Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skive-Viborg HF og VUC Hfe Dansk A Lise Elmgaard vdh7daa Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Hvad er en tekst? Eventyr Måltidets betydning Mundtlig og skriftlig formidling Værklæsning Folkeviser Salmer Oplysningstid Romantikken Krig i fakta- og fiktionsudtryk Det moderne gennembrud Avisens tre hovedgenrer Titel 13 Realisme og modernisme Titel 14 Analyseredskaber og metoder 1

2 Titel 15 Litteraturen Titel 1 Hvad er en tekst? Genreinddeling Særlige fokuspunkter Få en forståelse af genreinddelinger og hensigten med dem Begynde at få nogle analyseredskaber: pentagrammet, nyhedstrekanten, komposition, personanalyse, strofer, vers, billedsprog Afprøve forskellige arbejdsformer Være en aktiv læser, strege under, tage notater Øve i mundtlig og skriftlig formidling Lære hinanden at kende Omfang 21 lektioner Læst Bekendtgørelsen for dansk Birgit Darger m.fl.: Begreb om dansk: Fakta og fiktion, Faktatekster og faktakoder,fiktive tekster og fiktionskoder, Epik, Lyrik, Drama s Berit Riis Langdahl m.fl.: Krydsfelt: Genretræets grene, s. 85 Annette Hauer m.f..: Tal og skriv, Pentagrammet, s Analyseret Faktatekster: Sofie Buch Hoyer og Mette Guldagger: Danskere vil ikke overtage plejeopgaver, nyhedsartikel Politiken den Informerende. Pres på de pårørende, leder Politiken den Overtalende. Søren Olsen: Messi vil få mere plads i VM-finalen. Nyhedsanalyse, sport Politiken. Fiktionstekster: Katrine Marie Guldager: Roser / Gyldendals leksikon: rose (fiktion/fakta) Sys Bjerre: Malene, fiktion med faktakoder Lyrik: Michael Strunge: Helligt, helligt Lars Busk Sørensen: Nu står der skum fra bølgetop, nr. 731 i salmebogen Epik: 2

3 Mikkel Birkegaard: Libi di Luca / Pascal Mercier: Nattog til Lissabon / Peter Høeg: Frøken Smillas fornemmelser for sne, sammenlignede tre begyndelser på en roman. Henrik Pontoppidan: En stor dag, komposition, personanalyse og hensigt. Jan Sonnergaard: Reprise på Krogs fisserestaurant, komposition, personanalyse og hensigt. Thøger Jensen: Ford 4550, komposition, personanalyse og hensigt. Drama: Kjeld Abell: af: Eva aftjener sin barnepligt, personanalyse, tema, forfatterholdning, perspektivering til i dag. Mundtlige opgaver: - Forklare begreber og viden i par eller grupper. - Analyse af jeg-fortælleren i Reprise. og formidle iagttagelser og analyser. - Forskellige opgaver til dramaet (fremføre, personanalyse, temaanalyse og forfatterholdning, perspektivering), formidle til hinanden. Skriftlige opgaver: - Skrevet en faktatekst og fiktionstekst. - Skrevet refleksion over begyndelser i egen tekst og i andre tekster eller film. - Skrevet en repeterende opgave om forløbet i par, delt den med andre og skrevet færdig. Væsentlige arbejdsformer De væsentligste arbejdsformer har været pararbejde og gruppearbejde i forskellige konstellationer og med forskellige typer opgaver. Dels for at lære hinanden at kende, dels for at introducere forskellige arbejdsformer og analysebegreber. Det individuelle arbejde har ligget i hjemmeforberedelsen og i de fleste skriftlige øvelser. Titel 2 Eventyr Litterært og sprogligt emne Særlige fokuspunkter Blive bevidst om eventyrgenren, både med hensyn til indhold, opbygning og sprog. Blive bevidst om forskelle mellem folkeeventyr og kunsteventyr både indholdsmæssigt og sprogligt. Blive bekendt med tre læsninger: den strukturalistiske, den psykologiske og den socialhistoriske. 3

4 Øve litterær analyse og fortolkning. Øve samarbejde i grupper og mundtlig formidling. Øve skriftlighed Grammatik Omfang 20 timer Læst: Litteraturhåndbogen: Eventyr (kopi) Vibeke Blaksteen og Kirsten Møller: fra: Eventyr i dansk, indledningen: - Folkeeventyr - Kunsteventyr - Eventyrets episke love, Strukturalistisk læsning, Freudiansk læsning, Jungiansk læsning Analysemodel til folkeeventyr. Analyseret: Folkeeventyr: - Prinsessen i det underjordiske slot - Kong Lindorm - Prinsessen med de tolv par guldsko - De elleve svaner sammenlignet med H.C. Andersens eventyr H.C. Andersen: - Fyrtøjet - Nissen hos Spekhøkeren - Indledningen til De vilde Svaner sammenlignet med folkeeventyret - Snedronningen Set: - Fyrtøjet - Snedronningen Skriftlig opgave: Skrev en informerende faktatekst om eventyrgenren. Der skulle være en indledning, et afsnit om folkeeventyr, ét om kunsteventyr og en afslutning. I inspirerede hinanden midtvejs ved at læse hinandens. Senere skal I læse de færdige tekster. Mundtlige opgaver: - Matrixgrupper om et folkeeventyr. - Gruppearbejde om Snedronningen, som skulle ende med at komme med 4

5 forslag til en parafrase over eventyret. Væsentlige arbejdsformer Klasseundervisning om teorien og nogle konklusioner. Gruppearbejde om personanalyser, kompositioner, symboler, temaer, parafraser osv. Individuelt arbejde i forberedelsen til timerne og i selve skrivningen af teksten om eventyrgenren. Titel 3 Særlige fokuspunkter Måltidets betydning Litteratur, sprog og medier - Øve analysemetode på prosatekster - Øve sammenligning og perspektivering - Øve struktur - Inddrage grammatikken i læsningen - Introduceret filmiske virkemidler - Øve læsning af artikler og at kunne finde de relevante informationer - Fortsat øve formidling - Introducere begreberne: referat og resumé - Omfang 21 Læst Analysemodel Informationer om Karen Blixen og Babettes Gæstebud på nettet Hvad er et referat / resumé? Analyseret Matthæusevangeliet: Nadveren Martin A. Hansen: Agerhønen Karen Blixen: Babettes Gæstebud (film) Astrid Saalbach: Kødet Jesper Wung-Sung: De tre veninder Benny Andersen: Diæt Peter Seeberg: Enkle rette, nogle forslag Knud Sørensen: Den røde kaffekande. En sommermorgen Jørgen Leth: Det er et hårdkogt æg Rene Langdahl Jørgensen: Vinanmeldelse 5

6 Marianne Fajstrup: Vi spiser os til det danske madborgerskab Marchen Jersild: Jeg er lidt ligeglad med nationalretten Thomas Albrektsen: Når politikerne sidder med til bords - alle tre artikler i Viborg Stifts Folkeblad den Artikler om Dan Jørgensens madrevolution, hvad vil han? Hvem er enige med ham? Hvem er uenige? Hvorfor? Disse fandt I selv på nettet. Billeder Nadverbillede af henholdsvis Leonardo da Vinci, Emil Nolde og Arne Haugen Sørensen Abraham van Beyeren: Stilleben Fritz Syberg: Ved Frokosten Mundtlige øvelser Oplæg om Karen Blixen og Babettes Gæstebud Fremlægge karakteristik af og personanalyse i novellerne Kødet og De tre veninder Debattere i klasserummet. Nogle var Dan Jørgensen, andre var tilhængere eller modstandere. Skriftlige øvelser Skrevet hurtigskrivning over ordet mad Skrevet haikudigt om mad og natur Skrevet refleksion over måltidets betydning for jer, læst hinandens og givet respons Væsentlige arbejdsformer I har arbejdet i grupper, matrixgrupper, parvis og individuelt. I har skrevet til jer selv og til hinanden. I har formidlet analyser og debatteret. Titel 4 Skriftlighed og mundtlighed Sprogligt emne Særlige Blive bevidst om forskellene på et referat, et resume og en redegørelse 6

7 fokuspunkter Arbejde særligt med redegørelsen Blive bevidst om skrivefaserne (førskrivefase, skrivefase, revision) og forskellige arbejdsmetoder Lære at holde fokus, have struktur og skabe sammenhæng Arbejde mod et korrekt og præcist sprog Blive bevidst om de taksonomiske niveauer Blive bevidst om ligheder og forskelle mellem mundtlig og skriftlig fremlæggelse Lære at holde en tale / et oplæg struktur, verbalt sprog, kropssprog Introducere appelformerne logos, patos og etos Introducere begreberne: hovedpåstand og belæg Blive bevidst om karakteristiske stiktræk i mundtligt og skriftligt sprog Lære at lytte og give respons Omfang 18 Læst: Papir om skrivefaser. Annette Hauer m.fl.: Tal og skriv: At referere, At resumere, At gøre rede for, s Stikord til skriveprocessen i forbindelse med en redegørelse Stikord til fokuspunkter i en mundtlig formidling Peter Heller Lützen: Sprog og kommunikation: Mundtligt og skriftligt s Jan Sørensen: Stilistisk analyse: Forvægt og bagvægt og Hypotakse og paratakse s Stilniveauer s. 17 Dorte Hygum: Tindrende, givende Bjørk, Politiken, men taget fra Tal og skriv s.59 Cornelius Corneliussen: Plastic, Samvirke september 2013 Bente Schmidt: Er introverte ikke bare generte, og er ekstroverte ikke bare for meget? Samvirke september 2013 Robert Høgh: Jeg fik nok af Instagram på et døgn, debatindlæg i Politiken Henrik Pontoppidan: af: Lykke-Per (indre fortællersynsvinkel) / Herman Bang: af: Foran Alteret (ydre fortællersynsvinkel) De første punkter i Bekendtgørelsen i dansk / Henriette Lind: af: Nynnes dagbog, Politiken den 26/ (skriftligt og mundtligt sprog) Skriftlige opgaver: - Skrev en redegørelse af Dorte Hygums oplevelse af en koncert med Bjørk (arbejdede med faser, arbejdsmetoder, fokus, struktur, sammenhæng, citater, præcist sprog). - Skrev en redegørelse af Robert Høghs debatindlæg og gik dernæst ind i diskussion med ham (faser, fokus, struktur indledning, redegørelse, diskussion, afslutning - sammenhæng, citater, sprog). - Skrev to tekster om besøget på Skovgaard Museet. Én med fortællersynsvinklen en indre jeg-fortæller, én med en ydre fortæller i 3. person. 7

8 - Skrev refleksioner over, hvad I havde lært. Mundtlige opgaver: - Gav et referat og et resumé af den samme novelle. - Forberedte et indlæg til en bestemt modtagergruppe i en bestemt situation. et var en af de to artikler fra Samvirke (struktur, appelformer, respons). - Lytte til hinanden og give hinandenrespons. - Hver især har holdt /skal holde et oplæg på 5 min. om et emne, en tekst, en film eller andet, som I finder interessant. Væsentlige arbejdsformer Vi har arbejdet ud fra skriveprocessens faser i timerne med redegørelsen af Hygums anmeldelse og med debatindlægget af Robert Høgh. I skrev individuelt, den første tekst gav I hinanden respons på både mht. redegørelse og sprog, den anden afleverede I til mig. Teksterne med forskellige fortællersynsvinkel gav I hinanden respons på. I de mundtlige opgaver arbejdede I individuelt og i grupper. Væsentlige fokuspunkter har været: samarbejde, inspirere og hjælpe hinanden, give respons. Titel 5 Værklæsning Litterært emne Særlige fokuspunkter Øve den litterære analytiske metode karakteristik, analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering Overskue en større tekst Finde citater Lytte, forstå, skabe kontinuitet i en fælles diskussion Omfang 5 timer Analyseret: Erlend Loe: Doppler, roman Væsentlige Vi lavede en karakteristik af romanen i fælleskab. 8

9 arbejdsformer Dernæst arbejdede I i grupper ud fra en komparativ analyse. To grupper holdt oplæg, derudfra diskuterede I videre. Titel 6 Folkeviser Litterært emne Særlige fokuspunkter Læse og fortolke ridderviser og trylleviser Blive bevidst om fortællestil og sprog i folkeviserne Se sammenhænge mellem folkeviser og -eventyr Øve analyse og perspektivering Få en viden om Middelalderen Øve fagligt sprog og sammenhæng i mundtlige oplæg Øve komparativ analyse Omfang 13 timer Læst: Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien på langs og på tværs: Middelalderen s. 9-11, Islændingesagaer s , Kirke, historie og lov s , Folkeviser s Johannes Fibiger og Gerd Lütken: Litteraturens veje: Folkeviserne Analysemodel til folkeviser Papir om: Litteraturen i middelalderen : Middelalderen Analyseret: Torbens datter (kopi, riddervise) Ebbe Skammelsøn (kopi, riddervise) Hr. Bøsmer i elvehjem (kopi, tryllevise) Harpens kraft (kopi, tryllevise) Jomfruen og dværgekongen (kopi, tryllevise) Set: Tegnefilm over Ebbe Skammelsøn Mundtlige opgaver: Gav en analyse af Hr. Bøsmer i elvehjem og perspektivere ved at sammenligne Lucelille fra Ebbe Skammelsøn og Ellekonen i Hr. Bøsmer, eller ved at sammenligne visen med et trylleeventyr. 9

10 Gav en analyse af Jomfruen og Dværgekongen, samt inspirerede hinanden til at skrive en parafrase. Holdt et oplæg om Middelalderen og folkeviserne på baggrund af noter, som blev skrevet løbende. Skriftlige opgaver: Refleksioner. Skrev en parafrase over Jomfruen og Dværgekongen. Skrivningen forudsatte en forståelse af folkevisen, og fungerede desuden som en tekst, der skulle læses med grammatiske briller med hensyn til kommaer, og/at og sammensatte ord. Skrev noter til bestemte overskrifter om samfundet, kirken, menneskeopfattelsen, litteraturen m.m. for at samle viden i ét dokument. Arbejdsformer Vi har arbejdet med at have en forforståelse i form af at have set en tegneserie og have læst en analyse af en folkevise, før analysearbejdet begyndte. I grupper eller individuelt har I analyseret, fortolket og perspektiveret. De individuelle mundtlige oplæg fortsatte, ligesom I formulerede egne fokuspunkter i den næste skriftlige opgave. Titel 7 Salmer Sprogligt og litterært emne Særlige fokuspunkter Blive bevidst om genren: salme Undersøge salmernes opfattelse af Gud, Jesus, mennesket og naturen Opøve en sikkerhed i digtanalyse og i billedsprog Øve selvstændigt arbejde Øve sammenhæng og præcision i mundtlige oplæg Øve en præcis og fremadrettet respons 10

11 Omfang 14 timer Læst Lea Schøler Christensen: Hvad er en salme, Kristendom dk, Morten Nøhr Mortensen: Kim Larsen-sang er håbløs til begravelser, Litteraturhåndbogens leksikon: Salme Digtanalysemodel Papir om billedsprog Salmens historie - frivilligt Analyseret Thomas af Celano: Dies Irae Lars Busk Sørensen: Menneske, din egen magt N.F.S. Grundtvig: At sige verden ret farvel Jakob Knudsen: Se, nu stiger solen af havets skød En salme I selv valgte Hørt: Se, nu stiger solen / Harpens kraft Fornemme forskelle i de to genrer ved at lytte til toner og rytmer. Skriftlige opgaver: - Refleksioner over egen viden om salmer, folkeviser/salmer, hvad I har lært om salmer, digtanalyse, mundtlig formidling, hvad I vil arbejde med næste gang - Skrev en definition på en salme - Skrev konklusioner på hver salme ind i et skema Mundtlige opgaver: - Fremlægge definitionerne af en salme i grupper, vælge den bedste - Fremlægge analyse af Menneske, din egen magt - Give respons - Forklare hinanden begreber - Fremlægge analyse af den selvvalgte salme og give respons - Forberede et introducerende oplæg om salmer Arbejdsformer Læreroplæg om Dies Irae. Matrix-grupper om Menneske, din egen magt. Individuelt arbejde om selvvalgt salme, som dernæst blev fremlagt i grupper. Gruppearbejde om At sige verden ret farvel og Se, nu stiger solen af havets 11

12 skød, den sidste med fokus på det sproglige. Individuelt arbejde omkring de skriftlige opgaver og det introducerende oplæg. Titel 8 Oplysningstiden Litterært og sprogligt emne Særlige fokuspunkter Blive bevidst om periodens ideer, tanker og litterære udtryk Inddrage argumentationsanalyse i forbindelse med læsning af Ludvig Holberg Arbejde med tre niveauer: redegøre, analysere og perspektivere både mundtligt og skriftligt Blive mere sikker i skriveprocessen, samt begynde at arbejde i skrivegrupper Individuel værklæsning Omfang 14 timer Læst: Oplysningstiden 1700-tallet Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen: af: Litteraturhistorien på langs og på tværs: Oplysningstiden, s , 59-62, Papir om Oplysningstiden Papir om Drama Papir om Argumentationsanalyse Ellen Holmboe: af: Kort og godt om at argumentere, s. 14 og 18 Jimmy Zander Hagen: af: Sprog og tale: Argumentation, uddrag af kap. 4 Appelformer, s Analyseret: Ludvig Holberg: af: Niels Klim, Riget Mardak og Kongeriget Kokleku Om fornemmes og bønders giftermål Ingen Tvang i Kærlighedssager Om dårlig smag Epistola XCI, om the- og kaffedrikning af: Erasmus Montanus Set: Første halve time af Kasper Rostrups filmatisering af Holbergs komedie Jeppe på bjerget og første halve time af Per Flyes film Bænken for at sammenligne 12

13 personskildringen af Jeppe og Kaj og de problemer, der tages op. Mundtlige øvelser: Fremlagde et kapitel fra Holbergs roman Niels Klim for nogle, som ikke havde læst det. Argumenterede for at forældre bestemmer, hvem man skal giftes med, eller for at man selv bestemmer. Læste uddrag af komedien Erasmus Montanus op. Fremlagde individuelt værk for hinanden i grupper på tre og gav respons. Skriftlige øvelser: Skrev en introducerende artikel om retorik. Skrev en tekst over din viden om periodens vigtigste kerneord og værdier, og om hvordan disse viser sig i de tekster, vi har læst. Læste hinandens og rettede til. Arbejdsformer Har arbejdet både på holdet og i grupper om tekstanalyser og argumentation. Har arbejdet i grupper om den introducerende artikel. Gruppen og jeg læste artiklen undervejs, for at I kunne få respons og lære af processen. Fortsat forklaret og fremlagt for hinanden for at øve mundtlig formidling. Titel 9 Romantikken Litterært og sprogligt emne, samt medier Særlige fokuspunkter Blive bevidst om Romantikkens ideer, tanker og litterære udtryk Inddrage stilistiske analyse i forbindelse med digtlæsning Inddrage filmiske virkemidler Sammenligne perioden med Oplysningstiden og vores egen tid Øve mundtlig formidling Omfang 14 timer Læst: Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen: af: Litteraturhistorien på langs og på tværs: Romantikken s , Papirer om billedsprog. Digtanalysemodel. 13

14 Søren Søgaard: Minilex, om filmiske virkemidler Set og analyseret: Malerier af Jacque Louis David og Caspar David Friedrich. Repræsentanter for henholdsvis oplysningstiden og romantikken. Musikvideoer: DR s pigekor: I Danmark er jeg født Isam B: I Danmark er jeg født Hørt: Natasja: I Danmark er jeg født, første halvdel. Analyseret: Schack Staffeldt: Indvielsen Ved Söen Johann Wolfgang Goethe: af: Den unge Werthers lidelser Adam Oehlenschläger: Simon Peder Morgenvandring H.C. Andersen: Klokken Nissen hos Spækhøkeren genlæst Natasja: I Danmark er jeg født, første halvdel Mundtlige øvelser: Forklare, fremlægge, diskutere begreber og analyser. Slutte forløbet med en mundtlig fremlæggelse med fokus på en sammenligning af Romantikkens forståelse af nationen Danmark og vores opfattelse i dag. Hvordan ses det i sproget og i musikvideoerne? Individuelle oplæg om kanonforfatterne: Oehlenschläger, Grundtvig og H.C. Andersen. Arbejdsformer Vi har arbejdet med systematiserede noter til perioden. Litteraturhistorien har vi således arbejdet med både på holdet og individuelt. I har arbejdet i forskellige typer gruppearbejde med det mål at skulle øve jer i at forklare begreber og læsninger og at lytte til hinanden. Titel 10 Krig Medier, sprog og litteratur Særlige Arbejde med dokumentargenren. og virkemidler 14

15 fokuspunkter Artikellæsning, opsætning, pentagram, vinkel, tema, holdning Mundtlig fremlæggelse, flow, energi, dokumentation Sammenholde de forskellige genrers styrker Arbejde med den introducerende skrivegenre Arbejde i skrivegrupperne i hele forløbet Omfang 20 timer Læst: Typer af dokumentarfilm, fra EMU Mediefag Skema over fakta- og fiktionskoder Søren Søgaaard: af: Nordkraft fra bog til film: Minilex Model til analyse af journalistiske tekster Skrivemodeller i journalistik, fra Avisen i undervisningen Anmeldelser: Anders Hjort: Enige anmeldere: Armadille er grusomt god, Politiken R.F.M. Jensen, løjtnant: Anmeldelse af filmen Armadillo, Freya Bjørnlund: Krigerne fra Nord, Ekko, Set og analyseret: Janus Mets Pedersen: Armadillo, dokumentarfilm maj 2010 Søren Steen Jespersen og Nasib Farah: Krigerne fra Nord, dokomentarfilm Værklæsning. Læst og analyseret: Dy Plambeck: af: Mikael, roman 2014 Michael Seidelin: Forebyggelse skal hindre jihad, Politiken den Morten Skjoldager: Jihadister er fanget uden pas, Politiken den Jakob Sheikh: Tvillingesøstre voksede op i Aarhus nu er de flyttet til Islamisk Stat, Politiken den Mundtlige opgaver: Skrivegrupperne fremlagde analyse af Mikael for hinanden Skrivegrupperne fremlagde analyser af dokumentarfilmene for holdet Skriftlige opgaver: I skrivegrupperne arbejdede I med jeres introducerende artikler I skrivegrupperne formulerede I, hvad I havde lært i forløbet om de forskellige genrer, analysearbejdet og formidlingen Væsentlige Gruppearbejde, fremlæggelse, respons. 15

16 arbejdsformer Titel 11 Det moderne gennembrud Litterært forløb Særlige fokuspunkter Få en viden om Det moderne gennembrud og Biedermeierkulturen Blive sikker i den litterære analyse og perspektivering Trække linjer til Oplysningstiden og Romantikken og dermed få en baggrund til en litterær og kulturel perspektivering Værklæsning Omfang 38 timer Læst: Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien på langs og på tværs: Dannelsestanken i prosaen og Biedermeier og poetisk realisme, s Opsamling + Perspektivering, s Det moderne gennembrud, s Papirer om Biedermeier og Impressionisme Solveig Bennike m.fl.: Faglige forbindelser i dansk: Replikker og samtaler, s Genrer og sproghandlinger, s Analyseret: Thomasine Gyllembourg: af: Den lille Karen (s. 115 b. 2) St. St. Blicher: Menneskelighed (kopi) Henrik Pontoppidan: Ørneflugt (s. 127 s.3) : Under Aaget (s. 83 b.3) Louis Pio: af: Maalet er fuldt! (s. 31 b. 3) Ulrich Peter Overby: Socialisternes Marsch, (s. 34 b.3) Amalie Skram: af: Forraadt (kopi, norsk) J.P. Jacobsen: af: Fru Marie Grubbe (s. 43 b.3) Herman Bang: Foran Alteret (s. 50 b.3) : Den sidste balkjole (kopi) Henrik Ibsen: af: Et dukkehjem (norsk) Værklæsning Victoria Benedictson: Giftermål på besparing (kopi, svensk) August Strindberg: Reformforsøg, (kopi, svensk) 16

17 Henrik Pontoppidag: af: Lykke-Per (s. 206 b.3) Set: Henrik Ibsen: Et dukkehjem TV-udsendelse om Det moderne gennembrud Mundtlige opgaver: Oplæg om kanonforfattere. Oplæg om Ørneflugt. Oplæg om Et dukkehjem, analyser af personer, temaer, perspektivering, samtaleprincipper, undertekster og sproghandlinger. Formidle delanalyser til hinanden. Repeterende oplæg om begreber i Det moderne gennembrud, de tekster vi har læst, samt om Romantikken og Oplysningstiden. Skriftlige opgaver: Skriftlige noter om perioden ud fra spørgsmål. Genskrevet introducerende artikel om retorik. Skrevet argumenterende artikel om moderne kønsroller. Vil bruge opgavesættet om Det moderne gennembrud som en repeterende opgave. Arbejdsformer Litteraturhistorien og analyserne er der arbejdet med både individuelt, parvis, i grupper og på holdet. Værklæsningen arbejdede I med i grupper med forskellige opgaver, så analysen blev stykket sammen til sidst. Nogle tekster har vi læst sammen, fordi de var vanskelige at forstå. Andre har I arbejdet med selv og formidlet jeres arbejde på forskellig vis. De skriftlige opgaver har I arbejdet med sammen, læst hinandens, rettet hinandens, kommenteret. Titel 12 Avisens tre hovedgenrer Medie og sprog Særlige fokuspunkter Få en bevidsthed om de tre hovedgenrer i de skrevne medier Repetere den informerende og opinionsgenren, inddrage fortællende journalistik 17

18 Arbejde med opsætning, nyhedstrekant, nyhedskriterier, avistyper, karakteristiske træk ved den fortællende journalistik Arbejde med at bestemme vinklen på stoffet og vurdere de informationer, der gives Omfang 10 timer Læst: Berit Riis Langdahl m.fl.: af: Krydsfelt, Mediegenrer s Medieanalyse s Rie Pedersen: af: Fortællende journalistik: Featuren og dens forhistorie, New Journalism, s Papir om Nyhed, reportage og feature Analysespørgsmål til feature/fortællende journalistik. Analyseret: Læserbreve: Johan Nielsen: Fremmedinvasionen, Viborg Stifts Folkeblad den / Mathias Søgaard: DR-show forsimpler billedet af Afrika, Politiken den Nyhedsartikler: Claus Blok Thomsen: Lufthavne vil have færre tjek, Politiken den Sandra Meinecke m.fl.: Nyfødt pige fundet i en plasticpose, Politiken den Jan Søgaard m.fl.: Pludselig rørte plastikposen sig, Ekstra Bladet den Nyhedsartikel og feature om samme emne: Jakob Sheikh m.fl.: VM i Qatar til en timeløn på 4 kr. / af: Slavearbejderne i verdens rigeste land, begge Politiken søndag den Reportager: Jonathan Baagø Tybjerg: Vi skal stå sammen og ikke lade en enkelt slå hul på fællesskabet, Politiken den Herman Bang: af: Branden, Nationaltidende den (perspektivere til Herman Bangs novelle: Foran alteret, den impressionistiske skrivestil). Features: Janni Gjersen Hansen: Jeg var meget opsat på, at jeg skulle have det til at lykkes. Det der med at dø, Politiken søndag den Arbejdet med en selvvalgt feature. Arbejdsformer Teorien har I arbejdet med i grupper og forklaret for holdet. I har repeteret begreberne ved at forklare for hinanden parvis. 18

19 Med hensyn til at bruge teorien praktisk i analyser og som baggrund for vurderinger har vi analyseret en tekst sammen på holdet, ellers har I arbejdet individuelt, parvis og i små grupper. Titel 13 Realisme og modernisme fra Litterært og sprogligt forløb Særlige fokuspunkter Arbejde med litteraturen ud fra to hovedretninger realisme og modernisme Blive bevidst om forskelle mellem de to retninger både sprogligt og indholdsmæssigt og om årsager til deres skiftende dominans Blive mere sikker i den stilistiske og litterære analyse og i perspektiveringen Arbejde med sammenhænge mellem teksterne i de enkelte perioder og i forskellige perioder Blive mere sikker i fremlæggelse Arbejde med forståelse af de skriftlige opgaver og med det forberedende gruppearbejde til skriftlig eksamen. Omfang 49 timer Litteraturhistorie Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien på langs og på tværs : Modernisme og realisme s , , , Rasmus Grøn m.fl.: Nye øjne at se med, uddrag af introduktionen Papirer om realisme, kulturradikalisme, modernisme, eksistentialisme, futurisme, dadaisme, ekspressionisme, 60 er-modernisme, postmodernisme, minimalisme, kortprosa. Analysemodeller Analyseret Johan Skjoldborg: af: Gyldholm kap 13. Johs. V. Jensen: Paa Memphis Station, s. 212 b. 3 Pär Lagerkvist: Ångest, Ångest, kopi En hjältes Död, kopi Emil Bønnelycke: Gaden / Mund de Carlo: Gaden kopi Emil Bønnelycke: af: Aarhundredet kopi Berlin kopi Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål, s. 27 b.4 19

20 : Satan sejrer!, kopi Broby-Johansen: Bordelpige dræber ufødt, kopi LILI!, kopi Yahya Hassan: Barndom, kopi Tristan Tzara: Digt og Dadasang, s. 52 og 53 b.4 Kjeld Abell: af: Eva aftjener sin barnepligt, s. 193 b. 4 Hans Scherfig: af: Den forsvundne fuldmægtig, s. 270 b. 4 + set begyndelsen af filmatiseringen Tage Philipson: Dida Dederding som Seksual-Raadgiver, s.238 b. 4 Harald Herdal: af: Der er noet i vejen, s. 204 b. 4 Mogens Klitgaard: af: Den sidste illusion, kopi Martin A. Hansen: Agerhønen, kopi Ragnvald Skrede: Reven, kopi Karen Blixen: Babettes gæstebud Erik Knudsen: Varehuset TOTAL, kopi Ivan Malinovski: Annonce, kopi Klaus Rifbjerg: Terminologi, kopi : Det er blevet os pålagt, kopi Benny Andersen: På høje tid kopi : Smil kopi Peter Seeberg: Patienten, kopi Leif Panduro: Livet i forstæderne, s. 169 b. 5 Anders Bodelsen: Drivhuset, s. 240 b. 5 Vita Andersen: Hun ser godt ud, s. 139 b. 6 / Rifbjerg: Det er blevet os pålagt Dea Trier Mørch: af: Vinterbørn s. 133 b. 6 / Seeberg: Patienten Tomas Boberg: Centrum, kopi Michael Strunge: Natmaskinen s. 293 b. 6 Den hæslige by, kopi Helligt, Helligt, kopi Pia Tafdrup: Mere end et liv, kopi : Længere endnu, kopi Søren Ulrik Thomsen: Levende, kopi Individuel værklæsning: Valgte en digtsamling, læste den, valgte to digte og gav en indholdsanalyse og en stilistisk analyse. Så: Begyndelsen af Pelle Erobreren, Bille Augusts filmatisering af Martin Andersen Nexøs roman fra 1906 og kortfilmen Gösta og Lennart fra 2001, 20

21 instruktør Babak Najafi. Sammenlignede filmenes indhold og udtryk. Mundtlige opgaver: Fremlæggelser for hinanden og for holdet på baggrund af individuelt arbejde eller gruppearbejde. Oplæsning. Øvet struktur, sammenhæng, brug af teksten og respons. Skriftlige opgaver: Skrevet en associationsøvelse over begrebet Angst og et digt inspireret af dadaismen. Skrevet eksamensopgaver om Samtaler og Politisk kommunikation. Hjulpet hinanden under skriveprocessen, læse, give respons. Arbejdsformer Vi har fortsat vores arbejdet i forskellige par- og gruppesammenhænge, hvor I forklarede og fremlagde for hinanden i grupper og for hele holdet. De individuelle værker har I fremlagt for hinanden. I har arbejdet med stilistiske og litterære analyser. En del tekster har vi arbejdet komparativt med for på den måde at få mulighed for at komme længere med analyser og perspektivering. Vi har perspektiveret de forskellige årtier i 1900-tallet til hinanden, og vi har brugt dem som en anledning til at perspektivere til tidligere perioder. Titel 14 Analyseredskaber og metoder Hvad gør jeg? hvordan? hvornår? hvorfor? Litteratur, sprog og medier Særlige Fokuspunkter Genopfriske hvilke begreber, redskaber, metoder og modeller man kan bruge i arbejdet med forskellige genrer og forskellige vinkler på teksterne Genopfriske litterære perioder og vurdere, hvad man kan bruge den viden til analytisk Se sammenhænge via modsætninger og lighedspunkter 21

22 Omfang 10 timer Tekster Camilla Stockmann: Politikere vil tillade salg af museernes kulturarv, forsidenyhed Politiken den Jane Sandberg og Karen Grøn: Der er flere veje til fordybelse, debatindlæg i Politiken den Claus Blok Thomsen: af: Made in Bangladesh, feature i Politiken den Tidligere læste tekster og afsnit i litteraturhistorien- Noter fra tidligere forløb. Arbejdsformer I arbejdede i grupper med forskellige introducerende oplæg først i forhold til genrer, dernæst i forhold til perioder. I fremlagde for hinanden og øvede her at få sammenhæng i et oplæg. Titel 15 Litteratur i 1990 erne og 2000-tallet Litterært og sprogligt emne Særlige Fokuspunkter Arbejde selvstændigt med teksterne, bruge den viden I har Perspektivere til tidligere perioder og til begreberne modernisme og realisme Hvor er litteraturen på vej hen? Omfang 32 Læst: Barbara Kjær Hansen og Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien på langs og på tværs: Det 21. århundrede: Minimal modernisme s , Eksperimenterende realisme s Rasmus Grøn og Stine Johannesen: Nye øjne at se med: Litteraturen og samfundet, uddrag af introduktionen. Papirer om Minimalisme, kortprosa og litteraturen i 2000-tallet Susan Mose m.fl.: Som en samtale i bussen, om Helle Helle fra Danske forfatterskaber Analyseret: 22

23 1990 erne Kirsten Hammann: Jeg er så træt af min krop Jan Sonnergaard: Reprise på Krogs fisserestaurant Helle Helle: En stol for lidt Fasaner Charlotte Weitze: Villy Naja Marie Aidt: En kærlighedshistorie Line Knutzon: Splinten i hjertet, drama Værklæsning Kortprosa: Ernest Hemmingway: En meget kort historie Thøger Jensen: Ford 4550, Sådan er det at have briller, Koteletter i fad Preben Major Sørensen: Rosendrømmen Peter Adolphsen: Blodig kærlighed, Ved Højer Sluse Pia Juul: Marinus Sophia Kalkau: Begravelse 2000-tallet Naja Marie Aidt: Kvinden i baren Katrine Marie Guldager: Nørreport Helle Helle: af: Ned til hundene (begyndelse og slutning) Josefine Klougart: af: Stigninger og fald Christel Wiinblad: af: Prolog Silas Bay Nielsen: Biiip-bip-biiip-bip: Du har modtaget en litteratur-sms Sofie Kragh-Müller: De der frygter natten, sms-novelle Caspar Eric: jeg går ud på badeværelset jeg har tømmermænd Simon Fruelund: af: Borgerligt tusmørke Majse Aymo-Boot: af: Over os hænger en vidunderlig sol Set: Udstilling af Martinus Rørbye, Skovgaard Museet / Udstilling af Aneta Grzeszykowska: Selfie, Viborg kunsthal Væsentlige arbejdsformer Arbejde individuelt og i grupper. Skiftes til at sige noget om en tekst i 5 min., samt fremlægge analyser og perspektiveringer. Tænke i helheder og diskutere tolkninger. Prøve at skrive en sms-novelle. 23

24 Individuel værklæsning for vdh7daa, Martha Hellerup 1. Erling Jepsen: Kunsten at græde i kor, Benny Andersen: Hjernedigte, 1997 Caroline Holst 1. Erling Jepsen: Kunsten at græde i kor, Inger Christensen: Sommerfugledalen, 1991 Victoria Francisca 1. Bjarne Reuter: Når snerlen blomstrer, Burgan G: Burgan G, 2010 Louise Winkelmann 1. Leif Panduro: De uanstændige, Kim Larsen: , 2003 Rie Hjorth 1. Knud Sørensen: En tid, Michael Falck: Mød mig i mørket, Marianne Holck 24

25 1. Marlo Morgan: Det ægte folk, Kim Larsen: Gasolin, 1971 Sara V. Hagemann 1. Klaus Lynggaard: Martin og Victoria, Morten Nielsen: Krigere uden våben, 1943 Jonas Hegelund 1. Jeppe Aakjær: Vredens børn, Benny Andersen: Svantes viser, 1972 Amanda Dahl 1. Kirsten Thorup: Lille Jonna, Yahya Hassan: Digte, 2013 Lone Sørensen 1. Francine Rivers: Den kærlighed som sætter fri, Morten Reimer: På tirsdag, 2014 Camilla Tolstrup 1. Hans Scherfig: Det forsømte forår, Thomas Boberg: Digte på vejen, 2004 Tina Sørensen 1. Bjarne Reuter: Når snerlen blomstrer, Dan Turell: Pas på pengene, 1992 Mina Jabarkheil 1. Khaled Hosseini: Under en strålende sol, Naja Marie Aidt: Så længe jeg er mig, 1991 Christian Jepsen 1. Leif Panduro: De uanstændige, Sorten Muld: Mich II, 1995 Line Juhl-Hoeg 1. Klaus Rifbjerg: Den kroniske uskyld, Anne Linnet: Glimt, 1983 Simon Østergaard Hansen 1. Klaus Rifbjerg: Den kroniske uskyld, Tom Kristensen: Fribytterdrømme,

26 Dennis Sangphan 1. Tine Bryld: Liv og Alexander, Janne Enevoldsen: Digte Morten Lihn 1. Jytte Borberg: Eline Bessers læretid, Søren Ulrik Thomsen: Hjemfalden, 1991 Sead Sadikovic 1. Charlotte Weitze: Skifting, Yahya Hassan: Digte, 2013 Kevin Christiansen 1. Hans Scherfig: Det forsømte forår, Yahya Hassan: Digte, 2013 Anders Lykke 1. Klaus Rifbjerg: Den kroniske uskyld, Yahya Hassan: Digte,

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 2014/15 Institution VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014 Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Kathrine Kragelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2013 Institution IBC - Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX DANSK A SWB hh3b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1 Sprog og kommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg Uddannelse HF enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg - Skive HF og VUC VUC HF enkeltfag Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Dansk A Flemming Jarlsvig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- Juni 2014 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vejle Hf Dansk a-niveau Lærer(e) Henrik B. Thomsen (forløb 1-9) Hold

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Københavns tekniske skole, Sukkertoppen

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Københavns tekniske skole, Sukkertoppen htx Dansk

Læs mere

,Undervisningsbeskrivelse

,Undervisningsbeskrivelse ,Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Knud Skaarup Jensen Hh3e Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF & VUC Hfe Dansk A Annemette Fabricius(AM),

Læs mere

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Skolestart kl. 16-18 34 Tirsdag Gennemgang af årsplan Guldalder og romantik A. Oehlenschläger:

Læs mere

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2009 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Perioden august 2013 - maj 2014 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Dansk A, Lærer(e)

Læs mere

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4)

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Fag Dansk FS10 hold B Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Ejg Jarbøl Årgang 2014/15 Uge Emne Indhold Litteratur/film Fælles mål 34 Identitet og Læse novelle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010-2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, Ikast

Læs mere

Innovationsprojekt om professionel kommunikation

Innovationsprojekt om professionel kommunikation Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Retorik C Rikke Randorff

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VID gymnasier - Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-jun 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Anne Lise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014-15 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Dansk A Peter Rohde Jensen 2bv

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14-15 Horsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Anne

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC Hfe Dansk A Esther Mosholt

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Skive-Viborg HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf enkeltfag Dansk A Kirstine

Læs mere

Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007

Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007 Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007 Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige 1. Det moderne gennembrud Pernille Ørneflugt Rotter Nådsensbrød Titanens kamp Sproglige virkemidler

Læs mere

Middelalder, barok, oplysningstiden (rationalisme), romantik, biedermeier, romantisme

Middelalder, barok, oplysningstiden (rationalisme), romantik, biedermeier, romantisme Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin skoleår august 14 (dec./jan.) maj 15. Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2014 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf-e Dansk A Rikke Gade Andersen Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårseksamen 2014-2015 Institution VUC Hvidovre - Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Anne Lise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Termin Maj juni 2012. Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Termin Maj juni 2012. Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Termin Maj juni 2012 Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse HF-e (soc.syg-fagpakken) Fag og niveau Dansk A-niveau Lærer(e) Lisbet Michelsen (LMI) Hold dansk,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Bornholms Erhvervsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Hanne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Vuc Lyngby Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Dramatik C Lærer(e) Anne David Koue (Birthe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle Handelsskole HHX Dansk A Nils Schrøder/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Dansk A Benny Rysz 14dana21 (e-learning

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Sommer 2015. Uddannelse

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Sommer 2015. Uddannelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk A Bodil Tvede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014. Roskilde Handelsgymnasium.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014. Roskilde Handelsgymnasium. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Roskilde Handelsgymnasium HHX Dansk A Heidi Bengtson

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk A Benedikte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj-juni 2015 Herning HF og VUC HF Dansk A Bettina Bjerg Iversen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Hf fagpakke PÆD Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse HF 2 Fag og niveau Lærer(e) Hold Mediefag niveau C Simon

Læs mere

Undervisningsplan dansk 10.klasse

Undervisningsplan dansk 10.klasse Undervisningsplan dansk 10.klasse (Underviser: Liliane Dahl Nielsen og Thomas Karlsen) Formål Formålet er undervisningen i dansk 10. klasse på Gribskov Efterskole er at opøve elevernes færdigheder indenfor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VUC Vest Esbjerg Afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Retorik C Valgfag Lea

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08/09 Institution Silkeborg Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk niveau

Læs mere

Jan Horn Petersen. Tekst - analyse. Genrer, begreber og eksempler. Frydenlund

Jan Horn Petersen. Tekst - analyse. Genrer, begreber og eksempler. Frydenlund Jan Horn Petersen Tekst - analyse Genrer, begreber og eksempler Frydenlund Tekstanalyse genrer, begreber og eksempler Jan Horn Petersen Tekstanalyse genrer, begreber og eksempler Frydenlund Tekstanalyse

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Disposition til essay

Disposition til essay Disposition til essay Du skal være indstillet på et stort forarbejde, hvis du vælger essayet. Du SKAL også inddrage danskfaglig viden og danskfaglige begreber. Tekstlæsning Læs teksten igennem to-tre gange

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vest Hf Dansk A Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn - Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Introduktion til litteraturens genrer krimi, mord og anden tidlig død. Litteraturhistorie I: Fra middelalder til og med romantisme

Introduktion til litteraturens genrer krimi, mord og anden tidlig død. Litteraturhistorie I: Fra middelalder til og med romantisme Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager, Hvidovre-afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2-årigt

Læs mere

Helle Borup. Eksaminationsgrundlag i retorik. Kære selvstuderende i retorik, valgfag c-niveau

Helle Borup. Eksaminationsgrundlag i retorik. Kære selvstuderende i retorik, valgfag c-niveau Eksaminationsgrundlag i retorik Kære selvstuderende i retorik, valgfag c-niveau Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. For at gå til eksamen skal du aflevere

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 13/14 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Johannes Finskas

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Fordybelsesprøve Dansk

Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige aktiviteter Romantikken H.C. Andersen Den lille pige med svovlstikkerne H.C. Andersen Skyggen H.C. Andersen Det utroligste Litteraturhistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 14-15

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt)

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt) Gruppeopgave Produkt: Romantrailer - video Frist for læsning af romanerne: Tirsdag den 10. april (lige efter påske) Aflevering/Fremlæggelse: Uge 18 (1. april) Arbejdsopgave: Et af produktkravene i ReadIt

Læs mere