Forord Underindelingerne af Tawhîd...9 Tawhîd ar-rububiyyah (Opretholdelse af Allâhs enhed i Herredømmet) 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord...4 1. Underindelingerne af Tawhîd...9 Tawhîd ar-rububiyyah (Opretholdelse af Allâhs enhed i Herredømmet) 12"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord Underindelingerne af Tawhîd...9 Tawhîd ar-rububiyyah (Opretholdelse af Allâhs enhed i Herredømmet) 12 Tawhîd al-asmâ' was-sifât (Opretholdelse af Allâhs enhed i navne og egenskaber) 16 Tawhîd al-'ebâdah (Opretholdelse af Allâhs enhed i tilbedelse) Underkategorierne af Shirk...29 Shirk i Rububiyyah (A) Shirk ved tilskrivelse af partnere 30 - (B) Shirk ved benægtelse 32 Shirk i al-asmâ was-sifât 34 - (A) Shirk ved menneskeliggørelse 34 - (B) Shirk ved guddommeliggørelse 34 Shirk i al-`ebâdah 36 - (A) Ash-Shirk al-akbar (stor shirk) 36 - (B) Ash-Shirk al-asghar (mindre Shirk) Allâhs pagt med Âdam...41 Barzakh 41 Før-skabelsen 42 Fitrah 45 Født som muslim 47 Pagten Amuletter og varsler...51 Lykkeamuletter 52 Kendelse angående lykkeamuletter 55 Varsler 57 Fa l (godt varsel) 60

2 Tawhîd 2 Den islâmiske kendelse angående varsler Spådomme...65 I djinn-verdenen 66 Den islâmiske kendelse angående spådomme 72 - At besøge spåmagere 73 - At tro på spåmagere Astrologi...77 Muslimske astrologers argumenter 80 Den islâmiske kendelse angående horoskoper Magi...85 Magiens virkelighed 86 Den islâmiske kendelse angående magi Allâhs Ophøjethed...99 Vigtighed 100 Det farlige ved konceptet om at Gud er iboende i mennesket 102 Tydelige beviser 103 Sammendrag Dét at se Allâh Allâhs billede 109 Profeten Mûsâ beder om at se Allâh 118 Så profeten Muhammad (saws) Allâh? 120 Shaytân påstår at være Allâh 120 Betydningen af Sûrah an-najm 122 Visdommen bag ikke at se Allâh 123 At se Allâh i det næste liv 123 At se profeten Muhammad (saws) Tilbedelse af helgener...129

3 Allâhs velsignelse 129 Taqwâ 131 Al-Walî: Helgenen 134 Fanâ: Menneskets forening med Gud 137 Guds forening med mennesket 141 Rûhullâh: Allâhs Sjæl Gravtilbedelse Bøn til de døde 150 Religionen som en udviklende model 150 Religionen som en degenererende model 156 Hvordan begyndte Shirk 157 Overdreven lovprisning af de retskafne 159 Begrænsninger vedr. besøg af grave 161 At gøre gravpladser til tilbedelsessteder 164 Moskéer med grave 166 Profetens grav 166 Salâh i profetens moské Konklusion

4 Tawhîd 4 Forord Det er almen viden, at Tawhîd er grundlæggende for Islâm, og at det udtrykkes mest præcist i trosbekendelsen: "Lâ ilâha il-lal-lâh" (Der findes ingen anden Gud end Allâh), der erklærer, at der kun findes én sand Gud, og at Han alene fortjener at blive tilbedt. Denne umiddelbare og enkle sætning danner skillelinien mellem `Emân (sand tro på Gud) og Kufr (vantro) i henhold til Islâms dogmer. På grund af dette princip i Tawhîd er den islâmiske tro på Gud unitær, og Islâm anses for at være blandt verdens monoteistiske religioner sammen med jødedommen og kristendommen. Dog klassificeres kristendommen som en polyteistisk religion ifølge det islâmiske enhedskoncept (Tawhîd), og jødedommen anses for at være en underfundig form for afgudsdyrkelse. Dermed er princippet i Tawhîd ganske dybtgående, og der er et behov for yderligere oplysning selv blandt muslimerne. Denne pointe illustreres meget levende af dét faktum, at nogle muslimer som Ibn `Arabî 1, forstod betydningen af Tawhîd som, at Allâh er alt, og alt er Allâh; at der kun findes én eksistens, som er Allâh. Sådanne forestillinger klassificeres af hovedparten af lærde i Islâm som panteisme og dermed som Kufr. Andre muslimer som gruppen Mu tazilah 2 mente, at Tawhîd bestod i at fjerne alle Allâhs egenskaber og påstod, at Han er tilstede overalt og i alting. Disse ideer blev også afvist af den rene Islâm og anset for at være kætterske. De fleste kætterske og oprørske grupper, fra profetens tid til i dag, startede deres afvigelse fra hovedstrømmen i Islâm ved at bevæge sig væk fra fra de grundlæggende principper i Tawhîd. Alle de, der arbejdede for ødelæggelsen af Islâm og vildledelse af muslimerne, har prøvet at ophæve og fjerne princippet af Tawhîd, da dette repræsenterer hele essensen af 1 Muhammad ibn Alî ibn Arabî blev født i Spanien i året 1165 CE og døde i Damaskus i året 1240 CE. Han påstod at indeholde indre lys og viden om Allâhs største navn og refererede til sig selv som værende seglet på helgenskabet, som ifølge ham var en status højere end profetskab. I århundrederne efter hans død, ophøjede hans følgere ham til status af en helgen og gav ham titlen ash-shaykh al-akbar (Den Største Mester), men majoriteten af de muslimske retslærde anså ham for at være en kætter. Hans hovedværker er al-futûhât al-makkîyah og al-fusûs al-hikam [H.A.R. Gibb og J.H. Kramers, Shorter Encyclopedia of Islam, s (Ithaca, Naw York: Cornell University Press, 1953)] 2 En rationelt tænkende filosofisk retning, der blev grundlagt i umayyade-perioden (dvs. i den tidlige del af det 8. århundrede CE) af Wâsil ibn Atâ og Amr ibn Ubayd. Den fik vind i sejlene under den abbasidiske stat og fortsatte med at påvirke islamisk tænkning indtil det 12. århundrede [Shorter Encyclopedia of Islam, s ].

5 Islâms guddommelige budskab, som alle profeterne er blevet sendt med. De har introduceret koncepter og ideer om Allâh totalt fremmede for Islâm; ideer skabt for at fjerne mennesket fra dets tilbedelse af Allâh alene. Når mennesket først accepterer disse hedenske ideer om Gud, så er de let modtagelige overfor en lang række andre afvigende idéer, som alle tilsidst vil føre til en tilbedelse af skabte ting under dække af den ægte tilbedelse af Gud. Profeten (saws) advarede selv muslimerne mod sådanne afvigelser, som var overgået nationerne før dem. Han opfordrede dem til at holde sig til den vej, som han havde lagt foran dem. En dag, da han sad sammen med sine ledsagere, trak han en lang lige streg i jorden. Derefter lavede han en række andre mindre streger, der afgik fra begge sider af den lange lige streg. Da hans ledsagere spurgte ham, hvad det betød, pegede han på de afgående små streger og fortalte dem, at disse repræsenterede de forskellige stier, der førte til vildledelse i dette liv. Han fortsatte ved at sige, at ved slutningen af hver af disse små stier sad en djævel og inviterede folk til sig. Dernæst pegede han på den lange lige streg i midten og fortalte dem, at denne repræsenterede Allâhs vej. Da hans ledsagere spurgte om nærmere forklaring, fortalte han dem, at dette var hans vej, og han reciterede følgende vers: و ا ن ه ذ ا ص ر اط ي م س ت ق يم ا ف ات ب ع وه و لا ت ت ب ع وا الس ب ل ف ت ف ر ق ب ك م ع ن س ب يل ه "Og dette er Min vej, så følg den. Og følg ikke andre veje, ellers vil I blive separeret fra Hans (Allâhs) vej 1 ". 2 Det er derfor af yderste vigtighed, at Tawhîd skal forstås på dén måde, som profeten (saws) lærte os den, og som hans ledsagere 3 forstod den; ellers kan man let ende på én af de mange afvigende stier, selvom man påberåber sig Tawhîd, Salâh 4, Zakâh 5, faste og pilgrimsrejse. Allâh, Den Mest Vise, oplyste om dette punkt, da Han sagde i Al-Qur ân, 1 Sûrah al-an âm, 6:153 2 Berettet af Ibn Mas ûd og samlet af an-nasâ î, Ahmad og ad-dârimî. 3 Sahâbi (pl. Sahâba eller Ashâb) er et udtryk for profetens (saws) ledsager; mere herom vil følge senere [Oversætterens kommentar]. 4 Den formelle bøn, som udføres fem gange dagligt [Oversætterens kommentar]. 5 Årlig, obligatorisk almisse. 0

6 Tawhîd 6 و م ا ي و م ن ا ك ث ر ه م ب الل ه ا لا و ه م م ش ر ك ون "Og de fleste af dem påstår af tro på Allâh, men i virkeligheden begår de Shirk." 1 Men når en læser sammenligner det store materiale af bøger skrevet om Salâh, Zakâh, Sawm (faste) og Hadj eller indenfor islâmisk økonomi og politik i forhold til dén ene eller dé to foldere og hæfter skrevet om Tawhîd, så kan læseren kun konkludere, at Tawhîd er af lille betydning i Islâm. Denne forudindtagelse styrkes yderligere, hvis man ser på selv de mest omfattende islâmiske værker, hvori Tawhîd som regel kun er forklaret på en halv side, mens resten af bogen er tilegnet de andre søjler af Islâm. Dette sker på trods af, at Tawhîd er den grundlæggende enhed i Islâm, af hvilken alle de andre søjler og principper er afhængige. Hvis en persons Tawhîd er korrupt, så vil resten af personens handlinger som et resultat heraf ikke være andet end en række hedenske ritualer. Der er ingen tvivl om, at der er meget mere, som skal oversættes og skrives indenfor emnet Tawhîd for at udfylde tomrummet og for at korrigere de hurtigt-voksende afvigende forestillinger blandt både muslimer og ikke-muslimer. Værket foran dig repræsenterer et ydmygt forsøg på at forsyne de ikkearabisktalende læsere med en grundlæggende analyse af de store områder af Tawhîd indenfor den islâmiske videnskab. Skønt denne bog er baseret på fremgangsmåden af klassiske arabiske tekster indenfor videnskaben af Tawhîd, som f.eks. al-`aqîdah at-tahâwîyah 2, så har jeg bevidst undgået præsentationen af de teologiske emner, som der findes i disse klassiske værker, da de ingen eller kun lille relevans har for de vestlige læsere. Størstedelen af materialet til denne bog er samlet fra Tawhîd-lektioner, som jeg forberedte og underviste syvende til tolvte klassetrin i ved Manaret ar- Riyadh English Medium Islâmic School; derfor er sproget bevidst ukompliceret. Mange af disse lektioner, såvel som andre lektioner indenfor Fiqh (Islâmisk lov), hadîth 3 (profetiske fortællinger) og Tafsîr (fortolking og 1 Sûrah Yûsuf, 12: Ibn Abil- Ezz al-hanafî, Sharh al- Aqîdah at-tahâwîyah (Beirut: al-maktab al-islâmî, 8 udg., 1984). 3 Hadîth (pl. Ahadîth) er den anden større kilde i Islâm næst efter al-qur ân og dækker over profetens sædvane i forskellige situationer, som inddeles i følgende tre underpunkter: Sunnah Fi liyyah (dét profeten (saws) plejede at gøre), Sunnah Qawliyyah (dét profeten

7 forklaring), har været i omløb blandt de muslimske samfund i USA og i Vestindien. Som følge af en positiv reaktion og et stort krav om mere af sådanne materialer besluttede jeg at sammensætte denne bog ved at revidere Tawhîd-lektionerne og ved at tilføje nogle andre relevante emner. Jeg beder til, at Allâh accepterer disse bestræbelser og får alle til at drage fordel af og virkelig gavne de, der læser bogen. I sidste ende er det kun Allâhs accept, der tæller, og succes opnås kun ved Hans vilje. Abu Ameenah Bilâl Philips Ramadân-måneden, 1982 Riyadh, Saudi Arabien. 1 (saws) plejede at sige) samt Sunnah Taqririyyah (profetens (saws) stiltiende accept af visse situationer) [Oversætterens kommentar]. 1 Som følge af nogle socio-økonomiske grunde var det ikke muligt for mig at trykke dette værk indtil dette år Men i løbet af denne tid er der blevet foretaget yderligere ændringer og forbedringer, som om Gud vil vil øge værdien af dette værk. 0

8 Tawhîd 8

9 Underindelingerne af Tawhîd Underindelingerne af Tawhîd Rent bogstaveligt betyder Tawhîd "samling" (at gøre noget til ét) eller at "hævde enhed", og det stammer fra det arabiske udsagnsord (wahhada), der i sig selv betyder at forene, samle eller at sammenslutte. 1 Men når termen Tawhîd bruges i reference til Allâh (dvs. Tawhîdullâh 2 ), er betydningen at erkende og opretholde Allâhs enhed i enhver af menneskets handlinger, som direkte eller indirekte relaterer til Ham. Det er troen på, at Allâh er Een, uden partner i Sit Herredømme og Sin Gøren (Rububiyyah), Een uden lighed i Sin Essens og Attributter (Asmâ was-sifât), og Een uden rivaler i Sin Guddommelighed og i tilbedelse (Ulûhîyah/`Ebâdah). Disse tre aspekter danner grundlaget for kategorierne, hvormed videnskaben af Tawhîd traditionelt set inddeles. De tre overlapper hinanden og er uadskillelige i sådan en grad, at dén som undlader et af aspekterne har fejlet i at opfylde betingelserne for en klar og ren Tawhîd. Undladelsen af et hvilket som helst af ovennævnte tre punkter kaldes "Shirk" (bogstavelig betydning: at dele). Og Shirk er tildelingen af partnere med Allâh, hvilket indenfor islâmiske terminologi faktisk er afgudsdyrkelse. De tre kategorier af Tawhîd har sædvanligvis følgende titler: 1 J.M. Cowan, The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic, s [Spoken Language Services Inc., New York, 3. udg., 1976]. 2 Ordet Tawhîd fremtræder ikke bogstaveligt i Al-Qur ân eller i udtalelserne (ahadîth) af profeten (saws). Men da profeten (saws) sendte Mu âdh ibn Djabal som guvernør til Yemen i det 9. år AH, blev han fortalt: Du vil komme til de kristne og jøderne (ahl ul-kitâb), så det første, du bør gøre, er at kalde dem til at udråbe enheden af Allâh (yuwahhidû Allâh). Berettet af Ibn Abbâs og samlet af al-bukhâri [Muhammad Muhsin Khan, Sahih al- Bukhari (arabisk-engelsk), bind 9, s , nr. 469 (Riyadh: Maktabah ar-riyâd al- Hadîthah, 1981)] og Muslim [Abdul Hamid Siddiq, Sahih Muslim (engelsk oversættelse), bind 1, s , nr. 27 (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf Publishers, 1987)]. I denne hadîth blev nutidsformen af verbet, hvorfra navneordet Tawhîd blev afledt, brugt af profeten (saws). 0

10 Tawhîd Tawhîd ar-rububiyyah (bogstavelig betydning: "at anerkende Allâhs Enhed i Herredømme") 2. Tawhîd al-asmâ was-sifât (bogstavelig betydning: "at anerkende Enheden af Allâhs navne og egenskaber") 3. Tawhîd al-`ebâdah (bogstavelig betydning: "at anerkende Allâhs Enhed i tilbedelse") 1 Opdelingen af Tawhîd i de forskellige bestanddele blev ikke foretaget af profeten (saws) eller af hans Sahâba 2, idet der ikke var nogen nødvendighed for at analysere sådan et grundlæggende og elementært princip af troen på sådan en måde. Dog er de forskellige bestanddeles fundament at finde i Al- Qur âns vers og i de forklarende udtalelser af profeten (saws) og hans ledsagere. Dette vil fremstå tydeligere for læseren i forbindelse med den mere uddybende gennemgang af hver kategori senere i dette kapitel. Det blev nødvendigt at opdele og analysere principperne af Tawhîd på denne måde, efter at Islâm spredte sig til Ægypten, Byzantium, Persien og Indien, hvor kulturerne fra disse forskellige områder til en vis grad blev indlemmet. Det er kun naturligt at forvente, at når befolkningen fra disse regioner reverterede 3 og blev muslimer, så ville de medtage nogle rester af deres tidligere ideologier. Da nogle af disse nye revertitter begyndte at udtrykke deres forskellige filosofiske opfattelser af Gud i skriftlige værker og diskussioner, opstod dén forvirring, der gjorde, at Islâms rene og klare unitære tro blev truet. Der var også andre mennesker, der udadtil havde accepteret Islâm, men som i al hemmelighed arbejdede for at ødelægge religionen indefra fordi, at de selvsamme mennesker ikke havde kunne modsætte sig Islâm med militær magt. Denne gruppe begyndte aktivt at sprede forvrængede idéer om Allâh blandt masserne for at nedbryde den første søjle af Eemân (Tro) og dermed også Islâm selv. 1 Ibn Abil- Ezz al-hanafî, Sharh al- Aqîdah at-tahâwîyah, s En Sahâbi defineres som en person, der mødte profeten (saws), troede på hans budskab og døde som muslim. Er ér af betingelserne ikke opfyldt er der konsekvent ikke tale om en Sahâbi [Oversætterens kommentar]. 3 Oversætteren har valgt at udskifte Sheikh Abu Ameenahs brug af ordet konvertering med revertering som følge af flg. anskuelse: Alle mennesker på tværs af skel, hudfarve, stamme, land og nation blev skabt som muslimer i den rene tilstand af Fitrah. Når ordet revertering i stedet for konvertering benyttes, så er det i betydningen, at alle mennesker oprindeligt fra fødselen var muslimer, men som følge af ydre årsager blev påvirket og reverterede så tilbage til Islâm. Mere herom i de senere kapitler [Oversætterens kommentar].

11 Underindelingerne af Tawhîd Ifølge muslimske historikere var den første, såkaldte muslim, der udtrykte, at mennesket havde en totalt, ubegrænset og fri vilje, hvor skæbnebegrebet (Qadar) ikke eksisterede, en irakisk person kaldet Sausan. Han var oprindelig kristen men var reverteret til Islâm. Sausan gik dog tilbage til kristendommen senere men først efter, at han havde forurenet sin elevs holdninger, Ma bad ibn Khâlid al-juhanî fra Basrah. Ma bad fortsatte med at sprede sin læremesters forvrængede holdninger, indtil han blev pågrebet og henrettet af Ummayyade-khaliffen, `Abdul-Malik ibn Marwân ( ), i året 700 CE. 1 De yngre Sahâbah (ledsagere af profeten [saws]), der stadigvæk levede i denne periode, f.eks. `Abdullah ibn `Umar (d. 694 CE) og `Abdullah ibn Abî Awfâ (d. 705 CE), rådede folket til ikke at hilse på de, der benægtede skæbnen, ej heller at foretage begravelsesbøn for dem, når de døde. Dermed blev skæbne-fornægtere opfattet som ikke-troende. 2 Dog fik de kristnes filosofiske argumenter for "total fri vilje" stadig nye tilhængere. Ghailân ibn Muslim fra Damaskus var én af Ma bads elever og forsvarede ideen om "fri vilje", indtil han blev bragt foran khaliffen `Umar ibn `Abdul-`Azîz ( CE). Han afsværgede og trak sine forestillinger officielt tilbage, men da khaliffen døde, fortsatte han med at proklamere og undervise om "total fri vilje". Den efterfølgende khalif, Hishâm ibn `Abdul- Malik ( CE), arresterede ham, stillede ham for en domstol, og han blev efterfølgende henrettet. 3 En anden fremtrædende person i denne henseende var al-ja d ibn Dirham, der ikke kun støttede filosofien om "total fri vilje" men også prøvede at genfortolke nogle af de vers fra Al-Qur ân, der handlede om Allâhs Egenskaber og Attributter. Han forsøgte at gøre dette i henhold til den neoplatoniske filosofi. Al-Ja d var på et tidspunkt læremester for Ummayyadeprinsen, Marwân ibn Muhammad, der senere blev den 14. khalif ( CE). Al-Ja d lektioners var fyldt med åbne benægtelser af nogle af Allâhs Egenskaber, som f.eks. at se, at høre etc., indtil Ummayyade-guvernøren udviste ham. 4 Derefter flygtede han til Kufah, hvor han fortsatte med at fremsætte sine idéer og samlede tilhængere, indtil hans kætterske meninger blev vidt spredt, og Ummayyade-guvernøren Khâlid ibn `Abdillâh, henrettede ham offentligt i 736 CE. 1 Ibn Hajar, Tahdhîb at-tahdhîb, bind 10, s. 225 (Hydrabad, ). 2 Abdul-Qâhir ibn Tâhir al-baghdâdî, al-farq bain al-firâq, s (Beirut: Dâr al- Ma rifah). 3 Muhammad ibn Abdul-Karîm ash-sharastânî, al-milal wan-nihal, bind 1, s. 30 (Beirut: Dâr al-ma rifah, 2. udg., 1975). 4 Ahmad ibn Hanbal, ar-radd alâ al-jahmîyah, s (Riyadh: Dâr al-liwâ, 1. udg., 1977). 0

12 Tawhîd 12 Dog fortsatte hans hovedstudent Jahm ibn Safwân med at forsvare sin læremesters doktriner i forskellige filosofiske cirkler i Tirmiz og Balakh. Da det blev kendt, at han fremførte sådan en vranglære, blev han henrettet af Ummayyade-guvernøren Nasr ibn Sayyâr i 743 CE. 1 De tidlige khaliffer og deres guvernører havde mere viden om de islâmiske principper, og generelt var massernes bevidsthed større pga. tilstedeværelsen af profetens ledsagere og deres studenter. Derfor blev et krav om fjernelse af åbenlyse kættere mødt med en umiddelbar respons af herskerne. I modsætning hertil var de senere Ummayyade-khaliffer korrupte, og følgelig bekymrede de sig mindre om religiøse emner. Masserne var også mindre islâmisk bevidste og var derfor mere påvirkelige overfor afvigende idéer. I takt med at et større antal mennesker tilsluttede sig Islâms lære som følge af et stadigt stigende antal besejrede nationer, blev henrettelsen af frafaldne ikke længere brugt som løsning til at dæmme op for den stigende strøm af kætteri. At modsætte sig denne strøm af kætteri blev en opgave, der kom til at ligge på daværende muslimske retslærdes skuldre. De rejste sig for at møde denne udfordring intellektuelt. Systematisk modsatte de sig de forskellige fremmede filosofier og doktriner ved at kategorisere dem og modsige disse med principper udledt fra Al-Qur ân og Sunnah. Det var ud fra dette forsvar, at videnskaben af Tawhîd opstod med dets præcist definerede kategorier, termer, begreber og bestanddele. Denne specialiserings-proces foregik samtidig indenfor alle de andre islâmisk viden, ligesom det er sketindenfor diverse, verdslige videnskaber i dag. Derfor bør det erindres, at når de forskellige kategorier af Tawhîd studeres separat og mere dybdegående, er de faktisk en del af en organisk helhed, der i sig selv er fundamentet af den større helhed, Islâm. Tawhîd ar-rububiyyah (Opretholdelse af Allâhs enhed i Herredømmet) Denne kategori er baseret på det fundamentale koncept, at Allâh alene har skabt alle tings eksistens, da der ingenting var i begyndelsen; Han forsyner og opretholder skabelsen uden noget behov fra eller for denne; og Han er den Eneste Ene Herre af universet og dets indbyggere uden nogen som helst form for udfordring til Sin Suverænitet. På arabisk bruges ordet 1 Muhammad ibn Abdul-Karîm ash-sharastânî, al-milal wan-nihal, bind 1, s. 46.

13 Underindelingerne af Tawhîd Rububiyyah for at beskrive denne skaber-forsyner egenskab. Dette ord er afledt af roden "Rabb" (Herre). I henhold til denne kategori er det Gud, der gav alle ting evnen til at bevæge sig og til at ændres, eftersom Han er den eneste, faktiske Kraft, der eksisterer. Intet i skabelsen finder sted undtagen hvad, Han har tilladt at finde sted. I anerkendelsen af denne realitet plejede profeten Muhammad (saws) ofte at sige sætningen "Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh" (Der er ingen bevægelse ej heller magt undtagen ved Allâhs Vilje). Grundlaget for Rububiyyah-konceptet kan findes i mange af Al-Qur âns vers. F.eks siger Allâh (swt 1 ): 0 الل ه خ ال ق ك ل ش ي ء و ه و ع ل ى ك ل ش ي ء و ك يل "Allâh skabte alle ting og Han er Opretholderen af alle ting." 2 و الل ه خ ل ق ك م و م ا ت ع م ل ون "Og Allâh skabte jer alle og alt, hvad I gør." 3 و م ا ر م ي ت ا ذ ر م ي ت و ل ك ن الل ه ر م ى "Det var ikke dig, som kastede, men det var Allâh, Som kastede." 4 م ا ا ص اب م ن م ص يب ة ا ل ا ب ا ذ ن الل ه "Ingen ulykker rammer undtagen ved Allâhs tilladelse." 5 Profeten (saws) uddybede dette koncept yderligere ved at sige: "Vid at hvis hele menneskeheden samledes for at gøre noget for at hjælpe jer, så ville de kun kunne gøre dét gode for jer, som Allâh allerede har nedskrevet for jer. Ligeledes hvis hele menneskeheden samledes for at gøre jer ondt, så ville de kun være istand til at 1 Swt er en forkortelse for den arabiske sætning SubHânahu wa Ta `Âla, hvis betydning er Ophøjet være Han over alt og alle [Oversætterens kommentar]. 2 Sûrah az-zumar, 39:62. 3 Sûrah as-sâffât, 37:96. 4 Sûrah al-anfâl, 8:17. Dette er en reference til en mirakuløs begivenhed, som fandt sted ved Slaget ved Badr, da profeten (saws) samlede noget jord i sin hånd og kastede mod fjenden, der var opstillet i rækker flere hundrede meter væk. Allâh forårsagede, at støvet nåede fjendernes øjne på trods af den store afstand. 5 Sûrah at-taghâbun, 64:11.

14 Tawhîd 14 kunne gøre dét onde mod jer, som Allâh allerede har nedskrevet, at der vil ske for jer ". 1 Dét, som mennesket opfatter som held eller uheld, er derfor udelukkende begivenheder, der er forudbestemt af Allâh som en del af de prøvelser, der vil finde sted i dette liv. Hændelserne følger de mønstre, der er sat af Allâh alene. Allâh (swt) har sagt i Al-Qur ân, ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا ا ن م ن ا ز و اج ك م و ا و ل اد ك م ع د و ا ل ك م ف اح ذ ر وه م "Oh I som tror! Sandelig, der er i jeres hustruer og børn en fjende for jer, så vær opmærksom på dem." 2 Det vil sige, at indenfor de gode ting af dette liv er der store, alvorlige afprøvelser af ens tro på Gud. På samme måde er der prøvelser i de ulykkelige begivenheder af ens liv, som fortalt i verset: و ل ن ب ل و ك م ب ش ي ء م ن ال خ وف و ال ج وع و ق ص م ن الا م و ال و الا ف س و الث م ر ات و ب ش ر الص اب ر ين "Og sandelig, Vi vil prøve jer (af) med frygt, sult, tab af rigdom og af liv samt frugterne af jeres arbejde, så giv gode tidender til de tålmodige." 3 Nogle gange er kan man genkende mønstrene som i tilfældet, hvor der er en årsag, der har en direkte effekt. Andre gange kan man ikke genkende mønstrene som i tilfældet, hvor noget tilsyneladende godt opstår fra noget ondt, eller noget ondt opstår fra noget godt. Gud har forklaret, at visdommen bag disse tilsyneladende uregelmæssigheder ofte er udover menneskets fatteevne som følge af dets begrænsede viden. و ع س ى ا ن ت ك ر ه وا ش ي ي ا و ه و خ ي ر ل ك م و ع س ى ا ن ت ح ب وا ش ي ي ا و ه و ش ر ل ك م 1 Berettet af Ibn Abbâs og samlet af at-tirmidhî. Se Ezzedin Ibrahim og Denys Johnson Davies, An-Nawawis 40 hadîth (engelsk oversættelse), s. 68, nr. 19 [Damascus, Syrien: The Holy Koran Publishing House, 1976]. 2 Sûrah at-taghâbun, 64:14. 3 Sûrah al-baqarah, 2:155.

15 Underindelingerne af Tawhîd و الل ه ي ع ل م و ا ت م لا ت ع ل م ون "Og det kan være, at I ikke bryder jer om noget, som i virkeligheden er godt for jer, og det kan være, at I kan lide noget, som i virkeligheden er dårligt for jer. Men Allâh ved (hvad, der er bedst for jer) og I ved ikke." 1 Tilsyneladende onde hændelser i et menneskes liv viser sig nogle gange at være til det bedste, og tilsyneladende gode ting, som mennesket ønsker, viser sig at være skadelige. Som en konsekvens heraf begrænses menneskets indflydelse på begivenheder, der påvirker dets liv, til det mentale valg mellem muligheder, som det præsenteres for og ikke selve resultaterne af valget. Sagt med andre ord "mennesket påtænker at gøre noget, men Gud råder" 2. Dét, der virker som "held" og "uheld" er begge fra Allâh (swt) og kan ikke komme fra lykkeamuletter, som f.eks. harefødder, firkløvere, ønskeben, lykketal, stjerne-tegn osv. Det stammer heller ikke fra såkaldte varsler om sort held som f.eks. fredag den 13., ødelæggelse af spejl, sorte katte etc. Faktisk så er troen på lykkeamuletter og varsler en tilkendegivelse af den alvorlige synd Shirk (associering) i Tawhîd. `Uqbah, en af profetens (saws) ledsagere, fortalte, at der var engang en gruppe mænd, der henvendte sig til Allâhs budbringer for at give deres troskab til ham, og han accepterede eden fra ni af dem men afslog at acceptere den fra én. Da de spurgte ham, hvorfor han afslog deres ledsagers ed, svarede han, "Sandelig han bærer en amulet." 3 Manden, der bar amuletten, tog hånden ind under sin kappe, trak amuletten af og ødelagde den og sværgede derefter igen. Profeten (saws) sagde dernæst, "Dén, som bærer en amulet, har begået Shirk." 4 Nogle steder praktiseres det at bære Al-Qur ân som et smykke eller en amulet eller at bære vers fra Al-Qur ân i kæder eller i små punge for at afværge ondt eller for at bringe lykke. Der er dog praktisk talt ingen forskel mellem denne skik, og hvad hedningene plejede at gøre. Hverken profeten (saws) eller hans ledsagere plejede at bruge Al-Qur ân på denne måde, og profeten (saws) har endda sagt, "Dén, som fornyer noget i Islâm, som ikke hører til det (Islâm), vil få det afvist." 5 Det er sandt, at kapitlerne, an-nâs og al- 1 Sûrah al-baqarah, 2: På engelsk Man proposes but God disposes [Oversætterens kommentar]. 3 Genstand eller smykke, der bæres for at bringe held og afværge uheld samt ulykker. 4 Samlet af Ahmad. 5 Berettet af Â`ishah og samlet af al-bukhâri (Sahih al-bukhari (arabisk engelsk), bind 3, s. 535, nr. 861), Muslim (Sahih Muslim (engelsk oversættelse), bind 3, s. 931, nr og 4267) og Abu Dâwûd (Ahmad Hasan, Sunan Abu Dawud (engelsk oversættelse), bind 3, s [Lahore: Sh. Muhammad Ashraf Publishers, 1. udg., 1984]). 0

16 Tawhîd 16 Falaq, fra Al-Qur ân blev åbenbaret specifikt til eksorcisme (dvs. bl.a. til at fjerne onde besværgelser), men profeten (saws) demonstrerede den rigtige måde, hvorpå disse kapitler skulle anvendes. Ved en begivenhed hvor en besværgelse var blevet nedkastet over ham, fortalte han `Alî ibn Abî Tâlib, at han skulle recitere de to kapitler vers for vers, og når han blev syg, plejede han at recitere dem over sig selv. 1 Han skrev dem ikke ned og lod dem hænge omkring sin hals, bandt dem rundt om sin arm eller sin talje, ej heller fortalte han andre, at de skulle gøre sådan. Tawhîd al-asmâ was-sifât (Opretholdelse af Allâhs Enhed i navne og egenskaber) Denne kategori af Tawhîd består af fem hovedaspekter: 1. For at Allâhs enhed i navne og egenskaber kan overholdes i det første aspekt, så skal man referere til Allâh i henhold til, hvordan Han har beskrevet Sig Selv, og hvordan Hans profet (saws) har beskrevet Ham uden at bortforklare Hans navne eller attributter ved at give dem andre meninger end den åbenbare. F.eks siger Allâh i Al-Qur ân, at Han bliver vred på hyklerne og de ikke-troende: و ي ع ذ ب ال م ن اف ق ين و ال م ن اف ق ات و ال م ش ر ك ين و ال م ش ر ك ات الظ ا ين ب الل ه ظ ن الس و ء ع ل ي ه م د اي ر ة الس و ء و غ ض ب الل ه ع ل ي ه م و ل ع ن ه م و ا ع د ل ه م ج ه ن م و س اءت م ص ير ا "Så Han kan straffe hyklerne, mænd og kvinder, og hedningene, mænd og kvinder, der har en ond mening om Allâh. Et omrids af ondt er omkring dem; Allâh er vred på dem, forbander dem og har forberedt en slem slutning til dem." 2 Dermed er vrede én af Allâhs egenskaber. Det er dog forkert at konkludere, at Hans vrede må betyde Hans straf fordi, at vrede i mennesket er et tegn på svaghed og som sådan ikke passende at benytte om Allâh. Hvad, Allâh har sagt, skal accepteres på den måde, at Hans vrede ikke er ligesom menneskets vrede. Dette er baseret på 1 Berettet af Â`ishah og samlet af al-bukhâri (Sahih al-bukhari (arabisk engelsk), bind 6, s. 495, nr. 535), Muslim (Sahih Muslim (engelsk oversættelse), bind 3, s. 1195, nr og 5440). 2 Sûrah al-fath, 48:6.

17 Underindelingerne af Tawhîd Allâhs erklæring, "Der er intet ligesom Ham". 1 Processen af såkaldt logisk fortolkning resulterer i fornægtelsen af selve Guds eksistens, når man følger resultatet af den logiske fortolkning. For Allâh beskriver nemlig sig selv som levende, men mennesket lever også, og det vil betyde, ifølge den rationalistiske tankegang, at Gud hverken lever eller eksisterer. Faktum er, at ligheden mellem Guds egenskaber og menneskets egenskaber kun er af navn og ikke i grad 2. Når egenskaber benyttes i reference til Gud, skal de tages i deres absolutte forstand og perfektion, fri for menneskelige svagheder. 2. Det andet aspekt af Tawhîd al-asmâ was Sifât går ud på at referere til Allâh, sådan som Han har refereret til Sig selv uden at give Ham nogle nye navne eller egenskaber. F.eks. må man ikke give Allâh navnet al- Ghâdib (Den Vrede) på trods af det faktum, at Han siger, at Han bliver vred. Dette er ikke tilladt, da hverken Allâh eller Hans budbringer brugte dette navn. Dette kan synes at være meget detaljeret, men ikke desto mindre skal det opretholdes for at undgå en falsk beskrivelse af Gud. Dvs. at det begrænsede menneske på ingen måde er i stand til at definere skabelsens Ubegrænsede Herre. 3. Det tredje aspekt af Tawhîd al-asmâ was Sifât omhandler dét at referere til Allâh uden at tilskrive Ham egenskaber fra Sine skabninger. For eksempel påstås det i Bibelen og Toraen, at Allâh brugte de første seks dage på at skabe universet og sov derefter på den syvende dag. 3 Som følge af dette tager jøderne og de kristne enten lørdag eller søndag som en hviledag, hvor dét at arbejde anses for at være en synd. Sådan en påstand tilskriver Gud Sine skabningers egenskaber. Det er dog mennesket, der bliver træt efter hårdt arbejde og har behov for hvile for at komme til kræfter. 4 Andetsteds i Bibelen og Toraen portrætteres Gud som angrende for Sine dårlige tanker på samme måde, som mennesket angrer, når det indser sine fejl. 5 Ligeledes vanhelliges dette område af 1 Sûrah ash-shûrâ, 42:11. 2 Sammenligningen kan drages mellem myren og mennesket. Selv om begge arter har navnet på legemsdelen til fælles (nemlig ben) er myrens ben langtfra de samme som menneskets ben [Oversætterens kommentar]. 3 Første Mosebog, 2:2, På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. (Bibelen, side 10, Det Danske Bibelselskab, 1992). 4 I modsætning hertil siger Allâh udtrykkeligt om Sig Selv i Al-Qur ân: Ingen træthed overkommer Ham ej heller søvn (Sûrah al-baqarah, 2:255). 5 Anden Mosebog 32:14, Da fortrød Herren den ulykke, han havde truet med at bringe over sit folk. (Bibelen, side 85, Det Danske Bibelselskab, 1992). 0

18 Tawhîd 18 Tawhîd fuldstændigt af påstanden om, at Gud er en Helligånd eller har en sjæl. Allâh refererer ikke til Sig Selv som en sjæl eller ånd nogetsteds i Al-Qur ân, ej heller har profeten (saws) udtrykt noget lignende i hadîth-samlingerne. Faktisk refererer Allâh til sjælen som en del af Sin skabelse. 1 Hovedprincippet, som bør følges, når man har med Allâhs egenskaber og attributter at gøre, kan udledes af følgende vers fra Al-Qur ân, ل ي س ك م ث ل ه ش ي ء و ه و الس م يع الب ص ير "Der er intet ligesom Ham, og Han er Althørende og Altseende." 2 Egenskaberne at se og at høre er også en del af de menneskelige egenskaber, men når de tilskrives Allâh, er de uden sammenligning i deres perfektion. Når disse egenskaber overføres på mennesket, nødvendiggører de dog ører og øjne, som ikke kan tilskrives Gud. Dét, som mennesket ved om Skaberen, er kun den smule, som han har fået fra Allâh via profeterne. Derfor er mennesket pålagt at holde sig indenfor disse snævre rammer. Når mennesket giver frit løb for sit intellekt og sin forstand for at kunne beskrive Gud, så fejler det ved at tilskrive Allâh egenskaber fra Hans Skabninger. Med forkærlighed for billedlige repræsentationer har de kristne malet, afbildet, udhugget og formet utallige menneskelige ligheder og kaldt dem billeder af Gud. Disse har tjent til at bane vejen for den forkerte accept af Jesus s guddommelighed blandt masserne. Når først de accepterede konceptet af, at Skaberen lignede et menneske, så var dét at acceptere Jesus som en Gud intet rigtigt problem. 4. Det fjerde aspekt af Tawhîd al-asmâ was Sifât kræver af os, at mennesket ikke tilskrives Allâhs egenskaber. For eksempel tager Paulus i det Nye Testamente skikkelsen af Melkisedek, konge af Salem, fra Toraen (Første Mosebog, 14:18-20) og giver både sig selv og Jesus de guddommelige egenskaber af at have hverken en begyndelse eller ende, 1 Allâh fastslår tydeligt i det følgende vers: De spørger dig (Muhammad) omkring sjælen. Fortæl (dem) at sjælen (eksisterer) ved min Herres Befaling. (Sûrah al-isrâ, 17:85). 2 Sûrah ash-shûra, 42:11.

19 Underindelingerne af Tawhîd "v1 For denne Melkisedek, Salems konge og præst for Gud den Højeste det var ham, som gik Abraham i møde, da han vendte tilbage efter sejren over kongerne, og velsignede ham, v2 og som Abraham gav tiende af det alt sammen han er for det første, når hans navn oversættes, Retfærdighedskonge, dernæst er han Salems konge, det vil sige Fredskonge; v3 han er uden far, uden mor og uden stamtræ, har hverken begyndelse på sine dage eller afslutning på sit liv, men er gjort til et billede på Guds søn og forbliver præst for bestandig.." 1 "v5 Således gav heller ikke Kristus sig selv den ære at være ypperstepræst, men det gjorde Gud, som sagde til ham: Du er min søn, jeg har født dig i dag, v6 ligesom han også et andet sted siger: Du er præst for evigt på Melkisedeks vis." 2 De fleste Shi ite sekter (med undtagelse af Zaidiyyah fra Yemen) har givet deres "Imam er" guddommelige egenskaber som absolut ufejlbarlighed 3 ; viden om fortiden, fremtiden og det ukendte; evnen til at ændre skæbnen 4 og kontrol over selv atomerne i skabelsen. 5 Ved at gøre sådan sætter de rivaler op, der fejlagtigt får del i Guds enestående og unikke egenskaber, og som faktisk bliver anset som guder ved siden af Allâh. 5. At opretholde enheden i Allâhs navne betyder også, at Allâh s navne i bestemt form ikke kan tildeles Hans skabninger, undtaget hvis de er 1 Hebræerbrevet 7:1-3, (Bibelen, side 1102, Det Danske Bibelselskab, 1992). 2 Hebræerbrevet 5:5-6 (Bibelen, side 1101, Det Danske Bibelselskab, 1992). 3 Muhammad Rida al-muzaffar skriver i sin bog Faith of Shi a Islam (USA: Muhammadi Trust of Great Britain and Northern Ireland, 2. udgave, 1983): Vi tror, at ligesom profeten, så skal en Imam være ufejlbarlig, dvs. ikke i stand til at begå fejl eller handle forkert, både i sit indre og i sit ydre, fra fødsel til død, både intentionelt og uintentionelt, fordi Imam erne er Islams opretholdere, og det er under deres beskyttelse. (s. 32). Se også Islam (Teheran: A group of Muslim brothers, 1973), s. 35 af Sayed Saîd Akhtar Rizvi. 4 Al-Muzaffar erklærer videre: Vi fastholder, at Imam ernes evner til at modtage inspiration har opnået nye dimensioner af højeste grad og excellence, og vi siger, at det er en guddommelig givet evne. På denne måde er Imam en i stand til at forstå information om alt, alle steder og alle tidspunkter, og han forstår ved hjælp af denne gudgivne evne med det samme uden at skulle vende sig til logisk ræsonnement eller vejledning fra en lærer. 5 Al-Khomeini erklærer: Sandelig Imam en har en værdig funktion, en ophøjet plads, et skabende khalifat og overlegenhed og kontrol af alle atomer i skabelsen. Se Âyatullah Musavi al-khomeini, al-hukûmah al-islâmîyah, s. 52 (Beirut: at-talî ah Press, arabisk udgave, 1979). 0

20 Tawhîd 20 forudgået af præfixet `Abd, der betyder "slave af" eller "tjener af". Mange af de guddommelige navne i deres ubestemte form som Ra`uf og Rahîm er tilladte navne for mænd, fordi at Allâh har benyttet nogle af disse i deres ubestemte form til at referere til profeten (saws), ل ق د ج اءك م ر س ول م ن ا ف س ك م ع ز يز ع ل ي ه م ا ع ن ت م ح ر يص ع ل ي ك م ب ال م و م ن ين ر و وف ر ح يم "Der er sandelig kommet en budbringer til jer fra jeres egne; tungt er det for ham, at I besværes. Han er fuld af bekymring for jer og har medlidenhed (Ra`ûf) med jer og er fuld af barmhjertighed (Rahîm)." 1 Men i bestemt form, ar-ra`uf (Den Mest Medlidende) og ar-rahîm (Den Mest Barmhjertige), kan disse kun bruges til at referere til mennesker, hvis de er forudgået af `Abd som i `Abdur-Ra`uf eller `Abdur-Rahîm. Dette skyldes, at i bestemt form repræsenterer de en grad af perfektion, som kun tilhører Gud. Ligeledes er navne som `Abdur-Rasûl (slave af budbringeren), `Abdun-Nabî (slave af profeten), `Abdul-Husayn (slave af Husayn) etc. forbudte, da disse folk benævner sig selv som værende slaver af andre end Allâh. Udfra dette princip forbød profeten (saws) muslimerne at referere til dem under sig som `Abdî (min slave) eller Amatî (min slavepige). 2 Tawhîd al-`ebâdah (Opretholdelse af Allâhs Enhed i tilbedelse) På trods af de omfattende betydninger af de første to kategorier indenfor Tawhîd, så er en solid tro på disse ikke tilstrækkelig til at kunne opfylde de islâmiske krav for Tawhîd. Tawhîd ar-rububiyyah og Tawhîd al-asmâ was-sifât skal ledsages af den tredje kategori Tawhîd al-`ebâdah. Dette er nødvendigt for, at Tawhîd kan anses for at være komplet i henhold til Islâm. Dette punkt er understreget af dét faktum, at Allâh (swt) i klare vendinger sagde, at i profetens tid opfyldte Mushrikûn (afgudsdyrkere) mange facetter af de to første Tawhîd-emner. I Al-Qur ân siger Allâh (swt), at profeten (saws) skal sige til hedningerne: 1 Sûrah at-tawbah, 9: Sunan Abu Dawud (engelsk oversættelse), bind 3, s , nr

21 Underindelingerne af Tawhîd ق ل م ن ي ر ز ق ك م م ن الس م اء و الا ر ض ا م ن ي م ل ك الس م ع والا ب ص ار و م ن ي خ ر ج ال ح ي م ن ال م ي ت و ي خ ر ج ال م ي ت م ن ال ح ي و م ن ي د ب ر الا م ر ف س ي ق ول ون الل ه "Sig, hvem forsørger jer fra himlen og jorden, kontrollerer hørelse og syn, og hvem frembringer det levende af det døde og frembringer det døde af det levende? Og hvem leder alle ting? De vil alle svare: Allâh." 1 و ل ي ن س ا ل ت ه م م ن خ ل ق ه م ل ي ق ول ن الل ه "Og hvis du spurgte dem, hvem, der skabte dem, så vil de sandelig svare Allâh." 2 و ل ي ن س ا ل ت ه م م ن ز ل م ن الس م اء م اء ف ا ح ي ا ب ه ال ا ر ض م ن ب ع د م و ت ه ا ل ي ق ول ن الل ه "Og hvis du spurgte dem, hvem, der bringer vand ned fra skyerne og med det giver liv til jorden efter, at det har været dødt, så vil de sandelig svare Allâh." 3 De hedenske folk fra Makkah vidste alle, at Allâh (swt) var deres Skaber, Forsyner, Herre og Mester, men denne viden gjorde dem ikke til muslimer, for Allâh (swt) siger: و م ا ي و م ن ا ك ث ر ه م ب الل ه ا لا و ه م م ش ر ك ون "De fleste af dem tror ikke på Allâh, undtaget når de sætter partnere op ved siden af Ham" 4 Mujâhids 1 forklaring på dette vers var som følger: Deres tro på Allâh repræsenteret ved deres udtalelse Allâh skabte os, giver os forsyninger og 1 Sûrah Yûnus, 10:31. 2 Sûrah az-zukhruf, 43:87. 3 Sûrah al- Ankabût, 29:63. 4 Sûrah Yûsuf, 12:106. 0

22 Tawhîd 22 tager vore liv afholdte dem ikke fra at tilbede andre guder samtidig med Allâh. 2 Udfra de tidligere nævnte vers er det klart, at Kuffâr (de vantro) havde viden om Allâhs (swt) Suverænitet, Herredømme og Magt. Faktisk plejede de at hellige forskellige typer af tilbedelse til Ham som f.eks. Hadj, Sadaqah (velgørenhed), dyreofringer og troskabseder. Desuden rettede de deres bønner til Ham, når de oplevede ulykker eller katastrofer. De plejede endda at påstå, at de fulgte Abrahams religion. Som følge af dette åbenbarede Allâh (swt) verset: م ا ك ان ا ب ر اه يم ي ه ود ي ا و لا ص ر ا ي ا و ل ك ن ك ان ح ن يف ا م س ل م ا و م ا ك ان م ن ال م ش ر ك ين "Abraham var ikke en jøde, ej heller var han kristen, men (han) var en sand muslim og ikke blandt de, som sætter partnere op ved siden af Allâh." 3 Nogle af de hedenske folk fra Makkah troede endda på Genopstandelsen og Dommedagen og andre på Qadar (skæbne, forudbestemmelse). Mange beviser på dette kan findes i den præislâmiske poesi. F.eks. har poeten Zuhayr sagt: Enten er det forsinket, placeret i en bog og gemt til Dommedagen eller fremskyndet og hævnet. `Antarah er kendt for at have sagt: Oh Ebil, hvortil vil du flygte fra døden, hvis min Herre i Himlen har bestemt den? 4 På trods af Makkah-beboernes bekendelse af Tawhîd og deres viden om Allâh (swt), har Allâh (swt) klassificeret dem som Kuffâr (vantro) og 1 Mujâhid ibn Jubayr al-makkî ( ) var Ibn Abbâs` bedste elev. Hans Tafsîrs beretninger (kommentering) af Al-Qur ân er blevet samlet af Abdur-Rahmân at-tâhir og udgivet i to bind under titlen, Tafsîr Mujâhid (Islamabad: Majma` al-buhûth). 2 Samlet af Ibn Jarîr at-tabarî. 3 Sûrah Âl- Imrân, 3:67. 4 Citeret fra Sulaymân ibn Abdul-Wahhâb, Taysîr al- Azîz al-hamîd, s. 34 (Beirut: al- Maktab al-islâmî, 2. udg., 1970).

23 Underindelingerne af Tawhîd Mushrikûn (afgudsdyrkere), fordi de tilbad andre guder, samtidig med at de tilbad Allâh (swt) og tilskrev Ham derved partnere. Derfor er det vigtigste aspekt af Tawhîd dét, der opretholder enheden i Allâhs (swt) tilbedelse, kaldet Tawhîd al-`ebâdah. Alle former for tilbedelse skal rettes mod Allâh (swt) alene og ingen andre, fordi Han alene fortjener tilbedelse, og Han alene kan skænke mennesket gavn som følge af tilbedelsen af Ham. Yderligere er der ikke noget behov for noget mellemled eller nogen formidler imellem mennesket og Gud. Allâh (swt) fremhævede vigtigheden af at tilbede kun Ham ved at påpege, at dette var hovedformålet med menneskets skabelse og kernen i de budskaber, som alle profeterne kom med. Allâh (swt) siger: 0 و م ا خ ل ق ت ال ج ن و ال ا س ا ل ا ل ي ع ب د ون "Jeg skabte ikke Djinn og mennesket for andet end tilbedelse af mig" 1 و ل ق د ب ع ث ن ا ف ي ك ل ا م ة ر س ولا ا ن اع ب د وا الل ه و اج ت ن ب وا الط اغ وت "Og sandelig, Vi har sendt hver en nation en budbringer sigende: Adlyd Allâh og undgå falske guder." 2 At kunne forstå formålet med skabelsen i dets fuldstændige betydning er noget, der rækker udover menneskets fatteevne. Mennesket er et begrænset, skabt væsen og kan ikke fornuftsmæssigt forstå eller begribe den Uendelige Skabers handlinger. Derved gjorde Gud det som en del af menneskets natur at tilbede Ham, og Han sendte profeter og bøger som guddommelige åbenbaringer for at vise os skabelsens formål, som er indenfor menneskets forstandsevne. Dette formål var, som tidligere nævnt: tilbedelse af Gud (`Ebâdah) og profeternes hovedbudskab var at tilbede Gud alene, Tawhîd al-`ebâdah. Som følge heraf er Shirk den alvorligste synd, man kan begå; dvs. tilbedelse af andre i stedet for Allâh (swt) eller samtidig med Allâh (swt). I Sûrah al-fâtihah, som det er pålagt enhver muslim at recitere i sine bønner mindst 17 gange dagligt, lyder vers fire som følgende: Dig alene tilbeder vi og fra Dig alene søger vi hjælp. Dette er et klart udsagn om, at alle former for tilbedelse skal rettes til Den Ene, som kan svare, Allâh (swt). Profeten Muhammad (saws) bekræftede konceptet om enhed i tilbedelse, da han sagde, Hvis du spørger i bøn, spørg da kun Allâh, og 1 Sûrah adh-dhâriyât, 51:56 2 Sûrah an-nahl, 16:36.

24 Tawhîd 24 hvis du søger hjælp, søg da kun hjælp fra Allâh. 1 Unødvendigheden af ethvert behov for mellemled udtrykkes yderligere af de mange vers, der indikerer Hans nærhed til mennesket, f.eks.: و ا ذ ا س ا ل ك ع ب اد ي ع ن ي ف ا ي ق ر يب ا ج يب د ع و ة الد اع ا ذ ا د ع ان ف ل ي س ت ج يب وا ل ي و ل ي و م ن وا ب ي ل ع ل ه م ي ر ش د ون "Og når Mine tjenere spørger dig (O Muhammad) om Mig (fortæl dem): Sandelig, jeg er tæt (på dem), jeg lytter til bønnen af hver eneste en, der kalder på mig. Så lad dem svare til Mig og tro på Mig for at de kan blive retledede." 2 و ل ق د خ ل ق ن ا ال ا س ان و ع ل م م ا ت و س و س ب ه ف س ه و ح ن ا ق ر ب ا ل ي ه م ن ح ب ل ال و ر يد "Og det er Os, der skabte mennesket, og Vi ved, hvad dets sjæl hvisker til det, for Vi er tættere på det end dets eget halsvene." 3 Bekræftelsen af Tawhîd al-`ebâdah medfører, at man tager afstand fra ethvert mellemled og fra enhver tilskrivning af partnere til Allâh (swt). Hvis nogle tilbeder de døde i håb om at få en effekt på deres eget jordiske liv eller på de døde sjæle, så har de sandelig tilskrevet Allâh (swt) en partner, fordi tilbedelse er noget, der kun foregår mellem Allâh (swt) og Hans skabninger. Profeten Muhammad (saws) sagde i utvetydige vendinger, at Bøn (du`â) er tilbedelse. 4 Og Allâh, Den Mest Høje og Glorværdige, sagde: ا ف ت ع ب د ون م ن د ون الل ه م ا ل ا ي نف ع ك م ش ي ي ا و ل ا ي ض ر ك م "Tilbed ikke (andet eller andre) ved siden af Allâh, for det kan hverken hjælpe eller skade jer." 5 1 Berettet af Ibn Abbâs og samlet af at-tirmidhî. Se an-nawawis 40 hadith, s. 68 (engelsk oversættelse). 2 Sûrah al-baqarah, 2: Sûrah Qâf, 50:16. 4 Sunan Abu Dawud, bind 1, s. 387, nr Sûrah al-anbiyâ, 21:66.

25 Underindelingerne af Tawhîd ا ن ال ذ ين ت د ع ون م ن د ون الل ه ع ب اد ا م ث ال ك م "Sandelig, de, som I påkalder ved siden af Allâh, er blot slaver ligesom jer selv." 1 Hvis nogle beder til profeten (saws), til såkaldte helgener (awliyâ ), Djinner eller engle og spørger dem om hjælp eller beder dem om at gå i forbøn for én og spørge Allâh (swt), så har de også begået Shirk. Begrebet Ghaus-i- Azam (al-ghawth al-a dham), en titel givet af de ignorante til `Abdul- Qâdir al-jîlânî, 2 er også et udtryk for Shirk i denne kategori af Tawhîd. Titlen betyder bogstaveligt talt den største kilde til hjælp og frelse; den, der er mest i stand til at redde én fra farer og sådan en beskrivelse tilhører kun Allâh (swt). Når ulykker og besværligheder indtræffer, påkalder nogle mennesker `Abdul-Qâdir ved denne titel og søger hans hjælp og beskyttelse, selvom Allâh (swt) allerede har sagt: و ا ن ي م س س ك الل ه ب ض ر ف لا ك اش ف ل ه ا لا ه و "Og hvis Allâh tillader kalamitet at rammer jer, så kan ingen fjerne den undtagen Ham." 3 Da beboerne fra Makkah blev spurgt om, hvorfor de rettede deres tilbedelse og bønner til deres afguder, svarede de: م ا ع ب د ه م ا ل ا ل ي ق ر ب و ا ا ل ى الل ه ز ل ف ى "Vi tilbeder dem kun, så de kan bringe os tættere på Allâh." 4 1 Sûrah al- Arâf, 7: Abdul-Qâdir ( ) var rektor for en Hanbali-lovskole og for et Ribât ( kloster ) i Baghdad. Hans prædikener (samlet i al-fath ar-rabbâni, Kairo 1302) var stærkt ortodokse med nogle mystiker-fortolkninger af Al-Qur ân. Ibn Arabî (født 1165) deklarerede, at Abdul-Qâdir var den sande Qutb i sin tid og påstod, at han havd en placering, der var højt hævet over alle skabninger undtagen Gud. Alî ibn Yûsuf ash-shattanawfî (døde 1314 CE) skrev en bog med titlen Bahjat al-asrâr (Kairo, 1304), hvori han tilskrev Abdul-Qâdir mange mirakler. Qâdirîyah Sufi-ordenen er navngivet efter ham, og dets spirituelle øvelser og regulationer påstås at være hentet fra ham. Se Shorter Encyclopedia of Islam, s. 5-7 og s Sûrah al-an âm, 6:17. 4 Sûrah az-zumar, 39:3. 0

26 Tawhîd 26 Afguderne blev kun brugt som mellemled. Dog kalder Allâh (swt) disse mennesker for hedninge som følge af denne handling. De blandt muslimerne, der insisterer på at tilbede andre ved siden af Allâh (swt), bør gøre klogt i at reflektere over dette faktum. De kristne, der var påvirkede af Saulus lære (Saulus fra Tarsus, som senere blev kaldt Paulus), gjorde profeten Jesus til Gud i deres øjne og rettede deres bønner mod ham og til hans moder. Blandt de kristne har katolikkerne helgener til enhver hændelse, og ved disse lejligheder retter de deres bønner mod dem i forestillingen om, at disse helgener direkte kan påvirke denne verdens begivenheder. Katolikkerne benytter også deres præster som mellemled mellem dem selv og Allâh (swt) i den falske tro, at præsterne er tættere på Allâh (swt) som følge af deres fromhed og cølibat (afholdenhed fra ægteskab). De fleste Shi`ah-sekter har gjort bestemte dage i ugen hellige og helliget bestemte timer af dagen til tilbedelse af `Alî, Fâtimah, Hasan og Husayn 1 også som følge af deres falske forestilling om mellemled. Tilbedelse (`Ebâdah) set ud fra et islâmisk synspunkt handler om mere end blot at faste, at betale Zakâh, at udføre Hadj og at ofre dyr. Tilbedelse inkluderer også følelser som kærlighed, tillid og frygt, som i en bestemt grad kun bør rettes mod Allâh (swt). Allâh (swt) har beskrevet disse følelser og advaret mod overdrivelser af dem: و م ن الن اس م ن ي ت خ ذ م ن د ون الل ه ا د ادا ي ح ب و ه م ك ح ب الل ه و ال ذ ين ا م ن وا ا ش د ح ب ا ل ل ه "Og fra menneskeheden findes de folk, der gør andre udover Allâh som ligeværdige til Ham. De elsker dem, som de burde elske Allâh alene. Men de, som tror, har en meget større kærlighed til Allâh." 2 ا لا ت ق ات ل ون ق و م ا ك ث وا ا ي م ا ه م و ه م وا ب ا خ ر اج الر س ول و ه م ب د و وك م ا و ل م ر ة ا ت خ ش و ه م ف الل ه ا ح ق ا ن ت خ ش و ه ا ن ك نت م م و م ن ين 1 Fâtimah var profeten Muhammads yngste datter, der ægtede profetens fætter Alî ibn Abî Tâlib. Hasan og Husayn var deres sønner. 2 Sûrah al-baqarah, 2:165.

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Introduktion til Fiqh

Introduktion til Fiqh Introduktion til Fiqh Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer Fiqh fra?... 1 2 Islamiske love... 1 3 Hvad vi skal vide af Fiqh... 2 4 Den praktiske tilgang

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(الا سراف) Hvad er Isrâf Sprogligt:» Er afledt af أسرف, der har flere

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Munida E F T E R Å R. KursusCenter F O R Å R. Islam Koran Arabisk. Det islamiske trossamfund

Munida E F T E R Å R. KursusCenter F O R Å R. Islam Koran Arabisk. Det islamiske trossamfund Munida KursusCenter E F T E R Å R 2010 F O R Å R 2011 Koran Arabisk Det islamiske trossamfund 1 Munida KursusCenter Viden, handling og broderskab Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ærede brødre

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler:

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler: ---- Kapitel 5 Bøn og tilbedning Tilbedningens ånd Salah Fasten Zakah Hadj Pilgrimsrejsen Et forsvar for islam Jihad BØN OG TILBEDNING Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(فوضى الوقت) Hvad er Fawdâ al-waqt Sprogligt Fawdâ (فوضى) har to betydninger

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Introduktion til Hadith

Introduktion til Hadith Introduktion til Hadith Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Hadith?... 1 2 Hvor kommer Hadith fra?... 1 3 Forskellige typer af Hadith... 4 4 Bevarelsen

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Den Islamiske Psyke (Bog 2)

Den Islamiske Psyke (Bog 2) Den Islamiske Psyke (Bog 2) Naim bin Ahmad (mail@naimsplace.com) Version: 2.0 Sidst opdateret: 12-07 -2015 Forord Forskellen på den sproglige betydning og den shariamæssige betydning Begrebet الا یمان

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid Den sande tro 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro Den sande tro fra Abraham til endens tid Hvilken religion fortæller os sandheden? Emne 1 Den sande tro fra Abraham til endens tid Der findes mange

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Hvad er bibelsk ligestilling?

Hvad er bibelsk ligestilling? Hvad er bibelsk ligestilling? Af Alan G. Padgett Kristent Institut Artiklen bringes med tilladelse fra Christians for Biblical Equality kristent.dk 1 1 Hvad er bibelsk ligestilling? Det er den opfattelse,

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

(Oversat fra arabisk) For tekstens præcise mening, referer venligst til den arabiske originaltekst: Ajhizat dawlat Al-Khilafah fil-hukm wal-idarah.

(Oversat fra arabisk) For tekstens præcise mening, referer venligst til den arabiske originaltekst: Ajhizat dawlat Al-Khilafah fil-hukm wal-idarah. Kalifatets Statsinstitutioner (Styre & Forvaltning) Denne bog er udgivet og adopteret af Hizb ut-tahrir Bogen annullerer uoverensstemmende adopterede meninger Kalifatets Statsinstitutioner (Styre & Forvaltning)

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Monoteisme og Panteisme

Monoteisme og Panteisme Monoteisme og Panteisme Tawheed og wahdat-ul-wajood Forord Monoteisme er et af de væsentligste principper i islam; det er grundstenen, hvorpå hele bygningsværket hviler. Det har to aspekter. Det første

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,5-15. 1. tekstrække. Salmer. DDS 402 Den signede dag med fryd vi ser. DDS 317 Livets fylde,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

KunstCentret Silkeborg Bad

KunstCentret Silkeborg Bad KunstCentret Silkeborg Bad 17. januar - 19. april 2015 Jens Galschiøt: Abrahams Børn En kunstinstallation med skulpturen FUNDAMENTALISM af Jens Galschiøt om Jødedommen, Kristendommen og Islam 1 Om begrebet

Læs mere

! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til:

! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til: ! Lidt fiqh om almissen (zakāh og ṣadaqat al-fi fiṭr) Ifølge Ḥanaf anafī skolen Af Imrān bin Munīr Ḥusayn Islamisk.dk / Imran bin Munir Husayn 2009, revideret 2010 Der er to typer almisser, som det er

Læs mere

Menneskesyn. Fag: Kristendomskundskab og livsoplysning. Vejleder: Johannes Gregers Jensen. Udarbejde af: Henrik Eklund 230904 Morten Nydal 230921

Menneskesyn. Fag: Kristendomskundskab og livsoplysning. Vejleder: Johannes Gregers Jensen. Udarbejde af: Henrik Eklund 230904 Morten Nydal 230921 Menneskesyn Fag: Kristendomskundskab og livsoplysning Vejleder: Johannes Gregers Jensen Udarbejde af: Henrik Eklund 230904 Morten Nydal 230921 Frederiksberg Seminarium 2004 Indledning Som emne for eksamensoplæg

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Islam. Islams historiske udvikling

Islam. Islams historiske udvikling Islam Islam, vb. (salama): fred, harmoni, hengivelse, underkastelse Muslim: den, der underkaster sig Allah er almægtig - har krav på msk.ts abs. lydighed Underkastelse i taknemmelighed over for den, man

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-

Læs mere

Submission - om kristendom og islam og den augsburgske trosbekendelse. Kurt Villads Jensen, maj 2006

Submission - om kristendom og islam og den augsburgske trosbekendelse. Kurt Villads Jensen, maj 2006 1 Submission - om kristendom og islam og den augsburgske trosbekendelse. Kurt Villads Jensen, maj 2006 Den augsburgske trosbekendelse melder klart ud i allerførste paragraf: Det guddommelige væsens enhed

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Det Islamiske Økonomisystem som et Alternativ I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Allah siger: I er den bedste nation, som nogensinde er blevet frembragt til menneskeheden, (fordi) I påbyder det

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Irettesættelse og straf

Irettesættelse og straf 4 TIL SABBATTEN 24. OKTOBER 2015 Irettesættelse og straf Ugens vers Introduktion Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang (Jer 17,14). Det, der

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere