SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE SOGNS KIRKEBLAD"

Transkript

1 SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Vinter 2014/2015 December Januar Februar Nr årg.

2 Karsten Nissens afskedsprædiken Søndag d. 28. september holdt Karsten Nissen sin afskedsprædiken, og satte dermed punktum for 18 år som biskop over Viborg Stift. I sin prædiken gjorde biskoppen status over både samfund og folkekirke, og vi synes at dem, som ikke fik plads i kirken, skal have chancen for at læse hans fine prædiken. 15. s. e trin B. Luk 10, Afskedsgudstjeneste, Viborg Domkirke den 28. september Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria; hun satte sig ved Herrens føder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde: Herre, er du ligeglad med, at min sçster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men Herren svarede hende: Martha, Martha! Du gçr dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Folkekirken er en stor virksomhed. Det koster mere end syv milliarder kr. om året at drive den. Hver måned udbetaler Viborg stift løn til ansatte. Præster, gravere, organister, kordegne, kirkesangere, korsangere. Det folkekirkelige regelsæt er stort og omfattende. Love, bekendtgørelser, kgl. Anordninger, cirkulærer og betænkninger fylder godt op i skufferne og på hylderne. Og folk slutter op om folkekirken. Her i stiftet er lidt under 90 % af samtlige indbyggere døbte medlemmer af den. Vi, der holder af folkekirken og arbejder i den og for den, ynder at sige, at folkekirken er en vigtig del af dansk kultur. Ja, at den ligesom folkeskolen er en kulturbærende institution i Danmark. Og det er sandt at kristendommen har været med til at præge det danske samfund og det danske folk i en sådan grad, at vi har svært ved at se det og forstå omfanget af det. Og selv om den danske kirke er gammel og rodfæstet, er den ikke blot et symbol, en tom skal omkring nogle ritualer ved livets højdepunkter. Nej, folkekirken bruges. Og den bruges tit. Hver gang, klokkerne ringer til gudstjeneste i en af stiftets 278 kirker, og det sker mere end gange om året, er der i gennemsnit næsten 60 kirkegængere til stede for at deltage i gudstjenesten. Der er altså meget at glæde sig over. Det danske folk holder fast ved deres kirke. Kirken har dygtige medarbejdere, som gør et godt stykke arbejde hver eneste dag. Og vi har stor bevågenhed fra regering og folketing. De er så glade for folkekirken, at de tilsyneladende fortsat selv ønsker at styre den. Kort og godt: Vores fælles folkekirke er en succes. Ja, man kan næsten sige med Thomas Kingo: Min sjæl, hvad vil du mer! Men inden denne selvtilfredse peptalk kommer for godt i gang, synes jeg, at vi skal lade evangeliet til 15. søndag efter trinitatis tale. Der er tre aspekter i det evangelium vi skal have med når vi taler om folkekirken netop nu. Tre ting vi skal huske, hvis ikke vores velsmurte folkekirke skal løbe af sporet. Det første vi skal huske er, hvordan det hele begyndte. Hvordan kristendom og kirke blev til. Lukas fortæller enkelt og ligetil: Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby ; På vandring. Kristendommen og kirken begyndte med at Gud kom til os. Jesus lod sig ikke åbenbare fra himmelen i pragt og herlighed. Nej, han blev født i en stald af en fattig ung kvinde. Han voksede op i en ganske almindelig landsby. Han gik med sine disciple fra landsby til landsby og besøgte ganske almindelige hjem. Han kom til mennesker, ligesom han kom til Marthas og Marias hus den dag. Og da han var død og opstanden. Da Helligånden var kommet Pinsedag, og kirken blev født, bredte evangeliet sig på samme 2

3 måde fra by til by og fra land til land. Paulus og Barnabas og mange andre apostle efter dem rejste omkring for at fortælle om Jesus og Guds rige. Og snart bredte kristendommen sig ud i hele Europa. Fordi tusinder af mennesker, som havde hørt og troet denne fantastiske og vidunderlige fortælling om Guds søn der blev menneske, gik fra by til by og fra land til land for at bringe det videre. Fortællingen kom også her til landet, og i 926 erklærede kong Harald Blåtand Danmark for et kristent land. Han skrev det på runestenen dernede i Jelling. Og i århundrederne derefter rejste man kirke efter kirke rundt omkring i Danmark. Også her i vores stift. Også på dette sted, det hellige bjerg, som Viborg betyder, også her byggede forfædrene kirke efter kirke. Og det samme skete i andre kontinenter verden over. En sand kirke er aldrig statisk eller selvtilfreds eller lukket om sig selv. En sand kirke er i bevægelse, på vej til medmennesket med det gode budskab, og på vej med omsorg for den, der har hjælp behov. En sand kirke ser den nød, som Jesus så, og hører det råb, som han hørte. Ansgar hørte og så. Det samme gjorde Martin Luther og Hans Tausen, Brorson og Grundtvig og mange, mange andre efter dem. Også i dag. Kirken er til for at mennesker må høre ordet, modtage sakramenterne og finde omsorg og medmenneskelighed i en ofte kold verden. Derfor er en sand kirke hverken selvtilfreds eller lukket om sig selv. En sand kirke er i bevægelse til medmennesket. Alle vi, der holder af vores kirke, alle vi, som oprigtigt glæder os over, at den er folkets kirke. Vi bør altid være opmærksomme på, at den ikke sander til, men fortsat er i bevægelse, på vej til medmennesket. Det andet som vi skal huske, er, at Jesus møder en åben dør: en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Evangeliet til i dag handler også om åbne døre. Vi ved fra Johannesevangeliet at den landsby, Jesus kommer til, hedder Bethania. Her bliver han budt velkommen. Og i den landsby er der et hjem som tager imod ham. En dør, som åbner sig for ham. Han bliver budt velkommen af de to søstre Karsten Nissen. Martha og Maria, Lazarus to søstre. Martha bliver glad, og vil gerne vise Jesus hvor velkommen han er, ved at sætte mad og drikke på bordet og gøre hjemmet indbydende. Maria bliver også glad, men hun viser sin glæde ved at sætte sig ved Jesu fødder og lytte til hans ord. Både døre og hjerter åbner sig for ham. Kristendommen er en del af vores danske kulturgrundlag. Det skal vi glæde os over. Men kristendommen er meget mere end det. Ja, egentlig skulle vi ikke tale om kristendom, men snarere om kristentro. Kristendom er en historisk bevægelse, en fortælling om en religion, der bliver til og lever sit liv op igennem tiderne. Men kristentro er noget levende og noget nutidigt. Kristentroen er ikke kun en tilværelsestolkning og et livsgrundlag, som engang engagerede, og som nu er blevet en del af kulturen. En del af arvesølvet, som vi ved festlige lejligheder støver af og pudser blankt så alle kan se, hvor smukt det er. Nej, kristentroen er levende nutid, et livsgrundlag og en tilværelsestolkning også for mennesker i det 21. århundrede, fordi den først og sidst er tro, og dermed liv. Levet liv. Troen kommer af det, der høres, siger Paulus. Og Martin Luther siger, at Hvor ordet ikke findes, der findes heller ingen tro; Derfor gik Jesus og hans disciple, Paulus og Barnabas, Ansgar og alle de andre fra sted til sted og forkyndte det glade budskab. Men kun der, hvor de fandt en åben dør. Kun der, hvor de blev budt inden for, slog evangeliet rod og blev til tro og liv. Den åbne dør er forudsætningen for, at evangeliet høres, slår rod og bliver til tro og liv. Og af og til skal vi 3

4 tvinge den dør åben, fordi der er så meget andet der både vil lukke og låse og bolte den fast. Der findes i salmebogen s. 944 en bøn, der tænkt som en bøn, vi hver især kan bede før gudstjenesten. Den lyder: Herre, du ved, hvor adspredt mit hjertes tanker er, hjælp mig at samle dem. Du ved, hvor dødt og hårdt mit hjerte er, grib om det og væk mig op. Du ved, hvor ofte jeg står dit ord imod og ikke vil bøje mig for din vilje. Send derfor din Ånd fra det høje til at virke i mig, så jeg bøjer mig under din vilje og bliver ét med dig. Kom Gud Helligånd og optænd vore hjerter, så vi hungrer og tørster efter dig. Kom over os, du livets Ånd, og gør os til nye mennesker efter Guds sind, så vi må gå frem fra klarhed til klarhed. Det er godt at bede den bøn før vi går i kirke. For den åbne dør er forudsætningen for, at ordet kan nå ind, så troen styrkes. Der har i Viborg stift været mange åbne døre for ordet. Store, stærke menigheder er vokset frem. Og de lever endnu. Men glem ikke bønnen: Du ved, hvor ofte jeg står dit ord imod, og ikke vil bøje mig for din vilje. Send derfor din Ånd fra det høje til at virke i mig, så jeg bøjer mig under din vilje og bliver ét med dig. Alle vi, der holder af folkekirken må bede om, at der også i dag må være åbne døre, så frelseren kan komme ind. For at det kan ske tror jeg vi skal holde op med denne frugtesløse jagen efter det perfekte, det fuldkomne: Den perfekte familie, de perfekte børn, den perfekte krop, det perfekte billede til Facebook og Instagram. Eller den perfekte menighed med alle de rigtige visioner og den perfekte præst med alle de rigtige meninger. I sidste uge blev sangeren og poeten Leonard Cohen 80 år. Hans tekster udtrykker ofte en dyb sandhed i ganske få ord. I sangen!nthem siger han: There is a crack in everything, that s how the light gets in : Der er en revne I alting. Det er sådan lyset kommer ind; Det er revnen i den perfekte skal, der lader lyset komme ind i et menneske og ind i en menighed. Jesus sagde det sådan: Jeg er ikke kommet for at frelse retfærdige, men syndere; Først når vi ser i øjnene, at vi ikke evner at frelse os selv, at der er en revne i den perfekte skal omkring os, først da kan lyset komme ind. Som påskemorgen, da stenen blev rullet fra, og lyset kom ind igennem sprækken og kvinderne så den tomme grav. Den åbne dør ind til dødens hule, som blev livets og håbets vugge. Det tredje vi skal huske er, at vi skal skelne mellem det nyttige og det ene fornødne. Da Martha bebrejder Maria at hun ikke hjælper til, svarer Jesus: Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Der er meget nyttigt vi alle sammen skal gøre. I familien, på vores arbejde og i menighedsrådet. Det nytter ikke at sige nej til at gå på arbejde, uddanne sig, lave mad, vaske op, gøre rent, sørge for kirkens og kirkegårdens vedligeholdelse og for at personalet har gode arbejdsvilkår, fordi vi synes det vigtigere at bede eller at læse i sin Bibel end at gøre alt dette. Alle disse opgaver er nyttige, de er vigtige, og uden dem ville vores daglige tilværelse simpelt hen styrte sammen. Kristentro, bøn og bibellæsning må ikke blive et skalkeskjul for menneskelig dovenskab, hvor vi ikke gør det, vi er forpligtede til. At tro på Jesus betyder ikke at man skal vælte sit ansvar for det daglige liv over på andre mennesker og leve på nas. Tværtimod. Paulus var teltmager, og han ernærede sig selv under alle sine missionsrejser vd sit håndværk. Men sandheden om vores liv, sandheden om mennesket, finder vi aldrig i alt det nyttige, men i det ene fornødne. Og det ene fornødne er Gud, der giver os alt det nyttige. Han nøjedes ikke med at tale. Han nøjedes ikke med at sende sin søn til jorden for at fortælle os hvordan verden var. Hvordan vejen til himmeriget kunne findes. Han greb også verden. Han sænkede sine hænder dybt ned i verdens muld, greb fast om verdens akse og vred og vendte verden for at ændre alt, hvad der er at sige om at være Gud og være menneske. Alt, hvad mennesker mente at vide om Gud måtte de lade falde. For Gud vendte ikke ryggen til den kærlighed, som bød ham at tilgive og elske 4

5 sit menneske med den mangfoldighed af fejl, som er mejslet i vores inderste. Så da Jesus blev klynget op på korset, da borede Guds også sine hænder ned i selve eksistensen, vred og bøjede den, for at Gud og menneske, nok skulle kunne råbe deres krav, sorg, vrede og svigtede kærlighed mod hinanden, men aldrig skulle de kunne skilles ad. Gud og mennesker hører sammen. Det er det ene fornødne. Og uden det mister alt det nyttige sin værdi. Og det skal vi ikke blot huske. Det skal vi leve på. Amen Ny biskop over Viborg Stift er Henrik Stubkjær, han begyndte i jobbet 1. november og blev bispeviet d. 23. november. Hverdagsgudstjenester Uberørt af byens travlhed og trafikkens tunge brus, som en helle midt i larmen står det underligste hus. Stilhed, der er livets egen, overdøver dagens krav, her hvor Helligånden holder åbent hus for høj og lav. Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens fred, og da føler vi en stund, at vi står på hellig grund, og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund. Sådan skriver Lars Busk Sørensen om kirken i en af sine salmer vi kan alle have brug for et helle og et sted hvor dagens krav bliver overdøvet af noget andet, nemlig stilhed, musik, eftertanke. Skive er en by med mange slags mennesker, og derfor forsøger vi os nu med nogle flere hverdagsgudstjenester primært tirsdage kl Gudstjenesterne bliver genkendelige, men i en anden form end den almindelige søndagsgudstjeneste. Nogle gange vil hverdagsgudstjenesterne være for børnene. Andre gange vil det være for voksne i form af stillegudstjenester, musikgudstjenester, gudstjenester med et særligt tema m.m. Der vil være gudstjenester udtænkt i samarbejde med grupper af byens borgere. Mest af alt skal hverdagsgudstjenesterne dog være som en helle midt i hverdagen! Vi glemmer ikke gudstjenester søndag eftermiddag i Vor Frue kirke med deres helt særlige tone. Skal der være kræfter til det nye, er vi dog nødt til at tage fra noget af det gamle, og vi samles om en månedlig gudstjeneste søndag 16:30 i Vor Frue som regel den første søndag i måneden. Der er tale om en forsøgsordning, der løber i Vi håber I vil tage vel imod og at vi ses: tirsdag d. 27. januar kl i Vor Frue kirke ved Natalia Packert Andresen tirsdag d. 17. februar kl til Børnekirke i Skive kirke ved Tina Damholt og Natalia Packert Andresen tirsdag d. 23. marts kl i Vor Frue kirke ved Mads H. Callesen Præsterne og Menighedsrådet 5

6 En fransk visit En fransk visit betegner et kort besøg. Udtrykket kan derfor med god ret bruges om mit virke som konstitueret sognepræst i Skive Sogn. 1. oktober var første arbejdsdag og ved udgangen af december takker jeg af igen. Frem for at dvæle ved min person eller beskrive mit alt i alt ganske ordinære liv er det derfor nok mere på sin plads at rette blikket et andet sted hen. Embedet i Skive er min første stilling som sognepræst, og jeg skylder derfor først og fremmest menigheden og i særdeleshed menighedsrådet stor tak for at have kaldet mig som præst og for at have taget del i min ordination og indsættelse. Jeg har erfaret, at præstegerningen er meningsfuld og givende, og jeg føler mig i høj grad privilegeret over at have fået lejlighed til at begynde et så godt sted som Skive Sogn. Tak til alle jer, der undervejs har vist mig tillid og taget imod mig som jeres præst. Søren Peter Villadsen Babysalmesang i Skive Kirke Tirsdag d. 6. januar 2015 kl starter et nyt hold babysalmesang. Vi skal synge, lytte til musik og danse sammen med vores babyer i kirkerummet. Kirkens smukke rum er skabt til sang og nærvær, for her er der blevet sunget gennem mange hundrede år. Som forældre er det fantastisk at se, hvor opmærksomt det lille barn er, både når det lytter, ser og mærker. Kirke- og kulturmedarbejder Tina Damholt og organist Karen Skovbjerg glæder sig til at møde børn og forældre og til at opleve det musikalske samvær. Efter babysalmesang i kirken er der kaffe, hvis man har lyst og tid. Tilmelding: tlf Eller tlf

7 Kirkekorenes julekoncert Torsdag d. 18. december kl Skive Kirke Ved denne koncert medvirker både kirkens juniorkor og voksenkor. Korene synger hver for sig og sammen og ledes af organisterne Tine Fenger og Morten Ladehoff. Programmet består af traditionel julemusik lige fra danske julesange til engelske christmas carols. En halv time før koncerten spiller klokkespillet julemelodier fra tårnet. Der er fri entré og koncerten varer en lille times tid. Orgelkoncert Torsdag d. 29. januar kl Skive Kirke Den esbjergensiske organist og komponist Mikkel Andreassen har skrevet et orgelværk over Robert Jakobsens udsmykning af Hjerting Kirke. Denne aften fremfører han selv værket ved det store orgel i Skive Kirke. Han skriver om værket: Hjerting Orgelbog er helt overordnet det i tre fløje. Værket udspringer fra midten, og de bærende musikalske elementer er formet af melodisk og harmonisk materiale der er udvundet fra den lille orgelkoral over Det hellige kors, Vor Herre selv bar. Dette materiale stråler ud i værkets tre dele i satserne: Adam og Eva, Kristi blik, Jesus vandrer på Ho Bugt, og er således tilstede i hele værkets opbygning og udstrækning. Udover at referere til Robert Jakobsens alterudsmykning, rummer værket satser der afspejler kirkeåret (Advent, Jul, Påske, Pinse), samt musik der beskæftiger sig med dåb, nadver og begravelse. Der er fri entré til koncerten. 7

8 Julekoncert 2014 i Skive Kirke Gigantkoret synger også i år julen ind i Skive Kirke torsdag den 27. november kl Solist optræden af Sofia Warden Frandsen Klassisk sanger, kirkesanger i Rødding Kirke Alle er velkomne, så kom og syng med på fællessalmer Entre 50 kr.- som går ubeskåret til Hospice Limfjord. Gigantkoret består af Sallingkoret, Håndværkerkoret fra Nykøbing og SkiveEgnens Herrekor. Caféeftermiddage i Skive Sognegård Tirsdag d. 27. januar kl Tidligere sognepræst Jørgen Frost: Fra præst til Pedel eller folk jeg har mødt, og som jeg har lært noget af. Tirsdag d. 24. februar kl Vilhelm Værge: Præst i flyvevåbnet en anden præstetjeneste. BØRNeKiRKe Tirsdag d. 17. februar kl i Skive kirke Gudstjeneste i børnehøjde Aftensmad i Sognegaarden. Kom og del det største med de mindste! Natalia og Tina Juleindsamling til Skive menighedshjælp (Skive Sogn, Resen Sogn og Egeris sogn) Menighedshjælpen henvender sig hermed traditionen tro til alle i byen om støtte til den forestående uddeling. Vi håber, denne indsamling også i år må give et godt bidrag til juleuddelingen. Bidrag kan afleveres på kirkekontoret, Reberbanen 19, SPAR NORD konto eller til en af byens præster. 8

9 Ny sognepræst i Skive Sogn Søndag den 14. december (3.søndag i advent), tiltræder Jesper Hornstrup stillingen som sognepræst i Skive Sogn. Menighedsrådet byder Jesper hjertelig velkommen, og glæder sig meget til det kommende samarbejde. Indsættelsen finder sted ved Højmessen den 14. dec. kl i Skive Kirke. Efter gudstjenesten er Skive Menighedsråd vært ved en reception i sognegården, hvor alle er hjertelig velkommen. Skive Menighedsråd. Karl Bundgaard. Den nye præst skriver Ny og ny det lader sig ikke skjule, at jeg er fyldt 59, og har været præst i 32 år. Først i 13 år på Bornholm ved landets mindste, men kønneste rundkirke, og nu i 18 år ved de tre kirker Vammen, Lindum og Bigum på nordkysten af Tjele Langsø. Mit navn er Jesper Hornstrup, og det står jer frit for at kalde mig ved for- eller efternavn. Jeg er født nær Hjørring i Vendsyssel, men opvokset ved Bonderup i Hanherred. Heldigvis er der en bro ved Aggersund, derfor traf jeg min kone, Inge, som er fra Løgstør. Hun er sygehjælper og arbejder på Blichergården i Viborg. Vi har tre børn i alderen år, som for længst er flyttet hjemmefra. De har forsynet os med 6 børnebørn (indtil videre) i alderen 6 0 år. Min far var kirkesanger i en årrække, og når jeg sad oppe bag ved orglet sammen med ham, må jeg indrømme, at jeg aldrig havde drømt om, at jeg en dag skulle stå oppe i den anden ende med præstekjole på. Men lige så stille er mit liv blevet drejet i den retning. Jeg har prøvet at være præst i en mindre stationsby og i et rigtigt landpastorat, og nu får jeg lov at prøve rigtige by-forhold, hvad jeg glæder mig meget til. I tidens løb har jeg haft forskellige tillidsposter, og i øjeblikket er jeg landsformand for KFUMs Soldatermission. Et spændende arbejde, der altid har stået min familie meget nær. I forbindelse med embedsskiftet blev jeg spurgt: Hvad er din største glæde som præst? Og det synes jeg er svært at svare på. Skal jeg endelig nævne noget, må det være at fejre gudstjeneste om søndagen med en syngende og lydhør menighed. Og så samværet med andre mennesker især børn og unge. Så længe præsten er ny, er folk selvfølgelig nysgerrige efter, hvem han er, men hvis jeg blev ved med at udbrede mig om mig selv og mine fortræffeligheder, ville det hurtigt blive folk for meget. Præsten er kun en tjener for ham, hvis navn er vigtigere end alt andet i livet: Vor Herre Jesus Kristus. Jeg glæder mig til at indgå i samarbejdet med kirkens præster og øvrige ansatte, og til at lære menigheden i Skive at kende selv om det nok varer lidt med at kunne huske folks navne! Med venlig hilsen Jesper Hornstrup 9

10 1864 SØNNER AF DE SLAGNE En fortælling om at meget kunne være gået helt anderledes... Foredrag v/historikeren Rasmus Glenthøj, Syddansk Universitet Historikeren Rasmus Glenthøj præsenterer en ny fortælling om, hvordan det moderne Danmark tog form i 1800-tallet (hans bog tidligere på året vakte omtale). Et opgør med glansbilledet af det lille fredelige Danmark - og en fortælling om, at meget sagtens kunne være gået helt anderledes. Året 1864 er mejslet ind i dansk selvforståelse og historie - og ikke uden grund. Tusinder faldt, drømmen om Danmark til Ejderen brast, og staten blev en nationalstat. Men historikerne efter 1864 har overdrevet og forvrænget nederlaget i en grad, så vi danskere den dag i dag ikke forstår vores egen historie. Hvordan ser det ud med forståelsen i Ole Bornedals tv-serie? Mange kender til Christian 9.s planer om Danmarks indtræden i Det Tyske Forbund, mens færre kender til den danske regerings forsøg på at skabe en skandinavisk stat, de svensk-norske kongers tilbagevendende forsøg på at blive danske konger og de skandinavistiske revolutionsplaner i årene omkring Bl.a. begik både regering og embedsmænd højforræderi, da de uden kongens eller rigsdagens viden forsøgte at gøre Sveriges Karl 15. til dansk konge og Stockholm til unionshovedstad, mens andre havde planer om at genindføre enevælden ved et statskup. Onsdag 10. december 2014 kl i præsteboligen på Frederiksdal Allé 25 Tilmelding er mulig på tlf el. hvis man vil være helt sikker på en plads. Grundtvigsk Forum på Skive-egnen VOK Viden Om Kristendom Vi lever og har det godt og er tilbage i marts og næste nummer af kirkebladet. Bl.a. vil organist og komponist Morten Ladehoff fortælle om påske, kirke og musik Alle Hjem Alle møderne holdes i Skive Sognegård. mandag den 12. januar kl Foredrag v. sognepræst Lisbeth Filtenborg Den, der ikke lever nu, gør det aldrig, hvad gør du? mandag den 2. februar kl Foredrag v. Kurt Lomborg. Pensioneret praktiserende kvægdyrlæge fra Fjends Blandt bønder i HIMALAYA. 10

11 Alle Hjem indbyder til foredragsaften i Skive Sognegaard mandag den 12. januar kl Foredrag v. sognepræst Lisbeth Filtenborg Den, der ikke lever nu, gør det aldrig, hvad gør du? Foredraget med den lidt manende titel tager sit afsæt i litteraturen under synsvinklen: øjeblikkets tyngde. Vi møder en gammel kone med lårbensbrud, som elsker at sidde i regnen, en kvinde med rengøringsvanvid, som hader maj måned, fordi bestemte øjeblikke ikke kan glemmes, en rejsende norsk psykoterapeut, som tager temperaturen på vores tid og elskende, hvor øjeblikket aflæses i den elskedes blik. Vi møder kendte og mindre kendte forfattere fra Inge Pedersen til Jan Kjærstad og romanpersoner, hvor øjeblikket fastfryses i uendeligheden. Kristendommen har altid betonet øjeblikket. Jesu lignelser og Jesu møde med mennesker er båret af uigenkaldelighed og frisættelse. Det er et foredrag med tanker til eftertanke om evighed og flygtighed. Pris ink. kaffe 50 kr. ALLE er velkomne KFUM og KFUK s voksenarbejde Skive Menighedsråd og Indre Mission indbyder til en aften med Åbne Døre Torsdag den 29. januar kl. 19,30 i Skive Sognegård Muslimske ekstremister fortsætter med at opildne til og udføre voldelige handlinger imod kristne i Nigeria. Regeringen formår ikke at dæmme op for Boko Haram, der fortsat begår terrorhandlinger uhindret. Virkningen af islamisk lov påvirker fortsat mange kristnes tilværelse i de 12 nordlige delstater med sharia-lovgivning. Jørn Blohm Knudsen besøgte i juni 2014 Nigeria og mødte mange af de kristne, som er offer for Boko Harams hærgen. Det blev et stærkt møde med lidelse, kærlighed, tilgivelse og håb. ALLE er meget velkomne. Kaffe á 20 kr. Der bliver mulighed for at støtte Åbne Døres arbejde med en gave. Jørn Blohm Knudsen, generalsekretær i Åbne Døre, som er en del af den globale organisation Open Doors, der arbejder blandt forfulgte kristne i hele verden. Se evt. 11

12 PROGRAM FOR INDRE MISSION, Christiansgade 6. December: Onsdag d. 3. kl. 19,30. Adventsfest/fællesmøde v/missionær Brian Madsen, Vejle. Mandag d. 8. kl. 14,30. Eftermiddagsmøde v/missionær Heri Elttør, Aulum. Onsdag d. 10. kl. 19,30. Julemøde v/ungdomskonsulent Jim Pfrogner, Viborg. Gløgg og æbleskiver. Torsdag d. 18. kl. 17,00. Drop ind. Familiecafé. Kl. 17,30-19,00 mad /hygge mm. Søndag d. 28. kl. 19,00. Julefest for alle aldre v/pastor Erik Mostrup, Hald. Januar 2015: Fredag d. 9. kl. 18,00. Nytårsfest med fællesspisning. Kl. 19,30 tale v/forstander René Brorson, Grejsdalens Efterskole. Mandag d. 12. kl. 14,30. Eftermiddagsmøde v/fritidsforkynder Aage Kristensen, Øster Assels. Mandag d. 12. fr. d. 16. kl. 19,30 Evangelisk Alliances Bedeuge. Onsdag d. 21. kl. 19,30. Møde v/bedemand Ulrik Baun, Herning. Mandag d. 26. kl. 9,30. Formiddagscafé. Torsdag d. 29. kl. 19,30. Møde i Skive Sognegård i samarbejde med menighedsrådet v/ generalsekretær i Åbne Døre Jørn Blohm Knudsen, Holstebro. Emne: Boko Harams forfølgelse af kristne i Nigeria. Lørdag d. 31. kl. 13,30. Pigedag ved Lone Ladegaard, Holstebro. Emne: Mennesker jeg mødte på min vej fra Fur, København, Holstebro og Vestbredden. Februar: Onsdag d. 4 Kl Møde v/professor, teol. dr. Kurt Christensen, Århus. Emne: Skabelse contra udvikling. Mandag d. 9. kl. 14,30. Eftermiddagsmøde v/fritidsforkynder Ejnar Lindbjerg, Videbæk. Onsdag d. 11. kl. 19,30. Møde v/sognepræst Steen Sunesen, Ljørslev. Onsdag d. 18. kl. 18,00. Fællesspisning. Kl. 19,30 generalforsamling. Mandag d. 23. kl. 19,30. Møderække v/missionær Egild Kildeholm, Rønde. Tirsdag d. 24. kl. 19,30. Møderække. Lovsangsgudstjeneste med skriftemål og altergang i Vor Frue Kirke v/generalsekretær i KFS Robert Bladt, Ødsted. Efterfølgende kaffe i Missionshuset. Onsdag d. 25. kl. 19,30. Møderække tale v/pastor Kurt Hjemdal, Norge. Torsdag d kl. 19,30. Møderække tale v/pastor Kurt Hjemdal, Norge. Fredag d. 27. kl. 19,30. Møderække tale v/pastor Kurt Hjemdal, Norge. 12

13 Information Sognepræst Mads H. Callesen Frederiksdal Allé 25, Skive Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl eller efter aftale. (mandag fri) Tlf Sognepræst Natalia Packert Andresen Reberbanen 19, Skive, tlf Fri mandag, ellers efter aftale. Sognepræst Jesper Hornstrup Petravej 80, Skive, tlf Mandag fri, ellers efter aftale. Det er naturligvis altid muligt at komme til at tale med en præst. Telefonsvarerbeskeder besvares så hurtigt som muligt. Ved fridage/ferie/uddannelse vil præstens telefonsvarer henvise til en anden præst. Kirkekontoret Reberbanen 19, tlf Kirkekontorleder Bent E. Jacobsen Kirkekontoret har offentlig kontortid kl mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Torsdag kl Kirkegårdskontoret Reberbanen 19, tlf Kirkegårdsinspektør Jens Holger Borgbjerg Kirkegårdskontoret har offentlig kontortid kl mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Torsdag kl Formand for Skive Menighedsråd Karl Bundgaard Olgavej 8, tlf Kirke- og kulturmedarbejder Tina Ravnsbjerg Damholt Hasselvænget 18, 7800 Skive, tlf Mobil: Organist Morten Gerskov Ladehoff Skovbakkevej 10 B, 8800 Viborg Tlf Organistassistent Tine Fenger Pedersen Vestre Langgade 42, 8643 Ans By Tlf / Kirketjener Solveig Sanko Lien 6, 7860 Spøttrup tlf , mobil Kirketjener Annette Riis Elmkjær Huginsvej 56, 7800 Skive Tlf , mobil Kirkeværge Poul Erik Jeppesen, Vindevej 54, 7800 Skive. Tlf Mail: Skive Sogns internetadresse: På hjemmesiden findes bl.a. oplysninger om: sognets kirker, anmeldelse af fødsel og dødsfald, kirkelige handlinger, gudstjenster og øvrige aktiviteter, samt det aktuelle nr. af kirke bladet. Gratis kirketaxa til ALLE gudstjenester Man skal blot ringe til Skive Taxa 1 time før gudstjenesten, så kørslen kan koordineres: tlf Eventuelle spørgsmål vedr. kirketaxa kan rettes til Annelise Møller, tlf , mobil Skive Sogns Kirkeblad udgives af Skive menighedsråd. Tryk: Centraltrykkeriet Skive A/S. Dette nummer af kirkebladet er redigeret af Tina Damholt og Natalia Packert Andresen. Menighedsrådsmøder Næste år afholdes offentlige menighedsrådsmøder i Skive Sognegaard følgende torsdage kl. 17: 13

14 Gudstjenester November Søndag den 30. november: 1. s. i advent. Natalia Packert Andresen. Vor Frue Kirke kl : Mads Haahr Callesen. December Tirsdag den 2. december: Vor Frue Kirke kl Vi synger julen ind v. Natalia Packert Andresen. Lørdag den 6. december: Vor Frue Kirke kl : Døvegudstjeneste v. Erik Lundager. Søndag den 7. december: 2. s. i advent. Mads H. Callesen. Vor Frue Kirke kl : Søren Peter Villadsen. Lørdag den 13. december: Skive Kirke kl : Søren Peter Villadsen: Dåbsgudstjeneste. Søndag 14. december: 3. s. i advent. Indsættelse af ny præst: Jesper Hornstrup Med efterfølgende kirkefrokost i Sognegaarden. 14 Søndag den 21. december: 4. s. i advent. Natalia Packert Andresen. Vor Frue Kirke kl : Jesper E. Hornstrup. Onsdag den 24. december: Juleaften. Skive Kirke kl : Natalia P. Andresen. Skive Kirke kl : Søren Peter Villadsen. Vor Frue Kirke kl : Natalia P. Andresen. Vor Frue Kirke kl : Jesper E. Hornstrup. Torsdag den 25. december: Juledag. Skive Kirke kl : Mads H. Callesen. Messingblæser medvirker. Fredag den 26. december: 2. juledag Vor Frue Kirke kl. 10: Mads H. Callesen. Søndag den 28. december: Julesøndag. Jesper Hornstrup. Nytårsaften den 31. december 2014: Vor Frue Kirke kl : Mads H. Callesen. Januar Nytårsdag den 1. januar- Vor Frue Kirke kl : Jesper Hornstrup. Søndag den 4. januar: Hellig 3 Konge. Vor Frue Kirke kl : Mads H. Callesen. Efterfølgende samvær i Sognegaarden. Søndag den 11. januar: 1. s. e. H3K Natalia P. Andresen. Søndag den 18. januar: 2. s. e. H3K Jesper Hornstrup. Søndag den 25. januar: Sidste søndag e. H3K Mads H. Callesen. Tirsdag den 27. januar: Vor Frue Kirke kl. 17: Natalia P. Andresen. Hverdagsgudstjeneste. Februar Søndag den 1. februar: Søndag Septuagesima Natalia P. Andresen. Vor Frue Kirke kl : Natalia P. Andresen.

15 Søndag den 8. februar: Søndag Seksagesima. Jesper Hornstrup. Søndag den 15. februar: Fastelavn. Mads H. Callesen. Tirsdag den 17. februar: Skive Kirke kl : Børnekirke. Søndag den 22. februar: 1. s. i f. Jesper Hornstrup. Tirsdag den 24. februar: Skive Kirke kl : Søren Bladt. Indre Missions gudstjeneste. Marts Søndag den 1. marts: 2. s. i f. Natalia P. Andresen. Vor Frue Kirke kl : Mads H. Callesen. Vi synger julen ind i Vor Frue Kirke Tirsdag d. 2. december kl ved Natalia Packert Andresen Tirsdag d. 9. december kl ved Søren Peter Villadsen. Klokkespillets melodier vinter 14/15 September 08.05: Af højheden oprunden er 13.01: Gør døren høj gør porten vid 16.01: Blomstre som en rosengård 17.01: Nu tændes 1000 julelys 18.05: Det kimer nu til julefest Januar 08.05: Vær velkommen Herrens år 13.01: En rose så jeg skyde 16.01: Dejlig er den himmel blå 17.01: De Hellig tre konger så hjertensglad 18.05: Den store, stille nat går frem Februar 08.05: Det er hvidt derude 13.01: Se, vi går op til Jerusalem 16.01: Kirken den er et gammelt hus 17.01: Som vintergrene 18.05: Fred hviler over land og by 15

16 Stjernen ledte vise mænd Helligtrekonger vi synger julen ud Vor Frue Kirke og Skive sognegård søndag 4. januar 2015 kl Også i 2015 tændes lysene i juletræet i Vor Frue Kirke og sognegården en sidste gang denne aften. Denne aften er julens sidste men helligtrekonger er stadigvæk jul! De hellige tre konger, også kendt som de tre vise mænd, fulgte den store stjerne fra Østerlands fjerne egne, til de fandt barnet i stalden i Betlehem. Vi vil også følge stjernen, men kan nøjes med at drage gennem vintermørket til den oplyste Vor Frue Kirke. I kirken holder vi gudstjeneste. Vi hører forunderlige beretninger og synger om jul og helligtrekonger. Skive Kirkes kor medvirker med egne indslag sammen med organist Morten Ladehoff. Bagefter fortsætter vi i sognegården med kaffe, kage og sodavand, og med samvær og fællessang. Denne gang bliver gudstjenesten lidt kortere, så der også bliver plads til en fortælling i sognegården. Vær med til at synge julen ud, også i år! Skive Menighedsråd og Mads H. Callesen

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl , Matt

Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl , Matt Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl 139.1-12, Matt. 5.13-16 Forleden var jeg på Frederiksberg kirkegård. Det er jeg som regel, når jeg er i København, fordi jeg har en nevø, der er begravet

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14, Vrå og Em kirker.

Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14, Vrå og Em kirker. Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14,22 31. Vrå og Em kirker. 290 299 282 292-725 Apostlene sad i Jerusalem og bied på Herrens time. Man ser det for sig. De første disciple, der siden påsken havde oplevet

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen 1 Evighedens sange Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2012. Erik Høegh-Andersen Herre, dit rige er dér, hvor man død byder trods, det komme til os. Amen. Det er høstgudstjeneste

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

udvidet. Og det er vores menighed også. Og det er der en rigtig god mening i. For det budskab vi I dag har vi bevæget os udenfor murene.

udvidet. Og det er vores menighed også. Og det er der en rigtig god mening i. For det budskab vi I dag har vi bevæget os udenfor murene. Anden pinsedag, 20.5.2013. Friluftsgudstjeneste i Eventyrhaven. Salmer: 725 Det dufter lysegrønt, 291 Du som går ud, 305 Kom Gud Helligånd, 290 I al sin glans I dag har vi bevæget os udenfor murene. Vi

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Salmer: Lihme 9.00 749 I Østen, 292 Kærligheds og sandheds Ånd!, 365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Lem 10.30 749 I Østen, Dåb: 448, 292

Læs mere

Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 1, 30. årgang december 2014, januar og februar 2015

Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 1, 30. årgang december 2014, januar og februar 2015 Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 1, 30. årgang december 2014, januar og februar 2015 Sognepræst Resen Præstegård Kirkevej 25 Tlf.: 97 52 18 06 email: hoen@km.dk Træffes

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da Jesus så skarerne,

Læs mere

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414.

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9 Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Jesus havde fortalt sine disciple, at de var på vej til Jerusalem,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1 17-01-2016 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2014. Tekst: Johs. 12,23-33. Det er vinter og sidste søndag efter helligtrekonger. I år, 2016, falder påsken meget tidligt, det er palmesøndag

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Prædiken til Påskedag. 1. tekstrække

Prædiken til Påskedag. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 5. april 2015 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til Påskedag. 1. tekstrække Salmer. DDS 224 Stat op, min sjæl, i morgengry Dåb DDS 234 Som forårssolen morgenrød - - -

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen.

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. 1 Prædiken lidt stikordsagtig til Helligtrekongers søndag. Sct. Pauls kirke 3. januar 2016 kl. 16.00. Salmer: 108//362/439/136/ Hvad er det der gør jul til noget særligt /138 Åbningshilsen. Nåde være med

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Opstandne Herre og frelser mød mig midt i livet og tag mig til dig i evighed. AMEN

Opstandne Herre og frelser mød mig midt i livet og tag mig til dig i evighed. AMEN 2. påskedag 2014, Hurup og Agger Johs. 20, 1-18 Opstandne Herre og frelser mød mig midt i livet og tag mig til dig i evighed. AMEN Når vi sidder i præsteværelset i præstegården og taler sammen om den barnedåb,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9.00: 749-117/ 98-102- 118 Vinderslev kl.10.30: 749-117- 94/ 98-102- 118 Dette hellige evangelium

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl Adventskransens fire lys symboliserer de fire adventssøndage inden jul. Levende lys hører adventstiden til, fordi julen ifølge kristendommen handler om, at Jesus kom til jorden som verdens lys - at han

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. juni 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække Salmer DDS 722: Nu blomstertiden kommer DDS 299: Ånd over ånder DDS

Læs mere

Tjener eller tjenester. Hvor er vores fokus?

Tjener eller tjenester. Hvor er vores fokus? Tjener eller tjenester Hvor er vores fokus? 31. December 2006 Hvorfor? Vedrører rer os alle Aktuelt altid - men især r lige nu Egne erfaringer Hvorfor? Vedrører rer os alle Aktuelt altid - men især r lige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 29. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre, den mægtige konge med ære

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar Forklaringsgudstjeneste for konfirmander Søndag den 27. oktober i Skibet kirke Prædiken Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Menighedssvar Da kom Peter til Jesus og spurgte:»herre, hvor

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag

Prædiken til 2. pinsedag Prædiken til 2. pinsedag Salmer Indgangssalme: DDS 299: Ånd over ånder Salme mellem læsninger: DDS 294: Talsmand, som på jorderige Salme før prædikenen: DDS 292: Kærligheds og sandheds Ånd! Salme efter

Læs mere