Screening af konsekvenser ved indførelsen af krav om indbrudssikre døre og vinduer i Holland Marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Screening af konsekvenser ved indførelsen af krav om indbrudssikre døre og vinduer i Holland Marts 2014"

Transkript

1 Screening af konsekvenser ved indførelsen af krav om indbrudssikre døre og vinduer i Holland Marts 2014 CVR

2 Udarbejdet : Ute Stemmann og Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen

3 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 SAMMENFATNING 2 2 INDLEDNING 3 3 BAGGRUNDEN FOR LOVKRAV I HOLLAND 3 4 PRISUDVIKLING I HOLLAND MED FOKUS PÅ BYGGEMATERIALER Generel prisudvikling Prisudvikling på byggematerialer 7 5 MARKEDSTILPASNING OG EFFEKTER PÅ SMÅ VIRKSOMHEDER 10 6 BILAG 15 7 LITTERATUR 15

4 Side 2 1 SAMMENFATNING Grontmij har for Forsikring & Pension og det Kriminalpræventive Råd (DKR) foretaget en screening af konsekvenserne af indførelsen af krav om indbrudssikre døre og vinduer i Holland i Forsikring & Pension og DKR ønsker en uvildig analyse af, hvorvidt der vil være en merpris forbundet med anvendelse af døre og vinduer i nybyggeri, som er testet i henhold til europæiske standarder til at kunne modstå indbrudsforsøg i mindst 3 minutter. Formålet er at tilvejebringe nyttig viden om det politiske beslutningsgrundlag for indførelse af kravene i Holland, samt afdække hvordan de hollandske krav har påvirket byggeomkostningerne og erhvervsdemografien i Holland. Grontmij er valgt til screeningen, fordi Grontmij er en hollandsk virksomhed med bred viden om dels baggrunden for kravene og dels kravenes konsekvenser. Resultaterne af screeningen er sammenfattet nedenfor. Baggrunden for de hollandske krav var et ønske om at nedbringe den høje indbrudsrate i slutningen af 80 erne og kravene blev indført i lovgivningen efter en længere prøveperiode Den hollandske historik viser, at politikere og politiet var enige om at gøre ikke kun bygningerne, men hele bebyggelsesområder mere sikre. Det hollandske politi har - baseret på engelske erfaringer - udviklet et certificeringssystem, med lovkrav til udvalgte komponenter som bl.a. indbrudssikre døre og vinduer. Det er sket for ikke at definere urimelige krav til byggeriet. I hele processen med realiseringen af certificeringssystemet og de definerede krav er der lagt vægt på tidlig inddragelse af aktører og at afprøve certificeringen, hvilket har medført stort accept blandt byggeriets parter. Krav har ikke ført til højere byggeomkostninger Analysen viser, at indførelse af krav til vinduer og døre i Holland ikke har ført til signifikant højere byggeomkostninger. Der har været en prisstigning på byggematerialer i 2001, som dog kan tilskrives omlægningen af skatterne i Holland fra direkte til indirekte, dvs. en reduktion af indkomstskatter til fordel for højere forbrugsafgifter, hvilket har ført til en højere disponibel indkomst for forbrugerne, men samtidig højere priser på varer og tjenester. Der har været en stigning i den generelle prisudvikling i byggematerialer i perioden , som følger de øvrige lande i Euroområdet og Danmark. Positiv erhvervsdemografisk udvikling i Holland Analysen viser, at udviklingen i erhvervsdemografien inden for bygge- og anlægsbranchen ikke har været signifikant påvirket af indførelsen af kravene. Bygge- og anlægsbranchen i Holland har tværtimod oplevet en større fremgang end de øvrige lande, der i analysen er blevet sammenlignet med.

5 Side 3 2 INDLEDNING Forsikring & Pension og Det Kriminalpræventive Råd ønsker på baggrund af erfaringer fra Holland - en uvildig analyse af, hvorvidt der vil være en merpris forbundet med anvendelse af døre og vinduer i nybyggeri, som er testet i henhold til europæiske standarder til at kunne modstå indbrudsforsøg i mindst 3 minutter. I Holland blev der i 1999 indført et krav til, at vinduer og døre skal kunne modstå indbrud i mindst 3 minutter. Formålet er at tilvejebringe nyttig viden om det politiske beslutningsgrundlag for indførelse af de hollandske krav samt afdække hvordan de hollandske krav har påvirket byggeomkostningerne og erhvervsdemografien i Holland. Grontmij er valgt til screeningen, fordi Grontmij er en hollandsk virksomhed med mulighed for via virksomhedens netværk i Holland at tilvejebringe viden om dels baggrunden for kravet og dels kravets konsekvenser. Grontmij har i nærværende notat analyseret følgende spørgsmål: Hvilket rationale lå bag indførelsen af kravet om byggematerialer, der skal kunne modstå indbrud i mindst 3 minutter i Holland? (afsnit 3) Hvilken indvirkning har regulativet haft på prisudviklingen i byggematerialer i Holland? (afsnit 4) Hvilken indvirkning har regulativet haft på mindre og mellem store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Holland? (afsnit 5) 3 BAGGRUNDEN FOR LOVKRAV I HOLLAND I Holland er det siden 1999 forankret i lovgivningen, at byggematerialer, herunder døre og vinduer, skal være indbrudssikre, dvs. kunne modstå indbrud i mindst 3 minutter. Bestemmelsen skal være opfyldt for alle nybyggerier, mens der ikke er tvunget efterfølgende renovering på eksisterende byggerier. 1 Kravet om indbrudssikre byggematerialer er et blandt flere initiativer om at opnå mere sikre boligkvarterer i Holland, hvor der arbejdes med en omfattende certificering af lejligheder. 1 Den gældende lovgivning på området er fastlagt i den hollandske byggelovgivning, Bouwbesluit (http://www.bouwbesluitonline.nl/inhoud/docs/wet/bb2012/hfd2/afd2-15#art2.129, artikel no. 2.15), som efterfølgende er blevet ændret flere gange, dog ikke forskrifterne vedr. indbrud. Reglerne indebærer opfyldelse af kategori 2 stjerne i henhold til NEN 5096 for dele af nybyggede huse, som er tilgængelige i henhold til NEN 5087 eller også den europæiske kodeks EN (2-stjerne niveau er defineret i note på side 7)

6 Side 4 I 1999 indførte Holland et særligt politimærke, som fokuserer på byplanlægning, tryghed og sikkerhed. Når bygherrer eller boligforeninger ansøger om et politimærke for sikre boliger, skal deres byggeprojekt og det omgivende miljø opfylde nogle særlige krav - herunder også et 3 minutters krav til boligens ydre skal. Mærket må kun bruges efter tilladelse fra politiet. Mærket er frivilligt. Poltimærket/ Certifikatet kaldes PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen Politicertifikat bo sikkert). Der findes i dag både en certificering for nybyggerier og en mulig certificering på eksisterende bygninger. Målet med indførelse af krav til sikring i lovgivningen og en indførelse af en frivillig certificeringsordning for boligområder var et ønske om at nedbringe de mange indbrud i Holland, der fandt sted i 80 erne. Metoden kom oprindelig fra politiet i England, hvor det tilsvarende politimærke kaldes Secured by Design. Metoden blev efterfølgende tilpasset af det hollandske politi, da der er stor forskel i den måde, hvorpå byggeriet tilrettelægges. De to mærker er således ikke identiske. Indførelsen af et landsdækkende PKVW certifikat og dets videre udvikling kan opsummeres som følger: 1994: Politiet i "Hollands Midden" påbegynder et design til certifikat under vejledning af Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), og med økonomisk støtte fra Ministeriet for interne anliggender og kongelige anliggender og Justitsministeriet (oktober): Startkonference "Politiekeurmerk" bliver lanceret. 10 projekter iværksættes straks efterfølgende (oktober): Forsøget med politiets certifikat PKVW udrulles på foranledning af SEV og de to ministerier på landsplan som følge af succes med pilotprojekterne : Der indføres en PKVW service point, etableret på SEV hovedkvarteret i Rotterdam. Fra det øjeblik sker certificeringen igennem et uafhængigt kontrolorgan (SEV), der samtidig vedligeholder certificeringen. 1998: Certifikatet administreres af det Nationale Center for Forebyggelse, et certificeringsorgan for hollandske sikkerhedsfirmaer. Rigspolitiet regulerer gennemførelsen af denne certificering : Certifikatet PKVW forvaltes af Expertise Center for ejendomsforbrydelser af det hollandske politiinstitut (NPI) : Certifikatet PKVW er placeret under en søsterorganisation til NPI, The Management Institute PKVW (Januar): CCV (Center for Forebyggelse af kriminalitet og sikkerhed) overtager styringen af politiets certifikat, da det blev besluttet, at politiet bør fastsætte denne forebyggelsesopgave (Januar): CCV introducerer PKVW - Service Desk hvor både praksis og politik samarbejder under ét tag (Januar): Den nye PKVW protokol (certificerings- og inspektionsprocedure) er blevet godkendt af bestyrelsen for interessenter Crimi - oprettet af CCV.

7 Side 5 Under processen blev der i opstartsfasen gennemført markedsundersøgelser, hvor 40 organisationer blev besøgt for at præsentere dem for idéen med certifikatet samt at få deres holdninger hertil. Der har med andre ord været fokus på tidlig inddragelse af relevante aktører under processen. Feedback fra de adspurgte interessenter var tilsyneladende god, hvilket menes at være baseret på: At det var politiet selv, der tildelte certifikatet, hvilket gav tillid og mening med certificeringen At der var formuleret klare krav til certificeringen På startkonferencen Politiekeurmerk i 1994 var alle byggefirmaer, boligselskaber og kommuner i Central Holland inviteret. Der blev uddelt skrifteligt materiale til dem, der var interesseret i at deltage i pilotprojektet. Sammenfattende kan det siges, at den politiske diskussion ikke har været så vigtig i processen med realisering af certifikatet i Holland. Det vigtige har derimod været det hollandske politis rolle i realiseringen af certifikatet PKVW og udviklingen af processen for certificeringen. Politiet har båret projektet igennem hele vejen, indtil parlamentet i 2004 besluttede, at styringen skulle overgå til Center for Forebyggelse af kriminalitet og sikkerhed som en præventiv opgave. Kravet om indbrudssikre døre og vinduer (3 minutters krav) er et centralt element i at nedbringe antallet af indbrud og skabe sikre og trygge boligområder. Endvidere har der i processen været fokus på ikke at fastlægge unødvendige krav til byggerier. Derfor har man fastlagt krav for byggematerialer på det såkaldte 2 stjerne -niveau. 2 Samtidig har man dog fx også fastlagt, at med hensyn til vinduesglas, så skal normalt isoleringsglas også opfylde dette niveau. 3 I skrivende stund diskuteres det i Holland, hvorvidt der er behov for at skærpe kravene til et 3-stjerne -niveau. Det skal bl.a. ses med afsæt i, at indbrudstyve i de senere år prøver at komme ind i ejendomme med andre metoder end tidligere, hvor det påkrævede sikkerhedsniveau var lavere, fx bruges der i højere grad elektroniske værktøj til indbrud i dag. 4 PRISUDVIKLING I HOLLAND MED FOKUS PÅ BYGGEMATERIALER Umiddelbart kan der være en forventning om, at de indførte krav om sikre vinduer og døre i Holland kan have bidraget til, at priserne for disse byggematerialer er steget mere end andre varegrupper og tjenester i samme periode. 2 Det hollandske testlaboratorium SKG, som har udviklet prøvningsstandarder og metoder med en række skarpe og krævende sikkerhedstests til byggematerialer, især for låse til døre og vinduer, skelner mellem tre niveauer, når indbrudssikkerheden af et givent element vurderes. Niveauerne er kaldt for 1, 2 og 3 stjerne. Ses der fx på låse, så garanterer 2 stjerne, at en lås er indbrudssikker i mindst 3 minutter, mens en lås, som er certificeret med 3 stjerne, er indbrudssikker i mindst 5 minutter. 3 Som det kan forstås ud fra et interview med en ekspert fra en hollandsk vinduesfabrikant, vil det set med branchens øjne give mening som minimum at kræve lamineret glas eller isoleret glas med lamineret rude for alle vinduer på stueplan. Det er dog indtil videre ikke blevet lagt fast i loven (Bouwbesluit).

8 Side 6 Nedenfor gennemføres en statistisk analyse af spørgsmålet, om indførelsen af regulativet om nye byggestandarder har medført højere priser på byggematerialer. I analysen ser vi konkret på to delspørgsmål: Vi sætter den generelle prisudvikling i Holland i relation til udviklingen i andre EUlande og Danmark. Hermed sigter vi mod at rense i videst muligt omfang for udefrakommende indflydelse på prisudviklingen. Fx har udviklingen i Holland været væsentlig anderledes end for de øvrige lande i EU. Vi sammenligner efterfølgende prisudviklingen på byggematerialer med den generelle prisudvikling i Holland. Idet kravene i Holland har været fastsat i byggeloven siden 1999 og sidenhen er bibeholdt stort set uændret i de følgende opdateringer af lovgivningen på området er det særligt perioden fra 1999 og de følgende år, der er relevant at se på. 4.1 Generel prisudvikling Som et første trin ses på den generelle prisudvikling i de respektive lande og områder. Formålet er at danne et fundament for at kunne analysere udviklingen i de enkelte parametre, dvs. prisudvikling på fx byggematerialer. Udviklingen bliver sammenholdt med den generelle prisudvikling i samfundene. For den generelle prisudvikling tages der udgangspunkt i det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP), dvs. prisudviklingen for en standardiseret varekurv, der beregnes ensartet på tværs af EU-landene.

9 Side 7 Figur 1: Generel prisudvikling i Danmark, Holland, Tyskland UK og Euroområdet. Harmoniseret forbrugerindeks med 1999 = 100. Kilde: Eurostat. Figur 1 viser et indeks over den generelle prisudvikling i Danmark, Tyskland, Storbritannien, Holland og Euroområdet. Det fremgår, at det generelle prisniveau i perioden er steget med lige over 40 % i Holland. Det er ca. 5 % højere end den gennemsnitlige udvikling af prisniveauet i det samlede Euroområde. Inflationen i procent for de enkelte år på tværs af landene viser, at inflationen i Holland lå højere end i det øvrige Euroområde i årene I årene op til den finansielle krise lå inflationsniveauet derimod under det øvrige Euroområde. Årsagen til den markant højere inflation i Holland i årene omkring 2001 synes at være begrundet i en skatteomlægning fra direkte til indirekte skatter, dvs. en reduktion af indkomstskatter til fordel for højere forbrugsafgifter. Det har fx medført en stigning af momsen. Omlægning gav en højere disponibel indkomst for forbrugerne, men højere priser på vare og tjenester Prisudvikling på byggematerialer Dernæst ses på materialeudgifterne i forbindelse med nybyggeri af boliger. Der er fokus på nybyggeri, da de i Holland fastlagte krav for byggematerialer har ændret byggestandarderne for nybyggeri, mens det ikke er tilfældet for eksisterende bygninger. 4 OECD (2002): Economic Surveys - Netherlands 2002.

10 Side 8 I Eurostat foreligger der data for Holland i perioden Tal for årene før 2001 findes i det hollandske statistikbureau, CBS. Det skal endvidere bemærkes, at byggeomkostningsindekset indeholder flere elementer, dvs. udgifterne til byggematerialer og arbejdslønninger. Det er et godt udgangspunkt at medtage et samlet indeks med alle omkostningselementer, idet højere krav også kan føre til mere komplekse arbejdsprocesser etc. Figur 2: Byggeomkostningernes årlige prisændring i %. Perioden 1997 til 2000 for Holland er taget fra CBS. Kilde: Eurostat, CBS.nl I Figur 2 er prisstigningen for byggeomkostninger i Danmark, Tyskland, Holland, Storbritannien og det samlede Euroområde vist for årene Det fremgår, at byggeomkostningerne i Holland steg med 4 procent i 2001, hvilket er mindre end de 5 procent, som var den generelle inflation for Holland det år. De øvrige år mellem 2002 og 2012 har udviklingen været meget lig med de øvrige lande i Euroområdet.

11 Side 9 Byggeomkostningsindekset indeholder som beskrevet også udviklingen i lønniveauet. Figur 3 stiller derfor skarpt på udviklingen i omkostningerne til materialer ved nybyggeri, igen på tværs af de ovenfor udvalgte lande. Figur 3: Årlig prisændring i % af materialeomkostninger ved nybyggeri. Perioden 1997 til 2000 for Holland er taget fra CBS. Kilde: Eurostat, CBS.nl Sammenlignes udviklingen i omkostningerne til materialer ved nybyggeri i Holland med udviklingen i Euroområdet, så har udviklingen være mindre i perioden Det centrale bureau for statistik i Holland (CBS), som indrapporterer deres tal til Eurostat, har i en opgørelse fra 2010 vist vægtningen af de enkelte materialer på byggeomkostningsindekset. Her vægtes døre og vinduer i træ til 12,1 %. 5 Samlet set kan indførelsen af kravene indenfor byggematerialer derfor ikke siges at have medført signifikant højere byggeomkostninger. Dette underbygges gennem kontakt til hollandske vinduesvirksomheder, der kan bekræfte, at lovkravene ikke har haft en signifikant indflydelse på produktionsomkostningerne for vinduer. Dette kan hænge sammen med, at normalt isoleringsglas stadig kan anvendes i nybyggerier. Lovgivningen har fokuseret på sikkerhedsniveauet ift. rammer og låse, mens det for glasset er fastlagt, at normalt isoleringsglas også opfylder 2-stjerne -niveauet. 5 Rebasing New Dwellings; Input prices indices building cost, 2005 = 100 to 2010 = 100, CBS

12 Side 10 Der har været en stigning i Holland i den generelle prisudvikling i byggematerialer i perioden Sammenlignes denne udvikling med de øvrige lande i Euroområdet og Danmark, så følger Holland dog den internationale udvikling på området. Stigningen i 2001 kan tilskrives omlægningen af skatterne i Holland fra direkte til indirekte. Inflationen for hele Holland var højere end prisstigningerne på byggematerialer. 5 MARKEDSTILPASNING OG EFFEKTER PÅ SMÅ VIRKSOMHEDER Som det næste skridt ses på udviklingen i markedet, nærmere bestemt den såkaldte erhvervsdemografi, inden for bygge- og anlægsbranchen. Formålet er at finde ud af, om der som følge af indførelsen af de nye krav til byggematerialer i Holland har været en ændring i forhold til, hvor mange virksomheder der opererer på markedet. Det gøres samtidig i et dynamisk perspektiv, dvs. til- og afgang af virksomheder. Som parameter herfor ses på andelen af virksomheder indenfor branchen, som starter op og dem som lukker ned i forhold til alle virksomheder i branchen i et konkret år. For at kunne se en mulig effekt ses på udviklingen af andelene over en årrække. Virksomhedsomsætning er betegnelsen for andelen af virksomheder, der enten lukker eller åbner i løbet af et år i forhold til det samlede antal virksomheder i branchen. I datamaterialet har det efterfølgende været nødvendigt at sortere landene, som tidligere har været med til at danne grundlag for den komparative analysedel. Vi har således defineret en storgruppe, som omfatter Finland, Luxembourg, Italien, Holland, Portogal, Spanien, Sverige og Storbritannien. Årsagen til det ændrede udvalg af lande er, at de nødvendige data i fuldt omfang kun foreligger for disse udvalgte lande og i den relevante periode Perioden dækker overgangsperioden. Der ses først på udviklingen i alle brancher samlet og dernæst stilles skarpt på udviklingen i byggesektoren.

13 Side 11 Figur 4: Virksomhedsomsætning for alle brancher (summen af nytablerede og lukkede firmaer sat i forhold til antallet af firmaer i markedet) i Kilde: Eurostat Udviklingen i andelen af nyetablerede og lukkede firmaer i Holland følger udviklingen i de øvrige lande i storgruppen. Denne andel ligger relativt stabilt inden for samtlige brancher henover hele perioden. Da virksomhedsomsætningen beregnes ved at lægge tilgangen og afgange af virksomheder sammen, er det supplerende undersøgt, om der skulle være et skifte i forholdet mellem afgang og tilgang. Resultatet fremgår af Figur 5.

14 Side 12 Figur 5: Virksomhedsomsætning balance, defineret som andelen af nyetablerede fratrukket andelen af lukkede virksomheder. Kilde: Eurostat Ses der bort fra en meget høj tilgang af nye virksomheder i slutningen af perioden i Holland i 2006 og 2007, er der generelt en stabil positiv udvikling i samtlige undersøgte lande. I bygge- og anlægsbranchen ses samme stabile udvikling i virksomhedsomsætningen. Tilgangen af virksomheder skal specielt findes i fremstillingserhvervene og i bygge og anlæg, hvilket formentlig hænger sammen med den økonomiske højkonjunktur.

15 Side 13 Figur 6: Virksomhedsomsætning for bygningsbranchen (summen af nyetablerede og lukkede firmaer sat i forhold til antallet af firmaer i markedet) i Kilde: Eurostat. Ses på balancen, dvs. relationen mellem nyetablerede og lukkede virksomheder, fremkommer det, at der er en relativ stor vækst i virksomheder i byggebranchen sammenlignet med den generelle udvikling indenfor alle sektorer.

16 Side 14 Figur 7: Virksomhedsomsætning balance i byggebranchen, defineret som andelen af nyetablerede fratrukket andelen af lukkede virksomheder. Kilde: Eurostat. I perioden lå balancen i Holland mellem 0,5 2 % for samtlige brancher. Bygge og anlæg ligger fortrinsvis mellem 4 6 % med enkelte undtagelser. Det vil sige, at der relativt set har været en større vækst i byggebranchen målt i antal virksomheder sammenlignet med de andre brancher. Ses det i forhold til de øvrige lande, har der været en højere tilgang af virksomheder i Holland efter indførelsen af regulativet (som det fremgår af Figur 7, ligger kurven for Holland kun kortvarigt i 2003 og 2004 under de øvrige lande, som der sammenlignes med i analysen). Det kan på ovennævnte baggrund konstateres, at udviklingen i erhvervsdemografien indenfor bygge- og anlægsbranchen ikke tyder på, at have været signifikant påvirket af indførelsen af kravene til byggematerialer i Holland. Bygge- og anlægsbranchen i Holland har tværtimod oplevet en større fremgang end de øvrige lande, som der blev sammenlignet med. Det skal dog tages med det forbehold, at det ikke har været muligt at finde data fra før 1999.

17 Side 15 6 BILAG Tabel 1: Inflationsrater Inflationsrate i % Euroområdet 1,6 1,1 1,1 2,1 2,3 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 3,3 0,3 1,6 2,7 2,5 1,4 Danmark 2,0 1,3 2,1 2,7 2,3 2,4 2,0 0,9 1,7 1,9 1,7 3,6 1,1 2,2 2,7 2,4 0,5 Tyskland 1,5 0,6 0,6 1,4 1,9 1,4 1,0 1,8 1,9 1,8 2,3 2,8 0,2 1,2 2,5 2,1 1,6 Holland 1,9 1,8 2,0 2,3 5,1 3,9 2,2 1,4 1,5 1,7 1,6 2,2 1,0 0,9 2,5 2,8 2,6 Storbritannien 1,8 1,6 1,3 0,8 1,2 1,3 1,4 1,3 2,1 2,3 2,3 3,6 2,2 3,3 4,5 2,8 2,6 7 LITTERATUR Bouwbesluit online 2012 (Hollandsk ring): Centrum voor kriminalitetspreventie en veiligheid (CVV) (2012): Vijftien jaar politiekeurmerk veilig wonen. Eurostat: Statistics Database (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database) Grontmij Nederland: Interview og korrespondance med Menno Gijrath, Konsulent for bygnings- og energiteknik. Interviews med hollandske producenter indenfor vinduesbranchen. OECD (2002): Economic Surveys - Netherlands Centraal Bureau voor de Statistiek - Division of Economic and business statistics and national accounts Sector of Business statistics: REBASING NEW DWELLINGS; IN- PUT PRICE INDICES BUILDING COSTS, 2005 = 100 TO 2010 = 100

Dokumentation for internationale prissammenligninger

Dokumentation for internationale prissammenligninger 1 af 5 21-08-2013 16:00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Oktober 2015 ERFARINGER MED INDBRUDSFOREBYGGELSE I HOLLAND, ENGLAND, SVERIGE OG DANMARK

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Oktober 2015 ERFARINGER MED INDBRUDSFOREBYGGELSE I HOLLAND, ENGLAND, SVERIGE OG DANMARK Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Oktober 2015 ERFARINGER MED INDBRUDSFOREBYGGELSE I HOLLAND, ENGLAND, SVERIGE OG DANMARK 27. august 2015 Udarbejdet af NIRAS A/S for: Udlænge-, Integrations-

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Danmark i dyb jobkrise

Danmark i dyb jobkrise 6. november 2013 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Lone Hougaard Danmark i dyb jobkrise Hvis Danmarks beskæftigelse siden 1996 var vokset i samme tempo som Sveriges, ville der i dag være 330.000 flere i

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Internationale prissammenligninger

Internationale prissammenligninger Side 1 af 7 Internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i "Purchasing power parities and related economic

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Dansk eksport har klaret sig relativt godt

Dansk eksport har klaret sig relativt godt Dansk eksport har klaret sig relativt godt Tal fra OECD viser, at Danmarks eksport af varer sidste år steg med 16½ pct. Det var lidt mindre end i Sverige, men lidt mere end i både Tyskland og Finland.

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2015

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2015 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2015 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Senest opdateret oktober 216 IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i dansk og international sammenhæng og med fokus på både de etablerede

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Priser. Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2011 2011:2. 1. Sammenfatning. 2. Dækning og fortolkning

Priser. Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2011 2011:2. 1. Sammenfatning. 2. Dækning og fortolkning Priser 2011:2 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2011 1. Sammenfatning Helårsstigning på 1,5 pct. Halvårsstigning på 0,5 pct. Udviklingen i Danmark De samlede byggeomkostninger steg med 1,5 pct. i

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag Uddelt ved møde i Gladsaxe om Den voksende fattigdom og den øgede ulighed, den 8. november 2016 ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag 1. Fakta om ulighed og fattigdom Det følgende er baseret på

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER

PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER i:\november 99\prisudviklingen-grupper-mh.doc Af Martin Hornstrup 23. november 1999 RESUMÉ PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER Dette notat udregner prisudviklingen for forskellige socioøkonomiske grupper

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 01 Tryghed og holdning til politi og retssystem En sammenligning mellem Danmark og andre europæiske lande 1. UNDERSØGELSENS MATERIALE I 001 etableredes European

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2016

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2016 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2016 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2014

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2014 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2014 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Priser. Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2007 2007:3. 1. Sammenfatning

Priser. Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2007 2007:3. 1. Sammenfatning Priser 2007:3 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2007 1. Sammenfatning Helårsstigning på 6,6 pct. Halvårsstigning på 4,4 pct. International baggrund Danmark Ny opgørelse De samlede byggeomkostninger

Læs mere

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark Fordeling af indkomster og formuer i Danmark 6. august 214 Præsentation er udviklet som baggrund for diskussion om indkomstfordeling i Danmark ved Folkemødet på Bornholm 214. Diskussionen var arrangeret

Læs mere

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina Eksportanalyse af Vandteknologi Kina Juli 2016 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ISBN: 978-87-7175-589-3 2 SVANA/ Eksportanalyse af Vandteknologi - Kina Indhold 1. Eksportanalyse - Kina

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Priser :1 De grønlandske pristal pr. 1. januar Fra 1. juli til 1. januar er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Årlig ændring i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Prisen på olie er steget Fødevarepriserne

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Dansk industri står toptunet til fremgang

Dansk industri står toptunet til fremgang Dansk industri står toptunet til fremgang Siden krisen er produktiviteten vokset markant i dansk industri. Sammenligner man den danske produktivitetsudvikling med EU og flere andre lande, herunder Sverige

Læs mere

VALG AF CERTIFICERINGSORDNING I DK

VALG AF CERTIFICERINGSORDNING I DK VALG AF CERTIFICERINGSORDNING I DK HARPA BIRGISDOTTIR 2009 Vi har brug for en certificeringsordning for bæredygtigt byggeri Samme forståelse af begreber mv. Erfaringer med at emnet forsvandt i projektforløbet

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv.

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv. Figur 1.1 Udbredelse af hurtige adgangsveje oktober 2003 30 Pr. 0 indbyggere 25 20,3 15 5 0 14,9 7,5 9,7 7,6 6,5 1,,5 3,4 4,4 7, 6,7 5,6 3,4 4,5 5,7 5,1 4,4 2,9 3,0 1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2008. 1. Sammenfatning. Byggeomkostningsindekset (1. januar 2006=100)

Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2008. 1. Sammenfatning. Byggeomkostningsindekset (1. januar 2006=100) Priser 2008:4 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2008 1. Sammenfatning Helårsstigning på 2,5 pct. Halvårsstigning på 0,8 pct. Udviklingen i Danmark De samlede byggeomkostninger steg med 2,5 pct. i perioden

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005 Nationalregnskab 2006:1 Nationalregnskab Sammenfatning Fortsat økonomisk vækst i Vækst på 2 pct. Figur 1. Den økonomiske vækst i gav sig udslag i en stigning i BNP i faste priser på 2,0 pct., jf. figur

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2014

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2014 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2014 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2014 Indhold 1. Indledning 2. Tabeller 3. Metode 3.1 Vægtgrundlag 3.2 Prisudviklingen 4. Udgivelser 1. Indledning

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne Priser :2 De grønlandske pristal pr. 1. juli Fortsat stigning i forbrugerpriserne Stigende forbrugerpriser også i forhold til tidligere Figur Forbrugerpriserne steg med 2,9 pct. fra 1. juli til 1. juli.

Læs mere

Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse?

Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse? Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse? Af professor Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut, Københavns Universitet Formand for Klimarådet Indlæg på debatmøde om klima den 16. april 2015

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Priser 2006:1 De grønlandske pristal pr. 1. januar 2006 Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Stigende forbrugerpriser først og fremmest i 2. halvår Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. fra 1. januar til

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Det går godt for Danmark

Det går godt for Danmark NOTAT XX-XXXX - POUL - 07.10.2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Det går godt for Danmark Når lønudvikling i de enkelte lande vægtes med de pågældende landes betydning i samhandlen

Læs mere

Langtidsledighed og initiativer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Langtidsledighed og initiativer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Langtidsledighed og initiativer Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Ledighedsudfordringen Hvad skal vi gøre ved langtidsledighedssituationen? Kickstart? Ydelsesreform? Beskæftigelsesindsats?

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2011

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2011 Priser 2011:4 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Byggeomkostningsindekset 2006-2011 4 3. Metode 5 3.1 Vægtgrundlag 5 3.2 Prisudviklingen 6 4. Udgivelser 7 1. Indledning

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere