Medlemsblad for Aalborg-Nørresundby Antenneforening Nr årgang December 2005 OPLEVELSER, INSPIRATION OG UNDERHOLDNING I HVERDAGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Aalborg-Nørresundby Antenneforening Nr. 22 10 årgang December 2005 OPLEVELSER, INSPIRATION OG UNDERHOLDNING I HVERDAGEN"

Transkript

1 Medlemsblad for Aalborg-Nørresundby Antenneforening Nr årgang December 2005 OPLEVELSER, INSPIRATION OG UNDERHOLDNING I HVERDAGEN AALBORG BYRÅD I TV DIGITALT TV PÅ AN-TV AALBORG PÅ SKÆRMEN 2000 NYE AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:37:55

2 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:03

3 I fortsat vækst VI ER nu medlemmer i AN-TV en tilvækst på omkring medlemmer i løbet af året der gik. Og flere er på vej! Det er den flotte status, som vi kan gøre i forbindelse med årsskiftet om et par uger: Cirka nye medlemmer blev det til i Dermed er Aalborg-Nørresundby Antenneforenings position som én af landets største blevet cementeret. Væksten er sket i kraft af samlede tilslutninger fra antenneanlæggene i Tylstrup og Vestbjerg og fusion med de hidtidige selvstændige antenneforeninger i Vodskov og i Grindsted-Uggerhalne. Lad mig understrege, at de nye frivilligt har meldt sig ind i AN-TV! Det er sket i erkendelse af stordriftens fordele. Og fordi det på langt bedre vilkår vil fremtidssikre driften for de mindre foreningsenheder i den tekniske udvikling, når de digitale signaler afløser de hidtil kendte analoge signaler. Det er udtryk for sund fornuft for i AN-TV har vi styrken til at løfte de nye opgaver, der melder sig. Det skyldes ikke mindst det mangeårige samarbejde vi har med vor tekniske samarbejdspartner i Telia Stofa, som vi har indgået et partnerskab med. Aftalen er baseret på at Telia Stofa lever op til AN-TVs klare forventninger om respekt for AN-TVs ligeværd og antenneforeningens struktur og vedtægter, der sikrer brugernes ejerforhold og rettigheder. VI ER åbne for fortsat vækst og for nye medlemsforetagender, der kan se fordele ved stordriften. Den betyder først og fremmest, at AN-TV stadig har vægt, når der forhandles priser med programleverandørerne. Det er det forhold, der sikrer, at AN-TV lever op til den helt overordnede forpligtelse: Et programudbud, der favner bredt og til billigste medlemspris. Det er de vilkår og favører, som også de nye medlemmer nyder godt af. DET ER klart, at det er en udvikling, der stiller krav til AN- TV som forening. Hvis vi skal sikre medlemsdemokratiets fortsatte udvikling, må AN-TV være en forening hvor medlemmerne oplever, at de har indflydelse og medbestemmelse. Det er en opgave og en udfordring for det nyvalgte Repræsentantskab og den Bestyrelse, der skal sammensættes, når Repræsentantskabet samles i næste måned. Jeg benytter årsskiftet til at byde de nye medlemmer velkommen i det fællesskab, der er AN-TVs bærende idé i håbet om, at vi sammen vil kunne løfte de mange store og spændende opgaver som venter i Ole Davidsen Formand for AN-TV >>> INDHOLD 3 Leder I fortsat vækst 4 Velkommen 2000 nye medlemmer 5 Spring reklamerne over 6 Byråds tv 8 God service giver klare signaler 10 Digitalt tv på AN-TV 13 Radio på udenlandsk 15 2talt vild med TV2 16 Aalborg på skærmen 2 store tv-begivenheder fra Aalborg 18 Digitale fordele 19 Skriv til AN-TV / Teknisk service 20 Konkurrence 3 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:06

4 >>> AN-TV NYT AN-TV Grindsted byder velkommen til 2000 nye medlemmer Uggerhalne Vodskov På grundlag af en brugerafstemning er abonnenterne i Vodskov Antenneforening og Grindsted Uggerhalne Antenneforening blevet fusioneret med Aalborg Nørresundby Antenneforening. De omkring 2000 husstande har en række fordele at se frem til, da de får forbedret deres anlæg og derfor stiger fra 32 til 52 kanaler. Arbejdet med anlægget er i fuld gang, og det forventes færdigt medio december, fortæller Claus Fallingborg fra Telia Stofa. Men allerede nu har medlemmerne fået MTV som gratis ekstrakanal. Den fulde programpakke med 52 kanaler er gældende fra den 2. januar 2006 for Vodskov, og ca. fra 1. april 2006 for Grindsted-Uggerhalne, hvor medlemmerne vil få adgang til pakke 3 i en måned uden beregning. Halvvejs inde i denne prøvemåned vil de modtage et pakkevalgskort med posten. Hos Aalborg-Nørresundby Antenneforening glæder vi os over, at kommunen nu er bundet endnu bedre sammen i et samarbejde mellem foreningerne. Således får borgerne i Vodskov, Grindsted og Uggerhalne nu mulighed for at følge transmitteringerne af byrådsmøderne på AN Lokal TV med indvielsen af det nye anlæg. 4 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:11

5 >>> AN-TV INFO Spring reklamerne over Ny teknologi tillader seerne at hoppe over reklameblokkene med et enkelt tryk på fjernbetjeningen. AN-TV Magasinet ser nærmere på den teknologiske udvikling i kampen mod reklameafbrydelser på tv. I reklamens hjemland USA er seerne om noget sted plaget af utallige reklameafbrydelser. Her er den digitale kombinerede videomaskine og harddiskoptager TiVo en et af de helt store tv-tekniske hits. Ud over at gøre det nemt at optage programmer, spole frem og tilbage eller lede efter favoritter tillader den nemlig at skippe reklamerne. Konceptet bygger på, at TiVo optageren automatisk kan fravælge reklameblokkene ved optagelse noget der er muligt i USA, fordi de her lægger koder ind i tvsignalerne, hvilket dog ikke er aktuelt herhjemme. Danske og Europæiske seere kan dog meget nemt hoppe hen over reklamerne med et enkelt tryk på de nye DVD- og Harddiskoptagere, der efterhånden kan købes til en pris, hvor alle kan være med. TV-BRANCHEN TAGER KAMPEN OP TV-kanalerne tjener jo store penge på tv-reklamerne, og derfor tvinger den teknologiske udvikling både dem og reklamebranchen til at tænke i nye baner. Og her har reklamedræberne set en mulighed for at få en bid af kagen. TiVo har for eksempel udviklet en teknologi, der gør det muligt at sende et lille klik-her mærke på skærmen, mens seeren spoler forbi reklameblokken. Mærkerne inviterer til at se en bestemt reklame eller opfordrer til at deltage i en konkurrence eller lignende. Dansk KiSS Technology, der fremstiller DVD- og Harddiskoptagere, arbejder på en teknik, hvor reklamerne vises på en anden måde. De mener, at hvor det tidligere har været interessant at reklamere midt i udsendelsen, så vil reklamerne i fremtiden flytte over i den elektroniske programguide. Helt fri for reklamer bliver vi nok aldrig, men fremover vil forbrugernes ønske om selv at kunne vælge til og fra i det evindelige bombardement af gode tilbud uden tvivl blive imødekommet i langt højere grad, end det gør i dag. 5 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:15

6 >>> AN-TV FOKUS Nyt og bedre TV fra Aalborg Byråd Med journalistisk arbejdskraft og fra nyt TV-studie forbereder AN-TV sig til Det nye Aalborg Af Ole Davidsen Formand for AN Lokal-TV AN-TV er i færd med at opdatere sine TV-udsendelser fra Aalborg Byråd. I en halv snes år har vi på antenneforeningens Lokal-TV-kanal transmitteret byrådsmøderne som nøglehuls-tv ved at åbne for lyd og billeder, så seerne har kunnet følge møderne fra start til slut. Trods skiftende teknisk kvalitet, har initiativet været en succes. En brugerundersøgelse har vist, at ca seere på den måde har overværet debatterne i Aalborg Byråd. Målet er, at øge borgernes interesse og medleven i lokaldemokratiets virke. Derfor har kommunen (byrådet) da også bidraget med investeringer i kameraer, lyssætning og med udvikling af lydforhold. Det modsvares ved at AN-TV nu installerer nye lyslederkabler, som vil betyde langt bedre billedkvalitet fra byrådssalen. VI FORLADER NØGLEHULS-TV På forsøgsbasis har AN Lokal-TV udvidet byrådstransmissionerne ved at knytte en journalistisk medarbejder til udsendelserne. Hensigten er, at give seerne en bedre indføring i de emner, der er til behandling på byrådsmøderne og tillige i interviewform lade skiftende lokalpolitikere komme til orde for at fortælle om baggrund og hensigter med de beslutninger, som bliver truffet. Med andre ord: Vi forlader nøglehuls-tv-formen så tilhørerne (seerne) får bedre muligheder for at følge og forstå byrådsarbejdet. Forsøget synes at falde heldigt ud og på AN-TV s repræsentantskabsmøde i november var der enighed om at de nye aktiviteter skal videreføres og udvikles. 6 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:18

7 POLITISK NEUTRAL De journalistiske indslag er lagt i hænderne på en erfaren medarbejder, journalist Hasse Boe, der tidligere har arbejdet bla. på Vendsyssel Tidende og for Nordjyske, og med TV-opgaver for f.eks. TVDanmark Øst. Det understreges, at redigeringen af byråds-transmissionerne skal foregå på et objektiv og politisk-neutralt grundlag. I forståelse med Aalborg Kommune får AN Lokal- TV mulighed for at etablere et egentligt TV-studie i Medborgerhusets byrådsafsnit, hvorfra der kan redigeres og leveres aktuelle interviews. FORKORTER AFSTANDEN Opgraderingen af byrådstransmissionerne skal også ses i lyset af Det nye Aalborg, som betyder, at Aalborg Kommune fra udvides med Sejlflod, Hals og Nibe. TV-transmissionerne kan forkorte afstanden til det nye byråd. Det nyvalgte foreløbige Sammenlægningsudvalg der bliver det nye byråd begynder i øvrigt sin mødevirksomhed i byrådssalen allerede efter nytår. En teknisk løsning, der gør det muligt for seerne i hele Det nye Aalborg at følge med, er derfor højprioriteret for AN-TV. Teknisk samarbejder vi med AM-Production og via AN Lokal-TV leveres udsendelserne også til TDC-nettet i Aalborg og til Nørre Tranders Antenneforening. Andre antenneforeninger vil have muligheder for at blive koblet på. 7 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:25

8 >>> AN-TV SERVICE God service giver klare signaler De fleste tager det som en selvfølge, at der er underholdning på alle kanaler, når de tænder fjernsynet, men ikke mange er klar over, at der står en stor en arbejdsstyrke bag for at sikre, at tv-signalerne når ud i stuerne. Dybt nede i en kælder et sted i Aalborg befinder AN-TV s hjerte sig. Det er det tekniske center, hvor tv- og radiosignaler tages ned fra satellitter og gennem et virvar af kabler og bokse distribueres videre ud til AN-TV s medlemmer. Her overvåges signalet på medlemmernes Telia Stofa-opkobling for at sikre, at der bliver sendt ordentlig lyd og billede ud i stuerne Vores fornemste opgave er at sikre signalkvaliteten og serviceniveauet, fortæller serviceoperatør Brian Høg Andersen og tilføjer: I bund og grund handler det om at finde eventuelle fejl før kunderne opdager, at de er der. MONTØRERNE I MARKEN Fra det tekniske center forgrener en række lyslederkabler sig ud til 38 felter rundt omkring i kommunen, hvorfra tv-signalet kører videre ud til de enkelte husstandes fjernsyn i coax-kabler. Felterne tjekkes jævnligt ved at montørerne måler dem ud for fejl og lignende. Lyslederkablerne er på grund af forsyningssikkerheden delt op i ringsystemer, så der er to lysledere forbundet til hver felt. Skulle der opstå skade på et af lyslederkablerne, vil det ikke betyde noget for medlemmerne, fordi feltet stadig vil modtage signal fra det andet kabel. EN PROFESSIONEL ZAPPER For nogle mennesker lyder det sikkert som en drøm at bruge arbejdsdagen på at se tv. På AN-TV s tekniske center er tv-kigning dog ikke ren afslapning, men en travl beskæftigelse. Brian Høg Andersen sidder heller ikke ligefrem og hygger sig med varm kaffe i koppen, mens han følger med i sine yndlingsserier, men zapper igennem kanalerne med et måleapparatur, der kan opfange det, øjet og øret ikke lige umiddelbart kan. På en typisk arbejdsdag kontrolleres lyd og billede på alle tv-kanaler ved at signalerne måles ud rent niveaumæssigt med en såkaldt spectrum analyser. Med denne måler Brian Høg Andersen også på signalet ud til de felter ude i byen, hvorfra tv-signalerne sendes videre ind i hjemmene. En anden af hans mange opgaver er at sørge for, at lydniveauet er det samme på alle kanaler han kan dog ikke forhindre, at der skrues op for lyden i reklameblokkene, hvilket uden tvivl ville være en velkommen service, hvis det var muligt. SERVICESAMARBEJDE SIKRER SIGNALET AN-TV har et fast servicesamarbejde med Telia Stofa A/S, der er blandt landets største private antennevirksomheder. Samarbejdet omfatter såvel det tekniske som det administrative område, hvilket betyder, at AN-TV s medlemmer kan komme i nærkontakt med foreningen i Telia Stofa butikken på Vesterbro i Aalborg. Her står man stand by ved telefonerne og er klar til at alarmere operatørkorpset, hvis medlemmerne skulle opleve problemer, der ikke er forårsaget af atmosfæriske forstyrrelser eller andet, der kan påvirke de mange led signalet skal igennem, før det når frem til AN-TV s store antenne på toppen af højhuset på Grønlands Torv i Aalborg. 8 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:31

9 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:33 9

10 Tilbud til hørehæmmede Nye TV-kanaler TV-tjenester til håndholdte enheder Digitalt tv på AN Forbrugerne kan nu modtage bedre tv med det digitale tv, der har holdt sit indtog med ultraskarpe billeder og digital lydkvalitet. Elsker du godt tv og det sidste nye isenkram, kan du se frem til at nyde de knivskarpe billeder og den sprøde biograf-lyd hjemme i stuen. VALGFRI DIGITALISERING Det nuværende tv-system bibeholdes frem til oktober 2009, men AN-TV's medlemmer behøver heller ikke til denne tid, at udskifte deres gamle analoge tv-apparat eller anskaffe sig en settop boks, hvis de ikke ønsker digital billed- og lydkvalitet. TeliaStofa har nemlig udviklet en løsning, hvor de digitale og analoge signaler sendes parallelt, hvilket betyder at medlemmerne kan modtage analoge og digitale signaler uafhængigt af, hvordan de udsendes af tv stationerne. (Læs Det digitale spejl om StofaXtra og de digitale muligheder) DIGITALT TV For at kunne få glæde af den digitale lyd- og billedkvalitet er der behov for et digitalt tv apparat. Digitalt tv giver ikke kun bedre billede og lyd, men åbner også op for tilbud til hørehæmmede, nye interaktive tjenester, nye tv-kanaler og tv-tjenester til små håndholdte enheder som f.eks. mobiltelefoner. 10 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:36

11 Knivskarpe billeder Biograf lyd Interaktive tjenester N-TV FREMTIDSSIKREDE FLADSKÆRME De, der allerede har anskaffet sig et fladskærms-tv, skal ikke tage det som en selvfølge, at de kan se digitalt tv. Det er ikke alle Plasma- og LCD-tv, der er fremtidsikrede ved at være forberedt på digitalt tv og HDTV. Men heldigvis har ejerne af disse typer fladskærme mulighed for at se digitalt fjernsyn ved blot at tilslutte TeliaStofas dekoder. (Læs mere under Det digitale spejl ) DR, DR2 og TV2 tager som de første danske tv-kanaler hul på egentlige digitale udsendelser den 1. April Det digitale spejl Hvis du allerede nu vil have glæde af de digitale signaler, giver Telia Stofas StofaXtra adgang til Det digitale spejl, som er en digital spejling af de analoge signaler. Det kræver dog, at du anskaffer en såkaldt settop boks, som er en digital dekoder, og et tilhørende StofaXtra kort. Grundet programrettighederne er det også et krav, at du har pakke 3. Hvis din skærm er mindre end 30, får du dog ikke nok ud af StofaXtra til, at du bør investere de omkring 1300 kroner, settop boksen koster. Er skærmen større, er det nærmest et krav for at kunne se godt tv! De analoge signaler bliver nemlig påvirket af støj på linien i langt højere grad end de digitale, der udsendes som koder bestående af 1 taller og 0 er. På for eksempel en 42 tommer plasmaskærm vil den analoge støj opleves som et lidt grynet billede, hvilket vil forsvinde ved et skift til Det digitale spejl. 11 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:39

12 12 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:42

13 >>> AN-TV RADIO Radio på udenlandsk Hvis de velkendte danske radiokanaler går hen og bliver dig lidt for velkendte eller de kække radioværter lidt for kække, er der heldigvis masser af muligheder for spændende radio i verden omkring os. AN-TV radio har haft antennerne ude. BBC WORLD SERVICE Nyhedskanalen BBC World Service leverer internationale nyheder, analyser og information på engelsk. Kanalen trækker på BBC s enorme netværk af korrespondenter verden over og forsyner lytteren med de seneste nyheder og dybdegående reportager fra Europa og resten af verden. BBC World Service er ikke kun nyheder, men behandler også business, sport, helbred, videnskab, teknologi og underholdning ud fra et internationalt perspektiv MHZ SWISS JAZZ OG SWISS CLASSIC De to radiokanaler Swiss Jazz og Swiss Classic spiller henholdsvis sprød jazz og klassisk musik around the clock. Er du til jazz kan Radio Swiss Jazz anbefales som en musikservice, der leverer jazz, blues og soul til den kræsne lytter. Radio Swiss Classic serverer klassisk musik uden alt for meget snak imellem stykkerne, og kan derfor klart anbefales som baggrundsmusik til rolige stunder eller som fuld udblæsning ved festlige lejligheder. 105,15/102,00 MHZ DISCORADIO Italiensk radiokanal med egen italo chart det vil sige en hitliste med dance-hits fra Italien. Det er ingenlunde de tre tenorer, men pumpende dance-rytmer for de unge lyttere, der strømmer ud af højttaleren og leder tankerne hen på sommerferiens udfoldelser på sydeuropæiske dansegulve. DiscoRadio spiller også europæisk og amerikansk pop og dance. En fed radiokanal for unge med en svaghed for Italien og italiensk dance. 105,75 MHZ 13 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:46

14 Ny dansk tv-kanal fra TV 2 - til alle der elsker en god film Vildspor Prêt-à-Porter Ordinary Decent Criminal Film uden afbrydelser Film 24 timer i døgnet 365 dage om året Film for enhver smag - fra komedier og romantiske film, til dramaer, actionfilm og thrillers Film for en flad femmer om måneden pr. husstand Filmene vises i december Go e film uden afbrydelser AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:50

15 >>> AN-TV ONLINE 2talt vild med TV2 Uanset alder og køn har enhver mulighed for at finde sin egen favorit inden for TV 2 s efterhånden brede udbud af kanaler. TV 2 Danmark, TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, TV 2 Sputnik og nu også snart TV 2 Film giver seeren et utal af muligheder for at se tv inden for enhver genre. AN-TV ONLINE sætter i dette nummer fokus på kanalernes hjemmesider, der også har noget for enhver smag. l r På tv2.dk har du mulighed for at blive øjeblikkeligt opdateret på Nyhederne, Sporten og Finans samt at få overblik over dagens tv. Og som et stort plus indeholder TV-guiden en oversigt over alle danske samt en lang række udenlandske kanaler. Mod betaling kan du også vælge at modtage Nyhederne, Sporten og Finans på kameratelefonen eller få tv-påmindelse per sms. En sjov mulighed på siden er spillet Hvem vil være millionær, hvor der kan vindes pengepræmier og deltagelse i spillet på tv. På sidens marked finder du bolig, biler, job, rejser og tilbud om kurser, der inspirerer og udvikler. Zulu s hjemmeside henvender sig til de unge af sind og oplyser om kanalens events, kommende programmer, samt hvordan du får tunet dit tv ind på Zulu. I Zulu-shoppen kan Fans af Martin & Ketil eller fodboldnørderne på FC Zulu erhverve sig trøjer og andre accessories. Zulu Filmklub er en moderne videoudlejningsbutik på nettet, hvor du betaler en fast pris hver måned, modtager dine ønskefilm automatisk med posten og afleverer dem, når det passer dig. Prøv også sidens sjove spil og test om du har evnerne til at blive optaget i Danmarks Crime Fighter Unit no. 1. P.I.S. også kendt som Politiets Indsatsstyrke. På Charlies hjemmeside er der hygge hos Kromans med opskrifter fra programmet samt mulighed for tilmelding til ugentligt nyhedsbrev med nye opskrifter. Siden giver god oversigt over kanalens programmer, ligesom der er mulighed for at få uddybende information om dem i en række fokusartikler. Følg ligeledes med i Ugens Tv eller vind præmier i Twist & Shout quizzen med Mylle. Er du i tvivl om modtageforhold eller hvordan du indstiller Charlie, når du har kabel-tv, tilbyder siden hjælp til dette samt nyttige telefonnumre til din antenneforening eller Telia Stofa operatør. 15 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:52

16 Aalborg på z skærmen Julen og det nye år nærmer sig med hastige skridt, og det samme gør to store tv-begivenheder, som vil bringe Aalborg ind i familien Danmarks stuer og ud til vores Skandinaviske naboer EN BYFEST AF FORMAT Hvor juleshowet blev optaget den 22. og 23. november, og derfor allerede er i kassen, venter der stadig et stort arbejde med at få Grand Prix et på plads. Én uge har folkene bag showet og Aalborg Kongres & Kultur Center til at opsætte scene og opbygge teknik i Gigantium, hvor showet afholdes for 6000 tilskuere og via en række kameraer og teknisk udstyr transmitteres direkte hjem til dig. Det er DR s RadioUnderholdnings-Orkestrets: Det store Juleshow, som vises den 18. december og genudsendes både juleaften og 2. juledag, samt Dansk Melodi Grand Prix, der går i luften den 11. februar. Det store Juleshow er også solgt til Norge og Finland, hvor seerne ligeledes kommer til at nyde det flotte show med de mange danske og internationale solister. Dansk Melodi Grand Prix er et arrangement, der virkelig kræver nogle sponsormidler. DR har sat et budget, men vi skal betale for at flytte de 200 medvirkende herover og ligeldes sørge for, at de får logi og forplejning, oplyser kultur-købmanden Ernst Trillingsgaard, der ser frem til at gøre dette års Grand Prix til lidt af en byfest, hvor kunstnerne og de udenbys gæster får et godt indtryk af Aalborg, og sammen med borgerne fejrer en weekend i Grand Prix ets tegn. Vi er utroligt stolte af, at Aalborg Kongres & Kultur- Center har fået lov at afvikle Det store Juleshow, fortæller direktøren i Aalborg Kongres & Kultur Center Ernst Trillingsgaard og fortsætter: Juleshowet er det største liveshow, der nogensinde er lavet i provinsen, og det passer os udmærket, at det sendes hele tre gange i julen, så Aalborg får en høj eksponering rundt omkring i hjemmene i både Danmark, Norge og Finland. Aalborg Kongres & Kultur Center lagde sidst scene til Dansk Melodi Grand Prix i Det var dengang, Kenny og Lotte vandt med Alt det som ingen ser. I år bliver der imidlertid nok at se til for borgerne i Aalborg, der har mulighed for at opleve showet både live i Gigantium og hjemme i stuen foran fjernsynet. Det store Juleshow er optaget over to aftener, der sættes sammen til én udsendelse, hvor seerne kan glæde sig til at se en stjerneparade af solister udfolde sig i Aalborg, som for eksempel førende danske kræfter som Peter AG, Cæcilie Nordby og L.O.C. samt internationale stjerner som Melanie C, Gavin De Graw, Beth Hart, Amy Diamond og Katie Melua. 16 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:38:58

17 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:39:00 17

18 >>> AN-TV INFO 4i1 Overgangen til digitalt tv giver ingen ulemper for de af AN-TV s medlemmer, der ikke har planer om at udskifte deres gamle tv-apparat med et digitalt. Dem, der skifter, får til gengæld en lang række digitale fordele. For medlemmerne af AN-TV behøver overgangen til digitalt tv (DTT) ikke at få den store betydning. Ét stik i væggen giver fortsat adgang til de mest nødvendige kommunikationstjenester så som tv og internet. Ejere af de nye fladskærme eller bredformats-tv-apparater vil få stor glæde af digitaliseringens bedre tv-signaler, samt at udsendelserne i højere grad vil blive optaget i 16:9 format altså bredformat. I fremtiden vil integrationen af internettet blive meget mere fremtrædende. Derfor er det også til medlemmernes fordel, at AN-TV samarbejder med Telia Stofa, hvis ét stik i væggen -løsning tillader forbrugeren at hente både tv-signaler, bredbåndsforbindelse, radio og med tiden også telefonforbindelse fra ét og samme stik. 18 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:39:05

19 Skriv til AN-TV >>> AN-TV POST Brevkassen redigeres af Sonja Harder. Har du tekniske, programmæssige eller administrative spørgsmål til AN-TV så skriv til: AN-TV Post, Postbox 335, 9100 Aalborg eller klik ind på under punktet skriv til AN-TV. Undertekster på TV5. Kan man lave danske undertekster på den franske kanal? Jeg tror, jeg har læst om det, men har ikke kunnet finde det. Venlig hilsen Ingelise M Vesterbro Hej Ingelise Det er ganske rigtigt, den franske TV5 er nu begyndt at tekste visse udsendelser især spillefilm. Jeg har fundet en oversigt fra TV5, hvoraf det fremgår, at de sender film med danske undertekster mandag kl , onsdag kl , torsdag kl og kl , fredag kl og kl , lørdag kl , og samt søndag kl Nyhedsmagasiner med danske undertekster sendes hver mandag, tirsdag og fredag kl Venlig hilsen Sonja Harder Enkelttilsluttede brugere? Jeg har set forskellige steder, at der er nogle i repræsentantskabet, der repræsenterer enkelttilsluttede forbrugere. Hvad vil det egentlig sige? Jeg er nemlig i tvivl om, hvor jeg, som forholdsvis nytilflyttet i et rækkehus i Aalborg Kommune, hører hjemme. Venlig hilsen Benny M. Hej Benny Velkommen til byen og antenneforeningen. De enkelttilsluttede, som grupperes i valggruppe 4, er folk der bor i eget hus, eller ejere der ikke er tilsluttet en ejer/ eller andelsboligforening. Hvis du f.eks. er tilsluttet et ejerlav, er du under valggruppe 4, ellers hører du under valggruppe 3, som er ejerforeninger og andelsboliger. Håber det opklarede lidt. Venlig hilsen Sonja Harder Gebyr for pakkeskift Hvorfor skal Stofa have penge for at skifte fra en programpakke til en anden? Er det ikke noget de bare klarer via en computer? Hilsen Orla J. Hej Orla Desværre er det ikke så enkel en operation, selv ikke i vor Edb-tidsalder. Et programpakkeskift medfører nemlig, at en tekniker skal ud på din adresse for at stille om til en anden program-pakke og det vil jo give nogle udgifter. Venlig hilsen Sonja Harder Køb af nyt TV - Digitalt eller analogt. Vores gode gamle fjernsyn synger på sidste vers og vi skal snart ud at købe et nyt. Vi er ikke så vilde med de moderne fladskærme, men foretrækker et almindeligt tv. Men så har vi læst, at der i om nogle år kun vil blive sendt med digitale signaler fra Danmarks Radio og TV2. Betyder det, at vi skal investere i et digitalt tv, der jo er noget dyrere end et analogt? Venlig hilsen K. V. Jensen Aalborg Kære K.V. Jensen Med et digitalt TV vil I få en betydelig bedre billedkvalitet end med et analogt, men hvis dette ikke er så påkrævet, kan I roligt anskaffe jer et traditionelt fjernsyn, når I hører under antenne-foreningen. AN-TV og Telia/ Stofa har nemlig indgået en udviklingsaftale om etablering af en digital platform, som betyder at digitale signaler kan omsættes og udsendes på AN-TV's net, når TV-sendenettet i fremtiden kun sender digitalt.. Venlig hilsen Sonja Harder Vindmåler Som sejler er jeg meget imponeret over jeres vindmålinger, som jeg aflæser på Info-kanalens tekst-tv side 411. Hvor står denne vindmåler egentlig henne og er det muligt at aflæse den fra internettet?. Venligst Lars Jensen. Kære Lars Omtalte vindmåler er anbragt på toppen af højhuset på Grønlands Torv. På nuværende tidspunkt er der ikke inden for de tekniske rammer mulighed for at kunne aflæse denne via internettet. Venlig hilsen Sonja Harder >>> AN-TV SERVICE Hjælp Tekniske problemer! På det tekniske område samarbejder AN-TV med Telia Stofa. Hvis der er noget galt med tv-signalet, skyldes det ofte egen installation. For at spare dig for en evt. omkostning ved et besøg af en tekniker, har Telia Stofa A/S lavet disse 3 gode råd: 1. Prøv at føre kablet direkte fra stikdåsen i væggen til fjernsynet, altså udenom videomaskinen eller Set Top boksen. Prøv eventuelt at skifte kablet ud. 2. Hvis der stadig er problemer prøv evt. at kontakte dine naboer, og hør om de har samme problem. 3. Er der stadig problemer, så er du meget velkommen til at kontakte vores kundeservice på tlf Kan problemet klares pr. telefon eller skyldes fejlen noget i systemet, er det selvfølgelig uden beregning, men skal der montør til eller skyldes fejlen egne installationer, vil man efterfølgende modtage en regning. Du er altid velkommen Vi er til at snakke med, og du kan altid ringe på kundeservicetelefonen Du kan også henvende dig i vores kundebutik på Vesterbro 70, 9000 Aalborg. Eller du kan kontakte os via vores hjemmeside Åbningstider telefoner: Man-torsdag: kl Fredag: kl Lørdag: kl Butikken er åben Man-torsdag: kl Fredag: kl Lørdag: kl AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:39:08

20 >>> AN-TV KONKURRENCE Du kan vinde et på 30 og flere andre gode gevinster i AN-TV's konkurrence 1 præmie 1 stk. Philips Match Line 30 Fladskærms TV 2 præmie 1 stk. PC 3610 Life + 1 stk. 17 LCD skærm til TV billeder 3. præmie 1 stk. Bærbar PC 4. præmie 1 stk. Creativ MP 3 afspiller 5. præmie 5 stk. IP telefoner Præmie 1 stk. Internet opkobling Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter. Vind en af de spændende præmier: Send ind og vind Hvor mange seere ca. ifølge en brugerundersøgelse, ser debatterne i Aalborg Byråd Antal: Hvad hedder journalisten, der skal kæde indslagene fra Byrådssalen sammen: Udfyld kuponen og send den i kuvert mrk. Nyheder til AN-TV, Postboks 335, 9100 Aalborg, så deltager du i konkurrencen. Navn: Adresse: Postnr.: By: Send dit rigtige svar i en lukket kuvert senest fredag d. 30/ Vinderne vil få besked direkte. #Abonnementsnr. Skal udfyldes. Fremgår af PBS-oversigt eller girokort Konkurrencen er kun for medlemmer af AN-TV. Sidste nummers vindere Alle vinderne fra sidste nummer af AN-TV s konkurrence har fået besked og modtaget deres præmier. Udgiver AN-TV Aalborg Nørresundby Antenneforening Postboks 335, 9100 Aalborg Ansvarshavende Per Neumann, AN-TV Artikelforfattere Bent Øberg Jasper Dyg Fotografer Nils Krogh m.fl. Produktion Dafolo Marketing Aalborg Tryk: Color Print A/S Oplag: Der tages forbehold for trykfejl og anden force majeure 20 AN_TV_magasin_12_ /12/05 15:39:11

AN-TV SÆTTER FOKUS PÅ IP-TELEFONI

AN-TV SÆTTER FOKUS PÅ IP-TELEFONI Medlemsblad for Aalborg-Nørresundby Antenneforening Nr. 21 10 årgang Marts 2005 OPLEVELSER, INSPIRATION OG UNDERHOLDNING I HVERDAGEN AN-TV SÆTTER FOKUS PÅ IP-TELEFONI Valg til AN-TV sæt dit aftryk Mød

Læs mere

ZAPTOR AN-TV FARVEL. Konkurrence. Velkommen. kan mere end du tror. til Båndbyerne. til analogt signal. på forårsmessen

ZAPTOR AN-TV FARVEL. Konkurrence. Velkommen. kan mere end du tror. til Båndbyerne. til analogt signal. på forårsmessen Medlemsblad for Aalborg-Nørresundby Antenneforening Nr. 31 15 årgang Marts 2009 Ople velser, inspiration og underholdning i hverdagen Velkommen 4 AN-TV 5 FARVEL 9 ZAPTOR 12 Konkurrence 22 til Båndbyerne

Læs mere

Peter Skram. Kultur for alle Tag med på oplevelse i Aalborg. Bag om reklamerne Kom med i kulissen. 9 Det SKAL vi se. 26 25 år med

Peter Skram. Kultur for alle Tag med på oplevelse i Aalborg. Bag om reklamerne Kom med i kulissen. 9 Det SKAL vi se. 26 25 år med Medlemsblad for Aalborg-Nørresundby Antenneforening - Nr. 34-16. årgang - Oktober 2010 OPLEVELSER, INSPIRATION OG UNDERHOLDNING I HVERDAGEN 4 Kultur for alle Tag med på oplevelse i Aalborg 9 Det SKAL vi

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv.

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2008 Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders Vej 16 9210 Aalborg SØ Telefon:

Læs mere

HD-signal YouSee følger ny fælles standard. Tv på alt YouSee kan snart ses på alle mobile enheder også uden for hjemmet. Interview Uffe Elbæk

HD-signal YouSee følger ny fælles standard. Tv på alt YouSee kan snart ses på alle mobile enheder også uden for hjemmet. Interview Uffe Elbæk Foreningsmagasin fra YouSee om Tv Bredbånd Telefoni Nummer 01 2012 HD-signal YouSee følger ny fælles standard Tv på alt YouSee kan snart ses på alle mobile enheder også uden for hjemmet Interview Uffe

Læs mere

Fællesantennen. Biersted-Ryaa Antenneforening Birkelse Antenneforening Nørhalne Antenneforening Sulsted Antenneforening Aabybro Antennelaug

Fællesantennen. Biersted-Ryaa Antenneforening Birkelse Antenneforening Nørhalne Antenneforening Sulsted Antenneforening Aabybro Antennelaug Fællesantennen Biersted-Ryaa Antenneforening Birkelse Antenneforening Nørhalne Antenneforening Sulsted Antenneforening Aabybro Antennelaug Programvalg 2007 AaBN indtager sin rolle i informationssamfundet

Læs mere

side 10-11 Den digitale familie: I fremtiden vil vi... side 16-17 Network Operation Center Overvåger Stofa-nettet

side 10-11 Den digitale familie: I fremtiden vil vi... side 16-17 Network Operation Center Overvåger Stofa-nettet 50 år...med oplevelser side 10-11 Den digitale familie: I fremtiden vil vi... side 16-17 Network Operation Center Overvåger Stofa-nettet Digitalt tv-signal: Giver skarpere, bedre billeder til alle. Analogt

Læs mere

Glenten A LA CARTE SE INDKALDELSE SAMLING 2013. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug HOS GLENTEN SIDE 8

Glenten A LA CARTE SE INDKALDELSE SAMLING 2013. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug HOS GLENTEN SIDE 8 Glenten NR. 02 - OKTOBER 2012 Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SE INDKALDELSE SAMLING 2013 SIDE 8» HVAD MED AT BLIVE MEDLEM AF GLENTEN? SIDE 10» GLENTEN UDFASER DE ANALOGE TV-KANALER

Læs mere

Nu øger YouSee valgfriheden. Ulf Lund og Freddie Fjeldsted forklarer det nye koncept. Sport i HD Claus Elming og Jimmy Bøjgaard om NFL i HD

Nu øger YouSee valgfriheden. Ulf Lund og Freddie Fjeldsted forklarer det nye koncept. Sport i HD Claus Elming og Jimmy Bøjgaard om NFL i HD Nummer 01 2011 Foreningsmagasin fra YouSee om Tv Bredbånd Telefoni Sport i HD Claus Elming og Jimmy Bøjgaard om NFL i HD MPEG4 Hvad betyder skiftet til MPEG4 for jeres forening Nu øger YouSee valgfriheden

Læs mere

Odder. Antenne Update. Stemmeseddel inde i bladet

Odder. Antenne Update. Stemmeseddel inde i bladet Odder Antenne Update 02 Stemmeseddel inde i bladet 2009 Forord Det kolde overblik Ingen har lovet, at det bliver nemmere at være TV-kunde i disse år. Markedet flyder over med tilbud om bokse, kort og tv-pakker

Læs mere

Produkter og muligheder med HAS Hvad er det, vi ser? Eksempler:

Produkter og muligheder med HAS Hvad er det, vi ser? Eksempler: MEDLEMSBLAD FOR HJØRRING ANTENNESELSKAB - JANUAR 2015 TV-kanaler 2015Logo varianter: Kan f.eks. bruges i fo med infoboxe i ann at tydeliggøre viften Produkter og muligheder med HAS Hvad er det, vi ser?

Læs mere

GLENTEN. Supertilbud. - orientering fra Glentevejs Antennelaug oktober 2009. på dvb-c boks - se mere inde i bladet. 21 18 programafstemning 2010

GLENTEN. Supertilbud. - orientering fra Glentevejs Antennelaug oktober 2009. på dvb-c boks - se mere inde i bladet. 21 18 programafstemning 2010 GLENTEN - orientering fra Glentevejs Antennelaug oktober 2009 OBS Du behøver ikke som medlem at foretage dig noget i forbindelse med overgangen fra analogt til digitalt tv 21 18 programafstemning 2010

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening

Gug - Visse - Dall Antenneforening Gug - Visse - Dall Antenneforening Oktober 2007 Få tv-oplevelser med GVD...og fortæl det til dine venner på GVD-Net Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders

Læs mere

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5 - for alle os med Stofa tv og bredbånd nummer 2 // 1. årgang // september 2015 MEDLEMSBLAD MEDLEMSBUTIKKEN - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER

Læs mere

Showtime. Så er det. Jes Dorph-Petersen og Louise Wolff er klar til show. YouSee 10 Tag med til den store messe. VM i fodbold Du får alle kampe i HD

Showtime. Så er det. Jes Dorph-Petersen og Louise Wolff er klar til show. YouSee 10 Tag med til den store messe. VM i fodbold Du får alle kampe i HD Nummer 02 2010 Kabel-tv, Bredbånd og Telefoni YouSee 10 Tag med til den store messe VM i fodbold Du får alle kampe i HD YouSee Ready Vælg fjernsyn der virker til det hele Så er det Showtime Jes Dorph-Petersen

Læs mere

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet ORIENTERING oktober 2008 glentevejs antennelaug 4Glentens kapacitet i nettet 03 Læs om fordelen ved en DVB-C box 18Programafstemning 2009 28Logo konkurrence 02 ORIENTERING >> 2/2008 kontakt vedrørende:

Læs mere

Odder. Antenne Update

Odder. Antenne Update Odder Antenne Update 02 2008 Forord Historie og kvalitet I denne tredje udgave af Odder Antenne Update fortæller vi blandt andet om de første 35 år af historien om Odder Antenneforening. I det store perspektiv

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

PAS PÅ TYVEN! - undgå dårlige ferieminder

PAS PÅ TYVEN! - undgå dårlige ferieminder Nummer 45 20. årgang Maj 2014 PAS PÅ TYVEN! - undgå dårlige ferieminder AN-TV MOBIL - fordele hele vejen Frit valg nemt og fleksibelt Vi hjælper alle både ældre IT-nørder og unge novicer // VÆRD AT VIDE

Læs mere

Glenten. RefeRat VIND EN IPAD2! GENERALFORSAMLING. side 10. Nyttig INFORmaTION fra din forening - Glentevejs antennelaug SIDE 24

Glenten. RefeRat VIND EN IPAD2! GENERALFORSAMLING. side 10. Nyttig INFORmaTION fra din forening - Glentevejs antennelaug SIDE 24 Glenten NR. 01 - marts 2012 INFORmaTION fra din Nyttig INFORmaTION fra din forening - Glentevejs antennelaug» RefeRat GENERALFORSAMLING den 16. FEbRuaR 2012 afholdtes ORdINÆR GENERalFORSamlING I GlENTEVEjS

Læs mere

Glenten. En verden af oplevelser. Orientering fra din forening - Glentevejs Antennelaug. Køb 6 kanaler - betal for 3!

Glenten. En verden af oplevelser. Orientering fra din forening - Glentevejs Antennelaug. Køb 6 kanaler - betal for 3! Glenten Nr. 02 - oktober 2010 En verden af oplevelser Køb 6 kanaler - betal for 3! Nu kun 7,44 kr. (md./husstand) Verdenshistorien præsenteret på en relevant og spændende måde. Dokumentarfilm i høj kvalitet

Læs mere

GVD MAGASINET PREMIERE LEAGUE FÅR NY HJEMMEBANE. Fremtiden for en antenneforening. Vejledende programafstemning. - læs om den nye sportskanal

GVD MAGASINET PREMIERE LEAGUE FÅR NY HJEMMEBANE. Fremtiden for en antenneforening. Vejledende programafstemning. - læs om den nye sportskanal GVD MAGASINET SIDSTE NYT FRA GVD ANTENNEFORENING SEPTEMBER 2013 Vejledende programafstemning afgiv din stemme senest 12. september 2013 PREMIERE LEAGUE FÅR NY HJEMMEBANE - læs om den nye sportskanal Fremtiden

Læs mere

Odder. Antenne Update TV3 PULS. Danskernes nye TV-kanal

Odder. Antenne Update TV3 PULS. Danskernes nye TV-kanal Odder Antenne Update 01 TV3 PULS Danskernes nye TV-kanal 2009 Forord Goddag til et spændende TV-år teenagerne, der længe har savnet en kanal kun for dem, og... Viasat ligger bestemt heller ikke på den

Læs mere

SÅ ER DER SERVERET. Snifferen er på gaden. Pakkeskifte Til halv pris i januar. Mpeg2-sluk. Er dit tv truet af 4G-signalerne?

SÅ ER DER SERVERET. Snifferen er på gaden. Pakkeskifte Til halv pris i januar. Mpeg2-sluk. Er dit tv truet af 4G-signalerne? Nummer 39 19. årgang Januar 2013 Pakkeskifte Til halv pris i januar Er dit tv truet af 4G-signalerne? Snifferen er på gaden Mpeg2-sluk Vi har en løsning SÅ ER DER SERVERET AN-TVs menu i 2013 er klar //

Læs mere

HER åbner AN-TV butik i samarbejde med stofa

HER åbner AN-TV butik i samarbejde med stofa Nummer 37 18. årgang September 2012 WebTv To Go Ta dine tv-kanaler med dig SmartTv Med spændende muligheder aalborg+ Lokalkanalen får nyt navn og nye programmer Kortere ventetid Vi forbedrer telefonsupporten

Læs mere

Udsyn & indblik. Mød hele BtB afdelingen. Udvider! En ny sportskanal på vej. Tv via en ny hovedstation VIBEKE FORTÆLLER OM KUNDERNE SBS DISCOVERY:

Udsyn & indblik. Mød hele BtB afdelingen. Udvider! En ny sportskanal på vej. Tv via en ny hovedstation VIBEKE FORTÆLLER OM KUNDERNE SBS DISCOVERY: Udsyn & indblik NOVEMBER 2014 EKSKLUSIVT Mød hele BtB afdelingen VIBEKE FORTÆLLER OM KUNDERNE SBS DISCOVERY: Udvider! se side 12 Vibeke Bredsgaard Petersen. Foto: Kim Wincentz NYHED HOS TV2: En ny sportskanal

Læs mere

23pakkeskiftskupon GLENTEN. Husk! - orientering fra Glentevejs Antennelaug marts 2009. Der er ny programguide. 07Á la carte/tilvalgspakker

23pakkeskiftskupon GLENTEN. Husk! - orientering fra Glentevejs Antennelaug marts 2009. Der er ny programguide. 07Á la carte/tilvalgspakker GLENTEN - orientering fra Glentevejs Antennelaug marts 2009 07Á la carte/tilvalgspakker hos 08 glentevejs antennelaug 08GENERALFORSAMLING 2009 23pakkeskiftskupon Husk! Der er ny programguide midt i bladet

Læs mere

Odder. Antenne Update. Kanaloversigt inde i bladet

Odder. Antenne Update. Kanaloversigt inde i bladet Odder Antenne Update 01 Kanaloversigt inde i bladet 2010 Forord Alle taler om det Godt Nytår Formandens ord Det bliver igen et godt tv-år. Det lille sprogområde til trods, har Danmark rigtig mange dansksprogede

Læs mere