Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-2 Kultur og samfundsfagsgruppe Kasper Konow og Emil Risbjerg Nielsen 2ASTM113 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Introduktion til historie (kun historie) Magtens Danmarkshistorie (Kun historie) Historieopgaven. Mellemkrigstiden (kun historie) Identitetsdannelse Velfærdsstaten Kulturmødet Tyskland

2 Titel 1 Introduktion til historie Folkeskolens historiekanon Christian Vollmond og Anders Hassing: Fra fortid til historie. Columbus Side (kapitel 1 og 2) To billeder af Egtvedpigens dragt fra Politiken/Gyldendals Danmarkshistorie (første bind) Anette Warring: Fortiden ændrer sig ikke, men det gør historien (artikel i Politiken 5. marts 2005) Anders Fogh Rasmussens tale på Holmen, d. 29. august, 2003 Steffen Heiberg: Særdeles traditionel danmarkshistorisk kanon (kronik bragt i Politiken, d. 17. juli, 2006) Berlingske ledende artikel: På tide med en kanon for historiefaget (bragt i Berlingske tidende, d. 1. juli 2006) Olaf Søndberg: Danmarks historie Systime, 2001, s Slaget på fælleden 1872 Actahæfte, fire tekster (Politidirektørens anmodning om retslig undersøgelse mod Pio, Geleff og Brix/ Fædrelandet 6. maj 1872/ En tilskuer til slaget på Fælleden/ MÅLET ER FULDT!) Matador afsnit 15 Konfirmationen. Brugt som generel introduktion til KS 18 lektioner Introduktion til faget Redegøre for væsentlige begreber Diskutere egne og generelle kulturelle værdier Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende Værdier og livsformer Den store og den lille historie Historiekanon Studiekompetencer Præsentation af den historiske metode Klasseundervisning Gruppearbejde og -fremlæggelse Pararbejde/summegrupper Arbejde med mundtlige oplæg.

3 Titel 2 Magtens danmarkshistorie Lars Peter Visti Hansen, Jakob Buhl Jensen, Bente Thomsen: Overblik. Danmarkshistorie i korte træk.gyldendal Side Samling af primære kilder til magten i Danmark: Fortale til Jyske lov 1241 Erik Klipping håndfæstning 1282 Christoffer den 2. s håndfæstning 1320 Reces om reformationen 30. Oktober 1536 Frederik 3. Håndfæstning 1648 Kongeloven 1665 Grundloven 1849 Uffe Østergaard: 1864 og det moderne Danmark. Fra forordet til bogen: 1864 af Jakob Kidde Sauntved og Jakob Eberhardt Film: Danmark i 1000 år: Middelalder, Renæssance og Enevælden. 3 film af Claus Hagen Petersen Miniforedrag fra danmarkshistorien.dk om enevælden 53 moduler Lange linjer i Danmarkshistorien med særligt fokus på magtens fordeling i samfundet. Styreformene i Danmark og forholdet imellem konger, adel, kirke, borgerskab og bønder. Intensiv træning i læsning af historiske kilder. Krigen i 1864 i forbindelse med 150 års jubilæet Udarbejdelse af projekt om magtens udvikling og fordeling i Danmark. Klasseundervisning. Gruppearbejde. Pararbejde. Arbejde med mundtlige oplæg. Museumsbesøg på Tøjhusmuseet: Udstilling om 1864.

4 Titel 3 Historieopgaven-Mellemkrigstiden Lars Peter Visti Hansen, Jakob Buhl Jensen, Bente Thomsen: Overblik. Danmarkshistorie i korte træk.gyldendal Side Ulrik Grubb, Knud Helles og Bente Thomsen: Overblik-Verdenshistorie i korte træk. Side Peter Frederiksen m.fl: Grundbog til historie. Fra de store revolutioner til 2. Verdenskrig. Side Udarbejdelsen af historieopgaven med fokus på Mellemkrigstiden i Danmark og verden. Fokus på fredsslutningen efter 1. Verdenskrig, den økonomiske krise, og fremkomsten af autoritære ideologier og styreformer i perioden. Udarbejdelse af gode problemformuleringer. De formelle krav til opgaven. Klasseundervisning. Gruppearbejde. Fælles arbejde med udarbejdelser af gode problemformuleringer. Individuelt arbejde med udarbejdelse af opgaven. Fælles feedback Titel 4 Identitetsdannelse Inge Adriansen m.fl. : Fokus 2. Fra oplysningstid til imperialisme. Side Peter Faber: Den tapre landsoldat(sang) Lars Peter Visti Hansen, Jakob Buhl Jensen, Bente Thomsen: Overblik. Danmarkshistorie i korte træk.gyldendal Side Ebbe Kühle: Danmark, historie samfund Side Rødstrømperne og den nye kvindebevægelse, ca Danmarkshistorien.dk 3 små film om P-pillen fra danmarkshistorien.dk Dankvart Dreyer: Stensætning på øen Brandsø (maleri) Benny Jacobsen, Ove Outzen: Liv i Danmark. 2. Udgave Columbus. Side 9-41

5 Sofie Reimick m.fl. : Kultur og samfund. Systime Side Henrik Kureer og Claus Lasse Frederiksen: Samfundsfag C. Systime Side (om Bourdieu) Kirsten Krehan: Identitetsdannelse og socialisation i Tyskland. Fra Unge og Identitet. Columbus Side Religion: Lene Madsen, Dorte Thelander et al.: Grundbogen til Religion C. Kapitel 3: Kristendom. S ; 56-59; mos. 1, 1-3,24 (Skabelse, syndefald) Rom. 5,1-21 (Paulus, NT) 1 Kor 15,1-28 (Paulus, NT) Gal. 5,1-12 (Paulus, NT) Lene Madsen, Dorte Thelander et al.: Grundbogen til Religion C. Kapitel 11: Metode. S ; (Ritual og myte) Lene Madsen, Dorte Thelander et al.: Grundbogen til Religion C. Kapitel 12: Værktøjskasse. S ; ; lektioner Dansk national identitet. Oplysningstiden. Nationalisme. Demokratiets udvikling i Danmark. Ungdomsoprøret. Kvindekamp med fokus på Rødstrømperne. Identitetsdannelse og socialisation i det senmoderne samfund. Giddens teorier og begreber. Bourdieus teorier og begreber. Livsformer. Livsstil. Social differentiering og social arv. Levekår i Danmark. Religion: Kristen teologi og historie, religionssociologisk metode og teori om religiøsitet. Klasseundervisning. Gruppearbejde. Pararbejde. Arbejde med begrebskort om nationalisme, national identitet, fædrelandskærlighed, tysk og fransk nationsbegreb. Arbejde med Gallups kompas. Matrix

6 Titel 5 Velfærdsstaten Sofie Reimick m.fl: Kultur og samfund, en materialesamling. Systime Side (Tema om Velfærdstaten) Film: Velfærdsstaten- en god begyndelse. Danmarkshistorien.dk. Miniforedrag om Velfærdstaten Benny Jacobsen, Ove Outzen: Liv i Danmark. 2. Udgave Columbus. Side Berlingske Tidende 20/ : Er den danske velfærdsstat under pres udefra? To artikler Politiken fra 16/8 om eventuelt velfærdsforbehold. Camilla Hersom (RV) imod Morten Messerschmidt (DF) Film: Velfærdsstaten vi gør status. Debat med eksperter Religion: Lene Madsen, Dorte Thelander et al.: Grundbogen til Religion C. Kapitel 3. S ; (Centrale kilder s. 77). Bo Kristian Holm: Luther: Staten skal dele ud til de dovne i Kristeligt Dagblad Rasmus Jarlov: BREAKING NEWS: Kirken skal være kristen i Politiken Matt. 20, 1-16: Lignelsen om arbejderne i vingården KS Grundbog: S ; Film: Luther. Titel: Luther Originaltitel: Luther Tyskland/England 2003 Instruktion: Eric Till. 75 moduler Velfærdstatens opbygning i Danmark. Udviklingen i lovgivningen på velfærdsområdet. Levekår i Danmark. Den ideologiske holdning til velfærdsstaten (historisk). Holdningerne i dag til velfærdsstaten. Velfærdsstatsmodellerne med særligt fokus på den universelle model. Udblik til Tyskland og sammenligning med deres velfærdsmodel. Velfærdstatens fremtid. EU som en klemme på velfærdsstaten(debat om velfærdsturisme) De politiske ideologier og deres betydning for dansk politik

7 Religion: Kristen etik og protestantisme, herunder en faglig diskussion og vurdering af om hvorvidt det er plausibelt at anse protestantismen som et væsentligt værdimæssigt grundlag for velfærdsstaten i DK. Klasseundervisning. Gruppearbejde. Pararbejde. Arbejde med udarbejdelse af tværfaglig synopsis. Titel 6 Kulturmødet Sofie Reimick m.fl: Kultur og samfund, en materialesamling. Systime Side (Tema om kulturmødet, i lyset af korstogene) Sofie Reimick m.fl: Kultur og samfund, En grundbog. Systime Side 73 (Osama Bin Ladens krigserklæring)+side (Huntington) Carl-Johan Bryld: Verden før Systime Side Politiken 3. Juni 2008: Tidlinje over Muhammed krisen Flemming Rose i JP 30/9 2005: Ytringsfrihed: Muhammeds ansigt. Politikens oversættelse af de 12 ambassadørers brev til Anders Fogh Rasmussen 12/ Foghs svar 22/10 Bo Lidegaard (POL 26/ ): Ministeransvar går ikke af i vask. Politiken 6/3 2015: S og V afviser at kræve Muhammedtegninger på skoleskemaet (debat om tegningerne skal med i kanon) Film: Den hellige krig (korstogene 1) Film: Per Stig Møller og Muhammedkrisen. Benny Jacobsen, Ove Outzen: Liv i Danmark. 2. Udgave Columbus. Side Politiken 23/ Mads Qvortrup: Debat : Folkestyre: Al magt til folket Interview Marcus Schmidt (POL) 2. Maj 1996: Fyr politikerne Thøger Seidenfaden i Politiken 1/ : PS. Hvad demokrati er, og ikke er. Politiken 1/7 2014: Efter burkadom: DF vil atter forsøge at få et forbud. Religion: Lene Madsen, Dorte Thelander et al.: Grundbogen til Religion C. Kapitel 4. Islam. S

8 Sherin Khankan: Øget islamisk aktivisme er ikke en trussel. Kopieret fra hjemmesiden Religion.dk. URL: Citeret Heidi Christensen: Marie Krarup: Islam er vold men ikke alle muslimer er voldelige i Berlingske Koranen, Koen: Sure 2, To valgplakater: Fra Dansk Folkeparti (2009) og fra Dansk Folkepartis Ungdom (2007). KS Grundbog. S ; ; 172 (tekst 113); Feltarbejde: Nørrebro, Nord Vest, Østerbro og Vesterbro: Identitet hos herboende muslimer. 75 lektioner Korstogene set som et kultursammenstød i middelalderen. Korstogenes betydning for forholdet imellem Vesten og den muslimske verden i dag. Huntingtons teori om civilisationerne sammenstød. Muhammedkrisen. Demokrati og demokratiopfattelser. Fungerer demokratiet i Danmark i dag? Demokrati og ytringsfrihed. Religionsfrihed overfor ytringsfrihed Globalisering. Menneskerettigheder. Integration af muslimske indvandrere i Danmark. Religion: Islamisk teologi, islamisk historie fra Muhammads tid til udvandringen. Islam i Danmark, Islam og identitet Klasseundervisning. Gruppearbejde. Pararbejde. Arbejde med udarbejdelse af tværfaglig synopsis. Feltarbejde

9 Titel 7 Tyskland Knud Ryg Olsen og Olaf Søndberg: Grundbog til historie. Fra kold krig til globalisering. Side DAP s partiprogram 24/ Nürnberglovene (kilde fra HistoriensVerden.dk) Nazisme. Fra historiensverden.dk Vejen til massemord: Eugenik og massemord; SS og indsatsgrupperne, jødiske ghettoer og deportationer og Endlösung. (Fra Historiens Verden) Film: Hitlers vej til magten, 2 afsnit Film: Auschwitz nazisterne og den endelige løsning 2-Ordrer og initiativer Film: Krystalnatten Benny Jacobsen, Ove Outzen: Liv i Danmark. 2. Udgave Columbus. Side Politiken 19/9 2013: Tysk valg: Øst stemmer helt anderledes end vest. Berlingske Tidende 4/2 2013: Tysk ægtefællebidrag er temmelig ineffektivt Politiken 29/3 2015: Boligejer; det er helt rimeligt, at vi skal betale mere for vores huse. Religion: Horst Wessel visen (Hald die fahne hoch: Horst Wessel Lied.) Dan H. Andersen: Nazimyter, blodreligion og dødskult i Det Tredje Rige. Kapitel 1: Folket og blodet Dan H. Andersen: Nazimyter, blodreligion og dødskult i Det Tredje Rige. Kapitel 5: Det ny rige Knudsen, P. m.fl. (2010): Tyskland Fra rødhætte til Romantik. Colombus.: Tekst 20: Tro og hagekors. Uddrag af universitetsopgave (E. Nielsen). S. 4-8; Rommels begravelse: https://www.youtube.com/watch?v=wghzr7jweqe 57 lektioner Historie Tysk historie under den kolde krig. Fokus på Berlins rolle, da eleverne tog dertil på studietur. Nazismen som ideologi og opbygningen af det tredje rige. Hitlers vej til magten. Holocaust.

10 Samfundsfag Det tyske velfærdssystem sammenlignet med det danske. Tysk demokrati sammenlignet med Danmark. Økonomiske grundbegreber. Økonomisk politik i Danmark. EU s og Tysklands betydning for dansk økonomi. Religion: Diskussion og undersøgelse af at undersøge det nazistiske regime på religionssociologiens præmisser. Religionsdefinitioner, ritualanalyser. Klasseundervisning. Gruppearbejde. Arbejde med dokumentarfilm som historiske kilder. Hurtigskrivning.

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Historie B Troels

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/15 Institution Fredericia HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kultur- og samfundsvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF VUC Hf2 Kulturfag Iman Hassani, Tomas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hf2 Kultur- og samfundsfagsgruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2012-2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Historie A Gertrud Pagh Jensen (GP) 1b hi, 2b hi, 3b hi Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Afrikas historie efter 1890 - med kilder om Kenya 1. udgave, 2007

Afrikas historie efter 1890 - med kilder om Kenya 1. udgave, 2007 Historie Afrikas historie efter 1890 - med kilder om Kenya 1. udgave, 2007 ISBN 13 9788761610492 Forfatter(e) Hans Torben Gilkær Historisk rids over udviklingen siden slutningen af det 19. århundrede i

Læs mere

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Samfundsfag A Nicolai Lind

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Historie A Karen Kruse-Hansen (MB kandidat i 1.g) 3s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Udviklingsseminar 2004

Udviklingsseminar 2004 MATERIALE TIL KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN I HF. INDHOLD: - Indledning side 1 - Forslag til organisering af det to-årige forløb side 2 - Forslag til tre-faglige forløb side 14 8.-10. september 2004 blev

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Religion C Elisabeth Rasmussen

Læs mere

MATERIALE TIL KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN I HF.

MATERIALE TIL KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN I HF. MATERIALE TIL KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN I HF. INDHOLD: - Indledning side - Forslag til organisering af det to-årige forløb side - Forslag til fælles-faglige forløb side 8.-10. september 2004 blev udviklingsseminar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /Juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Lene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning Samfundsfag

Læs mere

nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie

nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie 1 Anmeldelser 194 (klik på titlen for at komme direkte til anmeldelsen) Lotte Schou & Susanne Ørnstrøm: Dansk og historie i samspil temaer i lange linjer. Columbus

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC

Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC Hfe Religion

Læs mere

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010 179» september 2010 samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 180: 15. nov. 2010 Redaktion:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg Hfe netundervisning Samfundsfag C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

december 2011 nr. 191 tema: Brug og misbrug af historien

december 2011 nr. 191 tema: Brug og misbrug af historien nr. 191 december 2011 tema: Brug og misbrug af historien 1 Anmeldelser Noter 191 december 2011 Klik på titlen for at komme direkte til anmeldelsen! Lotte Schou & Susanne Ørnstrøm: Danmark i verden fortid,

Læs mere

nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina

nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina 1 Anmeldelser Noter 195 (klik på titlen for at komme direkte til anmeldelsen) Finn Madsen: Det amerikanske samfund i dansk perspektiv. Forlaget Lee 2012.

Læs mere