K I R K E B L A D E T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K I R K E B L A D E T"

Transkript

1 K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014 Ottende årgang nr. 1

2 Sidste forår i den gamle Nykirke Det siges, at da maleren Rudolf Rud-Petersen i sin tid malede den nuværende altertavle til Skørping Nykirke - af Kristus og Synderinden - udstyrede han de fordømmende farisæere og skriftkloge med ansigter fra fremtrædende borgere i Skørping. Jesu ord, som er præget i rammen: Den af Eder, som er uden Synd, kaste den første Sten, rettede sig altså direkte mod den gudstjenestefejrende menighed, og alterbilledet blev en understregning af, at evangeliet aldrig kun har med fortiden at gøre, men med enhver tid, enhver menighed, ethvert menneske. Også os dernede på bænkene! Én er vor Gud, og vi er hinandens skyldnere, som vi også mindes om i en af de kirkebønner, vi bruger ved vore gudstjenester i Skørping-Fræer Pastorat. Denne pointe skal, sammen med evangeliets mange andre sandheder, fastholdes - også for denne og kommende generationer. Herren velsigne dig og forbavse dig!, som den gamle højskolemand Knud Hansen udtrykte det i sin helt egen utrættelige variant af den aronitiske velsignelse - ganske vist uden for gudstjenestens rum. For evangeliet må aldrig blive en selvfølgelighed. Det skal blive ved med både at favne og at skubbe til os. Derfor aktualiseres det i præsternes prædiken. Derfor skrives der stadig nye salmer. Derfor skabes der ny kunst til kirkerne. Og derfor har Skørping menighedsråd længe ønsket en ny alterudsmykning til Skørping Nykirke. I 2010 indledtes et samarbejde med den færøske kunstner Tróndur Patursson, der er højt anerkendt som både maler og billedhugger og frem for alt for sine glasmalerier og spejl- og glasinstallationer. Samarbejdet har ført til, at der nu foreligger en skitse til ny alterudsmykning - et glasmaleri bag alteret i hele øst-væggen, kaldet Livets Landskab. I arkitekt Søren Kibsgaards projektbeskrivelse fra januar 2012 gengives en samtale, som kunsthistoriker Inge Smærup Sørensen har ført med Tróndur Patursson om motivet. Den kan sammenfattes sådan her: Sorte spor tegner sig hen over en bund af ultramarinblåt. De bevæger sig op og ud på billedfladen, nogle gange med en næsten eksplosiv energi, andre gange mere langsomt og sikkert. Nogle gange er sporene kraftige, brede og stærke, andre gange er de fine, tynde og næsten gennemsigtige. Ud af disse Tróndur Patursson: Livets Landskab. Detailfoto fra skitse. spor tegnes motivet: Livets Landskab. Vi genkender påskeevangeliet og lidelseshistorien. Der er bevægelse fra mørket ud i lyset. Menneskefigurerne befinder sig i gulvhøjde og har naturlig størrelse. Menigheden er med andre ord en del af kunstværket. Og i den forstand kan vi ikke overskue eller indtage det. Det fylder hele rummet og overtager os med sit intense nærvær. Men der sker også noget andet - en fortrolighed måske? En følelse af samhørighed og fællesskab. Håndværkerne rykker ind i Nykirken, når forårets konfirmander er sprunget ud: I ugen efter St. Bededag. Og så er det planen, at kirken genåbnes Skærtorsdag aften I mellemtiden flyttes gudstjenester og kirkelige handlinger til Sognegården og Skørping Kirke i Gl. Skørping. Men inden alt dette står forårets højtider og kirkelige arrangementer i vore to pastorater for døren - herunder Nykirkens 100 års jubilæum. Som det fremgår af bladet her, bliver der nok at gå til! Sognepræst Lise Nedergaard 2 Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014

3 Nyt fra menighedsrådene Skørping Nykirke fylder 100 år 5. søndag i fasten, Mariæ Bebudelsesdag. Det fejrer vi på dagen, søndag den 6. april, og i ugen op til med en række arrangementer i Nykirken og Sognegården. Vi håber, at rigtig mange i sognet vil være med til at fejre jubilæet! Søndag den 30. marts kl : Gudstjeneste i Nykirken og herefter kaffebord og samvær i Sognegården og causeri ved bibliotekar Mogens Yde. Der er ingen tilmelding. Mandag den 31. marts kl. 20: Solokoncert med Jonas H. Petersen fra Hymns from Nineveh i Nykirken - især for de unge! Hvis man vil være sikker på at få plads, kan gratis billetter bestilles på tlf og afhentes på Kirkekontoret i Sognegården efter aftale. Hymns from Nineveh er aktuelle med nye, smukke hymner på albummet Visions, som har fået meget flotte anmelderroser! Følg bandet på facebook eller på deres hjemmeside: Onsdag den 2. april kl. 10, og 13: Tante Andante og Professor Virvar spiller teater for børnehavebørn og dagplejebørn i Nykirken: Da Gud skabte verden gik det ikke stille af. En tur gennem skabelsesberetningen med sang, musik, leg, teater og fortælling! Børn, der bliver passet hjemme, er selvfølgelig også velkomne!! Søndag den 6. april kl : Jubilæumsgudstjeneste v/ biskop Henning Toft Bro. Herefter festmiddag på KulturStationen. Tante Andante Gratis billetter til festmiddagen bestilles inden den 20. marts på tlf og kan afhentes på Kirkekontoret i Sognegården efter aftale. ALLE ER VELKOMNE! I forbindelse med jubilæet vil Lene Gade stå for en udstilling med billeder og plancher fra fødselarens første 100 år. Udstillingen kan ses i Sognegården i jubilæumsugen, fra den 30. marts til den 5. april, og herefter på KulturStationen. Vel mødt til en begivenhedsrig uge! Skørping menighedsråd Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj

4 Nyt fra menighedsrådene Fræer Kirke var fyldt onsdag aften den 5. februar, da vi traditionen tro fejrede kyndelmisse med fyraftensgudstjeneste og derefter aftensmad i Aktivitetshuset. Kirkekoret medvirkede begge steder, og de klare stemmer demonstrerede det brede repertoire, koret mestrer: Som introitus, og mens pigerne fyldte kirken med lys og sang, hørte vi Ingrid Schrøder Hansens Kyndelmissesalme ; og i Aktivitetshuset rundede de af og rockede os alle sammen igennem med Mary Mary s Shackles. Fra menighedsrådet blev der orienteret om planerne med at opstarte et frivilligt ringerlaug, som kan tage sig af morgen- og aftenringningerne, når vores gravere har ferie. Der er i skrivende stund fire på holdet, som vil blive indkaldt til en hyggelig klokkedag i løbet af foråret. Andre interesserede opfordres til at henvende sig til kirkeværge Kim Hjorth på tlf eller mail: Fræer menighedsråd Gerding-Blenstrup menighedsråd glæder sig her ved årsskiftet ved, at det til stadighed er opbakning til vores gøren og laden i både Gerding og Blenstrup. Vi har sat flere nye tiltag i søen, blandt andet vores nye lokale sognemedhjælper. Charlotte arbejder nu ihærdigt sammen med præsten på at få både børn, unge og ældre til at færdes og interessere sig for og med kirken. Derforuden har vi igen i år haft flere arrangementer med rigtig god tilslutning, hvilket glæder os utroligt meget vil blive et turbulent år for os alle og med mange praktiske opgaver for menighedsrådet, idet der er planlagt flere renoverings opgaver. Som det første efter vinteren kommer der nu endelig gang i anlæg af ny sti op til Blenstrup Kirke, både fra syd og fra øst siden. Pladsen foran våbenhuset bliver udvidet sådan der bliver bedre plads til stående udenfor kirken. Arbejdet bliver udført fra først i april med aflevering inden konfirmation på St. Bededag. Det er et arbejde, der har været på trapperne i mange år, og den nuværende flisebelægning er efterhånden temmelig slidt. Der vil selvfølgelig blive sikret forsvarlig adgang til og fra kirken i perioden, men der vil selvsagt blive tidspunkter hvor det vil være lidt besværligt. Næste store opgave er renoveringen af kirken. Fra ca. 1. juni lukker vi Blenstrup Kirke midlertidigt for en gennemgribende restaurering og vi forventer at slå dørene op igen med en festgudstjeneste palmesøndag Planlægningen af dette arbejde har ligeledes været i gang i flere år og det er efterhånden hårdt tiltrængt med en indvendig restaurering og istandsættelse. Et af menighedsrådets ønsker har været muligheden for stole og borde bagerst i kirken, hvor de nederste bænkerækker tages ud og skaber plads til et lille menighedslokale i selve kirken. Gudstjenester og kirkelige handlinger flyttes i denne periode til Gerding og skulle Gerding Kirke blive for lille har vi truffet aftale om at låne en af vore nabokirker. Det er dog som altid sognepræsten i Gerding-Blenstrup, der skal kontaktes for at aftale nærmere vedr. begravelse og andre kirkelige handlinger, ligesom det er personalet ved Gerding og Blenstrup Kirker, der skal forestå eventuelle tjenester. Der er mulighed for at bestille kirkebil fra Blenstrup til Gerding i lukningsperioden og det skal ske til Terndrup taxa på telefon Derudover har vi flere lidt større reparations opgaver med forskellige bygninger både i Blenstrup og i Gerding. Dvs. vi kommer til at rode lidt meget i 2014 og vi vil selvfølgelig være lidt handikappet mht. at vores kirke er taget ud af drift. Vi kan omvendt glæde os rigtig meget til at vi i 2015 kan invitere til indvielse af en flot renoveret kirke med en flot gangsti, som så kan holde igen i mange år frem. Gerding-Blenstrup menighedsråd 4 Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014

5 Nyt fra menighedsrådene Gravermedhjælper og sognemedhjælper ved Gerding og Blenstrup Kirker For godt 2 1/2 år siden blev jeg ansat som gravermedhjælper på fuld tid. Jeg er tillært kirkegårdsgartner og kendte til jobbet fra tidligere arbejdspladser, og holder af de skiftende opgaver gennem de skiftende årstider, og så er der jo masser af frisk luft. Da vi fik automatisk ringning ved Blenstrup Kirke blev der frigjort nogle timer fra stillingen som gravermedhjælper, og de timer fik jeg tilbudt som sognemedhjælper, hvilket jeg tog imod med glæde. Min baggrund for dette område er en uddannelse som musikterapeut og erfaring som underviser af både børn og voksne. Som sognemedhjælper er min tid indtil videre gået med minikonfirm andundervisning, at lede De små synger og De ældre synger og være behjælpelig da skolens 3. klasse øvede julekrybbespil i kirken. Desuden deltager jeg ved særlige gudstjenester og arrangementer i kirken. Senest er jeg kommet med i en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan vi på tværs af sognene i provstiet kan samarbejde om kirkens eventuelle sociale opgaver, og i den forbindelse har jeg netop været på kursus om børn i sorg. Det bliver spændende, hvad den gruppe kan udvikle af tilbud. Er der nogle tiltag, du kunne tænke dig at få taget op i kirkeligt regi i Gerding eller Blenstrup, er du altid velkommen til at kontakte mig på tlf.: eller på kirkegården. Charlotte Wedel Julekoncert i Blenstrup Kirke Tirsdag den 26 november kunne Gerding- Blenstrup menighedsråd melde fuldt hus til årets julekoncert i Blenstrup Kirke med Spirits Of Joy. Steve Cameron og koret underholdte op imod 100 tilhørere med hans og korets kunnen udi gospel sang. Det var en stor oplevelse at se og mærke den glæde og Spirit de har med deres sang. Deres glæde og Spirit smittede af på deltageren, som levede sig med i sangene. Korets påstand og motto: Det er svært at være sur, når man synger, blev klart bevist denne aften i Blenstrup og Steve og koret modtog stående bifald efter koncerten, der selvfølgelig udløste ekstra numre. Efter koncerten blev der serveret kaffe og kringle i våbenhuset, som blev nydt under hyggelig snak og samvær i kirken. Menighedsrådet både glæder sig over og takker for den gode opbakning til arrangementet. Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj

6 Nordjysk Kirkedag 2014 Når troen koster! - om religion og politik i Mellemøsten Lørdag den 29. marts kl i Vesterkær Kirke, Aalborg Dagens program: 10.00: Velkomst og herefter: Jørgen Bæk Simonsen: Kristne i Mellemøsten 12.00: Frokost 13.00: Naser Khader: De kristne i Mellemøsten og Det Arabiske Forår 14.30: Kaffepause 15.00: Jens Nielsen: Hvor er min salmetone? Nordjysk Kirkedag er en fælles kirkelig inspirations- og debatdag, hvor alle er velkomne. Bag arrangementet står Arbejdsgruppen Nordjyske Kirkedage med repræsentanter fra Baptistkirken, Metodistkirken, Den Romersk-Katolske Kirke, Folkekirkens mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aalborg stift, folkekirkelige menighedsråd og studenterpræstearbejdet i Aalborg. Praktiske oplysninger Sted: Vesterkær Kirke, Skydebanevej 2, Aalborg Tilmelding: Senest torsdag den 20. marts 2012 Til Lars Møller Jensen på eller tlf.: Pris: 175,- kr., inkl. frokost og kaffe. Betaling: Sker samtidig med tilmelding til konto i Jyske Bank, reg.nr kontonr med tydelig indbetalerangivelse eller med crosset check, udstedt til Nordjysk Kirkedag. Professor, dr. phil. Jørgen Bæk Simonsen, Institut for Tværkulturelle og Regionale studier ved Københavns Universitet er historiker og religionshistoriker med speciale i arabisk og islamisk historie og i politiske og økonomiske strukturer i den moderne arabiske verden. I perioden var han direktør for Det Danske Institut i Damaskus. Naser Khader, cand.polit., født i Damaskus, Syrien, tidligere politiker og nuværende forfatter, debattør, foredragsholder, rejseleder og Senior Fellow ved den amerikanske tænketank Hudson Institute og vært på programmet Arabiske stemmer på DR s P1. Jens Nielsen, der er organist ved Voer og Agersted Kirker, tidligere afdelingsleder i Musikskolen i Frederikshavn, uddannet som almen musikpædagog fra Nordjysk Musikkonservatorium og mange års erfaring som højskolelærer og musikskolelærer, vil introducere en række nye salmer og ny kirkemusik. Og der bliver god lejlighed til at synge med på salmerne! 6 Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014

7 Det for børn. DE SMÅ SYNGER I Blenstrup Kirke De små synger videre i Blenstrup Kirke om mandagen i de ulige uger. Vi mødes kl og synger i en halv times tid. Det er for børn op til ca. 3 år ifølge med en voksen, men ældre søskende er meget velkomne til at komme med. Da påsken falder, som den gør i år, mødes vi sidste gang inden sommer i uge 15, altså 7. april. Vel mødt både voksne og børn. Charlotte MINIKONFIRMANDER I Blenstrup Kirke Så har vi den store glæde igen at have startet et hold med minikonfirmander i Blenstrup Kirke. I skrivende stund, har vi kun været sammen to gange og har straks følelsen af en flok dejlige børn, der er med på vores planer og planer er der nok af. I år vil vi foruden vores miniandagt i kirken med lystænding, sang, bøn, fortælling og samtale, ja, så vil vi bygge en modelkirke med alter, døbefont, prædikestol osv. Det bliver alt sammen så spændende. Planerne er også, at modelkirken skal stå i våbenhuset, så alle kan følge arbejdets udvikling, når vi kommer til gudstjeneste om søndagen. Vi afslutter forløbet med en aftengudstjeneste onsdag d. 9. april, hvor også spejderne vil komme. Alle er velkomne til at deltage. Se tidspunktet andetsteds i bladet. Hilsen Charlotte og Sanne BabysaLmesAng SkØrping Nykirke Hvad er babysalmesang? Babysalmesang er nærvær gennem sang i kirkerummet; en positiv oplevelse for de mindste børn sammen med deres mor eller far. Barnets sanser og opmærksomhed stimuleres gennem sang, dans og leg. Babysalmesang er altid på barnets præmisser. Vi skaber en tryg atmosfære gennem genkendelige rutiner med små forandringer fra gang til gang. Salmerne er omdrejningspunktet i undervisningen. Nogle af dem vil være velkendte, hvor andre vil være nye. Disse suppleres med børneremser, anden musik og fadervor. Praktisk information Gratis forløb på 10 gange. Det er ikke nødvendigt, at barnet er døbt, alle er velkomne. Undervisningen varer 45 min. pr. gang og foregår i kirken. Bagefter er der kaffe og hygge i Sognegården. Tilmelding og info omkring holdstart sker ved at henvende sig til: Sanger og musikpædagog Maria Bang-Schnack Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj

8 Det for børn. Kirkekoret i Skørping Kirkekoret i Skørping er for både drenge og piger fra 10 år og opefter. Men af en eller anden mærkelig grund kommer der altid flest piger. Koret øver hver torsdag i Skørping-Fræer Sognegård. Det er Rikke fra Rebild musikskole, der træner de dygtige sangere Her øves og synges der korsatser og salmer, der passer til de forskellige højtider i kirken. Og ind i mellem synges der også en hel del andre sange. Koret medvirker til gudstjenester og koncerter flere gange om året, og der er altid fuldt hus, når koret deltager. Her et billede fra den gang i sommer, hvor koret var med til at gøre den udendørs pinsegudstjeneste rigtig festlig. Går du i 3. klasse? Så er der noget for dig her! MINIKONFIRMAND Vær med til at gå på opdagelse i kirken og kirkens traditioner med udgangspunkt i forskellige dele af kroppen. Det foregår i Skørping-Fræer Sognegård og i Nykirken i foråret. Man behøver ikke at være døbt for at være med alle er velkomne, og det er gratis at deltage. Der bliver sendt brev ud om forløbet til Skørping Skoles 3. klasses elever. Mere information hos Maria Bang-Schnack på 8 Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014

9 Konfirmation St. Bededag, fredag den 16. maj kl i Skørping Nykirke Amanda Rosendal Pilgaard Anna Frida Schuldt Andersen Andreas Hussmann Christensen Benjamin Killerup Sasserson Camilla Marie Mygind Daniel Statager Kjeldgaard Freja Kristensen Frida Nikoline Bech Gustav Jensen Johan Emil Roed Johanne Kjærgaard Jonathan Madsen Bentholm Juliane Greve Hartmann Lasse Haldrup Line Tange Lucas Dupree Cooper Mathias Dahl Kamstrup Mikkelsen Rebecca Lone Mørup-Petersen Rolf Bisgaard Poulsen Sebastian Andreasen Korsbakke Hæsum Tanja Katrine Stubberup Tobias Nørgaard Sørensen Kl i Blenstrup Kirke Cecilie Emilie Nielsen Casper Kragh Claus Holm Winther Gustav Huusballe Nautrup Joshua Anthony Marshall Pedersen Kasper Skatt Mikkelsen Lea Elberg Nielsen Rasmus Kock Christmann Rasmus Sonne Nørgaard Mathilde Rønnau Lørdag den 17. maj: Kl i Skørping Nykirke Agnes Moeslund Emilie Holm Jacob Lundbeck Jensen Josephine Damborg Højbjerg Frank Karoline Rejnhold Søndergaard Mads Rømsgaard Søndergaard Maj Kastberg Kjeldsen Malthe Bruun Munch Matias Johns Sebastian Lassen Tilde Sondrup Bols Tobias Dehn Nielsen Villiam Vestergaard Ottesen Lørdag den 17. maj: Kl i Skørping Nykirke Anna Mark Bystrup Astrid Nygaard Elmstrøm Caroline Thrysøe Sørensen Frederik Frydenlund Julia Rytter Rønnau Kristian Plet-Bundgaard Laura Knudsen Brøndum Line Larsen Maria Hjort Bach Mikkel Bjørnbak Kjær Nikolai Ewald Førster Pedersen Sebastian Ravn Signe Lützow Kirk Signe Albrechtsen Rytter Snorre Alsted Søndergaard Thomas Holm Tambjerg Søndag den 18. maj: Kl i Fræer Kirke: Magnus Handberg Alstrup Kl i Skørping Nykirke Agnes Krogh Mortensen Ane Iben Lodahl Benjamin Sebastian Schulze Bomholt Frederik Thorup Beltoft Freja Bülow Larsen Liva Tinggaard Nielsen Malene Helmer Frandsen Mathias Høberg Petersen Mathilde Chren Mikkel Broberg Konnerup Nikolai Nørskov Christoffersen Rasmus Mohr Jensen Rikke Line Ditlev Pedersen Simon Nielsen Öster Stine Moselund Laursen Toke Wibe Sørensen Trine Brusgaard Rasmussen Victoria Kjær Vestergaard Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj

10 100 år i tilbageblikket 2014 er et år med mange historiske jubilæer. På verdensplan er det 100 år siden, Første Verdenskrig begyndte. På landsplan er det 200 år siden, den danske folkeskole blev oprettet, ligesom også Bibelselskabet har 200 års jubilæum. Helt lokalt har vi også et jubilæum, da det nu er 100 år siden, Skørping Nykirke blev indviet. I mange år var det nok for Skørping sogn at have sognekirken, der jo er den næsten 1000 år gamle Skørping Kirke, som ligger på en bakketop ved landsbyen, der nu hedder Gammel Skørping. Men befolkningstallet steg meget efter 1869, hvor jernbanen blev åbnet, og hvor stationsbyen blev placeret 3 km længere mod syd. Især efter 1890 udviklede stationsbyens bebyggelse og erhverv sig meget. Fra omkring 1900 begyndte sognepræsten derfor at afholde månedlige gudstjenester i det nu nedlagte missionshus Karmel, og efterhånden følte sognepræsten sammen med det daværende menighedsråd, at det ville være en god ide, hvis sognet byggede en filialkirke ved stationsbyen. Fra omkring 1909 arbejdede menighedsrådet derfor med planer for kirkebyggeri. Til placering af kirken blev flere forskellige steder overvejet, bl.a. en tømmerstabelplads, der hvor det nuværende ældrecenter Teglgårdsminde ligger. Ved et offentligt møde i Skørping Stationsskole torsdag d mødte rigtig mange af sognets beboere op. På mødet blev der stor tilslutning til at placere den nye kirke og kirkegård på en grund, som købmand Thorvald Hoffman tilbød gratis. Arealet blev bl.a. suppleret med en gratis grund fra maltgører Christen M. 10 Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014

11 100 år i tilbageblikket Andersen samt billigt indkøb af lidt af Johan A. Svenssons jord. Det samlede areal til kirke, kirkegård og tilkørselsvej blev ca. 1 tdr. land. Der blev dannet en kirkekomite, som bestod af 18 personer, hvoraf der blev valgt fem til et forretningsudvalg. Disse fem var: - formand sognepræsten P. C. Poulsen - næstformand murermester O. P. Olesen - kasserer købmand Th. Hoffman - sekretær lærer M. C. Møller - uddeler A. Christensen Den daværende provst M. F. Høffler godkendte grunden, og kirkekomiteens forretningsudvalg holdt møde d , hvor de på baggrund af tegningsforslag vedtog at benytte arkitekt Charles Jensen fra Brønderslev i det videre arbejde. Han skulle både udarbejde endelige tegninger og byggevejledning for kirken, lave overslag over priserne samt have personligt tilsyn med arbejdets udførelse. I juli 1911 blev der sendt ansøgning til den daværende regering og rigsdag med ønske om et tilskud fra finansloven på kr til kirkens opførelse, som blev bevilget. I juli 1912 blev de endelige tegninger af kirken indsendt til ministeriets godkendelse og i august blev der indrykket licitationsannoncer om arbejdets udførelse i flere aviser for Aalborgområdet og Vendsyssel. Allerede i 1911 påbegyndte kirkekomiteen afholdelse af flere arrangementer for at samle penge ind, for sognet skulle også selv skaffe nogle penge. Det første arrangement var en koncert i Skørping Gæstgivergård, hvor overskuddet blev 67 kr. Senere blev der afholdt både dilettantforestillinger og basar. Derudover kunne man tegne sig for faste bidrag til kirkebyggeriet. I alt indsamlede sognets borgere kr til kirkebyggeriet, og dele af kirkens udsmykning og inventar blev givet som gaver. Grundstenen til kirken blev nedlagt d af provst M. F. Høffler. Som traditionen foreskrev det, blev der indmuret et dokument af pergamentpapir i en blykapsel sammen med en gangbar sølv- og kobbermønt. Kirken blev indviet søndag d , som var 5. søndag i fasten. Der var solskin over dagen lige fra morgenstunden, og man var glade for den smukke og stilfulde nye kirke. Biskop A. S. Poulsen fra Viborg stift, som sognet dengang tilhørte, anbragte de hellige kar på alteret og holdt indvielsestalen. Pastor P. C. Poulsen prædikede for den helt fyldte kirke, som kirkekomiteens damer havde pyntet smukt med påskeliljer og enebær. Ved indvielsen havde kirken endnu ikke nogen altertavle og heller ikke et orgel. Disse ting fik kirken senere skænket som gaver. Da kirken blev bygget, lå den på en grund i åbent landskab syd for stationsbyens bebyggelse, men senere voksede byen, og kirken ligger nu højt og flot inde midt i byområdet. I 1928 blev den nuværende præstegård bygget, og kirkegården er blevet udvidet flere gange. Ved renovering og ombygning af kirken i 1970 blev et præsteværelse tilbygget i den nordøstlige ende af kirken. Inde i kirken blev der bl.a. ændret ved kor og altertavleområdet. Desuden blev orglet udskiftet og samtidig flyttet fra pulpituret over våbenhuset til den vestlige ende af selve kirkeskibet, dvs. under tårnet. I 1998 blev Sognegården bygget, og sammen med den nu 100 år gamle kirke er det rammen om de mange gode ting for sognet i både hverdage og ved højtider, med støtte i både glæder og sorg. Lene Gade Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj

12 Det sker i Gerding-Blenstrup FasTeLaVn i Blenstrup Kirke søndag den 2. marts kl Vanen tro holder vi fastelavn i samarbejde med Blenstrup Borgerforening og begynder med en fastelavnsgudstjeneste i kirken kl. 14. Efterfølgende arrangerer Borgerforeningen tøndeslagning og andre fornøjeligheder. Hold øje med opslag i byen og i ugeavisen for nærmere info når dagen nærmer sig. Kan du gætte hvem jeg er? Ulvetime i Blenstrup Kirke 9. april kl Igen i år holder vi i samarbejde med spejderne en fyraftensgudstjeneste for hele familien. Det er samtidig afslutningen for årets minikonfirmander, som vil deltage i gudstjenesten og fremvise deres projekt: en minimodel af Blenstrup Kirke. Alle er velkomne og vi håber at se rigtig mange til den korte gudstjeneste og den efterfølgende spisning i spejderhuset. Menighedsrådet står for maden og spejderne vil sælge øl og sodavand. For at have en ide om, hvor mange vi skal bestille mad til, vil vi gerne have en tilmelding til Birthe på tlf inden den 2. april. Gud, mennesket og jorden! Musikalsk Tema-andagt i Blenstrup Kirke d. 13. marts kl Kom og oplev en stemningsfuld andagt med musikken, sanserne og naturen i centrum. Vi vil gennem sang, musik, oplæsning og fællessang byde foråret velkommen, idet vi sætter fokus på at værne om og glæde os over vores fælles jord. Medvirkende: Henrik Høj Madsen, Bent Hvilshøj, Jette Moeslund, Natalia Packert Andresen, Sanne Birkely Sørensen Skærtorsdagsaften 17. april i Gerding Kirke Skærtorsdagsaften spiste Jesus sit sidste måltid og indstiftede samtidig nadveren, som kristne har samledes om lige siden. Dette vil vi i år markere med en aftengudstjeneste med nadveren i centrum. Det er kl og alle er naturligvis velkomne. Mangler kirkebladet i postkassen hos dig selv eller naboen, - kan der rettes henvendelse direkte til Nordjyske Distribution på tlf.: eller mail: Forsidebilledet: Skørping Nykirke; akvarel af Henrik Kjelds Redaktion og deadline: Sanne Birkely Sørensen, Unni Halvorsen og Lise Nedergaard. Stof til næste blad, som udkommer til juni, mailes til senest den 20. april. 12 Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014

13 Det sker i Gerding-Blenstrup Kristi Himmelfartsvandring fra Gerding til Fræer På Kristi himmelfartsdag skal vi ud under åben himmel når vi i år bruger helligdagen på en vandring fra Gerding til Fræer. Vi begynder kl. 9 med en andagt i Gerding Kirke og herefter går vi ad de mindre veje til Fræer, hvor vi slutter med andagt i kirken. Efter vandringen bydes der på en sandwich inden vi bliver kørt i bus tilbage til Gerding Kirke og vores biler. Ruten tilrettelægges, så (næsten) alle kan være med og vi forventer at være færdige ved middagstid. Vi håber at se rigtig mange til en hyggelig vandring denne forårsdag! Arr. Gerding-Blenstrup menighedsråd og Fræer menighedsråd DE ÆLDRE SYNGER i Blenstrup Kirke Tirsdag d. 11. marts og tirsdag d. 8. april kl Vi vil her i foråret igen indbyde til salmesang for efterlønnere, pensionister og andre der har lyst. Vi vil synge både ældre og nyere salmer, og har du en salme, der betyder noget særligt for dig, synger vi den gerne sammen med dig. Vi begynder i graverhuset med en kop kaffe og et stykke kage, og derefter går vi i kirken og synger. Tag din nabo og ven med til en dejlig eftermiddag med sang og snak. Kirkebilen kan benyttes. Vel mødt. Charlotte tlf: Der er også brug for sognepræster i Afghanistan Sogneaften i Blenstrup Kirke 29. april kl Hvad får en sognepræst til at forlade sin familie i seks til otte måneder, sit trygge job som præst i Danmark for at tage med et hold soldater i krig i det uroplagede Afghanistan? Giver det mening at have præster med i krig? Er man bange når man er i krig? Hvilke tanker gør man sig som civil i et krigsområde? Hvad laver en præst midt ude i den afghanske ørken når han har fri? Disse spørgsmål og meget mere, vil sognepræst og feltpræst Oral Shaw fra Gunderup forsøge at give svar på i sit rejseforedrag. Foredraget vil være en blanding af rejsefortællinger, rejsebeskrivelser og personlige overvejelser, og alt sammen vil det være krydret med humor, billeder og musik. Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj

14 Det sker i Skørping-Fræer Gudstjeneste for hørehæmmede i Skørping Nykirke Søndag den 2. marts 2014 kl Ved kst. sognepræst Peter Hansen og landsdelspræst for hørehæmmede, Søren Skov Johansen. Gudstjenesten bliver tekstet på storskærm og afvikles i det hele taget med særligt hensyn til de medborgere, der er så dårligt hørende, at de har vanskeligt ved at få noget ud af en almindelig gudstjeneste. Men samtidig er det en gudstjeneste for alle, da normalthørende også sagtens kan få udbytte af den. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost à 35 kr. i Sognegården i Skørping, hvor Søren Skov Johansen også vil holde et lille foredrag med emnet: Dårlig hukommelse kan skyldes høretab. Der er tilmelding til frokosten senest mandag den 24. februar på tlf (Helmuth Jørgensen, formand for Høreforeningen i Rebild kommune) eller på / (sognepræst Herluf Christensen i Grynderup) Sogneindsamling søndag den 9. marts til bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling... det giver en god fornemmelse i maven... Sidste år samlede vi kr ,57 ind. HELT FANTASTISK FLOT! Mon vi kan slå det i år? Sidste år havde vi mange indsamlere, der var ude i det kolde vintervejr. Det samme håber vi på i år - måske ikke så koldt, men mange indsamlere! Udover selve indsamlingen er der hygge og samvær i Sognegården. Vi tænder op i pejsen, så der rigtigt er rart at være. Inden indsamlingen er der gudstjeneste, og så byder vi på et rundstykke. Efter turen er der hygge med varm suppe, som de frivillige fra Folkekirkens Nødhjælps Butik i Jyllandsgade står for. Det bliver sikkert lige så hyggeligt, som det plejer at være. HVIS DU HAR LYST TIL AT VÆRE INDSAMLER, SÅ MØD OP I Sognegården EFTER GUDSTJENESTEN I NYKIRKEN SØNDAG DEN 9. MARTS KLOKKEN Hvis du er under 14 år, skal du gå sammen med en anden, enten en voksen eller en kammerat. Vi ses den 9. marts! Indsamlingsleder Unni Halvorsen 14 Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014

15 Det sker i Skørping-Fræer 2. Påskedag den 21. april Påskegudstjeneste, Påskevandring, Påskefrokost I år har vi valgt at dele gudstjenesten mellem Skørping Kirke og Nykirken. Vi begynder i Skørping Kirke klokken 9.00 med morgensang. Derefter vandrer vi til Nykirken og afslutter gudstjenesten der. Bagefter er der Påskefrokost i Sognegården. Traditionen tro serveres der lam og flødestuvede kartofler. Pris pr. deltager: kr. 75. Børn under 10 år er gratis. Tilmelding til frokosten er nødvendig - senest tirsdag den 8.april på tlf Her et billede fra sidste års påskefrokost. Hygge og ild i pejsen. Vi håber, du kommer med i år og tager familien med: 2. Påskedag, mandag den 21. april kl i Gl. Skørping! Der er også mulighed for at slutte sig til ved Nykirken, når vi lander der - ca. kl Koncert i Skørping Nykirke torsdag den 24. april kl Peter Bastian og Nikola Jankov med Lenovskata Grupa Engang imellem oplever vi noget, som fuldstændig forandrer vores livsbane, ofte en tilsyneladende ligegyldig hændelse: tilværelsen knipser ad os med fingrene, og vi er leverede. Sådan begynder Peter Bastians bog Ind i Musikken fra Og den hændelse, han taler om, er mødet med den bulgarske mesterklarinettist Nikola Jankov femten år tidligere. Dér gik balkanmusikken op for Bastian - og dén besættelse har foreløbig holdt i 40 år. Nu har de to sat et orkester sammen. Som spiller i Skørping Nykirke den 24. april. Besætningen er, udover den snart 82-årige Nikola Jankov og Peter Bastian: Ivanka Bogdanova, sang, Minju Georgiev, saxofon, Hristo Koritarov trompet, harmonika og sang, Rumen Nikolov, harmonika og sang samt Ivan Velev trommer og sang. Peter Bastian fortæller undervejs om musikken og sine oplevelser med orkestret. Billetter koster 100 kr. og kan bestilles på tlf og afhentes på Kirkekontoret i Sognegården efter aftale. Husk vandring mellem Gerding og Fræer Kristi Himmelfartsdag, den 29. maj! Se omtalen side 13. Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj

16 Det sker i Skørping-Fræer 2. Pinsedag, den 9. juni, er der traditionen tro udendørs gudstjeneste ved Præstegårdssøen kl Sidste år hørte vi om, hvor skidt det endte for tårnbyggerne i Babel - men også om, hvor godt det begyndte! For: Man kan næsten se alting fra så n et tårn..., Det er helt utrolig lækkert med så n et tårn... Der er en helt fantastisk udsigt fra så n et tårn... Når det hele blir lidt fladt, skal man bare huske, at..: Det er fedt at kravle op!! Kom og vær med i år! Der er også fødselsdagskage! Og bagefter spiller Peter og Norman op til dans! Menighedsrådenes foredragsrække 2014 handler om at komme hjem! - Ligesom kristendommen gør med sin store fortælling om menneskelivet som en pilgrimsrejse på vej mod det nye Jerusalem og Paradisets genåbnede have. Det er imidlertid også en vigtig pointe, at vi har hjemme allerede i denne verden! I disse år kredses der om vores hjem i verden. Eller rettere: Ikke lige om vores, men om nogle andres hjem! Vi sidder godt nok hjemme i sofaen og ser på det og hører om det, men det er alle mulige andres hjem, det handler om på TV: Danmarks skønneste hjem - Kender du typen? Hammerslag Liebhaverne. Og hvorfor dog det? Hvad er der med os? Hvornår eller hvordan kommer vi hjem til os selv igen? Som sædvanlig vil temaet blive belyst fra flere forskellige vinkler: Tirsdag den 11. februar kl : At komme til sig selv perspektiver på ungdomsliv i en tid, hvor man selv skal tegne de kort, der navigeres efter! Ved Søren Østergaard, ph.d., ungdomsforsker og forfatter til en række bøger om børn og unge. Onsdag den 21. maj kl : Politik og religion. To forestillinger om hjem. Ved Peter Kemp, professor emeritus i filosofi, dr. theol. & phil. Tirsdag den 9. september kl : Dejlige ting i dem er sagt. Ved Holger Lyngberg, provst i Rebild Provsti og sognepræst i Brorstrup-Ravnkilde Pastorat. Der indledes med aftensang i Skørping Kirke i Gl. Skørping!! Herefter er der aftensmad i Sognegården inden foredraget. Tilmelding på tlf Tirsdag den 21. oktober kl : Huset med de mange boliger. Ved Lisbeth Smedegaard Andersen, kunsthistoriker, præst, salmedigter og forfatter. Bemærk: aftenerne begynder på forskellige tidspunkter! Fuldt program for rækken kan hentes i kirkerne og Sognegården og på KulturStationen. 16 Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014

17 Det sker i Skørping-Fræer Taizésang i Sognegården i Skørping Taizé er en lille landsby i Frankrig, hvor der ligger et fælleskirkeligt kloster, hvortil der valfarter flere hundredtusinde mennesker hvert år især unge mennesker fra store dele af verden. Til andagterne læses/synges der bønner på mange forskellige sprog, og en stor del af tiden synger de deres egne sange. Mere end 100 af disse sange er udgivet i et sanghæfte med danske tekster, og det er disse sange vi synger dog ikke altid på dansk når vi mødes i Sognegården. Sangene er små enkle strofer, ofte udsat for 4 stemmer, som vi synger igen og igen, indtil de næsten synger sig selv. Derved opnås der ofte en meget dyb ro både i rummet og inde i dig selv. Sangene bliver et redskab for roen og rammerne for stilheden, og det er meget den, vi mødes omkring. Du skal ikke nødvendigvis være god til at synge for at være med, men du skal have lyst til at være i roen/stilheden. Vi mødes onsdage i de lige uger kl undtaget uge 8 og uge 42, og vi holder ferie i månederne juni, juli og august. Der kommer oftest 8-14 personer. Der er ikke nogen bindende tilmelding det er tilladt at være der i den tid, du kan afse. Alle er hjertelig velkommen. Charlotte Wedel Bibelstudiekreds Vi fortsætter med gennemgang af Johannesevangeliet og mødes onsdagene 19. marts, 23. april og 21. maj kl i Sognegården. Alle er velkomne! Nærmere oplysning: Erik Reckweg tlf / Onsdagseftermiddage i Skørping-Fræer Sognegård Vi begynder kl med at synge og drikke kaffe sammen. Alle er meget velkomne, og kirkebilen kan benyttes. 26. marts: Fra 7. kartoffelrække til kanten af Limfjorden med Sven Hansen. 9. april: Arne Kristoffersen tidligere skoleinspektør ved Bavnebakkeskolen i Støvring og meget historiekyndig fortæller om 9. april Dermed slutter vi forårets program. Vi ønsker alle en god påske og glæder os til et gensyn til september. Dorthe Dalby Tlf: Torsdagscaféen i Skørping-Fræer Sognegård hver torsdag formiddag fra kl. 10 ca. kl marts: Samtale om bordet. 13. marts: Sognepræst Kim Legarth, Hobro, taler om emnet: De forfulgte kristne. 20. marts: Arkitekt Jørgen Orlien fortæller om emnet: Kirkeskibe i Aalborg Stift. 27. marts: Samtale om bordet. 3. april: Torben Andersen, næstformand i Ældrerådet i Rebild kommune. 10. april: Vi får besøg af teologistuderende Julie Kajgaard. Emnet er ikke fastsat på nuværende tidspunkt. 24. april: Samtale om bordet. 1. maj: Sognepræst Sanne Birkely Sørensen: Bioetiske udfordringer. 8. maj: Volontør Henriette Kruse fortæller om vores missionsprojekt Hope for Children i Etiopien. 15. maj: Samtale om bordet. 22. maj: Underviser Bjarke Skou, som er uddannet gestaltterapeut: Om kedsomhed. Herefter er der sommerferie i caféen. Vi begynder igen torsdag den 4. september. Erik Reckweg og Hanne Brøgger Hansen Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj

18 Siden sidst Døbte Skørping-Fræer Sogne: Freja Thorgaard Nielsen Oskar Leleur Bjørn Pilu Louise Lam (Gl.) Elliot Theodor Rüsander Chad Gerding-Blenstrup Sogne Carl Oscar Rahbek Nissen Merle Sølgaard Brask Silje Vestergaard Gl.: Skørping Kirke i Gl. Skørping F: Fræer Kirke Døde og begravede Skørping-Fræer Sogne: Bodil Sørensen Hanne Kathe Scholdam Bertelsen Erna Kristine Jensen Jytte Paulsen Jens Jakob Helms Poul Ejvind Nielsen Marie Martine Jensen Harry Christensen Lars Christian Emborg (Gunderup Kirke) Birgit Horne Straszek (Hellevad Kirke) Laila Remmer (Gl.) Kirstine Nielsen (Hadsund Kirke) Bent Abildgaard (F) Gerding-Blenstrup Sogne: Henrik Christensen Frits Uldahl Vejviser Hvad man gør i tilfælde af... Folketinget har besluttet, at al kontakt til offentlige myndigheder skal foregå digitalt også den personregistrering, som Folkekirken udfører for staten. Ændringerne trådte i kraft pr. 1. februar 2014: Fødsel: jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den på www. borger.dk, inden der er gået 14 dage. Er forældrene ikke gift, udfyldes Omsorgs- og ansvarserklæring med NemlD på Er omsorgsog ansvarserklæring for barnet ikke indgivet senest 14 dage efter fødslen, indleder Statsforvaltningen en faderskabssag. Dåb og navngivning: Et barn skal navngives, inden det fylder 6 måneder. Skal barnet navngives ved dåb, træffes aftale med kirkekontoret (Skørping og Fræer) eller sognepræsten (Gerding og Blenstrup), og der skal ikke navngives via www. borger.dk. Skal barnet ikke døbes, navngives det med NemID via www. borger.dk. Navneændring: Ansøgning udfyldes, betales og indsendes med NemID via www. borger.dk. En navnændring koster 500 kr., uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej. Navneændring på bryllupsdagen er dog gratis. Beløbet skal være indbetalt, inden sagsbehandlingen kan påbegyndes. Konfirmation: I Skørping-Fræer Pastorat er der konfirmationer i bededagsweekenden - fredag, lørdag og søndag. Dog evaluerer menighedsrådene løbende denne praksis og kan ændre den med to års varsel, hvis det viser sig nødvendigt. Det vil konkret sige, at vi hvert år efter forårets konfirmationer har en annonce i kirkebladet, hvori konfirmationsdatoer to år frem i tiden endeligt bekræftes. I Gerding-Blenstrup er der konfirmation St. Bededag. Vielse: Bryllupsdato aftales med kirkekontoret (Skørping og Fræer) eller med sognepræsten (Gerding og Blenstrup). Herefter rekvireres prøvelsesattest fra kommunen; den må på vielsesdagen højst være 4 måneder gammel. Parrets navne- eller dåbsattester samt prøvelsesattesten afleveres på kirkekontoret eller hos sognepræsten. Brudeparret tager kontakt til den tjenstgørende præst senest tre uger før bryllupsdatoen Dødsanmeldelse og anmodning om begravelse: Et dødsfald anmeldes af de pårørende evt. med hjælp fra en bedemand via Aftaler vedr. bisættelse og begravelse træffes som hidtil med den stedlige præst. Attester: Attester udskrives automatisk ved dåb og vielse i Folkekirken og kan ellers rekvireres med NemID via www. borger.dk. Har man ikke noget NemId, eller er man af en eller anden grund ikke i stand til at fremsende en digital anmeldelse, kan blanketter rekvireres på eller på kirkekontor eller hos sognepræst. 18 Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014

19 Kirkelig vejviser Nyttige adresser og telefonnumre: Gerding-Blenstrup Pastorat Sognepræst Sognepræst Sanne Birkely Sørensen Gerding Præstegård Sct. Jørgensvej 1, Gerding 9520 Skørping. Tlf Ugentlig fridag: mandag Sognemedhjælper ved Gerding-Blenstrup Kirker Charlotte Wedel Tlf Graver ved Gerding og Blenstrup Kirker Peter Mikkelsen Blenstrup Kirke Tinghusvej 5, Blenstrup 9520 Skørping Tlf / Organist ved Gerding-Blenstrup Kirker Poul Holmgreen Tlf Kirkesanger ved Gerding-Blenstrup Kirker Nina Madsen Tlf Menighedsrådet Formand Kjeld Juhl Nielsen, Askildrupvej 1, Askildrup, 9520 Skørping Tlf / Kirkeværge v/ Gerding Kirke Jens Anton Jensen Gerdingvej 5, Gerding, 9520 Skørping Tlf Kirkeværge v/ Blenstrup Kirke Tove Lilly Andersen, Højparken 20, Blenstrup, 9520 Skørping Tlf Skørping-Fræer Pastorat Sognepræst Lise Nedergaard Skørping Præstegård Præstevænget 12, 9520 Skørping Tlf Ugentlig fridag: mandag Sognepræst Vikar under sognepræst Sanne Birkely Sørensens barsel fra pastoratet: Peter Hansen Tlf Post sendes til: Kirkekontoret Præstevænget 14 t.v Skørping Kirkekontoret i Skørping-Fræer Sognegård Præstevænget 14 t.v., 9520 Skørping Tlf.: Præstesekretæren holder kontoret åbent for personlig og telefonisk henvendelse tirsdag-torsdag kl Graver ved Skørping Kirke i Gl. Skørping Peter Aldahl Tlf / Graver ved Skørping Nykirke Tina Rugholm Graverkontor i Sognegården Præstevænget 14 t.h., 9520 Skørping Tlf Graver ved Fræer Kirke Margit Ravn Johannesen Kontor i Graverhuset ved Fræer Kirke Tlf / Organist ved Skørping-Fræer Kirker Under Mettea Engelunds barselsorlov passes embedet af Robert Uhrenholt Tlf / Kirkekorleder ved Skørping-Fræer Kirker Under Mettea Engelunds barselsorlov passes koret af Rikke K. Skovsbo Tlf Kirkesanger ved Skørping-Fræer Kirker Maria Bang-Schnack Tlf Skørping Menighedsråd Finn Munk Bækkedalsvej 9, 9520 Skørpng Tlf Kirkeværge v/ Skørping Kirke og Skørping Nykirke Birgit Andersen, Nyvej 28, 9520 Skørping Tlf.: Fræer Menighedsråd Formand Johan Rafaelsen Jyllandsgade 63, 9520 Skørping Tlf.: Kirkeværge v/ Fræer Kirke Kim Hjorth Blenstrupvej 12, 9520 Skørping Tlf.: Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj

20 Gudstjenester 1 Fastelavn. Se omtale i bladet. 2 Gudstjeneste for hørehæmmede; landsdelspræst for hørehæmmede, Søren Skov Johansen, forestår gudstjenesten sammen med kst. sognepræst Peter Hansen. Efter gudstjenesten er der frokost i Sognegården. Se omtale i bladet. 3 Gudstjeneste ifm Rold Skov Refugiums refugieuge på Rold Storkro; Peder Skamris, sognepræst ved Nørresundby Kirke, har gudstjenesten. 4 Gudstjenesten danner optakt til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling, som udgår fra Sognegården senere på formiddagen. Se omtale i bladet. 5 Musikalsk aftenandagt. Se omtale i bladet. 6 Efter gudstjenesten er der kaffebord i Sognegården og, som optakt til Skørping Nykirkes 100års jubilæum, causeri v/ bibliotekar Mogens Yde om kirkens første 100 år. Se omtalen i bladet. Kirkebil: Ring til Terndrup Taxa Kirkebilen bestilles gratis til alle gudstjenester og arrangementer i Skørping-Fræer Pastorat Gerding Kirke Blenstrup Kirke Skørping Nykirke Skørping Kirke Fræer Kirke Teglgaardsminde 23. februar Seksagesima PH 9.00 PH 26. februar Onsdag LN SKJ 2. marts Fastelavn SBS 1 og PH PH 4. marts Tirsdag PS 3 9. marts 1.s.i Fasten LN marts Onsdag SBS 13. marts SBS marts 2.s.i Fasten SBS 9.00 SBS LN 23. marts 3.s.i Fasten PH * 9.00 PH 26. marts Onsdag LN 30. marts Midfaste 9.00 PH LN LN * 6. april Mariæ Bebudelsesdag HTB 7 9. april Onsdag SBS SBS 13. april Palmesøndag 9.00 PH PH * 17. april Skærtorsdag SBS PH 18. april Langfredag LN 9.00 LN 20. april Påskedag SBS 9.00 SBS LN 21. april 2.Påskedag LN LN april Onsdag LN LN i Nykirken april 1.s.e..Påske SBS 9.00 SBS 4. maj 2.s.e.Påske 9.00 LN LN * 11. maj 3.s.e.Påske 9.00 SBS SBS 14. maj Onsdag SBS 16. maj Bededag / Konf SBS LN 17. maj Lørdag / Konf 9.00 LN / LN 18. maj 4.s.e.Påske / Konf PH 9.00 PH 21. maj Onsdag SBS maj 11 5.s.e.Påske LN 28. maj Onsdag LN 29. maj Kr. Himmelfartsdag 9.00 SBS LN SBS juni 6.s.e.Påske SBS * 8. juni Pinsedag SBS 9.00 LN LN 9. juni 2.Pinsedag LN 13 7 Jubilæumsgudstjeneste v/ biskop Henning Toft Bro. Efter gudstjenesten er der fest på KulturStationen. Alle er velkomne! Se inde i bladet Påskedag holder vi én gudstjeneste i to kirker: Vi begynder i Gl. Skørping kl. 9 med morgensang, vandrer så til Nykirken og fortsætter - og det er naturligvis også muligt først at slutte sig til dér! Efter gudstjenesten er der påskemiddag i Sognegården. Se omtale i bladet. 9 Efter gudstjenesten er der kaffebord og hyggeligt samvær i Sognegården. 10 Friluftsgudstjeneste ved spejderhuset. Alle er velkomne. 11 Herefter lukkes Blenstrup Kirke og Skørping Nykirke pga renovering. Nykirkens gudstjenester flyttes til Sognegården de første gange den 1. juni og 15. juni. 12 Kirkevandring fra Gerding Kirke til Fræer Kirke. Se omtale i bladet. 13 Udendørs gudstjeneste ved Præstegårdssøen. * Kirkekaffe

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Kirkeblad. for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2014 - 8. årgang Juni - Juli - August

Kirkeblad. for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2014 - 8. årgang Juni - Juli - August Kirkeblad for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2014 - 8. årgang Juni - Juli - August Fra vugge til grav i en digital verden med sit NemID. En navnændring koster pr. 1. marts 2014 kr. 500, beløbet

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Husk menighedsrådsvalget i disse uger! Og at det gælder DIN kirke! Oktober-november 2012 Sjette årgang nr. 3 Mange kirker men én Folkekirke

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke:

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke: Køng Kirke Svinø Kirke Mindelunden Gudstjenester i Køng Kirke: 1.marts 1.s. i fasten kl.10,30 8.marts 2.s. i fasten kl. 9,00 15. marts 3.s.i fasten kl.10,30 22. marts -Midfaste kl.10,30 29. marts Mariæ

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr.

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. Marts April Maj 2015 Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. 2 2 Indholdsoversigt: Til orientering... side 2-3 Nyt fra Simested

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37 Side 1 De naive lever lykkeligere... Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66

Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66 ADRESSER: Sognepræst: Indtil 1. august:

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Juni - August 2012 32. årgang nr. 2 Menighedsrådsvalg 2012 Pastoratet udgøres af tre sogne, nemlig Nim (hovedsogn), Underup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere