Ansgarsbladet. Navnet er Jesus Prædiken holdt Nytårsdag. 29. årgang Nr. 2 Marts 2011 Udgivet af Morsø Frimenighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansgarsbladet. Navnet er Jesus Prædiken holdt Nytårsdag. 29. årgang Nr. 2 Marts 2011 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed."

Transkript

1 Ansgarsbladet 29. årgang Nr. 2 Marts 2011 Udgivet af Morsø Frimenighed Navnet er Jesus Prædiken holdt Nytårsdag Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. Luk.2,21 Prædikenteksten til dette årets første dag er ikke bare den første i 2011, den er også den korteste. Den er Jesus, navnet Jesus er det, vi skal tale om i dag. Da vi sidst var samlede her i Ansgarskirken - juledag var temaet for prædiken Ordet ordet fra Gud, Guds ord. Ordet fra Gud var ordet om Jesus, frelseren der var født os. Hvad kan så passe bedre end, at vi i dag skal tale om Jesus? Jesus er Ordet. For en del år siden fik jeg en computer med en ny version af det tekstbehandlingsprogram Word, der gør det muligt at bruge sin computer som en skrivemaskine. I dette program er der som en hjælp, indlagt en stavekontrol. Hvis man staver et ord forkert, kommer det frem på skærmen med en rød streg under. Det specielle ved lige netop denne computer, som jeg vel fik for 10 år siden var, at den ikke accepterede ordet Jesus. Når jeg skrev en prædiken, blev der altså sat en rød streg under ordet Jesus, hver eneste gang jeg skrev det. Nu ved jeg godt at man kan gå ind og ændre i stavekontrollen, men jeg lod det være fordi jeg syntes, at det var så pudsigt at lige netop jeg skulle få en version af programmet Word, der ikke kunne stave til Jesus. Så meget desto mere pudsigt var det som at den godt kunne stave til Marx. Nu kan computere endnu - jo kun det nogen programmerer dem til at kunne. Derfor kræver det ikke meget at komme frem til, at der har siddet en programmør og lagt ord ind i programmet, som ikke har kendt navnet Jesus, men har kendt navnet Marx. Eller også har han ikke villet lægge ordet Jesus ind, men syntes at Marx skulle med. Det kan være, at han var en kinesisk programmør, der aldrig havde hørt om Jesus.. Hvem ved.. Dette kunne man vælge at se som sekulariseringens totale sejr over troen. Man kunne også vælge, at se det som tilfældighed, et af de små puds livet af og til spiller os. Jeg lod i hvert fald fejlen være, fordi jeg netop fandt det så pudsigt. Hver gang jeg skrev en prædiken, var den fuld af røde streger. I stedet for at se de røde streger som en markering af fejl, kunne det også tolkes som, at der var sat en streg under navnet Jesus for at man særligt skulle lægge mærke til det. I dag er vores prædiken navnet Jesus. For en uge siden blev han født og svøbt og lagt i krybben, og i dag har Josef og Maria så taget ham med i templet for efter jødisk skik at lade ham omskære og navngive ham. I dag kundgør Jesus forældre, at de har fået en søn, og de ønsker at kalde ham Jesus. Jesus er den senere græske udtale af det gammeltestamentlige navn Josua. Det betyder: Herren er frelse. Jesu navn er det, han er. Herren er frelse. Jesus er Herrens frelse til os. Da Gud skabte mennesket, skabte han det i sit billede. Han skabte os således, at vi skulle ligne ham. Kun i en ting skulle vi ikke være som ham, vi skulle ikke kende til det onde, det havde Gud reser-

2 veret til sig selv. Han havde lagt op til, at vi skulle have haft lov til at leve i en fuldkommen uskyldig naturtilstand. Men det varede ikke så længe med gud-lig-heden. Vi vendte os hurtigt væk fra Gud, fordi vi ville selv. Vi ville kende til det onde såvel som det gode liv Gud havde skabt os til. Vi ville vise, at vi nok selv kunne klare ærterne, vi vidste bedre. Adam og Eva spiste af kundskabens træ og dermed fik vi muligheden for at kende det gode fra det onde. Vi fik muligheden og dermed også ansvaret for at vælge rigtigt. Da mennesket således havde sat sig op imod Gud, trodset hans bud, var der kun en vej. Det var vejen ud. Vi blev smidt ud af Edens have og keruberne blev sat til at vogte indgangen med flammesværdene. Men Gud fortrød. Han lod sig formilde. Han viste den egenskab, som vi siden skulle lære af ham. Han viste medlidenhed. Han så os som det vi var mennesker der alt for ofte lod valget falde ud til fordel for det onde. Det selvrådige selvfede selvtilstrækkelige. Vi kom til at se os selv som målet for alt. Når vi selv bliver målet for alt. Når jeg kun bliver et eneste centrum, mig mig mig! Bliver verden lille. Når jeg er midten, det alting kredser om, er der intet at orientere sig efter. Der er ingen retning at gå i. Som kompasnålen der snurrer rundt uden nogen orientering, når den er på Nordpolen. Når nålen er på nord, kan den ikke finde sit nord og vi kan ikke følge den. Gud fik medlidenhed med os og sendte sin søn Jesus. Jesus der levede og led med os. Jesus der anviste os en retning bort fra os selv. Han pegede på vores næste. Se på din næste sagde han, så mister du ikke orienteringen. Hold fokus på ham eller hende der står ved siden af dig, og du bliver frelst fra dig selv. Jesus kom til os for en uge siden. Nu står han der. Han står der hver dag i det nye år. Jesus Herren er frelse! Navnet Jesus sætter vi i dag en fed streg under. Må vi leve hver dag i dette nye ubrugte år i hans navn. Jesus Herren er frelse! Fortælling i præstegården Odysseus og Penelope Tirsdag den 15. marts kl Ved Ditte Krøgholt Fortællingen om Odysseus er en af de bedste fortællinger i verdenslitteraturen. Den har inspireret utallige forfattere og fortællere gennem tiden, bl.a. Eyvind Johnson, hvis roman Brændingens Brus jeg har lånt træk fra. Det er en fortælling om at forlade og om at komme hjem. Det er også en fortælling om at vente, og om, at det kan tage meget lang tid at komme rigtigt hjem fra en krig. I min udgave er den også en ægteskabsfortælling. Siden 1988 har det været Ditte Krøgholts hovedbeskæftigelse at fortælle. Hun har fortalt i hele landet, både i store og små forsamlinger. Før den tid var hun højskolelærer og underviste i drama og litteratur. Hun fortæller i sit eget sprog med størst mulig respekt for forfatterens intention. Hun fortæller altid uden en trykt tekst at holde sig til og der venter en stor oplevelse. 2

3 Hellig tre kongers møde Det ottekantede forsamlingshus var fyldt da Hans Jørgen Bonnichsen gæstede det for at holde foredrag ved det traditionsrige Hellig tre kongers møde. Den tidligere operative chef for Politiets Efterretningstjeneste holdt et tankevækkende foredrag om, hvordan man bedst bekæmper terror. Han fortalte om sit mangeårige virke ved politiet og om sin indsats for at skabe dialog med de grupper, hvorfra terroren potentielt har sine rødder. Har gjorde det til en vigtig pointe, at man kan forsøge og undgå radikalisering og dermed terror - i de islamiske miljøer ved at fremme samtale og dialog. Foredraget var præget at Bonnichsens store erfaring og viden men i høj grad også af en aldrig svigtende humoristisk sans. Forud for foredraget holdt Hans Jørgen Bonnichsen en god og spændende prædiken i Ansgarskirken over teksten om Herodes og de tre vise mænd. Mødet var som altid et fællesmøde mellem Morslands danske samfund, Galtrup Efterskole og frimenigheden. Eleverne på efterskolen deltog talstærk og havde også påtaget sig opgaven med at stille borde og stole op samt at dække bord. "Hans Jørgen Bonnichsen i samtale med en tidligere skolekammerat ved hellig Tre Kongers mødet i Det Ottekantede Forsamlingshus. Mødet var særdeles velbesøgt." 3

4 Da Sjostakovitj komponerede sin tiende symfoni gjorde han det i hemmelighed, fordi han var blevet hængt ud som folkefjende. Da Stalin uventet døde i 1953 gjorde han den færdig og lod den opføre. Han lod samfundet, der stadigt var totalitært, blive i den vildfarelse, at værket var en hyldest til Stalin, på trods af at man siden har hørt den meget dystre 2. sats som et musikalsk portræt af Stalin. Et musikalsk portræt der fremstiller Stalin som sadistisk og uberegnelig. Sjostakovitj havde ikke ytringsfrihed, men fremstillede dog et værk der konfronterede magtens væsen. De tre ord; kunst, politik og ytringsfrihed danner rammen om en debat der synes svær at nå til nogen endegyldig afklaring i. Ligeså længe kunsten har eksisteret, har den forholdt sig til magten og den politik magten fører. Det er også tilfældet længe før vi opfandt det moderne demokrati og gælder, hvad enten samfundet er pluralistisk eller totalitært Allerede antikkens drama forholder sig til den faktiske politiske virkelighed; således f.eks. Aristofanes komedie skrevet i 411 f.k, der tager sit udgangspunkt i den Peloponesiske krig. Athens situation er desperat og i komedien sætter byens kvinder sig for at tvinge en fredsslutning frem, ved at nægte mændene at udføre nogen former for ægteskabelige forpligtigelser. Komedien er ikke blot en replik til Athens fortvivlede situation, men bliver dobbelttydig i sin udstilling af krigens tåbeligheder ved at lade det være en sexstrejke der tvinger krigsherrerne til at bringe den til en afslutning. Spørgsmålet der står tilbage bliver: Er de virkeligt så dumme de mænd? Siden har mange kunstnere i både pluralistiske og totalitære samfund forholdt sig til krigen og manden som tema. Der er blevet skrevet, malet, komponeret både med og uden ytringsfrihed. I dag er ytringsfriheden for kunsten blevet et selvstændigt tema i lande, hvor der er ytringsfrihed. Det er sjældent kunstnere der selv diskuterer det, men nogen der er bekymrede på kunstens vegne. Anledningen er oftest kunst, der søger at debattere islams rolle i det moderne pluralistiske samfund. Debatten følges ofte af en påstand om at kunstnere udøver selvcensur. Det gjorde hverken Kampen om kunsten Salman Rushdie eller Kurt Vestergaard. De deler den skæbne, om end meget forskellige af kunstnerisk format at frygte for repressalier på grund af deres ytringer i kunsten. Ytringsfriheden bliver altså et tema, hvor den burde være givet på forhånd. Det bliver en debat om debatten. Vestergaard har kunnet sige hvad han ville. Ingen statslig magt har lagt ham hindringer i vejen, ikke desto indre er der afsagt dom mod en mand, der har forsøgt at slå Kurt Vestergaard ihjel. Det er selvfølgelig dybt tragisk, at det er kommet så vidt, og lykkeligt at Kurt Vestergaard ikke kom noget til. Men sagen om Kurt Vestergaards tegninger af Profeten Muhammed har forskudt debatten om kunstens rolle i samfundet fra at være en diskussion om, hvad kunsten siger. Fra Hvad kritiserer kunsten ved magten til en diskussion Om den må gøre det. Og det er i virkeligheden heller ikke præcist nok. Debatten om Kurt Vestergaards tegninger handler ikke længere om et budskab men om retten til at fremsætte et budskab. Når man lever i den vestlige verden, er det svært at forestille sig, at kunsten ikke ytrer sig frit. Det gør den. Vi har set rådnende svinekroppe, hest parteret og konserveret i formaldehyd, guldfisk i blendere. Værker der kunne tolkes som vor tids komiske kommentar til krigens ødelæggelser. Nogen vil også mene, at der ikke er andet at sige om det, end at det bare er ulækkert. Men spørgsmålet bliver tilbage, om ikke kunsten gør mere gavn, når den rammer os med sin konfrontation hvad enten den er smuk eller grim? Mister vi ikke kunsten som dimension i livet, når vi fortaber os i en endeløs diskussion om hvad kunsten må, i stedet for at diskutere hvad kunsten siger eller gør. Debatten om kunstens ytringsfrihed er relevant, hvor nogen undertrykker kunsten, men man kunne hævde, at vi har mistet perspektivet i dagens debat. 4

5 "Reolen i landskabet" af Bruno Kjær og Niels Fabæk. En kommentar til kunstens rolle. 5

6 Nyt fra menighedsrådet Afskedsreception Søndag den 16. januar tog vi ved gudstjenesten og den efterfølgende reception i Præstegården afsked med Jens Borg, der efter 35 år som kirkesanger havde valgt at stoppe efter, at han var fyldt 80 år. Tak til Jens for mange års virke, og vi ønsker ham alt godt fremover. Som ny kirkesanger er ansat Vibeke Blåbjerg, Præstbrovej 236, Ø. Jølby, 7950 Erslev og Erik Kokholm Nielsen, Fredsøvej 38, Fredsø, 7900 Nykøbing M., medens Hans Jørgen Jacobsen fortsætter som hidtil. Egon Vestergaard overrækker Jens Borg en gave ved afskedsreceptionen. Jens Borg takker af som kirkesanger efter 35 år. Årsmøde Morsø Frimenigheds årsmøde. Søndag den 27. marts Kl. 1900: Gudstjeneste. Kl. 2000: Årsmøde i Det Ottekantede Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af stemmetællere. 2. Valg af dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Regnskab for Valg til menighedsrådet. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. Valg- og frimenighedernes årsmøde Havrebjerg og Høve valgmenigheder er lørdag den 28. maj og søndag den 29. maj vært for årsmødet i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Program for mødet med generalforsamling, foredrag og gudstjeneste trykkes i foreningens årsskrift, som lægges frem i våbenhuset i løbet af foråret. Årsskriftet indeholder også en tilmeldingsblanket, som afleveres til præst eller formand. Morsø Frimenighed yder tilskud til deltagelse i mødet. (Der er ingen gudstjeneste i Ansgarskirken den 29/5.) Gaver til Ansgarskirkens forskønnelse Kontoen har fået nyt navn og hedder nu: Fjordbank Mors, kontonr Menighedsrådet 6

7 Musik i Ansgarskirken Vi synger påsken ind Bjergby friskoles kor medvirker den 13. april kl. 19, hvor vi synger påsken ind. Aftenen vil være en blanding af korsang, fællessang og fortælling. Programmet er tilrettelagt således, at det retter sig både mod børn og voksne. Det er derfor oplagt at tage børn og børnebørn med. Konfirmander i Ansgarskirken 17. april, Palmesøndag: Jonathan Gjørtz Bovbjerg 24. april, Påskedag: Kathrine Blaabjerg Pedersen, Ida Bukh Villesen, Rasmus Nørgaard, Marie Laursen Futtrup 8. maj: Johanne Overgaard 15. maj: Cecilie Munk Nielsen, Anne Margrethe Jeppesen, Rasmus Hellegaard Bull 22. maj: Nicolaj Ulrichsen 2. juni: Marcus Brandt Riis, Lasse Ardahl Mikkelsen, Simon Kjær Jensen, Astrid Lærkesen Dahl, Laura Emilie Veje, Frederik Krejberg Christian Skydsgaard Jørgensen Forårskoncert Den 4. maj kl er der forårskoncert med Gigantkoret. Det består af 3 kor - Håndværkerkoret, Skiveegnens Herrekor og Salling Musikskoles kor. Når de tre kor kommer og synger for os, er der virkeligt tale om et gigantisk kor, de er ca. 100 medvirkende. De tre kor har i det daglige det til fælles, at de har samme dirigent, Anja Højgård som selvfølgelig også leder det til forårskoncerten. Koret synger kun sammen en gang imellem, og første gang de gjorde det, var ved Ansgarskirkens julekoncert Programmet vil bestå af en blanding af korsang, orgelmusik og fællessalmer. Kirkelige handlinger Døbte 20/6 Ludvig Holbæk Dalgård 20/6 Ida Marie Lynggaard 8/8 Fredrik Bonde Nielsen 17/9 Jonas Bak Nielsen 23/1 Agnes Rokkjær Vielser Tanja Rokkjær Lyndrup og Jacob Lyndrup Begravelser Erling Andersen Suzanne Kirkegaard Aage Poulsen Klaus Dalgaard Aage Møller Anna Kristine Kirk Erna Emilie Kristiansen Søren Kristian Lausen Kirstine Pedersen Ellen Kristine Pedersen Afløser Når Hanne Dahl har fri afløser frimenighedspræst Peter Haandsbæk Jensen som træffes på

8 Afsender: Morsø Frimenighed Annettesvej Erslev Menighedsrådet: Egon Vestergaard, formand, Lyngvænget 69, Glyngøre, 7870 Roslev Tlf Elly Bovbjerg, næstformand, Engen 2, Ø. Jølby, 7950 Erslev Tlf Gunnar J. Bæk, kirkeværge, Engen 11, Ø. Jølby, 7950 Erslev Tlf Elin H. Krarup, kasserer, Annettesvej 4, Solbjerg, 7950 Erslev Tlf Hanne Nørgaard, Næssundvej 341, Hvidbjerg, 7960 Karby Tlf Henning K. Poulsen, Rebslagervej 1, Solbjerg, 7950 Erslev Tlf Jens Riis, Østerhaven 29, Bjergby, 7950 Erslev Tlf Kristian H. Ringgaard, Lillerisvej 13, Fredsø, 7900 Nykøbing M. Tlf Maybritt Aachmann, Kr. Koldsvej 11, Øster Jølby, 7950 Erslev Tlf Præst: Hanne Dahl, Præstbrovej 347, Ø. Jølby, 7950 Erslev Tlf Kasserer/ Elin og Svend Krarup, Annettesvej 4, 7950 Erslev Tlf forretningsfører: Organist: Karen Vestergaard, Lyngvænget 69, Glyngøre, 7870 Roslev Tlf Kirkesangere: Vibeke Blaabjerg, Præstbrovej 236, 7950 Erslev Tlf Hans Jørgen Jakobsen, Skolebakken 64, Sundby, 7950 Erslev Tlf Erik Kokholm Nielsen, Fredsøvej 38, 7900 Nykøbing Mors Tlf Graver/ Brian A. Hedegaard, Præstbrovej 176, 7950 Erslev. Tlf kirketjener: Conni Poulsen, Brobækvej 25, Sdr. Solbjerg, 7950 Erslev Tlf Ansgarshjemmet: Ansgarparken, Ø. Jølby, 7950 Erslev Tlf Gudstjenestetider Søndag 6. marts kl.10 Fastelavn, Kirkebil Søndag 13. marts kl. 10 Søndag 20. marts kl.10 Peter Haandsbæk Jensen Søndag 27. marts kl.19 Årsmøde, Søndag 3. april kl.10 Kirkebil Søndag 10. april kl.10 Søndag 17. april kl.10, Palmesøndag Torsdag 21. april kl Skærtorsdag Fredag 22.april kl. 10 Langfredag Søndag 24. april kl. 10 Påskedag, Kirkebil Søndag 1. maj kl.10 Søndag 8.maj kl.10 Søndag 15. maj kl.10 Søndag 22.maj kl.10 Erik Lau Jørgensen Søndag 29.maj Ingen p.g.a. årsmøde i foreningen af fri og valgmenigheder Torsdag 2. juni kl.10 Kristi Himmelfart, Kirkebil Søndag 12. juni kl.10 Pinsedag, Kirkebil Gudstjeneste på Ansgarshjemmet: 2. tirsdag i hver måned kl Kirkebil bestilles på tlf Kundenr skal oplyses TEKST OG REDAKTION: hanne dahl TRYK: MEDIEHUSET MORS

The sounds of silence

The sounds of silence Ansgarsbladet 31. årgang Nr. 2 Februar 2013 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk The sounds of silence Af Hanne Dahl, Prædiken holdt juledag over Johannes Prologen. Organist Conny Cold

Læs mere

Ansgarsbladet. Påske-morgenrøde. 27. årgang Nr. 2 Marts 2009 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk

Ansgarsbladet. Påske-morgenrøde. 27. årgang Nr. 2 Marts 2009 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Ansgarsbladet 27. årgang Nr. 2 Marts 2009 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Påske-morgenrøde Krist stod op af døde i påske-morgenrøde!... Sådan lyder påskeevangeliet, når det bliver

Læs mere

Ansgarsbladet. Lyslevende. 26. årgang Nr. 2 Marts 2008 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk

Ansgarsbladet. Lyslevende. 26. årgang Nr. 2 Marts 2008 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Ansgarsbladet 26. årgang Nr. 2 Marts 2008 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Lyslevende Skærtorsdag efter Mattæusevangeliet Måltidet har stor betydning i evangelierne. Da Jesus har modstået

Læs mere

Ansgarsbladet. De betroede talenter. 30. årgang Nr. 2 Marts 2012 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk

Ansgarsbladet. De betroede talenter. 30. årgang Nr. 2 Marts 2012 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Ansgarsbladet 30. årgang Nr. 2 Marts 2012 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk De betroede talenter Når vi hører lignelsen om de betroede talenter, giver det i disse krisetider unægtelig

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

4. søndag efter påske

4. søndag efter påske 4. søndag efter påske Salmevalg Nu ringer alle klokker mod sky Kom, regn af det høje Se, hvilket menneske Tag det sorte kors fra graven Talsmand, som på jorderige Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

Ansgarsbladet. Den gode hyrde. 29. årgang Nr. 3 Juni 2011 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk

Ansgarsbladet. Den gode hyrde. 29. årgang Nr. 3 Juni 2011 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Ansgarsbladet 29. årgang Nr. 3 Juni 2011 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Den gode hyrde Der findes et begreb i litteraturen der hedder Fyrstespejl. Shakespeare har adskillige af dem

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen Læs 1 Joh. 4,4 Maria Magdalene havde fået hjælp af Jesus, og nu levede hun med ham, som Herre i sit liv. Hvorfor bliver man nødt til at vælge mellem Jesus eller djævelen? Læs Matt 6,24 Hvad betyder det

Læs mere

Ansgarsbladet. Pinsetur. 28. årgang Nr. 3 Juni 2010 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk

Ansgarsbladet. Pinsetur. 28. årgang Nr. 3 Juni 2010 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Ansgarsbladet 28. årgang Nr. 3 Juni 2010 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Pinsetur På motorvejen syd for Hobro kørte der en gammel Volvo Amazon. Den flødefarvede lak skinnede, kofangernes

Læs mere

Ansgarsbladet. Jordens salt og verdens lys

Ansgarsbladet. Jordens salt og verdens lys Ansgarsbladet 31. årgang Nr. 1 December 2012 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Jordens salt og verdens lys Hvis man ikke har salt til et æg, så er man virkelig fattig. Var der intet

Læs mere

Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN

Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN 1. søndag efter Hellig tre Konger, Hurup og Ørum Lukas 2, 41 52 Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN De fleste familier har deres egne små anekdoter eller fortællinger. Nogle

Læs mere

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli.

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli. Valgmenighedens Gudstjenesteliste 2016-2017 for august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli. August 7. 11.s.e.trinitatis ingen gudstjeneste 14. 12.s.e.trinitatis

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

KRISTIANSLYSTPOSTEN. Kristianslyst Områdecenter Nørreallé 53, 7700 Thisted. Tlf Kalender for maj 2016

KRISTIANSLYSTPOSTEN. Kristianslyst Områdecenter Nørreallé 53, 7700 Thisted. Tlf Kalender for maj 2016 Kalender for maj 2016 Ugedag Dato Kl. Formiddag Kl. Eftermiddag Søndag 1. KRISTIANSLYSTPOSTEN Mandag 2. 10.30 Boccia 13.00 Klub Tirsdag 3. 14.00 Hygge for Eng Onsdag 4. 10.00 Sysseldag 14.00 Kaffe i Oasen

Læs mere

Ansgarsbladet. Prædiken holdt juledag 25. dec. 2013, Joh. 1,1-14. Af Ole Kobbelgaard

Ansgarsbladet. Prædiken holdt juledag 25. dec. 2013, Joh. 1,1-14. Af Ole Kobbelgaard Ansgarsbladet 32. årgang Nr. 2 Marts 2014 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Prædiken holdt juledag 25. dec. 2013, Joh. 1,1-14 Af Ethvert menneskeliv fra fødsel til død rummer fire domme.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Ansgarsbladet. forbavselse årgang Nr. 2 Marts 2010 Udgivet af Morsø Frimenighed

Ansgarsbladet. forbavselse årgang Nr. 2 Marts 2010 Udgivet af Morsø Frimenighed Ansgarsbladet 28. årgang Nr. 2 Marts 2010 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Forbavselse Herren velsigne dig og forbavse dig! Således fortælles det, at højskoleforstanderen og teologen

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Ansgarsbladet. Verdens ende. 28. årgang Nr. 4 September 2010 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk

Ansgarsbladet. Verdens ende. 28. årgang Nr. 4 September 2010 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Ansgarsbladet 28. årgang Nr. 4 September 2010 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Verdens ende For enden af en vej, ja nogen vej er det egentligt ikke, snarere en asfalteret sti, der

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Prædiken ved påskegudstjeneste fra Luthertiden

Prædiken ved påskegudstjeneste fra Luthertiden Prædiken ved påskegudstjeneste fra Luthertiden efter kilder fra Ribe Domkirke Påskefesten er givet os mennesker både til trøst og glæde. Jesu opstandelse, hans død på korset og hans komme til jord tydeliggør,

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Ansgarsbladet. Og han har aldrig levet. 29. årgang Nr. 5 December 2011 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk

Ansgarsbladet. Og han har aldrig levet. 29. årgang Nr. 5 December 2011 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Ansgarsbladet 29. årgang Nr. 5 December 2011 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Og han har aldrig levet Og han har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær. Jeg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Ansgarsbladet. Det uperfekte menneske. Af Peter Haandsbæk Jensen, prædiken holdt søndag den 11. august, 11. s. e. trinitatis. Luk. Kap. 18, v.

Ansgarsbladet. Det uperfekte menneske. Af Peter Haandsbæk Jensen, prædiken holdt søndag den 11. august, 11. s. e. trinitatis. Luk. Kap. 18, v. Ansgarsbladet 31. årgang Nr. 4 September 2013 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Det uperfekte menneske Af Peter Haandsbæk Jensen, prædiken holdt søndag den 11. august, 11. s. e. trinitatis.

Læs mere

Ansgarsbladet. ... og han løb dem i møde. Uddrag af prædiken på 3. søndag efter Trinitatis

Ansgarsbladet. ... og han løb dem i møde. Uddrag af prædiken på 3. søndag efter Trinitatis Ansgarsbladet 25. årgang Nr. 3 Juni 2007 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk... og han løb dem i møde Uddrag af prædiken på 3. søndag efter Trinitatis En forkælet tid er blevet så vant

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2016 Matt. 11,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2016 Matt. 11, 31-07-2016 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2016 Matt. 11, 16-24. Skal vi spille matador? Sådan kan mit barnebarn ofte spørge mig. Eller skal vi lege gemme? Tid sammen i legens verden. Næsten alt

Læs mere

Ansgarsbladet. Mulighedernes tid Prædiken til 21. søn. efter trinitatis

Ansgarsbladet. Mulighedernes tid Prædiken til 21. søn. efter trinitatis Ansgarsbladet 29. årgang Nr. 1 November 2010 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk Mulighedernes tid Prædiken til 21. søn. efter trinitatis Vi har så mange muligheder og frihed til at vælge.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid).

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Festen slutter med, at vi spiser sammen. Alle bedes bidrage med en lille ret til den fælles buffet. Hanne

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Sognebladet. Marts - April - Maj 2016

Sognebladet.   Marts - April - Maj 2016 Marts - April - Maj 2016 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandernes side 3 Påskens gudstjenester 4 Nyt fra beboerforeningerne 6 Sogneudflugt 6 Gudstjenester/Kirkebil

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp Andst Lokalråd indkalder herved til årsmøde i lokalrådet Det er kl. 19.00 Årssmødet afholdes i forbindelse med foreningsdagen i Andst, lørdag den 18. marts 2017. 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige 20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige Tonen er skarp i dag. Konflikten mellem Jødernes ledere og Jesus stiger i intensitet. Det er den sidste hektiske uge i Jerusalem. Jesus ved, hvordan det

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

RESULTATLISTE præmieskydning 15m riffel og luft Sjørring

RESULTATLISTE præmieskydning 15m riffel og luft Sjørring 04 12 2016 09:22:23 DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE præmieskydning 15m riffel og luft Sjørring Gevær, 15m. Mesterskab Børn 1 1 95321 Amalie Birk D. Sørensen 01 223 Karby Skyttekreds 200/13 200/13 400/26

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. September - Oktober - November 2015. Konfirmander 2015

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. September - Oktober - November 2015. Konfirmander 2015 September - Oktober - November 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Konfirmander 2015 Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmander 3 Sogneudflugt 4 Aktiviteter i sognene 5 Nyt fra beboerforeningerne

Læs mere

Referat mr. møde 3. marts 2016 kl 19.00

Referat mr. møde 3. marts 2016 kl 19.00 Referat mr. møde 3. marts 2016 kl 19.00 Referent. Erling Aabye Dam Afbud. Marianne M. Holm 1 Godkendelse dagsorden. Dagsorden godkendt 2 Orientering fra formanden. Duerne på stokværket er fjernet og samtidig

Læs mere