Tillykke du er fyret!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillykke du er fyret!"

Transkript

1 Trekroner Nyt Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København August 2008 Nr. 5 TEMA: BJMF og fremtiden For at bringe balance i økonomien skal der gennemføres en række ændringer i fagforeningen. Læs side 4-7 Når bøtten vender Interview med murer Anton Nielsen om 30 års erfaringer med organisering af arbejdsløse. Læs side Tillykke du er fyret! Stillads gik i knæ Livsfaren var overhængende, da et stillads på Stævnenbyggeriet i Ørestaden blev lukket af Arbejdstilsynet. Læs side 17 Så kontant blev en glad ung 18-årig fødselar mødt af sin arbejdsgiver. Han havde arbejdet på en planteskole, men ejeren ville ikke have ham ansat længere. Han var blevet for dyr, mente chefen. Men fagforeningen gik ind i sagen og fik hentet en erstatning hjem til ham på kroner. Det er en form for diskrimination på samme måde, som med fyring af ældre, siger faglig sekretær Flemming Grønsund. Læs side 11

2 Leder Indhold: Demokratur Tvivl om lønsedler...3 TEMA: BJMFs fremtid Mere pres for konfliktretten...8 Byggekrav på Christiansborg...9 Lønapartheid på vej i Danmark...10 Tillykke du er fyret...11 Når bøtten vender A-kassen: Uddannelse er vores fremtid Socialt Nyt: Regeringsjagt på de syge...15 Kort nyt...16 Arbejdsmiljø: Stillads gik i knæ...17 Servicegruppen: Hvem løber med lønnen?...18 Af Henrik Lippert Torsdag den 12. juni gik Irland til folkeafstemning om Lissabon-traktaten. Dagen efter den 13. juni stod det klart, at det irske folk havde sagt nej. Det eneste land, som kom til at stemme, stemte nej. Hvilke befolkningsgrupper var det, der stemte nej til lyksalighederne? Det var arbejderne i industri og håndværk, mens selvstændige og funktionærer stemte ja. Stemmeafgivningen fulgte et klart socialt mønster. I de rigeste valgkredse var der flertal af ja-stemmer. Mens der i arbejderkredsene var flertal af nej-stemmer. Det irske LO anbefalede et ja. Men mange forbund anbefalede et nej, og gjorde det med centrale temaer såsom retten til at tegne kollektive overenskomster og at undgå social dumping som argumenter. At unionen har et demokratisk underskud, er ikke nogen nyhed. En uge efter den irske folkeafstemning på et møde i Det Europæiske Råd enedes regeringscheferne fra medlemslandene om, at ratifikationsprocessen skulle fortsætte i de resterende lande uden hensyn til irernes nej. Det er ikke blot udemokratisk. Det er også i direkte strid med EU s egne regler. De siger nemlig, at en traktat kræver enstemmig tilslutning fra alle medlemslande for at træde i kraft. Men det er man tilsyneladende ligeglad med. Endnu mere grotesk bliver beslutningen om at fortsætte, uanset hvad irerne har stemt, når man tager den tidligere franske udenrigsminister Hubert Vedrines udtalelser i betragtning. Han sagde,»at alle ved, at havde der været afholdt folkeafstemning overalt, så ville nejstemmerne have vundet i adskillige lande. Uoverensstemmelsen mellem eliterne og befolkningen er fra nu af åbenbar«. På EU-topmødet i juni blev regeringscheferne enige om, at det var de irske vælgere, der var kommet til at stemme forkert den 12. juni. Så derfor må de hellere få en chance mere. Den hensyntagen kender vi godt her i Danmark: Vi fortsætter, indtil I stemmer rigtigt! Det kan med stor sandsynlighed forudses, at irerne vil få nogle indrømmelser, som vil blive givet dem efter skinforhandlinger, der tilsyneladende har været lange og hårde. Det vil hedde sig, at irerne har fået meget store indrømmelser en rigtig sejr. EI en leder i det britiske ugemagasin The Economist siges meget rammende:»eu er en mellemstatslig organisation, som kræver konsensus for at fortsætte. Det er falsk at påstå, at en million vælgere ødelægger 495 millioner europæeres vilje ved at blokere for denne traktat. Folkeafstemninger ville være tabt i mange lande, hvis deres befolkning havde fået noget at sige. Vælgerne har tre gange sagt nej til dette miskmask. Det er på tide, at deres dom bliver respekteret«. Tagpap: Tagdækkere og vejrlig...20 Jobkurver og andre bølgebevægelser Fagretlige sager Trekroner Nyt redigeres af et udvalg. Ansvarshavende redaktør: Michael Haas. Journalist: Mads Bruun Pedersen (DJ) Layout og tryk: Specialtrykkeriet Viborg a-s Fremsendelse af artikler kan ske elektronisk til: eller med almindelig post til: 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) Trekronergade Valby Fagforeningen kan træffes på tlf.: Næste deadline er den 1. september 2008 I sommerens løb har Ekstra Bladet rejst en folkelig protestbevægelse: Side 9-pigen skal tilbage fra sit eksil bagest i avisen og ind på sin retmæssige plads, hvorfra hun har været forvist siden foråret. Forargelsen er stor ude på arbejdspladserne, forstår man på bladets engagerede kvindelige reporter. Men sideløbende med avisens forsøg på at redde en forvist kvinde, har man rejst et anderledes alvorligt spørgsmål: Arbejdsløsheden blandt bygningshåndværkere. I fagforeningen har vi mærket det længe. Medlemmerne melder sig arbejdsløse i en tid, hvor der ellers ikke bør være ledighed. De ringer for at høre om job, og de bliver pisket rundt for at søge stillinger for at tilfredsstille beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Ofte uden succes. Det er derfor afgørende for fagbevægelsen, at et af de forhold, der i dag er med til at skabe frustration og stramme miner, nemlig at arbejdsgivere dropper danske håndværkere til fordel for udenlandske kolleger, fordi disse er billigere, kommer under kontrol. For det er det ikke i dag. Fagforeningen er med i Byggefagenes Samvirke. Her slås vi sammen med kolleger i de andre fag og med Den Faglige Polske Klub for vores overenskomster til både os og de udenlandske kolleger. Men det er vanskeligt for os at dæmme op for snyd, svindel og humbug. Myndighederne har ikke lagt tilstrækkelige kræfter i at få stoppet det cirkus, der optræder på byggepladserne med numre som skattefrihed og sorte penge. Vi har stillet krav og forslag til at gøre noget ved underløbning af både overenskomster og skattesystemet. Det ser ud til at have båret frugt. For som Ekstra Bladet har kunnet fortælle, er der politisk flertal uden om regeringen (Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti), for at stramme op. Det var ikke et minut for tidligt! Så når den sidste agurk er høstet og Side 9-pigen geninstalleret er det værd, at minde politikerne om at få gjort noget ved sagen. (Jesper Bjørn) 2 Trekroner Nyt nr

3 Tvivl om lønsedler De lønsedler, som fagforeningen har modtaget fra det polskejede firma S-Bud for en del af de ansatte polske svende, der udfører arbejde for Pihl på et stort byggeri i Ørestaden, Copenhagen Towers, er ukendte for de ansatte. Af Mads Bruun Pedersen Efter den aktion, som aktive håndværkere gennemførte foran byggepladsen på Ørestads Boulevard på Amager, er der kommet gang i afdækningen af de forhold, som det polske underentreprenørfirma S-bud byder sine ansatte polske folk. På et møde i kantinen fredag den 4. juli cirka halvanden måned efter aktionen var de ansatte samlet til en orientering om de arbejdsog lønforhold, som er gældende efter overenskomsten. Vi holdt et skurmøde, hvor der var ca. 30 ansatte polakker. Og her præsenterede vi dem dels for de almindelige forhold, som er gældende for den slags arbejde, de udfører. Og så spurgte vi dem, om de lønsedler, som vi havde fra firmaet, var sedler, de kunne genkende. Der blev rystet på hovedet. Dem havde de ikke set før, siger Jesper Weihe, formand for bygningsgruppen i fagforeningen. Under mødet blev det ligeledes bekræftet, at de ansatte har en arbejdsuge på timer. Det havde vi en mistanke om på forhånd, og den fik vi så bekræftet under mødet, siger Jesper Weihe. Mæglingsmøde På den baggrund indkaldte fagforeningen til et mæglingsmøde med Dansk Byggeri og firmaet S-bud, der er medlemmer af arbejdsgiverforeningen. Med det kom der ikke noget ud af, da firmaet ikke mødte op. S-bud fik så et skriftligt pålæg om i løbet af 14 dage at få fremskaffe de ønskede oplysninger fra firmaet, forklarer Jesper Weihe. Han har dog ikke de store forventninger til, at der kommer noget ny i løbet af perioden. I forvejen er S-bud trukket i Arbejdsretten på et krav om manglende overholdelse af overenskomstens bestemmelser om feriepenge, pension, søgne-helligdagsbetaling og arbejdstiden. Også sagen om de ugenkendte lønsedler indgår i arbejdsretssagen. Hvis lønsedlerne skulle vise sig at være falske, er det direkte ulovligt. Hvis ikke Arbejdsretten vil forholde sig til en sag om dokumentfalsk, så er jeg sikker på, at den kan holde til en tur i en civil retssag, siger Jesper Weihe. Da Trekroner Nyt besøgte en anden af S- buds københavnske byggepladser, SEB Bank, gentog situationen sig. Flere af de ansatte, som fagforeningen viste de udleverede lønsedler, kunne heller ikke genkende dem. Håndværkere fra nabopladserne, her fra en Skanska-plads, var mødt op til en morgenmarkering over for firmaet i maj, da der første gang blev sat fokus på de forhold, som S-bud og Pihl byder de polske folk på Copenhagen Towers. Siden er de tvivlsomme forhold blevet yderligere bekræftet gennem udstedelse af lønsedler, som de ansatte ikke kan genkende. Skattecirkus muligt Fagforeningen har stærk mistanke om, at der bevidst fra firmaet og muligvis i forståelse med hovedentreprenøren arbejdes efter en model, som går ud på at undgå at betale skat i Danmark. Efter maj-aktionen rejste Enhedslistens Line Barfod sagen i Folketinget over for skatteminister Kristian Jensen. I et svar skriver han, at det efter en skatteaftale med Polen er korrekt, at et polsk firma på job i Danmark først skal betale dansk skat efter 12 måneders arbejde. Fagforeningen har en klar fornemmelse af, at det netop er for ikke at komme i den situation, at firmaet S-bud har afløst forgængeren Eurotech, som har samme ejerkreds. Vi kan konstatere, at der sker løbende udskiftning af de underentreprenører, som Pihl har aftale med. Og det sker præcis lige inden, de har været i Danmark i 1 år og skal til at betale skat her, sagde Jesper Weihe til Trekroner Nyt i juni. Med skatteministerens svar føler han sig bekræftet i sin formodning om, at der bevidst spekuleres i denne situation. Ingen forsikring En forudsætning for at et firma kan sende sine folk til Danmark er, at firmaet har en egenproduktion i Polen. Har de det, skal de have udstedt en sikringsaftale, E 101, fra de polske myndigheder. Den garanterer, at den ansatte kan få sygehjælp osv. i tilfælde af en ulykke på arbejdspladsen. Sådan en blanket havde de polske ansatte heller ikke set, forklarer Jesper Weihe, som tilføjer, at det er et krav, og at der er tale om ulovligt arbejde, hvis man ikke har sådan en erklæring. Trekroner Nyt nr

4 tema: BJMF s fremtid Røde tal skal spares væk smalhals Siden sammenlægningen af de syv fagforeninger i 2006 har der været røde tal i regnskabet. Det har bestyrelsen nu besluttet, at der skal der ændres på inden udgangen af I dette interview med næstformand Michael Haas uddyber han, hvad ændringerne kommer til at betyde. Af Mads Bruun Pedersen Det var en bunden opgave, som bestyrelsen sendte fagforeningens daglige ledelse af sted på en to dage lang konference for at løse. Udgangspunktet var en række røde tal på fagforeningens regnskab igennem alle årene siden sammenslutningen af den nuværende fagforenings forgængere. Den situation er ikke holdbar, var meldingen fra bestyrelsen. På sit møde i midten af juni vedtog man derfor, at der til bestyrelsesmødet i august skal drøftes en»samlet plan med et budget for 2009, hvor der er balance i driften«. De rammer, daglig ledelse fik udstukket, var: Afvikling af syv stillinger ved udgangen af 2009; Kontingentstigninger; Gennemgang af alle udgifts- og indtægtsområder; Ingen lønstigninger i 2009; Samarbejde i huset om omplacering af medarbejdere mellem områderne. Udgifter og indtægter Trekroner Nyt har spurgt Michael Haas, næstformand i fagforeningen, om de overvejelser, der lå bag bestyrelsens opgave til daglig ledelse: Fagforeningens økonomi er forholdsvis enkelt sammensat. Indtægterne kommer fra medlemskontingenterne, og udgifterne drejer sig for ca. 80 procents vedkommende om lønudgifter, siger Michael og tilføjer, at det var udgangspunktet for, at det har været nødvendigt at træffe disse beslutninger. 4 Trekroner Nyt nr

5 tema: BJMF s fremtid Økonomien bliver desværre forværret af, at fagforeningen siden fusionen blev gennemført, har mistede ca. 400 medlemmer. Dertil kommer, at det endnu ikke er lykkedes at få et ensartet kontingent blandt fagforeningens med lemmer. For eksempel betaler murersvendene mere end gartnerne. Michael Haas har imidlertid ikke nogen tiltro til, at der med hensyn til udjævning af kontingentet mellem de forskellige faggrupper vil ske noget afgørende lige med det samme. Vi spænder over murerne i den ene ende med den højeste indtjening og det største kontingent, og så til gartnerne og miljø/energiområdets folk i den anden. De har ikke så stor en indtjening som murerne. I det lys er min vurdering, at det ikke bliver muligt i den nærmeste fremtid at få gennemført et større kontingent for dem. Gør vi det, kan vi forvente, at der vil være nogle, der vil søge over i de billigere gule fagforeninger. Det betyder ikke, at der ikke kommer til at ske noget med kontingentet. Daglig ledelse har nemlig varslet en mindre stigning i medlemsgebyret for Reduktion af stillinger Det var nogle af disse faktorer, der satte rammen for den diskussion, som først bestyrelsen og siden daglig ledelse havde på deres konference. Med ca. 80 procent af udgifterne, som går til lønninger, stod det ifølge Michael Haas hurtigt klart for ledelsen, at der ikke var nogen nem vej uden om at skulle spare stillinger væk i fagforeningen. Problemet var bare: hvor mange? Det spørgsmål angreb daglig ledelse på følgende måde, siger Michael Haas: De første tre stillinger kendte bestyrelsen til på forhånd. Frem til maj måned 2009 vil tre af de nuværende medarbejdere fratræde enten pga. andet job eller efterløn. Jeg er så glad for en cykel! MEDLEMSKAMPAGNE For at sætte fokus på medlemshvervningen starter 3F-forbundet en venskabelig kappestrid mellem afdelingerne den 1. august. Der er flere muligheder for at vinde: Medlemsudvikling Hver måned præmieres de afdelinger, der har den største fremgang i medlemstallet samt en afdeling som er månedens»højdespringer«. Kriteriet for at vinde er: 1. Den afdeling der har haft den største stigning i antal medlemmer i forhold til måneden før altså den nominelle medlemsfremgang. 2. Den afdeling der har haft den største stigning i procent i forhold til måneden før altså største relative medlemsfremgang. 3. Den afdeling i landet, der er»højdespringer«dvs. den afdeling der har haft den største nominelle medlemsfremgang i forhold til samme måned året før. Hvis en afdeling f.eks. mistede 50 medlemmer i august 2007, og har fået 10 ekstra medlemmer i august 2008, er det et spring fremad på 60 medlemmer. Hver måned opgøres afdelingernes aktuelle medlemstal og udviklingen i dem på 3fi.dk. Gode initiativer Hver tredje måned udpeges der i hver region den afdeling, der har taget det bedste initiativ i forhold til medlemsrekruttering. Initiativet behøver ikke at have øjeblikkelig effekt på medlemstallet. Kandidaterne indstilles til formanden af regionskonsulenterne så kontakt dem, hvis afdelingen har taget nogle gode initiativer. Præmier Første, anden og tredje gang modtager den vindende afdeling som præmie en særlig 3Fcykel enten en herre- eller en damemodel. Vinder den samme afdeling mere end tre gange, får den i stedet for en cykel kr. til et arrangement for afdelingens ansatte og tillidsvalgte. Hvert halve år udpeges en landsdækkende vinder, som er den afdeling, der på landsplan har haft den største procentvise medlemsfremgang. Gevinsten her er en TR-dag i afdelingen med alt betalt for op til 100 deltagere. TR-dagen arrangeres som et endagskursus for afdelingens tillidsrepræsentanter med deltagelse af forbundsformanden og eksterne oplægsholdere etc. Det konkrete indhold fastlægges i samarbejde med den vindende afdeling. Michael Haas Men for at der kan blive balance i regnskabet i 2009 fandt bestyrelsen derudover, at det var nødvendigt, at finde yderligere fire stillinger, som kan spares væk. Økonomisk tættekam Et andet skridt, som daglig ledelse lægger frem for budgettet for 2009 er at få det gennemgået med tættekam for at finde besparelser. Fra bestyrelsens vedtagelse i juni måned ligger der ud over reduktionen i antallet af ansatte en række forslag til besparelser: Bevillingerne skal begrænses; Et lønstop for de næste tre år gennemføres; Der skal spares på diætreglerne, speciel i weekenderne; Mødepengene skal reduceres; Kørselspengene ligeledes; Besparelser på Internetopkoblinger Gennemførelse af en nettobeskatningsordning; Et sidste punkt som allerede er gennemført er afvikling af købevand i fagforeningshuset. Salg af Lygten 18 Et andet godt bidrag til økonomien ville være, hvis Lygten sælges, siger Michael Haas og fortsætter: Fagforeningen er fortsat ejer af halvdelen af murer- og murerarbejdsmændenes tidligere fagforeningshus på Lygten 18. Vi har forsøgt at få huset solgt siden Men det er endnu ikke lykkedes. Problemet er, at Rør- og Blikkenslagernes fagforening fortsat bor i huset og ejer den anden halvdel. De er dog efter meget grundige overvejelser nu ved at finde sammen med Malernes Fagforening, som bor i nabohuset på Lygten 16 i deres hus. Når det sker, vil et salg af Lygten 18 kunne gennemføres inden for kort tid. Der er allerede er flere interesseret køber. Blandt andet har Islamisk Trossamfundet og Jehovas Vidner vist interesse for at anskaffe sig bygningen. Dog ikke sammen, understreger Michael Haas. Et salg vil give en besparelse på ca. 0,5 million kroner årligt og indbringe fagforeningen en pæn likviditet. Trekroner Nyt nr

6 tema: BJMF s fremtid Vend tab til gevinst MEDLEMSKONTAKT Faldet i medlemstallet afspejler fagforeningens problemer, men indeholder også muligheden for at få vendt udviklingen. Følg op på slettetruede medlemmer og byd nye velkommen. Af Mads Bruun Pedersen Ser man på tallene for hvor mange medlemmer, der er kommet ind i fagforeningen siden sammenlægningen i 2006 og til i dag, er det et broget billede, der tegner sig. Samlet set er der tale om en tilbagegang på cirka 400 medlemmer. Bag denne udvikling ligger, at fagforeningen er ganske god til at skaffe nye medlemmer. Men det kniber med at holde på dem. Det er en af udfordringerne, som bestyrelsen har efterlyst initiativer for at få gjort noget ved. En del af forklaring ligger i, at nogle af de store krigsårgange er gået på efterløn eller pension, siger Claus Westergreen, medlem af bestyrelsen. Vi må også sige, at vi ikke har været dygtige nok til at bruge slettelisterne og følge op på dem. Det er nødvendigt med en opstramning på de procedurer, der ligger. Sagen er jo, at folk faktisk er meget glade for at blive ringet op. Det er min erfaring, siger Claus og tilføjer: Men der er måske nogle af os, som ikke rigtig bryder os om den samtale. Man skal jo ringe til folk og sige: Hallo, du skylder!, og det er ikke lige nemt. Op med rebet Velkomstpjecen til nye i murerbranchen opstiller i bedste Moses-stil ti bud: 1. Tilmeld pladsen; 2. Vælg tillids- og sikkerhedsfolk; 3. Brug skurtavler; 4. Lav bogkontrol; 5. Husk lærlingene; 6. Akkordregnskaber til opmåleren; 7. Kvalitet i arbejdet; 8. Hold tiderne; 9. Blokader; 10: Faglige kurser. Claus Westergren. Så er der de unge. Enten er de bare sløsede, eller også synes de, det er for dyrt. Og der er også hele årgangen, som har gået i skole under Bertel Haarder tilbage i 1980erne. De ser slet ikke, hvad det er, en fagforening kan gøre. Vi har så ikke været gode nok til at forklare dem, at deres løn og de priser, de kan få for arbejdet, skyldes fagforeningen, og at hvis alle melder sig ud, så er der ingen overenskomst. Slettetruede og velkomstpjece Netop en indsats over for medlemmer på vej ud af fagforeningen er noget af det, daglig ledelse lægger op til at igangsætte en kampagne om. Folk, der står over for at blive slettet, skal ringes op, og der skal udfyldes et samtaleskema for hver enkelt, så det bliver muligt at følge, hvad det er, der gør, at folk vil ud af fagforeningen. En medlemskampagne handler om at få kontakt til medlemmerne og få en snak om konsekvenserne af at miste medlemskabet og eventuelt af a-kassen, siger Michael Haas, næstformand i fagforeningen. I forhold til de nyindmeldte skal der udarbejdes en velkomstpjece, som fortæller om fagforeningens indretning, tilbud og hvordan medlemmet kan bruge fagforeningen. Det har været på tegnebrættet med dette initiativ i nogen tid, og organiseringsudvalget, som bestyrelsen har nedsat efter sidste generalforsamling, har da også diskuteret en forskellige redskaber. Velkomstpjecen er et af disse. En forsmag på sådan en pjece er allerede lavet for murer- og murerarbejdsmændenes klubber.»op med rebet nu strammer vi op!«, hedder den. Den giver murersjakkets ti bud til organisering af arbejdspladsen. (Se boksen). Læserbrev Forringet service Vi er tre tillidsrepræsentanter fra Københavns Energi, som er medlemmer i 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening. P.t. ligger vi i forhandlinger, idet Københavns Energi skal skifte overenskomst fra KTO (overenskomst for blandt andre specialarbejdere i København Kommune) til Dansk Industri. Det betyder, at vi har meget brug for vores faglige sekretær (Fl. Jensen). Flemming Jensen har i mange år arbejdet med overenskomsten med Dansk Industri henholdsvis som tillidsrepræsentant og faglig sekretær. Vi har nu måttet konstatere, at pga. besparelser er 6-7 personer i afdelingen blevet opsagt. Der i blandt Fl. Jensen, som vi er i daglig kontakt med. Som tillidsrepræsentanter finder vi, at servicen bliver kraftigt forringet, samtidig med at en kæmpe viden omkring overenskomsten med Dansk Industri går tabt. Det bliver også svært at forklare vores kollegaer, specielt fordi KTOforliget er væsentlig anderledes end overenskomsten med Dansk Industri. Da overenskomsten er helt ny for os, har vi virkelig brug for vor faglige sekretær, idet Flemming Jensen er i besiddelse af en mangeårig viden, hvorfor vi bl.a. bruger ham i forhandlingerne samt i for dagligdag. Som tillidsrepræsentanter finder vi, at servicen forringes kraftigt, når afdelingen sparer ved at fyre faglige sekretærer, som er dem, som har kontakten med medlemmerne, samtidig med at de skal lave opsøgende arbejde. Vi anbefaler derfor, at såfremt vi skal styrke den faglige side af fagforeningen og fastholde medlemmerne, så skal der ikke fyres faglige sekretærer. Kim Bach (Københavns Energi Varme), Allan Hansen (Københavns Energi Afløb), Niels Rønning (Københavns Energi Gas) 6 Trekroner Nyt nr

7 Ud i skuret Har du en uorganiseret på slæb? Det slogan har 3F kørt en kampagne under for at få sat fokus på organiseringen blandt kollegerne. Det fortsætter nu i fagforeningen med et skurtavle-initiativ Af Mads Bruun Pedersen Den kampagne, som 3F tidligere har kørt under overskriften Har du en på slæb? får nu en konkret opfølgning i fagforeningen i form af en skurtavle. Den skal bruges til at gøre det klart for kolleger og mestre, hvem det er, der er dækket af aftaler og akkorder. Og hvem der er på slæb på en plads Jesper Weihe, formand for byggegruppen, siger: Meningen er, at man i skurene skal kunne Flere pladsbesøg Et centralt redskab til at styrke det faglige arbejde og organiseringen bliver at få besøgt flere pladser. Det lægger daglig ledelse op til, når bestyrelsen mødes i august. En statistisk opgørelse over faglige sager for 2006 og 2007 viser, at der er sket et fald i antallet af anmeldte pladser. I 2006 var der 362 og i 2007 var tallet nede på 297. Derfor skal der sættes konkrete mål op for pladsbesøg i de forskellige grupper. tema: BJMF s fremtid Jesper Weihe. se, hvem der er med i fagforeningen og hvem, der ikke er. Tavlen skal medvirke til at få gutterne peppet op. Det skal stå klart for mester, at den-og-den aftale gælder for de-og-de folk. Piller man ved det, piller man ved hele bundtet, der er på tavlen. Ansvaret skal tilbage til dem, der har hånd i hanke med aftaler og akkorder. Har det ikke været sådan før? Desværre nej, der har nok været en tendens til, at ansvaret er blevet flyttet ind i fagforeningen. Det har både noget at gøre med, at firmaerne har ønsket at styre. Men fagforeningerne har også været en del af problemet man har bare sagt: her er et telefonnummer, ring hvis der er noget. Også om ting, som folk selv har kunnet klare tidligere. I dag er tillidsmandssystemet faldet fra hinanden og næsten væk. Er det så tilbage til gamle dag? Nej, det er nok de færreste, der vil skrue tiden tilbage. Men det er et forsøg på at lægge ansvaret ud de rette steder og få vendt udviklingen. Hårde prioriteringer nødvendige Med syv personer færre til at løse de daglige opgaver, må der nødvendigvis ske omlægning af arbejdsopgaverne blandt de tilbageblivende medarbejdere. En omlægning kommer til at berøre de fleste i huset. Det betyder, at der nødvendigvis må prioriteres i blandt opgaverne. Alle opgaver kan ikke længere have lige høj prioritet, vurderede daglig ledelse på sit møde, hvor bestyrelsens beslutninger skulle omsættes i konkrete initiativer. Da bestyrelsen i juni holdt konference om den aktuelle situation i fagforeningen blev der debatteret flere forslag til organisering af det faglige arbejde. Blandt andet havde bestyrelsen en længere drøftelse af, hvad der i fremtiden skal være fagforeningens kerneopgaver og hvor ressourcerne skal placeres, siger Michael Haas. Det er en meget svær debat. For alle brænder jo for lige præcis deres område. Men når der er færre til at løse opgaverne, er der noget, der ikke længere skal og kan laves. Det bliver grupperne og daglig ledelse, der kommer til at foretage prioriteringen i det lange løb. Sammen med diskussionen om kerneopgaverne debatterede bestyrelsen også andre organisationsformer. Hensigten var at finde nye samarbejdsformer mellem de to faglige grupper, så de i fællesskab bedre kan udnytte deres ressourcer. (mbp) Trekroner Nyt nr

8 Fagpolitisk nyt Fagligt Ansvar: Fortsat pres for konfliktretten! Selv om regeringen inden sommerferien bebudede, at man har fundet en løsning på, hvordan konfliktretten sikres, er den hellige grav ikke velforvaret, siger Finn Sørensen, talsmand for det faglige netværk Fagligt Ansvar. Fagbevægelsen må presse en bindende EU-protokol igennem. Af Mads Bruun Pedersen Med det forslag, som det såkaldte Laval-udvalg nedkom med inden sommerferien, mener beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, at der er fundet en løsning, som kan sikre konfliktretten. Udvalget foreslår, at der vedtages en ændring af den lov, som indfører EU s udstationeringsdirektiv i Danmark. Ændringen skal sikre, at der fortsat kan laves konflikt på arbejdsmarkedet over for udenlandske virksomheder. Ministeren var glad. Arbejdsgiverne var også glade, og LO var heller ikke ubegejstrede. Den danske model bliver ikke undergravet, var synspunkterne. Der kan fortsat aktioneres over for arbejdsgivere for at få overenskomst. Ikke så enkelt Helt så ligetil ser Finn Sørensen, næstformand for 3F Industri&Service og talsmand for Fagligt Ansvar, ikke på sagen. Trekroner Nyt har talt med ham. Laval-udvalgets forslag løser ikke problemet. For det betyder, at der kun kan konfliktes for en del af overenskomsten med en udenlandsk arbejdsgiver. Og en danske overenskomst består af ca. 40 procent mere end det. Der bliver tale om A- og B-hold på arbejdsmarkedet, siger han. En protokol Efter Finn Sørensens opfattelse betyder det, fagbevægelsen må fastholde, at konfliktretten skal dække hele overenskomsten også for udenlandske arbejdsgivere. I Fagligt Ansvar ser vi det som en vigtig opgave at få fundet en løsning, der holder. Der er ikke nogen isoleret danske model. Det er nødvendigt at finde en europæisk løsning. Og her er det jo heldigt, at det europæiske LO har et forslag, der er godt. Europæisk LO foreslår, at der tilføjes en juridisk bindende protokol til Lissabon-traktaten. Den skal sikre, at medlemslandenes arbejdsmarkedsregler ikke undergraves af EU s indre marked. Det er vi i Fagligt Ansvar sammen med LO Storbyerne enige om at støtte. Og vi har noteret os, at Sv. Auken (S), formand for Europaudvalget, også mener det er en løsning. Irsk nej og græsrødder i Malmø Den folkeafstemning om Lissabon-traktaten, hvor irlænderne stemte nej, er også et vigtigt signal, mener Finn Sørensen. Det var især frygten for de sociale og faglige konsekvenser, som fik de irske arbejdere og fagforeninger til at stemme nej. Nu er spørgsmålet bare, hvordan den irske regering klarer den sag. Fagforeningerne derover presser Finn Sørensen, talsmand for Fagligt Ansvar og næstformand i 3F Industri&Service (Foto: Mads Nissen) meget på for at få en løsning, som sikrer de faglige forhold. Fagligt Ansvar lægger op til, at der bygges alliancer op på tværs af landegrænserne. Det vil man blandt andet gøre i forbindelse med det græsrodstopmøde, som afholdes i Malmø i september. Her er en række faglige organisationer fra de nordiske lande og andre dele af Europa ved at arrangere møder, som skal sætte en tværeuropæisk kampagne i gang for et krav om en social protokol. EFTER VAXHOLM Hvordan redder vi konfliktretten? Klubberne på dupperne Skal det lykkes at få et reelt forsvar af hele konfliktretten igennem, må presset komme nedefra på politikerne, mener Finn Sørensen. Det er vigtigt, at man rundt om i fagforeningerne og på arbejdspladserne og i klubber tager kontakt til politikerne. For eksempel med deputationer til Folketinget. Bak op om kravet om en social protokol og forklar dem, at vi ikke vil acceptere nogen form for a- og b- hold på arbejdsmarkedet, slutter Finn Sørensen. 8 Trekroner Nyt nr

9 Fagpolitisk nyt Byggefagskrav trænger igennem på Christiansborg Ekstra Bladet har kørt en sommerserie om de forhold, som hersker på byggepladserne. Arbejdsløshed for danske håndværkere og underbetaling af udenlandske kolleger er blevet afdækket. Nu vil socialdemokraterne, SF, Dansk Folkeparti og Enhedslisten stramme lovene. De har flertal uden om regeringen. Af Mads Bruun Pedersen Snyd, svindel og unddragelse af skat, moms og afgifter. Det er ikke ukendte størrelser, når der kastes skarpt lys på mange byggefirmaer. Men det sker for sjældent, mener de faglige organisationer samlet i Byggefagenes Samvirke. Siden åbningen af EU for de nye østlande i maj 2004 har det været en stor udfordring for fagbevægelsen at værge for sig over for den flodbølge af fantasifulde og kreative firmaer, som er kommet til Danmark. Byggefagene har afsat betydelige ressourcer på at få organiseret de oftest polske og tyske håndværkere, der er på job i Danmark. For at kunne imødegå de værste typer blandt firmaerne, har byggefagenes opstillet en række redskaber, som er helt nødvendige, hvis det skal kunne lykkes at få kontrol med området. De fire krav Byggefagenes ønsker om redskaber, som er nødvendige for at kunne løfte opgaven, er samlet i følgende punkter: Ressourcer: Det er nødvendigt, at der afsættes flere ressourcer til politi og anklagemyndighed på området, så myndighedsindsatsen bliver slagkraftig; Registrering/godkendelse: De firmaer, som udstationerer arbejdskraft til Danmark, skal forhåndsregistreres/godkendes i brancheorganisationerne i Danmark, så vi får bedre mulighed for at undgå fupfirmaer og kriminelle elementer. Det praktiske omkring registrering/ godkendelse kan lægges hos de regionale/lokale arbejdsmarkedsmyndigheder; Synlighed: Alle firmaer, der deltager i byggeprojekter i Danmark, skal synliggøres ved læselige opslag foran byggepladsen, der angiver navn og momsnr. på de deltagende firmaer, så der er forpligtende åbenhed om, hvem der er involveret; Hvad med protokollen, SF? I forbindelse med diskussionen om Lissabon-traktaten har spørgsmålet om konfliktretten været på dagsordenen: Hvordan sikres den, efter at EF-domstolen i en række domme har indskrænket den? Et regeringsudvalg har lavet forslag til tilpasning af dansk lovgivning, så dele af overenskomsten fortsat kan forsvares med konflikt over for en udenlandsk arbejdsgiver. Med for at sikre retten på europæiske plan har LO i Europa udarbejdet et forslag til en juridisk bindende protokol til vedtagelse i EU. Den skal sikre, at det er landenes regler, Straf: Ved overtrædelser af lovgivningen på området skal strafferammen udvides, så politiet har mulighed for anholdelser, når de konstaterer overtrædelser. Hul igennem I løbet af sommeren har Ekstra Bladet kørt en artikelserie om de problemer, som byggeområdet står over for. Og der ser nu ud til at være opbrud i det politiske landskab uden om regeringen for at få gjort noget ved området. I forsommeren lancerede Enhedslisten en stribe udspil i Folketinget, som satte fokus på de problemer, som byggefagene har. Det er siden blevet fulgt op af SF, som med et stort set enslydende forslag ligeledes vil sætte spot på de problemer, fagforeningerne har med at løfte opgave at få organiseret de udenlandske arbejdere. Det seneste skud på stamme er Dansk Folkeparti. Her siger næstformand Peter Skaarup til Ekstra Bladet: Vi synes, der er mange gode takter i SFs forslag til stramninger, og vi gerne være med til at sikre en bedre kontrol med firmaer, der udnytter østarbejdere til underbetaling, og har dårlig sikkerhed på arbejdspladserne. der står over EU s indre marked. Dette forslag støttes i fagbevægelsen, og politisk af SF, Enhedslisten, socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Men i det seneste SF-udspil er det ikke nævnt. Hvorfor?, har Trekroner Nyt spurgt SF s Ole Sohn: Det skyldes, at vores udspil er forslag til Østaftale-forligskredsen. Det er noget, vi lægger frem for de andre partier i september. Men vi støtter fortsat det europæiske LO s krav om en juridisk bindende protokol, siger han. I det politiske spil på Christiansborg er der imidlertid den hage ved mulighederne for et nyt flertal uden om regeringen. Den aftale, som har reguleret østarbejderne fra 2004 og til nu, Østaftalen, støttes af Venstre, de konservative, de radikale, Socialdemokraterne og SF. Kun Enhedslisten og Dansk Folkeparti står uden for. Med de seneste meldinger fra Dansk Folkeparti står det imidlertid åbent, om der kan rykkes på denne gruppe. Peter Skaarup efterlyser en melding fra SF om, hvorvidt partiet for at få gennemført sine forslag, vil bryde ud af Øst-aftalen. Trekroner Nyt har spurgt arbejdsmarkedsordfører fra SF, Karsten Hønge, om man vil lave noget samme med Dansk Folkeparti? Vi tager det op i forligskredsen først og fremmest. Her er Dansk Folkeparti og Enhedslisten jo ikke med. Så må vi se, hvor meget, de andre vil være med til. Denne linje bakkes op af partiets gruppeformand, Ole Sohn, som til Ekstra Bladet tilføjer: I det omfang vi ikke kan få dem igennem dér, vil de blive lagt frem i Folketinget, hvor DF kan stemme for dem. Trekroner Nyt nr

10 Fagpolitisk Nyt Byggenødbremse: Løn-apartheid på vej i Danmark I en usædvanlig henvendelse til samtlige partiforeningsformænd fra Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten beder formanden for Byggefagenes Samvirke, Anders Olesen, om hjælp til at sikre, at fagbevægelsens konfliktret ikke udhules. Af Mads Bruun Pedersen Vaxholm og Rüffert og Luxembourg Med to afgørelser har EF-domstolen i henholdsvis sagen om de svenske bygningsarbejdere afgjort, at de ikke måtte konflikte over for et lettisk firma på job i Sverige for at få svenske overenskomster. I Rüffert-sagen blev en tysk delstatsmyndighed dømt, fordi man havde stillet krav til et polsk firma om at overholde lokaltyske overenskomstkrav. Siden har EF-domstolen dømt Luxembourg for at have stillet krav om overholdes af landets arbejdsmarkedsregler. Det kan godt være, at det er lidt usædvanligt. Men vi har brug for hjælp i en sag af fælles interesse, forklarede Anders Olesen om det brev, han på vegne af Byggefagenes Samvirke sendte til partiformænd landet over i juni måned. EF-domstolens seneste afgørelser i Vaxholm- og Rüffert-sagerne, og konklusionerne fra regeringens ekspertudvalg om, at vi bliver nødt til at acceptere lovlig løn-apartheid på det danske arbejdsmarked, får os til at trække i nødbremsen. Umiddelbart inden Folketingets vedtagelse af dansk tilslutning til Lissabon-traktaten afleverede den faglige kampagne Fingrene fra konfliktretten, som Fagligt Ansvar og LO Storbyerne stod for, underskrifter til statsministeren fra tillidsfolk i fagbevægelsen. De krævede af statsministeren, at en dansk godkendelse af Lissabon-traktaten ledsages af en erklæring om, at godkendelsen er betinget af, at EU ikke blander sig i konfliktretten i Danmark. Siden afgørelsen i EF-domstolen i den svenske Vaxholm-sag i december sidste år og også siden den tyske Rüffert-sag har der været diskussion i faglige og arbejdsmarkedsjuridiske kredse af, hvad dommene kommer til at betyde. Brug for mere pres Med byggefagenes seneste udspil er målet ifølge Anders Olesen at få bredt interessen for den faglige konfliktret ud til bredere kredse end de faglige. Der er brug for, at den danske regering og partierne, ikke mindst arbejderpartierne, forstår konsekvenserne. Det har vi gjort opmærksom på direkte i Folketinget. Men der er brug for mere pres. Regeringen skal forstå, at det er nødvendigt med en juridisk bindende protokol til Lissabon-traktaten. For eksempel som den, det europæiske LO har foreslået. Den skal sikre, at arbejdsmarkedet fortsat kan fungerer på de vilkår, der har været gældende, inklusiv konfliktretten i fuldt omfang. Vi vil ikke tvinges til at acceptere løn-apartheid i Danmark gennem lovgivning. I brevet til partiforeningsformændene opfordrer Anders Olesen til, at partiernes lokalafdelinger rejser sagen over for de folkevalgte. For eksempel ved at man vedtager udtalelser om sagen på sommermøder, på generalforsamlinger og andre steder, hvor det er muligt at få diskuteret de samfundsmæssige perspektiver ved at få begrænset konfliktretten. Vi kan ikke klare denne opgave alene. De politiske græsrødder må hjælp os. For det er ikke kun vores konfliktret, der er truet. Også velfærdssamfundets fremtid er på spil. For når lønnen presses, hvem skal da betale til fællesskabet?, slutter Anders Olesen. 10 Trekroner Nyt nr

11 Tillykke du er fyret! Kasper Sørmer-Sørensens arbejdsgiver fyrede ham, da han fyldte 18 år. Det har Kasper nu fået kroner i erstatning for. Af Ingrid Pedersen Den dag han fyldt 18 år var ikke just nogen glædens dag for Kasper Sørmer-Sørensen, for ganske vist betyder det stemmeret og mulighed for at få kørekort. Men det betød også, at arbejdsgiveren syntes han blev for dyr i drift, for nu skulle han have voksenløn. Kasper havde ikke på forhånd en fornemmelse af, at han ikke kunne beholde sit fritidsjob efter fødselsdagen, og blev meget overrasket, da han blev modtaget med: Du er blevet for dyr. Du kan selv bestemme, om du vil blive her resten af dagen eller gå hjem nu. Han blev på arbejdspladsen resten af dagen, men var meget forundret over fyringen. Han var glad for jobbet, som han fandt både sjovt, spændende og relevant for sin uddannelse. Kasper vil være gartner og er under uddannelse på Roskilde Tekniske Skole, og i fritiden arbejdede han i Plante Oasen i Ballerup. Hans far var også forundret over fyringen, og det samme var Bygge, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, som han er medlem af. Det er ganske vist ikke usædvanligt, at unge bliver fyret, når de fylder 18 år, men fagforeningen mente, det var urimeligt og desuden har faglig sekretær Flemming Grønsund, den opfattelse, at det var i modstrid med EU s ligebehandlingsdirektiv, der siger, at man ikke må diskrimineres på grund af alder. Fyring af en medarbejder, fordi han fylder 18 år, er en form for diskrimination på samme måde som det er diskrimination at fyre ældre medarbejdere, siger han. Han mener, der er misforhold mellem EUdirektivet, der forbyder diskrimination på grund af alder og den danske lovgivning, der accepterer denne forskelsbehandling. Det er rigtigt, at lønnen stiger, når man fylder 18, men hvis logikken skulle følges, skulle arbejdsgiverne fyre medarbejderne hver gang de opnåede anciennitetstillæg for så bliver de jo også dyrere. Men man må formode, at begge dele hænger sammen med, at medarbejderne også efterhånden får bedre kvalifikationer, siger han. Diskrimination 3F har overenskomst med Plante Oasen, og den indeholder lønsatser, der giver unge under 16 år 50 procent af voksenlønnen; 16-årige får 65 procent og 17-årige får 75 procent. Derefter overgår man til voksenløn. Ifølge danske lovgivning er det i orden at give unge en lavere løn, og der har heller ikke tidligere været sager på grund af fyringer af unge under 18 år. Men Flemming Grønsund forventer, at der er flere sager på vej, fordi han mener, at det skriger til himlen, at man ikke må diskriminere ældre på grund af alder, men gerne må diskriminere unge. Flemming Grønsund opfordrer derfor alle unge som bliver afskediget fra et fritidsjob, når de bliver 18 år, til at de kontakte deres lokale 3F afdeling for at undersøge, om der er basis for at rejse et krav om forskelsbehandling. Sagen kommer dog ikke umiddelbart til at medføre ændringer for de unge på arbejdsmarkedet. Plante Oasen og Kristelig Arbejdsgiverforening, som virksomheden er medlem af, valgte nemlig at indgå forlig med 3F om sagen. Kasper Sørmer-Sørensen får kroner i kompensation for fyringen. I forhold til hans arbejdstimer i virksomheden svarer beløbet til knap seks måneders løn. Desuden får han kroner, fordi arbejdsgiveren ikke havde lavet et ansættelsesbevis. Flemming Grønsund finder godtgørelsen for afskedigelsen samt for det manglende ansættelsesbevis tilfredsstillende og fuldt på højde med, hvad man kunne forvente at vinde ved en retssag. 3F var ellers villig til at lade sagen prøve ved EF-Domstolen. Men arbejdsgiveren valgte i stedet at indgå forlig. Kristelig Arbejdsgiverforenings advokat, Nikolaj Nikolajsen, finder sagen meget principiel, men konstaterer, at Plante Oasen indgik forlig, fordi de ikke orkede at føre en langvarig og dyr retssag, som der ikke ville komme noget positivt resultat ud af. Retsstillingen er klar nok. Vi har en dansk særregel, der siger, at man godt må forskelsbehandle, hvis virksomheden er omfattet af en kollektiv overenskomst. Selv om vi vandt sagen, ville det ikke forbedre forholdene for arbejdsgiverne, siger han. Men han indrømmer, at risikoen for at tabe sagen også spillede en rolle. Virksomheden kunne ikke vinde noget ved at sagen kom for EF-Domstolen, så alt i alt vurderede vi og virksomheden, at det ikke ville være ressourcerne værd at føre denne sag, siger han. Forhandlingssektstær i Den Grønne Gruppe i 3F, Peter Kaae Holm, siger, at han er glad på medlemmets vegne over, at han får pengene. Men da der er indgået et frivilligt forlig, kan man ikke sige noget om, hvorvidt sagen får nogen betydning for andre unge i fremtiden. For når der indgås forlig, skaber sagen ikke præcedens i retssystemet. Trekroner Nyt nr

12 Når bøtten vender Omslaget i byggebranchen har kunnet mærkes i adskillige måneder. Ledigheden er stigende. Først hos murerne og jord- og betonfolk. Siden er de andre fag fulgt efter. Sådan har det været før. Det en del af kapitalismen, siger Anton Nielsen. Han har organiseret arbejdsløse i tre årtier. Trekroner Nyt har talt med ham om gode og dårlige erfaringer. Af Mads Bruun Pedersen I dag har håret ikke helt samme farve, som da han sad i tv-studiet tilbage i 1970erne og forsøgte at få Centrumdemokraternes formand, Erhard Jacobsen, til at hold mund, så en stemme fra de arbejdsløse kunne komme til orde. Anton Nielsen er blevet et par dage ældre siden da. Men de grånende hår til trods er gløden og engagementet det samme som for 30 år siden. Og erfaringerne er blevet så meget desto rigere. Luk munden, Erhard Mange ældre læsere kan måske huske, hvordan de arbejdsløse bygningsarbejdere i 1970erne formåede at sætte en politisk dagsorden for at få fokus på den omfattende arbejdsløshed, der prægede ikke bare byggeriet, men også andre områder. Anton Nielsen var dengang en markant talsmand for de arbejdsløse i København. Og det var derfor, han var i tv-studiet med Erhard Jacobsen. Jeg ville ønske, jeg havde en kasse med tape, så jeg kunne lukke munden på dig, sagde Anton Nielsen for overhovedet at få indført et ord i den talestrøm, som Erhard Jacobsen lod flyde over med, at de arbejdsløse bare kunne tage og rubbe neglene.»den døde murer«stedt til hvile. Med fantasifulde aktioner gik arbejdsløse til angreb på VKR-regeringen og statsminister Hilmar Baunsgaard (R) og krævede arbejde. Anton Nielsen (tv.) og formanden for murerne i Århus, Ove Peitersen, afleverer protestunderskrifter mod arbejdsløsheden til politikerne på Christiansborg. Allerede fra 1968 og fremefter med den borgerlige VKR-regering under ledelse af den radikale Hilmar Baunsgaard havde de arbejdsløse udfordret politikerne, fortæller Anton. Baunsgaard mente som Erhard, at der var masse af arbejde, og at de arbejdsløse bare skulle se at komme i gang. Men samtidige viste tallene fra begyndelsen af 1970ere og frem en støt stigende ledighed. Det hang ikke sammen. Og derfor var der grobund for et arbejde med organisering af de arbejdsløse. Desperation og natteflugt At det overhovedet var kommet dertil, at Danmarks Radio tog arbejdsløsheden op som emne skyldtes ikke mindst Anton og hans aktive kolleger fra de københavnske og århusianske arbejdsløshedsudvalg. Med en række fantasifulde og markante aktioner havde de tvunget offentligheden og politikerne til at svare på, hvad de ville gøre for at skaffe arbejde. Situationen var desperat dengang, fortæller han, folk flyttede fra deres boliger i ly af natten. De lod gardinerne hænge, så det så ud som om, der fortsat boede nogen. De klumpede sig sammen hos familie og venner, eller hvordan de nu kunne komme af sted med det. Men arbejdsløsheden er ligeså meget en følge af kapitalismen, som at solen står op om morgenen. Også selvmord, depression og isolation fulgte med arbejdsløsheden, fortæller Anton. Det gik dybt ind i folks liv og hverdag. Men man skal ikke have nogen illusioner om, at bare fordi folk bliver arbejdsløse, fører det automatisk til en revolutionær udvikling. Det havde vi måske nok en lidt forkert tiltro til dengang, siger Anton og påpeger, at udviklingen af Fremskridtspartiet og siden Dansk Folkeparti er eksempler, der beviser det modsatte. De samlede de dårligt uddannede og de politiske analfabeter op og brugte racismen. Tre generationer i aktion De seneste fem år har Anton Nielsen brugt mange timer i arbejdsværelset på Møllevej i Ølstykke foran sin computer. Det er der komme et omfattende manuskript ud af. På sider skildrer han i en sammenfletning af sin egen families historie over tre generationer den politiske udvikling og de samfundsmæssige forandringer fra slutningen af 1800-tallet og til vores dage. Som barnebarn af jødiske indvandrere og danske hedebønder, og med politisk aktive forældre i den kommunistiske bevægelse fra først i det 20. århundrede samt sit eget engagement i både Danmarks Kommunistisk Parti og siden i Kommunistisk Parti i Danmark skildres et stykke personlig historie i en politisk ramme. Anton Nielsen er i dag formand for Horserød-Stutthof Foreningen. Manuskriptet er i dag under overvejelse hos et forlag til udgivelse. 12 Trekroner Nyt nr

13 Arbejdsløshedskonference i Vejlby-Risskovhallen i Århus i Lille sejr også en sejr Med sultestrejker, begravelser af»en død murer«, underskrifter og deputationer i Folketinget blev der igennem årene sat fokus på ledigheden. Men der blev ikke bare lagt pres på folketingspolitikerne for at få skabt arbejde. For eksempel mødte arbejdsløse også op hos daværende overborgmester i København, Urban Hansen. De påpegede, at der var en stor opgave i at få vedligeholdt kommunens ejendomme. Det havde en undersøgelse, de arbejdsløse selv havde lavet, vist. Der skulle presses politisk, og det var ikke nemt for en socialdemokratisk overborgmester bare at afvise de arbejdsløse. Vi forhandlede i fire timer, men vi blev ikke enige. Da vi gik, spurgte Urban imidlertid om der var andet, vi ville klage over. Ja, det var der.»kig på dit rådhustårn. Du risikerer at få det i hovedet«, sagde vi. Og det var rigtigt. I to år derefter var der stillads oppe for at få fuget tårnet op. De arbejdsløse havde inviteret Urban Hansen til at mødes direkte. Men han kom ikke. I stedet sendte han sin chauffør med et brev, fortæller Anton. Der stod:»dette er bevis for den første million«. Det brugte jeg til at give folk mod og optimisme. Selv en lille sejr, er en sejr. Det er vigtigt, ikke at slå på de negative strenge. Organiser modstanden Arbejdsløshedsbevægelsen var dengang organiseret på forskellig måde. I 1970erne var det Det centrale Arbejdsløshedsudvalg, og i 1980erne hed kampagnen Ledige hænder. Det var forskelligt i de enkelte fagforeninger, hvordan arbejdsløshedsarbejdet var organiseret. Og det var bestemt ikke alle steder, det gik uden sværdslag, at få noget op at stå. Det var også en politisk kamp. Det første, vi gjorde, var at tvinge fagforeningerne til at tage problemerne op. I mange fagforeninger var det i et opgør med socialdemokraterne. Det var afgørende at undgå, at der blev slået kiler ind mellem medlemmerne. De skal indgå i fællesskabet både politisk og mellem de arbejdsløse og dem i beskæftigelse. En lære af bevægelsen dengang, som Anton mener, er vigtig at holde sig for øje i dag, er, at man aldrig skal stole på en politiker. De har en Statsminister Hilmar Baunsgaard (th.) måtte lytte til Anton Nielsens krav om arbejde under Det Radikale Venstres sidste valgmøde for Vestegnen i København inden folketingsvalget i 1971 væltede den borgerlige VKR-regering. anden dagsorden, end de arbejdsløse har, understreger han. Dernæst skal man modarbejde enhver form for splittelse i bevægelsen. Det betyder, at folk, er laver fis, skal ud. Hvis en bevægelse kompromitteres, dør den. Man skal også huske på at være åben over andre. Vi overvejede dengang, at vi skal alliere os med andre grupper, der også er udstødte. Faktisk mere som en social modstandsbevægelse, siger Anton som et memento til dagens situation for de ledige ikke bare til byggefagene, men også andre folk, som er sat uden for samfundet. Fra hele landet kom der protester mod Schlüter-regeringen i oktober Trekroner Nyt nr

14 A-kassen Bestil tid! Da vi i socialrådgiver afdelingen har meget travlt for tiden, skal vi kraftigt opfordre til, at I bestiller tid, da I ikke kan regne med at der er tid, hvis I kommer forbi uden aftale på forhånd. Det sparer både jeres og vores tid. Uddannelse er vores fremtid Sådan lyder overskriften på en messe, som løber af stablen torsdag den. 4. september. STATISTIK STATISTIK STATISTIK STATISTIK DATO 2008 MAJ DATO 2008 JUNI LEDIGHEDSTAL ANTAL PROCENT ANTAL PROCENT HELE FAGFORENINGEN 363 6, ,45 BYGGEGRUPPEN 288 9, ,48 DEN GRØNNE GRUPPE 23 4, ,23 INDUSTRIGRUPPEN 1 0,71 1 0,72 DEN OFFENTLIGE 31 1, ,08 GULE 19 heraf 20 heraf MURER 117 9, ,11 MURERARBEJDSMÆND 44 13, ,65 JORD & BETONER 88 8, ,30 BROLÆGGER OG ARBM. 8 10, ,54 TAGDÆKKER 22 15, ,71 ISOLERING 5 3,65 5 3,62 GARTNERE PRIVAT 23 4, ,04 OFF. GARTNERE 7 1,24 6 1,08 SPECIALRBEJDERE 22 2, ,84 MEDLEMSANTAL FORB.U FORB.U HELE FAGFORENINGEN BYGGEGRUPPEN DEN GRØNNE GRUPPE INDUSTRIGRUPPEN DEN OFFENTLIGE MURER MURERARBEJDSMÆND JORD & BETONER BROLÆGGER OG ARBM TAGDÆKKER ISOLERING GARTNERE PRIVAT OFF. GARTNERE SPECIALRBEJDERE Af Søren Andersen Denne uddannelsesmesse er helt vores egen og du vil her møde kollegaer fra vores a-kasser og faglige afdelinger. Ud over de almindelige AMU-skoler og tilbud om lærepladser m.v. finder du også en bod med information om fagbevægelsens egen uddannelse. Her kan du få viden om, hvordan man kan blive klædt på som tillids- eller sikkerhedsrepræsentant. Noget andet, du kan finde mere information om på messen er LO Plus-kortet. Det er nemlig ikke bare dit medlemskort til fagforeningen og a-kassen, men også et kort, som giver dig en masse gode tilbud, rabatter i butikker og andre fordele. LO Plus-kortet har en egen bod på messe, hvor du kan spørge og få mere at vide om fordelene ved kortet. Ingen sult og god præmier På messen er der også sørget for, at ingen kommer til at sulte. Der vil blive serveret pølser fra Slagteriskolen (også halalpølser), ligesom der også kan købes popcorn fra 3Fbilen. Så ingen behøver at frygte at blive brødflove. Der bliver også mulighed for at komme hjem med lidt præmier, idet alle deltagere er med i en konkurrence, hvor man blandt andet kan vinde en weekend i et sommerhus, forskellige tasker, punge m.v. fra ALKA, Arbejdernes Landsbank og andre. Alt i alt er der lagt op til en rigtig god messe, hvor sloganet»direkte i arbejde«bliver afløst af»uddannelse er vores fremtid«. Ledige og i job Alle medlemmer af fagforeningen kan deltage i messen både de ledige og dem i arbejde. De ledige, der har ret til seks ugers selvfunden uddannelse, og dem, der har været ledige i mere end et år, vil alle få en speciel invitation til messen med et brev gennem posten. Men alle andre er også velkomne. o h M to i 3 på 14 Trekroner Nyt nr

15 Socialt nyt Regeringsjagt på de syge VK-regeringen vil gøre noget for at få nedbragt sygefraværet på arbejdspladserne. Det fik i juni regeringen til at fremlægge en handlingsplan med et omfattende program for at gøre noget. Spørgsmålet er, om den løser problemerne eller skaber andre? Af Lene Nielsen og Maj Jensen Uddannelsesmesse i Storkøbenhavn Det er aldrig for sent at lære noget nyt Drømmer du om at komme i gang med efteruddannelse, har vi et godt tilbud til dig. Torsdag den 4. september holder en række 3F afdelinger i Storkøbenhavn uddannelsesmesse. På messen deltager de fleste store uddannelsesinstitutioner i området. Blandt andet VUC, sprogskolerne, tekniske skoler, Erhvervsakademiet og Fagbevægelsens Interne Uddannelse (FIU). På standene vil der være mulighed for at blive inspireret til at gå i gang med uddannelse. Desuden kan du få konkret vejledning, hvis du allerede ved, hvilken uddannelse, du vil i gang med. Der vil foregå en lang række aktiviteter på standene, g der vil desuden være en konkurrence på messen, vor du har mulighed for at vinde flotte præmier. essen afholdes rsdag den 4. september fra F Industri og Service Ramsingvej 28B i Valby Vi håber, at der kommer rigtig mange også medlemmer, der er i arbejde, som her kan finde inspiration til jobskifte mv. Ikke kun job men også uddannelse Kravet om uddannelse har aldrig været vigtigere end nu, hvor regeringen og det mest af oppositionen kun taler om arbejde for enhver pris. Uddannelse, som netop er de ufaglærtes våben mod arbejdsløshed, er snart blevet taget helt af bordet i jobcentrene. Her tales for det meste kun om jobs. Alle undersøgelser viser imidlertid tydeligt, at uddannelse er med til at fastholde vores medlemmer på arbejdsmarkedet. Derfor er uddannelse så vigtig. Kom og få en hyggelig og inspirerende dag. Søren Andersen er leder af a-kassen i BJMF. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) præsenterede i juni forslag til, hvordan sygefraværet i Danmark skal nedbringes. Han har fremlagt handlingsplanen»et nyt fokus på sygefravær«. Her læner han sig op ad forskning fra ind- og udland. Den viser, at en pause fra arbejdslivet ikke altid er det, der skal til for at blive rask igen. Planen for nedbringelse af sygefraværet ser i hovedtræk således ud: Arbejdsgiveren skal inden fire uger holde en samtale med den sygemeldte om, hvordan og hvornår han/hun kan vende tilbage til arbejdet. Jobcenteret skal inden otte uger have en samtale med den sygemeldte og vurdere, om der er mulighed for, at den sygemeldte kan vende gradvist tilbage. Den sygemeldte skal som udgangspunkt delvis raskmeldes efter otte uger. Jobcenteret skal have mulighed for at give alle sygemeldte aktive tilbud. Det kan dreje sig om vejledning om opkvalificering eller virksomhedspraktik. Statens refusion lægges om, så kommunerne belønnes ved at delvis raskmelde eller aktivere de langtidssyge. Hvis kommunen får held med at delvis raskmelde eller aktivere den sygemeldte, dækker staten 65 procent af kommunens udgifter til sygedagpenge. Ellers får kommunen kun refunderet 35 procent (mod i dag 50 procent). A-kasserne skal medvirke i opfølgningen over for syge medlemmer. Den nuværende lægeerklæring afskaffes og erstattes med en mulighedserklæring, der skal have fokus på at bevare den sygemeldtes kontakt til arbejdsmarkedet. Ikke lokke For os socialrådgivere, der dagligt sidder med sygedagpengesagerne og de sygemeldte medlemmer, er det ikke vores mening og opfattelse, at man kan løse problemerne med det høje sygefravær ved at lokke kommunerne med ekstra penge eller for den sags skyld straffe dem. Det, man kan frygte er, at kommunerne fremtidigt vil presse nogle af vores sygemeldte medlemmer ud i aktiviteter, som de ikke kan klare på grund af dårligt helbred. Vi bryder os ikke om regeringens filosofi om, at den syge for alt i verden skal tilbage til det samme arbejde, som har gjort ham syg. Claus Hjort. Vi er dybt bekymrede for planen, og især den del der handler om, at kommunerne kan opnå en økonomisk gevinst ved at få de sygemeldte hurtigere tilbage på arbejde. Det er fornuftigt nok med en tidlig indsats og samtaler i sygedagpengesagerne. Det kan medvirke til at afklare den sygemeldtes situation og muligheder for eventuel at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Men vi frygter den del af planen, der handler om, at den langtidssyge skal have aktive tilbud. Manglende respekt For os at se er dette mangel på respekt for de sygemeldte. Vi er bekymrede, fordi de syge risikerer at miste deres sygedagpenge, hvis de ikke kan tage imod for eksempel en virksomhedspraktik eller aktivering. Så alt i alt er vi bekymrede over den nye plan for sygemeldte. Vi forudser store problemer, eksempelvis retsmæssige problemer for den sygemeldte, hvor man i værste fald kan forestille sig et hurtigere stop af sygedagpenge og dermed flere på kontanthjælp. Dette er endnu et af regeringens angreb på velfærdssamfundet. Lene Nielsen og Maj Jensen er socialrådgivere i BJMF. Trekroner Nyt nr

16 Kort Nyt Sommerfest Jord-Beton, Tagpap & Isoleringsarbejdernes Efterløns- og Pensionistklub Afholder et stort grillsommerfestarrangement for efterlønnere og pensionister i klubben. Lørdag den 23. august, kl. 14 i Trekronergade 26 i Valby Underholdning ved Røde Horns blues/ jazz-orkester. Alle er velkomne, tag koner/ kærester med. Blot ønsker vi en tilmelding senest den 11. August efter først-til-mølle-princippet (tilmelding stopper ved nr. 100). Tilmelding kan ske på tlf.nr.: Kjeld Hansen Tommy Skarborg Ib Langsted Brolægningsarbejdernes Klub 1898 Vi takker alle fremmødte, det gode band Sjakket samt BJMF for en god dag, da vi havde 110 års jubilæum i BAK. Vi takker samtidig for diverse gaver, kontante gaver bliver doneret til Børns Vilkår. Mkh, Bestyrelsen Struktør- og Betonklubben i BJMF Fyraftensmøde & generalforsamling Onsdag den 10. september 2008 I fagforeningens lokaler Trekronergade 26, st., Valby Kl Spisning Kl Fyraftensmøde med højaktuelt emne Kl Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Beretning 3. Regnskab 4. Forslag, herunder bevillinger 5. Valg af: kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor og 1 best. suppleant. VEL MØDT/Bestyrelsen Nye sikkerhedsfolk og tillidsfolk Féderation Internationale des Résistants Association Antifacsiste FIR Antifascistiske feriehjem»heideruh« september (begge dage inkl.) Årets tur det feriehjemmet Heideruh v. Huchholz Program: 26. sep. Rejsedag 27. sep: Besøg i KZlejren Bergen Belsen 28. sep: Tur til Lüneburger Heide 29. sep: Til Hamburg, besøg i Ernst Thälmann Haus. Festmiddag 30. sep: Afrejse (Ret til ændringer i programmet forbeholdes) Pris: kr. (indkvartering: enkelt- eller dobbeltværelse efter eget valg; fuld forplejning og 3 guidede ture). Betaling til FIRs konto: Jyske Bank, kontonr Adresse: Wohn- und Ferienheim Heideruh, E.V. Ahornweg 45 OT Seppensen D Buchholz, Nordheide, Deutschland Tlf: Fax: Mail: Yderligere oplysninger: Anton Nielsen ( ), og Bodil Enoch ( / ), Sikkerhedsfolk: Lars Rømer J. Ole Pedersen Havneholmen Murer Poul Jensen NCC Råhus Nykredit Beton Poul H. Sørensen NCC Construction Bellahøjbadet Beton Ronni Frederiksen NCC Construction Bellahøjbadet Beton Anders K. Hansen Børge Jakobsen & søn Murer Lars Vandborg Pihl og Søn A/S Rambøll Beton Joakim Malling Kim Siestø Stormgade Murerarb. Jan M. Larsen HCA Anlæg og Service Sundhedscenter Tårnby Beton Jørgen Thomsen MT Højgaard Dong Gentofte Beton Tillidsfolk: Jesper Fallesen Øens Murerfirma Tåstrupgård Murer Jan Lundgreen Norisol Isolering Joar Rasmusson Balfour Beatty Rail Danmark A/S Beton Benny Larsen Icopal Entreprise Tagpap Pia Wass MT Højgaard DONG Gentofte Beton Michael Larsen JC Nedrivning Beton Fællestillidsmænd: Jesper Scheel Øens Murerfirma Murer Anita Olsen stopper Den 31. juli går Anita på efterløn efter mange års ansættelse. Kom og sig farvel den 4. september, kl i fagforeningen, Trekronergade 26 i Valby 16 Trekroner Nyt nr

17 Arbejdsmiljø Livsfare da Stævnenstillads gik i knæ SIKKERHED Omkring 60 mand blev sendt hjem i en uge, da et 11-etager højt stillads på en af de nye byggepladser i Ørestad Syd ud til Amager Fælled i begyndelsen af juli var i fare for sammenstyrtning. Fastgøringer i facaden var fjernet og belastningen for voldsom. Af Mads Bruun Pedersen Det var helt berettiget, at arbejdet blev standset på byggepladsen Stævnen i Ørestad Syd den 7. juli. Et stillads af HAKI-typen var ført op til 11. etage på en del af byggeriet. Var arbejdet fortsat, var det styrtet sammen. Det vurderer Arbejdstilsynet. Faren opstod ifølge den undersøgelse, som tilsynet foretog under et rutinemæssigt kontrolbesøg, fordi en hel del af de befæstningerne, som stilladset var fastgjort med i muren, var blevet løsgjort, så facadefolkene bedre kunne kom til at isolere og pudse. Absolut livsfare Ansvaret for denne situation påhviler byggeledelsen og det tyske facadefirma Siebrecht Facaden Technik. Centerchef for Arbejdstilsynet i København, Hasse Mortensen, siger til Trekroner Nyt, at det tyske firma i en erklæring til Arbejdstilsynet har erkendt, at det var nødvendigt at indstille arbejdet på de sammenstyrtningstruede dele af stilladset, og at man kun ville arbejde på de dele, som byggeledelsen frigiver. Det var helt berettiget, at arbejdet blev standset. Vi har givet to påbud. Et til Sjælsøgruppen og et til det tyske firma. Der var absolut livsfare. Stilladset var stort set brudt sammen i dele af det. Det var sunket 60 cm. En kilde på byggepladsen fortæller Trekroner Nyt, at spørgsmålet om sikkerheden på stilladset ikke er ukendt, men har været på sikkerhedsudvalgsmøder tidligere. Det har, trods gentagne henvendelser til byggeleder Nick Kalmar fra Sjælsøgruppen, ikke været muligt at få kontakt. Men direktør i Sjælsøgruppen, Flemming Jensen, bekræfter, at der har været problemer med stilladset. Sikkerhedskursus Gade og Vej Lokalt sikkerhedskursus (FIU-nr.: ) Mandag den 27. onsdag den 29. oktober 2008 i fagforeningen Kurset henvender sig til sikkerhedsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og andre interesserede, som arbejder på gade og vej private og offentligt ansatte. Kurset omhandler generelle sikkerhedsregler, skilteplaner, minigravere, udgravninger, vibrationer, arbejdstøj mv. Regler i teori ved gruppearbejde, samt i praksis ved arbejdspladsbesøg. Tilmelding: Pr. telefon til Lene Neerup: eller Ebbe Dalgaard: Ved til med angivelse af FIU-nr., navn, cpr.nr., telefon nr., arbejdsgiver og evt. tillidshverv, senest mandag den 20. Oktober Det er korrekt, at pladsen blev afspærret, fordi stilladset var underdimensioneret. Det blev fundet rigtigt at gøre, siger han. Men han kan ikke oplyse, om sagen har været på sikkerhedsudvalgsmøder på byggepladsen. Fire fejl Stilladset er bygget af Sandholt Pedersen og Ørestadens Stillads i fællesskab af uddannet mandskab. Formand for Stilladsklubben, John E. Jakobsen, siger efter at have undersøgt stilladset: Den første fejl er, at de tyske facadefolk har fjernet alt for mange fastgørelser. Anden fejl er, at stilladset er udsat for stor belastning på flere arbejdshøjder. Den tredje fejl er, at et HAKI-murerstillads ikke bør bygges til denne højde, uden at søjlerne er forstærket. Den fjerde og største fejl ligger hos bygherren, som skal have styr på brugen af stilladset. Også Byggefagenes Samvirkes sikkerhedspatrulje har været forbi. Her siger Freddy Ridderhaugen, at problemet med sammensynkningen ser ud til at skyldes, at man havde haft nogle betonelementer med ud på de øverste dæk. Det kunne stilladset ikke holde til. Der var fjernet og omforandret ret meget. Men ledelsen forklarede, at man havde konsulteret HAKI-stilladser og havde fået at vide, at det godt kunne lade sig gøre. Arbejdstilsynet forventer at foretage et kontrolbesøg inden for kort tid. Trekroner Nyt nr

18 Servicegruppen Hvem løber med lønnen? NY LØN/GAMMEL LØN Københavnerne sakker bagud lønmæssigt i forhold til provinsen. Det kom frem på en konference for statslige og kommunale tillidsfolk for gartnere. De var den juli på konference på kursusstedet Smålandshavet ved Karrebæksminde. Indsend materialet til faglig sekretær Walter Markusen 3F Bygge, Jord, Miljø Trekronergde Valby Mobil: Af Walter Markusen Overskriften på kurset var»ny-løn«. Men den burde måske snarere have været kaldt»gammel løn«. Sandheden er nemlig, at københavnerne stille og roligt er ved at blive overhalet af jyderne rent lønmæssigt. Dette er dog kun noget, forretningsfører i 3F, Hanne Gram, kan se ud fra det statistikmateriale, som er til rådighed. Men statistikmaterialet er langt fra fyldestgørende. Derfor vil der blive skrevet til alle tillidsrepræsentanter med et skema, som skal udfyldes og derefter sendes til i BJMF (se adressen nederst i artiklen). Det er vitalt for de kommende lønforhandlinger, at vi har statistikmaterialet, der er i orden. Samt ikke mindst at vi ved de lokale forhandlinger har et klart»lønbillede«af de enkelte ansattes lønindplacering. Vel er der ikke afsat midler til ny-løn Men det skal da ikke afholde os fra at stille krav om forhandling! Hvad bliver der af pengene? Hvor bliver pengene af, som virksomheden sparer eller får refusion på ved feks: Kursus Kortere/længerevarende sygdom Ikke-besatte stillinger Lønbesparelsen mellem højtlønnet, som stopper, og nyuddannet, som begynder Rationaliseringsgevinster o. lign. Disse kroner skal vi ud at slås for, kammerater. De kommer ikke af sig selv. Skub til tillidsmanden Med afsæt i konferencen, hvor der blev givet håndslag på sammenhold, vidensudveksling i dagligdagen via allerede trykte telefon- og maillister, samt stålsat vilje til at vende udviklingen, afholdes der heldagsmøde for tillidsrepræsentanterne den 4. september i Trekronergade. Overskriften vil også her være»ny-løn«. Derfor: Skub til din tillidsrepræsentant. Spørg, om han deltager. Muligvis er han ikke på listen over tillidsfolk, hvilket naturligvis snarest skal rettes. (Ved ny-valg skal der snarest rettes henvendelse til BJMF, så vi kan godkende valget, samt oprette vedkommende i vores tillidsrepræsentantsystem) Kontakt os Er din tillidsrepræsentant ikke tilskrevet vedrørende initiativet, der ud over at sikre en lønfremgang, også skal gøre huset i Trekronergade langt grønnere, skal han rette henvendelse til mig snarest, så vi kan få ham, og derved jeres virksomhed, med i vores sammenhold. Har I ingen tillidsfolk på din virksomhed, skal du/i ligeledes kontakte mig, hvorefter jeg snarest vil aflægge jer besøg, samt sikre at I også er med»på vognen«. Lønaftaler og brud Flere tillidsfolk har sagt,»at de ikke kan få lønaftalerne på kollegaerne«. Enten vil kollegaerne ikke have dem udleveret, eller også vil ledelsen ikke udlevere dem. Lad mig derfor præcisere en gang for alle. En tillidsrepræsentant skal af ledelsen have udleveret en kopi af samtlige lønaftaler, uanset om man er på statslig eller kommunal overenskomst. Flere steder har jeg måttet konstatere, at man har begået overenskomstbrud ved at lade den ansatte selv forhandle sin løn direkte med ledelsen. Nogle, der formentlig har fået deres bid af kagen, vil måske her anføre, at det vil de ikke have lavet om på. Fløden Jeg kan blot konstatere, at de steder, hvor det er foregået på denne måde, har velformulerende enkeltpersoner skummet fløden, samtidig med at den stille, men stabile, velkvalificerede medarbejder intet har fået overhovedet! Der skal nedsættes et lønudvalg, hvorefter tillidsrepræsentanten eller talsmanden typisk foretager lønforhandlingen. Har man ikke en sådan, kontakter da i afdelingen. Herefter kommer jeg ud for at foretage forhandlingen efter at have afholdt mindst et stuemøde med samtlige ansatte gartnere. Den Grønne Offentlige Klub er tovholdere sammen med mig, så vi via sammenholdet kan danne en fælles front mod de arbejdsgivere, som åbenbart ikke kan administrere ny-løn efter dens hensigt, samtidig med de får den ene lønbonus efter den anden, fordi de er så gode til at vise en fin bundlinje i årsregnskabet. Den bundlinje finansierer vi! 18 Trekroner Nyt nr

19 Servicegruppen God sommer fra Den offentlige klub Vi har haft en god start på året i klubben og har haft mange gode og konstruktive klubmøder. Klubbens generalforsamling forløb godt og satte gang i nye tanker. Blandt andet har det ført til genindførsel af vores tillidsrepræsentantkonferencer, som vi for nylig afholdte. Det var en rigtig god konference. Den fik sat skub i mange nye tanker og ideer, som vi naturligvis i samarbejde med jer og afdelingen vil arbejde videre med efter sommerferien. God sommer, husk at slap af og mærk frihedens rus. Mvh. Ina Rasmussen, Den grønne offentlige klub Branchekurser: Den offentlige gruppe Til sikkerhedsrepræsentanter og andre med interesse i arbejdsmiljø Servicegruppens miljøudvalg afholder møde Onsdag den 3. september 2008 kl I Trekronergade 26, 2500 Valby Dagsorden. Opstart af miljøudvalget. Drøftelse af arbejdsmiljømæssige problemer på din arbejdsplads. Eventuelt andre emner efter dit/jeres valg. Eventuelt. Af hensyn til bestilling af mad bedes du/i tilmelde dig/jer til Flemming Hansen på tlf.: eller mobil senest den 29. August Servicegruppen afholder generalforsamling Tirsdag den 23. september kl Reserver allerede nu dagen! Dagsorden m.m. følger i næste nr. af Trekroner Nyt. Følgende kurser er aflyst pga. manglende tilmeldinger: Udlicitering og omstilling (nr ); Branchedage rengøringsområder (nr ); Branchekursus kirkegårdsansatte (nr ); Opdater din viden/specialarbejder ( ); Branchekursus skovarbejdere (nr ). Mvh. Jesper Bjørn Følgende kurser resterer for 2008: Branchekursus for ansatte i Forsvaret (nr ); Branchekursus for omsorgsmedhjælpere (nr ); Fælles brancheuge for alle off. Ansatte (nr ). Ny løn: i Staten (nr ); i kommuner og regioner ( ); i kommuner og regioner ( ). Opdater din viden: om arbejdstidsaftalen for rengørings- og serviceassistenter i regionerne (nr ) og (nr ); om overenskomsten for rengøring/service (nr ); om rengøringsplaner og tidsfastsættelse (nr ); om MED/ SU-efterårsseminar (nr ); om LEAN på off. arbejdspladser (nr ). Du kan læse mere om de enkelte kurser i pjecen Branchekurser 2008 Den Off. Gruppe eller på FIU-SUS, hvor du også kan tilmelde deltagere. Husk at der er mulighed for at få tilrettelagt et aktuelt kursustilbud efter behov og ønsker i afdelingen. Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om mulighederne for lokale kursustilbud. Ressourceberegning ved pleje af grønne anlæg kirkegårde AMU SYD Ribe afdeling her hermed mulighed for at tilbyde et kursus i ressourceberegning på følgende dage: 2008: 15. September, 22. September; 2009: 5. Januar, 12. Januar Der vil på kurset blive gennemgået en effektiv og overskuelig beregningsmodel for ressourceopmåling af kirkegårde i detaljer. Der vil være en ekskursion til en nærliggende kirkegård, hvor kursisterne foretager opmålinger, for derefter at tage tilbage til centret, hvor informationerne bliver indtastet i modellen via computer. Der vil på denne måde blive mulighed for at afprøve teorien i praksis. På kurset vil der være mulighed for at udveksle erfaringer samt stille sprøgsmål omkring ressourceberegning og hvad det betyder for den enkelte arbejdsplads. Adgangskrav Der kræves ingen forudgående kendskab til ressourceberegning. Kursussted Kurset bliver gennemført på AMU SYD Ribe afdeling/snepsgård. Der er mulighed for at bo på kollegiet, hvis der er over 60 km mellem bopæl og uddannelsesstsed. Deltagerbetaling Der betales et gebyr på 110 kr. Der gælder dog særlige vilkår for ledige. VEU-godtgørelse Der kan ansøges om VEU-godtgørelse under kurset til dækning af tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Godtgørelsen svarer til højeste dagpengesats. Tilmelding og yderligere oplysninger Kan ske til kursussekretær Ane Pedersen på tlf.: eller mail: AMU Syd, Snepsgårdevej 20, 6760 Ribe Trekroner Nyt nr

20 TagPap og vi stiller over til vejret! UVEJR Dansk Folkeparti, de radikale og Ny Alliance hjalp regeringen på ferie med en ny lov. Den forhindrer, at tagdækkere fremover kan få vejrlig/dagpenge, hvis uvejret er ude. Og hvem tror på, at det er holdt op med at regne i Danmark? Af Helge Hansen Den 12. juni 2008 blev så dagen, hvor regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance i Folketinget gjorde det mere end umuligt for tagdækkere at fastholde retten til supplerende dagpenge/vejrlig. Selv om der er blevet stillet spørgsmål, og selv om der har været deputationer til Folketingets arbejdsmarkedsudvalg, er indvendingerne mod at fjerne retten til supplerende dagpenge for tagdækkere blevet afvist af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Han begrunder det med, at supplerende dagpenge ikke skal være en støtteordning til bestemte brancher eller ansættelsesformer. (Læs mere om baggrunden i Trekroner Nyt nr. 4, juni) Tilbagevirkende kraft Det er værd at huske på, at loven træder i kraft med tilbage virkende kraft fra den 14. april De tagdækkere, der har brugt deres G- dage og modtaget dagpenge efter denne dato, er allerede omfattet af den nye lov. Hvordan tagdækkerne og firmaerne vil tackle problemet, er ikke til at sige på forhånd. Men når efteråret nærmer sig og alle G-dagene, og retten til 30 ugers supplerende dagpenge er brugt, og det danske vejr viser sig fra den mere ustabile side, hvordan skal der så betales, når der ikke kan arbejdes på grund af vejret? Et eksempel for en tagdækker der har været ansat i gennem flere år i samme firma 1. Januar 2008 til 31. december 2009 = 104 uger 2. Fra uge og frem til og med uge bruges der 16 G-dage 3. Fra uge 20. til og med uge bruges 28 ugers supplerende dagpenge 4. Fra uge og frem til og med uge 22 bruges 16 G-dage 5. Fra uge 23 til og med uge 27 bruges to ugers supplerende dagpenge 6. Fra uge 28 og frem til der igen er optjent ret til supplerende dagpenge Supplerende dagpenge er, når der modtages ydelser fra A-kassen for mindre end 30 timer om ugen. Hvis der modtages for 37 timer, er det ikke supplerende dagpenge Regeringen fik hjælp fra Dansk Folkepartis Bent Bøgsted, den radikale Morten Østergaard og Ny Alliances Anders Samuelsen til at hindre blandt andre tagdækkere i at kunne få vejrlig/dagpenge, hvis de må gå ledige på grund af vejret. Uanset vejret I Bygge- og anlægs overenskomsten stk. 1 og 2 står der, at tagdækkerne er ansat 37 timer pr. uge. Derfor skal de også have løn for disse, uanset hvordan vejret er. Forskellen er, at nu kan firmaerne bare ikke sende folk hjem mere på grund af vejret eller materialemangel og lade os hæve dagpenge. Det er slut efter de nye regler. Det er også værd at huske på, at for at optjene retten til 30 nye uger med supplerende dagpenge kræver det, at der arbejdes i 26 uger med mindst 30 timer pr. uge. Det kan blive meget svært som tagdækker med det ustabile danske vejr. Helge Hansen er faglig sekretær i BJMF og formand for Tagdækkernes Brancheklub. Den lov, som blev vedtaget lige inden Folketingets sommerferie virker med tilbagevirkende kraft fra den 14. april. Tagdækkere, der har brugt deres G-dage og modtaget dagpenge efter denne dato, er omfattet af lovens stramninger. (Foto: Rockwool) 20 Trekroner Nyt nr

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft Kongres 08 Tale af Palle Bisgaard, TIB København 29. september 2008 TIB Kongres 2008 Ålborg. Udenlandsk arbejdskraft: Det der bringer mig på talerstolen er udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. november 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og folkeafstemninger

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Nye standpunkter og 2020-forlig

Nye standpunkter og 2020-forlig En kommentar fra Kritisk Debat Nye standpunkter og 2020-forlig Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 15. april 2011 Man kan ikke tage patent på bevingede ord. Det gælder også politikere. Derfor behøver

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk ERFARINGER FRA METROBYGGERIET Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 22. december 2017 Da byggeriet af metroen i København

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Forslag til behandling

Forslag til behandling Forslag til behandling på generalforsamling for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 29. oktober 2014 Forslag 1. Forslagsstiller: Michael Johnson. Ændringsforslag til vedtægternes 10 stk. 4

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 Del: EU-tilvalgsordningen skal gøre det lettere for fagforeninger

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt Sektioner Søg Menu UDE AF FOKUS Politikernetaberinteresefor arbejdsmarkedet Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 6. maj 2015, 05:00 Del: Folketingets opmærksomhed på job, arbejdsløshed og dagpenge kølner.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af social dumping

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af social dumping 2007/2 BSF 135 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. april 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank Aaen

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt 10. oktober 2016 J.nr. 16-1458020 Politik, Lovmodel og Økonomi MLN Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen.

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen. Beretning 2016 Så er der gået endnu et år, siden jeg sidst skrev beretning forud for generalforsamlingen i EFK. Sommeren i år har været lidt blandet. Sidst på foråret fik vi nærmest hedebølge, så blev

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Tema 1. Økonomi krisepakker?

Tema 1. Økonomi krisepakker? Tema 1 Økonomi krisepakker? 1 Eksamens-synopsis i samfundsfag Ordet synopsis bruges om en kort skriftlig beskrivelse af handling og pointe i et skuespil eller en film. Inden et filmselskab skyder penge

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere

Iflg. gældende dansk lovgivning er der ingen særlige begrænsninger i forhandlings- og konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteydere.

Iflg. gældende dansk lovgivning er der ingen særlige begrænsninger i forhandlings- og konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteydere. Arbejdsmarkedsudvalget L 36 - Bilag 9 Offentligt SPØRGSMÅL TIL L 36 FRA 3F INDUSTRI OG SERVICE KBH. Indledningsvis vil vi udtrykke vor stærke protest imod, at Folketinget med det pågældende lovforslag

Læs mere

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i?

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i? Analysenotat Fra: MMM Til: CAL Danskerne holder af deres husstandsomdelte reklamer En befolkningsundersøgelse gennemført af Dansk Erhverv i november 2011 dokumenterer, at husstandsomdelte reklamer for

Læs mere

HK-KLUBBEN. Er du blandt de langtidsfriske? Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD. Langtidsfrisk? Læs side 2

HK-KLUBBEN. Er du blandt de langtidsfriske? Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD. Langtidsfrisk? Læs side 2 Foto: Finn John Carlsson HK-KLUBBEN Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD Langtidsfrisk? Læs side 2 Er du en del af fællesskabet Håber på ny MED-aftale Husk din fødselsdag Elever på besøg Brittas

Læs mere