DECEMBER MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 11"

Transkript

1 DECEMBER MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgslen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (kun delvist nye tal) Opfølgning jobcentrets mål Uddannelsesmålet Udenlandsk arbejdskraft (ikke opdateret) december

2 Figur 1: Fuldtidsledige i Randers (brutto) Tabel 1 Randers dec-12 nov-13 dec-13 Faktisk antal Pct. Af arbejdsstyrken 6,1 5,5 5,7 Kilde: Danmarks Statistik Figur 2: Fuldtidsledige i Østjylland (brutto) Figur 1 og tabel 1: Fuldtidsledige i Randers i faktiske bruttotal. Der er fra november til december 2013 sket en stigning i ledigheden på 131 fuldtidspersoner fra i november til i november. Andelen af ledige som pct. af arbejdsstyrken er steget med 0,2 procentpoint. Sammenlignet med december 2012 er ledigheden faldet med 170 fuldtidspersoner fra , svarende til et fald op 0,4 procentpoint. Tabel 2 Østjylland dec-12 nov-13 dec-13 Faktisk antal Pct. Af arbejdsstyrken 5,2 4,9 4,9 Kilde: Danmarks Statistik Figur 2 og tabel 2: Fuldtidsledige i Østjylland i faktiske bruttotal. Ledigheden er steget med 225 fra i november til i december. Målt i pct. af arbejdsstyrken er det en der ingen ændring. Sammenlignet med december 2012 er ledigheden faldet med fra til , svarende til et fald på 0,3 pct.point. Kilde: Danmarks statistik Bruttoledigheden december

3 Figur 3: Fuldtidsledige i Midtjylland (brutto) Figur 4: Fuldtidsledige i Danmark (brutto) Tabel: 3 Midtjylland dec-12 nov-13 dec-13 Faktisk antal Pct. Af arbejdsstyrken 5,2 4,7 4,8 Kilde: Danmarks Statistik Figur 3 og tabel 3: Fuldtidsledige i faktiske bruttotal i Midtjylland. Ledigheden er steget med 361 fra i november til i december. Målt i pct. Af arbejdsstyrken er det en stigning på 0,1 pct.point fra 4,7 til 4,8. Sammenlignet med december 2012 er ledigheden i december 2013 faldet med fra til , svarende til er fald i ledighedsprocenten på 0,4. Tabel 4 Hele landet dec-12 nov-13 dec-13 Faktisk antal Pct. Af arbejdsstyrken 6 5,4 5,4 Kilde: Danmarks Statistik Figur 4 og tabel 4: Fuldtidsledige i faktiske bruttotal for hele landet. Ledigheden er steget med 387 fra i november til i december. I pct. Af arbejdstyrken er der ingen ændring, den er ligesom i november 5,4 %. I forhold til december 2012 er ledigheden faldet med fra i december 2012 til i Det svarer til et fald i ledighedsprocenten på 0,6 pct.point fra 6,0 til 5,4. Kilde: Danmarks statistik Bruttoledigheden december

4 Figur 5: Udviklingen i bruttoledigheden endelige tal 2007 juni 2013 Kilde: Danmarks statistik Figur 5: Figuren viser udviklingen i bruttoledigheden i Randers, Østjylland, Midtjylland og Hele landet. Indekset er beregnet på baggrund af de endelige ledighedstal fra Danmarks Statistik. Disse tal kommer med nogle måneders forsinkelse, og grafen medtager derfor kun udviklingen til og med juni Figur 6: Antal fuldtidsledige i Randers Figur 6: figuren viser det samlede antal fuldtidsledige brutto i Randers pr. år. Det vil sige dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Ledigheden i 2012 var den laveste i Randers i tre år. Kilde: Danmarks statistik Bruttoledigheden december

5 Figur 7: Bruttoledigheden i Randers fordelt på køn Figur 9: Bruttoledigheden i Randers fordelt på matchgrupper Figur 8: Bruttoledigheden i Randers fordelt på alder Bruttoledigheden december 2013 Figur 7: Ledigheden har overordnet set været faldende i Der har dog være en stigning siden september. Kvinderne har i efteråret haft lidt højere ledighed end mændene, men i december er der flere ledige mænd end kvinder. Figur 8: Ledigheden er faldet for de unge, mens den er steget for de øvrige aldersgrupper. Størst stigning målt i pct. er der for seniorerne (9 %), mens de midaldrende er steget med 3 %. Figur 9: Udviklingen i ledigheden fordelt på matchgrupper. Der er samlet set en lille stigning i ledigheden. Bag stigningen ligger en stigning i forsikrede ledige og knt.hj. Match 3. Øvrige kont. hj. grupper er faldet. 5

6 Figur 10: Antal langtidsledige i Randers Figur 11: Udviklingen i langtidsledigheden i Randers, Midtjylland og Landet som helhed. Figur 12: Langtidsledige som andel af bruttoledige i de enkelte a-kasser i Randers oktober og november 2011 Figur 10 og 11 Langtidsledigheden er overordnet set faldet i Randers i Året har været præget af et markant fald for forsikrede ledige og en markant stigning for kont.hj. Modtagere gennem de første 11 måneder. I december er langtidsledigheden for knt.hj. modtagere begyndt at falde. I Midtjylland har langtidsledigheden haft en svag stigning i de sidste måneder af Figur 12 Viser andelen af langtidsledige i forhold til bruttoledige i de enkelte a- kasser. Der er ikke nogen klar tendens i udviklingen fra november til december. Funktionærernes og servicefagenes a- kasse havde ingen langtidsledige i december Langtidsledigheden december

7 Figur 13 Tilgang og afgang forsikrede ledige Figur 13 viser påbegyndte og afsluttede a-dagpengeforløb, samt status ultimo måneden. Fra juli til november er antallet af afsluttede forløbet faldet med i alt 481 forløb, og fra oktober til november er antallet af påbegyndte forløb steget med 85. Der med har der været tegn på en vis afmatning i arbejdsmarkedet i efteråret. Antallet af påbegyndte forløb har i efteråret været en anelse lavere end antallet af afsluttede forføb, og derfor har ledigheden været nogenlunde i ro. Fra oktober til november er antallet af påbegyndte forløb steget til et niveau over antallet af afsluttede forløb, og det ses i en stigende ledighed. Figur 14: Tilgang og afgang arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Figur 14 Viser tilgang og afgang af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Der har fra august til november været flere påbegyndte end afsluttede forløb og antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har derfor været stigende. Fra oktober til november er antallet af påbegyndte forløb begyndt at falde samtidig med, at flere forløb er blevet afsluttet. Der med er der tegn på, at stigningen i antallet af kontanthjælpsforløb i match 1 vil aftage. Tilgang og afgang af ledighedsforløb november

8 Figur 15 Bruttoledige fordelt på a-kasser i Randers Figur 15 viser de forsikrede ledige i Randers opgjort i fuldtidspersoner brutto fordelt på udvalgte a-kasser. Der har fra november til december været et samlet stigning i ledigheden for de udvalgte a-kasser på 1,7 %. Tallet dækker over variationer mellem kasserne. De største stigninger er sket i Metal med 33 % og 3F med10 %. Brutto ledige fordelt på udvalgte a-kasser december

9 Figur 16: Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med bopæl i Randers Figur 17: Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med arbejde i Randers Figur 16: Figuren viser antal personer med en lønindkomst og med bopæl i Randers omregnet til fuldtidsbeskæftigede (160,33 timer / måned). Fra 2008 til 2012 er antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere faldet med 8 %. Årsagerne kan være både mindre aktivitet på arbejdspladserne og netto afgang fra arbejdsmarkedet som følge af alder. Tallet for 2013 omfatter perioden januar til november. Figur 17: Figuren viser indekseret antal personer med en lønindkomst fra en arbejdsplads beliggende i Randers Kommune omregnet til fuldtidspersoner (160,33 timer / måned) og sammenlignet med Midtjylland og hele landet. Der er en usikkerhed i tallene, da virksomhederne placeres geografisk efter lønkontorets geografiske placering og ikke efter arbejdspladsen. Virksomheder med et lønkontor uden for Randers bliver således ikke registreret i Randers. Problemet vil blive mindre efterhånden som flere virksomheder oplyser lønoplysninger med p-nummer (underopdeling af CVR registret.) Figuren viser overordnet, at der er blevet færre arbejdspladser i Randers i de senere år, men også mange mindre udsving. Beskæftigelsen

10 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2013 LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 11 Figur 18 Det gennemsnitlige daglige antal stillinger på jobnet i Randers Figur 18: Viser det gennemsnitlige daglige antal ledige stillinger i Randers opslået på jobnet. Jobnet er ikke et fuldstændigt billede af efterspørgslen på arbejdskraft, men må ses som en indikator for udviklingen på arbejdsmarkedet. I 4. kvartal 2013 er det gennemsnitlige antal på 119. Det er et fald på 54 i forhold til 3. kvartal. 119 er det højeste antal for 4. kvartal siden Dermed har alle 4 kvartal i 2013 haft en højere efterspørgsel end årene Efterspørgselen på arbejdskraft 4. kvartal

11 Erhvervsområde Erhvervsgrupper i alt Sundhed, omsorg og vejledning Undervisning og vejledning Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Bygge og anlæg Jern, metal og auto Industriel produktion Kontor, administration, regnskab og finans Salg, indkøb og markedsføring Medie, kultur, turisme idræt og undeerholdning It og teknik Transport. Post, lager og maksinførerarbejde Hotel, restauration, køkken og kantine Rengøring, ejendomsservice og renovation Design, formgivning og grafisk arbejde Vagt, sikkerhed og overvågning Landbrug, skovbrug, gartneri og dyrepleje Tekstil og beklædning Nærings- og nydelsesmiddel Træ, møbler, glas og keramik Akademisk arbejde Ledelse Elever LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 11 Tabel 5 Antal nyopslåede stillinger i Randers på jobnet.dk fordelt på brancher Antal nyopslåede stillinger på jobnet i Randers 3. kvartal 2012 og kvt kvt ,9% 87,8% 24,1% 53,3% -31,8% 50,0% -66,7% 4,3% 246,2% 400,0% -100,0% -37,5% -56,3% -26,9% 100,0% -75,0% - - 0,0% - 66,7% 100,0% -10,0% Tabel 5: Antal nyopslåede stillinger i Randers på jobnet.dk for delt på brancher Tabel 5 viser antallet af nyopslåede stillinger i Randers på jobnet i henholdsvis 4. kvartal 2012 og Fra er der sket en stigning samlet på 142 stilling fra 316 til 458 (44,9%). Fremgangen dækker over variationer fra branche til branche. Den mest interessante branche er Salg, indkøb og marketing, hvor der har været en fremgang på 64 nyopslåede stillinger. Jobnet giver ikke et fuldstændigt billede af efterspørgselen på arbejdskraft, da det kun er offentlige arbejdspladser, der er forpligtet til at slå ledige stillinger op på jobnet. Formentlig er der ganske mange stillinger på det private arbejdsmarked, der besættes via opslag andre steder end jobnet, uopfordrede ansøgninger og gennem netværk. Tallene på f.eks. Bygge- og anlægsområdet er derfor sandsynligvis mere positive end tallene fra jobnet viser. Efterspørgselen på arbejdskraft 4. kvartal

12 Figur 19: Antal personer på arbejdsfordeling i Randers Figur 19 viser samtlige personer på arbejdsfordeling i Randers. I årene (september) var præget af mange fordelinger, mens der i de efterfølgende år har været væsentligt færre. I 2010 og 11 var der meget få på fordeling, mens der har været en stigende tendens i I 2013 har der været relativt få fordelinger, og i august til novemberber er der ikke registreret nogen på fordeling. Arbejdsfordelinger benyttes når en virksomhed har svært ved at fastholde aktivitetsniveauet, men endnu ikke ønsker at afskedige medarbejderne. Arbejdsfordelinger december

13 Figur 20 Ministermål 1 Flere unge skal have en uddannelse Figur 21 Ministermål 2 Færre personer på førtidspension Figur 20: viser udviklingen i ministermål 1. Målgruppen er unge mellem 15 og 29 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som er på kontanthjælp eller a- dagpenge. Ministermålet opgøres som uddannelsesgraden, som er den andel af perioden, hvor målgruppen har været i uddannelse siden påbegyndt a-dagenge- eller kontanthjælpsforløb. Målet er, at uddannelsesgraden i december 2013 er på 25,8%. I perioden januar til april var den i Randers på 11,5 % Beregningen af uddannelsesgraden bygger på en kompliceret samkøring af statistikker, som ikke foreligger i den endelige version. De aktuelle tal vil derfor på et tidspunkt blive justeret. Der er ikke nye data siden april. Figur 21: Viser udviklingen i ministermål 2. Formålet er at nedbringe tilgangen til førtidspension. Målet opgøres som tilgangen i det seneste rullende år. Målet er, at der i 2013 højest må være en tilgang på 180 personer. I december kunne tilgangen for 2013 opgøres til 122, og målet er der opfyldt. Ministermål beskæftigelsesplan

14 Figur 22 Ministermål 3 Antallet af langtidsledige skal begrænses mest muligt. Figur 22 viser udviklingen i langtidsledigheden. Målet er, at antallet af langtidsledige begrænses til 683 personer i december Fra november til december er langtidsledigheden i Randers faldet fra 697 i november til 681 i december. Dermed er målet opfyldt for Figur 23 Ministermål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Figur 23: Viser udviklingen i ministermål 4. Målet er at øge antallet af virksomheder, der har praktik eller løntilskudspladser til 912 i december Målingen opgøres som antal virksomheder med minimum to ansatte der i perioden har haft minimum en kontanthjælps- og eller a-dagpengemodtager i praktik eller løntilskud. Virksomhederne tælle kun med én gang pr. ydelseskategori. Der har altså ingen betydning, hvor mange pladser den enkelte virksomhed har. I oktober var der 463 virksomheder, der havde ledige i aktivering. Det samlede resultat kan ikke gøres op før året er gået. For det rullende år 4. kvt til 3. kvt er resultatet 944. Det svarer til en samarbejdsgrad på 37,7 %. Det er bedre end gennemsnittet i Midtjylland på 27,4 %. Der er endnu ikke tal for november og december. Ministermål beskæftigelsesplan

15 Figur 24: Det gennemsnitlige antal ledighedsydelsessager over 18 måneder. Figur 24 viser det gennemsnitlige antal ledighedsydelsessager over 18 måneder. Jobcentret har som mål, at det gennemsnitlige antal sager skal være under 100. Det aktuelle tal er 88 i januar. Det gennemsnitlige antal sager er således foreløbigt under måltallet. Kilde: Jobcentret Figur 25 Udviklingen i det gennemsnitlige antal sygedagpengesager over 52 uger. Figur 25 viser udviklingen i det gennemsnitlige antal sygedagpengesager over 52 uger. Det er jobcentrets mål, at antallet i 2014 er under 220 sager i gennemsnit. I uge 6 var det gennemsnitlige antal på 196 og antallet er dermed under måltallet. Kilde: Jobcentret Jobcentermål beskæftigelsesplan

16 Figur 26 Udviklingen i sygedagpengesager 5 52 uger Figur 26 Viser antallet af sygedagpenge mellem 5 og 52 uger. Det er jobcentrets mål, at antallet af sager skal ligge under i 2014 I uge 6 var antallet af sager 931, og målet er derfor opfyldt. Antallet af sager har indtil nu været under målet. Kilde: Jobcentret Figur 27 Andelen af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Figur 27 Jobcentret har som mål, at andelen af kontanthjælpsmodtagere i match 3 højest må udgøre 15% af alle kontanthjælpsmodtagere. I december er andelen 2,3 %. Målet for 2013 er derfor blevet opfyldt. Jobcentermål beskæftigelsesplan 2013 / 14 17

17 Figur 28: Kontanthjælpsmodtagere i matchs 2, der er i virksomhedstilbud Figur 28: Jobcentret har et mål om, at der i 2013 skal være 250 helårspersoner fra kontanthjælpskategori 2 i virksomhedstilbud. I oktober var der i løntilskud aktiveret et antal personer svarende til 24 helårspersoner i løntilskud og 148 i virksomhedspraktik. Opgjort i år-til-dato det vil sige tallet for hele er der 17 helårspersoner i løntilskud og 165 i virksomhedspraktik. Der med mangler der at blive aktiveret 68 helårspersoner for at målet kan blive opfyldt. Jobcentermål beskæftigelsesplan

18 Figur 29: Andelen af befolkningen mellem 15 og 66 år med en uddannelse over grundskoleniveau. Figur 28 viser andelen af befolkningen i henholdsvis Randers og Midtjylland med en uddannelse over grundskoleniveau. Andelen har begge steder været stigende. Randers Kommune har et mål om at være på niveau med Midtjylland i Figur 30: Udviklingen i andelen af befolkningen mellem 15 og 66 år med en uddannelse over grundskoleniveau. Figur 29 viser udviklingen i andelen af befolkningen mellem 15 og 66 år med en uddannelse over grundskoleniveau i henholdsvis Randers Kommune og Midtjylland. Andelen har været stigende i både Randers og Midtjylland. Men udviklingen er svagere i Randers end i Midtjylland. Opkvalificeringsmål status

19 Figur 31 Den udenlandske arbejdskraft i Randers fordelt på geografisk baggrund. Tabel 6 Top 10 over beskæftigede udenlandske borgere i Randers i oktober Top 10 Antal beskæftigede udenlandske borgere i Randers Polen 169 Litauen 98 Rumænien 96 Letland 89 Tyskland 80 Bosnien-Hercegovina 60 Ukraine 49 Thailand 48 Norge 38 Storbritannien 38 Figur 31 viser den udenlandske arbejdskraft i Randers i oktober 2013 fordelt på geografiske baggrund. Opgørelsen omfatter udenlandske statsborgere med en arbejdsindkomst i Randers. 55,7 % kommer EU/EØS/EFTA og 37,6% kommer fra 3. lande. 6,7 % kommer fra nordiske lande. Blandt borgere fra 3. lande er det især borgere fra Ukraine, Bosnien-Hercegovina og Thailand. Tabel 6 viser top 10 over udenlandske borgere med beskæftigelses i Randers i oktober Polske borgere udgør den største enkeltgruppe. Udenlandsk arbejdskraft oktober

20 LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 10 Tabel 7: Udenlandske borgeres opholdsgrundlag Opholdsgrundlag i alt Opholdsgrundlag til erhverv okt-12 okt Lønarbejde og selvst. erhv. (EU) Lønarbejde og selvst. erhv. (Udenfor EU) Positivlisten og jobkortordningen 6 5 Specialister 0 0 Trainee 0 0 Green Card 9 14 Beløbsordningen 15 6 Koncernopholdstilladelse 0 0 Øvrige ophold til erhverv Opholdsgrundlag til studie Uddannelse Praktikanter Øvrige ophold til studier 10 9 Udstationerede (RUT) Øvrige med lønindkomst Tabel 7 viser opholdsgrundlaget for de udenlandske borgere i Randers. Der er i oktober flere udlændinge i Randers end i oktober Udenlandsk arbejdskraft oktober

21 LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 10 okt-12 okt-13 ændring Branche i alt % Landbrug, skovbrug og fiskeri % Råstofindvinding 0 0 0% Industri % Energiforsyning 1 1 0% Vandforsyning og renovation % Bygge og anlæg % Handel % Transport % Hoteller og restauranter % Information og kommunikation % Finansiering og forsikring % Ejendomshandel og udlejning % Videnservice % Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service % Offentlig administration, forsvar og politi % Undervisning % Sundhed og socialvæsen % Kultur og fritid % Andre serviceydelser mv % Tabel 8 Udenlandsk arbejdskraft i Randers fordelt på brancher Tabel 8 viser hvilke brancher den udenlandske arbejdskraft i Randers er beskæftiget i. Fra oktober 2012 til oktober 2013 har der været et fald i beskæftigede personer på 6 %. Tallet dækker dog over variationer inden for de enkelte brancher. Udenlandsk arbejdskraft oktober

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 5

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 5 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspłrgselen p arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfłlgning p ministerm l Opfłlgning jobcentrets m l Opfłlgning p jobcentrets indsats Udenlandsk

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Besk ftigelsen Efterspłrgselen p arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfłlgning p ministerm l Opfłlgning jobcentrets m l Opfłlgning p jobcentrets indsats

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Resultater Jobcentrets mål Ministermål

LEDIGHED OG INDSATS. Resultater Jobcentrets mål Ministermål LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 2 marts 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Modtagere af uddannelseshjælp

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold:

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold: ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold: Arbejdsmarked Ledigheden Lønmodtager beskæftigelsen Efterspørgsel på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Ledighedstal for Randers juni 2016

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 April 2016 Indhold:

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 April 2016 Indhold: ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 April 2016 Indhold: Arbejdsmarked Ledigheden Lønmodtager beskæftigelsen Efterspørgsel på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Ledighedstal for Randers januar 2016

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Marts 2016 Indhold:

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Marts 2016 Indhold: ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Marts 2016 Indhold: Arbejdsmarked Ledigheden Lønmodtager beskæftigelsen Efterspørgsel på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Ledighedstal for Randers januar 2016

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 12, 24. juni 2011 Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud, side 1 20.000 udenlandske statsborgere arbejder i Danmark,

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Spørgeskema til sagsbehandlere

Spørgeskema til sagsbehandlere Spørgeskema til sagsbehandlere I dette spørgeskema vil du blive bedt om at vurdere en række forhold vedrørende udvalgte borgeres arbejdsmarkedsparathed. Borgeren får et lignende spørgeskema. Tilsammen

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS Nr.: 11 oktober 2011

LEDIGHED OG INDSATS Nr.: 11 oktober 2011 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspłrgselen p arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfłlgning p ministerm l Opfłlgning jobcentrets m l 1 Figur 1: Fuldtidsledige i Randers (brutto)

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark DECEMBER 2011 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Redaktionens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Kommunenotat. Horsens Kommune

Kommunenotat. Horsens Kommune Kommunenotat Kommune 215 Kommunenotat - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION 3 Samme antal ubesatte stillinger som for et år siden 3 BESKÆFTIGELSEN OPHØRER MED AT FALDE I

Læs mere

Mange job med relativt få timer om ugen

Mange job med relativt få timer om ugen 11. oktober 2016 2016:17 Mange job med relativt få timer om ugen Af Thomas Thorsen, Jesper Grunnet-Lauridsen og Michael Drescher Fra 1. oktober 2016 betyder 225-timersreglen, at kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 9 december 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 9 december 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 9 december 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Nr. Mål Afrapportering: Unge 1a undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde om de unge. Undersøgelsen bliver fremlagt på møde i Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 9-1-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 111 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION BESKÆFTIGELSEN VURDERES AT STIGE I 2011 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark Udviklingen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Udvikling i befolkning i RAR- Hovedstaden og RAR- Sjælland, ultimo 2008 ultimo 2017, 16-64 årige

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal Side 1 af 14

Kvartalsrapport. 1. kvartal Side 1 af 14 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Side 1 af 14 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016 Direktør Peter Graversen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i s område Status August 2016 Aktuel status på mangel er uændret i men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen fordelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere