Tillykke du er fyret!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillykke du er fyret!"

Transkript

1 Trekroner Nyt Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København August 2008 Nr. 5 TEMA: BJMF og fremtiden For at bringe balance i økonomien skal der gennemføres en række ændringer i fagforeningen. Læs side 4-7 Når bøtten vender Interview med murer Anton Nielsen om 30 års erfaringer med organisering af arbejdsløse. Læs side Tillykke du er fyret! Stillads gik i knæ Livsfaren var overhængende, da et stillads på Stævnenbyggeriet i Ørestaden blev lukket af Arbejdstilsynet. Læs side 17 Så kontant blev en glad ung 18-årig fødselar mødt af sin arbejdsgiver. Han havde arbejdet på en planteskole, men ejeren ville ikke have ham ansat længere. Han var blevet for dyr, mente chefen. Men fagforeningen gik ind i sagen og fik hentet en erstatning hjem til ham på kroner. Det er en form for diskrimination på samme måde, som med fyring af ældre, siger faglig sekretær Flemming Grønsund. Læs side 11

2 Leder Indhold: Demokratur Tvivl om lønsedler...3 TEMA: BJMFs fremtid Mere pres for konfliktretten...8 Byggekrav på Christiansborg...9 Lønapartheid på vej i Danmark...10 Tillykke du er fyret...11 Når bøtten vender A-kassen: Uddannelse er vores fremtid Socialt Nyt: Regeringsjagt på de syge...15 Kort nyt...16 Arbejdsmiljø: Stillads gik i knæ...17 Servicegruppen: Hvem løber med lønnen?...18 Af Henrik Lippert Torsdag den 12. juni gik Irland til folkeafstemning om Lissabon-traktaten. Dagen efter den 13. juni stod det klart, at det irske folk havde sagt nej. Det eneste land, som kom til at stemme, stemte nej. Hvilke befolkningsgrupper var det, der stemte nej til lyksalighederne? Det var arbejderne i industri og håndværk, mens selvstændige og funktionærer stemte ja. Stemmeafgivningen fulgte et klart socialt mønster. I de rigeste valgkredse var der flertal af ja-stemmer. Mens der i arbejderkredsene var flertal af nej-stemmer. Det irske LO anbefalede et ja. Men mange forbund anbefalede et nej, og gjorde det med centrale temaer såsom retten til at tegne kollektive overenskomster og at undgå social dumping som argumenter. At unionen har et demokratisk underskud, er ikke nogen nyhed. En uge efter den irske folkeafstemning på et møde i Det Europæiske Råd enedes regeringscheferne fra medlemslandene om, at ratifikationsprocessen skulle fortsætte i de resterende lande uden hensyn til irernes nej. Det er ikke blot udemokratisk. Det er også i direkte strid med EU s egne regler. De siger nemlig, at en traktat kræver enstemmig tilslutning fra alle medlemslande for at træde i kraft. Men det er man tilsyneladende ligeglad med. Endnu mere grotesk bliver beslutningen om at fortsætte, uanset hvad irerne har stemt, når man tager den tidligere franske udenrigsminister Hubert Vedrines udtalelser i betragtning. Han sagde,»at alle ved, at havde der været afholdt folkeafstemning overalt, så ville nejstemmerne have vundet i adskillige lande. Uoverensstemmelsen mellem eliterne og befolkningen er fra nu af åbenbar«. På EU-topmødet i juni blev regeringscheferne enige om, at det var de irske vælgere, der var kommet til at stemme forkert den 12. juni. Så derfor må de hellere få en chance mere. Den hensyntagen kender vi godt her i Danmark: Vi fortsætter, indtil I stemmer rigtigt! Det kan med stor sandsynlighed forudses, at irerne vil få nogle indrømmelser, som vil blive givet dem efter skinforhandlinger, der tilsyneladende har været lange og hårde. Det vil hedde sig, at irerne har fået meget store indrømmelser en rigtig sejr. EI en leder i det britiske ugemagasin The Economist siges meget rammende:»eu er en mellemstatslig organisation, som kræver konsensus for at fortsætte. Det er falsk at påstå, at en million vælgere ødelægger 495 millioner europæeres vilje ved at blokere for denne traktat. Folkeafstemninger ville være tabt i mange lande, hvis deres befolkning havde fået noget at sige. Vælgerne har tre gange sagt nej til dette miskmask. Det er på tide, at deres dom bliver respekteret«. Tagpap: Tagdækkere og vejrlig...20 Jobkurver og andre bølgebevægelser Fagretlige sager Trekroner Nyt redigeres af et udvalg. Ansvarshavende redaktør: Michael Haas. Journalist: Mads Bruun Pedersen (DJ) Layout og tryk: Specialtrykkeriet Viborg a-s Fremsendelse af artikler kan ske elektronisk til: eller med almindelig post til: 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) Trekronergade Valby Fagforeningen kan træffes på tlf.: Næste deadline er den 1. september 2008 I sommerens løb har Ekstra Bladet rejst en folkelig protestbevægelse: Side 9-pigen skal tilbage fra sit eksil bagest i avisen og ind på sin retmæssige plads, hvorfra hun har været forvist siden foråret. Forargelsen er stor ude på arbejdspladserne, forstår man på bladets engagerede kvindelige reporter. Men sideløbende med avisens forsøg på at redde en forvist kvinde, har man rejst et anderledes alvorligt spørgsmål: Arbejdsløsheden blandt bygningshåndværkere. I fagforeningen har vi mærket det længe. Medlemmerne melder sig arbejdsløse i en tid, hvor der ellers ikke bør være ledighed. De ringer for at høre om job, og de bliver pisket rundt for at søge stillinger for at tilfredsstille beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Ofte uden succes. Det er derfor afgørende for fagbevægelsen, at et af de forhold, der i dag er med til at skabe frustration og stramme miner, nemlig at arbejdsgivere dropper danske håndværkere til fordel for udenlandske kolleger, fordi disse er billigere, kommer under kontrol. For det er det ikke i dag. Fagforeningen er med i Byggefagenes Samvirke. Her slås vi sammen med kolleger i de andre fag og med Den Faglige Polske Klub for vores overenskomster til både os og de udenlandske kolleger. Men det er vanskeligt for os at dæmme op for snyd, svindel og humbug. Myndighederne har ikke lagt tilstrækkelige kræfter i at få stoppet det cirkus, der optræder på byggepladserne med numre som skattefrihed og sorte penge. Vi har stillet krav og forslag til at gøre noget ved underløbning af både overenskomster og skattesystemet. Det ser ud til at have båret frugt. For som Ekstra Bladet har kunnet fortælle, er der politisk flertal uden om regeringen (Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti), for at stramme op. Det var ikke et minut for tidligt! Så når den sidste agurk er høstet og Side 9-pigen geninstalleret er det værd, at minde politikerne om at få gjort noget ved sagen. (Jesper Bjørn) 2 Trekroner Nyt nr

3 Tvivl om lønsedler De lønsedler, som fagforeningen har modtaget fra det polskejede firma S-Bud for en del af de ansatte polske svende, der udfører arbejde for Pihl på et stort byggeri i Ørestaden, Copenhagen Towers, er ukendte for de ansatte. Af Mads Bruun Pedersen Efter den aktion, som aktive håndværkere gennemførte foran byggepladsen på Ørestads Boulevard på Amager, er der kommet gang i afdækningen af de forhold, som det polske underentreprenørfirma S-bud byder sine ansatte polske folk. På et møde i kantinen fredag den 4. juli cirka halvanden måned efter aktionen var de ansatte samlet til en orientering om de arbejdsog lønforhold, som er gældende efter overenskomsten. Vi holdt et skurmøde, hvor der var ca. 30 ansatte polakker. Og her præsenterede vi dem dels for de almindelige forhold, som er gældende for den slags arbejde, de udfører. Og så spurgte vi dem, om de lønsedler, som vi havde fra firmaet, var sedler, de kunne genkende. Der blev rystet på hovedet. Dem havde de ikke set før, siger Jesper Weihe, formand for bygningsgruppen i fagforeningen. Under mødet blev det ligeledes bekræftet, at de ansatte har en arbejdsuge på timer. Det havde vi en mistanke om på forhånd, og den fik vi så bekræftet under mødet, siger Jesper Weihe. Mæglingsmøde På den baggrund indkaldte fagforeningen til et mæglingsmøde med Dansk Byggeri og firmaet S-bud, der er medlemmer af arbejdsgiverforeningen. Med det kom der ikke noget ud af, da firmaet ikke mødte op. S-bud fik så et skriftligt pålæg om i løbet af 14 dage at få fremskaffe de ønskede oplysninger fra firmaet, forklarer Jesper Weihe. Han har dog ikke de store forventninger til, at der kommer noget ny i løbet af perioden. I forvejen er S-bud trukket i Arbejdsretten på et krav om manglende overholdelse af overenskomstens bestemmelser om feriepenge, pension, søgne-helligdagsbetaling og arbejdstiden. Også sagen om de ugenkendte lønsedler indgår i arbejdsretssagen. Hvis lønsedlerne skulle vise sig at være falske, er det direkte ulovligt. Hvis ikke Arbejdsretten vil forholde sig til en sag om dokumentfalsk, så er jeg sikker på, at den kan holde til en tur i en civil retssag, siger Jesper Weihe. Da Trekroner Nyt besøgte en anden af S- buds københavnske byggepladser, SEB Bank, gentog situationen sig. Flere af de ansatte, som fagforeningen viste de udleverede lønsedler, kunne heller ikke genkende dem. Håndværkere fra nabopladserne, her fra en Skanska-plads, var mødt op til en morgenmarkering over for firmaet i maj, da der første gang blev sat fokus på de forhold, som S-bud og Pihl byder de polske folk på Copenhagen Towers. Siden er de tvivlsomme forhold blevet yderligere bekræftet gennem udstedelse af lønsedler, som de ansatte ikke kan genkende. Skattecirkus muligt Fagforeningen har stærk mistanke om, at der bevidst fra firmaet og muligvis i forståelse med hovedentreprenøren arbejdes efter en model, som går ud på at undgå at betale skat i Danmark. Efter maj-aktionen rejste Enhedslistens Line Barfod sagen i Folketinget over for skatteminister Kristian Jensen. I et svar skriver han, at det efter en skatteaftale med Polen er korrekt, at et polsk firma på job i Danmark først skal betale dansk skat efter 12 måneders arbejde. Fagforeningen har en klar fornemmelse af, at det netop er for ikke at komme i den situation, at firmaet S-bud har afløst forgængeren Eurotech, som har samme ejerkreds. Vi kan konstatere, at der sker løbende udskiftning af de underentreprenører, som Pihl har aftale med. Og det sker præcis lige inden, de har været i Danmark i 1 år og skal til at betale skat her, sagde Jesper Weihe til Trekroner Nyt i juni. Med skatteministerens svar føler han sig bekræftet i sin formodning om, at der bevidst spekuleres i denne situation. Ingen forsikring En forudsætning for at et firma kan sende sine folk til Danmark er, at firmaet har en egenproduktion i Polen. Har de det, skal de have udstedt en sikringsaftale, E 101, fra de polske myndigheder. Den garanterer, at den ansatte kan få sygehjælp osv. i tilfælde af en ulykke på arbejdspladsen. Sådan en blanket havde de polske ansatte heller ikke set, forklarer Jesper Weihe, som tilføjer, at det er et krav, og at der er tale om ulovligt arbejde, hvis man ikke har sådan en erklæring. Trekroner Nyt nr

4 tema: BJMF s fremtid Røde tal skal spares væk smalhals Siden sammenlægningen af de syv fagforeninger i 2006 har der været røde tal i regnskabet. Det har bestyrelsen nu besluttet, at der skal der ændres på inden udgangen af I dette interview med næstformand Michael Haas uddyber han, hvad ændringerne kommer til at betyde. Af Mads Bruun Pedersen Det var en bunden opgave, som bestyrelsen sendte fagforeningens daglige ledelse af sted på en to dage lang konference for at løse. Udgangspunktet var en række røde tal på fagforeningens regnskab igennem alle årene siden sammenslutningen af den nuværende fagforenings forgængere. Den situation er ikke holdbar, var meldingen fra bestyrelsen. På sit møde i midten af juni vedtog man derfor, at der til bestyrelsesmødet i august skal drøftes en»samlet plan med et budget for 2009, hvor der er balance i driften«. De rammer, daglig ledelse fik udstukket, var: Afvikling af syv stillinger ved udgangen af 2009; Kontingentstigninger; Gennemgang af alle udgifts- og indtægtsområder; Ingen lønstigninger i 2009; Samarbejde i huset om omplacering af medarbejdere mellem områderne. Udgifter og indtægter Trekroner Nyt har spurgt Michael Haas, næstformand i fagforeningen, om de overvejelser, der lå bag bestyrelsens opgave til daglig ledelse: Fagforeningens økonomi er forholdsvis enkelt sammensat. Indtægterne kommer fra medlemskontingenterne, og udgifterne drejer sig for ca. 80 procents vedkommende om lønudgifter, siger Michael og tilføjer, at det var udgangspunktet for, at det har været nødvendigt at træffe disse beslutninger. 4 Trekroner Nyt nr

5 tema: BJMF s fremtid Økonomien bliver desværre forværret af, at fagforeningen siden fusionen blev gennemført, har mistede ca. 400 medlemmer. Dertil kommer, at det endnu ikke er lykkedes at få et ensartet kontingent blandt fagforeningens med lemmer. For eksempel betaler murersvendene mere end gartnerne. Michael Haas har imidlertid ikke nogen tiltro til, at der med hensyn til udjævning af kontingentet mellem de forskellige faggrupper vil ske noget afgørende lige med det samme. Vi spænder over murerne i den ene ende med den højeste indtjening og det største kontingent, og så til gartnerne og miljø/energiområdets folk i den anden. De har ikke så stor en indtjening som murerne. I det lys er min vurdering, at det ikke bliver muligt i den nærmeste fremtid at få gennemført et større kontingent for dem. Gør vi det, kan vi forvente, at der vil være nogle, der vil søge over i de billigere gule fagforeninger. Det betyder ikke, at der ikke kommer til at ske noget med kontingentet. Daglig ledelse har nemlig varslet en mindre stigning i medlemsgebyret for Reduktion af stillinger Det var nogle af disse faktorer, der satte rammen for den diskussion, som først bestyrelsen og siden daglig ledelse havde på deres konference. Med ca. 80 procent af udgifterne, som går til lønninger, stod det ifølge Michael Haas hurtigt klart for ledelsen, at der ikke var nogen nem vej uden om at skulle spare stillinger væk i fagforeningen. Problemet var bare: hvor mange? Det spørgsmål angreb daglig ledelse på følgende måde, siger Michael Haas: De første tre stillinger kendte bestyrelsen til på forhånd. Frem til maj måned 2009 vil tre af de nuværende medarbejdere fratræde enten pga. andet job eller efterløn. Jeg er så glad for en cykel! MEDLEMSKAMPAGNE For at sætte fokus på medlemshvervningen starter 3F-forbundet en venskabelig kappestrid mellem afdelingerne den 1. august. Der er flere muligheder for at vinde: Medlemsudvikling Hver måned præmieres de afdelinger, der har den største fremgang i medlemstallet samt en afdeling som er månedens»højdespringer«. Kriteriet for at vinde er: 1. Den afdeling der har haft den største stigning i antal medlemmer i forhold til måneden før altså den nominelle medlemsfremgang. 2. Den afdeling der har haft den største stigning i procent i forhold til måneden før altså største relative medlemsfremgang. 3. Den afdeling i landet, der er»højdespringer«dvs. den afdeling der har haft den største nominelle medlemsfremgang i forhold til samme måned året før. Hvis en afdeling f.eks. mistede 50 medlemmer i august 2007, og har fået 10 ekstra medlemmer i august 2008, er det et spring fremad på 60 medlemmer. Hver måned opgøres afdelingernes aktuelle medlemstal og udviklingen i dem på 3fi.dk. Gode initiativer Hver tredje måned udpeges der i hver region den afdeling, der har taget det bedste initiativ i forhold til medlemsrekruttering. Initiativet behøver ikke at have øjeblikkelig effekt på medlemstallet. Kandidaterne indstilles til formanden af regionskonsulenterne så kontakt dem, hvis afdelingen har taget nogle gode initiativer. Præmier Første, anden og tredje gang modtager den vindende afdeling som præmie en særlig 3Fcykel enten en herre- eller en damemodel. Vinder den samme afdeling mere end tre gange, får den i stedet for en cykel kr. til et arrangement for afdelingens ansatte og tillidsvalgte. Hvert halve år udpeges en landsdækkende vinder, som er den afdeling, der på landsplan har haft den største procentvise medlemsfremgang. Gevinsten her er en TR-dag i afdelingen med alt betalt for op til 100 deltagere. TR-dagen arrangeres som et endagskursus for afdelingens tillidsrepræsentanter med deltagelse af forbundsformanden og eksterne oplægsholdere etc. Det konkrete indhold fastlægges i samarbejde med den vindende afdeling. Michael Haas Men for at der kan blive balance i regnskabet i 2009 fandt bestyrelsen derudover, at det var nødvendigt, at finde yderligere fire stillinger, som kan spares væk. Økonomisk tættekam Et andet skridt, som daglig ledelse lægger frem for budgettet for 2009 er at få det gennemgået med tættekam for at finde besparelser. Fra bestyrelsens vedtagelse i juni måned ligger der ud over reduktionen i antallet af ansatte en række forslag til besparelser: Bevillingerne skal begrænses; Et lønstop for de næste tre år gennemføres; Der skal spares på diætreglerne, speciel i weekenderne; Mødepengene skal reduceres; Kørselspengene ligeledes; Besparelser på Internetopkoblinger Gennemførelse af en nettobeskatningsordning; Et sidste punkt som allerede er gennemført er afvikling af købevand i fagforeningshuset. Salg af Lygten 18 Et andet godt bidrag til økonomien ville være, hvis Lygten sælges, siger Michael Haas og fortsætter: Fagforeningen er fortsat ejer af halvdelen af murer- og murerarbejdsmændenes tidligere fagforeningshus på Lygten 18. Vi har forsøgt at få huset solgt siden Men det er endnu ikke lykkedes. Problemet er, at Rør- og Blikkenslagernes fagforening fortsat bor i huset og ejer den anden halvdel. De er dog efter meget grundige overvejelser nu ved at finde sammen med Malernes Fagforening, som bor i nabohuset på Lygten 16 i deres hus. Når det sker, vil et salg af Lygten 18 kunne gennemføres inden for kort tid. Der er allerede er flere interesseret køber. Blandt andet har Islamisk Trossamfundet og Jehovas Vidner vist interesse for at anskaffe sig bygningen. Dog ikke sammen, understreger Michael Haas. Et salg vil give en besparelse på ca. 0,5 million kroner årligt og indbringe fagforeningen en pæn likviditet. Trekroner Nyt nr

6 tema: BJMF s fremtid Vend tab til gevinst MEDLEMSKONTAKT Faldet i medlemstallet afspejler fagforeningens problemer, men indeholder også muligheden for at få vendt udviklingen. Følg op på slettetruede medlemmer og byd nye velkommen. Af Mads Bruun Pedersen Ser man på tallene for hvor mange medlemmer, der er kommet ind i fagforeningen siden sammenlægningen i 2006 og til i dag, er det et broget billede, der tegner sig. Samlet set er der tale om en tilbagegang på cirka 400 medlemmer. Bag denne udvikling ligger, at fagforeningen er ganske god til at skaffe nye medlemmer. Men det kniber med at holde på dem. Det er en af udfordringerne, som bestyrelsen har efterlyst initiativer for at få gjort noget ved. En del af forklaring ligger i, at nogle af de store krigsårgange er gået på efterløn eller pension, siger Claus Westergreen, medlem af bestyrelsen. Vi må også sige, at vi ikke har været dygtige nok til at bruge slettelisterne og følge op på dem. Det er nødvendigt med en opstramning på de procedurer, der ligger. Sagen er jo, at folk faktisk er meget glade for at blive ringet op. Det er min erfaring, siger Claus og tilføjer: Men der er måske nogle af os, som ikke rigtig bryder os om den samtale. Man skal jo ringe til folk og sige: Hallo, du skylder!, og det er ikke lige nemt. Op med rebet Velkomstpjecen til nye i murerbranchen opstiller i bedste Moses-stil ti bud: 1. Tilmeld pladsen; 2. Vælg tillids- og sikkerhedsfolk; 3. Brug skurtavler; 4. Lav bogkontrol; 5. Husk lærlingene; 6. Akkordregnskaber til opmåleren; 7. Kvalitet i arbejdet; 8. Hold tiderne; 9. Blokader; 10: Faglige kurser. Claus Westergren. Så er der de unge. Enten er de bare sløsede, eller også synes de, det er for dyrt. Og der er også hele årgangen, som har gået i skole under Bertel Haarder tilbage i 1980erne. De ser slet ikke, hvad det er, en fagforening kan gøre. Vi har så ikke været gode nok til at forklare dem, at deres løn og de priser, de kan få for arbejdet, skyldes fagforeningen, og at hvis alle melder sig ud, så er der ingen overenskomst. Slettetruede og velkomstpjece Netop en indsats over for medlemmer på vej ud af fagforeningen er noget af det, daglig ledelse lægger op til at igangsætte en kampagne om. Folk, der står over for at blive slettet, skal ringes op, og der skal udfyldes et samtaleskema for hver enkelt, så det bliver muligt at følge, hvad det er, der gør, at folk vil ud af fagforeningen. En medlemskampagne handler om at få kontakt til medlemmerne og få en snak om konsekvenserne af at miste medlemskabet og eventuelt af a-kassen, siger Michael Haas, næstformand i fagforeningen. I forhold til de nyindmeldte skal der udarbejdes en velkomstpjece, som fortæller om fagforeningens indretning, tilbud og hvordan medlemmet kan bruge fagforeningen. Det har været på tegnebrættet med dette initiativ i nogen tid, og organiseringsudvalget, som bestyrelsen har nedsat efter sidste generalforsamling, har da også diskuteret en forskellige redskaber. Velkomstpjecen er et af disse. En forsmag på sådan en pjece er allerede lavet for murer- og murerarbejdsmændenes klubber.»op med rebet nu strammer vi op!«, hedder den. Den giver murersjakkets ti bud til organisering af arbejdspladsen. (Se boksen). Læserbrev Forringet service Vi er tre tillidsrepræsentanter fra Københavns Energi, som er medlemmer i 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening. P.t. ligger vi i forhandlinger, idet Københavns Energi skal skifte overenskomst fra KTO (overenskomst for blandt andre specialarbejdere i København Kommune) til Dansk Industri. Det betyder, at vi har meget brug for vores faglige sekretær (Fl. Jensen). Flemming Jensen har i mange år arbejdet med overenskomsten med Dansk Industri henholdsvis som tillidsrepræsentant og faglig sekretær. Vi har nu måttet konstatere, at pga. besparelser er 6-7 personer i afdelingen blevet opsagt. Der i blandt Fl. Jensen, som vi er i daglig kontakt med. Som tillidsrepræsentanter finder vi, at servicen bliver kraftigt forringet, samtidig med at en kæmpe viden omkring overenskomsten med Dansk Industri går tabt. Det bliver også svært at forklare vores kollegaer, specielt fordi KTOforliget er væsentlig anderledes end overenskomsten med Dansk Industri. Da overenskomsten er helt ny for os, har vi virkelig brug for vor faglige sekretær, idet Flemming Jensen er i besiddelse af en mangeårig viden, hvorfor vi bl.a. bruger ham i forhandlingerne samt i for dagligdag. Som tillidsrepræsentanter finder vi, at servicen forringes kraftigt, når afdelingen sparer ved at fyre faglige sekretærer, som er dem, som har kontakten med medlemmerne, samtidig med at de skal lave opsøgende arbejde. Vi anbefaler derfor, at såfremt vi skal styrke den faglige side af fagforeningen og fastholde medlemmerne, så skal der ikke fyres faglige sekretærer. Kim Bach (Københavns Energi Varme), Allan Hansen (Københavns Energi Afløb), Niels Rønning (Københavns Energi Gas) 6 Trekroner Nyt nr

7 Ud i skuret Har du en uorganiseret på slæb? Det slogan har 3F kørt en kampagne under for at få sat fokus på organiseringen blandt kollegerne. Det fortsætter nu i fagforeningen med et skurtavle-initiativ Af Mads Bruun Pedersen Den kampagne, som 3F tidligere har kørt under overskriften Har du en på slæb? får nu en konkret opfølgning i fagforeningen i form af en skurtavle. Den skal bruges til at gøre det klart for kolleger og mestre, hvem det er, der er dækket af aftaler og akkorder. Og hvem der er på slæb på en plads Jesper Weihe, formand for byggegruppen, siger: Meningen er, at man i skurene skal kunne Flere pladsbesøg Et centralt redskab til at styrke det faglige arbejde og organiseringen bliver at få besøgt flere pladser. Det lægger daglig ledelse op til, når bestyrelsen mødes i august. En statistisk opgørelse over faglige sager for 2006 og 2007 viser, at der er sket et fald i antallet af anmeldte pladser. I 2006 var der 362 og i 2007 var tallet nede på 297. Derfor skal der sættes konkrete mål op for pladsbesøg i de forskellige grupper. tema: BJMF s fremtid Jesper Weihe. se, hvem der er med i fagforeningen og hvem, der ikke er. Tavlen skal medvirke til at få gutterne peppet op. Det skal stå klart for mester, at den-og-den aftale gælder for de-og-de folk. Piller man ved det, piller man ved hele bundtet, der er på tavlen. Ansvaret skal tilbage til dem, der har hånd i hanke med aftaler og akkorder. Har det ikke været sådan før? Desværre nej, der har nok været en tendens til, at ansvaret er blevet flyttet ind i fagforeningen. Det har både noget at gøre med, at firmaerne har ønsket at styre. Men fagforeningerne har også været en del af problemet man har bare sagt: her er et telefonnummer, ring hvis der er noget. Også om ting, som folk selv har kunnet klare tidligere. I dag er tillidsmandssystemet faldet fra hinanden og næsten væk. Er det så tilbage til gamle dag? Nej, det er nok de færreste, der vil skrue tiden tilbage. Men det er et forsøg på at lægge ansvaret ud de rette steder og få vendt udviklingen. Hårde prioriteringer nødvendige Med syv personer færre til at løse de daglige opgaver, må der nødvendigvis ske omlægning af arbejdsopgaverne blandt de tilbageblivende medarbejdere. En omlægning kommer til at berøre de fleste i huset. Det betyder, at der nødvendigvis må prioriteres i blandt opgaverne. Alle opgaver kan ikke længere have lige høj prioritet, vurderede daglig ledelse på sit møde, hvor bestyrelsens beslutninger skulle omsættes i konkrete initiativer. Da bestyrelsen i juni holdt konference om den aktuelle situation i fagforeningen blev der debatteret flere forslag til organisering af det faglige arbejde. Blandt andet havde bestyrelsen en længere drøftelse af, hvad der i fremtiden skal være fagforeningens kerneopgaver og hvor ressourcerne skal placeres, siger Michael Haas. Det er en meget svær debat. For alle brænder jo for lige præcis deres område. Men når der er færre til at løse opgaverne, er der noget, der ikke længere skal og kan laves. Det bliver grupperne og daglig ledelse, der kommer til at foretage prioriteringen i det lange løb. Sammen med diskussionen om kerneopgaverne debatterede bestyrelsen også andre organisationsformer. Hensigten var at finde nye samarbejdsformer mellem de to faglige grupper, så de i fællesskab bedre kan udnytte deres ressourcer. (mbp) Trekroner Nyt nr

8 Fagpolitisk nyt Fagligt Ansvar: Fortsat pres for konfliktretten! Selv om regeringen inden sommerferien bebudede, at man har fundet en løsning på, hvordan konfliktretten sikres, er den hellige grav ikke velforvaret, siger Finn Sørensen, talsmand for det faglige netværk Fagligt Ansvar. Fagbevægelsen må presse en bindende EU-protokol igennem. Af Mads Bruun Pedersen Med det forslag, som det såkaldte Laval-udvalg nedkom med inden sommerferien, mener beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, at der er fundet en løsning, som kan sikre konfliktretten. Udvalget foreslår, at der vedtages en ændring af den lov, som indfører EU s udstationeringsdirektiv i Danmark. Ændringen skal sikre, at der fortsat kan laves konflikt på arbejdsmarkedet over for udenlandske virksomheder. Ministeren var glad. Arbejdsgiverne var også glade, og LO var heller ikke ubegejstrede. Den danske model bliver ikke undergravet, var synspunkterne. Der kan fortsat aktioneres over for arbejdsgivere for at få overenskomst. Ikke så enkelt Helt så ligetil ser Finn Sørensen, næstformand for 3F Industri&Service og talsmand for Fagligt Ansvar, ikke på sagen. Trekroner Nyt har talt med ham. Laval-udvalgets forslag løser ikke problemet. For det betyder, at der kun kan konfliktes for en del af overenskomsten med en udenlandsk arbejdsgiver. Og en danske overenskomst består af ca. 40 procent mere end det. Der bliver tale om A- og B-hold på arbejdsmarkedet, siger han. En protokol Efter Finn Sørensens opfattelse betyder det, fagbevægelsen må fastholde, at konfliktretten skal dække hele overenskomsten også for udenlandske arbejdsgivere. I Fagligt Ansvar ser vi det som en vigtig opgave at få fundet en løsning, der holder. Der er ikke nogen isoleret danske model. Det er nødvendigt at finde en europæisk løsning. Og her er det jo heldigt, at det europæiske LO har et forslag, der er godt. Europæisk LO foreslår, at der tilføjes en juridisk bindende protokol til Lissabon-traktaten. Den skal sikre, at medlemslandenes arbejdsmarkedsregler ikke undergraves af EU s indre marked. Det er vi i Fagligt Ansvar sammen med LO Storbyerne enige om at støtte. Og vi har noteret os, at Sv. Auken (S), formand for Europaudvalget, også mener det er en løsning. Irsk nej og græsrødder i Malmø Den folkeafstemning om Lissabon-traktaten, hvor irlænderne stemte nej, er også et vigtigt signal, mener Finn Sørensen. Det var især frygten for de sociale og faglige konsekvenser, som fik de irske arbejdere og fagforeninger til at stemme nej. Nu er spørgsmålet bare, hvordan den irske regering klarer den sag. Fagforeningerne derover presser Finn Sørensen, talsmand for Fagligt Ansvar og næstformand i 3F Industri&Service (Foto: Mads Nissen) meget på for at få en løsning, som sikrer de faglige forhold. Fagligt Ansvar lægger op til, at der bygges alliancer op på tværs af landegrænserne. Det vil man blandt andet gøre i forbindelse med det græsrodstopmøde, som afholdes i Malmø i september. Her er en række faglige organisationer fra de nordiske lande og andre dele af Europa ved at arrangere møder, som skal sætte en tværeuropæisk kampagne i gang for et krav om en social protokol. EFTER VAXHOLM Hvordan redder vi konfliktretten? Klubberne på dupperne Skal det lykkes at få et reelt forsvar af hele konfliktretten igennem, må presset komme nedefra på politikerne, mener Finn Sørensen. Det er vigtigt, at man rundt om i fagforeningerne og på arbejdspladserne og i klubber tager kontakt til politikerne. For eksempel med deputationer til Folketinget. Bak op om kravet om en social protokol og forklar dem, at vi ikke vil acceptere nogen form for a- og b- hold på arbejdsmarkedet, slutter Finn Sørensen. 8 Trekroner Nyt nr

9 Fagpolitisk nyt Byggefagskrav trænger igennem på Christiansborg Ekstra Bladet har kørt en sommerserie om de forhold, som hersker på byggepladserne. Arbejdsløshed for danske håndværkere og underbetaling af udenlandske kolleger er blevet afdækket. Nu vil socialdemokraterne, SF, Dansk Folkeparti og Enhedslisten stramme lovene. De har flertal uden om regeringen. Af Mads Bruun Pedersen Snyd, svindel og unddragelse af skat, moms og afgifter. Det er ikke ukendte størrelser, når der kastes skarpt lys på mange byggefirmaer. Men det sker for sjældent, mener de faglige organisationer samlet i Byggefagenes Samvirke. Siden åbningen af EU for de nye østlande i maj 2004 har det været en stor udfordring for fagbevægelsen at værge for sig over for den flodbølge af fantasifulde og kreative firmaer, som er kommet til Danmark. Byggefagene har afsat betydelige ressourcer på at få organiseret de oftest polske og tyske håndværkere, der er på job i Danmark. For at kunne imødegå de værste typer blandt firmaerne, har byggefagenes opstillet en række redskaber, som er helt nødvendige, hvis det skal kunne lykkes at få kontrol med området. De fire krav Byggefagenes ønsker om redskaber, som er nødvendige for at kunne løfte opgaven, er samlet i følgende punkter: Ressourcer: Det er nødvendigt, at der afsættes flere ressourcer til politi og anklagemyndighed på området, så myndighedsindsatsen bliver slagkraftig; Registrering/godkendelse: De firmaer, som udstationerer arbejdskraft til Danmark, skal forhåndsregistreres/godkendes i brancheorganisationerne i Danmark, så vi får bedre mulighed for at undgå fupfirmaer og kriminelle elementer. Det praktiske omkring registrering/ godkendelse kan lægges hos de regionale/lokale arbejdsmarkedsmyndigheder; Synlighed: Alle firmaer, der deltager i byggeprojekter i Danmark, skal synliggøres ved læselige opslag foran byggepladsen, der angiver navn og momsnr. på de deltagende firmaer, så der er forpligtende åbenhed om, hvem der er involveret; Hvad med protokollen, SF? I forbindelse med diskussionen om Lissabon-traktaten har spørgsmålet om konfliktretten været på dagsordenen: Hvordan sikres den, efter at EF-domstolen i en række domme har indskrænket den? Et regeringsudvalg har lavet forslag til tilpasning af dansk lovgivning, så dele af overenskomsten fortsat kan forsvares med konflikt over for en udenlandsk arbejdsgiver. Med for at sikre retten på europæiske plan har LO i Europa udarbejdet et forslag til en juridisk bindende protokol til vedtagelse i EU. Den skal sikre, at det er landenes regler, Straf: Ved overtrædelser af lovgivningen på området skal strafferammen udvides, så politiet har mulighed for anholdelser, når de konstaterer overtrædelser. Hul igennem I løbet af sommeren har Ekstra Bladet kørt en artikelserie om de problemer, som byggeområdet står over for. Og der ser nu ud til at være opbrud i det politiske landskab uden om regeringen for at få gjort noget ved området. I forsommeren lancerede Enhedslisten en stribe udspil i Folketinget, som satte fokus på de problemer, som byggefagene har. Det er siden blevet fulgt op af SF, som med et stort set enslydende forslag ligeledes vil sætte spot på de problemer, fagforeningerne har med at løfte opgave at få organiseret de udenlandske arbejdere. Det seneste skud på stamme er Dansk Folkeparti. Her siger næstformand Peter Skaarup til Ekstra Bladet: Vi synes, der er mange gode takter i SFs forslag til stramninger, og vi gerne være med til at sikre en bedre kontrol med firmaer, der udnytter østarbejdere til underbetaling, og har dårlig sikkerhed på arbejdspladserne. der står over EU s indre marked. Dette forslag støttes i fagbevægelsen, og politisk af SF, Enhedslisten, socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Men i det seneste SF-udspil er det ikke nævnt. Hvorfor?, har Trekroner Nyt spurgt SF s Ole Sohn: Det skyldes, at vores udspil er forslag til Østaftale-forligskredsen. Det er noget, vi lægger frem for de andre partier i september. Men vi støtter fortsat det europæiske LO s krav om en juridisk bindende protokol, siger han. I det politiske spil på Christiansborg er der imidlertid den hage ved mulighederne for et nyt flertal uden om regeringen. Den aftale, som har reguleret østarbejderne fra 2004 og til nu, Østaftalen, støttes af Venstre, de konservative, de radikale, Socialdemokraterne og SF. Kun Enhedslisten og Dansk Folkeparti står uden for. Med de seneste meldinger fra Dansk Folkeparti står det imidlertid åbent, om der kan rykkes på denne gruppe. Peter Skaarup efterlyser en melding fra SF om, hvorvidt partiet for at få gennemført sine forslag, vil bryde ud af Øst-aftalen. Trekroner Nyt har spurgt arbejdsmarkedsordfører fra SF, Karsten Hønge, om man vil lave noget samme med Dansk Folkeparti? Vi tager det op i forligskredsen først og fremmest. Her er Dansk Folkeparti og Enhedslisten jo ikke med. Så må vi se, hvor meget, de andre vil være med til. Denne linje bakkes op af partiets gruppeformand, Ole Sohn, som til Ekstra Bladet tilføjer: I det omfang vi ikke kan få dem igennem dér, vil de blive lagt frem i Folketinget, hvor DF kan stemme for dem. Trekroner Nyt nr

10 Fagpolitisk Nyt Byggenødbremse: Løn-apartheid på vej i Danmark I en usædvanlig henvendelse til samtlige partiforeningsformænd fra Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten beder formanden for Byggefagenes Samvirke, Anders Olesen, om hjælp til at sikre, at fagbevægelsens konfliktret ikke udhules. Af Mads Bruun Pedersen Vaxholm og Rüffert og Luxembourg Med to afgørelser har EF-domstolen i henholdsvis sagen om de svenske bygningsarbejdere afgjort, at de ikke måtte konflikte over for et lettisk firma på job i Sverige for at få svenske overenskomster. I Rüffert-sagen blev en tysk delstatsmyndighed dømt, fordi man havde stillet krav til et polsk firma om at overholde lokaltyske overenskomstkrav. Siden har EF-domstolen dømt Luxembourg for at have stillet krav om overholdes af landets arbejdsmarkedsregler. Det kan godt være, at det er lidt usædvanligt. Men vi har brug for hjælp i en sag af fælles interesse, forklarede Anders Olesen om det brev, han på vegne af Byggefagenes Samvirke sendte til partiformænd landet over i juni måned. EF-domstolens seneste afgørelser i Vaxholm- og Rüffert-sagerne, og konklusionerne fra regeringens ekspertudvalg om, at vi bliver nødt til at acceptere lovlig løn-apartheid på det danske arbejdsmarked, får os til at trække i nødbremsen. Umiddelbart inden Folketingets vedtagelse af dansk tilslutning til Lissabon-traktaten afleverede den faglige kampagne Fingrene fra konfliktretten, som Fagligt Ansvar og LO Storbyerne stod for, underskrifter til statsministeren fra tillidsfolk i fagbevægelsen. De krævede af statsministeren, at en dansk godkendelse af Lissabon-traktaten ledsages af en erklæring om, at godkendelsen er betinget af, at EU ikke blander sig i konfliktretten i Danmark. Siden afgørelsen i EF-domstolen i den svenske Vaxholm-sag i december sidste år og også siden den tyske Rüffert-sag har der været diskussion i faglige og arbejdsmarkedsjuridiske kredse af, hvad dommene kommer til at betyde. Brug for mere pres Med byggefagenes seneste udspil er målet ifølge Anders Olesen at få bredt interessen for den faglige konfliktret ud til bredere kredse end de faglige. Der er brug for, at den danske regering og partierne, ikke mindst arbejderpartierne, forstår konsekvenserne. Det har vi gjort opmærksom på direkte i Folketinget. Men der er brug for mere pres. Regeringen skal forstå, at det er nødvendigt med en juridisk bindende protokol til Lissabon-traktaten. For eksempel som den, det europæiske LO har foreslået. Den skal sikre, at arbejdsmarkedet fortsat kan fungerer på de vilkår, der har været gældende, inklusiv konfliktretten i fuldt omfang. Vi vil ikke tvinges til at acceptere løn-apartheid i Danmark gennem lovgivning. I brevet til partiforeningsformændene opfordrer Anders Olesen til, at partiernes lokalafdelinger rejser sagen over for de folkevalgte. For eksempel ved at man vedtager udtalelser om sagen på sommermøder, på generalforsamlinger og andre steder, hvor det er muligt at få diskuteret de samfundsmæssige perspektiver ved at få begrænset konfliktretten. Vi kan ikke klare denne opgave alene. De politiske græsrødder må hjælp os. For det er ikke kun vores konfliktret, der er truet. Også velfærdssamfundets fremtid er på spil. For når lønnen presses, hvem skal da betale til fællesskabet?, slutter Anders Olesen. 10 Trekroner Nyt nr

11 Tillykke du er fyret! Kasper Sørmer-Sørensens arbejdsgiver fyrede ham, da han fyldte 18 år. Det har Kasper nu fået kroner i erstatning for. Af Ingrid Pedersen Den dag han fyldt 18 år var ikke just nogen glædens dag for Kasper Sørmer-Sørensen, for ganske vist betyder det stemmeret og mulighed for at få kørekort. Men det betød også, at arbejdsgiveren syntes han blev for dyr i drift, for nu skulle han have voksenløn. Kasper havde ikke på forhånd en fornemmelse af, at han ikke kunne beholde sit fritidsjob efter fødselsdagen, og blev meget overrasket, da han blev modtaget med: Du er blevet for dyr. Du kan selv bestemme, om du vil blive her resten af dagen eller gå hjem nu. Han blev på arbejdspladsen resten af dagen, men var meget forundret over fyringen. Han var glad for jobbet, som han fandt både sjovt, spændende og relevant for sin uddannelse. Kasper vil være gartner og er under uddannelse på Roskilde Tekniske Skole, og i fritiden arbejdede han i Plante Oasen i Ballerup. Hans far var også forundret over fyringen, og det samme var Bygge, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, som han er medlem af. Det er ganske vist ikke usædvanligt, at unge bliver fyret, når de fylder 18 år, men fagforeningen mente, det var urimeligt og desuden har faglig sekretær Flemming Grønsund, den opfattelse, at det var i modstrid med EU s ligebehandlingsdirektiv, der siger, at man ikke må diskrimineres på grund af alder. Fyring af en medarbejder, fordi han fylder 18 år, er en form for diskrimination på samme måde som det er diskrimination at fyre ældre medarbejdere, siger han. Han mener, der er misforhold mellem EUdirektivet, der forbyder diskrimination på grund af alder og den danske lovgivning, der accepterer denne forskelsbehandling. Det er rigtigt, at lønnen stiger, når man fylder 18, men hvis logikken skulle følges, skulle arbejdsgiverne fyre medarbejderne hver gang de opnåede anciennitetstillæg for så bliver de jo også dyrere. Men man må formode, at begge dele hænger sammen med, at medarbejderne også efterhånden får bedre kvalifikationer, siger han. Diskrimination 3F har overenskomst med Plante Oasen, og den indeholder lønsatser, der giver unge under 16 år 50 procent af voksenlønnen; 16-årige får 65 procent og 17-årige får 75 procent. Derefter overgår man til voksenløn. Ifølge danske lovgivning er det i orden at give unge en lavere løn, og der har heller ikke tidligere været sager på grund af fyringer af unge under 18 år. Men Flemming Grønsund forventer, at der er flere sager på vej, fordi han mener, at det skriger til himlen, at man ikke må diskriminere ældre på grund af alder, men gerne må diskriminere unge. Flemming Grønsund opfordrer derfor alle unge som bliver afskediget fra et fritidsjob, når de bliver 18 år, til at de kontakte deres lokale 3F afdeling for at undersøge, om der er basis for at rejse et krav om forskelsbehandling. Sagen kommer dog ikke umiddelbart til at medføre ændringer for de unge på arbejdsmarkedet. Plante Oasen og Kristelig Arbejdsgiverforening, som virksomheden er medlem af, valgte nemlig at indgå forlig med 3F om sagen. Kasper Sørmer-Sørensen får kroner i kompensation for fyringen. I forhold til hans arbejdstimer i virksomheden svarer beløbet til knap seks måneders løn. Desuden får han kroner, fordi arbejdsgiveren ikke havde lavet et ansættelsesbevis. Flemming Grønsund finder godtgørelsen for afskedigelsen samt for det manglende ansættelsesbevis tilfredsstillende og fuldt på højde med, hvad man kunne forvente at vinde ved en retssag. 3F var ellers villig til at lade sagen prøve ved EF-Domstolen. Men arbejdsgiveren valgte i stedet at indgå forlig. Kristelig Arbejdsgiverforenings advokat, Nikolaj Nikolajsen, finder sagen meget principiel, men konstaterer, at Plante Oasen indgik forlig, fordi de ikke orkede at føre en langvarig og dyr retssag, som der ikke ville komme noget positivt resultat ud af. Retsstillingen er klar nok. Vi har en dansk særregel, der siger, at man godt må forskelsbehandle, hvis virksomheden er omfattet af en kollektiv overenskomst. Selv om vi vandt sagen, ville det ikke forbedre forholdene for arbejdsgiverne, siger han. Men han indrømmer, at risikoen for at tabe sagen også spillede en rolle. Virksomheden kunne ikke vinde noget ved at sagen kom for EF-Domstolen, så alt i alt vurderede vi og virksomheden, at det ikke ville være ressourcerne værd at føre denne sag, siger han. Forhandlingssektstær i Den Grønne Gruppe i 3F, Peter Kaae Holm, siger, at han er glad på medlemmets vegne over, at han får pengene. Men da der er indgået et frivilligt forlig, kan man ikke sige noget om, hvorvidt sagen får nogen betydning for andre unge i fremtiden. For når der indgås forlig, skaber sagen ikke præcedens i retssystemet. Trekroner Nyt nr

12 Når bøtten vender Omslaget i byggebranchen har kunnet mærkes i adskillige måneder. Ledigheden er stigende. Først hos murerne og jord- og betonfolk. Siden er de andre fag fulgt efter. Sådan har det været før. Det en del af kapitalismen, siger Anton Nielsen. Han har organiseret arbejdsløse i tre årtier. Trekroner Nyt har talt med ham om gode og dårlige erfaringer. Af Mads Bruun Pedersen I dag har håret ikke helt samme farve, som da han sad i tv-studiet tilbage i 1970erne og forsøgte at få Centrumdemokraternes formand, Erhard Jacobsen, til at hold mund, så en stemme fra de arbejdsløse kunne komme til orde. Anton Nielsen er blevet et par dage ældre siden da. Men de grånende hår til trods er gløden og engagementet det samme som for 30 år siden. Og erfaringerne er blevet så meget desto rigere. Luk munden, Erhard Mange ældre læsere kan måske huske, hvordan de arbejdsløse bygningsarbejdere i 1970erne formåede at sætte en politisk dagsorden for at få fokus på den omfattende arbejdsløshed, der prægede ikke bare byggeriet, men også andre områder. Anton Nielsen var dengang en markant talsmand for de arbejdsløse i København. Og det var derfor, han var i tv-studiet med Erhard Jacobsen. Jeg ville ønske, jeg havde en kasse med tape, så jeg kunne lukke munden på dig, sagde Anton Nielsen for overhovedet at få indført et ord i den talestrøm, som Erhard Jacobsen lod flyde over med, at de arbejdsløse bare kunne tage og rubbe neglene.»den døde murer«stedt til hvile. Med fantasifulde aktioner gik arbejdsløse til angreb på VKR-regeringen og statsminister Hilmar Baunsgaard (R) og krævede arbejde. Anton Nielsen (tv.) og formanden for murerne i Århus, Ove Peitersen, afleverer protestunderskrifter mod arbejdsløsheden til politikerne på Christiansborg. Allerede fra 1968 og fremefter med den borgerlige VKR-regering under ledelse af den radikale Hilmar Baunsgaard havde de arbejdsløse udfordret politikerne, fortæller Anton. Baunsgaard mente som Erhard, at der var masse af arbejde, og at de arbejdsløse bare skulle se at komme i gang. Men samtidige viste tallene fra begyndelsen af 1970ere og frem en støt stigende ledighed. Det hang ikke sammen. Og derfor var der grobund for et arbejde med organisering af de arbejdsløse. Desperation og natteflugt At det overhovedet var kommet dertil, at Danmarks Radio tog arbejdsløsheden op som emne skyldtes ikke mindst Anton og hans aktive kolleger fra de københavnske og århusianske arbejdsløshedsudvalg. Med en række fantasifulde og markante aktioner havde de tvunget offentligheden og politikerne til at svare på, hvad de ville gøre for at skaffe arbejde. Situationen var desperat dengang, fortæller han, folk flyttede fra deres boliger i ly af natten. De lod gardinerne hænge, så det så ud som om, der fortsat boede nogen. De klumpede sig sammen hos familie og venner, eller hvordan de nu kunne komme af sted med det. Men arbejdsløsheden er ligeså meget en følge af kapitalismen, som at solen står op om morgenen. Også selvmord, depression og isolation fulgte med arbejdsløsheden, fortæller Anton. Det gik dybt ind i folks liv og hverdag. Men man skal ikke have nogen illusioner om, at bare fordi folk bliver arbejdsløse, fører det automatisk til en revolutionær udvikling. Det havde vi måske nok en lidt forkert tiltro til dengang, siger Anton og påpeger, at udviklingen af Fremskridtspartiet og siden Dansk Folkeparti er eksempler, der beviser det modsatte. De samlede de dårligt uddannede og de politiske analfabeter op og brugte racismen. Tre generationer i aktion De seneste fem år har Anton Nielsen brugt mange timer i arbejdsværelset på Møllevej i Ølstykke foran sin computer. Det er der komme et omfattende manuskript ud af. På sider skildrer han i en sammenfletning af sin egen families historie over tre generationer den politiske udvikling og de samfundsmæssige forandringer fra slutningen af 1800-tallet og til vores dage. Som barnebarn af jødiske indvandrere og danske hedebønder, og med politisk aktive forældre i den kommunistiske bevægelse fra først i det 20. århundrede samt sit eget engagement i både Danmarks Kommunistisk Parti og siden i Kommunistisk Parti i Danmark skildres et stykke personlig historie i en politisk ramme. Anton Nielsen er i dag formand for Horserød-Stutthof Foreningen. Manuskriptet er i dag under overvejelse hos et forlag til udgivelse. 12 Trekroner Nyt nr

13 Arbejdsløshedskonference i Vejlby-Risskovhallen i Århus i Lille sejr også en sejr Med sultestrejker, begravelser af»en død murer«, underskrifter og deputationer i Folketinget blev der igennem årene sat fokus på ledigheden. Men der blev ikke bare lagt pres på folketingspolitikerne for at få skabt arbejde. For eksempel mødte arbejdsløse også op hos daværende overborgmester i København, Urban Hansen. De påpegede, at der var en stor opgave i at få vedligeholdt kommunens ejendomme. Det havde en undersøgelse, de arbejdsløse selv havde lavet, vist. Der skulle presses politisk, og det var ikke nemt for en socialdemokratisk overborgmester bare at afvise de arbejdsløse. Vi forhandlede i fire timer, men vi blev ikke enige. Da vi gik, spurgte Urban imidlertid om der var andet, vi ville klage over. Ja, det var der.»kig på dit rådhustårn. Du risikerer at få det i hovedet«, sagde vi. Og det var rigtigt. I to år derefter var der stillads oppe for at få fuget tårnet op. De arbejdsløse havde inviteret Urban Hansen til at mødes direkte. Men han kom ikke. I stedet sendte han sin chauffør med et brev, fortæller Anton. Der stod:»dette er bevis for den første million«. Det brugte jeg til at give folk mod og optimisme. Selv en lille sejr, er en sejr. Det er vigtigt, ikke at slå på de negative strenge. Organiser modstanden Arbejdsløshedsbevægelsen var dengang organiseret på forskellig måde. I 1970erne var det Det centrale Arbejdsløshedsudvalg, og i 1980erne hed kampagnen Ledige hænder. Det var forskelligt i de enkelte fagforeninger, hvordan arbejdsløshedsarbejdet var organiseret. Og det var bestemt ikke alle steder, det gik uden sværdslag, at få noget op at stå. Det var også en politisk kamp. Det første, vi gjorde, var at tvinge fagforeningerne til at tage problemerne op. I mange fagforeninger var det i et opgør med socialdemokraterne. Det var afgørende at undgå, at der blev slået kiler ind mellem medlemmerne. De skal indgå i fællesskabet både politisk og mellem de arbejdsløse og dem i beskæftigelse. En lære af bevægelsen dengang, som Anton mener, er vigtig at holde sig for øje i dag, er, at man aldrig skal stole på en politiker. De har en Statsminister Hilmar Baunsgaard (th.) måtte lytte til Anton Nielsens krav om arbejde under Det Radikale Venstres sidste valgmøde for Vestegnen i København inden folketingsvalget i 1971 væltede den borgerlige VKR-regering. anden dagsorden, end de arbejdsløse har, understreger han. Dernæst skal man modarbejde enhver form for splittelse i bevægelsen. Det betyder, at folk, er laver fis, skal ud. Hvis en bevægelse kompromitteres, dør den. Man skal også huske på at være åben over andre. Vi overvejede dengang, at vi skal alliere os med andre grupper, der også er udstødte. Faktisk mere som en social modstandsbevægelse, siger Anton som et memento til dagens situation for de ledige ikke bare til byggefagene, men også andre folk, som er sat uden for samfundet. Fra hele landet kom der protester mod Schlüter-regeringen i oktober Trekroner Nyt nr

Kludestrammere og madkassemekanikere

Kludestrammere og madkassemekanikere Trekroner Nyt Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København www.3f.dk/bjmf December 2008 Nr. 8 Feje eller forsvinde? Når der skal ryddes efter uroligheder, hvordan undgår fagforeningens

Læs mere

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald MØLLE ALLÉ Nr. 8 december 2012 www.3f.dk/bjmf Husk! Vi er flyttet til Mølle Allé 26 i Valby den 1. december Altaner er også tømrerarbejde Byrenovering uden lærepladser Side 3 13 meter i frit fald Side

Læs mere

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde MØLLE ALLÉ Nr. 7 november 2012 www.3f.dk/bjmf Fagforeningen samlet på Mølle Alle 26 i Valby fra 1. december side 8 Altaner er også tømrerarbejde Tunnelsyn hos Pihl Side 4-5 Dagpengefaldet Side 12-13 BJMF-generalforsamling

Læs mere

Græs er ikke bare græs

Græs er ikke bare græs NR. 3 JUNI 2 0 11 WWW.3F.DK/BJMF A-kassen samles i Trekronergade fra 1. august side 7 Altaner er også tømrerarbejde Græs er ikke bare græs På golfbanen i Dyrehaven kæler greenkeeperne for de mange baner

Læs mere

TREKRONER NYT. Sammenhold på byggepladsen Uorganiserede ryger ud! Læs side 4-5. Marts 2006. Nr. 2

TREKRONER NYT. Sammenhold på byggepladsen Uorganiserede ryger ud! Læs side 4-5. Marts 2006. Nr. 2 TREKRONER NYT Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening København Marts 2006 Nr. 2 Filmen knækkede ved total alkoholforbud læs side 6 Polske arbejdere holdt som slaver læs side 8 Fælles fodslag

Læs mere

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios Et spil af Danmarks Radios EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Indhold Indledning 3 Lærervejledning 4 - Rollekort 9-12 Spillevejledning 13 Materiale: - Historien 16 - Europa-Kommissionsens forslag 18 -

Læs mere

Lønnedgang en farlig spiral. DC samarbejder stadig med svindeldømt arbejdsformidler SOCIAL DUMPING // SIDE 12-17

Lønnedgang en farlig spiral. DC samarbejder stadig med svindeldømt arbejdsformidler SOCIAL DUMPING // SIDE 12-17 FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 04 // 2012 Kød uden kød TEMA side 22-26 DC samarbejder stadig med svindeldømt arbejdsformidler SOCIAL DUMPING // SIDE 12-17 Lønnedgang en farlig spiral

Læs mere

No. 2 April 2008. Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 April 2008. Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening No. 2 April 2008 Fagligt Alternativ Danmarks Frie Fagforening Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade 13 9400 Nørresundby Kontortid: mandag - onsdag 12-17 torsdag 12-18 - fredag 11-14

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 1 FEBRUAR 2007. Epoxy-koks på Ørestad Gymnasium. Læs side 3

MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 1 FEBRUAR 2007. Epoxy-koks på Ørestad Gymnasium. Læs side 3 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 1 FEBRUAR 2007 Epoxy-koks på Ørestad Gymnasium Læs side 3 2 NR. 1 FEBRUAR 2007 AAA for bedre arbejdsmiljø Årsmøde og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

3F København. Vi vil bare behandles med værdighed

3F København. Vi vil bare behandles med værdighed Nr. 5 - december 2013 3F København Vi vil bare behandles med værdighed I dette nummer: 3F København fik en fane s. 10 Stor ligelønssag vundet på Riget s. 14-15 Kommunalvalg 2013 s. 16-18 Kamp for ok-forhold

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB VELKOMMEN TIL BERETNING 2005 Et år er nu gået siden fusionen mellem KAD og SiD. Det er et år siden, vi dannede Fagligt Fælles Forbund, 3F, landets største fagforening.

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Kr. 29,75 DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012 Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Side 2 Indholdsfortegnelse DKP side 4 Rød kommunalpolitik under nutidens vilkår side 5 Fagligt

Læs mere

Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening

Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening Nr. 6 oktober 2012 www.3f.dk/bjmf Generalforsamling den 30. oktober kl. 17 side 11-14 Altaner er også tømrerarbejde Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening Side 4-5 Metro-camp

Læs mere

Modstanden er i gang! Nr. 21 14. årg. 2010 29. oktober - 12. november Støttepris 20 kr. TEMA: EU - Nyliberal hærgen og social dumping

Modstanden er i gang! Nr. 21 14. årg. 2010 29. oktober - 12. november Støttepris 20 kr. TEMA: EU - Nyliberal hærgen og social dumping Protest ved Downing Street 10 da Cameron-Clegg regeringen offentliggjorde den mest omfattende nedskæringsplan i UK siden 2. verdenskrig Modstanden er i gang! Nr. 21 14. årg. 2010 29. oktober - 12. november

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Bestyrelsens beretning for Malernes Fagforening Midtjylland v. Formand Hans Martin Andersen

Bestyrelsens beretning for Malernes Fagforening Midtjylland v. Formand Hans Martin Andersen Bestyrelsens beretning for Malernes Fagforening Midtjylland v. Formand Hans Martin Andersen Der er gået endnu for vores lille forening. Et år der, som de forgangne, stadig har stået i krisens tegn. Til

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening

BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening Velkommen til beretning 2008 Fagligt Fælles Forbund i daglig tale 3F kan hermed præsentere sit økonomiske regnskab og beretning for væsentlige aktiviteter

Læs mere

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Demonstration mod regeringens nedskæringer og besparelser Rådhuspladsen København 4. juni 2012 Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. TEMA:

Læs mere

63. møde. Onsdag den 28. marts 2012 (D) 1

63. møde. Onsdag den 28. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 28. marts 2012 (D) 1 63. møde Onsdag den 28. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

FULD FART FREM. Dansk Byggeri lader sig udnytte. Store Løntjek-dag den 25. oktober side 5. Du tjekker din lottokupon, når du spiller...

FULD FART FREM. Dansk Byggeri lader sig udnytte. Store Løntjek-dag den 25. oktober side 5. Du tjekker din lottokupon, når du spiller... FULD FART FREM Nr. 4 2007 3F Frederiksborg Dansk Byggeri lader sig udnytte Useriøse byggefirmaer som køber sig adgang til udenlandsk arbejdskraft og efterfølgende plat ved at melde sig ind i Dansk Byggeri

Læs mere

TIB 9 NYT. Kilometervis af gange Med servicesnedkeren på Panuminstituttet side 6-7

TIB 9 NYT. Kilometervis af gange Med servicesnedkeren på Panuminstituttet side 6-7 TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 2 MARTS 2010 Kilometervis af gange Med servicesnedkeren på Panuminstituttet side 6-7 Foto: TIB-Nyt 2 TIB 9 NYT NR. 2 MARTS 2010 Landsdækkende

Læs mere

Når overenskomsten føles rigtig

Når overenskomsten føles rigtig Når overenskomsten føles rigtig Artiklen er skrevet til Træ-Industri-Byg, TIB s, jubilæumsskrift udgivet i anledning af 125 året for organiseringen af tømrere, snedkere og andre faggrupper samlet i TIB.

Læs mere

TIB 9 NYT. Snedkerne i Københavns Lufthavn Side 6-7 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI 2010.

TIB 9 NYT. Snedkerne i Københavns Lufthavn Side 6-7 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI 2010. TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI 2010 Foto: TIB-Nyt Snedkerne i Københavns Lufthavn Side 6-7 2 TIB 9 NYT NR. 5 JUNI 2010 Til morgenkaffe hos BJMF Fredag morgen

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere