SPLITTYPE RUMVARMEPUMPE LUFT/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPLITTYPE RUMVARMEPUMPE LUFT/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 SPLITTYPE RUMVARMEPUMPE LUFT/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING Nedenstående fire enheder kan bruges sammen med samme præstationsenhed og kan ikke bruges med noget andet produkt. INDENDØRS ENHED EHP5.0 AA/I EHP6.0- AA/I UDENDØRS ENHED EHP5.0 AA/O EHP6.0- AA/O da

2 BUILDING REGULATIONS This appliance must be installed and serviced only by a competent person in accordance with the current: IEE Regulations, Building Regulation, Building Standards (Scotland) (Consolidation), Building Regulations (Northern Ireland), local water by-laws, Health & Safety Document 6S (The Electricity at Work Regulations 989), IS 8 (Eire) and other local requirements. The relevant Standards should be followed, including: BS EN 45: Requirements heat pumps for space heating and cooling BS EN 78: Safety and environmental requirements for heat pumps BS EN 44 Brazing BS 06 Specification for copper & copper Alloy pressure piping system The Health and Safety at Work Act 974 The Management of Health and Safety at Work Regulations 999 The Construction (Health, Safety and Welfare) Regulations 996 The Construction (Design and Management) Regulations 994 The Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 998 Where no specific instructions is given, reference should be made to the relevant codes of Practice. Attention: Your product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collection system for these products. A. Information on Disposal for Users (private households). In the European Union Attention: If you want to dispose of this equipment, please do not use the ordinary dust bin! Used electrical and electronic equipment must be treated separately and in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling of used electrical and electronic equipment. Following the implementation by member states, private households within the EU states may return their used electrical and electronic equipment to designated collection facilities free of charge*. In some countries* your local retailer may also take back your old product free of charge if you purchase a similar new one. *) Please contact your local authority for further details. If your used electrical or electronic equipment has batteries or accumulators, please dispose of these separately beforehand according to local requirements. By disposing of this product correctly you will help ensure that the waste undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise arise due to inappropriate waste handling.. In other Countries outside the EU If you wish to discard this product, please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal. For Switzerland: Used electrical or electronic equipment can be returned free of charge to the dealer, even if you don t purchase a new product. Further collection facilities are listed on the homepage of or B. Information on Disposal for Business Users.. In the European Union If the product is used for business purposes and you want to discard it: Please contact your BOSCH dealer who will inform you about the take-back of the product. You might be charged for the costs arising from take-back and recycling. Small products (and small amounts) might be taken back by your local collection facilities. For Spain: Please contact the established collection system or your local authority for take-back of your used products.. In other Countries outside the EU If you wish to discard of this product, please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal. Pb The battery supplied with this product contains traces of Lead. For EU: The crossed-out wheeled bin implies that used batteries should not be put to the general household waste! There is a separate collection system for used batteries, to allow proper treatment and recycling in accordance with legislation. Please contact your local authority for details on the collection and recycling schemes. For Switzerland: The used battery is to be returned to the selling point. For other non-eu countries: Please contact your local authority for correct method of disposal of the used battery. Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol R40A (Global warming potential 980) EN

3 INDHOLD VIGTIGE SIKKERHEDS ANVISNINGER VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER... NAVNE PÅ DELE... ANVENDELSE AF FJERNBETJENING... 4 TIP TIL ENERGIBESPARELSE... 5 HJÆLPETILSTAND... 5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING... 6 JUSTERING AF LUFTSTRØMSRETNING... 7 TILTAGENDE LUFTSTRØM... 8 DRIFT MED FULD KRAFT... 8 PLASMAKLYNGEFUNKTION... 9 SELVRENSNINGSFUNKTION... 9 EN TIME FRA-TIMER... 0 TIMERDRIFT C-DRIFT... YDERLIGERE BEMÆRKNINGER OM DRIFT.. DISPLAY-KNAP... VEDLIGEHOLDELSE... INDEN TILKALD AF SERVICE... 4 VIGTIGE SIKKERHEDS ANVISNINGER ADVARSLER VED BRUG Undlad at trække i eller deformere netledningen. Træk i og misbrug af netledningen kan medføre beskadigelse af enheden og forårsage elektrisk stød. Vær forsigtig med ikke at udsætte din krop direkte for udgangsluften i lang tid. Det kan påvirke din fysiske tilstand. Ved brug af luft/luft-varmepumpen til spædbørn, børn, ældre, sengeliggende eller handicappede skal du sørge for, at rumtemperaturen er velegnet for personerne i rummet. Indsæt aldrig genstande i enheden. Indsættelse af genstande kan medføre personskader på grund af de indvendige blæseres høje rotationshastighed. Jordtilslut altid luft/luft-varmepumpen. Tilslut ikke jordledningen til gasrør, vandrør, lynafleder eller telefonjordledning. Utilstrækkelig jordforbindelse kan medføre elektrisk stød. Hvis der er noget unormalt ved luft/luft-varmepumpen (f.eks. en brændende lugt), skal du standse varmepumpen omgående og dreje elafbryderen til OFF (FRA). Varmepumpen skal installeres iht. nationale ledningsføringsforskrifter. Forkert ledningstilslutning kan medføre overophedning af netledningen, stikket og stikkontakten og resultere i brand. Hvis netledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller dennes servicerepræsentanter eller en tilsvarende person for at undgå fare. Brug kun den af fabrikanten angivne netledning til udskiftning. ADVARSLER VED INSTALLATION/ FJERNELSE/REPARATION Forsøg ikke selv at installere/fjerne/reparere enheden på egen hånd. Ukorrekt arbejde medfører elektrisk stød, udsivning af vand, brand osv. Spørg din forhandler eller andre kvalificerede servicepersoner til råds ved installation/fjernelse/reparation af enheden. ADVARSLER VED BRUG Åbn lejlighedsvis et vindue eller en dør for at ventilere rummet, især i forbindelse med brug af gasapparater. Utilstrækkelig ventilation kan medføre iltmangel. Lad være med at betjene knapperne med våde hænder. Det kan medføre elektrisk stød. Drej af sikkerhedsgrunde elafbryderen til stillingen FRA, når enheden ikke bruges i et længere tidsrum. Tjek med regelmæssige mellemrum udendørsenhedens monteringsstativ for slitage og for at 4 sikre, at det er monteret forsvarligt. Lad være med at placere noget oven på udendørsenheden eller at stå på den. Genstanden 5 eller personen kan falde ned eller blive tabt, så der opstår personskader. Denne enhed er konstrueret til hjemmebrug. Undlad andre anvendelser som f.eks. i et hundehus 6 eller drivhus til at fodre dyr eller dyrke planter. Lad være med at anbringe et kar med vand 7 oven på enheden. Hvis der trænger vand ind i enheden, kan det nedbryde den elektriske isolering og forårsage elektrisk stød. Lad være blokere luftindløb eller udløb på enheden. Det kan medføre præstationsvanskelighe- 8 der og tekniske problemer. Stop varmepumpen, og slå elafbryderen fra, 9 inden der foretages vedligeholdelse eller rengøring. Der er en roterende blæser i enheden, og du kan pådrage dig skader. Lad være sprøjte eller hælde vand direkte på 0 varmepumpen. Vand kan medføre elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret. Denne varmepumpe er ikke beregnet til brug af små børn eller svagelige personer uden opsyn. Små børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med varmepumpen. ADVARSLER VED PLACERING/INSTALLATION Sørg for at tilslutte luft/luft-varmepumpen til en strømforsyning med den nominelle spænding og frekvens. Brug af en strømforsyning med forkert spændig og frekvens kan medføre beskadigelse af udstyret og muligvis brand. Lad være med at installere enheden, hvor der kan være udsivning af brændbar gas. Det kan medføre brand. Installer enheden på et sted med minimalt støv, dampe og fugtighed i luften. Anbring afløbsslangen, så der sikres jævnt afløb. Utilstrækkeligt afløb kan medføre befugtning af rummet, møbler osv. Sørg for installation af et HFI-relæ eller en elafbryder afhængig af installationens placering for at undgå elektrisk stød.

4 NAVNE PÅ DELE INDENDØRS ENHED Indtag (luft) Åbent panel Luftfilter 4 Hjælpeknap 4 5 Modtagervindue 6 Netledning 7 Op og ned justeringslamel Side til side justeringslamel 9 Udtag (luft) 0 Fjernbetjening 0 PLASMAKLYNGE-lampe (blå ) DRIFT-lampe (grøn ) 4 TIMER-lampe (orange ) 4 FULD KRAFT-lampe (grøn ) 5 SELVRENSING-lampe (grøn ) 5 UDENDØRS ENHED Indtag (luft) 7 Kølemiddelslange og forbindelsesledning 8 Afløbsslange 9 Udtag (luft) 9 De faktiske enheder kan være en smule forskellige fra ovenstående.

5 FJERNBETJENING SENDER DISPLAY (LCD-display) PLASMAKLYNGE-knap 4 DISPLAY-knap 5 TIL/FRA-knap 6 TERMOSTAT-knap 7 FULD KRAFT-knap 8 TILTAGENDE LUFTSTRØM-knap 9 TILSTAND-knap 0 TIMER TIL-knap (til indstilling af timeren) TIMER FRA-knap (til indstilling af timeren) EN TIME FRA-TIMER-knap TID FREM-knap 4 TID TILBAGE-knap 5 SELVRENS-knap 6 INDSTIL TIMER/ANNULLER-knap 7 0 C-knap 8 SVING-knap ( : side til side retning) <Kun til EHP6.0- AA/I> 9 UR-knap 0 BLÆSER-knap SVING-knap ( : op og ned retning) Angiver, at batterirummet befinder sig under dette mærke LCD-FJERNBETJENINGSDISPLAY TILTAGENDE LUFTSTRØM-symbol 4 SELVRENSNING-symbol 5 PLASMAKLYNGE-symbol 6 TILSTAND-symboler : AUTO : COOL (KØL) : HEAT (OPVARM) : DRY (TØR) 7 Termostatindstilling for tilstandene AUTO og TØR 8 TEMPERATUR-indikator 9 SEND-symbol 0 FULD KRAFT-symbol BLÆSERHASTIGHED-symboler : AUTO : LOW (LAV) : HIGH (HØJ) : SOFT (BLØD) TIMER TIL-indikator/UR Angiver forindstillet tid for TIMER TIL eller aktuel tid. TIMER FRA-indikator Angiver forindstillet tid for TIMER FRA eller EN TIME- TIMER FRA

6 ANVENDELSE AF FJERNBETJENING ISÆTNING AF BATTERIER Brug to batterier i størrelse AAA (R0). Fjern dækslet på fjernbetjeningen. Isæt batterier i rummet, og sørg for, at og polariteter vender korrekt. Displayet viser AM 6:00, når batterier er isat korrekt. Sæt dækslet på plads igen. Fjernbetjeningsdæksel Batteriets levetid er ca. et år ved normal brug. Når du udskifter batterier, så udskift altid begge batterier, og sørg for, at de er af samme type. Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt efter udskiftning af batterierne, skal du tage batterierne ud og sætte dem i igen efter 0 sekunder. Hvis du ikke skal bruge enheden i lang tid, skal du fjerne batterierne fra fjernbetjeningen. SÅDAN BRUGES FJERNBETJENINGEN Ret fjernbetjeningen mod enhedens signalmodtagervindue, og tryk på den ønskede knap. Enheden udsendet et bip, når den modtager signalet. Sørg for, at der ikke er gardiner eller andre genstande mellem fjernbetjeningen og enheden. Fjernbetjeningen kan sende signaler på op til 7 meters afstand. PAS PÅ: Sørg for, at signalmodtagervinduet ikke udsættes for stærk direkte sollys, fordi det kan påvirke funktionen heraf på en negativ måde. Hvis signalmodtagervinduet udsættes for direkte sollys, så træk et gardin for for at lukke lyset ude. Brug af lysstofrør med lynstart i det samme rum kan forstyrre transmission af signalet. Enheden kan blive påvirket af signaler udsendt fra fjernbetjeningen til et fjernsyn, en videobåndoptager eller andet udstyr anvendt i det samme rum. Lad være med at efterlade fjernbetjeningen i direkte sollys eller i nærheden af et varmeapparat. Beskyt også enheden og fjernbetjeningen mod fugt og stød, der kan misfarve eller beskadige dem. INDSTILLING AF AKTUELT TIDSPUNKT Der er to urtilstande: -timers tilstand og 4-timers tilstand. For eksempel: Klokken 5 om eftermiddagen Ur Display -timers tilstand PM 5:00 4-timers tilstand 7:00 For at indstille til -timers tilstand, skal du trykke en gang på knappen CLOCK (UR) i det første trin. For at indstille til 4-timers tilstand, skal du trykke to gange på knappen CLOCK (UR) i det første trin. Tryk på knappen TIME ADVANCE (TID FREM) eller REVERSE (TILBAGE) for at indstille det aktuelle tidspunkt. Hold knappen nede for hurtigt at køre tidsdisplayet frem eller tilbage. Tryk på knappen SET/C (INDSTIL/C). Kolon (:) blinker for at angive, at uret fungerer. Det aktuelle tidspunkt kan ikke indstilles, mens timeren kører. 4

7 TIP TIL ENERGIBESPARELSE Nedenstående følger nogle enkle måder at spare energi på, når du bruger luft/luft-varmepumpen. INDSTILLING AF KORREKT TEMPERATUR Indstilling af termostaten C højere end den ønskede temperatur i tilstanden KØL og C lavere i tilstanden OPVARM vil spare ca. 0 procent i strømforbrug. Indstilling af temperaturen lavere end nødvendigt under køledrift vil medføre forøget strømforbrug. BLOKER DIREKTE SOLLYS, OG UNDGÅ TRÆK Blokering af direkte sollys under køledrift nedsætter strømforbruget. Luk vinduer og døre under køle- og opvarmningsdrift. INDSTIL KORREKT LUFTSTRØMSRETNING FOR AT OPNÅ DEN BEDSTE LUFTCIRKULATION HOLD FILTRET RENT FOR AT SIKRE DEN MEST EFFEKTIVE DRIFT UDNYT TIMER FRA-FUNKTIONEN I STØRST MU LIGT OMFANG TAG NETLEDNINGEN UD AF STIKKONTAKTEN, HVIS ENHEDEN IKKE ER I BRUG I ET LÆNGERE TIDSRUM Den indendørs enhed forbruger stadig en lille smule strøm, når den ikke er i drift. HJÆLPETILSTAND Brug denne tilstand, når fjernbetjeningen ikke er til rådighed. SÅDAN AKTIVERES DEN Løft det åbne panel på den indendørs enhed, og tryk på knappen AUX (HJÆLPETILSTAND). Den grønne lampe OPERATION (DRIFT) ( ) på enheden bliver tændt, og enheden begynder at køre i tilstanden AUTO. Blæserhastighed og temperaturindstilling indstilles til AUTO. SÅDAN DEAKTIVERES DEN Tryk igen på knappen AUX (HJÆLPETILSTAND). Den grønne lampe OPERATION (DRIFT) ( ) på enheden slukkes. AUX (HJÆLPE- FUNKTION) Hvis du trykker på knappen AUX (HJÆLPETIL- STAND) ved normal drift, bliver enheden slukket. 5

8 GRUNDLÆGGENDE BETJENING Tryk på knappen MODE (TILSTAND), og vælg driftstilstand. AUTO HEAT COOL DRY 5 4 Tryk på knappen ON/OFF (TIL/FRA) for at starte varmepumpen. Den grønne lampe OPERATION (DRIFT) ( ) på enheden bliver tændt. Tryk på knappen TERMOSTAT for at indstille den ønskede temperatur. TILSTANDEN AUTO/TØR Temperaturen kan ændres i trin på C inden for området C højere til C lavere end den temperatur, der automatisk er fastsat af luft/luft-varmepumpen. (For eksempel: C højere) C (For eksempel: C lavere) TIP OM AUTO-TILSTAND I AUTO-tilstand bliver temperaturindstilling og tilstand valgt automatisk i henhold til rumtemperaturen og udetemperaturen, når du tænder for enheden. Tilstande og temperaturindstillinger C TILSTANDEN KØL/OPVARM Temperaturen kan indstilles inden for området 8 til C. 4 Tryk på knappen FAN (BLÆSER) for at indstille den ønskede blæserhastighed. AUTO SOFT LOW HIGH Tallene i ( ) er temperaturindstillinger Hvis udetemperaturen ændrer sig under drift, glider temperaturindstillingerne automatisk nedad som vis i diagrammet. AUTOMATISK OMSKIFTNING På årstider, hvor du har brug for KØLING om dagen og OPVARMNING om natten, eller hvis rumtemperaturen bliver ekstremt højere end temperaturindstillingen på grund af supplerende varmeudstyr, skifter tilstanden automatisk mellem tilstanden OPVARM og KØL for at holde en behagelig rumtemperatur. 5 I tilstanden TØR bliver blæserhastigheden indstillet til AUTO og kan ikke ændres. Enheden slukkes ved igen at trykke på knappen ON/OFF (TIL/FRA). Den grønne lampe OPERATION (DRIFT) ( ) på enheden slukkes. 6

9 JUSTERING AF LUFTSTRØMSRETNING LUFTSTRØMSRETNING op og ned LUFTSTRØMSRETNING side til side < EHP5.0 AA/I > Juster side til side justeringslamellerne manuelt. Tryk en gang på knappen SWING (SVING) ( ) på fjernbetjeningen. Justeringslamellen svinger op og ned. Tryk igen på knappen SWING (SVING) ( ), når lamelen befinder sig i den ønskede position. Lamellen ophører med at bevæge sig inden for området vist i diagrammet. < EHP6.0- AA/I > Tryk en gang på knappen SWING (SVING) ( ) på fjernbetjeningen. Justeringslamellen svinger side til side. Tryk igen på knappen SWING (SVING) ( ), når lamellen befinder sig i den ønskede position. Justeringsområde Tilstandene KØL og TØR Tilstanden OPVARM Den justerede position bliver gemt og bliver indstillet automatisk til samme position, næste gang varmepumpen startes. Justeringsområdet er mindre end SVING-området for at forebygge dryp af kondensat. PAS PÅ: Forsøg aldrig at justere lamellerne manuelt. Manuel justering af lamellerne kan medføre fejlfunktion eller skade på enheden. Hvis op og ned lamellen befinder sig i laveste position i tilstanden KØL eller TØR i et længere tidsrum, kan det medføre dannelse af kondensat. 7

10 TILTAGENDE LUFTSTRØM DRIFT MED FULD KRAFT Tryk på knappen Progressive AirFlow (Tiltagende luftstrøm) under køle- eller tørdrift, når du ønsker at føle kold luft. Op og ned justeringslamellen indstilles skåt opad for at sende kølig luft i retning af loftet. Tryk på knappen under opvarmningsdrift. Op og ned justeringslamellen indstilles nedad for at sende den varme luft ned til gulvet. Tryk under drift på knappen PRO GRESSIVE AIRFLOW (STIGENDE LUFTSTRØM). Fjernbetjeningen viser. I dennne tilstand kører luft/luft-varmepumpen med maks. kraft og maks. lamelretning for hurtigt at afkøle eller opvarme rummet. Under kørslen skal du trykke på knappen FULL POWER (FULD KRAFT). Fjernbetjeningen viser. Temperaturdisplayet bliver slukket. Den grønne lampe FULL POWER (FULD KRAFT) ( ) på enheden bliver tændt. Op og ned justeringslamellen bliver indstillet skråt nedad. SÅDAN ANNULLERER DU Tryk igen på knappen PROGRESSIVE AIRFLOW (STIGENDE LUFTSTRØM). Indstillingen PROGRESSIVE AIRFLOW (STIGEN- DE LUFTSTRØM) bliver annulleret, hvis du trykker på knappen FULL POWER (FULD KRAFT), mens PROGRESSIVE AIRFLOW (STIGENDE LUFTSTRØM) er indstillet. Hvis du ønsker at bruge PROGRESSIVE AIR- FLOW (STIGENDE LUFTSTRØM) i tilstanden FULL POWER (FULD KRAFT), skal du trykke på knappen PROGRESSIVE AIRFLOW (STIGENDE LUFTSTRØM), mens varmepumpen kører i tilstanden FULL POWER (FULD KRAFT). SÅDAN ANNULLERER DU Tryk igen på knappen FULL POWER (FULD KRAFT). Funktionen FULL POWER (FULD KRAFT) bliver også annulleret ved ændring af driftstilstanden, eller når der slukkes for enheden. Den grønne lampe FULL POWER (FULD KRAFT) ( ) på enheden bliver slukket. Op og ned justeringslamellen vender tilbage til den oprindelige indstilling. Luft/luft-varmepumpen kører med blæserhastigheden Extra HIGH ("Ekstra HØJ") i 5 minutter og skifter derefter til blæserhastigheden HIGH ("HØJ"). Du kan ikke indstille temperatur eller blæserhastighed under afvikling af funktionen FULL PO- WER (FULD KRAFT). For at slukke for lampen FULL POWER (FULD KRAFT) skal du trykke på knappen DISPLAY. 8

11 PLASMAKLYNGEFUNKTION SELVRENSNINGSFUNKTION Plasmaklyngeioner frigjort i rummet vil nedbringe evt. luftbåret skimmelsvamp. Tryk på knappen PLASMACLUSTER (PLASMAKLYNGE), mens varmepumpen kører. Fjernbetjeningen viser. Den blå lampe PLASMACLUSTER (PLAS- MAKLYNGE) på enheden bliver tændt. Hvis du trykkede på knappen, mens varmepumpen ikke var i drift, bliver funktionen Plasmaklynge kun startet i tilstanden Kun blæser. For at slukke for lampen PLASMACLUSTER (PLASMAKLYNGE) skal du trykke på knappen DISPLAY. Funktionen SELF CLEAN (SELVRENSNING) nedsætter væksten af skimmelsvamp med plasmaklyngeioner og tørrer den indvendige del af luft/luft-varmepumpen. Brug funktionen ved periodisk skift af årstider. Tryk på knappen SELF CLEAN (SELV RENSNING), mens enheden ikke kører. Fjernbetjeningen viser. Den grønne lampe OPERATION (DRIFT) ( ), den grønne lampe SELF CLEAN (SELVRENS- NING) ( ) og den blå lampe PLASMACLU- STER (PLASMAKLYNGE) på enheden bliver tændt. Enheden stopper med at køre efter 40 minutter. SÅDAN ANNULLERER DU Tryk igen på knappen PLASMACLUSTER (PLAS MAKLYNGE). Den blå lampe PLASMACLUSTER (PLASMAK- LYNGE) på enheden slukkes. Brug af funktionen PLASMACLUSTER (PLAS- MAKLYNGE) bliver gemt og bliver aktiveret, næste gang du tænder for luft/luft-varmepumpen. For at slukke for lampen PLASMACLUSTER (PLASMAKLYNGE) skal du trykke på knappen DISPLAY. SÅDAN ANNULLERER DU Tryk på knappen SELF CLEAN (SELVRENSNING). En anden mulighed er at slukke varmepumpen ved at trykke på knappen ON/OFF (TIL/FRA). Den grønne lampe OPERATION (DRIFT) ( ), den grønne lampe SELF CLEAN (SELVRENS- NING) ( ) og den blå lampe PLASMACLU- STER (PLASMAKLYNGE) på enheden bliver slukket. Du kan ikke indstille temperatur, blæserhastighed, luftstrømsretning eller timerindstilling, mens funktionen SELF CLEAN (SELVRENSNING) bliver afviklet. Skimmelsvamp allerede i vækst kan ikke fjernes med denne funktion. 9

12 EN TIME FRA-TIMER Ved indstilling af EN TIME FRA-TIMER bliver varmepumpen slukket automatisk efter en time. Tryk på knappen ONE-HOUR OFF TI MER (EN TIME FRA-TIMER). Fjernbetjeningen viser. Den orange lampe TIMER ( ) på enheden bliver tændt. Enheden stopper med at køre efter en time. TIMERDRIFT FRA Tryk på knappen TIMER OFF (TIMER FRA) ( ). Indikatoren for TIMER OFF (TIMER FRA) blinker. Tryk på knappen TIME ADVANCE (TID FREM) eller REVERSE (TILBAGE) for at indstille det ønskede tidspunkt. (Tiden kan indstilles i trin på 0 minutter.) Ret fjernbetjeningen mod enhedens signalmodtagervindue, og tryk på knappen TIMER SET (SET/C) (INDSTIL TIMER) (INDSTIL/C). Den orange lampe TIMER ( ) på enheden bliver tændt. Enheden udsender et bip, når den modtager signalet. ANNULLER SÅDAN ANNULLERER DU Tryk på knappen TIMER CANCEL (SET/C) (ANNULLER TIMER) (INDSTIL/C). Den orange lampe TIMER ( ) på enheden slukkes. En anden mulighed er at slukke varmepumpen ved at trykke på knappen ON/OFF (TIL/FRA). Den grønne lampe OPERATION (DRIFT) ( ) og den orange lampe TIMER ( ) på varmepumpen bliver slukket. EN TIME FRA-TIMER-drift har prioritet i forhold til TIMER TIL- og TIMER FRA-drift. Hvis EN TIME FRA-TIMER bliver indstillet, mens varmepumpen ikke kører, kører den i en time ved den tidligere indstillede tilstand. Hvis du ønsker at bruge varmepumpen i endnu en time inden aktivering af EN TIME FRA-TIMER, skal du igen trykke på knappen EN TIME FRA- TIMER, mens varmepumpen kører. Hvis TIMER TIL og/eller TIMER FRA er indstillet, sletter knappen ANNULLER TIMER alle indstillinger. 0 TIP OM TIMER FRA-DRIFT Når tilstanden TIMER FRA er indstillet, bliver temperaturindstillingen justeret automatisk for at forhindre, at rummet bliver alt for varmt eller for koldt, mens du sover. (Auto Sleep-funktion) Auto Sleepfunktionen bliver ikke aktiveret i AUTO-tilstand. TILSTANDEN KØL/TØR: En time efter start af timer-drift stiger temperaturindstillingen C højere den den oprindelige temperaturindstilling og lukker helt ned ved TI- MER FRA-indstillingen. TILSTANDEN OPVARM: En time efter start af timer-drift sænkes temperaturindstillingen til C lavere end den den oprindelige temperaturindstilling og lukker derefter helt ned ved TIMER FRA-indstillingen.

13 Inden indstilling af timeren, skal du sørge for, at uret er indstillet med det aktuelle tidspunkt. TIMER ON (TIMER TIL) 4 Tryk på knappen TIMER ON (TIMER TIL) ( ). Indikatoren for TIMER ON (TIMER TIL) blinker. Tryp på knappen TIME ADVAN CE (TID FREM) eller REVERSE (TILBA GE) for at indstille den ønskede tid. (Tiden kan indstilles i trin på 0 minutter.) Ret fjernbetjeningen mod enhedens signalmodtagervindue, og tryk på knappen TIMER SET (SET/C) (INDSTIL TIMER) (INDSTIL/C). Den orange lampe TIMER ( ) på enheden bliver tændt. Enheden udsender et bip, når den modtager signalet. Vælg driftstilstanden. 4 SÅDAN ANNULLERER DU TIMER- TILSTAND Tryk på knappen TIMER CANCEL (SET/C) (ANNULLER TIMER) (INDSTIL/C). Den orange lampe TIMER ( ) på enheden slukkes. Det aktuelle tidspunkt bliver vist på fjernbetjeningen. Hvis TIMER TIL, TIMER FRA og EN TIME FRA- TIMER er indstillet, sletter knappen ANNULLER TIMER alle indstillinger. SÅDAN ÆNDRES TIDSINDSTILLING Annuller først TIMER-INDSTILLING, og indstil den derefter igen. KOMBINERET BRUG AF TIMER TIL OG TIMER FRA Du kan bruge TIMER TIL og TIMER FRA i kombination. For eksempel: Sådan stoppes driften kl. :00 og genoptages driften for at hæve rumtemperaturen til det ønskede niveau kl. 7:00. Indstil under kørsel TIMER FRA til :00. Indstil TIMER TIL til kl. 7:00. ANNULLER Pilen ( or ) mellem indikatoren TIMER TIL og indikatoren TIMER FRA viser, hvilken timer der bliver aktiveret først. Enheden bliver tændt tidligere end det indstillede tidspunkt for at opnå den ønskede rumtemperatur på det programmerede tidspunkt. (Vækningsfuntion) Du kan ikke programmere TIMER-TIL og TIMER- FRA til at køre enheden med forskellige temperaturer eller andre indstillinger. Hver timer kan programmeres til aktivering før den anden.

14 0 C-DRIFT YDERLIGERE BEMÆRKNINGER OM DRIFT Opvarmning med en indstillet temperatur på 0 C bliver foretaget. Tryk på knappen MODE (TILSTAND), og vælg tilstanden HEAT (OPVARM). Tryk på knappen ON/OFF (TIL/FRA) for at starte tilstanden HEAT (OPVARM). Tryk på knappen 0 C. Fjernbetjeningen viser 0 C. SÅDAN ANNULLERER DU Tryk på knappen 0 C igen. 0 C-drift bliver også annulleret ved ændring af driftstilstanden, eller når der slukkes for enheden. 0 C-drift er ikke til rådighed i driftstilstanden AUTO. DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE INDETEMP. UDETEMP. overgrænse C 4 C KØLING nedre grænse C 0 C OP overgrænse 7 C 4 C - VARMNING nedre grænse 0 C Den indbyggede beskyttelsesenhed kan forhindre varmepumpen i at køre ved brug uden for dette område. Der kan dannes kondens på luftudtaget, hvis enheden til stadighed kører i KØLIG eller TØR tilstand, når fugtigheden overstiger 80 procent. HVIS DER OPSTÅR STRØMSVIGT Denne luft/luft-varmepumpe har en hukommelsesfunktion til lagring af indstillinger, hvis der opstår strømsvigt. Efter retablering af strømforsyning bliver enheden, bortset fra timerindstillinger, automatisk genstartet med samme indstillinger, der blev brugt, inden strømsvigtet indtraf. Hvis timerne blev indstillet inden et strømsvigt, skal de nulstilles efter retablering af strømforsyning. FORVARMNINGSFUNKTION I driftstilstanden OPVARM starter den indendørs blæser evt. ikke i to til fem minutter efter start af enheden for at forhindre, at der bliver blæst kold luft ud af enheden. AFRIMNINGSFUNKTION Ved rimdannelse på varmeveksleren i den udendørs enhed under driftstilstanden OPVARM tilfører en automatisk afrimer varme i 5 til 0 minutter for at fjerne rimen. Under afrimning bliver indvendige og udvendige blæsere standset. Efter afslutning af afrimning genoptager varmepumpen automatisk driften i tilstanden OPVARM. OPVARMNINGSEFFEKTIVITET Enheden anvender en varmepumpe til at trække varme ud af udeluften og frigøre den i rummet. Udeluftens temperatur påvirker derfor opvarmningseffektiviteten i stort omfang. Hvis opvarmningseffektiviteten nedsættes på grund af lave udetemperaturer, skal du bruge et ekstra varmeapparat. Det tager tid at opvarme hele rummet på grund af systemet med tvungen luftcirkulation. DISPLAY-KNAP Tryk på knappen DISPLAY, når lamperne på enheden lyser for kraftigt. (Den røde lampe OPERATION (DRIFT) og den orange lampe TIMER kan ikke slås fra.) Tryk under drift på knappen DISPLAY. Den blå lampe PLASMACLUSTER (PLASMAK- LYNGE) og/eller den grønne knap FULL POWER (FULD KRAFT) ( ) bliver slukket. SÅDAN TÆNDER DU Tryk igen på knappen DISPLAY.

15 VEDLIGEHOLDELSE Sørg for at tage netledningen ud af stikkontakten, eller slå elafbryderen fra, inden der udføres vedligeholdelse. RENSNING AF FILTRENE Luftfiltrene skal renses hveranden uge Sluk for enheden. Fjern filtrene. Løft det åbne panel. Skub en smule til luftfiltrene for at låse dem op. Træk luftfiltrene nedad for at fjerne dem. Geninstaller luftrensningsfiltrene. (Hvis anvendt.) Geninstaller filtrene. Luftrensningsfiltre Fjern luftrensningsfiltrene fra luftfiltrene.(hvis anvendt.) Rens filtrene. Brug en støvsuger til at fjerne støv. Hvis filtrene er snavsede, skal de vaskes med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Tør filtre i skyggen inden geninstallering. Geninstaller filtrene i de oprindelige positioner. Luk det åbne panel. Skub godt til den pilemarkerede del af panelet for at låse det på plads. RENGØRING EFTER EN SÆSON MED LUFT/LUFT-VARMEPUMPEN Kør varmepumpen i tilstanden SELF CLEAN (SELVRENSNING) for at sikre gennemtørring af mekanismen. Stop driften, og sluk elafbryderen, hvis du har en udelukkende til luft/luft-varmepumpen. Rens filtrene, og sæt dem så på plads igen. VEDLIGEHOLDELSE FØR EN SÆSON MED LUFT/LUFT VARMEPUMPEN Sørg for, at luftfiltrene ikke er snavsede. Sørg for, at der ikke er noget, der blokerer luftindtag eller luftudtag. SKIFT AF LUFTRENSNINGSFILTER Filtrene skal skiftes hver. ~ 6. måned Fjern luftfiltrene. Skift luftrensningsfiltrene. Tag de gamle luftrensningsfiltrene ud af luftfiltrene. Isæt de nye luftrensningsfiltre under filterstopperne på luftfiltrene. Geninstaller luftfiltrene Filterstopper RENGØRING AF VARMEPUMPE OG FJERNBETJENING Tør dem af med en blød klud. Lad være sprøjte eller hælde vand direkte på dem. Det kan medføre elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret. Lad være med at bruge varmt vand, fortynder, skurepulver eller stærke opløsningsmidler. De snavsede luftrensningsfiltre kan ikke vaskes eller genbruges. De nye filtre fås hos din nærmeste forhandler. Bortskaffelse af filtre Bortskaf udskiftede filtre efter de lokale love og forskifter om bortskaffelse. Materialer i LUFTRENSNINGSFILTRE Filter: Polypropylen Ramme: Polyester

16 INDEN TILKALD AF SERVICE Følgende betingelser gælder ikke for udstyr med fejlfunktion. ENHEDEN FUNGERER IKKE Enheden fungerer ikke, hvis den tændes straks efter slukning. Enheden fungerer ikke straks efter ændring af tilstanden. Dette er for at beskytte de indvendige mekanismer. Vent i minutter inden betjening af enheden. ENHEDEN UDSENDER IKKE VARM LUFT Enheden forvarmer eller afrimer. LUGTE Lugte fra gulvtæpper og møbler suget ind i enheden kan blive udsendt af enheden. KNASENDE LYD Enheden kan evt. frembringe en knasende lyd. Lyden frembringes af friktion mellem frontpanenet og andre komponenter, der udvider sig eller forbindes på grund af en temperaturændring. UDSENDELSE AF EN LAV BRUMMENDE LYD Der udsendes en lyd, når enheden genererer plasmaklyngeioner. HVISLENDE LYD Den bløde, hvislende lyd er lyden af kølemidlet, der flyder inde i enheden. VANDDAMP I tilstanden KØL eller TØR kan der somme tider ses vanddamp ved luftudløbet på grund af forskellen mellem temperaturen på luften i rummet og temperaturen på luften udledt af enheden. I tilstanden OPVARM kan der løbe vanddamp ud af udendørsenheden under afrimning. UDENDØRSENHEDEN STOPPER IKKE Efter at have stoppet driften, roterer den udendørs enhed sin blæser i ca. et minut for at afkøle enheden. LUGT UDSENDT AF PLASMAKLYNGENS LUFT UDLØB Det er lugten af ozon genereret af plasmaklyngens iongenerator. Ozonkoncentrationen er meget lille og har ingen skadelig virkning på din sundhed. Ozonen udledt til luften nedbrydes hurtigt, og dens tæthed i rummet stiger ikke. Hvis enheden tilsyneladende fejlfungerer, skal du tjekke følgende punkter inden tilkald af service. ENHEDEN FUNGERER IKKE Tjek, om elafbryderen er udløst, eller om sikringen er sprunget. HVIS ENHEDEN IKKE KØLER (ELLER OPVAR MER) RUMMET EFFEKTIVT Tjek filtrene. Rens dem, hvis de er snavsede. Tjek udendørsenheden for at sikre, at der ikke er noget, der blokerer luftindtag eller luftudtag. Tjek, om termostaten er indstillet korrekt. Sørg for, at vinduer og døre er lukket tæt til. Et stort antal mennesker i rummet kan forhindre enheden i at opnå den ønskede temperatur. Tjek, om der er varmegenererende apparater, der kører i rummet. ENHEDEN MODTAGER IKKE SIGNALET FRA FJERNBETJENINGEN Tjek, om fjernbetjeningens batterier er blevet for gamle eller udtjente. Prøv at sende signalet igen med fjernbetjeningen rettet korrekt mod enhedens signalmodtagervindue. Tjek, om fjernbetjeningens batterier er installeret med polariteter rettet korrekt ind. Tilkald service, når lampen OPERATION (DRIFT), lampen TIMER og/eller lampen PLASMACLU STER (PLASMAKLYNGE) på enheden blinker. 4

17

18

19

20 Bosch ROBERT Thermotechnik BOSCH A/S GmbH D-749 Telegrafvej Wernau Germany DK-750 Ballerup Telefon: Direkte: TINSEA750JBRZ C- TH

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL ENGLISH SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING SPLIT LUFT / LUFT VARMEPUMPE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Inverter Split Varmepumpe EWI-H. Plasmacluster 071-091 -121 R410A HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00

BETJENINGSVEJLEDNING. Inverter Split Varmepumpe EWI-H. Plasmacluster 071-091 -121 R410A HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00 H H BETJENINGSVEJLEDNING Inverter Split Varmepumpe EWI-H 071-091 -121 Plasmacluster R410A 3 C E R T I F I E D H H H H H H H Q U A L I T Y HH HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00 S Y S T E M INDHOLD SIDE Vigtige

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug.

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. TODELT KLIMAANLÆG HN 8984 12000 BTU BETJENINGSVEJLEDNING Læs vejledningen

Læs mere

VÆGOPHÆNGTE ENHEDER. Brugsanvisning VÆGOPHÆNGTE ENHEDER SDH 10-NW

VÆGOPHÆNGTE ENHEDER. Brugsanvisning VÆGOPHÆNGTE ENHEDER SDH 10-NW VÆGOPHÆNGTE ENHEDER Brugsanvisning VÆGOPHÆNGTE ENHEDER SDH 10-NW 2009 1- INDHOLD 1- Indhold...2 2- Advarsler...3 3- Driftsbegrænsninger...4 4- Anbefalinger...5 4.1- Korrekt anvendelse...5 5- Egenskaber...5

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller INDHOLD BESKRIVELSE... 4 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Forstærker forbindelse... 6 Afspilning af plade... 6 USB/SD afspilning og optagelse... 7 VEDLIGEHOLDELSE... 9 Skift tonearm

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

IVT Nordic Inverter. Driftsvejledning. Artikel nr: 290598-3 Udgave 3.0. Benytter ozonvenligt kølemedium R410A

IVT Nordic Inverter. Driftsvejledning. Artikel nr: 290598-3 Udgave 3.0. Benytter ozonvenligt kølemedium R410A IVT Nordic Inverter Driftsvejledning Artikel nr: 90598- Udgave.0 Benytter ozonvenligt kølemedium R40A INDENDØRSDEL UDENDØRSDEL AY-XP09DR-NC AE-X09DR-N AY-XPDR-NC AE-XDR-N INDHOLD INDHOLD... SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal BETJENINGSVEJLEDNING system inverter klimaanlæg FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Brugsanvisning FJERNBETJENING TIL AIRCONDITIONANLÆG A I R C O N D I T I O N S Y S T E M E R. Modeller: NAVMI-09/NAVMO-09 NAVMI-12/NAVMO-12.

Brugsanvisning FJERNBETJENING TIL AIRCONDITIONANLÆG A I R C O N D I T I O N S Y S T E M E R. Modeller: NAVMI-09/NAVMO-09 NAVMI-12/NAVMO-12. A I R C O N D I T I O N S Y Modeller: NAVMI-09/NAVMO-09 NAVMI-12/NAVMO-12 S T E M E R Brugsanvisning FJERNBETJENING TIL AIRCONDITIONANLÆG Dansk Tak, fordi du har valgt et INVENTOR airconditionsystem. For

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆGGET

AIRCONDITIONANLÆGGET BRUGSANVISNING AIRCONDITIONANLÆGGET Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig reference. TYPE: VÆGMONTERET www.lg.com 2 GODE RÅD FOR ENERGI BESPARELSER GODE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 BETJENINGSVEJLEDNING Enhed til behandling af udendørs luft FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 1 1 5 3 6 7 8 2 9 4 10 12 11 1 2 4 2 1 3 5 6 7 8 9 3 10 15 11 12 14 13 2 3 FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

ASYA09-12LECN (Nordic)

ASYA09-12LECN (Nordic) BRUKERVEILEDNING ASYA09-12LECN (Nordic) ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) INDHOLD SIKKERHEDSFORSKRIFTER...Da-1 EGENSKABER OG FUNKTIONER...Da-2 DELBETEGNELSE...Da-4

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED

INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED AIRCONDITIONANLÆG MED INDENDØRS OG UDENDØRS ENHED INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED MODEL RAK-18PPA/RAC-18WPA RAK-25PPA/RAC-25WPA RAK-35PPA/RAC-35WPA UDENDØRS ENHED INDENDØRS ENHED RAC-18WPA RAC-25WPA RAK-18PPA

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg MODELLER Loftsmonteret kassettetype hjørnemodel FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Infrarød signalsender 2. Liquid Crystal Display 3. QUIET knap (Lydløs) Aktivering af lydløs blæser tilstand. 4. ON / OFF knappen. Tænd og sluk af klimaanlægget. 5. TØR knap (Affugtning)

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Varmepumper med Inverter EXWI-H. IEXWIHFX 0201 68729.02 MAC/QXP/ Aermec vejl. EXWI-H 07.02

BETJENINGSVEJLEDNING. Varmepumper med Inverter EXWI-H. IEXWIHFX 0201 68729.02 MAC/QXP/ Aermec vejl. EXWI-H 07.02 H H BETJENINGSVEJLEDNING Varmepumper med Inverter EXWI-H C E R T I F I E D H H H H H H H Q U A L I T Y HH HH IEXWIHFX 0201 68729.02 S Y S T E M MAC/QXP/ Aermec vejl. EXWI-H 07.02 GENERELT Generel information

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Luftvarmepumpe Bosch Nordic Inverter. DK Brugervejledning

Luftvarmepumpe Bosch Nordic Inverter. DK Brugervejledning Luftvarmepumpe Bosch Nordic Inverter DK Brugervejledning Byggeforskrifter Enheden må kun installeres og vedligeholdes af en behørig person i henhold til gældende IEE-bestemmelser, byggeforskrifter, byggestandarder

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Varmepumpe, Aircondition split-system med plasmacluster luftrensesystem

Varmepumpe, Aircondition split-system med plasmacluster luftrensesystem Varmepumpe, Aircondition split-system med plasmacluster luftrensesystem Indhold Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Ekstra driftsbeskrivelser 3 Tips til energibesparelser 3 Beskrivelse af delene 4 Brug af

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tak, fordi du købte dette Daikin klimaanlæg. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION

NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION BRUGERMANUAL NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION Dansk VÆG MODEL Indedel ASYG09LECB ASYG12LECB Udedel AOYG09LECAN AOYG12LECAN BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL FOR FREMTIDIGE REFERENCER INDHOLD

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

KCM 18-008. Brugermanual

KCM 18-008. Brugermanual KCM 18-008 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vigtig sikkerheds information...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Betjenings instruktioner...fejl!

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Betjeningsvejledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B. Varmepumpe Gulvmodel

Betjeningsvejledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B. Varmepumpe Gulvmodel Betjeningsvejledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B Varmepumpe Gulvmodel LÆS FØR BETJENING Delenes betegnelse...1 Forberedelse før drift...2 DRIFT Drift af AUTO TØRRE KØLE VARME VENTILERE...4 Justering

Læs mere

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug. Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug. Indhold: Resumè 1 Arbejdsprincipper 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Specifikationer 3 Beskrivelse 4 Funktioner 5-10 Bemærkninger til brugen

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere