Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skive-Viborg HF og VUC Hfe Dansk A Lise Elmgaard vdh7daa Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Hvad er en tekst? Eventyr Måltidets betydning Mundtlig og skriftlig formidling Værklæsning Folkeviser Salmer Oplysningstid Romantikken Krig i fakta- og fiktionsudtryk Det moderne gennembrud Avisens tre hovedgenrer Titel 13 Realisme og modernisme Titel 14 Analyseredskaber og metoder 1

2 Titel 15 Litteraturen Titel 1 Hvad er en tekst? Genreinddeling Særlige fokuspunkter Få en forståelse af genreinddelinger og hensigten med dem Begynde at få nogle analyseredskaber: pentagrammet, nyhedstrekanten, komposition, personanalyse, strofer, vers, billedsprog Afprøve forskellige arbejdsformer Være en aktiv læser, strege under, tage notater Øve i mundtlig og skriftlig formidling Lære hinanden at kende Omfang 21 lektioner Læst Bekendtgørelsen for dansk Birgit Darger m.fl.: Begreb om dansk: Fakta og fiktion, Faktatekster og faktakoder,fiktive tekster og fiktionskoder, Epik, Lyrik, Drama s Berit Riis Langdahl m.fl.: Krydsfelt: Genretræets grene, s. 85 Annette Hauer m.f..: Tal og skriv, Pentagrammet, s Analyseret Faktatekster: Sofie Buch Hoyer og Mette Guldagger: Danskere vil ikke overtage plejeopgaver, nyhedsartikel Politiken den Informerende. Pres på de pårørende, leder Politiken den Overtalende. Søren Olsen: Messi vil få mere plads i VM-finalen. Nyhedsanalyse, sport Politiken. Fiktionstekster: Katrine Marie Guldager: Roser / Gyldendals leksikon: rose (fiktion/fakta) Sys Bjerre: Malene, fiktion med faktakoder Lyrik: Michael Strunge: Helligt, helligt Lars Busk Sørensen: Nu står der skum fra bølgetop, nr. 731 i salmebogen Epik: 2

3 Mikkel Birkegaard: Libi di Luca / Pascal Mercier: Nattog til Lissabon / Peter Høeg: Frøken Smillas fornemmelser for sne, sammenlignede tre begyndelser på en roman. Henrik Pontoppidan: En stor dag, komposition, personanalyse og hensigt. Jan Sonnergaard: Reprise på Krogs fisserestaurant, komposition, personanalyse og hensigt. Thøger Jensen: Ford 4550, komposition, personanalyse og hensigt. Drama: Kjeld Abell: af: Eva aftjener sin barnepligt, personanalyse, tema, forfatterholdning, perspektivering til i dag. Mundtlige opgaver: - Forklare begreber og viden i par eller grupper. - Analyse af jeg-fortælleren i Reprise. og formidle iagttagelser og analyser. - Forskellige opgaver til dramaet (fremføre, personanalyse, temaanalyse og forfatterholdning, perspektivering), formidle til hinanden. Skriftlige opgaver: - Skrevet en faktatekst og fiktionstekst. - Skrevet refleksion over begyndelser i egen tekst og i andre tekster eller film. - Skrevet en repeterende opgave om forløbet i par, delt den med andre og skrevet færdig. Væsentlige arbejdsformer De væsentligste arbejdsformer har været pararbejde og gruppearbejde i forskellige konstellationer og med forskellige typer opgaver. Dels for at lære hinanden at kende, dels for at introducere forskellige arbejdsformer og analysebegreber. Det individuelle arbejde har ligget i hjemmeforberedelsen og i de fleste skriftlige øvelser. Titel 2 Eventyr Litterært og sprogligt emne Særlige fokuspunkter Blive bevidst om eventyrgenren, både med hensyn til indhold, opbygning og sprog. Blive bevidst om forskelle mellem folkeeventyr og kunsteventyr både indholdsmæssigt og sprogligt. Blive bekendt med tre læsninger: den strukturalistiske, den psykologiske og den socialhistoriske. 3

4 Øve litterær analyse og fortolkning. Øve samarbejde i grupper og mundtlig formidling. Øve skriftlighed Grammatik Omfang 20 timer Læst: Litteraturhåndbogen: Eventyr (kopi) Vibeke Blaksteen og Kirsten Møller: fra: Eventyr i dansk, indledningen: - Folkeeventyr - Kunsteventyr - Eventyrets episke love, Strukturalistisk læsning, Freudiansk læsning, Jungiansk læsning Analysemodel til folkeeventyr. Analyseret: Folkeeventyr: - Prinsessen i det underjordiske slot - Kong Lindorm - Prinsessen med de tolv par guldsko - De elleve svaner sammenlignet med H.C. Andersens eventyr H.C. Andersen: - Fyrtøjet - Nissen hos Spekhøkeren - Indledningen til De vilde Svaner sammenlignet med folkeeventyret - Snedronningen Set: - Fyrtøjet - Snedronningen Skriftlig opgave: Skrev en informerende faktatekst om eventyrgenren. Der skulle være en indledning, et afsnit om folkeeventyr, ét om kunsteventyr og en afslutning. I inspirerede hinanden midtvejs ved at læse hinandens. Senere skal I læse de færdige tekster. Mundtlige opgaver: - Matrixgrupper om et folkeeventyr. - Gruppearbejde om Snedronningen, som skulle ende med at komme med 4

5 forslag til en parafrase over eventyret. Væsentlige arbejdsformer Klasseundervisning om teorien og nogle konklusioner. Gruppearbejde om personanalyser, kompositioner, symboler, temaer, parafraser osv. Individuelt arbejde i forberedelsen til timerne og i selve skrivningen af teksten om eventyrgenren. Titel 3 Særlige fokuspunkter Måltidets betydning Litteratur, sprog og medier - Øve analysemetode på prosatekster - Øve sammenligning og perspektivering - Øve struktur - Inddrage grammatikken i læsningen - Introduceret filmiske virkemidler - Øve læsning af artikler og at kunne finde de relevante informationer - Fortsat øve formidling - Introducere begreberne: referat og resumé - Omfang 21 Læst Analysemodel Informationer om Karen Blixen og Babettes Gæstebud på nettet Hvad er et referat / resumé? Analyseret Matthæusevangeliet: Nadveren Martin A. Hansen: Agerhønen Karen Blixen: Babettes Gæstebud (film) Astrid Saalbach: Kødet Jesper Wung-Sung: De tre veninder Benny Andersen: Diæt Peter Seeberg: Enkle rette, nogle forslag Knud Sørensen: Den røde kaffekande. En sommermorgen Jørgen Leth: Det er et hårdkogt æg Rene Langdahl Jørgensen: Vinanmeldelse 5

6 Marianne Fajstrup: Vi spiser os til det danske madborgerskab Marchen Jersild: Jeg er lidt ligeglad med nationalretten Thomas Albrektsen: Når politikerne sidder med til bords - alle tre artikler i Viborg Stifts Folkeblad den Artikler om Dan Jørgensens madrevolution, hvad vil han? Hvem er enige med ham? Hvem er uenige? Hvorfor? Disse fandt I selv på nettet. Billeder Nadverbillede af henholdsvis Leonardo da Vinci, Emil Nolde og Arne Haugen Sørensen Abraham van Beyeren: Stilleben Fritz Syberg: Ved Frokosten Mundtlige øvelser Oplæg om Karen Blixen og Babettes Gæstebud Fremlægge karakteristik af og personanalyse i novellerne Kødet og De tre veninder Debattere i klasserummet. Nogle var Dan Jørgensen, andre var tilhængere eller modstandere. Skriftlige øvelser Skrevet hurtigskrivning over ordet mad Skrevet haikudigt om mad og natur Skrevet refleksion over måltidets betydning for jer, læst hinandens og givet respons Væsentlige arbejdsformer I har arbejdet i grupper, matrixgrupper, parvis og individuelt. I har skrevet til jer selv og til hinanden. I har formidlet analyser og debatteret. Titel 4 Skriftlighed og mundtlighed Sprogligt emne Særlige Blive bevidst om forskellene på et referat, et resume og en redegørelse 6

7 fokuspunkter Arbejde særligt med redegørelsen Blive bevidst om skrivefaserne (førskrivefase, skrivefase, revision) og forskellige arbejdsmetoder Lære at holde fokus, have struktur og skabe sammenhæng Arbejde mod et korrekt og præcist sprog Blive bevidst om de taksonomiske niveauer Blive bevidst om ligheder og forskelle mellem mundtlig og skriftlig fremlæggelse Lære at holde en tale / et oplæg struktur, verbalt sprog, kropssprog Introducere appelformerne logos, patos og etos Introducere begreberne: hovedpåstand og belæg Blive bevidst om karakteristiske stiktræk i mundtligt og skriftligt sprog Lære at lytte og give respons Omfang 18 Læst: Papir om skrivefaser. Annette Hauer m.fl.: Tal og skriv: At referere, At resumere, At gøre rede for, s Stikord til skriveprocessen i forbindelse med en redegørelse Stikord til fokuspunkter i en mundtlig formidling Peter Heller Lützen: Sprog og kommunikation: Mundtligt og skriftligt s Jan Sørensen: Stilistisk analyse: Forvægt og bagvægt og Hypotakse og paratakse s Stilniveauer s. 17 Dorte Hygum: Tindrende, givende Bjørk, Politiken, men taget fra Tal og skriv s.59 Cornelius Corneliussen: Plastic, Samvirke september 2013 Bente Schmidt: Er introverte ikke bare generte, og er ekstroverte ikke bare for meget? Samvirke september 2013 Robert Høgh: Jeg fik nok af Instagram på et døgn, debatindlæg i Politiken Henrik Pontoppidan: af: Lykke-Per (indre fortællersynsvinkel) / Herman Bang: af: Foran Alteret (ydre fortællersynsvinkel) De første punkter i Bekendtgørelsen i dansk / Henriette Lind: af: Nynnes dagbog, Politiken den 26/ (skriftligt og mundtligt sprog) Skriftlige opgaver: - Skrev en redegørelse af Dorte Hygums oplevelse af en koncert med Bjørk (arbejdede med faser, arbejdsmetoder, fokus, struktur, sammenhæng, citater, præcist sprog). - Skrev en redegørelse af Robert Høghs debatindlæg og gik dernæst ind i diskussion med ham (faser, fokus, struktur indledning, redegørelse, diskussion, afslutning - sammenhæng, citater, sprog). - Skrev to tekster om besøget på Skovgaard Museet. Én med fortællersynsvinklen en indre jeg-fortæller, én med en ydre fortæller i 3. person. 7

8 - Skrev refleksioner over, hvad I havde lært. Mundtlige opgaver: - Gav et referat og et resumé af den samme novelle. - Forberedte et indlæg til en bestemt modtagergruppe i en bestemt situation. et var en af de to artikler fra Samvirke (struktur, appelformer, respons). - Lytte til hinanden og give hinandenrespons. - Hver især har holdt /skal holde et oplæg på 5 min. om et emne, en tekst, en film eller andet, som I finder interessant. Væsentlige arbejdsformer Vi har arbejdet ud fra skriveprocessens faser i timerne med redegørelsen af Hygums anmeldelse og med debatindlægget af Robert Høgh. I skrev individuelt, den første tekst gav I hinanden respons på både mht. redegørelse og sprog, den anden afleverede I til mig. Teksterne med forskellige fortællersynsvinkel gav I hinanden respons på. I de mundtlige opgaver arbejdede I individuelt og i grupper. Væsentlige fokuspunkter har været: samarbejde, inspirere og hjælpe hinanden, give respons. Titel 5 Værklæsning Litterært emne Særlige fokuspunkter Øve den litterære analytiske metode karakteristik, analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering Overskue en større tekst Finde citater Lytte, forstå, skabe kontinuitet i en fælles diskussion Omfang 5 timer Analyseret: Erlend Loe: Doppler, roman Væsentlige Vi lavede en karakteristik af romanen i fælleskab. 8

9 arbejdsformer Dernæst arbejdede I i grupper ud fra en komparativ analyse. To grupper holdt oplæg, derudfra diskuterede I videre. Titel 6 Folkeviser Litterært emne Særlige fokuspunkter Læse og fortolke ridderviser og trylleviser Blive bevidst om fortællestil og sprog i folkeviserne Se sammenhænge mellem folkeviser og -eventyr Øve analyse og perspektivering Få en viden om Middelalderen Øve fagligt sprog og sammenhæng i mundtlige oplæg Øve komparativ analyse Omfang 13 timer Læst: Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien på langs og på tværs: Middelalderen s. 9-11, Islændingesagaer s , Kirke, historie og lov s , Folkeviser s Johannes Fibiger og Gerd Lütken: Litteraturens veje: Folkeviserne Analysemodel til folkeviser Papir om: Litteraturen i middelalderen : Middelalderen Analyseret: Torbens datter (kopi, riddervise) Ebbe Skammelsøn (kopi, riddervise) Hr. Bøsmer i elvehjem (kopi, tryllevise) Harpens kraft (kopi, tryllevise) Jomfruen og dværgekongen (kopi, tryllevise) Set: Tegnefilm over Ebbe Skammelsøn Mundtlige opgaver: Gav en analyse af Hr. Bøsmer i elvehjem og perspektivere ved at sammenligne Lucelille fra Ebbe Skammelsøn og Ellekonen i Hr. Bøsmer, eller ved at sammenligne visen med et trylleeventyr. 9

10 Gav en analyse af Jomfruen og Dværgekongen, samt inspirerede hinanden til at skrive en parafrase. Holdt et oplæg om Middelalderen og folkeviserne på baggrund af noter, som blev skrevet løbende. Skriftlige opgaver: Refleksioner. Skrev en parafrase over Jomfruen og Dværgekongen. Skrivningen forudsatte en forståelse af folkevisen, og fungerede desuden som en tekst, der skulle læses med grammatiske briller med hensyn til kommaer, og/at og sammensatte ord. Skrev noter til bestemte overskrifter om samfundet, kirken, menneskeopfattelsen, litteraturen m.m. for at samle viden i ét dokument. Arbejdsformer Vi har arbejdet med at have en forforståelse i form af at have set en tegneserie og have læst en analyse af en folkevise, før analysearbejdet begyndte. I grupper eller individuelt har I analyseret, fortolket og perspektiveret. De individuelle mundtlige oplæg fortsatte, ligesom I formulerede egne fokuspunkter i den næste skriftlige opgave. Titel 7 Salmer Sprogligt og litterært emne Særlige fokuspunkter Blive bevidst om genren: salme Undersøge salmernes opfattelse af Gud, Jesus, mennesket og naturen Opøve en sikkerhed i digtanalyse og i billedsprog Øve selvstændigt arbejde Øve sammenhæng og præcision i mundtlige oplæg Øve en præcis og fremadrettet respons 10

11 Omfang 14 timer Læst Lea Schøler Christensen: Hvad er en salme, Kristendom dk, Morten Nøhr Mortensen: Kim Larsen-sang er håbløs til begravelser, Litteraturhåndbogens leksikon: Salme Digtanalysemodel Papir om billedsprog Salmens historie - frivilligt Analyseret Thomas af Celano: Dies Irae Lars Busk Sørensen: Menneske, din egen magt N.F.S. Grundtvig: At sige verden ret farvel Jakob Knudsen: Se, nu stiger solen af havets skød En salme I selv valgte Hørt: Se, nu stiger solen / Harpens kraft Fornemme forskelle i de to genrer ved at lytte til toner og rytmer. Skriftlige opgaver: - Refleksioner over egen viden om salmer, folkeviser/salmer, hvad I har lært om salmer, digtanalyse, mundtlig formidling, hvad I vil arbejde med næste gang - Skrev en definition på en salme - Skrev konklusioner på hver salme ind i et skema Mundtlige opgaver: - Fremlægge definitionerne af en salme i grupper, vælge den bedste - Fremlægge analyse af Menneske, din egen magt - Give respons - Forklare hinanden begreber - Fremlægge analyse af den selvvalgte salme og give respons - Forberede et introducerende oplæg om salmer Arbejdsformer Læreroplæg om Dies Irae. Matrix-grupper om Menneske, din egen magt. Individuelt arbejde om selvvalgt salme, som dernæst blev fremlagt i grupper. Gruppearbejde om At sige verden ret farvel og Se, nu stiger solen af havets 11

12 skød, den sidste med fokus på det sproglige. Individuelt arbejde omkring de skriftlige opgaver og det introducerende oplæg. Titel 8 Oplysningstiden Litterært og sprogligt emne Særlige fokuspunkter Blive bevidst om periodens ideer, tanker og litterære udtryk Inddrage argumentationsanalyse i forbindelse med læsning af Ludvig Holberg Arbejde med tre niveauer: redegøre, analysere og perspektivere både mundtligt og skriftligt Blive mere sikker i skriveprocessen, samt begynde at arbejde i skrivegrupper Individuel værklæsning Omfang 14 timer Læst: Oplysningstiden 1700-tallet Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen: af: Litteraturhistorien på langs og på tværs: Oplysningstiden, s , 59-62, Papir om Oplysningstiden Papir om Drama Papir om Argumentationsanalyse Ellen Holmboe: af: Kort og godt om at argumentere, s. 14 og 18 Jimmy Zander Hagen: af: Sprog og tale: Argumentation, uddrag af kap. 4 Appelformer, s Analyseret: Ludvig Holberg: af: Niels Klim, Riget Mardak og Kongeriget Kokleku Om fornemmes og bønders giftermål Ingen Tvang i Kærlighedssager Om dårlig smag Epistola XCI, om the- og kaffedrikning af: Erasmus Montanus Set: Første halve time af Kasper Rostrups filmatisering af Holbergs komedie Jeppe på bjerget og første halve time af Per Flyes film Bænken for at sammenligne 12

13 personskildringen af Jeppe og Kaj og de problemer, der tages op. Mundtlige øvelser: Fremlagde et kapitel fra Holbergs roman Niels Klim for nogle, som ikke havde læst det. Argumenterede for at forældre bestemmer, hvem man skal giftes med, eller for at man selv bestemmer. Læste uddrag af komedien Erasmus Montanus op. Fremlagde individuelt værk for hinanden i grupper på tre og gav respons. Skriftlige øvelser: Skrev en introducerende artikel om retorik. Skrev en tekst over din viden om periodens vigtigste kerneord og værdier, og om hvordan disse viser sig i de tekster, vi har læst. Læste hinandens og rettede til. Arbejdsformer Har arbejdet både på holdet og i grupper om tekstanalyser og argumentation. Har arbejdet i grupper om den introducerende artikel. Gruppen og jeg læste artiklen undervejs, for at I kunne få respons og lære af processen. Fortsat forklaret og fremlagt for hinanden for at øve mundtlig formidling. Titel 9 Romantikken Litterært og sprogligt emne, samt medier Særlige fokuspunkter Blive bevidst om Romantikkens ideer, tanker og litterære udtryk Inddrage stilistiske analyse i forbindelse med digtlæsning Inddrage filmiske virkemidler Sammenligne perioden med Oplysningstiden og vores egen tid Øve mundtlig formidling Omfang 14 timer Læst: Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen: af: Litteraturhistorien på langs og på tværs: Romantikken s , Papirer om billedsprog. Digtanalysemodel. 13

14 Søren Søgaard: Minilex, om filmiske virkemidler Set og analyseret: Malerier af Jacque Louis David og Caspar David Friedrich. Repræsentanter for henholdsvis oplysningstiden og romantikken. Musikvideoer: DR s pigekor: I Danmark er jeg født Isam B: I Danmark er jeg født Hørt: Natasja: I Danmark er jeg født, første halvdel. Analyseret: Schack Staffeldt: Indvielsen Ved Söen Johann Wolfgang Goethe: af: Den unge Werthers lidelser Adam Oehlenschläger: Simon Peder Morgenvandring H.C. Andersen: Klokken Nissen hos Spækhøkeren genlæst Natasja: I Danmark er jeg født, første halvdel Mundtlige øvelser: Forklare, fremlægge, diskutere begreber og analyser. Slutte forløbet med en mundtlig fremlæggelse med fokus på en sammenligning af Romantikkens forståelse af nationen Danmark og vores opfattelse i dag. Hvordan ses det i sproget og i musikvideoerne? Individuelle oplæg om kanonforfatterne: Oehlenschläger, Grundtvig og H.C. Andersen. Arbejdsformer Vi har arbejdet med systematiserede noter til perioden. Litteraturhistorien har vi således arbejdet med både på holdet og individuelt. I har arbejdet i forskellige typer gruppearbejde med det mål at skulle øve jer i at forklare begreber og læsninger og at lytte til hinanden. Titel 10 Krig Medier, sprog og litteratur Særlige Arbejde med dokumentargenren. og virkemidler 14

15 fokuspunkter Artikellæsning, opsætning, pentagram, vinkel, tema, holdning Mundtlig fremlæggelse, flow, energi, dokumentation Sammenholde de forskellige genrers styrker Arbejde med den introducerende skrivegenre Arbejde i skrivegrupperne i hele forløbet Omfang 20 timer Læst: Typer af dokumentarfilm, fra EMU Mediefag Skema over fakta- og fiktionskoder Søren Søgaaard: af: Nordkraft fra bog til film: Minilex Model til analyse af journalistiske tekster Skrivemodeller i journalistik, fra Avisen i undervisningen Anmeldelser: Anders Hjort: Enige anmeldere: Armadille er grusomt god, Politiken R.F.M. Jensen, løjtnant: Anmeldelse af filmen Armadillo, Freya Bjørnlund: Krigerne fra Nord, Ekko, Set og analyseret: Janus Mets Pedersen: Armadillo, dokumentarfilm maj 2010 Søren Steen Jespersen og Nasib Farah: Krigerne fra Nord, dokomentarfilm Værklæsning. Læst og analyseret: Dy Plambeck: af: Mikael, roman 2014 Michael Seidelin: Forebyggelse skal hindre jihad, Politiken den Morten Skjoldager: Jihadister er fanget uden pas, Politiken den Jakob Sheikh: Tvillingesøstre voksede op i Aarhus nu er de flyttet til Islamisk Stat, Politiken den Mundtlige opgaver: Skrivegrupperne fremlagde analyse af Mikael for hinanden Skrivegrupperne fremlagde analyser af dokumentarfilmene for holdet Skriftlige opgaver: I skrivegrupperne arbejdede I med jeres introducerende artikler I skrivegrupperne formulerede I, hvad I havde lært i forløbet om de forskellige genrer, analysearbejdet og formidlingen Væsentlige Gruppearbejde, fremlæggelse, respons. 15

16 arbejdsformer Titel 11 Det moderne gennembrud Litterært forløb Særlige fokuspunkter Få en viden om Det moderne gennembrud og Biedermeierkulturen Blive sikker i den litterære analyse og perspektivering Trække linjer til Oplysningstiden og Romantikken og dermed få en baggrund til en litterær og kulturel perspektivering Værklæsning Omfang 38 timer Læst: Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien på langs og på tværs: Dannelsestanken i prosaen og Biedermeier og poetisk realisme, s Opsamling + Perspektivering, s Det moderne gennembrud, s Papirer om Biedermeier og Impressionisme Solveig Bennike m.fl.: Faglige forbindelser i dansk: Replikker og samtaler, s Genrer og sproghandlinger, s Analyseret: Thomasine Gyllembourg: af: Den lille Karen (s. 115 b. 2) St. St. Blicher: Menneskelighed (kopi) Henrik Pontoppidan: Ørneflugt (s. 127 s.3) : Under Aaget (s. 83 b.3) Louis Pio: af: Maalet er fuldt! (s. 31 b. 3) Ulrich Peter Overby: Socialisternes Marsch, (s. 34 b.3) Amalie Skram: af: Forraadt (kopi, norsk) J.P. Jacobsen: af: Fru Marie Grubbe (s. 43 b.3) Herman Bang: Foran Alteret (s. 50 b.3) : Den sidste balkjole (kopi) Henrik Ibsen: af: Et dukkehjem (norsk) Værklæsning Victoria Benedictson: Giftermål på besparing (kopi, svensk) August Strindberg: Reformforsøg, (kopi, svensk) 16

17 Henrik Pontoppidag: af: Lykke-Per (s. 206 b.3) Set: Henrik Ibsen: Et dukkehjem TV-udsendelse om Det moderne gennembrud Mundtlige opgaver: Oplæg om kanonforfattere. Oplæg om Ørneflugt. Oplæg om Et dukkehjem, analyser af personer, temaer, perspektivering, samtaleprincipper, undertekster og sproghandlinger. Formidle delanalyser til hinanden. Repeterende oplæg om begreber i Det moderne gennembrud, de tekster vi har læst, samt om Romantikken og Oplysningstiden. Skriftlige opgaver: Skriftlige noter om perioden ud fra spørgsmål. Genskrevet introducerende artikel om retorik. Skrevet argumenterende artikel om moderne kønsroller. Vil bruge opgavesættet om Det moderne gennembrud som en repeterende opgave. Arbejdsformer Litteraturhistorien og analyserne er der arbejdet med både individuelt, parvis, i grupper og på holdet. Værklæsningen arbejdede I med i grupper med forskellige opgaver, så analysen blev stykket sammen til sidst. Nogle tekster har vi læst sammen, fordi de var vanskelige at forstå. Andre har I arbejdet med selv og formidlet jeres arbejde på forskellig vis. De skriftlige opgaver har I arbejdet med sammen, læst hinandens, rettet hinandens, kommenteret. Titel 12 Avisens tre hovedgenrer Medie og sprog Særlige fokuspunkter Få en bevidsthed om de tre hovedgenrer i de skrevne medier Repetere den informerende og opinionsgenren, inddrage fortællende journalistik 17

18 Arbejde med opsætning, nyhedstrekant, nyhedskriterier, avistyper, karakteristiske træk ved den fortællende journalistik Arbejde med at bestemme vinklen på stoffet og vurdere de informationer, der gives Omfang 10 timer Læst: Berit Riis Langdahl m.fl.: af: Krydsfelt, Mediegenrer s Medieanalyse s Rie Pedersen: af: Fortællende journalistik: Featuren og dens forhistorie, New Journalism, s Papir om Nyhed, reportage og feature Analysespørgsmål til feature/fortællende journalistik. Analyseret: Læserbreve: Johan Nielsen: Fremmedinvasionen, Viborg Stifts Folkeblad den / Mathias Søgaard: DR-show forsimpler billedet af Afrika, Politiken den Nyhedsartikler: Claus Blok Thomsen: Lufthavne vil have færre tjek, Politiken den Sandra Meinecke m.fl.: Nyfødt pige fundet i en plasticpose, Politiken den Jan Søgaard m.fl.: Pludselig rørte plastikposen sig, Ekstra Bladet den Nyhedsartikel og feature om samme emne: Jakob Sheikh m.fl.: VM i Qatar til en timeløn på 4 kr. / af: Slavearbejderne i verdens rigeste land, begge Politiken søndag den Reportager: Jonathan Baagø Tybjerg: Vi skal stå sammen og ikke lade en enkelt slå hul på fællesskabet, Politiken den Herman Bang: af: Branden, Nationaltidende den (perspektivere til Herman Bangs novelle: Foran alteret, den impressionistiske skrivestil). Features: Janni Gjersen Hansen: Jeg var meget opsat på, at jeg skulle have det til at lykkes. Det der med at dø, Politiken søndag den Arbejdet med en selvvalgt feature. Arbejdsformer Teorien har I arbejdet med i grupper og forklaret for holdet. I har repeteret begreberne ved at forklare for hinanden parvis. 18

19 Med hensyn til at bruge teorien praktisk i analyser og som baggrund for vurderinger har vi analyseret en tekst sammen på holdet, ellers har I arbejdet individuelt, parvis og i små grupper. Titel 13 Realisme og modernisme fra Litterært og sprogligt forløb Særlige fokuspunkter Arbejde med litteraturen ud fra to hovedretninger realisme og modernisme Blive bevidst om forskelle mellem de to retninger både sprogligt og indholdsmæssigt og om årsager til deres skiftende dominans Blive mere sikker i den stilistiske og litterære analyse og i perspektiveringen Arbejde med sammenhænge mellem teksterne i de enkelte perioder og i forskellige perioder Blive mere sikker i fremlæggelse Arbejde med forståelse af de skriftlige opgaver og med det forberedende gruppearbejde til skriftlig eksamen. Omfang 49 timer Litteraturhistorie Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien på langs og på tværs : Modernisme og realisme s , , , Rasmus Grøn m.fl.: Nye øjne at se med, uddrag af introduktionen Papirer om realisme, kulturradikalisme, modernisme, eksistentialisme, futurisme, dadaisme, ekspressionisme, 60 er-modernisme, postmodernisme, minimalisme, kortprosa. Analysemodeller Analyseret Johan Skjoldborg: af: Gyldholm kap 13. Johs. V. Jensen: Paa Memphis Station, s. 212 b. 3 Pär Lagerkvist: Ångest, Ångest, kopi En hjältes Död, kopi Emil Bønnelycke: Gaden / Mund de Carlo: Gaden kopi Emil Bønnelycke: af: Aarhundredet kopi Berlin kopi Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål, s. 27 b.4 19

20 : Satan sejrer!, kopi Broby-Johansen: Bordelpige dræber ufødt, kopi LILI!, kopi Yahya Hassan: Barndom, kopi Tristan Tzara: Digt og Dadasang, s. 52 og 53 b.4 Kjeld Abell: af: Eva aftjener sin barnepligt, s. 193 b. 4 Hans Scherfig: af: Den forsvundne fuldmægtig, s. 270 b. 4 + set begyndelsen af filmatiseringen Tage Philipson: Dida Dederding som Seksual-Raadgiver, s.238 b. 4 Harald Herdal: af: Der er noet i vejen, s. 204 b. 4 Mogens Klitgaard: af: Den sidste illusion, kopi Martin A. Hansen: Agerhønen, kopi Ragnvald Skrede: Reven, kopi Karen Blixen: Babettes gæstebud Erik Knudsen: Varehuset TOTAL, kopi Ivan Malinovski: Annonce, kopi Klaus Rifbjerg: Terminologi, kopi : Det er blevet os pålagt, kopi Benny Andersen: På høje tid kopi : Smil kopi Peter Seeberg: Patienten, kopi Leif Panduro: Livet i forstæderne, s. 169 b. 5 Anders Bodelsen: Drivhuset, s. 240 b. 5 Vita Andersen: Hun ser godt ud, s. 139 b. 6 / Rifbjerg: Det er blevet os pålagt Dea Trier Mørch: af: Vinterbørn s. 133 b. 6 / Seeberg: Patienten Tomas Boberg: Centrum, kopi Michael Strunge: Natmaskinen s. 293 b. 6 Den hæslige by, kopi Helligt, Helligt, kopi Pia Tafdrup: Mere end et liv, kopi : Længere endnu, kopi Søren Ulrik Thomsen: Levende, kopi Individuel værklæsning: Valgte en digtsamling, læste den, valgte to digte og gav en indholdsanalyse og en stilistisk analyse. Så: Begyndelsen af Pelle Erobreren, Bille Augusts filmatisering af Martin Andersen Nexøs roman fra 1906 og kortfilmen Gösta og Lennart fra 2001, 20

21 instruktør Babak Najafi. Sammenlignede filmenes indhold og udtryk. Mundtlige opgaver: Fremlæggelser for hinanden og for holdet på baggrund af individuelt arbejde eller gruppearbejde. Oplæsning. Øvet struktur, sammenhæng, brug af teksten og respons. Skriftlige opgaver: Skrevet en associationsøvelse over begrebet Angst og et digt inspireret af dadaismen. Skrevet eksamensopgaver om Samtaler og Politisk kommunikation. Hjulpet hinanden under skriveprocessen, læse, give respons. Arbejdsformer Vi har fortsat vores arbejdet i forskellige par- og gruppesammenhænge, hvor I forklarede og fremlagde for hinanden i grupper og for hele holdet. De individuelle værker har I fremlagt for hinanden. I har arbejdet med stilistiske og litterære analyser. En del tekster har vi arbejdet komparativt med for på den måde at få mulighed for at komme længere med analyser og perspektivering. Vi har perspektiveret de forskellige årtier i 1900-tallet til hinanden, og vi har brugt dem som en anledning til at perspektivere til tidligere perioder. Titel 14 Analyseredskaber og metoder Hvad gør jeg? hvordan? hvornår? hvorfor? Litteratur, sprog og medier Særlige Fokuspunkter Genopfriske hvilke begreber, redskaber, metoder og modeller man kan bruge i arbejdet med forskellige genrer og forskellige vinkler på teksterne Genopfriske litterære perioder og vurdere, hvad man kan bruge den viden til analytisk Se sammenhænge via modsætninger og lighedspunkter 21

22 Omfang 10 timer Tekster Camilla Stockmann: Politikere vil tillade salg af museernes kulturarv, forsidenyhed Politiken den Jane Sandberg og Karen Grøn: Der er flere veje til fordybelse, debatindlæg i Politiken den Claus Blok Thomsen: af: Made in Bangladesh, feature i Politiken den Tidligere læste tekster og afsnit i litteraturhistorien- Noter fra tidligere forløb. Arbejdsformer I arbejdede i grupper med forskellige introducerende oplæg først i forhold til genrer, dernæst i forhold til perioder. I fremlagde for hinanden og øvede her at få sammenhæng i et oplæg. Titel 15 Litteratur i 1990 erne og 2000-tallet Litterært og sprogligt emne Særlige Fokuspunkter Arbejde selvstændigt med teksterne, bruge den viden I har Perspektivere til tidligere perioder og til begreberne modernisme og realisme Hvor er litteraturen på vej hen? Omfang 32 Læst: Barbara Kjær Hansen og Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien på langs og på tværs: Det 21. århundrede: Minimal modernisme s , Eksperimenterende realisme s Rasmus Grøn og Stine Johannesen: Nye øjne at se med: Litteraturen og samfundet, uddrag af introduktionen. Papirer om Minimalisme, kortprosa og litteraturen i 2000-tallet Susan Mose m.fl.: Som en samtale i bussen, om Helle Helle fra Danske forfatterskaber Analyseret: 22

23 1990 erne Kirsten Hammann: Jeg er så træt af min krop Jan Sonnergaard: Reprise på Krogs fisserestaurant Helle Helle: En stol for lidt Fasaner Charlotte Weitze: Villy Naja Marie Aidt: En kærlighedshistorie Line Knutzon: Splinten i hjertet, drama Værklæsning Kortprosa: Ernest Hemmingway: En meget kort historie Thøger Jensen: Ford 4550, Sådan er det at have briller, Koteletter i fad Preben Major Sørensen: Rosendrømmen Peter Adolphsen: Blodig kærlighed, Ved Højer Sluse Pia Juul: Marinus Sophia Kalkau: Begravelse 2000-tallet Naja Marie Aidt: Kvinden i baren Katrine Marie Guldager: Nørreport Helle Helle: af: Ned til hundene (begyndelse og slutning) Josefine Klougart: af: Stigninger og fald Christel Wiinblad: af: Prolog Silas Bay Nielsen: Biiip-bip-biiip-bip: Du har modtaget en litteratur-sms Sofie Kragh-Müller: De der frygter natten, sms-novelle Caspar Eric: jeg går ud på badeværelset jeg har tømmermænd Simon Fruelund: af: Borgerligt tusmørke Majse Aymo-Boot: af: Over os hænger en vidunderlig sol Set: Udstilling af Martinus Rørbye, Skovgaard Museet / Udstilling af Aneta Grzeszykowska: Selfie, Viborg kunsthal Væsentlige arbejdsformer Arbejde individuelt og i grupper. Skiftes til at sige noget om en tekst i 5 min., samt fremlægge analyser og perspektiveringer. Tænke i helheder og diskutere tolkninger. Prøve at skrive en sms-novelle. 23

24 Individuel værklæsning for vdh7daa, Martha Hellerup 1. Erling Jepsen: Kunsten at græde i kor, Benny Andersen: Hjernedigte, 1997 Caroline Holst 1. Erling Jepsen: Kunsten at græde i kor, Inger Christensen: Sommerfugledalen, 1991 Victoria Francisca 1. Bjarne Reuter: Når snerlen blomstrer, Burgan G: Burgan G, 2010 Louise Winkelmann 1. Leif Panduro: De uanstændige, Kim Larsen: , 2003 Rie Hjorth 1. Knud Sørensen: En tid, Michael Falck: Mød mig i mørket, Marianne Holck 24

25 1. Marlo Morgan: Det ægte folk, Kim Larsen: Gasolin, 1971 Sara V. Hagemann 1. Klaus Lynggaard: Martin og Victoria, Morten Nielsen: Krigere uden våben, 1943 Jonas Hegelund 1. Jeppe Aakjær: Vredens børn, Benny Andersen: Svantes viser, 1972 Amanda Dahl 1. Kirsten Thorup: Lille Jonna, Yahya Hassan: Digte, 2013 Lone Sørensen 1. Francine Rivers: Den kærlighed som sætter fri, Morten Reimer: På tirsdag, 2014 Camilla Tolstrup 1. Hans Scherfig: Det forsømte forår, Thomas Boberg: Digte på vejen, 2004 Tina Sørensen 1. Bjarne Reuter: Når snerlen blomstrer, Dan Turell: Pas på pengene, 1992 Mina Jabarkheil 1. Khaled Hosseini: Under en strålende sol, Naja Marie Aidt: Så længe jeg er mig, 1991 Christian Jepsen 1. Leif Panduro: De uanstændige, Sorten Muld: Mich II, 1995 Line Juhl-Hoeg 1. Klaus Rifbjerg: Den kroniske uskyld, Anne Linnet: Glimt, 1983 Simon Østergaard Hansen 1. Klaus Rifbjerg: Den kroniske uskyld, Tom Kristensen: Fribytterdrømme,

26 Dennis Sangphan 1. Tine Bryld: Liv og Alexander, Janne Enevoldsen: Digte Morten Lihn 1. Jytte Borberg: Eline Bessers læretid, Søren Ulrik Thomsen: Hjemfalden, 1991 Sead Sadikovic 1. Charlotte Weitze: Skifting, Yahya Hassan: Digte, 2013 Kevin Christiansen 1. Hans Scherfig: Det forsømte forår, Yahya Hassan: Digte, 2013 Anders Lykke 1. Klaus Rifbjerg: Den kroniske uskyld, Yahya Hassan: Digte,

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2013cl

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Sine Lanng

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Vestegnens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hfe Dansk A LKS Vdh1DaA14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Start august 2015, afslut juni 2016 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Søren Graae Rasmussen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016/17 Institution Thy-Mors HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2015cla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Sidsel Maria Friborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2016 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A KKB t2014c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2016 HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afd. HF enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg HF-e Dansk A Lars Kjær Sørensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC-Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf A Jens Søren Thorkil Bundgård

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Dansk A Peter Balmer Hold 1.i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Herning HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby Hold 1.V

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Ingeborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016/2017 Institution EUC Nordvest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Business Dansk A Benedicte

Læs mere

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold December 2015 VUC Lyngby Hf Dansk A Niels Jespersen, NJE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Karen Mejer Overby

Læs mere

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker Kanonværker Andersen, H.C. Det er ganske vist! 98 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1994 49 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1997 29 ex. Andersen, H.C. Den grimme ælling 49 ex. Andersen, H.C. Den lille havfrue, 1996

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hfe Dansk A Lise Elmgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Sune Østergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium HTX Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16 Marie Kruses

Læs mere

Hh1312-Virksomhedsøkonomi

Hh1312-Virksomhedsøkonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hfe Dansk A Lise Elmgaard,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Skive-Viborg HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Dansk A Lars

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 2 C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D + E Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUF VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016 / 2017 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Nordvestsjællands HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Adam

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Kolding VUC Hf Dansk A Navn(e) Steen Skou Petersen/Jan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 VUC Vest

Læs mere

Studieplan (HFE-hold)

Studieplan (HFE-hold) Studieplan (HFE-hold) Hold og skoleår: rdaa1711-2017 januar - december 2016 Underviser: Gitte Lilja (RGL) Periode Forløb Fag Progesssion Skriftligt (Uger) Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter Arbejdsformer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Dansk A Kirsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Dansk A Mari-Ann Drengsgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni 2017 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Charlotte Degn Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-januar 2015 Institution HTX Lillebælt Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Janne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Horsens HF og VUC Det to-årige HF Dansk A Tina Dunø

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 09/10 Institution Holstebro Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Tradium, Mariagerfjord Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Bente Hansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Dansk A Martin Selmer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Gitte Finnerup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skive-Viborg HF&VUC Hfe DanskA Lise Elmgaard,

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017.

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Skole htx Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution Tønder Tekniske Gymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Dansk A/ Lærer(e) Finn Hedegaard)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje

Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje 1 2 3 4 5 6 7 8 Forskellige fortolkninger; strukturalismen, psykoanalysen, biografisk, socialhistorisk, læserorienteret Leif Panduro: Uro i forstæderne H.C.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2011 /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-maj, 2013 Institution Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A-niveau Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Dansk C Jan Hyldig Hfu

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Ingeborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009- juni 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2010-2011 Institution ZBC Vordingborg Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014/2016 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Karen Skøtt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Elisabeth Boch

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Dansk A Kirsten Lykkegaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2016 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Gitte Bjørn, Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk C Jonas Andersen-Silvestri

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj-juni 2011 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution HSSYD Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk niveau A Jesper Valdemar Fischer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Dansk A Anitta Bodil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.D

Læs mere

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen KANON i folkeskolen baggrund og tekstudvalg Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen Undervisningsministeriets kanonudvalg har i 2004 arbejdet med udvælgelsen af væsentlige danske forfatterskaber,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby vdh6da152015/16

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2HF Dansk A Stine Plato

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: 2012 / 2014 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-16 Institution Tønder Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Dansk A/ Lærer(e) Hold Finn Hedegaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014 Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Kathrine Kragelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx

Læs mere