SPLITTYPE RUMVARMEPUMPE LUFT/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPLITTYPE RUMVARMEPUMPE LUFT/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 SPLITTYPE RUMVARMEPUMPE LUFT/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING Nedenstående fire enheder kan bruges sammen med samme præstationsenhed og kan ikke bruges med noget andet produkt. INDENDØRS ENHED EHP5.0 AA/I EHP6.0- AA/I UDENDØRS ENHED EHP5.0 AA/O EHP6.0- AA/O da

2 BUILDING REGULATIONS This appliance must be installed and serviced only by a competent person in accordance with the current: IEE Regulations, Building Regulation, Building Standards (Scotland) (Consolidation), Building Regulations (Northern Ireland), local water by-laws, Health & Safety Document 6S (The Electricity at Work Regulations 989), IS 8 (Eire) and other local requirements. The relevant Standards should be followed, including: BS EN 45: Requirements heat pumps for space heating and cooling BS EN 78: Safety and environmental requirements for heat pumps BS EN 44 Brazing BS 06 Specification for copper & copper Alloy pressure piping system The Health and Safety at Work Act 974 The Management of Health and Safety at Work Regulations 999 The Construction (Health, Safety and Welfare) Regulations 996 The Construction (Design and Management) Regulations 994 The Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 998 Where no specific instructions is given, reference should be made to the relevant codes of Practice. Attention: Your product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collection system for these products. A. Information on Disposal for Users (private households). In the European Union Attention: If you want to dispose of this equipment, please do not use the ordinary dust bin! Used electrical and electronic equipment must be treated separately and in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling of used electrical and electronic equipment. Following the implementation by member states, private households within the EU states may return their used electrical and electronic equipment to designated collection facilities free of charge*. In some countries* your local retailer may also take back your old product free of charge if you purchase a similar new one. *) Please contact your local authority for further details. If your used electrical or electronic equipment has batteries or accumulators, please dispose of these separately beforehand according to local requirements. By disposing of this product correctly you will help ensure that the waste undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise arise due to inappropriate waste handling.. In other Countries outside the EU If you wish to discard this product, please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal. For Switzerland: Used electrical or electronic equipment can be returned free of charge to the dealer, even if you don t purchase a new product. Further collection facilities are listed on the homepage of or B. Information on Disposal for Business Users.. In the European Union If the product is used for business purposes and you want to discard it: Please contact your BOSCH dealer who will inform you about the take-back of the product. You might be charged for the costs arising from take-back and recycling. Small products (and small amounts) might be taken back by your local collection facilities. For Spain: Please contact the established collection system or your local authority for take-back of your used products.. In other Countries outside the EU If you wish to discard of this product, please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal. Pb The battery supplied with this product contains traces of Lead. For EU: The crossed-out wheeled bin implies that used batteries should not be put to the general household waste! There is a separate collection system for used batteries, to allow proper treatment and recycling in accordance with legislation. Please contact your local authority for details on the collection and recycling schemes. For Switzerland: The used battery is to be returned to the selling point. For other non-eu countries: Please contact your local authority for correct method of disposal of the used battery. Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol R40A (Global warming potential 980) EN

3 INDHOLD VIGTIGE SIKKERHEDS ANVISNINGER VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER... NAVNE PÅ DELE... ANVENDELSE AF FJERNBETJENING... 4 TIP TIL ENERGIBESPARELSE... 5 HJÆLPETILSTAND... 5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING... 6 JUSTERING AF LUFTSTRØMSRETNING... 7 TILTAGENDE LUFTSTRØM... 8 DRIFT MED FULD KRAFT... 8 PLASMAKLYNGEFUNKTION... 9 SELVRENSNINGSFUNKTION... 9 EN TIME FRA-TIMER... 0 TIMERDRIFT C-DRIFT... YDERLIGERE BEMÆRKNINGER OM DRIFT.. DISPLAY-KNAP... VEDLIGEHOLDELSE... INDEN TILKALD AF SERVICE... 4 VIGTIGE SIKKERHEDS ANVISNINGER ADVARSLER VED BRUG Undlad at trække i eller deformere netledningen. Træk i og misbrug af netledningen kan medføre beskadigelse af enheden og forårsage elektrisk stød. Vær forsigtig med ikke at udsætte din krop direkte for udgangsluften i lang tid. Det kan påvirke din fysiske tilstand. Ved brug af luft/luft-varmepumpen til spædbørn, børn, ældre, sengeliggende eller handicappede skal du sørge for, at rumtemperaturen er velegnet for personerne i rummet. Indsæt aldrig genstande i enheden. Indsættelse af genstande kan medføre personskader på grund af de indvendige blæseres høje rotationshastighed. Jordtilslut altid luft/luft-varmepumpen. Tilslut ikke jordledningen til gasrør, vandrør, lynafleder eller telefonjordledning. Utilstrækkelig jordforbindelse kan medføre elektrisk stød. Hvis der er noget unormalt ved luft/luft-varmepumpen (f.eks. en brændende lugt), skal du standse varmepumpen omgående og dreje elafbryderen til OFF (FRA). Varmepumpen skal installeres iht. nationale ledningsføringsforskrifter. Forkert ledningstilslutning kan medføre overophedning af netledningen, stikket og stikkontakten og resultere i brand. Hvis netledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller dennes servicerepræsentanter eller en tilsvarende person for at undgå fare. Brug kun den af fabrikanten angivne netledning til udskiftning. ADVARSLER VED INSTALLATION/ FJERNELSE/REPARATION Forsøg ikke selv at installere/fjerne/reparere enheden på egen hånd. Ukorrekt arbejde medfører elektrisk stød, udsivning af vand, brand osv. Spørg din forhandler eller andre kvalificerede servicepersoner til råds ved installation/fjernelse/reparation af enheden. ADVARSLER VED BRUG Åbn lejlighedsvis et vindue eller en dør for at ventilere rummet, især i forbindelse med brug af gasapparater. Utilstrækkelig ventilation kan medføre iltmangel. Lad være med at betjene knapperne med våde hænder. Det kan medføre elektrisk stød. Drej af sikkerhedsgrunde elafbryderen til stillingen FRA, når enheden ikke bruges i et længere tidsrum. Tjek med regelmæssige mellemrum udendørsenhedens monteringsstativ for slitage og for at 4 sikre, at det er monteret forsvarligt. Lad være med at placere noget oven på udendørsenheden eller at stå på den. Genstanden 5 eller personen kan falde ned eller blive tabt, så der opstår personskader. Denne enhed er konstrueret til hjemmebrug. Undlad andre anvendelser som f.eks. i et hundehus 6 eller drivhus til at fodre dyr eller dyrke planter. Lad være med at anbringe et kar med vand 7 oven på enheden. Hvis der trænger vand ind i enheden, kan det nedbryde den elektriske isolering og forårsage elektrisk stød. Lad være blokere luftindløb eller udløb på enheden. Det kan medføre præstationsvanskelighe- 8 der og tekniske problemer. Stop varmepumpen, og slå elafbryderen fra, 9 inden der foretages vedligeholdelse eller rengøring. Der er en roterende blæser i enheden, og du kan pådrage dig skader. Lad være sprøjte eller hælde vand direkte på 0 varmepumpen. Vand kan medføre elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret. Denne varmepumpe er ikke beregnet til brug af små børn eller svagelige personer uden opsyn. Små børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med varmepumpen. ADVARSLER VED PLACERING/INSTALLATION Sørg for at tilslutte luft/luft-varmepumpen til en strømforsyning med den nominelle spænding og frekvens. Brug af en strømforsyning med forkert spændig og frekvens kan medføre beskadigelse af udstyret og muligvis brand. Lad være med at installere enheden, hvor der kan være udsivning af brændbar gas. Det kan medføre brand. Installer enheden på et sted med minimalt støv, dampe og fugtighed i luften. Anbring afløbsslangen, så der sikres jævnt afløb. Utilstrækkeligt afløb kan medføre befugtning af rummet, møbler osv. Sørg for installation af et HFI-relæ eller en elafbryder afhængig af installationens placering for at undgå elektrisk stød.

4 NAVNE PÅ DELE INDENDØRS ENHED Indtag (luft) Åbent panel Luftfilter 4 Hjælpeknap 4 5 Modtagervindue 6 Netledning 7 Op og ned justeringslamel Side til side justeringslamel 9 Udtag (luft) 0 Fjernbetjening 0 PLASMAKLYNGE-lampe (blå ) DRIFT-lampe (grøn ) 4 TIMER-lampe (orange ) 4 FULD KRAFT-lampe (grøn ) 5 SELVRENSING-lampe (grøn ) 5 UDENDØRS ENHED Indtag (luft) 7 Kølemiddelslange og forbindelsesledning 8 Afløbsslange 9 Udtag (luft) 9 De faktiske enheder kan være en smule forskellige fra ovenstående.

5 FJERNBETJENING SENDER DISPLAY (LCD-display) PLASMAKLYNGE-knap 4 DISPLAY-knap 5 TIL/FRA-knap 6 TERMOSTAT-knap 7 FULD KRAFT-knap 8 TILTAGENDE LUFTSTRØM-knap 9 TILSTAND-knap 0 TIMER TIL-knap (til indstilling af timeren) TIMER FRA-knap (til indstilling af timeren) EN TIME FRA-TIMER-knap TID FREM-knap 4 TID TILBAGE-knap 5 SELVRENS-knap 6 INDSTIL TIMER/ANNULLER-knap 7 0 C-knap 8 SVING-knap ( : side til side retning) <Kun til EHP6.0- AA/I> 9 UR-knap 0 BLÆSER-knap SVING-knap ( : op og ned retning) Angiver, at batterirummet befinder sig under dette mærke LCD-FJERNBETJENINGSDISPLAY TILTAGENDE LUFTSTRØM-symbol 4 SELVRENSNING-symbol 5 PLASMAKLYNGE-symbol 6 TILSTAND-symboler : AUTO : COOL (KØL) : HEAT (OPVARM) : DRY (TØR) 7 Termostatindstilling for tilstandene AUTO og TØR 8 TEMPERATUR-indikator 9 SEND-symbol 0 FULD KRAFT-symbol BLÆSERHASTIGHED-symboler : AUTO : LOW (LAV) : HIGH (HØJ) : SOFT (BLØD) TIMER TIL-indikator/UR Angiver forindstillet tid for TIMER TIL eller aktuel tid. TIMER FRA-indikator Angiver forindstillet tid for TIMER FRA eller EN TIME- TIMER FRA

6 ANVENDELSE AF FJERNBETJENING ISÆTNING AF BATTERIER Brug to batterier i størrelse AAA (R0). Fjern dækslet på fjernbetjeningen. Isæt batterier i rummet, og sørg for, at og polariteter vender korrekt. Displayet viser AM 6:00, når batterier er isat korrekt. Sæt dækslet på plads igen. Fjernbetjeningsdæksel Batteriets levetid er ca. et år ved normal brug. Når du udskifter batterier, så udskift altid begge batterier, og sørg for, at de er af samme type. Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt efter udskiftning af batterierne, skal du tage batterierne ud og sætte dem i igen efter 0 sekunder. Hvis du ikke skal bruge enheden i lang tid, skal du fjerne batterierne fra fjernbetjeningen. SÅDAN BRUGES FJERNBETJENINGEN Ret fjernbetjeningen mod enhedens signalmodtagervindue, og tryk på den ønskede knap. Enheden udsendet et bip, når den modtager signalet. Sørg for, at der ikke er gardiner eller andre genstande mellem fjernbetjeningen og enheden. Fjernbetjeningen kan sende signaler på op til 7 meters afstand. PAS PÅ: Sørg for, at signalmodtagervinduet ikke udsættes for stærk direkte sollys, fordi det kan påvirke funktionen heraf på en negativ måde. Hvis signalmodtagervinduet udsættes for direkte sollys, så træk et gardin for for at lukke lyset ude. Brug af lysstofrør med lynstart i det samme rum kan forstyrre transmission af signalet. Enheden kan blive påvirket af signaler udsendt fra fjernbetjeningen til et fjernsyn, en videobåndoptager eller andet udstyr anvendt i det samme rum. Lad være med at efterlade fjernbetjeningen i direkte sollys eller i nærheden af et varmeapparat. Beskyt også enheden og fjernbetjeningen mod fugt og stød, der kan misfarve eller beskadige dem. INDSTILLING AF AKTUELT TIDSPUNKT Der er to urtilstande: -timers tilstand og 4-timers tilstand. For eksempel: Klokken 5 om eftermiddagen Ur Display -timers tilstand PM 5:00 4-timers tilstand 7:00 For at indstille til -timers tilstand, skal du trykke en gang på knappen CLOCK (UR) i det første trin. For at indstille til 4-timers tilstand, skal du trykke to gange på knappen CLOCK (UR) i det første trin. Tryk på knappen TIME ADVANCE (TID FREM) eller REVERSE (TILBAGE) for at indstille det aktuelle tidspunkt. Hold knappen nede for hurtigt at køre tidsdisplayet frem eller tilbage. Tryk på knappen SET/C (INDSTIL/C). Kolon (:) blinker for at angive, at uret fungerer. Det aktuelle tidspunkt kan ikke indstilles, mens timeren kører. 4

7 TIP TIL ENERGIBESPARELSE Nedenstående følger nogle enkle måder at spare energi på, når du bruger luft/luft-varmepumpen. INDSTILLING AF KORREKT TEMPERATUR Indstilling af termostaten C højere end den ønskede temperatur i tilstanden KØL og C lavere i tilstanden OPVARM vil spare ca. 0 procent i strømforbrug. Indstilling af temperaturen lavere end nødvendigt under køledrift vil medføre forøget strømforbrug. BLOKER DIREKTE SOLLYS, OG UNDGÅ TRÆK Blokering af direkte sollys under køledrift nedsætter strømforbruget. Luk vinduer og døre under køle- og opvarmningsdrift. INDSTIL KORREKT LUFTSTRØMSRETNING FOR AT OPNÅ DEN BEDSTE LUFTCIRKULATION HOLD FILTRET RENT FOR AT SIKRE DEN MEST EFFEKTIVE DRIFT UDNYT TIMER FRA-FUNKTIONEN I STØRST MU LIGT OMFANG TAG NETLEDNINGEN UD AF STIKKONTAKTEN, HVIS ENHEDEN IKKE ER I BRUG I ET LÆNGERE TIDSRUM Den indendørs enhed forbruger stadig en lille smule strøm, når den ikke er i drift. HJÆLPETILSTAND Brug denne tilstand, når fjernbetjeningen ikke er til rådighed. SÅDAN AKTIVERES DEN Løft det åbne panel på den indendørs enhed, og tryk på knappen AUX (HJÆLPETILSTAND). Den grønne lampe OPERATION (DRIFT) ( ) på enheden bliver tændt, og enheden begynder at køre i tilstanden AUTO. Blæserhastighed og temperaturindstilling indstilles til AUTO. SÅDAN DEAKTIVERES DEN Tryk igen på knappen AUX (HJÆLPETILSTAND). Den grønne lampe OPERATION (DRIFT) ( ) på enheden slukkes. AUX (HJÆLPE- FUNKTION) Hvis du trykker på knappen AUX (HJÆLPETIL- STAND) ved normal drift, bliver enheden slukket. 5

8 GRUNDLÆGGENDE BETJENING Tryk på knappen MODE (TILSTAND), og vælg driftstilstand. AUTO HEAT COOL DRY 5 4 Tryk på knappen ON/OFF (TIL/FRA) for at starte varmepumpen. Den grønne lampe OPERATION (DRIFT) ( ) på enheden bliver tændt. Tryk på knappen TERMOSTAT for at indstille den ønskede temperatur. TILSTANDEN AUTO/TØR Temperaturen kan ændres i trin på C inden for området C højere til C lavere end den temperatur, der automatisk er fastsat af luft/luft-varmepumpen. (For eksempel: C højere) C (For eksempel: C lavere) TIP OM AUTO-TILSTAND I AUTO-tilstand bliver temperaturindstilling og tilstand valgt automatisk i henhold til rumtemperaturen og udetemperaturen, når du tænder for enheden. Tilstande og temperaturindstillinger C TILSTANDEN KØL/OPVARM Temperaturen kan indstilles inden for området 8 til C. 4 Tryk på knappen FAN (BLÆSER) for at indstille den ønskede blæserhastighed. AUTO SOFT LOW HIGH Tallene i ( ) er temperaturindstillinger Hvis udetemperaturen ændrer sig under drift, glider temperaturindstillingerne automatisk nedad som vis i diagrammet. AUTOMATISK OMSKIFTNING På årstider, hvor du har brug for KØLING om dagen og OPVARMNING om natten, eller hvis rumtemperaturen bliver ekstremt højere end temperaturindstillingen på grund af supplerende varmeudstyr, skifter tilstanden automatisk mellem tilstanden OPVARM og KØL for at holde en behagelig rumtemperatur. 5 I tilstanden TØR bliver blæserhastigheden indstillet til AUTO og kan ikke ændres. Enheden slukkes ved igen at trykke på knappen ON/OFF (TIL/FRA). Den grønne lampe OPERATION (DRIFT) ( ) på enheden slukkes. 6

9 JUSTERING AF LUFTSTRØMSRETNING LUFTSTRØMSRETNING op og ned LUFTSTRØMSRETNING side til side < EHP5.0 AA/I > Juster side til side justeringslamellerne manuelt. Tryk en gang på knappen SWING (SVING) ( ) på fjernbetjeningen. Justeringslamellen svinger op og ned. Tryk igen på knappen SWING (SVING) ( ), når lamelen befinder sig i den ønskede position. Lamellen ophører med at bevæge sig inden for området vist i diagrammet. < EHP6.0- AA/I > Tryk en gang på knappen SWING (SVING) ( ) på fjernbetjeningen. Justeringslamellen svinger side til side. Tryk igen på knappen SWING (SVING) ( ), når lamellen befinder sig i den ønskede position. Justeringsområde Tilstandene KØL og TØR Tilstanden OPVARM Den justerede position bliver gemt og bliver indstillet automatisk til samme position, næste gang varmepumpen startes. Justeringsområdet er mindre end SVING-området for at forebygge dryp af kondensat. PAS PÅ: Forsøg aldrig at justere lamellerne manuelt. Manuel justering af lamellerne kan medføre fejlfunktion eller skade på enheden. Hvis op og ned lamellen befinder sig i laveste position i tilstanden KØL eller TØR i et længere tidsrum, kan det medføre dannelse af kondensat. 7

10 TILTAGENDE LUFTSTRØM DRIFT MED FULD KRAFT Tryk på knappen Progressive AirFlow (Tiltagende luftstrøm) under køle- eller tørdrift, når du ønsker at føle kold luft. Op og ned justeringslamellen indstilles skåt opad for at sende kølig luft i retning af loftet. Tryk på knappen under opvarmningsdrift. Op og ned justeringslamellen indstilles nedad for at sende den varme luft ned til gulvet. Tryk under drift på knappen PRO GRESSIVE AIRFLOW (STIGENDE LUFTSTRØM). Fjernbetjeningen viser. I dennne tilstand kører luft/luft-varmepumpen med maks. kraft og maks. lamelretning for hurtigt at afkøle eller opvarme rummet. Under kørslen skal du trykke på knappen FULL POWER (FULD KRAFT). Fjernbetjeningen viser. Temperaturdisplayet bliver slukket. Den grønne lampe FULL POWER (FULD KRAFT) ( ) på enheden bliver tændt. Op og ned justeringslamellen bliver indstillet skråt nedad. SÅDAN ANNULLERER DU Tryk igen på knappen PROGRESSIVE AIRFLOW (STIGENDE LUFTSTRØM). Indstillingen PROGRESSIVE AIRFLOW (STIGEN- DE LUFTSTRØM) bliver annulleret, hvis du trykker på knappen FULL POWER (FULD KRAFT), mens PROGRESSIVE AIRFLOW (STIGENDE LUFTSTRØM) er indstillet. Hvis du ønsker at bruge PROGRESSIVE AIR- FLOW (STIGENDE LUFTSTRØM) i tilstanden FULL POWER (FULD KRAFT), skal du trykke på knappen PROGRESSIVE AIRFLOW (STIGENDE LUFTSTRØM), mens varmepumpen kører i tilstanden FULL POWER (FULD KRAFT). SÅDAN ANNULLERER DU Tryk igen på knappen FULL POWER (FULD KRAFT). Funktionen FULL POWER (FULD KRAFT) bliver også annulleret ved ændring af driftstilstanden, eller når der slukkes for enheden. Den grønne lampe FULL POWER (FULD KRAFT) ( ) på enheden bliver slukket. Op og ned justeringslamellen vender tilbage til den oprindelige indstilling. Luft/luft-varmepumpen kører med blæserhastigheden Extra HIGH ("Ekstra HØJ") i 5 minutter og skifter derefter til blæserhastigheden HIGH ("HØJ"). Du kan ikke indstille temperatur eller blæserhastighed under afvikling af funktionen FULL PO- WER (FULD KRAFT). For at slukke for lampen FULL POWER (FULD KRAFT) skal du trykke på knappen DISPLAY. 8

11 PLASMAKLYNGEFUNKTION SELVRENSNINGSFUNKTION Plasmaklyngeioner frigjort i rummet vil nedbringe evt. luftbåret skimmelsvamp. Tryk på knappen PLASMACLUSTER (PLASMAKLYNGE), mens varmepumpen kører. Fjernbetjeningen viser. Den blå lampe PLASMACLUSTER (PLAS- MAKLYNGE) på enheden bliver tændt. Hvis du trykkede på knappen, mens varmepumpen ikke var i drift, bliver funktionen Plasmaklynge kun startet i tilstanden Kun blæser. For at slukke for lampen PLASMACLUSTER (PLASMAKLYNGE) skal du trykke på knappen DISPLAY. Funktionen SELF CLEAN (SELVRENSNING) nedsætter væksten af skimmelsvamp med plasmaklyngeioner og tørrer den indvendige del af luft/luft-varmepumpen. Brug funktionen ved periodisk skift af årstider. Tryk på knappen SELF CLEAN (SELV RENSNING), mens enheden ikke kører. Fjernbetjeningen viser. Den grønne lampe OPERATION (DRIFT) ( ), den grønne lampe SELF CLEAN (SELVRENS- NING) ( ) og den blå lampe PLASMACLU- STER (PLASMAKLYNGE) på enheden bliver tændt. Enheden stopper med at køre efter 40 minutter. SÅDAN ANNULLERER DU Tryk igen på knappen PLASMACLUSTER (PLAS MAKLYNGE). Den blå lampe PLASMACLUSTER (PLASMAK- LYNGE) på enheden slukkes. Brug af funktionen PLASMACLUSTER (PLAS- MAKLYNGE) bliver gemt og bliver aktiveret, næste gang du tænder for luft/luft-varmepumpen. For at slukke for lampen PLASMACLUSTER (PLASMAKLYNGE) skal du trykke på knappen DISPLAY. SÅDAN ANNULLERER DU Tryk på knappen SELF CLEAN (SELVRENSNING). En anden mulighed er at slukke varmepumpen ved at trykke på knappen ON/OFF (TIL/FRA). Den grønne lampe OPERATION (DRIFT) ( ), den grønne lampe SELF CLEAN (SELVRENS- NING) ( ) og den blå lampe PLASMACLU- STER (PLASMAKLYNGE) på enheden bliver slukket. Du kan ikke indstille temperatur, blæserhastighed, luftstrømsretning eller timerindstilling, mens funktionen SELF CLEAN (SELVRENSNING) bliver afviklet. Skimmelsvamp allerede i vækst kan ikke fjernes med denne funktion. 9

12 EN TIME FRA-TIMER Ved indstilling af EN TIME FRA-TIMER bliver varmepumpen slukket automatisk efter en time. Tryk på knappen ONE-HOUR OFF TI MER (EN TIME FRA-TIMER). Fjernbetjeningen viser. Den orange lampe TIMER ( ) på enheden bliver tændt. Enheden stopper med at køre efter en time. TIMERDRIFT FRA Tryk på knappen TIMER OFF (TIMER FRA) ( ). Indikatoren for TIMER OFF (TIMER FRA) blinker. Tryk på knappen TIME ADVANCE (TID FREM) eller REVERSE (TILBAGE) for at indstille det ønskede tidspunkt. (Tiden kan indstilles i trin på 0 minutter.) Ret fjernbetjeningen mod enhedens signalmodtagervindue, og tryk på knappen TIMER SET (SET/C) (INDSTIL TIMER) (INDSTIL/C). Den orange lampe TIMER ( ) på enheden bliver tændt. Enheden udsender et bip, når den modtager signalet. ANNULLER SÅDAN ANNULLERER DU Tryk på knappen TIMER CANCEL (SET/C) (ANNULLER TIMER) (INDSTIL/C). Den orange lampe TIMER ( ) på enheden slukkes. En anden mulighed er at slukke varmepumpen ved at trykke på knappen ON/OFF (TIL/FRA). Den grønne lampe OPERATION (DRIFT) ( ) og den orange lampe TIMER ( ) på varmepumpen bliver slukket. EN TIME FRA-TIMER-drift har prioritet i forhold til TIMER TIL- og TIMER FRA-drift. Hvis EN TIME FRA-TIMER bliver indstillet, mens varmepumpen ikke kører, kører den i en time ved den tidligere indstillede tilstand. Hvis du ønsker at bruge varmepumpen i endnu en time inden aktivering af EN TIME FRA-TIMER, skal du igen trykke på knappen EN TIME FRA- TIMER, mens varmepumpen kører. Hvis TIMER TIL og/eller TIMER FRA er indstillet, sletter knappen ANNULLER TIMER alle indstillinger. 0 TIP OM TIMER FRA-DRIFT Når tilstanden TIMER FRA er indstillet, bliver temperaturindstillingen justeret automatisk for at forhindre, at rummet bliver alt for varmt eller for koldt, mens du sover. (Auto Sleep-funktion) Auto Sleepfunktionen bliver ikke aktiveret i AUTO-tilstand. TILSTANDEN KØL/TØR: En time efter start af timer-drift stiger temperaturindstillingen C højere den den oprindelige temperaturindstilling og lukker helt ned ved TI- MER FRA-indstillingen. TILSTANDEN OPVARM: En time efter start af timer-drift sænkes temperaturindstillingen til C lavere end den den oprindelige temperaturindstilling og lukker derefter helt ned ved TIMER FRA-indstillingen.

13 Inden indstilling af timeren, skal du sørge for, at uret er indstillet med det aktuelle tidspunkt. TIMER ON (TIMER TIL) 4 Tryk på knappen TIMER ON (TIMER TIL) ( ). Indikatoren for TIMER ON (TIMER TIL) blinker. Tryp på knappen TIME ADVAN CE (TID FREM) eller REVERSE (TILBA GE) for at indstille den ønskede tid. (Tiden kan indstilles i trin på 0 minutter.) Ret fjernbetjeningen mod enhedens signalmodtagervindue, og tryk på knappen TIMER SET (SET/C) (INDSTIL TIMER) (INDSTIL/C). Den orange lampe TIMER ( ) på enheden bliver tændt. Enheden udsender et bip, når den modtager signalet. Vælg driftstilstanden. 4 SÅDAN ANNULLERER DU TIMER- TILSTAND Tryk på knappen TIMER CANCEL (SET/C) (ANNULLER TIMER) (INDSTIL/C). Den orange lampe TIMER ( ) på enheden slukkes. Det aktuelle tidspunkt bliver vist på fjernbetjeningen. Hvis TIMER TIL, TIMER FRA og EN TIME FRA- TIMER er indstillet, sletter knappen ANNULLER TIMER alle indstillinger. SÅDAN ÆNDRES TIDSINDSTILLING Annuller først TIMER-INDSTILLING, og indstil den derefter igen. KOMBINERET BRUG AF TIMER TIL OG TIMER FRA Du kan bruge TIMER TIL og TIMER FRA i kombination. For eksempel: Sådan stoppes driften kl. :00 og genoptages driften for at hæve rumtemperaturen til det ønskede niveau kl. 7:00. Indstil under kørsel TIMER FRA til :00. Indstil TIMER TIL til kl. 7:00. ANNULLER Pilen ( or ) mellem indikatoren TIMER TIL og indikatoren TIMER FRA viser, hvilken timer der bliver aktiveret først. Enheden bliver tændt tidligere end det indstillede tidspunkt for at opnå den ønskede rumtemperatur på det programmerede tidspunkt. (Vækningsfuntion) Du kan ikke programmere TIMER-TIL og TIMER- FRA til at køre enheden med forskellige temperaturer eller andre indstillinger. Hver timer kan programmeres til aktivering før den anden.

14 0 C-DRIFT YDERLIGERE BEMÆRKNINGER OM DRIFT Opvarmning med en indstillet temperatur på 0 C bliver foretaget. Tryk på knappen MODE (TILSTAND), og vælg tilstanden HEAT (OPVARM). Tryk på knappen ON/OFF (TIL/FRA) for at starte tilstanden HEAT (OPVARM). Tryk på knappen 0 C. Fjernbetjeningen viser 0 C. SÅDAN ANNULLERER DU Tryk på knappen 0 C igen. 0 C-drift bliver også annulleret ved ændring af driftstilstanden, eller når der slukkes for enheden. 0 C-drift er ikke til rådighed i driftstilstanden AUTO. DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE INDETEMP. UDETEMP. overgrænse C 4 C KØLING nedre grænse C 0 C OP overgrænse 7 C 4 C - VARMNING nedre grænse 0 C Den indbyggede beskyttelsesenhed kan forhindre varmepumpen i at køre ved brug uden for dette område. Der kan dannes kondens på luftudtaget, hvis enheden til stadighed kører i KØLIG eller TØR tilstand, når fugtigheden overstiger 80 procent. HVIS DER OPSTÅR STRØMSVIGT Denne luft/luft-varmepumpe har en hukommelsesfunktion til lagring af indstillinger, hvis der opstår strømsvigt. Efter retablering af strømforsyning bliver enheden, bortset fra timerindstillinger, automatisk genstartet med samme indstillinger, der blev brugt, inden strømsvigtet indtraf. Hvis timerne blev indstillet inden et strømsvigt, skal de nulstilles efter retablering af strømforsyning. FORVARMNINGSFUNKTION I driftstilstanden OPVARM starter den indendørs blæser evt. ikke i to til fem minutter efter start af enheden for at forhindre, at der bliver blæst kold luft ud af enheden. AFRIMNINGSFUNKTION Ved rimdannelse på varmeveksleren i den udendørs enhed under driftstilstanden OPVARM tilfører en automatisk afrimer varme i 5 til 0 minutter for at fjerne rimen. Under afrimning bliver indvendige og udvendige blæsere standset. Efter afslutning af afrimning genoptager varmepumpen automatisk driften i tilstanden OPVARM. OPVARMNINGSEFFEKTIVITET Enheden anvender en varmepumpe til at trække varme ud af udeluften og frigøre den i rummet. Udeluftens temperatur påvirker derfor opvarmningseffektiviteten i stort omfang. Hvis opvarmningseffektiviteten nedsættes på grund af lave udetemperaturer, skal du bruge et ekstra varmeapparat. Det tager tid at opvarme hele rummet på grund af systemet med tvungen luftcirkulation. DISPLAY-KNAP Tryk på knappen DISPLAY, når lamperne på enheden lyser for kraftigt. (Den røde lampe OPERATION (DRIFT) og den orange lampe TIMER kan ikke slås fra.) Tryk under drift på knappen DISPLAY. Den blå lampe PLASMACLUSTER (PLASMAK- LYNGE) og/eller den grønne knap FULL POWER (FULD KRAFT) ( ) bliver slukket. SÅDAN TÆNDER DU Tryk igen på knappen DISPLAY.

15 VEDLIGEHOLDELSE Sørg for at tage netledningen ud af stikkontakten, eller slå elafbryderen fra, inden der udføres vedligeholdelse. RENSNING AF FILTRENE Luftfiltrene skal renses hveranden uge Sluk for enheden. Fjern filtrene. Løft det åbne panel. Skub en smule til luftfiltrene for at låse dem op. Træk luftfiltrene nedad for at fjerne dem. Geninstaller luftrensningsfiltrene. (Hvis anvendt.) Geninstaller filtrene. Luftrensningsfiltre Fjern luftrensningsfiltrene fra luftfiltrene.(hvis anvendt.) Rens filtrene. Brug en støvsuger til at fjerne støv. Hvis filtrene er snavsede, skal de vaskes med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Tør filtre i skyggen inden geninstallering. Geninstaller filtrene i de oprindelige positioner. Luk det åbne panel. Skub godt til den pilemarkerede del af panelet for at låse det på plads. RENGØRING EFTER EN SÆSON MED LUFT/LUFT-VARMEPUMPEN Kør varmepumpen i tilstanden SELF CLEAN (SELVRENSNING) for at sikre gennemtørring af mekanismen. Stop driften, og sluk elafbryderen, hvis du har en udelukkende til luft/luft-varmepumpen. Rens filtrene, og sæt dem så på plads igen. VEDLIGEHOLDELSE FØR EN SÆSON MED LUFT/LUFT VARMEPUMPEN Sørg for, at luftfiltrene ikke er snavsede. Sørg for, at der ikke er noget, der blokerer luftindtag eller luftudtag. SKIFT AF LUFTRENSNINGSFILTER Filtrene skal skiftes hver. ~ 6. måned Fjern luftfiltrene. Skift luftrensningsfiltrene. Tag de gamle luftrensningsfiltrene ud af luftfiltrene. Isæt de nye luftrensningsfiltre under filterstopperne på luftfiltrene. Geninstaller luftfiltrene Filterstopper RENGØRING AF VARMEPUMPE OG FJERNBETJENING Tør dem af med en blød klud. Lad være sprøjte eller hælde vand direkte på dem. Det kan medføre elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret. Lad være med at bruge varmt vand, fortynder, skurepulver eller stærke opløsningsmidler. De snavsede luftrensningsfiltre kan ikke vaskes eller genbruges. De nye filtre fås hos din nærmeste forhandler. Bortskaffelse af filtre Bortskaf udskiftede filtre efter de lokale love og forskifter om bortskaffelse. Materialer i LUFTRENSNINGSFILTRE Filter: Polypropylen Ramme: Polyester

16 INDEN TILKALD AF SERVICE Følgende betingelser gælder ikke for udstyr med fejlfunktion. ENHEDEN FUNGERER IKKE Enheden fungerer ikke, hvis den tændes straks efter slukning. Enheden fungerer ikke straks efter ændring af tilstanden. Dette er for at beskytte de indvendige mekanismer. Vent i minutter inden betjening af enheden. ENHEDEN UDSENDER IKKE VARM LUFT Enheden forvarmer eller afrimer. LUGTE Lugte fra gulvtæpper og møbler suget ind i enheden kan blive udsendt af enheden. KNASENDE LYD Enheden kan evt. frembringe en knasende lyd. Lyden frembringes af friktion mellem frontpanenet og andre komponenter, der udvider sig eller forbindes på grund af en temperaturændring. UDSENDELSE AF EN LAV BRUMMENDE LYD Der udsendes en lyd, når enheden genererer plasmaklyngeioner. HVISLENDE LYD Den bløde, hvislende lyd er lyden af kølemidlet, der flyder inde i enheden. VANDDAMP I tilstanden KØL eller TØR kan der somme tider ses vanddamp ved luftudløbet på grund af forskellen mellem temperaturen på luften i rummet og temperaturen på luften udledt af enheden. I tilstanden OPVARM kan der løbe vanddamp ud af udendørsenheden under afrimning. UDENDØRSENHEDEN STOPPER IKKE Efter at have stoppet driften, roterer den udendørs enhed sin blæser i ca. et minut for at afkøle enheden. LUGT UDSENDT AF PLASMAKLYNGENS LUFT UDLØB Det er lugten af ozon genereret af plasmaklyngens iongenerator. Ozonkoncentrationen er meget lille og har ingen skadelig virkning på din sundhed. Ozonen udledt til luften nedbrydes hurtigt, og dens tæthed i rummet stiger ikke. Hvis enheden tilsyneladende fejlfungerer, skal du tjekke følgende punkter inden tilkald af service. ENHEDEN FUNGERER IKKE Tjek, om elafbryderen er udløst, eller om sikringen er sprunget. HVIS ENHEDEN IKKE KØLER (ELLER OPVAR MER) RUMMET EFFEKTIVT Tjek filtrene. Rens dem, hvis de er snavsede. Tjek udendørsenheden for at sikre, at der ikke er noget, der blokerer luftindtag eller luftudtag. Tjek, om termostaten er indstillet korrekt. Sørg for, at vinduer og døre er lukket tæt til. Et stort antal mennesker i rummet kan forhindre enheden i at opnå den ønskede temperatur. Tjek, om der er varmegenererende apparater, der kører i rummet. ENHEDEN MODTAGER IKKE SIGNALET FRA FJERNBETJENINGEN Tjek, om fjernbetjeningens batterier er blevet for gamle eller udtjente. Prøv at sende signalet igen med fjernbetjeningen rettet korrekt mod enhedens signalmodtagervindue. Tjek, om fjernbetjeningens batterier er installeret med polariteter rettet korrekt ind. Tilkald service, når lampen OPERATION (DRIFT), lampen TIMER og/eller lampen PLASMACLU STER (PLASMAKLYNGE) på enheden blinker. 4

17

18

19

20 Bosch ROBERT Thermotechnik BOSCH A/S GmbH D-749 Telegrafvej Wernau Germany DK-750 Ballerup Telefon: Direkte: TINSEA750JBRZ C- TH

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL ENGLISH SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING SPLIT LUFT / LUFT VARMEPUMPE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Inverter Split Varmepumpe EWI-H. Plasmacluster 071-091 -121 R410A HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00

BETJENINGSVEJLEDNING. Inverter Split Varmepumpe EWI-H. Plasmacluster 071-091 -121 R410A HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00 H H BETJENINGSVEJLEDNING Inverter Split Varmepumpe EWI-H 071-091 -121 Plasmacluster R410A 3 C E R T I F I E D H H H H H H H Q U A L I T Y HH HH IEWIHFJ 0503 61236.50_00 S Y S T E M INDHOLD SIDE Vigtige

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

IVT Nordic Inverter. Driftsvejledning. Artikel nr: 290598-3 Udgave 3.0. Benytter ozonvenligt kølemedium R410A

IVT Nordic Inverter. Driftsvejledning. Artikel nr: 290598-3 Udgave 3.0. Benytter ozonvenligt kølemedium R410A IVT Nordic Inverter Driftsvejledning Artikel nr: 90598- Udgave.0 Benytter ozonvenligt kølemedium R40A INDENDØRSDEL UDENDØRSDEL AY-XP09DR-NC AE-X09DR-N AY-XPDR-NC AE-XDR-N INDHOLD INDHOLD... SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Luftvarmepumpe Bosch Nordic Inverter. DK Brugervejledning

Luftvarmepumpe Bosch Nordic Inverter. DK Brugervejledning Luftvarmepumpe Bosch Nordic Inverter DK Brugervejledning Byggeforskrifter Enheden må kun installeres og vedligeholdes af en behørig person i henhold til gældende IEE-bestemmelser, byggeforskrifter, byggestandarder

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Mobilt klimaanlæg Brugsanvisning Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Tillykke med købet af dette klimaanlæg. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug, og gem brugsanvisningen

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues.

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues. DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM Betjeningsvejledning FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB FDXS50F2VEB9 English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe INDHOLD

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Indhold: Resumè 3. Arbejdsprincipper 3. Modeller og specifikationer 4. Opbygning 5. Funktioner 6-10. Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12

Indhold: Resumè 3. Arbejdsprincipper 3. Modeller og specifikationer 4. Opbygning 5. Funktioner 6-10. Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12 Brugervejledning Indhold: Resumè 3 Arbejdsprincipper 3 Modeller og specifikationer 4 Opbygning 5 Funktioner 6-10 Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12 Køling 13 Varme 14 Affugter 15 Dvale 16 Auto

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING MODELLER FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B . INDHOLD Før betjening Sikkerhedsforanstaltninger...3 Delenes betegnelse og funktioner...5 Forberedelse før brug...9

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Betjeningsvejledning Mono-bloc luft-til-vand varmepumpe

Betjeningsvejledning Mono-bloc luft-til-vand varmepumpe Betjeningsvejledning Mono-bloc luft-til-vand varmepumpe Model Nr. Mono-bloc enhed WH-MDF09C3E8 WH-MDF12C9E8 WH-MDF14C9E8 WH-MDF16C9E8 DANSK Før du betjener enheden, bedes du læse denne betjeningsvejledning

Læs mere

NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION

NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION BRUGERMANUAL NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION Dansk DESIGN VÆG MODEL Indedel ASYG09LTCB ASYGLTCB Udedel AOYG09LTCN AOYGLTCN BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL FOR FREMTIDIGE REFERENCER INDHOLD

Læs mere

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N DK IVT Nordic Inverter 12 KHR-N Brugervejledning Art.nr.: 6720641489 Udgave: 2009/08 Læs brugerhåndbogen nøje igennem, før du tager produktet i brug. Brugerhåndbogen skal opbevares et sikkert sted mhp.

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi du har valgt

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERMANUAL ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC

BRUGERMANUAL ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC BRUGERMANUAL VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL Indedel ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW Udedel AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe

Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe OUTDOOR 1 2 3 4 5 6 MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN TANK ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE OPERATION 0.1 0 0.2 0.4 MPa 0.3 ATUAL Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe Model Nr. Indendørs enhed

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere