Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden"

Transkript

1 Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19 Redaktionelt: bagsiden Marts - maj 2013

2 Indhold Fra menighedsråd og præst Gudstjenester... 3 Særlige gudstjenester... 4 Kirkeinfo... 9 Siden sidst Menighedsråd Indre Mission Fra foreninger i Hellevad Sogn Hellevad Aftenhøjskole Rundt om Hellevad Hellevad Ringriderforening Hellevad 4H Hellevad Børneunivers Hellevad Open Air Hellevad Idrætsforening Hellevad Beboerforening Hellevad Brandværn Hellevad Husmoderforening Hellevad Hyggeklub Hellevad-Egvad Pensionistforening Fra foreninger i Egvad Sogn Nr. Hostrup Forsamlingshus Nr. Hostrup Ungdomsforening Nr. Hostrup & Omegns Beboerforening. 33 Egvad-Hjordkær Familie og Samfund Aktivitetskalender Redaktionelt Indhold

3 Gudstjenester HELLEVAD EGVAD Søndag 3. marts 3.s.i fasten 9.00 Inge With Inge With børnekoret medvirker Søndag 10. marts Midfaste Inge With 9.00 Inge With Søndag 17. marts Mariæ bebudelses dag 9.00 Robert S. Andersen ingen Søndag 24. marts Palmesøndag Inge With Inge With Børnegudstjeneste Børnegudstjeneste Torsdag 28. marts Skærtorsdag Inge With altergang ** ingen Fredag 29. marts Langfredag ingen Inge With Søndag 31. marts Påskedag Inge With 9.00 Inge With altergang børnekoret medvirker børnekoret medvirker Mandag 1. april Anden påskedag Inge With ingen Søndag 7. april 1.s.e. påske ingen Helle D. Asmussen Søndag 14. april 2.s.e. påske 9.00 Robert S. Andersen ingen Søndag 21. april 3.s.e.påske 9.00 Inge With Inge With børnekoret medvirker Fredag 26. april Bededag ingen 9.00 Robert S. Andersen Søndag 28. april 4.s.e.påske 9.00 Robert S. Andersen ingen Søndag 5. maj 5.s.e. påske Konfirmation Inge With ingen børnekoret medvirker Torsdag 9. ma Kr. himmelf. dag Inge With *** ingen Søndag 12. maj 6.s.e.påske ingen Inge With Søndag 19. maj Pinsedag Inge With ingen Mandag 20. maj Anden pinsedag Tingbjergvej friluftsgudstjeneste for begge sogne kl Søndag 26. maj Trinitatis søndag ingen 9.00 Robert S. Andersen * indsamling til Folkekirkens Nødhjælp ** indsamling til De Samvirkende Menighedsplejer *** indsamling til Tværkulturelt Center Fra menighedsråd og præst 3

4 Særlige gudstjenester Tirsdag d. 19. marts er der offentligt regnskabsmøde Her fremlægges regnskaber for Egvad og Hellevad sogne og her kan man få indblik i, hvad kirkeskatten blev brugt til i Hellevad menighedsråd har et budget på kr. Egvad menighedsråd har et budget på kr. så det er ikke småpenge, de to menighedsråd skal forvalte. Kom og få indblik og giv dit besyv med. Arr. menighedsrådene i Hellevad og Egvad Efter kaffen fortæller Benthe og Ernst Andresen om deres rejse til Honduras i foråret Her oplevede de bl.a. arbejdet på et børnehjem for tidligere gadebørn. BABY- SALMESANG (børn 0-10 mdr.) i Hellevad Kirke Onsdag den 20. marts 2013 kl Vi starter nyt hold op igen! Kom og vær med sammen med dit barn, når vi med fagter og sang vil lære kendte salmer. Varighed ca. 1 time hver gang. 7 onsdage i alt. Vi ses! Tilmelding til kirkens organist Venlig hilsen Birte Reimers Tlf mail: 4 Fra menighedsråd og præst

5 Særlige gudstjenester Minikonfirmanderne som nu hedder Børnekonfirmander begyndte onsdag d. 20. februar. 3. kl. har allerede opført krybbespil for alle børn i Hellevad børneunivers. Vi afslutter ved gudstjenesten Palmesøndag d. 24. marts hvor forældre og søskende og bedsteforældre inviteres Børnekonfirmanderne skal også deltage i Jesus på slottet Torsdag d. 6. juni i skoletiden på Brundlund Slot. Palmesøndag d. 24. marts - er for børn og familier og alle andre kirkegængere. Særlig indbydelse får børnekonfirmanderne og børn, som er døbt i 2009 HELLEVAD KIRKE Kl Morgenkaffe med årets børnekonfirmander og deres forældre, søskende og bedsteforældre i konfirmandstuen. Familiegudstjeneste for børn kl i Hellevad kirke. med dåbstræf for børn, som er døbt i 2009 i Hellevad kirke De nuværende konfirmander var til Jesus på slottet i EGVAD KIRKE Familiegudstjeneste kl med dåbstræf for børn, som er døbt i Fra menighedsråd og præst 5

6 Særlige gudstjenester Påsken 2013 i Hellevad og Egvad kirker Palmesøndag: Familiegudstjeneste i Hellevad kirke kl Familiegudstjeneste i Egvad kirke kl Skærtorsdag: Aftengudstjeneste med altergang i Hellevad kirke kl Langfredag: Gudstjeneste i Egvad kirke kl Påskedag: Påskegudstjeneste med altergang i Egvad kirke kl Påskegudstjeneste med altergang i Hellevad kirke kl Til gudstjenesterne påskedag medvirker børnekoret, og Jes Simonsen spiller trompet STILLE AFTENSANG En meditativ stund i Hellevad kirke kl Onsdag d. 20. marts Onsdag d. 24. april Tirsdag d. 4. juni Arr. sognepræst Inge With 6 Fra menighedsråd og præst

7 Særlige gudstjenester 5. klasse fra Hellevad børneunivers skal forberede sig 2-3 gange i Hellevad kirke til at deltage i Salmesangsdag i Haderslev domkirke Salmesangsprojekt Det er tirsdag d. 7. maj i skoletiden og med Tine Andersen og Inge With TEMAET ER: Morgen - aften - morgen Vi skal kunne synge de 5 salmer og på dagen synge dem sammen med en hel masse andre børn fra 5. klasse fra Aabenraa Provsti. Salmerne er: I østen stiger solen op, Du, som har tændt millioner af stjerner, Tunge, mørke natteskyer, Se, nu stiger solen, Tak, Gud, for denne lyse morgen. Tanker om temaet: De fem salmer til Morgen - aften - morgen er valgt, så der både præsenteres fra den gamle salmeskat samt nogle af de nye. Et særligt fokus er lagt på Jakob Knudsen. Temaet er blevet Morgen - aften - morgen, da projektet både begynder og ender med en morgensalme. I midten oplever vi Jakob Knudsens bevægelse fra aften og angst til morgen og mod Lys-mørke-lys. 5. klasse i 2010 i Haderslev domkirke til salmesangsprojekt. Fra menighedsråd og præst 7

8 Særlige gudstjenester FORÅRS- KONCERT i Hellevad Kirke Torsdag den 16. maj kl Kom og vær med igen til en dejlig aften med underholdende musik! I år vil Fyraftenskoret og Børnekoret atter synge forskellige sange for os. Som ekstra indslag vil Jes Simonsen på trompet ledsage kirkens organist, Birte Reimers, på orgel ved nogle dejlige stykker. Der er gratis entré, så bare mød op! Bagefter er der kaffe/kage. Arr. Hellevad og Egvad Menighedsråd Traditionen tro holder vi fælles friluftsgudstjeneste for Hellevad og Egvad sogne hos Bodil og Hans Nissen Tingbjergvej 12, Øbening 2. pinsedag, mandag d. 20. maj kl Ole Sünksen og Fyraftenskoret medvirker Tag naboen, stole og kaffe/frokost med! Som afslutning på byfesten holder vi Friluftsgudstjeneste på Gustes eng Søndag d. 23. juni kl Fyraftenskoret medvirker Bagefter er der kaffe og kage 8 Fra menighedsråd og præst

9 Kirke info Ny biskop i Haderslev stift Vores biskop i Haderslev stift, Niels Henrik Arendt, har valgt at slutte sin karriere som sognepræst i et landsogn i Ribe Stift. Han skal også, som en del af sit nye arbejde, planlægge jubilæum for 500-året for reformationen, som begyndte i 1517 i Wittenberg i Tyskland. Vi skal derfor have ny biskop, som skal indsættes i Haderslev Domkirke, søndag d. 12. maj kl En biskop er ligesom præster ansat af kirkeministeriet. Ligesom menighedsråd er valgt af sognets folkekirkemedlemmer, og præster er valgt af sognets menighedsråd, skal vores nye biskop vælges af alle menighedsrådsmedlemmer, både de folkevalgte og præsterne, i Haderslev stift. I Haderslev stift er der 7 provstier, som svarer til kommunerne i Stiftet. Der er 20 sogne i Aabenraa provsti. Stemmeafgivningen er en urafstemning, hvor alle menighedsrådsmedlemmer har stemmeret. I vores stift er der opstillet 5 kandidater til bispeembedet. Hvis en af dem ved afstemningen opnår 50% af de afgivne stemmer, er vedkommende valgt. Hvis ikke, skal der være en ny afstemning mellem de to kandidater, som har fået flest stemmer i første runde. Der er afskedsgudstjeneste for biskop Niels Henrik Arendt i Haderslev Domkirke, søndag den 3. marts kl.14.00, hvortil alle menighedsrådsmedlemmer i stiftet er indbudt. Hvad laver en biskop egentlig? Biskoppen er den øverste kirkelige myndighed i stiftet. Han/hun rådgiver og vejleder menighedsrådene blandt andet ved valg af ny præst. Når der er valgt en nyuddannet præst holder biskoppen bispeeksamen med denne og står derefter for ordinationen den højtidelige indvielse, der som regel foregår i Domkirken. Biskoppen er også klageinstans ved konflikter i sognene. Han/hun fører tilsyn med præsterne i stiftet kaldes undertiden for præsternes præst. Han/hun ansætter provster og er øverst ansvarlige for stiftets økonomi og drift. Inge With Fra menighedsråd og præst 9

10 Kirke info Konfirmation i Hellevad kirke søndag d. 5. maj kl Konfirmanderne 2013 Oliver Lysholm, Hovedgaden 19, Hellevad, 6230 Rødekro Malene Berg Kristensen, Søndervænget 23, Hellevad, 6230 Rødekro Louise Gormsen Mortensen, Hellevadvej 88, Hellevad, 6230 Rødekro Frederik Mickelborg, Hovedgaden 13, Hellevad, 6230 Rødekro Laila Schauer Jensen, Klovtoftvej 33, Klovtoft, 6230 Rødekro Andreas Jestrup Nyborg, Klovtoftvej 21, Klovtoft, 6230 Rødekro Connie Rahr Jessen, Klovtoftvej 38, Klovtoft, 6230 Rødekro Nicolaj Oldrup Mikkelsen, Skolegade 21, Hellevad, 6230 Rødekro Laura Marie Skovgaard Rask, Søndervænget 10, Hellevad, 6230 Rødekro Lena Terp, Ørslevvej 21, Svejlund, 6230 Rødekro. I år er der ingen konfirmation i Egvad kirke. I år 2014 er der konfirmation i Egvad kirke søndag d. 27. april Hellevad kirke søndag d. 4. maj Årets konfirmander: Laila, Lena, Laura, Louise, Malene, Connie, Andreas, Frederik, Nicolaj. Oliver var forhindret. 10 Fra menighedsråd og præst

11 Kirke info Konfirmanderne skal på besøg i Moskeen i Aabenraa Ja, der er en moske i Aabenraa, som ligger på Kilen. Vi møder den tyrkiske imam, som fortæller om aktiviteterne i Moskeen. Vores kontaktperson gennem alle årene er Kassem Rachid, som fortæller om Islam. Han læser lidt fra Koranen og fortæller os om den islamiske tro og om, hvordan man beder. Konfirmanderne har lavet spørgsmål til de unge muslimer, som de så snakker om bagefter. Så spiser vi frokost, som Kassem og hans kone har lavet til os. de unge muslimer om prædikestol, døbefont, krucifiks, altertavle, og hvad der ellers kalder på spørgsmål. De unge muslimer har stillet vores unge spørgsmål, så dem snakker de om bagefter. Pigerne får måske demonstreret, hvordan et pigetørklæde sættes. Vi slutter af i konfirmandstuen med boller og kage og saft og kaffe. Der deltager 3-4 forældre, og vi kører i private biler. Arr. sognepræst Inge With Ved 12-tiden kører vi til Hellevad og viser de unge muslimer vores kirke. Vi synger salmen Op al den ting, som Gud har gjort, og jeg læser en lignelse fra Det Nye Testamente. Derefter går de unge rundt sammen, og vores konfirmander fortæller En bøn Kuldkastet Herre, tak for det uventede øjeblik, der ændrer dagen og kuldkaster alle mine planer Lær mig at se livet komme i stedet for bare at se dagene gå. Fra menighedsråd og præst 11

12 Siden sidst / Menighedsråd DÅB 18. november Lisa Jørgensen Klovtoftvej 3, Klovtoft, 6230 Rødekro Hellevad kirke BEGRAVELSE/ BISÆTTELSE 28. december Christine Marie Petersen Byskoven 32, 6230 Rødekro Egvad kirke Menighedsråds medlemmer valgt i 2012 Formand: Birger Wollesen Hovedgaden 1, Hellevad, 6230 Rødekro Tlf Sognepræst: Inge With Johannesen Skolegade 32, Hellevad, 6230 Rødekro Tlf Næstformand/kontaktperson: Jørgen Bossen Langager 14, Hellevad, 6230 Rødekro Tlf Kasserer: Marie Thomsen Vandmøllevej 2, Klovtoft, 6230 Rødekro Tlf Kirkeværge: Peder Gormsen Borrevad 8, Hellevad, 6230 Rødekro Tlf Medlem: Benthe Andresen Hellevad Bovvej 5, Brystrup, 6230 Rødekro Tlf Forretningsfører: Tove Carstensen Hovedgaden 55, Hellevad 6230 Rødekro Tlf (arbejde: Stedfortræder for Menighedsrådet valgt i Valgte: Ellen Underbjerg Hansen Borrevad 12, Hellevad, 6230 Rødekro Tlf , 2. Valgte: Carsten Carstensen Hovedgaden 55, Hellevad, 6230 Rødekro Tlf , 3. Valgte: Lillian H. Kristensen Hovedgaden 61, Hellevad, 6230 Rødekro Tlf , Personlig stedfortræder for Benthe Andresen: Ernst Andresen Hellevad Bovvej 5, Brystrup, 6230 Rødekro Tlf , 12 Fra menighedsråd og præst

13 Menighedsråd Egvad menighedsråd Formand: Jes Jessen Iversen Tyrholmvej 3 Tlf Næstformand og kasserer: Lars Erik Jensen Øbeningvej 17 Tlf Sekretær og kontaktperson: Tina Rohden Tlf Hydevadvej 23 Kontaktperson: Kirsten Petersen Nr. Hostrupvej 25 Tlf Kirkeværge: Peter Kaczmarek Egvadvej 6 Tlf Fra menighedsråd og præst 13

14 Menighedsråd Kirkebetjeningen Sognepræsten: Inge With Johannesen, Hellevad præste gård, Skolegade 32, Hellevad, 6230 Rødekro, tlf , Træffes i præstegården, bedst efter aftale. Man - dag er min fridag og derfor træffes jeg ikke. Ved ferier og særlige fridage henvises på telefonen til sognepræsten i Hjordkær. Organist ved begge kirker: Organist, Birte Reimers, Centrumsgaden 25, Bov, 6330 Padborg, tlf Kirkesangere ved begge kirker: Ulla Reinholdt, Sønderbyen 7, 6534 Ager skov, tlf , Jes Simonsen, Rugmarken 11, 6230 Rødekro, tlf , Kirkesanger ved Hellevad Kirke: Anna Jessen, Elmegårdsvej 2, 6500 Vojens tlf / e.mail: Kirketjener/graver Hellevad: Mathias Lohmann Søndervænget 50, Hellevad, 6230 Rødekro Tlf Kirkegårdsmedhjælper: Kirsten Rahr Jensen Tingvej 52, Brøns, 6780 Skærbæk mailadr.: Afløser: Mette Petersen Øbeningvej 26, Øbening, 6230 Rødekro tlf Kirketjener/graver Egvad: Lene Ebsen, Kløvermarken 16, 6230 Rødekro, tlf / , Kirkebilen: Velkommen til at benytte kirkebilen til alle gudstjenester og til møder i præstegården. Ring til Agerskov Taxa: HUSK at melde adresseændring: Pårørende til gravsteder bedes venligst give besked til Kirkekontoret, når de ændrer adresse og telefonnummer. Der kan opstå situationer som gør, at kirkebetjeningen skal kunne komme i kontakt med pårørende. Hjemmesiden: Kirkegårdskontoret: Tirsdag-fredag kl og , tlf , tlf Fra menighedsråd og præst

15 Indre Mission / Hellevad Aftenhøjskole Tirsdag den 12. marts kl : Bibelkreds hos Hans Chr. Schmidt, Rosenvænget 77, Rødekro Onsdag den 20. marts kl : Kredsbibelkursus i Aabenraa v/ journalist på IMT Jørgen Hedager Nielsen, Børkop. Emne: Forsoning i kløfternes land. Tirsdag den 9. april kl : Bibelkreds hos Anne Lene Luff, Langevej 8, Klovtoft Tirsdag den 23. april kl : Bibelkreds hos Grethe Christensen, Hovedgaden 45, Hellevad Tirsdag den 7. maj kl : Bibelkreds hos Benthe og Ernst Andresen, Hellevad-Bovvej 5. Hellevad HELLEVAD AFTENHØJSKOLE 28. februar kl Andreas Carstensen På sønderjyske sko ud i verden Kom og hør 26-årige Andreas fortælle om de rejser, han har været på - Australien, New Zealand, Fiji, og ikke mindst om sit ophold på Bahamas, hvor han i 2 måneder hjalp lokalbefolkningen med at oprette og sikre en fast fødevareproduktion. Vi skal også høre om Andreas forskningsprojekt, som handler om planter og farver. Hvorfor er planter grønne? Og hvad signalerer planterne til omverdenen ved hjælp af farver eller anden pigmentering. Hvis du spekulerer på, hvem Andreas nu egentlig er, så er han søn af Tove og Carsten, Langagergård. Fra menighedsråd og præst / Fra foreninger i Hellevad Sogn 15

16 Rundt om Hellevad / Hellevad Ringriderfore. RUNDT OM HELLEVAD forårets arbejdsdag Forårets arbejdsdag på Rundt om Hellevad afholdes på Ren Dag i Aabenraa Kommune, sammen med Brandværnets affaldsindsamling. Vi mødes på skolen søndag 21. april kl. 9 til en kop kaffe/te/kakao og et rundstykke + planlægning af dagen. Efter endt arbejde slutter vi af på Gustes Eng med en grillpølse til det hårdtarbejdende folk. Vel mødt! Husk arbejdshandsker og redskaber, herunder hakke/rive/ skovl, evt. en trillebør. Vi kan godt bruge mange hænder i år, store som små :0) Lidt mere til kalenderen: Sporenes dag er hvert år 2. søndag i juni over hele landet, dvs. 9. juni. Nærmere følger i næste Sognenyt og på opslag i byen. Og mon ikke der igen i år er basis for en pinsemorgentur? I hvert fald er Elsebeth og Bjarne, Vandmøllen, med på en gentagelse af forrige års arrangement. Se nærmere herom på opslag i byen/på Hellevad.dk og (forhåbentlig også) i ugeaviserne. HELLEVAD RINGRIDERFORENING Der er afholdt generalforsamling d. 22. januar 2012 Bestyrelsen består nu af følgende medlemmer: Formand: Hans Jepsen. Kasserer: Marianne Lorenzen Bestyrelsesmedl: Benny Kohls Christian Petersen Henning Andersen Karina Callesen Suppleant: Suppleant: Carsten Carstensen Jes Peter Petersen. Ringriderfesten afholdes i år, lørdag d. 29. juni 2012, fra kl Arrangementet afholdes sammen med Hellevad Midsommerfest. 16 Fra foreninger i Hellevad sogn

17 Hellevad 4H HELLEVAD 4H Vinter 4H-sæsonen er snart ved enden, og en dejlig sommersæson åbner nye døre i hverdagen. Vi har til vinter 4H lavet lys i stalden, hos Ulla & Lars, nogle dejlige timer, med meget sjov og stearin. Vi har haft vores altid super gode BOM og BAGE-eftermiddag. En eftermiddag der summer af liv i skolekøkkenet, i Børnehuset, og vi 4H ere kommer i et dejligt jule-humør. (0: I det mørke januar har vi lavet træ-pistoler og slangeting. (cykelslanger). Vi har afholdt vores årlige generalforsamling, en utrolig dejlig aften, for både børn og voksne. Dog håber vi på at se flere til næste år. Vinter 4H: Fredag den 15. marts FESTmiddag i Børnehuset Forældre og søskende er budt til kl og det koster kr. 25,00 pr. voksen. HUSK at melde jer til, så vi har mad nok. Ulla Vibse gerne SMS. Sidste gang til vinter 4H er d. 15. marts Vi er kede af, at vi blev nødsaget til at aflyse vinter 4H den 22. februar. Vi vil gerne sige mange tak for en super sej vintersæson til 4H og håber, vi ses til sommer 4H. Sommer 4H: Vi håber, I alle har fundet den lille sommer 4H er frem i maven, for sommersæsonen starter op: Onsdag, den 24. april 2013 på Surbækvej 16, Hellevad fra kl til kl Sommer 4H er hver onsdag hele sommeren, så kan du lide at få skidt under neglene, og er ikke lavet af sukker, gerne vil smage en gulerod og en ært, du selv har dyrket, få utrolig meget frisk luft, og plukke en buket blomster i din helt egen have, så mød op! Det er en ME- GET god ide at tage din mor/far eller bedste med de første gange til 4 H. Priserne er: Stor have kr. 100,00 Lille have kr. 50,00 Dyr kr. 50,00 Vi glæder os ærteme og solskikkeme - 4H meget til at se jer til sommer 4 H Mange KÆMPE kartoffelsmilende 4H hilsner fra De trofaste hjælpere & Bestyrelsen Mange mange 4H-tak for alle de lys-, garnrester og knapper vi har fået. Vi modtager stadigvæk ME- GET gerne lys-, garnrester, gl. knapper og gl. perler. De kan afleveres hos Ulla, Øbeningvej 17, og hos Vibse, Østermarkvej 14. Fra foreninger i Hellevad Sogn 17

18 AKTIVITETSKALENDER - HELLEVAD FEBRUAR Torsdag 28. På Sdj. sko med Andreas Carstensen Aftenhøjskolen MARTS Onsdag 13. Generalforsamling i skolens alrum Husmoderforening Onsdag 20. Tur til Abena Pensionistforening Onsdag 20. Stille aftensang Kirken APRIL Onsdag 3. Krolf starter kl på Gustes eng Pensionistforening Torsdag 18. Forårskoncert Skolen Fredag 19. Arbejdsdag Skolen Søndag 21. kl på skolen Ren dag Rundt om Hellevad Mandag 22. En tur til Alsion Pensionistforening Onsdag 24. Stille aftensang Kirken MAJ Søndag 5. Konfirmation i Hellevad kirke Kirken Torsdag 16. Forårskoncert kl Kirken Søndag 19. Pinsemorgentur Rundt om Hellevad Mandag 20. Friluftsgudstjeneste, Tingbjergvej 12 Kirken Onsdag 22. Cykeltur: Kend din egn Pensionistforening JUNI Tirsdag 4. Stille aftensang Kirken Onsdag 5. Tur til Karen og Peters fiskesø Pensionistforening Søndag 9. Sporenes dag Rundt om Hellevad Tirsdag 18. Sommerferie- afslutning Pensionistforening Søndag 23. Friluftsgudstjeneste på Gustes eng Kirken Lørdag 29. Ringriderfest fra kl Ringriderforening JULI Lørdag 27. Hellevad Open Air Hellevad Open Air 18 Aktivitetskalender Hellevad Sogn

19 AKTIVITETSKALENDER - EGVAD FEBRUAR Lørdag 23. Folkedans legestue i Hjordkærhallen Nr. Hostrup Ungdomsfore. Tirsdag 26. Husflidsaften Familie og Samfund MARTS Fredag 1. Gymnastik og folkedansopvisning Nr. Hostrup Ungdomsfore. Tirsdag 5. Højskoledag Familie og Samfund Tirsdag 19. Generalforsamling Familie og Samfund Fredag 22. Børnediskotek Nr. Hostrup Ungdomsfore. Onsdag 27. Ren sogn Nr. H. Beboerforening Torsdag 28. Påskebal Nr. Hostrup Ungdomsfore. APRIL Mandag 8. Generalforsamling i Region Sønderjylland Familie og Samfund Tirsdag 9. Fællesspisning Nr. Hostrup Ungdomsfore. Onsdag 10. Foredrag Familie og Samfund MAJ Fredag 10. Familietur til Elmegården Familie og Samfund Lørdag 11. Legepladsdag Nr. H. Beboerforening JUNI Torsdag 13. Tur til Danish Crown Familie og Samfund Aktivitetskalender Egvad Sogn 19

20 Hellevad Børneunivers Efter sommerferien åbner vi så SFO2. Altså et nyt klubtilbud for eleverne fra 4 til 6. klassetrin. HELLEVAD BØRNEUNIVERS Skolens tlf. nr.: Kære læsere af Sogne Nyt Så er dagen tiltaget med næsten 1½ time set i forhold til dagene lige før jul. Det er dog stadig mørkt ved skoletidens begyndelse, så vi skal passe godt på de mindste i trafikken. Tusind tak til de meget stabile Bedstemødre, der hver mandag morgen møder op for at skrælle gulerødder til eleverne. Det er en ordning, som vi sætter meget stor pris på. Tak til Inge With for to dejlige Børnegudstjenester lige før jul. Det er en god tradition. Først når vi har været i kirke, kan vi komme i den rigtige julestemning. Med venlig hilsen Torben Ruwald Som de fleste nok har bemærket, er mariehønsene på Skolegade blevet erstattet af en forhøjning med rødt asfalt. Ligeledes er fodgængerfeltet blevet fjernet. Tanken er, at man krydser vejen på den røde asfalt. For skolebørnene gælder det, at de skal krydse vejen, der hvor skolepatruljen står. Vej og Park har i denne tid klistret en plakat på bommene ved udkørslen fra skolegården, hvorpå de opfordrer folk til at gå ind på deres hjemmeside, her kan man så fortælle, hvad man mener om, at de har sløjfet fodgængerfeltet. Senere kommer der grønne lysstandere langs den røde asfalt. I mange år har vi haft Børnecafeen som et klubtilbud for børn fra 4. til 6. klassetrin. Alle klubtilbud i Aabenraa Kommune skal imidlertid harmoniseres. Derfor stopper Børnecafeen i sin nuværende form til påske. 20 Fra foreninger i Hellevad Sogn

21 Hellevad Open Air Hellevad Open Air lørdag den 27. juli 2013 Gå ikke glip af: Børne MGP The Noodles (Kim Larsen kopiband) Robbie Williams Jam HPDH og meget mere... Derudover vil der være børnetelt med bl.a. PS3, Nintendo Wii, bordtennis og bordfodbold. Der vil selvfølgelig også være hoppepude/hoppeborg til børnene. Vi vil desuden gentage succesen med helstegt pattegris for en flad 50 er, dog i HUSK! - HUSK! - HUSK! begrænset antal. Folk i Hellevad vil blive afhentet og bragt til festpladsen i forbindelse med spisning. Billetpriser: Voksen 75 kroner Barn 40 kroner Familiebillet 150 kroner Programmet vil snart blive hængt op i butikkerne i Hellevad. Med venlig hilsen Bestyrelsen Hellevad Open Air Fra foreninger i Hellevad Sogn 21

22 Hellevad Idrætsforening H. I. F. Nyt fra HIF bestyrelsen: Trods sne, slud og storm lurer foråret snart forude, og vi er alle ved at få lysten til at indtage den nye forårssæson igen! Se nyt, fra både fodbold og badminton her under. Det har været en rigtig god sæson indendørs, og vi håber, lige så mange har lyst til at fortsætte aktiviteterne udendørs. og lørdag den 23. februar kl opføres stykket for børn, inden stykket har den store premiere lørdag aften kl ca. Vi gentager succesen fra de sidste 2 år med en lækker buffet kl , hvor Günther tryller en lækker menu med flere slags kød, kartofler og salat, inkl. en genstand og adgang til dilettanten for 200 kr. Bestilling af billetter og mad sker til Hotel Kløver Es, se annonce i Budstikken herom samt beskrivelse af årets dilettantstykke. Vi håber, rigtig mange igen vil bakke op om både alle aktørerne, HIF samt Hotel Kløver Es. Mange hilsner og på gensyn Hanne Marie Toft Zumba for både børn og voksne er fortsat her i det nye år, vi mangler et par flere deltagere, så kom endelig forbi og se, om det ikke er noget for jer. Børneholdet er fortsat hver torsdag fra kl i skolens gymnastiksal, og de vokse danser hver torsdag aften fra kl Med foråret følger traditionen tro også både fastelavn og årets dilettant. Fastelavn afholdes fastelavnssøndag, den 10. februar kl i skolens gymnastiksal. Der er ikke tilmelding - blot mød op udklædte og klar til en hyggelig søndag, med tøndeslagning og slik, fastelavnsboller og kaffe, sodavand. Se opslag i byen i løbet af februar måned. Årets dilettant er traditionen tro den sidste torsdag samt lørdag i februar, dvs., torsdag den 21. februar kl opføres stykket første gang med efterfølgende kaffebord, FODBOLD Så er det ved at være tid til, at vi skal ha luft i boldene igen og ud og trille på græsset. Træner for de forskellige hold er på plads, godt og vel. Der mangler lige lidt, inden vi er 100% klar til den nye sæson, men det når vi nu nok. Ungdom I skrivende stund er der fuld gang i indendørssæsonen. I år er der følgende hold i gang: U9 drenge, U7 mix, U6 mix og U5 mix 22 Fra foreninger i Hellevad Sogn

23 Hellevad Idrætsforening og derudover planlægger Dres/U11 pigerne også snart at påbegynde noget indendørs træning, som forberedelse til den kommende udendørssæson. Den flotte tendens med flere og flere aktive ungdomsspillere i Hellevad IF fortsætter, og U9 drengeholdet er nu på 8 spillere og U5-U7 er på hele 21 spillere, så der er virkelig liv og glade dage i gymnastiksalen. Hver torsdag eftermiddag bliver der trænet utroligt flittigt på alle hold, og ud over de mange almindelige DBU turneringsstævner holdene deltager i, så har holdene også deltaget i et godt BRF stævne i Skærbæk, og endnu et stort stævne er i vente i marts. Inden vi ser os om, så begynder græsset også at blive grønt igen, hvorfor hele udendørssæsonen begynder at nærme sig. Derfor er ungdomsudvalget i form af Lone H. Petersen, På billederne ses nogle stolte U6 og U7 piger og drenge til præmieoverrækkelse til BRF indendørsstævnet. Majbritt Outzen, Kevin Radik og Peder Holm i fuld gang med at planlægge den kommende sæson omkring trænere, opstart, turnering og stævnedeltagelse, m.m. En fælles opstart med efterfølgende informationsmøde for spillere og forældre er planlagt til den 6. april, men flere af holdene/trænere kan nok ikke vente med at få græs under fødderne, så nogle starter før. Informationer om opstart vil fremgå på sedler på skolen, i børnehaven, m.m. Et kursusforløb for de kommende trænere og interesserede vil ligeledes gennemføres før opstart, så alle byens og omegns unge vil få den bedst mulige træning og oplevelse på Hellevads boldbaner HELLEVAD ;-) Fra foreninger i Hellevad Sogn 23

24 Hellevad Idrætsforening Senior Vi har på seniorsiden skiftet herre og dame trænere ud. På herresiden får vi en gammel kending til at styre tropperne, Johan Nicolaisen. Han har sagt ja til at træne det næste års tid, med mulighed for forlængelse. Johan kender HIF, da dette er Johans 3. periode som træner i klubben. Så vi glæder os til komme i gang med Johan, og en ny sæson. Dame senior har også fået nyt blod i trænerstaben, efter at Dress har valgt at stoppe med dame senior. Det nye trænerteam bliver Erik Homilius og Jacob Petersen. Så det bliver spændende at se, hvad det kan føre til. Hos vores oldboys fortsætter Arne Buczek som holdansvarlig. Opstarten er for herre senior lørdag d. 9. februar 2013 kl Med efterfølgende spillermøde. Oldboys opstart er, som det plejer, 1. søndag i marts kl , som i år er d. 3. marts 13. Dame opstart er i skrivende stund ikke fastlagt, men info vil blive givet hurtigst muligt. Ser frem til en god og spændende sæson Mvh. Peder Holm & Kevin Hoegh Radik BADMINTON Ungdomsspillerne har i skrivende stund været til 3 stævner, Egnsmesterskabet d.10. nov., hvor vi havde 22 spillere med, som fik 9 guld og 8 sølv samt 2 bronze medaljer med hjem. Den 19. og 20. januar havde vi 8 spillere med til Landsdelsmesterskaberne. De kom hjem med 3 guldpokaler og 2 sølvpokaler. U9B Markus Peglau SØLV i Herresingle, Glenn Petersen Markus Peglau GULD i Herredouble. U13 B Sine Terp GULD i damesingle, og Stine Terp SØLV i damesingle. Flg. er udtaget til landsmesterskaberne: Sine og Stine Terp er udtaget til LM d marts i Vejen Idrætscenter. Også Maja Christensen U15 D er udtaget til LM d marts i Fredericia Idrætscenter. Den januar havde vi 18 spillere med til Kohberg cup i Bolderslev og flg. kom hjem med pokaler: U11D Lærke Peglau GULD i damesingle U13 D Line Sølvsten GULD i damesingle og GULD i damedouble U13 B Stine Terp GULD i damesingle, Sine 24 Fra foreninger i Hellevad Sogn

25 Hellevad Idrætsforening Terp SØLV i damesingle, Stine og Sine Terp GULD i damedouble U15 D Randi Nissen GULD i damesingle og GULD i damedouble U15 D Maja Christensen SØLV i damesingle og GULD i damedouble. Hellevad fik igen pokalen for flest deltagere i stævnet. På vores hjemmeside under badminton kan alle navne og billeder på vindere ses. Klubmesterskaberne afvikles for ungdom d. 23. marts. I gymnastiksalen kl Hilsen Palle Den 2. februar havde vi 18 spillere med til kommunemesterskaberne i Aabenraa og flg. fik medaljer med hjem: U9B Lasse Outzen Michael Hemmingsen SØLV i herredouble U11 D Camilla Mikkelsen SØLV i damesingle og GULD i damedouble U13 C Sebastian Nissen, Torben Nissen SØLV i herredouble U13 B Stine Terp SØLV i damedouble U15 D Randi Nissen GULD i damesingle U15 D Maja Christensen SØLV i damesingle Efter alle disse stævner har flg. fået point nok til oprykning: Lærke Peglau U11D til C Line Sølvsten U13D til C Stine Terp U13 C til B Sine Terp U13 B til A Randi Nissen U15 D til C I holdturneringen går det U13MK holdet rigtig godt, de ligger på 1. pladsen og meget skal gå galt, hvis ikke de vinder puljen. De skal så til LM for hold d april i Vejle Fra foreninger i Hellevad Sogn 25

26 Hellevad Beboerforening Hotel Kløver Es af Flemming og hans medhjælpere, samt kran fra Skak i Rødekro, det er vi også meget taknemlige for. HELLEVAD BEBOERFORENING Julebelysning år 2012 Igen har Beboerforeningen sørget for, at der blev pyntet op med julebelysning i Hellevad. Selve opsætningen sker i samarbejde med frivillige hjælpere, og det er de erhvervsdrivende i Hellevad og omegn, som frivilligt betaler for julebelysningen, med tilskud fra Beboerforeningen. En stor tak til dem, der har bidraget hertil med penge og/eller arbejde. Julebelysningen opbevares hos Kaj Homilius på hans lager, det siger vi mange tak for. Til opsætning af julebelysningen låner vi traktor og vogn hos Birger Wollesen, det takker vi også mange gange for. Juletræet opsættes ved Juletræsfest søndag d. 9. dec Søndag d. 9. december afholdt Beboerforeningen juletræsfest på Vandmøllen. Igen i år var det en kæmpesucces, der var omkring 200 fremmødte, - både store, små, unge og gamle, morede sig godt, vejret artede sig, og der var stadig sne. Julemanden blev vækket og kom ned fra loftet, hvor han havde sovet. Juletræet var i år sat op i ridehallen da der var udsigt til regn. Anna Wollesen, med hendes kor fra Fladhøj, sang nogle sange, og derefter blev der danset om juletræet. Børn, voksne, og Fladhøjkoret sang julesange dertil. Senere havde nissemor Elsebeth igen i år lavet nisseløb, børn og voksne deltog ivrigt. En rigtig dejlig dag, som blev afsluttet med et stort kaffebord med masser af hjemmebag, gløgg og hvad dertil hører. Afgang fra Hotel Kløver Es 26 Fra foreninger i Hellevad Sogn

27 Hellevad Beboerforening Det er en sand fornøjelse for os i Beboerforeningen at lave et sådant arrangement, når der bakkes så flot op omkring det. Selve deltagelsen var gratis, men alligevel en stor tak til dem, som frivilligt gav en skilling til arrangementet. En stor tak til Ejner Underbjerg og Peder Gormsen for Nisse-ekspressen + chauffører, til Hotel Kløver Es som sponsorerede godteposer, og en stor tak til Hellevad Vandmøllen som gør et fantastisk stykke arbejde i den sammenhæng. Også en stor tak til julemanden, der igen i år var ved at sove over sig. Medlemskort Der vil i marts måned dumpe et medlemskort med indbetalingskort ind i din postkasse. Vi håber, at du vil betale beløbet til os over din bank, pris for en familie er 100,00 kr. og 50,00 kr. for enlige. Hvis du har betalt og fået et medlemskort ved sidste juletræsfest på Hellevad Vandmølle, kan du se bort fra denne henvendelse. Ved sidste juletræsfest betalte 41 for medlemskort til 2013 ud af ca. 350 mulige, så der er langt endnu. Byfest i Hellevad Byfest i Hellevad starter med fest i teltet lørdag den 22. juni, og festugen er uge 26, program kommer senere her i Sognenyt. Hus på Skolegade Hus på Skolegade: ejer har fået et påbud, det skal være nedrevet inden slutning af februar i år. Aabenraa kommune har penge til at køre en sag mod ejer, hvis det ikke sker. Legeplads Tusindfryd Legepladsen Tusindfryd holder arbejdsdag skærtorsdag den 28. marts kl Vi mødes på Legepladsen. Der vil være lidt mad og drikke på dagen. Alle, der vil give en hjælpende hånd, skal være meget velkommen. Mvh. Annette Julemanden uddeler godteposer Hellevad Hjemmeside Vi vil hermed gerne opfordre til, at endnu flere borgere gør aktivt brug af de muligheder, vi tilbyder på hjemmesiden. Besøg derfor Hellevads hjemmeside hvor du kan læse mere om lokalsamfundet, bruge opslagstavlen. Gør jer selv og andre den tjeneste at skrive eventuelle aktiviteter (små eller store) i aktivitets-kalenderen, så vi alle har mulighed for at deltage, eller bare følge med i hvad der sker i området. Gør Hellevads hjemmeside til din startside, så ser du altid nyhederne. Fra foreninger i Hellevad Sogn 27

28 Hellevad Brandværn HELLEVAD FRIVILLIGE BRANDVÆRN Stiftet Udskiftning af batterier i røgalarmer Lørdag formiddag d. 2. marts kommer vi rundt til alle pensionister i sognet og skifter batterier i røgalarmer. Er der pensionister, der ikke har fået en røgalarm fra brandværnet, kan de kontakte brandkaptajn Tommy Riisgaard på tlf. nr P.S! Vi søger stadig efter nye brandfolk m/k er du mellem 18 og 40 år, henvend dig til Tommy på tlf Er du mellem 10 og 17 år, er ungdomsbrandværnet måske noget for dig henvendelse til Poul på John Haugaard Sekretær Hele kommunens brandværn var lørdag d. 19. januar samlet til nytårsparole i Kliplev, hvor vi blev præsenteret for vores nye beredskabschef Jarl Vagn Hansen, og hvor borgmester Tove Larsen holdt sin sidste tale til en parole, da hun ikke genopstiller til næste kommunalvalg. Under parolen var der desuden uddeling af anciennitetstegn, og heraf gik der 2 gange Hendes Majestæt Dronningens hæderstegn, for 25 års god tjeneste i brandværnet til Hellevad nemlig til hhv. Arne S. Pedersen og John Haugaard. 28 Fra foreninger i Hellevad Sogn

29 Hellevad Hyggeklub / Hellevad Husmoderfore. Hellevad Husmoderforening Onsdag den 13. marts kl afholder vi generalforsamling i skolens alrum. Vi modtager gerne forslag til kommende arrangementer! HELLEVAD HYGGEKLUB MARTS: Tirsdagene den 5., 12. og 19. APRIL: Tirsdagene den d. 9., 16., 23., 30. MAJ: Tirsdagene den d. 7., 14., 28. Venlig hilsen Oda Korsholm tlf Annemi Møller tlf Efterfølgende har vi arrangeret en bytte/købe aften Kom med tøj, sko, smykker, tørklæder, du ikke bruger mere. Pris pr. del er 10 kr., hvis du køber. Pengene vil da gå til foreningens sommerudflugt. Mød op til en sjov og spændende aften! Venlig hilsen bestyrelsen Først i maj kommer nyt program/medlemsblad ud, med oplevelser og arrangementer for det næste år. Bestyrelsen: Gerda Hansen... tlf Tove Sørensen... tlf Elna Fix... tlf Birgit Sørensen... tlf Gunvor Nielsen... tlf Fra foreninger i Hellevad og Egvad Sogn 29

30 Hellevad-Egvad Pensionistforening HELLEVAD-EGVAD PENSIONISTFORENING Hellevad-Egvad Pensionistforening har afholdt generalforsamling, og der var et pænt fremmøde. Bestyrelsen blev genvalgt, og ligeså suppleanter og revisorer. Bent viste film om projekt Hellevad Rundt og havde mange gode optagelser, med bl.a. nogle af dem, der deltog i arbejdet. Der var en god stemning og god snak. Bestyrelsen er følgende: Formand: Lise Stie Kasserer: Peter A. Jacobsen Sekretær: Inga Jacobsen Best.medl.: Mogens Jessen Best.medl.: Rie Slaikjer Suppleant.: Karen Petersen Bent Holm Revisor: Hans Otto Schulz Hanne Jensen Suppleant: Christian Iversen. Vi siger tak til alle der mødte op! venlig hilsen bestyrelsen Lise Stie Onsdag d. 20. marts Besøg på Abena i Aabenraa. Kl kører vi fra Kløver Es i egne biler. Vi får en rundvisning på fabrikken og slutter af med kaffebord. Tilmelding senest tirsdag d. 12. marts til Lise tlf eller Inga tlf Vi forventer at kunne starte med krolf, onsdag den 3. april kl. 9.30, samt mandag aften kl Mandag d. 22. april Turen går til Alsion i Sønderborg. Kl kører vi fra Kløver Es i egne biler. Vi kører til Dybbøl Banke, hvor vi drikker kaffe, herefter til Alsion, hvor vi får en rundvisning i hele huset. Pris inkl. kaffe kr Tilmelding senest fredag d. 13. april til Lise tlf eller Mogens tlf Onsdag d. 22. maj Cykeltur Kend din egn. Kl starter turen fra Kløver Es. Vi cykler en tur på ca. 12 km. med korte ophold og finder et hyggeligt sted, hvor vi drikker kaffe, medbring selv kaffe og kage. Onsdag d. 5. juni kl Turen går til Karen og Peters sø. Afgang fra Kløver Es i bil eller på cykel. En rigtig hyggedag, hvor vi kan spille kort, petanque eller fiske. Vi får kaffe, øl, sodavand. Ved middagstid bliver grillen tændt. Pris alt inkl. Kr Fra foreninger i Egvad Sogn

31 Nr. Hostrup Forsamlingshus Nr. Hostrup forsamlingshus Leje af lokaler: Vedr. leje af lokaler i forsamlingshuset er der 3 kategorier for lejemål: Begge sale samt køkken Lillesal samt køkken Storesal samt køkken Bestilling hos Tonni Termansen, tlf Bestyrelsen: Kristian Johnsen Peter Kaczmarek Mette Petersen Anne Grethe Jepsen Tommy Riisgaard Ludvig Schmidt Lars Erik Jensen Britt Overby Fællesspisning Tirsdag d. 9/4: Ungdomsforening For at hjælpe køkkenet er vi nødt til at have tilmelding senest aftenen før til en fra bestyrelsen Høstfestrevy! Vi mangler stadig to friske m/k ere, som kunne tænke sig at stå for revyen til vores årlige høstfest. Revyen kan vi da ikke undvære. Så derfor ring bare til Kristian og hør nærmere. Skulle man have en god historie til revyen, kan den sendes på mail til Kristian på: Fra foreninger i Egvad Sogn 31

32 Nr. Hostrup Ungdomsforening NR. HOSTRUP UNGDOMSFORNING Folkedans og Gymnastikopvisning i FLADHØJ HALLEN Fredag den 1. marts kl Så er alle vore dygtige gymnaster klar til at vise jer, hvad vinterens træning er gået med. Vi sidder som sild i en tønde, men hold da op, hvor vi hygger os sammen. Klapsalver fra publikum, det er det, der gi r suset til dem på gulvet, så mød op. Husk, at selvom vi er flyttet til FLADHØJ HALLEN serveres der stadig kaffe m. kage. Kom og hjælp os med at gøre vores første opvisning i Fladhøj Hallen til en festaften. Børnediskotek i Nr. Hostrup Forsamlingshus Fredag den 22. marts kl Saml dine venner, veninder og klassekammerater til en aften, hvor vi spiller op med musik fra Discoteque Logixx. Vi starter aftenen med at spise pizza sammen. Herefter serverer vi festlige drinks/sodavand, forskelligt slik og chips til billige penge. Vi skal selvfølgelig også dyste mod hinanden i konkurrencer i takt til musikken, indtil klokken bliver Entréen er 35,- Påskebal i Nr. Hostrup Forsamlingshus Skærtorsdag den 28. marts kl Så er der endelig snart Påskebal igen, så saml venner og bekendte til en god middag og forsæt aftenen i Nr. Hostrup forsamlingshus. Pas på baren eller gi den gas til musikken. Vi ses til en festlig aften. Fællesspisning i Nr. Hostrup Forsamlingshus Tirsdag d. 9. april 2013 Kl Hvis du endnu ikke har været med til vores fællesspisninger i Nr. Hostrup Forsamlingshus, så har du stadig chancen. Vi starter klokken og ca. en time frem, kom og nyd aftensmaden. Det er dagligdagsmad, der bliver serveret, og der er også tænkt på børnene. Opvasken tager vi os af, og prisen ligger stadig på de 35 kr., børn halv pris. Tilmelding til Britta eller send en sms på Vi ses til en hyggelig stund. Bestyrelse: Britta Iversen / Bo Kaczmarek Simon Johnsen Henning Petersen Lonna Jensen Didde Clausen Christine Andersen Bo S. Jørgensen Rikke Iversen Tag et smut forbi: eller besøg os på Facebook 32 Fra foreninger i Egvad Sogn

33 Nr. Hostrup & Omegns Beboerforening NR. HOSTRUP & OMEGNS BEBOERFORENING Ren Sogn Onsdag d. 27. marts kl Som vi plejer indsamles affaldet rundt i sognet. Vi mødes på pladsen efter indsamlingen til sandwich og kaffe og forfriskning. Legepladsdag Lørdag d. 11. maj kl Vi tænder grillen op til middag. Medbring selv mad. Vi sørger for drikkevarer. Hundelorte i haver i Nr. Hostrup Der er problemer med en strejfende hund, som skider i folks haver. Vi håber, hundens ejere vil holde styr på deres hund, så dette kan undgås. Bestyrelse: Holger Wollesen Peter Jensen Ulla Jensen Rane Møller Fra foreninger i Egvad Sogn 33

34 Egvad-Hjordkær Familie og Samfund Egvad- Hjordkær Familie og Samfund BESTYRELSEN Formand: Birgit T. Holm, Nr. Hostrupvej 49, 6230 Rødekro... tlf mail: Næstformand og Birgit Iversen, Hydevadvej 48, 6230 Rødekro...tlf PR-ansvarlig: mail: Sekretær og Region: Gurli Hansen, Tingbjergvej 17, 6230 Rødekro...tlf mail: Kasserer: Kirsten Petersen, Nr. Hostrupvej 25, 6230 Rødekro...tlf mail: Bestyrelsesmedlem: Kirsten Petersen, Goldbækvej 14, 6230 Rødekro...tlf mail: Jeannette Broeders, Tyrholmvej 7, 6230 Rødekro...tlf mail: Anni Vloet, Tingbjergvej 18, 6230 Rødekro...tlf mail: Suppleant: Majbrit Busch Æbelø, Øbeningvej 18, 6230 Rødekro...tlf Jytte Sørensen, Kirsebærparken 4, 6230 Rødekro...tlf mail: Vi gør opmærksom på, at deltagelse forudsætter medlemskab ellers tillægges et beløb på kr. 50,- pr. arrangement. 34 Fra foreninger i Egvad Sogn

35 Egvad-Hjordkær Familie og Samfund Februar: Tirsdag den 26. februar kl Husflidsaften. Mændene laver igen dejlig mad i køkkenet, og kvinderne laver blomsterstol af grene. Materialeliste fås ved tilmelding. Pris: Kr. 110,- pr. pers. inkl. mad, men ekskl. materialer til blomsterstol. Tilmelding: Senest den 19. feb. til Jeannette Broeders, tlf / Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus. Marts: Tirsdag den 5. marts kl Højskoledag på Højskolen for Musik og Teater i Toftlund. Se fællesprogrammet for nærmere omtale. Tirsdag den 19. marts kl Generalforsamling i Familie og Samfund Egvad/Hjordkær. Efter generalforsamlingen kommer Stig fra Rødekro Pølser. Vi ser og smager nogle af deres produkter, vi får brød og drikkevarer til. Kom og vær med til at få indflydelse i vores fælles forening. April: Mandag den 8. april kl Generalforsamling i Region Sønderjylland. Generalforsamlingen afholdes på Stampenborg, Skovbyvej 5, 6230 Rødekro. Se fællesprogrammet for nærmere omtale. Onsdag den 10. april kl Foredrag med jordemoder og sexolog Else Iseling. Hvordan mænd og kvinder tænker og handler. Pris: For medlemmer: Kr. 75,00, ikke medlemmer: Kr. 125,00 incl. kaffe og kage. Mødested: NH Hotel og Konference, Øbeningvej 3-7, 6230 Rødekro Ingen tilmelding, alle er velkomne. Maj: Fredag den 10. maj kl Familietur til Elmegården, Damager 7, 6560 Sommersted. Vi får kaffe m/lagkage, og rundvisning. Der er mejeri, gårdbutik, vinkælder o.m.m. Senere får vi aftensmad fra grill, og vi skal smage deres hjemmelavede is. Pris: Voksne: Kr. 150,00 Børn: Kr. 100,00. Tilmelding: Senest den 2. maj til Jeannette tlf / Arranger selv evt. samkørsel. Juni: Torsdag den 13. juni kl Tur til Danish Crown, Horsens, sammen med Hovslund. Se fællesprogrammet for nærmere omtale. Fra foreninger i Egvad Sogn 35

36 Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Udgivet af Hellevad og Egvad menighedsråd Tovholder for bladet: Kirsten Petersen Nr. Hostrupvej 25, 6230 Rødekro Tlf Korrekturlæser: Gretel Terp Hovedgaden 62, Hellevad, 6230 Rødekro, tlf eller Medredaktør: Gerda Hansen Langager 12, Hellevad, 6230 Rødekro, tlf Medredaktør: Jens Termansen Østermarksvej 22, Nr. Hostrup, tlf / , Layout og tryk: MAYMAX grafisk idé og design Smedegade 1, Varnæs, 6200 Aabenraa Tlf Bladets faste tegner: Veronika Bossen Næste nummer af bladet udkommer omkring den 1. juni Stof til bladet indleveres til en af de to medredaktører. Deadline 2. maj Redaktionelt: I skrivende stund (først i februar) er de første forårstegn begyndt at vise sig. Dagene er blevet længere, og vintergækker og erantis har stukket deres hoveder op over jorden. Vi byder velkommen til de nye menighedsråd og takker de gamle for deres virke. Også en stor tak til Bodil for hendes mangeårige virke som tovholder for bladet. Hendes afløser er Kirsten Petersen, Nr. Hostrupvej 25, som vi ønsker velkommen i skaren af de frivillige. Dejligt, at der stadig er nogle, der vil stille deres arbejdskraft til rådighed, dem kan vi ikke få for mange af. Datoen for det næste redaktionsmøde er fastsat til torsdag den 6. juni 2013 kl i konfirmandstuen, så HUSK at sætte x allerede nu i din kalender. Mød op og giv dit besyv med, det ku jo lige være dig, der ligger inde med gode ideer til at gøre det hele endnu bedre.

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk marts - maj 2014 Indhold Fra

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk Marts - maj 2015 I Årgang 9 -

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk juni - august 2014 Indhold Fra

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. To storke på kirken i Egvad ved skumringstid. Kirke skole foreninger

Hellevad-Egvad. Sognenyt. To storke på kirken i Egvad ved skumringstid. Kirke skole foreninger Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21 Redaktionelt: bagsiden To storke på kirken i Egvad ved skumringstid www.hellevad.dk september

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006 Marsk & Muld Farup Sogneblad 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006 REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres til Villy Lønne på pr. mail (vbl@post.tele.dk), diskette

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Februar 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bøgebjerg messe Bøgebjergskolen Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening Bøgebjergfesten - Egnsfesten Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

Arnum Posten. Lokalbladet for Arnum og omegn. Et godt sted at bo... 6. årgang. www.arnum-net.dk. Nr. 1 April 2012

Arnum Posten. Lokalbladet for Arnum og omegn. Et godt sted at bo... 6. årgang. www.arnum-net.dk. Nr. 1 April 2012 Arnum Posten 6. årgang Nr. 11. årgang 1 April 2008 Nr. 1 April 2012 www.arnum-net.dk www.arnum-net.dk Et godt sted at bo... Lokalbladet for Arnum og omegn Udgiver: Bladudvalget Arnum I.F. Ansvarshavende:

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Vejrup Endrup. Der blev kæmpet bravt om at få tønderne slået i stykker da Børnehaven var i Fritidscenteret for at slå katten af tønden.

Vejrup Endrup. Der blev kæmpet bravt om at få tønderne slået i stykker da Børnehaven var i Fritidscenteret for at slå katten af tønden. Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Der blev kæmpet bravt om at få tønderne slået i stykker da Børnehaven var i Fritidscenteret for at slå katten af tønden. 24. årgang Nr. 2 2015 Foreningsregister:

Læs mere

HØST HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE MARTS 2008 25. ÅRGANG

HØST HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE MARTS 2008 25. ÅRGANG HØST MARTS 2008 25. ÅRGANG HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE Side 3 Landsbyerne dyster i paratviden og faglige evner Side 13 GYMO 82 har 25 års jubilæum Side 20 Skolebestyrelsen præsenteret Side 22 Afsked

Læs mere

38. årgang nr. 3 Øster Starup Sogn og Vester Nebel Sogn. En ny Sæson Starter

38. årgang nr. 3 Øster Starup Sogn og Vester Nebel Sogn. En ny Sæson Starter 38. årgang nr. 3 Øster Starup Sogn og Vester Nebel Sogn En ny Sæson Starter 1 Foreningsnyt Indhold... 38. årgang nr. 3 August 2015 Oplag: 1650 Husstandsomdeling i uge 33 i Øster Starup Sogn og Vester Nebel

Læs mere

April - Maj 2012. Sognebladet. for Skæve Hørby

April - Maj 2012. Sognebladet. for Skæve Hørby April - Maj 2012 Sognebladet for Skæve Hørby Korset - Livets symbol Af sognepræst Mette Volsgaard Korset er kristendommens vigtigste symbol. Nærmere bestemt det kors, som Jesus døde på, da han blev henrettet

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Bæverne på Hjerl hede

Bæverne på Hjerl hede 68. UDGAVE Februar 2015 Lokalbladet for Estvad og Rønbjerg sogne Læs bl.a. om: Udvikling og forskønnelse Film- og læseklubber Generalforsamlinger Og meget mere Bæverne på Hjerl hede SIDE 2 RØNBJERG-XPRESSEN

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Dagplejebørnene laver juledekorationer Billedværksteds-holdet med deres kassekunst LÆS OM: KirkeNyt, gudstjenester, traveture, Lokalbladets Stormøde, dagplejen, indskrivning

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 2-35. årgang 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Maj 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening Bøgebjergfesten - Egnsfesten Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen Butiksrådet Dagli Brugsen -

Læs mere

Demonstration i Thy...

Demonstration i Thy... Demonstration i Thy... Ræs i dagplejen Vi byder Ø.Vandet velkommen Aktiv 5. klasse på Nors Skole Pløjestævne på Skaarupgaard November - december 2014 6. udgave - årgang 10 Hannæs Hannæs Hannæs Indledning

Læs mere

orris sogneblad December 2014

orris sogneblad December 2014 orris sogneblad December 2014 Læs inde i bladet om UDKANTSDANMARK.Ikke her side 6 Laderstander til elbil i Borris side 8 Byens bil kommer til Borris side 27 1 Dagplejernes dag 2 GODDAG OG FARVEL Ruth Jørgensen

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne August 2012 4. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Fodbold Herre Senior skriver historie Dagplejen tog imod prinsgemalen Kirkebladet - Se midtersiderne Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn 36. årgang nr.4 Sognebladet Sognebladet NOVEMBER 2013 - DECEMBER 2013 - JANUAR 2014 2 Foreningsnyt Indhold... 36. årgang nr. 4 Oplag: 1625 Husstandsomdeling

Læs mere

Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg. Maj - Juni - Juli - August 2015 Side 1

Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg. Maj - Juni - Juli - August 2015 Side 1 Maj - Juni - Juli - August 2015 Side 1 Når egene knoppes, og granerne duppes, og skræpperne kante den støvede vej. Når frøen fortæller, mens guldregnen hælder sig over syrenen i hviskende leg, da dages,

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 Marsk & Muld Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

Arnum Posten. Lokalbladet for Arnum og omegn. Et godt sted at bo... Nr. 9. årgang 1 April 2008. www.arnum-net.dk. Nr.

Arnum Posten. Lokalbladet for Arnum og omegn. Et godt sted at bo... Nr. 9. årgang 1 April 2008. www.arnum-net.dk. Nr. Arnum Posten 6. årgang Nr. 9. årgang 1 April 2008 Nr. 2 September 2010 www.arnum-net.dk www.arnum-net.dk Et godt sted at bo... Lokalbladet for Arnum og omegn Udgiver: Bladudvalget Arnum I.F. Ansvarshavende:

Læs mere

FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1

FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmslandsogneforening.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 februar-maj 2010 Lokalindsamling 2010 HVERT år har redaktionen i årets første

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

LOKALT NYT. Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold. Magic Torsdag på Kulsviergården. Idrætslejr 2011 for både de små og store

LOKALT NYT. Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold. Magic Torsdag på Kulsviergården. Idrætslejr 2011 for både de små og store Alsønderup Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Bendstrup Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold Arresø Nejede Tulstrup Vester Strødam Magic Torsdag på Kulsviergården Lykkesholm Sønder Strødam

Læs mere