Ansgarsbladet. Navnet er Jesus Prædiken holdt Nytårsdag. 29. årgang Nr. 2 Marts 2011 Udgivet af Morsø Frimenighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansgarsbladet. Navnet er Jesus Prædiken holdt Nytårsdag. 29. årgang Nr. 2 Marts 2011 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed."

Transkript

1 Ansgarsbladet 29. årgang Nr. 2 Marts 2011 Udgivet af Morsø Frimenighed Navnet er Jesus Prædiken holdt Nytårsdag Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. Luk.2,21 Prædikenteksten til dette årets første dag er ikke bare den første i 2011, den er også den korteste. Den er Jesus, navnet Jesus er det, vi skal tale om i dag. Da vi sidst var samlede her i Ansgarskirken - juledag var temaet for prædiken Ordet ordet fra Gud, Guds ord. Ordet fra Gud var ordet om Jesus, frelseren der var født os. Hvad kan så passe bedre end, at vi i dag skal tale om Jesus? Jesus er Ordet. For en del år siden fik jeg en computer med en ny version af det tekstbehandlingsprogram Word, der gør det muligt at bruge sin computer som en skrivemaskine. I dette program er der som en hjælp, indlagt en stavekontrol. Hvis man staver et ord forkert, kommer det frem på skærmen med en rød streg under. Det specielle ved lige netop denne computer, som jeg vel fik for 10 år siden var, at den ikke accepterede ordet Jesus. Når jeg skrev en prædiken, blev der altså sat en rød streg under ordet Jesus, hver eneste gang jeg skrev det. Nu ved jeg godt at man kan gå ind og ændre i stavekontrollen, men jeg lod det være fordi jeg syntes, at det var så pudsigt at lige netop jeg skulle få en version af programmet Word, der ikke kunne stave til Jesus. Så meget desto mere pudsigt var det som at den godt kunne stave til Marx. Nu kan computere endnu - jo kun det nogen programmerer dem til at kunne. Derfor kræver det ikke meget at komme frem til, at der har siddet en programmør og lagt ord ind i programmet, som ikke har kendt navnet Jesus, men har kendt navnet Marx. Eller også har han ikke villet lægge ordet Jesus ind, men syntes at Marx skulle med. Det kan være, at han var en kinesisk programmør, der aldrig havde hørt om Jesus.. Hvem ved.. Dette kunne man vælge at se som sekulariseringens totale sejr over troen. Man kunne også vælge, at se det som tilfældighed, et af de små puds livet af og til spiller os. Jeg lod i hvert fald fejlen være, fordi jeg netop fandt det så pudsigt. Hver gang jeg skrev en prædiken, var den fuld af røde streger. I stedet for at se de røde streger som en markering af fejl, kunne det også tolkes som, at der var sat en streg under navnet Jesus for at man særligt skulle lægge mærke til det. I dag er vores prædiken navnet Jesus. For en uge siden blev han født og svøbt og lagt i krybben, og i dag har Josef og Maria så taget ham med i templet for efter jødisk skik at lade ham omskære og navngive ham. I dag kundgør Jesus forældre, at de har fået en søn, og de ønsker at kalde ham Jesus. Jesus er den senere græske udtale af det gammeltestamentlige navn Josua. Det betyder: Herren er frelse. Jesu navn er det, han er. Herren er frelse. Jesus er Herrens frelse til os. Da Gud skabte mennesket, skabte han det i sit billede. Han skabte os således, at vi skulle ligne ham. Kun i en ting skulle vi ikke være som ham, vi skulle ikke kende til det onde, det havde Gud reser-

2 veret til sig selv. Han havde lagt op til, at vi skulle have haft lov til at leve i en fuldkommen uskyldig naturtilstand. Men det varede ikke så længe med gud-lig-heden. Vi vendte os hurtigt væk fra Gud, fordi vi ville selv. Vi ville kende til det onde såvel som det gode liv Gud havde skabt os til. Vi ville vise, at vi nok selv kunne klare ærterne, vi vidste bedre. Adam og Eva spiste af kundskabens træ og dermed fik vi muligheden for at kende det gode fra det onde. Vi fik muligheden og dermed også ansvaret for at vælge rigtigt. Da mennesket således havde sat sig op imod Gud, trodset hans bud, var der kun en vej. Det var vejen ud. Vi blev smidt ud af Edens have og keruberne blev sat til at vogte indgangen med flammesværdene. Men Gud fortrød. Han lod sig formilde. Han viste den egenskab, som vi siden skulle lære af ham. Han viste medlidenhed. Han så os som det vi var mennesker der alt for ofte lod valget falde ud til fordel for det onde. Det selvrådige selvfede selvtilstrækkelige. Vi kom til at se os selv som målet for alt. Når vi selv bliver målet for alt. Når jeg kun bliver et eneste centrum, mig mig mig! Bliver verden lille. Når jeg er midten, det alting kredser om, er der intet at orientere sig efter. Der er ingen retning at gå i. Som kompasnålen der snurrer rundt uden nogen orientering, når den er på Nordpolen. Når nålen er på nord, kan den ikke finde sit nord og vi kan ikke følge den. Gud fik medlidenhed med os og sendte sin søn Jesus. Jesus der levede og led med os. Jesus der anviste os en retning bort fra os selv. Han pegede på vores næste. Se på din næste sagde han, så mister du ikke orienteringen. Hold fokus på ham eller hende der står ved siden af dig, og du bliver frelst fra dig selv. Jesus kom til os for en uge siden. Nu står han der. Han står der hver dag i det nye år. Jesus Herren er frelse! Navnet Jesus sætter vi i dag en fed streg under. Må vi leve hver dag i dette nye ubrugte år i hans navn. Jesus Herren er frelse! Fortælling i præstegården Odysseus og Penelope Tirsdag den 15. marts kl Ved Ditte Krøgholt Fortællingen om Odysseus er en af de bedste fortællinger i verdenslitteraturen. Den har inspireret utallige forfattere og fortællere gennem tiden, bl.a. Eyvind Johnson, hvis roman Brændingens Brus jeg har lånt træk fra. Det er en fortælling om at forlade og om at komme hjem. Det er også en fortælling om at vente, og om, at det kan tage meget lang tid at komme rigtigt hjem fra en krig. I min udgave er den også en ægteskabsfortælling. Siden 1988 har det været Ditte Krøgholts hovedbeskæftigelse at fortælle. Hun har fortalt i hele landet, både i store og små forsamlinger. Før den tid var hun højskolelærer og underviste i drama og litteratur. Hun fortæller i sit eget sprog med størst mulig respekt for forfatterens intention. Hun fortæller altid uden en trykt tekst at holde sig til og der venter en stor oplevelse. 2

3 Hellig tre kongers møde Det ottekantede forsamlingshus var fyldt da Hans Jørgen Bonnichsen gæstede det for at holde foredrag ved det traditionsrige Hellig tre kongers møde. Den tidligere operative chef for Politiets Efterretningstjeneste holdt et tankevækkende foredrag om, hvordan man bedst bekæmper terror. Han fortalte om sit mangeårige virke ved politiet og om sin indsats for at skabe dialog med de grupper, hvorfra terroren potentielt har sine rødder. Har gjorde det til en vigtig pointe, at man kan forsøge og undgå radikalisering og dermed terror - i de islamiske miljøer ved at fremme samtale og dialog. Foredraget var præget at Bonnichsens store erfaring og viden men i høj grad også af en aldrig svigtende humoristisk sans. Forud for foredraget holdt Hans Jørgen Bonnichsen en god og spændende prædiken i Ansgarskirken over teksten om Herodes og de tre vise mænd. Mødet var som altid et fællesmøde mellem Morslands danske samfund, Galtrup Efterskole og frimenigheden. Eleverne på efterskolen deltog talstærk og havde også påtaget sig opgaven med at stille borde og stole op samt at dække bord. "Hans Jørgen Bonnichsen i samtale med en tidligere skolekammerat ved hellig Tre Kongers mødet i Det Ottekantede Forsamlingshus. Mødet var særdeles velbesøgt." 3

4 Da Sjostakovitj komponerede sin tiende symfoni gjorde han det i hemmelighed, fordi han var blevet hængt ud som folkefjende. Da Stalin uventet døde i 1953 gjorde han den færdig og lod den opføre. Han lod samfundet, der stadigt var totalitært, blive i den vildfarelse, at værket var en hyldest til Stalin, på trods af at man siden har hørt den meget dystre 2. sats som et musikalsk portræt af Stalin. Et musikalsk portræt der fremstiller Stalin som sadistisk og uberegnelig. Sjostakovitj havde ikke ytringsfrihed, men fremstillede dog et værk der konfronterede magtens væsen. De tre ord; kunst, politik og ytringsfrihed danner rammen om en debat der synes svær at nå til nogen endegyldig afklaring i. Ligeså længe kunsten har eksisteret, har den forholdt sig til magten og den politik magten fører. Det er også tilfældet længe før vi opfandt det moderne demokrati og gælder, hvad enten samfundet er pluralistisk eller totalitært Allerede antikkens drama forholder sig til den faktiske politiske virkelighed; således f.eks. Aristofanes komedie skrevet i 411 f.k, der tager sit udgangspunkt i den Peloponesiske krig. Athens situation er desperat og i komedien sætter byens kvinder sig for at tvinge en fredsslutning frem, ved at nægte mændene at udføre nogen former for ægteskabelige forpligtigelser. Komedien er ikke blot en replik til Athens fortvivlede situation, men bliver dobbelttydig i sin udstilling af krigens tåbeligheder ved at lade det være en sexstrejke der tvinger krigsherrerne til at bringe den til en afslutning. Spørgsmålet der står tilbage bliver: Er de virkeligt så dumme de mænd? Siden har mange kunstnere i både pluralistiske og totalitære samfund forholdt sig til krigen og manden som tema. Der er blevet skrevet, malet, komponeret både med og uden ytringsfrihed. I dag er ytringsfriheden for kunsten blevet et selvstændigt tema i lande, hvor der er ytringsfrihed. Det er sjældent kunstnere der selv diskuterer det, men nogen der er bekymrede på kunstens vegne. Anledningen er oftest kunst, der søger at debattere islams rolle i det moderne pluralistiske samfund. Debatten følges ofte af en påstand om at kunstnere udøver selvcensur. Det gjorde hverken Kampen om kunsten Salman Rushdie eller Kurt Vestergaard. De deler den skæbne, om end meget forskellige af kunstnerisk format at frygte for repressalier på grund af deres ytringer i kunsten. Ytringsfriheden bliver altså et tema, hvor den burde være givet på forhånd. Det bliver en debat om debatten. Vestergaard har kunnet sige hvad han ville. Ingen statslig magt har lagt ham hindringer i vejen, ikke desto indre er der afsagt dom mod en mand, der har forsøgt at slå Kurt Vestergaard ihjel. Det er selvfølgelig dybt tragisk, at det er kommet så vidt, og lykkeligt at Kurt Vestergaard ikke kom noget til. Men sagen om Kurt Vestergaards tegninger af Profeten Muhammed har forskudt debatten om kunstens rolle i samfundet fra at være en diskussion om, hvad kunsten siger. Fra Hvad kritiserer kunsten ved magten til en diskussion Om den må gøre det. Og det er i virkeligheden heller ikke præcist nok. Debatten om Kurt Vestergaards tegninger handler ikke længere om et budskab men om retten til at fremsætte et budskab. Når man lever i den vestlige verden, er det svært at forestille sig, at kunsten ikke ytrer sig frit. Det gør den. Vi har set rådnende svinekroppe, hest parteret og konserveret i formaldehyd, guldfisk i blendere. Værker der kunne tolkes som vor tids komiske kommentar til krigens ødelæggelser. Nogen vil også mene, at der ikke er andet at sige om det, end at det bare er ulækkert. Men spørgsmålet bliver tilbage, om ikke kunsten gør mere gavn, når den rammer os med sin konfrontation hvad enten den er smuk eller grim? Mister vi ikke kunsten som dimension i livet, når vi fortaber os i en endeløs diskussion om hvad kunsten må, i stedet for at diskutere hvad kunsten siger eller gør. Debatten om kunstens ytringsfrihed er relevant, hvor nogen undertrykker kunsten, men man kunne hævde, at vi har mistet perspektivet i dagens debat. 4

5 "Reolen i landskabet" af Bruno Kjær og Niels Fabæk. En kommentar til kunstens rolle. 5

6 Nyt fra menighedsrådet Afskedsreception Søndag den 16. januar tog vi ved gudstjenesten og den efterfølgende reception i Præstegården afsked med Jens Borg, der efter 35 år som kirkesanger havde valgt at stoppe efter, at han var fyldt 80 år. Tak til Jens for mange års virke, og vi ønsker ham alt godt fremover. Som ny kirkesanger er ansat Vibeke Blåbjerg, Præstbrovej 236, Ø. Jølby, 7950 Erslev og Erik Kokholm Nielsen, Fredsøvej 38, Fredsø, 7900 Nykøbing M., medens Hans Jørgen Jacobsen fortsætter som hidtil. Egon Vestergaard overrækker Jens Borg en gave ved afskedsreceptionen. Jens Borg takker af som kirkesanger efter 35 år. Årsmøde Morsø Frimenigheds årsmøde. Søndag den 27. marts Kl. 1900: Gudstjeneste. Kl. 2000: Årsmøde i Det Ottekantede Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af stemmetællere. 2. Valg af dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Regnskab for Valg til menighedsrådet. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. Valg- og frimenighedernes årsmøde Havrebjerg og Høve valgmenigheder er lørdag den 28. maj og søndag den 29. maj vært for årsmødet i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Program for mødet med generalforsamling, foredrag og gudstjeneste trykkes i foreningens årsskrift, som lægges frem i våbenhuset i løbet af foråret. Årsskriftet indeholder også en tilmeldingsblanket, som afleveres til præst eller formand. Morsø Frimenighed yder tilskud til deltagelse i mødet. (Der er ingen gudstjeneste i Ansgarskirken den 29/5.) Gaver til Ansgarskirkens forskønnelse Kontoen har fået nyt navn og hedder nu: Fjordbank Mors, kontonr Menighedsrådet 6

7 Musik i Ansgarskirken Vi synger påsken ind Bjergby friskoles kor medvirker den 13. april kl. 19, hvor vi synger påsken ind. Aftenen vil være en blanding af korsang, fællessang og fortælling. Programmet er tilrettelagt således, at det retter sig både mod børn og voksne. Det er derfor oplagt at tage børn og børnebørn med. Konfirmander i Ansgarskirken 17. april, Palmesøndag: Jonathan Gjørtz Bovbjerg 24. april, Påskedag: Kathrine Blaabjerg Pedersen, Ida Bukh Villesen, Rasmus Nørgaard, Marie Laursen Futtrup 8. maj: Johanne Overgaard 15. maj: Cecilie Munk Nielsen, Anne Margrethe Jeppesen, Rasmus Hellegaard Bull 22. maj: Nicolaj Ulrichsen 2. juni: Marcus Brandt Riis, Lasse Ardahl Mikkelsen, Simon Kjær Jensen, Astrid Lærkesen Dahl, Laura Emilie Veje, Frederik Krejberg Christian Skydsgaard Jørgensen Forårskoncert Den 4. maj kl er der forårskoncert med Gigantkoret. Det består af 3 kor - Håndværkerkoret, Skiveegnens Herrekor og Salling Musikskoles kor. Når de tre kor kommer og synger for os, er der virkeligt tale om et gigantisk kor, de er ca. 100 medvirkende. De tre kor har i det daglige det til fælles, at de har samme dirigent, Anja Højgård som selvfølgelig også leder det til forårskoncerten. Koret synger kun sammen en gang imellem, og første gang de gjorde det, var ved Ansgarskirkens julekoncert Programmet vil bestå af en blanding af korsang, orgelmusik og fællessalmer. Kirkelige handlinger Døbte 20/6 Ludvig Holbæk Dalgård 20/6 Ida Marie Lynggaard 8/8 Fredrik Bonde Nielsen 17/9 Jonas Bak Nielsen 23/1 Agnes Rokkjær Vielser Tanja Rokkjær Lyndrup og Jacob Lyndrup Begravelser Erling Andersen Suzanne Kirkegaard Aage Poulsen Klaus Dalgaard Aage Møller Anna Kristine Kirk Erna Emilie Kristiansen Søren Kristian Lausen Kirstine Pedersen Ellen Kristine Pedersen Afløser Når Hanne Dahl har fri afløser frimenighedspræst Peter Haandsbæk Jensen som træffes på

8 Afsender: Morsø Frimenighed Annettesvej Erslev Menighedsrådet: Egon Vestergaard, formand, Lyngvænget 69, Glyngøre, 7870 Roslev Tlf Elly Bovbjerg, næstformand, Engen 2, Ø. Jølby, 7950 Erslev Tlf Gunnar J. Bæk, kirkeværge, Engen 11, Ø. Jølby, 7950 Erslev Tlf Elin H. Krarup, kasserer, Annettesvej 4, Solbjerg, 7950 Erslev Tlf Hanne Nørgaard, Næssundvej 341, Hvidbjerg, 7960 Karby Tlf Henning K. Poulsen, Rebslagervej 1, Solbjerg, 7950 Erslev Tlf Jens Riis, Østerhaven 29, Bjergby, 7950 Erslev Tlf Kristian H. Ringgaard, Lillerisvej 13, Fredsø, 7900 Nykøbing M. Tlf Maybritt Aachmann, Kr. Koldsvej 11, Øster Jølby, 7950 Erslev Tlf Præst: Hanne Dahl, Præstbrovej 347, Ø. Jølby, 7950 Erslev Tlf Kasserer/ Elin og Svend Krarup, Annettesvej 4, 7950 Erslev Tlf forretningsfører: Organist: Karen Vestergaard, Lyngvænget 69, Glyngøre, 7870 Roslev Tlf Kirkesangere: Vibeke Blaabjerg, Præstbrovej 236, 7950 Erslev Tlf Hans Jørgen Jakobsen, Skolebakken 64, Sundby, 7950 Erslev Tlf Erik Kokholm Nielsen, Fredsøvej 38, 7900 Nykøbing Mors Tlf Graver/ Brian A. Hedegaard, Præstbrovej 176, 7950 Erslev. Tlf kirketjener: Conni Poulsen, Brobækvej 25, Sdr. Solbjerg, 7950 Erslev Tlf Ansgarshjemmet: Ansgarparken, Ø. Jølby, 7950 Erslev Tlf Gudstjenestetider Søndag 6. marts kl.10 Fastelavn, Kirkebil Søndag 13. marts kl. 10 Søndag 20. marts kl.10 Peter Haandsbæk Jensen Søndag 27. marts kl.19 Årsmøde, Søndag 3. april kl.10 Kirkebil Søndag 10. april kl.10 Søndag 17. april kl.10, Palmesøndag Torsdag 21. april kl Skærtorsdag Fredag 22.april kl. 10 Langfredag Søndag 24. april kl. 10 Påskedag, Kirkebil Søndag 1. maj kl.10 Søndag 8.maj kl.10 Søndag 15. maj kl.10 Søndag 22.maj kl.10 Erik Lau Jørgensen Søndag 29.maj Ingen p.g.a. årsmøde i foreningen af fri og valgmenigheder Torsdag 2. juni kl.10 Kristi Himmelfart, Kirkebil Søndag 12. juni kl.10 Pinsedag, Kirkebil Gudstjeneste på Ansgarshjemmet: 2. tirsdag i hver måned kl Kirkebil bestilles på tlf Kundenr skal oplyses TEKST OG REDAKTION: hanne dahl TRYK: MEDIEHUSET MORS

Ansgarsbladet. De betroede talenter. 30. årgang Nr. 2 Marts 2012 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk

Ansgarsbladet. De betroede talenter. 30. årgang Nr. 2 Marts 2012 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Ansgarsbladet 30. årgang Nr. 2 Marts 2012 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk De betroede talenter Når vi hører lignelsen om de betroede talenter, giver det i disse krisetider unægtelig

Læs mere

The sounds of silence

The sounds of silence Ansgarsbladet 31. årgang Nr. 2 Februar 2013 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk The sounds of silence Af Hanne Dahl, Prædiken holdt juledag over Johannes Prologen. Organist Conny Cold

Læs mere

Ansgarsbladet. Lyslevende. 26. årgang Nr. 2 Marts 2008 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk

Ansgarsbladet. Lyslevende. 26. årgang Nr. 2 Marts 2008 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Ansgarsbladet 26. årgang Nr. 2 Marts 2008 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Lyslevende Skærtorsdag efter Mattæusevangeliet Måltidet har stor betydning i evangelierne. Da Jesus har modstået

Læs mere

Ansgarsbladet. Gudsbilledet Prædiken 3. sø. efter påske

Ansgarsbladet. Gudsbilledet Prædiken 3. sø. efter påske Ansgarsbladet 30. årgang Nr. 3 Juni 2012 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Gudsbilledet Prædiken 3. sø. efter påske 1. Jeg er opdraget i troen på en småborgerlig Gud, en skikkelig lille

Læs mere

Ansgarsbladet. Høduft. Lukas 10, 38-42. 25. årgang Nr. 4 September 2007 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk

Ansgarsbladet. Høduft. Lukas 10, 38-42. 25. årgang Nr. 4 September 2007 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Ansgarsbladet 25. årgang Nr. 4 September 2007 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Høduft Lukas 10, 38-42 Pludselig opfyldtes luften af en duft, som vi straks alle genkendte. Det var lugten

Læs mere

Bæverne på Hjerl hede

Bæverne på Hjerl hede 68. UDGAVE Februar 2015 Lokalbladet for Estvad og Rønbjerg sogne Læs bl.a. om: Udvikling og forskønnelse Film- og læseklubber Generalforsamlinger Og meget mere Bæverne på Hjerl hede SIDE 2 RØNBJERG-XPRESSEN

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1 SogneNYT Godt nytår Vi skal hen sidst i januar, så begynder man at ku mærke det. Sådan siger min 90-årige svigermor., som tager sig en lille

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2014 Nyt fra Menighedsrådene "Dine with a Dane" Konfirmation maj 2014 Det er forår - alting spirer frem Kirkeåret - et anderledes år Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 2 j u n i 2 0 0 7 1 4. å rg a n g Om tillid og tro Prædiken til 2. s. i fasten d. Matt. 15,21-28. At et menneskes tro er aldeles afgørende for et menneskes

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 25. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2010 Jesus og Josefine - og kristendom i børnehøjde I december genudsendte TV2 julekalenderen Jesus og Josefine. Da den første gang blev vist i 2003,

Læs mere

RYSLINGE VALGMENIGHED SOMMER

RYSLINGE VALGMENIGHED SOMMER RYSLINGE VALGMENIGHED SOMMER 2013 Prædiken fra Nazarethkirken Påskedag, 31.03.13 kl. 11.00 (Markus 16, 1 8). I den sidste uges tid har mange af os sikkert en del gange hørt eller sagt ordene»god påske«eller»glædelig

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 april 2014 21. årgang Goetsch:»Still life of Daffodils« At se og forstå Prædiken til Fastelavns søndag 2014. Lukas 18,31-43. Af Morten Kvist Samtidig med at

Læs mere

2015 ØLBY. ASP. - - MAJ

2015 ØLBY. ASP. - - MAJ kirkenyt 2015 ØLBY. ASP. FOUSING MARTS - APRIL - MAJ præstens spalte Når alt ikke længere har sin tid Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en

Læs mere

Forvandling og forandring

Forvandling og forandring DECEMBER 2007 JANUAR FEBRUAR 2008 NUMMER 1 33 ÅRGANG Gospelkoret Faith side 5 Ord fra præsten SOGNEPRÆST ANNETTE BERG VIG KIRKE Forvandling og forandring Det, at tage et nyt skridt og at sige et nyt ord

Læs mere

Jeres kirke, jeres gudstjeneste!

Jeres kirke, jeres gudstjeneste! H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang MARTS - APRIL - MAJ 2012 Nr. 2 Jeres kirke, jeres gudstjeneste! Gud bør og ene have

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed Aulum Vinding Vind Valgmenighed apil - maj - juni 2013 1 Kirkelige handlinger Dåb Aftales med valgmenighedspræsten i god tid. Præsten sørger for at få fødselsanmeldelsen. Vielse Aftales med valgmenighedspræsten

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2012 Nr. 3

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2012 Nr. 3 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 35. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2012 Nr. 3 Konfirmationstale 2012 I gamle dage var konfirmationen et stort skel, for ganske få dage efter konfirmationen

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere