som en drøm at bruge arbejdsdagen på at se tv. På AN-TV s tekniske center er tv-kigning dog ikke ren afslapning, men en travl beskæftigelse. Brian Høg Andersen sidder heller ikke ligefrem og hygger sig med varm kaffe i koppen, mens han følger med i sine yndlingsserier, men zapper igennem kanalerne med et måleapparatur, der kan opfange det, øjet og øret ikke lige umiddelbart kan. På en typisk arbejdsdag kontrolleres lyd og billede på alle tv-kanaler ved at signalerne måles ud rent niveaumæssigt med en såkaldt spectrum analyser. Med denne måler Brian Høg Andersen også på signalet ud til de felter ude i byen, hvorfra tv-signalerne sendes videre ind i hjemmene. En anden af hans mange opgaver er at sørge for, at lydniveauet er det samme på alle kanaler han kan dog ikke forhindre, at der skrues op for lyden i reklameblokkene, hvilket uden tvivl ville være en velkommen service, hvis det var muligt. SERVICESAMARBEJDE SIKRER SIGNALET AN-TV har et fast servicesamarbejde med Telia Stofa A/S, der er blandt landets største private antennevirksomheder. Samarbejdet omfatter såvel det tekniske som det administrative område, hvilket betyder, at AN-TV s medlemmer kan komme i nærkontakt med foreningen i Telia Stofa butikken på Vesterbro i Aalborg. Her står man stand by ved telefonerne og er klar til at alarmere operatørkorpset, hvis medlemmerne skulle opleve problemer, der ikke er forårsaget af atmosfæriske forstyrrelser eller andet, der kan påvirke de mange led signalet skal igennem, før det når frem til AN-TV s store antenne på toppen af højhuset på Grønlands Torv i Aalborg. 8 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:31

9 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:33 9

10 Tilbud til hørehæmmede Nye TV-kanaler TV-tjenester til håndholdte enheder Digitalt tv på AN Forbrugerne kan nu modtage bedre tv med det digitale tv, der har holdt sit indtog med ultraskarpe billeder og digital lydkvalitet. Elsker du godt tv og det sidste nye isenkram, kan du se frem til at nyde de knivskarpe billeder og den sprøde biograf-lyd hjemme i stuen. VALGFRI DIGITALISERING Det nuværende tv-system bibeholdes frem til oktober 2009, men AN-TV's medlemmer behøver heller ikke til denne tid, at udskifte deres gamle analoge tv-apparat eller anskaffe sig en settop boks, hvis de ikke ønsker digital billed- og lydkvalitet. TeliaStofa har nemlig udviklet en løsning, hvor de digitale og analoge signaler sendes parallelt, hvilket betyder at medlemmerne kan modtage analoge og digitale signaler uafhængigt af, hvordan de udsendes af tv stationerne. (Læs Det digitale spejl om StofaXtra og de digitale muligheder) DIGITALT TV For at kunne få glæde af den digitale lyd- og billedkvalitet er der behov for et digitalt tv apparat. Digitalt tv giver ikke kun bedre billede og lyd, men åbner også op for tilbud til hørehæmmede, nye interaktive tjenester, nye tv-kanaler og tv-tjenester til små håndholdte enheder som f.eks. mobiltelefoner. 10 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:36

11 Knivskarpe billeder Biograf lyd Interaktive tjenester N-TV FREMTIDSSIKREDE FLADSKÆRME De, der allerede har anskaffet sig et fladskærms-tv, skal ikke tage det som en selvfølge, at de kan se digitalt tv. Det er ikke alle Plasma- og LCD-tv, der er fremtidsikrede ved at være forberedt på digitalt tv og HDTV. Men heldigvis har ejerne af disse typer fladskærme mulighed for at se digitalt fjernsyn ved blot at tilslutte TeliaStofas dekoder. (Læs mere under Det digitale spejl ) DR, DR2 og TV2 tager som de første danske tv-kanaler hul på egentlige digitale udsendelser den 1. April Det digitale spejl Hvis du allerede nu vil have glæde af de digitale signaler, giver Telia Stofas StofaXtra adgang til Det digitale spejl, som er en digital spejling af de analoge signaler. Det kræver dog, at du anskaffer en såkaldt settop boks, som er en digital dekoder, og et tilhørende StofaXtra kort. Grundet programrettighederne er det også et krav, at du har pakke 3. Hvis din skærm er mindre end 30, får du dog ikke nok ud af StofaXtra til, at du bør investere de omkring 1300 kroner, settop boksen koster. Er skærmen større, er det nærmest et krav for at kunne se godt tv! De analoge signaler bliver nemlig påvirket af støj på linien i langt højere grad end de digitale, der udsendes som koder bestående af 1 taller og 0 er. På for eksempel en 42 tommer plasmaskærm vil den analoge støj opleves som et lidt grynet billede, hvilket vil forsvinde ved et skift til Det digitale spejl. 11 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:39

12 12 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:42

13 >>> AN-TV RADIO Radio på udenlandsk Hvis de velkendte danske radiokanaler går hen og bliver dig lidt for velkendte eller de kække radioværter lidt for kække, er der heldigvis masser af muligheder for spændende radio i verden omkring os. AN-TV radio har haft antennerne ude. BBC WORLD SERVICE Nyhedskanalen BBC World Service leverer internationale nyheder, analyser og information på engelsk. Kanalen trækker på BBC s enorme netværk af korrespondenter verden over og forsyner lytteren med de seneste nyheder og dybdegående reportager fra Europa og resten af verden. BBC World Service er ikke kun nyheder, men behandler også business, sport, helbred, videnskab, teknologi og underholdning ud fra et internationalt perspektiv MHZ SWISS JAZZ OG SWISS CLASSIC De to radiokanaler Swiss Jazz og Swiss Classic spiller henholdsvis sprød jazz og klassisk musik around the clock. Er du til jazz kan Radio Swiss Jazz anbefales som en musikservice, der leverer jazz, blues og soul til den kræsne lytter. Radio Swiss Classic serverer klassisk musik uden alt for meget snak imellem stykkerne, og kan derfor klart anbefales som baggrundsmusik til rolige stunder eller som fuld udblæsning ved festlige lejligheder. 105,15/102,00 MHZ DISCORADIO Italiensk radiokanal med egen italo chart det vil sige en hitliste med dance-hits fra Italien. Det er ingenlunde de tre tenorer, men pumpende dance-rytmer for de unge lyttere, der strømmer ud af højttaleren og leder tankerne hen på sommerferiens udfoldelser på sydeuropæiske dansegulve. DiscoRadio spiller også europæisk og amerikansk pop og dance. En fed radiokanal for unge med en svaghed for Italien og italiensk dance. 105,75 MHZ 13 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:46

14 Ny dansk tv-kanal fra TV 2 - til alle der elsker en god film Vildspor Prêt-à-Porter Ordinary Decent Criminal Film uden afbrydelser Film 24 timer i døgnet 365 dage om året Film for enhver smag - fra komedier og romantiske film, til dramaer, actionfilm og thrillers Film for en flad femmer om måneden pr. husstand Filmene vises i december Go e film uden afbrydelser AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:50

15 >>> AN-TV ONLINE 2talt vild med TV2 Uanset alder og køn har enhver mulighed for at finde sin egen favorit inden for TV 2 s efterhånden brede udbud af kanaler. TV 2 Danmark, TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, TV 2 Sputnik og nu også snart TV 2 Film giver seeren et utal af muligheder for at se tv inden for enhver genre. AN-TV ONLINE sætter i dette nummer fokus på kanalernes hjemmesider, der også har noget for enhver smag. l r På tv2.dk har du mulighed for at blive øjeblikkeligt opdateret på Nyhederne, Sporten og Finans samt at få overblik over dagens tv. Og som et stort plus indeholder TV-guiden en oversigt over alle danske samt en lang række udenlandske kanaler. Mod betaling kan du også vælge at modtage Nyhederne, Sporten og Finans på kameratelefonen eller få tv-påmindelse per sms. En sjov mulighed på siden er spillet Hvem vil være millionær, hvor der kan vindes pengepræmier og deltagelse i spillet på tv. På sidens marked finder du bolig, biler, job, rejser og tilbud om kurser, der inspirerer og udvikler. Zulu s hjemmeside henvender sig til de unge af sind og oplyser om kanalens events, kommende programmer, samt hvordan du får tunet dit tv ind på Zulu. I Zulu-shoppen kan Fans af Martin & Ketil eller fodboldnørderne på FC Zulu erhverve sig trøjer og andre accessories. Zulu Filmklub er en moderne videoudlejningsbutik på nettet, hvor du betaler en fast pris hver måned, modtager dine ønskefilm automatisk med posten og afleverer dem, når det passer dig. Prøv også sidens sjove spil og test om du har evnerne til at blive optaget i Danmarks Crime Fighter Unit no. 1. P.I.S. også kendt som Politiets Indsatsstyrke. På Charlies hjemmeside er der hygge hos Kromans med opskrifter fra programmet samt mulighed for tilmelding til ugentligt nyhedsbrev med nye opskrifter. Siden giver god oversigt over kanalens programmer, ligesom der er mulighed for at få uddybende information om dem i en række fokusartikler. Følg ligeledes med i Ugens Tv eller vind præmier i Twist & Shout quizzen med Mylle. Er du i tvivl om modtageforhold eller hvordan du indstiller Charlie, når du har kabel-tv, tilbyder siden hjælp til dette samt nyttige telefonnumre til din antenneforening eller Telia Stofa operatør. 15 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:52

16 Aalborg på z skærmen Julen og det nye år nærmer sig med hastige skridt, og det samme gør to store tv-begivenheder, som vil bringe Aalborg ind i familien Danmarks stuer og ud til vores Skandinaviske naboer EN BYFEST AF FORMAT Hvor juleshowet blev optaget den 22. og 23. november, og derfor allerede er i kassen, venter der stadig et stort arbejde med at få Grand Prix et på plads. Én uge har folkene bag showet og Aalborg Kongres & Kultur Center til at opsætte scene og opbygge teknik i Gigantium, hvor showet afholdes for 6000 tilskuere og via en række kameraer og teknisk udstyr transmitteres direkte hjem til dig. Det er DR s RadioUnderholdnings-Orkestrets: Det store Juleshow, som vises den 18. december og genudsendes både juleaften og 2. juledag, samt Dansk Melodi Grand Prix, der går i luften den 11. februar. Det store Juleshow er også solgt til Norge og Finland, hvor seerne ligeledes kommer til at nyde det flotte show med de mange danske og internationale solister. Dansk Melodi Grand Prix er et arrangement, der virkelig kræver nogle sponsormidler. DR har sat et budget, men vi skal betale for at flytte de 200 medvirkende herover og ligeldes sørge for, at de får logi og forplejning, oplyser kultur-købmanden Ernst Trillingsgaard, der ser frem til at gøre dette års Grand Prix til lidt af en byfest, hvor kunstnerne og de udenbys gæster får et godt indtryk af Aalborg, og sammen med borgerne fejrer en weekend i Grand Prix ets tegn. Vi er utroligt stolte af, at Aalborg Kongres & Kultur- Center har fået lov at afvikle Det store Juleshow, fortæller direktøren i Aalborg Kongres & Kultur Center Ernst Trillingsgaard og fortsætter: Juleshowet er det største liveshow, der nogensinde er lavet i provinsen, og det passer os udmærket, at det sendes hele tre gange i julen, så Aalborg får en høj eksponering rundt omkring i hjemmene i både Danmark, Norge og Finland. Aalborg Kongres & Kultur Center lagde sidst scene til Dansk Melodi Grand Prix i Det var dengang, Kenny og Lotte vandt med Alt det som ingen ser. I år bliver der imidlertid nok at se til for borgerne i Aalborg, der har mulighed for at opleve showet både live i Gigantium og hjemme i stuen foran fjernsynet. Det store Juleshow er optaget over to aftener, der sættes sammen til én udsendelse, hvor seerne kan glæde sig til at se en stjerneparade af solister udfolde sig i Aalborg, som for eksempel førende danske kræfter som Peter AG, Cæcilie Nordby og L.O.C. samt internationale stjerner som Melanie C, Gavin De Graw, Beth Hart, Amy Diamond og Katie Melua. 16 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:58

17 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:39:00 17

18 >>> AN-TV INFO 4i1 Overgangen til digitalt tv giver ingen ulemper for de af AN-TV s medlemmer, der ikke har planer om at udskifte deres gamle tv-apparat med et digitalt. Dem, der skifter, får til gengæld en lang række digitale fordele. For medlemmerne af AN-TV behøver overgangen til digitalt tv (DTT) ikke at få den store betydning. Ét stik i væggen giver fortsat adgang til de mest nødvendige kommunikationstjenester så som tv og internet. Ejere af de nye fladskærme eller bredformats-tv-apparater vil få stor glæde af digitaliseringens bedre tv-signaler, samt at udsendelserne i højere grad vil blive optaget i 16:9 format altså bredformat. I fremtiden vil integrationen af internettet blive meget mere fremtrædende. Derfor er det også til medlemmernes fordel, at AN-TV samarbejder med Telia Stofa, hvis ét stik i væggen -løsning tillader forbrugeren at hente både tv-signaler, bredbåndsforbindelse, radio og med tiden også telefonforbindelse fra ét og samme stik. 18 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:39:05

19 Skriv til AN-TV >>> AN-TV POST Brevkassen redigeres af Sonja Harder. Har du tekniske, programmæssige eller administrative spørgsmål til AN-TV så skriv til: AN-TV Post, Postbox 335, 9100 Aalborg eller klik ind på under punktet skriv til AN-TV. Undertekster på TV5. Kan man lave danske undertekster på den franske kanal? Jeg tror, jeg har læst om det, men har ikke kunnet finde det. Venlig hilsen Ingelise M Vesterbro Hej Ingelise Det er ganske rigtigt, den franske TV5 er nu begyndt at tekste visse udsendelser især spillefilm. Jeg har fundet en oversigt fra TV5, hvoraf det fremgår, at de sender film med danske undertekster mandag kl , onsdag kl , torsdag kl og kl , fredag kl og kl , lørdag kl , og samt søndag kl Nyhedsmagasiner med danske undertekster sendes hver mandag, tirsdag og fredag kl Venlig hilsen Sonja Harder Enkelttilsluttede brugere? Jeg har set forskellige steder, at der er nogle i repræsentantskabet, der repræsenterer enkelttilsluttede forbrugere. Hvad vil det egentlig sige? Jeg er nemlig i tvivl om, hvor jeg, som forholdsvis nytilflyttet i et rækkehus i Aalborg Kommune, hører hjemme. Venlig hilsen Benny M. Hej Benny Velkommen til byen og antenneforeningen. De enkelttilsluttede, som grupperes i valggruppe 4, er folk der bor i eget hus, eller ejere der ikke er tilsluttet en ejer/ eller andelsboligforening. Hvis du f.eks. er tilsluttet et ejerlav, er du under valggruppe 4, ellers hører du under valggruppe 3, som er ejerforeninger og andelsboliger. Håber det opklarede lidt. Venlig hilsen Sonja Harder Gebyr for pakkeskift Hvorfor skal Stofa have penge for at skifte fra en programpakke til en anden? Er det ikke noget de bare klarer via en computer? Hilsen Orla J. Hej Orla Desværre er det ikke så enkel en operation, selv ikke i vor Edb-tidsalder. Et programpakkeskift medfører nemlig, at en tekniker skal ud på din adresse for at stille om til en anden program-pakke og det vil jo give nogle udgifter. Venlig hilsen Sonja Harder Køb af nyt TV - Digitalt eller analogt. Vores gode gamle fjernsyn synger på sidste vers og vi skal snart ud at købe et nyt. Vi er ikke så vilde med de moderne fladskærme, men foretrækker et almindeligt tv. Men så har vi læst, at der i om nogle år kun vil blive sendt med digitale signaler fra Danmarks Radio og TV2. Betyder det, at vi skal investere i et digitalt tv, der jo er noget dyrere end et analogt? Venlig hilsen K. V. Jensen Aalborg Kære K.V. Jensen Med et digitalt TV vil I få en betydelig bedre billedkvalitet end med et analogt, men hvis dette ikke er så påkrævet, kan I roligt anskaffe jer et traditionelt fjernsyn, når I hører under antenne-foreningen. AN-TV og Telia/ Stofa har nemlig indgået en udviklingsaftale om etablering af en digital platform, som betyder at digitale signaler kan omsættes og udsendes på AN-TV's net, når TV-sendenettet i fremtiden kun sender digitalt.. Venlig hilsen Sonja Harder Vindmåler Som sejler er jeg meget imponeret over jeres vindmålinger, som jeg aflæser på Info-kanalens tekst-tv side 411. Hvor står denne vindmåler egentlig henne og er det muligt at aflæse den fra internettet?. Venligst Lars Jensen. Kære Lars Omtalte vindmåler er anbragt på toppen af højhuset på Grønlands Torv. På nuværende tidspunkt er der ikke inden for de tekniske rammer mulighed for at kunne aflæse denne via internettet. Venlig hilsen Sonja Harder >>> AN-TV SERVICE Hjælp Tekniske problemer! På det tekniske område samarbejder AN-TV med Telia Stofa. Hvis der er noget galt med tv-signalet, skyldes det ofte egen installation. For at spare dig for en evt. omkostning ved et besøg af en tekniker, har Telia Stofa A/S lavet disse 3 gode råd: 1. Prøv at føre kablet direkte fra stikdåsen i væggen til fjernsynet, altså udenom videomaskinen eller Set Top boksen. Prøv eventuelt at skifte kablet ud. 2. Hvis der stadig er problemer prøv evt. at kontakte dine naboer, og hør om de har samme problem. 3. Er der stadig problemer, så er du meget velkommen til at kontakte vores kundeservice på tlf Kan problemet klares pr. telefon eller skyldes fejlen noget i systemet, er det selvfølgelig uden beregning, men skal der montør til eller skyldes fejlen egne installationer, vil man efterfølgende modtage en regning. Du er altid velkommen Vi er til at snakke med, og du kan altid ringe på kundeservicetelefonen Du kan også henvende dig i vores kundebutik på Vesterbro 70, 9000 Aalborg. Eller du kan kontakte os via vores hjemmeside Åbningstider telefoner: Man-torsdag: kl Fredag: kl Lørdag: kl Butikken er åben Man-torsdag: kl Fredag: kl Lørdag: kl AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:39:08

20 >>> AN-TV KONKURRENCE Du kan vinde et på 30 og flere andre gode gevinster i AN-TV's konkurrence 1 præmie 1 stk. Philips Match Line 30 Fladskærms TV 2 præmie 1 stk. PC 3610 Life + 1 stk. 17 LCD skærm til TV billeder 3. præmie 1 stk. Bærbar PC 4. præmie 1 stk. Creativ MP 3 afspiller 5. præmie 5 stk. IP telefoner Præmie 1 stk. Internet opkobling Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter. Vind en af de spændende præmier: Send ind og vind Hvor mange seere ca. ifølge en brugerundersøgelse, ser debatterne i Aalborg Byråd Antal: Hvad hedder journalisten, der skal kæde indslagene fra Byrådssalen sammen: Udfyld kuponen og send den i kuvert mrk. Nyheder til AN-TV, Postboks 335, 9100 Aalborg, så deltager du i konkurrencen. Navn: Adresse: Postnr.: By: Send dit rigtige svar i en lukket kuvert senest fredag d. 30/ Vinderne vil få besked direkte. #Abonnementsnr. Skal udfyldes. Fremgår af PBS-oversigt eller girokort Konkurrencen er kun for medlemmer af AN-TV. Sidste nummers vindere Alle vinderne fra sidste nummer af AN-TV s konkurrence har fået besked og modtaget deres præmier. Udgiver AN-TV Aalborg Nørresundby Antenneforening Postboks 335, 9100 Aalborg Ansvarshavende Per Neumann, AN-TV Artikelforfattere Bent Øberg Jasper Dyg Fotografer Nils Krogh m.fl. Produktion Dafolo Marketing Aalborg Tryk: Color Print A/S Oplag: Der tages forbehold for trykfejl og anden force majeure 20 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:39:11

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden 16. november 2009 Mette Korsbjerg Det bedste ved tv fra YouSee Du kan fortsætte med at se tv som du gør i dag Du får et bredt udvalg

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening. Maj 2009

Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening. Maj 2009 Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening Maj 2009 Undgå nitter vælg dine egne favoritter Med Digitalt kabel-tv får du adgang til Danmarks bredeste og mest fleksible udbud af

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Digitalt/Analogt kabel TV

Digitalt/Analogt kabel TV Digitalt/Analogt kabel TV Analogt TV signal Som kunde hos YouSee skal du ikke foretage dig noget i forbindelse med, at det analoge signal bliver slukket den 31. oktober 2009. YouSee vil de næste mange

Læs mere

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker TV & RADIO Pr. 1. marts 2013 Slå op og se: Tv til dit behov - med TilvalgsPakker Hele AN-TVs menu 23 radiokanaler Lige til at trække ud af antennestikket Ekstra tilbud: Digitale TvPakker Så er der SERVERET!

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449 FAQ Hvad er mit kabelnetnummer / netværksnummer? Når du tænder din HD-boks første gang, skal du fortælle den, hvor du bor. I menuen "Konfiguration af netværk" skal du indtaste det kabelnetnummer / netværksnummer,

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Plus Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver.

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Waoo! og Energi Fyn tilbyder dig masser af oplevelser

Waoo! og Energi Fyn tilbyder dig masser af oplevelser Waoo! og Energi Fyn tilbyder dig masser af oplevelser Waoo! fra Energi Fyn til private Etablering af fibernet - så nemt er det! Når din bolig skal tilsluttes fibernettet, nedgraves et tomt fiberrør fra

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås NU! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken.

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. 143 MHz C+ Come Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. C+ First Kræver Canal+ Film pakken. C+ Hits Kræver Canal+ Film pakken. TV Dram 156 MHz C+Act Kræver Canal+ Film pakken. TV

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Din antenneforening har valgt Canal Digital

Din antenneforening har valgt Canal Digital Din antenneforening har valgt Canal Digital Nu er det din tur til at vælge tv, internet og telefoni 10464_Brochure_Olstykke.indd 1 23/07/09 8:46:33 Digitalt kabel-tv fra 15. september 2009 Digitalt tv

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning INDHOLD DINE OPLYSNINGER Dine oplysninger SIDE Trin for trin vejledning SIDE 4 KUNDEOPLYSNINGER Installationsnr: Kundenr: Sådan tilslutter du det trådløse

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni

FiberBredbånd og Telefoni FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Wifi_vejledning_folder_FIBER_ ICOTERA_3000 20.10.2014.indd 1 30-06-2015 12:05:09 INDHOLD Dine oplysninger SIDE 3 Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan

Læs mere

Sådan får du hul igennem til Digitalt kabel-tv. Skanderborg Antenneforening

Sådan får du hul igennem til Digitalt kabel-tv. Skanderborg Antenneforening Sådan får du hul igennem til Digitalt kabel-tv Skanderborg Antenneforening Digitalt kabel-tv til Danmarks mest visionære antenneforening Digitalt tv er fremtiden og begyndelsen til spændende oplevelser

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer Formandens beretning for 2012 Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013 Kære medlemmer Efter at vi nu har etableret os med YouSee's programpakker, så skulle man måske mene, at der ikke kan være så

Læs mere

NYD SOMMEREN. AN-TV tilbyder 8 tjenester. - og tag dit tv med. Nu kommer 4K. - endnu bedre end HD On demand: De nye danske DR3 og TV2 Fri

NYD SOMMEREN. AN-TV tilbyder 8 tjenester. - og tag dit tv med. Nu kommer 4K. - endnu bedre end HD On demand: De nye danske DR3 og TV2 Fri Nummer 41 19. årgang Juni 2013 NYD SOMMEREN - og tag dit tv med Nu kommer 4K - endnu bedre end HD On demand: AN-TV tilbyder 8 tjenester De nye danske DR3 og TV2 Fri // VÆRD AT VIDE Godt fra start - Det

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Bare rolig dit tv går ikke i sort!

Bare rolig dit tv går ikke i sort! marts 2009 Til dig med kabel-tv: Bare rolig dit tv går ikke i sort! Tema Det analoge sluk Få svar på alle dine spørgsmål! Bliv digital med Zaptor Få knivskarpt digitalt-tv og interaktive muligheder Vind

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Gældende pr. 12.06.2013

Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening HOAF Vi ses på www.hoaf.net Programoversigt for V og Radio Kanaler Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening Formand John Christiansen, Hyacintvej 8, 4684 Holmegaard

Læs mere

Din guide til fibernet

Din guide til fibernet Din guide til fibernet Få lynhurtigt internet, billige telefonsamtaler og knivskarpe billeder på dit tv Det er nemt at få fremtiden ind med fiber. Du kan: gøre det hele selv gøre det selv med hjælp fra

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Få Waoo! Forening med fordel Waoo! Forening tilbydes i din forening Det gør at du

Læs mere

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder!

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder! Velkommen til Antenneforeningen Brøndby Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen Gem denne folder! Indhold TV...4 Internet...8 Telefoni...19 Priser...12 Diverse...14 Velkommen Jeg

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås nu! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne.

Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne. Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne. Er du klar til at modtage det nye? 1-2-3: Sådan bliver du klar 1: Find ud af, om du skal gøre noget

Læs mere

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god.

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god. 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Generalforsamling den 14. marts 2012. Generelt. Odder Antenneforening har igen i 2011 haft et godt år. Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været

Læs mere

Family Mix Plus aftale

Family Mix Plus aftale Opdateret 26-02-2012 Michael Fabricius Højgaard, Stofa Carit Pedersen, FDA ERFA-gruppe FAMILY MIX/Stofa Family Mix Plus aftale XX A/F Møde Tåstrup den 26. februar 2012 Salgschef Michael Fabricius Højgaard

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013!

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! N0RACERSMINDE ANTENNEfORENING Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! Jubilæum: I år er det 25 år siden foreningen blev stiftet. Grundlaget var at sikre vores område mod paraboler,

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2010 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 2. februar 2011

Bestyrelsens beretning vedrørende 2010 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 2. februar 2011 Bestyrelsens beretning vedrørende 2010 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 2. februar 2011 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Foto: All Over Press. Få mere ud af skærmen med YouSee Plus

Foto: All Over Press. Få mere ud af skærmen med YouSee Plus Foto: All Over Press 2010 Warner Bros. Ent. Inc. Få mere ud af skærmen med YouSee Plus Februar 2011 Er du en af de mange, der har tv fra YouSee, så nyder du sikkert, at du og din familie kan se fodbold

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012 Jørn Holst Udfordringer! Waoo Pakkesalg (tripleplay) Præsenteret for slutbruger som enkelt og overskueligt Køb en med det hele for en overkommelig pris. Oprettelsesrabatter

Læs mere

HER åbner AN-TV butik i samarbejde med stofa

HER åbner AN-TV butik i samarbejde med stofa Nummer 37 18. årgang September 2012 WebTv To Go Ta dine tv-kanaler med dig SmartTv Med spændende muligheder aalborg+ Lokalkanalen får nyt navn og nye programmer Kortere ventetid Vi forbedrer telefonsupporten

Læs mere

Bestil nu! YouSee Plus. ... få mere ud af dit tv. Sprogpakker. Bestil YouSee Plus her: YouSee Plus. November 2009

Bestil nu! YouSee Plus. ... få mere ud af dit tv. Sprogpakker. Bestil YouSee Plus her: YouSee Plus. November 2009 Sprogpakker Tyrkisk Tyrkisk for 89 kr./md Eurostar Euro D Kanal 7 Int. TGRT EU TRT Turk Tyrkisk+ for 229 kr./md Eurostar Euro D Kanal 7 Int. TGRT EU TRT Turk LIG TV (enkelte udsendelser er kodet) Show

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Sådan måles seertal. Mere HDTV på AN-TV. Bag kulissen i Telia Stofas callcenter. Pakke- og kanalomlægning. AN Lokal-TV en succes

Sådan måles seertal. Mere HDTV på AN-TV. Bag kulissen i Telia Stofas callcenter. Pakke- og kanalomlægning. AN Lokal-TV en succes Medlemsblad for Aalborg-Nørresundby Antenneforening Nr. 25 12 årgang Februar 2007 OPLEVELSER, INSPIRATION OG UNDERHOLDNING I HVERDAGEN Sådan måles seertal Mere HDTV på AN-TV Bag kulissen i Telia Stofas

Læs mere

KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv.

KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv. Sådan kommer du i gang helt enkelt KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv.dk www: boxertv.dk BOXER

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

SÅ ER DER SERVERET. Snifferen er på gaden. Pakkeskifte Til halv pris i januar. Mpeg2-sluk. Er dit tv truet af 4G-signalerne?

SÅ ER DER SERVERET. Snifferen er på gaden. Pakkeskifte Til halv pris i januar. Mpeg2-sluk. Er dit tv truet af 4G-signalerne? Nummer 39 19. årgang Januar 2013 Pakkeskifte Til halv pris i januar Er dit tv truet af 4G-signalerne? Snifferen er på gaden Mpeg2-sluk Vi har en løsning SÅ ER DER SERVERET AN-TVs menu i 2013 er klar //

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder

Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder Opgrader til fiberbre og få den ultimative løsning Lynhurtigt internet gør mere for dig Selvom du allerede har en internetforbindelse

Læs mere

Orientering Januar 2006

Orientering Januar 2006 Orientering Januar 2006 Indhold: Information fra bestyrelsen Indbydelse til informationsmøde den 1. februar 2006 Internet og telefoni Ny leverandør overtager den 1. april 2006 Hvad gør I, der i dag anvender

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm, Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Telefon 55 50 55 85 (hverdage 10 00-16 00 ) Hjemmeside http://www.fensmarknet.dk Email fa@fensmarknet.dk Gem PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

Luk op for hele pakken

Luk op for hele pakken Til dig fra Skat Medarbejderbredbånd Luk op for hele pakken Til dig fra Skat Internet og telefoni til halv pris din arbejdsgiver klarer betalingen. Kan det blive nemmere? Får du mobiltelefon eller bærbar

Læs mere

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012 FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 bedst på hverdage 10 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Sikkerhedspakke med 5 GB backup, pr måned 25,-

Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Sikkerhedspakke med 5 GB backup, pr måned 25,- INTERNET HASTIGHED SIDE 1/2 SIKKERHEDSPAKKE GARANTERET HASTIGHED Du kan vælge mellem 8 hastigheder. Det eneste du skal gøre, er at finde den hastighed, der passer dig. Hastighed Mindstepris i 6 mdr.: Pris

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 5 2 0 1 2 Programafstemning 2012 Resultat Nyt kanalmønster Ændringer og tilbud 2013 @ www.bredballe-antennelaug.dk 3-pakke løsningen bliver nu en realitet fra

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-23-24-40-42-51, Bohrparken, C.W. Obel kollegiet, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken,

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Få Waoo! Forening med fordel Waoo! Forening tilbydes i din forening Det gør at du

Læs mere

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening.

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Få det som du vil Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Fiber Tv Telefoni TV Pakker Waoo! Forening TV Pakker

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Nye tv-pakker i DOA. Bestem selv, hvad du vil se. Bestem selv, hvad du vil se. rnbetjeningsfolder_doa_100x267_dtp1.indd 1 28/01/09 14:

Nye tv-pakker i DOA. Bestem selv, hvad du vil se. Bestem selv, hvad du vil se. rnbetjeningsfolder_doa_100x267_dtp1.indd 1 28/01/09 14: Nye tv-pakker i DOA Bestem selv, hvad du vil se Bestem selv, hvad du vil se rnbetjeningsfolder_doa_100x267_dtp1.indd 1 28/01/09 14: DOA og Zaptor byder velkommen til fremtidens tv Nu bestemmer du. Med

Læs mere