Notat om den seneste ledighedsudvikling November 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om den seneste ledighedsudvikling November 2008"

Transkript

1 Formandssekretariatet 8. ember 28 KV/AV/AW Notat om den seneste ledighedsudvikling November 28 I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Især den seneste måned er ledigheden i 3F steget markant. Når man ser på de faktiske tal, er ledigheden blandt 3F ere nu højere, end den var på samme tid sidste år. De seneste tal for 3F s ledighed er fra uge ( ember). Her var F ere ledighedsberørte, hvilket svarer til 5,9 % (faktiske tal). Når man sæsonkorrigerer 3F s ledighedstal, viser det sig, at 3F s ledighed vendte fra ust til tember måned 28. Fra ust til ember er antallet af ledighedsberørte steget fra til (sæsonkorrigeret). Det er en stigning på 34 %. Inden for grupperne er ledighedsudviklingen forskellig fra gruppe til gruppe. Byggegruppen og murerne har oplevet en kraftigt stigende ledighed i længere tid. Hos Industrigruppen og transportgruppen vendte ledigheden fra ust 28 og har siden da været meget kraftigt stigende. Hos de resterende grupper er ledigheden først begyndt at stige fra ober til ember 28. Ledigheden har været markant stigende fra ust til ember 28 inden for alle fem regioner. Stigningen i ledigheden har været kraftigst i Region Syddanmark og Region Sjælland. Spørgsmål til statistikken og evt. yderligere informationer kan fås hos Anita Vium ( ) eller Anna Werenberg ( ). Indholdsfortegnelse Ledigheden ifølge 3FA til og med ember s. 2 3F s ledighed fordelt på grupper s. 5 3F s ledighed fordelt på regioner s.19 1

2 Ledigheden ifølge 3FA - til og med ember Tallene fra 3F s A-kasse viser, at ledigheden blandt 3F ere er vendt. 3F s egne tal er tilgængelige hurtige end dem, Danmarks Statistik offentliggør, og er derfor en strømpil i forhold til hvilken vej de officielle ledighedstal vil gå. Typisk vil 3F ere også være nogle af de første grupper, der bliver ramt ved en nedkøling af økonomien. Normalt opgøres 3F s ledighedstal som antallet af ledighedsberørte pr. uge. For bedre at kunne sammenligne udviklingen over tid, har vi omregnet tallene til månedstal og sæsonkorrigeret dem. Ledighedsberørte i 3FA Figur 1 og tabel 1 viser antallet af ledighedsberørte 3F ere til og med ember 28. Figur 1 viser bl.a.: 3F s ledighed vendte fra ust til tember måned 28. Den sæsonkorrigerede ledighed er ellers faldet støt i hele perioden, men fra ust til tember tog kurven et markant knæk opad, og ledigheden har været kraftigt stigende siden. I ember måned var antallet af sæsonkorrigerede ledighedsberørte Det var en stigning på 4.35 ledighedsberørte eller 34,3 % i forhold til ust 28, hvor ledigheden nåede bunden med ledighedsberørte sæsonkorrigeret. Figur 1. Antallet af ledige i 3FA fra 26-ember 28 (ledighedsberørte, både sæsonkorrigeret og faktiske tal) Sæsonkorrigeret ledighed Faktiske antal ledighedsberørte. 2

3 Tabel 1: Ledighed i 3F fra ember 27 ember 28 (Ledighedsberørte, sæsonkorrigeret) Antal ledighedsberørte Ledighedsberørte i procent ,6% ,3% ,5% ,5% ,9% apr ,6% ,6% jun ,6% jul ,4% ,3% ,7% ,7% ,6% Figur 2 viser det faktiske antal ledighedsberørte hver uge de sidste tre år. Figuren viser bl.a.: Ledigheden har været støt faldende og fulgt samme sæsonkurve de sidste tre år. Kurven tog dog ikke det sædvanlige knæk nedad i uge 34 28, men er tværtimod begyndt at stige kraftigt fra ca. uge Det faktiske antal ledighedsberørte var i uge 47 på personer eller 5,9 %. Samme uge sidste år var F ere ledighedsberørte eller 5,1 %. Figur 2: Ledighed i 3F, procent pct. 16,% 14,% 12,% 1,% 3F 26 3F 27 3F 28 8,% 6,% 4,% 2,% uge 3

4 3FAs ledighed fordelt på køn. Figur 3 og 4 viser det sæsonkorrigerede antal af ledighedsberørte 3F ere fordelt på kvinder og mænd. Figurerne viser bl.a.: Antallet af ledighedsberørte kvinder i 3F er steget moderat siden ust 28. Fra ust til ember er det sæsonkorrigerede antal ledighedsberørte kvinder steget fra til Det svarer til en stigning på 16 %. Det sæsonkorrigerede antal ledighedsberørte mænd er steget meget voldsomt fra ust til ember 28. I ust var mænd ledighedsberørte. Dette tal var i ember steget til 9.92, hvilket svarer til en stigning på 46 %. Figur 3. Ledige kvinder i 3F fra 26-ember 28 (Ledighedsberørte, sæsonkorrigeret) Figur 4. Ledige mænd i 3F fra 26-ember 28 (Ledighedsberørte, sæsonkorrigeret)

5 3F s ledighed fordelt på grupper I hovedpunkter viser afsnittet bl.a.: Byggegruppen og murerne har begge oplevet en meget markant stigning i ledigheden det sidste år fra uge til uge Stigningen har været størst hos murerne, hvor antallet af ledige murere er mere end fordoblet på et år. Grupperne er for små til, at man med sikkerhed kan sige, hvornår ledigheden vendte, men det er sandsynligvis sket, før vendingen indtraf hos de øvrige grupper. Ledigheden vendte i industrigruppen og i transportgruppen fra ust til tember 28. Disse to grupper har oplevet en meget kraftig stigning i ledigheden fra ust til ember 28. I den grønne gruppe, den offentlige gruppe og den private servicegruppe har ledigheden været stagnerende hen over sommeren 28. Fra ober til ember 28 har ledigheden for første gang været klart stigende i disse tre grupper. Industrigruppen har oplevet den største stigning fra ust til ember 28. Det sæsonkorrigerede antal ledighedsberørte er steget med 48 % i løbet af de sidste fire måneder. Uge 47 ( ember) er den seneste uge, vi har ledighedstal for. Tabel 2 viser den faktiske ledighedsprocent inden for hver gruppe i uge 47 i 28 sammenlignet med uge 47 i 27. Tabel 2: Ledige i 3F fordelt på grupperne, uge Forskel Procent Procent Procentpoint 3F i alt 5,1 5,9,8 Byggegruppen 5, 7,8 2,8 Murerne 4,1 1, 5,9 Den grønne gruppe 7, 7,3,3 Industrigruppen 4,1 5,6 1,5 Den offentlige gruppe 5,6 4,2-1,4 Den private servicegruppe 1,1 8,2-1,9 Transportgruppen 4,1 4,7,6 Anm.: Summen af ovenstående gruppers ledighed giver ikke den tidligere angivne samlede ledighed, idet gule medlemmer ikke er medtaget i tabellen. Kilde: 3F s medlemsstatistik. Tabel 2 viser bl.a. Byggegruppen, murerne og industrigruppen havde en markant højere ledighed i uge end i samme uge året før. Den laveste ledighed fandtes i uge hos den offentlige gruppe, der havde en lighed på 4,2 %. Her lå ledigheden 1,4 procentpoint lavere end samme uge året før. Den højeste ledighedsprocent var hos murerne, hvor 1 % var ledighedsberørte i uge Her var ledigheden steget med hele 5,9 procentpoint i forhold til uge

6 Industrigruppen 3FA har lidt over 1. medlemmer i industrigruppen. Det betyder, at mere end hvert tredje medlem af 3FA tilhører industrigruppen. Tabel 3: Ledige i Industrigruppen uge 47 Industrigruppen 3F i alt antal procent antal procent , , , ,1 Forskel , ,8 Kilde: 3F s egne tal Tabel 3 viser, at 5,6 % var ledighedsberørte i industrigruppen i uge Det svarede til ledighedsberørte. I forhold til samme uge året før var ledigheden steget med 1,5 procentpoint. Figur 5 viser, at antallet af faktiske ledighedsberørte er steget kraftigt i alle uger gennem de sidste to måneder. I uge 47 var ledigheden næsten nået op på samme niveau, som den lå på i den tilsvarende uge i år 26. Figur 6 viser det sæsonkorrigerede antal ledighedsberørte. Figuren viser, at ledigheden er steget kraftigt fra ust til ember 28. Dette sker efter et langt, konstant fald i ledigheden de sidste to år. Fra ust til ember steg antallet af sæsonkorrigerede ledighedsberørte fra til 5.36 inden for industrigruppen. Det svarer til en stigning på 48 %. Figur 5: Ledighed i industrigruppen, procent 18% Industrigruppen 14% % 28 6% 2%

7 Figur 6: Ledighed i Industrigruppen, antal (ledighedsberørte, sæsonkorrigerede og faktiske tal) Sæsonkorrigeret Faktisk ledighed. 7

8 Transportgruppen Tabel 4: Ledige i Transportgruppen uge 47 Transportgruppen 3F i alt antal procent antal procent , , , ,1 Forskel 227, ,8. Tabel 4 viser, at der var 4,7 % ledighedsberørte i transportgruppen i uge Dette var,6 procentpoint højere end året før, hvor 4,1 % var ledighedsberørte. Figur 7 viser dog, at den faktiske ledighed i 28 nu ligger lidt højere end niveauet i 27. De sæsonkorrigerede ledighedstal i figur 8 fortæller, at antallet af ledighedsberørte nåede bunden i ust 28. I transportgruppen er antallet af sæsonkorrigerede ledighedsberørte steget fra 1.89 til 2.3 fra ust til ember 28. Det er en stigning på 27 %. Figur 7: Procentandelen af faktiske ledighedsberørte i transportgruppen 14% Transport gruppen 1% % 2%

9 Figur 8: Ledighed i Transportgruppen, antal (ledighedsberørte, sæsonkorrigerede og faktiske tal) Sæsonkorrigeret Faktisk ledighed 9

10 Byggegruppen Tabel 5: Ledige i Byggegruppen uge 47 Byggegruppen 3F i alt antal procent antal procent , , ,1 Forskel 662 2, ,8 Tabel 5 viser, at antallet af ledighedsberørte i byggegruppen er steget fra 5 % i uge til 7,8 % i uge Figur 9 viser, at den faktiske ledighed i sommermånederne har ligget meget tæt på hinanden de sidste tre år. Fra uge er ledigheden dog begyndt at stige markant i forhold til de to foregående år. Figur 1 viser den sæsonkorrigerede ledighed. Sæsonkorrektionen er lidt usikker i byggegruppen, men det tyder på, at ledigheden også her er begyndt at stige meget kraftigt de sidste par måneder. Figur 9: Procentandelen af faktiske ledighedsberørte i byggegruppen 26% Byggegruppen 22% 18% % 28 1% 6% 2%

11 Figur 1: Ledighed i Byggegruppen, antal (ledighedsberørte, sæsonkorrigerede og faktiske tal) Sæsonkorrigeret Faktisk ledighed 11

12 pct. Murerne Tabel 6: Ledige murere i uge 47 Murerne 3F i alt antal procent antal procent , , ,1 Forskel 486 5, ,8 Tabel 6 viser, at ledigheden er steget meget kraftigt hos murerne i forhold til sidste år. I uge var 1 % af murerne ledighedsberørte mod kun 4,1 % i samme uge i 27. Det betyder, at ledigheden er mere end fordoblet på et år. Figur 11 viser, at den faktiske ledighedsprocent er steget meget kraftigt siden uge 42 og nu ligger meget over niveauet de to foregående år. Det er ikke muligt at sæsonkorrigere murernes ledighed, da gruppen er for lille. Figur 11: Procentandelen af faktiske ledighedsberørte hos murerne 2,% 18,% 16,% 14,% 12,% 1,% ,% 6,% 4,% 2,%,% uge 12

13 Den grønne gruppe Tabel 7: Ledige i Den grønne gruppe uge 47 Den grønne gruppe 3F i alt antal procent antal procent , , ,1 Forskel -23, ,8 Tabel 7 viser, at der var 7,3 % ledighedsberørte i den grønne gruppe i uge Dermed er ledigheden steget lidt siden uge 47-27, hvor der var 7 % ledighedsberørte. Figur 13 viser, at den faktiske ledighed de sidste par uger er steget kraftigt og nu ligger lidt over niveauet i samme uge i 27. Figur 14 viser, at den sæsonkorrigerede ledighed stoppede med at falde i ust 28, og at den begyndte at stige i ember 28. Fra ust til ember er den sæsonkorrigerede ledighed steget fra 684 til 816 ledighedsberørte, det vil sige med 19 %. Figur 13: Procentandelen af faktiske ledighedsberørte i den grønne gruppe Den grønne gruppe 22% 26 18% 27 14% 28 1% 6% 2%

14 Figur 14: Ledighed i den grønne gruppe, antal (ledighedsberørte, sæsonkorrigerede og faktiske tal) Sæsonkorrigeret Faktisk ledighed 14

15 Den offentlige gruppe Tabel 8: Ledige i Den offentlig gruppe uge 47 Den offentlige gruppe 3F i alt antal procent antal procent , , , ,1 Forskel , ,8 Tabel 8 viser, at 4,2 % var ledighedsberørte i uge Dette var noget lavere end samme uge året før, hvor 5,6 % var ledighedsberørte. Figur 15 viser, at niveauet for den faktiske ledighed i 28 stadig ligger et pænt stykke under niveauet i 27. Figur 16 viser, at den sæsonkorrigerede ledighed begyndte at stige fra ober til ember 28, hvor den steg fra til ledighedsberørte, hvilket svarer til en stigning på 4 %. Figur 15: Procentandelen af faktiske ledighedsberørte i den offentlige gruppe. Den offentlige gruppe 18% 14% % 6% 2%

16 Figur 16: Ledighed i den offentlige gruppe, antal (ledighedsberørte, sæsonkorrigerede og faktiske tal) Sæsonkorrigeret Faktisk ledighed 16

17 Den private servicegruppe Tabel 9: Ledige i Den private servicegruppe uge 47 Den private servicegruppe 3F i alt antal procent antal procent , , , ,1 Forskel , ,8 Tabel 9 viser, at antallet af ledighedsberørte i uge stadig lå væsentligt under niveauet i samme uge året før inden for den private servicegruppe. I uge var 8,2 % ledighedsberørte inden for denne gruppe. Året før var 1,1 % ledighedsberørte. Ud fra figur 17 og 18 ser det ud som om ledigheden så småt er begyndt at vende fra ober til ember 28. Ledighedstallene kan ikke sæsonkorrigeres på grund af sammenlægningen med RBF i 26. Figur 17: Procentandelen af faktiske ledighedsberørte i den grønne gruppe 26% Den Private servicegruppe 22% 18% % 1% 6%

18 Figur 18: Ledighed i den private servicegruppe, antal (ledighedsberørte faktiske tal) Faktisk ledighed Faktisk ledighed 18

19 3F s ledighed fordelt på regioner I hovedpunkter viser afsnittet bl.a.: Den sæsonkorrigerede ledighed vendte fra ust til tember 28 i alle fem regioner. Vendingen i ledigheden har været stærkest i Region Syddanmark og Region Sjælland, hvor ledigheden i uge er nået op meget tæt på niveauet i samme uge for to år siden. Tabel 1 viser hvor stor en procentdel, der var ledighedsberørte i hver region i uge Tabel 1: Ledige fordelt på grupperne, uge procent 28 procent Ændring 3F i alt 5,1% 5,9%,8% Hovedstaden 5,6% 6,3%,7% Sjælland 5,1% 6,%,9% Syddanmark 4,4% 5,6% 1,2% Midtjylland 4,% 4,6%,6% Nordjylland 7,8% 8,1%,3% Tabel 1 viser bl.a. I uge var ledigheden højere end i samme uge året før i alle fem regioner. I uge var ledigheden højest i Region Nordjylland, hvor 8,1 % af 3F s medlemmer var ledighedsberørte. Ledigheden var lavest i Region Midtjylland. Her var kun 4,6 % ledighedsberørte i uge

20 jan feb mar apr jan feb mar apr Region Hovedstaden Tabel 11: Ledige i Region Hovedstaden, uge 47 Hovedstaden 3F i alt antal procent antal procent ,3% , ,6% ,9 Forskel 257,7% ,8 Tabel 11 viser, at der i uge var ledighedsberørte i Region Hovedstaden, eller 6,3 %. Dette var en stigning på,7 procentpoint i forhold til samme uge året før. Figur 18 viser, at den faktiske ledighed i 28 er steget voldsomt de sidste 6 uger og nu ligger over niveauet på samme tid i 27. Figur 19 viser, at den sæsonkorrigerede ledighed begyndte at stige fra ust 28. Fra ust til ember er antallet af ledighedsberørte steget fra til sæsonkorrigeret, hvilket svarer til en stigning på 3 %. Figur 18: Procentandelen af faktiske ledighedsberørte i Region Hovedstaden 14, 12, 1, 8, 6, 4, ,, Figur 19: Ledighed i Region Hovedstaden, antal (ledighedsberørte, sæsonkorrigerede og faktiske tal) sæsonkorrigerede Faktiske ledighedsberørte 2

21 jan feb mar apr jan feb mar apr Region Sjælland Tabel 12: Ledige i Region Sjælland, uge 47 Sjælland 3F i alt antal procent antal procent ,% , ,1% ,9 Forskel 259,9% ,8 Tabel 12 viser, at Region Sjælland havde ledighedsberørte i uge 47 28, det vil sige 6 %. Siden samme uge året før var ledigheden steget med,9 procentpoint. Figur 2 viser, at den faktiske ledighed er steget markant i hver eneste uge de sidste to måneder. Ledigheden har allerede krydset niveauet for 27 og nærmer sig niveauet i 26. Figur 21 viser, at den sæsonkorrigerede ledighed er steget markant fra ust 28, hvor der var ledighedsberørte til ember 28, hvor der var 2.31 ledighedsberørte sæsonkorrigeret. Det svarer til en stigning på 37 %. Figur 2: Procentandelen af faktiske ledighedsberørte i Region Sjælland 14, 12, 1, 8, 6, 4, ,, Figur 21: Ledighed i Region Sjælland, antal (ledighedsberørte, sæsonkorrigerede og faktiske tal) sæsonkorrigerede Faktiske ledighedsberørte 21

22 jan feb mar apr jan feb mar apr Region Syddanmark Tabel 13: Ledige i Region Syddanmark, uge 47 Syddanmark 3F i alt antal procent antal procent ,6% , ,4% ,9 Forskel 71 1,2% ,8 Tabel 13 viser, at 3.98, det vil sige 5,6 % var ledighedsberørte i Region Syddanmark i uge Dette lå hele 1,2 procentpoint over samme uge året før, hvilket er den største blandt regionerne i forhold til samme uge året før. Figur 22 viser, at den faktiske ledighed i 28 er steget kraftigt især de sidste tre uger, og at den nu ligger væsentligt over niveauet sidste år og nærmer sig niveauet i 26. Figur 23 viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i Region Syddanmark begyndte at stige svagt allerede fra til ust 28. Fra til ember er den sæsonkorrigerede ledighed steget fra 2.72 til ledighedsberørte, det vil sige med 39 %. Figur 22: Procentandelen af faktiske ledighedsberørte i Region Syddanmark 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Figur 23: Ledighed i Region Syddanmark, antal (ledighedsberørte, sæsonkorrigerede og faktiske tal) sæsonkorrigerede Faktiske ledighedsberørte 22

23 jan feb mar apr jan feb mar apr Region Midtjylland Tabel 14: Ledige i Region Midtjylland, uge 47 Midtjylland 3F i alt antal procent antal procent ,6% , ,% ,9 Forskel 33,6% ,8 Tabel 14 viser, at medlemmer var ledighedsberørte i Region Midtjylland i uge Dermed havde Midtjylland den laveste ledighed på 4,6 %. I forhold til samme uge året før var ledigheden steget med,6 procentlpoint. Figur 24 viser, at den faktiske ledighed i 28 er steget kraftigt i alle uger i de sidste to måneder. Ledigheden ligger nu lidt over niveauet i 27. Figur 25 viser, at den sæsonkorrigerede ledighed nåede lavpunktet i ust 28. Fra ust til ember er antallet af ledighedsberørte steget fra til 3.49, det vil sige 39 %. Figur 24: Procentandelen af faktiske ledighedsberørte i Region Midtjylland 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Figur 25: Ledighed i Region Midtjylland, antal (ledighedsberørte, sæsonkorrigerede og faktiske tal) sæsonkorrigerede Faktiske ledighedsberørte 23

24 jan feb mar apr jan feb mar apr Region Nordjylland Tabel 15: Ledige i Region Nordjylland, uge 47 Nordjylland 3F i alt antal procent antal procent ,1% , ,8% ,9 Forskel -1,3% ,8 Tabel 15 viser, at der i uge var ledighedsberørte i Region Nordjylland. Dermed havde regionen den højeste ledighed på 8,1 %. Dette lå,3 procentpoint året før. Figur 26 viser, at den faktiske ledighed er steget markant gennem de sidste to måneder. Figur 27 viser, at den sæsonkorrigerede ledighed stoppede med at falde fra ust 28. Fra ust til ember 28 er antallet af ledighedsberørte steget fra 2.27 til sæsonkorrigeret, hvilket svarer til en stigning på 23 %. Figur 26: Procentandelen af faktiske ledighedsberørte i Region Nordjylland 25, 2, 15, 1, 5, , Figur 27: Ledighed i Region Nordjylland, antal (ledighedsberørte, sæsonkorrigerede og faktiske tal) sæsonkorrigerede Faktiske ledighedsberørte 24

Notat om den seneste ledighedsudvikling i 3F Januar 2009

Notat om den seneste ledighedsudvikling i 3F Januar 2009 Formandssekretariatet 4. februar 2009 KV/AV/AW Notat om den seneste ledighedsudvikling i 3F Januar 2009 I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Alene fra ember 2008 til uar 2009 er 3F s ledighed steget knap

Læs mere

3F s ledighed i december 2011

3F s ledighed i december 2011 Sep Sep Sep sep sep Formandssekretariatet Den 11. januar 2012 AV/ (tlf. 88 92 04 56) 3F s ledighed i december 2011 Ledigheden er faldet med 800 personer I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Pressemeddelelse: Odense, den 3. september 21 Beskedent fald i ledigheden i Syddanmark De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark er faldet med 9 fuldtidsledige sammenlignet

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal DSA. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal DSA. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Oktober Emne: Nøgletal DSA. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ordinære medlemmer... 2 Figur 2 Dimittendoptag

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

Ledigheden på FTF-området - december 2013

Ledigheden på FTF-området - december 2013 09-1455 MELA/JEEI - 30.01.2014 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Ledigheden på FTF-området - december 2013 Den generelle ledighed er svagt faldende. En tendens, som har været gældende

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Oktober 2016 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Februar Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Februar Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Februar 217 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 2016 Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af sygeplejersker ordinære

Læs mere

Udviklingen i bruttoledigheden i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: og egne beregninger. maj-08 sep-08.

Udviklingen i bruttoledigheden i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde:  og egne beregninger. maj-08 sep-08. Pressemeddelelse: Odense, den 28. oktober 21 Svagt stigende ledighed i Syddanmark De nyeste ledighedstal viser, at bruttoledigheden 1 i Syddanmark er steget med 2.6 fuldtidsledige sammenlignet med september

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 2016 Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af fysioterapeuter ordinære

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 216 Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af jordemødre ordinære medlemmer...

Læs mere

Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden

Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i april 2017 Den 2. juni 2017 Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden Antallet af arbejdsløse faldt med 500 fuldtidspersoner fra marts til april 2017, så bruttoarbejdsløsheden nu

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 216 Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af radiografer ordinære medlemmer...

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. December Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. December Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK December 216 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 3. april 2017 Sagsnr. 2017-2372 PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 Aktid. 507161 Hovedbudskaber Antallet af praksishandler er faldet svagt i 2016, men ligger

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune november 2001

Ledigheden i Odense Kommune november 2001 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Nr. 1 januar 2002 Resume Ledigheden i Odense Kommune november I november var der registreret.802 ledige i Odense Kommune.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Beskæftigelsesministeriets arbejdsmarkedsbalance er misvisende Hovedpointerne i dette notat: Formandssekretariatet Januar 2009 AV/AW Beskæftigelsesregionernes

Læs mere

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Arbejdsløsheden i juli Den. september Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Antallet af arbejdsløse steg med. fuldtidspersoner fra juni til juli, så bruttoarbejdsløsheden nu er på. fuldtidspersoner,

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Juni 2016. Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Juni 2016. Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Juni 2016 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære medlemmer...

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden KONGRES 2012 baggrundsbilag Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden 1 Indholdsfortegnelse: Lønstigninger regionsansatte 3 o Ikke-ledende bioanalytikere og laboranter

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Stigning i arbejdsløsheden i august

Stigning i arbejdsløsheden i august Arbejdsløsheden i august 2016 Den 29. september 2016 Stigning i arbejdsløsheden i august Antallet af arbejdsløse steg med 1.400 fuldtidspersoner fra juli 2016 til august 2016, så bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER

FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER Fortsat langt mellem arbejdsløse Metalmedlemmer ØKONOMISK ANALYSE 10. maj 017 Efter at have ligget konstant omkring 3,0 pct. fra maj til september 016 er

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Ledighedsstatistik, oktober 2015

Ledighedsstatistik, oktober 2015 Procent Ledighedsstatistik, oktober 215 Bruttoledighedsprocent for sommerdimittenderne for årgangene 213-215 -24 måneder efter dimission 45 4 35 3 25 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

Ledighed i Østdanmark december BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND

Ledighed i Østdanmark december BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND Ledighed i Østdanmark december 2008. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING 1 BAGGRUND 2 LEDIGHEDEN I ØSTDANMARK 2 AKADEMIKERE, BYGGEFAGENE OG IKKE-FAGLÆRTE

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Experians RKI-statistik, august 2017

Experians RKI-statistik, august 2017 Experians RKI-statistik, august 2017 Statistikken viser udviklingen i registret i første halvår 2017 1 Experian 1 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel

Læs mere

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Omtrent uændret arbejdsløshed i oktober

Omtrent uændret arbejdsløshed i oktober Arbejdsløsheden i oktober Den 30. november Omtrent uændret arbejdsløshed i oktober Antallet af arbejdsløse steg med 200 fuldtidspersoner fra september til oktober, så bruttoarbejdsløsheden nu er på 111.700

Læs mere

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 1 maj 2 Resumé Ledighedsprocenten for Kommune var i 99 på 7,2 pct. Ledigheden i Kommune 99, samt de nyeste ledighedstal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Krisen har medført en betydelig stigning i arbejdsløsheden, hvor der er i dag over 1. personer, der står uden job. Når man ser på ledigheden fordelt på uddannelsesgrupper

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2013

Status på udvalgte nøgletal marts 2013 Status på udvalgte nøgletal marts 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Et forår der lader vente på sig er meget beskrivende både for vejrsituationen og den nuværende økonomiske

Læs mere

Nøgletalspakken September 2014

Nøgletalspakken September 2014 Nøgletalspakken September 4 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

Stort set uændret arbejdsløshed i juli

Stort set uændret arbejdsløshed i juli Arbejdsløsheden i juli 2014 Den 10. september 2014 Stort set uændret arbejdsløshed i juli Arbejdsløsheden steg med 500 i juli i forhold til juni 2014. De sidste par måneder har arbejdsløsheden stabiliseret

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Arbejdsløsheden tæt på uændret i februar

Arbejdsløsheden tæt på uændret i februar Arbejdsløsheden i februar 2015 Den 31. marts 2015 Arbejdsløsheden tæt på uændret i februar Arbejdsløsheden steg med 300 fuldtidspersoner fra januar til februar. Der er nu i alt 130.000 bruttoarbejdsløse,

Læs mere

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015 Glostrup, den 23. februar 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 212 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Ledighedsstatistik, november 2012

Ledighedsstatistik, november 2012 jan98 okt98 jul99 apr00 jan01 okt01 jul02 apr03 jan04 okt04 jul05 apr06 jan07 okt07 jul08 apr09 jan10 okt10 jul11 apr12 Ledighedsstatistik, november 2012 Sæsonkorrigeret akademikerledighed 16.000 14.000

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

2.300 færre arbejdsløse i august

2.300 færre arbejdsløse i august Arbejdsløsheden i august 2015 Den 30. september 2015 2.300 færre arbejdsløse i august Arbejdsløsheden faldt med 2.300 fuldtidspersoner fra juli til august. Der er nu i alt 120.800 bruttoarbejdsløse, svarende

Læs mere

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Februar 2006 1. Ledigheden i Ledighed i Ledigheden er faldet på ét års sigt igen i februar 2006. I gennemsnit var der i 38.643 ledige og aktiverede i februar 2006, jf. skema 2. Dermed er antallet af ledige

Læs mere

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 348 Offentligt Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer

Læs mere

Ledigheden på FTF-området - maj 2013

Ledigheden på FTF-området - maj 2013 09-1455 MELA/JEEI -07.07.2013 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Ledigheden på FTF-området - maj 2013 Ledigheden på det samlede FTF-område har gennem det seneste halve år ligget på

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2014

Tabeller fra Kulturstatistik 2014 10. juni 2014 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2014 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter sektor

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Arbejdsløsheden faldt igen i oktober

Arbejdsløsheden faldt igen i oktober Arbejdsløsheden i oktober 7 3. november 7 Arbejdsløsheden faldt igen i oktober Antallet af arbejdsløse faldt med 7 fuldtidspersoner fra september til oktober 7, så bruttoarbejdsløsheden nu er på. fuldtidspersoner,

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

NOTAT. Ledighed fordelt på a-kasser

NOTAT. Ledighed fordelt på a-kasser Procent NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat Ledighed fordelt på a-kasser De første år efter finanskrisen satte ind steg ledigheden betydeligt for ledige og toppede i 2011 med en gennemsnitlig

Læs mere

Etnicitet i advokatbranchen

Etnicitet i advokatbranchen Etnicitet i advokatbranchen Etniske kvinder stormer frem i advokatbranchen Danske Advokater har udarbejdet en særundersøgelse om diversiteten blandt jurister i Danmark. Der er undersøgt, ved hjælp af en

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2015

Tabeller fra Kulturstatistik 2015 26. august 2015 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2015 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Flere jobparate personer øger arbejdsløsheden

Flere jobparate personer øger arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i januar 2017 Den 3. marts 2017 Flere jobparate personer øger arbejdsløsheden Antallet af arbejdsløse steg med 400 fuldtidspersoner fra december 2016 til januar 2017, så bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

/ Analyse og ledelsesinformation. Arbejdsmarkedsrapport, januar 2014

/ Analyse og ledelsesinformation. Arbejdsmarkedsrapport, januar 2014 / Analyse og ledelsesinformation Arbejdsmarkedsrapport, januar 2014 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed,

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere