Om Den Islamiske Stat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Den Islamiske Stat"

Transkript

1 Om Den Islamiske Stat Bismillahir Rahmanir Raheem 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land hvor den islamiske lov (Shari ah) implementeres i alle områder i livet og styret, hvor sikkerheden opretholdes i Islams navn, selv hvis landets borgere er ikke-muslimer. 2. Hvad er Dar al-kufr? Dar al-kufr er det land hvor Kufr (uislamisk) lov implementeres i livets affærer, hvor sikkerheden opretholdes i Kufrs navn, selv hvis alle borgere i landet er muslimer. Dette er fordi kriteriet for, om en region er Dar al-islam eller Dar al-kufr, er lovene som implementeres, og sikkerheden hvormed den beskyttes; målestokken er altså ikke hvilken religion, borgerne i regionen har. 3. Hvilke Muslimske lande i dag er Dar al-islam? Af alle de muslimske lande i dag, så findes der ikke ét land eller stat, hvor de islamiske love udelukkende er implementeret i styret og livets affærer; altså betragtes de alle sammen som Dar al-kufr selvom deres borgere er muslimer. 4. Hvad er Muslimens Pligt overfor Sit Land? Islam gør det til en pligt over alle muslimer, at de arbejder for at ændre deres lande fra Dar al-kufr til Dar al-islam, og dette kan opnås ved at etablere den islamiske stat, dvs. Khilafah, og ved at udpege en Khalifah, og give ham en Bay ah, på den betingelse, at han vil styre med Allahs Ord, dvs. at han vil implementere de islamiske love i det land, hvor Khilafah er blevet etableret. Derefter skal muslimerne arbejde sammen med Khilafah, for at annektere resten af de islamiske lande med den, hvormed disse lande vil blive til Dar al-islam og de vil så bære Islam til resten af verden gennem invitation (Da wah) og Jihad. 5. Hvad er Khilafah? Khilafah Staten er den globale ledelse for alle muslimerne i verden. Dens rolle er at etablere lovene fra den islamiske Shari ah, og bære Islams Da wah til hele verden. 6. Er Khilafah Kendt som Noget Andet? Khilafah er også kendt som Imamah; begge termer har samme betydning. Adskillige autentiske Ahadith har nævnt dem med samme betydning, og ingen af de to termer har nogensinde haft forskellige betydninger i en shariamæssig tekst, dvs. Qur anen og Profetens Sunnah; disse er de eneste primære kilder til Shari ah. Det er ikke forpligtende, at holde fast i termen Khilafah eller Imamah, men det er dog forpligtende at holde fast i termens betydning. 7. Er Etableringen af en Khalifah en Forpligtelse over alle Muslimer i Verden? Etablering af en Khalifah er en forpligtelse for alle muslimerne i verden. At udføre pligten ligesom enhver af de pligter, Allah har pålagt muslimerne, er en livsvigtig forpligtelse, hvorom der ikke kan 1

2 være noget valg eller afholdenhed. At lade være med at udføre denne pligt er en af de allerstørste synder for hvilken Allah straffer hårdt! 8. Hvad er Beviset for at Udpegelsen af en Khalifah er Obligatorisk? Beviset for at udpegelsen af en Khalifah er obligatorisk for alle muslimer, findes i Sunnah og i Sahabahs Ijma a (enstemmighed). 9. Hvad er Beviset (Angående Spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi a følgende: Umar fortalte mig, at han hørte Profeten sige: ««Den der fjerner sin hånd fra lydighed, vil møde Allah på Opstandelsesdagen uden et bevis og den, der dør uden en Bay ah (løfte eller troskab) på sin nakke, dør en Jahiliyyah (uvidenheds)død. [Sahih Muslim, i Kitab al-imarah] Profeten gjorde det forpligtende over enhver muslim, at have en Bay ah på sin nakke, og beskrev den som dør uden en Bay ah på sin nakke, at han dør en Jahiliyyah-død. Denne Bay ah kan ikke være til andre end en Khalifah, og Profeten gjorde det forpligtende over enhver muslim, at have en Bay ah til en khalifah på sin nakke. Men han gjorde det ikke forpligtende over enhver muslim, at give Bay ah til en khalifah. Pligten ligger i eksistensen af en Bay ah, på enhver egnet muslims nakke, dvs. en Khalifahs eksistens, som følgelig fortjener en Bay ah, på enhver muslims nakke. Så det er eksistensen af en Khalifah som placerer en Bay ah på enhver muslims nakke, om end muslimen gav Bay ah til ham personligt eller ej. Derfor er denne Hadith fra Profeten et bevis på at udpegelsen af en Khalifah er en forpligtelse, og ikke et bevis på at det at give Bay ah er en forpligtelse. Dette er fordi Profeten irettesatte muslimen, som ikke har en Bay ah på sin nakke indtil han dør, og ikke den som ikke gav Bay ah. Hisham bin Urwa reporterede fra Abu Saleh, fra Abu Hurayrah, at Profeten sagde:» «Regenter vil varetage jeres affærer efter mig, hvor den gudfrygtige vil lede jer med sin gudfrygtighed, og den ulydige med sin ulydighed, så lyt til dem og adlyd dem i alt hvad der stemmer overens med Sandheden. Bed bagved dem. Hvis de handler korrekt får I belønning og hvis de handler forkert, så tæller det for jer og mod dem. [Muttaqi Al-Hindi, i Kanz al- Ummal, Hadith nr ] Muslim berettede via al-a araj, via Abu Hurayrah, at Profeten sagde: Imamen er sandelig et skjold, folk kæmper bag og beskytter sig ved. [Sahih Muslim, i Kitab al-imarah] 2

3 Muslim reporterede via Abu Hazim der sagde: Jeg ledsagede Abu Hurayrah i fem år, og jeg hørte ham tale om Profetens udtalelse:» «Profeterne plejede at styre Israels Børn; når som helst en Profet døde, så blev han efterfulgt af en anden, men der vil ikke komme flere Profeter efter mig. Der vil være Khulafa og de vil være mange. De sagde: Hvad beordrer du os så til? Han sagde: Opfyld Bay ah til dem, den ene efterfulgt af den anden, og giv dem, hvad de har krav på. For Allah vil sandelig udspørge dem om det, Han betroede dem med. [Sahih Muslim, i Kitab al-imarah] Ibn Abbas berettede, at Profeten sagde:» «Hvis noget ser noget hos sin Amir han afskyr, skal han være tålmodig. Fordi den der adskiller sig fra Sultanen (Islams autoritet) med så meget som en håndsbredde, og dør i den tilstand, vil dø en Jahiliyyah død. [Sahih Muslim, i Kitab al-imarah] Så Profeten informerer os i disse Ahadith, at ledere vil varetage muslimernes affærer, og disse Ahadith inkluderer beskrivelsen af en Khalifah som et skjold, dvs. et værn. Så beskrivelsen af Imamen som et skjold er informativ om selve fordelen ved imamens tilstedeværelse, altså er det et påbud om at handle, fordi hvis informationen, som Allah og Profeten leverer, indeholdt irettesættelse, så er det et forbud, og hvis den indeholdt lovprisning, så er det et påbud. Hvis den beordrede handling er nødvendig for at implementere en shariamæssig Hukm (islamisk lov) eller hvis en Hukm Shar i negligeres på grund af dens forsømmelse, så er ordren absolut. Desuden beordrede Profeten muslimerne til at adlyde denne Khalifah, og til at bekæmpe dem, som disputerer hans autoritet som Khalifah, hvilket indikerer en ordre om at udpege en Khalifah, og at beskytte hans Khilafah ved at kæmpe imod enhver, som disputerer med ham. Muslim reporterede, at Profeten sagde:» 3 «Den, der gav lydighedsløfte til en Imam med et helhjertet håndtryk, skal adlyde ham, så længe han kan, og hvis en anden kommer for at disputere med ham, så slå den mands nakke (hvis han ikke afstår). [Sahih Muslim, i Kitab al-imarah] Ordren om at adlyde Imamen, er derfor en ordre om at udpege ham, og ordren om at bekæmpe dem, som disputerer med ham, er derfor et bevis på, at denne ordre er absolut, for at opretholde tilstedeværelsen af én Khalifah. 10. Hvad er Beviset fra Ijma a al-sahabah?

4 Hvad angår Sahabahs Ijma a (enighed), var de enige om, at det var nødvendigt at udpege en efterfølger eller Khalifah til Profeten efter hans død, og de var enige om, at udpege en efterfølger til Abu Bakr, til Umar, og til Uthman - - efter deres død. Sahabahs enstemmighed i at udpege en Khalifah, viste sig kategorisk, da de udsatte begravelsen af Profeten efter hans død, mens de var optaget af at udpege en efterfølger til ham, trods det faktum at begravelsen af den døde er Fard, og at det er Haram for dem, der har påtaget sig at forberede til hans begravelse, at påtage sig noget andet, indtil de fuldfører begravelsen. Sahabah var forpligtet til at påtage sig forberedelse af Profetens begravelse, men nogle af dem påtog sig i stedet opgaven at udpege en Khalifah, frem for at udføre begravelsen, men de andre var tavse overfor det, og deltog i at udsætte begravelsen i to nætter, trods deres evne til at afvise udsættelsen, og deres evne til at begrave Profeten. Så dette var en Ijma a om at påtage sig udpegelsen af en Khalifah, frem for at begrave den døde. Dette kunne ikke være legitimt, medmindre udpegelsen af en Khalifah er mere obligatorisk end begravelsen af de døde. Sahabah var altid enige om at det var en forpligtelse at udpege en Khalifah. Skønt de var uenige om hvem der skulle udpeges som Khalifah, var de aldrig uenige om udpegelsen af en Khalifah, hverken da Profeten døde, eller da nogle af de retskafne Khulafa døde. Altså er Ijma a al-sahabah et klart og tydeligt bevis på at udpegelsen af en Khalifah er obligatorisk. 11. Er det Fard at Etablere Islam, og Implementere Islams Shari ah i alle Livets Aspekter? Etablering af Islam og implementeringen af den islamiske Shari ah i alle livets aspekter, er forpligtende for enhver muslim gennem absolut bevisførelse. Forpligtelsen kan ikke gennemføres, medmindre der findes en regent, som har autoriteten. Det juridiske princip lyder: 4 Hvad en Wajib er afhængig af, for at blive gennemført, er også Wajib. [Et juridisk princip, som bruges indenfor Mandubaat (det opfordrede) og Mubahaat (det tilladte)] Udpegelsen af en Khalifah er derfor også forpligtende udfra dette juridiske princip. Desuden beordrede Allah Sit Sendebud til at styre med alt det, Han åbenbarede til ham, og Allahs ordre til ham blev leveret på en utvetydig måde. Allah sagde til Profeten : Så styr iblandt dem med alt hvad Allah har åbenbaret til dig, og følg ikke deres lyster væk fra Sandheden som kom til dig. [Al-Maidah 5:48] Og Han sagde: Og styr iblandt dem med alt hvad Allah åbenbarede til, dig og følg ikke deres lyster; og pas på de ikke får dig til at afvige fra bare en del af det, Allah åbenbarede til dig. [Al-Maidah 5:49]

5 Allahs tale til Profeten, er en tale til hans Ummah, medmindre der er et bevis som begrænser talen til ham specifikt. I dette tilfælde er der ikke noget bevis så de førnævnte Ayaat beordrer alle muslimerne til at oprette styret. Udpegelsen af en Khalifah er ensbetydende med at etablere styret og autoriteten. På den anden side, så gjorde Allah det forpligtende for muslimerne at adlyde dem med autoriteten, dvs. regenten der også indikerer, at regentens tilstedeværelse er obligatorisk for muslimerne. Han siger: Åh I Troende! Adlyd Allah, adlyd Sendebudet, og dem, som har autoriteten iblandt jer. [Al-Nisa 4:59] Allah beordrer ikke lydighed til dem, som ikke eksisterer. Så dette indikerer, at regentens eksistens er obligatorisk. Når Allah beordrer lydighed til dem med autoritet, så er det (ensbetydende med) en ordre om at udpege dem. Implementeringen af Shari ah afhænger af regentens eksistens; derfor bliver regentens udpegelse obligatorisk, idet hans manglende tilstedeværelse vil resultere i en forsømmelse af Shari ah, som er syndigt. Således bliver det klart udfra disse beviser, at oprettelsen af styret og autoriteten blandt muslimerne, er Fard (obligatorisk), og det er også klart, at udpegelsen af en Khalifah, som tager hånd om styret og autoriteten, er obligatorisk over muslimerne, således at han kan implementere de shariamæssige love; og ikke kun for styret og autoritetens skyld alene. Overvej hvad Profeten sagde:» «De bedste af jeres Imamer (ledere) er dem, I elsker og de elsker jer; som beder for jer, og I beder for dem; og de værste af jeres Imamer er dem, I hader og de hader jer; og I forbander dem, og de forbander jer. Så blev Allahs Sendebud spurgt: Skal vi ikke erklære dem krig (dvs. løfte sværdet imod dem)? Han svarede: Ikke så længe, de opretholder Salah (dvs. Islam) iblandt jer. [Sahih Muslim, i Kitab al-imarah] Denne Hadith er klar, når den informerer om de gode og elendige ledere, og tydelig i sit forbud om, ikke at udfordre deres autoritet, så længe de opretholder Bønnen, som i denne kontekst indikerer opretholdelsen af Islam, og etableringen af dens styre. Så forpligtelsen over muslimerne om at udpege en Khalifah, der etablerer Islams love og bærer dens kald, er noget, som ikke har nogen tvivl med hensyn til sin absoluthed i de autentiske shariamæssige tekster. Det er også en forpligtelse på grund af det faktum, at Allah gjorde det Fard over muslimerne at etablere Islams autoritet, og beskytte muslimernes ære. Forpligtelsen er dog kollektiv; altså hvis en del af Ummah opnåede den, så opfyldes denne Fard, og ansvaret falder fra resten af Ummahs børn. Og hvis en del af Ummah ikke var i stand til at opnå denne Fard, skønt de udførte de handlinger, som skal etablerer den, forbliver ansvaret over alle muslimer, og denne Fard forbliver over enhver muslim, så længe muslimer er uden en Khalifah. 12. Hvad er Forskellen på den, der Afholder sig fra at Udpege en Khalifah, og den der går i gang med at Arbejde for at Udpege en Khalifah? 5

6 At afholde sig fra at etablere en Khalifah for muslimerne, er en mægtig synd, fordi det indebærer, at afholde sig fra at udføre en vigtig Fard i Islam, som implementeringen af de islamiske love afhænger af, og Islams tilstedeværelse på livets kampbane ligeledes afhænger af. Så muslimer i helhed begår en mægtig synd, ved at afholde sig fra at etablere en Khalifah for alle muslimer. Og hvis de enedes om at forblive uden en Khalifah, ville synden ramme alle muslimerne i hele verden. Hvis nogle af muslimerne gik i gang med at arbejde for at etablere en Khalifah og de andre ikke gjorde, vil synden falde fra dem der begyndte at arbejde for at etablere en Khalifah, og denne Fard forbliver over dem, indtil Khalifaen er udpeget. Fordi involvering i etableringen af denne Fard fjerner synden for dens forsinkede udførsel i sin rette tid, og dens manglende opfyldelse trods engagementet i arbejdet for at etablere den, og trods hadet til det, som forhindrer ham i at opfylde den. Hvad angår dem, som ikke var engageret i arbejdet for at etablere denne Fard, vil synden forblive over dem, så snart perioden på tre dage er gået, fra Khalifaens afgang, indtil udpegelsen af en ny Khalifah, idet Allah har betroet dem med en Fard, som de hverken udførte eller engagerede sig i arbejdet for, som er påkrævet for dens opfyldelse. Altså er muslimerne syndige, og fortjener straf og ydmygelse fra Allah, i dette liv og i det Hinsides. De er syndige på grund af deres afholdelse fra at etablere en Khalifah, eller fra de handlinger, som (ifølge Shari ah) etablerer Khalifaen. Det er klart og tydeligt at muslimen fortjener straf fra Allah, når han ignorerer en af de pligter, han blev pålagt, især den pligt hvormed andre pligter implementeres, og Shari ah lovene etableres, og Islams sag bringes højt, og Allahs Ord ophøjes i den muslimske, og i resten af verden. Følgelig har ingen muslim på jordens overflade, nogen undskyldning til at forlade pligten, at etablere den Deen, som Allah har befalet, det vil sige, etableringen af en Khalifah for muslimer, når der ikke er nogen Khilafah på jorden, og ingen til at implementere Allahs Hudood (grænser) for at beskytte Allahs Helligdomme, ingen til at implementere ideologiens love, og forene den muslimske nation under banneret, Laa Ilaaha ill Allah - Muhammadur Rasool Allah. Der findes ingen tilladelse i Islam, til at forlade arbejdet for denne forpligtelse, indtil den bliver gennemført. 13. Er Khilafah den Eneste Struktur for Det Islamiske Regeringssystem? Islam har fastlagt, at strukturen for den Islamiske regering, er Khilafah systemet, og dette er det eneste styresystem for den islamiske stat. Imam Muslim berettede fra Abu Hazim, som sagde: Jeg sad med Abu Hurayrah i fem år, og jeg hørte ham tit fortælle om Profetens udtalelse:» «Profeterne plejede at styre Israels Børn; når som helst en Profet døde, så blev han efterfulgt af en anden, men der vil ikke komme flere Profeter efter mig. Der vil være Khulafa, og de vil være mange. De sagde: Hvad beordrer du os så til? Han sagde: Opfyld Bay ah til dem, den ene efterfulgt af den anden og giv dem, hvad de har krav på. For Allah vil sandelig udspørge dem om det, Han betroede dem med. [Sahih Muslim, i Kitab al-imarah] Den Hadith er en tydelig udtalelse om det faktum, at den islamiske regeringsstruktur, efter Allahs Sendebud, er Khilafah. Og dette faktum underbygges bevismæssigt fra adskillige andre Ahadith, at Khilafah eller Imamah er det eneste regeringssystem i Islam, eksempelvis: Efter mig vil der være 6

7 Imamer, og, Hvis en Bay ah tages til to Khalifaer, og andre Ahadith, som indikerer, at regeringssystemet i Islam udelukkende er Khilafah. 14. Er det tilladt for Muslimer i hele verden, at have mere end én Islamisk Stat, eller mere end én Khalifah? Regeringssystemet i Islam, som er Khilafah systemet, er et enhedssystem med én stat, og ikke med et føderalt system. Og muslimer i hele verden har ikke tilladelse til at have mere end én islamisk stat, og heller ikke at have mere end én Khalifah, som regerer dem med Allahs Bog, og Allahs Sendebuds Sunnah - som implementerer den islamiske lovgivning, for beviserne fra Islams Shari ah har etableret dette og forbudt eksistensen af mere end én stat, som berettet af Abdullah b. Amr b. al- Aas der sagde, at han hørte Allahs Sendebud sige:» «Den, der gav lydighedsløfte til en Imam med et helhjertet håndtryk skal adlyde ham, så længe han kan, og hvis en anden kommer for at disputere med ham, så slå den mands nakke (hvis han ikke afstår). [Sahih Muslim, i Kitab al-imarah] Og som det blev berettet af Abu Sa id al-khudri, at Allahs Sendebud sagde: Hvis en Bay ah gives til to Khalifaer, så dræb den sidste af de to. [Sahih Muslim, i Kitab al- Imarah] Og som berettet af Arfajah, at han hørte Allahs Sendebud sige: Hvis en person kommer til jer, mens I er forenet under én mand, og han ønsker at nedbryde jeres styrke, og splitte jeres fællesskab, så dræb ham. [Sahih Muslim, i Kitab al- Imarah] Disse Ahadith er tydelige udtalelser om det faktum, at muslimer ikke må have mere end én Khalifah, og hvis en anden person prøver at fratage ham sin magt, er det nødvendigt at dræbe ham. Hvis Bay ah gives til to personer, anses den første som Khalifah, og den anden dræbes, hvis han ikke afstår. Hvis nogen disputerer med Khalifaen, for at opbryde Staten, eller anbefale sig selv som Khalifah, skal han dræbes, hvis han ikke afstår. Disse Ahadith er også utvetydige med hensyn til, at muslimer ikke tillades at have mere end én stat, og de er utvetydige med hensyn til nødvendigheden af, at den islamiske stat er en enhedsstat, og ikke en unionsstat, som er sammensat af flere dele. 15. Hvad er Regeringsprincipperne i Islam? Det islamiske regeringssystem er baseret på fire principper: 7

8 I. Suveræniteten Tilhører Allah, og ikke Folket Det der kontrollerer og styrer muslimerne og Ummah, er ikke muslimerne selv, eller Ummah. Derimod, så kontrolleres muslimernes og Ummahs valg, udelukkende af Allahs påbud og forbud. De har ikke (rigtig) Iman, førend de gør dig (Muhammad) til Dommer i alt hvad de strides om [Al- Nisa 4:65] Når Allah og Hans Sendebud har afgjort en sag, så sømmer det sig ikke for en Troende mand og kvinde, at de (overhovedet) skulle have noget at sige i sagen. [Al-Ahzab 33:36] Åh I Troende! Adlyd Allah, adlyd Sendebudet, og dem med myndighed iblandt jer. Så hvis I strides om en sag, så referer den(s afgørelse) tilbage til Allah og Sendebudet, hvis I virkelig har Iman på Allah og den Sidste Sag. [Al-Nisa 4:59] Og Allahs Sendebuds udtalelse: Ingen af jer vil være en (rigtig) Mu min (Troende), før hans lyster stemmer overens med det, som jeg er kommet med (dvs. Islam). [Se al-arba in al-nawawi, Hadith nr. 41] Disse beviser er utvetydige i at give suveræniteten til Allahs Love, og ikke til Ummah. II. Autoriteten tilhører Ummah Det er klart at autoriteten - ledelsen, tilhører Ummah, fordi det kan ses i metoden, som blev defineret af Lovgiveren, i Ummahs udpegelse af Khalifaen gennem Bay ah, og også udfra det faktum, at Khalifaen tager autoriteten med denne Bay ah, og han styrer Ummah på dens vegne. Og det faktum, at Khalifaen tager imod Bay ah, er et klart bevis på, at den aktuelle autoritet kommer fra Ummah, som giver den til hvem, den finder egnet. Der er også andre eksplicitte Ahadith, som beskriver, at Ummah skal udpege lederen, og giver en Bay ah til ham. Det berettes, at Allahs Sendebud sagde: Det er ikke tilladt for tre personer at være et sted på jorden, uden at de udpeger en af dem som deres Amir (leder). [Musnad Ahmed, i Kitab al-mukthireen min al-sahabah] Det er tydeligt her, at Ummah er den som udpeger. Og de Ahadith om Bay ah, som allerede er blevet nævnt, gør det klart, at autoriteten kommer fra Ummah. 8

9 III. Kun én Khalifah At udpege én Khalifah over alle Muslimer, som skal repræsentere dem i regeringen, er muslimernes pligt, og vi har været igennem mange Ahadith omkring udpegelsen af Khalifaen, og nødvendigheden af, at der kun må være én Khalifah, noget som også blev indikeret af Sahabahs Ijma a. IV. Kun Khalifaen har ret til at adoptere og håndhæve islamiske holdninger i staten Khalifaen er den, som udfærdiger konstitutionen (grundloven), og de forskellige kanoner (love). Sahabahs Ijma a beviser, at kun Khalifaen kan adoptere islamiske love, og fra denne enighed er udledt disse velkendte principper: Imamens ordre afgør uenigheden, og Imamens ordre skal implementeres, og Imamen kan fremsætte lige så mange løsninger, som (antallet af) problemer, der måtte opstå. 16. Hvad består den Islamiske Stats Struktur af? Den Islamiske Stats struktur består af følgende komponenter: 1. Khalifaen 2. Delegerede Assistenter 3. Udøvende Assistenter 4. Amir for Jihad (Hæren) 5. Wulaat (Guvernører) 6. Indenrigs sikkerhed 7. Udenrigspolitik 8. Produktion 9. Domstole 10. Administrative System 11. Statskassen (Bait al-mal) 12. Uddannelse 13. Ummah Rådet (Majlis al-ummah) Disse komponenter er taget fra Allahs Sendebuds Sunnah, fordi han byggede Statens struktur, og han var Statens leder, og han beordrede muslimerne til at udpege en Khalifah til dem selv (efter ham), og han udpegede Abu Bakr og Umar b. Al-Khattab som sine assistenter (som berettet i Tirmidhi):» «Enhver Profet har haft to hjælpere fra himlens beboere og to fra jordens beboere; hvad angår Mine to hjælpere fra himlens beboere; så er det Jibreel og Mikaeel. Og hvad angår Mine to assistenter fra jordens beboere, så er det Abu Bakr og Umar. [Sunan al-tirmidhi, i Kitab al-manaqib...] Wazeer betyder den der hjælper, og ikke termen Minister, som bruges i de vestlige demokratier. Ligeledes udpegede Allahs Sendebud krigs- og Jihadkommandører, og udpegede Wulaat over provinserne. Han udpegede Mu adh som guvernør over Yemen, og udpegede A ttab b. Usayd som guvernør over Makkah, efter erobringen af den. Ydermere udpegede han dommere til at dømme blandt folk. Han udpegede Ali b. Abi Talib som en dommer i Yemen, og sendte Rashid b. Abdullah som en dommer i klagedomstolen (Qadi al-madhalim). Hvad angår den administrative struktur, 9

10 udpegede han sekretærer (ansvarlige) til de offentlige myndigheder, hvor deres rang var titlen, departementschef. Han udpegede Muayqeeb b. Abu Fatimah som sekretær over krigsbytte, og Hudhayfah bin al-yaman som sekretær over indsamling af Zakah, på frugterne fra Hijaz. Angående Ummah Rådet, havde Allahs Sendebud ikke altid en formel forsamling, men han plejede at tage imod råd fra muslimer. Han samlede dem på Uhud dagen og søgte deres råd. Og andre gange plejede han at kalde på bestemte personer vedvarende for at søge deres råd, og de var blandt lederne af deres folk (stammer) og inkluderede Hamzah, Abu Bakr, Umar, Ja far, Ali, Ibn Mas ud, Salman, Ammar, Hudhayfah, Abu Dharr, al-miqdad, Sa d b. Ubadah, og Sa d b. Mu adh, og de var ligesom en forsamling, hvis råd blev søgt. Allahs Sendebud formede også en hær, og han var dens egentlige kommandør, men han plejede også at udpege kommandører i nogle af sine kampe. 17. Er det Monarkiske System et Islamisk System? Det monarkiske system er ikke et islamisk system, og Islam godkender det ikke, uanset om kongen er en frontfigur, der ikke regerer, hvilket er tilfældet i England og Spanien, fordi Khalifaen er ikke en frontfigur, men han er derimod regenten og den ansvarlige for håndhævelsen af Allahs love på Ummahs vegne; eller hvis kongen er overhovedet, og den faktuelle regent, hvilket er tilfældet i Saudi Arabien og Jordan. Dette er fordi Khalifaen ikke tilegner sig sin position, som kongerne gør; derimod vælger muslimerne ham, og giver ham Bay ah. Det arvemæssige system er ikke tilladt i Islam; Khalifaen har ikke flere privilegier end enhver anden muslimsk eller ikke-muslimsk borger, og han er slet ikke hævet over Loven ligesom kongerne, som ikke kan retsforfølges; men han er underlagt Allahs love, og kan stilles til ansvar for enhver handling, han udfører. 18. Er det Republikanske System et Islamisk System? Og det republikanske system er ikke et islamisk system, og Islam godkender det heller ikke, uanset om det i virkeligheden er præsidentielt, som det er tilfældet i USA, eller om det er parlamentarisk, hvilket kan ses i Tyskland, fordi det republikanske system i begge sine former, er baseret på det demokratiske system, som giver suveræniteten til folk, men Khilafah systemet er baseret på Islams system, som giver suveræniteten til den islamiske Shari ah. Altså har Ummah ikke retten til at fjerne Khalifaen selvom hun har retten til at vælge ham og stille ham til ansvar; kun den islamiske dom kan fjerne Khalifaen, dvs. i tilfælde af han modarbejder Shari ah således, at det bliver nødvendigt at fjerne ham. Myndigheden, som skal afgøre om Khalifaen har modarbejdet Loven således, at han skal fjernes, ligger hos Mahkamat ul- Madhalim (Klagedomstolen), som besidder autoriteten til at fjerne ham fra Khalifah-posten, på grund af Allahs afgørelse: Åh I Troende! Adlyd Allah, adlyd Sendebudet, og dem med myndighed iblandt jer; så hvis I strides om en sag, så referer den(s afgørelse) tilbage til Allah(s Bog) og Sendebudet(s Sunnah), hvis I virkelig erkender Allah og den Sidste Dag. [Al-Nisa 4:59] Det vil sige, at de skal overlade sagen til Allah og Hans Sendebuds, og Klagedomstolen repræsenterer Allah og Hans Sendebuds Lov, mens det i tilfældet med præsidenten i det republikanske system, er folket, der har retten til at fjerne ham, fordi folket besidder suveræniteten og autoriteten. Khalifaen vælges ikke for en begrænset periode; den eneste begrænsning af hans styre, er 10

11 implementeringen af Islam. Hvis han ikke implementerer Islam, så bliver han fjernet, selv hvis det kun var en måned efter hans udpegelse. Modsætningsvis så udpeges republikkens præsident for en begrænset periode. I det parlamentariske system er der en premierminister ved præsidentens side, og præsidenten er kun en frontfigur uden egentlig magt, og den reelle magt ligger hos premierministeren. Khalifaen er den reelle regent, som regerer, og implementerer sine ordrer, og han har ingen ministre, der styrer uafhængigt af ham. 19. Er det Præsidentielle System et Islamisk System? Selvom præsidenten i det præsidentielle system i sig selv er den reelle regent så har han ministre med sig, der besidder regeringsmyndighed, og han er deres leder, og hans rang er den af regeringens præsident. Det står i modsætning til Khilafah systemet hvor Khalifaen regerer direkte og har assistenter med sig. Disse assistenter har ikke ministerbeføjelser som i det demokratiske republikanske system. Når en Khalifah bliver regent, er han regenten som værende statens overhoved, og ikke lederen af en udførende forsamling. Altså er der en kæmpe forskel på det republikanske system og Khilafah systemet, og det er derfor ikke tilladt at kalde den islamiske stat for en islamisk republik, og det er heller ikke tilladt at sige, at regeringssystemet i Islam er republikansk, eller at Islam er et republikansk system, på grund af den komplette modsigelse imellem de to. 20. Er det Islamiske System et Imperium? Regionerne som styres af Islam - skønt de er sammensat af forskellige racer og bundet til et centralt sted - er ikke styret som et imperium, men af et system, som modstrider det imperiske system. Det imperiske system behandler ikke racerne ens i de forskellige regioner af imperiet, men det giver særlige privilegier til imperiets centrum i styret, Finansen og økonomien. Den islamiske regeringsmåde er, at skabe lighed imellem borgere i alle statens regioner. Islam giver ikke-muslimer, som besidder statsborgerskabet, samme rettigheder og forpligtelser, som muslimer har. De nyder den samme retfærdighed som muslimer, og er underlagt den samme ansvarlighed som dem. Og hver eneste borger, uanset hans eller hendes verdensanskuelse, har rettigheder, som selv en muslim, der lever i udlandet, men ikke har statsborgerskabet, ikke har. Med denne lighed, så adskiller det Islamiske system sig totalt fra det imperiske system. Det forvandler ikke regionerne under sin ledelse, til kolonier, områder for udnyttelse, og heller ikke til en indtægtskilde, der kanaliseres tilbage til den centrale region til egen gavn, ligemeget hvor langt fra hinanden de er, og uanset hvor forskellige deres racer blev. Det betragter hver enkel region som en del af staten, og borgerne nyder samme rettigheder, som borgerne i den centrale region. Det gør også den regerende autoritet, systemerne og lovgivningen til den samme i alle regionerne. 21. Er det Føderale System et Islamisk System? Styresystemet i Islam er ikke føderalt, hvor regionerne opdeles af autonomi, men det forenes i den generelle styring. Det er derimod et enhedssystem, hvor byen Marrakesh i vest, betragtes ligesom Khurasan i Øst; og al-fayoom provinsen vil være ligesom Kairo, hvis det var den islamiske hovedstad. Alle regionernes Finans vil være den samme, og det vil deres budget også være. Midlerne forbruges ligeligt på borgernes affærer, uanset deres Wilayah. Hvis for eksempel de skatter, som indsamles i en Wilayah, var dobbelt så meget som dens udgifter, vil midlerne blive brugt til at dække denne Wilayahs behov, og ikke ifølge hvor meget der blev indsamlet. Hvis en anden Wilayah havde for få midler i forhold til udgifter, ville dette ikke blive taget i betragtning, og midler fra det generelle budget, ville blive brugt til at tilfredsstille denne Wilayahs behov, uanset om den indsamlede nok skatter eller ej. 11

12 Derfor er styresystemet en enhed, og ikke en føderation. Derfor kan det islamiske styresystem adskilles fra andre kendte systemer, i sin oprindelse og fundamentalt, selv hvis nogle af aspekterne lignede nogle af deres aspekter. Desuden er det islamiske system centralt i selve ledelsen, hvor den højeste autoritet sidder ved hovedkontoret, hvor autoriteten og magten omfatter hver eneste del af staten, uanset hvor lille eller stor den er; uafhængighed i enhver del af den tillades ikke, og det forebygger opløsning. Den højeste autoritet udpeger hærens kommandører, guvernører, og funktionærerne i de styremæssige, finansielle og økonomiske anliggender. Han udpeger dommere i alle regionerne, og enhver der har forpligtelser indenfor styret. Og han er den, der tager sig af ledelsen af hele landet. 12

9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende:

9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende: (الخلافة) Al-Khilafah? Hvad er 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land, hvor Islamisk Lov (Shari ah) er implementeret i alle områder, vedrørende livet og styret, og hvis sikkerhed opretholdes

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem Mantuq og Mafhum Bismillahir Rahmanir Raheem Allah sendte Islam som det sidste budskab indtil Dommens Dag. Derudover siger Han, at dette budskab er fuldkomment og indeholder svar til alt. Den (Qur anen)

Læs mere

Khilafah. Den eneste løsning

Khilafah. Den eneste løsning Khilafah Den eneste løsning Khilafah: Den eneste løsning Ramadhan 1409 e.h./april 1989 e.kr. Revideret Jumada al-oula 1423 e.h./juli 2002 e.kr. ISBN: 87-991683-0-8 Oversættelse af Koranen Det skal stå

Læs mere

Tafsir Surah ul-qadr

Tafsir Surah ul-qadr Tafsir Surah ul-qadr Bismillahir Rahmanir Raheem Følgende er fra Tafsir Ibn Kathir: - Som blev åbenbaret i Makkah: (Vi har sandelig nedsendt den på al-qadr Natten.) (Og hvad skal lade dig vide, hvad al-qadr

Læs mere

Allah siger i Surat ul-anfal:

Allah siger i Surat ul-anfal: Iman Diskussion Iman er den absolutte erkendelse, som stemmer overens med realiteten, og er baseret på beviser. Dette er en shariamæssig definition; og der findes adskillige Ayaat, som antyder, at denne

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Khilafah i min Ummah vil vare i 30 år. Derefter vil der være et arvestyre. [Lignende

Khilafah i min Ummah vil vare i 30 år. Derefter vil der være et arvestyre. [Lignende Varede Khilafah kun i 30 år? Spørgsmål: Behovet for Khilafah er blevet grundfæstet solidt, og mange muslimer kalder nu til den. Men nogle folk påstår at Khilafah kun varede i 30 år, og at Khilafah derefter

Læs mere

Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er

Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er Introduktion Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er Hele verdenen har i løbet af de sidste to årtier været vidne til Islams genopståen. Islam er brudt frem på verdensarenaen med en styrke, der

Læs mere

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat SHAIKH ABU AHMAD AL FILISTINE Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat - et modsvar til Hizb ut Tahrir WWW. ISLAMISKUNDERVISNING.COM 0 بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على عبده ورسوله

Læs mere

Islams opfattelse af stat og samfund

Islams opfattelse af stat og samfund Islams opfattelse af stat og samfund Definitionen af Islam Allah har nedsendt det Islamiske budskab, hvis fundament er livsanskuelsen, der udtrykkes i sætningen: "Der er ingen ilah foruden Allah, Muhammad

Læs mere

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat:

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat: As-Sabr (Tålmodighed) Og søg hjælp i tålmodighed og As-Salah (bønnen). Allah er sandelig med As-Sabireen (de tålmodige). Og sig ikke om dem, som bliver dræbt for Allahs skyld, De er døde. Nej, de er levende,

Læs mere

Shariamæssig Illah og Rationel Illah

Shariamæssig Illah og Rationel Illah Shariamæssig Illah og Rationel Illah Bismillahir Rahmanir Raheem De islamiske systemer er sammensat af Ahkam Shar iyah, relateret til Ibadaat (ritualer), moral, føde, klæder, transaktioner (Mu amalaat),

Læs mere

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde)

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Profeten (saws) har sagt: Når en dommer dømmer på ijtihad og rammer sandheden, får han to belønninger, og når en dommer dømmer på en ijtihad og rammer forkert,

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

Retsvæsenet i Islam. Der er tre typer af dommere i Islam. De er følgende :

Retsvæsenet i Islam. Der er tre typer af dommere i Islam. De er følgende : Retsvæsenet i Islam Det islamiske retssystem og straffesystem har længe været udsat for et massivt angreb fra Vesten. For at modvirke angrebet, giver denne artikel et overblik over rets- og straffesystemet,

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

HADITH & USUL AL-HADITH

HADITH & USUL AL-HADITH HADITH & USUL AL-HADITH Underviser: Hafiza Aqsa Mushtaq 26. august 2017 E-mail: aqsa@saifi.dk Fahm al-din (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ulūm Tlf.: 30 58 30 30 E-mail:

Læs mere

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5]

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5] De succesriges kriterier i Qur anen og Sunnah I Qur anen bliver de succesrige (Muflihoon) beskrevet. Hvilke overbevisninger og handlinger adopterer og udfører disse personer, som i sidste ende bliver de

Læs mere

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige.

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. En af de største problemstillinger vi står med i dag, som er med til at skabe forvirring blandt mange muslimer, er folk som holder fast i deres holdninger

Læs mere

Islams Entydige Holdning Til Demokrati

Islams Entydige Holdning Til Demokrati Islams Entydige Holdning Til Demokrati Demokratiet modstrider Islam i bund og grund, hvad angår kilden, hvor den udgår fra, livsanskuelsen den udspringer fra og med de tanker, begreber, værdier og idealer,

Læs mere

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook.

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook. Majlis Sibawayh Dar al-hijrah Masjid Taiba Arabisk for alle 1 INTRO I Allahs navn, al taknemmelighed og lovprisning tilkommer Ham og må Hans velsignelser og fredshilsner være over Hans elskede Sendebud,

Læs mere

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen.

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen. Forståelsen af Hadith 2 Der er intet i historien, som har fået flere svidende angreb fra Kuffar end Hadith litteraturen, som er det bevarede korpus af beretninger om Profetens udtalelser, handlinger og

Læs mere

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage:

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage: Munida 06.10.13 6. October 2013 C.E. svarer til 1. Dhul-Hijjah 1434 A.H. Nogle nætter, dage, måneder mere velsignede end andre. De første 10 dage af Dhul Hijjah fyldt med velsignelser som Allah swt sværger

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM Allah (swt) siger: "Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst

Læs mere

Khilafah er livssagen

Khilafah er livssagen Khilafah er livssagen Et blik tilbage på de sidste årtier og mere præcist på år 1918, viser os, at Mustafa Kamal (den vestligt-orienterede vantro) afskaffede den islamiske politik fra staten Khilafah og

Læs mere

Kategorier af Islamiske regler

Kategorier af Islamiske regler Kategorier af Islamiske regler Fard, Wajib, Sunna, Makruh og Haram Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer de forskellige regler fra?... 1 2 De enkelte kategorier... 3 2.1 Oversigt... 3 2.2 Uddybning af hver

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Ijtihad og den modernistiske metode I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Da den osmanniske Khilafah officielt blev nedlagt den 3. marts 1924 af Allahs fjende, den britiske agent, Mustafa Kemal,

Læs mere

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Når man overvejer den mangfoldighed af problemer som den Islamiske Ummah står overfor, om end det er fremmed besættelse, fattigdom, udbredt korruption, teknologisk

Læs mere

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Intro Kendskab til de lærde Forståelse for deres liv Indsigt i historikken Hjælpe vores egen situation Indsigt i behandling af forskellige hændelser Opnåelse af Respekt

Læs mere

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Bismillahir Rahmanir Raheem Mange mennesker har påstået, både førhen og i de moderne tider, at Qur anen indeholder videnskaber, industri og opfindelser osv. De

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Det Islamiske Økonomisystem som et Alternativ I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Allah siger: I er den bedste nation, som nogensinde er blevet frembragt til menneskeheden, (fordi) I påbyder det

Læs mere

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade USUL PRINCIPPER Skade Princip Der må hvirken fortages skade eller påfører skade Der er to ting vedrørende dette princip som bør understreges: Den første ting: Det som reglen fastlægger er, at ethvert realitet

Læs mere

Er Det Bare et Tegn?

Er Det Bare et Tegn? Er Det Bare et Tegn? Bismillahir Rahmanir Raheem Enhver, der tager en oversættelse af Qur anen, eller endda den arabiske original, vil opdage, at ordet Ayah er brugt mange gange. Dette ord, som også er

Læs mere

Behovet for Sendebud

Behovet for Sendebud Behovet for Sendebud Den islamiske aqeedah (livsanskuelse) er et veldefineret sæt af ideer om eksistensen af mennesket, livet og universet. Denne aqeedah behandler den første og mest fundamentale ide,

Læs mere

Den Korrekte Forståelse af Sejr

Den Korrekte Forståelse af Sejr Den Korrekte Forståelse af Sejr Sandelig! De vantro bruger deres ejendom for at hindre (folk) i at følge Allahs vej; således vil de fortsætte med at bruge (deres ejendom), men det vil i sidste ende være

Læs mere

Bismillahir Rahmanir Raheem

Bismillahir Rahmanir Raheem Kaldet til Islam Bismillahir Rahmanir Raheem Forpligtelsen hvad angår etableringen af Khilafah, betragtes med stigende grad klart, utvivlsomt, og tydeligt, som den vitale sag, muslimer skal fokusere deres

Læs mere

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk (الزكاة) Zakâh Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk Disposition Betydningen af Zakâh Dens Hukm Hvem er forpligtet til at betale Zakâh? Hvad skal der betales Zakâh af? Hvor meget skal der betales? Hvem

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 1 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Islamisk Overbevisning og Rationalitet I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige At tro på en skaber betragtes af mange som værende lig med at følge noget blindt. Og videnskabens og teknologiens stigende

Læs mere

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Islamisk forhindring af sekularisme og demokrati 1 Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Ideen bag forhindring af sekularisme og demokrati er at forhindre muslimerne i at falde i nogle katastrofale handlinger

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

Mon I frygter dem. Men Allah er mere værdig at frygte hvis I har Iman

Mon I frygter dem. Men Allah er mere værdig at frygte hvis I har Iman Dawabæreren En dawabærere der arbejder for en fundamental ændring af ummahs og verdens realitet, har en mægtig opgave. At skulle være den som stræber mod en fuldstændig befrielse af denne mægtige ummah

Læs mere

Forfatningsudkast. til Khilafah-staten. (Autoriseret udgave)

Forfatningsudkast. til Khilafah-staten. (Autoriseret udgave) Forfatningsudkast til Khilafah-staten (Autoriseret udgave) 2 Forfatningsudkast til Khilafah-staten ISBN 87-989718-8-3 Al-Khilafah Publikationer Postboks 1286 DK-2300 København S Hizb ut-tahrir (Autoriseret

Læs mere

Sig: Og hos Allah er det perfekte bevis og argument, og havde Han ønsket det, så ville Han visselig have vejledt jer alle sammen.

Sig: Og hos Allah er det perfekte bevis og argument, og havde Han ønsket det, så ville Han visselig have vejledt jer alle sammen. Al-Qada Wal-Qadar Dette emne opstod på grund af muslimernes kontakt med de græske filosoffer, som fremlagde spørgsmål såsom, Handler mennesket ifølge fri vilje, eller tvinger Allah mennesket til at handle?

Læs mere

UDKAST TIL MINISTERENS TALE under middag på Glyptoteket i anledning af Højesterets 350 års jubilæum den 14. februar 2011

UDKAST TIL MINISTERENS TALE under middag på Glyptoteket i anledning af Højesterets 350 års jubilæum den 14. februar 2011 Dok.: KNO40167 UDKAST TIL MINISTERENS TALE under middag på Glyptoteket i anledning af Højesterets 350 års jubilæum den 14. februar 2011 1. Deres Majestæt, Deres Kongelige Højheder, mine damer og herrer.

Læs mere

Grundloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=45902

Grundloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=45902 Til rette kompetente myndigheder pr mail 9/7 2013 Grundloven og straffeloven mv. Om Inger Støjbergs kronik mv. Jeg tillader mig hermed, som dansk statsborger, at bede om, at Danmarks riges Grundlov overholdes

Læs mere

Hizb ut-tahrirs Ændringsmetode

Hizb ut-tahrirs Ændringsmetode Hizb ut-tahrirs Ændringsmetode (Autoriseret udgave) Ummah Forlaget For tryk, udgivelse og distribution Postboks 135190 Beirut Libanon 1. udgave: 24. Jumada Al-Awwal 1410 e.h. December 1989 e.kr. 2. udgave

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

(Oversat fra arabisk) For tekstens præcise mening, referer venligst til den arabiske originaltekst: Ajhizat dawlat Al-Khilafah fil-hukm wal-idarah.

(Oversat fra arabisk) For tekstens præcise mening, referer venligst til den arabiske originaltekst: Ajhizat dawlat Al-Khilafah fil-hukm wal-idarah. Kalifatets Statsinstitutioner (Styre & Forvaltning) Denne bog er udgivet og adopteret af Hizb ut-tahrir Bogen annullerer uoverensstemmende adopterede meninger Kalifatets Statsinstitutioner (Styre & Forvaltning)

Læs mere

Jøder og kristne oplevede historisk sikkerhed og tryghed under Khilafah

Jøder og kristne oplevede historisk sikkerhed og tryghed under Khilafah Jøder og kristne oplevede historisk sikkerhed og tryghed under Khilafah Alle muslimer i dag har nu hørt om ordet Khilafah, og en stor del af disse muslimer ved at Khilafah er en islamisk stat, men få muslimer

Læs mere

De tre fundamentale principper

De tre fundamentale principper De tre fundamentale principper Af Imam Muhammad bin Abdul-Wahhaab Vid må Allah (subhânahu wa ta âlâ) være dig barmhjertighed at det er obligatorisk for os at lære disse fire ting: - At man har viden om

Læs mere

Den falske salafisekt

Den falske salafisekt Den falske salafisekt Ummahs situation Alt imens muslimerne angribes af de vantro i Afghanistan, Tjetjenien, Irak, Palæstina, Filippinerne osv., og samtidig med at deres resurser og rigdomme plyndres,

Læs mere

Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2.

Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2. Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2. Fatma: Min mand og jeg er inde i en periode, hvor vi har en del diskussioner. Vi er uenige om nogle ting, og han hidser sig op. Vi er

Læs mere

Sunnah Den Islamiske Livsstil

Sunnah Den Islamiske Livsstil 1. Udgave Sunnah Den Islamiske Livsstil Af Dawah Studiecenter Publikationer www.al-dawah.dk ISBN 978-87-992944-0-4 2 Oversættelse af Qur anen Det skal stå fuldstændigt klart, at Qur anen udelukkende er

Læs mere

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af HIZB UT-TAHRIR ح زب التحرير Hizb ut-tahrir Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af Hizb ut-tahrir 2 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til det originale

Læs mere

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI I midten af det sidste århundrede førte Vesten en kulturel og intellektuel invasion i den islamiske verden, som skulle være et alternativ til den flere århundrede

Læs mere

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet Hukm af deltagelse i valg حكم املشاركة يف اإلنتخابات Munida.dk Wakf.com København November 2013 Disposition 1. Kort indblik i selve valgprocessen

Læs mere

Da awa Aktivisten er ikke Ansvarlig for Opnåelsen af Resultaterne

Da awa Aktivisten er ikke Ansvarlig for Opnåelsen af Resultaterne Da awa Aktivisten er ikke Ansvarlig for Opnåelsen af Resultaterne At være Da awa aktivist er Profeternes opgave. Det er en af de bedste og mest ærværdige gerninger. Allah (swt) sagde: Hvem er bedre end

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Hvor får din viden fra?

Hvor får din viden fra? Hvor får din viden fra? Indholdsfortegnelse 1 Idéen om at følge Quran og Sunna... 1 2 Kompetencer... 2 3 Et spørgsmål om tillid... 4 4 Den rette vej... 5 1 Idéen om at følge Quran og Sunna I enhver tid

Læs mere

Introduktion til Hadith

Introduktion til Hadith Introduktion til Hadith Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Hadith?... 1 2 Hvor kommer Hadith fra?... 1 3 Forskellige typer af Hadith... 4 4 Bevarelsen

Læs mere

Youth By Night inviterer til

Youth By Night inviterer til Youth By Night inviterer til Vi nærmer os en afslutning Underemner 1. Hvad betyder Dajjal og hvorfor er han al Masîh? 2. Hvad vil finde sted før hans kommen? 3. Hans beskrivelse (fysisk) 4. Hvorfra vil

Læs mere

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn Aqidat Al-Muslim Muslimernes Tro Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn INDHOLDSFORTEGNELSE - Oversætterens forord - Sheikh Ibn Bâzs indledning (må Allahs barmhjertighed være med ham) - Forfatterens introduktion

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

Introduktion til Fiqh

Introduktion til Fiqh Introduktion til Fiqh Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer Fiqh fra?... 1 2 Islamiske love... 1 3 Hvad vi skal vide af Fiqh... 2 4 Den praktiske tilgang

Læs mere

Islam og det venskabelige/broderlige bånd

Islam og det venskabelige/broderlige bånd Islam og det venskabelige/broderlige bånd Mennesket er udstyret med bestemte instinkter. Et af disse er artsinstinktet, hvis aspekter bl.a. er venskab og det sociale samvær. Allah (swt) der skabte mennesket,

Læs mere

Bismillahir Rahmanir Raheem

Bismillahir Rahmanir Raheem Sufisme og Ummahs oprejsning Bismillahir Rahmanir Raheem Inden vi diskuterer Sufisme, vil vi gerne klargøre følgende: Sufisme, som Tabi een (generationen efter Sahabah ) forstod den, har intet at gøre

Læs mere

Den første årlige konference for Hizb ut-tahrir - Danmark

Den første årlige konference for Hizb ut-tahrir - Danmark ISLAM Det Sande Livssyn og Livssystem for Menneskeheden Den første årlige konference for Hizb ut-tahrir - Danmark Al-Khilafah Publikationer Postboks 1286 DK-2300 København S ISBN 87-989718-2-4 1426 e.h.

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler:

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler: ---- Kapitel 5 Bøn og tilbedning Tilbedningens ånd Salah Fasten Zakah Hadj Pilgrimsrejsen Et forsvar for islam Jihad BØN OG TILBEDNING Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på

Læs mere

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget 1 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-Islamiyya

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Merons Riges Grundlov

Merons Riges Grundlov Merons Riges Grundlov Kapitel 1 Kongen og Hans Repræsentanter 1. Denne Grundlov gælder for alle dele af Merons Rige. 2. Regeringsformen er Monakisk, og alt magt over Merons rige ligger hos Kongen. Arvefølgen

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Hadithstudier HA10 De Frommes Haver del 1 Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 Alle rettigheder

Læs mere

Det arabiske sprogs vigtighed i Islam

Det arabiske sprogs vigtighed i Islam Det arabiske sprogs vigtighed i Islam Det arabiske sprogs vigtighed i Islam kan ikke understreges nok. Det arabiske sprog er vejen til at forstå den Åbenbarede Tekst. Det er værktøjet, de retslærde bruger

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur

Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur Den Islamiske ideologi udledes fra Qur an il-kareem og Sunnah. Lovgivningen i Islam udledes også fra disse to kilder. Derfor, hvis en af disse kilder

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Kursus i Ulûm ul-qur ân علوم القرا ن. (Koranens Videnskaber) Wakf og Munida Disposition

Kursus i Ulûm ul-qur ân علوم القرا ن. (Koranens Videnskaber) Wakf og Munida Disposition Kursus i Ulûm ul-qur ân علوم القرا ن (Koranens Videnskaber) Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Lektion 7 Disposition Hvad skete der med al-qur ân efter 1 Efter tiden med Uthmân og fremover

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde:»mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

Hjerternes sygdomme. at se noget) og er forbundet med udtrykket Sum ah ( )ﲰﻌﺔ, der er afledt. Shar î-mæssigt. Riyâ : hvis man gør det foran folk

Hjerternes sygdomme. at se noget) og er forbundet med udtrykket Sum ah ( )ﲰﻌﺔ, der er afledt. Shar î-mæssigt. Riyâ : hvis man gør det foran folk Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad betyder Riyâ (?)ﺭﻳﺎﺀ Sprogligt Riyâ ( )ﺭﻳﺎﺀ er verbalsubstantiv af râ â ( )ﺭﺍﺀﻯ der er relateret til ru yah (dét at se noget) og er forbundet med udtrykket

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(فوضى الوقت) Hvad er Fawdâ al-waqt Sprogligt Fawdâ (فوضى) har to betydninger

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk -------------------------------------------------------------------------------------------------

Islams Principper. www.masjed.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- Kapitel 2 - Tro og lydighed Tro - Hvad er det for noget? Hvordan opnår man viden om Gud? Troen på det ukendte TRO OG LYDIGHED Islam står for Lydighed overfor Gud. Det er almindelig sund fornuft,

Læs mere

En Påmindelse om Khilafahs Afskaffelse

En Påmindelse om Khilafahs Afskaffelse En Påmindelse om Khilafahs Afskaffelse Den 3. marts markerede det 78. år for afskaffelsen af Khilafah, hvor den Tyrkiske Nationalforsamling i 1924 satte en stopper for det Islamiske styresystem. Dette

Læs mere

Målet med Da'wah La ilaha illa Allah's Aqeedah

Målet med Da'wah La ilaha illa Allah's Aqeedah Målet med Da'wah Målet og metoden af Muhammads (saaws) Da'wah i Makkah vedbliver at være årsag for megen spekulation og forvirring blandt nogle muslimer. Mange individer, grupper og bevægelser påstår at

Læs mere

Muslimsk omsorgsarbejde

Muslimsk omsorgsarbejde Muslimsk omsorgsarbejde Naveed Baig, imam i Vridsløselille Statsfængsel, underviser og supervisor i sjælesorg i IKS Denne artikel indeholder en begyndende refleksion over en muslimsk omsorgsteologi, baseret

Læs mere