Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen"

Transkript

1 ANALYSIS May 2013 Den sidste rejse Helle Lykke Nielsen Stadig flere muslimer vælger at lade sig begrave i Danmark. Der findes i dag to muslimske gravpladser i Danmark, en i Odense og en i Brøndby syd for København. Hvordan er gravpladserne indrettet, hvordan adskiller de sig fra almindelige kirkegårde og hvilken betydning har det for den måde de fungerer på? Artiklen har været bragt i Landskabsarkitekternes blad Landskab i april 2013.

2 Helle Lykke Nielsen: Den sidste rejse 2 S tadig flere muslimer vælger at lade sig begrave i Danmark. Hvor man for 20 år siden regnede med at ca. 90% af alle muslimer blev transporteret til hjemlandet for at blive begravet, viser en opgørelse fra Dansk Islamisk Begravelsesfond, at tallet i 2011 var faldet til ca. 60%. Og selvom tallene er usikre, er der næppe tvivl om tendensen: yngre generationer af muslimer føler sig typisk mere knyttet til Danmark end deres forældre, hvilket sandsynligvis vil påvirke deres valg af begravelsessted, og i takt med at den demografiske fordeling af muslimske indvandrere og efterkommer kommer til at ligne den danske, vil antallet af døde gradvis stige fra de ca. 350 muslimske dødsfald, Islamisk Begravelsesfont havde kendskab til i 2011, til ca årligt i løbet af de kommende årtier. 1 Der kan med andre ord påregnes et stigende behov for muslimske gravpladser i årene fremover. Danmark har p.t. to muslimske begravelsespladser: Rising gravplads i Odense, der åbnede i 2002, og som er blevet til i et samarbejde mellem kommunen og en række lokale muslimske organisationer. Den er anlagt som en selvstændig del af Risingskirkegård, kan fuldt udbygget rumme 1100 gravpladser og administreres af Kirkegårdskontoret i Odense Kommune. Og begravelsespladsen i Brøndby, der åbnede i 2006, og som ejes, administreres og vedligeholdes af Dansk Islamisk Begravelsesfond, en samling af 23 muslimske foreninger i Danmark. Den har plads til grave og er som privatejet begravelsesplads ikke på samme måde som Rising underlagt kommunale retningslinjer for kirkegårdsdrift. Derudover findes der særlige afsnit for muslimer på i hvert fald seks større danske kirkegårde. Funktion eller æstetik? To ting adskiller helt grundlæggende muslimske gravpladser fra den kirkegårdskultur vi kender i Danmark: de anlægges ikke i tilknytning til nogen moske, og de skal indrettes, så det er muligt i alle grave at placere den døde på højre side med ansigtet vendt mod Mekka. Begge dele har stor betydning for gravpladsernes indretning: I modsætning til kirkegårde der som regel anlægges i afdelinger med stisystemer der på forskellig vis forholder sig til kirken som centrum og derved skaber et centrum-periferiforhold som gravsteder placeres i, er muslimske gravpladser for det meste organiseret kronologisk efter dødsdato. Her er som udgangspunkt ingen afdelinger, og intet gravsted er pr. definition mere centralt eller perifert placeret end andre. Både Rising og Brøndby gravpladser er anlagt efter disse kriterier, men derudover er de indbyrdes meget forskellige. Rising er opbygget omkring en akse der geografisk er rettet mod Mekka: Mod nord afgrænses den af en ankomstplads og mod syd tænkes den afsluttet med en vandkunst, som dog endnu ikke er projekteret. Øverst på aksen, ca. 10 meter syd for ankomstpladsen, er anlagt en ceremoni-plads. Omkring aksen er 1 Ca. 1% af den danske befolkning dør om året. Med ca muslimer i Danmark svarer dette til omkring 2000 døde årligt, under forudsætning af at den demografiske fordeling af muslimer nærmer sig den danske.

3 Helle Lykke Nielsen: Den sidste rejse 3 plantet en række bøgehække i geometriske mønstre efter inspiration fra islamiske haveanlæg, især nordindiske og pakistanske paladshaver, der ifølge planlæggerne symboliserer stiliseret vand. Gravstederne er placeret mellem disse bøgehække, der på sigt kan danne ramme om forskellige etniske afdelinger. Indretningen af Rising er tænkt således at kisten med den døde tages ud af køretøjet ved ankomstpladsen og bæres ned på ceremonipladsen hvor den sættes på en sokkel, hvorefter begravelsesritualet indledes med fællesbøn. Sådan fungerer det imidlertid ikke i praksis: Det mest almindelige er at kisten tages ud af køretøjet ca meter før ankomstpladsen og bæres hen på et stativ der enten er opstillet på et fritliggende græsstykket til højre for tilkørselsvejen inden de første grave (punkt A/ markeres på kortet) eller på græsstykket nordøst for ankomstpladsen (punkt B). Det giver nemlig mulighed for, at de mange mennesker der normalt deltager i muslimske begravelser, kan berøre kisten når den transporteres fra køretøj til opstilling, og derefter kan deltage i den indledende fællesbøn begge dele ritualer, der ifølge islamisk tradition giver muslimer en særlig belønning på dommedag. Gravpladsen i Brøndby har ikke noget af den orientalske inspiration, der kendetegner Rising: Den har karakter af en græsmark med en tilkørselsvej der gennemskærer pladsen fra øst mod vest og med en stor ankomst- og ceremoniplads af grus foran de lige anlagte rækker af grave. Her er ingen beplantning der skaber særlige rum, eller orientalsk inspirerede haveanlæg der leder tanken hen på paladshaver. Til gengæld er der rigeligt med plads til, at de mange deltagere i begravelsesceremonien både kan røre ved kisten og deltage i den indledende fællesbøn uden at komme i carambolage med hække eller eksisterende gravsteder. Plads og rum I den kristne tradition er vi vant til at de fleste begravelses- og bisættelsesritualer finder sted inde i kirken. Ved muslimske begravelser foregår det meste af ceremonien derimod udendørs på begravelsespladsen, og det stiller særlige krav til indretningen af gravpladserne: Ikke blot skal der fx være gode tilkørselsforhold og plads til fællesbøn; der skal også være plads til mange mennesker. For netop det faktum at deltagelse i begravelser, berøring af kisten, deltagelse i fællesbøn og lignende rituelle handlinger giver islamisk credit, betyder at det ikke kun er familie og nære venner der deltager i ceremonien, men også store dele af det lokale religiøse og etniske miljø. En somalisk begravelse i Odense vil således mindst tiltrække somaliske mænd, de arabiske begravelser en del flere. Der skal med andre ord være plads til, at mange mennesker relativt ubesværet kan bevæge sig mellem de punkter på begravelsespladsen, der indgår i ceremonien. Hertil kommer at begravelse i en islamisk kontekst i langt højere grad end vi kender det i den kristne tradition, er en kollektiv og aktiv handling. Deltagerne skal ikke blot kunne røre ved kisten og tage opstilling i lange rækker bag imamen når den indledende bøn afvikles; de følger også med hen til gravstedet som er blevet klargjort på forhånd, og deltager aktivt og på skift i jordpåkastelsen, ind til graven er fyldt op. Når denne proces er tilendebragt, reciterer imamen fra koranen og holder efterfølgende en

4 Helle Lykke Nielsen: Den sidste rejse 4 belærende tale, under hvilke deltagerne selv kan vælge, om de vil blive stående eller sætte sig på jorden. Når den er færdig, er ceremonien tilendebragt, og alle bortset fra imamen forlader gravpladsen. Alt sammen stiller det krav til pladsforhold og frirum omkring graven, hvilket meget vel kan være grunden til, at grave på islamiske gravpladser som regel er anlagt kronologisk efter dødsdato: det giver nemlig bedst mulig plads til de mange mennesker, uden at der trampes på andre grave, eller man på anden måde kommer til at beskadige omgivelserne. Kønsadskillelse og vand Muslimske begravelser er som regel et anliggende for mænd, om end man kan finde eksempler på at mænd og kvinder deltager på lige fod. Kønsadskillelsen sker med religiøs henvisning til at den døde skal have fred og ro til at forberede sig på dommedag og derfor ikke må forstyrres af hulk og gråd. Kvinder tager derfor som regel afsked med de døde enten hjemme eller ved det sted, hvor den døde gøres i stand før begravelsen. Ved begravelser af børn eller meget nære, typisk kvindelige, familiemedlemmer kan kvinder godt overvære ceremonien på betingelse af at de holder sig på behørig afstand af de ceremonielle handlinger, typisk meter bag mændene, og først når disse er afsluttet, nærmer sig graven. Det er meget muligt at denne tradition vil ændre sig over årene, i hvert fald i en dansk sammenhæng, men ind til det sker, vil det være hensigtsmæssigt at medtænke denne kønsopdeling i udformningen af gravpladser. Også adgang til vand, så de troende kan rense sig behørigt før ceremonien, bør indtænkes i udformningen. Som det er i dag, renser de fleste sig hjemmefra, med de besværligheder det giver. Og så står et vaskehus til klargøring af de døde i forbindelse med begravelsespladsen højt på ønskelisten. Sådanne praktiske installationer behøver ikke være voldsomt omkostningstunge, men vil øge funktionaliteten betydeligt. Kan de så tillige udformes æstetisk, så de forener funktion med islamiske principper for havekultur, vil det kun være et yderligere plus. Foto af begravelsespladsen i Brøndby.

5 Helle Lykke Nielsen: Den sidste rejse 5 Kort over Rising begravelsesplads. Referencer: Baker, Helle (2002). Muslimsk begravelsesplads på Risingskirkegård i Odense, Landskab vol. 83, nr. 2, s Jonker, Gerdien (1996). "The knife's edge: Muslim burial in the diaspora", Mortality vol. 1, nr. 1, s Søndergaard, Britta (2012). Flere muslimer vil begraves i Danmark, Kristeligt Dagblad 12. maj 2012.

Det sidste hvilested. Om tilhørsforhold og identitetsdannelse blandt muslimer i Danmark

Det sidste hvilested. Om tilhørsforhold og identitetsdannelse blandt muslimer i Danmark Helle Lykke Nielsen Helle Lykke Nielsen er lektor, ph.d. på Center for Mellemøststudier ved Syddansk Universitet og fagansvarlig for centrets arabiskuddannelser. Hun arbejder pt. på et forskningsprojekt

Læs mere

Den kulturelle grav. Muslimske gravsteder i Danmark. Helle Lykke Nielsen

Den kulturelle grav. Muslimske gravsteder i Danmark. Helle Lykke Nielsen ANALYSIS June 2013 Den kulturelle grav Muslimske gravsteder i Danmark Helle Lykke Nielsen Døden er universel, men måden vi begraves på, og det gravsted vi efterlader os, er i høj grad kulturelt betinget.

Læs mere

Dansk tidsskrift for kulturhistorie, etnologi, folkloristik og lokalhistorie

Dansk tidsskrift for kulturhistorie, etnologi, folkloristik og lokalhistorie Nr. 1 / Juli 2014 Helle Lykke Nielsen / Det sidste hvilested. Om tilhørsforhold og identitetsdannelse blandt muslimer i Danmark Mikkel Thelle / Et spejl med mange hundrede flader Tenna Jensen / Fra forfald

Læs mere

Enhver skal smage døden 1

Enhver skal smage døden 1 40 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 4 2014 TEORETISK ARTIKEL Enhver skal smage døden 1 Om islams betydning for død og begravelse af muslimer i Danmark The number of elderly Muslims in Denmark are growing

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

KIRKE GÅRDEN April 2013 33. årgang 2

KIRKE GÅRDEN April 2013 33. årgang 2 KIRKEGÅRDEN April 2013 33. årgang 2 Nye standarder for kvalitet og pris 3036e kompakttraktor 305 Frontlæsser med 155 cm skovl kr.129.995 ekskl. moms G ælder I ndti l 31. m A J 2013 Hvordan er standarden?

Læs mere

Fra serien : Set Nedefra

Fra serien : Set Nedefra Fra serien : Set Nedefra Af Jørgen Olsen En betragtning OM, ----- ----- Når livet slutter ------------------------------- INDLEDNING For endnu engang at understrege hensigten med min serie Set Nedefra,

Læs mere

Gravplads for mennesker. Besvarelse af opgavealternativ 2

Gravplads for mennesker. Besvarelse af opgavealternativ 2 Gravplads for mennesker Besvarelse af opgavealternativ 2 Indhold Kirkegårde i dag placering s.4 organisering s.6 behov s.7 menneskesyn s. 11 natursyn s. 12 andre trosretninger s. 13 Gravplads for mennesker

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

Gravsted. Når du som pårørende skal arrangere en. begravelse, skal du også tage stilling til, hvor afdøde skal ligge hvis ikke vedkommende

Gravsted. Når du som pårørende skal arrangere en. begravelse, skal du også tage stilling til, hvor afdøde skal ligge hvis ikke vedkommende Når du som pårørende skal arrangere en begravelse, skal du også tage stilling til, hvor afdøde skal ligge hvis ikke vedkommende selv havde besluttet sig for det inden sin død. Du skal også afgøre, om der

Læs mere

AT DELE LEJR MED EN TUNESISK GRUPPE

AT DELE LEJR MED EN TUNESISK GRUPPE AT DELE LEJR MED EN TUNESISK GRUPPE At dele lejrplads med en fremmed spejdergruppe er altid en balanceakt i samarbejde. Man gør aldrig tingene helt på samme måde, og det kræver gensidig respekt og opmærksomhed,

Læs mere

Stine Helweg - arbejder ved de københavnske kirkegårde, der drives af Københavns Kommune.

Stine Helweg - arbejder ved de københavnske kirkegårde, der drives af Københavns Kommune. Foredrag Gøteborg - Mennesket og kirkegården Stine Helweg - arbejder ved de københavnske kirkegårde, der drives af Københavns Kommune. Assistens, Vestre, Bispebjerg, Sundby og Brønshøj - samlet areal ca.

Læs mere

Afskeden med barnet DETTE NUMMERS TEMA

Afskeden med barnet DETTE NUMMERS TEMA DETTE NUMMERS TEMA Afskeden med barnet Tekst: Pia Riedel, kommunikationsmedarbejder, Landsforeningen Spædbarnsdød Foto: Creas Temaet i dette medlemsblad drejer sig om afskeden med det døde spædbarn. Midt

Læs mere

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere. Herning Kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere. Herning Kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere i Herning Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol.

Læs mere

- Døden en del af hverdagen

- Døden en del af hverdagen HVOR DER ER LIV ER DER DØD - Døden en del af hverdagen Alternativ 2 - Det store, moderne gravplassarealet Problemstilling: Hva gir den store gravplassen identitet, styrke og kvalitet Heterotopier er steder,

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Rummelig ældrepleje. - med fokus på elever og medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. December 2009

Rummelig ældrepleje. - med fokus på elever og medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. December 2009 Rummelig ældrepleje - med fokus på elever og medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. Det kræver mod at træde ud af sin bekvemmelighedszone Men belønningen ønningen kan være fantastisk Social

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Udvikling af særboliger

Udvikling af særboliger Udvikling af særboliger fra herberg/gaden til egen bolig fysisk teknisk analyse KUBEN MANAGEMENT November 2008 Laura Helene Højring Kuben Management 2008 Version 1, November 2008 Tryk: Kuben Management

Læs mere

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger MARTS 2010 Modelprogram for plejeboliger Titel Modelprogram for plejeboliger Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet

Læs mere

Flygtninge og Indvandrere i den almene boligsektor

Flygtninge og Indvandrere i den almene boligsektor Flygtninge og Indvandrere i den almene boligsektor bidrag til forståelse af flygtninge og indvandreres forhold til deres bolig Post.doc. Mark Vacher Institut for Antropologi, Københavns Universitet og

Læs mere

Første samt anden projektperiode

Første samt anden projektperiode Opsamlende afrapportering for det samlede projekt: Social kapital i boligområder, blandt børn, unge og beboere med anden kulturel eller sproglig baggrund end dansk Første samt anden projektperiode Rådgivende

Læs mere

HJEM FØR OG EFTER DØDEN

HJEM FØR OG EFTER DØDEN HJEM FØR OG EFTER DØDEN Projekt af: Emma, Anine, Sia og Frederik 1 2 Indholdsfortegnelse Side 1: forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4-5: Buddhisme Side 6: Hinduisme Side 7-8: Islam

Læs mere

SÆBYGÅRD SKOVKAPEL & KREMATORIUM - den sidste rejse i skovens lys. SÆBYGAARD SKOVKAPEL OG KREMATORIUM - den sidste rejse i lyset af skoven

SÆBYGÅRD SKOVKAPEL & KREMATORIUM - den sidste rejse i skovens lys. SÆBYGAARD SKOVKAPEL OG KREMATORIUM - den sidste rejse i lyset af skoven SÆBYGÅRD SKOVKAPEL & KREMATORIUM - den sidste rejse i skovens lys SÆBYGAARD SKOVKAPEL OG KREMATORIUM - den sidste rejse i lyset af skoven AD10-ark14 - Pernille Maria Voss TITELBLAD Aalborg Universitet

Læs mere

Hizb ut-tahrir i Danmark:

Hizb ut-tahrir i Danmark: Kapitel 1 Hizb ut-tahrir i Danmark: Dæmoner i Dannevang Hvem er Hizb ut-tahrirs medlemmer? Hvordan hverves de? Og hvad foregår der egentlig ved partiets lukkede møder? Det er disse spørgsmål, dette kapitel

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere