SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE SOGNS KIRKEBLAD"

Transkript

1 SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Vinter 2014/2015 December Januar Februar Nr årg.

2 Karsten Nissens afskedsprædiken Søndag d. 28. september holdt Karsten Nissen sin afskedsprædiken, og satte dermed punktum for 18 år som biskop over Viborg Stift. I sin prædiken gjorde biskoppen status over både samfund og folkekirke, og vi synes at dem, som ikke fik plads i kirken, skal have chancen for at læse hans fine prædiken. 15. s. e trin B. Luk 10, Afskedsgudstjeneste, Viborg Domkirke den 28. september Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria; hun satte sig ved Herrens føder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde: Herre, er du ligeglad med, at min sçster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men Herren svarede hende: Martha, Martha! Du gçr dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Folkekirken er en stor virksomhed. Det koster mere end syv milliarder kr. om året at drive den. Hver måned udbetaler Viborg stift løn til ansatte. Præster, gravere, organister, kordegne, kirkesangere, korsangere. Det folkekirkelige regelsæt er stort og omfattende. Love, bekendtgørelser, kgl. Anordninger, cirkulærer og betænkninger fylder godt op i skufferne og på hylderne. Og folk slutter op om folkekirken. Her i stiftet er lidt under 90 % af samtlige indbyggere døbte medlemmer af den. Vi, der holder af folkekirken og arbejder i den og for den, ynder at sige, at folkekirken er en vigtig del af dansk kultur. Ja, at den ligesom folkeskolen er en kulturbærende institution i Danmark. Og det er sandt at kristendommen har været med til at præge det danske samfund og det danske folk i en sådan grad, at vi har svært ved at se det og forstå omfanget af det. Og selv om den danske kirke er gammel og rodfæstet, er den ikke blot et symbol, en tom skal omkring nogle ritualer ved livets højdepunkter. Nej, folkekirken bruges. Og den bruges tit. Hver gang, klokkerne ringer til gudstjeneste i en af stiftets 278 kirker, og det sker mere end gange om året, er der i gennemsnit næsten 60 kirkegængere til stede for at deltage i gudstjenesten. Der er altså meget at glæde sig over. Det danske folk holder fast ved deres kirke. Kirken har dygtige medarbejdere, som gør et godt stykke arbejde hver eneste dag. Og vi har stor bevågenhed fra regering og folketing. De er så glade for folkekirken, at de tilsyneladende fortsat selv ønsker at styre den. Kort og godt: Vores fælles folkekirke er en succes. Ja, man kan næsten sige med Thomas Kingo: Min sjæl, hvad vil du mer! Men inden denne selvtilfredse peptalk kommer for godt i gang, synes jeg, at vi skal lade evangeliet til 15. søndag efter trinitatis tale. Der er tre aspekter i det evangelium vi skal have med når vi taler om folkekirken netop nu. Tre ting vi skal huske, hvis ikke vores velsmurte folkekirke skal løbe af sporet. Det første vi skal huske er, hvordan det hele begyndte. Hvordan kristendom og kirke blev til. Lukas fortæller enkelt og ligetil: Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby ; På vandring. Kristendommen og kirken begyndte med at Gud kom til os. Jesus lod sig ikke åbenbare fra himmelen i pragt og herlighed. Nej, han blev født i en stald af en fattig ung kvinde. Han voksede op i en ganske almindelig landsby. Han gik med sine disciple fra landsby til landsby og besøgte ganske almindelige hjem. Han kom til mennesker, ligesom han kom til Marthas og Marias hus den dag. Og da han var død og opstanden. Da Helligånden var kommet Pinsedag, og kirken blev født, bredte evangeliet sig på samme 2

3 måde fra by til by og fra land til land. Paulus og Barnabas og mange andre apostle efter dem rejste omkring for at fortælle om Jesus og Guds rige. Og snart bredte kristendommen sig ud i hele Europa. Fordi tusinder af mennesker, som havde hørt og troet denne fantastiske og vidunderlige fortælling om Guds søn der blev menneske, gik fra by til by og fra land til land for at bringe det videre. Fortællingen kom også her til landet, og i 926 erklærede kong Harald Blåtand Danmark for et kristent land. Han skrev det på runestenen dernede i Jelling. Og i århundrederne derefter rejste man kirke efter kirke rundt omkring i Danmark. Også her i vores stift. Også på dette sted, det hellige bjerg, som Viborg betyder, også her byggede forfædrene kirke efter kirke. Og det samme skete i andre kontinenter verden over. En sand kirke er aldrig statisk eller selvtilfreds eller lukket om sig selv. En sand kirke er i bevægelse, på vej til medmennesket med det gode budskab, og på vej med omsorg for den, der har hjælp behov. En sand kirke ser den nød, som Jesus så, og hører det råb, som han hørte. Ansgar hørte og så. Det samme gjorde Martin Luther og Hans Tausen, Brorson og Grundtvig og mange, mange andre efter dem. Også i dag. Kirken er til for at mennesker må høre ordet, modtage sakramenterne og finde omsorg og medmenneskelighed i en ofte kold verden. Derfor er en sand kirke hverken selvtilfreds eller lukket om sig selv. En sand kirke er i bevægelse til medmennesket. Alle vi, der holder af vores kirke, alle vi, som oprigtigt glæder os over, at den er folkets kirke. Vi bør altid være opmærksomme på, at den ikke sander til, men fortsat er i bevægelse, på vej til medmennesket. Det andet som vi skal huske, er, at Jesus møder en åben dør: en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Evangeliet til i dag handler også om åbne døre. Vi ved fra Johannesevangeliet at den landsby, Jesus kommer til, hedder Bethania. Her bliver han budt velkommen. Og i den landsby er der et hjem som tager imod ham. En dør, som åbner sig for ham. Han bliver budt velkommen af de to søstre Karsten Nissen. Martha og Maria, Lazarus to søstre. Martha bliver glad, og vil gerne vise Jesus hvor velkommen han er, ved at sætte mad og drikke på bordet og gøre hjemmet indbydende. Maria bliver også glad, men hun viser sin glæde ved at sætte sig ved Jesu fødder og lytte til hans ord. Både døre og hjerter åbner sig for ham. Kristendommen er en del af vores danske kulturgrundlag. Det skal vi glæde os over. Men kristendommen er meget mere end det. Ja, egentlig skulle vi ikke tale om kristendom, men snarere om kristentro. Kristendom er en historisk bevægelse, en fortælling om en religion, der bliver til og lever sit liv op igennem tiderne. Men kristentro er noget levende og noget nutidigt. Kristentroen er ikke kun en tilværelsestolkning og et livsgrundlag, som engang engagerede, og som nu er blevet en del af kulturen. En del af arvesølvet, som vi ved festlige lejligheder støver af og pudser blankt så alle kan se, hvor smukt det er. Nej, kristentroen er levende nutid, et livsgrundlag og en tilværelsestolkning også for mennesker i det 21. århundrede, fordi den først og sidst er tro, og dermed liv. Levet liv. Troen kommer af det, der høres, siger Paulus. Og Martin Luther siger, at Hvor ordet ikke findes, der findes heller ingen tro; Derfor gik Jesus og hans disciple, Paulus og Barnabas, Ansgar og alle de andre fra sted til sted og forkyndte det glade budskab. Men kun der, hvor de fandt en åben dør. Kun der, hvor de blev budt inden for, slog evangeliet rod og blev til tro og liv. Den åbne dør er forudsætningen for, at evangeliet høres, slår rod og bliver til tro og liv. Og af og til skal vi 3

4 tvinge den dør åben, fordi der er så meget andet der både vil lukke og låse og bolte den fast. Der findes i salmebogen s. 944 en bøn, der tænkt som en bøn, vi hver især kan bede før gudstjenesten. Den lyder: Herre, du ved, hvor adspredt mit hjertes tanker er, hjælp mig at samle dem. Du ved, hvor dødt og hårdt mit hjerte er, grib om det og væk mig op. Du ved, hvor ofte jeg står dit ord imod og ikke vil bøje mig for din vilje. Send derfor din Ånd fra det høje til at virke i mig, så jeg bøjer mig under din vilje og bliver ét med dig. Kom Gud Helligånd og optænd vore hjerter, så vi hungrer og tørster efter dig. Kom over os, du livets Ånd, og gør os til nye mennesker efter Guds sind, så vi må gå frem fra klarhed til klarhed. Det er godt at bede den bøn før vi går i kirke. For den åbne dør er forudsætningen for, at ordet kan nå ind, så troen styrkes. Der har i Viborg stift været mange åbne døre for ordet. Store, stærke menigheder er vokset frem. Og de lever endnu. Men glem ikke bønnen: Du ved, hvor ofte jeg står dit ord imod, og ikke vil bøje mig for din vilje. Send derfor din Ånd fra det høje til at virke i mig, så jeg bøjer mig under din vilje og bliver ét med dig. Alle vi, der holder af folkekirken må bede om, at der også i dag må være åbne døre, så frelseren kan komme ind. For at det kan ske tror jeg vi skal holde op med denne frugtesløse jagen efter det perfekte, det fuldkomne: Den perfekte familie, de perfekte børn, den perfekte krop, det perfekte billede til Facebook og Instagram. Eller den perfekte menighed med alle de rigtige visioner og den perfekte præst med alle de rigtige meninger. I sidste uge blev sangeren og poeten Leonard Cohen 80 år. Hans tekster udtrykker ofte en dyb sandhed i ganske få ord. I sangen!nthem siger han: There is a crack in everything, that s how the light gets in : Der er en revne I alting. Det er sådan lyset kommer ind; Det er revnen i den perfekte skal, der lader lyset komme ind i et menneske og ind i en menighed. Jesus sagde det sådan: Jeg er ikke kommet for at frelse retfærdige, men syndere; Først når vi ser i øjnene, at vi ikke evner at frelse os selv, at der er en revne i den perfekte skal omkring os, først da kan lyset komme ind. Som påskemorgen, da stenen blev rullet fra, og lyset kom ind igennem sprækken og kvinderne så den tomme grav. Den åbne dør ind til dødens hule, som blev livets og håbets vugge. Det tredje vi skal huske er, at vi skal skelne mellem det nyttige og det ene fornødne. Da Martha bebrejder Maria at hun ikke hjælper til, svarer Jesus: Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Der er meget nyttigt vi alle sammen skal gøre. I familien, på vores arbejde og i menighedsrådet. Det nytter ikke at sige nej til at gå på arbejde, uddanne sig, lave mad, vaske op, gøre rent, sørge for kirkens og kirkegårdens vedligeholdelse og for at personalet har gode arbejdsvilkår, fordi vi synes det vigtigere at bede eller at læse i sin Bibel end at gøre alt dette. Alle disse opgaver er nyttige, de er vigtige, og uden dem ville vores daglige tilværelse simpelt hen styrte sammen. Kristentro, bøn og bibellæsning må ikke blive et skalkeskjul for menneskelig dovenskab, hvor vi ikke gør det, vi er forpligtede til. At tro på Jesus betyder ikke at man skal vælte sit ansvar for det daglige liv over på andre mennesker og leve på nas. Tværtimod. Paulus var teltmager, og han ernærede sig selv under alle sine missionsrejser vd sit håndværk. Men sandheden om vores liv, sandheden om mennesket, finder vi aldrig i alt det nyttige, men i det ene fornødne. Og det ene fornødne er Gud, der giver os alt det nyttige. Han nøjedes ikke med at tale. Han nøjedes ikke med at sende sin søn til jorden for at fortælle os hvordan verden var. Hvordan vejen til himmeriget kunne findes. Han greb også verden. Han sænkede sine hænder dybt ned i verdens muld, greb fast om verdens akse og vred og vendte verden for at ændre alt, hvad der er at sige om at være Gud og være menneske. Alt, hvad mennesker mente at vide om Gud måtte de lade falde. For Gud vendte ikke ryggen til den kærlighed, som bød ham at tilgive og elske 4

5 sit menneske med den mangfoldighed af fejl, som er mejslet i vores inderste. Så da Jesus blev klynget op på korset, da borede Guds også sine hænder ned i selve eksistensen, vred og bøjede den, for at Gud og menneske, nok skulle kunne råbe deres krav, sorg, vrede og svigtede kærlighed mod hinanden, men aldrig skulle de kunne skilles ad. Gud og mennesker hører sammen. Det er det ene fornødne. Og uden det mister alt det nyttige sin værdi. Og det skal vi ikke blot huske. Det skal vi leve på. Amen Ny biskop over Viborg Stift er Henrik Stubkjær, han begyndte i jobbet 1. november og blev bispeviet d. 23. november. Hverdagsgudstjenester Uberørt af byens travlhed og trafikkens tunge brus, som en helle midt i larmen står det underligste hus. Stilhed, der er livets egen, overdøver dagens krav, her hvor Helligånden holder åbent hus for høj og lav. Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens fred, og da føler vi en stund, at vi står på hellig grund, og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund. Sådan skriver Lars Busk Sørensen om kirken i en af sine salmer vi kan alle have brug for et helle og et sted hvor dagens krav bliver overdøvet af noget andet, nemlig stilhed, musik, eftertanke. Skive er en by med mange slags mennesker, og derfor forsøger vi os nu med nogle flere hverdagsgudstjenester primært tirsdage kl Gudstjenesterne bliver genkendelige, men i en anden form end den almindelige søndagsgudstjeneste. Nogle gange vil hverdagsgudstjenesterne være for børnene. Andre gange vil det være for voksne i form af stillegudstjenester, musikgudstjenester, gudstjenester med et særligt tema m.m. Der vil være gudstjenester udtænkt i samarbejde med grupper af byens borgere. Mest af alt skal hverdagsgudstjenesterne dog være som en helle midt i hverdagen! Vi glemmer ikke gudstjenester søndag eftermiddag i Vor Frue kirke med deres helt særlige tone. Skal der være kræfter til det nye, er vi dog nødt til at tage fra noget af det gamle, og vi samles om en månedlig gudstjeneste søndag 16:30 i Vor Frue som regel den første søndag i måneden. Der er tale om en forsøgsordning, der løber i Vi håber I vil tage vel imod og at vi ses: tirsdag d. 27. januar kl i Vor Frue kirke ved Natalia Packert Andresen tirsdag d. 17. februar kl til Børnekirke i Skive kirke ved Tina Damholt og Natalia Packert Andresen tirsdag d. 23. marts kl i Vor Frue kirke ved Mads H. Callesen Præsterne og Menighedsrådet 5

6 En fransk visit En fransk visit betegner et kort besøg. Udtrykket kan derfor med god ret bruges om mit virke som konstitueret sognepræst i Skive Sogn. 1. oktober var første arbejdsdag og ved udgangen af december takker jeg af igen. Frem for at dvæle ved min person eller beskrive mit alt i alt ganske ordinære liv er det derfor nok mere på sin plads at rette blikket et andet sted hen. Embedet i Skive er min første stilling som sognepræst, og jeg skylder derfor først og fremmest menigheden og i særdeleshed menighedsrådet stor tak for at have kaldet mig som præst og for at have taget del i min ordination og indsættelse. Jeg har erfaret, at præstegerningen er meningsfuld og givende, og jeg føler mig i høj grad privilegeret over at have fået lejlighed til at begynde et så godt sted som Skive Sogn. Tak til alle jer, der undervejs har vist mig tillid og taget imod mig som jeres præst. Søren Peter Villadsen Babysalmesang i Skive Kirke Tirsdag d. 6. januar 2015 kl starter et nyt hold babysalmesang. Vi skal synge, lytte til musik og danse sammen med vores babyer i kirkerummet. Kirkens smukke rum er skabt til sang og nærvær, for her er der blevet sunget gennem mange hundrede år. Som forældre er det fantastisk at se, hvor opmærksomt det lille barn er, både når det lytter, ser og mærker. Kirke- og kulturmedarbejder Tina Damholt og organist Karen Skovbjerg glæder sig til at møde børn og forældre og til at opleve det musikalske samvær. Efter babysalmesang i kirken er der kaffe, hvis man har lyst og tid. Tilmelding: tlf Eller tlf

7 Kirkekorenes julekoncert Torsdag d. 18. december kl Skive Kirke Ved denne koncert medvirker både kirkens juniorkor og voksenkor. Korene synger hver for sig og sammen og ledes af organisterne Tine Fenger og Morten Ladehoff. Programmet består af traditionel julemusik lige fra danske julesange til engelske christmas carols. En halv time før koncerten spiller klokkespillet julemelodier fra tårnet. Der er fri entré og koncerten varer en lille times tid. Orgelkoncert Torsdag d. 29. januar kl Skive Kirke Den esbjergensiske organist og komponist Mikkel Andreassen har skrevet et orgelværk over Robert Jakobsens udsmykning af Hjerting Kirke. Denne aften fremfører han selv værket ved det store orgel i Skive Kirke. Han skriver om værket: Hjerting Orgelbog er helt overordnet det i tre fløje. Værket udspringer fra midten, og de bærende musikalske elementer er formet af melodisk og harmonisk materiale der er udvundet fra den lille orgelkoral over Det hellige kors, Vor Herre selv bar. Dette materiale stråler ud i værkets tre dele i satserne: Adam og Eva, Kristi blik, Jesus vandrer på Ho Bugt, og er således tilstede i hele værkets opbygning og udstrækning. Udover at referere til Robert Jakobsens alterudsmykning, rummer værket satser der afspejler kirkeåret (Advent, Jul, Påske, Pinse), samt musik der beskæftiger sig med dåb, nadver og begravelse. Der er fri entré til koncerten. 7

8 Julekoncert 2014 i Skive Kirke Gigantkoret synger også i år julen ind i Skive Kirke torsdag den 27. november kl Solist optræden af Sofia Warden Frandsen Klassisk sanger, kirkesanger i Rødding Kirke Alle er velkomne, så kom og syng med på fællessalmer Entre 50 kr.- som går ubeskåret til Hospice Limfjord. Gigantkoret består af Sallingkoret, Håndværkerkoret fra Nykøbing og SkiveEgnens Herrekor. Caféeftermiddage i Skive Sognegård Tirsdag d. 27. januar kl Tidligere sognepræst Jørgen Frost: Fra præst til Pedel eller folk jeg har mødt, og som jeg har lært noget af. Tirsdag d. 24. februar kl Vilhelm Værge: Præst i flyvevåbnet en anden præstetjeneste. BØRNeKiRKe Tirsdag d. 17. februar kl i Skive kirke Gudstjeneste i børnehøjde Aftensmad i Sognegaarden. Kom og del det største med de mindste! Natalia og Tina Juleindsamling til Skive menighedshjælp (Skive Sogn, Resen Sogn og Egeris sogn) Menighedshjælpen henvender sig hermed traditionen tro til alle i byen om støtte til den forestående uddeling. Vi håber, denne indsamling også i år må give et godt bidrag til juleuddelingen. Bidrag kan afleveres på kirkekontoret, Reberbanen 19, SPAR NORD konto eller til en af byens præster. 8

9 Ny sognepræst i Skive Sogn Søndag den 14. december (3.søndag i advent), tiltræder Jesper Hornstrup stillingen som sognepræst i Skive Sogn. Menighedsrådet byder Jesper hjertelig velkommen, og glæder sig meget til det kommende samarbejde. Indsættelsen finder sted ved Højmessen den 14. dec. kl i Skive Kirke. Efter gudstjenesten er Skive Menighedsråd vært ved en reception i sognegården, hvor alle er hjertelig velkommen. Skive Menighedsråd. Karl Bundgaard. Den nye præst skriver Ny og ny det lader sig ikke skjule, at jeg er fyldt 59, og har været præst i 32 år. Først i 13 år på Bornholm ved landets mindste, men kønneste rundkirke, og nu i 18 år ved de tre kirker Vammen, Lindum og Bigum på nordkysten af Tjele Langsø. Mit navn er Jesper Hornstrup, og det står jer frit for at kalde mig ved for- eller efternavn. Jeg er født nær Hjørring i Vendsyssel, men opvokset ved Bonderup i Hanherred. Heldigvis er der en bro ved Aggersund, derfor traf jeg min kone, Inge, som er fra Løgstør. Hun er sygehjælper og arbejder på Blichergården i Viborg. Vi har tre børn i alderen år, som for længst er flyttet hjemmefra. De har forsynet os med 6 børnebørn (indtil videre) i alderen 6 0 år. Min far var kirkesanger i en årrække, og når jeg sad oppe bag ved orglet sammen med ham, må jeg indrømme, at jeg aldrig havde drømt om, at jeg en dag skulle stå oppe i den anden ende med præstekjole på. Men lige så stille er mit liv blevet drejet i den retning. Jeg har prøvet at være præst i en mindre stationsby og i et rigtigt landpastorat, og nu får jeg lov at prøve rigtige by-forhold, hvad jeg glæder mig meget til. I tidens løb har jeg haft forskellige tillidsposter, og i øjeblikket er jeg landsformand for KFUMs Soldatermission. Et spændende arbejde, der altid har stået min familie meget nær. I forbindelse med embedsskiftet blev jeg spurgt: Hvad er din største glæde som præst? Og det synes jeg er svært at svare på. Skal jeg endelig nævne noget, må det være at fejre gudstjeneste om søndagen med en syngende og lydhør menighed. Og så samværet med andre mennesker især børn og unge. Så længe præsten er ny, er folk selvfølgelig nysgerrige efter, hvem han er, men hvis jeg blev ved med at udbrede mig om mig selv og mine fortræffeligheder, ville det hurtigt blive folk for meget. Præsten er kun en tjener for ham, hvis navn er vigtigere end alt andet i livet: Vor Herre Jesus Kristus. Jeg glæder mig til at indgå i samarbejdet med kirkens præster og øvrige ansatte, og til at lære menigheden i Skive at kende selv om det nok varer lidt med at kunne huske folks navne! Med venlig hilsen Jesper Hornstrup 9

10 1864 SØNNER AF DE SLAGNE En fortælling om at meget kunne være gået helt anderledes... Foredrag v/historikeren Rasmus Glenthøj, Syddansk Universitet Historikeren Rasmus Glenthøj præsenterer en ny fortælling om, hvordan det moderne Danmark tog form i 1800-tallet (hans bog tidligere på året vakte omtale). Et opgør med glansbilledet af det lille fredelige Danmark - og en fortælling om, at meget sagtens kunne være gået helt anderledes. Året 1864 er mejslet ind i dansk selvforståelse og historie - og ikke uden grund. Tusinder faldt, drømmen om Danmark til Ejderen brast, og staten blev en nationalstat. Men historikerne efter 1864 har overdrevet og forvrænget nederlaget i en grad, så vi danskere den dag i dag ikke forstår vores egen historie. Hvordan ser det ud med forståelsen i Ole Bornedals tv-serie? Mange kender til Christian 9.s planer om Danmarks indtræden i Det Tyske Forbund, mens færre kender til den danske regerings forsøg på at skabe en skandinavisk stat, de svensk-norske kongers tilbagevendende forsøg på at blive danske konger og de skandinavistiske revolutionsplaner i årene omkring Bl.a. begik både regering og embedsmænd højforræderi, da de uden kongens eller rigsdagens viden forsøgte at gøre Sveriges Karl 15. til dansk konge og Stockholm til unionshovedstad, mens andre havde planer om at genindføre enevælden ved et statskup. Onsdag 10. december 2014 kl i præsteboligen på Frederiksdal Allé 25 Tilmelding er mulig på tlf el. hvis man vil være helt sikker på en plads. Grundtvigsk Forum på Skive-egnen VOK Viden Om Kristendom Vi lever og har det godt og er tilbage i marts og næste nummer af kirkebladet. Bl.a. vil organist og komponist Morten Ladehoff fortælle om påske, kirke og musik Alle Hjem Alle møderne holdes i Skive Sognegård. mandag den 12. januar kl Foredrag v. sognepræst Lisbeth Filtenborg Den, der ikke lever nu, gør det aldrig, hvad gør du? mandag den 2. februar kl Foredrag v. Kurt Lomborg. Pensioneret praktiserende kvægdyrlæge fra Fjends Blandt bønder i HIMALAYA. 10

11 Alle Hjem indbyder til foredragsaften i Skive Sognegaard mandag den 12. januar kl Foredrag v. sognepræst Lisbeth Filtenborg Den, der ikke lever nu, gør det aldrig, hvad gør du? Foredraget med den lidt manende titel tager sit afsæt i litteraturen under synsvinklen: øjeblikkets tyngde. Vi møder en gammel kone med lårbensbrud, som elsker at sidde i regnen, en kvinde med rengøringsvanvid, som hader maj måned, fordi bestemte øjeblikke ikke kan glemmes, en rejsende norsk psykoterapeut, som tager temperaturen på vores tid og elskende, hvor øjeblikket aflæses i den elskedes blik. Vi møder kendte og mindre kendte forfattere fra Inge Pedersen til Jan Kjærstad og romanpersoner, hvor øjeblikket fastfryses i uendeligheden. Kristendommen har altid betonet øjeblikket. Jesu lignelser og Jesu møde med mennesker er båret af uigenkaldelighed og frisættelse. Det er et foredrag med tanker til eftertanke om evighed og flygtighed. Pris ink. kaffe 50 kr. ALLE er velkomne KFUM og KFUK s voksenarbejde Skive Menighedsråd og Indre Mission indbyder til en aften med Åbne Døre Torsdag den 29. januar kl. 19,30 i Skive Sognegård Muslimske ekstremister fortsætter med at opildne til og udføre voldelige handlinger imod kristne i Nigeria. Regeringen formår ikke at dæmme op for Boko Haram, der fortsat begår terrorhandlinger uhindret. Virkningen af islamisk lov påvirker fortsat mange kristnes tilværelse i de 12 nordlige delstater med sharia-lovgivning. Jørn Blohm Knudsen besøgte i juni 2014 Nigeria og mødte mange af de kristne, som er offer for Boko Harams hærgen. Det blev et stærkt møde med lidelse, kærlighed, tilgivelse og håb. ALLE er meget velkomne. Kaffe á 20 kr. Der bliver mulighed for at støtte Åbne Døres arbejde med en gave. Jørn Blohm Knudsen, generalsekretær i Åbne Døre, som er en del af den globale organisation Open Doors, der arbejder blandt forfulgte kristne i hele verden. Se evt. 11

12 PROGRAM FOR INDRE MISSION, Christiansgade 6. December: Onsdag d. 3. kl. 19,30. Adventsfest/fællesmøde v/missionær Brian Madsen, Vejle. Mandag d. 8. kl. 14,30. Eftermiddagsmøde v/missionær Heri Elttør, Aulum. Onsdag d. 10. kl. 19,30. Julemøde v/ungdomskonsulent Jim Pfrogner, Viborg. Gløgg og æbleskiver. Torsdag d. 18. kl. 17,00. Drop ind. Familiecafé. Kl. 17,30-19,00 mad /hygge mm. Søndag d. 28. kl. 19,00. Julefest for alle aldre v/pastor Erik Mostrup, Hald. Januar 2015: Fredag d. 9. kl. 18,00. Nytårsfest med fællesspisning. Kl. 19,30 tale v/forstander René Brorson, Grejsdalens Efterskole. Mandag d. 12. kl. 14,30. Eftermiddagsmøde v/fritidsforkynder Aage Kristensen, Øster Assels. Mandag d. 12. fr. d. 16. kl. 19,30 Evangelisk Alliances Bedeuge. Onsdag d. 21. kl. 19,30. Møde v/bedemand Ulrik Baun, Herning. Mandag d. 26. kl. 9,30. Formiddagscafé. Torsdag d. 29. kl. 19,30. Møde i Skive Sognegård i samarbejde med menighedsrådet v/ generalsekretær i Åbne Døre Jørn Blohm Knudsen, Holstebro. Emne: Boko Harams forfølgelse af kristne i Nigeria. Lørdag d. 31. kl. 13,30. Pigedag ved Lone Ladegaard, Holstebro. Emne: Mennesker jeg mødte på min vej fra Fur, København, Holstebro og Vestbredden. Februar: Onsdag d. 4 Kl Møde v/professor, teol. dr. Kurt Christensen, Århus. Emne: Skabelse contra udvikling. Mandag d. 9. kl. 14,30. Eftermiddagsmøde v/fritidsforkynder Ejnar Lindbjerg, Videbæk. Onsdag d. 11. kl. 19,30. Møde v/sognepræst Steen Sunesen, Ljørslev. Onsdag d. 18. kl. 18,00. Fællesspisning. Kl. 19,30 generalforsamling. Mandag d. 23. kl. 19,30. Møderække v/missionær Egild Kildeholm, Rønde. Tirsdag d. 24. kl. 19,30. Møderække. Lovsangsgudstjeneste med skriftemål og altergang i Vor Frue Kirke v/generalsekretær i KFS Robert Bladt, Ødsted. Efterfølgende kaffe i Missionshuset. Onsdag d. 25. kl. 19,30. Møderække tale v/pastor Kurt Hjemdal, Norge. Torsdag d kl. 19,30. Møderække tale v/pastor Kurt Hjemdal, Norge. Fredag d. 27. kl. 19,30. Møderække tale v/pastor Kurt Hjemdal, Norge. 12

13 Information Sognepræst Mads H. Callesen Frederiksdal Allé 25, Skive Træffes tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl eller efter aftale. (mandag fri) Tlf Sognepræst Natalia Packert Andresen Reberbanen 19, Skive, tlf Fri mandag, ellers efter aftale. Sognepræst Jesper Hornstrup Petravej 80, Skive, tlf Mandag fri, ellers efter aftale. Det er naturligvis altid muligt at komme til at tale med en præst. Telefonsvarerbeskeder besvares så hurtigt som muligt. Ved fridage/ferie/uddannelse vil præstens telefonsvarer henvise til en anden præst. Kirkekontoret Reberbanen 19, tlf Kirkekontorleder Bent E. Jacobsen Kirkekontoret har offentlig kontortid kl mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Torsdag kl Kirkegårdskontoret Reberbanen 19, tlf Kirkegårdsinspektør Jens Holger Borgbjerg Kirkegårdskontoret har offentlig kontortid kl mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Torsdag kl Formand for Skive Menighedsråd Karl Bundgaard Olgavej 8, tlf Kirke- og kulturmedarbejder Tina Ravnsbjerg Damholt Hasselvænget 18, 7800 Skive, tlf Mobil: Organist Morten Gerskov Ladehoff Skovbakkevej 10 B, 8800 Viborg Tlf Organistassistent Tine Fenger Pedersen Vestre Langgade 42, 8643 Ans By Tlf / Kirketjener Solveig Sanko Lien 6, 7860 Spøttrup tlf , mobil Kirketjener Annette Riis Elmkjær Huginsvej 56, 7800 Skive Tlf , mobil Kirkeværge Poul Erik Jeppesen, Vindevej 54, 7800 Skive. Tlf Mail: Skive Sogns internetadresse: På hjemmesiden findes bl.a. oplysninger om: sognets kirker, anmeldelse af fødsel og dødsfald, kirkelige handlinger, gudstjenster og øvrige aktiviteter, samt det aktuelle nr. af kirke bladet. Gratis kirketaxa til ALLE gudstjenester Man skal blot ringe til Skive Taxa 1 time før gudstjenesten, så kørslen kan koordineres: tlf Eventuelle spørgsmål vedr. kirketaxa kan rettes til Annelise Møller, tlf , mobil Skive Sogns Kirkeblad udgives af Skive menighedsråd. Tryk: Centraltrykkeriet Skive A/S. Dette nummer af kirkebladet er redigeret af Tina Damholt og Natalia Packert Andresen. Menighedsrådsmøder Næste år afholdes offentlige menighedsrådsmøder i Skive Sognegaard følgende torsdage kl. 17: 13

14 Gudstjenester November Søndag den 30. november: 1. s. i advent. Natalia Packert Andresen. Vor Frue Kirke kl : Mads Haahr Callesen. December Tirsdag den 2. december: Vor Frue Kirke kl Vi synger julen ind v. Natalia Packert Andresen. Lørdag den 6. december: Vor Frue Kirke kl : Døvegudstjeneste v. Erik Lundager. Søndag den 7. december: 2. s. i advent. Mads H. Callesen. Vor Frue Kirke kl : Søren Peter Villadsen. Lørdag den 13. december: Skive Kirke kl : Søren Peter Villadsen: Dåbsgudstjeneste. Søndag 14. december: 3. s. i advent. Indsættelse af ny præst: Jesper Hornstrup Med efterfølgende kirkefrokost i Sognegaarden. 14 Søndag den 21. december: 4. s. i advent. Natalia Packert Andresen. Vor Frue Kirke kl : Jesper E. Hornstrup. Onsdag den 24. december: Juleaften. Skive Kirke kl : Natalia P. Andresen. Skive Kirke kl : Søren Peter Villadsen. Vor Frue Kirke kl : Natalia P. Andresen. Vor Frue Kirke kl : Jesper E. Hornstrup. Torsdag den 25. december: Juledag. Skive Kirke kl : Mads H. Callesen. Messingblæser medvirker. Fredag den 26. december: 2. juledag Vor Frue Kirke kl. 10: Mads H. Callesen. Søndag den 28. december: Julesøndag. Jesper Hornstrup. Nytårsaften den 31. december 2014: Vor Frue Kirke kl : Mads H. Callesen. Januar Nytårsdag den 1. januar- Vor Frue Kirke kl : Jesper Hornstrup. Søndag den 4. januar: Hellig 3 Konge. Vor Frue Kirke kl : Mads H. Callesen. Efterfølgende samvær i Sognegaarden. Søndag den 11. januar: 1. s. e. H3K Natalia P. Andresen. Søndag den 18. januar: 2. s. e. H3K Jesper Hornstrup. Søndag den 25. januar: Sidste søndag e. H3K Mads H. Callesen. Tirsdag den 27. januar: Vor Frue Kirke kl. 17: Natalia P. Andresen. Hverdagsgudstjeneste. Februar Søndag den 1. februar: Søndag Septuagesima Natalia P. Andresen. Vor Frue Kirke kl : Natalia P. Andresen.

15 Søndag den 8. februar: Søndag Seksagesima. Jesper Hornstrup. Søndag den 15. februar: Fastelavn. Mads H. Callesen. Tirsdag den 17. februar: Skive Kirke kl : Børnekirke. Søndag den 22. februar: 1. s. i f. Jesper Hornstrup. Tirsdag den 24. februar: Skive Kirke kl : Søren Bladt. Indre Missions gudstjeneste. Marts Søndag den 1. marts: 2. s. i f. Natalia P. Andresen. Vor Frue Kirke kl : Mads H. Callesen. Vi synger julen ind i Vor Frue Kirke Tirsdag d. 2. december kl ved Natalia Packert Andresen Tirsdag d. 9. december kl ved Søren Peter Villadsen. Klokkespillets melodier vinter 14/15 September 08.05: Af højheden oprunden er 13.01: Gør døren høj gør porten vid 16.01: Blomstre som en rosengård 17.01: Nu tændes 1000 julelys 18.05: Det kimer nu til julefest Januar 08.05: Vær velkommen Herrens år 13.01: En rose så jeg skyde 16.01: Dejlig er den himmel blå 17.01: De Hellig tre konger så hjertensglad 18.05: Den store, stille nat går frem Februar 08.05: Det er hvidt derude 13.01: Se, vi går op til Jerusalem 16.01: Kirken den er et gammelt hus 17.01: Som vintergrene 18.05: Fred hviler over land og by 15

16 Stjernen ledte vise mænd Helligtrekonger vi synger julen ud Vor Frue Kirke og Skive sognegård søndag 4. januar 2015 kl Også i 2015 tændes lysene i juletræet i Vor Frue Kirke og sognegården en sidste gang denne aften. Denne aften er julens sidste men helligtrekonger er stadigvæk jul! De hellige tre konger, også kendt som de tre vise mænd, fulgte den store stjerne fra Østerlands fjerne egne, til de fandt barnet i stalden i Betlehem. Vi vil også følge stjernen, men kan nøjes med at drage gennem vintermørket til den oplyste Vor Frue Kirke. I kirken holder vi gudstjeneste. Vi hører forunderlige beretninger og synger om jul og helligtrekonger. Skive Kirkes kor medvirker med egne indslag sammen med organist Morten Ladehoff. Bagefter fortsætter vi i sognegården med kaffe, kage og sodavand, og med samvær og fællessang. Denne gang bliver gudstjenesten lidt kortere, så der også bliver plads til en fortælling i sognegården. Vær med til at synge julen ud, også i år! Skive Menighedsråd og Mads H. Callesen

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 1, 30. årgang december 2014, januar og februar 2015

Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 1, 30. årgang december 2014, januar og februar 2015 Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 1, 30. årgang december 2014, januar og februar 2015 Sognepræst Resen Præstegård Kirkevej 25 Tlf.: 97 52 18 06 email: hoen@km.dk Træffes

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Program seniorer voksne unge teenager børn. Pigedag Nytårsfest Møderække. Teenlejr på Kildeborg Famlieaftner og familiecafé. Åben samtalegruppe side 2

Program seniorer voksne unge teenager børn. Pigedag Nytårsfest Møderække. Teenlejr på Kildeborg Famlieaftner og familiecafé. Åben samtalegruppe side 2 Pigedag Nytårsfest Møderække Program seniorer voksne unge teenager børn Åben samtalegruppe side 2 Teenlejr på Kildeborg Famlieaftner og familiecafé Skabelse contra udvikling d. 4/2 Om at være kristne forældre,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Forår 2015 Marts April Maj Nr. 2 30. årg. www.skivesogn.dk Findes der et liv efter fødselen? I forbindelse med den atter aktuelle debat om tro og videnskab, faldt mine tanker på følgende:

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015 Skrøbelige lerkrukker Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Læsninger: Rom. 12,9-17, 2. Kor. 4,6-7 og Luk. 18,9-14 Kære konfrmander. Det er i dag jeres

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere