Om Den Islamiske Stat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Den Islamiske Stat"

Transkript

1 Om Den Islamiske Stat Bismillahir Rahmanir Raheem 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land hvor den islamiske lov (Shari ah) implementeres i alle områder i livet og styret, hvor sikkerheden opretholdes i Islams navn, selv hvis landets borgere er ikke-muslimer. 2. Hvad er Dar al-kufr? Dar al-kufr er det land hvor Kufr (uislamisk) lov implementeres i livets affærer, hvor sikkerheden opretholdes i Kufrs navn, selv hvis alle borgere i landet er muslimer. Dette er fordi kriteriet for, om en region er Dar al-islam eller Dar al-kufr, er lovene som implementeres, og sikkerheden hvormed den beskyttes; målestokken er altså ikke hvilken religion, borgerne i regionen har. 3. Hvilke Muslimske lande i dag er Dar al-islam? Af alle de muslimske lande i dag, så findes der ikke ét land eller stat, hvor de islamiske love udelukkende er implementeret i styret og livets affærer; altså betragtes de alle sammen som Dar al-kufr selvom deres borgere er muslimer. 4. Hvad er Muslimens Pligt overfor Sit Land? Islam gør det til en pligt over alle muslimer, at de arbejder for at ændre deres lande fra Dar al-kufr til Dar al-islam, og dette kan opnås ved at etablere den islamiske stat, dvs. Khilafah, og ved at udpege en Khalifah, og give ham en Bay ah, på den betingelse, at han vil styre med Allahs Ord, dvs. at han vil implementere de islamiske love i det land, hvor Khilafah er blevet etableret. Derefter skal muslimerne arbejde sammen med Khilafah, for at annektere resten af de islamiske lande med den, hvormed disse lande vil blive til Dar al-islam og de vil så bære Islam til resten af verden gennem invitation (Da wah) og Jihad. 5. Hvad er Khilafah? Khilafah Staten er den globale ledelse for alle muslimerne i verden. Dens rolle er at etablere lovene fra den islamiske Shari ah, og bære Islams Da wah til hele verden. 6. Er Khilafah Kendt som Noget Andet? Khilafah er også kendt som Imamah; begge termer har samme betydning. Adskillige autentiske Ahadith har nævnt dem med samme betydning, og ingen af de to termer har nogensinde haft forskellige betydninger i en shariamæssig tekst, dvs. Qur anen og Profetens Sunnah; disse er de eneste primære kilder til Shari ah. Det er ikke forpligtende, at holde fast i termen Khilafah eller Imamah, men det er dog forpligtende at holde fast i termens betydning. 7. Er Etableringen af en Khalifah en Forpligtelse over alle Muslimer i Verden? Etablering af en Khalifah er en forpligtelse for alle muslimerne i verden. At udføre pligten ligesom enhver af de pligter, Allah har pålagt muslimerne, er en livsvigtig forpligtelse, hvorom der ikke kan 1

2 være noget valg eller afholdenhed. At lade være med at udføre denne pligt er en af de allerstørste synder for hvilken Allah straffer hårdt! 8. Hvad er Beviset for at Udpegelsen af en Khalifah er Obligatorisk? Beviset for at udpegelsen af en Khalifah er obligatorisk for alle muslimer, findes i Sunnah og i Sahabahs Ijma a (enstemmighed). 9. Hvad er Beviset (Angående Spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi a følgende: Umar fortalte mig, at han hørte Profeten sige: ««Den der fjerner sin hånd fra lydighed, vil møde Allah på Opstandelsesdagen uden et bevis og den, der dør uden en Bay ah (løfte eller troskab) på sin nakke, dør en Jahiliyyah (uvidenheds)død. [Sahih Muslim, i Kitab al-imarah] Profeten gjorde det forpligtende over enhver muslim, at have en Bay ah på sin nakke, og beskrev den som dør uden en Bay ah på sin nakke, at han dør en Jahiliyyah-død. Denne Bay ah kan ikke være til andre end en Khalifah, og Profeten gjorde det forpligtende over enhver muslim, at have en Bay ah til en khalifah på sin nakke. Men han gjorde det ikke forpligtende over enhver muslim, at give Bay ah til en khalifah. Pligten ligger i eksistensen af en Bay ah, på enhver egnet muslims nakke, dvs. en Khalifahs eksistens, som følgelig fortjener en Bay ah, på enhver muslims nakke. Så det er eksistensen af en Khalifah som placerer en Bay ah på enhver muslims nakke, om end muslimen gav Bay ah til ham personligt eller ej. Derfor er denne Hadith fra Profeten et bevis på at udpegelsen af en Khalifah er en forpligtelse, og ikke et bevis på at det at give Bay ah er en forpligtelse. Dette er fordi Profeten irettesatte muslimen, som ikke har en Bay ah på sin nakke indtil han dør, og ikke den som ikke gav Bay ah. Hisham bin Urwa reporterede fra Abu Saleh, fra Abu Hurayrah, at Profeten sagde:» «Regenter vil varetage jeres affærer efter mig, hvor den gudfrygtige vil lede jer med sin gudfrygtighed, og den ulydige med sin ulydighed, så lyt til dem og adlyd dem i alt hvad der stemmer overens med Sandheden. Bed bagved dem. Hvis de handler korrekt får I belønning og hvis de handler forkert, så tæller det for jer og mod dem. [Muttaqi Al-Hindi, i Kanz al- Ummal, Hadith nr ] Muslim berettede via al-a araj, via Abu Hurayrah, at Profeten sagde: Imamen er sandelig et skjold, folk kæmper bag og beskytter sig ved. [Sahih Muslim, i Kitab al-imarah] 2

3 Muslim reporterede via Abu Hazim der sagde: Jeg ledsagede Abu Hurayrah i fem år, og jeg hørte ham tale om Profetens udtalelse:» «Profeterne plejede at styre Israels Børn; når som helst en Profet døde, så blev han efterfulgt af en anden, men der vil ikke komme flere Profeter efter mig. Der vil være Khulafa og de vil være mange. De sagde: Hvad beordrer du os så til? Han sagde: Opfyld Bay ah til dem, den ene efterfulgt af den anden, og giv dem, hvad de har krav på. For Allah vil sandelig udspørge dem om det, Han betroede dem med. [Sahih Muslim, i Kitab al-imarah] Ibn Abbas berettede, at Profeten sagde:» «Hvis noget ser noget hos sin Amir han afskyr, skal han være tålmodig. Fordi den der adskiller sig fra Sultanen (Islams autoritet) med så meget som en håndsbredde, og dør i den tilstand, vil dø en Jahiliyyah død. [Sahih Muslim, i Kitab al-imarah] Så Profeten informerer os i disse Ahadith, at ledere vil varetage muslimernes affærer, og disse Ahadith inkluderer beskrivelsen af en Khalifah som et skjold, dvs. et værn. Så beskrivelsen af Imamen som et skjold er informativ om selve fordelen ved imamens tilstedeværelse, altså er det et påbud om at handle, fordi hvis informationen, som Allah og Profeten leverer, indeholdt irettesættelse, så er det et forbud, og hvis den indeholdt lovprisning, så er det et påbud. Hvis den beordrede handling er nødvendig for at implementere en shariamæssig Hukm (islamisk lov) eller hvis en Hukm Shar i negligeres på grund af dens forsømmelse, så er ordren absolut. Desuden beordrede Profeten muslimerne til at adlyde denne Khalifah, og til at bekæmpe dem, som disputerer hans autoritet som Khalifah, hvilket indikerer en ordre om at udpege en Khalifah, og at beskytte hans Khilafah ved at kæmpe imod enhver, som disputerer med ham. Muslim reporterede, at Profeten sagde:» 3 «Den, der gav lydighedsløfte til en Imam med et helhjertet håndtryk, skal adlyde ham, så længe han kan, og hvis en anden kommer for at disputere med ham, så slå den mands nakke (hvis han ikke afstår). [Sahih Muslim, i Kitab al-imarah] Ordren om at adlyde Imamen, er derfor en ordre om at udpege ham, og ordren om at bekæmpe dem, som disputerer med ham, er derfor et bevis på, at denne ordre er absolut, for at opretholde tilstedeværelsen af én Khalifah. 10. Hvad er Beviset fra Ijma a al-sahabah?

4 Hvad angår Sahabahs Ijma a (enighed), var de enige om, at det var nødvendigt at udpege en efterfølger eller Khalifah til Profeten efter hans død, og de var enige om, at udpege en efterfølger til Abu Bakr, til Umar, og til Uthman - - efter deres død. Sahabahs enstemmighed i at udpege en Khalifah, viste sig kategorisk, da de udsatte begravelsen af Profeten efter hans død, mens de var optaget af at udpege en efterfølger til ham, trods det faktum at begravelsen af den døde er Fard, og at det er Haram for dem, der har påtaget sig at forberede til hans begravelse, at påtage sig noget andet, indtil de fuldfører begravelsen. Sahabah var forpligtet til at påtage sig forberedelse af Profetens begravelse, men nogle af dem påtog sig i stedet opgaven at udpege en Khalifah, frem for at udføre begravelsen, men de andre var tavse overfor det, og deltog i at udsætte begravelsen i to nætter, trods deres evne til at afvise udsættelsen, og deres evne til at begrave Profeten. Så dette var en Ijma a om at påtage sig udpegelsen af en Khalifah, frem for at begrave den døde. Dette kunne ikke være legitimt, medmindre udpegelsen af en Khalifah er mere obligatorisk end begravelsen af de døde. Sahabah var altid enige om at det var en forpligtelse at udpege en Khalifah. Skønt de var uenige om hvem der skulle udpeges som Khalifah, var de aldrig uenige om udpegelsen af en Khalifah, hverken da Profeten døde, eller da nogle af de retskafne Khulafa døde. Altså er Ijma a al-sahabah et klart og tydeligt bevis på at udpegelsen af en Khalifah er obligatorisk. 11. Er det Fard at Etablere Islam, og Implementere Islams Shari ah i alle Livets Aspekter? Etablering af Islam og implementeringen af den islamiske Shari ah i alle livets aspekter, er forpligtende for enhver muslim gennem absolut bevisførelse. Forpligtelsen kan ikke gennemføres, medmindre der findes en regent, som har autoriteten. Det juridiske princip lyder: 4 Hvad en Wajib er afhængig af, for at blive gennemført, er også Wajib. [Et juridisk princip, som bruges indenfor Mandubaat (det opfordrede) og Mubahaat (det tilladte)] Udpegelsen af en Khalifah er derfor også forpligtende udfra dette juridiske princip. Desuden beordrede Allah Sit Sendebud til at styre med alt det, Han åbenbarede til ham, og Allahs ordre til ham blev leveret på en utvetydig måde. Allah sagde til Profeten : Så styr iblandt dem med alt hvad Allah har åbenbaret til dig, og følg ikke deres lyster væk fra Sandheden som kom til dig. [Al-Maidah 5:48] Og Han sagde: Og styr iblandt dem med alt hvad Allah åbenbarede til, dig og følg ikke deres lyster; og pas på de ikke får dig til at afvige fra bare en del af det, Allah åbenbarede til dig. [Al-Maidah 5:49]

5 Allahs tale til Profeten, er en tale til hans Ummah, medmindre der er et bevis som begrænser talen til ham specifikt. I dette tilfælde er der ikke noget bevis så de førnævnte Ayaat beordrer alle muslimerne til at oprette styret. Udpegelsen af en Khalifah er ensbetydende med at etablere styret og autoriteten. På den anden side, så gjorde Allah det forpligtende for muslimerne at adlyde dem med autoriteten, dvs. regenten der også indikerer, at regentens tilstedeværelse er obligatorisk for muslimerne. Han siger: Åh I Troende! Adlyd Allah, adlyd Sendebudet, og dem, som har autoriteten iblandt jer. [Al-Nisa 4:59] Allah beordrer ikke lydighed til dem, som ikke eksisterer. Så dette indikerer, at regentens eksistens er obligatorisk. Når Allah beordrer lydighed til dem med autoritet, så er det (ensbetydende med) en ordre om at udpege dem. Implementeringen af Shari ah afhænger af regentens eksistens; derfor bliver regentens udpegelse obligatorisk, idet hans manglende tilstedeværelse vil resultere i en forsømmelse af Shari ah, som er syndigt. Således bliver det klart udfra disse beviser, at oprettelsen af styret og autoriteten blandt muslimerne, er Fard (obligatorisk), og det er også klart, at udpegelsen af en Khalifah, som tager hånd om styret og autoriteten, er obligatorisk over muslimerne, således at han kan implementere de shariamæssige love; og ikke kun for styret og autoritetens skyld alene. Overvej hvad Profeten sagde:» «De bedste af jeres Imamer (ledere) er dem, I elsker og de elsker jer; som beder for jer, og I beder for dem; og de værste af jeres Imamer er dem, I hader og de hader jer; og I forbander dem, og de forbander jer. Så blev Allahs Sendebud spurgt: Skal vi ikke erklære dem krig (dvs. løfte sværdet imod dem)? Han svarede: Ikke så længe, de opretholder Salah (dvs. Islam) iblandt jer. [Sahih Muslim, i Kitab al-imarah] Denne Hadith er klar, når den informerer om de gode og elendige ledere, og tydelig i sit forbud om, ikke at udfordre deres autoritet, så længe de opretholder Bønnen, som i denne kontekst indikerer opretholdelsen af Islam, og etableringen af dens styre. Så forpligtelsen over muslimerne om at udpege en Khalifah, der etablerer Islams love og bærer dens kald, er noget, som ikke har nogen tvivl med hensyn til sin absoluthed i de autentiske shariamæssige tekster. Det er også en forpligtelse på grund af det faktum, at Allah gjorde det Fard over muslimerne at etablere Islams autoritet, og beskytte muslimernes ære. Forpligtelsen er dog kollektiv; altså hvis en del af Ummah opnåede den, så opfyldes denne Fard, og ansvaret falder fra resten af Ummahs børn. Og hvis en del af Ummah ikke var i stand til at opnå denne Fard, skønt de udførte de handlinger, som skal etablerer den, forbliver ansvaret over alle muslimer, og denne Fard forbliver over enhver muslim, så længe muslimer er uden en Khalifah. 12. Hvad er Forskellen på den, der Afholder sig fra at Udpege en Khalifah, og den der går i gang med at Arbejde for at Udpege en Khalifah? 5

6 At afholde sig fra at etablere en Khalifah for muslimerne, er en mægtig synd, fordi det indebærer, at afholde sig fra at udføre en vigtig Fard i Islam, som implementeringen af de islamiske love afhænger af, og Islams tilstedeværelse på livets kampbane ligeledes afhænger af. Så muslimer i helhed begår en mægtig synd, ved at afholde sig fra at etablere en Khalifah for alle muslimer. Og hvis de enedes om at forblive uden en Khalifah, ville synden ramme alle muslimerne i hele verden. Hvis nogle af muslimerne gik i gang med at arbejde for at etablere en Khalifah og de andre ikke gjorde, vil synden falde fra dem der begyndte at arbejde for at etablere en Khalifah, og denne Fard forbliver over dem, indtil Khalifaen er udpeget. Fordi involvering i etableringen af denne Fard fjerner synden for dens forsinkede udførsel i sin rette tid, og dens manglende opfyldelse trods engagementet i arbejdet for at etablere den, og trods hadet til det, som forhindrer ham i at opfylde den. Hvad angår dem, som ikke var engageret i arbejdet for at etablere denne Fard, vil synden forblive over dem, så snart perioden på tre dage er gået, fra Khalifaens afgang, indtil udpegelsen af en ny Khalifah, idet Allah har betroet dem med en Fard, som de hverken udførte eller engagerede sig i arbejdet for, som er påkrævet for dens opfyldelse. Altså er muslimerne syndige, og fortjener straf og ydmygelse fra Allah, i dette liv og i det Hinsides. De er syndige på grund af deres afholdelse fra at etablere en Khalifah, eller fra de handlinger, som (ifølge Shari ah) etablerer Khalifaen. Det er klart og tydeligt at muslimen fortjener straf fra Allah, når han ignorerer en af de pligter, han blev pålagt, især den pligt hvormed andre pligter implementeres, og Shari ah lovene etableres, og Islams sag bringes højt, og Allahs Ord ophøjes i den muslimske, og i resten af verden. Følgelig har ingen muslim på jordens overflade, nogen undskyldning til at forlade pligten, at etablere den Deen, som Allah har befalet, det vil sige, etableringen af en Khalifah for muslimer, når der ikke er nogen Khilafah på jorden, og ingen til at implementere Allahs Hudood (grænser) for at beskytte Allahs Helligdomme, ingen til at implementere ideologiens love, og forene den muslimske nation under banneret, Laa Ilaaha ill Allah - Muhammadur Rasool Allah. Der findes ingen tilladelse i Islam, til at forlade arbejdet for denne forpligtelse, indtil den bliver gennemført. 13. Er Khilafah den Eneste Struktur for Det Islamiske Regeringssystem? Islam har fastlagt, at strukturen for den Islamiske regering, er Khilafah systemet, og dette er det eneste styresystem for den islamiske stat. Imam Muslim berettede fra Abu Hazim, som sagde: Jeg sad med Abu Hurayrah i fem år, og jeg hørte ham tit fortælle om Profetens udtalelse:» «Profeterne plejede at styre Israels Børn; når som helst en Profet døde, så blev han efterfulgt af en anden, men der vil ikke komme flere Profeter efter mig. Der vil være Khulafa, og de vil være mange. De sagde: Hvad beordrer du os så til? Han sagde: Opfyld Bay ah til dem, den ene efterfulgt af den anden og giv dem, hvad de har krav på. For Allah vil sandelig udspørge dem om det, Han betroede dem med. [Sahih Muslim, i Kitab al-imarah] Den Hadith er en tydelig udtalelse om det faktum, at den islamiske regeringsstruktur, efter Allahs Sendebud, er Khilafah. Og dette faktum underbygges bevismæssigt fra adskillige andre Ahadith, at Khilafah eller Imamah er det eneste regeringssystem i Islam, eksempelvis: Efter mig vil der være 6

7 Imamer, og, Hvis en Bay ah tages til to Khalifaer, og andre Ahadith, som indikerer, at regeringssystemet i Islam udelukkende er Khilafah. 14. Er det tilladt for Muslimer i hele verden, at have mere end én Islamisk Stat, eller mere end én Khalifah? Regeringssystemet i Islam, som er Khilafah systemet, er et enhedssystem med én stat, og ikke med et føderalt system. Og muslimer i hele verden har ikke tilladelse til at have mere end én islamisk stat, og heller ikke at have mere end én Khalifah, som regerer dem med Allahs Bog, og Allahs Sendebuds Sunnah - som implementerer den islamiske lovgivning, for beviserne fra Islams Shari ah har etableret dette og forbudt eksistensen af mere end én stat, som berettet af Abdullah b. Amr b. al- Aas der sagde, at han hørte Allahs Sendebud sige:» «Den, der gav lydighedsløfte til en Imam med et helhjertet håndtryk skal adlyde ham, så længe han kan, og hvis en anden kommer for at disputere med ham, så slå den mands nakke (hvis han ikke afstår). [Sahih Muslim, i Kitab al-imarah] Og som det blev berettet af Abu Sa id al-khudri, at Allahs Sendebud sagde: Hvis en Bay ah gives til to Khalifaer, så dræb den sidste af de to. [Sahih Muslim, i Kitab al- Imarah] Og som berettet af Arfajah, at han hørte Allahs Sendebud sige: Hvis en person kommer til jer, mens I er forenet under én mand, og han ønsker at nedbryde jeres styrke, og splitte jeres fællesskab, så dræb ham. [Sahih Muslim, i Kitab al- Imarah] Disse Ahadith er tydelige udtalelser om det faktum, at muslimer ikke må have mere end én Khalifah, og hvis en anden person prøver at fratage ham sin magt, er det nødvendigt at dræbe ham. Hvis Bay ah gives til to personer, anses den første som Khalifah, og den anden dræbes, hvis han ikke afstår. Hvis nogen disputerer med Khalifaen, for at opbryde Staten, eller anbefale sig selv som Khalifah, skal han dræbes, hvis han ikke afstår. Disse Ahadith er også utvetydige med hensyn til, at muslimer ikke tillades at have mere end én stat, og de er utvetydige med hensyn til nødvendigheden af, at den islamiske stat er en enhedsstat, og ikke en unionsstat, som er sammensat af flere dele. 15. Hvad er Regeringsprincipperne i Islam? Det islamiske regeringssystem er baseret på fire principper: 7

8 I. Suveræniteten Tilhører Allah, og ikke Folket Det der kontrollerer og styrer muslimerne og Ummah, er ikke muslimerne selv, eller Ummah. Derimod, så kontrolleres muslimernes og Ummahs valg, udelukkende af Allahs påbud og forbud. De har ikke (rigtig) Iman, førend de gør dig (Muhammad) til Dommer i alt hvad de strides om [Al- Nisa 4:65] Når Allah og Hans Sendebud har afgjort en sag, så sømmer det sig ikke for en Troende mand og kvinde, at de (overhovedet) skulle have noget at sige i sagen. [Al-Ahzab 33:36] Åh I Troende! Adlyd Allah, adlyd Sendebudet, og dem med myndighed iblandt jer. Så hvis I strides om en sag, så referer den(s afgørelse) tilbage til Allah og Sendebudet, hvis I virkelig har Iman på Allah og den Sidste Sag. [Al-Nisa 4:59] Og Allahs Sendebuds udtalelse: Ingen af jer vil være en (rigtig) Mu min (Troende), før hans lyster stemmer overens med det, som jeg er kommet med (dvs. Islam). [Se al-arba in al-nawawi, Hadith nr. 41] Disse beviser er utvetydige i at give suveræniteten til Allahs Love, og ikke til Ummah. II. Autoriteten tilhører Ummah Det er klart at autoriteten - ledelsen, tilhører Ummah, fordi det kan ses i metoden, som blev defineret af Lovgiveren, i Ummahs udpegelse af Khalifaen gennem Bay ah, og også udfra det faktum, at Khalifaen tager autoriteten med denne Bay ah, og han styrer Ummah på dens vegne. Og det faktum, at Khalifaen tager imod Bay ah, er et klart bevis på, at den aktuelle autoritet kommer fra Ummah, som giver den til hvem, den finder egnet. Der er også andre eksplicitte Ahadith, som beskriver, at Ummah skal udpege lederen, og giver en Bay ah til ham. Det berettes, at Allahs Sendebud sagde: Det er ikke tilladt for tre personer at være et sted på jorden, uden at de udpeger en af dem som deres Amir (leder). [Musnad Ahmed, i Kitab al-mukthireen min al-sahabah] Det er tydeligt her, at Ummah er den som udpeger. Og de Ahadith om Bay ah, som allerede er blevet nævnt, gør det klart, at autoriteten kommer fra Ummah. 8

9 III. Kun én Khalifah At udpege én Khalifah over alle Muslimer, som skal repræsentere dem i regeringen, er muslimernes pligt, og vi har været igennem mange Ahadith omkring udpegelsen af Khalifaen, og nødvendigheden af, at der kun må være én Khalifah, noget som også blev indikeret af Sahabahs Ijma a. IV. Kun Khalifaen har ret til at adoptere og håndhæve islamiske holdninger i staten Khalifaen er den, som udfærdiger konstitutionen (grundloven), og de forskellige kanoner (love). Sahabahs Ijma a beviser, at kun Khalifaen kan adoptere islamiske love, og fra denne enighed er udledt disse velkendte principper: Imamens ordre afgør uenigheden, og Imamens ordre skal implementeres, og Imamen kan fremsætte lige så mange løsninger, som (antallet af) problemer, der måtte opstå. 16. Hvad består den Islamiske Stats Struktur af? Den Islamiske Stats struktur består af følgende komponenter: 1. Khalifaen 2. Delegerede Assistenter 3. Udøvende Assistenter 4. Amir for Jihad (Hæren) 5. Wulaat (Guvernører) 6. Indenrigs sikkerhed 7. Udenrigspolitik 8. Produktion 9. Domstole 10. Administrative System 11. Statskassen (Bait al-mal) 12. Uddannelse 13. Ummah Rådet (Majlis al-ummah) Disse komponenter er taget fra Allahs Sendebuds Sunnah, fordi han byggede Statens struktur, og han var Statens leder, og han beordrede muslimerne til at udpege en Khalifah til dem selv (efter ham), og han udpegede Abu Bakr og Umar b. Al-Khattab som sine assistenter (som berettet i Tirmidhi):» «Enhver Profet har haft to hjælpere fra himlens beboere og to fra jordens beboere; hvad angår Mine to hjælpere fra himlens beboere; så er det Jibreel og Mikaeel. Og hvad angår Mine to assistenter fra jordens beboere, så er det Abu Bakr og Umar. [Sunan al-tirmidhi, i Kitab al-manaqib...] Wazeer betyder den der hjælper, og ikke termen Minister, som bruges i de vestlige demokratier. Ligeledes udpegede Allahs Sendebud krigs- og Jihadkommandører, og udpegede Wulaat over provinserne. Han udpegede Mu adh som guvernør over Yemen, og udpegede A ttab b. Usayd som guvernør over Makkah, efter erobringen af den. Ydermere udpegede han dommere til at dømme blandt folk. Han udpegede Ali b. Abi Talib som en dommer i Yemen, og sendte Rashid b. Abdullah som en dommer i klagedomstolen (Qadi al-madhalim). Hvad angår den administrative struktur, 9

10 udpegede han sekretærer (ansvarlige) til de offentlige myndigheder, hvor deres rang var titlen, departementschef. Han udpegede Muayqeeb b. Abu Fatimah som sekretær over krigsbytte, og Hudhayfah bin al-yaman som sekretær over indsamling af Zakah, på frugterne fra Hijaz. Angående Ummah Rådet, havde Allahs Sendebud ikke altid en formel forsamling, men han plejede at tage imod råd fra muslimer. Han samlede dem på Uhud dagen og søgte deres råd. Og andre gange plejede han at kalde på bestemte personer vedvarende for at søge deres råd, og de var blandt lederne af deres folk (stammer) og inkluderede Hamzah, Abu Bakr, Umar, Ja far, Ali, Ibn Mas ud, Salman, Ammar, Hudhayfah, Abu Dharr, al-miqdad, Sa d b. Ubadah, og Sa d b. Mu adh, og de var ligesom en forsamling, hvis råd blev søgt. Allahs Sendebud formede også en hær, og han var dens egentlige kommandør, men han plejede også at udpege kommandører i nogle af sine kampe. 17. Er det Monarkiske System et Islamisk System? Det monarkiske system er ikke et islamisk system, og Islam godkender det ikke, uanset om kongen er en frontfigur, der ikke regerer, hvilket er tilfældet i England og Spanien, fordi Khalifaen er ikke en frontfigur, men han er derimod regenten og den ansvarlige for håndhævelsen af Allahs love på Ummahs vegne; eller hvis kongen er overhovedet, og den faktuelle regent, hvilket er tilfældet i Saudi Arabien og Jordan. Dette er fordi Khalifaen ikke tilegner sig sin position, som kongerne gør; derimod vælger muslimerne ham, og giver ham Bay ah. Det arvemæssige system er ikke tilladt i Islam; Khalifaen har ikke flere privilegier end enhver anden muslimsk eller ikke-muslimsk borger, og han er slet ikke hævet over Loven ligesom kongerne, som ikke kan retsforfølges; men han er underlagt Allahs love, og kan stilles til ansvar for enhver handling, han udfører. 18. Er det Republikanske System et Islamisk System? Og det republikanske system er ikke et islamisk system, og Islam godkender det heller ikke, uanset om det i virkeligheden er præsidentielt, som det er tilfældet i USA, eller om det er parlamentarisk, hvilket kan ses i Tyskland, fordi det republikanske system i begge sine former, er baseret på det demokratiske system, som giver suveræniteten til folk, men Khilafah systemet er baseret på Islams system, som giver suveræniteten til den islamiske Shari ah. Altså har Ummah ikke retten til at fjerne Khalifaen selvom hun har retten til at vælge ham og stille ham til ansvar; kun den islamiske dom kan fjerne Khalifaen, dvs. i tilfælde af han modarbejder Shari ah således, at det bliver nødvendigt at fjerne ham. Myndigheden, som skal afgøre om Khalifaen har modarbejdet Loven således, at han skal fjernes, ligger hos Mahkamat ul- Madhalim (Klagedomstolen), som besidder autoriteten til at fjerne ham fra Khalifah-posten, på grund af Allahs afgørelse: Åh I Troende! Adlyd Allah, adlyd Sendebudet, og dem med myndighed iblandt jer; så hvis I strides om en sag, så referer den(s afgørelse) tilbage til Allah(s Bog) og Sendebudet(s Sunnah), hvis I virkelig erkender Allah og den Sidste Dag. [Al-Nisa 4:59] Det vil sige, at de skal overlade sagen til Allah og Hans Sendebuds, og Klagedomstolen repræsenterer Allah og Hans Sendebuds Lov, mens det i tilfældet med præsidenten i det republikanske system, er folket, der har retten til at fjerne ham, fordi folket besidder suveræniteten og autoriteten. Khalifaen vælges ikke for en begrænset periode; den eneste begrænsning af hans styre, er 10

11 implementeringen af Islam. Hvis han ikke implementerer Islam, så bliver han fjernet, selv hvis det kun var en måned efter hans udpegelse. Modsætningsvis så udpeges republikkens præsident for en begrænset periode. I det parlamentariske system er der en premierminister ved præsidentens side, og præsidenten er kun en frontfigur uden egentlig magt, og den reelle magt ligger hos premierministeren. Khalifaen er den reelle regent, som regerer, og implementerer sine ordrer, og han har ingen ministre, der styrer uafhængigt af ham. 19. Er det Præsidentielle System et Islamisk System? Selvom præsidenten i det præsidentielle system i sig selv er den reelle regent så har han ministre med sig, der besidder regeringsmyndighed, og han er deres leder, og hans rang er den af regeringens præsident. Det står i modsætning til Khilafah systemet hvor Khalifaen regerer direkte og har assistenter med sig. Disse assistenter har ikke ministerbeføjelser som i det demokratiske republikanske system. Når en Khalifah bliver regent, er han regenten som værende statens overhoved, og ikke lederen af en udførende forsamling. Altså er der en kæmpe forskel på det republikanske system og Khilafah systemet, og det er derfor ikke tilladt at kalde den islamiske stat for en islamisk republik, og det er heller ikke tilladt at sige, at regeringssystemet i Islam er republikansk, eller at Islam er et republikansk system, på grund af den komplette modsigelse imellem de to. 20. Er det Islamiske System et Imperium? Regionerne som styres af Islam - skønt de er sammensat af forskellige racer og bundet til et centralt sted - er ikke styret som et imperium, men af et system, som modstrider det imperiske system. Det imperiske system behandler ikke racerne ens i de forskellige regioner af imperiet, men det giver særlige privilegier til imperiets centrum i styret, Finansen og økonomien. Den islamiske regeringsmåde er, at skabe lighed imellem borgere i alle statens regioner. Islam giver ikke-muslimer, som besidder statsborgerskabet, samme rettigheder og forpligtelser, som muslimer har. De nyder den samme retfærdighed som muslimer, og er underlagt den samme ansvarlighed som dem. Og hver eneste borger, uanset hans eller hendes verdensanskuelse, har rettigheder, som selv en muslim, der lever i udlandet, men ikke har statsborgerskabet, ikke har. Med denne lighed, så adskiller det Islamiske system sig totalt fra det imperiske system. Det forvandler ikke regionerne under sin ledelse, til kolonier, områder for udnyttelse, og heller ikke til en indtægtskilde, der kanaliseres tilbage til den centrale region til egen gavn, ligemeget hvor langt fra hinanden de er, og uanset hvor forskellige deres racer blev. Det betragter hver enkel region som en del af staten, og borgerne nyder samme rettigheder, som borgerne i den centrale region. Det gør også den regerende autoritet, systemerne og lovgivningen til den samme i alle regionerne. 21. Er det Føderale System et Islamisk System? Styresystemet i Islam er ikke føderalt, hvor regionerne opdeles af autonomi, men det forenes i den generelle styring. Det er derimod et enhedssystem, hvor byen Marrakesh i vest, betragtes ligesom Khurasan i Øst; og al-fayoom provinsen vil være ligesom Kairo, hvis det var den islamiske hovedstad. Alle regionernes Finans vil være den samme, og det vil deres budget også være. Midlerne forbruges ligeligt på borgernes affærer, uanset deres Wilayah. Hvis for eksempel de skatter, som indsamles i en Wilayah, var dobbelt så meget som dens udgifter, vil midlerne blive brugt til at dække denne Wilayahs behov, og ikke ifølge hvor meget der blev indsamlet. Hvis en anden Wilayah havde for få midler i forhold til udgifter, ville dette ikke blive taget i betragtning, og midler fra det generelle budget, ville blive brugt til at tilfredsstille denne Wilayahs behov, uanset om den indsamlede nok skatter eller ej. 11

12 Derfor er styresystemet en enhed, og ikke en føderation. Derfor kan det islamiske styresystem adskilles fra andre kendte systemer, i sin oprindelse og fundamentalt, selv hvis nogle af aspekterne lignede nogle af deres aspekter. Desuden er det islamiske system centralt i selve ledelsen, hvor den højeste autoritet sidder ved hovedkontoret, hvor autoriteten og magten omfatter hver eneste del af staten, uanset hvor lille eller stor den er; uafhængighed i enhver del af den tillades ikke, og det forebygger opløsning. Den højeste autoritet udpeger hærens kommandører, guvernører, og funktionærerne i de styremæssige, finansielle og økonomiske anliggender. Han udpeger dommere i alle regionerne, og enhver der har forpligtelser indenfor styret. Og han er den, der tager sig af ledelsen af hele landet. 12

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende:

9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende: (الخلافة) Al-Khilafah? Hvad er 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land, hvor Islamisk Lov (Shari ah) er implementeret i alle områder, vedrørende livet og styret, og hvis sikkerhed opretholdes

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5]

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5] De succesriges kriterier i Qur anen og Sunnah I Qur anen bliver de succesrige (Muflihoon) beskrevet. Hvilke overbevisninger og handlinger adopterer og udfører disse personer, som i sidste ende bliver de

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Det Islamiske Økonomisystem som et Alternativ I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Allah siger: I er den bedste nation, som nogensinde er blevet frembragt til menneskeheden, (fordi) I påbyder det

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af HIZB UT-TAHRIR ح زب التحرير Hizb ut-tahrir Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af Hizb ut-tahrir 2 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til det originale

Læs mere

Introduktion til Hadith

Introduktion til Hadith Introduktion til Hadith Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Hadith?... 1 2 Hvor kommer Hadith fra?... 1 3 Forskellige typer af Hadith... 4 4 Bevarelsen

Læs mere

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget 1 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-Islamiyya

Læs mere

(Oversat fra arabisk) For tekstens præcise mening, referer venligst til den arabiske originaltekst: Ajhizat dawlat Al-Khilafah fil-hukm wal-idarah.

(Oversat fra arabisk) For tekstens præcise mening, referer venligst til den arabiske originaltekst: Ajhizat dawlat Al-Khilafah fil-hukm wal-idarah. Kalifatets Statsinstitutioner (Styre & Forvaltning) Denne bog er udgivet og adopteret af Hizb ut-tahrir Bogen annullerer uoverensstemmende adopterede meninger Kalifatets Statsinstitutioner (Styre & Forvaltning)

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler:

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler: ---- Kapitel 5 Bøn og tilbedning Tilbedningens ånd Salah Fasten Zakah Hadj Pilgrimsrejsen Et forsvar for islam Jihad BØN OG TILBEDNING Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på

Læs mere

Introduktion til Fiqh

Introduktion til Fiqh Introduktion til Fiqh Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer Fiqh fra?... 1 2 Islamiske love... 1 3 Hvad vi skal vide af Fiqh... 2 4 Den praktiske tilgang

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer internt i Munida

Aktiviteter og arrangementer internt i Munida Forord Muslimsk Ungdom i Danmark (Munida) startede med en vision om at give unge muslimer i Danmark en solid ballast, så de kunne begå sig i det danske samfund. Udgangspunktet var/er at opbygge en identitet,

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(فوضى الوقت) Hvad er Fawdâ al-waqt Sprogligt Fawdâ (فوضى) har to betydninger

Læs mere

Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba

Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba COPYRIGHT Forlaget Vandkunsten has

Læs mere

Den Islamiske Psyke (Bog 2)

Den Islamiske Psyke (Bog 2) Den Islamiske Psyke (Bog 2) Naim bin Ahmad (mail@naimsplace.com) Version: 2.0 Sidst opdateret: 12-07 -2015 Forord Forskellen på den sproglige betydning og den shariamæssige betydning Begrebet الا یمان

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til:

! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til: ! Lidt fiqh om almissen (zakāh og ṣadaqat al-fi fiṭr) Ifølge Ḥanaf anafī skolen Af Imrān bin Munīr Ḥusayn Islamisk.dk / Imran bin Munir Husayn 2009, revideret 2010 Der er to typer almisser, som det er

Læs mere

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden 1 Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden Dette

Læs mere

Det Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) www.islam-online.dk. De Bløde Vendinger. Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13

Det Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) www.islam-online.dk. De Bløde Vendinger. Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13 De Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En læreres væremåde... 5 Imam Alsajjads (as) venlighed... 5 De troendes leder (as)

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Promotion of the Amman Message. Amman-Budskab

Promotion of the Amman Message. Amman-Budskab Promotion of the Amman Message Amman-Budskab 2 I Guds navn, Den Mest Barmhjertige, Den Mest Medfølende; Må Guds bønner være med Hans udvalgte Profet, med Profetens husstand, hans modige ledsagere, og alle

Læs mere

Det Islamiske Regeringssystem

Det Islamiske Regeringssystem Det Islamiske Regeringssystem Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Politik... 4 2. Økonomi... 6 3. Hæren... 9 4. Friheder...11 5. Retssystemet...14

Læs mere

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid Den sande tro 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro Den sande tro fra Abraham til endens tid Hvilken religion fortæller os sandheden? Emne 1 Den sande tro fra Abraham til endens tid Der findes mange

Læs mere

Munida E F T E R Å R. KursusCenter F O R Å R. Islam Koran Arabisk. Det islamiske trossamfund

Munida E F T E R Å R. KursusCenter F O R Å R. Islam Koran Arabisk. Det islamiske trossamfund Munida KursusCenter E F T E R Å R 2010 F O R Å R 2011 Koran Arabisk Det islamiske trossamfund 1 Munida KursusCenter Viden, handling og broderskab Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ærede brødre

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Islam. Islams historiske udvikling

Islam. Islams historiske udvikling Islam Islam, vb. (salama): fred, harmoni, hengivelse, underkastelse Muslim: den, der underkaster sig Allah er almægtig - har krav på msk.ts abs. lydighed Underkastelse i taknemmelighed over for den, man

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Bismillahir Rahmanir Raheem

Bismillahir Rahmanir Raheem Islam og industriel udvikling Bismillahir Rahmanir Raheem Mens den vestlige verden har formået at opnå fænomenal udvikling siden den industrielle revolution, så halter den muslimske verden derimod langt

Læs mere

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA.

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA. Tjekliste omkring Traditionerne fra AA Grapevine (oversættelse ukendt) Disse spørgsmål blev udgivet første gang i AA Grapevine i forbindelse med en serie om de Tolv Traditioner, som startede i november

Læs mere

Test i Graven * Fortrinlighed af at påkalde velsignelser (Durood Shareef)

Test i Graven * Fortrinlighed af at påkalde velsignelser (Durood Shareef) I Denne brochure kan du læse oversættelsen af en tale afholdt af Ameer-e-Ahl-e-Sunnah Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi nedskrevet af Shahzada-e-Attar Haji Ahmad Ubaid Raza Attari. Denne brochure

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Når frivillige leder professionelle

Når frivillige leder professionelle Når frivillige leder professionelle Definitionskamp Kamp mellem to forskellige organisationsforståelser: En værdibaseret (teologisk/kristen) organisationsforståelse overfor en demokratisk organisationsforståelse.

Læs mere

Destruktioner af Sang og Musik

Destruktioner af Sang og Musik Destruktioner af Sang og Musik I Denne brochure kan du læse oversættelsen af en tale afholdt af Ameer-e-Ahl-e-Sunnah Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi nedskrevet af Shahzada-e-Attar Haji Ahmad Ubaid

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Kvinders forhold indenfor islam

Kvinders forhold indenfor islam Af Elín Lóa Krístiansdóttir 15. marts 2009 Forord Min opgave handler om kvinders forhold som køn indenfor islam som religion. Jeg ser på islam som religion, der er grundlagt på patriarkalske ideer og det

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Islams forhold til andre religioner

Islams forhold til andre religioner Islams forhold til andre religioner Af Aminah Tønnsen, forfatter 1900-tallets despotiske regimer i nogle af de såkaldt islamiske lande har gjort det svært for vesterlændinge at tro på, at fredelig sameksistens

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(الا سراف) Hvad er Isrâf Sprogligt:» Er afledt af أسرف, der har flere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen ANALYSIS May 2013 Den sidste rejse Helle Lykke Nielsen Stadig flere muslimer vælger at lade sig begrave i Danmark. Der findes i dag to muslimske gravpladser i Danmark, en i Odense og en i Brøndby syd for

Læs mere

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB Love For LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB 1. 2. Klubbens navn. 1.1 Klubbens navn er Dansk Pointer Klub (DPK). 1.2 Den har sæde og værneting fælles med formanden for DPK. 1.3

Læs mere

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Len Beskrivelse Len er et stykke jord man kan eje. Der er stor forskel på de forskellige len, både i hvor de ligger, hvad de koster, men også hvilke

Læs mere

Præsentation af registrerede henvendelser, undervisning og andre aktiviteter

Præsentation af registrerede henvendelser, undervisning og andre aktiviteter Præsentation af registrerede henvendelser, undervisning og andre aktiviteter Udarbejdet februar 2013 Sanne Rie Cissé, akademisk medarbejder ERT I. Kort oversigt: ERT i tal 2012 II. Patient-, pårørende-

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender HVAD ER FRIMURERI Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender Laugssekretærens Kontor Silkeborg Plads 8 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Illustreret vejledning i muslimsk begravelse (janazah) trin for trin

Illustreret vejledning i muslimsk begravelse (janazah) trin for trin Illustreret vejledning i muslimsk begravelse (janazah) trin for trin Udarbejdet af Mohamed Ebrahim Siala ANERKENDELSER Først og fremmest går al lovprisning til Allah; vi lovpriser Allah og beder om Allahs

Læs mere