SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE SOGNS KIRKEBLAD"

Transkript

1 SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Vinter 2014/2015 December Januar Februar Nr årg.

2 Karsten Nissens afskedsprædiken Søndag d. 28. september holdt Karsten Nissen sin afskedsprædiken, og satte dermed punktum for 18 år som biskop over Viborg Stift. I sin prædiken gjorde biskoppen status over både samfund og folkekirke, og vi synes at dem, som ikke fik plads i kirken, skal have chancen for at læse hans fine prædiken. 15. s. e trin B. Luk 10, Afskedsgudstjeneste, Viborg Domkirke den 28. september Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria; hun satte sig ved Herrens føder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde: Herre, er du ligeglad med, at min sçster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men Herren svarede hende: Martha, Martha! Du gçr dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Folkekirken er en stor virksomhed. Det koster mere end syv milliarder kr. om året at drive den. Hver måned udbetaler Viborg stift løn til ansatte. Præster, gravere, organister, kordegne, kirkesangere, korsangere. Det folkekirkelige regelsæt er stort og omfattende. Love, bekendtgørelser, kgl. Anordninger, cirkulærer og betænkninger fylder godt op i skufferne og på hylderne. Og folk slutter op om folkekirken. Her i stiftet er lidt under 90 % af samtlige indbyggere døbte medlemmer af den. Vi, der holder af folkekirken og arbejder i den og for den, ynder at sige, at folkekirken er en vigtig del af dansk kultur. Ja, at den ligesom folkeskolen er en kulturbærende institution i Danmark. Og det er sandt at kristendommen har været med til at præge det danske samfund og det danske folk i en sådan grad, at vi har svært ved at se det og forstå omfanget af det. Og selv om den danske kirke er gammel og rodfæstet, er den ikke blot et symbol, en tom skal omkring nogle ritualer ved livets højdepunkter. Nej, folkekirken bruges. Og den bruges tit. Hver gang, klokkerne ringer til gudstjeneste i en af stiftets 278 kirker, og det sker mere end gange om året, er der i gennemsnit næsten 60 kirkegængere til stede for at deltage i gudstjenesten. Der er altså meget at glæde sig over. Det danske folk holder fast ved deres kirke. Kirken har dygtige medarbejdere, som gør et godt stykke arbejde hver eneste dag. Og vi har stor bevågenhed fra regering og folketing. De er så glade for folkekirken, at de tilsyneladende fortsat selv ønsker at styre den. Kort og godt: Vores fælles folkekirke er en succes. Ja, man kan næsten sige med Thomas Kingo: Min sjæl, hvad vil du mer! Men inden denne selvtilfredse peptalk kommer for godt i gang, synes jeg, at vi skal lade evangeliet til 15. søndag efter trinitatis tale. Der er tre aspekter i det evangelium vi skal have med når vi taler om folkekirken netop nu. Tre ting vi skal huske, hvis ikke vores velsmurte folkekirke skal løbe af sporet. Det første vi skal huske er, hvordan det hele begyndte. Hvordan kristendom og kirke blev til. Lukas fortæller enkelt og ligetil: Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby ; På vandring. Kristendommen og kirken begyndte med at Gud kom til os. Jesus lod sig ikke åbenbare fra himmelen i pragt og herlighed. Nej, han blev født i en stald af en fattig ung kvinde. Han voksede op i en ganske almindelig landsby. Han gik med sine disciple fra landsby til landsby og besøgte ganske almindelige hjem. Han kom til mennesker, ligesom han kom til Marthas og Marias hus den dag. Og da han var død og opstanden. Da Helligånden var kommet Pinsedag, og kirken blev født, bredte evangeliet sig på samme 2

3 måde fra by til by og fra land til land. Paulus og Barnabas og mange andre apostle efter dem rejste omkring for at fortælle om Jesus og Guds rige. Og snart bredte kristendommen sig ud i hele Europa. Fordi tusinder af mennesker, som havde hørt og troet denne fantastiske og vidunderlige fortælling om Guds søn der blev menneske, gik fra by til by og fra land til land for at bringe det videre. Fortællingen kom også her til landet, og i 926 erklærede kong Harald Blåtand Danmark for et kristent land. Han skrev det på runestenen dernede i Jelling. Og i århundrederne derefter rejste man kirke efter kirke rundt omkring i Danmark. Også her i vores stift. Også på dette sted, det hellige bjerg, som Viborg betyder, også her byggede forfædrene kirke efter kirke. Og det samme skete i andre kontinenter verden over. En sand kirke er aldrig statisk eller selvtilfreds eller lukket om sig selv. En sand kirke er i bevægelse, på vej til medmennesket med det gode budskab, og på vej med omsorg for den, der har hjælp behov. En sand kirke ser den nød, som Jesus så, og hører det råb, som han hørte. Ansgar hørte og så. Det samme gjorde Martin Luther og Hans Tausen, Brorson og Grundtvig og mange, mange andre efter dem. Også i dag. Kirken er til for at mennesker må høre ordet, modtage sakramenterne og finde omsorg og medmenneskelighed i en ofte kold verden. Derfor er en sand kirke hverken selvtilfreds eller lukket om sig selv. En sand kirke er i bevægelse til medmennesket. Alle vi, der holder af vores kirke, alle vi, som oprigtigt glæder os over, at den er folkets kirke. Vi bør altid være opmærksomme på, at den ikke sander til, men fortsat er i bevægelse, på vej til medmennesket. Det andet som vi skal huske, er, at Jesus møder en åben dør: en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Evangeliet til i dag handler også om åbne døre. Vi ved fra Johannesevangeliet at den landsby, Jesus kommer til, hedder Bethania. Her bliver han budt velkommen. Og i den landsby er der et hjem som tager imod ham. En dør, som åbner sig for ham. Han bliver budt velkommen af de to søstre Karsten Nissen. Martha og Maria, Lazarus to søstre. Martha bliver glad, og vil gerne vise Jesus hvor velkommen han er, ved at sætte mad og drikke på bordet og gøre hjemmet indbydende. Maria bliver også glad, men hun viser sin glæde ved at sætte sig ved Jesu fødder og lytte til hans ord. Både døre og hjerter åbner sig for ham. Kristendommen er en del af vores danske kulturgrundlag. Det skal vi glæde os over. Men kristendommen er meget mere end det. Ja, egentlig skulle vi ikke tale om kristendom, men snarere om kristentro. Kristendom er en historisk bevægelse, en fortælling om en religion, der bliver til og lever sit liv op igennem tiderne. Men kristentro er noget levende og noget nutidigt. Kristentroen er ikke kun en tilværelsestolkning og et livsgrundlag, som engang engagerede, og som nu er blevet en del af kulturen. En del af arvesølvet, som vi ved festlige lejligheder støver af og pudser blankt så alle kan se, hvor smukt det er. Nej, kristentroen er levende nutid, et livsgrundlag og en tilværelsestolkning også for mennesker i det 21. århundrede, fordi den først og sidst er tro, og dermed liv. Levet liv. Troen kommer af det, der høres, siger Paulus. Og Martin Luther siger, at Hvor ordet ikke findes, der findes heller ingen tro; Derfor gik Jesus og hans disciple, Paulus og Barnabas, Ansgar og alle de andre fra sted til sted og forkyndte det glade budskab. Men kun der, hvor de fandt en åben dør. Kun der, hvor de blev budt inden for, slog evangeliet rod og blev til tro og liv. Den åbne dør er forudsætningen for, at evangeliet høres, slår rod og bliver til tro og liv. Og af og til skal vi 3

4 tvinge den dør åben, fordi der er så meget andet der både vil lukke og låse og bolte den fast. Der findes i salmebogen s. 944 en bøn, der tænkt som en bøn, vi hver især kan bede før gudstjenesten. Den lyder: Herre, du ved, hvor adspredt mit hjertes tanker er, hjælp mig at samle dem. Du ved, hvor dødt og hårdt mit hjerte er, grib om det og væk mig op. Du ved, hvor ofte jeg står dit ord imod og ikke vil bøje mig for din vilje. Send derfor din Ånd fra det høje til at virke i mig, så jeg bøjer mig under din vilje og bliver ét med dig. Kom Gud Helligånd og optænd vore hjerter, så vi hungrer og tørster efter dig. Kom over os, du livets Ånd, og gør os til nye mennesker efter Guds sind, så vi må gå frem fra klarhed til klarhed. Det er godt at bede den bøn før vi går i kirke. For den åbne dør er forudsætningen for, at ordet kan nå ind, så troen styrkes. Der har i Viborg stift været mange åbne døre for ordet. Store, stærke menigheder er vokset frem. Og de lever endnu. Men glem ikke bønnen: Du ved, hvor ofte jeg står dit ord imod, og ikke vil bøje mig for din vilje. Send derfor din Ånd fra det høje til at virke i mig, så jeg bøjer mig under din vilje og bliver ét med dig. Alle vi, der holder af folkekirken må bede om, at der også i dag må være åbne døre, så frelseren kan komme ind. For at det kan ske tror jeg vi skal holde op med denne frugtesløse jagen efter det perfekte, det fuldkomne: Den perfekte familie, de perfekte børn, den perfekte krop, det perfekte billede til Facebook og Instagram. Eller den perfekte menighed med alle de rigtige visioner og den perfekte præst med alle de rigtige meninger. I sidste uge blev sangeren og poeten Leonard Cohen 80 år. Hans tekster udtrykker ofte en dyb sandhed i ganske få ord. I sangen!nthem siger han: There is a crack in everything, that s how the light gets in : Der er en revne I alting. Det er sådan lyset kommer ind; Det er revnen i den perfekte skal, der lader lyset komme ind i et menneske og ind i en menighed. Jesus sagde det sådan: Jeg er ikke kommet for at frelse retfærdige, men syndere; Først når vi ser i øjnene, at vi ikke evner at frelse os selv, at der er en revne i den perfekte skal omkring os, først da kan lyset komme ind. Som påskemorgen, da stenen blev rullet fra, og lyset kom ind igennem sprækken og kvinderne så den tomme grav. Den åbne dør ind til dødens hule, som blev livets og håbets vugge. Det tredje vi skal huske er, at vi skal skelne mellem det nyttige og det ene fornødne. Da Martha bebrejder Maria at hun ikke hjælper til, svarer Jesus: Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Der er meget nyttigt vi alle sammen skal gøre. I familien, på vores arbejde og i menighedsrådet. Det nytter ikke at sige nej til at gå på arbejde, uddanne sig, lave mad, vaske op, gøre rent, sørge for kirkens og kirkegårdens vedligeholdelse og for at personalet har gode arbejdsvilkår, fordi vi synes det vigtigere at bede eller at læse i sin Bibel end at gøre alt dette. Alle disse opgaver er nyttige, de er vigtige, og uden dem ville vores daglige tilværelse simpelt hen styrte sammen. Kristentro, bøn og bibellæsning må ikke blive et skalkeskjul for menneskelig dovenskab, hvor vi ikke gør det, vi er forpligtede til. At tro på Jesus betyder ikke at man skal vælte sit ansvar for det daglige liv over på andre mennesker og leve på nas. Tværtimod. Paulus var teltmager, og han ernærede sig selv under alle sine missionsrejser vd sit håndværk. Men sandheden om vores liv, sandheden om mennesket, finder vi aldrig i alt det nyttige, men i det ene fornødne. Og det ene fornødne er Gud, der giver os alt det nyttige. Han nøjedes ikke med at tale. Han nøjedes ikke med at sende sin søn til jorden for at fortælle os hvordan verden var. Hvordan vejen til himmeriget kunne findes. Han greb også verden. Han sænkede sine hænder dybt ned i verdens muld, greb fast om verdens akse og vred og vendte verden for at ændre alt, hvad der er at sige om at være Gud og være menneske. Alt, hvad mennesker mente at vide om Gud måtte de lade falde. For Gud vendte ikke ryggen til den kærlighed, som bød ham at tilgive og elske 4

5 sit menneske med den mangfoldighed af fejl, som er mejslet i vores inderste. Så da Jesus blev klynget op på korset, da borede Guds også sine hænder ned i selve eksistensen, vred og bøjede den, for at Gud og menneske, nok skulle kunne råbe deres krav, sorg, vrede og svigtede kærlighed mod hinanden, men aldrig skulle de kunne skilles ad. Gud og mennesker hører sammen. Det er det ene fornødne. Og uden det mister alt det nyttige sin værdi. Og det skal vi ikke blot huske. Det skal vi leve på. Amen Ny biskop over Viborg Stift er Henrik Stubkjær, han begyndte i jobbet 1. november og blev bispeviet d. 23. november. Hverdagsgudstjenester Uberørt af byens travlhed og trafikkens tunge brus, som en helle midt i larmen står det underligste hus. Stilhed, der er livets egen, overdøver dagens krav, her hvor Helligånden holder åbent hus for høj og lav. Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens fred, og da føler vi en stund, at vi står på hellig grund, og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund. Sådan skriver Lars Busk Sørensen om kirken i en af sine salmer vi kan alle have brug for et helle og et sted hvor dagens krav bliver overdøvet af noget andet, nemlig stilhed, musik, eftertanke. Skive er en by med mange slags mennesker, og derfor forsøger vi os nu med nogle flere hverdagsgudstjenester primært tirsdage kl Gudstjenesterne bliver genkendelige, men i en anden form end den almindelige søndagsgudstjeneste. Nogle gange vil hverdagsgudstjenesterne være for børnene. Andre gange vil det være for voksne i form af stillegudstjenester, musikgudstjenester, gudstjenester med et særligt tema m.m. Der vil være gudstjenester udtænkt i samarbejde med grupper af byens borgere. Mest af alt skal hverdagsgudstjenesterne dog være som en helle midt i hverdagen! Vi glemmer ikke gudstjenester søndag eftermiddag i Vor Frue kirke med deres helt særlige tone. Skal der være kræfter til det nye, er vi dog nødt til at tage fra noget af det gamle, og vi samles om en månedlig gudstjeneste søndag 16:30 i Vor Frue som regel den første søndag i måneden. Der er tale om en forsøgsordning, der løber i Vi håber I vil tage vel imod og at vi ses: tirsdag d. 27. januar kl i Vor Frue kirke ved Natalia Packert Andresen tirsdag d. 17. februar kl til Børnekirke i Skive kirke ved Tina Damholt og Natalia Packert Andresen tirsdag d. 23. marts kl i Vor Frue kirke ved Mads H. Callesen Præsterne og Menighedsrådet 5

6 En fransk visit En fransk visit betegner et kort besøg. Udtrykket kan derfor med god ret bruges om mit virke som konstitueret sognepræst i Skive Sogn. 1. oktober var første arbejdsdag og ved udgangen af december takker jeg af igen. Frem for at dvæle ved min person eller beskrive mit alt i alt ganske ordinære liv er det derfor nok mere på sin plads at rette blikket et andet sted hen. Embedet i Skive er min første stilling som sognepræst, og jeg skylder derfor først og fremmest menigheden og i særdeleshed menighedsrådet stor tak for at have kaldet mig som præst og for at have taget del i min ordination og indsættelse. Jeg har erfaret, at præstegerningen er meningsfuld og givende, og jeg føler mig i høj grad privilegeret over at have fået lejlighed til at begynde et så godt sted som Skive Sogn. Tak til alle jer, der undervejs har vist mig tillid og taget imod mig som jeres præst. Søren Peter Villadsen Babysalmesang i Skive Kirke Tirsdag d. 6. januar 2015 kl starter et nyt hold babysalmesang. Vi skal synge, lytte til musik og danse sammen med vores babyer i kirkerummet. Kirkens smukke rum er skabt til sang og nærvær, for her er der blevet sunget gennem mange hundrede år. Som forældre er det fantastisk at se, hvor opmærksomt det lille barn er, både når det lytter, ser og mærker. Kirke- og kulturmedarbejder Tina Damholt og organist Karen Skovbjerg glæder sig til at møde børn og forældre og til at opleve det musikalske samvær. Efter babysalmesang i kirken er der kaffe, hvis man har lyst og tid. Tilmelding: tlf Eller tlf

7 Kirkekorenes julekoncert Torsdag d. 18. december kl Skive Kirke Ved denne koncert medvirker både kirkens juniorkor og voksenkor. Korene synger hver for sig og sammen og ledes af organisterne Tine Fenger og Morten Ladehoff. Programmet består af traditionel julemusik lige fra danske julesange til engelske christmas carols. En halv time før koncerten spiller klokkespillet julemelodier fra tårnet. Der er fri entré og koncerten varer en lille times tid. Orgelkoncert Torsdag d. 29. januar kl Skive Kirke Den esbjergensiske organist og komponist Mikkel Andreassen har skrevet et orgelværk over Robert Jakobsens udsmykning af Hjerting Kirke. Denne aften fremfører han selv værket ved det store orgel i Skive Kirke. Han skriver om værket: Hjerting Orgelbog er helt overordnet det i tre fløje. Værket udspringer fra midten, og de bærende musikalske elementer er formet af melodisk og harmonisk materiale der er udvundet fra den lille orgelkoral over Det hellige kors, Vor Herre selv bar. Dette materiale stråler ud i værkets tre dele i satserne: Adam og Eva, Kristi blik, Jesus vandrer på Ho Bugt, og er således tilstede i hele værkets opbygning og udstrækning. Udover at referere til Robert Jakobsens alterudsmykning, rummer værket satser der afspejler kirkeåret (Advent, Jul, Påske, Pinse), samt musik der beskæftiger sig med dåb, nadver og begravelse. Der er fri entré til koncerten. 7

8 Julekoncert 2014 i Skive Kirke Gigantkoret synger også i år julen ind i Skive Kirke torsdag den 27. november kl Solist optræden af Sofia Warden Frandsen Klassisk sanger, kirkesanger i Rødding Kirke Alle er velkomne, så kom og syng med på fællessalmer Entre 50 kr.- som går ubeskåret til Hospice Limfjord. Gigantkoret består af Sallingkoret, Håndværkerkoret fra Nykøbing og SkiveEgnens Herrekor. Caféeftermiddage i Skive Sognegård Tirsdag d. 27. januar kl Tidligere sognepræst Jørgen Frost: Fra præst til Pedel eller folk jeg har mødt, og som jeg har lært noget af. Tirsdag d. 24. februar kl Vilhelm Værge: Præst i flyvevåbnet en anden præstetjeneste. BØRNeKiRKe Tirsdag d. 17. februar kl i Skive kirke Gudstjeneste i børnehøjde Aftensmad i Sognegaarden. Kom og del det største med de mindste! Natalia og Tina Juleindsamling til Skive menighedshjælp (Skive Sogn, Resen Sogn og Egeris sogn) Menighedshjælpen henvender sig hermed traditionen tro til alle i byen om støtte til den forestående uddeling. Vi håber, denne indsamling også i år må give et godt bidrag til juleuddelingen. Bidrag kan afleveres på kirkekontoret, Reberbanen 19, SPAR NORD konto eller til en af byens præster. 8

9 Ny sognepræst i Skive Sogn Søndag den 14. december (3.søndag i advent), tiltræder Jesper Hornstrup stillingen som sognepræst i Skive Sogn. Menighedsrådet byder Jesper hjertelig velkommen, og glæder sig meget til det kommende samarbejde. Indsættelsen finder sted ved Højmessen den 14. dec. kl i Skive Kirke. Efter gudstjenesten er Skive Menighedsråd vært ved en reception i sognegården, hvor alle er hjertelig velkommen. Skive Menighedsråd. Karl Bundgaard. Den nye præst skriver Ny og ny det lader sig ikke skjule, at jeg er fyldt 59, og har været præst i 32 år. Først i 13 år på Bornholm ved landets mindste, men kønneste rundkirke, og nu i 18 år ved de tre kirker Vammen, Lindum og Bigum på nordkysten af Tjele Langsø. Mit navn er Jesper Hornstrup, og det står jer frit for at kalde mig ved for- eller efternavn. Jeg er født nær Hjørring i Vendsyssel, men opvokset ved Bonderup i Hanherred. Heldigvis er der en bro ved Aggersund, derfor traf jeg min kone, Inge, som er fra Løgstør. Hun er sygehjælper og arbejder på Blichergården i Viborg. Vi har tre børn i alderen år, som for længst er flyttet hjemmefra. De har forsynet os med 6 børnebørn (indtil videre) i alderen 6 0 år. Min far var kirkesanger i en årrække, og når jeg sad oppe bag ved orglet sammen med ham, må jeg indrømme, at jeg aldrig havde drømt om, at jeg en dag skulle stå oppe i den anden ende med præstekjole på. Men lige så stille er mit liv blevet drejet i den retning. Jeg har prøvet at være præst i en mindre stationsby og i et rigtigt landpastorat, og nu får jeg lov at prøve rigtige by-forhold, hvad jeg glæder mig meget til. I tidens løb har jeg haft forskellige tillidsposter, og i øjeblikket er jeg landsformand for KFUMs Soldatermission. Et spændende arbejde, der altid har stået min familie meget nær. I forbindelse med embedsskiftet blev jeg spurgt: Hvad er din største glæde som præst? Og det synes jeg er svært at svare på. Skal jeg endelig nævne noget, må det være at fejre gudstjeneste om søndagen med en syngende og lydhør menighed. Og så samværet med andre mennesker især børn og unge. Så længe præsten er ny, er folk selvfølgelig nysgerrige efter, hvem han er, men hvis jeg blev ved med at udbrede mig om mig selv og mine fortræffeligheder, ville det hurtigt blive folk for meget. Præsten er kun en tjener for ham, hvis navn er vigtigere end alt andet i livet: Vor Herre Jesus Kristus. Jeg glæder mig til at indgå i samarbejdet med kirkens præster og øvrige ansatte, og til at lære menigheden i Skive at kende selv om det nok varer lidt med at kunne huske folks navne! Med venlig hilsen Jesper Hornstrup 9

10 1864 SØNNER AF DE SLAGNE En fortælling om at meget kunne være gået helt anderledes... Foredrag v/historikeren Rasmus Glenthøj, Syddansk Universitet Historikeren Rasmus Glenthøj præsenterer en ny fortælling om, hvordan det moderne Danmark tog form i 1800-tallet (hans bog tidligere på året vakte omtale). Et opgør med glansbilledet af det lille fredelige Danmark - og en fortælling om, at meget sagtens kunne være gået helt anderledes. Året 1864 er mejslet ind i dansk selvforståelse og historie - og ikke uden grund. Tusinder faldt, drømmen om Danmark til Ejderen brast, og staten blev en nationalstat. Men historikerne efter 1864 har overdrevet og forvrænget nederlaget i en grad, så vi danskere den dag i dag ikke forstår vores egen historie. Hvordan ser det ud med forståelsen i Ole Bornedals tv-serie? Mange kender til Christian 9.s planer om Danmarks indtræden i Det Tyske Forbund, mens færre kender til den danske regerings forsøg på at skabe en skandinavisk stat, de svensk-norske kongers tilbagevendende forsøg på at blive danske konger og de skandinavistiske revolutionsplaner i årene omkring Bl.a. begik både regering og embedsmænd højforræderi, da de uden kongens eller rigsdagens viden forsøgte at gøre Sveriges Karl 15. til dansk konge og Stockholm til unionshovedstad, mens andre havde planer om at genindføre enevælden ved et statskup. Onsdag 10. december 2014 kl i præsteboligen på Frederiksdal Allé 25 Tilmelding er mulig på tlf el. hvis man vil være helt sikker på en plads. Grundtvigsk Forum på Skive-egnen VOK Viden Om Kristendom Vi lever og har det godt og er tilbage i marts og næste nummer af kirkebladet. Bl.a. vil organist og komponist Morten Ladehoff fortælle om påske, kirke og musik Alle Hjem Alle møderne holdes i Skive Sognegård. mandag den 12. januar kl Foredrag v. sognepræst Lisbeth Filtenborg Den, der ikke lever nu, gør det aldrig, hvad gør du? mandag den 2. februar kl Foredrag v. Kurt Lomborg. Pensioneret praktiserende kvægdyrlæge fra Fjends Blandt bønder i HIMALAYA. 10

11 Alle Hjem indbyder til foredragsaften i Skive Sognegaard mandag den 12. januar kl Foredrag v. sognepræst Lisbeth Filtenborg Den, der ikke lever nu, gør det aldrig, hvad gør du? Foredraget med den lidt manende titel tager sit afsæt i litteraturen under synsvinklen: øjeblikkets tyngde. Vi møder en gammel kone med lårbensbrud, som elsker at sidde i regnen, en kvinde med rengøringsvanvid, som hader maj måned, fordi bestemte øjeblikke ikke kan glemmes, en rejsende norsk psykoterapeut, som tager temperaturen på vores tid og elskende, hvor øjeblikket aflæses i den elskedes blik. Vi møder kendte og mindre kendte forfattere fra Inge Pedersen til Jan Kjærstad og romanpersoner, hvor øjeblikket fastfryses i uendeligheden. Kristendommen har altid betonet øjeblikket. Jesu lignelser og Jesu møde med mennesker er båret af uigenkaldelighed og frisættelse. Det er et foredrag med tanker til eftertanke om evighed og flygtighed. Pris ink. kaffe 50 kr. ALLE er velkomne KFUM og KFUK s voksenarbejde Skive Menighedsråd og Indre Mission indbyder til en aften med Åbne Døre Torsdag den 29. januar kl. 19,30 i Skive Sognegård Muslimske ekstremister fortsætter med at opildne til og udføre voldelige handlinger imod kristne i Nigeria. Regeringen formår ikke at dæmme op for Boko Haram, der fortsat begår terrorhandlinger uhindret. Virkningen af islamisk lov påvirker fortsat mange kristnes tilværelse i de 12 nordlige delstater med sharia-lovgivning. Jørn Blohm Knudsen besøgte i juni 2014 Nigeria og mødte mange af de kristne, som er offer for Boko Harams hærgen. Det blev et stærkt møde med lidelse, kærlighed, tilgivelse og håb. ALLE er meget velkomne. Kaffe á 20 kr. Der bliver mulighed for at støtte Åbne Døres arbejde med en gave. Jørn Blohm Knudsen, generalsekretær i Åbne Døre, som er en del af den globale organisation Open Doors, der arbejder blandt forfulgte kristne i hele verden. Se evt. 11

12 PROGRAM FOR INDRE MISSION, Christiansgade 6. December: Onsdag d. 3. kl. 19,30. Adventsfest/fællesmøde v/missionær Brian Madsen, Vejle. Mandag d. 8. kl. 14,30. Eftermiddagsmøde v/missionær Heri Elttør, Aulum. Onsdag d. 10. kl. 19,30. Julemøde v/ungdomskonsulent Jim Pfrogner, Viborg. Gløgg og æbleskiver. Torsdag d. 18. kl. 17,00. Drop ind. Familiecafé. Kl. 17,30-19,00 mad /hygge mm. Søndag d. 28. kl. 19,00. Julefest for alle aldre v/pastor Erik Mostrup, Hald. Januar 2015: Fredag d. 9. kl. 18,00. Nytårsfest med fællesspisning. Kl. 19,30 tale v/forstander René Brorson, Grejsdalens Efterskole. Mandag d. 12. kl. 14,30. Eftermiddagsmøde v/fritidsforkynder Aage Kristensen, Øster Assels. Mandag d. 12. fr. d. 16. kl. 19,30 Evangelisk Alliances Bedeuge. Onsdag d. 21. kl. 19,30. Møde v/bedemand Ulrik Baun, Herning. Mandag d. 26. kl. 9,30. Formiddagscafé. Torsdag d. 29. kl. 19,30. Møde i Skive Sognegård i samarbejde med menighedsrådet v/ generalsekretær i Åbne Døre Jørn Blohm Knudsen, Holstebro. Emne: Boko Harams forfølgelse af kristne i Nigeria. Lørdag d. 31. kl. 13,30. Pigedag ved Lone Ladegaard, Holstebro. Emne: Mennesker jeg mødte på min vej fra Fur, København, Holstebro og Vestbredden. Februar: Onsdag d. 4 Kl Møde v/professor, teol. dr. Kurt Christensen, Århus. Emne: Skabelse contra udvikling. Mandag d. 9. kl. 14,30. Eftermiddagsmøde v/fritidsforkynder Ejnar Lindbjerg, Videbæk. Onsdag d. 11. kl. 19,30. Møde v/sognepræst Steen Sunesen, Ljørslev. Onsdag d. 18. kl. 18,00. Fællesspisning. Kl. 19,30 generalforsamling. Mandag d. 23. kl. 19,30. Møderække v/missionær Egild Kildeholm, Rønde. Tirsdag d. 24. kl. 19,30. Møderække. Lovsangsgudstjeneste med skriftemål og altergang i Vor Frue Kirke v/generalsekretær i KFS Robert Bladt, Ødsted. Efterfølgende kaffe i Missionshuset. Onsdag d. 25. kl. 19,30. Møderække tale v/pastor Kurt Hjemdal, Norge. Torsdag d kl. 19,30. Møderække tale v/pastor Kurt Hjemdal, Norge. Fredag d. 27. kl. 19,30. Møderække tale v/pastor Kurt Hjemdal, Norge. 12

13 Information Sognepræst Mads H. Callesen Frederiksdal Allé 25, Skive Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl eller efter aftale. (mandag fri) Tlf Sognepræst Natalia Packert Andresen Reberbanen 19, Skive, tlf Fri mandag, ellers efter aftale. Sognepræst Jesper Hornstrup Petravej 80, Skive, tlf Mandag fri, ellers efter aftale. Det er naturligvis altid muligt at komme til at tale med en præst. Telefonsvarerbeskeder besvares så hurtigt som muligt. Ved fridage/ferie/uddannelse vil præstens telefonsvarer henvise til en anden præst. Kirkekontoret Reberbanen 19, tlf Kirkekontorleder Bent E. Jacobsen Kirkekontoret har offentlig kontortid kl mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Torsdag kl Kirkegårdskontoret Reberbanen 19, tlf Kirkegårdsinspektør Jens Holger Borgbjerg Kirkegårdskontoret har offentlig kontortid kl mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Torsdag kl Formand for Skive Menighedsråd Karl Bundgaard Olgavej 8, tlf Kirke- og kulturmedarbejder Tina Ravnsbjerg Damholt Hasselvænget 18, 7800 Skive, tlf Mobil: Organist Morten Gerskov Ladehoff Skovbakkevej 10 B, 8800 Viborg Tlf Organistassistent Tine Fenger Pedersen Vestre Langgade 42, 8643 Ans By Tlf / Kirketjener Solveig Sanko Lien 6, 7860 Spøttrup tlf , mobil Kirketjener Annette Riis Elmkjær Huginsvej 56, 7800 Skive Tlf , mobil Kirkeværge Poul Erik Jeppesen, Vindevej 54, 7800 Skive. Tlf Mail: Skive Sogns internetadresse: På hjemmesiden findes bl.a. oplysninger om: sognets kirker, anmeldelse af fødsel og dødsfald, kirkelige handlinger, gudstjenster og øvrige aktiviteter, samt det aktuelle nr. af kirke bladet. Gratis kirketaxa til ALLE gudstjenester Man skal blot ringe til Skive Taxa 1 time før gudstjenesten, så kørslen kan koordineres: tlf Eventuelle spørgsmål vedr. kirketaxa kan rettes til Annelise Møller, tlf , mobil Skive Sogns Kirkeblad udgives af Skive menighedsråd. Tryk: Centraltrykkeriet Skive A/S. Dette nummer af kirkebladet er redigeret af Tina Damholt og Natalia Packert Andresen. Menighedsrådsmøder Næste år afholdes offentlige menighedsrådsmøder i Skive Sognegaard følgende torsdage kl. 17: 13

14 Gudstjenester November Søndag den 30. november: 1. s. i advent. Natalia Packert Andresen. Vor Frue Kirke kl : Mads Haahr Callesen. December Tirsdag den 2. december: Vor Frue Kirke kl Vi synger julen ind v. Natalia Packert Andresen. Lørdag den 6. december: Vor Frue Kirke kl : Døvegudstjeneste v. Erik Lundager. Søndag den 7. december: 2. s. i advent. Mads H. Callesen. Vor Frue Kirke kl : Søren Peter Villadsen. Lørdag den 13. december: Skive Kirke kl : Søren Peter Villadsen: Dåbsgudstjeneste. Søndag 14. december: 3. s. i advent. Indsættelse af ny præst: Jesper Hornstrup Med efterfølgende kirkefrokost i Sognegaarden. 14 Søndag den 21. december: 4. s. i advent. Natalia Packert Andresen. Vor Frue Kirke kl : Jesper E. Hornstrup. Onsdag den 24. december: Juleaften. Skive Kirke kl : Natalia P. Andresen. Skive Kirke kl : Søren Peter Villadsen. Vor Frue Kirke kl : Natalia P. Andresen. Vor Frue Kirke kl : Jesper E. Hornstrup. Torsdag den 25. december: Juledag. Skive Kirke kl : Mads H. Callesen. Messingblæser medvirker. Fredag den 26. december: 2. juledag Vor Frue Kirke kl. 10: Mads H. Callesen. Søndag den 28. december: Julesøndag. Jesper Hornstrup. Nytårsaften den 31. december 2014: Vor Frue Kirke kl : Mads H. Callesen. Januar Nytårsdag den 1. januar- Vor Frue Kirke kl : Jesper Hornstrup. Søndag den 4. januar: Hellig 3 Konge. Vor Frue Kirke kl : Mads H. Callesen. Efterfølgende samvær i Sognegaarden. Søndag den 11. januar: 1. s. e. H3K Natalia P. Andresen. Søndag den 18. januar: 2. s. e. H3K Jesper Hornstrup. Søndag den 25. januar: Sidste søndag e. H3K Mads H. Callesen. Tirsdag den 27. januar: Vor Frue Kirke kl. 17: Natalia P. Andresen. Hverdagsgudstjeneste. Februar Søndag den 1. februar: Søndag Septuagesima Natalia P. Andresen. Vor Frue Kirke kl : Natalia P. Andresen.

15 Søndag den 8. februar: Søndag Seksagesima. Jesper Hornstrup. Søndag den 15. februar: Fastelavn. Mads H. Callesen. Tirsdag den 17. februar: Skive Kirke kl : Børnekirke. Søndag den 22. februar: 1. s. i f. Jesper Hornstrup. Tirsdag den 24. februar: Skive Kirke kl : Søren Bladt. Indre Missions gudstjeneste. Marts Søndag den 1. marts: 2. s. i f. Natalia P. Andresen. Vor Frue Kirke kl : Mads H. Callesen. Vi synger julen ind i Vor Frue Kirke Tirsdag d. 2. december kl ved Natalia Packert Andresen Tirsdag d. 9. december kl ved Søren Peter Villadsen. Klokkespillets melodier vinter 14/15 September 08.05: Af højheden oprunden er 13.01: Gør døren høj gør porten vid 16.01: Blomstre som en rosengård 17.01: Nu tændes 1000 julelys 18.05: Det kimer nu til julefest Januar 08.05: Vær velkommen Herrens år 13.01: En rose så jeg skyde 16.01: Dejlig er den himmel blå 17.01: De Hellig tre konger så hjertensglad 18.05: Den store, stille nat går frem Februar 08.05: Det er hvidt derude 13.01: Se, vi går op til Jerusalem 16.01: Kirken den er et gammelt hus 17.01: Som vintergrene 18.05: Fred hviler over land og by 15

16 Stjernen ledte vise mænd Helligtrekonger vi synger julen ud Vor Frue Kirke og Skive sognegård søndag 4. januar 2015 kl Også i 2015 tændes lysene i juletræet i Vor Frue Kirke og sognegården en sidste gang denne aften. Denne aften er julens sidste men helligtrekonger er stadigvæk jul! De hellige tre konger, også kendt som de tre vise mænd, fulgte den store stjerne fra Østerlands fjerne egne, til de fandt barnet i stalden i Betlehem. Vi vil også følge stjernen, men kan nøjes med at drage gennem vintermørket til den oplyste Vor Frue Kirke. I kirken holder vi gudstjeneste. Vi hører forunderlige beretninger og synger om jul og helligtrekonger. Skive Kirkes kor medvirker med egne indslag sammen med organist Morten Ladehoff. Bagefter fortsætter vi i sognegården med kaffe, kage og sodavand, og med samvær og fællessang. Denne gang bliver gudstjenesten lidt kortere, så der også bliver plads til en fortælling i sognegården. Vær med til at synge julen ud, også i år! Skive Menighedsråd og Mads H. Callesen

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Forår 2015 Marts April Maj Nr. 2 30. årg. www.skivesogn.dk Findes der et liv efter fødselen? I forbindelse med den atter aktuelle debat om tro og videnskab, faldt mine tanker på følgende:

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

Forvandling og forandring

Forvandling og forandring DECEMBER 2007 JANUAR FEBRUAR 2008 NUMMER 1 33 ÅRGANG Gospelkoret Faith side 5 Ord fra præsten SOGNEPRÆST ANNETTE BERG VIG KIRKE Forvandling og forandring Det, at tage et nyt skridt og at sige et nyt ord

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

Sankt Markus Kirke og Sogn

Sankt Markus Kirke og Sogn Indhold Prædiken Koncerter og musikgudstjenester Høstgudstjeneste Grundtvigsk Forum Nyt jubilæum undervejs Juniorkantoriet Under tårnet Højskoleformiddagene Babysalmesang Børnegudstjenester Mini-konfirmander

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 1 Vinter 2012/2013 9. årgang Sognemedhjælper ansat ved Bjerringbro Kirke Mini-konfirmanderne i Bjer ringbro sogn

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015

FREDENS KIRKE NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015 PÅ VEJ MOD JUL Af sognepræst Lotte Grauslund Boas Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær Dengang jeg var barn, begyndte julemåneden 1. søndag

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Den himmelblå»jesus blir født på anden sal i Magasin du Nord. Han griner, når du trykker på en fodpedal sir goddag til sin mor..«sådan synger Shubidua

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 1 7. årgang JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE FILMKLUB LITTERATURCAFÉ JULEHJÆLP DE 9 LÆSNINGER INSPIRATIONSAFTENER SOGNEPOST december 2013, januar og februar 2014 Marthas

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

Skibet. Glædelig Jul! T SO

Skibet. Glædelig Jul! T SO SKI Skibet Glædelig Jul! GN T SO BE Sogne og Kirkenyt december 2014 februar 2015 Indholdsfortegnelse Nyt fra Sognepræsten... 4 Nyt fra Menighedsrådet... 5 Nyt fra FDF i Skibet... 6 Bogen, der rørte mig...

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

TUE WEST. Paradiset. spiller i Kirke Sonnerup. Interview. med tidligere biskop Niels Henrik Arendt METTE ØSTERGAARD TEMA: OM EDENS HAVE

TUE WEST. Paradiset. spiller i Kirke Sonnerup. Interview. med tidligere biskop Niels Henrik Arendt METTE ØSTERGAARD TEMA: OM EDENS HAVE Sæby kirke Gershøj kirke Kr. Hyllinge kirke Lyndby kirke Rye kirke Kr. Sonnerup kirke TEMA: Paradiset #4-5. ÅRGANG DECEMBER - FEBRUAR 2014/15 TUE WEST spiller i Kirke Sonnerup Interview METTE ØSTERGAARD

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Risekirke.dk. Kirkeblad for december januar og februar 2014/15. Julens særgudstjenester og juleafslutninger, læs herom på side 4 og 6.

Risekirke.dk. Kirkeblad for december januar og februar 2014/15. Julens særgudstjenester og juleafslutninger, læs herom på side 4 og 6. Risekirke.dk Kirkeblad for december januar og februar 2014/15 Julens særgudstjenester og juleafslutninger, læs herom på side 4 og 6.»Salmer på Caribisk«læs herom på side 7. Lys på kælkebakken Nu er der

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1 KIRKE+SOGN 3 Julens billeder 4 Sogneaftener og onsdagssammenkomster 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Ny bog om Thisted kirkegårde 7 Vox-pop om ønsker til kirken 8 Om natkirke og om at være frivillig 9 Personalet

Læs mere