K I R K E B L A D E T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K I R K E B L A D E T"

Transkript

1 K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014 Ottende årgang nr. 1

2 Sidste forår i den gamle Nykirke Det siges, at da maleren Rudolf Rud-Petersen i sin tid malede den nuværende altertavle til Skørping Nykirke - af Kristus og Synderinden - udstyrede han de fordømmende farisæere og skriftkloge med ansigter fra fremtrædende borgere i Skørping. Jesu ord, som er præget i rammen: Den af Eder, som er uden Synd, kaste den første Sten, rettede sig altså direkte mod den gudstjenestefejrende menighed, og alterbilledet blev en understregning af, at evangeliet aldrig kun har med fortiden at gøre, men med enhver tid, enhver menighed, ethvert menneske. Også os dernede på bænkene! Én er vor Gud, og vi er hinandens skyldnere, som vi også mindes om i en af de kirkebønner, vi bruger ved vore gudstjenester i Skørping-Fræer Pastorat. Denne pointe skal, sammen med evangeliets mange andre sandheder, fastholdes - også for denne og kommende generationer. Herren velsigne dig og forbavse dig!, som den gamle højskolemand Knud Hansen udtrykte det i sin helt egen utrættelige variant af den aronitiske velsignelse - ganske vist uden for gudstjenestens rum. For evangeliet må aldrig blive en selvfølgelighed. Det skal blive ved med både at favne og at skubbe til os. Derfor aktualiseres det i præsternes prædiken. Derfor skrives der stadig nye salmer. Derfor skabes der ny kunst til kirkerne. Og derfor har Skørping menighedsråd længe ønsket en ny alterudsmykning til Skørping Nykirke. I 2010 indledtes et samarbejde med den færøske kunstner Tróndur Patursson, der er højt anerkendt som både maler og billedhugger og frem for alt for sine glasmalerier og spejl- og glasinstallationer. Samarbejdet har ført til, at der nu foreligger en skitse til ny alterudsmykning - et glasmaleri bag alteret i hele øst-væggen, kaldet Livets Landskab. I arkitekt Søren Kibsgaards projektbeskrivelse fra januar 2012 gengives en samtale, som kunsthistoriker Inge Smærup Sørensen har ført med Tróndur Patursson om motivet. Den kan sammenfattes sådan her: Sorte spor tegner sig hen over en bund af ultramarinblåt. De bevæger sig op og ud på billedfladen, nogle gange med en næsten eksplosiv energi, andre gange mere langsomt og sikkert. Nogle gange er sporene kraftige, brede og stærke, andre gange er de fine, tynde og næsten gennemsigtige. Ud af disse Tróndur Patursson: Livets Landskab. Detailfoto fra skitse. spor tegnes motivet: Livets Landskab. Vi genkender påskeevangeliet og lidelseshistorien. Der er bevægelse fra mørket ud i lyset. Menneskefigurerne befinder sig i gulvhøjde og har naturlig størrelse. Menigheden er med andre ord en del af kunstværket. Og i den forstand kan vi ikke overskue eller indtage det. Det fylder hele rummet og overtager os med sit intense nærvær. Men der sker også noget andet - en fortrolighed måske? En følelse af samhørighed og fællesskab. Håndværkerne rykker ind i Nykirken, når forårets konfirmander er sprunget ud: I ugen efter St. Bededag. Og så er det planen, at kirken genåbnes Skærtorsdag aften I mellemtiden flyttes gudstjenester og kirkelige handlinger til Sognegården og Skørping Kirke i Gl. Skørping. Men inden alt dette står forårets højtider og kirkelige arrangementer i vore to pastorater for døren - herunder Nykirkens 100 års jubilæum. Som det fremgår af bladet her, bliver der nok at gå til! Sognepræst Lise Nedergaard 2 Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014

3 Nyt fra menighedsrådene Skørping Nykirke fylder 100 år 5. søndag i fasten, Mariæ Bebudelsesdag. Det fejrer vi på dagen, søndag den 6. april, og i ugen op til med en række arrangementer i Nykirken og Sognegården. Vi håber, at rigtig mange i sognet vil være med til at fejre jubilæet! Søndag den 30. marts kl : Gudstjeneste i Nykirken og herefter kaffebord og samvær i Sognegården og causeri ved bibliotekar Mogens Yde. Der er ingen tilmelding. Mandag den 31. marts kl. 20: Solokoncert med Jonas H. Petersen fra Hymns from Nineveh i Nykirken - især for de unge! Hvis man vil være sikker på at få plads, kan gratis billetter bestilles på tlf og afhentes på Kirkekontoret i Sognegården efter aftale. Hymns from Nineveh er aktuelle med nye, smukke hymner på albummet Visions, som har fået meget flotte anmelderroser! Følg bandet på facebook eller på deres hjemmeside: Onsdag den 2. april kl. 10, og 13: Tante Andante og Professor Virvar spiller teater for børnehavebørn og dagplejebørn i Nykirken: Da Gud skabte verden gik det ikke stille af. En tur gennem skabelsesberetningen med sang, musik, leg, teater og fortælling! Børn, der bliver passet hjemme, er selvfølgelig også velkomne!! Søndag den 6. april kl : Jubilæumsgudstjeneste v/ biskop Henning Toft Bro. Herefter festmiddag på KulturStationen. Tante Andante Gratis billetter til festmiddagen bestilles inden den 20. marts på tlf og kan afhentes på Kirkekontoret i Sognegården efter aftale. ALLE ER VELKOMNE! I forbindelse med jubilæet vil Lene Gade stå for en udstilling med billeder og plancher fra fødselarens første 100 år. Udstillingen kan ses i Sognegården i jubilæumsugen, fra den 30. marts til den 5. april, og herefter på KulturStationen. Vel mødt til en begivenhedsrig uge! Skørping menighedsråd Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj

4 Nyt fra menighedsrådene Fræer Kirke var fyldt onsdag aften den 5. februar, da vi traditionen tro fejrede kyndelmisse med fyraftensgudstjeneste og derefter aftensmad i Aktivitetshuset. Kirkekoret medvirkede begge steder, og de klare stemmer demonstrerede det brede repertoire, koret mestrer: Som introitus, og mens pigerne fyldte kirken med lys og sang, hørte vi Ingrid Schrøder Hansens Kyndelmissesalme ; og i Aktivitetshuset rundede de af og rockede os alle sammen igennem med Mary Mary s Shackles. Fra menighedsrådet blev der orienteret om planerne med at opstarte et frivilligt ringerlaug, som kan tage sig af morgen- og aftenringningerne, når vores gravere har ferie. Der er i skrivende stund fire på holdet, som vil blive indkaldt til en hyggelig klokkedag i løbet af foråret. Andre interesserede opfordres til at henvende sig til kirkeværge Kim Hjorth på tlf eller mail: Fræer menighedsråd Gerding-Blenstrup menighedsråd glæder sig her ved årsskiftet ved, at det til stadighed er opbakning til vores gøren og laden i både Gerding og Blenstrup. Vi har sat flere nye tiltag i søen, blandt andet vores nye lokale sognemedhjælper. Charlotte arbejder nu ihærdigt sammen med præsten på at få både børn, unge og ældre til at færdes og interessere sig for og med kirken. Derforuden har vi igen i år haft flere arrangementer med rigtig god tilslutning, hvilket glæder os utroligt meget vil blive et turbulent år for os alle og med mange praktiske opgaver for menighedsrådet, idet der er planlagt flere renoverings opgaver. Som det første efter vinteren kommer der nu endelig gang i anlæg af ny sti op til Blenstrup Kirke, både fra syd og fra øst siden. Pladsen foran våbenhuset bliver udvidet sådan der bliver bedre plads til stående udenfor kirken. Arbejdet bliver udført fra først i april med aflevering inden konfirmation på St. Bededag. Det er et arbejde, der har været på trapperne i mange år, og den nuværende flisebelægning er efterhånden temmelig slidt. Der vil selvfølgelig blive sikret forsvarlig adgang til og fra kirken i perioden, men der vil selvsagt blive tidspunkter hvor det vil være lidt besværligt. Næste store opgave er renoveringen af kirken. Fra ca. 1. juni lukker vi Blenstrup Kirke midlertidigt for en gennemgribende restaurering og vi forventer at slå dørene op igen med en festgudstjeneste palmesøndag Planlægningen af dette arbejde har ligeledes været i gang i flere år og det er efterhånden hårdt tiltrængt med en indvendig restaurering og istandsættelse. Et af menighedsrådets ønsker har været muligheden for stole og borde bagerst i kirken, hvor de nederste bænkerækker tages ud og skaber plads til et lille menighedslokale i selve kirken. Gudstjenester og kirkelige handlinger flyttes i denne periode til Gerding og skulle Gerding Kirke blive for lille har vi truffet aftale om at låne en af vore nabokirker. Det er dog som altid sognepræsten i Gerding-Blenstrup, der skal kontaktes for at aftale nærmere vedr. begravelse og andre kirkelige handlinger, ligesom det er personalet ved Gerding og Blenstrup Kirker, der skal forestå eventuelle tjenester. Der er mulighed for at bestille kirkebil fra Blenstrup til Gerding i lukningsperioden og det skal ske til Terndrup taxa på telefon Derudover har vi flere lidt større reparations opgaver med forskellige bygninger både i Blenstrup og i Gerding. Dvs. vi kommer til at rode lidt meget i 2014 og vi vil selvfølgelig være lidt handikappet mht. at vores kirke er taget ud af drift. Vi kan omvendt glæde os rigtig meget til at vi i 2015 kan invitere til indvielse af en flot renoveret kirke med en flot gangsti, som så kan holde igen i mange år frem. Gerding-Blenstrup menighedsråd 4 Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014

5 Nyt fra menighedsrådene Gravermedhjælper og sognemedhjælper ved Gerding og Blenstrup Kirker For godt 2 1/2 år siden blev jeg ansat som gravermedhjælper på fuld tid. Jeg er tillært kirkegårdsgartner og kendte til jobbet fra tidligere arbejdspladser, og holder af de skiftende opgaver gennem de skiftende årstider, og så er der jo masser af frisk luft. Da vi fik automatisk ringning ved Blenstrup Kirke blev der frigjort nogle timer fra stillingen som gravermedhjælper, og de timer fik jeg tilbudt som sognemedhjælper, hvilket jeg tog imod med glæde. Min baggrund for dette område er en uddannelse som musikterapeut og erfaring som underviser af både børn og voksne. Som sognemedhjælper er min tid indtil videre gået med minikonfirm andundervisning, at lede De små synger og De ældre synger og være behjælpelig da skolens 3. klasse øvede julekrybbespil i kirken. Desuden deltager jeg ved særlige gudstjenester og arrangementer i kirken. Senest er jeg kommet med i en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan vi på tværs af sognene i provstiet kan samarbejde om kirkens eventuelle sociale opgaver, og i den forbindelse har jeg netop været på kursus om børn i sorg. Det bliver spændende, hvad den gruppe kan udvikle af tilbud. Er der nogle tiltag, du kunne tænke dig at få taget op i kirkeligt regi i Gerding eller Blenstrup, er du altid velkommen til at kontakte mig på tlf.: eller på kirkegården. Charlotte Wedel Julekoncert i Blenstrup Kirke Tirsdag den 26 november kunne Gerding- Blenstrup menighedsråd melde fuldt hus til årets julekoncert i Blenstrup Kirke med Spirits Of Joy. Steve Cameron og koret underholdte op imod 100 tilhørere med hans og korets kunnen udi gospel sang. Det var en stor oplevelse at se og mærke den glæde og Spirit de har med deres sang. Deres glæde og Spirit smittede af på deltageren, som levede sig med i sangene. Korets påstand og motto: Det er svært at være sur, når man synger, blev klart bevist denne aften i Blenstrup og Steve og koret modtog stående bifald efter koncerten, der selvfølgelig udløste ekstra numre. Efter koncerten blev der serveret kaffe og kringle i våbenhuset, som blev nydt under hyggelig snak og samvær i kirken. Menighedsrådet både glæder sig over og takker for den gode opbakning til arrangementet. Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj

6 Nordjysk Kirkedag 2014 Når troen koster! - om religion og politik i Mellemøsten Lørdag den 29. marts kl i Vesterkær Kirke, Aalborg Dagens program: 10.00: Velkomst og herefter: Jørgen Bæk Simonsen: Kristne i Mellemøsten 12.00: Frokost 13.00: Naser Khader: De kristne i Mellemøsten og Det Arabiske Forår 14.30: Kaffepause 15.00: Jens Nielsen: Hvor er min salmetone? Nordjysk Kirkedag er en fælles kirkelig inspirations- og debatdag, hvor alle er velkomne. Bag arrangementet står Arbejdsgruppen Nordjyske Kirkedage med repræsentanter fra Baptistkirken, Metodistkirken, Den Romersk-Katolske Kirke, Folkekirkens mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aalborg stift, folkekirkelige menighedsråd og studenterpræstearbejdet i Aalborg. Praktiske oplysninger Sted: Vesterkær Kirke, Skydebanevej 2, Aalborg Tilmelding: Senest torsdag den 20. marts 2012 Til Lars Møller Jensen på eller tlf.: Pris: 175,- kr., inkl. frokost og kaffe. Betaling: Sker samtidig med tilmelding til konto i Jyske Bank, reg.nr kontonr med tydelig indbetalerangivelse eller med crosset check, udstedt til Nordjysk Kirkedag. Professor, dr. phil. Jørgen Bæk Simonsen, Institut for Tværkulturelle og Regionale studier ved Københavns Universitet er historiker og religionshistoriker med speciale i arabisk og islamisk historie og i politiske og økonomiske strukturer i den moderne arabiske verden. I perioden var han direktør for Det Danske Institut i Damaskus. Naser Khader, cand.polit., født i Damaskus, Syrien, tidligere politiker og nuværende forfatter, debattør, foredragsholder, rejseleder og Senior Fellow ved den amerikanske tænketank Hudson Institute og vært på programmet Arabiske stemmer på DR s P1. Jens Nielsen, der er organist ved Voer og Agersted Kirker, tidligere afdelingsleder i Musikskolen i Frederikshavn, uddannet som almen musikpædagog fra Nordjysk Musikkonservatorium og mange års erfaring som højskolelærer og musikskolelærer, vil introducere en række nye salmer og ny kirkemusik. Og der bliver god lejlighed til at synge med på salmerne! 6 Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014

7 Det for børn. DE SMÅ SYNGER I Blenstrup Kirke De små synger videre i Blenstrup Kirke om mandagen i de ulige uger. Vi mødes kl og synger i en halv times tid. Det er for børn op til ca. 3 år ifølge med en voksen, men ældre søskende er meget velkomne til at komme med. Da påsken falder, som den gør i år, mødes vi sidste gang inden sommer i uge 15, altså 7. april. Vel mødt både voksne og børn. Charlotte MINIKONFIRMANDER I Blenstrup Kirke Så har vi den store glæde igen at have startet et hold med minikonfirmander i Blenstrup Kirke. I skrivende stund, har vi kun været sammen to gange og har straks følelsen af en flok dejlige børn, der er med på vores planer og planer er der nok af. I år vil vi foruden vores miniandagt i kirken med lystænding, sang, bøn, fortælling og samtale, ja, så vil vi bygge en modelkirke med alter, døbefont, prædikestol osv. Det bliver alt sammen så spændende. Planerne er også, at modelkirken skal stå i våbenhuset, så alle kan følge arbejdets udvikling, når vi kommer til gudstjeneste om søndagen. Vi afslutter forløbet med en aftengudstjeneste onsdag d. 9. april, hvor også spejderne vil komme. Alle er velkomne til at deltage. Se tidspunktet andetsteds i bladet. Hilsen Charlotte og Sanne BabysaLmesAng SkØrping Nykirke Hvad er babysalmesang? Babysalmesang er nærvær gennem sang i kirkerummet; en positiv oplevelse for de mindste børn sammen med deres mor eller far. Barnets sanser og opmærksomhed stimuleres gennem sang, dans og leg. Babysalmesang er altid på barnets præmisser. Vi skaber en tryg atmosfære gennem genkendelige rutiner med små forandringer fra gang til gang. Salmerne er omdrejningspunktet i undervisningen. Nogle af dem vil være velkendte, hvor andre vil være nye. Disse suppleres med børneremser, anden musik og fadervor. Praktisk information Gratis forløb på 10 gange. Det er ikke nødvendigt, at barnet er døbt, alle er velkomne. Undervisningen varer 45 min. pr. gang og foregår i kirken. Bagefter er der kaffe og hygge i Sognegården. Tilmelding og info omkring holdstart sker ved at henvende sig til: Sanger og musikpædagog Maria Bang-Schnack Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj

8 Det for børn. Kirkekoret i Skørping Kirkekoret i Skørping er for både drenge og piger fra 10 år og opefter. Men af en eller anden mærkelig grund kommer der altid flest piger. Koret øver hver torsdag i Skørping-Fræer Sognegård. Det er Rikke fra Rebild musikskole, der træner de dygtige sangere Her øves og synges der korsatser og salmer, der passer til de forskellige højtider i kirken. Og ind i mellem synges der også en hel del andre sange. Koret medvirker til gudstjenester og koncerter flere gange om året, og der er altid fuldt hus, når koret deltager. Her et billede fra den gang i sommer, hvor koret var med til at gøre den udendørs pinsegudstjeneste rigtig festlig. Går du i 3. klasse? Så er der noget for dig her! MINIKONFIRMAND Vær med til at gå på opdagelse i kirken og kirkens traditioner med udgangspunkt i forskellige dele af kroppen. Det foregår i Skørping-Fræer Sognegård og i Nykirken i foråret. Man behøver ikke at være døbt for at være med alle er velkomne, og det er gratis at deltage. Der bliver sendt brev ud om forløbet til Skørping Skoles 3. klasses elever. Mere information hos Maria Bang-Schnack på 8 Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014

9 Konfirmation St. Bededag, fredag den 16. maj kl i Skørping Nykirke Amanda Rosendal Pilgaard Anna Frida Schuldt Andersen Andreas Hussmann Christensen Benjamin Killerup Sasserson Camilla Marie Mygind Daniel Statager Kjeldgaard Freja Kristensen Frida Nikoline Bech Gustav Jensen Johan Emil Roed Johanne Kjærgaard Jonathan Madsen Bentholm Juliane Greve Hartmann Lasse Haldrup Line Tange Lucas Dupree Cooper Mathias Dahl Kamstrup Mikkelsen Rebecca Lone Mørup-Petersen Rolf Bisgaard Poulsen Sebastian Andreasen Korsbakke Hæsum Tanja Katrine Stubberup Tobias Nørgaard Sørensen Kl i Blenstrup Kirke Cecilie Emilie Nielsen Casper Kragh Claus Holm Winther Gustav Huusballe Nautrup Joshua Anthony Marshall Pedersen Kasper Skatt Mikkelsen Lea Elberg Nielsen Rasmus Kock Christmann Rasmus Sonne Nørgaard Mathilde Rønnau Lørdag den 17. maj: Kl i Skørping Nykirke Agnes Moeslund Emilie Holm Jacob Lundbeck Jensen Josephine Damborg Højbjerg Frank Karoline Rejnhold Søndergaard Mads Rømsgaard Søndergaard Maj Kastberg Kjeldsen Malthe Bruun Munch Matias Johns Sebastian Lassen Tilde Sondrup Bols Tobias Dehn Nielsen Villiam Vestergaard Ottesen Lørdag den 17. maj: Kl i Skørping Nykirke Anna Mark Bystrup Astrid Nygaard Elmstrøm Caroline Thrysøe Sørensen Frederik Frydenlund Julia Rytter Rønnau Kristian Plet-Bundgaard Laura Knudsen Brøndum Line Larsen Maria Hjort Bach Mikkel Bjørnbak Kjær Nikolai Ewald Førster Pedersen Sebastian Ravn Signe Lützow Kirk Signe Albrechtsen Rytter Snorre Alsted Søndergaard Thomas Holm Tambjerg Søndag den 18. maj: Kl i Fræer Kirke: Magnus Handberg Alstrup Kl i Skørping Nykirke Agnes Krogh Mortensen Ane Iben Lodahl Benjamin Sebastian Schulze Bomholt Frederik Thorup Beltoft Freja Bülow Larsen Liva Tinggaard Nielsen Malene Helmer Frandsen Mathias Høberg Petersen Mathilde Chren Mikkel Broberg Konnerup Nikolai Nørskov Christoffersen Rasmus Mohr Jensen Rikke Line Ditlev Pedersen Simon Nielsen Öster Stine Moselund Laursen Toke Wibe Sørensen Trine Brusgaard Rasmussen Victoria Kjær Vestergaard Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj

10 100 år i tilbageblikket 2014 er et år med mange historiske jubilæer. På verdensplan er det 100 år siden, Første Verdenskrig begyndte. På landsplan er det 200 år siden, den danske folkeskole blev oprettet, ligesom også Bibelselskabet har 200 års jubilæum. Helt lokalt har vi også et jubilæum, da det nu er 100 år siden, Skørping Nykirke blev indviet. I mange år var det nok for Skørping sogn at have sognekirken, der jo er den næsten 1000 år gamle Skørping Kirke, som ligger på en bakketop ved landsbyen, der nu hedder Gammel Skørping. Men befolkningstallet steg meget efter 1869, hvor jernbanen blev åbnet, og hvor stationsbyen blev placeret 3 km længere mod syd. Især efter 1890 udviklede stationsbyens bebyggelse og erhverv sig meget. Fra omkring 1900 begyndte sognepræsten derfor at afholde månedlige gudstjenester i det nu nedlagte missionshus Karmel, og efterhånden følte sognepræsten sammen med det daværende menighedsråd, at det ville være en god ide, hvis sognet byggede en filialkirke ved stationsbyen. Fra omkring 1909 arbejdede menighedsrådet derfor med planer for kirkebyggeri. Til placering af kirken blev flere forskellige steder overvejet, bl.a. en tømmerstabelplads, der hvor det nuværende ældrecenter Teglgårdsminde ligger. Ved et offentligt møde i Skørping Stationsskole torsdag d mødte rigtig mange af sognets beboere op. På mødet blev der stor tilslutning til at placere den nye kirke og kirkegård på en grund, som købmand Thorvald Hoffman tilbød gratis. Arealet blev bl.a. suppleret med en gratis grund fra maltgører Christen M. 10 Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014

11 100 år i tilbageblikket Andersen samt billigt indkøb af lidt af Johan A. Svenssons jord. Det samlede areal til kirke, kirkegård og tilkørselsvej blev ca. 1 tdr. land. Der blev dannet en kirkekomite, som bestod af 18 personer, hvoraf der blev valgt fem til et forretningsudvalg. Disse fem var: - formand sognepræsten P. C. Poulsen - næstformand murermester O. P. Olesen - kasserer købmand Th. Hoffman - sekretær lærer M. C. Møller - uddeler A. Christensen Den daværende provst M. F. Høffler godkendte grunden, og kirkekomiteens forretningsudvalg holdt møde d , hvor de på baggrund af tegningsforslag vedtog at benytte arkitekt Charles Jensen fra Brønderslev i det videre arbejde. Han skulle både udarbejde endelige tegninger og byggevejledning for kirken, lave overslag over priserne samt have personligt tilsyn med arbejdets udførelse. I juli 1911 blev der sendt ansøgning til den daværende regering og rigsdag med ønske om et tilskud fra finansloven på kr til kirkens opførelse, som blev bevilget. I juli 1912 blev de endelige tegninger af kirken indsendt til ministeriets godkendelse og i august blev der indrykket licitationsannoncer om arbejdets udførelse i flere aviser for Aalborgområdet og Vendsyssel. Allerede i 1911 påbegyndte kirkekomiteen afholdelse af flere arrangementer for at samle penge ind, for sognet skulle også selv skaffe nogle penge. Det første arrangement var en koncert i Skørping Gæstgivergård, hvor overskuddet blev 67 kr. Senere blev der afholdt både dilettantforestillinger og basar. Derudover kunne man tegne sig for faste bidrag til kirkebyggeriet. I alt indsamlede sognets borgere kr til kirkebyggeriet, og dele af kirkens udsmykning og inventar blev givet som gaver. Grundstenen til kirken blev nedlagt d af provst M. F. Høffler. Som traditionen foreskrev det, blev der indmuret et dokument af pergamentpapir i en blykapsel sammen med en gangbar sølv- og kobbermønt. Kirken blev indviet søndag d , som var 5. søndag i fasten. Der var solskin over dagen lige fra morgenstunden, og man var glade for den smukke og stilfulde nye kirke. Biskop A. S. Poulsen fra Viborg stift, som sognet dengang tilhørte, anbragte de hellige kar på alteret og holdt indvielsestalen. Pastor P. C. Poulsen prædikede for den helt fyldte kirke, som kirkekomiteens damer havde pyntet smukt med påskeliljer og enebær. Ved indvielsen havde kirken endnu ikke nogen altertavle og heller ikke et orgel. Disse ting fik kirken senere skænket som gaver. Da kirken blev bygget, lå den på en grund i åbent landskab syd for stationsbyens bebyggelse, men senere voksede byen, og kirken ligger nu højt og flot inde midt i byområdet. I 1928 blev den nuværende præstegård bygget, og kirkegården er blevet udvidet flere gange. Ved renovering og ombygning af kirken i 1970 blev et præsteværelse tilbygget i den nordøstlige ende af kirken. Inde i kirken blev der bl.a. ændret ved kor og altertavleområdet. Desuden blev orglet udskiftet og samtidig flyttet fra pulpituret over våbenhuset til den vestlige ende af selve kirkeskibet, dvs. under tårnet. I 1998 blev Sognegården bygget, og sammen med den nu 100 år gamle kirke er det rammen om de mange gode ting for sognet i både hverdage og ved højtider, med støtte i både glæder og sorg. Lene Gade Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj

12 Det sker i Gerding-Blenstrup FasTeLaVn i Blenstrup Kirke søndag den 2. marts kl Vanen tro holder vi fastelavn i samarbejde med Blenstrup Borgerforening og begynder med en fastelavnsgudstjeneste i kirken kl. 14. Efterfølgende arrangerer Borgerforeningen tøndeslagning og andre fornøjeligheder. Hold øje med opslag i byen og i ugeavisen for nærmere info når dagen nærmer sig. Kan du gætte hvem jeg er? Ulvetime i Blenstrup Kirke 9. april kl Igen i år holder vi i samarbejde med spejderne en fyraftensgudstjeneste for hele familien. Det er samtidig afslutningen for årets minikonfirmander, som vil deltage i gudstjenesten og fremvise deres projekt: en minimodel af Blenstrup Kirke. Alle er velkomne og vi håber at se rigtig mange til den korte gudstjeneste og den efterfølgende spisning i spejderhuset. Menighedsrådet står for maden og spejderne vil sælge øl og sodavand. For at have en ide om, hvor mange vi skal bestille mad til, vil vi gerne have en tilmelding til Birthe på tlf inden den 2. april. Gud, mennesket og jorden! Musikalsk Tema-andagt i Blenstrup Kirke d. 13. marts kl Kom og oplev en stemningsfuld andagt med musikken, sanserne og naturen i centrum. Vi vil gennem sang, musik, oplæsning og fællessang byde foråret velkommen, idet vi sætter fokus på at værne om og glæde os over vores fælles jord. Medvirkende: Henrik Høj Madsen, Bent Hvilshøj, Jette Moeslund, Natalia Packert Andresen, Sanne Birkely Sørensen Skærtorsdagsaften 17. april i Gerding Kirke Skærtorsdagsaften spiste Jesus sit sidste måltid og indstiftede samtidig nadveren, som kristne har samledes om lige siden. Dette vil vi i år markere med en aftengudstjeneste med nadveren i centrum. Det er kl og alle er naturligvis velkomne. Mangler kirkebladet i postkassen hos dig selv eller naboen, - kan der rettes henvendelse direkte til Nordjyske Distribution på tlf.: eller mail: Forsidebilledet: Skørping Nykirke; akvarel af Henrik Kjelds Redaktion og deadline: Sanne Birkely Sørensen, Unni Halvorsen og Lise Nedergaard. Stof til næste blad, som udkommer til juni, mailes til senest den 20. april. 12 Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014

13 Det sker i Gerding-Blenstrup Kristi Himmelfartsvandring fra Gerding til Fræer På Kristi himmelfartsdag skal vi ud under åben himmel når vi i år bruger helligdagen på en vandring fra Gerding til Fræer. Vi begynder kl. 9 med en andagt i Gerding Kirke og herefter går vi ad de mindre veje til Fræer, hvor vi slutter med andagt i kirken. Efter vandringen bydes der på en sandwich inden vi bliver kørt i bus tilbage til Gerding Kirke og vores biler. Ruten tilrettelægges, så (næsten) alle kan være med og vi forventer at være færdige ved middagstid. Vi håber at se rigtig mange til en hyggelig vandring denne forårsdag! Arr. Gerding-Blenstrup menighedsråd og Fræer menighedsråd DE ÆLDRE SYNGER i Blenstrup Kirke Tirsdag d. 11. marts og tirsdag d. 8. april kl Vi vil her i foråret igen indbyde til salmesang for efterlønnere, pensionister og andre der har lyst. Vi vil synge både ældre og nyere salmer, og har du en salme, der betyder noget særligt for dig, synger vi den gerne sammen med dig. Vi begynder i graverhuset med en kop kaffe og et stykke kage, og derefter går vi i kirken og synger. Tag din nabo og ven med til en dejlig eftermiddag med sang og snak. Kirkebilen kan benyttes. Vel mødt. Charlotte tlf: Der er også brug for sognepræster i Afghanistan Sogneaften i Blenstrup Kirke 29. april kl Hvad får en sognepræst til at forlade sin familie i seks til otte måneder, sit trygge job som præst i Danmark for at tage med et hold soldater i krig i det uroplagede Afghanistan? Giver det mening at have præster med i krig? Er man bange når man er i krig? Hvilke tanker gør man sig som civil i et krigsområde? Hvad laver en præst midt ude i den afghanske ørken når han har fri? Disse spørgsmål og meget mere, vil sognepræst og feltpræst Oral Shaw fra Gunderup forsøge at give svar på i sit rejseforedrag. Foredraget vil være en blanding af rejsefortællinger, rejsebeskrivelser og personlige overvejelser, og alt sammen vil det være krydret med humor, billeder og musik. Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj

14 Det sker i Skørping-Fræer Gudstjeneste for hørehæmmede i Skørping Nykirke Søndag den 2. marts 2014 kl Ved kst. sognepræst Peter Hansen og landsdelspræst for hørehæmmede, Søren Skov Johansen. Gudstjenesten bliver tekstet på storskærm og afvikles i det hele taget med særligt hensyn til de medborgere, der er så dårligt hørende, at de har vanskeligt ved at få noget ud af en almindelig gudstjeneste. Men samtidig er det en gudstjeneste for alle, da normalthørende også sagtens kan få udbytte af den. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost à 35 kr. i Sognegården i Skørping, hvor Søren Skov Johansen også vil holde et lille foredrag med emnet: Dårlig hukommelse kan skyldes høretab. Der er tilmelding til frokosten senest mandag den 24. februar på tlf (Helmuth Jørgensen, formand for Høreforeningen i Rebild kommune) eller på / (sognepræst Herluf Christensen i Grynderup) Sogneindsamling søndag den 9. marts til bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling... det giver en god fornemmelse i maven... Sidste år samlede vi kr ,57 ind. HELT FANTASTISK FLOT! Mon vi kan slå det i år? Sidste år havde vi mange indsamlere, der var ude i det kolde vintervejr. Det samme håber vi på i år - måske ikke så koldt, men mange indsamlere! Udover selve indsamlingen er der hygge og samvær i Sognegården. Vi tænder op i pejsen, så der rigtigt er rart at være. Inden indsamlingen er der gudstjeneste, og så byder vi på et rundstykke. Efter turen er der hygge med varm suppe, som de frivillige fra Folkekirkens Nødhjælps Butik i Jyllandsgade står for. Det bliver sikkert lige så hyggeligt, som det plejer at være. HVIS DU HAR LYST TIL AT VÆRE INDSAMLER, SÅ MØD OP I Sognegården EFTER GUDSTJENESTEN I NYKIRKEN SØNDAG DEN 9. MARTS KLOKKEN Hvis du er under 14 år, skal du gå sammen med en anden, enten en voksen eller en kammerat. Vi ses den 9. marts! Indsamlingsleder Unni Halvorsen 14 Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014

15 Det sker i Skørping-Fræer 2. Påskedag den 21. april Påskegudstjeneste, Påskevandring, Påskefrokost I år har vi valgt at dele gudstjenesten mellem Skørping Kirke og Nykirken. Vi begynder i Skørping Kirke klokken 9.00 med morgensang. Derefter vandrer vi til Nykirken og afslutter gudstjenesten der. Bagefter er der Påskefrokost i Sognegården. Traditionen tro serveres der lam og flødestuvede kartofler. Pris pr. deltager: kr. 75. Børn under 10 år er gratis. Tilmelding til frokosten er nødvendig - senest tirsdag den 8.april på tlf Her et billede fra sidste års påskefrokost. Hygge og ild i pejsen. Vi håber, du kommer med i år og tager familien med: 2. Påskedag, mandag den 21. april kl i Gl. Skørping! Der er også mulighed for at slutte sig til ved Nykirken, når vi lander der - ca. kl Koncert i Skørping Nykirke torsdag den 24. april kl Peter Bastian og Nikola Jankov med Lenovskata Grupa Engang imellem oplever vi noget, som fuldstændig forandrer vores livsbane, ofte en tilsyneladende ligegyldig hændelse: tilværelsen knipser ad os med fingrene, og vi er leverede. Sådan begynder Peter Bastians bog Ind i Musikken fra Og den hændelse, han taler om, er mødet med den bulgarske mesterklarinettist Nikola Jankov femten år tidligere. Dér gik balkanmusikken op for Bastian - og dén besættelse har foreløbig holdt i 40 år. Nu har de to sat et orkester sammen. Som spiller i Skørping Nykirke den 24. april. Besætningen er, udover den snart 82-årige Nikola Jankov og Peter Bastian: Ivanka Bogdanova, sang, Minju Georgiev, saxofon, Hristo Koritarov trompet, harmonika og sang, Rumen Nikolov, harmonika og sang samt Ivan Velev trommer og sang. Peter Bastian fortæller undervejs om musikken og sine oplevelser med orkestret. Billetter koster 100 kr. og kan bestilles på tlf og afhentes på Kirkekontoret i Sognegården efter aftale. Husk vandring mellem Gerding og Fræer Kristi Himmelfartsdag, den 29. maj! Se omtalen side 13. Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj

16 Det sker i Skørping-Fræer 2. Pinsedag, den 9. juni, er der traditionen tro udendørs gudstjeneste ved Præstegårdssøen kl Sidste år hørte vi om, hvor skidt det endte for tårnbyggerne i Babel - men også om, hvor godt det begyndte! For: Man kan næsten se alting fra så n et tårn..., Det er helt utrolig lækkert med så n et tårn... Der er en helt fantastisk udsigt fra så n et tårn... Når det hele blir lidt fladt, skal man bare huske, at..: Det er fedt at kravle op!! Kom og vær med i år! Der er også fødselsdagskage! Og bagefter spiller Peter og Norman op til dans! Menighedsrådenes foredragsrække 2014 handler om at komme hjem! - Ligesom kristendommen gør med sin store fortælling om menneskelivet som en pilgrimsrejse på vej mod det nye Jerusalem og Paradisets genåbnede have. Det er imidlertid også en vigtig pointe, at vi har hjemme allerede i denne verden! I disse år kredses der om vores hjem i verden. Eller rettere: Ikke lige om vores, men om nogle andres hjem! Vi sidder godt nok hjemme i sofaen og ser på det og hører om det, men det er alle mulige andres hjem, det handler om på TV: Danmarks skønneste hjem - Kender du typen? Hammerslag Liebhaverne. Og hvorfor dog det? Hvad er der med os? Hvornår eller hvordan kommer vi hjem til os selv igen? Som sædvanlig vil temaet blive belyst fra flere forskellige vinkler: Tirsdag den 11. februar kl : At komme til sig selv perspektiver på ungdomsliv i en tid, hvor man selv skal tegne de kort, der navigeres efter! Ved Søren Østergaard, ph.d., ungdomsforsker og forfatter til en række bøger om børn og unge. Onsdag den 21. maj kl : Politik og religion. To forestillinger om hjem. Ved Peter Kemp, professor emeritus i filosofi, dr. theol. & phil. Tirsdag den 9. september kl : Dejlige ting i dem er sagt. Ved Holger Lyngberg, provst i Rebild Provsti og sognepræst i Brorstrup-Ravnkilde Pastorat. Der indledes med aftensang i Skørping Kirke i Gl. Skørping!! Herefter er der aftensmad i Sognegården inden foredraget. Tilmelding på tlf Tirsdag den 21. oktober kl : Huset med de mange boliger. Ved Lisbeth Smedegaard Andersen, kunsthistoriker, præst, salmedigter og forfatter. Bemærk: aftenerne begynder på forskellige tidspunkter! Fuldt program for rækken kan hentes i kirkerne og Sognegården og på KulturStationen. 16 Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014

17 Det sker i Skørping-Fræer Taizésang i Sognegården i Skørping Taizé er en lille landsby i Frankrig, hvor der ligger et fælleskirkeligt kloster, hvortil der valfarter flere hundredtusinde mennesker hvert år især unge mennesker fra store dele af verden. Til andagterne læses/synges der bønner på mange forskellige sprog, og en stor del af tiden synger de deres egne sange. Mere end 100 af disse sange er udgivet i et sanghæfte med danske tekster, og det er disse sange vi synger dog ikke altid på dansk når vi mødes i Sognegården. Sangene er små enkle strofer, ofte udsat for 4 stemmer, som vi synger igen og igen, indtil de næsten synger sig selv. Derved opnås der ofte en meget dyb ro både i rummet og inde i dig selv. Sangene bliver et redskab for roen og rammerne for stilheden, og det er meget den, vi mødes omkring. Du skal ikke nødvendigvis være god til at synge for at være med, men du skal have lyst til at være i roen/stilheden. Vi mødes onsdage i de lige uger kl undtaget uge 8 og uge 42, og vi holder ferie i månederne juni, juli og august. Der kommer oftest 8-14 personer. Der er ikke nogen bindende tilmelding det er tilladt at være der i den tid, du kan afse. Alle er hjertelig velkommen. Charlotte Wedel Bibelstudiekreds Vi fortsætter med gennemgang af Johannesevangeliet og mødes onsdagene 19. marts, 23. april og 21. maj kl i Sognegården. Alle er velkomne! Nærmere oplysning: Erik Reckweg tlf / Onsdagseftermiddage i Skørping-Fræer Sognegård Vi begynder kl med at synge og drikke kaffe sammen. Alle er meget velkomne, og kirkebilen kan benyttes. 26. marts: Fra 7. kartoffelrække til kanten af Limfjorden med Sven Hansen. 9. april: Arne Kristoffersen tidligere skoleinspektør ved Bavnebakkeskolen i Støvring og meget historiekyndig fortæller om 9. april Dermed slutter vi forårets program. Vi ønsker alle en god påske og glæder os til et gensyn til september. Dorthe Dalby Tlf: Torsdagscaféen i Skørping-Fræer Sognegård hver torsdag formiddag fra kl. 10 ca. kl marts: Samtale om bordet. 13. marts: Sognepræst Kim Legarth, Hobro, taler om emnet: De forfulgte kristne. 20. marts: Arkitekt Jørgen Orlien fortæller om emnet: Kirkeskibe i Aalborg Stift. 27. marts: Samtale om bordet. 3. april: Torben Andersen, næstformand i Ældrerådet i Rebild kommune. 10. april: Vi får besøg af teologistuderende Julie Kajgaard. Emnet er ikke fastsat på nuværende tidspunkt. 24. april: Samtale om bordet. 1. maj: Sognepræst Sanne Birkely Sørensen: Bioetiske udfordringer. 8. maj: Volontør Henriette Kruse fortæller om vores missionsprojekt Hope for Children i Etiopien. 15. maj: Samtale om bordet. 22. maj: Underviser Bjarke Skou, som er uddannet gestaltterapeut: Om kedsomhed. Herefter er der sommerferie i caféen. Vi begynder igen torsdag den 4. september. Erik Reckweg og Hanne Brøgger Hansen Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj

18 Siden sidst Døbte Skørping-Fræer Sogne: Freja Thorgaard Nielsen Oskar Leleur Bjørn Pilu Louise Lam (Gl.) Elliot Theodor Rüsander Chad Gerding-Blenstrup Sogne Carl Oscar Rahbek Nissen Merle Sølgaard Brask Silje Vestergaard Gl.: Skørping Kirke i Gl. Skørping F: Fræer Kirke Døde og begravede Skørping-Fræer Sogne: Bodil Sørensen Hanne Kathe Scholdam Bertelsen Erna Kristine Jensen Jytte Paulsen Jens Jakob Helms Poul Ejvind Nielsen Marie Martine Jensen Harry Christensen Lars Christian Emborg (Gunderup Kirke) Birgit Horne Straszek (Hellevad Kirke) Laila Remmer (Gl.) Kirstine Nielsen (Hadsund Kirke) Bent Abildgaard (F) Gerding-Blenstrup Sogne: Henrik Christensen Frits Uldahl Vejviser Hvad man gør i tilfælde af... Folketinget har besluttet, at al kontakt til offentlige myndigheder skal foregå digitalt også den personregistrering, som Folkekirken udfører for staten. Ændringerne trådte i kraft pr. 1. februar 2014: Fødsel: jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den på www. borger.dk, inden der er gået 14 dage. Er forældrene ikke gift, udfyldes Omsorgs- og ansvarserklæring med NemlD på Er omsorgsog ansvarserklæring for barnet ikke indgivet senest 14 dage efter fødslen, indleder Statsforvaltningen en faderskabssag. Dåb og navngivning: Et barn skal navngives, inden det fylder 6 måneder. Skal barnet navngives ved dåb, træffes aftale med kirkekontoret (Skørping og Fræer) eller sognepræsten (Gerding og Blenstrup), og der skal ikke navngives via www. borger.dk. Skal barnet ikke døbes, navngives det med NemID via www. borger.dk. Navneændring: Ansøgning udfyldes, betales og indsendes med NemID via www. borger.dk. En navnændring koster 500 kr., uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej. Navneændring på bryllupsdagen er dog gratis. Beløbet skal være indbetalt, inden sagsbehandlingen kan påbegyndes. Konfirmation: I Skørping-Fræer Pastorat er der konfirmationer i bededagsweekenden - fredag, lørdag og søndag. Dog evaluerer menighedsrådene løbende denne praksis og kan ændre den med to års varsel, hvis det viser sig nødvendigt. Det vil konkret sige, at vi hvert år efter forårets konfirmationer har en annonce i kirkebladet, hvori konfirmationsdatoer to år frem i tiden endeligt bekræftes. I Gerding-Blenstrup er der konfirmation St. Bededag. Vielse: Bryllupsdato aftales med kirkekontoret (Skørping og Fræer) eller med sognepræsten (Gerding og Blenstrup). Herefter rekvireres prøvelsesattest fra kommunen; den må på vielsesdagen højst være 4 måneder gammel. Parrets navne- eller dåbsattester samt prøvelsesattesten afleveres på kirkekontoret eller hos sognepræsten. Brudeparret tager kontakt til den tjenstgørende præst senest tre uger før bryllupsdatoen Dødsanmeldelse og anmodning om begravelse: Et dødsfald anmeldes af de pårørende evt. med hjælp fra en bedemand via Aftaler vedr. bisættelse og begravelse træffes som hidtil med den stedlige præst. Attester: Attester udskrives automatisk ved dåb og vielse i Folkekirken og kan ellers rekvireres med NemID via www. borger.dk. Har man ikke noget NemId, eller er man af en eller anden grund ikke i stand til at fremsende en digital anmeldelse, kan blanketter rekvireres på eller på kirkekontor eller hos sognepræst. 18 Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014

19 Kirkelig vejviser Nyttige adresser og telefonnumre: Gerding-Blenstrup Pastorat Sognepræst Sognepræst Sanne Birkely Sørensen Gerding Præstegård Sct. Jørgensvej 1, Gerding 9520 Skørping. Tlf Ugentlig fridag: mandag Sognemedhjælper ved Gerding-Blenstrup Kirker Charlotte Wedel Tlf Graver ved Gerding og Blenstrup Kirker Peter Mikkelsen Blenstrup Kirke Tinghusvej 5, Blenstrup 9520 Skørping Tlf / Organist ved Gerding-Blenstrup Kirker Poul Holmgreen Tlf Kirkesanger ved Gerding-Blenstrup Kirker Nina Madsen Tlf Menighedsrådet Formand Kjeld Juhl Nielsen, Askildrupvej 1, Askildrup, 9520 Skørping Tlf / Kirkeværge v/ Gerding Kirke Jens Anton Jensen Gerdingvej 5, Gerding, 9520 Skørping Tlf Kirkeværge v/ Blenstrup Kirke Tove Lilly Andersen, Højparken 20, Blenstrup, 9520 Skørping Tlf Skørping-Fræer Pastorat Sognepræst Lise Nedergaard Skørping Præstegård Præstevænget 12, 9520 Skørping Tlf Ugentlig fridag: mandag Sognepræst Vikar under sognepræst Sanne Birkely Sørensens barsel fra pastoratet: Peter Hansen Tlf Post sendes til: Kirkekontoret Præstevænget 14 t.v Skørping Kirkekontoret i Skørping-Fræer Sognegård Præstevænget 14 t.v., 9520 Skørping Tlf.: Præstesekretæren holder kontoret åbent for personlig og telefonisk henvendelse tirsdag-torsdag kl Graver ved Skørping Kirke i Gl. Skørping Peter Aldahl Tlf / Graver ved Skørping Nykirke Tina Rugholm Graverkontor i Sognegården Præstevænget 14 t.h., 9520 Skørping Tlf Graver ved Fræer Kirke Margit Ravn Johannesen Kontor i Graverhuset ved Fræer Kirke Tlf / Organist ved Skørping-Fræer Kirker Under Mettea Engelunds barselsorlov passes embedet af Robert Uhrenholt Tlf / Kirkekorleder ved Skørping-Fræer Kirker Under Mettea Engelunds barselsorlov passes koret af Rikke K. Skovsbo Tlf Kirkesanger ved Skørping-Fræer Kirker Maria Bang-Schnack Tlf Skørping Menighedsråd Finn Munk Bækkedalsvej 9, 9520 Skørpng Tlf Kirkeværge v/ Skørping Kirke og Skørping Nykirke Birgit Andersen, Nyvej 28, 9520 Skørping Tlf.: Fræer Menighedsråd Formand Johan Rafaelsen Jyllandsgade 63, 9520 Skørping Tlf.: Kirkeværge v/ Fræer Kirke Kim Hjorth Blenstrupvej 12, 9520 Skørping Tlf.: Kirkeblad Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj

20 Gudstjenester 1 Fastelavn. Se omtale i bladet. 2 Gudstjeneste for hørehæmmede; landsdelspræst for hørehæmmede, Søren Skov Johansen, forestår gudstjenesten sammen med kst. sognepræst Peter Hansen. Efter gudstjenesten er der frokost i Sognegården. Se omtale i bladet. 3 Gudstjeneste ifm Rold Skov Refugiums refugieuge på Rold Storkro; Peder Skamris, sognepræst ved Nørresundby Kirke, har gudstjenesten. 4 Gudstjenesten danner optakt til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling, som udgår fra Sognegården senere på formiddagen. Se omtale i bladet. 5 Musikalsk aftenandagt. Se omtale i bladet. 6 Efter gudstjenesten er der kaffebord i Sognegården og, som optakt til Skørping Nykirkes 100års jubilæum, causeri v/ bibliotekar Mogens Yde om kirkens første 100 år. Se omtalen i bladet. Kirkebil: Ring til Terndrup Taxa Kirkebilen bestilles gratis til alle gudstjenester og arrangementer i Skørping-Fræer Pastorat Gerding Kirke Blenstrup Kirke Skørping Nykirke Skørping Kirke Fræer Kirke Teglgaardsminde 23. februar Seksagesima PH 9.00 PH 26. februar Onsdag LN SKJ 2. marts Fastelavn SBS 1 og PH PH 4. marts Tirsdag PS 3 9. marts 1.s.i Fasten LN marts Onsdag SBS 13. marts SBS marts 2.s.i Fasten SBS 9.00 SBS LN 23. marts 3.s.i Fasten PH * 9.00 PH 26. marts Onsdag LN 30. marts Midfaste 9.00 PH LN LN * 6. april Mariæ Bebudelsesdag HTB 7 9. april Onsdag SBS SBS 13. april Palmesøndag 9.00 PH PH * 17. april Skærtorsdag SBS PH 18. april Langfredag LN 9.00 LN 20. april Påskedag SBS 9.00 SBS LN 21. april 2.Påskedag LN LN april Onsdag LN LN i Nykirken april 1.s.e..Påske SBS 9.00 SBS 4. maj 2.s.e.Påske 9.00 LN LN * 11. maj 3.s.e.Påske 9.00 SBS SBS 14. maj Onsdag SBS 16. maj Bededag / Konf SBS LN 17. maj Lørdag / Konf 9.00 LN / LN 18. maj 4.s.e.Påske / Konf PH 9.00 PH 21. maj Onsdag SBS maj 11 5.s.e.Påske LN 28. maj Onsdag LN 29. maj Kr. Himmelfartsdag 9.00 SBS LN SBS juni 6.s.e.Påske SBS * 8. juni Pinsedag SBS 9.00 LN LN 9. juni 2.Pinsedag LN 13 7 Jubilæumsgudstjeneste v/ biskop Henning Toft Bro. Efter gudstjenesten er der fest på KulturStationen. Alle er velkomne! Se inde i bladet Påskedag holder vi én gudstjeneste i to kirker: Vi begynder i Gl. Skørping kl. 9 med morgensang, vandrer så til Nykirken og fortsætter - og det er naturligvis også muligt først at slutte sig til dér! Efter gudstjenesten er der påskemiddag i Sognegården. Se omtale i bladet. 9 Efter gudstjenesten er der kaffebord og hyggeligt samvær i Sognegården. 10 Friluftsgudstjeneste ved spejderhuset. Alle er velkomne. 11 Herefter lukkes Blenstrup Kirke og Skørping Nykirke pga renovering. Nykirkens gudstjenester flyttes til Sognegården de første gange den 1. juni og 15. juni. 12 Kirkevandring fra Gerding Kirke til Fræer Kirke. Se omtale i bladet. 13 Udendørs gudstjeneste ved Præstegårdssøen. * Kirkekaffe

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Husk menighedsrådsvalget i disse uger! Og at det gælder DIN kirke! Oktober-november 2012 Sjette årgang nr. 3 Mange kirker men én Folkekirke

Læs mere

Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne. Marts - april - maj - juni 2015

Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne. Marts - april - maj - juni 2015 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Marts - april - maj - juni 2015 Det dufter lysegrønt af græs Af Johannes Johansen

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2014 Nyt fra Menighedsrådene "Dine with a Dane" Konfirmation maj 2014 Det er forår - alting spirer frem Kirkeåret - et anderledes år Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst kirke på vej Renovering/ombygning af menighedslokaler Nyt fra menighedsrådet Forår i Hans Egedes Kirke Jeg vil være præst Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012 Vejledning

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Bæverne på Hjerl hede

Bæverne på Hjerl hede 68. UDGAVE Februar 2015 Lokalbladet for Estvad og Rønbjerg sogne Læs bl.a. om: Udvikling og forskønnelse Film- og læseklubber Generalforsamlinger Og meget mere Bæverne på Hjerl hede SIDE 2 RØNBJERG-XPRESSEN

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad

marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske

dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Påske Foråret er opstandelsens tid i hele sin kraft. På samme måde som graven åbnede sig for den opstandne Jesus, således åbner træernes knopper sig og

Læs mere

For Skibsted - Lyngby - Terndrup

For Skibsted - Lyngby - Terndrup Kirkebladet For Skibsted - Lyngby - Terndrup I strålende solskin blev Margit Nørregaard Lauridsen indsat i pastoratets tre kirker den 4. januar 2015. Fra indsættelsen i Terndrup Kirke ses her fra venstre

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

nævnt, viljen til at medvirke og forventer, at det hidtil gode samarbejde kan bringe kileanlægget i en bedre stand, end det p.t. fremstår.

nævnt, viljen til at medvirke og forventer, at det hidtil gode samarbejde kan bringe kileanlægget i en bedre stand, end det p.t. fremstår. Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd: Ole Jean Nielsen Tlf. 86271514-20411514 www.8270hhs.dk Repræsentantskabsmøde Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd afholder sit ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT LÆS BL.A. OM: Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 5

LÆSØ KIRKENYT LÆS BL.A. OM: Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 5 LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 5 LÆS BL.A. OM: Læsø kirker har fået nyt logo Kirkesangerne taler ud Natkirke og pilgrimsvandring Filmkræs med Kaj Munk Spillemandsmesse

Læs mere

Soffen på supersjov sommerkoloni side 7. Fra 2. til 1. division side 20. Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2

Soffen på supersjov sommerkoloni side 7. Fra 2. til 1. division side 20. Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2 STILLING GRAM PÅ Fra 2. til 1. division side 20 Soffen på supersjov sommerkoloni side 7 Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2 #1 SEPTEMBER 2011 TVAERS.MOLLERS.DK I dette nummer: lokalportræt af SuperBrugsen

Læs mere

Fællesrådet. MEDBORGERSKAB - hvad betyder det? Mandag 19. januar havde vi inviteret 14 beboere fra området til en rundbordssamtale

Fællesrådet. MEDBORGERSKAB - hvad betyder det? Mandag 19. januar havde vi inviteret 14 beboere fra området til en rundbordssamtale Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd: Formand Carl Nielsen Tlf. 4027 7141 e-mail: cani@stofanet.dk www.8270hhs.dk MEDBORGERSKAB - hvad betyder det? Mandag 19. januar havde vi inviteret 14 beboere

Læs mere

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i KIRKEN Marts April Maj 2014 Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i Kirken 2 Marts April Maj 2014 Møder & koncerter Forsiden: 5.A Skole s bidrag til kunst i kirken 2013. Kirkemusikalsk

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere