Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse"

Transkript

1 Dødsårsagsregisteret Tal og analyse 2015

2 Signaturforklaring >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen, Datakvalitet og -indhold Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright: Sundhedsdatastyrelsen Version: 1 Versionsdato: 29. november 2016 Format: PDF ISSN: Titel: Tal og analyse[ Sundhedsdatastyrelsen Side 2 af 59

3 Indhold 1.1 Dødsårsager Kræftdødelighed Hjertedødelighed Sygdomme i åndedrætsorganer Psykiske lidelser og andre adfærdsmæssige forstyrrelser Udvikling i andre grupper Fald i dødelighed af selvmord hos mænd Fald i dødelighed af faldulykker Fald i dødelighed af medfødte misdannelser og kromosomanomalier Stigning i andelen af dødsfald blandt personer over 85 år Dødssted Obduktioner Baggrund Tilgrundliggende dødsårsag Kodning Dataafgrænsning Tal for Tal for Aldersstandardiserede rater Data på Sundhedsdatastyrelsen.dk Oversigtstabeller Tabel 1a: Antal dødsfald for mænd og kvinder fordelt på aldersgrupper og år Tabel 1b: Antal dødsfald for mænd fordelt på aldersgrupper og år Tabel 1c: Antal dødsfald for kvinder fordelt på aldersgrupper og år Figur 9a: Dødsfald for mænd, procent af alle dødsfald fordelt på aldersgrupper Figur 9b: Dødsfald for kvinder, procent af alle dødsfald fordelt på aldersgrupper Tabel 2a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal. A-listen Tabel 2b: Aldersstandardiserede rater for mænd og kvinder pr indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen Tabel 2c: Dødsfald for mænd og kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A- listen Tabel 3a: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A-listen Tabel 3b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen Tabel 3c: Dødsfald for mænd. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen Tabel 4a: Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A-listen Sundhedsdatastyrelsen Side 3 af 59

4 Tabel 4b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen Tabel 4c: Dødsfald for kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen Tabel 5a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A- og B - listen Tabel 5b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd og kvinder pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard, A- og B - listen Tabel 5c: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A- og B - listen Tabel 5d: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr , med befolkningen i 2000 som standard, A- og B - listen Tabel 5e: Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A- og B-listen Tabel 5f: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen og B-listen Tabel 6: Oversigt over diagnoseintervaller i A- og B - listen for dødsårsager Sundhedsdatastyrelsen Side 4 af 59

5 1.1 Dødsårsager Hermed foreligger dødsårsstatistik 2015, opgjort på baggrund af Dødsårsagsregisteret. Statistikken er baseret på de dødsattester, der er indberettet til Sundhedsdatastyrelsen, jf. afsnit 2. I tabel 1 ses en oversigt over de fem hyppigste dødsårsager i aldersstandardiserede rater efter A-listens 24 overordnede grupper (tabel 2a). Efter flere års fald i den samlede dødelighed 1 er dødeligheden steget fra 2014 til 2015 (tabel 1). I aldersstandardiserede rater pr indbyggere er dødeligheden steget fra 803 dødsfald i 2014 til 808 dødsfald i 2015, svarende til en stigning på knap 1 pct. For kvinder er stigningen på 1 pct., mens den for mænd stort set er uforandret i forhold til sidste år. Tabel 1. Dødsfald samlet og for de fem hyppigste dødsårsager ud fra A-liste grupperingen, aldersstandardiserede rater pr indbyggere Samlet Kræft (A-02) Hjertesygdomme (A-08) Sygdomme i åndedrætsorganer (A-10) Andre kredsløbssygdomme (A-09) Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser (A-06) Kræftdødelighed Dødeligheden som følge af kræft fortsætter med at falde fra 244 dødsfald pr indbyggere i 2014 til 241 i 2015, svarende til et fald på 1,2 pct. Dette gælder for både mænd og kvinder, hvor kræftdødeligheden er faldet med hhv. 0,7 pct. for mænd og 1,3 pct. for kvinder fra 2014 til Den langsigtede tendens er dermed fortsat et svagt fald (tabel 1). Dette gælder både for det samlede tal og for begge køn. Andelen af dødsfald på grund af kræft, set i forhold til alle dødsfald, er faldet svagt set i forhold til sidste år. Dette gælder både det samlede tal og for hhv. mænd og kvinder hver for sig. I 2015 døde 30,5 pct. af en kræftsygdom. Den højeste kræftdødelighed ses for både mænd og kvinder for gruppen af kræft i luftrør, bronkie og lunge 1 Dødelighed er i denne rapport udtrykt som antal dødsfald pr indbyggere standardiseret efter befolkningens alder i Sundhedsdatastyrelsen Side 5 af 59

6 (figur 1 og 2) med samlet 56,7 dødsfald pr indbyggere i Der ses et fald i kræftdødeligheden for denne gruppe på 2,7 pct. fra 2014 til Faldet er størst for mænd med et fald på 4,7 pct., mens dødeligheden er steget med knap 1. pct. for kvinder (figur 1 og 2). Dødeligheden af disse luftvejs-kræfttyper er højest for mænd med 65,1 dødsfald pr indbyggere mod 51,3 dødsfald blandt kvinder pr indbyggere i De næsthøjeste rater for kræftdødelighed er brystkræft og tyktarmskræft for kvinder (figur 1), og kræft i blærehalskirtel (prostatakræft) og tyktarmskræft for mænd (figur 2). Samlet set har der været et svagt fald i dødeligheden af tyktarmskræft de seneste år. Denne udvikling er bremset i Mens der ses et fald i dødeligheden af tyktarmskræft blandt mænd på 7,4 pct., ses en stigning for kvinder på 8,0 pct. fra 2014 til 2015 (figur 1 og 2). Den samlede dødelighed af tyktarmskræft er på 21 dødsfald pr indbyggere i Dødeligheden er højest for mænd med 23,9 dødsfald pr indbyggere mod 18,8 dødsfald pr indbyggere blandt kvinder i 2015 (figur 1 og 2). Dødeligheden af brystkræft blandt kvinder er igen faldet efter en stigning sidste år (figur 1). Faldet er på 6,7 pct. fra 33,0 dødsfald pr indbyggere i 2014 til 30,8 dødsfald pr indbyggere i Dødeligheden af kræft i blærehalskirtel blandt mænd er derimod steget med 2 pct. fra 45,0 dødsfald pr indbyggere i 2014 til 45,9 dødsfald pr indbyggere i 2015 (figur 2). Figur 1 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr indbyggere for de tre kræftformer med størst dødelighed for kvinder, Luftrør, bronkie, lunge (kvinder) Bryst (kvinder) Tyktarm (kvinder) Sundhedsdatastyrelsen Side 6 af 59

7 Figur 2 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr indbyggere for de tre kræftformer med størst dødelighed for mænd, Luftrør, bronkie, lunge (mænd) Blærehalskirtel (mænd) Tyktarm (mænd) 1.3 Hjertedødelighed Dødeligheden af iskæmiske hjertesygdomme, karsygdomme i hjernen (haemorrhagia og apoplexi), andre hjertesygdomme og andre kredsløbssygdomme har set under ét været faldende i mange år både de samlede tal og for begge køn. Med undtagelse af dødeligelighed af iskæmiske hjertesygdomme ser denne udvikling nu ud til at være stagneret (tabel 1 og figur 3a og 3b). Der ses fortsat et fald i hjertedødelighed inden for iskæmiske hjertesygdomme, hvor dødeligheden er faldet fra 62,8 dødsfald pr indbyggere i 2014 til 60,4 dødsfald i 2015, svarende til et fald på 3,8 pct. Dødeligheden er højest for mænd med 83,3 dødsfald pr indbyggere mod 42,8 dødsfald pr indbyggere blandt kvinder i For gruppen af andre hjertesygdomme er dødeligheden steget fra 50,9 dødsfald pr indbyggere i 2014 til 52,1 dødsfald pr indbyggere i 2015, svarende til en stigning på 2,4 pct. Også inden for denne gruppe er dødeligheden højest for mænd med 63,8 dødsfald pr indbyggere mod 43,1 dødsfald pr indbyggere for kvinder i Stigningen i gruppen skyldes udelukkende en stigning i dødeligheden blandt kvinder. Dødeligheden af karsygdomme i hjernen (haemorrhagia og apopleksi) er ligeledes steget med 1,3 pct. fra 53,9 dødsfald pr indbyggere i 2014 til 54,6 dødsfald pr indbyggere i Det samme gælder dødeligheden af gruppen andre kredsløbssygdomme med en stigning på 2 pct. fra 2014 til 2015 med samlet set 15,0 dødsfald pr indbyggere i 2014 til 15,3 dødsfald pr indbyggere i Sundhedsdatastyrelsen Side 7 af 59

8 Dødeligheden af blodtryksforhøjelse er efter et fald sidste år steget med 12,4 pct. fra 13,7 dødsfald pr indbyggere i 2014 til 15,4 dødsfald pr indbyggere i 2015 (figur 3a og 3b). Stigningen ses for både mænd og kvinder, hhv. 17,7 pct. blandt mænd og 10,2 pct. blandt kvinder fra 2014 til Dødeligheden af blodtrykforhøjelse er samlet set på 15,4 dødsfald pr indbyggere i For mænd er dødeligheden af blodtryksforhøjelse på 16,6 dødsfald pr indbyggere mod 14 dødsfald pr indbyggere for kvinder. Figur 3a Dødelighed i aldersstandardiserede rater for mænd pr indbyggere for dødsfald af hjerte- og kredsløbssygdomme, Iskæmiske hjertesygdomme Blodtryksforhøjelse Andre hjertesygdomme Lungeemboli Karsygdomme i hjerne Andre kredsløbssygdomme Figur 3b Dødelighed i aldersstandardiserede rater for kvinder pr indbyggere for dødsfald af hjerte- og kredsløbssygdomme, Iskæmiske hjertesygdomme Blodtryksforhøjelse Andre hjertesygdomme Lungeemboli Karsygdomme i hjerne Andre kredsløbssygdomme Sundhedsdatastyrelsen Side 8 af 59

9 1.4 Sygdomme i åndedrætsorganer Dødeligheden af sygdomme i åndedrætsorganer er steget med 3,7 pct. fra 2014 til 2015 (tabel 1). Blandt sygdomme i åndedrætsorganer ses for begge køn den højeste dødelighed for hhv. andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL) og lungebetændelse (figur 4a og figur 4b). Dødeligheden af KOL er steget fra 54 dødsfald i 2014 til 54,8 dødsfald i 2015 pr indbyggere, svarende til en stigning på 1,5 pct. Stigningen ses udelukkende for mænd med en stigning på 2,6 pct., mens der ses et lille fald for kvinder på 0,6. pct. Dødeligheden er højest for mænd med 62,6 dødsfald pr indbyggere mod 49,9 dødsfald pr indbyggere blandt kvinder i 2015 (figur 4a). Figur 4a Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr indbyggere for dødsfald af kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL), Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL) (kvinder) Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL) (mænd) Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL) (samlet) Sundhedsdatastyrelsen Side 9 af 59

10 Dødeligheden af lungebetændelse er efter et fald sidste år steget fra 25,7 dødsfald pr indbyggere i 2014 til 28,2 dødsfald pr indbyggere i 2015, svarende til en stigning på 9,7 pct. (figur 4b). Stigningen ses for begge køn, hhv. 11,2 pct. for kvinder og 8,9 pct. for mænd. Dødeligheden er også her højest for mænd med 35,5 dødsfald pr indbyggere mod 23,8 dødsfald blandt kvinder pr indbyggere i 2015 (figur 4b). Figur 4b Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr indbyggere for dødsfald af lungebetændelse, Lungebetændelse (kvinder) Lungebetændelse (mænd) Lungebetændelse (samlet) Sundhedsdatastyrelsen Side 10 af 59

11 1.5 Psykiske lidelser og andre adfærdsmæssige forstyrrelser Dødeligheden af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser (A-06) er steget med 7,5 pct. fra 2014 til 2015 (tabel 1). Den langsigtede tendens har været en markant stigning. Den højeste dødelighed inden for psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser ses for ikke-alzheimer demens både for det samlede tal og for begge køn. Dødeligheden for ikke-alzheimer demens er samlet set steget med 7,0 pct. fra 38,5 dødsfald pr indbyggere i 2014 til 41,1 dødsfald pr indbyggere i Stigningen ses for begge køn, men mest udtalt hos mænd hhv. 3,1 pct. for kvinder og 15,5 pct. for mænd. Dødeligheden er højest for kvinder med 42,6 dødsfald pr indbyggere mod 38,1 dødsfald pr indbyggere blandt mænd i 2015 (figur 5). Stigningen i dødelighed i denne gruppe over tid må ses i sammenhæng med en ændret diagnosticeringspraksis mod flere specificerede tilfælde af demens frem for senilitet. Derudover er også den stigende levealder en væsentlig faktor, der alt andet lige medfører større hyppighed af demenssygdomme. Figur 5 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr indbyggere for dødsfald af demens (excl. Alzheimers demenssygdom), Demens, excl. Alzheimers (kvinder) Demens, excl. Alzheimers (samlet) Demens, excl. Alzheimers (mænd) Sundhedsdatastyrelsen Side 11 af 59

12 1.6 Udvikling i andre grupper Fald i dødelighed af selvmord hos mænd Dødeligheden af selvmord er faldet markant fra 11,3 dødsfald pr indbyggere i 2014 til 9,9 dødsfald pr indbyggere i 2015 (figur 6), svarende til et fald på 12,4 pct. Dødeligheden er højest for mænd i 2015 med 14,1 dødsfald pr indbyggere mod 5,9 dødsfald blandt kvinder pr indbyggere. Faldet i den samlede dødelighed af selvmord skyldes udelukkende et markant fald i dødeligheden af selvmord blandt mænd på knap 19 pct. (figur 6). Medianalderen for dødsfald af selvmord er 54,5 år i 2015 samlet set, og hhv. 53 år for mænd og 57 år for kvinder. Figur 6 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr indbyggere for dødsfald af selvmord, Selvmord (mænd) Selvmord (samlet) Selvmord (kvinder) Sundhedsdatastyrelsen Side 12 af 59

13 1.6.2 Fald i dødelighed af faldulykker Dødeligheden på grund af faldulykker er faldet med 7,4 pct. fra 2014 til 2015 (figur 7). I 2015 var dødeligheden af faldulykker på 7,5 dødsfald pr indbyggere. Faldet ses for begge køn, hhv. 4,2 pct. for kvinder og 13,5 pct. for mænd. Dødeligheden er højere for mænd end for kvinder med 8,3 dødsfald pr indbyggere for mænd mod 6,8 dødsfald pr indbyggere for kvinder i 2015, (figur 7). Medianalderen for personer døde af faldulykker er på 85 år i 2015, hhv. 80 år for mænd og 87 år for kvinder. Figur 7 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr indbyggere for dødsfald af faldulykker, Faldulykker (mænd) Faldulykker (samlet) Faldulykker (kvinder) Sundhedsdatastyrelsen Side 13 af 59

14 1.6.3 Fald i dødelighed af medfødte misdannelser og kromosomanomalier Dødeligheden af medfødte misdannelser og kromosomanomalier er faldet med 13,8 pct. i forhold til sidste års stigning. Den samlede dødelighed af medfødte misdannelser og kromosomanomalier er på 2,5 dødsfald pr indbyggere i Dødeligheden er højest for mænd med 2,6 dødsfald pr indbyggere mod 2,3 dødsfald pr indbyggere for kvinder (figur 8). Figur 8 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr indbyggere for dødsfald af medfødte misdannelser og kromosomanomalier, ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Medfødte misdannelser og kromosomanomalier (kvinder) Medfødte misdannelser og kromosomanomalier (samlet) Medfødte misdannelser og kromosomanomalier (mænd) 1.7 Stigning i andelen af dødsfald blandt personer over 85 år Andelen af dødsfald blandt personer over 85 år er steget svagt i forhold til 2014 samlet set og for begge køn (figur 9a og 9b på side 20). I 2015 ligger andelen på 26,3 pct. blandt mænd, og på 44,0 pct. blandt kvinder. Medianalder for personer døde i 2015 er på 80 år, hhv. 77 år for mænd og 83 år for kvinder. Medianalderen er dermed højere i forhold til 2014, hvor medianalderen var på 79 år. Sundhedsdatastyrelsen Side 14 af 59

15 1.8. Dødssted I 2015 er andelen af personer, der dør på sygehuset på 44 pct. mod knap 49 pct. i både 2006 og 2009, jf. figur 9, som viser fordelingen af dødsfald opdelt på Sygehus, Plejehjem, Eget hjem, Andet og Uoplyst. Sidstnævnte kategori omfatter attester, der ikke er indberettet elektronisk til Sundhedsdatastyrelsen. Figur 9 Fordeling af dødsfald på dødsstedet i 2006, 2009 og Sygehus Plejehjem Eget hjem Andet Uoplyst Anm.: I opgørelsen for 2006 indgår dødsfald, der har fundet sted på hospice under kategorien plejehjem. I 2009 og 2015 kategoriseres disse under kategorien sygehus Obduktioner Obduktionsfrekvensen af både hospitals- og de retslige obduktioner er set over en længere periode faldende (figur 10). Faldet er mest tydeligt for hospitalsobduktioner, men også de retslige obduktioner har været svagt faldende. I 2015 var obduktionsfrekvensen på 1,3 pct. for hospitalsobduktionerne og 1,8 pct. for retslige obduktioner. Resultater fra obduktioner kan give vigtige oplysninger om fastlæggelse af dødsårsagerne, og en lav obduktionsfrekvens må alt andet lige siges at forringe kvaliteten af Dødsårsagsregisteret. Figur 10 Obduktionsfrekvensen, ,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Retslig obduktion Hospitalsobduktion Sundhedsdatastyrelsen Side 15 af 59

16 2 Baggrund Dødsårsagerne tegner den årsagsspecifikke dødelighed. Den afdøde kan have haft konkurrerende sygdomme, der hver især kan have bidraget til døden. Den årsagsspecifikke dødelighed er dødeligheden af den vigtigste af eventuelt konkurrerende årsager. Det er kravet til den læge, der udfylder en dødsattest, at foretage en prioritering af den klinisk set vigtigste eller mest sandsynlige dødsårsag. 2.1 Tilgrundliggende dødsårsag Denne publikation viser statistik over den tilgrundliggende dødsårsag. I en dødsattest registreres et forløb af lidelser eller hændelser, der fører til døden. Den tilgrundliggende dødsårsag er den lidelse eller hændelse, der starter dette forløb. Den tilgrundliggende dødsårsag kan således være noget andet end den umiddelbare dødsårsag, der afslutter kæden. Som eksempel på ovenstående begreber, kan en patient have både en cancer og en hjertesygdom. Ved patientens død må lægen vælge, hvilken sygdom, der var den mest sandsynlige dødsårsag, og denne bliver udtryk for den årsagsspecifikke dødelighed. Vælges cancersygdommen, kan denne føre til en infektionssygdom, som er det, der umiddelbart slår patienten ihjel. Men cancersygdommen begyndte forløbet og registreres derfor som tilgrundliggende dødsårsag. 2.2 Kodning Sundhedsdatastyrelsen har ved udarbejdelsen af Dødsårsagsregisteret 2015 anvendt den automatiske kodning efter ACME 2 -systemet, som i de tidligere år. ACME koder den tilgrundliggende dødsårsag efter ICD- 10 reglerne. I de tilfælde hvor ACME ikke finder frem til den tilgrundliggende dødsårsag suppleres med manuel validering og kodning. Omkring 20 pct. af alle dødsattester i en årgang bliver gennemgået manuelt efter nøje udvalgte lister, hvor det erfaringsmæssigt har vist sig at være nødvendigt. Diagnosegruppering A- og B-liste Dødsårsagsstatistikken er grupperet i to overordnede diagnosegrupperinger, en A- og en B-liste, som er på henholdsvis 24 og 108 diagnosegrupper. Listerne er udarbejdet for at give et bedre overblik over data og nemmere tilgang til svar på ofte stillede spørgsmål. B-listen er en udfoldning af A-listen eventuelle undergrupper til grupperne i A-listen vil således kunne findes i B-listen. En oversigt over de anvendte intervaller i ICD-10-klassifikationen fremgår af tabel 6 på side 54 i publikationen. 2 ACME:Automated Classification of Medical Entities. Sundhedsdatastyrelsen Side 16 af 59

17 2.3 Dataafgrænsning Dødsårsagsstatistikken 2015 bygger, i lighed med tidligere år, på dødsattester, der er udstedt på personer med validt dansk CPR-nummer og med fast bopæl i Danmark. Statistikken omfatter ikke personer døde i udlandet, og personer uden fast bopæl i Danmark. 2.4 Tal for 2015 Data for 2015 er færdigvalideret. Imidlertid er årgangen ikke fuldstændig komplet. De foreliggende tabeller for dødsårsager er baseret på de dødsattester, der var indberettet til Sundhedsdatastyrelsen den 11. november I alt var dødsattester indberettet. Det reelle dødstal baseret på CPR-data var på Der mangler således dødsattester, heraf 57,7 pct. manglende attester fra alment praktiserende læger/egen læge, 27,7 pct. fra sygehuslæger og 14,6 pct. fra øvrige læger. Erfaringsmæssigt har der i tidligere år før indførelsen af den elektroniske dødsattest udestået attester ved en årgangs afslutning. For at kunne sammenligne niveauerne i 2015-årgangen med tidligere år, er tallene opskrevet til en total på , dvs. en situation hvor 600 attester udestår. I praksis betyder dette, at de her foreliggende tal er forhøjet med ca. 3,6 pct. i forhold til, hvad der fandtes i de indkomne data. Forhøjelsen er 3,6 pct. for det samlede tal for begge køn, hhv. 3,5 pct. for mænd og 3,6 pct. for kvinder. Tabellerne 1a-1c er dog baseret på CPR-data og er ikke tilnærmede. Sundhedsdatastyrelsen Side 17 af 59

18 2.5 Tal for Da Sundhedsdatastyrelsen løbende modtager manglende dødsattester fra tidligere år, har vi nu mere komplette data for , end da disse årgange først blev offentliggjort. Derfor er tallene for disse år genberegnet i denne publikation. Da tallene er beregnet ved en metode tilsvarende den for 2015, fører mere komplette data til, at der kan forekomme både højere og lavere tal for 2013 og 2014 end tidligere publiceret. For 2014 er forhøjelsen i forhold til indkomne dødsattester 1,9 pct. for det samlede tal for begge køn pct.1,9 for mænd og 1,8 pct. for kvinder. For 2013 er forhøjelsen i forhold til indkomne dødsattester 2,1 pct. for det samlede tal for begge køn, 2,3 pct. for mænd og 2,0 for kvinder. 2.6 Aldersstandardiserede rater For at kunne sammenligne data over tid, er der i en række tabeller benyttet aldersstandardiserede rater. Alle rater er pr indbyggere, standardiseret efter befolkningens aldersfordeling i år Data på Sundhedsdatastyrelsen.dk Denne publikation indeholder data for 1995, 2000 og for hele landet. I løbet af 2017 vil de opdaterede tal, samt regions- og kommunefordelte tal kunne ses på Sundhedsdatastyrelsen Side 18 af 59

19 3. Oversigtstabeller Tabel 1a-1c viser dødsfald fordelt på aldersgrupper. Tabel 2-4 viser dødsfald efter den aggregerede liste (A) over 24 diagnosegrupper. Dødsfaldene opgøres i absolutte tal, i aldersstandardiserede rater pr indbyggere og i procent af samtlige dødsfald. Tabel 6 viser hvilke ICD-10 koder der indgår i liste A. Tabel 5a-5f viser dødsfald opgjort samlet efter den aggregerede liste (A) over 24 diagnosegrupper og den aggregerede liste (B) over 108 diagnose-grupper. Dødsfaldene opgøres i absolutte tal og i aldersstandardiserede rater pr indbyggere. Tabel 6 viser hvilke ICD-10 koder der indgår i henholdsvis liste A og liste B. Tabel 1a: Antal dødsfald for mænd og kvinder fordelt på aldersgrupper og år 0 år år år år år år år år år år år Total Kilde: CPR-registeret Sundhedsdatastyrelsen Side 19 af 59

20 Tabel 1b: Antal dødsfald for mænd fordelt på aldersgrupper og år 0 år år år år år år år år år år år Total Kilde: CPR-registeret Tabel 1c: Antal dødsfald for kvinder fordelt på aldersgrupper og år 0 år år år år år år år år år år år Total Kilde: CPR-registeret Sundhedsdatastyrelsen Side 20 af 59

21 Figur 9a: Dødsfald for mænd, procent af alle dødsfald fordelt på aldersgrupper år år 85+ år Figur 9b: Dødsfald for kvinder, procent af alle dødsfald fordelt på aldersgrupper år år 85+ år Sundhedsdatastyrelsen Side 21 af 59

22 Tabel 2a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal. A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Sundhedsdatastyrelsen Side 22 af 59

23 Tabel 2b: Aldersstandardiserede rater for mænd og kvinder pr indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Sundhedsdatastyrelsen Side 23 af 59

24 Tabel 2c: Dødsfald for mænd og kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 1,0 0,7 1,3 2,0 1,8 1,9 A-02 Kræft 24,9 27,1 28,0 30,1 31,0 30,5 A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 0,7 0,9 0,8 0,5 0,6 0,6 A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 1,6 3,3 3,6 3,3 3,4 3,4 A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 1,5 2,8 4,6 6,4 6,4 6,8 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 1,4 2,0 2,6 4,0 4,2 4,5 A-08 Hjertesygdomme 27,0 23,7 20,3 16,1 15,8 15,8 A-09 Andre kredsløbssygdomme 12,6 12,2 12,0 9,0 8,9 9,0 A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 8,9 9,1 9,5 12,0 11,2 11,6 A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 4,5 4,9 5,2 4,3 4,4 4,1 A-12 Sygdomme i hud og underhud 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 0,4 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 1,1 1,2 1,6 1,7 1,6 1,6 A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager 7,4 4,5 2,9 3,5 3,4 3,4 A-19 Ulykker 3,9 4,1 3,1 2,7 2,7 2,6 A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 1,5 1,3 1,2 1,2 1,3 1,1 A-21 Drab, overfald 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 A-22 Hændelser med uvis omstændighed 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 0,5 0,3 1,0 1,1 1,2 1,1 Total Sundhedsdatastyrelsen Side 24 af 59

25 Tabel 3a: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Sundhedsdatastyrelsen Side 25 af 59

26 Tabel 3b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Sundhedsdatastyrelsen Side 26 af 59

27 Tabel 3c: Dødsfald for mænd. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 1,2 0,6 1,3 1,8 1,6 1,6 A-02 Kræft 25,4 28,1 29,2 31,8 32,6 32,3 A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 1,5 3,4 3,4 3,5 3,7 3,5 A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 1,3 2,6 4,4 5,4 5,4 6,0 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 1,5 2,0 2,3 3,6 3,8 4,1 A-08 Hjertesygdomme 27,6 24,4 21,0 16,9 16,8 16,7 A-09 Andre kredsløbssygdomme 10,9 10,7 10,9 8,6 8,2 8,3 A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 8,9 8,7 9,2 11,2 10,7 11,2 A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 4,5 5,2 5,2 4,5 4,5 4,4 A-12 Sygdomme i hud og underhud 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 1,2 1,2 1,8 1,7 1,6 1,6 A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager 6,8 3,7 2,3 2,7 2,5 2,4 A-19 Ulykker 4,2 4,3 3,6 3,0 3,0 2,9 A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 2,0 1,9 1,7 1,8 1,9 1,6 A-21 Drab, overfald 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 A-22 Hændelser med uvis omstændighed 0,4 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 0,6 0,3 0,9 1,2 1,2 1,1 Total Sundhedsdatastyrelsen Side 27 af 59

28 Tabel 4a: Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Sundhedsdatastyrelsen Side 28 af 59

29 Tabel 4b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Sundhedsdatastyrelsen Side 29 af 59

30 Tabel 4c: Dødsfald for kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 0,8 0,7 1,4 2,2 2,0 2,1 A-02 Kræft 24,3 26,0 26,8 28,4 29,4 28,8 A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 0,7 0,9 0,9 0,5 0,6 0,6 A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 1,8 3,2 3,7 3,2 3,2 3,3 A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 1,6 2,9 4,9 7,3 7,4 7,6 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 1,4 2,0 2,8 4,4 4,6 4,9 A-08 Hjertesygdomme 26,4 22,9 19,6 15,4 14,9 14,9 A-09 Andre kredsløbssygdomme 14,2 13,7 13,0 9,4 9,6 9,7 A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 8,9 9,5 9,9 12,7 11,7 12,0 A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 4,5 4,6 5,3 4,1 4,3 3,9 A-12 Sygdomme i hud og underhud 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 0,5 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 1,0 1,1 1,5 1,6 1,6 1,6 A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager 8,1 5,2 3,6 4,4 4,3 4,3 A-19 Ulykker 3,6 4,0 2,7 2,5 2,4 2,2 A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 0,9 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 A-21 Drab, overfald 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 A-22 Hændelser med uvis omstændighed 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 0,3 0,3 1,0 1,1 1,1 1,2 Total Sundhedsdatastyrelsen Side 30 af 59

31 Tabel 5a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A- og B - listen A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende. A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme B-001 Tuberkulose B-002 Infektion med meningokokker B-003 AIDS (HIV-sygdom) B-004 Viral leverbetændelse B-005 Andre infektionssygdomme A-02 Kræft B-006 Kræft i læbe, mundhule og svælg B-007 Kræft i spiserør B-008 Kræft i mavesæk B-009 Kræft i tyktarm B-010 Kræft i endetarm B-011 Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud) B-012 Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje B-013 Kræft i bugspytkirtel B-014 Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler B-015 Kræft i strubehoved B-016 Kræft i luftrør, bronkie, lunge B-017 Kræft i lungehinder B-018 Kræft i knogler og ledbrusk B-019 Ondartet modermærkekræft i hud B-020 Kræft i bryst B-021 Kræft i livmoderhals B-022 Kræft i andre dele af livmoderen B-023 Kræft i æggestok og nærliggende strukturer B-024 Kræft i blærehalskirtel B-025 Kræft i testikel B-026 Kræft i nyre (excl. nyrebækken) B-027 Kræft i urinblære B-028 Kræft i andre dele af urinveje B-029 Kræft i hjernen, hjernehinder og andre dele af centralnervesystemet B-030 Kræft i skjoldbruskkirtlen B-031 Kræft i lymfatisk væv B-032 Leukæmi B-033 Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv Sundhedsdatastyrelsen Side 31 af 59

32 B-034 Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation A-03 Andre svulster (anden neoplasi) B-035 Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernehinder og andre dele af centralnervesystemet B-036 Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet A-04/ Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, B-037 som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme B-038 For lavt stofskifte B-039 Sukkersyge B-040 Underernæring og fejlernæring B-041 Cystisk fibrose B-042 Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser B-043 Demens (excl. Alzheimers demenssygdom) B-044 Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug B-045 Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani B-046 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paraniode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser B-047 Affektive sindslidelser B-048 Spiseforstyrrelser B-049 Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne B-050 Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker) B-051 Parkinsons sygdom (paralysis agitans) B-052 Alzheimers demenssygdom B-053 Multipel (dissemineret) sklerose B-054 Epilepsi B-055 Hjerneskade hos små børn (paralysis cerebralis infantilis) B-056 Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme B-057 Iskæmiske hjertesygdomme B-058 Blodtryksforhøjelse B-059 Andre hjertesygdomme Sundhedsdatastyrelsen Side 32 af 59

33 A-09 Andre kredsløbssygdomme B-060 Lungeemboli B-061 Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cerebralis) B-062 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer B-063 Influenza B-064 Lungebetændelse B-065 Astma B-066 Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL) B-067 Andre sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer B-068 Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesår B-069 Kronisk leversygdom B-070 Andre sygdomme i fordøjelsesorganer A-12/ Sygdomme i hud og underhud B-071 A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv B-072 Leddegigt B-073 Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer B-074 Sygdomme i nyre og ureter B-075 Andre sygdomme i urinveje B-076 Sygdomme i mandlige kønsorganer B-077 Sygdomme i brystkirtel B-078 Sygdomme i kvindelige kønsorganer A-15/ Komplikationer ved svangerskab, fødsel og B-079 barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden B-080 Immaturitet og præmaturitet B-081 Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier B-082 Medfødte misdannelser i nervesystem B-083 Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer B-084 Kromosomanomalier B-085 Andre medfødte misdannelser A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager Sundhedsdatastyrelsen Side 33 af 59

34 B-086 Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation)) B-087 Pludselig uventet spædbarnsdød B-088 Ukendt og uspecificeret årsag til død B-089 Andre symptomer og abnorme fund A-19 Ulykker B-090 Faldulykker ** B-091 Transportulykker på land B-092 Transportulykker på vand B-093 Drukneulykker B-094 Forgiftningsulykker med lægemidler B-095 Forgiftningsulykker med narkotika, psykodysleptika og psykotrope stoffer B-096 Andre forgiftningsulykker B-097 Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling B-098 Andre ulykker ** A-20 Selvmord og selvmordsforsøg B-099 Selvforgiftning B-100 Selvmord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning B-101 Selvmord og selvmordsforsøg ved drukning B-102 Andre former for selvmord og selvmordsforsøg A-21/ Drab, overfald B-103 A-22 Hændelser med uvis omstændighed B-104 Forgiftning med uvis omstændighed B-105 Drukning med uvis omstændighed B-106 Andre hændelser med uvis omstændighed A-23/ Legale interventioner inkl. krigshandlinger B-107 (politi, militær, krigstilstand) A-24/ Dødsfald uden medicinske oplysninger Total * Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2013, 2014 og 2015 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. ** Kodningen er ændret for denne gruppe i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO). Sundhedsdatastyrelsen Side 34 af 59

Dødårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødårsagsregisteret. Tal og analyse Dødårsagsregisteret Tal og analyse 2014 Signaturforklaring >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives

Læs mere

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse Dødsårsagsregisteret Tal og analyse 2012 Redaktion: Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej 5 2300 København S. Telefon: 3268 3268 e-mail: serum@ssi.dk Hjemmeside: www.ssi.dk Signaturforklaring:

Læs mere

Dødsårsagsregisteret 2009

Dødsårsagsregisteret 2009 Dødsårsagsregisteret 2009 Tal og analyse Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk Hjemmeside: www.sst.dk

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 2011 Tal og analyse Dødsårsagsregistreret 2010 Copyright: Sundhedsstyrelsen, 2011. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S For spørgsmål kontakt: Sundhedsdokumentation

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET. Tal og analyser

DØDSÅRSAGSREGISTERET. Tal og analyser DØDSÅRSAGSREGISTERET Tal og analyser 2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej 5 2300 København S. Telefon: 3268 3268 e-mail: serum@ssi.dk Hjemmeside: www.ssi.dk Signaturforklaring:

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

Kodeark for Dødsårsagsregisteret Ark over lokale koder.

Kodeark for Dødsårsagsregisteret Ark over lokale koder. Kodeark for Dødsårsagsregisteret Ark over lokale koder. k_aldertim 0-71 Afdødes alder i timer 83-86 Afdødes alder i dage (83 = 3 dage, 84 = 4 dage, etc.) 91-93 Afdødes alder i uger (91 = 1 uge, 92 = 2

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2002-2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 10

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2002-2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 10 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2007 - foreløbige tal

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2007 - foreløbige tal DØDSÅRSAGSREGISTERET 2007 - foreløbige tal Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk Hjemmeside: www.sst.dk

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsagsregisteret 2000 2004:1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Dødsårsagsregisteret 1998

Dødsårsagsregisteret 1998 Dødsårsagsregisteret 1998 Kontaktperson: Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 3348 7579 Datakoordinator Piero Torre, lokal 3348 7640 Resumé Dødsårsagsstatistikken for 1998 foreligger hermed. I 1998

Læs mere

Dødsårsagsregisteret 1999

Dødsårsagsregisteret 1999 1 Dødsårsagsregisteret 1999 Kontaktperson: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 7222 7601 Datakoordinator Piero Torre, lokal 7222 7843 Resumé Dødsårsagsstatistikken for 1999 foreligger hermed. I

Læs mere

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget Notat Til: Vedrørende: Sundhedsudvalget Stigning af udgifterne til medfinansiering Dette notat analyserer udviklingen i udgifterne til medfinansiering over de sidste 5 år til og med første halvår 21 1.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 2004:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - januar

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 Befolkningen over 15 år pr. 1. januar 42.805 42.888 43.054 43.188 43.625 Sociale ydelser, samlet opgørelse 17.073 16.811 16.483 16.743 17.116 Offentlig hjælp i alt 8.793 7.909

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

SKS-kodestruktur. antal kar.

SKS-kodestruktur. antal kar. SKS-kodestruktur felt antal kar. start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 recordart an Overgruppe-klassifikation (kode-katalog) 2 20 4 SKS-kodenr. an inkl. foranstillet SKS-hovedgruppe 3 8 24 dato:gyldig

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå>

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> Kodeark for DRG Ark over lokale koder. c_casemix MG90* En betegnelse for de DAGS grupper, hvor prisen sættes lig 0 i Takstsystem 2008. MG90A Besøg, som ikke afregnes pga udmåde 7 (aflyst besøg) MG90B MG90C

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid til sygehusbehandling 2009-2014 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse. Specifikt aktivitet på

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - juli

Læs mere

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder Cancerregisteret 1997 Kontaktpersoner: Cand. Scient. Carsten Agger, lokal 7602 Assisterende læge Solvejg Bang, lokal 7581 Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 7579 29.657 nye kræfttilfælde i 1997.

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nøgletal for kræft oktober 2007

Nøgletal for kræft oktober 2007 Nøgletal for kræft oktober 2007 1. Stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet. I perioden fra 2001 til 2006 er antallet af personer, som

Læs mere

Nye Kræfttilfælde i Danmark

Nye Kræfttilfælde i Danmark RAPPORT 2017 Nye Kræfttilfælde i Danmark Cancerregisteret 2016 Signaturforklaring:. Nul 0 Mindre end 0,5 (heltal) 0,0 Mindre end 0,05 (tal med 1 decimal) af den anvendte enhed (Blank) Tal kan efter sagens

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013 Cancerregisteret Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

Cancerregisteret 1995

Cancerregisteret 1995 Cancerregisteret 1995 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 13.394 nye krættilfælde blandt mænd og 14.901 blandt kvinder kræft den hyppigste kræftform hos mænd kræft den hyppigst kræftform

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 20 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var i 200:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen kl Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 (foreløbig opgørelse) 2004:2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kapitel 9. DØDSÅRSAGER

Kapitel 9. DØDSÅRSAGER Kapitel. DØDSÅRSAGER Embedslægeinstitutionen foretager en løbende registrering og kvalitetssikring af indkomne dødsattester vedrørende borgere bosat i Grønland. Data indtastes i Embedslægeinstitutionens

Læs mere

SKS-kodestruktur -- 1 -- antal

SKS-kodestruktur -- 1 -- antal SKS-kodestruktur felt antal kar. start feltnavne pos. i SKS-db værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt AAA nøgle obligatorisk overgruppe-klassifikation (kode-katalog) 2 20 4 SKSkode alfanumerisk nøgle obligatorisk

Læs mere

Nye Kræfttilfælde i Danmark. Cancerregisteret

Nye Kræfttilfælde i Danmark. Cancerregisteret Nye Kræfttilfælde i Danmark Cancerregisteret 2015 Redaktion: Sundhedsdatastyrelsen Ørestads Boulevard 5 2300 København S Hjemmeside: www.sundhedsdatastyrelsen.dk Publikationen Nye Kræfttilfælde i Danmark

Læs mere

Cancerregisteret 2009. Tal og analyse

Cancerregisteret 2009. Tal og analyse Cancerregisteret 2009 Tal og analyse Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk Hjemmeside: www.sst.dk

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret, Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret, Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1998-2012 Cancerregisteret, Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

Naturlig død. Ulykke Selvmord Drab. Uoplyst (kan kun anvendes af rets - / embedslægerne)

Naturlig død. Ulykke Selvmord Drab. Uoplyst (kan kun anvendes af rets - / embedslægerne) Naturlig død: -som følge af sygdom eller eventuelt symptom på ikke-erkendt sygdom Ikke-naturlig død: -opdeles yderligere i Ulykke, Selvmord og Drab/vold -som ikke direkte skyldes sygdom, og hvor forløbet

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark

Kræftoverlevelse i Danmark RAPPORT Juni 2017 Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret 2001-2015 Udgiver Sundhedsdatastyrelsen Copyright Sundhedsdatastyrelsen Version 1.0 Versionsdato 7. juni 2017 Web-adresse www.sundhedsdata.dk

Læs mere

Nye Kræfttilfælde i Danmark. Cancerregisteret

Nye Kræfttilfælde i Danmark. Cancerregisteret Nye Kræfttilfælde i Danmark Cancerregisteret 2014 Redaktion: Sundhedsdatastyrelsen Ørestads Boulevard 5 2300 København S Hjemmeside: www.sundhedsdata.dk Publikationen Nye Kræfttilfælde i Danmark fra Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Variabel oversigt i AnalysePortalen for DPD 2013

Variabel oversigt i AnalysePortalen for DPD 2013 Kategori Variabel 1 Antal personer Variabeltype og navn i AnalysePortalen er en kategorisk variabel er en kontinuert variabel Demografiske variable Svarmuligheder Cpr-nummer KMS 1 Patient Navn KMS 2 Køn

Læs mere

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010.

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010. SYGEHUSPATIENTERS OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1997-2008 2010 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Dette notat giver et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og praktiserende læger under sygesikringen sammenlignet med andre

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SYGDOMSMØNSTER I 1999

SYGDOMSMØNSTER I 1999 5. april 2002 Af Jens Asp - Direkte telefon: 33 55 77 27 Resumé: SYGDOMSMØNSTER I 1999 Dette notat analyserer, hvordan befolkningen over 15 år var i kontakt med den offentlige sygehussektor i 1999. Notatet

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE)

CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE) CANCERREGISTERET 2003 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis DSKS Årsmøde, jan 2010 Teis Andersen, vicedirektør, dr. med. Tak til gruppen Sygehus Nord Henrik Ancher Sørensen, overlæge, Medicinsk Afdeling, Køge Sygehus

Læs mere

CANCERREGISTERET 2008

CANCERREGISTERET 2008 CANCERREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom

pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom 2009 Pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Tilsyn Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Cancerregisteret. Tal og analyse

Cancerregisteret. Tal og analyse Cancerregisteret Tal og analyse 2012 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

Cancerregisteret. Tal og analyse

Cancerregisteret. Tal og analyse Cancerregisteret Tal og analyse 2013 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2001

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2001 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2001 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Kapitel 8. KRÆFT/CANCER

Kapitel 8. KRÆFT/CANCER Kapitel 8. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for årene 1999-2002 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Tallene for 1999 og 2000 er validerede;

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1998-2009 2011 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1998-2009 Sundhedsstyrelsen, Dokumentation

Læs mere

78 - Dødsfald. Tabel 24. Dødeligheden Mortality Døde fordelt efter dødsmåned Deaths by month of death. Døde pr. 1.

78 - Dødsfald. Tabel 24. Dødeligheden Mortality Døde fordelt efter dødsmåned Deaths by month of death. Døde pr. 1. Dødsfald Deaths 78 - Dødsfald Tabel 24. Dødeligheden 1931-1999 Mortality 1931-1999 Døde i alt Døde pr. 1.000 indbyggere Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt År 1 2 3 4 5 6 1931-1935 gnsntl.... 19 345

Læs mere

CANCERREGISTERET 2001 (foreløbige tal )

CANCERREGISTERET 2001 (foreløbige tal ) CANCERREGISTERET 2001 (foreløbige tal 2002 2003) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2008 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Kræftepidemiologi. Figur 1

Kræftepidemiologi. Figur 1 Kræftepidemiologi På foranledning af Kræftstyregruppen har en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen udarbejdet rapporten Kræft i Danmark. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse,

Læs mere

Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2016, 2021, 2026 og 2031

Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2016, 2021, 2026 og 2031 Fremskrivning af antal kræfttilfælde i Danmark i 2016, 2021, 2026 og 2031 Kræftstatistikdatabasen NORDCAN 1, som er baseret på data fra de nordiske cancerregistre, har en funktion til fremskrivning af

Læs mere

CANCERREGISTERET. Tal og analyser

CANCERREGISTERET. Tal og analyser CANCERREGISTERET Tal og analyser 2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2000-2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat

Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat Lene Jarlbæk, forsker, ph.d., overlæge Øster Farimagsgade 5 A, 2. DK-1553 København K ljarlbaek@sdu.dk www.pavi.dk Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat Tabellerne i dette dokument er

Læs mere

Svar til Vibeke Syppli Enrum (EL)

Svar til Vibeke Syppli Enrum (EL) Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 11. februar 2014 Udarbejdet af: Lars Kristian Beck E-mail: Lars.Kristian.Beck@rsyd.dk Telefon: 76631833 Notat Svar til Vibeke

Læs mere

Der har været 853 invalidepensioneringer i 2001-2011. I figur 1 ses fordelingen af årsager til invaliditet ud fra hoveddiagnosen.

Der har været 853 invalidepensioneringer i 2001-2011. I figur 1 ses fordelingen af årsager til invaliditet ud fra hoveddiagnosen. 8. april 2013 KHE ÅRSAGER TIL INVALIDITET I 2001-2011 Formålet med undersøgelsen er at belyse hvilke sygdomme, der ligger bag tilkendelserne af invalidepension i perioden 2001-2011. Invalidepension kan

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen RAPPORT MONITORERING AF FØDEPLANEN RÅDHUSPASSAGEN 3 Side 1 af 13 6600 VEJEN FAELLESKOMMUNALSUNDHED.DK Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen BAGGRUND På sit møde den 22. juni 2011 iværksatte Sundhedsstrategisk

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Der er endnu ikke udviklet risikogrænser for ældre i Europa.

Der er endnu ikke udviklet risikogrænser for ældre i Europa. 11 ÆLDRE OG ALKOHOL Dette afsnit belyser ældres alkoholvaner. Både i forhold til forbrug, men også sygelighed, sygehuskontakter og død som følge af alkohol samt behandling for alkoholoverforbrug, belyses.

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Oversigt over tabeller

Oversigt over tabeller Oversigt over tabeller 1. 2. 3. 4. 5. Generel łkonomi Kommunal medfinansiering 2007 2009 ( ret priser) Fordeling (%) af den kommunale medfinansiering 2009 Indeks medfinansiering (2007 = 100, takstsystem

Læs mere

Dødsfald. Deaths. ((Side 77))

Dødsfald. Deaths. ((Side 77)) Dødsfald Deaths ((Side 77)) 78 - Dødsfald Tabel 28. Dødeligheden 1931-1997 Mortality 1931-1997 Døde i alt Døde pr. 1.000 indbyggere Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt 1 2 3 4 5 6 1931-1935 gnsntl....

Læs mere

1. Generel łkonomi Side. Kommunal finansiering ( rets priser) 3. Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2

1. Generel łkonomi Side. Kommunal finansiering ( rets priser) 3. Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2 1. Generel łkonomi Side Kommunal medfinansiering 2007 2010 ( ret priser) 2 Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2 Kommunal finansiering 2007 2010 ( rets priser) 3 Udvikling finansiering

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2009:7 4. juni 2009 Sygehusbenyttelse 2007 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I alt 620.993 personer var i 2007 indlagt en eller flere gange

Læs mere

KMS dataskema for Dansk Palliativ Database med oplysninger til LKT-Palliation

KMS dataskema for Dansk Palliativ Database med oplysninger til LKT-Palliation Vejledning KMS dataskema for Dansk Palliativ Database med oplysninger til LKT-Palliation Opdateret den 13.09.17 Spørgsmål 1-6 udfyldes for alle patienter, der er henvist til specialiserede, palliative

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

CANCERREGISTERET 2005 og 2006

CANCERREGISTERET 2005 og 2006 CANCERREGISTERET 2005 og 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

CANCERREGISTERET Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 3

CANCERREGISTERET Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 3 CANCERREGISTERET 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Sygehusstatistik 2002

Sygehusstatistik 2002 SYGEHUSSTATISTIK 2002 2005 Sygehusstatistik 2002 Marts 2005 Sygehusstatistik 2002 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S sst@sst.dk URL: http://www.sst.dk Tekst, tabeller og figurer: Specialkonsulent

Læs mere

25. SEPTEMBER 2015 RETTEDE TABELLER OG FIGURER I RAPPORTEN SYGDOMSBYRDEN I DANMARK SYGDOMME

25. SEPTEMBER 2015 RETTEDE TABELLER OG FIGURER I RAPPORTEN SYGDOMSBYRDEN I DANMARK SYGDOMME 25. SEPTEMBER 2015 RETTEDE TABELLER OG FIGURER I RAPPORTEN SYGDOMSBYRDEN I DANMARK SYGDOMME Baggrund for dokumentet Efter offentliggørelsen af Rapporten har Statens Institut for Folkesundhed identificeret

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 2002 (foreløbig opgørelse) 2003:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Den elektroniske DøDsattest

Den elektroniske DøDsattest Den elektroniske dødsattest Redaktion Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej 5 2300 København S T 3268 3268 @ serum@ssi.dk W ssi.dk Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er

Læs mere

Kapitel 9. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT

Kapitel 9. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT Kapitel. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup inuit Kalaallit Nunaanni najugallit toqusunut uppernarsaataat takkuttut ingerlaavartumik nalunaarsortarpai eqqortumillu allassimanissaat

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 402 Offentligt CANCERREGISTERET 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 4

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 402 Offentligt CANCERREGISTERET 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 4 Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 402 Offentligt CANCERREGISTERET 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis

Læs mere